Untitled - Venturo

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Venturo
ŚRODKI SMARNE I CZYSZCZĄCE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I FARMACEUTYCZNEGO
Branże spożywcze i farmaceutyczna należą do najtrudniejszych pod kątem technik smarowania i czyszczenia
maszyn i urządzeń. Wynika to z potrzeby jednoczesnego spełnienia wymagań technicznych i norm związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa produkowanej żywności, napojów czy leków. Do niedawna ich wytwórcy
stawali przed dylematem wyboru albo lepszych rozwiązań technicznych kosztem bezpieczeństwa albo pełnego
bezpieczeństwa kosztem ustępstw technicznych.
Rozwój najnowszych technologii w zakresie smarowania i czyszczenia przemysłowego, który obserwujemy
w ostatnich latach, odstawił ten dylemat do lamusa. W niniejszym katalogu prezentujemy wybrane środki smarne
i czyszczące, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo stosowania, a jednocześnie potrafią zadośćuczynić
najbardziej skomplikowanym problemom technicznym.
Zebraliśmy tutaj dla Państwa najlepsze rozwiązania dostępne na rynku. Pokrywają one praktycznie cały zakres
zastosowań spotykanych w produkcji żywności, napojów i leków. Mogą także być stosowane przy produkcji
żywności i pasz dla zwierząt, która podlega podobnym rygorom higieniczno-sanitarnym.
Nasi producenci, których reprezentujemy na rynku polskim to firmy, które prezentują najwyższy poziom
technologiczny dostępny obecnie na świecie. Ich plusem jest fakt, że nie są to międzynarodowe, wielkie koncerny
- szybko reagują na potrzeby rynku, wdrażają nowe rozwiązania.
Ze swojej strony oferujemy:
- Dobrą znajomość i doświadczenie w branżach spożywczych i farmaceutycznej
- Rozpoznanie problemów i potrzeb na miejscu
- Rozwiązanie istniejących problemów ze smarowaniem i czyszczeniem
- Dostęp do najlepszych istniejących technologii w jednym miejscu
- Sprawną logistyka, krótki czas dostaw
- Bieżące monitorowanie węzłów tarcia, badania laboratoryjne
- Pomoc w zmianie procedur HACCP, ISO 22000, GMP/GHP, IFS Food, BRC Food
Nasze środki smarne i czyszczące proponowane w niniejszym katalogu mają odpowiednie certyfikaty uznanych
na świecie agencji NSF i InS oraz niektóre z nich - certyfikaty religijne Kosher lub Halal.
Wiele z tych środków jest rekomendowana przez producentów maszyn i urządzeń do przemysłu spożywczego,
napojowego, farmaceutycznego, a także paszowego.
Krótki słowniczek:
H-1
środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością (max. 10 ppm), do użytku
w bezpośredniej strefie spożywczej
HT-1
ciecze przenoszące ciepło z możliwością incydentalnego kontaktu z żywnością (max. do 10
ppm), do użytku w bezpośredniej strefie spożywczej
HX-1
środki pomocnicze z możliwością incydentalnego kontaktu z żywnością (max. do 10 ppm), do
użytku w bezpośredniej strefie spożywczej
H-2
nietoksyczne środki smarne niedopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością
H-3
oleje wodorozcieńczalne służące zwykle do ochrony antykorozyjnej lub czyszczenia, maszyny
muszą być wymyte przed użytkiem w bezpośredniej strefie spożywczej
3-H
środki smarne służące zwykle jako środki antyadhezyjne, do permanentnego kontaktu
z żywnością
C-1
środki pomocnicze do użytku w bezpośredniej strefie spożywczej
K-1
środek czyszczący do użytku w strefach niespożywczych
strona 1
SMARY
nazwa
produktu
olej bazowy
zagęszczacz
zastosowania i własności
klasa
konsystencji
NLGI
certyfikaty
Anderol PQ AA Grease
medyczny olej
biały
kompleksowy aluminiowy
- smar uniwersalny
- odporność na obciążenia i wymywanie wodą
- dobre własności przeciwzużyciowe
1 do 2
- NSF H1
- InS H1
- Kosher
- Halal
Anderol PQ AA Grease
Plus
medyczny olej
biały
kompleksowy aluminiowy
