LISTOPAD

Komentarze

Transkrypt

LISTOPAD
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE
LISTOPAD
STARSZAKI
Tematy kompleksowe
1.
2.
3.
4.
Przygotowanie się zwierząt do zimy
Polska – moja Ojczyzna
Szaruga jesienna
W świecie zabawek
Pojęcia matematyczne
Skutki i następstwa
 Przewidywanie skutków w sytuacjach życiowych
 Zdobywanie rozumowania przyczynowo- skutkowego przy
projektowaniu zabaw tematycznych
 Opowiadanie własnych przygód i zastanawianie się nad przyczynami i
skutkami wydarzeo
Wiersz: „Piękna jest nasza ziemia” Cz. Janczarski
Piosenka: „Dzieo dobry, biały ptaku” muz. A. Markiewicz, sł. W. Chotomska
Piękna jest nasza ziemia
Piękna jest nasza ziemia,
Przejrzysty nad nią błękit
Piękna jest nasza mowa
I pieśni i piosenki
Piękna jest nasza Wisła
Od gór dalekich do morza.
Piękne są nasze dęby,
Topola, sosna i brzoza.
Piękny jest Biały Orzeł,
Piękna jest biel i czerwieo.
Piękna nasza ojczyzno,
Kochad będziemy cię wiernie!
Dzień Dobry,Biały Ptaku!
Kto ty jesteś? Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój, jaki znak twój
dobrze wiesz,
więc o ptaku najpiękniejszym
ptaku białym
razem z nami, razem z nami
śpiewaj pieśo.
Refren:
Dzieo dobry, biały ptaku
na skrzydłach niesiesz wiatr
od Bałtyku kroplę wody słonej,
białe płatki kwiatów od jabłonek
i te gwiazdki śniegu znalezione w słooc Tatr.
Dzieo dobry, biały ptaki,
twe skrzydła mocne są,
pod skrzydłami twymi żyzne pole,
jabłko na jabłoni, chleb na stole
i najbliższy sercu od pokoleo
wspólny dom.