Plan zajec i kursu uefa b - Lubuski Związek Piłki Nożnej

Komentarze

Transkrypt

Plan zajec i kursu uefa b - Lubuski Związek Piłki Nożnej
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
WYDZIAŁ SZKOLENIA
DZIENNIK II KURSU UEFA B / 200 godzin
Od 30 listopada 2013r. do 30 marca 2014r.
Spis treści:
Terminy sesji kursu:
I. Część ogólna teoretyczna:
I sesja – 30.11.– 01.12.2013r. - Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
II sesja –13. 12.– 15.12.2013r. - Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
III sesja – 10.01.’14 – 12.01.2014r. - Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
II a. Część specjalistyczna teoretyczna:
IV sesja – 25.01.– 26.01.2014r. - Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
V sesja – 07.02. – 09.02.2014r. – OSiR Lubsko, ul Bohaterów3d oraz 22 lipca 48
II b. Część specjalistyczna praktyczna:
VI sesja – 21.02. – 23.02.2014r. - OSiR Lubsko, ul Bohaterów3d
VII sesja – 07.03. – 09.03.2014r. – OSiR Lubsko, ul Bohaterów3d oraz 22 lipca 48
VIII sesja – 15.03. – 16.03.2014r. – OSiR Lubsko, ul Bohaterów3d oraz 22 lipca 48
IX sesja – 28.03. – 30.03.2014r. – OSiR Lubsko, ul Bohaterów3d oraz 22 lipca 48
Dziennik Sesji :
Program sesji kursu
Wykłady – Temat - Wykładowca
Konspekty
Notatki
Lista uczestników z adresami E-mail i telefonami.
Lista wykładowców j.w.
PLAN ZAJĘĆ I KURSU UEFA B / 200 godzin w Lubuskim ZPN
I sesja – cz. ogólna / 30.11.– 01.12.2013r.
30.11.’13 sobota
Godz. 9.00 – 18.00 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
01.12.’13 niedziela
Godz. 9.00 – 16.00 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
II sesja – cz. ogólna / 13. 12.– 15.12.2013r.
13.12.’13 piątek
Godz. 17.00 – 19.30 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
14.12.’13 sobota
Godz. 9.00 – 19.45 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
15.12.’13 niedziela
Godz. 9.00 – 14.45 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
III sesja – cz. ogólna / 10.01.’14 – 12.01.2014r.
10.01.’14 piątek
Godz. 17.00 – 19.30 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
11.01.’14 sobota
Godz. 9.00 – 19.30 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
12.01.’14 niedziela
Godz. 9.00 – 17.30 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
IV sesja – cz. specjalistyczna teoria / 25.01.– 26.01.2014r.
25.01.’14 sobota
Godz. 9.00 – 17.30 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
26.01.’14 niedziela
Godz. 9.00 – 15.30 Zielona Góra, ul. Ptasia 2 a, LZPN
sala wykładowa / teoria
V sesja – cz. specjalistyczna teoria / 07.02. – 09.02.2014r.
07.02.’14 piątek
Godz. 17.30 – 20.30 Lubsko, OSiR ul.22 lipca 48
sala wykładowa / teoria
08.02.’14 sobota
Godz. 9.00 – 20.00 Lubsko, OSiR ul.22 lipca 48
sala wykładowa / teoria / Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
09.02.’14 niedziela
Godz. 9.00 – 14.00 Lubsko, OSiR ul.22 lipca 48 - Egzamin pisemny teoria godz.12.15
sala wykładowa / teoria
VI sesja – cz. specjalistyczna praktyka / 21.02. – 23.02.2014r.
21.02.’14 piątek
Godz. 17.00 – 20.00 - Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
22.02.’14 sobota
Godz. 9.00 – 18.00 Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
23.02.’14 niedziela
Godz. 9.00 – 14.00 Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
VII sesja – cz. specjalistyczna praktyka / 07.03. – 09.03.2014r.
07.03.’14 piątek
Godz. 17.30 – 19.00 Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
08.03.’14 sobota
Godz. 9.00 – 18.30 Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
09.03.’14 niedziela
Godz. 9.00 – 13.45 Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
VIII sesja – cz. specjalistyczna praktyka / 15.03. – 16.03.2014r.
