Poradnik Pierwszoroczniaka WGiSR UW 2014 (wersja )

Komentarze

Transkrypt

Poradnik Pierwszoroczniaka WGiSR UW 2014 (wersja )
Spis treści
Powitanie
2
Przepływ informacji
20
Obóz zerowy "Murza 2014"
3
Samorząd Studentów
21
Plany zajęć. Informacje ogólne
4
Aktywność na Wydziale
22
Programy studiów
5
Koła naukowe
23
Rejestracja na zajęcia
15
Organizacja roku na UW
25
Plany zajęć. SUPP-ort
16
Pytania i odpowiedzi
27
Dni adaptacyjne
17
Informacje od ZSS UW
31
Akademiki
18
Komisja Stypendialna
29
Sfinansowano ze środków Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Pomysłodawca: Cezary Kruszewski
Aktualizacja: Marcin Osiński, Marta Piotrowska, Wojciech Starzycki, Walery Stasiak
Projekt okładki, skład, redakcja: Marek Kapusta
Warszawa, lipiec 2014
1
Powitanie
Witajcie,
oddajemy w Wasze ręce piątą edycję
„Poradnika Pierwszoroczniaka”. Ostatnie
cztery wydania cieszyły się ogromnym
powodzeniem, a przede wszystkim były
bardzo pomocne nowym studentom. Dla
większości z Was jest to pierwsze zetknięcie się ze studiami, co budzi w Was ciekawość, jednakże pewnie powoduje równie
duże zamieszanie w głowie — „co teraz?”
Aby rozwiać wszystkie wątpliwości znajdziecie tu pełną informację o planach zajęć, rejestracjach na zajęcia i miejscach,
gdzie czekają odpowiedzi na trapiące Was
pytania.
Nie da się ukryć, że studia to najpiękniejszy i najciekawszy okres naszego życia. To
właśnie tu poznacie oddanych przyjaciół,
zyskacie szeroką wiedzę i przeżyjecie najbardziej niezapomniane imprezy i wyjazdy.
2
Zdecydowanie najlepiej rozpocząć je
z wielkim hukiem, a mianowicie na „obozie
zerowym”, gdzie już we wrześniu poznacie
swoich znajomych z roku.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest miejscem magicznym — doskonała atmosfera, dobre kontakty z kadrą
naukową, świetne wyjazdy i największa na
Uniwersytecie integracja wśród studentów nadają studiowaniu przy Krakowskim
Przedmieściu 30 niesamowity charakter.
Warto abyście najbliższe pięć lat spędzili
aktywnie i dali się wciągnąć w życie tego
Wydziału. Możemy Was zapewnić — tej
decyzji nie będziecie żałować.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem!
Zarząd Samorządu Studentów
Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych
Obóz zerowy „Murza 2014”
„Murza” to już wieloletnia tradycja. Aby
umożliwić studentom integrację jeszcze przed rozpoczęciem studiów, ZSS
WGiSR od 2003 roku organizuje niezapomniany wyjazd do wsi Murzasichle
pod Zakopanem. Zapraszamy Was na
tydzień wspaniałej zabawy i przygody,
które będziecie wspominać do końca
życia i jeden dzień dłużej. Przez ten tydzień zdobędziecie szczyty, dowiecie
się wszystkich informacji związanych
ze studiowaniem na wydziale, odkryjecie tajemnice bycia studentem i nawiążecie dziesiątki nowych znajomości.
Obóz, oprócz kadry, która go prowadzi
(złożonej ze studentów i absolwentów)
odwiedza rokrocznie szeroka grupa starszych koleżanek i kolegów, którzy chcą
Was wprowadzić w arkana studenckiego
życia i poznać nowoprzybyły rocznik.
Nie zastanawiajcie się za długo i piszcie od razu po złożeniu papierów, gdyż
liczba miejsc jest ograniczona i znikają
one już pod koniec lipca.
Szczegóły dotyczące Murza 2014
Atrakcyjna cena!
Termin: 14-21 września 2014 r.
Gdzie: Murzasichle koło Zakopanego
W planie: wycieczki górskie, imprezy do rana, bieg na orientację, „opowieści doświad-
czonych studentów”, zjazdy na linach, ciekawe wykłady, zwiedzanie Zakopanego i wiele
innych atrakcji
W cenie: przejazd autokarem w obie strony, przejazdy lokalne, śniadania, obiadokolacje,
ubezpieczenie, niepowtarzalna wyjazdowa koszulka oraz niespodzianki…
Zapisy: [email protected] (należy podać: imię, nazwisko, adres, PESEL, roz-
miar koszulki, telefon, „ksywkę” + informacje o ewentualnym wegetarianizmie)
Kontakt: Walery Stasiak / +48 794 911 021 / [email protected]
Więcej informacji znajdziecie na stronie http://wgisr.eu
lub na naszym profilu FB http://www.facebook.com/zsswgisruw/
3
Plany zajęć. Informacje ogólne
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Na geografii tylko trzy pierwsze semestry składają się niemal wyłącznie z zajęć
wspólnych dla wszystkich. Są to zajęcia
z zakresu różnych dziedzin wiedzy geograficznej, przygotowujące do wyboru
jednej z trzech specjalność: geografii fizycznej stosowanej, geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej lub geoinformatyki.
Studenci gospodarki przestrzennej
w czasie studiów i stopnia nie wybierają
specjalności (to czeka ich na studiach II
stopnia), ale także mają duże możliwości
tworzenia swojego indywidualnego planu
studiów. z myślą o nich została stworzona
obszerna lista zajęć do wyboru prowadzonych na WGiSR, poza tym powinni wybierać różne zajęcia ogólnouczelniane lub na
innym kierunku studiów.
Deklarację wyboru specjalności każdy
student składa w III semestrze. Na każdej ze specjalności jest górny limit miejsc
(odpowiednio 45, 45, 30) i przy większej
liczbie chętnych grupa przyjętych będzie
wyłoniona na podstawie końcowych wyników z wybranych przedmiotów z i roku
(ścisłe informacje będą podane na początku i semestru).
W semestrach IV-VI plan zajęć studenta geografii składa się z:
• obowiązkowych zajęć specjalności
(tych jest najwięcej),
• obowiązkowych zajęć ogólnych,
oraz zajęć do wyboru, dobieranych
przez każdego indywidualnie z grup zajęć:
• specjalistycznych zajęć z innych specjalność,
• opcjonalnych ogólnych,
• ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów.
4
Przy szerokich możliwościach tworzenia swojego planu studiów należy pamiętać, że w każdym semestrze konieczne
jest rozliczenie się z odpowiedniej liczby
zajęć z poszczególnych pul przedmiotów
(czyli trzeba zdobyć co najmniej tyle punktów ECTS z poszczególnych grup zajęć, ile
jest podane w ramowym planie studiów).
Można zaliczać przedmioty do wyboru
wcześniej, niż jest to przewidziane w planie, ale nie można mieć zaległości.
