Pobierz plik jns0807

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik jns0807
nad Świdrem
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
Po prostu
Świdermajer...
Kira Gałczyńska, Elżbieta Krakowiak, Lidia Dańko
czytaj str. 10 – 11
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
1
nad Świdrem
LUDZIE MÓWIĄ, ŻE…
Monitoring i fotoradary, nowe ronda, a w maju, w ciągu jednego
tygodnia, zdarzyły się na józefowskich drogach aż dwa śmiertelne
wypadki. Co zrobić byśmy czuli się bezpieczniej?
Agata Wacikowska z ul. Olszowej Mieszkam
przy ul. Olszowej, gdzie ostatnio wyrównano lokalną drogę, ustawiono na niej znaki, ale kierowcom samochodów ciężarowych to nie przeszkadza. Dalej na Reymonta jeżdżą zbyt szybko, choć
w pobliżu jest szkoła i dzieci, a nawierzchnia nie
asfaltowana jest bardzo śliska. Poza tym na wielu skrzyżowaniach w Józefowie jest zła widoczność. Powodują to nie przycinane krzaki, które
zasłaniają wyjazd. Jestem kierowcą i uważam, że
w mieście jest niebezpiecznie, zwłaszcza na lokalnych drogach. Sytuację ułatwiłoby rondo przy
przejeździe – w Michalinie to się udało.
Agata Jobda z ul. Wrzosowej Myślę, że przy
przejeździe kolejowym należałoby zrobić rondo,
ponieważ światła spowodują powstanie korków.
Potrzebny jest również większy zakres monitoringu, może kierowców nauczyłoby to kultury. Na
ul. Matejki przydałyby się spowalniacze, dzieci
wychodzą tam często na jezdnię.
Magdalena Kłos z ul. Piaskowej Najlepszym
sposobem jest ustawienie radarów, wtedy zawsze kierowcy ściągają nogę z gazu lub zrobienie
progów zwalniających na głównych ulicach np.
3 Maja. W samym centrum, przy torach, najlepsza
byłaby sygnalizacja świetlna. Przecież po drugiej
stronie jest przychodnia, przez pasy przechodzi
mnóstwo starszych ludzi. Nie rozumiem dlaczego
ustawiono światła na ul. Cichej, gdzie nic się nie
dzieje, natomiast nie pomyślano o tym w samym
centrum miasta.
Krzysztof Guzowski z ul. Jasnej Moim zdaniem
edukację uświadamiającą powinno się zacząć
w domu i w szkole, tak jak jest to na zachodzie Europy. Tu dochodzi również kwestia autorytetu policji. W Austrii jest niewyobrażalne, żeby kierowca
dyskutował z policjantem, a samo wspomnienie
o łapówce powoduje natychmiastowe zakucie
w kajdanki. Nie twierdzę, że u nas potrzeba restrykcyjnych metod, ale nasza policja takiego
autorytetu nie posiada. W Józefowie patrolują
chłopcy bez dużego doświadczenia, poza tym nie
zajmują się ruchem drogowym. Mieszkam tu od
dwunastu lat i tylko dwa razy na ul. Wiązowskiej
widziałem policję. Przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Mickiewicza kierowcy potrafią przejeżdżać
na czerwonych światłach. Czy to problem postawić osobę w cywilu z aparatem czy kamerą, nie
trzeba od razu kupować urządzeń za 200 tysięcy.
Tekst i foto Sylwia Papis
2
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
W NASZYM MIEŚCIE str. 3 – 7
1. Plany zagospodarowania
2. Poligram. Uciążliwe sąsiedztwo
3. Flesz
4. Jakie centrum?
5. Konsultacje społeczne
6. Kto zamieszka przy ul. Zawiszy
Czarnego?
7. Spotkania nad Świdrem
8. Atrakcje lata
9. W oku kamery
REPORTAŻ str. 10– 11
10. Kira Gałczyńska: Po prostu
świdermajery…
11. Domy z duszą – i co dalej?
W NASZYM MIEŚCIE str.12 – 13
12. To były piękne dni…
EKOLOGIA I ZDROWIE STR.14
13. Nasze wspólne sprawy
14. Lekarz radzi
WYDARZYŁO SIĘ W KULTURZE str. 15
15.Wieczór autorski
16. Odwiedziny przyjaciół
17. Sztuka w ogrodzie
POLECAMY W LIPCU str. 16 - 17
18. Miejska Biblioteka Publiczna
19. Integracyjne Centrum Sportu
i Rekreacji
20. MLKS Józefovia
21.MOK Terminarz imprez w lipcu
22. Wyspy wolności
SPORT str. 18
23.Dylemat MLKS-u
24.Wędkarskie zawody integracyjne
25. Młodzieżowy turniej piłki nożnej
DYŻURY RADNYCH
W LIPCU
Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski – wtorek, czwartek
16.30-17.30
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Waldemar Walkiewicz – środa
16.30-17.30
Andrzej Mazek 07.07.2008r. 17.00 –
18.00
Ryszard Nowaczewski 14.07.2008r.
17.00 – 18.00
Damian Podolski 21.07.2008r. 17.00
– 18.00
W NASZYM MIEŚCIE
nad Świdrem
Miasto sosen, mikroklimatu i trzech rzek
Plany zagospodarowania
Józefów ma być „miastem zieleni, rozwijającym się zgodnie z warunkami naturalnymi i tradycją, sprawnie
zarządzanym i jak najlepiej dbającym o swoich mieszkańców” stanowi Strategia rozwoju naszego miasta.
Szef działu zagospodarowania przestrzennego UM inż. Dariusz Rogowski
rozumie tę dyrektywę tak: utrzymać dominującą zabudowę jednorodzinną, tonącą
w zieleni. Studium wskazuje więc miejskie
tereny leśne, które nie mogą ulec przekształceniu w działki budowlane i te miejsca, gdzie w 20 proc. występuje zabudowa
więc można wytyczać tam działki.
Dotychczasowe plany zagospodarowania wraz z przekształceniami w Polsce uległy wygaszeniu i trzeba opracowywać nowe
– na miarę naszych aspiracji i potrzeb.
Rada Miasta uchwaliła już osiem planów miejscowego zagospodarowania
przestrzennego (dwa podczas sesji 29 maja
br.). W trakcie opracowywania, na różnym
etapie, są plany Michalin I i II, Nowa Wieś
wraz z odcinkami trasy Nadwiślańskiej, otoczenie ujęć wodnych, hotelu Pod Dębami,
rejon Godebskiego wraz z Trasą Nadwiślańską, Górki, teren w rejonie ul. 3 Maja, Wawerskiej, Wyszyńskiego i Szerokiej. Podjęto
również trzy uchwały intencyjne dotyczące
rejonów: pomiędzy ulicą Rozkoszną, Piłsudskiego, Polną i 3 Maja a także ulic Granicznej, 3 Maja, Szerokiej, Wawerskiej, Wyszyńskiego, Budziszowskiej i Dziekońskiej.
Spory, protesty, deklaracje
i oświadczenia
Posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego są na ogół oblegane przez delegacje
mieszkańców, którzy organizują się albo
wokół akcji oprotestowujących konkretny
pomysł lub plotki o takim pomyśle albo
– tworzących lobby wokół postulowanych
rozwiązań. Czasem więc aż kipi od emocji zarówno w krzesłach gości jak i wśród
radnych. Niektórym puszczają nerwy i wtedy najczęściej pada ze strony radnych PiS
wniosek o jak najszybsze przegłosowanie
przez Komisję zakazu wznoszenia w całym Józefowie budynków wielorodzinnych.
Wizja Józefowa jako miasta ludzi majętnych, prężnych, zamieszkałych wyłącznie
w willach tonących w ogrodach jest na tyle
ponętna, a mieszkańcy postulujący wprowadzenie wspomnianego zakazu na tyle
głośni, że czasem wydaje się iż już, już…
a wniosek zyska większość. Skończyło się
jednak na przyjęciu przez Komisję Ładu Przestrzennego stanowiska dotyczącego tzw.
zagęszczania już istniejących osiedli wielorodzinnych. Radni nie zatrzasnęli jeszcze
drzwi przed budownictwem komunalnym.
Na wcisk
Zagęszczanie to nic innego jak wciskanie
w istniejące osiedle jeszcze jednego budynku zasłaniającego światło dotychczasowym
mieszkańcom, zagrażającym zieleni i komplikującym komunikację. Orędownikiem
wprowadzania zakazu zagęszczania jest
m.in. radny Paweł Rupniewski więc podczas jednego z majowych posiedzeń Komisji konsternacja była spora gdy okazało się
iż radny – architekt, jest autorem siedemnastometrowego dogęszczacza na jednym
z józefowskich osiedli. Radny wygłosił
oświadczenie, iż nadal jest zwolennikiem
zakazu dogęszczania ale jako architekt
z zawodu wykonał zamówienie wykonawcy, decyzja o wyrażeniu zgody na budowę
należy do miasta, zaś on - jako radny, może
nie wypowiadać się na ten temat i nie brać
udziału w głosowaniu.
Inne sporne problemy to lokalizacja
warsztatów usługowych i rzemiosła. Wszyscy drżą, by nie skończyło się jak w sprawie
Poligramu (o czym piszemy w bieżącym
numerze JnŚ) więc przy tworzeniu poszczególnych miejscowych planów przypomina się definicję rzemiosła nie uciążliwego
dla środowiska, liczby zatrudnianych pracowników, konieczności zgody sąsiadów.
Pozostaje jednak problem warsztatów
z tradycjami i kiedyś uzyskaną sąsiedzką
zgodą i zmieniających się lokatorów wokół
tego warsztatu. Czy od nowych sąsiadów
trzeba zabiegać o zgodę na warsztat jeśli
chce się go zmodernizować, czy liczy się ta
„stara”?
Dla Biedronki – nie!
Mieszkańcy w sile kilkudziesięciu podpisów zaprotestowali też przeciwko budowie na rogu ulic. Wyszyńskiego i Wawerskiej supermarketu typu „Biedronka” wraz
z parkingiem. Protest ten analizowała Komisja Ładu Przestrzennego na posiedzeniu
18 czerwca. Przedstawiciel inwestora argu-
mentował, ze planowany obiekt handlowy
ma ułatwić a nie utrudnić życie mieszkańcom, będzie miał 1.300 m.kw. powierzchni
użytkowej, a nie 3.100 m.kw (jak w liście
protestacyjnym), od sąsiadujących nieruchomości będzie oddzielony szpalerem zieleni, a protesty mieszkańców nie pozwalają
właścicielowi gruntu rozporządzać swoją
własnością zaś inwestor nie może konkurować z miejscowym handlem.
Ten ostatni argument rozsierdził radnego Ryszarda Nowaczewskiego, który postawił sprawę jasno: wielu z naszych sąsiadów
– wyborców prowadzi małe osiedlowe sklepy i my będziemy bronić ich interesu, bo
są nam i miastu potrzebni, zaś supermarkety powinno się lokować na obrzeżach
miast. Radni jednogłośnie poparli wniosek
o zawieszenie postępowania administracyjnego.
Wanda Zagawa
KOMENTARZ
Jacek Sekuła, przewodniczący Komisji
Ładu Przestrzennego:
Problem budownictwa wielorodzinnego w Józefowie był omawiany wielokrotnie i chyba wszystkie argumenty w
tej sprawie zostały już wypowiedziane.
Co najważniejsze – pomimo burzliwych
niejednokrotnie obrad Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska
- radni w zasadniczych głosowaniach
w tych sprawach są jednomyślni. Radni
zdają sobie doskonale sprawę z tego, że
gmina jest zobligowana do budownictwa komunalnego – a to ze swej istoty
nie może mieć formy domów jednorodzinnych. Całkowicie niezrozumiałe
wydają się jednak głosy kwestionujące
nawet budownictwo jednorodzinne i
niechętne nowym mieszkańcom Józefowa. Nie rozumiem tych, którzy dotychczas mogli korzystać z sąsiednich niezabudowanych działek, a teraz gdy ktoś
buduje tam dom jednorodzinny protestują, bo nie będą mogli wyprowadzać
tam swoich piesków.
