Oferta maszyn i urządzeń 2014-2018

Komentarze

Transkrypt

Oferta maszyn i urządzeń 2014-2018
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo RAG Mining Solutions Gmb
bH Herne
bH,
Herne, wprowadza na światowe rynki
Know-how niemieckiego górnictwa węgla kam
miennego, oferuje na rynkach szeroką
paletę usług konsultingowych, inżynieryjnych
h oraz szkoleń szkoleń z następujących
obszarów specjalistycznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie techniczne
Logistyka
Technika obudowy wyrobisk oraz robót przyygotowawczych
Technika wentylacji oraz klimatyzacji
Wydobycie
Automatyzacja
Badania i kontrole
Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska naturalnego
Przedsiębiorstwo RAG Mining Solutions dysp
ponuje całościowymi rozwiązaniami
służącymi optymalizacji procesów podziemne
ego wydobywania surowców.
Dalszym istotnym zakresem naszej działalno
ości gospodarczej jest sprzedaż na międzynarodowych rynkach używanych maszyn górrniczych oraz urządzeń przemysłowych dla
górnictwa
ó i t
jjak
k również
ó i ż elektrowni
l kt
i i urządzeń
d ń innych
h fifirm.
RAG Mining Solutions GmbH
2
Spis treści
Wydobycie
• Ścianowa obudowa
a krocząca
• Kombajny ścianow
we
• Strugi ślizgowe
Roboty przy
ygotowawcze
•
•
•
•
•
Wozy wiertnicze
Ładowarki
Spągoładowarki
Kombajny chodnik
kowe
Pomosty robocze
Logistyka
• Jednostki transpo
ortowe
• Jednoszynowe kolejki podwieszane
• Lokomotywy
L k
t
spali
liinowe
i
RAG Mining Solutions GmbH
3
Wydobycie
Wydobycie
• Ścianowa obudowa
a krocząca
• Kombajny ścianow
we
• Strugi ślizgowe
Roboty przy
ygotowawcze
• Wozy wiertnicze
• Ładowarki
• Spągoładowarki
• Kombajny chodnik
kowe
• Pomosty robocze
Logistyka
• Jednostki transpo
ortowe
• Jednoszynowe kolejki podwieszane
• Lokomotywy
L k
t
spalllinowe
li
RAG Mining Solutions GmbH
4
Ścianowa obudowa krocząca / Dane
D
techniczne
Ścianowa obudowa krocząca dla
a strugów oraz dla niskich
kombajnów ścianowych
Jednostka
Odstęp środka obudowy
Forma spągnicy
m
Grupa 1
1,5
dzielona
Grupa 2
1,5
dzielona
Grupa 3
1,5
dzielona
STS 12/30
1,5
tunelowa
Zakres rozpierania
mm
645 - 1.800
750 - 2.400
1.000 - 3.000
1.200 - 3.000
Hydrauliczny zakres
rozpierania podwójny suw
stojak
mm
645 - 1.730
800 - 1.800 1.070 2.400
1.280 - 3.000
1.200-3.000
Hydrauliczny zakres
rozpierania potrójny suw
stojaka
mm
nie przewidziano
800 - 2.100
2 100
800 - 2.300
1.000 -3.000
nie przewidziano
Zakres pracy minimum maximum
mm
845 -1.530
1.000 - 2.200
1.300 - 2.800
1.200-3.000
Średnica stojaka
mm
260
300
320
300
Ciśnienie rozparcie
bar
260
300
320
320
Ciśnienie nominalne
bar
450
380
380
390
*,, około
p
Podporność
kN/m²
600
600
650
ok. 640
Siła rozparcia, około
kN
4.000
4.500
5.100
4.000
Siła na czubku stopnicy,
około
kN
1.100
1.100
1.300
900
t
93
9,3
12 2
12,2
17 2
17,2
12 5
12,5
Ciężar sekcji,
sekcji około
* Obliczenia według niemieckich/międzynarodowych standardów
RAG Mining Solutions GmbH
5
Ścianowa obudowa krocząca / Dane
D
techniczne
Ścianowa obudowa krocząca dla kombajnów
k
ścianowych
Grupa 4
1,5
tunelowa
Grupa A Joy
m
Grupa A DBT
1,75
tunelowa
Grupa B
1,75
tunelowa
Grupa C
1,75
tunelowa
Zakres rozpierania
mm
1.200 - 3.400
1.300 - 2.800
1.300 - 2.800
1.600 - 3.800
2.400 - 5.200
Hydrauliczny zakres
rozpierania podwójny suw
stojak
mm
1.200 - 3.200
1.280 - 3.400
1.300 - 2.800
1.300 - 2.800
1.600 - 3.450
1.750 - 3.800
2.400 - 5.200
Hydrauliczny
y
y zakres
rozpierania potrójny suw
stojaka
mm
nie przewidziano
nie przewidziano
Zakres pracy minimum maximum
mm
1.500-3.200
1.600-2.600
1.600-2.600
1.900-3.600
3.000-4.800
Średnica stojaka
mm
320
380
380
370
400
Ciśnienie rozparcie
bar
320
380
380
370
400
Ciśnienie nominalne
bar
380
380
380
450
450
Podporność *, około
kN/m²
kN/m
600
700
680
ok 750
ok.
