Uh Oh I feel sick-

Komentarze

Transkrypt

Uh Oh I feel sick-
chory…
m
e
t
s
e
j
e
pa)?
ję, ż
Ojej… czu ypa 2009 H1N1 (świńska gry
r
A jeśli to g
Wiele osób martwi się, co zrobić, jeżeli źle się poczują lub sądzą, że
miały kontakt z wirusem grypy 2009 H1N1. Jeżeli źle się poczujesz i
masz objawy grypopodobne, powinieneś:
1. Skontaktować się ze swoim lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Lekarz
zdecyduje, czy powinieneś przyjść na wizytę w gabinecie lekarskim. Najczęściej
przeprowadzanie testów na wirus grypy 2009 H1N1 nie jest konieczne. W większości
przypadków osoby chore na grypę mogą powracać do zdrowia w domu.
2. Pozostać w domu jeszcze przez co najmniej 24 godziny po ustąpieniu gorączki (bez
stosowania leków obniżających gorączkę).
3. Postępować według zaleceń lekarza i przyjmować wszystkie przepisane leki.
4. Dużo odpoczywać i pić duże ilości klarownych płynów.
5. Aby ustrzec się zachorowania należy:
♦ W miarę możliwości unikać bliskiego kontaktu z innymi, zachowując odległość
co najmniej ok. 2 m.
♦ Zakrywać usta i nos podczas kaszlu i kichania chusteczką lub zgięciem łokcia.
♦ Wyrzucać chusteczki do śmieci.
♦ Myć ręce mydłem, pocierając ręce przez co najmniej 20 sekund lub używać
środka odkażającego na bazie alkoholu.
NIEZW
SKONT ŁOCZNIE
A
LEKAR K TUJ SIĘ Z
ZEM, JE
ŻELI:
h:
h bliskic ból w klatce
ic
o
w
T
z
iu lub
lub ktoś
oddychan
w
Ty sam,
i
c
ś
o
n
ud
♦ ma tr
lub skórę
ta
s
j
u
e
e
w
in
io
s
piers
e lub
łynów
oczerwon stanie utrzymać p
n
m
ie
c
a
♦ m
jest w
, jak:
tuje i nie
io
m
y
w
ienia takie nia
n
♦
d
o
w
d
o
as sta
bjawy
♦ ma o
wy podcz oczu
ło
g
ty
o
r
- zaw
czu
nia m
dczas pła wulsje)
ość odda
o
n
ż
p
o
z
m
łe
ie
k
n
bra
kon
iemowląt) niekontrolowane
- lub (u n
d
ła
k
je się
i (na przy niż zwykle lub sta
k
w
a
rg
d
♦ ma
ktowy,
niej konta
m
t
s
je
♦
towany
zdezorien

Podobne dokumenty