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
3
nad Świdrem
W NASZYM MIEŚCIE
FLESZ
Potrzebni nauczyciele
W związku z uruchomieniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych,
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2
w Józefowie zatrudni od września
2008 r. nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Kontakt: tel (022) 789-46-35
[email protected]
Wybory w Kole Partii
Demokratycznej
10 czerwca br. odbyły się wybory
przewodniczącego i zarządu w Kole
Partii Demokratycznej demokraci.pl
w Józefowie. Koło liczy 25 członków.
Przewodniczącym ponownie został wybrany Andrzej Dysiński. Koło swoim
zasięgiem obejmuje powiat otwocki.
Istnieje od początku przemian ustrojowych w Polsce, poczynając od Unii
Demokratycznej i Unii Wolności. Członkami i sympatykami Koła PD w Józefowie byli i są wybitni politycy i parlamentarzyści. Kontakty i informacje
można uzyskać droga telefoniczną pod
nr 502 388 552 lub pisząc na adres
e-mail: [email protected]
PIT krajobrazowy
Na dworcu kolejowym w Otwocku
działa od maja Punkt Informacji Turystycznej. Czynny jest w piątki, w soboty
i niedziele w godz. 9 – 17. Można tu
kupić mapy: Otwocka, Karczewa i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
przewodnik po Otwocku i okolicach
oraz uzyskać kompetentną informację
o tym, co warto zwiedzić lub obejrzeć
w bliskim otoczeniu, gdzie można zjeść,
gdzie przenocować.
Są też w sprzedaży „Otwockie zeszyty muzealne”, w atrakcyjnej cenie, bo
po 5 zł za egzemplarz .
Mapy Józefowa na razie nie ma,
pojawi się (zaktualizowana!) w drugiej
połowie lipca. Nowe mapy Józefowa
będzie też można otrzymać w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta. Bezpłatnie!
4
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
Poligram
Uciążliwe sąsiedztwo
Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska (23 kwietnia) zajmowała się wnioskiem mieszkańców, protestujących przeciwko modernizacji
i dalszej rozbudowie drukarni MMP Poligram Sp. z o.o. Teren, którego dotyczyła skarga ograniczony jest ulicami: Kościuszki, Budziszewskiej, Tadeusza
i Orzeszkowej. Sprawa powróciła na majowym spotkaniu z mieszkańcami.
Historia firmy Poligram w Józefowie
rozpoczyna się w 2004 roku. Wcześniej na
spornym terenie funkcjonowała pracownia
rzemieślnicza, specjalizująca się w produkcji
opakowań z tektury dla branży spożywczej
i cukierniczej, która po kilkuletnim okresie
intensywnej rozbudowy została sprzedana właśnie koncernowi MM Packaging
z branży poligraficznej. Nowy właściciel
prowadził kolejne inwestycje, zakupił teren sąsiadujący z zakładem. Obecnie firma
z każdej strony oddzielona jest od domków
jednorodzinnych w/w ulicami. Rzeczywiście, małymi kroczkami z pracowni rzemieślniczej wyrosła w Józefowie spora fabryczka, co radni z Komisji mogli stwierdzić
podczas odbywającej się w pierwszej części
posiedzenia wizytacji terenu. Uczestniczyli
w niej także protestujący mieszkańcy sąsiednich domków jednorodzinnych oraz
dwoje przedstawicieli zakładu.
Nie pomogły ekrany
dźwiękoszczelne
Mieszkańcy skarżyli się na bardzo uciążliwy ruch tirów, które kilka razy dziennie
przejeżdżają ulicą Orzeszkowej. Bywa też,
że ustawiają się rzędem przed brama wjazdową. Ruch jest 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu. Kolejny problem to ciągły hałas, działających w zakładzie wentylatorów.
Proces suszenia drukowanych i lakierowanych w Poligramie opakowań tekturowych
i papieru, aby przebiegał odpowiednio
sprawnie, wymaga właśnie działania wentylatorów. Pomimo ustawienia ekranów
dźwiękoszczelnych, trzeba przyznać dodatkowo dodających „urody” całej inwestycji,
hałas jest zdaniem bezpośrednich sąsiadów
zakładu nie do zniesienia, od drgań pękają
ściany. Firma Poligram tłumaczy się jednak
nie przekraczaniem norm dopuszczonego
natężenia hałasu. Niektórzy zdesperowani mieszkańcy próbowali sprzedać swoje
działki, ale nikt kto marzy o zamieszkaniu
w Józefowie, kojarzącym się z sosnowym
azylem i ciszą, nie zdecyduje się na taką lokalizację.
Obecne inwestycje firmy Poligramu to
rozbudowa magazynów i budowa 4 miejsc
do rozładunku tirów. Przedstawiciele firmy
tłumaczą te działania dbaniem o poprawę
warunków życia najbliższych sąsiadów. Budowa ramp rozładunkowych ograniczy ruch
tirów w ten sposób, że nie będą oczekiwały
na wjazd do zakładu przy sąsiednich ulicach. Zmniejszy się też hałas towarzyszący
załadunkowi.
Mieszkańcy obawiają się jednak, że
zwiększenie powierzchni magazynowych
i nowe miejsca przeładunkowe będą kołem napędowym dla zwiększenia produkcji
Poligramu.
W zgodzie z prawem
Jak doszło do powstania takiego obiektu na terenie Józefowa? Okazuje się, że
zgodnie z prawem, bowiem wszystkie
plany zagospodarowania przestrzennego
w Polsce wygasły. Na terenie Józefowa obowiązuje obecnie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa uchwalone Uchwałą Nr 271/III/2001 w 2001 roku. Zgodnie
z tym dokumentem obszar zajmowany
przez Poligram przeznaczony jest do zabudowy mieszkaniowej z dopuszczalną funkcją towarzyszącą - usługami i rzemiosłem.
Firma Poligram rozbudowywała się przez
kolejne lata, uzyskując warunki zabudowy
i pozwolenia na przebudowę i rozbudowę
istniejących wcześniej obiektów. Było to
możliwe w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego i opierania decyzji jedynie na studium.
Dlaczego mieszkańcy nie byli informowani o planowanej rozbudowie i nowych
inwestycjach Poligramu? Otóż zgodnie
z prawem jako strona w sprawie traktowany jest właściciel działki, bezpośrednio
graniczącej z działką, na której planowana
jest zabudowa. Oddzielenie zakładu Poligram od mieszkańców domków jednorodzinnych ulicami z każdej ze stron oznacza
paradoksalnie, że nie byli oni traktowani
jako strony postępowania. Miasto wydało
więc warunki zabudowy, nie informując
W NASZYM MIEŚCIE
o tym okolicznych mieszkańców, ponieważ
działka żadnego z nich nie graniczy bezpośrednio z firmą Poligram. Mieszkańcy
oprotestowali wydanie kolejnej zgody na
rozbudowę. Sprawy toczą się u Wojewody
Mazowieckiego i w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym.
***
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska zakończyło
się wnioskiem o uchwalenie rozpoczęcia
sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
omawianym terenie. Pozwoli to na prawidłowe zagospodarowanie terenów jeszcze
niezabudowanych i możliwość podejmowania decyzji o przekształceniach zabudowy na terenach już zainwestowanych.
Da też mieszkańcom narzędzie do walki
o swoje prawa i zablokuje czasowo prowadzone inwestycje. I tak się stało. Rada
Miasta uchwaliła projekt. Na wniosek Burmistrza Miasta zamówiony został projekt
organizacji ruchu w rejonie Poligramu,
by wyeliminować ruch tirów nocą i w dni
świąteczne.
Mariusz Batorski
Jakie centrum?
Finiszuje konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego
centrum m. Józefowa. Nowe centrum ma powiązać budynki Urzędu i Rady Miasta
z funkcją oświaty i kultury (MOK), koncepcję usług i przestrzeni publicznej.
Powołano Sąd Konkursowy, któremu przewodniczy znany urbanista arch. Olgierd
Jagiełło, są w nim miejscowi architekci, zastępca burmistrza, przedstawiciel gminy
i przewodniczący komisji Ładu Przestrzennego.
Po I etapie konkursu (opracowanie studialne) dopuszczono 2 pracownie architektoniczne, konkretne projekty wpłynęły do 30 czerwca br. Zwycięzca opracowuje makietę, która
zostanie zaprezentowana publicznie we wrześniu. Czy spodoba się nam – mieszkańcom
Józefowa?
W
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Podczas I Mazowieckiego Forum Kultury i Biznesu Urząd Miasta Józefowa (Referat Inwestycji – Beata Kamińska, Iwona Wilczewska) zorganizował konsultacje społeczne
dotyczące przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Mieszkańcy miasta bardzo aktywnie i licznie
uczestniczyli w spotkaniu. Przedmiotem konsultacji była modernizacja dróg w mieście oraz
budowa kompleksu sportowego nad Świdrem. Podczas spotkania dostępne były materiały
informacyjne nt. funduszy strukturalnych nowej perspektywy finansowej 2007-2013.
Organizatorki analizują teraz wyniki ankiet, które chętnie wypełniali mieszkańcy Józefowa podczas konsultacji. Nagrodą za udział w ankiecie były gadżety europejskie.
nad Świdrem
FLESZ
Koniec roku
akademickiego
Dobiegł końca trzeci rok działalności
Józefowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Z tej okazji odbyły się dwie imprezy. 17. czerwca słuchacze UTW spotkali się w leśniczówce przy rezerwacie
„Torfy”, zwiedzili muzeum przyrodnicze,
wyruszyli bryczką na teren rezerwatu,
aby obejrzeć z bliska uroki flory (a i fauny - dzikich kaczek i łabędzi na jeziorze).
Po czym wrócili do leśniczówki na śpiewanie przy ognisku.
Uroczyste zakończenie roku uniwersyteckiego odbyło się 18. czerwca w Klubie „Hydrofornia”.
Nowe władze w Józefovii
Dwa dni po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym MLKS Józefovia,
w wyniku którego wybrano nowy zarząd
klubu, odbyło się pierwsze zebranie, na
którym zarząd ów ukonstytuował się.
Prezesem został Cezary Książek – były
wiceprezes, który zastąpił na tym stanowisku Macieja Szymę. Jego zastępcami
zostali Marek Pałka oraz Marek Smoliński – pierwszy w ubiegłej kadencji
sprawował funkcję gospodarza klubu,
drugi - do tej pory w zarządzie nie zasiadał – jest związany z prężnie rozwijającą
się sekcją tenisa stołowego. Na sekretarza klubu został wybrany Maciej Piłat,
na co dzień kapitan pierwszego zespołu
piłkarskiego Józefovii. Skarbnikiem został Wojciech Soszyński, który na tym
stanowisku zastąpił Sławomira Falińskiego. Funkcja gospodarza klubu przypadła
w udziale Bonifacemu Ziemińskiemu,
który w zarządzie działa od kilku lat.
Siódmym członkiem zarządu został Andrzej Czołoszyński, który przed kilkoma
laty był kierownikiem pierwszej drużyny
Józefovii.
Jeśli poproszą o to
mieszkańcy
Od przyszłego roku wyrównywane
będą tylko te ulice gruntowe, gdzie będą
chcieli tego mieszkańcy – informował
Burmistrz na dorocznych spotkaniach
z mieszkańcami.
Iwona Wilczewska na stoisku konsultacyjnym. Fot. archiwum
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
5
nad Świdrem
W NASZYM MIEŚCIE
FLESZ
U wędkarzy wakacje
Jak informuje Czesław Szutta, sekretarz Koła PZW -26 w Józefowie od
połowy czerwca do końca sierpnia w
kole trwa przerwa urlopowa. Na zawody
wędkarskie nad Łachą koło zaprasza dopiero 31 sierpnia.
Przypomnijmy, ze józefowscy wędkarze obchodzą w tym roku swoje 30-lecie, koło powstało w 1978 r. Aktualnie
koło liczy 926 członków i tym samym
– co podkreśla sekretarz Szusta – jest
najliczniejsza organizacją społeczną na
terenie Józefowa i drugą co do wielkości
w powiecie otwockim. Funkcję prezesa
Koła, już czwarta kadencję, pełni Marek
Smoliński. W tym roku wędkarze zaplanowali 12 imprez, z których odbyło się
już siedem.