ok. 1.100
Siła rozparcia, około
kN
5.100
7.500
7000
8.500
Ok. 11.000
Siła na czubku stopnicy,
około
kN
1.250
2.100
1.800
2.000
Ok. 3.500
t
18 1
18,1
23 5
23,5
23 5
23,5
28
38
Jednostka
Odstęp środka obudowy
Forma spągnicy
Ci ż sekcji,
Ciężar
k ji około
k ł
nnie przewidziano nie przewidziano
* Obliczenia według niemieckich/międzynarodowych standardów
RAG Mining Solutions GmbH
6
nie przewidziano
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 1 / 0
Sekcja obudowy RAG gru
upa 1 - fabrycznie nowa
Ścianowa obudowa krocząca RAG grupa 1, skład magazynowy
Dostępność:
Wyposażenie 1
Wy
yposażenie 2
Wyposażenie 3/4
190 Sekcji
200 Sekcji
436 Sekcji
S k j do
Sekcje
d natychmiastowej
t h i t
j
dyspozycji
2018/19
2019
Σ = 826 Sek
kcji
RAG Mining Solutions GmbH
7
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 1
RAG Mining Solutions GmbH
8
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 2
RAG grupa 2, sekcje ścianowej obu
udowy kroczącej po remoncie
RAG g
grup
pa 2,, sekcje
p
j ścianowejj obudowy
y kroczącej,
ą j, skład magazynowy
g y
y
Dostępność:
Wyposażenie 1
Saar
225 Sekcji
Wyposażenie 2
Wyposażenie 3
Wyposażenie 4
Wyposażenie 5
Wyposażenie 7
Wyposażenie 6
85 sekcji
Sekcje do natychmiastowej
dyspozycji
281 Sekcji
248 Sekcji
2016
2015
Σ = 1.160 Sekc
cji
RAG Mining Solutions GmbH
9
220 Sekcji
258 Sekcji
2018
227Sekcji
2019
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 2
Dla oddziału strugowego
lange Kappe
RAG Mining Solutions GmbH
10
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 2
Dla oddziału kombajnowego z przedłużeniem s
stropnicy
lange Kappe
RAG Mining Solutions GmbH
11
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 3
RAG grupa 3, sekcje ścianowej ob
budowy kroczącej po remoncie
RAG grupa
a 3, sekcje ścianowej obudowy kroczącej, skład magazynowy
Dostępność:
Wyposażenie 1
30 Sekcji
dostępne
Wyposażenie 2
187 Sekcji
291 Sekcji
2014
2016
Σ = 508 Sekcji
S k ji
RAG Mining Solutions GmbH
12
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 3
RAG Mining Solutions GmbH
13
Ścianowa obudowa krocząca ST
TS 12/30
S k j ścianowej
Sekcje
ś i
j obudowy
b d
kroczącej
k
j STS 12/30,
12/30 po remon
ncie
i
Sekcje ściianowej obudowy kroczącej STS 12/30, skład magazynowy
Dostępność:
Wyposażenie 1
W
Wyposażenie
ż i 2
183 Sekcje
160 Sekcji
2015
2016
Σ = 343 Sekcji
S k ji
RAG Mining Solutions GmbH
14
Ścianowa obudowa krocząca ST
TS 12/30
RAG Mining Solutions GmbH
15
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 4
Sekcja obudowy RAG grupa 4 - fabrycznie nowa
RAG grup
pa 4, sekcje ścianowej obudowy kroczącej, skład magazynowy
Dostępność:
Wyposażenie 1
W
Wyposażenie
ż i 1
86 Sekcji
177 Sekcji
dostępne
2014
Σ = 264 Sekcje
RAG Mining Solutions GmbH
16
Ścianowa obudowa krocząca grrupa 4
RAG Mining Solutions GmbH
17
Ścianowa obudowa krocząca grrupa A, Joy i DBT
S k j ścianowej
Sekcje
ś i
j obudowy
b d
kroczącej
k
j RAG grupa A
A; J
Joy, po rem
moncie
i
Dostępność:
