Gazeta Laziska nr 10. - Łaziska Górne

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Laziska nr 10. - Łaziska Górne
Nr 10 (354) 1–15 czerwca 2016 Rok 16 Cena 2 zł
Fot. A. Sikora
Dzień Dziecka
R
E
K
L
A
M
A
O elektrowni na sesji
3
Fałszywy alarm
bombowy...
5
Czy będzie bezkolizyjne? 7
Dzień dziecka
– życzenia
12-13
gazeta łaziska
INFORMATOR
NUMERY ALARMOWE
Państwowa Straż Pożarna
(998) 32 326 23 10
OSP Ł. Górne
32 224 21 20
OSP Ł. Średnie 32 224 21 22
OSP Ł. Dolne
32 224 21 21
Policja
(997) 32 226 85 10
Straż Miejska (986) 32 224 44 71
POGOTOWIA
Ratunkowe (999) 32 226 21 00
32 226 26 65
Centrum Medyczne 32 325 76 00
Gazowe
(992) 32 227 31 24
Energetyczne (991) 32 303 21 55
Ciepłownicze
32 226 21 36
Wodno-kanalizacyjne
32 224 18 37
32 224 14 52
PGKiM
32 224 10 88, 32 224 15 50
Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
32 224 23 90
PRZYCHODNIE
Proelmed (ul. Wyzwolenia 30)32 324 31 23
Przychodnia (ul. Staszica 4a)32 737 02 30
Przychodnia (ul. Chopina 17)32 736 76 70
32 736 76 55
APTEKI
„Arnika” (os. Centrum 7)
32 224 38 39
„Novum” (ul. Dworcowa 10) 32 224 10 18
„Moja Apteka” (ul. Staszica 2/2)
32 736 80 90
„Moja Apteka” (ul. Barlickiego 2) 32 738 90 90
„Dbam o Zdrowie” (ul. Wiejska 1)
32 322 70 95
„Dbam o Zdrowie” (ul. Chopina 17)
32 736 76 37
„Apteka św. Anny” (ul. Wyrska 12B)
32 216 11 14
INNE
Urząd Miasta
32 324 80 00
Starostwo Powiatowe
32 324 81 00
MDK Ł. Górne
32 224 10 33
MDK Ł. Średnie
32 224 48 18
MDK Ł. Dolne
32 322 94 46
PiMBP (biblioteka)
32 224 14 12
Parafia Ł. Górne
32 224 10 13
Parafia Ł. Średnie
32 224 10 03
Parafia Ł. Dolne
32 224 18 42
MOSiR
32 221 11 38
ORS „Żabka”
32 322 93 82
Środowiskowy Dom 32 737 00 46
Samopomocy
698 639 036
OPS
32 326 23 40, 32 326 23 42
SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 1
32 224 10 44
Szkoła Podstawowa nr 5
32 224 12 07
Szkoła Podstawowa nr 6
32 224 32 46
Gimnazjum nr 1
32 224 10 66
Gimnazjum nr 3
32 737 01 17
Zespół Szkół im. Piastów Śląskich 32 224 10 12
Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
32 224 24 15
2 1 - 15 czerwca 2016
informator
MDK zaprasza...
…15 czerwca o godz. 16.30 do sali nr 9 na wernisaż prac plastycznych stworzonych
przez uczestników kółek plastycznych działających przy MDK.
…18 czerwca od godz. 16.30 na teren Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka”
na festyn z okazji Świętojańskich Dni Łazisk. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Red
Lips. Szczegóły na s. 11.
…19 czerwca o godz. 17.00 do sali widowiskowej MDK na podsumowanie pracy
artystycznej Teatru BAZA. W programie m.in. spektakl Człowiek nagrodzony Złotą
Miniaturą podczas Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dziecięcych w Opolu.
…21 czerwca o godz. 18.00 do sali widowiskowej na koncert Mama, Tata i Ja.
Wystąpi zespół Radość, Anna Kamyk, Mateusz Wróbel oraz para taneczna Małgorzata
Langner i Ryszard Giemza. Wstęp wolny!
…25 czerwca od godz. 17.30 na plac szkolny w Łaziskach Dolnych na Świętojańską
Biesiadę połączoną z zabawą. Wystąpią: Janusz Benesz oraz zespoły Arkadia i Format.
Zakończenie roku UTW
Serdecznie zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczyste
zakończenie roku akademickiego. W czwartek, 23 czerwca, o godz. 17.00 zapraszamy na łaziską Ynzlę, gdzie przy muzyce na żywo, ognisku i grochówce, chcemy
podsumować pierwszy rok działalności UTW. Wejściówki – które będą równocześnie
talonem na grochówkę i napój – można kupić w sekretariacie MDK. Cena dla członków
UTW – 10 zł.
Serdecznie zapraszamy również słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na mszę
św. w intencji seniorów, uczestników UTW z okazji zakończenia pierwszego roku
akademickiego. Msza odbędzie się 15 czerwca o godz. 18.00 w kościele pw. Matki
Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych.
Rusza „Działaj Lokalnie”
16 maja Centrum Społecznego Rozwoju
– afiliowany ośrodek Działaj Lokalnie,
funkcjonujący na terenie powiatu mikołowskiego i pszczyńskiego, ogłosiło lokalny
konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”. Najlepsze projekty zgłoszone do konkursu
otrzymają grant w wysokości 3000 zł,
a łączna pula przeznaczona na granty
w 2016 roku wyniesie 15 000 zł. Wnioski
można składać do 15 lipca
Rozpoczął się nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”, organizowanego w powiecie mikołowskim
i pszczyńskim przez Centrum Społecznego
Rozwoju w ramach programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce.
Program realizowany jest w Polsce od
2000 roku. Jego celem jest aktywizowanie
lokalnych społeczności wokół różnych
celów o charakterze dobra wspólnego.
„Działaj Lokalnie” adresowane jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które spełniają łącznie poniższe
warunki: mają siedzibę w gminach: Wyry,
Ornontowice, Orzesze, Łaziska Górne, Mikołów, Kobiór, Suszec, Pawłowice, Goczał-
kowice-Zdrój, Miedźna oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej
jednej z wymienionych gmin. W ramach
konkursu sfinansowane zostaną projekty
trwające nie mniej niż 2 i nie więcej niż
4 miesiące, realizowane od 1 września do
31 grudnia 2016 roku. Wnioskodawca
musi zapewnić wkład własny w wysokości
minimum 25% wartości wnioskowanej
dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej. Wnioski należy złożyć poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie
www.system.dzialajlokalnie.pl do 15 lipca
do godziny 23.59.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na
stronie www.csr.biz.pl. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Maria
Kamyk (tel. 531 135 512, e-mail:
[email protected]). Szczegółowe informacje na temat Programu „Działaj Lokalnie” znajdują się na stronie
www.dzialajlokalnie.pl.
CSR
z życia miasta
gazeta łaziska
Jednak zmian nie będzie?
Wracamy do tematu planowanych
zmian w Tauron Wytwarzanie. W Gazecie
Łaziskiej nr 8/2016 – w artykule Elektrownia Łaziska – coraz mniej pracowników?
– pisaliśmy o rzekomych planach związanych z przekazaniem działów nawęglania i odpopielania spółkom prywatnym.
Pracownicy postanowili nagłośnić sprawę,
bo obawiali się, na jakich zasadach płacy
i pracy przejdą do nowego pracodawcy
i czy będą mieli gwarancję zatrudnienia.
Podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami
Tauron Polska Energia i Tauron Wytwarzanie poświęconego temu tematowi
padło zapewnienie, że na razie trwają jedynie analizy różnych wariantów dotyczących uzgodnienia jednolitego modelu
prowadzenia działalności w obszarze eksploatacyjno-serwisowym.
Do ponownego spotkania strony społecznej z zarządem doszło 17 maja. Jak
udało nam się ustalić, zarząd Tauron
Polska Energia po przeanalizowaniu
projektu restrukturyzacji projektu potwierdził, że na tym etapie programu
„Reorganizacja obszaru usług serwisowych w Grupie Tauron” nie będzie
realizowany proces wydzielania obszaru
nawęglania i odpopielania z Tauron
Wytwarzanie SA.
Związkowcy nie czują się uspokojeni.
Podchodzę do tego bardzo nieufnie. Niestety, odpowiedź, którą otrzymaliśmy na
piśmie, nie daje nam gwarancji na przyszłość. Na dzień dzisiejszy zrezygnowano
z tych działań, ale nie mamy pewności,
czy zarząd nie wróci do tego tematu za
kilka miesięcy – komentuje całą sprawę
Tomasz Sus, przewodniczący Związku
Zawodowego Ruchu Ciągłego Tauron
Wytwarzanie oddział Elektrownia Łaziska.
mms
O elektrowni na sesji
P
odczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 24 maja, przewodniczący
Związku Zawodowego Ruchu Ciągłego Tauron Wytwarzanie Tomasz Sus,
przedstawił radnym aktualną sytuację
zakładu oraz niepokojące sygnały dotyczące przyszłości największych łaziskich
zakładów pracy. Na dzień dzisiejszy perspektywy dla łaziskiej elektrowni nie są za
dobre. Nie słychać o żadnych planach
dotyczących budowy nowego bloku energetycznego w naszym zakładzie, a dwa
mniejsze będą wyłączane w 2017 roku
– mówił podczas sesji Tomasz Sus. – Nie
muszę chyba Państwu wyjaśniać, co to
oznacza nie tylko dla pracowników elektrowni, ale również dla łaziskiej kopalni
i całego miasta. Sytuacja naszego zakładu
jest aktualnie zależna od tego, co się stanie
z Elektrownią Rybnik, która produkuje
około 5% mocy krajowej, a jej przyszłość
jest niepewna. Przewodniczący Sus
zwracał również uwagę na fakt, że około
55–60% wydobywanego w KWK „Bolesław Śmiały” węgla wykorzystywane
jest przez łaziską elektrownię, ale to nie
jedyne powiązanie między tymi zakładami. Dodatkowo również woda
z kopalnianych wyrobisk wykorzystywana
jest w cyklu produkcyjnym elektrowni.
Rok 2017 będzie momentem wyłączenia
2 mniejszych bloków energetycznych, poza
tym planowana jest zmiana prawa
wodnego, więc nie wiadomo, czy będzie
możliwy dalszy odbiór wody z kopalni. To
wszystko z pewnością wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie łaziskich zakładów, dlatego trzeba już dziś działać
– wyjaśniał Tomasz Sus. – Musimy poruszyć posłów z naszego regionu, ponieważ większość decyzji podejmowana
jest na szczeblu ministerstwa i ma podłoże
polityczne. Odnosząc się do wystąpienia
przewodniczącego związków, burmistrz
Aleksander Wyra poinformował o podejmowanych przez siebie krokach:
– Udało mi się spotkać z wysoko postawionymi przedstawicielami spółki Tauron
Wytwarzanie. Z rozmów wynika, że najczarniejszy z możliwych scenariuszy, czyli
całkowite wygaszenie łaziskiej elektrowni,
jest na razie raczej niemożliwy, choć nie
mogę powiedzieć w 100%, że całkowicie
nierealny. Według moich rozmówców
najbardziej prawdopodobne jest, że elektrownia będzie pracowała do 2028 roku,
co nie zmienia faktu braku jakichkolwiek
planów dotyczących lokalizacji nowego
bloku po tym czasie. Wiemy również
o braku możliwości finansowych, ale
również o braku woli przejęcia przez spółkę
Tauron kopalni „Bolesław Śmiały”. Kopalnia na obecnych złożach jest w stanie
5
Kolejne
absolutorium
udzielone
Udzielenie absolutorium, czyli inaczej
mówiąc potwierdzenie prawidłowego
działania finansowego organu wykonawczego, to praktycznie najważniejszy
moment w corocznej pracy burmistrza
miasta. 24 maja łaziska Rada Miejska
20 głosami „za” zaakceptowała działalność i kierunki rozwoju miasta zaproponowane przez Aleksandra Wyrę
w 2015 roku
Ubiegłoroczny budżet gminy ostatecznie wyniósł 91 402 019,04 zł po
stronie dochodów, 89 507 029,67 zł po
stronie wydatków, 9 037 818,86 zł przychodów i 2 855 000 zł rozchodów.