- smar uniwersalny
- bardzo wysoka odporność na obciążenia
- odporność wymywanie wodą
- dobre własności przeciwzużyciowe
00 do 2
- NSF H1
- InS H1
- Kosher
- Halal
Anderol FGCS-2
medyczny olej
biały
kompleksowy sulfonian wapnia
2
- NSF H1
- InS H1
- Kosher
- Halal
Anderol FGCS-2 Plus
syntetyczny
(PAO)
kompleksowy sulfonian wapnia
2
- NSF H1
- InS H1
- Halal
Anderol FGCS-2 HD
syntetyczny
(PAO)
kompleksowy sulfonian wapnia
2
- InS H1
- Kosher
- Halal
Anderol 783
Syntetyczny
(PAO)
kompleksowy sulfonian wapnia
00 do 2
- NSF H1
- InS H1
- Kosher
- Halal
Anderol HTFG-2
syntetyczny
(PFPE)
2
- NSF H1
- InS H1
- Kosher
- Halal
Atrifood
medyczny olej
biały
kompleksowy aluminiowy
00 do 2
- InS H1
Unifood 00
półsyntetyczny
(medyczny olej
biały/PAO)
kompleksowy aluminiowy
00
- InS H1
Unifood 2
medyczny olej
biały
nieorganiczny
2
- InS H1
Foodmax Grease
ASP 2
syntetyczny
kompleksowy aluminiowy
2
- NSF H1
- InS H1
Foodmax Grease CAS
M2
medyczny olej
biały
kompleksowy sulfonian wapnia
2
- NSF H1
- InS H1
Foodmax Grease CAS
S LS
syntetyczny
(PAO)
kompleksowy sulfonian wapnia
1 do 2
- NSF H1
- InS H1
Foodmax Grease CAS
S 2 HS
syntetyczny
(PAO)
kompleksowy sulfonian wapnia
2
- NSF H1
- InS H1
Foodmax Grease LT 2
syntetyczny
specjalny
specjalny wapniowy
2
- InS H1
Foodmax Assembly
Paste
syntetyczny
(PAO)
białe dodatki stałe i PTFE
-
- NSF H1
- InS H1
Foodmax Grease Inor
3-H
medyczny olej
biały
nieorganiczny
1,5
- InS 3-H
Ultragrease BETA 2
syntetyczny
specjalny
specjalny wapniowy
- ekstremalnie wysokoobrotowe łożyska
- bardzo wysoka odporność na wodę
2
- InS H1
Ultragrease ATOX 2
medyczny olej
biały
nieorganiczny
-smar wysokotemperaturowy
- wyjątkowo duża przyczepność do metalu
- bardzo duża odporność na obciążenia i wodę
- zawiera PTFE
2
PTFE
- smar uniwersalny
- bardzo wysoka odporność na obciążenia
i wodę
- szeroki zakres temperatur pracy
- smar do łożysk wysokoobrotowych
- bardzo wysoka odporność na obciążenia
i wodę
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- smar do mechanizmów wysokoobciążonych
- bardzo wysoka odporność na obciążenia
i wodę
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo duża przyczepność do metalu
- smar uniwersalny
- duża odporność na obciążenie i wymywanie
wodą
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- smar do mechanizmów pracujących
w ekstremalnie niekorzystnych warunkach
- obojętny chemicznie i całkowicie odporny na
wodę
- ekstremalna odporność na obciążenie
- wyjątkowo szeroki zakres temperatur pracy
- smar uniwersalny
- odporność na obciążenia
- odporność na wymywanie wodą
- szeroki zakres temperatur pracy
- smar uniwersalny
- duża odporność na obciążenia i wodę
- szeroki zakres temperatur pracy
- zawiera PTFE
-smar uniwersalny wysokotemperaturowy
- bardzo duża przyczepność do metalu
- bardzo duża odporność na obciążenia i wodę
- zawiera PTFE
- smar uniwersalny
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- wyjątkowa odporność na wypłukiwanie wodą
- smar uniwersalny
- bardzo wysoka odporność na obciążenia
i wodę
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- smar do mechanizmów wysokoobciążonych
i niskoobrotowych
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo duża odporność na obciążenia
- smar do mechanizmów wysokoobciążonych
i wysokoobrotowych
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo duża odporność na obciążenia
- smar niskotemperaturowy
- smarowanie łożysk wysokoobrotowych
- wyjątkowa odporność na wodę
- pasta antyzapiekowa
- odporność na wodę
- ekstremalnie szeroki zakres temperatur pracy
- możliwość bezpośredniego kontaktu
z żywnością
- smar do pił mechanicznych w przemyśle mięsnym
strona 2
- InS H1
nazwa
produktu
olej bazowy
Ultragrease ALFA 2
