Zał. Nr 1. OFERTA Przedmiot zamówienia: Zakup maszyny CNC

Komentarze

Transkrypt

Zał. Nr 1. OFERTA Przedmiot zamówienia: Zakup maszyny CNC
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Zał. Nr 1.
OFERTA
Przedmiot zamówienia: Zakup maszyny CNC/oprogramowania
Zamawiający:
KARIBIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Fabryczna 11 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP: 771-101-90-26 REGON: 590393206
Dostawca:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Cena ofertowa w PLN:
Netto: zł………………………………………………………………………………………..
Słownie…………………………………………………………………………………………
Podatek VAT : stawka:………… Kwota:………………………………..
Brutto: zł…………………………………………………………………………………………..
słownie:……………………………………………………………………………………………
Termin zakończenia realizacji zamówienia:…………………………………………………………….
Gwarancja: 24 m-ce
Termin związania ofertą: 30 dni.
Przedstawiamy ofertę na zakup maszyny CNC/oprogramowania, zgodnie z ogłoszonym dnia 08.07.2013 r.
zamówieniem.
Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Załączniki:
1. Opis techniczny
Data
Podpis osób upoważnionych

Podobne dokumenty