Ustawa o rachunkowości

Komentarze

Transkrypt

Ustawa o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości
Książka zawiera uaktualniony na wrzesień 2016 r. tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami.
Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:
●
●
Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów
Rachunkowości.
Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej
zmianie znajduje się przypis informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.
Format B5, 88 stron

Podobne dokumenty