Prodziekan ds. studenckich,
dr Bożena Kicińska
Programy studiów
Geografia / I rok
specjalizacje: fizyczna, społeczno-ekonomiczna, geoinformatyka
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (I)
Geografia regionalna
30
15
zal
3
Podstawy geologii
30
15
egz
3
Meteorologia i klimatologia
30
30
egz
5
Geografia społeczna
30
15
egz
4
Podstawy ekonomii
30
15
zal
3
Kartografia i topografia
30
30
egz
5
Podstawy geoinformatyki
15
15
zal
2
zal
2
zal
2
Koncepcje i problemy badawcze geografii
30
Język obcy
60
Podstawy ochrony własności intelektualnej (POWI)
4
zal
0,5
Szkolenie z zakresu BHP i ergonomii
4
zal
0,5
Razem
203
195
30
30
Semestr letni (II)
Geografia ekonomiczna
30
15
zal
3
Hydrologia i oceanografia
30
30
egz
5
Geomorfologia
30
30
egz
5
Gleboznawstwo i geografia gleb
30
30
egz
5
Geografia polityczna
30
15
zal
4
Szkolenie terenowe
24
zal
2
Szkolenie terenowe
16
zal
1
Topografia. Szkolenie terenowe
24
zal
2
Język obcy
60
zal
2
WF
60
zal
Razem
150
304
1
30
5
Geografia / II rok
specjalizacja: geografia fizyczna
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (III)
Geoekologia
30
30
egz
5
Biogeografia
15
15
zal
2
Współczesne procesy urbanizacji
30
30
egz
5
zal
2
30
zal
5
15
zal
1
Rozwój gospodarczy. Teoria i praktyka
30
Rozwój regionalny i polityka regionalna
30
Podstawy geoinformatyki II
Teledetekcja środowiska
30
30
egz
5
Zastosowanie matematyki i statystyki w geografii
15
30
egz
3
zal
2
Zajęcia do wyboru
Wybrany przedmiot WGSR ogólny opcjonalny
30
Razem
195
195
30
30
Semestr letni (IV)
Fizyka i chemia ZIemi
30
Systemy Informacji Geograficznej
30
WF
15
zal
4
30
zal
5
60
zal
1
Przedmioty specjalności
Geomorfologia stosowana
15
15
egz
2
Klimatologia stosowana
15
15
egz
2
Hydrologia stosowana
15
15
egz
2
Geoekologia stosowana
15
15
egz
2
80
zal
6
Ćwiczenia terenowe
Zajęcia do wyboru spoza specjalności
Wybrany przedmiot WGSR ogólny opcjonalny
30
Wybrany przedmiot zewnętrzny opcjonalny
15
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku
studiów
30
Razem
6
195
2
15
2
2
220
30
Geografia / II rok
specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (III)
Geoekologia
30
30
egz
5
Biogeografia
15
15
zal
2
Współczesne procesy urbanizacji
30
30
egz
5
zal
2
30
zal
5
15
zal
1
Rozwój gospodarczy. Teoria i praktyka
Rozwój regionalny i polityka regionalna
30
30
Podstawy geoinformatyki II
Teledetekcja środowiska
30
30
egz
5
Geografia regionalna
30
15
egz
3
zal
2
Zajęcia do wyboru
Wybrany przedmiot WGSR ogólny
opcjonalny
Razem
30
195
195
30
30
Semestr letni (IV)
Fizyka i chemia ZIemi
30
15
zal
4
Systemy Informacji Geograficznej
30
30
zal
5
60
zal
1
WF
Przedmioty specjalności
Metody analizy przestrzennej
15
30
egz
4
Gospodarka przestrzenna w gminie
30
15
egz
4
Podstawy administracji publicznej
15
15
zal
2
40
zal
4
Ćwiczenia terenowe
Zajęcia do wyboru spoza specjalnosci
Wybrany przedmiot WGSR ogólny
opcjonalny
30
Wybrany przedmiot zewnętrzny opcjonalny
15
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
30
Razem
195
2
15
2
2
220
30
7
Geografia / II rok
specjalizacja: geoinformatyka
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (III)
Geoekologia
30
30
egz
5
Biogeografia
15
15
zal
2
Współczesne procesy urbanizacji
30
30
egz
5
zal
2
30
zal
5
15
zal
1
Rozwój gospodarczy. Teoria i praktyka
Rozwój regionalny i polityka regionalna
30
30
Podstawy geoinformatyki II
Teledetekcja środowiska
30
30
egz
5
Geografia regionalna
30
15
egz
3
zal
2
Zajęcia do wyboru
Wybrany przedmiot WGSR ogólny
opcjonalny
Razem
30
195
195
30
30
Semestr letni (IV)
Fizyka i chemia ZIemi
30
15
zal
4
Systemy Informacji Geograficznej
30
30
zal
5
60
zal
1
WF
Przedmioty specjalności
Żródła i metody pozyskiwania danych
przestrzennych
30
30
zal
5
Cyfrowe przetwarzanie obrazów
30
30
zal
5
40
zal
4
Ćwiczenia terenowe
Zajęcia do wyboru spoza specjalnosci
Wybrany przedmiot WGSR ogólny
opcjonalny
30
Wybrany przedmiot zewnętrzny opcjonalny
15
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
30
Razem
8
195
2
15
2
2
220
30
Geografia / III rok
specjalizacja: geografia fizyczna
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (V)
Globalne sieci produkcji i wymiany
30
15
Egzamin z języka obcego B2
egz
4
egz
2
egz
4
zal
4
zal
4
zal
4
zal
4
Przedmioty specjalności
Oceny oddziaływania na środowisko
30
15
GIS w geografii fizycznej
30
15
Monitoring i ochrona środowiska
Wybrane przedmioty specjalności przyrodniczej
30
60
Proseminarium licencjackie
15
Zajęcia do wyboru spoza specjalności
Wybrany przedmiot innej specjalności
30
2
Wybrane przedmioty WGSR ogólne opcjonalne
60
4
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
30
2
Razem
270
60
30
30
Semestr letni (VI)
Przedmioty specjalności
Globalne zmiany Ziemi
Wybrane przedmioty specjalności przyrodniczej
30
egz
60
Seminarium licencjackie
2
4
30
zal
3
Zajęcia do wyboru spoza specjalności
Wybrany przedmiot innej specjalności
60
4
Wybrany przedmiot WGSR ogólny opcjonalny
30
2
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
60
4
Przygotowanie pracy licencjackiej i do
egzaminu licencjackiego
Razem
11
210
30
30
30
9
Geografia / III rok
specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (V)
Globalne sieci produkcji i wymiany
30
15
Egzamin z języka obcego B2
egz
4
egz
2
egz
4
egz
4
zal
2
Przedmioty specjalności
Zachowania przestrzenne
30
15
Kształtowanie ładu przestrzennego
30
15
Lokalizacja działalności gospodarczej
Wybrane przedmioty specjalności społeczno-ekonomicznej
30
60
Proseminarium licencjackie
4
15
zal
2
Zajęcia do wyboru spoza specjalności
Wybrany przedmiot innej specjalności
30
2
Wybrane przedmioty WGSR ogólne
opcjonalne
60
4
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
30
2
Razem
270
60
30
30
Semestr letni (VI)
Przedmioty specjalności
Marketing terytorialny
Wybrane przedmioty specjalności społeczno-ekonomicznej
30
zal
60
Seminarium licencjackie
2
4
30
zal
3
Zajęcia do wyboru spoza specjalności
Wybrany przedmiot innej specjalności
60
