Fundacja TeD - AndrzejLichota.pl

Komentarze

Transkrypt

Fundacja TeD - AndrzejLichota.pl
Fundacja TeD
KRS: 0000563207
REGON: 361928320, NIP: 6762490000
Cele Fundacji
Działalność na rzecz młodych i uzdolnionych
w zakresach sztuk plastycznych, muzyki i filmu
szczególnie poprzez:
• Działanie na rzecz młodych w obszarach nauki, edukacji, oświaty i wychowania
w zakresie kultury i sztuki
• Poszukiwanie i rozwój nowych form nauki, edukacji, oświaty i wychowania
• Rozwój i kreacja działalności plastycznej, muzycznej, wydawniczej,
multimedialnej, audiowizualnej
• Umożliwianie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych
wykorzystujących zdobycze wysokiej technoligii, nauki i nowych mediów
Cele Fundacji cd.
• Realizowanie kompleksowych działań artystycznych i edukacyjnych
na rzecz społeczeństwa
• Umożliwianie kontaktu twórców z galeriami i instytucjami kulturalnymi
w kraju i za granicą
• Aktywizacja i promocja polskiej sztuki współczesnej w kraju i na świecie
• Kreowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży sztukami plastycznymi,
sztuką muzyczną, filmową, estradową i multimedialną w jej szerokich
i różnorodnych formach przekazu
Dlaczego?
Badania statystyczne i zebrane informacje
• Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wskazuje, że potencjał uzdolnionej
młodzieży jest bezpowrotnie marnowany w obecnym systemie edukacji.
Koncepcja nauczania zakłada uśrednianie efektów i nie daje wsparcia
uczniom wybitnie uzdolnionym i wyróżniającym się.
• Odsetek dzieci zdolnych w różnych partiach wiekowych wynosi 15 do 20 %,
a wybitnie zdolnych kilka %. Daje to ogromne zapotrzebowanie na działania
zmierzające do wsparcia utalentowanych jednostek.
Wiele z tych dzieci wymaga specjalnej uwagi i indywidualizacji w procesie
nauczania.
Dlaczego?
Dowodzą tego także badania prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej z Akademii
Pedagogiki Specjalnej, które wykazują iż w grupie 5-latków co piąte dziecko jest
wybitnie uzdolnione, w grupie 6-latków co czwarte dziecko wykazuje się
wysokimi uzdolnieniami matematycznymi.
Natomiast w grupie pierwszoklasistów wybitne uzdolnienia wykazywał tylko
co ósmy uczeń. Miało to miejsce już po ośmiu miesiącach nauki w szkole.
Okazało się też, że dzieci szkolne były mniej twórcze, mniej odważne
i wykazywały się mniejszym poczuciem sensu.
Podobne wskaźniki odnoszą się do innych zakresów uzdolnień.
Odsetek dzieci wybitnie uzdolnionych
Badania prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Grupa 5-latków
Grupa 6-latków
Grupa 7-latków
po 8 miesiącach nauki
co 4–5 dziecko
co 4 dziecko
wysokie zdolności np. matematyczne
co 8 dziecko
Uniwersytet Łódzki i firma Librus
Badania wykonane w 2012 r.
• 94% ankietowanych nauczycieli uważa, że kreatywność pomaga w nauce,
a 67% przyznaje, że można się jej nauczyć.
• 65% ankietowanych nauczycieli stwierdza, że polski system edukacji
nie rozwija kreatywności u uczniów
• Istotna jest także niska świadomość rodziców: prawie połowa nie chce,
by w przyszłości ich dzieci pracowały w przemysłach kreatywnych
Badania dowodzą
Obecny system szkolnictwa
bezpowrotnie trwoni talenty
i nie rozwija indywidualnych zdolności,
które dzieci przejawiają
już w wieku przedszkolnym.
Co zamierzamy zrobić?
Inkubatory twórcze
Aby uzyskać efekt długofalowego rozwoju działań fundacji i jednocześnie
móc poprzez nie wpłynąć na jakość tkanki społecznej, konieczne jest
strukturalne działanie.
W tym celu powstaną INKUBATORY TWÓRCZE
o odpowiednich profilach:
• plastycznym
• muzycznym
• filmowo-estradowym
Co zamierzamy zrobić?
