www .ssi-scha efer.pl

Komentarze

Transkrypt

www .ssi-scha efer.pl
Wydanie 1/2014
Magazyn firmowy
Handel –
Temat przewodni
Przemysł
Przemysł drzewny
i papierowy
4
A. Kempf: Podwojenie
przepustowości i pojemności
Bosch Rexroth: Wzrost produk- 10
tywności w pracach montażowych
ICT: Papier nie zawsze
jest cierpliwy
14
.pl
r
e
f
ae
h
c
i-s
s
s
.
www
Redakcja
Drodzy Czytelnicy!
Niedawno opublikowano ankietę dotyczącą zadowolenia
klientów, wizerunku i znajomości głównych przedsiębiorstw działających w segmencie oprogramowania logistycznego. Z zaciekawieniem zabraliśmy się za tę – dla
nas niezwykle interesującą – lekturę i po części z dużym
zdziwieniem analizowaliśmy wyniki ankiety.
To, że kryteria takie jak „łatwe wdrożenie“, „funkcje specjalne” i „rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta”
stanowią dla naszych Klientów ważne kryteria wyboru
oprogramowania logistycznego, oczywiście wiedzieliśmy
już wcześniej. Szczególnie cieszy nas jednak fakt, że nasi
Klienci wysoko oceniają te właściwości.
Nie ma nic gorszego niż pracowanie w przestarzałych
procesach, niebycie „supernowoczesnym” lub po prostu
nierobienie niczego. Za cel obraliśmy sobie dokładne
dostosowanie naszego oprogramowania logistycznego
WAMAS, a także jako certyfikowany partner usług SAP, do
potrzeb naszych Klientów. Rozwiązania z zastosowaniem
Franz Bauer-Kieslinger
Prezes, Salomon Automation, Friesach koło Graz
2
oprogramowania WAMAS i SAP EWM są z powodzeniem
wdrażane na całym świecie, od magazynów obsługiwanych ręcznie, przez magazyny palet i części drobnych,
po wymagające, zautomatyzowane i bardzo dynamiczne
systemy dystrybucji. Chcemy przy tym sprostać wymaganiom Klientów i zmianom rynkowym, aby również w
przyszłości działać w sposób innowacyjny i rozwijać nowe
trendy.
Dzięki połączeniu kompetencji informatycznych w miejscowości Friesach koło Graz powstaje centrala oprogramowania całej Grupy SSI Schäfer. W przyszłości wzmocnią ją oddziały SSI Schäfer w Timişoarze (Rumunia),
Dortmundzie i Giebelstadt. Będziemy również dalej rozwijać już i tak wysoko rozwinięte kompetencje informatyczne w Charlotte (USA) i São Paulo (Brazylia).
Naszym celem jest bowiem dostarczanie naszym Klientom możliwie najlepszych rozwiązań!
Spis treści
9
20
14
4
12
Handel
Temat przewodni A. Kempf: Dwustopniowa automatyzacja wysyłki pozwala podwoić
przepustowość i pojemność
Rozwiązanie Automatyczne rozwiązanie komisjonowania SCP
Projekt Blecha/Brammer
9
Przemysł
Projekt Leonhard Heyden/Bosch Rexroth/
Brady Corporation
12
Przemysł spożywczy
Projekt Cerebos/Diplom-Is/
PT. Sinar Sosro
4
14
Przemysł drzewny i papierowy
Projekt ICT
16
Przemysł samochodowy
Projekt PACCAR Parts Europe/Autoparts De Jonghe/
Autohaus atzert:weber/VW China
18
Dostawcy usług logistycznych
Projekt BLG Handelslogistik/INL Dubai/
Kühne + Nagel
20
SSI Schäfer od środka
Kompetencje Salony wystawowe w Azji/Centrala oprogramowania Salomon Automation
Wiadomości Laboratorium naukowe i badawcze
Rozwiązanie 3D-MATRIX Solution®
Wywiad Pojemniki w centrum uwagi
3
W alejce pomiędzy buforem obsługującym zamówienia a buforem obrotowym
pracują dwa energooszczędne urządzenia obsługujące regały.
4
Handel – Temat przewodni
Dwustopniowa automatyzacja wysyłki pozwala
podwoić przepustowość i pojemność
Dzięki nowej koncepcji dwustopniowego zautomatyzowanego bufora wysyłkowego
SSI Schäfer zapewnia podwojenie przepustowości i możliwości hurtownika napojów
A. Kempf oraz umożliwia załadunek dopasowany do potrzeb oddziałów.
Balingen, Niemcy. Od 2002 r. A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH jest 100-procentową spółką-córką Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH oraz
dostawcą usług logistycznych w branży napojów dla
sprzedaży artykułów żywnościowych Edeka na południowym zachodzie Republiki.
Przedsiębiorstwo obsługuje dwa magazyny; jeden z
nich znajduje się w Balingen. W sezonie letnim centrum dystrybucyjne opuszcza dziennie 124 000, a
w dniach wzmożonej pracy nawet do 160 000 paletyzowanych jednostek ładunkowych z pełnymi pojemnikami, skrzynek, kartonów i palet z napojami.
Aby osiągnąć taką wydajność przeładunkową firma
A. Kempf zautomatyzowała swoje procesy podczas
bieżącej pracy. Zlecenie na realizację tego projektu
otrzymała firma SSI Schäfer, Giebelstadt.
ziemi, a następnie trafiają do zautomatyzowanego procesu dwustopniowego bufora wysyłkowego.
Po przejściu przez owijarkę palety do obsługi zamówień są przesuwane przy aplikatorze, który umieszcza na paletach dwie etykiety EAN z wykazami
zawartości. Na koniec towar jest przenoszony za pomocą transportera pionowego na określony poziom
składowania w buforze obsługującym zamówienia.
Przeniesienie palet z bufora obsługującego zamówienia do bufora obrotowego odbywa się w buforze
wysyłkowym. Aby zapewnić przejęcie i bezpieczny
transport palet z napojami w alejce, w której pracuje układnica, firma SSI Schäfer specjalnie dostosowała urządzenie ładunkowe układnicy. Podwójne
przenośniki rolkowe z silnikami rolkowymi i elektryczno-pneumatycznym urządzeniem rozdzielającym umożliwiają rozdzielanie i oddzielną obsługę
poszczególnych palet, przy czym obydwie układnice
mogą przenieść zasadniczo do dwóch sztuk. W ten
sposób zamówienia zestawiane są w optymalne grupy i przygotowywane do szybkiego przeniesienia do
strefy wydawania towarów. Na podstawie wstępnie
zdefiniowanych procesów przemieszczania oprogramowanie logistyczne WAMAS generuje specjalną
kolejność uzupełniania kanałów obrotowych. Umożliwia to optymalny, dostosowany do potrzeb oddziałów załadunek szpalerowy.
„Automatyzacja i utworzenie dwustopniowego systemu wydawania towarów pozwoliły nam nie tylko
zwiększyć wydajność procesów, lecz także zagwarantować zdolność do wykonania dostaw. Ponadto
dzięki implementacji zautomatyzowanego bufora
obsługującego zamówienia i bufora obrotowego
udostępnianie towarów odbywa się w fazach, co
umożliwiło optymalizację czasów przepływów na
zewnątrz w dniach wzmożonej pracy dla samochodów ciężarowych z czterech godzin do poniżej godziny”, wyjaśnia Christian Melchior, kierownik działu
handlowego A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH, Dzięki skróceniu czasów przygotowawczo-zakończeOffenburg.
niowych, automatycznym procesom etykietowania
i przenoszenia oraz systemowo uruchamianym proRozwiązanie: Dwie strefy magazynowe, obsługiwane cesom zestawiania zamówień i procesom obrotoprzez dwa wysokowydajne, energooszczędne urzą- wym firma A. Kempf zwiększyła przepustowość z 90
dzenia obsługujące regały, które wspólnie pracują do 240 palet na godzinę oraz prawie podwoiła pow jednej alejce. Skuteczność wydawania towarów jemność bufora wysyłkowego. Pojemność instalacji
wynika z obrotowego zestawiania palet w sposób w jest w stanie pokryć kolejne wzrosty.
pełni zautomatyzowany. W tym celu strefa wydawania towarów jest podzielona na dwa obszary: nowo
zainstalowany bufor obsługujący zamówienia i nowy
bufor obrotowy. Bufor obsługujący zamówienia składa się z przelotowej instalacji regałowej, która jest
podzielona na cztery bloki zawierające po osiem
kanałów. Tam układane są na trzech poziomach
wstępnie komisjonowane palety do obsługi zamówień. W tym obszarze dostępnych jest 1152 miejsc
składowania palet. Kolejne 720 miejsc składowania
palet oferuje bufor obrotowy, który umożliwia załadunek 16 samochodów ciężarowych.
Komisjonowane palety do obsługi zamówień są następnie przekazywane do przenośników na dwóch
stacjach nadawania, które znajdują się na poziomie
Komisjonowane palety do obsługi zamówień są przekazywane do przenośników na dwóch znajdujących
się na poziomie ziemi stacjach nadawania podwójnych palet oraz trafiają do zautomatyzowanego procesu dwustopniowego bufora wysyłkowego.