4
Wybrany przedmiot WGSR ogólny opcjonalny
30
2
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
60
4
Przygotowanie pracy licencjackiej i do
egzaminu licencjackiego
Razem
10
11
210
30
30
30
Geografia / III rok
specjalizacja: geoinformatyka
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (V)
Globalne sieci produkcji i wymiany
30
15
Egzamin z języka obcego B2
egz
4
egz
2
egz
4
egz
4
egz
4
Przedmioty specjalności
Projektowanie i użytkowanie map tematycznych
30
15
Geostatystyka
30
15
Systemy odniesień przestrzennych
Wybrane przedmioty specjalności geoinformatycznej
30
60
Proseminarium licencjackie
4
15
zal
2
Zajęcia do wyboru spoza specjalności
Wybrany przedmiot innej specjalności
30
2
Wybrane przedmioty WGSR ogólne
opcjonalne
60
4
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
30
2
Razem
270
60
30
30
Semestr letni (VI)
Przedmioty specjalności
Zastosowanie GIS w modelowaniu środowiska
Wybrane przedmioty specjalności geoinformatycznej
30
zal
60
Seminarium licencjackie
2
4
30
zal
3
Zajęcia do wyboru spoza specjalności
Wybrany przedmiot innej specjalności
60
4
Wybrany przedmiot WGSR ogólny opcjonalny
30
2
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
60
4
Przygotowanie pracy licencjackiej i do
egzaminu licencjackiego
Razem
11
210
30
30
30
11
Gospodarka przestrzenna / I rok
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (I)
Statystyka z elementami matematyki
30
30
egz
5
Podstawy ekonomii
30
30
egz
5
Historia urbanistyki I
30
zal
2
Przyrodnicze podstawy gospodarowania
30
egz
3
Teoria gospodarki przestrzennej
30
egz
3
zal
5
zal
2
zal
2
Rysunek techniczny
45
Propedeutyka projektowania
30
Prawoznawstwo
15
15
Język obcy
zal
2
Podstawy ochrony własności intelektualnej
(POWI)
4
60
zal
0,5
Szkolenie z zakresu BHP i ergonomii
4
zal
0,5
Razem
173
195
15
30
Semestr letni (II)
Teoria urbanistyki I
zal
2
Projektowanie urbanistyczne I
30
30
zal
2
Projektowanie wspomagane komputerem
30
zal
2
egz
3
egz
3
egz
4
egz
3
Podstawy prawne administracji publicznej
30
Gospodarka nieruchomościami
30
Teoria lokalizacji działalności gospodarczej
30
Historia urbanistyki II
30
15
Język obcy
60
zal
2
WF
60
zal
1
Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
40
3
Zajęcia do wyboru
Przedmioty do wyboru (z bloku przyrodniczego)
Razem
12
45
30
5
195
265
30
Gospodarka przestrzenna / II rok
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (III)
Teoria regionu społeczno-ekonomicznego
i polityka regionalna
30
Podstawy prawne gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
30
Teoria urbanistyki II
30
15
egz
4
egz
3
egz
3
Projektowanie urbanistyczne II
30
zal
2
Projektowanie wspomagane komputerem II
30
zal
2
Samorząd terytorialny I
15
15
zal
2
Geografia ekonomiczna
30
15
egz
4
60
zal
2
Język obcy
Zajęcia do wyboru
Przedmioty do wyboru (z pełnej listy tych
przedmiotów)
30
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
60
Razem
255
30
4
zal
285
4
30
Semestr letni (IV)
Socjologia
30
15
egz
4
Samorząd terytorialny II
30
15
egz
4
Strategie rozwoju lokalnego
30
15
egz
4
Systemy informacji przestrzennej
30
zal
2
Projektowanie urbanistyczne III
30
zal
2
Społeczno-ekonomiczne podstawy
gospodarki przestrzennej
40
zal
3
Język obcy
60
zal
2
WF
60
zal
1
Proseminarium licencjackie
30
zal
2
Zajęcia do wyboru
Przedmioty do wyboru (z pełnej listy tych
przedmiotów)
45
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
30
Razem
165
30
4
zal
325
2
30
13
Gospodarka przestrzenna / III rok
Przedmiot
Wykł.
Ćwicz.
Konw.
Zalicz.
ECTS
Semestr zimowy (V)
Socjologia miasta i wsi
30
Fizjografia planistyczna
15
Zasady gospodarowania surowcami
15
15
Projektowanie urbanistyczne IV
Podstawy planowania przestrzennego
30
15
30
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju
przestrzennego
60
Język obcy (egzamin na poziomie B2)
Seminarium licencjackie
30
zal
2
zal
2
zal
2
zal
2
zal
3
zal
4
egz
2
zal
3
Zajęcia do wyboru
Przedmioty do wyboru (z pełnej listy tych
przedmiotów)
75
Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym
kierunku studiów
60
Razem
210
30
7
4
105
90
30
Semestr letni (VI)
Oceny oddziaływania na środowisko
30
Ekonomika miast i regionów
30
Seminarium licencjackie
15
zal
3
15
zal
3
30
zal
3
Zajęcia do wyboru
Przedmioty do wyboru (z pełnej listy tych
przedmiotów)
30
7
Praktyka w gminie
120
zal
3
Przygotowanie pracy licencjackiej i do
egzaminu licencjackiego
120
zal
11
Razem
14
75
135
90
30
Rejestracja na zajęcia
Można nieco pogubić się w oferowanych możliwościach, zwłaszcza że jesteście jednym z pierwszych roczników, które
mają tyle opcji do wyboru. Najważniejszy dla Was jest Wasz program studiów
(umieszczony na poprzednich stronach).
Musicie zrealizować wszystkie jego elementy, aby zaliczyć semestr. Poniżej znajduje się krótka ściągawka o zasadach zapisywania się na zajęcia.
1. Wykłady
Rejestrujecie się na nie na stronie
https://usosweb.uw.edu.pl podczas uruchomionej rejestracji wydziałowej. O
jej terminie zostaniecie poinformowani
z odpowiednim wyprzedzeniem. Każdy
wykład ma nieco więcej miejsc niż jest
studentów, zatem nie obawiajcie się, że
miejsc zabraknie. Jeżeli przedmiot stanowią wykład i ćwiczenia, na wykład zostaniecie zapisani podczas wyboru grupy
ćwiczeniowej.
2. Konwersatoria
Zwykle nie mają ćwiczeń. Zapisujecie
się na nie tak jak na wykłady.
3. Ćwiczenia
W planie oferowanych jest kilka terminów ćwiczeniowych. Należy wybrać
jeden, który najbardziej pasuje. Numer
nie ma znaczenia, z każdego przedmiotu
można być w innej grupie. Każda grupa
ma limit miejsc, a zapisy odbywają się na
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, czyli
gdy grupa się zapełni należy wybrać inną.
Warto zatem wcześniej zastanowić się
nad alternatywą w sytuacji gdy inni studenci zapiszą się szybciej. Dodatkowym
utrudnieniem jest fakt, że grupy z różnych
zajęć są oferowane w tym samym czasie
i po zapisaniu na jeden przedmiot nie ma
sensu zapisywać się w tym czasie na inny.