15.03.’14 sobota
Godz. 9.00 – 18.30 Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
16.03.’14 niedziela
Godz. 9.00 – 17.00 Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
Hala / praktyka – obowiązkowy sprzęt treningowy z obuwiem piłkarskim
IX Sesja Egzaminacyjna / 28.03. – 30.03.2014r.
28.03.’14 piątek od godz. 16.00 , sobota od godz. 9.30 / Egzaminy Praktyczne z zespołami
młodzieżowymi Budowlanych Lubsko - Lubsko OSiR ul. Bohaterów 3 d
21.07.’13 niedziela g. 9.30 / Egzamin Ustny - Lubsko, OSiR ul.22 lipca 48
Praktykę trenerską w wyznaczonym klubie minimum IV ligi należy odbyć od 10.01.’14 do 06.03.’14
ze złożeniem dokumentów i raportu ze stażu do 10.03.2014r.
Opiekunem stażu trenerskiego może być jedynie trener posiadający dyplom trenerski UEFA B lub wyższe
uprawnienia trenerskie.
Egzaminy praktyczne w określonych godzinach, z wyznaczonymi drużynami młodzieżowymi MLKS
Budowlani Lubsko na podstawie wskazanych tematów konspektów.
Lista trenerów wykładowców Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze
prowadzących zajęcia podczas II kursu UEFA B – 200 godz.
listopad – marzec 2014r.
1. mgr Piotr Maranda – 502737723, [email protected] - PZPN
2. dr Krzysztof Paluszek – 662196225, [email protected] - PZPN
3. dr Eleonora Sikora – 502118219, [email protected]
4. dr Janusz Płaczek – 607221355, [email protected]
5. dr Włodzimierz Stronczyński – 784685760, [email protected]
6. mgr Henryk Mazurkiewicz – 607420265, [email protected]
7. mgr Jarosław Miś – 604215401, [email protected]
8. mgr Sylwester Buczyński - 603453702, [email protected]
9. mgr Michał Grzelczyk – 606681530, [email protected]
10. mgr Łukasz Becella – 606454974, [email protected]
11. mgr Bogusław Kobyliński – 692484669, [email protected]
12. mgr Mirosław Zelisko – 605108930, [email protected]
13. mgr Daniel Szałęga – 604120215, [email protected]
14. mgr Marek Lemański – 603239376, [email protected]
15. mgr Jan Suchecki (sędzia) – 519140508, [email protected]
Harmonogram II kursu UEFA B – 200 godz. z tematyką zajęć dydaktycznych i wykazem trenerów wykładowców
Lubuskiego ZPN w terminie od 30.11.2013r. do 30.03.2014r.
Według kolejności dat i godzin dydaktycznych!
I.
CZĘŚĆ OGÓLNA – TEORIA
Nazwisko i imię
1 mgr Sylwester Buczyński
Temat zajęć dydaktycznych
Lp.
Znaczenie i techniki odnowy biologicznej. Podstawy diety sportowej i jej
związki z energetyką wysiłków.
Podstawy budowy ciała – układ kostno –stawowy, mięśniowy, typowe urazy
w piłce nożnej i podstawowe zasady ich unikania.
Wydolność tlenowa i beztlenowa, czynniki warunkujące poziom
wydolności fizycznej. Charakterystyka zjawiska superkompensacji.
Podstawy pierwszej pomocy przed medycznej
Data / godziny Ilość godzin
2
Łączenie edukacji ogólnej ze sportową. Pedagogiczne i wychowawcze
powinności trenera pracującego z młodymi zawodnikami.
Etapy rozwoju w karierze , cykliczność treningu, rodzaje przygotowań
w procesie treningu . Rodzaje, etapy i kryteria selekcji sportowej.
