Pobierz broszurę w PDF - Wózki widłowe Unicarriers

Komentarze

Transkrypt

Pobierz broszurę w PDF - Wózki widłowe Unicarriers
Seria
DX
1.5 - 3.2 t
DX
efekt
stanowi
kontynuacji
dużego zaangażowania Nissana w projektowanie i dostarczanie
najwyższej
jakości
produktów,
z wykorzystaniem najbardziej
zaawanso-
wanych,
dostępnych
w przemyśle technologii. W oparciu o lata
doświadczeń i umiejętność
pomyślnego
wprowadzania
nowszych
bardzo
naj-
systemów
niskiej
emi-
sji spalin ULE (Ultra
Low Emission engine systems) oraz w
połączeniu z tradycyjnie już prostą i niezawodną konstrukcją,
Nissan DX stał się wzorem, który inni mogą
jedynie naśladować.
Uznany lider
Seria
Zarówno joystick kierunku jazdy, jak i joysticki funkcji hydraulicznych masztu są
rozmieszczone tak, aby operator zawsze
mógł jedną ręką trzymać koło kierownicy.
(wyposażenie opcjonalne)
Nie tylko silniki Nissan mają niską emisję
spalin, także fabryka wózków widłowych
w Hiszpanii uzyskała certyfikat ISO 14001
za System Ochrony Środowiska.
Chociaż silniki Nissan są niezawodne,
trwałe i wymagają minimum obsługi,
zastosowano unikalny system podnoszenia pokrywy, zapewniający doskonały
dostęp do komory silnika.
Z myślą o operatorze
europejskim
Zawsze są rzeczy, które można ulepszyć.
Seria DX nie jest wyjątkiem. DX zapro-
Nissan Forklift, jako jeden z największych
jektowany z myślą o europejskim operato-
na Świecie producentów trwałych i nie-
rze, produkowany w hiszpańskim zakładzie,
zawodnych wózków widłowych rozumie
określa nowe standardy komfortu operato-
to i stale wprowadza nowe technologie.
ra. Sterowanie wszystkimi operacjami jest
wyjątkowo łatwe dzięki opcjonalnie zastosowanym joystickom. Całkowicie przeszklona
kabina, zamontowana na opatentowanym
układzie absorbującym wstrząsy od drogi
i drgania, oferuje wspaniałą widoczność.
Zaawansowane technologie Nissana wspomagają i pracują dla Ciebie na wiele różnych
sposobów. 3-funkcyjne katalizatory montowane we wszystkich silnikach Nissan na
gaz płynny zmniejszają poziom emisji spalin
do poziomu unikalnego w swojej klasie. Już
dzisiaj wysokoprężne silniki Nissan spełniają wymagania emisji spalin „Stage III A”.
Komfort operatora, nadzwyczajne osiągi,
jakość i niski koszt zakupu i eksploatacji - są
to charakterystyczne cechy wózków widłowych Nissan serii DX.
W tej serii Nissan ustanowił nowy standard redukcji szumów. Na przykład dla
1,5-tonowego wózka gazowego poziom
hałasu według DIN 45635, wynosi tylko
73 dB(A).
Unikalny, opatentowany przez Nissana,
czteropunktowy układ amortyzuje wstrząsy od drogi i tłumi drgania silnika, tworząc
komfortowe środowisko pracy.
Ponieważ nie ma dwóch tak samo zbudowanych operatorów, koło kierownicy
posiada regulację zarówno w zakresie
pochylenia do przodu i do tyłu (z funkcją
pamięci), jak i w zakresie regulacji wysokości.