syntetyczny
(PAO)
nieorganiczny
Ultraplex FG
półsyntetyczny
(medyczny olej
biały/PAO)
kompleksowy aluminiowy
Oltec Grease FGT 2
medyczny olej
biały
nieorganiczny
Oltec Grease
FGU 2
syntetyczny
specjalny
kompleksowy organiczny
Oltec Grease FGP 15
medyczny olej
biały
kompleksowy wapniowy
Oltec Grease FGX 6
półsyntetyczny
(medyczny olej
biały/PAO)
kompleksowy wapniowy
zagęszczacz
zastosowania i własności
- smar do wysokoobciążonych mechanizmów
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo odporny na działanie wody
- zawiera PTFE
- smar uniwersalny
- wysoka odporność na obciążenia i wodę
- zawiera PTFE
- smar uniwersalny
- odporność na obciążenia i wodę
- bezbarwny i transparentny
- smar uniwersalny
- wyjątkowa odporność na obciążenia i wodę
- wyjątkowa odporność na starzeni
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
-smar uniwersalny
- duża odporność na wysokie obciążenia i wodę
- odpowiedni do systemów centralnego
smarowania
-smar uniwersalny
- bardzo duża odporność na wysokie obciążenia
i wodę
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- odpowiedni do systemów centralnego
smarowania
klasa
konsystencji
NLGI
certyfikaty
2
- InS H1
00 do 2
- InS H1
2
- InS H1
2
-InS H1
1,5
- InS H1
1,5
- InS H1
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
korzyści
klasy
lepkości ISO
certyfikaty
Anderol 6000
syntetyczny
(PAO)
wszelkie rodzaje
przekładni (poza
ślimakowymi)
pracujące pod dużymi
obciążeniami
- wyjątkowa odporność na obciążenia (FZG=14)
- duża stabilność hydrolityczna
150 do 680
NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
Anderol C-NRT FG
Gear
syntetyczny
specjalny
przekładnie narażone na
agresywne chemikalia
bardzo wysoka odporność na działanie kwasów
i wielu innych chemikaliów
220 i 460
Anderol 7000 FG
syntetyczny
(PAG)
przekładnie ślimakowe
- duża tolerancja wody
- doskonała stabilność termooksydacyjna
- znakomite własności przeciwzużyciowe
150 do 460
Foodmax Gear
medyczny olej
biały
przekładnie średnioobciążone
- bardzo dobra ochrona antykorozyjna
- wysoki wskaźnik lepkości
68 do 460
- NSF H1
- InS H1
Anderol PQAA
medyczny olej
biały
- przekładnie różnego typu
- systemy cyrkulacyjne
- bardzo szeroki zakres klas lepkości
- bardzo dobre własności przeciwzużyciowe
- dobra separacja wody
100 do 1000
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
Atrinol food
medyczny olej
biały
- przekładnie różnego typu
-systemy cyrkulacyjne
- bardzo dobre własności przeciwzużyciowe
- odporność na wysokie obciążeniami
- dobry stosunek ceny do jakości
100 do 320
- InS H1
Ultra Atox
medyczny olej
biały
- wysoka odporność na utlenianie
- odporność na wysokie obciążenia
100 do 320
- InS H1
Oltec Oil FG
półsyntetyczny
(medyczny olej
biały / PAO)
- doskonałe własności przeciwzużyciowe
- bardzo wysoki wskaźnik lepkości
150 do 680
- InS H1
klasy
lepkości ISO
certyfikaty
15 do 100
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
46
- NSF H1
- InS H1
- FM
22 do 68
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
- przekładnie średnio
i wysokoobciążone
-systemy cyrkulacyjne
- przekładnie średnio
i wysokoobciążone
-systemy cyrkulacyjne
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
- NSF H1
- InS H1
- Kosher
- Halal (7150)
OLEJE HYDRAULICZNE
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
Anderol FGH
syntetyczny
(PAO)
- wszystkie typy pomp
i systemów hydraulicznych
wysokoobciążonych
Foodmax FRF 50
syntetyczny
specjalny
- układy hydrauliczne pracujące
w wysokich temperaturach
Anderol PQAA
medyczny olej
biały
- wszystkie typy pomp
i systemów hydraulicznych
- narzędzia pneumatyczne
korzyści
- bardzo wysoka odporność na obciążenie
- szeroki zakres temperatur pracy
- wyjątkowa odporność termooksydacyjna