Sekcje
e ścianowej obudowy kroczącej RAG grupa A; DBT, po remoncie
Wyposażenie 1, Joy
Wyposażenie 2, DBT
Wyposażenie 3, DBT
204 Stk.
75 Sekcje
310 Sekcji
2013/14
2014
2015/16
Σ = 385 Sekcji
RAG Mining Solutions GmbH
18
Ścianowa obudowa krocząca grrupa A, Joy i DBT
G
Grupa
A DBT
A,
RAG Mining Solutions GmbH
19
Ścianowa obudowa krocząca grrupa B
S k j obudowy
Sekcja
b d
RAG grupa B - fabrycznie
f b
i nowa
Sekcje
e ścianowej obudowy kroczącej RAG grupa B, po remoncie
Wyposaż
y
żenie 1
Dostępność:
Wyposażenie
y
2
186 Sek
kcji
246 Sekcji
195 Sekcji
2015
2018
2018/19
Σ = 627 Sekcji
RAG Mining Solutions GmbH
Wyposażenie
y
3
20
Ścianowa obudowa krocząca grrupa C
S k j obudowy
Sekcja
b d
RAG grupa C,
C nowa
Sekcje
e ścianowej obudowy kroczącej RAG grupa C, wzór
Wyposażenie 1
Dostępność:
230 Sekcji
2019
Σ = 230 Sekcji
RAG Mining Solutions GmbH
21
Kombajn ścianowy SL 300 / 420
Producent
Eickhoff Maschinenfabrik GmbH
Dla miąższości pokładu
1,80 m do 3,00 m
Ciężar całkowity
40 t, bez organu urabiającego
Silniki urabiania
2 x 420 kW (3,3 kV)
Silniki posuwu/ciągników
2 x 80 kW (460 V) z przetwornicą
Część
ę energetyczna
g y
Jednoczęściowa,
ę
, IPC / Eicontrol
System posuwu
Saartrak
Dostępność:
Maszyna 3/4
2014
RAG Mining Solutions GmbH
Maszyna 1
Maszyna 6
Maszyna 2/5/7
2015
2016
2018
22
Kombajn ścianowy SL 300 / 420
Ramię nośne
Ciągnik elektryczny
Skrzynia przekładniowa
Tarcza zgarniająca
Tarcza zgarniająca
Skrzynia przekładniowa
C
Ciągnik
elektryczny
Ramię nośne
Wyposażenie
elektryc
czne
Organ
g urabiający
ją y
Organ urabiający
RAG Mining Solutions GmbH
23
Kombajn ścianowy SL 750
Producent
Eickhoff Maschinenfabrik GmbH
Dla miąższości pokładu
2,40 m do 4,00 m
Ciężar całkowity
78 t, bez organu urabiającego
Silniki urabiania
2 x 620 kW (3,3 kV)
Silniki posuwu/ciągników
2 x 120 kW (575 V) z przetwornicą
ą
Część
ę energetyczna
g y
Jednoczęściowa,
ę
, IPC / Eicontrol plus
System posuwu
Saartrak
Dostępność:
Maszyna 1/2/3
2018
RAG Mining Solutions GmbH
24
Kombajn ścianowy SL 750
1 – Wyposażenie elektryczne
2 – ECP – Box
3 – Ciągnik elektryczny
4 – Skrzynia przekładniowa
5 – Ramię nośne
6 – Organ urabiający
7 – Tarcza zgarniająca
8 – Część mocująca
9 – Uchwyt przewodowy
RAG Mining Solutions GmbH
25
Wyposażenie – strug ślizgowy RAG
R
GH 38 / 42 (GH 800)
Producent
Oferowane komponenty
Bucyrus DBT Europe GmbH
zeniem dla
Przenośnik ścianowy HB 280/880 z prowadz
strugu GH 38 (urządzenia 1, 2)
Przenośnik ścianowy PF4/923 z prowadzeniem dla
strugu GH 38 (urządzenia 3, 5, 8)
eniem dla
Przenośnik ścianowy PF4/1023 z prowadze
strugu GH 42 (urządzenia 4, 6, 7)
Komponenty
p
y na zapytanie
py
Rama napędowa
pę
z przekładnią
p
ą PL35 / KPL 35
3
Silniki przetwornicowe Breuer 400 kW
Urządzenia Transswitch
Dostępność:
RAG Mining Solutions GmbH
Urządzenie 1/2
Urzą
ądzenie 3/4
Urządzenie 5
Maszyna 6/7/8
natychmiast
2016
2017
2018
26
Wyposażenie – strug ślizgowy RAG
R
GH 42 (GH 1600)
Producent
Bucyrus DBT Europe GmbH
Przenośnik ścianowy PF4/1132
z prowadzeniem dla strugu GH 42
Oferowane komponenty
((urządzenia
ą
1,, 2,, 3,, 4,, 6,, 7,, 8))
Przenośnik ścianowy PF4/1032
z prowadzeniem dla strugu GH GH 42
2
(urządzenia 5,7 )
Strug ślizgowy GH 42
Komponenty na zapytanie
Rama napędowa z przekładnią PL35 / KPL 35
Silniki przetwornicowe Breuer 800/10
000 kW
Urządzenia Transswitch
Dostępność:
RAG Mining Solutions GmbH
Urządzenie 1