Wołomin zazdrości głosu
Komisja Przestrzegania Prawa, pod
przewodnictwem radnej Beaty Wyderki,
była z wizytą w Wołominie, gdzie od pięciu lat działa monitoring. Radni stwierdzili, iż warunki mamy podobne: miasto
przedzielone na pół linią kolejową, problemy z dojazdem do Warszawy. Józefów ze swoim nowym monitoringiem
nie ma się czego wstydzić, a szczególne
wrażenie w Wołominie wywarła informacja, iż nasza Straż Miejska w swoim
arsenale posiada możliwość pouczenia
przez megafon. Jesienią rewizyta radnych Wołomina w Józefowie.
W maju 2009 r.
Kto zamieszka
przy ul. Zawiszy
Czarnego?
Dawno nie było takiej jednomyślności jak przy głosowaniu (15 kwietnia br.) nad stanowiskiem Rady Miasta w sprawie zasad przyznawania
lokali mieszkalnych będących w zasobie TBS w Józefowie w budynku
położonym przy ul. Zawiszy Czarnego 22, oraz kryteriów naboru osób,
z którymi umowy najmu powinny być zawierane. Dziś budowa jest już
w toku a w maju przyszłego roku zasiedlane będą mieszkania.
Władze miasta miały prosty pomysł na
rozwiązanie problemu narastającego (aktualnie prawie 2 mln zł) zadłużenia w opłatach czynszowych, poprawę warunków
mieszkaniowych lokatorów mieszkań komunalnych i zdyscyplinowanie wiecznych
dłużników. Do spółki z józefowskim TBS
miasto wniosło działkę wartości 2,5 mln zł
i kapitał 3,5 mln zł i bez zaciągania kredytów wspólnie wzniesie trzy budynki wartości 11 mln zł. Ze zgromadzonych funduszy
zostaną zakupione także mieszkania kontenerowe przeznaczone dla osób po wyroku
eksmisyjnym.
Radni jednomyślnie przyjęli następujące zasady: 52 mieszkania są wyłącznie dla
mieszkańców Józefowa, którzy oddadzą do
zasobów komunalnych dotychczas zajmowane mieszkanie, wniosą 30 proc. opłatę
partycypacyjną (dla lokali jednopokojowych
54.600 zł, dla dwupokojowych 64 400 zł)
i kaucję w wysokości rocznego czynszu
Zgodnie z nową ustawą opłaty partycypacyjnej nie można zbyć na wolnym rynku,
lecz podlega zwrotowi w ciągu 12 miesięcy
po wyprowadzeniu się najemcy.
Każda rodzina zajmująca lokal komunalny w Jozefowie otrzymała ofertę zamieszkania przy ul. Zawiszy Czarnego – w wyznaczonym do końca czerwca br. terminie
zgłoszeń wpłynęło niewiele. Przeszkodą jest
opłata partycypacyjna – część mieszkańców
liczy, ze zasady zostaną zmienione i miasto
weźmie na siebie i ten ciężar, przywołując
przykłady socjalnych mieszkań w innych
osiedlach TBS.
Kłopot jednak w tym, że pozostałe osiedla TBS budowane były z wykorzystaniem
kredytów i miasto nie było tak zaangażowane finansowo w ich budowę jak stało się
w przypadku budowy przy ul. Zawiszy.
Co postanowią władze miasta i radni po
Co z ulicą Skorupki?
Ta jednokierunkowa uliczka łącząca
ulicę Piłsudskiego z ulicą Graniczną, służy
przede wszystkim dzieciom dochodzącym do Szkoły Podstawowej nr 2 w Michalinie. Władze miasta zaprojektowały
jej przebudowę, utwardzenie jezdni, położenie ładnych chodników. Jednak aby
prawidłowo zaprojektować taką przebudowę i uzyskać zgodę na tę inwestycję,
trzeba ściąć niektóre narożniki znajdujące się na posesjach prywatnych. Nie zgodzili się na to ich właściciele. W związku
z tym projekt przebudowy ulicy Skorupki
upadł. Ciekawe czy mieszkańcy domów
przy Skorupki nie będą żałować swojej
decyzji, gdy sąsiednie ulice wypięknieją.
6
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
Wykopy na ulicy Zawiszy
W NASZYM MIEŚCIE
przeanalizowaniu sytuacji? W rejestrach naszego TBS jest kilkaset podań osób oczekujących, w tym ponad sto od mieszkańców
Józefowa.
A może lokatorzy mieszkań komunalnych powinni jeszcze raz przeanalizować
swoją sytuację, zbadać możliwości zaciągnięcia kredytu na partycypację, wykorzy-
stania np. starej książeczki mieszkaniowej.
Warto też poradzić się pracowników TBS
(ul. Zielona 2).
Apelujemy więc do władz naszego miasta o przedłużenie terminu rekrutacji, by
Józefowianie mogli zastanowić się i podjąć
właściwą decyzję.
Wanda Zagawa
OPIS INWESTYCJI
Osiedle składa się z trzech jednakowych trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych na działce o powierzchni 5263 m2.
W każdym budynku znajdują się mieszkania:
– dwupokojowe z aneksem kuchennym o zróżnicowanej powierzchni użytkowej od 40,83
m2 do 41,34 m2 (12 mieszkań).
– dwupokojowe o zróżnicowanej powierzchni użytkowej od 47,94m2 do 48,33m2
(6 mieszkań).
Budynki są nie podpiwniczone i w związku z powyższym wszystkie mieszkania posiadają pomieszczenia gospodarcze zintegrowane z mieszkaniem. Wejścia do poszczególnych
mieszkań na parterze dostępne są bezpośrednio z terenu, natomiast na pierwszej i drugiej
kondygnacji z galerii odpowiednio odsuniętej od lica budynku, co umożliwiło zastosowanie we wszystkich kuchniach otwieranych okien. Łącznie osiedle posiadać będzie 52 mieszkania wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, domofonową
i telewizyjną. Wszystkie mieszkania zlokalizowane na parterze będą miały dostęp do małych ogródków, natomiast pozostałe mieszkania będą posiadały balkony lub loggie.
IX Powiatowe Warsztaty Ekologiczne
Spotkania nad Świdrem
W czerwcu, odbyły się Powiatowe Warsztaty Ekologiczne. Jak co roku
wzięła w nich udział młodzież gimnazjalna z terenu naszego powiatu.
Młodzież pracowała w dziewięciu grupach roboczych. Wyniki swoich badań prezentowali kolejno przedstawiciele każdej z
nich. Były to grupy malarska, której prace
można było podziwiać na spotkaniu; botaniczna zajmująca się oznaczaniem roślin w
strefie przybrzeżnej i strefie dalszej od linii
brzegowej Świdra. Kolejne to grupa hydrologiczna, chemiczna, meteorologiczna, odkrywki glebowej, dendrologiczna, grupa glebowa oraz zwiad terenowy, którego celem
było poznawanie elementów środowiska
przyrodniczego, historii i zabytków powiatu
otwockiego. Praca grup była punktowana
przez obserwatorów. A oto wyniki:
I miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Józefowie
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Otwocku
III miejsce – Gimnazjum w Celestynowie
Wszystkie spotkania poprzedzone są pracami konkursowymi o tematyce dotyczącej
rezerwatu Świder. W tym roku tematem
konkursowym były „Mosty i mostki na rzece Świder” w trzech kategoriach: album,
prezentacja multimedialna oraz makieta.
Nagrody książkowe wręczyły radna powiatu
Bogumiła Więckowska oraz kierownik referatu ds. zamówień publicznych i ochrony
środowiska – Małgorzata Fiedukowicz.
Z Gimnazjum Nr 1 w Józefowie, nagrody
otrzymali:
Mateusz Głasek – I miejsce w kategorii
makieta, Paweł Morawski – wyróżnienie w
kategorii prezentacja multimedialna, Magdalena Nowaczyk – II miejsce w kategorii
prezentacja multimedialna, Magdalena Trela – wyróżnienie w kategorii album, Aleksandra Włoch – wyróżnienie w kategorii album
Nagrody za udział w konkursie w kategorii album otrzymali ponadto: Patrycja
Bonisławska, Paulina Wyszomirska, Marta
Wardowska, Sara Stańczak oraz Katarzyna
Olszewska.
IX Powiatowe Warsztaty Ekologiczne
„Spotkania nad Świdrem” dla młodzieży
gimnazjalnej zostały wsparte finansowo
przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Otwocku oraz
Urząd Miasta w Józefowie. Sylwia Papis
nad Świdrem
FLESZ
Serial na Dobrej
Dla miłośników seriali to gratka: część
scen do serialu „Twarzą w twarz” będzie
prawdopodobnie kręcona w Jozefowie
przy ul. Dobrej. Producenci złożyli wizytę
w Urzędzie Miasta.
Kto wychowa
rodziców?
Wśród monitorowanych obiektów
w naszym mieście są także place zabaw
i obraz jaki rysują kamery często jest niezbyt budujący. Kłopoty wychowawcze
sprawiają nieraz rodzice i opiekunowie:
ćmią papierosy, popijają piwko, wjeżdżają na plac zabaw rowerem, pozwalają by
psy obsikiwały piaskownice i zabawki.
Jest destrukt!
Trwają już prace modernizacyjne na
niektórych ulicach (zrobiono Wiślaną,
Rysią, Jodłową) czekają następne – jest
wreszcie pierwsza partia wyczekiwanego destruktu, który znakomicie utwardza ulice. W zdobyciu tego deficytowego materiału pomogli zacni mieszkańcy
naszego miasta.
Zanim ruszy nowe
przedszkole
Na ul. Sosnowej zmiany w ruchu
i przebudowa. Jesienią rusza tam piękne
nowe przedszkole wiec przygotowuje
się dojazdy i wyrównuje ulicę. Rozpoczęły się również prace modernizacyjne
ul. 3 Maja na odcinku od Powstańców
Warszawy do Cichej – budowany jest
ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy na posesje i przebudowa ul. Małej na odcinku
od Wawerskiej do 3 Maja - budowa nawierzchni asfalto-betonowej i chodnika.
Kiedy bankomat
w Michalinie?
W ścisłym centrum Józefowa przybył
czwarty bankomat – tym razem ING.
Mieszkańcy Michalina pytają czy np. na
poczcie nie można u nich zainstalować
choć jednego bankomatu?
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
7
nad Świdrem
W NASZYM MIEŚCIE
FLESZ
Burmistrz do Rady
(Społecznej)
– Czy to prawda, że nasz Burmistrz
został przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala MSWiA Warszawie? – pytała
radna Barbara Kaczorek podczas czerwcowej sesji Rady Miasta. Okazało się, że
to prawda a nowa funkcja (społeczna)
burmistrza Stanisława Kruszewskiego
to wyraz uznania dla jego zdolności organizacyjnych. Gratulujemy.
Nowy plac zabaw
Będzie zorganizowany w Michalinie
przy kościele, ulica Dobra, róg Kasprowicza. Powinien powstać w ciągu wakacji.
Będzie duży i nowoczesny.
U Ojców Szensztackich
W maju br. Instytut Ojców Szensztackich z Nowej Wsi w Józefowie obchodził
20 rocznicę poświęcenia sanktuarium
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Ta niewielka świątynia nazywana przez Ojców
leśną katedrą znajduje się w głębi posesji, wśród sosen.
Obchody trwały miesiąc a na ich
zakończenie Ojcowie zorganizowali
rodzinny festyn z wieloma atrakcjami,
w którym wzięło udział kilkaset osób.
Uroczyście posadzono dwie sosenki wyhodowane z nasion pobłogosławionych
przez Papieża Benedykta XVI. Sadzonki
dostarczyli znani leśnicy – p.p. Halina
i Jan Szeremetowie, zaś w akcie sadzenie wzięła udział Janina Witkowska,
przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół
Józefowa.