W ubiegłym roku udało nam się zrealizować szereg większych i mniejszych
przedsięwzięć. Ciężko mi już nawet przypomnieć sobie wszystko, co zrobiliśmy, bo
jestem już myślami przy aktualnych
sprawach – mówił podczas sesji burmistrz
Fot. M. Strzelczyk
 Elektrownia Łaziska
Budowa przychodni to obecnie największa inwestycja w mieście
Aleksander Wyra. – Dziękuję wszystkim
radnym, pracownikom urzędu i jednostek
za dobrą współpracę, dzięki której udało
nam się zrealizować plany i zamierzenia.
Pozytywną opinię o realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy wydała Komisja
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,
a także Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach. Radni również byli zgodni
i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi absolutorium.
mjpk
1 - 15 czerwca 2016
3
bezpieczeństwo
gazeta łaziska
48 maja policjant wspólnie ze strażnikiem
miejskim udał się na ul. Orzeską, gdzie doszło
do próby samobójczej. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować mężczyzny.
48 maja podczas wspólnego patrolu ul. Klonowej strażnik wraz z policjantem ujęli i przewieźli do komendy mężczyznę poszukiwanego
nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego.
49 maja dzięki skutecznej interwencji
strażnika miejskiego ustalono sprawcę umieszczania ogłoszeń w miejscach niedozwolonych
na os. Leśnym. Jeszcze tego samego dnia
ogłoszenia uprzątnięto.
413 maja strażnicy miejscy wraz z policjantem interweniowali na ul. Staszica
w związku z informacją o pojawieniu się
dzików. Na miejsce wezwano profesjonalną
firmę, której pracownicy podjęli próbę odłowienia lochy z młodymi.
416 maja na ul. Kałuże funkcjonariusze Straży
Miejskiej nałożyli wysoki mandat na osobę,
która próbowała pozbyć się dużej ilości śmieci
w miejscu niedozwolonym.
417 maja patrol Straży Miejskiej udał się na
ul. Długą celem udzielenia wsparcia załodze
pogotowia ratunkowego, gdzie doszło do
próby samobójczej. Mężczyzna będący pod
wpływem alkoholu został przewieziony do izby
wytrzeźwień.
421 maja, jak co roku, strażnicy miejscy
wspólnie z policjantami zabezpieczali trasę
biegu o „Łaziskie Liście” im. A. Kalei.
421 maja, w związku z odbywającą się „Bitwą
Wyrską”, funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali teren, na którym przeprowadzono
inscenizację.
...I POLICJANTA
416 maja policjanci zatrzymali kobietę, która
dokonała przywłaszczenia pieniędzy na szkodę
jednej ze szkół naszego miasta.
418 maja na ul. Kopalnianej nieznany
sprawca usiłował telefonicznie wyłudzić pieniądze w kwocie 14 000 złotych metodą „na
wnuczka”.
4W okresie 20–21 maja na ul. Grabowej
nieznany sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu.
4W okresie 21–22 maja na ul. Pstrowskiego
nieznany sprawca dokonał włamania do
kiosku Ruchu, skąd dokonał kradzieży artykułów spożywczych.
421 maja funkcjonariusze policji i straży
miejskiej dokonali zabezpieczenia biegu
ulicznego o „Łaziskie Liście” im. A. Kalei.
W trakcie zabezpieczenia nie doszło do
żadnych zdarzeń nadzwyczajnych.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do ewentualnych świadków zdarzeń o przekazywanie
do KP w Łaziskach Górnych informacji, które
mogą się przyczynić do ustalenia tożsamości
przestępców lub odzyskania utraconego
mienia. Zapewniamy anonimowość.
4 1 - 15 czerwca 2016
Nie dały się oszukać
Wyjątkową rozwagą wykazały się dwie starsze panie – mieszkanki Łazisk Dolnych
i Gostyni – które w maju odebrały telefony od osoby podającej się za „córkę”. Oszustka
chciała wyłudzić spore kwoty pieniędzy, ale kobiety okazały się bardzo czujne i nie
dały się oszukać
Opisywane we wstępie przypadki to
popularna metoda wykorzystywana
w ostatnich latach przez złodziei do wyłudzania dużych kwot pieniędzy. Ofiarami
padają zazwyczaj starsze osoby – wykorzystywana jest ich ufność i dobre serce.
Oszust podaje się za bliskiego krewnego
osoby, do której dzwoni, i opisuje dramatyczne zdarzenie lub jakiś losowy przypadek. Fałszywemu wnukowi, córce lub
synowi może pomóc jedynie spora kwota
pieniędzy, którą trzeba przekazać jak najszybciej posłańcowi, który zjawi się
w domu ofiary.
W pierwszym przypadku, który miał
miejsce 10 maja w Gostyni, oszustka zadzwoniła do 81-latki i zwracając się do
seniorki „mamo” oznajmiła, że pilnie potrzebuje 15 tys. zł, ponieważ musi zwrócić
gotówkę swojej koleżance. Dodała, że ma
jak najszybciej przygotować pieniądze
w kopercie, a mąż koleżanki je odbierze.
Starsza pani nie rozpoznawała córki po
głosie i zapytała, dlaczego jest zachrypnięta. Rzekoma córka odpowiedziała, że
jest chora, wtedy mieszkanka powiatu
zapytała rozmówczynię, ile ma lat. Kobieta
natychmiast się rozłączyła. Zaniepokojona
podejrzanym telefonem 81-latka powiadomiła członków rodziny oraz policję.
18 maja do podobnej sytuacji doszło
w Łaziskach Dolnych. 80-latka, miesz-
kająca przy ul. Kopalnianej, również odebrała telefon od fałszywej córki, która
pilnie potrzebowała 14 tysięcy zł. Łaziszczance nie dawał jednak spokoju fakt, że
rzekoma córka dzwoniła z innego numeru
telefonu. Kiedy oszustka zorientowała się,
że jej ofiara ma jakieś podejrzenia, rozłączyła się.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców
powiatu o rozwagę i dużą czujność. Nie
przekazujcie Państwo swoich pieniędzy
nikomu, bez dokładnego upewnienia się, że
naprawdę chodzi o bliską osobę. Zawsze
w takich sytuacjach warto skontaktować się
z kimkolwiek z rodziny, żeby rozeznać sytuację lub upewnić się, czy to z nim rozmawialiśmy. Należy uważać także, żeby nie
wpuszczać podejrzanych, dopiero co poznanych osób, do mieszkań – szczególnie,
gdy jesteśmy sami. W przypadkach podobnych incydentów zawsze powiadamiajmy policję. Nie dajmy się oszukać!
Wszelkie budzące niepokój sytuacje prosimy
zgłaszać policji na numer 997 lub 112
– mówi Bogusława Dudek, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.
– Prosimy dzieci i młodzież o poinformowanie swoich rodziców, dziadków czy innych
starszych członków naszych rodzin, że takie
sytuacje się zdarzają i poinstruować, jak się
wtedy zachować.
mms
Pomnik jak nowy
Fot. M. Strzelczyk
Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Generalny remont pomnika przeprowadzono
w maju
Przeprowadzono remont Pomnika Ofiar
Wojen, stojącego na styku Łazisk Górnych,
Średnich i Dolnych. W pierwszej kolejności
wykonane zostało piaskowanie, a następnie
cała powierzchnia pomnika została zabezpieczona specjalnymi środkami chemicznymi. Wokół cokołu skuto stare lastriko,
a w jego miejscu położono płytki granitowe
– informuje Wacław Puźniak, naczelnik
Wydziału Komunalnego. – Są to pierwsze
takie prace od 1965 roku, czyli od jego
powstania. Wcześniej zlecaliśmy jedynie
mycie kärcherem. Wyczyszczono również
murki wokół pomnika. Prace zakończyły
się 20 maja.
Podczas ostatniej sesji pojawił się temat
upamiętnienia osób zamordowanych we
wrześniu 1939 roku. Pojawił się pomysł
5
z życia miasta
gazeta łaziska
Fałszywy alarm bombowy w Łaziskach Średnich
trzeźwień w Tychach, bo jego stan nie
pozwalał na przeprowadzenie jakichkolwiek czynności. Pierwsze przesłuchanie
odbyło się 30 maja, w dniu oddawania
Pomnik...
Socjalne na Wyzwolenia
radnego Czardybona, żeby przy odnawianym krzyżu przy ul. Piaskowej umieścić
tablicę z nazwiskami rozstrzelanych mieszkańców Łazisk Dolnych. Wiemy jednak, że
zginęli wtedy nie tylko łaziszczanie z tego
rejonu, ale również z Łazisk Średnich czy
Górnych, dlatego pomyśleliśmy, czy nie
lepiej byłoby umieścić pamiątkowe tablice
właśnie na pomniku – z trzech stron, odpowiednio do trzech kierunków – Górnych,
Średnich i Dolnych – mówił podczas sesji
burmistrz Aleksander Wyra. – Dzięki temu
może w końcu niektórym mieszkańcom
pomnik przestałby się kojarzyć z minionym
systemem. mms
Być może już na początku przyszłego
roku powstaną w Łaziskach Górnych kolejne mieszkania socjalne. Podczas przedostatniej sesji Rady Miejskiej radni wyrazili
zgodę na nabycie budynku mieszczącego
się przy ulicy Wyzwolenia 18. Po generalnym remoncie zostaną tam udostępnione najprawdopodobniej cztery lokale.
Chcemy, żeby powstały porządne mieszkania dla matek samotnie wychowujących
dzieci. Będziemy starannie dobierać lokatorów, aby mieć gwarancję, że nie będzie
tam dochodzić do zakłócania spokoju – informuje burmistrz Aleksander Wyra.
Budynek wielolokalowy o powierzchni
175,25 m2 jest zlokalizowany na działce
4
O elektrowni...
tego numeru do druku. Prawdopodobnie
zostanie mu przedstawiony zarzut z art.
224a kodeksu karnego o fałszywym zawiadomieniu. mms
Fot. M. Strzelczyk
Prawie 5 godzin – 29 maja wieczorem
– trwała akcja policji i jednostek specjalnych po tym, jak 49-latek zadzwonił
ok. godz. 17.20 na numer alarmowy 112
i poinformował, że w zaparkowanym przed
blokiem zielonym volkswagenie passacie
znajdują się materiały wybuchowe. Chodziło o okolice bloków przy ul. Wyrskiej
w Łaziskach Średnich. Policjanci otoczyli
teren i ewakuowali część mieszkańców. Na
miejsce przyjechał Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny, który sprawdził
samochód i okolice. Alarm okazał się fałszywy.
