NCN a NCBiR - Biuro ds. Badań Naukowych UKSW

Komentarze

Transkrypt

NCN a NCBiR - Biuro ds. Badań Naukowych UKSW
Biuro ds. Badań Naukowych
NCN a NCBiR
Magdalena Frątczak
Biuro ds. Badań Naukowych
Narodowe Centrum Nauki - NCN
• Strona internetowa: www.ncn.gov.pl
Biuro ds. Badań Naukowych
NCN - najważniejsze zadania
• Finansowanie:
– badań podstawowych realizowanych w formie
projektów badawczych zarówno dla młodych jak i dla
doświadczonych naukowców,
– stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora,
• Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań
naukowych.
• Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania
działalności w zakresie badań podstawowych.
Biuro ds. Badań Naukowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- NCBiR
• Strona internetowa: www.ncbir.pl
Biuro ds. Badań Naukowych
NCBiR – najważniejsze zadania
• zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań
naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio
przekładają się na rozwój innowacyjności.
• wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników
badań naukowych do gospodarki,
• zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją
projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa
• zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej,
realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności
naukowców
Biuro ds. Badań Naukowych
NCBiR - zakres działalności
• Programy strategiczne służące rozwojowi społecznemu i
gospodarczemu Polski
• Programy krajowe np. Program LIDER
• Programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa
państwa
• Programy międzynarodowe np. Wspólne Przedsięwzięcie
ENIAC
• Fundusze europejskie zadania zawiązane z wdrażaniem
środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój
sektorów nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
Biuro ds. Badań Naukowych
Podsumowanie
• NCN zajmuje się projektami badawczymi w
zakresie badań podstawowych
• NCBiR kładzie nacisk na realizację projektów
badawczych „wdrożeniowych”

Podobne dokumenty