Urządzenie 2
Urzą
ądzenie 3/4
Urządzenie 5/6
Maszyna 7/8/9
2014
2015
2016
2017
2018
27
Roboty przygotowawcze
Wydobycie
• Ścianowa obudow
wa krocząca
• Kombajny ścianow
we
• Strugi ślizgowe
R b t przy
Roboty
ygotowawcze
t
•
•
•
•
•
Wozy wiertnicze
Ładowarki
Spągoładowarki
K b j chodnik
Kombajny
h d ik
kowe
Pomosty robocze
Logistyka
• Jednostki transpo
ortowe
• Jednoszynowe kolejki podwieszane
• Lokomotywy
L k
t
spali
liinowe
i
RAG Mining Solutions GmbH
28
Wóz wiertniczy Typ BTRK 2
RAG Mining Solutions GmbH
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2014
2015
2
2016
2017
29
7 szt. (1 szt. BTRK 1)
2018
Wóz wiertniczy Typ BTRK 2
Producent
Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH
Wymiary
Długość 13,5 m
Wysokość 1,75 m
Szerokość 1,7 m
Ciężar całkowity
25.000 kg
Praca po wzniosie/upadzie
18°
Moc silnika
63 / 90 kW
Wydajność pompy
2 x 110 l/min + 1 x 30 l/min dla każdego młota
m
wiertnicy
Ramiona/wysięgniki wiertnicy 2 x BT 200 (suw 1,30 m; opcja 1,75m)
Częściowa automatyzacja procesu
IPC należy do wyposażenia
Planowanie -IH
Analiza błędów, informacja o zakłóceniu jest pokazywany na monitorze, zdalne
z
sterowanie obsługi lawet
Silniki elektryczne i urządzenia do sterowanie silnikami nie są przedmiota
ami
oferowanym do sprzedaży. Przed udostępnieniem w/w komponentów istnieje na
m.
zapytanie możliwość zbadania/sprawdzenia, zapoznania się z ich stanem
RAG Mining Solutions GmbH
30
Wóz wiertniczy Typ BTRK 2
Laweta
Laweta
Komor
ra maszynowa
Kom
mora
maszynowa
Wiertarka udarowo /obrotowa
Ramię/wysięgnik
Pulpit
P
l itt
sterowan
nia
jazdą
ą
i wierceniem
Śrubowa sprężarka powietrza
(opcja)
Wspornik lawety
Konsola kątowa
RAG Mining Solutions GmbH
R
Rama
podwozia
d
i
31
Obudowa ochronna
urządzeń elektrycznych
Ładowarka typ K 313-S
Producent
Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH
Wymiary
Länge 6,93 m
Höhe 1,70 m
Breite 1,63 m
Ciężar całkowity
12.500 kg
Praca po wzniosie/upadzie
22,5 °
Moc silnika
90 kW
Pojemność czerpaka/łyżki
1.000 – 1.200 l
Kąt obrotu/skręcania
2 x 20 °
Silniki elektryczne i urządzenia do sterowanie silnikami nie są przedmio
otami
oferowanym do sprzedaży. Przed udostępnieniem w/w komponentów is
stnieje na
zapytanie możliwość zbadania/sprawdzenia, zapoznania się z ich stane
em.
RAG Mining Solutions GmbH
8 szt.
7 szt.
3 szt.
3 szt.
7 szt.
2014
2015
2
2016
2017
2018
32
Ładowarka typ K 313-S
Siłownik
pochylania,
wywracania
Jarzmo
Czerpak/łyżka
bocznowysypująca
RAG Mining Solutions GmbH
Wysięgnik
teleskopowy
z wewnętrznym
siłownikiem
t l k
teleskopowym
Siłownik
Siłownik
Pulpit sterowania
Konstrukcja
ochronna
Zbiornik
wyrównawczy
Siłownik
Kozioł
Podwozie
e
obrotowy Komora maszynowa
łożyskowy
Podstawowe wymiary:
Dług
gość: 6,93 m, z wysuniętym wysięgnikiem 7,83 m
Szerokość: 1,63 m
Wys
sokość: 2,00 m
33
Ładowarka typ G 210/211
Producent
Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH
Wymiary
Länge 8,00 m (ausgefahren 9,50 m)
Höhe 2,10 m, z podniesioną konstrukcją ochronną 2,30 m
Breite 1,88 m
Ciężar całkowity
22.310 kg
Praca po wzniosie/upadzie 22,5 °
Moc silnika
90 kW
Pojemność czerpaka/łyżki
2.000 l
Kąt obrotu/skręcania
2 x 20 °
Silniki elektryczne i urządzenia do sterowanie silnikami nie są przedmiota
ami oferowanym
do sprzedaży. Przed udostępnieniem w/w komponentów istnieje na zapytanie możliwość
zbadania/sprawdzenia, zapoznania się z ich stanem.