W wyniku przeprowadzonych działań
operacyjnych dzwoniący mężczyzna został
w ciągu kilku godzin zatrzymany. Jest to
49-latek, który wynajmuje mieszkanie
w Łaziskach. Podczas zatrzymania miał
prawie 2 promile alkoholu we krwi. Podejrzany został przewieziony do Izby Wy-
Sprawcy grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności
o powierzchni prawie 2000 m2. Właścicielem obiektu jest osoba prywatna, która
w grudniu ubiegłego roku złożyła
w urzędzie ofertę zbycia budynku na rzecz
gminy. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego i wyceniono budynek na
250 tys. zł. Jego stan jest bardzo dobry,
ma wymienione okna, wyremontowany
dach, centralne ogrzewanie oraz piwnice.
Biorąc pod uwagę dobry stan budynku,
dużą powierzchnię użytkową oraz powierzchnię działki, na której stoi, a także
konieczność zapewniania mieszkańcom
miasta lokali socjalnych, jego zakup uważam
za dobrą inwestycję – dodaje burmistrz.
mms
Fot. M. Strzelczyk
4
pracować również do 2028 roku, ale
oczywiście wstrzymanie pracy w elektrowni spowoduje problem ze zbytem
węgla. Burmistrz zaproponował radnym
zajęcie się tematem podczas czerwcowej
sesji. Przygotujemy stanowisko rady
i władz miasta, skonsultujemy je ze
związkami zawodowymi i wspólnie zastanowimy się, do kogo je rozesłać – mówił
Aleksander Wyra.
Trudny temat przyszłości łaziskich zakładów pracy jest aktualnie priorytetową
sprawą dotyczącą nie tylko pracowników,
ale również całego miasta i wszystkich
mieszkańców. mjpk
W budynku przy ul. Wyzwolenia 18 mają powstać 4 mieszkania
1 - 15 czerwca 2016
5
informacje
gazeta łaziska
 POWIATOWY URZĄD PRACY
OGŁOSZENIA DROBNE
§Sprzedam mieszkanie 38 m2, bez umeblowania, Łaziska Średnie, ul. Pstrowskiego 25.
Tel. 798 809 628.
§Zamienię mieszkanie o pow. 26 m2 (pokój,
aneks kuchenny, łazienka, przedpokój) przy
ul. Dworcowej na podobne na parterze
w Łaziskach Górnych. Tel. 725 299 702.
§Zamienię mieszkanie socjalne o pow.
25 m2 na większe komunalne lub spółdzielcze (może być zadłużone). Tel. 515 404
555
§Sprzedam mieszkanie M3 w Łaziskach
Górnych, tel. 602 771 817.
§Wynajmę mieszkanie umeblowane przy
ul. Energetyków, IV piętro, M4 – 61,5 m2,
pokoje osobne, łazienka i ubikacja –
osobno. Tel. 693 854 498.
§Sprzedam kawalerkę 25 m2 w Łaziskach
Górnych, po generalnym remoncie, bez
pośredników. Tel. 500 893 164.
§Sprzedam mieszkanie własnościowe do
remontu o pow. użytkowej 31,72 m2 (pokój,
aneks kuchenny, łazienka, przedpokój)
III p., w Łaziskach Średnich, ul. Wyrska.
Tel. 695 739 984.
§Sprzedam działkę w Łaziskach Górnych,
741 m2, tel. 505 790 128.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zaprasza pracodawców na cykl spotkań informacyjnych pn. „Czwartki
z ekspertem”, które będą organizowane w czerwcu na terenie siedziby Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych,
ul. Chopina 8. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej PUP Mikołów: mikolow.praca.gov.pl.
Prace interwencyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zaprasza
pracodawców do współpracy, szczególnie do składania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, które są refundacją części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za zatrudnioną osobę
bezrobotną. Zatrudnienie, które nastąpi w wyniku
umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy, ma
na celu wsparcie osób bezrobotnych.
Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu
pomocy.
Prace interwencyjne realizowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie
trwają do 6 miesięcy, natomiast pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu
K
O
N
D
skierowanego bezrobotnego – po zakończeniu
refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne – przez okres 3 miesięcy. Wysokość refundacji części wynagrodzenia przy
pełnym etacie wynosi 831,10 zł miesięcznie za
każdego zatrudnionego plus składka na
ubezpieczenie społeczne od refundowanego
wynagrodzenia. Pomoc udzielana pracodawcom
w ramach prac interwencyjnych jest udzielana
zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de
minimis.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie,
ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne, pok. 209,
tel. 32 325 03 96.
O
L
E
N
C
J
E
Ireneuszowi Liszka
serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia
z powodu śmierci
A
Informacja o wywieszeniu wykazu
nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia
nr 6/2016
Burmistrz Miasta Łaziska Górne działając na
podstawie art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
informuje, że w dniu 1 czerwca 2016 roku w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w trybie
bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, który
obejmuje:
• część działki nr 4569/60 o pow. 3,7786
ha przy ulicy Długiej oraz działka
nr 2776/178 o powierzchni 1,0413 ha przy
ulicy Łąkowej;
• część działki nr 1156/87 o pow. 321 m2
przy ulicy Pstrowskiego;
• część działki nr 1156/87 o pow. 340 przy
ulicy Pstrowskiego;
• część działki nr 975/135 o pow. 540 m2
przy ul. Topolowej;
• część działki nr 965/135 o pow. 400 m2
przy ul. Topolowej;
• część działki nr 4218/204 o pow. 900 m2
przy ul. Morcinka.
Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5, tel. 32 324 80 38.
6 1 - 15 czerwca 2016
Dla pracodawców
Mamy
składają
Pracownicy
Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych
P
O
D
Z
I
Ę
K
O
W
A
N
I
A
„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnym dla mnie
czasie byli wsparciem i otuchą, za okazaną pomoc, życzliwość
i uczestnictwo we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej
mojej ukochanej babci
śp. Renaty Palenty
której zawdzięczam wyuczenie mnie zawodu mistrza piekarskiego.
Dziękuję Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Burmistrzom
Miasta Łaziska Górne, Duchownym oraz Delegacjom
składa
wnuk Adam Szary z rodziną
z życia miasta
Czy będzie bezkolizyjne?
Zastanawiam się, kto wymyślił, żeby na tak ruchliwym skrzyżowaniu puścić równocześnie samochody przejeżdżające przez „wiślankę” na wprost i skręcające w lewo.
Wystarczy moment nieuwagi i wypadek gotowy. Dotyczy to oczywiście głównie osób,
które jadą tutaj pierwszy raz i są przekonane, że skoro mają zielone, to mogą jechać.
A tu okazuje się, że muszą ustąpić jadącemu z przeciwka – mówił podczas rozmowy
telefonicznej mieszkaniec Łazisk. – Już kilka razy miałem taką sytuację, ale w ostatnim
momencie udało mi się wyhamować i dzięki temu nie doszło do stłuczki. Proszę poruszyć
ten temat, bo wydaje mi się, że tutaj mogą sprawdzić się tylko światła bezkolizyjne
C
zyjne, a tak nie jest. Osoby wyjeżdżające
z ul. Klonowej w kierunku Mikołowa
muszą na zielonym świetle przepuścić
jadących prosto z ulicy Górniczej. Podobnie muszą zachować się kierowcy
wyjeżdżający z ulicy Górniczej w kierunku Wisły. Z informacji udostęp-
Fot. M. Strzelczyk
hodzi o skrzyżowanie DK81
z ulicami Górniczą i Klonową.
W grudniu 2012 roku została tam
uruchomiona sygnalizacja świetlna –
dla poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Niestety, zdaniem niektórych kierowców
– skrzyżowanie powinno być bezkoli-
Przejazd przez skrzyżowanie w okolicy stacji Shell sprawia niektórym kierowcom problemy
Fot. M. Strzelczyk
Prokurator z Łazisk
Maria Zaręba nowa prokurator rejonowa
Nastąpiła zmiana na stanowisku prokuratora rejonowego w Mikołowie. Od
1 maja funkcję tę pełni Maria Zaręba.
Nowa pani prokurator ma 35 lat
i związana jest z Łaziskami Dolnymi.
Przeprowadziłam się tutaj jako dziecko
i tutaj uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 5. Studia prawnicze kończyłam
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Potem przez 9 lat pracowałam w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie – mówi
Maria Zaręba, która obecnie mieszka
z rodziną w Będzinie. Jak sama zaznacza,
w Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie
pracują bardzo doświadczeni prokuratorzy, którzy z należytą starannością
prowadzą i nadzorują powierzone im
sprawy i właśnie taki poziom pracy
będzie starała się utrzymać. mms
gazeta łaziska
nionych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie wynika, że od momentu
uruchomienia świateł na skrzyżowaniu
doszło do 14 kolizji. Ostatnia miała
miejsce 19 stycznia. Warto zaznaczyć,
że nie każde takie zdarzenie jest zgłaszane policji. Czy jest to podstawa do
tego, żeby zmienić organizację ruchu na
tym skrzyżowaniu?
Z takim pytaniem zwróciliśmy się do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Katowicach oraz Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Do niedawna
przejazd przez skrzyżowanie w tym
miejscu był o wiele bardziej niebezpieczny. Obecnie wyjeżdżając z ulic podporządkowanych w relacji lewoskrętnej,
wystarczy ustąpić pierwszeństwa jadącym
z naprzeciwka. Niestety, kierowcy wyjeżdżający z wlotów bocznych, wymuszają
pierwszeństwo ruchu. Kierowcy muszą
stosować się do przepisów ruchu drogowego, a przyczyn kolizji nie można
szukać w funkcjonowaniu świateł – komentuje całą sprawę Marek Prusak,
rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. – Z uwagi na konieczność zachowania przepustowości na Drodze Krajowej nr 81, gdzie natężenie ruchu to 30
tys. pojazdów na dobę – nie widzimy
możliwości zmiany funkcjonowania
świateł na tym skrzyżowaniu. Zresztą taka
zmiana wiązałaby się z koniecznością
ponownej przebudowy skrzyżowania. Dla
wyznaczenia oddzielnych (bezkolizyjnych)
faz z wlotów bocznych – kosztem zwiększonych utrudnień i zmniejszenia przepustowości na DK81 – konieczne jest
spełnienie podstawowych warunków:
wydzielenie niezależnych lewoskrętów
i odpowiednio duże natężenie ruchu na
wlotach bocznych. Ww. skrzyżowanie nie
spełnia tych warunków, zatem nie widzimy możliwości zmiany funkcjonowania
sygnalizacji świetlnej.
Innego zdania jest policja. Do poruszanej przez nas kwestii odniósł się naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
mikołowskiej policji podkom. Lucjan
Kret: – Potwierdzam zasadność zmian na
skrzyżowaniu DK81 w rejonie stacji paliw
Shell w Łaziskach Górnych. W najbliższych
dniach, po przeprowadzeniu analizy
zdarzeń w tym rejonie – opartej na Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji
– skieruję odpowiedni wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Małgorzata Strzelczyk
1 - 15 czerwca 2016
7
z życia miasta
gazeta łaziska
Trwa remont targowiska w Łaziskach
Górnych. Demontowane są stare stragany,
a w ich miejsce stawiane nowe. To solidne metalowe konstrukcje wykończone
wodoodporną sklejką. Trzy moduły już
stanęły wzdłuż ul. Szarotki – w jednym
może pomieścić się dwóch handlowców.