- rzadkie wymiany oleju w układzie
- produkt trudno palny
- wysoka temperatura zapłonu
- unikalna odporność na utlenianie
- bardzo wysoka odporność na obciążenia
mechaniczne
- bardzo dobre własności przeciwzużyciowe
- dobra separacja wody
strona 3
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
Atrinol food
medyczny olej
biały
- wszystkie typy pomp
i systemów hydraulicznych
- narzędzia pneumatyczne
Ultra Atox
medyczny olej
biały
- wszystkie typy pomp
i systemów hydraulicznych
Oltec Oil FG AW
medyczny olej
biały
- wszystkie typy pomp
i systemów hydraulicznych
korzyści
- dobre własności przeciwzużyciowe
- odporność termooksydacyjna
- dobra separacja wody
- dobry stosunek ceny do jakości
- dobre własności przeciwzużyciowe
- odporność termooksydacyjna
- dobra separacja wody
- dobre własności przeciwzużyciowe
- dobre własności hydrolityczne
klasy
lepkości ISO
certyfikaty
32 do 68
- InS H1
32 do 68
- InS H1
32 do 68
- InS H1
klasy
lepkości ISO
certyfikaty
32 do 150
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
32 do 150
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
68
- NSF H1
- InS H1
32, 100 i 150
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
22 do 370
brak
46 do 320
brak
OLEJE SPRĘŻARKOWE
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
korzyści
Anderol FG XL
syntetyczny
(PAO)
- sprężarki różnego typu
- pompy próżniowe
- pompowanie amoniaku
Anderol C-NRT FGC
syntetyczny
specjalny
- sprężarki pompujące gazy
agresywne, głównie kwaśne
Anderol RCF P 68FG
syntetyczny
(PAO)
- śrubowe i rotacyjne sprężarki
chłodnicze
- sprężarki amoniakalne
- możliwość pompowania amoniaku, a także
ziębnika R22
- bardzo dobra odporność na termooksydację
- długie okresy między wymianami
- doskonała ochrona sprężarki
Anderol C-NRT Plus
FG
syntetyczny
specjalny
- pompy próżniowe pompujące
gazy agresywne, głównie
kwaśne
- bardzo wysoka odporność na działanie
kwasów i wielu innych chemikaliów
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
Coolmax POE
syntetyczny
(POE)
- sprężarki chłodnicze różnego
typu
Coolmax PAG
syntetyczny
(PAG)
- sprężarki chłodnicze różnego
typu
Anderol PQAA
medyczny olej
biały
- sprężarki różnego typu
- pompy próżniowe
- bardzo dobre własności przeciwzużyciowe
- dobra separacja wody
32 do 150
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
Atrinol food
medyczny olej
biały
- sprężarki różnego typu
- pompy próżniowe
-- dobre własności przeciwzużyciowe
- odporność termooksydacyjna
- dobra separacja wody, niskie pienienie
- dobry stosunek ceny do jakości
32 do 150
- InS H1
Ultra Atox
medyczny olej
biały
- sprężarki różnego typu
- pompy próżniowe
- dobre własności przeciwzużyciowe
- odporność termooksydacyjna
- dobra separacja wody
32 do 150
- NSF H1
- InS H1
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- podwyższona detergencja
- wysoka odporność na degradację
- długie okresy wymiany oleju
- doskonała ochrona sprężarki
- bardzo wysoka odporność na działanie
kwasów i wielu innych chemikaliów
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- wysoka odporność termooksydacyjna
- doskonała odporność na wodę
- możliwość pracy z wieloma rodzajami
ziębników nowej generacji (HFC i blendy)
- wyjątkowa odporność termooksydacyjna
- możliwość pracy z wieloma rodzajami
ziębników nowej generacji (HFC, głównie R134a)
OLEJE ŁAŃCUCHOWE
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
korzyści
klasy
lepkości ISO
certyfikaty
Foodmax Chain LT
syntetyczny
(PAO)
- smarowanie łańcuchów
pracujących w niskich
temperaturach
- wybitna odporność na utlenianie
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- brak formowania osadów
15
- InS H1
Foodmax Chain HT
syntetyczny
specjalny