Andrzej Darkowski
Zebranie u Emerytów
Przypominamy, że Zarząd Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Józefowie zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które
odbędzie się w sobotę 5 lipca br. o godz.
14 (pierwszy termin), 14,30 (drugi termin) w MOK.
8
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
Dla dzieci i młodzieży
Atrakcje lata
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu (16. 06) poświęcone było organizacji wypoczynku dla dzieci, które pozostaną w wakacje w Józefowie. O zakończeniu
przygotowań do akcji „Lato w mieście” poinformowała radnych Dorota Kembrowska
z Urzędu Miasta.
Na półkoloniach ostatnie wolne
miejsca
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami półkolonie dla dzieci odbywają w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ulicy Parkowej. Do
16 czerwca zgłosiło się 45 dzieci, pozostało
więc jeszcze kilka wolnych miejsc. Uczestnicy półkolonii mają zapewnioną fachową
opiekę w godzinach od 8.00 do 16.00, 3 posiłki dziennie i udział w ciekawych zajęciach.
Są to gry i zabawy w grupie, pływanie na
basenie, wakacyjna akademia fotograficzna,
zajęcia plastyczne, pokazy filmowe, a także
elementy sztuki cyrkowej czyli zajęcia z kuglarstwa. Zaplanowane są też dwie wycieczki: do drukarni i do Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Łyk kultury
W Gimnazjum nr 1 przy ulicy Leśnej 39
w dniach od 23 czerwca do 19 lipca prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
W Bibliotece Miejskiej przy ulicy Marii
Curie - Skłodowskiej od 23 czerwca do 31
sierpnia można w godzinach pracy biblioteki
bezpłatnie korzystać z komputerów i Internetu. Także MOK ma w swojej ofercie ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży w miesiącach letnich. Będą wyświetlane filmy, będą
prowadzone warsztaty taneczne i inne.
…i sportu
Liczne atrakcje wakacyjne przygotowało Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji.
Ofertę tej placówki przedstawił radnym
Piotr Gąszcz.
Basen jest udostępniony dzieciom i młodzieży, a także studentom mieszkającym
w Józefowie codziennie w godzinach od
9.00 do 20.00 w cenie 2 zł/45 minut, a od
poniedziałku do piątku w godzinach: 13.00,
14.00, 15.00 bezpłatnie. Fakt zamieszkiwania w naszym mieście należy udokumentować ważną legitymacją uczniowską lub
studencką. Przedszkolaki wchodzą na basen
tylko z opiekunami. Pływanie cieszy się dużą
popularnością. W ubiegłym roku 2 tysiące dzieci skorzystało bezpłatnie z pływalni
w czasie wakacji
Poza tym codziennie od poniedziałek do
piątku od 9.00 do 17.00 można pograć
pod okiem instruktora w piłkę: nożną,
koszykówkę, siatkówkę oraz w badmintona
i tenisa ziemnego.
W weekendy hala sportowa będzie udostępniana rodzinom. Zaplanowano także
piknik rodzinny na pożegnanie wakacji 25
i 26 sierpnia
Przewidziane są różne rozgrywki zespołowe, wesołe miasteczko, loteria fantowa
i bezpłatny grill.
Dyrektor ICSiR chce wyłowić w czasie
wakacji utalentowanych koszykarzy i stworzyć drużynę koszykówki w Józefowie. Może
ujawnią się także talenty w innych dziedzinach sportu.
Wiele emocji wzbudziła sprawa finansowania działalności Integracyjnego Centrum
Sportu i Rekreacji. Dotychczas, oprócz funduszy przekazywanych przez Urząd Miasta,
działalność Ośrodka wspierał m.in. Fundusz
Alkoholowy. W ubiegłych latach przeznaczono z tego funduszu na akcję wakacyjną
90 tys. zł, obecnie, mimo że Piotr Gąszcz
wystąpił tylko o 50 tys. zł, otrzymał jedynie
20 tys. zł. Radni są zbulwersowani tą sytuacją i mają zamiar wyjaśnić, dlaczego tak się
stało.
Barbara Skrzypińska
Młodzież projektuje Skate Park
Kiedy zaplanowano wybudowanie w Józefowie Skate Parku, władze miasta przeprowadziły konsultacje z młodzieżą, która jeździ na deskorolkach i rowerach wyczynowych.
W rezultacie to młodzież zadecydowała, z jakich urządzeń będzie składał się skate park
w Józefowie. Obecnie trwają końcowe prace nad jego dokumentacją.
Skate park powstanie w Michalinie, naprzeciw szkoły podstawowej, w oddaleniu kilkudziesięciu metrów od domostw. Teren będzie monitorowany, kamera obejmie oprócz skate
parku także boisko szkolne, plac zabaw i skrzyżowanie.
bs
W NASZYM MIEŚCIE
W oku kamery
Bezpieczniej
Już trzeci miesiąc funkcjonują w Józefowie kamery, zainstalowane w sześciu
punktach miasta (informowaliśmy o tym
w nr 3. „JnŚ”, przypominamy):
1) na ul. Sosnowej przy przedszkolu (w rejonie placu zabaw),
2) na rogu ul. Sosnowej i Piłsudskiego (podgląd na stację PKP i okoliczne ulice),
3) przy pływalni (z widokiem na plac zabaw
i cały ten rejon),
4) przy gimnazjum (wgląd również w ul.
Leśną),
5) przed Urzędem Miasta (monitoruje odcinek ul. Wyszyńskiego w kierunku ronda,
Piłsudskiego i Sikorskiego),
6) na Polnej (widok na przejazd kolejowy,
ul. Piłsudskiego i Sikorskiego).
Kiedy i gdzie zamontuje się następne kamery informuje mgr inż. Jadwiga Łaszewska z Urzędu Miasta:
– kolejne siedem kamer już zaczęliśmy
zakładać, ukończymy tę pracę do końca
czerwca br. Dwie kamery będą zainstalowane przy Szkole Podstawowej nr 1. Jedna naprzeciw furtki, druga od strony boisk
i hali sportowej. Przy Szkole Podstawowej
nr 2 także będą dwie kamery – jedna przy
wejściu do szkoły, druga przy skrzyżowaniu
z ul. Małą, gdzie jest plac zabaw, a powstaLiczba przestępstw
(styczeń- maj 2008)
Uszczerbek na zdrowiu
198 (254)
Bójki i pobicia
2 (6)
Uszkodzenie mienia
10 (14)
Kradzież mienia
12 (17)
Kradzież pojazdu
2 (4)
Kradzież z włamaniem
43 (37)
Rozboje
4 (3)
W nawiasach podajemy dane za analogiczny okres w roku 2007.
nie skate park.
Trzy następne kamery będą monitorowały: okolice Przychodni Zdrowia (kamera
na ul. Skłodowskiej przy aptece); przejazd
kolejowy w Michalinie i sąsiadujące ulice
(kamera na rondzie, na skrzyżowaniu ul.
Piłsudskiego z Graniczną); parking przed
stacją w Michalinie, perony, okoliczne odcinki ulic (kamera na rogu ul. Piłsudskiego
i Skorupki).
Stanowisko obsługi kamer znajduje się
w budynku Komisariatu Policji w Józefowie.
Przed monitorem siedzi obserwator, który ma podgląd na obraz emitowany przez
sześć (na razie) kamer. Każdy fragment
może przerzucić na duży monitor, obejrzeć
go w powiększeniu, zanalizować sytuację
i podjąć działanie. Czyli: albo przez urządzenie nagłaśniające zwrócić uwagę komuś zachowującemu się niewłaściwie, albo wysłać
patrol na miejsce zdarzenia. Dzieciom i młodzieży na placach zabaw na ogół wystarcza
upomnienie przez głośnik.
Obserwacja trwa non stop przez całą
dobę. Za monitorowanie Józefowa odpowiada Urząd Miasta i Straż Miejska. Jej komendant, mgr Ryszard Pietrzykowski podkreśla wielką użyteczność kamer podczas
miejskich uroczystości, jak np. czerwcowe
dni Mazowieckiego Forum Kultury i Biznesu. Pomimo że liczne imprezy zgromadziły
setki mieszkańców, nie doszło do awantur
i zniszczeń.
– Monitoring sprawdza się również na
co dzień – mówi Ryszard Pietrzykowski. Oto
przykłady:
Kamera przy ul. Sosnowej zarejestrowała
wypadek samochodowy na ul. Piłsudskiego,
w którym zginął młody człowiek. Materiał
zostanie wykorzystany w postępowaniu procesowym. Nastolatkowie uszkodzili (niezbyt
poważnie) dwie ławki. Sprawie nie został
nadany bieg, ponieważ rodzice chłopców
zadeklarowali, że winowajcy sami naprawią uszkodzenie. 18-latek w swoje urodziny
popijał piwo na placu zabaw. Ponieważ nie
reagował na zwróconą mu przez głośnik
uwagę, podjechał patrol i nałożył mandat
w wys. 50 złotych.
Bat na „rajdowców”?
Od września 2007 r. Józefów jest objęty
kontrolą fotoradarową, o czym informują
kierowców tablice przy wjeździe do miasta.
Fotoradary obsługujące nasze miasto nie są
stacjonarne, lecz przewożone samochodem
z miejsca na miejsce. Kontrole fotoradarowe przeprowadza się 2-3 razy w tygodniu,
w różnych punktach ulic, na których natężenie ruchu jest szczególnie duże. Są to:
Nadwiślańska, Wiązowska, Graniczna, Piłsudskiego, 3 Maja, Sikorskiego, a ostatnio
ul. Polna, na której grasują miejscowi „rajdowcy” spragnieni, na zabudowanym terenie, prędkości ponad 100 km.
Duża liczba pomiarów i wykonanych
nad Świdrem
zdjęć powinny radykalnie poprawić sytuację na józefowskich drogach i ulicach.
Jeśli ta poprawa następuje powoli, jeśli nadal zdarzają się wypadki, i to ze skutkiem
śmiertelnym, to m.in. dlatego że droga od
zarejestrowania na filmie pojazdu przekraczającego dozwoloną prędkość do ukarania
sprawcy jest długa i skomplikowana (z czego kierowcy z pewnością doskonale zdają
sobie sprawę).
W ramach kontroli fotoradarowej
józefowska Straż Miejska w 2007 r. nałożyła mandaty na kwotę ok. 4 tys. zł.
W roku bieżącym (do polowy czerwca)
kwota ta wzrosła do ponad 50 tys. zł.
Od września 2007 r. wykonano w Józefowie ok. 2000 zdjęć, rejestrujących samochody, poruszające się z prędkością
większą niż zezwalają przepisy ruchu
drogowego.
Przestępczość maleje, ale…
Policyjne dane za pięć miesięcy br. są
optymistyczne, wskazują bowiem, że spada przestępczość (patrz tabela), a zarazem
rośnie wykrywalność dokonywanych przestępstw. W dwóch kategoriach wykrywalność w br. sięga 100 % (rozboje – w 2007
r. wykrywalność 33,3 %; bójki i pobicia
– w 2007 r. wykrywalność 66,7 %). W pozostałych kategoriach wykrywalność waha się
od 76,3% (uszczerbek na zdrowiu) do zera
(kradzież pojazdu). Jest wysoka w zakresie
przestępstw uszkodzenia mienia (70%), gorzej z wykrywaniem złodziei mienia (50%).
Najgorzej zaś w dziedzinie tak dotkliwej
dla naszego stanu posiadania, jak kradzież
z włamaniem. I tu wprawdzie wykrywalność wzrosła, ale tylko o 8 %. Obecnie wynosi 24,3 %.
Na co dzień ładu i porządku w naszym
mieście pilnuje trzech dzielnicowych (gdyby zastosować przelicznik obowiązujący
w stolicy powinno ich być czterech: jeden
na 4,5 tys. mieszkańców). Do sprawowanych dotychczas obowiązków: patrolowania ulic, rozmów z mieszkańcami,
interweniowania w sporach sąsiedzkich,
pogadanek w szkołach doszedł jeszcze jeden: rejestrowanie na tzw. niebieskiej karcie
rodzin, w których dochodzi do przemocy.
W Józefowie było w br. już kilkadziesiąt takich
interwencji.
Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost
przestępczości nieletnich. Niepokojącym
tym bardziej, że odnotowuje się je w skali
całego kraju, nie jest to specyfika akurat naszego środowiska.
Elżbieta Krakowiak
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
9
nad Świdrem
REPORTAŻ
Kira Gałczyńska (specjalnie dla „Józefowa nad Świdrem”)
Po prostu świdermajery…
Wszystko zaczęło się u schyłku XIX wieku.
Warszawa odkryła, jak wcześniej inne stolice
– przeludnione i przegrzane – że w gorące
duszne dni lata należy poszukać wypoczynku, kontaktu z naturą czyli spacerów po lesie, kąpieli w rzekach lub jeziorach, gdzieś
niedaleko miasta. Oczywiście – elity, ludzie
z pieniędzmi – od dawna znali rozmaite
bady, każdego roku jeździli „do wód” w kraju i dalej. Chodziło o coś innego: o lasy i rzeki położone w pobliżu miasta, dokąd można pojechać na kilka choćby godzin. I tak
odkryto uroki linii otwockiej – utopionych
w zieleni miejscowości Świder, Anin, Wawer,
Józefów, Otwock...
Dalej, odpowiadając na zapotrzebowanie, zaczęto najpierw rozbudowywać
własne (raczej skromne) domostwa, potem, coraz śmielej przystępowano do
budowy owych „letniaków” przeznaczonych wyłącznie dla przyjezdnych. Budowano szybko, z tego co pod ręką, czyli
z drewna. Ale żeby owe prowizoryczne nieco „drewniaki” nie wydawały się nadto siermiężne, zaczęto je zdobić, dopieszczać architektonicznie. Pojawiło się coraz bogatsze
zdobnictwo – ażury, łuki, baszty, zwieńczenia, kolumienki, baszty. Centralne miejsce
każdego domu obowiązkowo pełniła duża
weranda (na parterze lub piętrze), wychodząca w las. Tutaj spędzano większość czasu, podawano posiłki, przyjmowano gości.
Drewniana architektura zawojowała linię
10 PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
otwocką, stała się jej wyróżnikiem. Mieszkałam w takim drewniaku w Aninie. Moja
mama mówiła, że to był dom z duszą. Tak
o nim dziś myślę i ja. I myślę także, że to
Natalia w sobie tylko wiadomy sposób
sprawiła, że zniknęła tamta nieco pogardliwa nazwa „drewniaki-letniaki” i że dziś
te domki nazywamy tak, jak chciał tego
poeta – świdermajerami: żartobliwie, ale
i z pewnym odcieniem nostalgii, owej gałczyńskiej łezki-groteski.
Jak pojawiła się ta nazwa? Otóż w Świdrze taki typowy „letni” dom mieli zaprzyjaźnieni z rodzicami państwo Maksimow. Ich
córka, moja koleżanka, miała na imię Nina.
Parokrotnie latem 1949 roku jeździliśmy
do tego domu. Poetyckim plonem jednej
z takich eskapad Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego stał się uroczy poemacik Wycieczka do Świdra; z opisem miejscowości,
dziwnych nieco domków – willi, imienin
panny Niny, z czarującym snem lodziarza,
u którego pan Chopin kupił dużą porcję,
a przede wszystkim z tymi wersami:
Jest willowa miejscowość,
nazywa się groźnie Świder,
rzeczka tej samej nazwy
lśni za willami w tyle; (…)
Te wille, jak wójt podaje
są w stylu „świdermajer”.
Świdermajer, w którym obchodzono imieniny panny Niny stoi do dzisiejszego dnia.
Domy z d
Historia starych domów, to jak hi
Przeszłość stylu architektonicznego, unikalnego w skali kraju, występującego wyłącznie na linii otwockiej, od Wawra po Celestynów, sięga ostatnich lat XIX wieku. To
wtedy, w 1880 r. Michał Elwiro Andriolli,
znany wówczas rysownik i grafik (ilustrował
m.in. „Pana Tadeusza”) kupił zalesiony teren
nad rzeką Świder, część folwarku Anielin, należącego do dóbr Otwock Wielki. Posiadłości
tej nadał nazwę Brzegi, po czym zaprojektował tu i wybudował dworek dla siebie i 15
domków dla letników z Warszawy. Bogata
ornamentyka rosyjska (Andriolli w Rosji studiował oraz był zesłańcem po powstaniu
styczniowym) i modny wówczas styl szwajcarski w drewnianym budownictwie (rozsławiony w Europie dzięki wystawom światowym w Wiedniu w 1873 r., - którą Michał
Elwiro zwiedził - i w Paryżu w 1878 r.) stały
się dla niego źródłem inspiracji twórczej, pozwalającej stworzyć styl własny, na pograniczu wschodniej i zachodniej architektury. Na
wskroś polski.
Fakt ukończenia w 1877 r. budowy nadwiślańskiej linii kolejowej (od Mławy po Kowel, z odgałęzieniem z Dęblina do Łukowa,
517 km w 3 lata, z dworcami, przystankami
i mostami; warto byłoby dzisiejszym twórcom autostrad sięgnąć do tamtych doświadczeń) przybliżył nadświdrzańskie tereny warszawiakom, spragnionym letniego
wypoczynku. Był to czas zaborów, a więc
jeziora, góry i morze znajdowały się za granicą. Artysta Andriolli miał zatem „węch”
genialnego inwestora. Szkoda jedynie, że
nie zdobył nieśmiertelności, jako twórca stylu. Nosi on nazwę nie od jego nazwiska, lecz
żartobliwą – „świdermajer”.
Już pod koniec XIX wieku nad Świdrem
stało ok. 50 willi. Budowano je starannie,
z dobrych materiałów, i przepięknie zdobiono. Po I wojnie światowej budownictwo
to rozwijało się nadal, ale rosnący popyt na
„letniaki” spowodował obniżenie jakości;
materiały była tandetniejsze, zdobnictwo
nieco uboższe.
Choć oczywiście nie była to reguła. Niejeden solidny dom, zdobiony koronkowymi
ornamentami, powstał właśnie w okresie
Polski międzywojennej.
Z reguły natomiast nie były to domy
przewidziane do całorocznej, wieloletniej,
intensywnej eksploatacji. A taki właśnie
REPORTAŻ
nad Świdrem
duszą – i co dalej?
ak historia starych ludzi. Przeszłość jest znana, przyszłość - niejasna i niepewna.
los przypadł im w udziale po II wojnie światowej, gdy zostały ciasno
zasiedlone przez uchodźców lub
przesiedleńców z Warszawy. Przez
lata użytkowania koronkowo zdobione werandy obijano płytami i papą,
ozdoby nad oknami odpadały same.
Drewniane stropy wyginały się i próchniały. Wiele domów strawił pożar.
Dziś jeszcze sporo ocalało z tamtego dziedzictwa. W najlepszej kondycji
są domy będące własnością prywatną,
nad którymi ktoś stale i troskliwie czuwa, dzięki czemu przetrwają jeszcze
wiele lat. Gorzej z budynkami komunalnymi, wielorodzinnymi. Nawet jeśli
z zewnątrz, odnawiane, prezentują się
nieźle, to ich stan techniczny jest na
ogół fatalny. Burmistrz Kruszewski
przed kilku laty miał pomysł, by z jednego z budynków w centrum miasta
zrobić skansen – muzeum, a jego lokatorom
przydzielić mieszkania w nowym budownictwie. Jednak ceny mieszkań poszły w górę,
a uzdatnienie starego budynku do nowych
potrzeb kosztowało by ogromne sumy; o ile
w ogóle byłoby możliwe. Burmistrz wciąż
jednak ma nadzieję na zrealizowanie swego
planu.
Przyszłość
Jaka ona będzie? Być może nasz Józefów
przyłączy się do inicjatywy współuczestniczenia w tworzeniu Parku Kulturowego. Inicjatywa ta zrodziła się podczas konferencji
nt. „Świdermajer, domy „ z duszą”…i co dalej?”, która odbyła się w Otwocku 28. i 29.
maja br. Jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej, Stowarzyszenie Miłośników Drewnianej
Architektury Linii Otwockiej „Świdermajer”
i Towarzystwo Miłośników Falenicy.
Program konferencji był bogaty. Zbyt bogaty. Bowiem w powodzi słów w referatach
i głosach w dyskusji zdawała się ginąć idea
zasadnicza: co dalej?
Głosy gospodarzy terenu, prezydenta
Otwocka i burmistrza Józefowa, nie tchnęły szczególnym optymizmem. Obydwaj
podkreślali, że stan techniczny ogromnej
większości starych drewniaków jest zły lub
bardzo zły. Uratowanie niektórych jest oczywiście możliwe, ale skąd wziąć środki na re-
monty, a przede wszystkim - gdzie ulokować
ludzi, którzy tam mieszkają?
Jakąś szansę dałyby pieniądze z Unii Europejskiej. Ale - kto i jak ma się o nie starać,
gdy czasu zostało niewiele? I są to środki na
remonty, a nie na nowe mieszkania dla dotychczasowych lokatorów.
Posłanka Anna Sikora poinformowała,
że Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie pracowała nad ustawą orzekającą, że dziedzictwo narodowe, w tym architektura, powinno znaleźć się w priorytetach
rządu, i że opisze Komisji to, co usłyszała na
otwockiej konferencji.
Ale ustawy tworzone są niekiedy przez
całe lata. Przez ten czas kolejne drewniaki
ulegną ruinie i będą wyglądały tak jak (murowana co prawda) willa „Julia” w centrum
Otwocka, jak sanatorium „Zofiówka”, jak
wiele innych obiektów i domów.
Konkretne efekty konferencji
Prezydent Otwocka, Zbigniew Szczepaniak, zobowiązał się do oznakowania
tabliczkami zabytków otwockich (nota
bene jest to obowiązkiem starosty); poinformował również, że w przygotowywanej
zmianie Studium Uwarunkowań Rozwoju
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzeni
rozważa się możliwość utworzenia strefy
Parku Kulturowego „Wille Otwockie”;
Wojewódzki konserwator zabytków, Barbara Jezierska, poparła projekt stworzenia
Parku Kulturowego, a nawet zespołu parków, i namawiała samorządy do podjęcia
takich działań na własnym terenie.
Co my na to?
Sądzę, że temat „Co dalej ze >świdermajerami<?”podejmą, i to konstruktywnie, radni Józefowa. Ale tymczasem mamy powody
do satysfakcji z dotychczasowych dokonań
naszych współmieszkańców - i władz miasta.
Jeszcze nikomu nie śniły się konferencje
w obronie starego budownictwa, a już Lidia
Dańko uwieczniała na zdjęciach stare domy
i detale architektoniczne (jej prace zostały wykorzystane na otwockiej konferencji),
Paweł Rupniewski (obecny radny) i Maciej
Sierpiński utrwalali ich piękno na akwarelach (także były prezentowane). Robert Lewandowski (były radny) rejestrował zabytkowe budynki (wykorzystano te materiały
organizując wycieczkę szlakiem zabytków
i stylizacji).
A w dwóch osiedlach Towarzystwa Budownictwa Społecznego (przy ul. Werbeny
i Zielonej) zastosowano stylizacje świdermajerowskie. Gdyby udało się tę modę zaszczepić i prywatnym inwestorom, tak chętnie
kupującym działki w Józefowie, to unikalne
detale architektoniczne przetrwałyby jeszcze
co najmniej przez sto lat. Przeszłość nie zniknęłaby całkowicie z otwockiego i podotwockiego krajobrazu.
Elżbieta Krakowiak, Zdjęcia: Lidia Dańko
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
11
nad Świdrem
W NASZYM MIEŚCIE
Kultura i biznes w jednym stali domu
I Mazowieckie Forum Kultury i Biznesu, to pomysł wdrożony przez Miejski Ośrodek Kultury. Tłoku nie było, ale
najtrudniejszy jest pierwszy krok – za rok na pewno będzie lepiej.