RAG Mining Solutions GmbH
9 szt.
3 szt.
1 szt.
2014
2016
2017
34
Ładowarka typ G 210/211
Siłownik
pochylania,
wywracania
Jarzmo
Czerpak/łyżka
bocznowysypująca
RAG Mining Solutions GmbH
Wysięgnik
teleskopowy
z wewnętrznym
siłownikiem
t l k
teleskopowym
Siłownik
Siłownik
Pulpit sterowania
Obudowa ochronna
urządzeń elektrycznych
Konstrukcja
ochronna
Kozioł
Siłownik
Podwozie
e łożyskowy
obrotowy Komora maszynowa
Podstawowe wy
ymiary:
Długość: 8,00 m,
m z wysuniętym wysięgnikiem teleskopowym 9,50 m
Szerokość: 1,88
8m
Wysokość: 2,10 m, z podniesioną konstrukcją ochronną 2,30 m
35
Spągoładowarka typ EL 160S
Producent
Hazemag & EPR
Długość
7,40 m
Wysokość
1,10 m
Szerokość
1,30 m
Ciężar całkowity
8.200 kg
Prędkość jazdy
0,37 m/s
Moc silnika
55 kW
Pojemność czerpaka/łyżki
300 l
Silniki
Sil
iki elektryczne
l kt
i urządzenia
d
i d
do sterowanie
t
i silnikami
il ik i nie
i są przedmiota
d i tamii
oferowanym do sprzedaży. Przed udostępnieniem w/w komponentów istn
nieje na
zapytanie możliwość zbadania/sprawdzenia, zapoznania się z ich stanem
m.
RAG Mining Solutions GmbH
36
Spągoładowarka typ EL 160S
RAG Mining Solutions GmbH
37
Spągoładowarka typ DC 1000R
Producent
Hazemag & EPR
Długość
7,50 m
Wysokość
1,00 m
Szerokość
1,10 m
Ciężar całkowity
9.200 kg
Prędkość jazdy
0,35 m/s
Moc silnika
63 kW
Pojemność czerpaka/łyżki
300 l
Silniki elektryczne i urządzenia do sterowanie silnikami nie są przedmiota
ami
oferowanym do sprzedaży. Przed udostępnieniem w/w komponentów istn
nieje na
zapytanie możliwość zbadania/sprawdzenia, zapoznania się z ich stanem
m.
RAG Mining Solutions GmbH
38
Spągoładowarka typ DC 1000R
RAG Mining Solutions GmbH
39
Kombajn chodnikowy typ AM 10
05 G
2 Kombajny
K
2 Kombajny
2016
2017
Σ = 4 Kombajny
RAG Mining Solutions GmbH
40
Kombajn chodnikowy typ AM 10
05 G
Producent
Sandvik Mining & Construction Gm
mbH
(poprzednio Voest - Alpine Bergtec
chnik)
Długość
ok.14.70 m
Wysokość
2.40 m
Szerokość podwozia
3,05 m
Szerokość stołu ładowania
6,40 – 7,20 m
Szerokość gąsienicy
0,89 m
Ciężar całkowity
120 000 kg
120.000
Profil wysokości drążenia wyrobiska
5,40 – 5,90 m
Profil szerokości drążenia wyrobiska
7,90 – 8,90 m przy +/- 37 °
Przekrój profilu drążonego wyrobiska 41 – 50 m²
Moc silnika
540 kW, razem (1000 V / 50 Hz)
Prędkość jazdy
0 – 3,5 m/min
Prędkość odstawy urobku
nik zgrzebłowy)
0,8 m/s (dwułańcuchowy przenośn
Platforma kotwienia, pomost roboczy, odpylacz jak również inne kompone
enty nie są
przedmiotami oferowanymi do sprzedaży. Przed udostępnieniem w/w kom
mponentów
istnieje na zapytanie możliwość zbadania/sprawdzenia, zapoznania się z ich stanem.
