Mapa Koliberalizmu 2.0

Komentarze

Transkrypt

Mapa Koliberalizmu 2.0
2
Projekt
Mapa KoLiberalizmu
...czyli biblioteczka KoLibra.
Koordynacja i redakcja projektu: Maciej Letkiewicz
Wykonanie: Marcin Chmielowski, Mikołaj Pisarski, Michał Andrzej Wirtel
Opracowanie graficzne: Kamil Grzebyta
MAPA KOLIBERALIZMU |
2
Mapa KoLiberalizmu
Spis treści
Dla początkujących:
 Ekonomia
 Myśl polityczna i filozofia
 Historia
Dla średnio-zaawansowanych:
 Ekonomia
 Myśl polityczna i filozofia
 Historia
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
3
Ekonomia dla początkujących
Ekonomia w jednej lekcji
Autor: Henry Hazlitt
Gatunek: Ekonomia
Opis: Bardzo dobra książka na początek. Autor, jeden z
lepszych popularyzatorów szkoły austriackiej, w prostych
słowach tłumaczy podstawy ekonomii i kluczowe zjawiska
ekonomiczne.
Poziom trudności:
Ekonomia dla normalnych ludzi
Autor: Gene Callahan
Gatunek: Ekonomia
Opis: Podstawy podejścia wolnorynkowego w ekonomii
napisane tak, aby każdy mógł je zrozumieć.
Poziom trudności:
Co widać i czego nie widać
Autor: Frederic Bastiat
Gatunek: Ekonomia
Opis: Jeden z najbardziej znanych esejów Bastiata, do dziś
aktualna krytyka państwowej ingerencji w gospodarkę.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
4
Ekonomia dla początkujących
Wolny wybór
Autor: Rose i Milton Friedmanowie
Gatunek: Ekonomia
Opis: Jedna z najważniejszych książek popularyzujących
wolny rynek, do leseferyzmu przekonała tysiące osób
Poziom trudności:
Mentalność antykapitalistyczna
Autor: Ludwig von Mises
Gatunek: Ekonomia
Opis: Bardzo prosta książka Misesa, idealna na początek.
Autor zastanawia się w niej skąd bierze się u niektórych
ludzi
niechęć
do
przedsiębiorców
i
kapitalistów.
Argumentuje też za wolnym rynkiem jako niedoskonałym,
ale nadal najlepszym regulatorem jaki może kształtować
gospodarkę i uczynić ją wydajniejszą.
Poziom trudności:
Szkoła Austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i
przedsiębiorczość
Autor: Jesus Huerta de Soto
Gatunek: Ekonomia
Opis: Napisana prostym językiem dydaktyczna pozycja
prezentująca najważniejsze postaci Szkoły Austriackiej,
ich wkład w rozwój ekonomii, oraz historyczne
umocowanie szkoły w dokonaniach późnych scholastyków
Hiszpańskich. Bardzo dobra na początek przygody z ASE!
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
5
Ekonomia dla początkujących
Ekonomia wolnego rynku
Autor: Murray N. Rothbard
Gatunek: Ekonomia
Opis: Podstawowe dzieło Rothbarda dotyczące ekonomii.
Wywarła spory wpływ na środowisko anarchokapitalistów,
którzy zgadzając się z nią lub z nią polemizując wytworzyli
kilka ciekawych nurtów ideowych.
Poziom trudności:
Złoto, banki, ludzie. Krótka historia pieniądza
Autor: Murray N. Rothbard
Gatunek: Ekonomia
Opis: Bardzo dobrze napisana książka z pogranicza historii
i teorii ekonomii. Rothbard udowadnia w niej, że pieniądz
nie zawsze był państwowy, że istniał jako produkt
wytwarzany prywatnie i że dzisiejsze problemy z
pieniądzem mają związek z jego nacjonalizacją i odejściem
od standardu złota.
Poziom trudności:
Ukryty Ład
Autor: David Friedman
Gatunek: Ekonomia
Opis: Syn noblisty pisze libertariański podręcznik do
podstaw ekonomii. Pożyteczna lektura.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
6
Ekonomia dla początkujących
Kościół a wolny rynek
Autor: Thomas E. Woods
Gatunek: Ekonomia
Opis: Napisana z pasją obrona wolnego rynku pisana z
pozycji
wierzącego
katolika.