Spotkanie zainaugurowała prelekcja zatytułowana „Obszary współpracy kultury
z biznesem. Patronat, mecenat, sponsoring” wygłoszona przez Zbigniewa Buskiego, dyrektora Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie, będącego również moderatorem Forum. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie wykładowcy Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Krzysztofa Podstawki, który omówił zjawisko sponsoringu w trzech kategoriach: jako
narzędzia komunikacji, w kontekście public
relations oraz jego aspekt prawny. Mówca
posługiwał się fachowym, ale przystępnym
językiem, mówił ciekawie wtrącając humorystyczne akcenty.
Przedstawicielka Fundacji Commitment
to Europe art & business, Sylwia MroczekZawadzka omówiła w swoim wystąpieniu
rodzaje sponsoringu. Jej zdaniem, firmy angażują się w sponsoring kultury i sztuki, bo
budują w ten sposób pozytywny wizerunek
swojej marki. Niekonwencjonalnym wystą-
pieniem podbił słuchaczy docent dr Stanisław Kownacki z UW, specjalista od treningów menadżerskich - rozpoczął od włożenia
na głowę wieńca z kwiatów, postawił na
stole krzesło, a następnie usiadł na nim.
– Chcę być najważniejszy – oświadczył
zdumionym słuchaczom.
Chętnie podejmując polemiki i wchodząc
w treść ironicznych uwag na swój temat,
przedstawił mechanizmy psychologiczne
sterujące relacjami pomiędzy menadżerem
a jego zespołem. Wskazał na korzyści wynikające z pozytywnego myślenia, odwagi
i przebojowości oraz na partnerskie podejście lidera grupy do jej członków. Finałem
jego wystąpienia było utworzenie kręgu
uczestników sesji. Trzymając się za ręce
obecni na sali powtarzali jak mantrę określone zdania (np. „Dostrzegam mocne strony moich pracowników”), a po zakończeniu
tej niekonwencjonalnej prelekcji byli pod
ogromnym wrażeniem prowadzącego. Mówili, że ich zaczarował.
O relacjach między artystą a sponsorem
mówił malarz, Krzysztof Oraczewski.
Jako artysta wzbudza uznanie, natomiast
jako menadżer prowokuje nienawiść, bo potrafi walczyć o swoje. Wziął własną sztukę
we własne ręce menadżera i osiągnął sukces
– trudno o lepszy przykład obrazujący przekładanie się sztuki na biznes.
To były
Zakończeniem Forum był „Savoir-vivre
w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI
wieku” udzielone przez Zofię Kosińską, wykładowcę Wydziału Zarządzania UW.
Kolejne, II Mazowieckie Forum Kultury
i Biznesu, ma odbyć się jesienią przyszłego
roku.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom I Mazowieckiego
Forum Kultury i Biznesu i Obchodów 35 – lecia działalności MOK – u, które odbyły się w dniach 6 – 8 czerwca 2008 r.
SPONSORZY:
ORAZ:
Zakłady Piekarskie „OSKROBA” Sp. z o.o., Cukiernia „Lody Babci Heli” S.C., Z.P.H. Drewzbyt – Tartak,
Zakład stolarski Pana Henryka Jesiotra,
PATRONAT MEDIALNY:
Dziękuję również dyrektorom szkół józefowskich, ojcom i księżom proboszczom, służbom porządkowym: Straży Miejskiej,
Policji, Staży Pożarnej i Służbie Zdrowia za pomoc w organizacji widowni oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
naszego przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania kieruję do Pana Ryszarda Nowaczewskiego - mojego towarzysza w organizacji widowiska „Skrzypek
na dachu”, Pani Bogumiły Więckowskiej – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Józefowie
i Pana Waldemara Walkiewicza za ogrom prac wykonanych przed, w czasie i po imprezie, a także Pani Jadwidze Łaszewskiej,
Pani Małgorzacie Fiedukowicz i Pani Edycie Komińczyk – przedstawicielkom Urzędu Miasta - naszego współorganizatora.
Jak wspaniałe efekty przynoszą wspólne działania wiedzą wszyscy, którzy odwiedzili nas 6, 7 i 8 czerwca. Naszym widzom
również serdecznie dziękuję i zapraszam na następne wydarzenia kulturalne.
Danuta Wojciechowska
12 PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
W NASZYM MIEŚCIE
nad Świdrem
Jubileusz MOK-u
To była inauguracja obchodów 35-lecia MOK i I Mazowieckiego Forum Kultury i Biznesu! Plenerowy spektakl
musicalu „Skrzypek na dachu”, w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego i Białołęckiej Orkiestry Romantica
zgromadził tłumy.
Musical przyjęto owacyjnie, zwłaszcza
jego przebojowe piosenki takie jak „Gdybym był bogaty” czy „Anatewka”. Obejrzeliśmy „Skrzypka na dachu” w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
oraz Białołęckiej Orkiestry „Romantica”.
Podlasie” z Siemiatycz pod kierownictwem
Krzysztofa Szyszko.
Popołudniu i wieczorem wystąpił zespół
„Yaka Band” z programu telewizyjnego
„Jaka to melodia”, a grupa „Trzeci Wymiar” zaprezentowała muzykę hip-hopową.
y piękne dni...
W roli Tewiego Mleczarza wystąpił Robert
Dymowski, tytułowym skrzypkiem był Artur Banaszkiewicz. Dodajmy, że długą
i efektowną partię solową Banaszkiewicz
wykonywał nie tylko na scenie, ale wszedł
w rzędy widzów grając dla nich z bliska. Zebrał, rzecz jasna, rzęsiste oklaski.
W sobotę swój kunszt artystyczny przedstawiły publiczności: grupy ze Szkół Podstawowych nr 1 oraz nr 2, Przedszkola nr
2, Szkoły Muzycznej Bartłomieja Budzyńskiego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Zespół Taneczny „Iskierki”, Chór
Rubikon, Zespół „Józefinki” oraz Studio
Piosenki Elżbiety Marciniak, Teatr Tańca
Współczesnego. Nastąpił także pokaz tańca
polskiego w formie towarzyskiej w wykonaniu Mistrzów Polski 2007 – zespołu „Małe
Mega gwiazdą dnia był lubelski zespół
„Bracia”.
Na terenie Domu Nauki i Sztuki odbywały się warsztaty malowania obrazów graffiti
pod kierunkiem artystów ulicznych zrzeszonych w warszawskiej grupie „Massmix”.
Duże zainteresowanie wzbudził także pokaz Trialu rowerowego.
Zakończeniem jubileuszu MOK był dzień
rodzinny zorganizowany w niedzielę,
8 czerwca. Dzieciaki i ich rodzice mogły
zwiedzać Osadę Rycerską.
Przypomnijmy, że swoją działalność MOK
rozpoczął 12 czerwca 1973 roku. Z biegiem
lat stał się jednym z najprężniej działających
ośrodków kultury w regionie otwockim.
W poszczególnych okresach jego dyrektorami byli:
Mirosława Mizerska (1973-1982)
Janusz Czarnocki (1983-1985)
Grzegorz Kopański (1985-1986)
Izabella Skrzyniarz (1986-1990)
Waldemar Walisiak (1990-1993)
Wiesława Tombacher (1993-1997)
Iwona Machalska (1997-2004).
Obecnym dyrektorem jest od 2004 roku
tancerka i choreografka Danuta Wojciechowska.
Tekst i zdjęcia: Piotr Kitrasiewicz
PODZIĘKOWANIA
Specjalne podziękowania burmistrz
Stanisław Kruszewski kieruje do
wspaniałych animatorów kultury w Józefowie: dyrektor MOK Danuty Wojciechowskiej i szefa Komisji Oświaty
i Kultury radnego Ryszarda Nowaczewskiego.
To dzięki ich pomysłowości, wytrwałości i smykałce organizacyjnej
obywatele Józefowa tak licznie mogli
uczestniczyć w wydarzeniu artystycznym godnym najprzedniejszych scen
w kraju.
Spektakl „Skrzypka na dachu” zgromadziła tłumy
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
13
nad Świdrem
EKOLOGIA I ZDROWIE
Nasze wspólne sprawy
Likwidujemy azbestowe dachy
Do końca roku 2032 powinny zniknąć
z obszaru Polski wszelkie wyroby, których
składnikiem jest azbest. Taka jest dyrektywa unijna. Na terenie Józefowa zidentyfikowano około 300 budynków pokrytych
eternitem, zawierającym ten szkodliwy
minerał o właściwościach rakotwórczych.
Czasami azbest znajduje się w okładzinach
ściennych, ale dotyczy to głównie bloków
ocieplanych w latach 80. W Józefowie problem sprowadza się głównie do wymiany
dachów na budynkach prywatnych.
Oczywiście wymiana dachu kosztuje, dlatego jest to proces rozłożony w czasie. Ale
w tym roku można uzyskać dofinansowanie
na rozbiórkę dachu w wysokości 15 zł za m
kw. Pokrywa to prawie w całości koszty zdjęcia dachu i jego utylizacji. Aby otrzymać tę
dotację, muszą być spełnione pewne warunki – pokrycie dachu musi zdejmować firma,
która ma do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi, bo tylko wtedy cała operacja
przebiegnie bezpiecznie. Wykaz takich firm
znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Miasta, można sobie wybrać jedną z nich.
Kto nie ma Internetu, może otrzymać spis
uprawnionych firm i wszelkie informacje na
ten temat w Biurze Obsługi Klienta.
Tam, gdzie pokrycie dachowe jest szczelne, nie kruszy się, można jeszcze z wymianą poczekać. Jeżeli jednak dach przecieka,
dachówka jest uszkodzona, pokruszona, to
lepiej jak najszybciej położyć nowy dach na
domu. Azbest najbardziej szkodzi wtedy,
kiedy zawierający go materiał poddaje się
jakiejś obróbce, skrobie, przekuwa, kiedy
się kruszy i rozsypuje lub jest zrzucany z wysokości. Wtedy zaczyna pylić, dostaje się do
naszych dróg oddechowych i truje.
Podlewać? Tak, ale z umiarem
Mamy w tym roku wyjątkowo suchą
wiosnę. Toteż niemal codziennie podlewamy rośliny w ogródkach, a nawet drzewa
rosnące kolo naszych posesji. Inż. Małgorzata Fiedukowicz, kierownik Referatu
Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta apeluje jednak
o umiar w tym zakresie. – Zasoby wody nie
są nieograniczone – mówi pani Fiedukowicz.
– Józefów jest położony na glebie piaszczy-
Rady józefowskich lekarzy
Biegunki w podróży
Lipiec to okres wyjazdów wakacyjnych
i niestety także wakacyjnych dolegliwości. Jedną z częstszych są zatrucia pokarmowe i biegunki. Jak sobie z nimi radzić
i jakie leki mogą nam pomóc podpowiada dr Joanna KREID.
W czasie urlopu żywimy się w nieznanych
miejscach, pijemy inną wodę niż na co dzień,
nie zawsze mamy warunki do przestrzegania
higieny. Wszystko to sprzyja dolegliwościom
pokarmowym: bólom żołądka, wzdęciom,
nudnościom i biegunkom, które najczęściej
są objawem zatruć pokarmowych. Upały powodują, że żywność szybko się psuje
i rozwijają się w niej bakterie: Salmonella,
Echerichia coli i inne. Biegunki mogą być
też wywołane przez wirusy. Sygnały zatrucia
(ostra biegunka, wymioty, mdłości) pojawiają się zwykle po kilku godzinach od wniknięcia zarazka do organizmu. W tej sytuacji
należy przede wszystkim wstrzymać się od
jedzenia (w zależności od nasilenia objawów 1- 3 dni), wypijać dużo płynów (2-3
14 PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
litry dziennie), zażywać leki odtruwające
i wstrzymujące biegunkę, np. węgiel, Smectę, Stopera (tylko dla dorosłych), a także odbudowujące florę bakteryjną jelit, np. Trilac.
Bóle skurczowe brzucha złagodzi no-spa.
W miarę poprawy samopoczucia zaczynamy
spożywać lekkostrawne pokarmy. Można
jeść sucharki, kleiki ryżowe z przetartą gotowaną marchewką, z duszonymi jabłkami,
papki z gotowanych ziemniaków i banana,
kisiele z dodatkiem czarnych jagód.