Komfort operatora
Głównym celem jest zapewnienie satys-
DX opcjonalnie oferuje joysticki stero-
fakcji operatora – przy pełnym odprężeniu
wania funkcjami hydraulicznymi masztu.
zachowuje on czujność i nie traci poczucia
W połączeniu z joystckiem kierunku jazdy
bezpieczeństwa. Cała platforma operato-
(wszystkie umieszczone na podłokietni-
ra zbudowana jest zgodnie z najnowszymi
ku) umożliwia to szybką, łatwą i wygodną
technologiami ergonomicznymi. Dużo miej-
obsługę ładunków. Platforma operatora jest
sca na nogi, łatwe wsiadanie i wysiadanie,
zamontowana na czteropunktowym, opa-
komfortowy fotel z wielopozycyjną regu-
tentowanym przez Nissana, układzie amor-
lacją ciężaru operatora, oparciem bioder
tyzacji wstrząsów. Minimalizuje on wstrząsy
i pasem bezpieczeństwa.
od drogi i drgania silnika oraz ma wpływ na
zmniejszenie poziomu hałasu. Komfort może
być jeszcze większy dzięki fabrycznie instalowanej, zaprojektowanej przez Nissana
kabinie „z pełną widocznością”. Szerokie,
szklane drzwi z panoramiczną szybą przednią dają nieporównywalną widoczność we
wszystkich kierunkach. Przekłada się to na
wyjątkowe środowisko pracy dla każdego
operatora.
Przy pomocy tylko jednej dźwigni możesz
jednocześnie sterować funkcjami podnoszenia i pochylania masztu. System
ten jest dostępny zarówno w przypadku
dźwigni mechanicznych, jak i joysticków.
Seria DX zapewnia wyjątkowe osiągi.
Maksymalna prędkość podnoszenia
wynosi 700 mm/s. Wózki mogą poruszać się powoli, z wyjątkową dokładnością kierowania, lub szybko (do
19,5 km/h) podczas pracy na długich
odcinkach.
Standardowo występują mechaniczne
dźwignie sterowania funkcjami hydraulicznymi masztu. Są one montowane
w wygodnym miejscu, na przednim
panelu. W takim przypadku dźwignia
kierunku jazdy jest montowana z lewej
strony koła kierownicy.
Nissan opcjonalnie oferuje maszt o szerokiej widoczności z pełnym wolnym
skokiem (3V). Niecentralne usytuowanie siłowników wolnego skoku zapewnia operatorowi dobrą widoczność do
przodu.
Doskonała wydajność
Każdy z modeli serii DX jest zbudowany tak,
Cokolwiek jest wymagane. Nie ma znacze-
by być wydajnym koniem roboczym. Mają
nia, jaki ładunek masz obsłużyć. Mocne
one dużą szybkość jazdy i podnoszenia, ale
silniki Nissan, pompy hydrauliczne o dużym
mogą także poruszać się powoli, zapewnia-
wydatku oraz wyjątkowa stabilność powo-
jąc doskonałą sterowność.
dują, że te wózki widłowe należą do najszybszych i najbardziej wydajnych w swojej
klasie. Elektryczne dźwignie sterowania
(tzw. joysticki) powodują, że możesz pracować szybciej, oszczędzając do 10% drogocennego czasu. Lewa ręka operatora przez
cały czas znajduje się na kole kierownicy,
tak więc jego uwaga może być skupiona
na tym, aby praca była wykonywana bezpiecznie i wydajnie. Szeroki wybór masztów
(od standardowego 2-stopniowego masztu o szerokiej widoczności do unikalnego
3-stopniowego 3V), różne rodzaje ogumienia i wersje przesuwu bocznego uzupełniają cechy serii DX.
W ponad 250 punktach serwisowych
wózków widłowych w Europie wyszkolony personel serwisu, z dobrze wyposażonymi pojazdami serwisowymi zapewni
pomoc zawsze, gdy jest ona potrzebna. Można ją także uzyskać na miejscu
eksploatacji wózka.
Nissan Forklift tak zorganizował sieć
dystrybucji i serwisu, aby zapewnić
natychmiastową pomoc w każdym miejscu Europy.
Silniki Nissan oferują trwałość, osiągi
i nieprawdopodobnie niskie zużycie paliwa. Wysokoprężny silnik Nissan TD-27
w modelu DX-25 zużywa tylko 2,0l/h
(według wzorca pracy VDI).
