Jesteśmy szkołą imienia Adama Mickiewicza!

Komentarze

Transkrypt

Jesteśmy szkołą imienia Adama Mickiewicza!
Jesteśmy szkołą imienia Adama Mickiewicza!
8 października 2015 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, której towarzyszył jubileusz 70 - lecia jej istnienia.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Mariana Rojka,
podczas której został poświęcony sztandar szkoły.
Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie szkoły przy ul. Sienkiewicza 5. Sala gimnastyczna szkoły
zamieniła się na ten dzień w stylową pałacową salę z kart „Pana Tadeusza”.
Uroczystość rozpoczęła się recytacją fragmentu Księgi XII epopei narodowej i przepięknym, barwnym
polonezem odtańczonym przez 8 par w ludowych strojach z różnych regionów Polski. Wykonawcami tańca
byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i nauczyciele.
Gdy wybrzmiały dźwięki muzyki Pani Dyrektor Alicja Dubel uroczyście przywitała zgromadzonych gości.
Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Pani Magdalena Dołgan odczytała uchwałę o nadaniu Szkole
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu imienia Adama Mickiewicza.
Podniosłym momentem było ślubowanie przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców na sztandar szkoły
oraz wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością J.E. Ks. Bp Marian Rojek, Ojciec Proboszcz Andrzej Zalewski,
w imieniu Marszałka województwa lubelskiego Pan Eugeniusz Polakowski, Zastępca Prezydenta Miasta
Zamość Pani Magdalena Dołgan, Przewodniczący Rady Miasta Zamość Pan Jan Wojciech Matwiejczuk,
Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Anna Dudek-Janiszewska, Kierownik Oddziału
Zamiejscowego Kuratorium Oświaty Pan Jan Lelonek, Dyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu Pani
Agnieszka Kowal, Wicedyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu Pan Jerzy Michalski, radni Rady Miasta
Zamość, Dyrektorzy zamojskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
absolwenci „Siódemki”, emerytowani pracownicy szkoły i rodzice.
Zgromadzeni goście, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mieli okazję obejrzeli bardzo oryginalną część
artystyczną poświęconą Adamowi Mickiewiczowi. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 1, rodzice oraz dziadkowie.
Wystąpiły dzieci od klasy I szkoły podstawowej po III klasę gimnazjum.
Jennifer Walczuk kl. Id,
Oliwia Bielec, Katarzyna Kiecak , Błażej Szyport kl. IIb,
Kacper Gąska kl. IIIa,
Jakub Nizioł kl. IIIb,
Mateusz Krawiec , Samanta Walczuk kl. IVa,
Filip Wachowicz kl. Va
Marcelina Michniewicz kl. VIa
Tomasz Jesionek, Bartosz Bratkowskikl. VIb
Jakub Janicki , Michał Krawiec, Wiktor Wachowicz kl. Ic
Łukasz Zawiślak kl. IIa
Joanna Blaszka, Julia Dubel, Tymon Gontarz, Piotr Pizoń, Jakub Oberda kl. IIIa
Michał Święciło, Karol Chmiel, Mateusz Kniaź kl. IIIb
Jakub Herda kl. IIIc
Dzieci i młodzież swoim talentem aktorskim wspierali rodzice i dziadkowie:
Pani Elżbieta Drabik,
Pan Roland Maziarka,
Pan Rajmund Wachowicz,
Pan Dariusz Kiecak,
Pan Piotr Pawlasiuk.
W scenariusz części artystycznej pięknie wpisały się występy muzyczne: solistów - Mateusza Mazura,
Natalii Wojciechowskiej kl. III a i Martyny Wiatr kl. III b oraz przeszło 40-osobowego chóru. Muzyka
pomogła stworzyć niezwykły, romantyczny nastrój epoki romantyzmu. Za oprawę muzyczną
odpowiedzialna była Pani Katarzyna Beda, która towarzyszyła swoim uczniom jako akompaniator i
wystąpiła w roli solistki. Dekoracje sali wykonała Pani Anna Sawiniec-Szczech. Przygotowaniem poloneza
zajęła się Pani Anna Kardasz. Scenariusz części artystycznej zrealizowała Pani Maria Garbuz.
Ten
wspaniały,
wzruszający
spektakl
przeniósł
wszystkich
uczestników
uroczystości
w epokę romantyzmu, przybliżył życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz pokazał ogromny potencjał
artystyczny uczniów i rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu.
Album foto
tekst: Maria Garbuz, Anna Sokalska-Wosiek
zdęcia: Studio „Spektrum”

Podobne dokumenty