Przygotowywany jest już montaż kolejnych. Od strony bloków przy ul. Szarotki do połowy czerwca mają stanąć dwa
moduły. I na tym na razie prace się zakończą. Od strony Tesco zostaną stare
stragany, a ich ewentualna wymiana
uzależniona jest od tego, czy Zakład Inżynierii Miejskiej uzyska dodatkowe
środki na ten cel. mms
Fot. M. Strzelczyk
Pierwsze już stoją
Pierwsze nowe stragany na targowisku w Łaziskach Górnych
Goście z Ukrainy
Fot. z arch. UM
W poniedziałek, 16 maja, w naszym mieście gościli samorządowcy z Ukrainy,
z obwodu zaporoskiego. Wizyta była częścią projektu „Wsparcie dla kluczowych
elementów reformy samorządowej na Ukrainie”, finansowanego ze środków Programu Wsparcie Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.
Organizatorem wizyty była Fundacja Liderzy Przemian
W maju łaziski urząd odwiedzili samorządowcy z Ukrainy
Emeryci do zwolnienia
Polska Grupa Górnicza przygotowuje się
do zwolnienia 286 pracowników, którzy
mimo nabycia uprawnień emerytalnych,
są nadal zatrudnieni w spółce. Jest to reakcja na wyniki kontroli zleconej przez
Ministerstwo Energii w branży górniczej,
w których zwrócono uwagę, że prawie 600
osób zatrudnionych w istniejącej wtedy
Kompanii Węglowej oraz jej kopalniach
posiada uprawnienia emerytalne. Obecnie
przygotowujemy się do pierwszej fazy odejść
tych pracowników. Dotyczy to 286 osób,
z którymi zostanie rozwiązana umowa
8 1 - 15 czerwca 2016
o pracę. Na razie trwają konsultacje ze
związkami zawodowymi. W przypadku tych
pracowników najprawdopodobniej zostaną
przeprowadzone tzw. zwolnienia grupowe
ze względów ekonomicznych – poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik
prasowy PGG.
Niestety, nie udało nam się uzyskać informacji, ilu pracowników „Bolesława”
dotyczą te zwolnienia. Nie możemy
udzielać informacji dotyczących poszczególnych kopalń, a jedynie całej spółki PGG
– dodaje Tomasz Głogowski. mms
W dniach 15–21 maja grupa 15 liderów
nowo utworzonych hromad z obwodu
zaporoskiego przebywała w województwie
śląskim. W ramach tej wizyty zaporoscy
samorządowcy zapoznawali się z funkcjonowaniem śląskich gmin, powiatów
i województwa. Przedmiotem wizyty były
zarówno zasady działania polskich jednostek samorządu terytorialnego, a więc
ich budżety, zadania, kompetencje, współpraca z organizacjami pozarządowymi
i organami administracji państwowej oraz
specyficznie śląskie uwarunkowania: potrzeby zagospodarowania obszarów
postindustrialnych, terenów wiejskich,
nowych inwestycji, wyzwania infrastrukturalne.
Zaporoże jako region ma swoją własną
specyfikę. Jest to obszar o dużym uprzemysłowieniu, ale musi konfrontować się
z procesami postindustrialnymi. Jest to też
obszar o ogromnych przestrzeniach
rolnych. Zaporoże graniczy ze strefą rosyjskiej agresji w Donbasie. To wszystko
powoduje, że nowi liderzy hromad wiążą
z tą wizytą nadzieję na wzmocnienie
wspólnot lokalnych i budowania nowych
mechanizmów zarządzania.
Oprócz Łazisk Górnych, gdzie samorządowców przyjęły władze miasta – burmistrz Aleksander Wyra, zastępca burmistrza Jan Ratka i przewodniczący Rady
Miejskiej Tadeusz Król, zaporoscy samorządowcy odwiedzili między innymi: Urząd
Marszałkowski, powiat cieszyński, Istebnę,
Koniaków, Jaworzynkę, Radzionków
i Gliwice. W Łaziskach samorządowcy zapoznali się z prezentacją dotyczącą miasta,
wzięli udział w posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej, zadawali dużo konkretnych
pytań dotyczących funkcjonowania, budżetu, organów i zarządzania miastem.
Urząd Miejski
z życia miasta
gazeta łaziska
Remonty w szkołach i przedszkolach
P
Podpisano już umowę z wykonawcą
III etapu termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych, gdzie
ocieplany będzie główny budynek szkoły.
Koszt prac to ok. 1 300 tys. zł.
W Szkole Podstawowej nr 5 w Łaziskach Dolnych kończy się wymiana
ogrodzenia wokół boiska, a 55 tys. zł
będzie przeznaczone na dodatkowe
oświetlenie.
Fot. M. Strzelczyk
odczas przedostatniej sesji Rady
Miejskiej radni zapoznali się z zakresem rzeczowo-finansowym remontów, które zostaną przeprowadzone
w tym roku w placówkach oświatowych
na terenie miasta.
Już rozpoczęły się prace adaptacyjne
w Szkole Podstawowej nr 6 w Łaziskach
Średnich, gdzie w sektorze H powstaje
przedszkole. Po przebudowie powstaną
Do przedszkola w budynku SP6 będzie prowadziło osobne wejście od ul. Wyrskiej
tam trzy sale lekcyjne z toaletami i szatnie,
a do przedszkola będzie prowadziło
osobne wejście od strony ul. Wyrskiej.
W ramach prac adaptacyjnych powstanie
również pomieszczenie rozdzielni posiłków, zmywalnia, gdzie będą trafiały
brudne naczynia oraz kuchnia mleczna,
która będzie obsługiwała żłobek. Koszt
prac adaptacyjnych to 850 tys. zł.
Prawie 150 tys. zł ma kosztować gminę
przystosowanie dróg ewakuacyjnych do
obowiązujących przepisów prawnych
dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
w Przedszkolu nr 4 w Łaziskach Dolnych.
W budynku będzie wykonany system
sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami
głosowymi, instalacja oddymiania grawitacyjnego na klatce schodowej. Cały
obiekt ma zostać podzielony na dwie
strefy pożarowe poprzez wydzielenie
klatki schodowej ścianami o określonej
odporności ogniowej oraz piwnicy – za
pomocą stropu i drzwi o określonej klasie
odporności ogniowej. W ramach tej inwestycji przewiduje się również remont
sanitariatów.
W Przedszkolu nr 5 jeszcze w tym roku
ma być wykonana izolacja tarasu oraz
wymiana posadzki z wykładziny PCV –
koszt ok. 60 tys. zł. W Przedszkolu nr 6
– za kwotę ok. 70 tys. zł – planuje się
wymianę posadzek w pomieszczeniach
na I piętrze oraz malowanie ścian, natomiast w Przedszkolu nr 7 – za 12 tys. zł
– pojawi się nowa wykładzina PCV.
110 tys. zł będzie kosztowało przyłączenie budynku Gimnazjum nr 2 do sieci
ciepłowniczej. W ramach tej inwestycji
zlikwidowane zostaną kotły węglowe
i zbiornik c.w.u. i wykonana będzie nowa
instalacja c.w.u. Kolejne 120 tys. zł pochłonie remont dachu wraz z ociepleniem
na G2.
Po rozstrzygnięciu przetargów udało się
wygospodarować dodatkowe środki –
60 tys. zł – na remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1. Chcemy również
przeprowadzić remont dachu Gimnazjum
nr 3. W tym roku zabezpieczyliśmy środki
na wykonanie projektu, który musi być
uzgodniony z konserwatorem zabytków.
Realizację tego zadania będziemy chcieli
uwzględnić w projekcie budżetu na
2017 rok. Mówimy tu o kwocie ok.
150 tys. zł – mówił podczas sesji burmistrz Aleksander Wyra.
mms
Fot. M. Strzelczyk
Spichlerz
Trwa remont spichlerza, najstarszego budynku w Łaziskach
Wygląda na to, że jednak się nie zawali.
Chodzi o budynek spichlerza, najstarszego
budynku w Łaziskach, który od 2008 roku
jest w rękach prywatnych właścicieli.
Pierwsi dwaj przeliczyli się ze swoimi możliwościami finansowymi i, mimo konkretnych planów, niewiele przy budynku
zrobili. Spichlerz ponownie został sprzedany
i pojawiło się światełko w tunelu. Kilka
tygodni temu rozpoczęły się tam intensywne prace remontowe. Na piętrze rozebrane zostały ścianki działowe, a w oknach
pojawiły się nowe nadproża. Na razie nie
udało nam się skontaktować z nowym
właścicielem spichlerza. Jeśli dotrzemy do
niego, dopytamy o plany związane
z obiektem. mms
1 - 15 czerwca 2016
9
z życia miasta
gazeta łaziska
P
ani Aleksandra posiada psa – wyżła
niemieckiego – i mieszka w domu
jednorodzinnym, ale dobrze zna
sytuację posiadaczy czworonogów, mieszkających w blokach. Jako właścicielka psa
zgadzam się z państwa artykułem, który
ukazał się w 7. numerze „Gazety Łaziskiej”.
Jednak moja zgoda odnosi się jedynie do
fragmentów, gdzie jest napisane, żeby
sprzątać po swoim psie oraz chodzić z nim
na smyczy. Jednak według wielu właścicieli,
kaganiec jest zbędnym obowiązkiem, ponieważ nie my każemy innym osobom
podchodzić do psa i go głaskać, tylko oni
sami to robią na własne życzenie – pisze
pani Aleksandra. – Fakt, że pies szczeka,
oznacza jedynie tyle, że broni swojego
właściciela przed potencjalnym niebezpieczeństwem, ale będąc na smyczy i tak za
wiele nie zdziała. Nie każdy pies potrafi
zaakceptować kaganiec i może to mu
wyrządzić dużą krzywdę. Jeżeli nagle
z dnia na dzień, wychodząc na spacer,
który ma być dla niego przyjemnością,
będę zakładała mu kaganiec, w końcu
straci do mnie zaufanie. Każdy kto ma psa
lub go posiadał, wie, że psie zaufanie jest
bardzo cenne.
Dodatkowo Pani Aleksandra ma pewne
pomysły, które w znaczny sposób poprawiłyby komfort właścicieli psów, ale także
osób, które narzekają na czystość parków
i placów zabaw lub boją się wolno biegających zwierząt. Sprzątanie po swoim
pupilu jest ważne, to fakt, jednak zdarza
się każdemu z nas czasami czegoś zapomnieć. Żyjąc w ciągłym pośpiechu nie
zawsze pamiętamy w ostatniej chwili, żeby
Pomysły dla psów
W 7 numerze „Gazety Łaziskiej” pisaliśmy o łaziszczanach, którzy są niezadowoleni
z zachowania właścicieli psów. Skarżyli się, że psy często chodzą bez smyczy i kagańca,
czym mogą stwarzać zagrożenie. Pojawił się także temat psich nieczystości, które
często nie lądują w śmietnikach, a zostają nieposprzątane na trawnikach. Po tym
artykule na naszego maila dotarł list od łaziszczanki – właścicielki czworonoga, która
ma pomysł, jak temu zaradzić
zabrać woreczki na odchody. Są w parkach
innych miast specjalne kosze, skąd można
zabrać woreczek i posprzątać po swoim
pupilu. U nas takich koszy nie ma,
a wiadomo nie od dziś, że aby coś
wprowadzić w życie, same groźby
nie wystarczą. Wystarczy postawić w każdym parku po
dwa lub trzy kosze, a właściciele od razu przychylniej będą patrzyli na ten
nakaz, bo zauważą, że miasto
robi coś w tym kierunku aby im w tym
pomóc, a nie tylko rozstawi tabliczki co krok przypominające o tym – pisze łaziszczanka. – Chciałabym również
zwrócić uwagę, że nie każdy właściciel
psa posiada dom z ogródkiem czy działkę.