Inkubatory twórcze
Oczywiście nie wszyscy wychowankowie zostaną artystami, jednak nauka
dziedzin artystycznych przekłada się na rozwój koniecznych kompetencji do
osiągania w przyszłości także innych celów.
Dzięki przedmiotom artystycznym, sztuce i kulturze wychowankowie nauczą się
umiejętności przestrzennego myślenia, rozwiną wyobraźnię, konsekwencję
w działaniu i wytrwałość.
Nabiorą także umiejętności planowania i erudycji. Nauczą się pokonywania
własnych słabości oraz zniechęcenia, co znacznie ułatwi odnalezienie swojej
drogi do niezależności w dalszym życiu.
Inkubator – opis działania
Cykl opiekuńczy każdego inkubatora - 1 rok
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Co 3 mies. następuje podsumowanie
efektów i postępów, oraz korekta przyjętych założeń w oparciu o sygnalizowane
potrzeby.
Organizacja: pedagog, psycholog, artyści, logistyk
Pedagog i logistyk wyszukują i kwalifikują dzieci i młodzież do opieki inkubatora
/ współpraca z: Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem „Wiosna”, Kolegium
Lekarzy Rodzinnych, Sapere Auso, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Katedrą
Twórczości UŁ.
Psycholog czuwa nad stabilnym rozwojem podopiecznych. Kontakt z artystami
ma być motywatorem do podejmowania wysiłku twórczego, a także pracy
nad sobą.
Inkubator cd.
Pedagog:
• we współpracy z artystami kwalifikuje do inkubatora,
• ocenia zapotrzebowanie materialne podopiecznych, koordynuje współpracę
z rodzicami,
• prowadzi kartoteki opisujące problemy, potrzeby i postępy,
• zgłasza podopiecznych do programu stypendialnego.
Artyści prowadzą zajęcia wg. ustalonego harmonogramu. Są przewodnikami
i mentorami dla wychowanków. Realizowane są także wakacyjne warsztaty
ze sztuką.
Podopieczni kontaktują się poza zajęciami poprzez m.in. Skype / dodatkowo
wyposażenie potrzebujących dzieci w taką możliwość – dostarczenie urządzeń
mobilnych /
Inkubator – zasada działania
Inkubator – zasada działania
Rozwój
• Stworzenie sieci „INKUBATORÓW” w kolejnych województwach
• Realizacja programów nauczania kładących nacisk na rozwój wyobraźni
i zdolności twórczych w różnych dziedzinach kultury, sztuki a także nauki
• Stworzenie multimedialnych aplikacji aby uczyć i rozwijać poprzez
grę i zabawę
• Współpraca wychowanków z galeriami i instytucjami kulturalnymi
oraz firmami z zakresu przemysłów kreatywnych poza granicami Polski
• Stworzenie centrum rozwojowego, którego celem będzie łączenie osiągnięć
naukowych i wychowawczych z rozwojem kreatywności w dziedzinach sztuki
i kultury
Jak?
Realizacja celów fundacji oraz INKUBATOROW TWÓRCZYCH odbywać się będzie
poprzez gromadzenie przez Fundację środków:
• od sponsorów i darczyńców
• z działalności prowadzonej przez fundację w tym sprzedaż produktów
z postacią TeD
• zbiórkę publiczną
• działania i akcje crowfundingowe
• współpracę z firmami, które zechcą swoje produkty opatrywać marką TeD
i częścią zysków ze sprzedaży zasilać fundację
Struktura
Aby zebrać grupy wychowanków będziemy współpracować z:
• Centrum Pomocy Rodzinie,
• Stowarzyszeniem „Wiosna”,
• Kolegium Lekarzy Rodzinnych,
• Sapere Auso,
• Akademią Pedagogiki Specjalnej,
• Katedrą Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego itp.
Zostanie także opracowany odpowiedni formularz
dla nauczycieli i wychowawców
Struktura cd.
W roku 2015 planujemy:
• opracowanie linii graficznej z produktami TeD,
• wydarzenia artystyczne: happening i wystawę, które mają promować
działalność fundacji w mediach oraz społecznie,
• pozyskanie wsparcia finansowego i organizacyjnego,
• nabór opiekunów: artystów, pedagogów i psychologów,
• utworzenie pierwszego INKUBATORA na terenie Krakowa.