Wszystkie silniki Nissan na gaz płynny są
standardowo wyposażone w 3-funkcyjny
katalizator. Układ elektroniczny steruje
składem mieszanki paliwowo-powietrznej, co w rezultacie daje optymalne
spalanie mieszanki, niską emisję spalin
i zużycie paliwa.
Efektywność,
na której
możesz polegać
Możesz być całkowicie pewnym poprawności działania wózków widłowych serii DX.
Niezależnie od Twoich wymagań. Silniki
Nissan zostały zaprojektowane do pracy
w najtrudniejszych warunkach i zdobyły
uznanie za ich trwałość i niezawodność na
całym Świecie. Silniki gazowe są standardowo wyposażane w 3-funkcyjny katalizator. Umożliwiający sprzężenie zwrotne układ
sterowania składem zasysanej mieszanki
paliwowo-powietrznej gwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia paliwa i niskiego
poziomu emisji spalin. Wysokoprężny silnik
Nissan TD-27 już dzisiaj spełnia wymagania przyszłościowej normy emisji spalin
„Stage III A”. Dodatkowo może on być
wyposażony w opracowany przez Nissana
filtr cząstek stałych (Diesel Particles Filter
DPF) mający na celu dalszą redukcję szkodliwych substancji. Proces jego regeneracji
trwa zaledwie kilka minut i jest obsługiwany z pulpitu. Praca wózkami widłowymi
Nissan daje wiele korzyści. Charakteryzuje
się on bardzo niską awaryjnością, niskimi
kosztami obsługi okresowej i długo utrzymuje wysoką – ważną z punktu widzenia
odsprzedaży wartość. W każdym przypadku należy się im przyjrzeć gdyż wózki widłowe firmy Nissan są właśnie odpowiednim
narzędziem do obsługi ładunków.
Nisko położony środek ciężkości wózków
widłowych serii DX zapewnia doskonałą
stabilność podczas pracy. W trudnych
warunkach stabilność można jeszcze
zwiększyć instalując szerokie lub podwójne opony.
Dzięki wygodnie umieszczonym po
prawej stronie operatora joystickom
(wyposażenie opcjonalne) sterowania
funkcjami hydraulicznymi i kierunkiem
jazdy może on przez cały czas bezpiecznie trzymać lewą ręką koło kierownicy.
= wózek standardowy
„Wersja panoramiczna” jest specjalną
wersją wózków DX. Dzięki podniesieniu platformy operatora o 250 mm jego
widoczność podczas podnoszenia wysokich ładunków, jak duże worki czy wysokie butle z gazem, jest znacznie większa.
Seria DX spełnia wszystkie wymagania
Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i emisji spalin. Wózki te są więc
bezpiecznym narzędziem pod każdym
względem.
Bezpieczeństwo
w każdym
momencie
Seria DX została zaprojektowana tak, aby
spełnić wysokie, europejskie wymagania
w zakresie bezpieczeństwa. Każda cecha
bezpieczeństwa – od odpornego daszka ochronnego po uchwyt do wsiadania
– była bardzo dokładnie analizowana. Co
więcej, nisko położony środek ciężkości
zapewnia wyjątkową stabilność podczas
obsługi ładunku. Umieszczone po prawej
stronie joysticki sterujące, pozwalające
operatorowi cały czas trzymać jedną rękę
na kole kierownicy – także mają wpływ na
bezpieczeństwo. Każdy wózek widłowy jest
standardowo wyposażony w halogenowe
reflektory przednie, tylne światła robocze
i kierunkowskazy, sygnał dźwiękowy cofania i amortyzowany fotel z oparciem na biodra i pasem bezpieczeństwa. Dodatkowo
wózek widłowy posiada hamulec postojowy
typu dźwigniowego zapewniający pewne
działanie oraz antypoślizgową matę podłogową. Niski, szeroki stopień oraz uchwyt
ułatwiają bezpieczne wchodzenie na platformę operatora. Jednym zdaniem, seria
DX oferuje pełne bezpieczeństwo pracy.