Z punktu przekazania transportera pionowego wózek przesuwny przejmuje palety i wypełnia
bufor do obsługi zamówień.
5
Handel
Potencjał zwiększenia efektywności w logistyce handlu i
produktów świeżych
Do wymagań handlowych zalicza się cały czas zwiększającą się
różnorodność towarów i coraz mniejsze partie. Wewnętrzne procesy logistyczne i zastosowane technologie stają się przewagą
konkurencyjną. Ergo: Skuteczne procesy i systemy odgrywają
kluczową rolę. W logistyce handlu Schäfer Case Picking System
(SCP) oferuje wyjątkowy, wielokrotnie nagradzany system, który
w sposób w pełni zautomatyzowany komisjonuje dostawy. Krótko
mówiąc: System ten stanowi całościowe, modułowe i dowolnie
rozszerzalne rozwiązanie systemowe dla branży handlowej.
Z technicznego punktu widzenia skalowalny system SCP jest
kompaktowym, bardzo dynamicznym systemem buforowania dla
przepływów od 30 000 do ponad 500 000 jednostek ładunkowych
dziennie. W systemie tym towary z poszczególnych palet magazynowych są automatycznie umieszczane warstwowo na tacach
systemowych i przenoszone do magazynu tymczasowego w ramach
e
bezpiecznego dla produktu procesu przemieszczania. Komisjonowanie
W systemie SCP wykorzystywanym w ES3 łącznie 9 robotów
do paletowania wzmacnia kartony w ramach zamówienia.
rykańskiego dostawcy usług magaUSA. W centrum dystrybucyjnym amerykańskiego
zynowania, komisjonowania i transportowania ES3 w York (Pensylwania)
magazynowanych jest około 20 000 różnych produktów, artykułów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego. Dostarczanych jest codziennie do 1300 palet. Przepustowość wynosi ponad 100 000 kartonów
towarów dziennie. Firma SSI Schäfer opracowała dla ES3 inteligentną,
kompletną koncepcję systemową dla w pełni zautomatyzowanych procesów realizowanych w branży artykułów spożywczych, od przyjęcia towaru,
przez magazynowanie, aż po załadunek palet zoptymalizowany pod względem objętości. Podstawę do takiej efektywności korzystania z zasobów
stanowi koncepcja SCP. W związku ze specjalnym wymogiem Klienta, który
był uwarunkowany szczególną wysokością pakowania palet (do 2,40 m),
firma SSI Schäfer opracowała indywidualne rozwiązanie systemowe.
Niemcy. Podczas rozbudowywania swojego centrum logistycznego w lokalizacji Kirchheim/Teck Discounter Lidl wyposażył obszar intralogistyki w system SCP. Celem było
nie tylko zwiększenie wydajności, lecz także znaczne wykorzystanie możliwości magazynowych i transportowych oraz odciążenie pracowników oddziałów przy przemieszczaniu
palet do oddziałów. Zakres dostawy i usługi obejmował zarówno system SCP, jak i magazyn wysokiego składowania z pięcioma alejkami i około 15 000 miejsc na palety oraz
Schäfer Tray System (STS) z 16 000 miejsc składowania na pięciu poziomach. Lidl jest
pierwszym wzorcowym klientem w Europie, który użytkuje system SCP. W ramach tego
projektu firma SSI Schäfer spełniła szczególne wymagania Klienta związane z Family
Grouping oraz stworzyła układ sekwencyjny dostosowany do organizacji oddziałów, czego inni specjaliści ds. logistyki dotychczas się nie podjęli.
Biorąc pod uwagę pojazdy STS, które są
rozmieszczone jeden nad drugim, magazyn
Lidl można wykorzystywać bardzo efektywnie
i w sposób oszczędzający miejsce.
6
Handel
W pełni zautomatyzowana i dostosowana do organizacji oddziałów
(„store friendly”) paletyzacja. System ten łączy w sobie wysoką wydajność komisjonowania oraz ostrożne obchodzenie się z towarami.
tac magazynowych może odbywać się w sposób w pełni zautomatyzowany do poziomu pojedynczych sztuk w systemie
równoległego wielokrotnego dostępu. Ponadto już w systemie buforowania możliwa jest realizacja wielostopniowego, zamkniętego i dostosowanego do organizacji oddziałów
(„store friendly”) układu sekwencyjnego.
W przypadku sprzętu do SCP firma SSI Schäfer stawia nie
tylko na konstrukcję regałową i technikę transportową, ale
także na szeroką gamę sprawdzonych komponentów takich jak
Schäfer Tray System (STS) i technologia wizualizacji „Machine
Vision Technology”. Systemy rozpaletowywania, paletowania i
opakowywania dopełniają całą koncepcję. Ze strony oprogramoo
wania wbudowany generator wzorów pakowania, „Schäfer Pack
w
Pattern Generator” (SPPG), zapewnia optymalne zestawianie palet
Pa
do obsługi zamówień.
Przede wszystkim międzynarodowe referencje potwierdzają zdolność
dostosowania SCP do indywidualnych wymogów użytkowników.
dostoso
Szwajcaria. Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG (MVN AG) jest centralnym
partnerem logistycznym Migros, największego przedsiębiorstwa handlu
detalicznego w Szwajcarii. Głównym obszarem działalności MVN AG w zakresie logistyki produktów mrożonych jest logistyka w zakresie artykułów
spożywczych. Firma SSI Schäfer zrealizowała w magazynie produktów głęboko mrożonych (-28 °C) koncepcję SCP, która funkcjonuje bez dostępnego
na rynku systemu znakowania towarów kodami kreskowymi lub transponderami. Wszystkie procesy od samego początku bazują na „Machine Vision
Technology”. Ponadto podczas przyjmowania towarów porównywane są
dane artykułów, takie jak liczba jednostek ładunkowych, data przydatności
i daty dostawy, z danymi stałymi zapisanymi w systemie komputerowym.
Na stacjach teach-in pracownicy rejestrują wagę, ilość i wymiary bieżącej
dostawy i w razie potrzeby aktualizują informacje dotyczące artykułów.
Dane stałe dotyczące artykułów tworzą następnie podstawę do wytycznych
komputerowych służących do automatycznego ustawienia mechanicznych komponentów systemu, które są zintegrowane w przebiegu procesu.
Oprócz tego Machine Vision
Technology wykonuje w ramach
procesów magazynowania i komisjonowania wszystkie zadania identyfikacyjne i kontrolne,
na przykład podczas rejestracji pojemności, wyrównywania
poszczególnych artykułów lub
oznaczania liczby sztuk przy
ręcznym komisjonowaniu.
Podczas przyjmowania towarów najpierw
odbywa się proces teach-in służący rejestrowaniu stałych danych komputerowych.
Gotowe do wysyłki roboty do nowego, międzynarodowego, dużego projektu SCP.
USA. Na przełomie lat 2011/2012 amerykański łańcuch dostawców usług dla sektora artykułów spożywczych wyposażył swoje centrum
logistyczne w system SCP. System ten przynosi korzyści wynikające z niezwykle dynamicznej wysyłki mniejszych zleceń (komisjonowanie pojedynczych sztuk i paczek). Hurtownik
magazynuje w swoim centrum logistycznym
około 12 000 różnych artykułów, które są dostarczane do sklepów handlu detalicznego.
24 systemy Schäfer Carousel (SCS) wysyłają około 4000 kartonów i pojemników wysyłkowych na godzinę. Dwa moduły SCP znacznie zwiększają wydajność. Ten zachwycony
Klient zlecił właśnie firmie SSI Schäfer kolejny
projekt.
7
Handel
Pomysłowa konstrukcja
Niezwykła konstrukcja regału windowego LogiMat®
zapewnia optymalne komisjonowanie drobnych
części.
Neunkirchen, Austria. Przedsiębiorstwo handlowe
Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H., które zostało założone
w 1986 roku i działa na światowym rynku, specjalizuje się w aluminiowych złączkach rurowych, alumi-niowych systemach ogrodzeniowych oraz aluminiowych profilach i rurach. Obecnie przedsiębiorstwo
zaopatruje w swoje produkty klientów z branży aluminiowej, CNC, metalowej i techniki ogrodzeniowej
oraz dostawców części samochodowych z prawie
60 krajów.
W Neunkirchen produkty aluminiowe są opracowywane, składowane, komisjonowane i wysyłane. Aby
stworzyć możliwości składowania na przyszłość
i przeciwdziałać istniejącemu brakowi miejsca, w
2012 roku przedsiębiorstwo zdecydowało się na
przeniesienie centralnego magazynu części zapasowych oraz na rozbudowę najnowszej hali magazynowej. Miała zostać przy tym poprawiona również
infrastruktura naprawcza. Zlecenie na ten projekt
otrzymała firma SSI Schäfer. Wysoki na 14 m regał
windowy spełnia teraz wszystkie wymagania przedsiębiorstwa, które robi istotny krok w przyszłość.
Podstawa: Regał windowy LogiMat oferuje szybką
i bezpieczną realizację procesów oraz lepszą jakość
przy bardzo małym zapotrzebowaniu na miejsce i z
zastosowaniem inteligentnej, oszczędnej konstrukcji. Poza tym wszystkie komponenty naprawcze
i części zamienne są umieszczone w nowym regale
windowym.