Pozycja
szczególnie
wartościowa, nie tylko ze względu na wysoką wartość
dydaktyczną ale także na zawarte w niej argumenty
przeciwko interwencjonizmowi, jako narzędziu realizacji
celów stawianych sobie przez współczesny Kościół w
dziedzinie życia publicznego. Pozycja nie tylko dla
wierzących!
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
7
Myśl polityczna i filozofia dla początkujących
Rok 1984
Autor: George Orwell
Gatunek: Fikcja literacka
Opis: Literacka przestroga przed totalitaryzmem i
państwem kontrolującym swoich obywateli na każdym
kroku.
Poziom trudności:
Folwark zwierzęcy
Autor: George Orwell
Gatunek: Fikcja literacka
Opis: Znana i bardzo wymowna wizja przeradzania się
rewolucji w swoje przeciwieństwo.
Poziom trudności:
Atlas zbuntowany
Autor: Ayn Rand
Opis: Pompatyczna i zdaniem niektóych przegadana
apologia twórczej jednostki, jednocześnie political - fiction
pokazujące co się dzieje, kiedy politycy niszczą wolny rynek
i przedsiębiorczość. Warto znać, choć krytyczna analiza
tekstu jest bardzo wskazana w przypadku tej lektury.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
8
Myśl polityczna i filozofia dla początkujących
Nowy wspaniały świat
Autor: Aldous Huxley
Gatunek: Fikcja literacka
Opis: Dla jednych utopia, dla innych jej przeciwieństwo.
Dla nas to drugie.
Poziom trudności:
W stronę wolności
Autor: Lord Acton
Gatunek: Historia / Myśl polityczna
Opis: Zbiór prac Lorda Actona ukazujący historię i rozwój
ideii wolności, oraz interpretację tego procesu. Książka o
wysokich walorach dydaktycznych!
Poziom trudności:
Dobry "zły" liberalizm
Autor: Stanisław Michalkiewicz
Gatunek: Myśl polityczna
Opis: Jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich
prawicowych publicystów pisze o różnych podejściach
związanych z liberalizmem. Jeżeli chcesz wiedzieć czym
różni się klasyczny liberalizm od socjalliberalizmu, to jest to
zdecydowanie książka dla Ciebie.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
9
Myśl polityczna i filozofia dla początkujących
Liberalizm w tradycji klasycznej
Autor: Ludwig von Mises
Gatunek: Myśl polityczna
Opis: Dobry opis tego, czym jest liberalizm spisany piórem
człowieka, który z czasem sam stał się ikoną liberalizmu.
Poziom trudności:
O demokracji w Ameryce
Autor: Alexis de Tocqueville
Opis: Najwybitniejsze dzieło Tocqueville'a, w którym
przedstawia
on
szeroką
panoramę
społeczeństwa
Amerykańskiego z początków XIX wieku, i konfrontując
jego obraz ze swoją rodzinną Francją poddaje krytyce obraz
ustroju masowej demokracji.
Poziom trudności:
Wolność pod ostrzałem
Autor: Ron Paul
Gatunek: Myśl polityczna
Opis: Częściowo zdezaktualizowany, ale nadal ważny zbiór
opinii i argumentów Rona Paula. Jego wypowiedzi
dotyczące
roli
państwa
i
istotności
zapisów
w
amerykańskiej konstytucji mogą być nadal inspirujące.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
10
Myśl polityczna i filozofia dla początkujących
Myśli nowoczesnego Polaka
Autor: Dmowski Roman
Gatunek: Myśl polityczna
Opis: Jedna z najważniejszych książek polskiej myśli
politycznej XX wieku. Dmowski bezceremonialnie obnaża
nasze narodowe słabości i wskazuje pozytywizm oraz pracę
organiczną jako metody odzyskania przez Polaków
znaczenia w świecie. Aktualne po dziś dzień.
Poziom trudności:
Rynek i Wolność
Autor: Linda i Moriss Tannehill
Gatunek: Myśl polityczna
Opis:
Dobra
książka
anarchokapitalizmu.
tłumacząca
podstawy
Poziom trudności:
Rewolucja i kontrrewolucja
Autor: Plinio Corrêa de Oliveira
Gatunek: Myśl polityczna
Opis: Chrześcijańska, historiozoficzna wizja zmagań dobra
i zła, utożsamianych przez rewolucje niszczące Ład i próby
jego odbudowy.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
11
Myśl polityczna i filozofia dla początkujących
Polactwo, Michnikowszczyzna, Czas wrzeszczących
staruszków, W skrócie i Myśli Nowoczesnego Endeka
Autor: Rafał Ziemkiewicz
Gatunek: Myśl polityczna
Opis: Cała seria książek prezentujących w sposób
publicystyczny autorską wizję współczesnej historii Polski.