RAG Mining Solutions GmbH
41
Kombajn chodnikowy typ AM 10
05 G
RAG Mining Solutions GmbH
42
Kombajn chodnikowy typ AM 10
05 G
1
Ramię nośne organu urabiającego
2
Mechanizm obrotowy
3
Urządzenia załadunku urobku
4
Przenośnik zgrzebłowy
5
Gąsienice
6.1 Podpory tylne
7. Urządzenia elektryczne
8 Urządzenia hydrauliczne
y
smarowniczy
y
8.2 System
9 System chłodzenia
9.1 System zraszania
12 Monitor
Dodatkowe urządzenia:
13 Platforma/pomost roboczy
14 ABSEn oraz urządzenie (manipulator) dla
zamocowania siatki
15 Odpylanie
16 Urządzenie do zawieszenia
RAG Mining Solutions GmbH
43
Kombajn chodnikowy typ MR 62
20
2 Kombajny
4 Kombajny
2017
2018
Σ = 6 Kombajnów
K
b j ó
RAG Mining Solutions GmbH
44
Kombajn chodnikowy typ MR 62
20
Producent
Sandvik Mining and Construction GmbH
Długość
17.45 m
Wysokość
2.40 m
Szerokość podwozia
3,05 m
Szerokość stołu ładowania
6,40 – 7,20 m
Szerokość gąsienicy
0,89 m
Ci ż całkowity
Ciężar
łk it
123 000 kkg
123.000
Profil wysokości drążenia wyrobiska 5,40 – 5,90 m
Profil szerokości drążenia wyrobiska 7,90 – 8,90 m bei +/- 37 °
Przekrój profilu drążonego
wyrobiska
bi k
41 – 50 m²
Moc silnika
540 kW, razem (1000 V / 50 Hz)
Prędkość jazdy
0 – 3,5 m/min
Prędkość odstawy urobku
0,8 m/s m/s (dwułańcuchowy przeno
ośnik zgrzebłowy)
Dalszy rozwój kombajnu chodnikowego typ AM 105; częściowa automaty
yzacja
nawigacja; rozpoznanie granic warstw; automatyczny proces drążenia/ura
abiania.
Platforma kotwienia, pomost roboczy, odpylacz jak również inne kompone
enty nie są
przedmiotami oferowanymi do sprzedaży. Przed udostępnieniem w/w kom
mponentów
istnieje na zapytanie możliwość zbadania/sprawdzenia, zapoznania się z ich stanem.
RAG Mining Solutions GmbH
45
Kombajn chodnikowy typ MR 62
20
RAG Mining Solutions GmbH
46
Kombajn chodnikowy typ MR 62
20
Pomost
Ramię/wysiągnik urabiający
Kettenförderer
Przenośnik
zgrzebłowy
Urządzenie gąsienicowe
Odpylanie
Urządzenie załadunku urobku
RAG Mining Solutions GmbH
47
System zraszania
Organ urabiający-suchy
urabiający suchy
Pomost roboczy typ AMG 2700
8 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
2014
2015
2015
2015
2017
2018
Σ = 15 Sztuk
RAG Mining Solutions GmbH
48
Pomost roboczy typ AMG 2700
Producent
GTA Maschinensysteme Gm
mbH
Długość
9,83 m (w tym napęd jazdy))
Wysokość
y
0,75
, m
Szerokość
3,00 - 5,00 m
Ciężar całkowity
12.500 kg
W
Wysokość
k ść suwu podnoszenia
d
i
1 0 m - urządzenie
1,0
d
i d
do stawia
t iania
i obudowy
b d
Opuszczanie nośnika obudowy
2,24 m
Przesuwność wzdłużna nośnika obudowy
0,80 m
Przesuwność poprzeczna nośnika obudowy 0,20 m (+/-)
Obciążenie użyteczne urządzenia do
stawiania obudowy
1.500 kg
Obciążenie użyteczne pomostu roboczego 1.500 kg
Maksymalne wyprzedzające podparcie
2,40 m
Maksymalne obciążenie
184 kN
Profil szyn
I -140 E
RAG Mining Solutions GmbH
49
Pomost roboczy typ AMG 2700
OSG 5
opcja
ASV - urządzenie odchylania
a
Trawersa jazdy
Rozparcie
Stacja pomp
System napędu jazdy
Pomost dla element/mechanizmu
kierującego skokiem
ASV- eleme
ent/mechanizm
kierujący skokiem
Drabina
RAG Mining Solutions GmbH
50
Platforma obsługi
wraz z pulpitem sterowania
Pomost roboczy typ AMG 2800
7 szt.
1 szt.
3 szt.
2 szt.
6 szt.
2014
2015
2016
2017
2018
Σ = 19 szt
szt.