Pies potrzebuje ruchu, którego same
spacery ze smyczą nie zaspokoją. Jeżeli
jesteśmy już zmuszeni do tego, aby wychodzić z nim na spacery tylko i wyłącznie
na smyczy, to zwracamy się z prośbą
Od jakiegoś czasu mieszkańcy Łazisk
alarmują, że na terenie naszego miasta
pojawia się coraz więcej dzikiej zwierzyny,
przeważnie są to dziki. Strażnicy miejscy,
13 maja, otrzymali informację o pojawieniu się dzików na ul. Staszica. Na
miejsce skierowano firmę zajmującą się
odłowem dzikich zwierząt. Pomimo wykorzystania specjalnie wyszkolonego psa
tropiącego nie udało się odszukać
i odłowić lochy i jej potomstwa, ponieważ
oddaliła się do pobliskiego lasu. Od tej
pory nie mieliśmy podobnych zgłoszeń
– mówi Marek Ludwig ze straży miejskiej. – Prosimy mieszkańców miasta
o niedokarmianie dzikich zwierząt i utrzymywanie czystości w swoim miejscu zamieszkania, ponieważ to jedne z powodów
pojawiania się ich na osiedlach. Należy
także pamiętać, że dokarmiając zwierzęta
możemy im zaszkodzić. mas
10 1 - 15 czerwca 2016
Fot. z arch. Straży Miejskiej
Dziki coraz bliżej domów
Do odłowienia dzików wynajęta została specjalistyczna firma
o wydzielenie na terenie naszego miasta
kilku miejsc, gdzie psy będą mogły spokojnie się wybiegać. Szczęśliwy pies to
zmęczony pies, a zmęczenia ani szczęścia
nie zagwarantują mu trzy godziny
chodzenia obok pana, a nie
każdemu zdrowie pozwala na
codziennie bieganie. Godzina biegania z innymi
psami jest w stanie to
uczynić, tak samo
jak półtorej
godziny biegania tak
zwanym luzem za
piłeczką lub patykiem. W innych miastach można znaleźć specjalnie przystosowane dla
psów place zabaw (psi park
w Pszczynie, Tychach). Prosimy
również o stworzenie chociaż jednego
takiego parku, może nie tak bardzo rozbudowanego, ale przystosowanego na
tyle, aby ćwiczyć z psem agility i rozwijać
jego kondycję oraz chęć do nauki. Ze
swoimi pomysłami pani Aleksandra
zwróciła się także bezpośrednio do burmistrza Aleksandra Wyry. Władze
miasta pozytywnie odebrały pomysły
łaziszczanki – jednak są pewne ograniczenia. Z budżetu gminy mogą być
opłacane jedynie przedsięwzięcia zlokalizowane na terenach należących do
miasta. Mieszkańcy terenów spółdzielni
lub wspólnot mieszkaniowych powinni
się zwrócić z tymi pomysłami do administratorów tych terenów. (...) W 2017 roku,
w jednym z parków planujemy pilotażowo
umieścić kosze przeznaczone na psie odchody, które będą zaopatrzone również
w dystrybutor woreczków. W przypadku
powodzenia akcji, rozważę wyposażenie
kolejnych gminnych terenów zieleni
w tego typu urządzenia – odpowiada
burmistrz. – Pomysł stworzenia odrębnego, ogrodzonego wybiegu dla psów
jest bardzo ciekawy. W przyszłym roku
wydzielimy taki teren na jednym z miejskich terenów zieleni. Akcja ta będzie
14
wydarzenia
gazeta łaziska
1 - 15 czerwca 2016 11
dzień dziecka
gazeta łaziska
Dzień D
W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę
Wam serduszkiem całym dużo szczęścia,
stu lat życia, milion euro do zdobycia.
Z okazji Dnia Dziecka życzenia od mamy
i cioci Ewy oraz babci Teresy.
Kochana Córeczko!
Bądź dzieckiem jak najdłużej.
Jak dziecko baw się, śmiej,
kochaj tak, jak dziecko
i serce dziecka zawsze miej!
Wszystkiego Najlepszego
nasz Słodki Cukiereczku!
Kochający Rodzice.
Kolorowych snów...
Uśmiechu od ucha do ucha...
Pięknych bajek na dobranoc...
Własnego pieska i kotka...
Co dzień nowych przygód...
Butów siedmiomilowych...
Gwiazdki z nieba...
Wspaniałych przyjaciół...
I wesołej rodzinki...
Tego wszystkiego życzą Wam
mamusia i tatuś
Haniu i Kacperku, życzymy wam szczęścia,
radości i uśmiechu każdego dnia. Kochamy
was! Rodzice i Dziadkowie
Lubię Twoją słodką buzię, mój kochany łobuzie
I serduszko Twoje gorące
Dlatego chcę Ci dziś dać całusów tysiące.
Wszystkiego najlepszego życzy Mama i Tata
Kochana Majeczko!
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był
niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak, aby
potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca, kapiącego
deszczu i uśmiechu innych.
Ży j najpiękniej jak umiesz ...
kochamy Cię bardzo
mama Mariola i tata Karol Kopiec
Moim kochanym synom Kacprowi i Adisiowi życzę tyle samo siły i cierpliwości, ile
mają w sobie teraz wiary w siebie, życie
i mnie!
Dzieciaki! Kochamy Was najbardziej
na świecie! Pamiętajcie, że macie
w nas zawsze oparcie – rodzice
W Dniu Dziecka życzymy wszystkiego, czego
pragniesz, by się wszystko spełniło, by to, co
dobre, Twoim było, dużo zdrowia i radości niech
w Twoim sercu na zawsze zagości... Kochanej
córeczce Nikoli – Rodzice!!!
12 1 - 15 czerwca 2016
Damianku!
Żyj najpiękniej, jak
Ciocia Gosia z rodz
Dziecka
Skoro już jesteś całkiem duża,
posyłam Ci zapach letniego arbuza,
dwa pełne worki radosnego słonka,
i kwiatek, po którym tupie biedronka,
niech ci zdrówko długo służy
i nie bój się już więcej burzy.
Życzy siostra Roksana
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Wam sercem całym
moc uśmiechu i radości ,
szczęścia, zdrowia, pomyślności
i ciepłego słoneczka co dzień
życzy mama Monika
Świat stoi przed wami otworem
– zdobywajcie go mądrze!
Alicji i Filipowi – rodzice!
potrafisz...!
ziną
dzień dziecka
W dniu tak pięknym i wspaniałym życzymy Ci serduszkiem całym, dużo
szczęścia, stu lat życia, aby Twoja buźka
uśmiechnięta zawsze była! Dużo miłości
i radości! Kochamy Cię, córeczko! Życzy
Mamusia z Tatusiem
Dużo miłości, radosnych zabaw,
wspaniałych podróży, rodzinnych
wycieczek oraz realizacji marzeń
i pragnień życzą Wam
mama & tata
Cokolwiek czynisz sercem czyń. Gdzie serce
płynie i Ty płyń. Gdzie serce dąży dążyć
chciej. A to, co kochasz w sercu miej !!!
Z życzeniami z okazji Dnia Dziecka dla
Wikusi Leśniewskiej od mamy Asi i taty
Tomka – kochamy Cię!
gazeta łaziska
Marcinku kochany,
Z okazji Twojego święta, życzenia składa
ktoś, kto pamięta :-)
Niech każdy Twój poranek pełen będzie
niespodzianek.
Słonko niech świeci wysoko na niebie
codziennie tylko dla Ciebie!
Złota rybka niech Ci spełni najskrytsze
marzenia
i każdy dzień niech da Ci powody do
cieszenia!
A kiedy już urośniesz, w dorosły wkroczysz świat,
pamiętaj zawsze proszę tych kilka
cennych rad :
Bądź dzieckiem jak najdłużej
jak dziecko baw się, śmiej.
I kochaj tak jak dziecko
i serce dziecka zawsze miej!
Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia
Dziecka kochanemu synkowi Marcinkowi składają kochający rodzice:
mama Elwira i tata Sebastian
Kochani, każdego dnia spełniajcie
swoje marzenia!
Życzą najbliżsi ;) 1 - 15 czerwca 2016 13
rozmaitości
gazeta łaziska
Witamy
w Łaziskach
Festyn parafialny
Na placu kościelnym parafii pw. M.B. Królowej Różańca Świętego w Łaziskach
Górnych, po raz 16. odbył się Festyn Parafialny. Na scenie, 21 maja, wystąpili Dariusz
Niebudek, Orkiestra Dęta KWK „Bolesław Śmiały”, zespół Radość, Leszek Pilec, Jacek
Silski, Duet Caro, Kwaśnica Bavarian Show oraz Logos. Poza tym czekały liczne atrakcje
– loteria fantowa, pokaz magii, malowanie twarzy, konkursy i dmuchańce. Celem
festynu było dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z parafii na Światowe Dni
Młodzieży do Krakowa. mas
Drodzy Rodzice!
Zapraszamy do zamieszczania zdjęć
Waszych nowo narodzonych dzieci
na naszych łamach – [email protected]
mdk.pl, tel. 32 738 92 29, za pomocą
naszego profilu na Facebooku lub
w redakcji.
Fot. A. Sikora
Kamil Klepek przyszedł na świat
29 kwietnia. Tuż po narodzinach ważył
3580 g i miał 57 cm . Kamil jest synem
Wioletty i Pawła, ma dwie starsze
siostrzyczki – 6-letnią Martynkę
i 4-letnią Justynkę.
Festyn odbył się 21 maja na placu kościelnym parafii p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
Oddali krew
W Miejskim Domu Kultury, 17 maja,
odbyła się kolejna zbiórka krwi, zorganizowana przez Klub SHDK przy KWK
„Bolesław Śmiały”. Ta zbiórka i kolejna
– 1 lipca – włączają się w akcję Motoserce 2016. Każdy, kto oddał krew,
otrzymał podziękowania od klubu motocyklowego Drako FG. 18 czerwca,
podczas Świętojańskich Dni Łazisk, po
okazaniu podziękowań, będzie można
otrzymać upominek.
Podczas majowej zbiórki udało się
zebrać 7 litrów krwi od 14 osób. mas
 Nowe kierunki w ZSEiU
Na zachętę – stypendia
Dynamiczny rozwój nowych technologii i nieustanne zmiany na rynku pracy
generują powstawanie stanowisk pracy
w nowych gałęziach gospodarki. Zespół
Szkół Energetycznych i Usługowych
w Łaziskach Górnych, wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, rozpoczyna kształcenie w nowym kierunku
– technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej. Absolwent tego kierunku
Pomysły dla psów
10
miała również charakter pilotażowy, jeżeli
teren ten będzie przez użytkowników utrzymywany w czystości – pojawią się kolejne
wybiegi. Łaziska Górne są niewielką gminą,
o dużej gęstości zaludnienia, dlatego też
ostateczna liczba tego typu miejsc z całą
pewnością będzie ograniczona.
14 1 - 15 czerwca 2016
Oczywiście powodzenie projektów zależeć będzie od samych właścicieli czworonogów i pozostałych mieszkańców.
Jeżeli miejsca te będą użytkowane
zgodnie z zaleceniami i będą cieszyły się
popularnością, będzie można zastanowić
się nad zbudowaniem nowych urządzeń
i wybiegów. mas
będzie specjalistą zajmującym się serwisem, obsługą i montażem systemów
energetyki odnawialnej, takich jak:
solary, panele fotowoltaiczne, pompy
ciepła czy kotły na biomasę.