Warto znać, należy jednak pamiętać, że nie są to książki
naukowe.
Poziom trudności:
Odkrywając wolność
Autor: Leszek Balcerowicz
Gatunek: Ekonomia/Myśl polityczna
Opis: Wybór tekstów dotykających różnych aspektów
wolności. Ciekawa lektura, daje obraz tego, jak zmieniał się
liberalny dyskurs na przestrzeni wieków.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
12
Historia dla początkujących
Rosja bolszewików
Autor: Richard Pipes
Gatunek: Historia
Opis: Słynny historyk wnikliwie przedstawia historię, teorię
i praktykę socjalizmu, zarówno w samym ZSRR, jak i poza
nim. "Książka ta jest zarówno wprowadzeniem do historii
ruchu komunistycznego, jak i jego nekrologiem" - pisze
autor.
Poziom trudności:
Europa
Autor: Norman Davies
Gatunek: Historia
Opis: Opus magnum Normana Daviesa, dzięki lekkiej
stylowi autora wciągająca. Obejmuje dzieje Europy od
starożytnej Grecji po upadek radzieckiego imperium.
Poziom trudności:
Boże Igrzysko
Autor: Norman Davies
Gatunek: Historia
Opis: Całościowe omówienie historii Polski, lekkie i ciekawe
w odbiorze. Dobre na początek.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
13
Historia dla początkujących
Pakt Ribbentrop-Beck
Autor: Zychowicz Piotr
Gatunek: Historia
Opis: Głośna książka popularnego publicysty i historyka, w
której kreśli on obraz możliwego alternatywnego przebiegu
II WŚ, ważąc korzyści i straty jakie ponieśliśmy w wyniku
nie zawarcia tytułowego paktu "Ribbentrop-Beck"
Poziom trudności:
Obłęd '44
Autor: Zychowicz Piotr
Gatunek: Historia
Opis: Kolejna książka Zychowicza, w której autor próbuje
podważyć i na nowo ocenić utrwalony w naszej historii
obraz Powstania Warszawskiego. Jest to chłodna analiza na
podstawie której autor wyciąga wnioski miażdżące dla
Polskiego Państwa Podziemnego nie wahając się nazwać
decyzji o rozpoczęciu Powstania mianem tytułowego
"Obłędu".
Poziom trudności:
Bestie
Autor: Płużański Tadeusz
Gatunek: Historia
Opis: Napisana w sposób bezkompromisowy książka
będąca porażającą dokumentacją zbrodni i terroru jakiego
w latach powojennych dopuszczali się na Polskich
Patriotach komunistyczni zbrodniarze.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
14
Historia dla początkujących
Miecz i tarcza komunizmu
Autor: Terlecki Ryszard
Gatunek: Historia
Opis: Napisana możliwie obiektywnie książka podejmująca
trud opisania mechanizmów tworzenia i funkcjonowania
komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w powojennej
Polsce. Szczególne miejsce autor poświęca opisowi działań
służb wymierzonych w opozycję oraz przeciwko Kościołowi.
Poziom trudności:
Polska Piastów
Autor: Jasienica Paweł
Gatunek: Historia
Opis: Pierwsza część znanego cyklu esejów historycznych
Pawła Jasienicy, to - według słów samego autora swobodne literackie opowiadanie o dziejach Polski w
okresie formowania się jej państwowości. Oglądamy tu losy
kraju i narodu, który rządzony przez przedstawicieli
jednego rodu królewskiego zdobywa sobie poczesne
miejsce na mapie Europy.
Poziom trudności:
Polska Jagiellonów
Autor: Jasienica Paweł
Gatunek: Historia
Opis: Klasyczne już dzieło, na którym uczyły się historii
tysiące
Polaków.