- smarowanie łańcuchów
pracujących w niskich
temperaturach
- wybitna odporność na termooksydację
- możliwość pracy w bardzo wysokich
temperaturach
- brak formowania osadów
320
- InS H1
Anderol Chain Oil XL
220 FG
syntetyczny
(POE)
- smarowanie łańcuchów w
piecach spiralnych i tunelowych
- doskonała ochrona przeciwzużyciowa
i antykorozyjna
- naturalne własności detergencyjne
- wysoka odporność termooksydacyjna
220
- NSF H1
- InS H1
Oltec Oil FGC 32
syntetyczny
specjalny
- smarowanie łańcuchów
pracujących w niskich
temperaturach
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo duża przyczepność do metalu
- bardzo dobre własności przeciwzużyciowe
32
- InS H1
Oltec Oil FGC 300
syntetyczny
specjalny
- smarowanie łańcuchów
pracujących w wysokich
temperaturach
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- doskonała stabilność termiczna
- bardzo duża przyczepność do metalu
- bardzo dobre własności przeciwzużyciowe
320
- InS H1
strona 4
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
korzyści
klasa
konsystencji
NLGI
certyfikaty
Oltec Oil FGE 100
syntetyczny
specjalny
- łańcuchy, transportery
i mechanizmy pracujące
w dużej wilgoci
- bardzo duża odporność na wymywanie wodą
i parą wodną
- szeroki zakres temperatur pracy
100
- InS H1
Anderol PQAA
medyczny olej
biały
-smarowanie łańcuchów
i transporterów
- bardzo dobre własności przeciwzużyciowe
- dobra separacja wody
22 do 1000
- NSF H1
- InS H1
- Halal
- Kosher
Atrinol food
medyczny olej
biały
-smarowanie łańcuchów
i transporterów
32 do 320
- InS H1
Ultra Atox
medyczny olej
biały
-smarowanie łańcuchów
i transporterów
32 do 320
- NSF H1
- InS H1
- dobre własności przeciwzużyciowe
- odporność termooksydacyjna
- dobra separacja wody, niskie pienienie
- dobry stosunek ceny do jakości
- dobre własności przeciwzużyciowe
- odporność termooksydacyjna
- dobra separacja wody
SPRAYE
nazwa
produktu
zastosowania
Atrinar food
- smarowanie lekko obciążonych mechanizmów,
zabezpieczanie przeciw korozji, rozluźnianie
zapieczonych połączeń
Atrin ChainMAX food
- smarowanie łańcuchów
Atrin Unifood 2
- smarowanie transporterów
- smarowanie urządzeń rozlewczych
- smarowanie zamykarek butelek
Atrin Unifood 00
- smarowanie łańcuchów
- smarowanie połączeń metal-plastik
Atrin Vaseline F
- zabezpieczanie złączy elektrycznych
Atrifood
- smar uniwersalny
- duża odporność na obciążenia
- odporność na wymywanie wodą
- szeroki zakres temperatur pracy
- InS H1
Safeclin
- zmywacz uniwersalny
- duża siła odtłuszczająca
- szybkie odparowanie
- InS K1
Safeclin ULV
- zmywacz uniwersalny
Foodmax Grease
Spray
- syntetyczny smar uniwersalny
Foodmax Multi Spray
- smarowanie łańcuchów, prowadnic
- smarowanie małych przekładni
Foodmax Easy Spray
Foodmax Silicon
Spray
Foodmax DDO Spray
korzyści
- duża siła odtłuszczająca
- szybkie odparowanie
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo duża odporność na obciążenia i wymywanie wodą
- smarowanie łańcuchów, prowadnic
- środek antyadhezyjny
- smarowanie łańcuchów pracujących w
agresywnym środowisku
- środek antyadhezyjny
- ogólne smarowanie lekko obciążonych mechanizmów
- środek rozdzielczy do dzielarek ciasta
- środek antykorozyjny
Anderol 6220 Spray
- smarowanie przekładni
- smarowanie łańcuchów, transporterów
Anderol 783-00 Spray
- smarowanie łożysk
- smarowanie elementów urządzeń rozlewczych
i zamykarek
Oltec Grease Alim 19
- smar uniwersalny
Oltec Lub Chain Alim
- smarowanie łańcuchów, transporterów
- smarowanie złączek, ślizgów, małych przekładni
Oltec Gliss 22
Oltec Sil Alim
Oltec Solv Alim
- środek rozdzielczy do form w przetwórstwie
tworzyw sztucznych
- smarowanie połączeń plastik
-plastik/metal
- środek antyadhezyjny
- czyszczenie maszyn i urządzeń