Zapotrzebowanie na pracowników jest
tak duże, że nawet największe firmy
działające na naszym terenie w branży
nowych technologii chcą zachęcić
uczniów, aby w przyszłości stali się ich
pracownikami. Tak jest w przypadku
firmy ERG-System, która chcąc sobie zapewnić w przyszłości wykwalifikowaną
kadrę pracowniczą, objęła patronatem
klasę o kierunku operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych. ERG-System wspiera szkołę
w kształceniu zawodowym, proponuje
również stypendia dla najlepszych
uczniów.
Piotr Dębowski
rozmaitości
gazeta łaziska
Tradycją łaziskiego Miejskiego Domu
Kultury jest wystawa prac nadesłanych
na konkurs „Ze Sztuką na Ty”. Wernisaż
wystawy prac inspirowanych twórczością
wielkich mistrzów odbył się 20 maja.
Nagrody otrzymało 13 artystów z gimnazjów, liceów oraz dorośli. Swoje prace
zaprezentowali artyści z całego województwa. Nagrodę dyrektora MDK
otrzymała Kornelia Minoł z G1 w Mikołowie. Nagrodą burmistrza wyróżniony
został Piotr Guliński z Sosnowca. Prace
można oglądać w MDK do końca wakacji.
mas
Fot. A. Sikora
Za mistrzami
malarstwa
Prace konkursowe będzie można oglądać do końca wakacji
Ile wiesz
o Łaziskach?
Fot. A. Sikora
We wtorek, 10 maja, odbył się II Świętojański Turniej Wiedzy o Łaziskach. Jak
wygląda herb miasta, jak nazywa się
legendarny łaziski młyn oraz najważniejsze osoby dla łaziskiej historii i elementy gwary – na te i inne pytania
musieli odpowiedzieć uczestnicy testu,
uczniowie podstawówek i gimnazjów.
Organizatorami było Towarzystwo
Przyjaciół Łazisk we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną.
Wręczenie nagród i oficjalne ogłoszenie
wyników nastąpi, 18 czerwca, podczas
Świętojańskich Dni Łazisk.
mas
Na pytania konkursowe odpowiadali uczniowie podstawówek i gimnazjaliści
Kolejny raz, 16 maja, odbył się bowling
dla seniorów. Dla 14 zawodników nie
liczyła się jednak rywalizacja, a dobra
zabawa. Seniorzy, jak zwykle, spędzili
świetnie czas w hali MOSiR-u, a po zakończonych rozgrywkach bowlingowych,
część uczestników wybrała się na tereny
rekreacyjne w okolicach stawu „Klyta”,
żeby tam rozpalić ognisko i nadal
wspólnie spędzać czas. Seniorów nie
odstraszyła deszczowa pogoda i do wieczora biesiadowali przy ognisku. Impreza
świetnie się udała i wszyscy fantastycznie
się bawili. Dziękujemy tym, którzy pomogli
nam w organizacji wspólnej zabawy
– zgodnie mówią uczestnicy.
mas
Fot. z arch. A. Wawrzyczka
Bowling i ognisko dla seniorów
Seniorzy po rozgrywkach bowlingowych zorganizowali ognisko
1 - 15 czerwca 2016 15
przedszkolne wieści
gazeta łaziska
Nominacja
do „Zielonego
Czeku”
Fot. z arch. P4
Zespół nauczycieli z Przedszkola nr 4,
Agnieszka Kuś, Ewa Wojtyczka
i Bożena Mrowiec, otrzymał nominację
do prestiżowej nagrody „Zielony Czek”.
To nagroda dla osób wyróżniających się
w działalności proekologicznej na terenie
naszego województwa.
„Zielone przedszkole” w Białce Tatrzańskiej – zdobywcy szczytu Bania z Przedszkola nr 4
R
E
16 1 - 15 czerwca 2016
K
L
A
Nasze działania zostały docenione przez
kapitułę nagrody w kategorii „Działania
popularyzatorskie i promocja postaw
proekologicznych”. Jako przedszkole
kształtujemy właściwe postawy proekologiczne u dzieci poprzez różnorodne działania – konkursy plastyczne, realizację
autorskiego programu „Dobre rady na
odpady” oraz włączanie się do akcji proekologicznych na terenie miasta i województwa – mówi Bożena Mrowiec, dyrektor przedszkola. – Efekty ekologiczne
osiągamy również przez organizowanie
wyjazdów dzieci na „zielone przedszkole”,
wycieczki, działania na rzecz schroniska dla
zwierząt oraz sadzenie drzew. W nasze
działania i przedsięwzięcia zaangażowani
są rodzice, inne placówki oświatowe oraz
władze naszego miasta.
Oczywiście wszystkie osiągnięcia nie
byłyby możliwe bez zaangażowania wielu
osób, współpracowników oraz instytucji.
Wszystkim zaangażowanym w nasze działania serdecznie dziękujemy za wieloletnią
współpracę, a w szczególności panu burmistrzowi za rekomendację – mówi
Bożena Mrowiec. mred.
M
A
szkolne wieści
Są dni, których łatwo się
nie zapomina
żony Sisi. Tego samego dnia pojechaliśmy
jeszcze na wzgórze Kahlenberg, z którego
roztacza się panorama Wiednia. Ze
wzgórzem kojarzona jest słynna Odsiecz
Wiedeńska 1683 roku. Trzeciego dnia
zwiedzaliśmy wiedeński pałac władców
Austrii – Zamek Hofburg oraz Katedrę
św. Stefana. I wreszcie przyszedł też czas
na zabawę w parku rozrywki Prater. Wycieczka była także okazją do sprawdzenia
znajomości języka niemieckiego przez
młodzież naszego gimnazjum.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do
Łazisk, aby uporządkować wspomnienia,
emocje, no i oczywiście nasze zdjęcia.
W przyszłym roku następna wycieczka
– ale dokąd? Jeszcze pomyślimy, mamy na
to cały rok.
Zofia Kozyra
Fot. z arch. G1
49 uczniów Gimnazjum nr 1 wraz z opiekunami wyjechało w maju na trzydniową
wycieczkę do Wiednia. W drodze do celu
podróży ważnym punktem programu były
Czechy i znana Przepaść Macochy, zwiedzaliśmy jaskinię Punkevni, płynęliśmy
łodziami po podziemnej rzece Punkvy,
w otoczeniu skalnego bogactwa stalagmitów i stalaktytów.
Drugiego dnia byliśmy w jednym z najważniejszych pomników kultury w Austrii
– Pałacu Schönbrunn – dawnej, letniej
rezydencji rodziny cesarskiej. Podziwialiśmy go wsłuchując się w muzykę Straussa.
Spacerowaliśmy po parku alejkami z żywopłotów, zachwycił nas zapach kwitnących
kwiatów. Wspaniałe opowieści naszego
przewodnika, pozwoliły poczuć nam klimat
życia cesarza Franciszka Józefa oraz jego
Gimnazjaliści z „jedynki” w Wiedniu
gazeta łaziska
Z poezją
i strachami
za pan brat!
Na scenie łaziskiego Muzeum Energetyki, 20 maja, prezentowały się kolejne
zespoły w ramach cyklu „Otwarta Scena”.
Tym razem publiczność wysłuchała zespołów Kraina Wolności oraz Strzyga!
Na piątkowy koncert zaprosiliśmy dwa
duety, w których dominowała gitara oraz
śpiew – wyjaśnia organizator. Duet Kraina
Wolności tworzą Zofia i Jakub Koczur,
małżeństwo z Andrychowa. – Jest to duet
niezwykły, bowiem ich muzyka opiera się
na brzmieniu, które sięga korzeniami do lat
60. Kuba w swojej muzyce wykorzystuje
polskie, unikatowe gitary Defil, których
brzmienie jest tak charakterystyczne, że nie
da się go do niczego porównać. – przyznaje
Mateusz Wróbel, koordynator cyklu.
– Zofia Koczur jest poetką, pisze teksty
i wiersze. Na koncert przywiozła swój debiutancki tomik „Droga, którą idziesz…”. Tego
wieczora na scenie pojawił się także duet
Strzyga! z Siemianowic Śląskich. Jak sami
o sobie piszą z ironicznym uśmiechem zapuszczają się w posępne rejony kultury oraz
sfery wierzeniowej. Ich muzyka jest bez
wątpienia niebanalna. Specyficzne
brzmienie, wyjątkowe teksty i na długo
zapadający w pamięć wokal – wyliczają
organizatorzy. Już teraz wiemy, że oba zespoły wrócą w mury Muzeum Energetyki.
Mamy już pewien plan, żeby ponownie
zaprosić oba zespoły. Póki co, nie będziemy
zdradzać planów. O wszystkim poinformujemy w swoim czasie – zapowiada koordynator koncertu.
mmw
M
Fot. J. Pasierbek-Konieczny
III Śląski Fajer
imo niezbyt sprzyjającej temperatury, widzowie w niedzielne
popołudnie i wieczór – 15 maja
– dopisali. W amfiteatrze w Łaziskach
Średnich na III Śląskim Fajerze bawili się
amatorzy śląskiej muzyki i śląskiego dowcipu. Od godz. 17.00
do 22.00 przed zgromadzoną
publicznością występowali Andrzej Potempa, zespoły Duet
oraz Chłopcy z Łazisk. Całą imprezę prowadził zespół Baba
z Chopym. Wydarzenie już na
stałe wpisało się w kalendarz
kulturalny miasta.
mred Zespół Baba z Chopym
prowadził Śląski Fajer
Mimo chłodu publiczność dopisała
1 - 15 czerwca 2016 17
gazeta łaziska
reklama
Zapraszamy do Salonu:
ul. Barlickiego 2
43-170 Łaziska Górne
Tel. 790 031 468
140-5638-Reklama-prasowa-LaziskaGorne-182x260-ID-2881.indd 1
18 1 - 15 czerwca 2016
2016-05-18 12:46:27
szkolne wieści
Festyn Rodzinny w Dniu Patrona
W
dźwiękach zespołu muzycznego Max-Band do wspólnej zabawy zaprosiliśmy
dzieci i rodziców. Nauczyciele wraz
z uczniami przygotowali występy artystyczne, piosenki, tańce, szereg atrakcji
oraz rodzinne konkurencje sportowe.
Rada Rodziców oferowała pyszne jedzenie oraz słodkości. W czasie festynu
mogliśmy również podziwiać pokaz
zumby z Mavi Area, zespołu Arabeska
z MDK i drużyny Hammersów. Pogoda,
Fot. z arch. SP1
maju Szkoła Podstawowa nr 1
obchodzi Dzień Patrona
Księdza Prałata Konrada
Szwedy. W tym roku cała społeczność
szkolna obchodziła ten dzień wyjątkowo.
13 maja, oprócz uroczystego apelu
i mszy św., w szkole odbył się Festyn
Rodzinny pod hasłem „Baw się z nami
na sportowo, aby długo żyć i zdrowo”.
Honorowymi gośćmi były władze miasta
i osoby zaprzyjaźnione ze szkołą. Przy
Zabawie towarzyszyło hasło „Baw się z nami na sportowo, aby długo żyć i zdrowo”
Piknik w P6
9 maja w Przedszkolu nr 6 „Pod Topolą” w Łaziskach Średnich odbył się Piknik
Rodzinny. Pogoda dopisała, frekwencja również. Były dmuchane zjeżdżalnie, zabawy
z DJ-em, dużo dobrego jedzenia i fantastyczna atmosfera.
P6
gazeta łaziska
humory i goście dopisali. Dziękujemy
i zapraszamy za rok.
