Mikrobiologiczna czystość produktu w przemyśle kosmetycznym

Komentarze

Transkrypt

Mikrobiologiczna czystość produktu w przemyśle kosmetycznym
Firma Cosmetosphera zaprasza na szkolenie
Mikrobiologiczna czystość produktu w przemyśle
kosmetycznym
20-21 marzec 2014 r.
Warszawa
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kontroli
i zapewnienia jakości, technologów,
osób odpowiedzialnych za higienę produkcji oraz
pracowników laboratoriów mikrobiologicznych firm kosmetycznych.
Cel szkolenia:
Prześledzenie procesu produkcyjnego oraz zasad higieny w zakładzie produkującym wyroby kosmetyczne
celem określenia potencjalych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz omówienie metod
zapobiegawczych.
Bloki tematyczne:




Zakażenia mikrobiologiczne i ich źródła
Wpływ zakażonych produktów na zdrowie konsumenta
Mikroorganizmy odpowiedzialne za zakażenia i ich charakterystyka
Normy zanieczyszczeń mikrobiologicznych-obecne i projektowane

Higiena personelu
o Wymogi higieniczne dotyczące personelu
o Antyseptyka
o Monitoring personelu pod kątem wymagań higieny

Pomieszczenia produkcyjne
o Wymagania dla pomieszczeń
o Przepływy i krzyżowanie dróg
o Program higieniczny dla pomieszczeń
o Dopuszczalne limity zanieczyszczeń

Media produkcyjne
o Woda produkcyjna

Wymagania dla wody produckyjnej

Sposoby wytwarzania wody produckyjnej

Monitoring jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody produkcyjnej

Utrzymanie stacji wody w czystości
Powietrze produkcyjne

Jakość powietrza w strefie produkcji

Określenie limitów zanieczyszczeń

Monitoring jakości powietrza

Urządzenia produkcyjne:
o Wymagania dotyczące maszyn
o Utrzymanie maszyn w czystości
o Techniki mycia i dezynfekcji
o


Prowadzenie produkcji:
o Surowce kosmetyczne i opakowania

Jakość i czystość surowców i opakowań

Monitoring jakości surowców i opakowań używanych do produkcji
o Optymalne prowadzenie procesu produkcyjnego

Zasady prowadzenia produkji w sposób higieniczny

Główne problemy z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym na etapie wytwarzania i
Konfekjonowania

Środki
o
o
o
o
myjące i dezynfekcyjne
Dobór środków myjących
Dobór środków dezynfekcyjnych i określenie ich efektywności
Rotacja środków dezynfekcyjnych
Określanie pozostałości środków na powierzchniach

Zagadnienie biofilmu
o Usuwanie biofilmu
o Zakażenia stacji wody
Prelegenci szkolenia:
Magdalena Garbolińska
Justyna Brydzka
Irena Ozga
Czas i miejsce szkolenia:
20-21 marzec 2014 r.
Warszawa
Koszt szkolenia:

1750 PLN od osoby+23%VAT
Koszt szkolenia obejmuje:




Imienny certyfikat uczestnictwa
Komplet materiałów szkoleniowych
Możliwość konsultacji specyficznych problemów po zajęciach
Lunch, przerwy kawowe
Wiecej informacji i rejestracja na na www.cosmetosphera.com.pl/rejestracja
Serdecznie zapraszamy!!!!
Uwaga!!!!
Ilość miejsc ograniczona!!!! Liczy się kolejność zgloszeń.
Koszty zakwaterowania i parkingu sa dodatkowym kosztem uczestnika. Odwolanie uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy
pisemnej. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za
udział. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie.

Podobne dokumenty