- doskonała penetracja
- bardzo efektywne wypieranie wody
- zabezpieczenie antykorozyjne
- duża uniwersalność stosowania
- możliwość stosowania do łańcuchów pracujących w pionie
- silne przyleganie do metalu
- szeroki zakres temperatur pracy
- odporność na wysokie obciążenia i wypłukiwanie wodą
- zawiera PTFE
- bardzo dobra chrona przed korozją
- odporność na wysokie obciążenia, zawiera PTFE
- szeroki zakres temperatur pracy
- duża siła czyszcząca i penetrująca
- dobre zabezpieczenie antykorozyjne
- InS H1
- InS H1
- InS H1
- InS H1
- InS H1
- InS K1
- InS H1
- NSF H1
- bardzo duża adhezja do metalu
- zawiera PTFE
- odporność na wodę i wysokie obciążenia
- NSF H1
- InS H1
- wysoka odporność na wymywanie wodą
- odporność na wysokie obciążenia
- NSF H1
- InS H1
- odporność na wodę i zanieczyszczenia
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- NSF H1
- InS H1
- możliwość permanentnego kontaktu z żywnością, lekami, itd.
- duża siła antyadhezyjna
- dobra ochrona antykorozyjna
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- wyjątkowa odporność na obciążenia
- syntetyczna formulacja
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo dobra ochrona przed korozją
- syntetyczna formulacja
- bardzo dobra odporność na wodę
- duża przyczepność do metalu
- brak barwy, przeźroczystość
- bardzo szeroki zakres temperatur pracy
- syntetyczna formulacja
- wyjątkowa odporność na wodę i parę wodną
- odporność na wysoką temperaturę
- brak silikonów w formulacji
- bardzo duża stabilność termoczna
- wysoka odporność na wodę i parę wodną
- brak barwy, przeźroczystość
- bardzo duża siła rozpuszczająca zanieczyszczenia
- duża zdolność penetracyjna
strona 5
certyfikaty
- InS 3-H
- NSF H1
- InS H1
- NSF H1
- InS H1
- Kosher
- Halal
- InS H1
- InS H1
- InS H1
- InS H1
- InS H1
nazwa
produktu
zastosowania
korzyści
certyfikaty
Oltec Degrip Alim
- środek antyzapiekowy
- duża zdolność penetracyjna, smarująca, konserwująca
- bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne
- InS H1
Ultragrease TF Spray
- smar uniwersalny
Ultratef H1 Spray
- uniwersalny olej smarny
- duża odporność na wodę i parę wodną
- odporność na wysokie temperatury
- zawiera PTFE
- dobre własności penetracyjne
- duża adhezja do metalu
- zawiera PTFE
- InS H1
- InS H1
OLEJE OBRÓBCZE
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
korzyści
certyfikaty
Ultralub Light
syntetyczny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
- bardzo szybkie i całkowite odparowanie
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
Ultralub EV 3 Atox
syntetyczny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
- szybkie odparowanie
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
Ultralub EV 7 Atox
syntetyczny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
- średnia szybkość odparowania
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
Ultralub EV 20 S
syntetyczny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
- niska szybkość odparowania
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
Oltec EVA FG 2
lotne izoparafiny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
- bardzo szybkie i całkowite odparowanie
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
Oltec EVA FG 3
lotne izoparafiny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
Oltec EVA FG 10
lotne izoparafiny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
Oltec EVA FG 20
lotne izoparafiny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
- średnia szybkość odparowania, cienki film
olejowy po odparowaniu
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
Oltec EVA FG 30
lotne izoparafiny
- produkcja metalowych opakowań
- tłoczenie, formowanie i wykrawanie metali