4. Lektoraty
W programie studiów znajduje się informacje, ile godzin języka obcego musicie zrealizować w semestrze. Natomiast
zarówno język, jak i terminy wybieracie
samodzielnie na stronie http://rejestracja.
usos.uw.edu.pl/. Tutaj również obowiązuje
zasada „kto pierwszy ten lepszy”, jednak
konkurujecie ze wszystkimi studentami
na UW ze wszystkich lat. Najciekawsza
oferta lektoratów, WFów i OGUNów znika
w ciągu paru minut. Wybrane lektoraty
i OGUNy prowadzone są również metodą
e-learningu (online — nie ma wtedy narzuconych godzin zajęć). Przed zapisaniem
się na lektorat musicie wypełnić test poziomujący z języka, na który chcecie się
zapisać na stronie http://jezyki.uw.edu.
pl/. Mimo że jego wynik nie wpływa na
rejestrację i jest wyłącznie wskazówką
dla Was to bez wypełnienia tego testu nie
da się zapisać na zajęcia. Pamiętajcie aby
zwrócić uwagę, gdzie lektoraty się odbywają i czy starczy Wam czasu na dojazd —
może to być przecież drugi koniec miasta.
5. Wychowanie fizyczne
Zasady zapisów są takie same jak w
przypadku lektoratów. Warto dodać, że
15
niektóre atrakcyjne zajęcia są dodatkowo
płatne (taniec, jazda konna). Zapisy na
różne rodzaje sportów uruchamiane są w
kolejnych dniach, zatem musicie sprawdzić, kiedy dokładnie ruszają zapisy na
zajęcia, które Was interesują.
6. BHP l POWI
Są to szkolenia, które odbywacie w
formie zblokowanej. Podsumowując najpierw orientujecie się, kiedy macie wykłady, potem wybieracie grupy ćwiczeniowe
(np. ze względu na termin lub prowadzącego). Gdy będziecie mleć przynajmniej
dwie możliwości interesujących Was zajęć, szukacie WFów i lektoratów z języka,
którego chcecie się uczyć i sprawdzacie,
które grupy pasują. Pewnie zdarzy się, że
nie ułożycie od razu planu — trzeba będzie
pójść na kompromis. a potem pozostaje
jeszcze kwestia, aby pamiętać o terminie
i być szybszym niż inni.
Uwaga: w kolejnych semestrach pojawią się inne opcje wymienione przez Panią Dziekan na początku tego tekstu, jak
OGUNy czy zajęcia specjalności własnych
i obcych.
Plany zajęć. SUPP-ort
Plan zajęć i program studiów znajdziecie pod adresem http://www.wgsr.uw.edu.
pl/student/plany/.
Wybieracie z listy semestr (L — letni, z — zimowy) i rok akademicki (np.
2014/15). System pozwala na wyświetlenie planów zajęć u programów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, planów
wykładowców i obciążenia sal oraz kontaktów do prowadzących.
Was interesuje pozycja studia dzienne.
Podajecie rok studiów (pierwszy), kierunek (geografia lub gospodarka przestrzenna) oraz „specjalizację”. „Specjalizację” napisaliśmy w cudzysłowie, gdyż
macie do wyboru:
• studia i stopnia (studenci gospodarki
16
przestrzennej wybierają po prostu „licencjat”), studenci geografii od drugiego roku wybierają własną specjalność,
a na I roku mogą wybrać dowolną specjalność — w każdej pojawi się taki sam
plan zajęć program studiów,
• studia II stopnia (specjalizacje, jakie
możecie wybrać na wydziale w ramach
studiów magisterskich),
• pozostałe (znajdą się tu w przyszłości
plany przedmiotów do wyboru z podanych grup).
Po wybraniu przycisku „Plan” wyświetli
się tabela. W kolumnach znajdują się kolejne dni tygodnia, a w wierszach kolejne
bloki godzinne. W komórkach wyświetlone są grupy, które zostały w tym czasie
zaplanowane (oddzielone od siebie linią
przerywaną). Jeżeli czas zajęć nie jest
standardowy, prawidłowe godziny podane
są nad nazwą. Wymienieni są prowadzący (oraz ich tytuły naukowe), podana jest
sala, forma zajęć (np. ĆW, W, KON, LEK),
numer grupy i przeznaczenie (GP1 — gospodarka przestrzenna, i rok; GF1 - geografia, i rok). Po najechaniu na salę pojawi
się pełny adres, a w przypadku głównego
budynku WGiSR również minimapka z informacją o piętrze i położeniu sali.
Dni adaptacyjne
Odbywają się pod koniec września,
a obecność jest na nich obowiązkowa.
Mają na celu zapoznanie Was z władzami
dziekańskimi, wydziałem i wszystkimi bieżącymi sprawami, które będą Was dotyczyć. W ciągu dwóch dni odbędą również
szkolenia BHP, bez których nie możecie
rozpocząć nauki na Uniwersytecie Warszawskim.
Podczas dni adaptacyjnych, pierwszego dnia przychodzimy ubrani normalnie
(raczej schludnie). Drugiego dnia następuje uroczysta inauguracja, należy zatem
przyjść na galowo. Nie ma obowiązku posiadania indeksu, ale kto chce, może go, po
uiszczeniu odpowiedniej opaty, otrzymać.
Co konkretnie Was czeka w trakcie dni adaptacyjnych
Wystąpienie Prodziekan ds. studenckich
Zapoznanie kandydatów z historią UW
i historią Wydziału, przedstawienie kompetencji władz uczelnianych: prorektora
ds. studenckich, prodziekana, opiekuna
roku i starosty roku, opis kompetencji administracji wydziałowej i uniwersyteckiej,
zasady załatwiania spraw studenckich,
obowiązujące akty prawne.
Spotkanie z opiekunem roku
Omówienie planu zajęć, przedstawienie zasad studiowania na WGiSR (regulamin studiów, zasady zaliczania, USOS).
Następuje wybór starosty roku (pośrednika między Wami a Uczelnią) oraz wybór
przedstawicieli do Komisji Stypendialnej.
Uroczyste otwarcie roku akademickiego
• Wykład inauguracyjny
• Odbiór legitymacji
• Sprawy porządkowe
Szkolenie biblioteczne (wydziałowe)
Praktyczne korzystanie z biblioteki
obejmuje przede wszystkim umiejętności
korzystania z katalogu elektronicznego
i papierowego. Poznacie rozmieszczenie
czytelni (są aż trzy) i wypożyczalni, sposób składania zamówień, koszt kar za
przetrzymanie oraz godziny pracy biblioteki.
Niezależnie od tego konieczne będzie
odrębne szkolenie biblioteczne przeprowadzane w Bibliotece Uniwersyteckiej
(BUW). Można je jednak zrobić metodą e-learningu (kurs online).
Poza tym swoją działalność prezentują koła naukowe i samorząd studencki.
Może pojawić się też z krótkim wystąpieniem osoba z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i przedstawiciele Akademickiej
Służby Zdrowia.
17
Akademiki
Jako studenci macie możliwość zamieszkania w domach studenckich. Studentom WGiSR najczęściej przydzielane
są miejsca w DS1 „Muchomorek" i DS2
„Żwirek" na Kampusie Ochota (ul. Żwirki i
Wigury 97/99). Zaletą jest bliskość ośrodka sportowego, przychodni uniwersyteckiej oraz Klubu Proxima.
Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany
i złożony do Komisji Stypendialnej, bądź
Dziekanatu. Aby złożyć wniosek o miejsce
w domu studenta należy zalogować się w
USOSweb, wejść w zakładkę Dla Studentów i z panelu Moje studia po lewej stronie
wybrać opcję Wnioski. Jeśli jesteś obywatelem polskim, zanim złożysz wniosek,
musisz wypełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2013. Wniosek o Dom Studenta należy złożyć w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb. Wzór wniosku
możecie znaleźć w Serwisie Studenckim
naszego wydziału.