SP1
Podziękowania
Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych
im. Księdza Prałata Konrada Szwedy
składa najserdeczniejsze podziękowania sponsorom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie Festynu Rodzinnego.
Słowa podziękowania kierujemy do
sponsorów uroczystości: Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Janusza
Piechy, Piekarni „Ewa”, BZ WBK,
Agencji Ubezpieczeniowej „Optima”
Elżbieta Kasza, +GP+, PKO BP,
Joanny Iwan, Darii Tarnawskiej oraz
do osób, które pomogły w organizacji
uroczystości: ks. dr Jacka Wojciecha,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Górnych, dyrekcji i pracownikom
ZIM-u, Artura Nowakowskiego, Zespołu Muzycznego Max-Band, dyrekcji
Przedszkola nr 5 i Gimnazjum nr 1 oraz
rodziców (za słodkości i pracę podczas
festynu).
Dogoterapia
w „jedynce”
W Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych, 9 maja, odbyły się zajęcia
ze specjalnie przeszkolonym psem.
Warsztaty z instruktorem dogoterapii
były wyrazem podziękowania za pomoc
dzieci w organizacje zbiórki na rzecz
schroniska dla zwierząt. Dzieci były zachwycone i chętnie wydawały komendy
czworonogowi. mas
Fot. z arch. SP6
„Szóstka”
zaprasza
4 czerwca od godz. 11.00 do 15.00
w Szkole Podstawowej nr 6 w Łaziskach
Średnich odbędzie się Festyn Rodzinny.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału
serdecznie zapraszamy.
Kolejny piknik odbędzie się 9 czerwca
o godz. 16.00, tym razem w oddziałach
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Łaziskach Średnich.
mred.
Podszas pikniku przedszkolaki wystąpiły przed publicznością
1 - 15 czerwca 2016 19
u sąsiadów
gazeta łaziska
Festyn w Domu Dziecka
12
Jedną z atrakcji festynu w orzeskim Domu Dziecka była
dmuchana zjeżdżalnia
Dzień Godności
dzonym przez Mażoretki Akcent z Katowic
oraz Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.
Na scenie mikołowskiego rynku zaprezentowały się szkoły oraz instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Między występami artystów odbył się
kiermasz prac, wystawa fotograficzna Też
marzymy oraz pokaz futbolu amerykań-
Fot. z arch. OREW-u Wyry
maja w Mikołowie świętowano Dzień Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowany przez
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach i Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Mikołowie, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Obchody rozpoczęły się mszą św. w Bazylice św. Wojciecha i uroczystym przemarszem na mikołowski rynek – prowa-
opieczni DPS-u w Orzeszu. Grupa SOZO
z Żor zaprezentowała nam trening MMA.
Była zabawa z workiem pełnym najróżniejszych ubrań, z chustą czy wspólny
taniec Belgijka. Nie zabrakło dmu-
Fot. M. Strzelczyk
T
egoroczny festyn rodzinny w Domu
Dziecka w Orzeszu odbył się 14 maja.
Aura tego dnia dopisała i mieliśmy
zaszczyt gościć wicestarostę powiatu mikołowskiego Marka Szafrańca, burmistrza Orzesza Mirosława Blaskiego, dyrektor PUP-u Teresę Migułę, dyrektora
MOSIR-u Łaziska Górne Tadeusza Marszolika, Michała Rupika – kierownika
stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie, Annę Wójcik – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, przedstawicieli policji w Mikołowie, wicekomendanta
policji w Orzeszu, komendanta Łazisk
Górnych oraz przedstawiciela Straży Miejskiej z Orzesza, pracowników Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Nie zabrakło również naszych przyjaciół z Domu
Pomocy Społecznej w Orzeszu, przedstawicieli Bractwa Suzuki oraz „pana Biedronkę” – przedstawiciela firmy Jeronimo
Martins – od lat sponsorującej naszą
placówkę oraz wielu innych gości.
Festyn rozpoczął się występami dzieci
z mieszkania rodzinkowego w Łaziskach
Górnych, potem zaprezentowali się pod-
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną świętowano w Mikołowie 12 maja
20 1 - 15 czerwca 2016
chanych zjeżdżalni, baniek mydlanych
i fotobudki, w której można było wykonać sobie zdjęcie.
Organizatorami festynu rodzinnego
„Razem Raźniej” był Dom Dziecka
w Orzeszu oraz Fundacja „Razem Raźniej”,
działająca na rzecz wychowanków domu
dziecka w Orzeszu. mmr
skiego łaziskiej grupy Hammers. Gościliśmy także rycerzy, była okazja do tego,
aby obejrzeć, a nawet przymierzyć zbroje
i stroje rycerskie. Na zakończenie wystąpił
zespół Voccata.
OREW Wyry
Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli oraz starosty powiatu
mikołowskiego Henryka Jaroszka, którzy objęli
patronat honorowy. Patronat medialny: Gość
Niedzielny, Polskie Radio Katowice, TVS, Gazeta
Wicie, Gazeta Orzeska, Gazeta Mikołowska, Gazeta
Łaziska, Tygodnik Nowe Echo, Nasza Gazeta, portal
Mój Mikołów.
Partnerzy: Urząd Miasta Mikołów, Starostwo
Powiatowe, Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Klub
Studencki Fraktal, firma ADW Wyry, firma Noma
Tools Wyry, Pony Auto Polska Grzegorz Szwej Łaziska Górne.
Słodki poczęstunek zapewnili nam: Cukiernia
Piekarnia Mryka Paniówki, Cukiernia Nawrat Mikołów, Cukiernia Lewandowski Mikołów, Cukiernia
Grygierzec Mikołów, Kawiarnia „U Kuśnierza” Łaziska Górne, Piekarnia Klos Mikołów, Cukiernia Ewa
Koziarz Orzesze, Sklep ABC Łaziska Górne.
Za okazaną pomoc składamy najserdeczniejsze
podziękowania.
szkolne wieści
Czytamy Jeżycjadę
O
Wysłuchaliśmy fragmentów kilku
książek z 21-częściowego cyklu, opisującego przygody rodziny Borejków i ich
przyjaciół. Nie zabrakło też czasu na trochę
Fot. z arch. PiMBP
d 6 maja do 6 czerwca trwa akcja
Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady
Małgorzaty Musierowicz. Dołączyliśmy także my i 19 maja odbyła się ple-
We wspólnym czytaniu udział wzięli uczniowie G3 i SP6
Fot. z arch. SP6
nerowa akcja czytelnicza, w której wzięli
udział uczniowie z Gimnazjum nr 3 oraz
ze Szkoły Podstawowej nr 6. Organizatorem przedsięwzięcia była nasza filia
i biblioteka szkolna z Gimnazjum nr 3.
W rolę lektorów wspaniale wcielili się
gimnazjaliści i zaproszeni goście – burmistrz miasta Aleksander Wyra, zastępca
burmistrza Jan Ratka, naczelnik Wydziału
Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury
i Sportu Joanna Palenta, przewodniczący
Rady Miejskiej Tadeusz Król oraz dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Izabela Ryś.
zabawy i sprawdzenia swojej znajomości
Jeżycjady.
PiMBP
gazeta łaziska
Bezpieczny
Świat Ucznia
W Szkole Podstawowej nr 1, 5 maja,
odbył się Miejski Turniej Umiejętności
Bezpiecznych Zachowań dla uczniów klas
III łaziskich podstawówek. Konkurs został
zorganizowany w ramach programu
„Bezpieczny Świat Ucznia” autorstwa
Doroty Pawłowskiej, Violetty Ryszczyk
i Grażyny Tkocz. Bezpieczeństwo dzieci
to umiejętność właściwego zachowania
w domu, w szkole, na ulicy, a także
w kontaktach z innymi osobami.
Każdy uczestnik miał za zadanie rozwiązać test, wykonać zadanie z zakresu
pierwszej pomocy oraz pokonać na rowerze tor sprawnościowy. I miejsce
i Puchar Burmistrza zdobyła drużyna
SP2 Damian Bończyk i Oliwier Lanuszny, II miejsce zajęła drużyna SP6
Julia Juszczyk i Kacper Wysocki, III
drużyna SP1 Mateusz Bryzik i Filip
Witek, a IV drużyna SP5 Wojciech Zawadzki i Wojciech Żurek. Najlepszą
zawodniczką została Julia Juszczyk,
a najlepszym zawodnikiem Oliwier Lanuszny. Konkurencje oceniali: sierż.
sztabowy Paweł Oleksiński, pielęgniarka szkolna Bożena Raszka i Anna
Garczorz.
SP1
Noc Andersena
Nasze przedszkolaki z grup Słoneczka
i Misie, 19 maja, stawiły się w przedszkolu o godz. 19.00, żeby wspólnie
uczestniczyć w Nocy Andersena. Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym przygotowaniem kolacji. Następnie było czy-
Dzieci z oddziału przedszkolnego przy SP6 spędziły noc w przedszkolu
tanie baśni Calineczka wraz z prezentacją multimedialną. Później wspólnie
wyruszyliśmy na poszukiwanie skarbu
– mieliśmy do wykonania kilka zadań,
które doprowadziły nas do skarbu,
którym – jak się później okazało – był
słodki poczęstunek.
Po chwili odpoczynku nadeszła pora
na quizy i zagadki, z którymi najmłodsi
świetnie sobie poradzili. Na zakończenie wieczoru odbyło się piżama
party. Gdy dzieci były już znużone nadeszła pora odpoczynku. W zaśnięciu
pomogło nam słuchowisko baśni Mała
Syrenka. Wcześnie rano, bo już o godzinie 6.00, byliśmy wypoczęci i gotowi
do wspólnego przygotowania śniadania.
Każdy dzielny przedszkolak otrzymał
nagrodę w postaci pamiątkowego dyplomu. Już przy wyjściu padało pytanie
ze strony dzieci: – A kiedy znowu będziemy spali w przedszkolu?
SP6
1 - 15 czerwca 2016 21
sport
gazeta łaziska
 PIŁKA NOŻNA
Demolka na PolArenie
Polonia Łaziska Górne – Drzewiarz
Jasienica 5:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Leszczyński 29’, 2:0 Mazurek 44’, 3:0 Mazurek 72’, 4:0 Korcz
73’, 5:0 Mazurek 90’
14 maja do Łazisk Górnych na mecz
w ramach 25. kolejki IV ligi, zawitał znajdujący się w środku stawki zespół Drzewiarza Jasienicy. Jako pierwsi szansę na
otwarcie wyniku wykreowali sobie goście,
ale futbolówkę po uderzeniu Wojtasika
odbił nogami Gocyk. W 13. minucie
o ogromnym szczęściu mógł mówić
bramkarz Drzewiarza, Szymala, którego
dwukrotnie w jednej akcji uratował słupek
– najpierw po strzale Leszczyńskiego,
a moment później po dobitce Wawocznego. Jasieniczanie swoich szans
upatrywali w szybko wyprowadzanych
kontrach – po jednej z nich niecelnie
uderzał Łoś, a po innej strzał Gajdy
pewnie wyłapał Gocyk. W dalszych fragmentach pierwszej odsłony kontrolę nad
przebiegiem boiskowych wydarzeń
przejęli gospodarze. W 28. minucie próba
Kaczmarczyka z rzutu wolnego minęła
jeszcze światło bramki, ale zaledwie
60 sekund później było już 1:0. Tym
razem Kaczmarczyk postanowił dograć do
Leszczyńskiego, który nie robiąc sobie
wiele z otaczającej go grupki przeciwników, sprytnym uderzeniem piętą ucieszył
kibiców Polonii. Nie był to jednak koniec
emocji przed gwizdkiem kończącym premierową połowę – w 40. minucie po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego, główkę
Mazura zdołał sparować Szymala, ale
4 minuty później goalkeeper Drzewiarza
musiał po raz drugi wyciągać piłkę z siatki.
