Wiktoria Pogorzała Kl. II B Moje własne Westerplatte Życie każdego

Komentarze

Transkrypt

Wiktoria Pogorzała Kl. II B Moje własne Westerplatte Życie każdego
Wiktoria Pogorzała
Kl. II B
Moje własne Westerplatte
Życie każdego człowieka to droga, którą kroczymy wyznaczając sobie często cel, jaki chcemy
osiągnąć. Czy jednak sama wędrówka nie jest istotniejsza? Pokonywanie kolejnych kilometrów,
przekraczanie niemożliwego ma sens tylko wtedy, jeśli każdy następny etap uczy nas czegoś
nowego. W tym wszystkim dobrze znaleźć wartość najważniejszą, która na życiowym zakręcie nie
pozwoli nam zwątpić. I to właśnie będzie nasze Westerplatte.
Gdy stanie się dla nas jasne, co tak naprawdę liczy się dla nas jako jednostki najbardziej,
będziemy mogli stawiać czoła wyzwaniom zarówno osobistym, jak i społecznym. Nie należy
bowiem zapominać, że żyjemy razem z innymi dla wspólnego dobra. Tylko w ten sposób jesteśmy
zdolni pielęgnować w sobie moralne wartości, które zaowocują w przyszłości. W historii Polski
odnaleźć możemy mnóstwo momentów, w których tylko zjednoczenie w trudzie i postawienie
dobra ogółu ponad dobro własne pozwoliło na obronę ojczyzny i wszystkich Polaków. Czy jednak
każdy znalazłby w sobie siłę do podejmowania takich wyborów? Musimy pamiętać, że wszystkie
decyzje mają wpływ na to, co wydarzy się potem. Słowa, jakie nasuwają mi się na myśl – „Kto
sieje wiatr, ten zbiera burzę” – idealnie odzwierciedlają fakt, iż błędne wybory mogą prowadzić do
katastrofy. W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty próby i tylko od nas zależy, czy z
tej życiowej bitwy wrócimy „z tarczą, czy na tarczy”. Bez względu na ilość potknięć należy
odnaleźć w sobie moc do podejmowania kolejnych wyzwań. Czy w takim razie istnieje
uniwersalna wartość, która pomoże nam to przetrwać? Myślę, że na to pytanie musimy
odpowiedzieć sobie sami. Według mnie jest to wiara zarówno w Boga, bliskich, jak i przede
wszystkim – wiara w siebie. Często trudno odnaleźć chociaż jedną z nich, lecz gdy zdobędziemy
w końcu pewność, że jest to fundament, na którym chcemy opierać swoje życie – pozbędziemy się
wątpliwości. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Westerplatte pokazują, jak ważna jest
odpowiedzialność za czyny i wyzwania, które podejmujemy. Życie w zgodzie z własnym
sumieniem i zachowanie praw moralnych wymaga odwagi. To cecha, którą możemy zdobyć tylko
ciężką pracą nad sobą, a także dzięki życiowym doświadczeniom, z jakimi przychodzi nam się
zmierzać. Warto podkreślić istotne znaczenie innych osób w kształtowaniu się naszego wnętrza.
Jeśli uda nam się obronić nienamacalne wartości, które dają nam siłę, by dalej iść, będziemy mogli
razem tworzyć to, czego sami nigdy nie moglibyśmy zdobyć.
Uważam, że każdy człowiek na ziemi otrzymał ogromny dar, jakim – poza samym życiem –
jest wolność jego duszy, której nikt nie może nam odebrać. To sprawia, że bez względu na trudy,
jakie napotykamy na życiowej drodze nadal jesteśmy niepodległą nikomu jednostką. Pamiętajmy,
że najważniejsze to „obronić w sobie, dla siebie i dla innych” rzeczy nieocenione, czyli te, które
czynią nas ludzi przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Podobne dokumenty