RAG Mining Solutions GmbH
51
Pomost roboczy typ AMG 2800
Producent
GTA Maschinensysteme Gm
mbH
Długość
10,61 m (w tym napęd jazd
dy)
Wysokość
y
0,98
, m
Szerokość
3,40 - 5,60 m
Ciężar całkowity
15.500 kg
Wysokość suwu podnoszenia
1,35 m - urządzenie do staw
wiania obudowy
Opuszczanie nośnika obudowy
2,70 m
Przesuwność wzdłużna nośnika obudowy
0,80 m
Przesuwność poprzeczna nośnika obudowy 0,20
0 20 m (+/-)
(+/ )
Obciążenie użyteczne urządzenia do
stawiania obudowy
1.500 kg
Obciążenie użyteczne pomostu roboczego 1.500 kg
Maksymalne wyprzedzające podparcie
3 20 m
3,20
Maksymalne obciążenie
236 kN
Profil szyn
I -140 E
RAG Mining Solutions GmbH
52
Pomost roboczy typ AMG 2800
Zabezpieczenie czoła przodka - opcja
Urządzenie do stawiania obud
dowy
Trawersa jazdy
System napędu jazdy
Stacja pomp
ASV- element/mechanizm
kierujący skokiem
RAG Mining Solutions GmbH
Platforma obsługi
wraz z pulpitem sterowa
ania
53
Pomost dla element/mechanizmu
kierującego skokiem
Logistyka
Wydobycie
• Ścianowa obudow
wa krocząca
• Kombajny ścianow
we
• Strugi ślizgowe
Roboty przy
ygotowawcze
•
•
•
•
•
Wozy wiertnicze
Ładowarki
Spągoładowarki
Kombajny chodnik
kowe
Pomosty robocze
Logistyka
• Jednostki transpo
ortowe
• Jednoszynowe kolejki podwieszane
• Lokomotywy
L k
t
spali
liinowe
i
RAG Mining Solutions GmbH
54
Spalinowa kolejka podwieszana typ DZ 66 2+2
Producent
SMT Scharf GmbH
Długość
12,40 m
Wysokość
1,10 m
Szerokość
0,75 m
Ciężar całkowity
8.000 kg
Zdolność jazdy po wzniosie/upadzie
17 – 27°
Moc silnika spalinowego
69 kW (Typ: MWM 916)
lub 74,5 kW (Typ: RM 4,5 T)
Pojemność zbiornika paliwa
125 l
Siła ciągu na haku
60 kN
Zestawy belek transportu/podnoszenia/opuszczania nie są przedmiotem
anie
urynkowienia. Przed udostępnieniem w/w komponentów istnieje na zapyta
możliwość
żli ść zbadania/sprawdzenia,
b d i /
d
i zapoznania
i się
i z ich
i h stanem.
t
12 szt.
1 szt.
s
6 szt.
2013
2016
2017
RAG Mining Solutions GmbH
55
Spalinowa kolejka podwieszana typ DZ 66 2+2
Triebwerk 1
Triebwerk
Triebwerk
2
3
Główna
kabina kierowcy Pojemnik chłodzenia Część maszynow
wa Dodatkowa
Hauptfahrerkabine
spalin
chłodnica HFC
RAG Mining Solutions GmbH
56
Mechanizm
napędowy
Kabina kierowcy
Spalinowa kolejka podwieszana typ DZ 2000
Producent
SMT Scharf GmbH
Długość
12,40 m
Wysokość
1,10 m
Szerokość
0,75 m
Ciężar całkowity
8.000 kg
Zdolność jazdy po wzniosie/upadzie
18
8 – 27°
Moc silnika spalinowego
130 kW D924 Liebherr
Pojemność zbiornika paliwa
140 l
Maksymalne obciążenie całkowite (2+2)
28 000 kg
28.000
Maksymalne obciążenie całkowite (3+3)
35.000 kg
Zestawy belek transportu/podnoszenia/opuszczania nie są przedmiotem
urynkowienia. Przed udostępnieniem w/w komponentów istnieje na zapyttanie
możliwość
żli ść zbadania/sprawdzenia,
b d i /
d
i zapoznania
i się
i z ich
i h stanem.
t
RAG Mining Solutions GmbH
8 szt.
10
0 szt.
8 szt.
2015
2016
2018
57
Spalinowa kolejka podwieszana typ DZ 2000
Mechanizm napędowy
Mechanizm napędowy
Kabina kierowcy
RAG Mining Solutions GmbH
Część maszynowa nr.1
Część maszynowa nr.2
58
Kabina kierowcy
Lokomotywa spalinowa typ RD3
3
Producent
Fritz Rensmann GmbH & Co.