Wysokość regalu windowego można było
zaplanować niezależnie od wysokości budynku.
przeciwpożarową na stalowym szkielecie konstrukcji. Dzięki tej wyjątkowej konstrukcji można było
ograniczyć do minimum koszty rozbudowy magazynu. Ponadto regał LogiMat obudowany panelami
przeciwpożarowymi oraz wyposażony w zintegrowaną klapę wyciągu dymowego oraz automatyczną
bramę przeciwpożarową optymalnie wpasowuje się
w infrastrukturę oraz koncepcję przeciwpożarową.
Oprócz tego system sterowany za pomocą oprogramowania LogiMat (Logisoft) zapewnia jednoznaczną identyfikację każdej pozycji artykułu oraz automatyczne prowadzenie drobnych części. Zgodnie
z zasadą „towar do człowieka” większa wydajność
Szczególna cecha: Ze względu na ograniczenia komisjonowania zapewnia szybki i ukierunkowany
transportowe regał LogiMat nie został wybudowany dostęp do artykułów. Nowy system zwiększa róww budynku, lecz na zewnętrznej fasadzie magazynu. nież bezpieczeństwo w magazynie.
Firma SSI Schäfer zamocowała przy tym powłokę
Bezpieczny przepływ towarów
Haarlem, Holandia. Brammer Nederland BV, jeden z czołowych dystrybutorów mechanicznych komponentów przemysłowych, przeniósł się do nowego, centralnego centrum dystrybucyjnego w Haarlem.
Do wewnętrznego i zewnętrznego transportu części przedsiębiorstwo to wykorzystuje pojemniki magazynowe
i transportowe firmy SSI Schäfer.
Firma Brammer wykorzystuje obecnie 1000 pojemników magazynowych i transportowych do magazynowania, komisjonowania i transportowania towarów pomiędzy nowym centrum dystrybucyjnym a 17 centrami usługowymi w Holandii. Drogie i delikatne
towary są transportowane w 200 pojemnikach ze wstępnie zamontowanymi 8 przegrodami. W ten sposób środki transportowe przebywają każdy odcinek transportowy cicho
i bezpiecznie.
Już wersja standardowa ze wzmocnionym dnem i strukturą żebrową umożliwia transport ciężaru zawartości do 50 kg. „Idealne rozwiązanie dla naszych ciężkich komponentów. Ponadto elastyczne i ergonomicznie ukształtowane uchwyty umożliwiają łatwą
obsługę. Pojemniki magazynowe i transportowe są dostosowane do wielkości europalet. Nowy, ozdobiony logo Brammer pojemnik jest prawdziwą wizytówką naszego przedsiębiorstwa”, wyjaśnia Eric Dijkstra, Brammer Director of Operations.
8
Przemysł
Więcej przejrzystości z WAMAS® GO!
Producent torebek Leonhard Heyden wykorzystuje system zarządzania magazynem
WAMAS GO! wyposażony w dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenie magazynowe do realizacji przejrzystych procesów i dokładnej kontroli w całym łańcuchu dostaw.
Hachenburg, Niemcy. Jako przedsiębiorstwo, które osiągnęło sukces międzynarodowy, Leonhard
Heyden produkuje torebki biznesowe i prowadzi ich
sprzedaż zarówno we własnych 10 oddziałach w Europie, jak również za pośrednictwem licznych sprzedawców na całym świecie. To średniej wielkości
przedsiębiorstwo wprowadza na rynek cztery kolekcje rocznie. Możliwe musi być niezwłoczne dostarczanie artykułów do wszystkich oddziałów i klientów
w zależności od zamówienia – artykuły muszą być
gotowe do sprzedaży i odpowiednio etykietowane
i opakowane oraz w razie potrzeby uszlachetnione.
Przedsiębiorstwo to cechuje przy tym szybka zmiana kolekcji i sezonowość.
cji i zasobów. Ponadto w pełni realizuje procesy logistyczne od wpływu towarów, przez komisjonowanie
aż po pakowanie, wysyłkę i śledzenie towarów.
System komputerowy jest połączony z ręcznym
urządzeniem magazynowym firmy SSI Schäfer, które jest dokładnie dostosowane do wymogów firmy
Leonhard Heyden. W systemie regałów półkowych
magazynowane są wszystkie – pojedynczo i jednorodnie opakowane – artykuły szybko rotujące
na prawie 1800 miejscach. Modele schodzące z
rynku są umieszczone w tylnej części instalacji według chaotycznego systemu. W strefie wydawania
towarów firma SSI Schäfer zainstalowała osiem ergonomicznych stołów do pakowania z możliwością
Bezpieczeństwo magazynowanych towarów, zopty- regulacji wysokości. Dwa stoły służą do pakowania
malizowane procesy i trasy, unikanie błędnych do- towarów przeznaczonych na handel detaliczny i dwa
staw oraz możliwość śledzenia – właśnie takie cele do obsługi zwrotów. Na czterech pozostałych stajasno zdefiniował Leonhard Heyden, decydując się nowiskach pracy przeprowadza się uszlachetnianie
na połączenie trzech lokalizacji w nowym magazynie wysokiej jakości toreb skórzanych.
centralnym o powierzchni 3000 m² w Hachenburgu.
Ponadto miała istnieć możliwość bezpośredniego Prace zaopatrzeniowe są przeprowadzane w dwóch
transportu towarów z centrali do magazynu oraz halach. Towary w kartonach są magazynowane tam
śledzenia procesów i sterowania nimi. Dlatego Le- bezpośrednio na paletach. W jednej hali – na wieonhard Heyden zdecydował się na system zarządza- lu poziomach i według rodzajów (obsługa towarów
nia magazynem (LVS) WAMAS GO! firmy SSI Schäfer. wolno rotujących), a w drugiej hali – na paletach
mieszanych z bezpośrednim dostępem (obsługa
System zarządzania magazynem w 100 % bazuje towarów szybko i średnio rotujących). WAMAS GO!
na udanym oprogramowaniu logistycznym WAMAS. zapewnia kompleksowe zarządzanie produktami,
Podczas gdy WAMAS GO! jest optymalnie dostoso- bezpośrednio na paletach.
wany do potrzeb średniej wielkości przedsiębiorstw,
WAMAS steruje kompleksowymi procesami zarówno „Dzięki temu, że sterowanie jest w całości realizoręcznie obsługiwanego, jak i w pełni zautomatyzo- wane przez WAMAS GO!, oszczędzamy teraz prawanego magazynu. WAMAS GO! szczególnie nadaje wie 30 % czasu. Ponadto system ten gwarantuje
się do specyfiki firmy Leonhard Heyden, która pole- 100-procentową przejrzystość stanu magazynowega na średnim przeładunku towarów oraz ręcznym go oraz możliwość śledzenia. Także współczynnik
magazynowaniu. Nowy system zarządzania maga- błędów znacznie zmalał”, mówi Christian Usinger,
zynem przejmuje zadania sterowania, planowania kierownik logistyki Leonhard Heyden GmbH.
i kontroli wszystkich przepływów towarów, informa-
Na regałach magazynowane są wszystkie artykuły szybko rotujące na prawie 1800 miejscach - pojedynczo i według rodzajów oraz w opakowaniu.
Na stołach do pakowania artykuły są przygotowywane do wysyłki.
Dziennie obsługiwanych jest 150-400 zamówień.
9
Po skutecznym uruchomieniu
system ten pozwala realizować
dziennie - w trybie 3-zmianowym około 600 procesów przyjmowania
towarów i około 2500 procesów
wydawania towarów.
Wzrost wydajności dostaw linii montażowych
W Augsfeld (Dolna Frankonia) Bosch Rexroth od grudnia 2012 roku prowadzi magazyn
buforowy dla lokalnej produkcji mobilnych układów sterowania. Zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi wymogami firma SSI Schäfer zwiększyła wydajność i elastyczność, wykorzystując
w tym celu koncepcję, która zakłada korzystanie z nowych, znacznie prostszych w obsłudze
środków transportowych.
Haßfurt/Augsfeld, Niemcy. Firma Bosch Rexroth,
która zatrudnia 37 500 pracowników na całym
świecie, należy do wiodących dostawców technologii
układów napędowych i sterujących. Na terenie Niemiec firma Bosch Rexroth jest reprezentowana przez
17 zakładów produkcyjnych oraz cztery regionalne
centra dystrybucyjne i osiem centrów serwisowych.
Do tego zalicza się również od 1961 roku baza produkcyjno-logistyczna w Haßfurt/Augsfeld oraz obszar
działalności „Mobile Applications”. W bazie tej firma
Bosch Rexroth prowadzi nowy magazyn buforowy dla
produkcji mobilnych układów sterowania.
wa, którą tworzą standardowe pojemniki o różnej
wielkości, obejmuje 10 488 stanowisk składowania
pojemników. Nowy automatyczny magazyn części
drobnych zastąpił dotychczasowy system, w którym
towary były przechowywane na tacach, których
wielkość odpowiadała europalecie. Nowe rozwiązanie
przyczynia się do znacznego ograniczenia nakładu
pracy i czasu oraz zniesienia ograniczeń w zakresie
elastyczności. „Firma SSI Schäfer stała się dla nas
partnerem, który przedłożył nam logiczny plan, jak
można osiągnąć pożądaną poprawę i jednocześnie
zapewnić wymaganą wydajność systemu komisjonowania”, mówi dr Lars Biester, kierownik logistyki
w zakładzie w Haßfurt/Augsfeld należącym do firmy
Bosch Rexroth AG.