Niezbędne dokumenty, które należy
dołączyć do Wniosku o Dom Studenta to:
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o dochodzie osiągniętym w roku 2013 –
dla każdego pełnoletniego członka rodziny;
- zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego dla każdego
członka rodziny, który osiągnął dochód.
- w przypadku posiadania gospodarstwa – zaświadczenie z właściwego
Urzędu Gminy o wielkości tego gospodarstwa
18
- oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów nieopodatkowanych
podpisane przez każdego pełnoletniego
członka rodziny.
- jeśli w sytuacji rodziny zaszła zmiana między 31 grudnia 2013 a momentem
składania wniosku, koniecznie jest przedstawienie wszelkich dokumentów, które
poświadczają zmianę.
Pełna lista dokumentów potwierdzających sytuację materialną zależy od sytuacji studenta; te wymienione powyżej to
niezbędne minimum. Listę ewentualnych
dokumentów, jakie należy dołączyć do
Wniosku o Dom Studenta znaleźć możecie na stronie samorządu.
Komisja Stypendialna
Parę słów o stypendiach oraz Komisji
Stypendialnej:
Zapomogę można otrzymać dwa razy
w roku akademickim i może być to kwota
do 5500 zł.
Uniwersytet Warszawski zapewnia
wsparcie finansowe dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
oraz niepełnosprawnych. Studenci, którzy
mają bardzo dobre wyniki z egzaminów
lub wyróżniające się osiągnięcia naukowe,
artystyczne, sportowe mogą otrzymać
comiesięczne stypendium rektora, które
jednak dotyczy studentów od II roku studiów.
Aby starać się o poszczególne stypendia, należy złożyć odpowiednie podania
w systemie USOSweb. Znajdują się one
w menu Dla studentów > Moje studia >
Wnioski.
Stypendia socjalne są dostępne dla
wszystkich studentów, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 850,20 zł.
Istnieje również stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości z racji zamieszkania w domu studenta, bądź wynajmu
mieszkania.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność
została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Doraźną formą pomocy
dla potrzebujących studentów jest zapomoga. Ma ona na celu wsparcie studenta, który znalazł się w przejściowo trudnej
sytuacji materialnej.
Po zatwierdzeniu wniosku w USOSweb
należy go wydrukować, podpisać oraz
dostarczyć do Komisji Stypendialnej lub
Dziekanatu wraz z pełną dokumentacją.
Szczegółowa lista załączników oraz opis
każdego stypendium znajduje się na stronie samorządu. Terminy składania poszczególnych wniosków o stypendia zostaną podane do wiadomości studentów
na początku października.
Komisja Stypendialna ma swoją siedzibę w samorządowej kanciapie (pokój
033). Obecnie liczy siedmiu członków,
których powołuje Dziekan spośród studentów delegowanych przez ZSS WGiSR,
a także pracowników wydziału. Poprzez
działalność w Komisji Stypendialnej zaliczyć można praktyki zawodowe, a także
OGUN. Rekrutacja do Komisji Stypendialnej przeprowadzona zostanie na początku
roku akademickiego.
Informacje o stypendiach
http://www.wgisr.eu/o-komisji-stypendialnej - Komisja Stypendialna WGiSR
http://www.bss.uw.edu.pl – Biuro do Spraw Studenckich w zakładce Sekcja Socjalna
http://www.oks.uw.edu.pl – Odwoławcza Komisja Stypendialna
19
Przepływ informacji
SUPP-ort
http://www.wgsr.uw.edu.pl/student/plany
Internetowy planner, w którym znajdują się najbardziej aktualne plany zajęć
wyświetlane według sal, prowadzących
i według lat studiów, plany zajęć ogólnouniwersyteckich i bloku pedagogicznego,
programy studiów, telefony, numery pokojów wykładowców i terminy ich dyżurów.
Strona ZSS
http://wgisr.eu
Na tej stronie znajdziecie informacje
z życia studenckiego, terminarz imprez
wydziałowych czy wnioski do komisji
stypendialnej. Zawsze znajdziecie też
dane kontaktowe do Waszych aktualnych
przedstawicieli.
Facebook
http://facebook.com
Nie da się ukryć, że nie ma życia bez
„fejsika”. Rzecz jasna, jesteśmy obecni
i na tym portalu społecznościowym. Po
dostaniu się na studia dodajcie do lubianych stronę ZSS WGiSR (facebook.com/
zsswgisruw), gdyż warto być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje. Poza tym
można obejrzeć ciekawe zdjęcia z geograficznych wyjazdów. Jeżeli nie macie
20
jeszcze konta to załóżcie je niezwłocznie,
gdyż może ominąć Was wiele ważnych
informacji. Poza tym to właśnie tam na
Wasze pytania z chęcią odpowiedzą starsi
studenci.
Skrzynka mailowa
Praktykowanym zwyczajem jest utworzenie grupy dyskusyjnej/skrzynki email/
chomika, gdzie gromadzone są materiały,
slajdy i inne pomoce naukowe. Pozwala to
też na przesyłanie wzorów prac zaliczeniowych, materiałów od wykładowców
czy zdjęć ze wspólnych imprez.
Tablice ogłoszeń
Nieco archaiczna, ale w dalszym ciągu praktykowana metoda na naszym
Wydziale. Pojawiają się tam ogłoszenia
z „ostatniej chwili”, o odwołanych zajęciach, spotkaniach, wyjazdach. Pojawiają
się też dodatkowe informacje dla poszczególnych osób, gdyż nazwisk nie można
umieszczać w Internecie. Po przyjściu na
Wydział nie zapominajcie zajrzeć do gabloty.
Starosta
Nie zapominajcie też o byciu w kontakcie ze swoim starostą. Jest to osoba, która
zwykle pierwsza dowiaduje się o sprawach dla Was istotnych. Swojego starostę
roku wybierzecie podczas Dni Adaptacyjnych.
Samorząd Studentów
Większość studentów określa swoje
studenckie „władze” mianem samorządu, jednakże prawda jest taka, że samorząd studentów tworzą wszyscy studenci
Uniwersytetu Warszawskiego. Aby głos
naszej społeczności był silny, słyszalny
i mógł wpływać na sprawy uczelni i wydziału, wybieramy swoich przedstawicieli.
To oni, działając w oficjalnych strukturach
— organach samorządu, reprezentują
nas, walcząc o nasze sprawy. Samorząd
zajmuje się wszystkimi aspektami studenckiego życia, począwszy od pomocy
studentom w ważnych sprawach socjalno-bytowych po organizację imprez. To
jak działa, zmienia się, rozwija i czy wywiązuje się ze swoich obowiązków zależy
tylko i wyłącznie od studentów. Samorząd
studencki może być przygodą, wyzwaniem i miejscem gdzie można rozwinąć
swoje pasje, zrealizować swoje pomysły,
wykazać się inwencją, a jednocześnie
zdobyć doświadczenie, którego nie zdobędzie się na żadnych zajęciach ani praktykach.
Główne organy, w których jesteśmy reprezentowani:
• Zarząd Samorządu Studentów WGiSR.
Tworzy go 5 osób, które reprezentują
studentów przed władzami dziekańskimi i nadają ton życiu studenckiemu,
• Rada Wydziału. Główny organ uchwa-
łodawczy każdego wydziału. Studenci
mają w nim aż 8 miejsc, co stanowi ponad 20% całego ciała,
• Parlament Studentów. Najważniejszy organ uchwałodawczy Samorządu Studentów na Uniwersytecie Warszaw-
skim, w którym reprezentację mają
przedstawiciele wszystkich jednostek.
z ramienia WGiSR zasiada w nim dwoje
przedstawicieli.