30.11.’13 Sb
9.00 – 10.30
30.11.’13 Sb
10.45 – 14.00
30.11.’13 Sb
14.30 – 18.00
01.12.’13 Ndz
9.00 – 10.30
01.12.’13 Ndz
10.45 – 13.00
01.12.’13 Ndz
13.30 – 16.00
13.12.’13 Pt
17.00 - 19.30
14.12.’13 Sb
9.00 – 10.30
14.12.’13 Sb
10.45 – 12.15
14.12.’13 Sb
12.30 – 14.45
14.12.’13 Sb
15.00 – 17.15
14.12.’13 Sb
17.30 – 19.45
2
dr Eleonora Sikora – anatomia
3
dr Eleonora Sikora – fizjologia
4
mgr Mirosław Zelisko
5
dr Włodzimierz Stronczyński
6
dr Janusz Płaczek
7
mgr Jarosław Miś
8
mgr Jarosław Miś
9
dr Eleonora Sikora – fizjologia Fizjologiczne podstawy pracy i wypoczynku..
Klub, sekcja, drużyna – środowisko pedagogiczne. Wizerunek i autorytet
trenera. Wychowanie poprzez sport. Motywy działalności sportowej.
Planowanie pracy treningowej w cyklach.
Dokumentacja pracy treningowej drużyny oraz klubowej.
System kształcenia i licencjonowania trenerów PZPN. System szkolenia
i rozgrywek dziecięcych i młodzieżowych PZPN. Sprawy organizacyjne.
Zarys historii piłki nożnej, FIFA, UEFA, PZPN.
Fizjologiczne testy wysiłkowe typowe dla piłki nożnej młodzieżowej.
Podstawy budowy ciała – układ nerwowy, krążeniowy, oddechowy itd.
4
4
2
3
3
2
2
2
10
dr Eleonora Sikora – anatomia
11
dr Włodzimierz Stronczyński
12
dr Janusz Płaczek
13
dr Janusz Płaczek
Charakterystyka okresu startowego, przygotowawczego, przejściowego
piłki młodzieżowej i amatorskiej.
dla
15.12.’13
Ndz
9.00 – 12.30
4
14
mgr Marek Lemański
Fazy rozwoju psychicznego dziecka i młodego piłkarza. Charakterystyka
i kształtowanie cech osobowościowych w grach zespołowych.
15.12.’13 Ndz
12.30 - 14.45
3
15
mgr Marek Lemański
Cechy woli i możliwości ich kształtowania. Odporność na
stres, metody panowania nad emocjami.
10.01.’14 Pt
17.00 – 19.30
3
16
mgr Jan Suchecki
Przepisy gry, rola sędziego.
2
17
dr Janusz Płaczek
18
dr Włodzimierz Stronczyński
19
mgr Jarosław Miś
20
mgr Mirosław Zelisko
21
mgr Bogusław Kobyliński
22
dr Janusz Płaczek
23
mgr Mirosław Zelisko
24
mgr Henryk Mazurkiewicz
25
mgr Sylwester Buczyński
26
mgr Henryk Mazurkiewicz
27
dr Włodzimierz Stronczyński
28
mgr Sylwester Buczyński
29
mgr Bogusław Kobyliński
30
mgr Łukasz Becella
31
dr Krzysztof Paluszek
32
dr Krzysztof Paluszek
11.01.’14 Sb
9.00 – 10.30
System szkolenia sportowego.
11.01.’14 Sb
Kontrola efektów treningu – kontrola bieżąca, operacyjna, okresowa.
10.45 – 13.00
Metody formy i środki treningu kondycyjnego i technicznego.
11.01.’14 Sb
Nawyk ruchowy i metodyczne fazy jego powstawania.
13.15 – 15.30
Prezentacje wiodących filmów z zakresu nauczania i doskonalenia techniki 11.01.’14 Sb
(Coorvera, DFB, Akademia Canal +, inne).
16.00 – 17.30
Uwarunkowania i metodyka kształtowania szybkości i koordynacji
11.01.’14 Sb
ruchowej.
17.45 – 19.30
Szczegółowe omówienie i rekomendacja do pracy z różnymi grupami młodzieżowymi
12.01.’14 Ndz
małych gier od 2x2 do 7x7 oraz ustawień taktycznych.
9.00 – 10.30
Wykazanie różnic między nauczaniem, a doskonaleniem techniki.
