Warsztaty iluminatorskie Róża wiatrów

Komentarze

Transkrypt

Warsztaty iluminatorskie Róża wiatrów
Warsztaty iluminatorskie
Róża wiatrów
W ramach imprezy „Zimowe skryptorium' 2016”, Muzeum Regionalne Ziemi
Limanowskiej w Limanowej, zaprasza miłośników kaligrafii
na dwa spotkania
czwartkowe (21 i 28 stycznia) w godz. 12.00 – 14.00. Obecną edycję warsztatów
iluminatorskich poświęcimy dawnym mapom żeglarskim.
Zabytkowe mapy, globusy,
atlasy od dawna były i
nadal
są
-
ozdobą
w bibliotekach, muzeach,
zamożnych
i
domach
firmach. Początkowo
żłobione
na
ścianach
skalnych grot, rysowane na
skórach zwierząt lub na
glinianych
tabliczkach
z czasem stały się dziełami sztuki łączącymi naukę, wiedzę oraz sztuki plastyczne.
Do ich wykonywania używano także różnych technik graficznych m.in. drzeworyt,
miedzioryt. Na warsztatach przyjrzymy się skanom dawnych map, urzekających
swoim pięknem. Szczególnie mapom średniowiecznym, malowanym na pergaminie,
które zawierają charakterystyczne elementy graficzne, np.: linie kierunkowe których
centrum stanowi tzw. róża wiatrów, alegoryczne przedstawienia wiatrów, scen
i postaci mitologicznych lub fantastycznych stworzeń morskich, napisy zaś są pięknie
kaligrafowane. Wykonamy
fragment tajemniczej, dawnej mapy, wykorzystując
podstawową technikę, materiały i narzędzia iluminatorskie dostępne w naszym
skryptorium. Mile widziane są narzędzia własne uczestników: linijka, ołówek,
gumka, które ułatwiają pracę.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (max. 10 osób) prosimy o zapisy na każdy
termin oddzielnie. Telefonicznie: 18 3372 042 lub osobiście w biurze Muzeum.
Zajęcia są bezpłatne. Limanowa, ul. J. Marka 13. Prowadzi: Lidia Marek-Jurkowska.
Zapraszamy serdecznie :)