Wybory do powyższych organów przeprowadzane są w wybranym dniu pomiędzy 20 października a 15 listopada. Obwieszczenia wyborcze przygotowywane
są około 10 dni wcześniej, aby każdy mógł
się dowiedzieć o wyborach.
Samorząd na WGiSR działa aktywnie
na wielu polach. Próbkę właśnie macie w
swoich rękach.
Już od pierwszego roku pomagamy
studentom i dostarczamy informacji, które
mają im ułatwić studiowanie na wydziale.
Rokrocznie realizujemy wiele projektów,
które przyciągają masę studentów.
Obecny skład ZSS WGISR
• Walery
Stasiak
/
Przewodniczący
/
/ [email protected] / +48 794 911 021
• Miłosz Świderski / Wiceprzewodniczący /
• Jacek Jesionek / członek ZSS WGiSR /
• Marcin Osiński / członek ZSS WGiSR /
• Julia Wasilewska / członek ZSS WGiSR /
• Ada Dobrzyńska / pełnomocnik ZSS WGiSR /
• Martyna Golenia / pełnomocnik ZSS WGiSR /
• Marcin Ciechanowicz / pełnomocnik ZSS WGiSR /
• Wojciech Starzycki / pełnomocnik ZSS WGiSR /
• Michał Grzeszczyk / pełnomocnik ZSS WGiSR /
• Jan Mazur / pełnomocnik ZSS WGiSR /
21
Aktywność na Wydziale
Bale Geografa
Największe przebierane imprezy w
Warszawie. Odbywają się dwa razy do
roku w studenckim klubie Proxima, położonym przy ulicy Żwirki i Wigury, tuż obok
akademików o wdzięcznych nazwach
„Żwirek” i „Muchomorek”. To właśnie w
ich kuchniach odbywają się tłumnie oblegane „beforki”, będące nieodłączną częścią imprezy i miejscem prezentowania
swoich strojów. Bal co pół roku przybiera inny kształt, abyście mogli uruchomić
swoją wyobraźnię i przygotować przebranie, które na długo zostanie w pamięci znajomych. Przebierają się wszyscy,
a przygotowania trwają po kilka dni, bo Bal
Geografa jest po prostu jedyny w swoim
rodzaju i nic nie jest w stanie powtórzyć
tych imprez!
GeoCup
Mistrzostwa Geografów w piłce nożnej. Odbywają się zwykle dwa razy w roku,
jesienią i na wiosnę od 2005 roku. Turniej
jest na bardzo wysokim poziomie, a grają
wszyscy — studenci i absolwenci, mężczyźni i kobiety, a niekiedy kadra naukowa.
Emocje zawsze sięgają zenitu, a do hal
przybywają tłumy kibiców. Każdy rocznik
przygotowuje swoją drużynę — możecie
już teraz rozpoczynać treningi.
Regionalia
22
Juwenalia organizowane na naszym wydziale. Są połączeniem nauki z rozrywką. Na Regionalia zapraszamy na prelekcje znamienitych
gości lub organizujemy grę miejską.
Dodatkowo organizowane są Azymuty —
nagrody dla najlepszych wykładowców
oraz konkurs fotograficzny — Fotoregionalia.
Oczywiście to tylko część tego, co się
dzieje, będziecie mogli bawić się z nami na
wielu innych imprezach (Andrzejki, Połowinki. Geowigilia, Wielka Parada Studentów), turniejach sportowych (Geobowling,
GeoCup), wyjazdach (Majaton, GeoŻagle),
jak również kupić wspaniałe wydziałowe
gadżety (koszulki, bluzy). Można również
przyłączyć się do redagowania gazet studenckich (Geoprzegląd, Patio).
Koła Naukowe
Studenci zainteresowani projektami
naukowymi, wyjazdami i spotkaniami w
miłym gronie mogą wykorzystać możliwości, jakie daje działalność w jednym
z kół naukowych:
KNSG
KNSG, czyli Koło Naukowe Studentów
Geografii (zał. 1920) umożliwia studentom
rozwijanie zainteresowań, integruje środowisko studenckie, popularyzuje turystykę
i krajoznawstwo. Corocznie w Mazowiecki
Ośrodku Geograficznym w Murzynowie
pod Płockiem odbywa się Sesja Naukowa Koła, podczas której prezentowane są
m.in. prezentacje z wyjazdów w dalekie
zakątki świata. Koło posiada bardzo aktywną sekcję rowerową - organizowane
są liczne wycieczki. Podczas Dni Otwartych UW czy Święta 7 Wydziałów członkowie Koła opowiadają o własnych badaniach naukowych, które zrealizowali dzięki
finansowemu wsparciu Koła.
Strona www:
http://bryza.wgsr.uw.edu.pl/knsg/
Kolejnym celem EGEA jest organizowanie wymian studenckich. Są one wspaniałą okazją, aby poznać zarówno inną
kulturę, jak i studentów geografii z innych
krajów.
Strona www:
http://www.egea.eu/entity/Warszawa
Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej „Spatium”
"Spatium" powstało w 2004 roku. Jego
członkowie biorą udział w różnego rodzaju projektach badawczych, a także w studenckich konferencjach i spotkaniach. W
kręgu zainteresowań pozostaje między innymi planowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i społeczna, zarządzanie
miastami i regionami, samorząd terytorialny i szeroko rozumiany ład przestrzenny. Członkowie koła wydają czasopismo
studenckie "SPATIUM"
Strona www:
http://urbanistyka.wgsr.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/knsg.kn
EGEA WARSZAWA
EGEA jest Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Geografii. Podstawową działalnością EGEA są kongresy, które trwają około 5 dni, a ich
główną część stanowią warsztaty.
W
ich
trakcie
prowadzone
są
dyskusje,
prezentacje,
wykłady
oraz
jednodniowe
wycieczki.
23
Koła naukowe
Koło Naukowe
Geoinformatyki i Teledetekcji
KNGiT rozwija zainteresowania badaniami z zakresu geoinformatyki i teledetekcji. Liczne projekty naukowe pozwalają
na prowadzenie terenowych pomiarów
teledetekcyjnych, a w efekcie na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej.
Członkowie koła pod opieką pracowników
naukowych uczestniczą w projektach badawczych, seminariach, konferencjach
i szkoleniach.
Strona www:
http://www.wgsr.uw.edu.pl/student/
kola/kngit
https://www.facebook.com/KNGiT
Koło Naukowe Geografii
Politycznej i Geopolityki
"Poligeos"
Koło Naukowe Geografii Politycznej i
Geopolityki „Poligeos” zostało założone w
październiku 2013 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Celem
cotygodniowych spotkań jest poszerzanie
wiedzy studentów na tematy geograficzne, polityczne, społeczne, ekonomiczne
oraz światopoglądowe.
24
Kontrowersyjne tematy, ciekawa kartografia, burzliwe dyskusje, niebanalni
goście, to właśnie charakteryzuje POLIGEOS.