2-alejkowy automatyczny magazyn części drobnych
(AKL) służy jako magazyn buforowy dla działalności
produkcyjnej i przechowuje się w nim m.in. hamulce,
moduły stabilizacyjne, centralne układy hydrauli- Równolegle do magazynu części drobnych firma
czne, zawory sterujące przepływem oraz zawory SSI Schäfer zrealizowała połączenie komputera do
ciśnieniowe i odcinające. Powierzchnia magazyno- sterowania magazynem z centralnym systemem ERP
10
Przemysł
na podstawie SAP. Po skutecznym uruchomieniu
system ten pozwala realizować dziennie – w trybie
3-zmianowym – około 600 procesów przyjmowania
towarów i około 2500 procesów wydawania towarów. Proces komisjonowania trwa maksymalnie
jedną minutę. Obsługa pojedynczych pojemników
jest jednocześnie znacznie prostsza i bardziej ergonomiczna.
Każde urządzenie do obsługi regałów (RBG) jest
wyposażone w teleskopowe urządzenie do podnoszenia ładunku oraz przystosowane do składowania
na podwójnej głębokości i ciężaru użytkowego
wynoszącego 100 kg. Urządzenia ładunkowe można
w sposób elastyczny parametryzować, a także
mogą one obsługiwać zarówno pojemniki, jak i tace
do 50 kg. W ten sposób nie ma prawie żadnych
ograniczeń, jeśli chodzi o formę lub powierzchnię
artykułów, które mają być magazynowane lub
buforowane. Średnia wydajność wynosi około
320 pojemników na urządzenie obsługujące regały
i na godzinę.
Po umieszczeniu wymaganych pojemników na małe
ładunki (KLT) na jednym z czterech stanowisk do
komisjonowania pracownik wyjmuje określoną ilość
materiału i kładzie ją do przygotowanego pojemnika
obsługującego zamówienie. Po wyjęciu materiału
podstawione pojemniki na małe ładunki są jeszcze raz rejestrowane w komputerze do sterowania
magazynem i ponownie składowane w magazynie
części drobnych. Końcowe, dostosowane do potrzeb
zaopatrywanie linii montażowych w niezbędne
materiały firma Bosch Rexroth zorganizowała
według zasady „milk run”.
2-alejkowy automatyczny magazyn części drobnych służy jako magazyn
buforowy dla działalności produkcyjnej i przechowuje się w nim m.in. hamulce, moduły stabilizacyjne, centralne układy hydrauliczne, zawory sterujące
przepływem oraz zawory ciśnieniowe i odcinające.
Przeprowadzka klasy specjalnej
Greystanes, Australia. Założone w 1914 roku przedsiębiorstwo Brady
Corporation jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań z zakresu
znakowania i bezpieczeństwa pracy dla budynków, produktów i ludzi. Portfolio produktów przedsiębiorstwa obejmuje m.in. etykiety, oprogramowanie, systemy druku i zapisu danych dla takich obszarów jak produkcja,
elektronika i telekomunikacja. Jeden ze światowych oddziałów znajduje
się w Greystanes niedaleko Sydney.
W Greystanes przedsiębiorstwo stworzyło teraz nowe, główne centrum
dystrybucyjne o powierzchni około 10 000 m², które obejmuje dwie lokalizacje. Ekspertyza firmy SSI Schäfer była wskazana, ponieważ dwa pozostałe magazyny w Australii zostały stopniowo zlikwidowane. Przedsiębiorstwo potrzebowało elastycznego partnera, który miałby koordynować całą przeprowadzkę oraz połączenie
magazynów. To wszystko w ścisłym porozumieniu z przedsiębiorcami budowlanymi.
Firma SSI Schäfer wdrożyła idealne rozwiązanie dla Brady Corporation. Należało przy tym wziąć pod uwagę to, że przedsiębiorstwo dysponowało wieloma pozycjami artykułów. Nowy system magazynowania sprawdza się szczególnie pod względem
elastyczności. Modułowy regał półkowy R 3000, który dysponuje około 4000 stanowisk magazynowych i jest wyposażony w nowoczesny system tryskaczy, służy do magazynowania części w owym centrum dystrybucyjnym. Regały paletowe oferują kolejne
5000 miejsc składowania.
Nowy system znacznie zwiększył prędkość komisjonowania, co umożliwia terminową realizację każdego zamówienia. Rozwiązanie to przyczyniło się również do poprawy obsługi klienta. Cały projekt został zrealizowany w terminie i pozwala na dalszy wzrost
wydajności w przyszłości.
11
Przemysł spożywczy
System Schäfer Orbiter® przyspiesza przyjmowanie i wydawanie towarów w branży artykułów
spożywczych
Laemchabang, Tajlandia. Grupa Cerebos, która
została założona w Anglii w XIX wieku, produkuje
i sprzedaje w Azji takie artykuły spożywcze jak sól,
produkty typu instant, kawa i inne znane marki napojów.
dla Cerebos, specjaliści przeanalizowali dane magazynowe przedsiębiorstwa i sprawdzili dane wysyłkowe każdego artykułu.
Ponieważ produkty marki BRAND są komisjonowane
zbiorczo i tylko niewielka liczba pojedynczych towa35 lat temu Grupa Cerebos zdobyła uznanie jako pro- rów jest składowana w magazynie, firma SSI Schäfer
ducent marki BRAND Essence of Chicken w Tajlandii. zaleciła połączenie systemu Schäfer Orbiter System
Przedsiębiorstwo to sprzedaje głównie suplementy (SOS) i magazynu z regałami paletowymi. System ten
diety i obecnie pokrywa lokalne i międzynarodowe oferuje głębokość wynoszącą 28 załadowanych pazapotrzebowanie na takie produkty w 18 krajach. let i wysokość wynoszącą 5 takich palet. Oprócz tego
Dlatego przed wysyłką statkiem Cerebos musi skła- regał paletowy może przyjąć na wysokość jeszcze
5 palet w każdym poziomie, co sprawia, że łączna
dować dużą liczbę artykułów.
pojemność wynosi około 5500 miejsc składowania.
Pierwszy system zainstalowany w prowincji Nonthaburi z czasem przekształcił się w jeden z wiodących Po przeanalizowaniu i porównaniu danych Grupa
zakładów produkcyjnych BRAND Essence of Chicken. Cerebos świadomie zdecydowała się na współpracę
Kiedy przedsiębiorstwo, ze względu na wydajność, z firmą SSI Schäfer i nowe rozwiązanie magazynowe.
zdecydowało się na rozbudowę systemu, wybór padł Oprócz możliwości znacznego zwiększenia pojemnona lokalizację Laemchabang Industrial Estate w pro- ści, połączenie systemu SOS i systemu regałów pawincji Chonburi, która wyróżniała się dobrze rozwinię- letowych oferuje nie tylko znaczny wzrost efektywności, lecz także większą wydajność przy ograniczeniu
tą infrastrukturą logistyczną.
kosztów obsługi i konserwacji. Ponadto serwis firmy
Zlecenie na realizację nowego magazynu otrzymała SSI Schäfer zapewnia, że system ten będzie bezprofirma SSI Schäfer. Aby znaleźć idealne rozwiązanie blemowo pracował w trybie „zero błędów”.
System Schäfer
Orbiter wyposażony w
kanały o głębokości
28 palet.
12
Przemysł spożywczy
Wzmocnienie poprzez centralizację
Nowe rozwiązanie w
zakresie techniki transportu zapewnia firmie
Diplom-Is zwiększenie
prędkości komisjonowania i minimalizację
współczynnika błędów.
Nowe półautomatyczne rozwiązanie magazynowe zapewnia producentowi lodów
Diplom-Is optymalizację procesów oraz zwiększenie rentowności i elastyczności.
Gjelleråsen, Norwegia. Firma Diplom-Is jest największym producentem lodów w Norwegii. Aby
zwiększyć elastyczność, wydajność i rentowność,
przedsiębiorstwo zdecydowało się na restrukturyzację procesów logistycznych. Do tej pory towary
umieszczone na paletach przed sprzedażą były strategicznie rozprowadzane do różnych magazynów
znajdujących się na zachodnim wybrzeżu Norwegii.
Takie rozwiązanie okazało się jednak zbyt kosztowne i czasochłonne. Akurat w tej branży elastyczność
ma decydujące znaczenie, ponieważ sprzedaż towarów jest silnie uzależniona od pogody i pory roku.
również rentowniejsze. Zapewnia to nowy półautomatyczny system komisjonowania i pakowania firmy SSI Schäfer. Połączenie techniki transportowej
i systemu pick-by-voice zwiększa nie tylko prędkość
komisjonowania, lecz także minimalizuje współczynnik błędów.
Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że został
on zrealizowany przy bieżącej pracy w temperaturze
do -28 °C. Teraz towary są automatycznie kierowane
za pomocą systemu przenośników na różne poziomy, co odbywa się w ramach procesu sortowania,
a następnie trafiają na tory wysyłkowe. KomisjoAby poprawić sytuację, firma Diplom-Is połączyła nowanie towarów z palet do kartonów odbywa się
mniejsze magazyny w ramach głównego centrum ręcznie poprzez sterowanie za pomocą głosu. Nawet
dystrybucyjnego zlokalizowanego w Gjelleråsen. Za- w wysokim sezonie możliwa jest ekonomiczna i termrożone i niezamrożone towary znacznie szybciej minowa realizacja zamówień bez zwiększania liczby
trafiają stamtąd do klientów; rozwiązanie to jest personelu.
System wahadłowy do dystrybucji
produktów herbacianych
Cakung, Indonezja. Dzięki zastosowaniu systemu Schäfer
Orbiter ® System (SOS) producent artykułów spożywczych PT. Sinar
Sosro zmaksymalizował wydajność magazynowania w lokalizacji Cakung
na wyspie Jawa. Przedsiębiorstwo to rozprowadza stamtąd swoje gotowe
do picia produkty herbaciane po całej Indonezji i w ten sposób podbija
również rynek międzynarodowy.
Aby zwiększyć wydajność magazynowania na ograniczonej powierzchni,
przedsiębiorstwo to postawiło na system Schäfer Orbiter. System wahadłowy, który obejmuje 32 kanały oraz możliwość magazynowania na
głębokości 16 poziomów i wysokości 3 poziomów, oferuje łącznie 1500
miejsc składowania palet. Trzy jednostki Orbiter odpowiadają przy tym
za przepływ towarów i jednocześnie zapewniają większe bezpieczeństwo
w magazynie.
13
Wysoki na 36 m, 9-alejkowy magazyn wysokiego składowania
oferuje około 60 000 miejsc
składowania palet.
Papier nie zawsze jest cierpliwy
Dzięki zastosowaniu magazynu wysokiego składowania, innowacyjnej techniki transportu
palet oraz niezawodnego systemu zarządzania magazynem firma SSI Schäfer znacznie
zwiększyła efektywność i przejrzystość w magazynie producenta papierów higienicznych
Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A (ICT).
Kostrzyn, Polska. ICT zalicza się do czołowych europejskich producentów chusteczek higienicznych,
artykułów papierowych dla gospodarstw domowych,
papieru toaletowego, ręczników papierowych i innych
produktów higienicznych i kosmetycznych z masy celulozowej. Za produkcję i obróbkę towarów odpowiada
w Europie siedem zakładów. Jeden z zakładów znajduje się Kostrzynie. Ponieważ pojemność wyłącznie
ręcznie
obsługiwanego
magazynu
przestała
wystarczać, przedsiębiorstwo zdecydowało się na wykorzystanie dodatkowych magazynów zewnętrznych.
Chodziło o to, aby połączyć je w jeden system. Celem
14
nowego magazynu była „jeszcze szybsza, elastyczniejsza i efektywniejsza obsługa naszych Klientów”,
wyjaśnia Dariusz Drzazga, kierownik logistyki w ICT.
Zlecenie na zaprojektowanie i wybudowanie gotowego kompleksu magazynowego o powierzchni
wynoszącej około 16 000 m2 otrzymała firma
SSI Schäfer, Giebelstadt. Przedsiębiorstwo przejęło
całą realizację budowlaną projektu. Na kolejnych etapach zrealizowano silosową konstrukcję stalową dla
automatycznego magazynu wysokiego składowania,
a także technikę transportu palet o długości
Przemysł drzewny i papierowy
wynoszącej prawie 2 km oraz urządzenia do obsługi
regałów i technikę sterowania. Instalacja oprogramowania zarządzania magazynem firmy SSI Schäfer stanowi
niezbędną podstawę informatyczną.
Automatyczny, wysoki na 36 m system wysokiego
składowania pracuje obecnie na pełnych obrotach.
Istniejące magazyny zewnętrzne zostały z czasem zlikwidowane, a zapasy przeniesiono do nowego magazynu. Nowy system zarządzania magazynem steruje
całym procesem przyjmowania i wydawania towarów,
a także kontrolą przepływu ruchu, komisjonowaniem
i opróżnianiem linii produkcyjnych.
W dwóch strefach nadawania palety przeznaczone do
składowania są transportowane na przenośnikach do
systemu wysokiego magazynowania. Palety, które nie
spełniają określonej normy, za pomocą awaryjnej śluzy
są automatycznie zastępowane nowymi paletami systemowymi. Sprawdzone palety, na dwóch redundantnych odcinkach i przez wysoki na 5,5 m podest transportowy, bezpiecznie trafiają do magazynu wysokiego
składowania.
Automatyczny magazyn wysokiego składowania o konstrukcji silosowej jest sercem nowej instalacji. Na około
60 000 miejsc składowania palet można magazynować
500 różnych towarów. Wyjątkowość zastosowanego rozwiązania polega na tym, że istnieje możliwość
składowania na pojedynczej i podwójnej głębokości.
W tym celu dziewięć urządzeń obsługujących regały
przemieszcza się między regałami z prędkością do
230 m/min. W ten sposób można bezpiecznie składować
do 225 palet na godzinę.
Towary są wydawane na dolnym poziomie. Oprogramowanie umożliwia zestawienie zamówień dostawy, na którego
podstawie urządzenia obsługujące regały rozpoczynają
komisjonowanie palet. Łączna przepustowość wynosi tutaj około 600 palet na godzinę. Na koniec towary,
które są posortowane według ładowności samochodów ciężarowych, trafiają za pośrednictwem systemu
transportującego palety do hali wysyłkowej o powierzchni
2450 m2.
Przenośniki łańcuchowe i spiętrzeniowe, płozy obrotowe, rolkowe i ciężarowe, wózki przesuwne oraz
urządzenia do układania/odkładania palet zapewniają
wydajny przepływ materiałów w zakładzie. Przed punktem końcowym trzy wózki przesuwne przejmują palety i rozmieszczają je na 40 torach przeładunkowych.
Przejmowane są tylko potrzebne palety. Na rampach
załadowczych znajdujących się w hali wysyłkowej
można ładować do 460 palet na godzinę i tym samym
jednocześnie wysyłać ładunki do 15 samochodów
ciężarowych.
Wszystkie towary są rejestrowane w sposób
kompleksowy i przejrzysty. Zapewnia to
100-procentową kontrolę stanu magazynowego.
Efektem jest: oszczędność kosztów transportowych i magazynowych, oszczędność czasu przy
obsłudze zamówień oraz poprawa jakości dzięki
zastosowaniu wydajnych, elastycznych i kompleksowych procesów.
Między alejkami pracuje 9 urządzeń obsługujących regały, a każde wyposażone jest w 2
pary wideł teleskopowych; prędkość przesuwu
wynosi do 230 m/min, a prędkość podnoszenia 70 m/min.
15
Instalacja regałów
półkowych na
drobne części.
Wyposażenie nowego centrum dystrybucyjnego dla PACCAR Parts Europe
Eindhoven, Holandia. PACCAR Parts Europe, jeden z największych dostawców wysokiej jakości części
do samochodów ciężarowych i przyczep, przeniósł się do dużego centrum dystrybucyjnego o powierzchni
26 000 m². Nowe centrum logistyczne zastępuje istniejący magazyn PACCAR w Eindhoven. Urządzenie
magazynu zlecono firmie SSI Schäfer.
Dziennie obsługiwane są zamówienia obejmujące około 12 000 pozycji. 65 000 różnych części do samochodów ciężarowych jest umieszczonych na regałach paletowych, które dysponują ponad 30 000 miejsc
składowania. Długie materiały są składowane na regałach wspornikowych. Oprócz tego na podeście wyposażonym w regały półkowe można składować wystarczającą liczbę drobnych części, a 100 regałów przepływowych jest przeznaczonych do składowania artykułów szybko rotujących. Organizację magazynu ułatwia
ponadto 30 000 pojemników i 80 000 naklejek magazynowych. Podczas realizacji tego projektu firma
SSI Schäfer wykorzystała 130 ton stali na regały półkowe i 580 ton stali na regały paletowe.
Centrum logistyczne działa od marca 2013 roku. Projekt został zakończony trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem. Realizacja tego projektu zapewniła firmie PACCAR Parts Europe wyjątkową dostępność
części zamiennych, a także większą wydajność i skuteczny rozwój DAF Trucks na rynku europejskim.
Wydajne magazynowanie części
zamiennych
3-kondygnacyjny system regałów półkowych
na części zamienne.
16
Geel, Belgia. Od 1980 roku firma Autoparts De Jonghe prowadzi sprzedaż części
zamiennych do samochodów i innych produktów motoryzacyjnych. Na powierzchni wynoszącej ponad 15 000 m² składowane są nowe i używane części, które są
dostępne w czterech oddziałach przedsiębiorstwa. Na zlecenie firmy De Jonghe
firma SSI Schäfer zrealizowała projekt nowego magazynu, który umożliwia dostarczanie części zamiennych wszystkich popularnych marek w ciągu 24 godzin.
W tym celu firma SSI Schäfer zainstalowała regał półkowy R 3000 o 2-kondygnacyjnej konstrukcji podestowej. Taki system zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej i znacznie
zwiększa pojemność magazynu. Z każdej strony po cztery ciągi schodów prowadzą na kolejny poziom konstrukcji. Nowy system oferuje łącznie 4000 regałów przeznaczonych do składowania lekkich i ciężkich
części zamiennych, a nawet artykułów o różnych rozmiarach i formach (na przykład części karoserii lub rury
wydechowe). W zależności od długości takie części są składowane w pozycji wiszącej lub leżącej.