12.01.’14 Ndz
Charakterystyka wiodących metod i form służących nauczaniu lub
10.45 – 14.00
doskonaleniu techniki.
Charakterystyka zespołowych form atakowania i bronienia. Zachowanie
12.01.’14 Ndz
taktyczne bramkarza. Znaczenie i formy taktyki indywidualnej.
14.30 – 17.30
Przykładowe rozwiązania selekcyjne dla potrzeb szkolenia w piłce nożnej
24.01.’14 Pt
wraz z organizacją działań selekcyjnych. Organizacja współzawodnictwa – 17.30 – 19.00
wielkość boisk i liczba zawodników dla poszczególnych roczników.
Wyjaśnienie różnic pomiędzy zajęciami kształtującymi sprawność, a
25.01.’14 Sb
zajęciami regeneracyjnymi (aktywny wypoczynek).
9.00 – 10.30
Uwarunkowania i metodyka kształtowania skoczności i gibkości
w
25.01.’14
Sb
odniesieniu do pracy z młodzieżą piłkarską.
10.30 – 12.00
Definicje i podział techniki w piłce nożnej. Omówienie zasad
25.01.’14 Sb
metodycznych i systematyki nauczania wszystkich elementów techniki
12.15 – 15.30
specjalnej.
Uwarunkowania i metodyka kształtowania siły mięśniowej, wytrzymałości 26.01.’14 Ndz
w odniesieniu do pracy z młodzieżą piłkarską.
9.00 – 12..00
Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży (fazy tempo rozwoju), a dobór
26.01.’14 Ndz
objętości, intensywności i treści treningowych. Znaczenie okresów
12.15 – 15.30
krytycznych w treningu sprawności fizycznej
Podstawy analizy gry, znaczenie oraz rodzaje obserwacji gry.
07.02.’14 Pt
17.30 – 19.00
Zarządzanie zespołem w klubie piłkarskim.
07.02.’14 Pt
19.00 – 20.30
Definicje i podział taktyki w piłce nożnej. Krótka charakterystyka
08.02.’14 Sb
9.00
– 14.00
ewolucji systemów gry w piłce nożnej. Nauczanie i doskonalenie
taktyki
gry w systemie 1-4-3-3. 1-4-4-2
2
3
3
3
3
2
2
2
4
4
2
2
2
4
4
4
2
2
6
33
mgr Łukasz Becella
Lp
Nazwisko i imię
34 mgr Michał Grzelczyk
35 Egzamin teoretyczny pisemny
Czynny udział i omówienie lekcji treningowej doskonalenia techniki gry
bez piłki juniorów i seniorów amatorów.
Czynny udział i omówienie lekcji treningowej gry w ataku i w obronie
w systemie: 1-4-3-3. 1-4-2-2
Temat zajęć dydaktycznych
Formy zabawowe w nauczaniu techniki i taktyki gry w piłkę nożną oraz
kształtowaniu sprawności. Rola współzawodnictwa w piłce dziecięcej i
młodzieżowej.
Pisemny egzamin testowy z części teoretycznej ogólnej i specjalistycznej.
08.02.’14 Sb
14.30 – 20.00
6
Data / godzin Ilość godzin
09.02.’14 Ndz
4
9.00 – 12.00
09.02.’14 Ndz
12.15 – 14.00
21.02.’14 Pt
17.00 – 20.00
2
21.02.’14 Pt
20.00 – 21.30
22.02.’14 Sb
9.00 – 13.30
2
36 mgr Daniel Szałęga
Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych
Kształtowania koordynacji ruchowej i szybkości w kategorii 13 -19 lat.
37 mgr Piotr Maranda PZPN
Konwencja trenerska UEFA
38 mgr Piotr Maranda
Przygotowanie konspektów dla poszczególnych grup wiekowych z
uwzględnieniem wiodącej tematyki w nauczania techniki i taktyki dla
kategorii 13 -19 lat. Czynny udział w zajęciach treningowych.
Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych
22.02.’14 Sb
doskonalenia techniki strzałów w kategorii 13 – 18 lat i seniorów.