Przy zatruciu salmonellą (niedogotowany drób, jajka) poza biegunką i wymiotami
może wystąpić gorączka i ból głowy. Jeśli,
mimo leczenia, objawy nie ustępują, potrzebna jest pomoc lekarza.
Szczególnie niebezpieczne jest zatrucie
jadem kiełbasianym. Najczęściej jest ono
spowodowane zjedzeniem przeterminowanej konserwy mięsnej, rybnej lub warzywnej. W kilka godzin po zatruciu pojawiają się
nudności, czasem wymioty, bóle brzucha.
Jednak charakterystyczne są inne objawy:
stej, przez którą woda momentalnie przelatuje w głąb. Obserwujemy też systematyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych.
Wiele płytkich studni już wyschło w naszym
mieście. Toteż obecnie najchętniej podlewamy rośliny wodą z wodociągu. A przecież jest to woda, która przechodzi przez
żmudny proces uzdatniania, a więc jej pozyskiwanie kosztuje. Toteż planując ogródek
w Józefowie, warto wybierać przede wszystkim te rośliny, które dobrze znoszą suszę
albo które mają długie korzenie i mogą
czerpać wodę z głębi ziemi. W przeciwnym
razie możemy tony wody doprowadzać do
ogródków z mizernym rezultatem. Jeśli jednak ktoś nie chce zrezygnować z pięknego
ogrodu kwiatowego, to niech wprowadzi
system nawadniania kropelkowego, prosto
do korzeni roślin, tak żeby jak najmniejsze
były straty wody przez parowanie. Jest to
rodzaj drenażu, polegający na instalowaniu
specjalnych rurek. Wydajne są też wszystkie
systemy nawadniania, które uruchamiają się
automatycznie, warto więc zainwestować
w takie urządzenie.
Barbara Skrzypińska
rozszerzenie źrenic, pogorszenie widzenia,
czasami zez i opadanie powiek, suchość
w ustach, utrudnione połykanie. W takiej
sytuacji trzeba chorego jak najszybciej
odwieźć do szpitala.
Aby zapobiec biegunkom w podróży należy:
W miarę możliwości wybierać sprawdzone i czyste lokale gastronomiczne.
Myć dokładnie jajka oraz owoce i przyrządzać posiłki tylko ze świeżych produktów.
Zachowywać higienę, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety.
Biegunka w tropikach
Dotyka nawet 50 procent turystów, którzy wyjeżdżają do gorącej strefy klimatycznej
Afryki i Azji. Aby jej uniknąć, trzeba przede
wszystkim myć często ręce i uważać na to,
co się je. Nie korzystać z ulicznych jadłodajni, nie jeść niemytych owoców i warzyw, pić
napoje chłodzące wyłącznie z butelek, które
sami otworzyliśmy. W tropikach nawet zęby
lepiej myć wodą przegotowaną lub butelkowaną. Pozwoli to zapobiec nie tylko biegunce, ale groźniejszym chorobom, którymi
można zarazić się w tropikach, np. zakażeniu amebą czy cholerą.
WYDARZYŁO SIĘ W KULTURZE
nad Świdrem
Wieczór autorski
Z propozycją na ciekawe spędzenie wolnego czasu wyszedł do mieszkańców naszego miasta MOK. Są to wieczory autorskie,
podczas których prezentowany jest dorobek artystów związanych z Józefowem.
Miałem już przyjemność opisywać pierwsze
spotkanie z tego cyklu – wieczór Bogdana
Loebla. Obecny, poświęcony został twórczości Hanny Litwiniuk-Zboińskiej, pisarki
i malarki, przez wiele lat związanej z naszym
miastem.
3 czerwca sala widowiskowa zapełniła się zarówno przyjaciółmi artystki, jak
i wielbicielami jej talentu. Było bowiem co
Odwiedziny
przyjaciół
Mija rok od czasu, gdy działający przy
Miejskim Ośrodku Kultury chór „Rubikon”,
którego dyrygentką jest pochodząca z Czech
światowej sławy śpiewaczka operowa Anna
Vranova, podbił serca słuchaczy na Morawcach i w Wiedniu. Członkowie tej grupy,
mieli wówczas przyjemność poznać obyczaje
panujące w Czechach, mieszkając w Kyjovie,
u rodzin członków „bliźniaczego” chóru „Modracci”. Obecnie przyszedł czas na rewizytę,
która nastąpiła w pierwszej połowie czerwca.
Niewątpliwie radość ze spotkania z przyjaciółmi zza południowej granicy była duża,
tym bardziej, że nie była to pierwsza wizyta
podziwiać. Wernisaż wystawy akwareli zachęcał do dłuższego zastanowienia się nad
pięknem przyrody, zaś fragmenty utworów
pisanych przez Hannę Litwiniuk-Zboińską,
a czytanych przez Wojciecha Adamczyka
(znanego warszawskiego reżysera) zachwycały szczerością i prostotą. Taka jednak ta
artystka jest naprawdę. Prawdziwa, brzydzi
się zakłamaniem.
Urodziła się w lutym 1959r w Warszawie, ale całe dzieciństwo spędziła tu,
w Józefowie. Później wyjechała do Berlina,
skąd do kraju wróciła w wieku 16 lat. Nie
zapomniała jednak o swym ukochanym
Józefowie. Spędzała tu każdą wolną chwilę. Tu pokochała piękno przyrody, muzykę
(a zwłaszcza tę wykonywaną przez Grzegorza Markowskiego), ludzi i zwierzęta.
Hanna Litwiniuk-Zboińska ukończyła
Wydział Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ma męża i dorosłego
syna. Od wielu już lat mieszka w Krefeld
w Niemczech, ale od czasu do czasu odwiedza swe ukochane „kąty”. Dużo pisze, czyta
i maluje. Ma wielu przyjaciół. Jednym z nich
jest właśnie Grzegorz Markowski, który
specjalnie dla niej wystąpił podczas tego
wieczoru.
tej grupy w naszym
mieście. „Modracci”
w dowód wdzięczności postanowili umilić
mieszkańcom Józefowa czas i dwukrotnie wystąpili z koncertami.
Pierwszy
odbył się 12 czerwca
w MOK-u,a drugi 14
czerwca w michalińskim Kościele p.w.
Św. Jana Chrzciciela. Podczas obu, ten
30 – osobowy chór, którego dyrygentem
jest Eduard Cvrkal zaprezentował utwory
ukazujące przekrój całego repertuaru, przez
nich wykonywanego, a więc pieśni ludowe,
klasykę (m.in. Dworzaka), muzykę sakralną
i współczesną. Było co podziwiać, zwłaszcza, że zespół ten posiada własną orkiestrę.
Warto jeszcze dodać, że „Modracci” mają
w swym dorobku 3 płyty, które również cieszą się powodzeniem.
Sztuka w ogrodzie
Niepowtarzalną okazję do obejrzenia i zakupów unikalnych prac
wykonanych przez studentów ASP
w Warszawie mieli goście odwiedzający ogród Domu Nauki i Sztuki 15
czerwca. Tuż przed godz. 16 zaczęli
pojawiać się pierwsi zainteresowani, którym nie przeszkadzało to, że
wystawcy jeszcze przygotowywali
swoje wyroby. A było tego dużo.
Obrazy, grafiki, akwarele, biżuteria.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie,
a tym niezdecydowanym pomagali
sami studenci odważnie prezentujący swoje prace. Warto dodać,
że wszystko to odbywało się przy
muzyce „na żywo”, gdyż na scenie
grał duet Ultramaryna, czyli Mar-
cin Świderski (saksofon, flet poprzeczny,
korgR3) oraz Łukasz „Cziken” Stachurko
(komputer, sample, bity). Wiele osób zastanawiało się, skąd wziął się ten dobry pomysł
na „Jarmark Sztuki”. Został on po prostu
przeniesiony z ASP, której studentką jest
Judyta Krawczyk-Domańska, malarka, stale
współpracująca z DNiS przy projekcie „Wyspy Wolności – współczesna sztuka odbiorcy
szuka”. Jej prace mieszkańcy Józefowa mieli
okazję podziwiać podczas wernisażu zorganizowanego dla uświetnienia otwarcia tej
placówki MOK-u. Teraz artystka pomogła
w przygotowaniu tej wspaniałej imprezy. Miła atmosfera, pobudzająca muzyka i
uśmiechnięte twarze studentów zachęcały
do obcowania ze sztuką.
Teksty i foto: Paweł Sadurski
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
15
nad Świdrem
POLECAMY W LIPCU
Miejska Biblioteka Publiczna
Fascynujący świat przygód i podróży
– książki Alfreda Szklarskiego
Alfred Szklarski, pseudonim Fred Garland, A. Bronowski, urodził się 21 stycznia 1912 roku w Chicago (USA). W Polsce
zamieszkał od 1926 roku. Prozaik, znany
przede wszystkim jako twórca cyklu powieściowego dla młodzieży o przygodach Tomka Wilmowskiego. Debiutował
powieścią sensacyjną. Największe jednak
uznanie przyniósł mu cykl podróżniczoprzygodowy, który rozpoczął tytuł wydany pod pseud. Fred Garland Tomek
w tarapatach.
Kolejność wydawnicza pozostałych powieści cyklu wydanego już pod prawdziwym nazwiskiem autora:
Tomek w krainie kangurów 1957,
Przygody Tomka na Czarnym lądzie
1958, Tomek na wojennej ścieżce 1959,
Tomek na tropach Yeti 1961, Tajemnicza
wyprawa Tomka 1963, Tomek u źródeł
Amazonki 1967, Tomek w Gran Chaco
1987.
Tomek w krainie kangurów – pierwszy
tom cyklu wraz z Przygodami Tomka na
Czarnym Lądzie i Tomkiem wśród łowców głów tworzy trylogię trapersko-myśliwską, która maluje perypetie Tomka na
wyprawach łowieckich w Australii, Afryce
i Nowej Gwinei. Akcja pierwszej książki
rozpoczyna się w 1905 roku, Tomek Wilmowski ma wówczas 14 lat. W każdej następnej książce cyklu będzie o kilka lat starszy. Bohater pozbawiony opieki ojca, który
jako działacz polityczny wyemigrował
z kraju w obawie przed prześladowaniami władz carskich, przebywa u wujostwa
Karskich, skąd na pierwszą wyprawę do
Australii zabiera go Jan Smuga, znany
łowca dzikich zwierząt. Odtąd każde wakacje Tomek spędza na innym kontynencie.
W jego wyprawach towarzyszy mu często
ojciec oraz marynarz z Powsina, bosman
Nowicki.
Poza przygodami myśliwskimi, opisami
przyrody, zwyczajów oraz kultury materialnej i duchowej mieszkańców egzotycznych
krajów, pojawiają się wątki romantycznej
miłości i szlachetnej przyjaźni.
Tomek na wojennej ścieżce – akcja
powieści została zlokalizowana na pogra-
16 PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
niczu Stanów zjednoczonych i Meksyku,
w czasie wzmożonej działalności Indian
walczących o swe podeptane bądź utracone bezpowrotnie prawa. Właściwym
tematem powieści są perypetie Australijki Sally. Ukazując codzienne życie Indian
oraz ich wolnościową walkę A. Szklarski
stara się obalić mit o ich bezwzględności i krwawych rozbojach, tzw. wojennej
ścieżce.
Tomek na tropach Yeti – tym razem
powieść ukazuje Tomka podczas poszukiwań złota w górach Tybetu. Powieść ma
dwa wątki: pierwszy osnuty jest wokół losów zbiegłego z niewoli polskiego zesłańca, drugi zaś, wokół historii wyprawy, która ma odnaleźć ukryty skarb. Patriotyczne
tło, dramatyczna akcja z wplecioną weń
zręcznie tybetańską legendą o śnieżnym
człowieku Yeti, zwyczaje tubylczej ludności, egzotyczna flora i fauna, niezwykła
sceneria zdarzeń pozwala sięgną po pięknie podaną wiedzę geograficzną i humanistyczną oraz wytyczyć własne ścieżki
poznawcze.
