Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje w tym miejscu

Komentarze

Transkrypt

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje w tym miejscu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
realizuje w tym miejscu projekt
dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Nowa jakość konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym”
Celem
projektu
jest
zwiększenie
potencjału
instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
Dofinansowanie projektu z UE: 1. 685 401,10 zł

Podobne dokumenty