Przemysł samochodowy
Regał windowy LogiMat®
przyspiesza pracę w
salonie samochodowym
Fulda, Niemcy. Grupa atzert:weber prowadzi cztery salony
samochodowe oraz Auto Sofort Service GmbH w Hessen.
W Centrum Volkswagena w Fuldzie, na powierzchni 22 000 m²,
przedsiębiorstwo prezentuje pojazdy takich marek jak VW,
Skoda i Audi. W maju 2013 roku Grupa atzert:weber uzupełniła
Centrum VW o nowe Centrum Audi.
Obydwa salony pełnią obecnie pełen zakres funkcji, jednak
w obszarze sprzedażowym i posprzedażowym są rozdzielone
na poszczególne marki. Centrum VW z lewej strony, a nowe
Centrum Audi z prawej strony. Trzon logistyki magazynowej
dla obydwóch salonów samochodowych stanowi nowy, półautomatyczny 2-poziomowy magazyn części, który znajduje się
pośrodku obydwóch centrów. Celem było stworzenie skutecznego połączenia pomiędzy centrum karoserii i lakierowania a
mechatroniką i serwisem. Narzędzia specjalne pozostawiono
w poszczególnych warsztatach, ale przeprowadzono ich restrukturyzację według zasady lokalizacji opracowanej przez
firmę SSI Schäfer.
2-poziomowy magazyn lokalizujący w połączeniu z wielofunkcyjnym regałem windowym LogiMat gwarantuje wydajność procesów. Części są składowane w regałach
półkowych, belkowych i przesuwnych oraz w szufladach. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z systemem
regał LogiMat, wyposażony w około 60 tac, pełni różne funkcje: z jednej strony pełni funkcję łącznika pomiędzy kondygnacjami dzięki otworom obsługowym zlokalizowanym na każdym poziomie, z drugiej strony
– bufora dla wstępnie komisjonowanych zamówień, które aż do odbioru są składowane w LogiMat.
2-poziomowy magazyn lokalizujący w
połączeniu z regałem
windowym LogiMat
(3 m x 7 m) gwarantuje
wydajność procesów.
„Dzięki temu, że pracownicy mogą odbierać z regału windowego już wstępnie komisjonowane zamówienia,
odpada niepotrzebny czas oczekiwania przy ladzie. To mądre rozwiązanie”, wyjaśnia Philipp Atzert, prezes
Centrum Volkswagena należącego do Grupy atzert:weber.
Na potrzeby realizacji całego projektu firma SSI Schäfer dostarczyła gotową do pracy i w pełni oznaczoną instalację. Przeniesienie magazynu odbyło się stopniowo według strategicznego planu opracowanego
przez firmę SSI Schäfer – i to w ciągu czterech dni przy bieżącej pracy. Połączenie wszystkich systemów
zmniejsza czasy oczekiwania i obsługi tras o ponad 70 % oraz pozwala zaoszczędzić około 50 % miejsca.
W nowym magazynie znajduje się obecnie około 5500 pozycji części, przy czym pojemność magazynu
wynosi ponad 7000 pozycji.
Pierwszy regał windowy LogiMat® dla
chińskiego przemysłu samochodowego
Pekin, Chiny. Na zlecenie koncernu Volkswagen firma SSI Schäfer zrealizowała projekt nowego centrum dystrybucyjnego w Pekinie. Tym samym po
raz pierwszy zastosowano w Chinach regał windowy LogiMat.
Chińskie koncerny samochodowe zazwyczaj decydują się na regały. Biorąc
jednak pod uwagę cel, który polegał na optymalizacji wykorzystania przestrzeni i jednoczesnym zwiększeniu prędkości komisjonowania drobnych
części, wybór padł na dwa regały windowe i kilka systemów regałowych.
LogiMat pozwala zaoszczędzić do 90% powierzchni magazynowej w porównaniu do tradycyjnego systemu regałowego.
LogiMat pozwala zaoszczędzić do 90 % powierzchni magazynowej w porównaniu do tradycyjnego systemu regałowego, a także
oferuje szybkie i ergonomiczne komisjonowanie drobnych części. Dzięki zastosowaniu LogiMat prędkość komisjonowania zwiększyła się o współczynnik 6-10. Do składowania części zamiennych służą ponadto m.in. 3-kondygnacyjna instalacja regałów półkowych, paletowy magazyn wysokiego składowania z 12 000 miejsc składowania oraz regały wspornikowe.
17
Dostawcy usług logistycznych
Realizacja gigantycznego projektu podczas
bieżącej pracy
Firma BLG Handelslogistik prowadzi na zlecenie Tchibo nie tylko zaopatrzenie handlu stacjonarnego, lecz teraz także realizację zamówień online. W związku z tym firma SSI Schäfer
rozbudowała centralny magazyn w Bremie.
Zamówienia online są komisjonowane w wannach,
natomiast zamówienia sklepowe – w kartonach
lub pojemnikach. Za pomocą przenośników towary
trafiają bezpośrednio na stanowiska do komisjonowania rozmieszczone w dwóch halach. Pracownicy
pobierają towary albo z regałów przelotowych w systemie pick-by-light, albo bezpośrednio z palety. Na
ekranach zainstalowanych na stanowiskach pracy
wyświetla się informacja, ile produktów i które produkty należy komisjonować. Zamontowana kontrola
wagi natychmiast rozpoznaje błędy w komisjonowaGłównym przedmiotem rozbudowy był 2-kondygna- niu. Przenośniki transportują pojemniki z jednego
cyjny budynek sortowni, w pełni wyposażony w in- stanowiska roboczego do kolejnego, aż zamówienia
stalację techniki transportowej i połączony z pozo- zostaną obsłużone. Jeśli jeden środek transportowy
stałymi halami za pomocą podestu transportowego. nie wystarcza do obsługi jednego zamówienia, obok
Firma SSI Schäfer wybudowała oprócz tego trzy hale operatora stoi kolejny środek do komisjonowania.
magazynowe oraz halę do obsługi zwrotów. Wydajne
i elastyczne procesy zapewniają obecnie przenośni- Załadowane pojemniki są transportowane za pomoki o łącznej długości 17 km, 20 buforów pojemników cą podestu transportowego do budynku sortowni.
(Schäfer Carousel System), 133 stanowiska do ko- Tam bufor pojemników przejmuje do 13 500 pojemmisjonowania, 14 regałów przepływowych do kar- ników i wspólnie obsługuje zamówienia. Następnie
tonów, 96 stanowisk do pakowania, technika trans- pracownicy pakują zamówienia towarów e-commerportu palet, pojemniki i urządzenia do paletowania ce do kartonów, które są przekazywane bezpośrednio do punktu wydawania towarów. Nowy system
pojemników oraz 42 przenośniki teleskopowe.
działa w pełni od maja 2013 roku.
Brema, Niemcy. Firma BLG Handelslogistik
GmbH & Co. KG obsługuje na zlecenie Tchibo jedno
z największym centrów logistycznych w Europie.
Również zamówienia online „przepływają” przez
magazyn centralny. Aby stworzyć potrzebne w tym
celu dodatkowe procesy, firma BLG zainwestowała
ponad 50 milionów EUR w duże centrum logistyczne o powierzchni 92 000 m². Realizację procesów
wewnątrzzakładowych zlecono firmie SSI Schäfer,
Graz.
Na 96 stanowiskach wysyłkowych
pracownicy pakują
zamówienia towarów
e-commerce do
kartonów.
18
Źródło: BLG Handelslogistik
Dostawcy usług logistycznych
Stopniowa realizacja
magazynu w Dubai
World Central
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na zlecenie INL, dostawcy rozwiązań z zakresu logistyki
i łańcucha dostaw działającego na Bliskim Wschodzie i w Afryce, firma SSI Schäfer opracowała nowe
rozwiązanie magazynowe dla centrum lotniczego/
logistycznego w Dubaju (Dubai World Central).
Już sama realizacja nowego magazynu przebiegła
w sposób niezwykle efektywny. Zespół SSI Schäfer
zastosował bowiem nie tylko najnowocześniejszą
technologię. Bezproblemowa realizacja projektu
odbywała się stopniowo przy bieżącej pracy. Co
więcej: Rzut oka na wyprodukowany w Niemczech
regał paletowy PR 600 wyraźnie pokazuje, że jest
on specjalnie dostosowany do wymogów przedsiębiorstwa. Dzięki indywidualnym możliwościom projektowym nowy system magazynowy oferuje znacznie większą elastyczność.
Na każdym przęśle umiejscowione są obok siebie
dwie palety, a także można składować jedną na
drugiej do siedmiu załadowanych palet, plus poziom ziemi. Teraz firma INL dysponuje około 32 400
miejscami składowania palet oraz wystarczającą
pojemnością na przyszłość. „Zespół SSI Schäfer
wykonał dobrą robotę. Dotrzymał wszystkich terminów. Specjaliści przekonali nas do tego rozwiązania szybką i nieskomplikowaną strukturą. Prawdopodobieństwo, że w przyszłości zlecimy firmie
SSI Schäfer kolejne projekty, jest bardzo duże”, wyjaśnia Paul Maycock, dyrektor generalny INL Dubai.