Wszechstronna
wizja
wydarzeń
politycznych, życia społecznego i kulturalnego w czasach
Jagiellonów.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
15
Historia dla początkujących
Potęga Pieniądza: Finansowa historia świata
Autor: Niall Ferguson
Gatunek: Historia
Opis: Napisana z popularyzatorskim zacięciem książka
jednego z najpopularniejszych historyków na świecie
próbuje przekonać czytelnika, iż do możliwie pełnego
zrozumienia historii ludzkości niezbędne jest docenienie
potęgi ekonomii oraz roli pieniądza
Poziom trudności:
Gender - światowa norma polityczna i kulturowa
Autor: Marguerite A. Peeters
Gatunek: Historia
Opis: Opatrzona przedmową Abp. Hosera oraz profesora
KUL ks. Tadeusza Guza książka w przystępny sposób
opisuje historię zdobywania przez ideologię gender
kolejnych
przyczółków,
zarówno
w
środowisku
akademickim jak i politycznym, a także jednoznacznie
demaskuje jej korzenie ideologiczne wskazując na jej
źródło w marksizmie kulturowym, i postmodernizmie.
Poziom trudności:
Od Rzezi Wołyńskiej do akcji "Wisła". Konflikt
polsko-ukraiński w latach 1943-1947
Autor: Grzegorz Motyka
Gatunek: Historia
Opis: Napisana w przystępny, popularyzatorski sposób
ksążka stanowiąca kompedium wiedzy na temat trudnych
stosunków polsko-ukraińskich w trakcie największego
nasilenia konfliktu między oboma narodami.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
16
Historia dla początkujących
Na nieludzkiej ziemi
Autor: Czapski Józef
Gatunek: Historia / Świadectwo
Opis: Wstrząsający obraz cierpienia i bezprawia
towarzyszący komunistycznym rządom. Książka zaliczana
obok "Innego Świata" i "Archipelagu Gułag" do kanonu
świadectw prawdziwej, zbrodniczej natury sowieckiego
totalitaryzmu.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
17
Ekonomia dla średnio-zaawansowanych
Dzieła zebrane
Autor: Frederic Bastiat
Gatunek: Ekonomia
Opis:
Wszystko
to,
co
napisał
Bastiat.
Dla
zainteresowanych jego myślą, ponieważ najlepsze jego
dzieła można przeczytać na wyrywki, bez konieczności
wgłębiania się w całość tego, co napisał.
Poziom trudności:
Ludzkie działanie
Autor: Ludwig von Mises
Gatunek: Ekonomia
Opis: Opus magnum Misesa. Długa i wymagająca książka,
której przeczytanie daje jednak sporo satysfakcji. Dla
zainteresowanych szkołą austriacką lektura obowiązkowa.
Poziom trudności:
Socjalizm
Autor: Ludwig von Mises
Gatunek: Ekonomia
Opis: Konsekwentna i przekonywująca odpowiedź na
pomysły etatyzacji gospodarki, napisana przez człowieka,
który poświęcił życie walce o wolność.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
18
Ekonomia dla średnio-zaawansowanych
Wielki kryzys w Ameryce
Autor: Murray N. Rothbard
Gatunek: Ekonomia
Opis: Przenikliwe i dobrze uargumentowane dzieło
pokazujące austriacką analizę największego kryzysu
ekonomicznego
w
XX
wieku.
Lektura
nie
dla
początkujących.
Poziom trudności:
Moralna wyższość wolnej gospodarki
Autor: Michał Wojciechowski
Gatunek: Ekonomia
Opis: Świecki profesor teologii pisze o moralnych
aspektach wolnego rynku. Bardzo ważna książka dla tych,
którzy szukają w ekonomii innych wymiarów, niż tylko
materialny.
Poziom trudności:
Badania nad naturą i przyczynami bogactwa
narodów
Autor: Adam Smith
Gatunek: Ekonomia
Opis: Legendarne dzieło, w świadomości powszechnej
stanowiące początek badań ekonomicznych jako odrębnej
nauki. Klasyka.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
19
Ekonomia dla średnio-zaawansowanych
Struktura produkcji. Giełda, Kapitał, Konsumpcja
Autor: Mark Skousen
Gatunek: Ekonomia
Opis: Impoująca książka stanowiąca finezyjne połączenie
bogatego doświadczenia autora zdobytego na Wall Street z
solidną austriacką teorią. Skousen, znany zwolennik
ekonomii podażowej, prezentuje w niej przede wszystkim
istniejące modele produkcji, oraz na ich podstawie wyciąga
wnioski dotyczące funkcjonowania całej gospodarki
rynkowej.