Strona www:
http://kolonaukowepoligeos.wix.com/
knpoligeos
https://www.facebook.com/kn.poligeos
Organizacja roku na UW
Semestr zimowy
01.10.2014 - 17.02.2015
w tym
zajęcia dydaktyczne
01.10-2014 - 21.12.2014
I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim akademickiego
01.12.2014 - 30.12.2014
2013/2014
termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
23.01.2015
termin składania podań o nieuwzględnienie przedmiotu, na który się
12.03.2015
student zapisał (zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)
wakacje zimowe
22.12.2014 - 06.01.2015
zajęcia dydaktyczne c.d.
07.01.2015 - 27.01.2015
egzaminacyjna sesja zimowa
28.01.20145- 10.02.2015
egzaminy z języków obcych
przerwa międzysemestralna
28.01.2015
11.02.2015 - 17.02.2015
Semestr letni
zajęcia dydaktyczne
18.02.2015 - 30.09.2015
18.02.2015 - 24.03.2015
termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
05.06.2015
termin składania podań o nieuwzględnienie przedmiotu, na który się
18.09.2015
student zapisał (zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
egzaminy poprawkowe z języków obcych
wakacje wiosenne
04.03.2015 - 10.03.2015
07.03.2015
02.04.2015- 07.04.2015
zajęcia dydaktyczne c.d.
25.03.2015 - 09.06.2015
dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)
08.05.2015 - 09.05.2015
I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku
01.06.2015 - 30.06.2015
akademickiego 2014/2015
egzaminacyjna sesja letnia
egzaminy z języków obcych
wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji
10.06.2015 - 30.06.2015
10.06.2015
01.07.2015 - 30.06.2015
letnich oraz praktyki programowe)
25
Organizacja roku na UW
Semestr letni
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
egzaminy poprawkowe z języków obcych
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje doty-
18.02.2015 - 30.09.2015
31.08.2015 - 13.09.2015
31.08.2015
14.09.2015 - 30.09.2015
czące zaliczenia roku akademickiego 2013/2014
Na podstawie Postanowienia nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28
stycznia 2014r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/20145na
Uniwersytecie Warszawskim. Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity Monitor UW z 2012 r. Nr 5B, poz. 134).
Dni wolne, poza weekendami, w roku akademickim 2013/14
• 1 listopad (piątek) Wszystkich Świętych
• 22.12.2014 – 06.01.2015 wakacje zimowe
• 11.02.2015 – 17.02.2015 przerwa międzysemestralna
• 02.04.2015 – 07.04.2015 wakacje wiosenne
• 1 maja (czwartek) Święto Pracy
• 8 i 9 maja 2015 (piątek, sobota) Juwenalia
26
Pytania i odpowiedzi
1. Kiedy otrzymam indeks?
Indeksy wręczane były zawsze na
dniach adaptacyjnych, jednak od trzech
lat już tak nie jest ponieważ, według nowego regulaminu studiów, nie są już
obowiązkowe. Jeżeli chcecie otrzymać
indeks, musicie zgłosić się do dziekanatu.
Zbieranie wpisów również nie jest już konieczne. Oceny wpisywane będziecie mieli
do USOSa (Uniwersyteckiego Systemu
Obsługi Studiów). W ciągu 24 godzin od
wpisania ich przez wykładowcę powinny
pojawić się na stronie: https://usosweb.
uw.edu.pl
2. Kiedy mam zarejestrować się
na zajęcia?
Termin rejestracji na zajęcia wydziałowe jest zawsze podawany na stronie USOSweba. Rejestracja zaczyna się podanego
dnia o godzinie 21:00, a kończy ostatniego
dnia o 23:59. Na lektoraty, OGUNy i WFy
rejestrujecie się przez stronę http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/. Ponieważ jesteście na i roku i część tur rejestracji już Was
ominęła, macie zatem mniejszy wybór.
Nie zwlekajcie z zapisami, bo funkcjonuje
zasada „kto pierwszy ten lepszy”, a wcale nie jest powiedziane, że miejsce jest
tyle, ilu studentów. Pamiętajcie, że będzie
istniała możliwość rejestracji na obozie
zerowym przez WiFi. Dodatkowo będzie
można korzystać z dobrych rad starszych
studentów, do kogo się zapisać. Zapisy w
nadchodzącym roku akademickim wyglądają następująco:
Lektoraty
• II tura zapisów: od 25 września do 5 października 2014 r.
• III tura zapisów: od 21 do 25 października 2014 r.
(późniejszy zapis do grupy nie zwalnia
z obecności na wcześniejszych zajęciach)
OGUNy
• II tura zapisów: od 09 września do 11
października 2014 r.
(rejestracja odbywa na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już grup dedykowanych)
WF
• l tura zapisów: od 16 do 21 września
2014 r.
• II tura zapisów: od 23 do 30 września
2014 r.
(kolejne rodzaje sportów będą uruchamiane według harmonogramu)
3. Jeżeli zapiszę się na więcej
zajęć niż jest to wymagane programem studiów to czy muszę je
wszystkie zaliczyć?
Tak, jeżeli dla przykładu w pierwszym
semestrze należy zapisać się na jeden
OGUN, a Ty zapiszesz się na dwa, to obydwa musisz zaliczyć. Miejcie to na uwadze, aby uniknąć później ewentualnych
problemów.
27
4. Do kogo najlepiej zapisać się
na ćwiczenia/lektoraty?
Otwartej agitacji prowadzić nie będziemy, choć nie ma co ukrywać, że jest
to istotny element rejestracji. Polecamy
natomiast zasięgnąć języka u starszych
koleżanek i kolegów. Czasem jednak prowadzący ćwiczenia zamieniają się grupami w ostatniej chwili, zatem dopiero
na pierwszych zajęciach dowiecie się na
pewno, kto będzie prowadzić ćwiczenia.
5. Czy na lektorat zapisywać się
muszę do Szkoły Języków Obcych?
Jest to rekomendowane, gdyż te lektoraty są „ogólne”. Idąc na zajęcia dedykowane, możecie trafić np. na „angielski dla
filozofów”, który niekoniecznie musi się
okazać łatwy i przyjemny do zaliczenia.
6. Dlaczego nie mogę zalogować
się do USOSweba?
Bez paniki. Studenci pierwszego roku
otrzymują dostęp do systemu dopiero po przyjęciu wszystkich kandydatów,
a zatem pod koniec sierpnia. Ponieważ
przygotowanie profilu jest czasochłonne,
może się zdarzyć, że kolega / koleżanka
już ma konto a Ty jeszcze nie. Panikować
można zacząć na tydzień przed rozpoczęciem zapisów. Wtedy udaj się do dziekanatu lub do wydziałowego pełnomocnika
ds. USOSa. Oni Ci pomogą.
7. Jakie przedmioty są obowiązkowe?
Musisz zaliczyć przedmioty, które zostały wymienione w programie studiów.
28
Zajęcia takie jak wydziałowe przedmioty
fakultatywne, praktyki zawodowe, wykłady ogólnouniwersyteckie, lektoraty, WFy
itp. nie są umieszczone w planie zajęć,
gdyż zapisujecie się na nie według własnych preferencji. Wybieracie też jedną
grupę ćwiczeniową z kilku podanych w
planie. Dla formalności trzeba dodać, że
zarówno ćwiczenia, jak i wykłady są według regulaminu obowiązkowe na UW,
chociaż w tym drugim przypadku wiele
zależy od wykładowcy. Jesteście rocznikiem, w programie którego (w związku
z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji) na WGiSR zaszły ostatnio największe zmiany, głównie na kierunku „geografia”. Warto interesować się, być na bieżąco
i w stałym kontakcie z samorządem, starostami i prodziekanem ds. studenckich.