Regał paletowy z 32 400
miejscami składowania.
Optymalizacja magazynu w Dubaju
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Założone w 1890 roku
w Niemczech przedsiębiorstwo Kühne + Nagel należy obecnie
do czołowych dostawców usług logistycznych na świecie. Oferta obejmuje wszelkie usługi z zakresu transportu morskiego
i lotniczego oraz drogowego i kolejowego, a także logistyki kontraktowej. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ponad 100
krajach.
W Dubaju przedsiębiorstwo Kühne + Nagel wyposażyło swój magazyn w europalety i palety przemysłowe. Połączenie magazynu
paletowego z wąskimi przejściami oraz magazynu paletowego z
szerokimi przejściami ma na celu zwiększenie wydajności i redukcję kosztów. Nowy system firmy SSI Schäfer przyczynił się również
do zwiększenia wydajności magazynowej o 40 % w stosunku do
tradycyjnego systemu regałów paletowych. Jednocześnie osiągnięto wzrost liczby przeładunków, prędkości komisjonowania
i bezpieczeństwa produktów. Współczynnik błędów jest praktycznie zerowy.
19
THAILAND
SSI Schäfer od środka
Bangkok
KAMPUCHIA
Patta
aya
Phanom Penh
Salony wystawowe na całym
świecie – SSI Schäfer w Azji
Międzynarodowa Grupa SSI Schäfer, która posiada na całym
świecie ponad 50 oddziałów, w wielu lokalizacjach wykorzystuje
salony wystawowe do prezentacji najnowocześniejszych, zintegrowanych rozwiązań. Pomieszczenia, w których montowane są
na stałe instalacje, służą jako platformy prezentacyjne podczas
wizyt klientów, jak również jako miejsce organizacji różnych spotkań branżowych i wewnętrznych szkoleń pracowniczych.
W ostatnim numerze magazynu update zaprezentowane zostały cztery salony wystawowe w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
natomiast w tym numerze przedstawimy dwa salony wystawowe
w Singapurze, azjatyckiej centrali SSI Schäfer.
Saigon
Samui island
Phuket
island
Hatyai
Penang
MALAYSIA
Kuala
Lumpur
Malac
acca
SUMATRA
SSI Schäfer Singapur
▶ Otwarcie: 2011
▶ Powierzchnia wystawowa: 220 m²
▶ Eksponaty: Przenośniki, Parallel Picking System (system komi-
sjonowania równoległego) w połączeniu z komisjonowaniem przy
pomocy RF, komisjonowanie pick-to-tote, RF-picking, pick-by-light
wraz z e-pick, pick-by-light jako multilight, mobile pick w systemie
pick-by-voice, regał przepływowy, regał półkowy, pojemnik, regał
przesuwny paletowy, Schäfer Orbiter System, LogiMat
▶ Zastosowanie: Głównie do prezentacji dla klientów i wewnętrznych szkoleń pracowniczych, w szczególności w zakresie techniki
komisjonowania.
▶ Cel: Salon wystawowy ma pokazać, że zindywidualizowane rozwiązanie nie składa się z jednego produktu, lecz z wielu komponentów, które tworzą kompletny system.
Republic Polytechnical School, Singapur
▶ Otwarcie: 2013
▶ Powierzchnia wystawowa: 150 m²
▶ Eksponaty: Przenośniki z różnymi systemami sterowa-
nia, s-pemat, e-pick, regał przepływowy, regał półkowy,
pojemnik
▶ Zastosowanie: Instalacja służy kształceniu studentów
w zakresie łańcucha dostaw.
▶ Cel: Studenci poznają komisjonowanie automatyczne
i ręczne. Oprócz tego w salonie wystawowym można zapoznać się z różnymi mechanizmami kierowania w technice transportowej.
20
Ho Chi
Minh Cityy
SSI Schäfer od środka
Czym właściwie
zajmuje się ...?
W miejscowości Friesach koło
Graz znajduje się siedziba
firmy Salomon Automation,
specjalisty ds. oprogramowania
w ramach Grupy SSI Schäfer.
Salomon Automation
Friesach, Austria. Salomon Automation od 2008
roku jest członkiem Grupy SSI Schäfer i pełni w niej
funkcję specjalisty ds. oprogramowania. Oprócz
bieżącego rozwoju oprogramowania logistycznego
WAMAS firma Salomon Automation jako generalny
wykonawca tworzy zoptymalizowane kompletne
rozwiązania z jednego źródła. Dotyczy to wszystkich
rodzajów systemów magazynowych – zarówno półautomatycznych, jak i ręcznych. Salomon Automation
wspiera również klientów i towarzyszy im w całym
cyklu życia systemu logistycznego: od planowania,
przez realizację, aż po konserwację całego systemu.
z realizacji wielu projektów na całym świecie. Dzięki temu WAMAS nie jest specjalnym rozwiązaniem
dla jednego klienta, lecz rozwiązaniem dla każdego
klienta. Towarzyszenie na etapie wdrażania ma przy
tym duże znaczenie. Salomon Automation jest specjalistą, jeśli chodzi o doradztwo w kwestiach całościowych procesów intralogistycznych, które zawsze
opiera się na optymalnym połączeniu komponentów
i oprogramowania. W ten sposób dla każdego klienta
można znaleźć optymalne rozwiązanie.
Kultura przedsiębiorstwa
W 2012 roku oddział we Friesach otrzymał wyróżnienie jako „Najlepszy austriacki pracodawca”. Kulturę
Oprócz siedziby głównej WAMAS we Friesach koło przedsiębiorstwa można opisać w prostych słowach:
Graz, Austria, know-how z zakresu oprogramowania Przyjacielskie obyczaje tworzą prawdziwe współistwzmacniają również inne lokalizacje w Niemczech. nienie. Dalsza edukacja również odgrywa ważną
Do najsilniejszych stron przedsiębiorstwa należy rolę. Aby zapewnić klientom kontakt z najlepiej przenie tylko rozwój oprogramowania logistycznego, lecz szkolonymi pracownikami, w ramach dodatkowych
także know-how z zakresu zarządzania procesami. szkoleń przekazywana jest specjalistyczna wiedza
Oprogramowanie logistyczne WAMAS zostało opra- z zakresu rozwoju oprogramowania, logistyki i techcowane na podstawie doświadczenia wynikającego nologii automatyzacji.
Informacje i priorytety
Nowe laboratorium naukowe
i badawcze
Neunkirchen, Niemcy. Firma SSI Schäfer dysponuje obecnie własnym laboratorium naukowym i badawczym na terenie zakładu w Neunkirchen. Laboratorium badawcze jest wykorzystywane przede wszystkim do zapewnienia tego, że jakość artykułów regałowych produkowanych w Neunkirchen odpowiada obowiązującym regulacjom i normom (ISO, EN, DIN, FEM itp.).
W laboratorium tym przeprowadzane są na przykład statyczne testy obciążenia elementów regałowych, próby wytrzymałości zmęczeniowej, próby mające zapewnić ochronę przed
upadkiem z wysokości i bezpieczeństwo przesuwu, a także testy dla poszczególnych projektów, na przykład w celu sprawdzenia wytrzymałości pojemników przy ciągłym wykorzystaniu
w regale przepływowym. Nowa wiedza jest bezpośrednio wykorzystywana w obszarze obróbki technicznej i produkcji.
Dzięki kontroli produktów pod kątem stabilności, żywotności i wytrzymałości klienci
otrzymują wyjątkowo wysoką jakość i standardy bezpieczeństwa – i to na całym świecie.
W Malezji powstaje obecnie analogiczne laboratorium badawcze. Termin wykonania jest
wyznaczony na początek 2014 roku. W centrum technologicznym SSI Schäfer w Giebelstadt
przeprowadzane są uzupełniające testy funkcjonalne, obciążeniowe i stałe systemów zautomatyzowanych.
21
SSI Schäfer od środka
Pojemniki, kartony, tace
Tace magazynowe
Palety
Logistyka może być tak wydajna
Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu 3D-MATRIX Solution® firma SSI Schäfer wprowadza
zautomatyzowane systemy magazynowania w nowy wymiar. Składowanie, buforowanie
i sekwencjonowanie odbywa się w ramach jednego systemu.
Giebelstadt, Niemcy. Technologia modułowa znajduje zastosowanie w niezwykle dynamicznych rozwiązaniach systemowych dla magazynowania i komisjonowania pojedynczych towarów, kartonów i całych
palet. Pierwsze zastosowania potwierdzają: Stosując
rozwiązanie 3D-MATRIX Solution firmy SSI Schäfer,
użytkownicy we wszystkich branżach osiągają znaczny wzrost wydajności oraz tym samym długotrwałe
bezpieczeństwo inwestycji.
Tradycyjne systemy zazwyczaj zakładają wydawanie towarów w kierunku ściany czołowej alejek
(oś X). Pionowy odcinek do poziomu transportowego
w osi Y przebywają urządzenia obsługujące regały lub
windy. Bezpośredni dostęp do miejsc składowania
(oś Z) zapewnia jednostka ładunkowa urządzenia obsługującego regały lub pojazd wahadłowy.