Poziom trudności:
Prakseologia: metodologia Szkoły Austriackiej
Autor: Murray N. Rothbard
Gatunek: Ekonomia
Opis: Krótkie i zwięzłe wprowadzenie do metodologii
głównej linii szkoły austriackiej.
Poziom trudności:
Tragedia euro
Autor: Philipp Bagus
Gatunek: Ekonomia
Opis: Krytyka eurowaluty napisana przez najzdolniejszego
austriaka młodego pokolenia. Bardzo ważna lektura, jak
najbardziej aktualna.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
20
Ekonomia dla średnio-zaawansowanych
Austriacy o standardzie złota
Autor: Llewellyn Rockwell jr
Gatunek: Ekonomia
Opis: Wybór nadal aktualnych tekstów przedstawicieli
szkoły austriackiej. Punktem wyjścia dla zbioru jest namysł
nad potrzebą powrotu do stabilnej waluty.
Poziom trudności:
Pod prąd głównego nurtu ekonomii
Autor: Mateusz Machaj (red.)
Gatunek: Ekonomia
Opis: Zbiór tekstów polskich
austriackiej. Warto znać.
przedstawicieli
szkoły
Poziom trudności:
Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze
Autor: Richard Prebble
Gatunek: Ekonomia
Opis: Bardzo inspirujący zapis wychodzenia Nowej Zelandii
z więzów, którymi były nadmierne regulacje, biurokracja i
zbyt duża ingerencja państwa w gospodarkę.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
21
Ekonomia dla średnio-zaawansowanych
Konkurencja i przedsiębiorczość
Autor: Israel Kirzner
Gatunek: Historia
Opis: Kirzner w swym dziele analizuje tematy, które
ekonomiści zwykle traktują po macoszemu. W książce
przedstawiona zostaje teoria konkurencji, która wg. autora,
pozostając w nierozerwalnym związku z przedsiębiorczością
jest niezbędna do poprawnego zrozumienia funkcjonowania
rynku.
Poziom trudności:
Zasady Ekonomii
Autor: Carl Menger
Gatunek: Ekonomia
Opis: Wybitna pozycja, od której publikacji w 1871 roku
datować można początek Austriackiej Szkoły Ekonomii. W
swojej książce Menger, z niesamowitą pasją wyjaśnia
subiektywną naturę wartości, oraz formuuje teorię
użyteczności krańcowej, a także rozprawia nad naturą
towarów, formowania się cen oraz samego pieniądza.
Poziom trudności:
Dzieła zebrane, t 1 i 2
Autor: Adam Heydel
Gatunek: Ekonomia
Opis: Kompletny zbiór pism jednego z najwybitniejszych
polskich ekonomistów Adama Heydla jest wspaniałym
pomnikiem geniuszu swego twórcy, który pisząc głównie o
problemach Polskiej gospodarki okresu międzywojnia
zdradza talent analityczny powszechnie oceniany jako
nieustępujący w niczym samemu Misesowi, który w
cytatach często gości na kartach jego prac.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
22
Ekonomia dla średnio-zaawansowanych
Wiara i wolność
Autor: Alejandro A. Chafuen
Gatunek: Historia / Ekonomia
Opis: Opracowanie dotyczące szkoły z Salamanki - grupy
uczonych duchownych którzy w późnośredniowiecznej
Hiszpanii opracowali zręby ekonomii jako nauki. Ważna
lektura, dotyka przeważnie pomijanej tematyki.
Poziom trudności:
Ekonomiczny wymiar polskiego liberalizmu
Autor: Krystyna Rogaczewska
Gatunek: Historia
Opis: O polskich wolnorynkowcach przeważnie się nie
pisze, a szkoda. Ta książka nadrabia ewidentną lukę
wydawniczą.
Poziom trudności:
Droga do zniewolenia
Autor: Friedrich August von Hayek
Gatunek: Ekonomia / Myśl polityczna
Opis: Hayek w sposób przekonywujący pisze o ryzyku
wynikającym z przyznawania państwu coraz większej i
większej ilości uprawnień. Jego zdaniem, musi się to odbić
na ograniczeniu wolności jednostki i może się skończyć
totalitaryzmem. Książka szeroko komentowana, doceniona
nawet przez Keynesa, który napisał, że prawie całkowicie
zgadza się z jej moralną i filozoficzną wymową.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
23
Ekonomia dla średnio-zaawansowanych
Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu
Autor: Friedrich August von Hayek
Gatunek: Ekonomia / Myśl polityczna
Opis:
Ostatnia
książka,
którą
napisał
Hayek.