Więcej o samych zmianach w części Poradnika poświęconej planowi zajęć.
8. Mam w planie dwa wykłady o
tej samej porze, czy to błąd?
Jeżeli wystąpiła taka sytuacja oznacza
to jedną z dwóch opcji: 1) wykłady odbywają się naprzemiennie, co tydzień, 2)
jeden wykład odbywa się w pierwszej połowie semestru, a drugi w drugiej. Uwaga:
USOS pozwala na zapisanie się do grup
ćwiczeniowych o tej samej porze, ale nie
róbcie tak, gdyż zwykle do zaliczenia ćwiczeń jest wymagana obecność.
9. Nie mogę zapisać się na kurs
internetowy, dlaczego?
W pierwszych turach niektóre kursy są
dedykowane. Przykładowo kursy internetowe są zawsze dedykowane dla doktorantów. Natomiast zwykle zostaje na nich
dużo wolnych miejsc w kolejnych turach.
10. Czy wszystkie zajęcia odbywają się na Krakowskim Przedmieściu?
Zdecydowana większość tak, jednak
trzeba się czasem przemieszczać. Część
zajęć odbywa się w budynku przy ulicy
Karowej (pomiędzy hotelem Bristol a Instytutem Socjologii), gdzie na drugim piętrze znajduje się Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR, a na trzecim
piętrze sala wykładowa zwana „kolumnową”. Dodatkowo na zajęcia z matematyki,
fizyki i geologii należy pojechać na ich wydziały. Oczywiście OGUNy, WF i lektoraty
odbywają się w miejscach opisanych przy
każdej grupie, co warto sprawdzić podczas rejestracji.
11. Ile zajmie mi dotarcie na Kampus Ochota?
Z Krakowskiego Przedmieścia przejazd zajmuje około 30-40 minut. Najlepiej
wsiąść w bezpośredni autobus 175 lub
128, które jeżdżą z przystanku „Uniwersytet” (do przystanku „Banacha-Szpital”), co
ok. 15 minut.
12. Gdzie mogę znaleźć aktualny
plan zajęć?
Aktualne plany zajęć i programy studiów znajdują się na stronie wydziału
pod adresem http://www.wgsr.uw.edu.pl/
student/plany/. Plany dostępne są także
w USOSie, ale nie są tak szybko aktualizowane jak te na stronie wydziału.
13. Kiedy mogę załatwić sprawę
w dziekanacie?
W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:30-13:30. W środy dziekanat studiów dziennych jest nieczynny
i dla zachowania dobrego samopoczucia
(zarówno Waszego, jak i pań z dziekanatu)
nie próbujcie załatwiać tego dnia spraw
studenckich.
14. Jak tytułować wykładowcę?
Mimo przyzwyczajenia nabytego w
szkołach średnich do mówienia wszystkim „profesorze”, nie należy tak tytułować
każdego na wydziale. Wykładowcy uniwersyteccy są na wyczuleni na swoje tytuły. Zwykle można spotkać się z trzema
wariantami: magistrem (mgr), doktorem
(dr lub dr hab.) lub profesorem (prof. dr
hab. lub prof. UW). Warto sprawdzić przed
zajęciami.
15. Studia na WGiSR będą już dla
mnie kolejnym kierunkiem, czy
musze zaliczać od nowa wszystkie lektoraty, WFy, itp.?
Zaręczamy, że coś się uda przepisać.
Najlepiej udać się na dyżur do prodziekan ds. studenckich i nakreślić sytuację,
na pewno zadziała na korzyść studenta.
Tego problemu nie mają studenci równolegli, im przepisanie tych zajęć przysługuje
regulaminowo. Warto także porozmawiać
z prowadzącymi po pierwszych zajęciach.
Mamy bardzo prostudencką kadrę.
29
30
16. Nie zaliczyłem zajęć, czy zostanę skreślony z listy studentów?
17. Czy w trakcie studiów organizowane są jakieś wyjazdy naukowe?
Spokojnie, nie tak łatwo wylecieć ze
studiów. Na każdym roku przysługują Ci
dwa wpisy warunkowe z zajęć prowadzonych na WGiSR, co oznacza, że zostaniesz warunkowo wpisany na kolejny
rok studiów, jednakże musisz powtarzać
niezaliczony przedmiot. Dodatkowo można powtarzać lektorat, WF lub OGUNa.
W przypadku większej liczby wpisów warunkowych istnieje możliwość powtarzania semestru/roku studiów. Nie dotyczy
to jednak studentów pierwszego roku.
Jeżeli nie zaliczycie ćwiczeń z jakiegoś
przedmiotu to automatycznie nie macie
prawa podchodzić do egzaminu z tego
przedmiotu, więc w następnym roku musicie zaliczać ponownie obydwa składowe
przedmiotu. Powtarzanie zajęć jest płatne. Aktualny cennik znajduje się na stronie
Wydziału, a regulamin studiów i zasady
studiowania na WGiSR znajdują się w oddzielnej zakładce na stronie Serwisu Studentów, o którym piszemy w dziale „Przepływ informacji”.
Bez tego na tym wydziale się zdecydowanie nie obędzie. Studenci odbywają
ćwiczenia terenowe po pierwszy i drugim
roku studiów licencjackich (niestety należy
zapłacić za nocleg, dojazd i wyżywienie;
za nocleg nie płaci się jedynie w trakcie
praktyk w ośrodku WGiSR w Murzynowie). Z inicjatywy kół naukowych i samych
wykładowców organizowane są też liczne
fakultatywne zajęcia terenowe.
18. Gdzie mogę Was znaleźć?
Siedziba Zarządu Samorządu (ZSS)
znajduje się w pokoju numer 033, w podziemiach za Café Adnan. Wiele informacji
i inne formy kontaktu możecie znaleźć na
naszej stronie internetowej: http://bryza.
wgsr.uw.edu.pl/ lub http://wgisr.eu/ .
ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni. Przewodniczący Zarządu jest wybierany
przez Parlament Studentów UW na dwuletnią kadencję. Ten sam organ corocznie zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.
Dlaczego rola Zarządu jest tak istotna i ważna dla innych samorządów jednostek?
To właśnie on współpracuje z samorządami jednostek, wspiera je, opracowuje projekt
budżetu i dokonuje podziału funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów na całym Uniwersytecie Warszawskim.
Czym jeszcze zajmuje się Zarząd? Niewątpliwie coroczną organizację Juwenaliów,
imprez muzycznych i spotkań kulturalnych z przedstawicielami świata nauki czy kultury.
Przedstawiciele tego organu w ramach projektu UW Here zdobywają zniżki w sklepach,
restauracjach, kinach, etc. Zarząd prowadzi także wiele innych projektów, np. internetową telewizję studencką Uniwerek.TV, Raport Studenci, UW Cup, BUW dla Sów, czy letnią
Scenę Akademicką. Ponadto ZSS UW co oku wita wszystkich studentów pierwszego
roku projektem „Witaj na UW!”, w ramach którego organizowane są koncerty, imprezy
czy wyjścia do muzeów. Jednak jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest dbanie o
prawa studentów. Jego przedstawiciele działają w imieniu wszystkich studentów UW na
szczeblu ogólnouniwersyteckim i reprezentują społeczność studencką przed władzami.
facebook.com/samorzad.studentow.uw
instagram.com/samorzaduw
samorzad.uw.edu.pl

Podobne dokumenty