Ładunki pobrane z miejsc składowania są
przenoszone za pomocą pojazdów regałowych do przenośników lub tak zwanych
stanowisk transferowych. Cały przepływ
materiału w magazynie opiera się na
tych kilku punktach i komponentach
odpowiedzialnych za wydawanie towarów. Stanowiska transferowe oraz pojemność wind i pętli transportowych ograniczają
w ten sposób dynamikę systemu.
Rozwiązanie: 3D-MATRIX Solution. Ruchy zastosowanych środków transportowych w magazynie w kierunku X, Y i Z są realizowane konsekwentnie oddzielnie i
równolegle. Koncepcja systemu dla pojemników, tac
magazynowych i palet działa za pośrednictwem różnych systemów wahadłowych. Wymagane jednostki
ładunkowe są podstawiane na stanowiskach transferowych do windy i buforowane. Indywidualny dostęp
wind do stanowisk transferowych umożliwia sekwencjonowanie w ramach procesu wydawania towarów
lub magazynowania uzależnionego od obciążenia.
Takie rozmieszczenie stanowisk kompletacyjnych
i wysyłkowych, które można konfigurować w praktycznie dowolnej ilości, umożliwia ich indywidualne
łączenie i sekwencyjne ładowanie. Wszystkie procesy wydawania towarów przebiegają bez łączenia
22
i wyłącznie w obszarze zintegrowanego stanowiska
roboczego. Dzięki temu można elastycznie zwiększać długość, szerokość i wysokość składów magazynowych – bez konieczności zmiany funkcjonowania
całego systemu.
Podczas bieżącej pracy systemu możliwy jest nieograniczony dostęp, co znacznie ułatwia prowadzenie prac
konserwacyjnych. Etapy rozbudowy można z łatwością
zintegrować z infrastrukturą istniejącego komputerowego systemu zarządzania magazynem. Co więcej:
dzięki koncepcji 3D-MATRIX Solution system magazynowy przejmuje cały proces sekwencjonowania.
Przenośniki wahadłowe firmy SSI Schäfer mają maksymalny dostęp do miejsc składowania. Elastyczna
liczba wind oferuje natomiast większą liczbę stanowisk transferowych.
W ten
sposób następuje nie tylko
rozłączenie urządzenia
magazynowego i stanowiska do
komisjonowania, lecz także skrócenie procesu wstępnego buforowania do
max. godziny. Pozwala to zniwelować różnice w strukturze zamówienia i towaru.
Tę innowacyjną koncepcję stosują już nie tylko producent napojów Gerolsteiner-Brunnen GmbH & Co.
KG, Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG i detaliczny
sprzedawca artykułów spożywczych ES3 LLC z USA,
lecz także dostawca modnej biżuterii beeline GmbH
i przedsiębiorstwo handlowe Lidl.
SSI Schäfer od środka
Kamień milowy w historii przedsiębiorstwa:
pojemnik magazynowy
Fix z blachy stalowej
Początek lat 70.: wprowadzenie na rynek pojemników w
formacie EURO
Pojemniki
w centrum
uwagi
Pojemniki Schäfer istnieją już całe wieki. W działalności produkcyjnej i magazynowej są utrwalonym
pojęciem. Czym są pojemniki SSI Schäfer, wyjaśniają
Thomas Schleisick i Thomas Jettkant.
Co oznaczają pojemniki dla SSI Schäfer?
T. Schleisick: Pojemniki oznaczają kamień węgielny historii naszego przedsiębiorstwa i cały czas zajmują ważne miejsce w działalności SSI Schäfer.
Z czasem powstało jednak wiele innych ważnych sektorów produktów.
Czy skrzynie z blachy stalowej nie wysłużyły się z upływem czasu?
T. Jettkant: Skrzynie z obydwu materiałów – stali i tworzywa sztucznego –
definitywnie mają rację bytu. Są takie zastosowania, które wymagają użycia
wyłącznie pojemników stalowych. Na przykład, kiedy trzeba przetransportować bardzo ciężki ładunek albo taki, który wymaga stałej temperatury,
oraz kiedy należy przeprowadzić procesy uszlachetniania lub mycia. Z tego
powodu w dalszym ciągu będziemy oferować skrzynie z blachy stalowej.
Obszar zastosowania pojemników plastikowych jest bez wątpienia szerszy.
Są one lżejsze i można je stosować na przykład w zautomatyzowanych
magazynach, np. w automatycznym magazynie części drobnych, na przenośnikach lub przy zastosowaniu systemów robotowych.
Jaki wkład wnoszą Państwa pojemniki w automatyzację?
T. Schleisick: Rozwiązania automatyzacyjne zasadniczo są dostosowane do
indywidualnych wymogów klienta. To samo dotyczy w jednakowym stopniu
pojemników. Muszą one spełniać najróżniejsze wymagania, z jednej strony
w odniesieniu do samego transportowanego lub magazynowanego produktu, a z drugiej strony w odniesieniu do zautomatyzowanych procesów
logistycznych. W momencie rozpoczęcia projektu zawsze zadajemy sobie
kluczowe pytanie: „W jaki sposób możemy najlepiej i najbezpieczniej przemieszczać produkt klienta w obrębie magazynu?”. Na podstawie wyników
analizy często wspólnie z Klientem opracowujemy optymalną koncepcję
pojemnika, która uwzględnia odpowiednie cechy konstrukcji.
Jakie ciekawostki obserwują Panowie obecnie na rynku?
T. Jettkant: Obecnie możemy stwierdzić większe zapotrzebowanie na coraz
bardziej specyficzne rozwiązania. Potrzebę dostosowania produktu do
indywidualnych potrzeb klienta (ang. customizing) obserwujemy w różnych
branżach. Do typowych wymogów stawianych w odniesieniu do pojemników
należą: Pojemnik musi nadawać się do automatyzacji. Musi istnieć możliwość jego wewnętrznego sterowania i zewnętrznego śledzenia – dotyczy
to więc oznaczenia pojemników, na przykład kodem kreskowym, kodami
2D, transponderem RFID lub oznaczeniem typu in-mould. Inny ważny
aspekt odnosi się do funkcji ochronnej pojemnika, to znaczy pojemnik
powinien chronić produkty przed kurzem i wilgocią. Zwłaszcza w przypadku
zastosowań z wykorzystaniem bardzo charakterystycznych i wymagających
produktów rośnie zapotrzebowanie na optymalnie dopasowane pojemniki
transportowe. Należy zdać sobie sprawę z tego, że pojemnik znajduje się
po prostu najbliżej produktu! Dlatego warto jest zainwestować w doskonałe
opakowanie.
Thomas Schleisick, kierownik
sprzedaży systemów pojemnikowych
Thomas Jettkant, kierownik
sprzedaży opakowań konstrukcyjnych
Nadające się do automatyzacji pojemniki dla coraz bardziej kompleksowych
projektów.
Dzięki idealnie dostosowanej formie wsporniki urządzeń chronią
towary podczas transportu
i zautomatyzowanej obsługi.
23
Oprogramowanie do wydajnych procesów
magazynowych
WAMAS obsługuje zarówno ręczne, jak i zautomatyzowane
systemy magazynowe – poprzez sterowanie, kontrolę i
optymalizację wszystkich procesów logistycznych.
Jako partner SAP Service oferujemy wsparcie przy wdrażaniu i
realizacji idealnie dostosowanych rozwiązań SAP EWM
i świadczymy kompleksową obsługę posprzedażową.
Aktualizacja stopki redakcyjnej update
Wydawca i osoba odpowiedzialna za treść: SSI Schäfer / FRITZ SCHÄFER GMBH · D-57289 Neunkirchen
Public Relations / Redakcja: Jochen Besser – eMail [email protected]
SSI SCHAEFER Sp. z o.o.
ul. Opalińskiego 10
PL-01-645 Warszawa
Tel +48 / 22 / 6 65 94 06
Fax +48 / 22 / 6 65 94 08
[email protected]
SSI SCHÄFER
FRITZ SCHÄFER GMBH
Fritz-Schäfer-Straße 20
D-57290 Neunkirchen
Tel +49 / (0) 27 35 / 70 - 1
[email protected]
SSI SCHÄFER NOELL GMBH
i_Park Klingholz 18 -19
D-97232 Giebelstadt
Tel +49 / (0) 93 34 / 9 79 - 0
[email protected]
SSI SCHÄFER PEEM GMBH
Fischeraustraße 27
A-8051 Graz
Tel +43 / (0)3 16 / 60 96 - 0
[email protected]
www.ssi-schaefer.pl
update 0389_052014_h © SSI Schäfer · Zmiany techniczne we wszystkich produktach wymienionych w treści zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
SALOMON AUTOMATION GMBH
Friesachstraße 15
A-8114 Friesach
Tel +43 / (0) 31 27 / 2 00 - 0
[email protected]

Podobne dokumenty

SyStemy zautomatyzowane

SyStemy zautomatyzowane drobnych (AKL) zostały opracowane tak, by spełnić wymogi wysoko dynamicznych procesów logistycznych i magazynowych i są tym samym czymś więcej niż tylko uzupełnieniem naszej szerokiej palety klasyc...

Bardziej szczegółowo