- niska szybkość odparowania, cienki film olejowy
po odparowaniu
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
- szybkie odparowanie, bardzo cienki film olejowy
po odparowaniu
- możliwość obróbki metali kolorowych
- szybkie odparowanie, cienki film olejowy po
odparowaniu
- możliwość obróbki metali kolorowych
- InS H1
- InS H1
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
nazwa
produktu
aplikacje
korzyści
certyfikaty
Ultradeg 65
- czyszczenie i odtłuszczanie
- średnio szybkie odparowanie, duża siła rozpuszczająca
- InS H1
Standard Clean FC-5
- czyszczenie i odtłuszczanie
- wolne odparowanie, wysoka temperatura zapłonu
- InS H1
Oltec Solv Alim 40
- czyszczenie i odtłuszczanie
- bardzo szybkie odparowanie, duża siła rozpuszczająca
- InS H1
Oltec Solv Alim 60
- czyszczenie i odtłuszczanie
- średnio szybkie odparowanie, duża siła rozpuszczająca
- InS H1
Oltec Solv Alim 100
- czyszczenie i odtłuszczanie
- wolne odparowanie, wysoka temperatura zapłonu
- InS H1
OLEJE INNE
nazwa
produktu
olej bazowy
zastosowania
korzyści
klasy
lepkości ISO
certyfikaty
Foodmax HTF Seria
syntetyczny specjalny
- transfer ciepła
- Doskonała odporność na utlenianie i wysoką
temperaturę
- możliwość pracy bardzo wysokich
temperaturach
32
- NSF HT1
- InS HT1
- Rozpuszcza cukier także w postaci karmelu
- zabezpiecza przed ponownym osadzaniem
się cukru
25
- NSF H1
- InS H1
15 do 68
- InS 3-H
32
- InS 3-H
- smarowanie
mechanizmów
narażonych na
odkładanie się
cukru
- ogólne
przeznaczenie
Foodmax Mamut Oil
25
syntetyczny specjalny
Farmol
medyczny olej biały
Ultrafarm VDP
jadalny olej roślinny
- dzielarki ciast
Oltec Oil FG
medyczny olej biały
- smarowanie
narzędzi
pneumatycznych
- bezbarwny, bezwonny
- dobra ochrona antykorozyjna
7 do 68
- InS H1
Oltec Oil FGC 46
syntetyczny specjalny
- uniwersalny środek
smarny
- bardzo wysoka odporność termooksydacyjna
- szeroki zakres temperatur pracy
- brak przylegalności do metalu
46
- InS H1
- wymieniony na liście European
Pharmacopoeia, 6th edition
- bardzo wysoka wydajność
- zapobiega przywieraniu ciasta do noży
- zawiera lecytynę
strona 6
ŚRODKI SMARNE I CZYSZCZĄCE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I FARMACEUTYCZNEGO
Firma Venturo, specjalizuje się w doradztwie technicznym dotyczącym środków smarnych i czyszczących oraz
handlem tymi mediami. Współpracujemy z kilkoma europejskimi producentami oferującymi najlepszy poziom
techniczny oferowanych produktów.
Firmę tworzy grupa doświadczonych doradców, pracujących wcześniej dla dużych koncernów międzynarodowych
przez wiele lat. Uwagę swoją kierujemy na bezpośredni kontakt z klientem, aby umożliwić w minimalnym czasie
jak najskuteczniejsze, optymalne rozwiązania – trafne dobranie produktu i procedur smarowania lub czyszczenia.
W zakresie środków smarnych oraz materiałów eksploatacyjnych zapewniamy szeroką ofertę olejów i smarów
przemysłowych, cieczy obróbkowych, środków czyszczących i środków przygotowania powierzchni dla wielu
branż produkcyjnych i usługowych. Duża część naszej aktywności jest skupiona na obsłudze produkcji żywności,
leków, kosmetyków, a także pokarmów i pasz dla zwierząt, które podlegają szczególnym uwarunkowaniom
prawnym ze względu na warunki sanitarno-higieniczne.
Obsługa klientów odbywa się z poziomu biura centralnego we Wrocławiu i kilku home office . Planowane są
kolejne tego typubiura we wszystkich regionach kraju. Venturo posiada we Wrocławiu dwa magazyny obsługujące
poprzez profesjonalną spedycjęi transport cały kraj.
kontakt do nas:
Venturo Sp. z o.o.
ul. Supińskiego 1
52-317 Wrocław
tel. +48 71 790 51 33
fax +48 71 790 51 34
e-mail: [email protected]
www.venturo.com.pl
lnego kontaktu z żywności

Podobne dokumenty