Ponownie w rolę asystenta wcielił się
Kaczmarczyk, po którego podaniu na 2:0
podwyższył Mazurek. Goście nie mieli już
nic do stracenia, dlatego po zmianie stron
chcieli nieco odmienić swój styl gry
i zagrać odważniej, co spowodowało
jednak korzyść dla znacznie groźniej atakującej Polonii. Dziesięć minut po zmianie
stron w pole karne futbolówkę dorzucił
Gersok, a strzał głową Leszczyńskiego
obronił Szymala. Dwie minuty później
dwukrotnie niepokojony był bramkarz
gości, który najpierw obronił strzał Kaczmarczyka, a później odprowadził wzrokiem
niecelną próbę Wawocznego. Wawoczny
spróbował także w 68. minucie, ale po
podaniu Mazurka nie trafił w światło
bramki. Podopieczni duetu Majsner-Mazur nie rezygnowali jednak z poszukiwań trzeciego gola i dopięli swego
w 72. minucie, kiedy to po asyście Węglarza dublet ustrzelił Mazurek. Piłkarze
Drzewiarza nie otrząsnęli się jeszcze po
stracie trzeciej bramki, a na tablicy wyników już widniał rezultat 4:0. Po rzucie
rożnym egzekwowanym przez Mazurka
futbolówka trafiła do Kruka, który oddał
ją Korczowi, a ten nie dał szans Szymali
na skuteczną interwencję. W końcowych
minutach swój apetyt na hat-tricka zaspokoić spróbował Mazurek – w 84. minucie jeszcze nie udało mu się pokonać
Szymali po raz trzeci, ale już w doliczonym
czasie gry Mazurek zmusił bramkarza
z Jasienicy do kolejnej kapitulacji, ponownie po asyście Węglarza. Poloniści
mogli zatem świętować najwyższe zwycięstwo w sezonie, a szczególne powody
do radości miał Krzysztof Gersok, który
zagrał po raz 250. w łaziskich barwach.
mkk
 TENIS STOŁOWY
Tabela końcowa – Liga Okręgowa, grupa 3
(Jastrzębie Zdrój)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UKTS Sokół IV Orzesze
KS Bojanów
UGKS Sokół II Zebrzydowice
MUKS Jedynka II Pszów
KS Stal Kuźnia Raciborska
UGKS Sokół Zebrzydowice
KS Bojanów II
KS MOSiR Łaziska Górne
KS Martex Rybnik
LKS Czarni Gorzyce
JKTS Jastrzębie Zdrój
Naprzód III Borucin
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
184:46
162:68
157:73
144:86
146:84
150:80
90:140
106:124
90:140
57:173
52:178
42:188
+138
+94
+84
+58
+62
+70
-50
-18
-50
-116
-126
-146
42
35
34
31
30
30
17
15
14
8
6
2
Kolejno: miejsce, nazwa drużyny, mecze, bilans, różnica, punkty. O kolejności w tabeli decydują:
punkty, mecze bezpośrednie, stosunek małych punktów
22 1 - 15 czerwca 2016
Remis
na szczycie
Unia Turza Śląska – Polonia Łaziska
Górne 1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Mazur 17’, 1:1 Hanzel 53’
Zdecydowanie najciekawiej zapowiadającą się konfrontacją w 26. serii gier
w IV lidze, gr. śląskiej II było spotkanie
w Turzy Śląskiej, gdzie liderująca ze sporą
przewagą Unia zagrała z Polonią Łaziska,
zajmującą drugą lokatę. Łaziszczanie już
w premierowym kwadransie stworzyli
sobie kilka sytuacji. Bliski spektakularnego
gola był Badura, którego potężne uderzenie w fantastyczny sposób „wyjął” spod
poprzeczki Musioł, który trzy minuty
później zatrzymał także strzał Kaczmarczyka z dystansu. W 17. minucie łaziszczanie dopięli już swego i wyszli na prowadzenie – po dośrodkowaniu Mazurka
do strzału głową doszedł Mazur, który
najpierw trafił w słupek, a do siatki futbolówkę skierował za drugim podejściem.
W drugiej części pierwszej połowy gra
nieco się wyrównała i obie ekipy stworzyły
sobie kilka, lecz mniej klarownych sytuacji
na zdobycie bramki. Po zmianie stron lepiej
w mecz weszli piłkarze Unii, którzy zdołali
osiągnąć optyczną przewagę. Niestety dla
sympatyków Polonii, przewaga ta przyniosła wyrównującego gola dla gospodarzy. W 53. minucie faulowany w polu
karnym był Domin, a jedenastkę wykorzystał Hanzel. Gospodarzom wyraźnie
wynik remisowy pasował i w ostatnich
trzydziestu minutach oddali pole łaziszczanom. Podopieczni trenerskiego duetu
Majsner-Mazur długo nie czekali
i natychmiast ruszyli po utracone
prowadzenie. Polonistom udało się nawet
skonstruować kilka ciekawych akcji, jednak
niestety nie przyniosły one wymiernego
efektu. Najbliżej szczęścia był Mazurek,
którego dwukrotnie zatrzymał jednak
bramkarz Unii. Podział punktów odroczył
nieco w czasie koronację Unii, która na
cztery kolejki przed końcem ma aż dziesięć
oczek przewagi nad wiceliderem z Łazisk
Górnych. Jako że bilans bezpośrednich
pojedynków pomiędzy liderującą dwójką
przemawia za Polonią, to w przypadku
kompletu zwycięstw łaziskiego klubu
w pozostałych spotkaniach, piłkarzom Unii
wystarczą zaledwie trzy oczka do zdobycia
mistrzostwa IV ligi. Podopieczni duetu
Majsner-Mazur są za to bardzo blisko
srebrnych medali, gdyż mają o sześć
punktów więcej od znajdujących się za ich
plecami piłkarzy Iskry Pszczyna oraz
GKS-u Radziechowy-Wieprz. mkk
sport
gazeta łaziska
Pobiegli już po raz IX
i 27,69 sekundy, a trzecia Karolina Szojda.
Najszybszą łaziszczanką, nie trenująca
biegów zawodowo, była Angelika Bruderek, natomiast najszybszym łaziszczaninem – Marek Latusek. Zanim przystąpiono do dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych, rozlosowano
nagrody niespodzianki. 1000 zł ufundowane przez burmistrza Aleksandra
Wyrę, trafiło do rąk Marcina Sitarza.
Wszyscy uczestnicy biegu zostali uhonorowani okazjonalnymi „Łaziskimi Liśćmi”.
Najstarszym uczestnikiem biegu był
68-letni mieszkaniec Rybnika Jan Białecki.
Szczegółowe wyniki w poszczególnych
kategoriach wiekowych na www.mosir.
laziska.pl.
Na starcie IX Biegu Ulicznego o „Łaziskie
Liście” im. Alojzego Kalei, który zorganizowano 21 maja, stanęło w tym roku
50 pań i 135 panów – amatorów i zawodowców. Punktualnie o godz. 12.00 wyruszyli ze stadionu miejskiego na ulice
miasta, gdzie pokonali dystans 5 km.
Pierwszy linię mety przekroczył Wojciech
Czernik, który tę trasę pokonał w czasie
16 minut i 57,31 sekundy. Niespełna pięć
sekund później przybiegł Piotr Bieliński,
a po kolejnych 17 sekundach linię mety
przekroczył zawodnik MOSiR-u Łaziska
– Mateusz Wolnik. Najszybsza wśród pań
była Michalina Mendecka, która uzyskała
czas 20 minut i 17,20 sekundy. Druga była
jej siostra, Daria, z czasem 20 minut
Tradycyjnie już przed biegiem głównych
do rywalizacji przystąpili najmłodsi mieszkańcy miasta. W biegach na 100, 600
i 1500 m wystartowało w sumie 74 zawodników i zawodniczek. Wyniki na www.
mosir.laziska.pl. Najmłodszą uczestniczką
była 10-miesięczna Emilia Zielińska,
którą na trasie biegu wspierał tata.
Pomysłodawcami i organizatorami
biegu są Agata Smołuch i Rafał Gałuszka, których wspiera Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. W tegorocznej imprezie wzięło również udział 12 uczennic
ZSEiU, które były odpowiedzialne m.in.
za wręczanie pamiątkowych medali na
mecie. Za rok X jubileuszowy Bieg Uliczny
o „Łaziskie Liście” im. A. Kalei, na który
organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają.
mms
Fot. A. Sikora
Fot. M. Strzelczyk
Zwyciężczynie w kategorii
OPEN KOBIET
Bieg główny prowadził ulicami miasta
Kategoria OPEN MĘŻCZYŹNI – na najwyższym stopniu podium zwycięzca IX Biegu Ulicznego o „Łaziskie Liście”
ISSN 1643 – 1200
Siedziba redakcji:
43–170 Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 2
tel. 32 738 92 29
[email protected]
Wydawca:
Miejski Dom Kultury
43–170 Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 2
tel./faks 32 224 10 33
Łamanie i skład graficzny:
MUZO Marcin Łęczycki
[email protected]
Druk: Drukarnia
Kolumb Katowice
Kolumb
Siemianowice
www.drukarniakolumb.pl
Redaktor naczelny: Joanna Pasierbek-Konieczny. Redakcja: Małgorzata Strzelczyk, Katarzyna Wiśniowska, Anna Sikora
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00. Więcej zdjęć z imprez organizowanych w naszym
mieście na profiluNumer
facebookowym
Łaziskiej”.
zamknięto„Gazety
25.04.2015
r.
Następny numer ukaże się 15.05.2015 r.
Numer zamknięto 27.05.2016 r.
Następny numer ukaże się 15.06.2016 r.
1 - 15 czerwca 2016 23
w
ó
k
la
o
k
z
s
d
e
z
r
P
a
d
ia
k
a
t
r
Spa
W czwartek, 19 maja, w hali MOSiR-u pod hasłem „Bezpiecznie z Hektorem” odbyła
się Sportowa Spartakiada Przedszkolaków, zorganizowana przez Przedszkola nr 2 i 7.
Zmagania najmłodszych obserwowały władze miasta, dyrektor MOSiR-u, a także
policjant wraz z Hektorem – policyjną maskotką.
Dzieci rywalizowały w ośmiu konkurencjach: skok na „konikach”, bieg z przeszkodami, przejście po ławeczce, skok w workach gimnastycznych, przejście z woreczkiem na głowie, „pociąg”, bezpieczne przejście przez pasy i rozwiązywanie zagadek
o tematyce bezpieczeństwa. Wszyscy wygrali – każda z drużyn zebrała największą
ilość punktów. Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe medale i odblaski, a całe grupy
– dyplomy, puchary i nagrody. Najmłodsi świetnie się bawili i zapowiedzieli, że za
rok również ich przedszkole weźmie udział w spartakiadzie. mas
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 2
Oddział przedszkolny przy SP2
Oddział przedszkolny przy SP6
Przedszkole nr 3

Podobne dokumenty

Gazeta Łaziska nr 13. Ilość pobrań 254

Gazeta Łaziska nr 13. Ilość pobrań 254 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych, działając na podstawie art. 35 ust.1 Usta...

Bardziej szczegółowo