Podsumowanie jego badań nad państwem, prawem i
społeczeństwem. Trudna w odbiorze, ale satysfakcjonująca
lektura.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
24
Myśl polityczna i filozofia dla średnio-zaawansowanych
Demokracja. Bóg, który zawiódł
Autor: Hans-Hermann Hoppe
Gatunek: Ekonomia / Myśl polityczna
Opis: Doskonała, choć mocno polemiczna krytyka
współczesnego modelu państwa. Hoppe prezentuje nie tylko
swoje poglądy będące w kontrze do współczesnego
dyskursu politologicznego, ale także proponuje powrót do
czasów, kiedy państwa były prywatną własnością władców.
Bardzo
ciekawa
lektura,
wymaga
jednak
dość
abstrakcyjnego myślenia.
Poziom trudności:
Ontologiczne podstawy posiadania
Autor: Adam Workowski
Gatunek: Filozofia
Opis: Dość trudna na początek, ale ważna książka. Autor
pisze w nich o różnych teoriach własności. Przydatna
lektura, wprowadzająca wiele porządku.
Poziom trudności:
Umysł Zamknięty
Autor: Allan Bloom
Gatunek: Filozofia
Opis: Książka odpowiadająca na pytanie skąd się wziął
kryzys uniwersytetu. Warto przeczytać, szczególnie przed
pójściem na studia. Potem może być za późno.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
25
Myśl polityczna i filozofia dla średnio-zaawansowanych
Powrót człowieka pierwotnego
Autor: Ayn Rand
Gatunek: Filozofia
Opis:
Wybór
esejów
autorstwa
Rand
i
jej
współpracowników.
Antysocjalistyczna
argumentacja
przeprowadzona z punktu widzenia obiektywizmu.
Przydatne argumenty.
Poziom trudności:
W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu
Autor: Dariusz Juruś
Gatunek: Filozofia
Opis: Doskonałe opracowanie porządkujące czym jest, a
czym nie jest libertarianizm.
Poziom trudności:
Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa
Autor: Magdalena Modrzejewska
Gatunek: Filozofia
Opis: Opracowanie dotyczące współczesnego
libertarianizmu amerykańskiego. Przydatna lektura dla
zainteresowanych tematem.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
26
Myśl polityczna i filozofia dla średnio-zaawansowanych
Etyka wolności
Autor: Murray N. Rothbard
Gatunek: Filozofia
Opis: Na pewno nie konserwatywna, ale jednocześnie
zdecydowanie liberalna teoria etyczna Rothbarda to dobry
punkt od którego można zacząć zgłębiać austrolibertarianizm, bądź też zacząć się z nim nie zgadzać.
Poziom trudności:
Egalitaryzm, czyli bunt przeciwko naturze
Autor: Murray N. Rothbard
Gatunek: Filozofia
Opis: Ważna książka dla libertarian, Rothbard pokazuje w
niej zgubny wpływ równania w dół, jakże modnego w
dzisiejszych czasach. Pozostałe eseje równie ciekawe.
Warto jednak mieć już pewne rozeznanie w pisartwie
Rothbarda zanim się usiadzie do akurat tej lektury.
Poziom trudności:
Liberalizm u kresu historii
Autor: Piotr Bartula
Gatunek: Filozofia
Opis: Bardzo elokwentna i dość wymagająca obrona
wolnego rynku, kapitalizmu i wolności obywatelskich.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
27
Myśl polityczna i filozofia dla średnio-zaawansowanych
Kultura jest ważna
Autor: Roger Scruton
Gatunek: Filozofia
Opis: Dobrze uargumentowana obrona przed polityczną
poprawnością i równaniem w dół w imię nieobrażania
nikogo.