Struktura cd.
Zainteresowanie i chęć współpracy zaoferowali m.in:
• Peter Fudakowski, Londyn, zdobywca Oscara, producent i reżyser
•
Lech Majewski, zdobywca Złotych Lwów i Orłów artysta malarz i reżyser
• Jacek Sroka, laureat m.in. Grand Prix Biennale w Seulu i Vaasa
• Małgorzata Kaczmarska, doktor hab. sztuk plastycznych
• Artur Malik, perkusista jazzowy i rockowy, wykładowca Akademii Jazzu
• Adrian Konarski, pianista i kompozytor
• Edward Lutczyn, artysta plastyk plakacista i ilustrator oraz in.
TeD – historia postaci
TeD to postać fikcyjna, wymyślona przez artystę malarza, rysownika i reżysera Andrzeja
Lichotę w 2002 r.
Najpierw pojawiła się w krótkich historyjkach w krakowskim „Dzienniku Polskim” by
wkrótce zdobyć łamy „Polityki, „Polska The Times”, Londyńskiego „Nowego Czasu”,
„Magnesu Miasta” czy portalu Interia.pl.
Powstało blisko 5 000 rysunków i historyjek na których TeD prezentuje swoje przygody i
czasem krytycznie ale zawsze z humorem wypowiada się na społeczno-polityczne tematy.
W roku 2008 miała miejsce duża wystawa TeDa w Muzeum Karykatury
w Warszawie i w tym samym roku otwarta została „TeD Cafe” – kawiarnia
i Galeria postaci.
Ukazały się także książki: „Rysunki przyczynowo – skutkowe” wydawnictwa BoSz,
limitowany Album „GREMI”, album z wystawy w Muzeum Karykatury
TeD – historia cd.
TeD pojawił się także na koszulkach, kartkach pocztowych i w kalendarzach.
Dla wielkich firm takich jak ORLEN, NETIA, Sanofi-Aventis czy Bank Zachodni WBK
powstały wielkoformatowe obrazy na płótnie w których postać komentuje wydarzenia
i osiągnięcia firm.
Publiczność festiwalowa miała możliwość zetknięcia się z postacią na międzynarodowych
festiwalach: „ReAnimacja” w Łodzi, „Offensiva” we Wrocławiu, „ROSHD international Film
Festival w Teheranie czy „Cinewest” w Sydney.
Do szerokiej publiczności trafiły dwa sezony animowanych przygód kuzyna TeDa – ZeDa
poprzez antenę TVN7, a TeD osobiście był także prezentowany poprzez sieć TVM w
tramwajach i autobusach Krakowa, Łodzi, Kalisza i Szczecina.
TeD – historia cd.
W 2004 roku filmy z postacią uzyskały Stypendium Ministra Kultury, a do innych nagród
zaliczyć można Wyróżnienie Ministra Kultury za historyjki, Wyróżnienie Dyrektora
Muzeum karykatury czy Nagrodę na Europejskim Festiwalu Satyry.
Prace z postacią TeD znajdują się w zbiorach i kolekcjach:
Muzeum Karykatury w Warszawie; Muzeum Miedzi w Legnicy; Grzegorza
Hajdarowicza; Edwarda Miszczaka; Ryszarda Czapli; Piotra Fronczewskiego;
Fawley Court Londyn; Vahid Vahed Sydney ; Jana Vincenta Rostowskiego; Pulsu
Biznesu; Orlenu; Banku Zachodniego WBK; Sanofi – Aventis; NETI SA; Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
i in.
więcej: www.andrzejlichota.pl
Kreatywność autora i uniwersalność postaci stwarzają duże szanse
na jej skomercjalizowanie w różnych wcieleniach
Fundacja TeD
Fundator
Andrzej Lichota
Rada fundacji
Sebastian Młodziński
Marcin Mioduszewski
Dominik Lichota
Artur Malik
Jarosław Migoń
Prezes
Andrzej Lichota
tel: +48 504 007 120
mail: [email protected]

Podobne dokumenty