14.00 – 16.30
Doskonalenie techniki gry bramkarza.
Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych
22.02.’14 Sb
skoczności, zwinności i gibkości. – pedagogizacja.
16.30 – 18.00
Przygotowanie konspektów dla poszczególnych grup wiekowych z
23.02.’14 Ndz
uwzględnieniem wiodącej tematyki kształtowania zdolności motorycznych dla
9.00 – 10.30
szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości dla kategorii 13 -19 lat.
Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych
23.02.’14 Ndz
Kształtowania siły. Kształtowania wytrzymałości. Przygotowanie
10.45 – 14.00
Konspektów dla junior A i B oraz seniorów.
Przygotowanie konspektów dla poszczególnych grup wiekowych z
07.03.’14 Pt
uwzględnieniem wiodącej tematyki , doskonalenia techniki i taktyki
dla
17.30 – 19.00
kategorii 13 -19 lat
Zasady budowania jednostki treningowej na etapie trenowania
08.03.’14 Sb
(junior A i senior). Stałe fragmenty gry w obronie i w ataku.
9.00 – 12.00
Przygotowanie konspektów dla poszczególnych grup wiekowych z
08.03.’14 Sb
uwzględnieniem wiodącej tematyki kształtowania zdolności motorycznych, 12.30 – 15.30
nauczania techniki i taktyki dla kategorii 13 -19 lat
Pedagogizacja – prowadzenie zajęć przez kursantów
08.03.’14 Sb
15.30 – 18.30
Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych
09.03.’14 Ndz
doskonalenia podań i przyjęć piłki w kategorii 13 – 18 lat i seniorów amator 9.00 – 12.00
6
Czynny udział i omówienie przykładowych zajęć treningowych
gry Ndz
09.03.’14
w ataku w 1x1, w obronie 1x1. Zasady treningu indywidualnego.
12.15 – 13.45
Pedagogizacja – prowadzenie zajęć przez kursantów / zespoły Budowlanych 15.03.’14 Sb
9.00 – 12.00
Pedagogizacja – prowadzenie zajęć przez kursantów / zespoły Budowlanych 15.03.’14 Sb
12.15 – 15.15
Obserwacja meczu ligowego – analiza meczu ligowego
15.03.’14 Sb
15.30 – 18.00
Pedagogizacja – prowadzenie zajęć przez kursantów / zespoły Budowlanych 16.03.’14 Ndz
9.00 – 12.00
Seminarium - Prezentacja raportu ze stażu w klubie.
16.03.’14 Ndz
12.30 – 17.00
Hospitacje zajęć treningowych i obserwacja meczu w klubie.
10.01.’14
Praktyka trenerska UEFA B w klubie minimum IV liga,
06.03.’14
u trenera z dyplomem minimum UEFA B
3
39 mgr Mirosław Zelisko
40 mgr Bogusław Kobyliński
41 mgr Bogusław Kobyliński
42 mgr Sylwester Buczyński
43 mgr Henryk Mazurkiewicz
44 mgr Daniel Szałęga
45 mgr Henryk Mazurkiewicz
46 mgr Henryk Mazurkiewicz
47 mgr Michał Grzelczyk
48 mgr Michał Grzelczyk
49 mgr Bogusław Kobyliński
50 mgr Sylwester Buczyński
51 mgr Michał Grzelczyk
52 mgr Michał Grzelczyk
53 mgr Jarosław Miś
54 Staż trenerski trener UEFA B
Minimum IV liga lubuska
55 Po uzgodnieniu z komisją
egzaminacyjną w terminach
z wybraną grupą
młodzieżową.
Egzamin praktyczny /28.03.’14 godz. 16.30 OSiR Lubsko
Egzamin
i praktyczny /29.03.’14 godz. 9.30 OSiR Lubsko
Egzamin teoretyczny ustny – 30.03.’14 godz. 10.00
OSiR Lubsko
4
3
2
2
4
2
4
4
4
3
4
4
3
4
6
12
Suma
28.03.’14
29.03.’14
30.03.’14
180
20
SUMA
200

Podobne dokumenty