Główne opcje:
Maszt o szerokiej
widoczności (3V)
•Poprawa widoczności do przodu przez maszt
•Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia ładunku
•Zwiększenie wydajności
Joysticki •Ergonomicznie zaprojektowane dla
sterujące zapewnienia łatwej obsługi
w podłokietniku
•Wygodniejsza praca
•Szybsza i bezpieczniejsza obsługa
•Regulacja zgodnie z wymaganiami operatora
•Zawierają także dźwignię kierunku jazdy
•Wersja ze wspólną i oddzielnymi dźwigniami
podnoszenia/pochylania
Całkowicie •Nieporównywalna widoczność dookoła
przeszklona •Gięta szyba przednia zabezpiecza przed
kabina refleksami świetlnymi
•Pełna ochrona przed wodą
•Doskonały dostęp do silnika
Wersja •Platforma operatora podwyższona o 250mm
panoramiczna
•Poprawa widoczności przy jeździe z wysokimi ładunkami do przodu
Zestaw •Dalsze obniżenie poziomu hałasu,
wyciszający z korzyścią dla operatora i otoczenia
•Szersze zastosowanie, np. w pobliżu
rezydencji
Filtr •Poprawia czystość spalin poprzez redukcję
cząstek stałych cząstek stałych
•Bardzo szybki proces oczyszczania filtra
(wypalania)
Opony radialne •Poprawa komfortu operatora
•Lepsze zabezpieczenie przed wstrząsami pochodzącymi od nawierzchni
•D łuższa żywotność ogumienia
•Niższe koszty eksploatacji
Opcje z myślą
o obsłudze
Operacje nie są powtarzalne, więc Nissan
oferuje szeroki zakres opcjonalnego wyposażenia aby dostosować twój wózek do
specyficznych
wymagań
otoczenia.
Rozpoczynając od szerokiego zakresu
2-stopniowych i 3-stopniowych masztów
po różne typy ogumienia.
Komfort operatora może być jeszcze
bardziej podwyższony, dzięki wyborowi kabin, usytuowanym w podłokietniku
joystickom
sterującym,
panoramicznej
platformie i zestawowi wyciszającemu.
Opcje te nie tylko ułatwiają operatorowi pracę i czynią ją bardziej wygodną ale
również mają wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo oraz zwiększają wydajność.
Jako wartościowa pomoc może być również zainstalowany szeroki zakres oprzyrządowania - aby przewieźć praktycznie
każdy ładunek.
Obok bogatego wyposażenia standardowego ten szeroki zakres opcji umożliwi
tobie doskonałe dopasowanie do twoich
wymagań.
Czegokolwiek oczekiwałbyś od wózka
Nissan.
DANE TECHNICZNE
Model (gazowy/diesel)*
DX-15
DX-18
DX-20
DX-25
DX-30
DX-32
kg
1500
1750
2000
2500
3000
3200
Środek ciężkości
mm
500
500
500
500
500
500
Szerokość całkowita mm
1080
1080
1157
1157
1230
1230
Promień skrętu mm
1970
2000
2190
2250
2390
2390
Wysokość daszka ochronnego
mm
2115
2115
2130
2130
2155
2155
Długość do czoła wideł
mm
2260
2300
2530
2605
2770
2770
Udźwig
* Na żądanie dostępne silniki benzynowe
http://www.nissan.marcon.com.pl
NISSAN FORKLIFT EUROPE B.V.
http://www.nissan-nfe.com CEN-DX-01.NFE/05-06-12000 Wydrukowano w Polsce
Nissan Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo dokonywania bez powiadomienia zmian kolorów, wyposażenia oraz danych technicznych zamieszczonych w tej broszurze, jak również
do zaprzestania produkcji poszczególnych modeli. Kolory dostarczonych wózków mogą nieco różnić się od kolorów w broszurze. Dane techniczne mogą różnić się w różnych
krajach w zależności od warunków rynku lokalnego. Prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem, czy dostarczany wózek widłowy spełnia wasze oczekiwania. Wszystkie podane
wartości mogą się zmieniać w zależności od silnika, tolerancji systemowych oraz warunków pracy. Niektóre elementy wyposażenia pokazane na zdjęciach są opcjonalne.

Podobne dokumenty