Poziom trudności:
Etyka Nikomachejska
Autor: Krystyna Rogaczewska
Gatunek: Filozofia
Opis: Najszerzej znane dzieło Arystotelesa, zawierające
najpełniejszy opis poglądów etycznych tego wielkiego
filozofa.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
28
Historia dla średnio-zaawansowanych
Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789-1984
Autor: Erik von Kuehnelt-Leddihn
Gatunek: Historia
Opis: Od rewolucji francuskiej, poprzez marksistowski
komunizm i hitlerowski narodowy socjalizm, autor bada
przyczyny, które sprawiają, że budowanie raju na Ziemi
zamienia się w piekło.
Poziom trudności:
Historia Polski Średniowiecze
Autor: Szczur Stanisław
Gatunek: Historia
Opis: Obszerne, szczegółowe i wieloaspektowe omówienie
historii Polski w okresie średniowiecza. Obejmuje zarówno
sprawy polityczne, gospodarcze, społeczne jak i
kulturalne.
Poziom trudności:
Bitwa pod Grunwaldem
Autor: Kuczyński S. M
Gatunek: Historia
Opis: Omówienie jednej z najważniejszych bitew w
historii.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
29
Historia dla średnio-zaawansowanych
Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach
Autor: Biskup Marian, Labuda Gerard
Gatunek: Historia
Opis: Obszerny
krzyżackiego.
i
dokładny
opis
dziejów
zakonu
Poziom trudności:
Bolesław Śmiały – Szczodry i biskup Stanisław
Autor: Tadeusz Grudziński
Gatunek: Historia
Opis: Całościowe rozpatrzenie
najważniejszych
konfliktów
średniowiecznej historii Polski.
przebiegu jednego z
wewnętrznych
w
Poziom trudności:
Jesień średniowiecza
Autor: Johan Huizinga
Gatunek: Historia
Wybitny historyk i filozof kultury współcześnie znany
raczej ze swojego dzieła "Homo Ludens" w tej obszernej
książce kreśli imponujący przekrój życia ludzkiego w okresie
średniowiecza odzierając je z wielu nieprawdziwych mitów
jakie zdążyły narosnąć wokół tego okresu.
Opis:
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
30
Historia dla średnio-zaawansowanych
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach
1409–1411
Autor: Kuczyński S.M.
Gatunek: Historia
Opis: Obszerna i szczegółowa, ale za to świetnie
wyjaśniająca cały przebieg Wielkiej Wojny z Zakonem
Krzyżackim.
Poziom trudności:
Dynamika kapitalizmu
Autor: Fernand Braudel
Gatunek: Historia
Opis: Krótki esej opisujący powstanie kapitalizmu formacji ekonomicznej, która umożliwiła Zachodowi
niespotykany wcześniej wzrost potęgi i dobrobytu.
Poziom trudności:
Społeczeństwo feudalne
Autor: Marc Bloch
Gatunek: Historia
Opis: Potężne dzieło odkłamujące wiele mitów narosłych
wokół średniowiecza.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
31
Historia dla średnio-zaawansowanych
Potęga Pieniądza: Finansowa historia świata
Autor: Niall Ferguson
Gatunek: Historia
Opis: Napisana z popularyzatorskim zacięciem książka
jednego z najpopularniejszych historyków na świecie
próbuje przekonać czytelnika, iż do możliwie pełnego
zrozumienia historii ludzkości niezbędne jest docenienie
potęgi ekonomii oraz roli pieniądza
Poziom trudności:
Parlament w Polsce. Przemiany politycznoustrojowe na przestrzeni XX wieku
Autor: Paweł Momro
Gatunek: Historia
Opis: Członek KoLibra poddaje analizie przemiany
ustrojowe jakich doświadczyła Polska na przestrzeni XX
wieku, poświęcając także miejsce na wnikliwą analizę
działania Sejmu i Senatu. Pozycja o wysokich walorach
dydaktycznych!
Poziom trudności:
Dawny ustrój i rewolucja
Autor: Alexis de Tocqueville
Gatunek: Historia / Myśl polityczna
Opis: Obok "O Demokracji w Ameryce" najbardziej znane
dzieło Tocqueville’a będące nie tylko pomnikiem opisu
Rewolucji w jego czasach, lecz także do dziś pozostające
aktualnym ze względu na niezwykle ciekawe wnioski
autora dotyczące ciągłości procesów poprzedzających, jak
i następujących po zdawało by się zupełnym zerwaniu z
dawnym ustrojem.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
32
Historia dla średnio-zaawansowanych
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie t1 i 2
Autor: Karl Raimund Popper
Gatunek: Historia / Myśl polityczna
Opis: W swoim dwutomowym opus magnum Popper
rozprawia się z powracającą na przestrzeni wieków myśl
określaną mianem historycyzmu. Rozpoczynając od krytyki
Platona, poprzez Hegla i Marksizm błyskotliwie demaskuje
on anty-społeczne i anty-humanistyczne efekty do jakich
musi doprowadzić konsekwentne stosowanie tej metody.