Długość
3,40 m
Wysokość
1,78 m
Szerokość
0,90 m
Ciężar całkowity
6.400 kg
Prędkość jazdy
4 m/s
Silnik spalinowy
35 kW (typ: MWM 916)
Pojemność zbiornika paliwa
80 l
Siła ciągu na haku
15 kN
4 szt.
szt
2 szt.
szt
2013
2
2016
RAG Mining Solutions GmbH
59
Lokomotywa spalinowa typ RD3
3
Kabina kierowcy
Chłodnica spalin
Obudowa
(osłona przednia)
Silnik
Reflektor
Zbiornik
HFC
Płyyta obrotowa
Chłodnica
Siedzenie
kierowcy
Urządzenia
gaśnicze
Pompa
a
nastaw
wna
Zbiornik paliwa
RAG Mining Solutions GmbH
Koło
zamachowe
R
Rama
osii
60
Obudowa
(osłona tylna)
Urządzenie ciągnięcia
oraz zderzak
Lokomotywa spalinowa typ Bed
dia D 105
Producent
Bräutigam Gruppe (Bedia)
Długość
6,42 m
Wysokość
1,68 m
Szerokość
1,08 m
Ciężar całkowity
17.000 kg
Prędkość jazdy
6 m/s
Silnik spalinowy
81 kW
(Typ: KHD 816
6)
lub
74,5 kW
(Typ: RM 4.5T--A1)
Pojemność zbiornika paliwa
80 l
1 szt.
2 szt.
1 szt.
7 szt.
2 szt.
2 szt.
2013
2014
2015
2
2016
2017
2018
RAG Mining Solutions GmbH
61
Lokomotywa spalinowa typ Bed
dia D 105
Zasysanie
Luftansaugung
powietrza
Siedzenie
Bergbausitz
kierowcy
Zug- & ciągnięcia
Urządzenie
Stossvorrichtung
oraz zderzak
Kühler
Chłodnica
Rahmen mit Aufbauten
Rama i nadbudowy
Kraftstoff&
Zbiorniki wody
Wasserbehälter
i paliwa
Silpressor/
lnik
Komp
Zabudowa
Kupplungssprę
ężarki
An
trieb
sprzęgła
Silnik
Motor
einbau
Federung
Uresorowanie
Auspuffanlage
Układ
wydechowy
RAG Mining Solutions GmbH
Ham
mulec
Hydr
raulikhydrau
mse
breuliczny
Achsgetriebe
Przekładnia osi
Napełnianie
Öleinfüllung
oleju
Wspornik
przekładni
Getriebestütze
62
Przekładnia
Wandler
zmianowa
Warunki sprzedaży i dostaw
■
Znajdujące się w katalog zakładowe środki
ś
produkcji muszą z reguły zostać
oddane do remontu. Bez remontu w/w
w środki produkcji nie można w ogóle
lub tylko warunkowo zastosować w ru
uchu.
■
Znajdujące się w katalogu zdjęcia zak
kładowych środków produkcji to zdjęcia
przykładowe.
■
Zdjęcia sł
służą
żą wyłącznie
łąc nie zrozumieniu
ro mieni sposobu
s
sposob
d
działania
iałania przedstawionych
pr edsta ion ch
zakładowych środków produkcji.
■
Maszyn przeznaczone do sprzedaży to
t wyłącznie używane wyposażenie,
któ częściowo
które
ś i
znajduje
jd j się
i jjeszcze w ruch
h zakładu
kł d i dlatego
dl t
zostało
t ł
przestawione tylko przykładowo.
■
Podczas sprzedaży obowiązują Ogóln
ne Warunki Handlowe
RAG Aktiengesellschaft, które znajdu
ują się na stronie internetowej firmy
RAG Mining Solutions GmbH (www.ra
agms.com) i stanowią składnik
obowiązujących ofert.
RAG Mining Solutions GmbH
63
Targi - Wystawy
Firma RAG Mining Solutions GmbH prze
edstawia oferty usług w 2014 roku
na następujących Targach i Wystawach – cieszymy się na Państwa odwiedziny!
Schüttgut 2014
Dortmund, Westfallenhallen
21.-22. maj 2014
Hala 6, stoisko nr R44
USETEC
Köln, Kölnmesse
5.-7.
5.
7. maj 2014
Hala 9, stoisko nr C-111/D-112
UGOL Rossii & Mining 2014
Novokuznetsk, Rosja
3.-6. czerwiec 2014
Stoisko nr FG 29
36. Informationstag Sprengtechnik
Siegen
25.-26. kwiecień 2014
International Symposium High Performance Minin
ng
11. – 12. czerwiec 2014
Aachen
RAG Mining Solutions GmbH • Shamrockring 1 • 44623 Herne
T l f +49 (0)2323 15-5395
Telefon
15 5395 • Telefax
T l f +49
+ (0)2323 15-5355
15 5355 • www.ragms.com
RAG Mining Solutions GmbH
64

Podobne dokumenty