Równocześnie
proponuje
on
program
pozytywny,
rozwijając koncepcję społeczeństwa otwartego.
Poziom trudności:
O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest
skończona (polityka Józefa Becka)
Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
Gatunek: Historia / Publicystyka
Opis: Traktuje o polityce zagranicznej II RP w dobie
Józefa Becka – ucznia Piłsudskiego. Jest to opracowanie
krytyczne wobec wychowanka marszałka.
Poziom trudności:
O wielości cywilizacyj
Autor: Feliks Koneczny
Gatunek: Historia / teoria cywilizacji
Opis: Najważniejsze dzieło Konecznego, w którym
wykłada on swoją definicję terminu 'Cywilizacja' jako
"metody ustroju życia zbiorowego", oraz postuluje zmianę
sposobu badań historii, z jałowej historii kultury na rzecz
spojrzenia bardziej całościowego.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
33
Historia dla średnio-zaawansowanych
O ład w historii
Autor: Feliks Koneczny
Gatunek: Historia / teoria cywilizacji
Opis: Kolejne dzieło tego najwybitniejszego z Polskich
historiozofów, w którym z polotem wykłada on swoją Teorię
Cywilizacji wskazując na siedem jego zdaniem kluczowych
w ich charakterystyce cech.
Poziom trudności:
Gramatyka Cywilizacji
Autor: Fernand Braudel
Gatunek: Historia / teoria cywilizacji
Opis: Dzieło w którym Braudel wykłada swój sposób
patrzenia na historię, porzucając typowy sposób
chronologicznego porządkowania kolejnych wydarzeń na
rzecz ewolucji idei. W książce tej przedstawia on swoją
definicję 'Cywilizacji' oraz bazując na niej podejmuje się
próby opisu współczesnego świata.
Poziom trudności:
Zderzenie Cywilizacji
Autor: Samuel P. Huntington
Gatunek: Historia / teoria cywilizacji
Opis: Niezwykle wpływowa książka stojąca w opozycji do
"Końca Historii" F. Fukuyamy, w której autor podejmuje się
próby zdefiniowania i wskazania głównych cywilizacji, oraz
przewidzenia i analizy możliwych konfliktów jakie pojawią
się w momencie ich zderzenia.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
34
Historia dla średnio-zaawansowanych
Mises. The Last Knight of Liberalism
Autor: Jorg Guido Hulsman
Gatunek: Biografia
Opis: Chyba najbardziej znana biografia Misesa. Dobra
lektura pokazująca Misesa nie tylko jako ekonomistę, ale
też jako człowieka.
Poziom trudności:
Margaret Thatcher: Portret Żelaznej Damy
Autor: John Blundell
Gatunek: Biografia
Opis: Jedna z najlepszych dostępnych po polsku biografi
Żelaznej Damy, przedstawiająca zarówno jej dokonania w
brytyjskim parlamencie, jak i życie po zakończeniu
sprawowania funkcji publicznej.
Poziom trudności:
Moje lata na Downing Street
Autor: Piotr Bartula
Gatunek: Biografia
Opis: Autobiografia Margaret Thatcher obejmująca lata
1979-1990, a więc okres w czasie którego pełniła funkcję
Premiera Wielkiej Brytanii. Żelazna Dama przedstawia w
niej zarówno przekonania i ideały jakie towarzyszyły jej u
władzy, jak i konkretne metody ich realizacji.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org
35
Historia dla średnio-zaawansowanych
Ronald Reagan: Duchowa biografia
Autor: Paul Kengor
Gatunek: Biografia
Opis:
Najpopularniejsza
biografia
Reagana,
przedstawiająca zarówno rolę 40 prezydenta Stanów
Zjednoczonych w obaleniu komunizmu, jak i jego walkę o
przywrócenie Ameryce najważniejszych wartości jej
założycieli.
Poziom trudności:
MAPA KOLIBERALIZMU | www.koliber.org

Podobne dokumenty