Tajemnicza wyprawa Tomka – tym razem bohater wędruje po krajach Bliskiego
wschodu, Syberii, Mongolii i Mandżurii.
Szlak wyprawy Tomka znaczą tragiczne
historie polskich zesłańców. W powieści
głównym wątkiem są starania o uwolnienie z syberyjskich łagrów ciotecznego brata Tomka – Zbyszka Karskiego.
Tomek u żródeł Amazonki – akcja
umiejscowiona jest wśród Indian Ameryki
Południowej. Tym razem zaginął przyjaciel
i towarzysz podróży, Jan Smuga. Podziwiając przyrodę urokliwej puszczy amazońskiej, poznając zwyczaje i obrzędy dzikich plemion Indiańskich, Tomek wraz ze
swą żoną Sally (bo przyjaźń i przywiązanie
przerodziły się w miłość), bosmanem Nowickim i przyjaciółmi bieży zaginionemu
na pomoc.
Źródło: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984
Wg pomysłu Darii Ładnej, opracowała
M. Ładna
ICSiR
Poleca Piotr Gąszcz
W lipcu w ramach akcji „Lato w Mieście”
przewidziano mnóstwo atrakcji dla dzieci
i młodzieży:
G Na basenie w godzinach 9:00- 20:00
wejście kosztuje jedyne 2 zł. Dodatkowo darmowe wejścia o 13:00, 14:00,
15:00- zniżki dotyczą osób do 24-tego
roku życia. W ofercie bezpłatne zajęcia w
godzinach przedpołudniowych dla seniorów stowarzyszonych w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku.
G Hala sportowa otwarta w wakacje od godziny 9:00 do 17:00. Będzie można pod
okiem instruktora pograć w piłkę nożną,
koszykówkę, siatkówkę.
G W tym roku nowością będą sesje treningowe, gdzie pod okiem wykwalifikowanych specjalistów będzie można nauczyć
się i podszkolić swoje umiejętności gry
w tenisa; tenisa stołowego; karate lub
judo. W soboty i niedziele z hali sportowej będą mogły korzystać całe rodziny.
Dzieci pod opieką rodziców po uprzedniej rezerwacji telefonicznej będą mogły
korzystać z pięknej hali. Wszystkie zajęcia
na sali sportowej są bezpłatne.
G 26 lipca piknik rodzinny i mnóstwo atrakcji min.: Wesołe Miasteczko, klauni, żonglerzy, pokazy chodzenia na szczudłach,.
G Planowany jest turniej koszykówki ulicznej- streetball. Podczas turnieju będzie
prowadzony nabór do nowo powstałej
sekcji koszykówki.
Wszelkie informacje będzie można uzyskać
na stronie www.icsir.pl
MLKS JÓZEFOVIA
Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych
mieszkańców Józefowa będą prowadzone
od poniedziałku do piątku w dniach14.07.08
do 25.07.2008. Dla dziewcząt zajęcia w formie zabaw prowadzić będzie pani instruktor. Dla chłopców gry, zabawy ruchowe
i oczywiście piłka nożna prowadzone będą
przez kadrę trenerską. Zajęcia odbywają się
w godzinach 10:00- 13:00. Dodatkowo dla
wszystkich uczestników codziennie pyszny
pączek, a w każdy piątek pizza za darmo.
Boiska i budynek klubu położone są nad
samym brzegiem rzeki Świder ul. Dolna 19.
Zapraszamy wszystkich – nie musisz być
członkiem klubu by doskonale bawić się
w wakacje.
Nasza strona: www.jozefovia.pl
POLECAMY W LIPCU
nad Świdrem
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, tel./fax. 022 789-20-26 tel. kom. 0 602 552 804,
www.mokjozefow.pl, [email protected]
TERMINARZ IMPREZ W LIPCU
04.07.2008r godz. 18:00
Koncert rockowy w ramach Sceny Młodych.
Wystąpi Zespół „Recoil” i „Delitor”. Zespoły grają starą, dobrą muzykę metalową.
06.07.2008r godz. 19:00
Koncert Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego w ramach imprezy pn. „Ogrodowe Koncerty Muzyczne” . Miejsce koncertu – Ogród przy Domu Nauki i Sztuki – ul.
Kard. Wyszyńskiego 4.
13.07.2008r godz. 19:00
Koncert operetkowy pn. „Najpiękniejsze
arie i duety operetkowe” - prowadzenie
Teresa Siewierska. Koncert w ramach imprezy pn. „Ogrodowe Koncerty Muzyczne”.
Miejsce koncertu – Ogród przy Domu Nauki
i Sztuki – ul. Kard. Wyszyńskiego 4.
20.07.2008r godz. 19:00
Koncert jazzowy w wykonaniu Zespołu
„Globetrotters”. Miejsce koncertu: - sala
widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury.
27.07.2008r godz. 19:00
Koncert kapeli góralskiej „Hora”. W repertuarze kapeli znajdują się utwory z różnych
stron Karpat, m.in. muzyka góralska z regionu Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego,
Podhala, a również utwory inspirowane
muzyką: słowacką, węgierską, bałkańską,
cygańską i wiele innych.
Zapraszamy
Lato w mieście
w MOK
1. Poniedziałki i środy godz. 17:00-19:00
– zajęcia taneczne dla dzieci zakończone mini spektaklem pt. „Cztery pory
roku” – opłata 20 zł.
2. Wtorki – godz. 11:00 – warsztaty ognia
i kuglarstwa – wstęp wolny
3. Filmowe wtorki dla młodzieży – godz.
17:00 – wstęp wolny
4. Czwartki - Wakacyjne kino dla dzieci –
godz. 11:00 – wstęp wolny.
5. Codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11:00-15:00 – kawiarenka internetowa, gra w piłkarzyki i air
hockey – gry i zabawy
Wyspy Wolności
– współczesna sztuka odbiorcy szuka
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury.
Nasz projekt kierujemy do dzieci w wieku 8 – 12 lat. Projekt obejmuje 25 spotkań
(począwszy od kwietnia do grudnia z wyłączeniem lipca i sierpnia).
Zajęcia odbywać się będą w czwartki
w godzinach 16.30 – 19.00 w Domu Nauki
i Sztuki, placówce Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Łącznie w projekcie bierze udział 20 dzieci.
Poniżej przedstawiamy skrócony opis
i cele projektu.
Długoterminowym celem projektu „Wyspy Wolności – współczesna sztuka odbiorcy
szuka” jest Edukacja przez sztukę współczesną oraz upowszechnianie i wzbudzenie zainteresowania sztuką współczesną
przez aktywne w niej uczestnictwo. Z celem priorytetowym związane będą mniejsze cele szczegółowe takie jak : aktywizacja dzieci i młodzieży do własnych działań
w tym obszarze, rozwój twórczego myślenia wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży
w realizowaniu indywidualnych zainteresowań, stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu.
Program projektu obejmuje 25 spotkań,
z których każde będzie trwało 2,5h. Dzieci
zapoznawać się będą z następującymi zagadnieniami:
1. architektura mojego miejsca – wyjście na zewnątrz, spacer po okolicy. Uczestnicy na placu przed placówką sami tworzą
z kartonów, sznurków, taśm klejących swoją własna architekturę. Projekty wynoszą
w przestrzeń miejską, dokumentacja fotograficzna.
2. literatura – praca z tekstem literackim. Słuchanie wybranych pozycji literackich. Próba naszkicowania ilustracji do wybranego fragmentu. Samodzielne napisanie
tekstu i zilustrowanie go.
3. teatr – samodzielne wymyślenie historii, którą uczestnicy będą chcieli przedstawić. Organizacja ekipy – reżysera, ak-
torów, praca nad tekstem i scenariuszem,
scenografią.
4. abstrakcja – zaznajomienie się z pojęciem, rozmowa o kształtach, tworzenie
indywidualnych abstrakcji
5. ambalaż – zaznajomienie z pojęciem,
próba indywidualnego opakowania przedmiotów
6. sztuka konceptualna – praca i zabawa słowem
7. reklama
Na początku każdego warsztatu odbędzie się 30 minutowy pokaz multimedialny wprowadzający uczestników
w temat. Jeżeli spotkanie będzie dotyczyło architektury mojego miejsca zamieszkania, najpierw uczestnicy wyruszą
w krótką wycieczkę po okolicy. Warsztaty
zakończy wystawa uczestników połączona
z pokazem.
Serdecznie zapraszamy dzieci, które
chciałyby wziąć udział w warsztatach.
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
17
nad Świdrem
SPORT
Dylemat MLKS-u
Co się odwlecze, to nie uciecze. Mimo kilku możliwości zapewnienia sobie
awansu przed zakończeniem rozgrywek piłkarze drugiej drużyny Józefovii
dopięli swego. I to w jakim stylu! W ostatniej, decydującej o promocji do
A-klasy kolejce podopieczni Grzegorza Ognichy wygrali w meczu na szczycie z Rokolą Otwock Wielki 2:0
Pomysł zarządu Józefovii Józefów dotyczący utworzenia drugiej drużyny seniorów zdał egzamin. Młodzi wychowankowie klubu urodzeni w latach 1987-90
w swym pierwszym sezonie w dorosłej piłce
osiągnęli historyczny sukces – awansowali
z klasy B do popularnej, polskiej Serie A.
– To sukces całej drużyny – mówi szkoleniowiec ekipy z ul. Dolnej, Grzegorz Ognicha.
– Wprawdzie mogliśmy zapewnić sobie
awans już wcześniej, ale zwycięstwo nad
najgroźniejszym rywalem w bezpośrednim
pojedynku cementuje zespół i tworzy jego
charakter – dodaje. Zawodnicy młodej Józefovii udokumentowali swoją dominację
nad B-klasową stawką w najlepszym z możliwych momentów, pokonując w ostatniej
kolejce, po bramkach najskuteczniejszego
w drużynie Jakuba Woźniaka oraz Rafała Zalewskiego, swego głównego rywala
w walce o prymat – Rokolę Otwock Wielki.
Po drodze do tego sukcesu zawodnicy Ognichy potknęli się tylko sześciokrotnie – ponosząc trzy porażki i trzykrotnie remisując.
Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje
jednak na to, że osiągnięcie młodych wychowanków klubu przejdzie bez większego
echa. Dlaczego? Ponieważ ich starsi koledzy z pierwszego zespołu przegrali decydujące o promocji do ligi okręgowej mecze
i zapewne zablokują swym mniej doświadczonym kolegom miejsce w A-klasowej
stawce. Tymczasem regulamin Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej mówi wyraźnie
– w jednej lidze nie mogą występować
dwie ekipy z jednego klubu. Jaka będzie
zatem decyzja zarządu Józefovii? Połączenie drużyn i walka o „okręgówkę” zjednoczonymi siłami?
Maciej Piłat
Wędkarskie zawody integracyjne
1 czerwca nad jeziorem Łacha Nowowiejska odbyły VII spławikowe zawody integracyjne trzech kół dla juniorów i kadetów z Józefowa,
Otwocka i Karczewa. Udział w zawodach wzięło17 kadetów (do lat 16) i 9 juniorów. Frekwencja w stosunku do poprzednich zawodów, które
odbyły się w ubiegłym roku, zdecydowanie się poprawiła, co ucieszyło organizatorów zawodów z koła nr 26 w Józefowie.
Walka zaczęła się o 9.30. Ryb było stosunkowo mało, mimo to najlepsi spośród startujących potrafili odławiać sukcesywnie płotki i uklejki przez 3 godziny zawodów. Najlepszą wagą wśród kadetów popisał się Sebastian Zubowski z koła nr 26 w Józefowie – 1222 gram.
W kategorii juniorów wygrał Maciej Chłopecki z wagą 3704
gram.
Przed zawodami spodziewano się dużych leszczy i karpi, jakich
nie brakuje w józefowskim akwenie. Niestety, dużych ryb nie było,
a największa okazała się płotka 210 gram złowiona przez Macieja
Chłopeckiego.
Żaden wędkarz nie odjechał znad wody bez nagrody. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, a dla pierwszych sześciu juniorów i kadetów ufundowano puchary oraz statuetki.
Zawody przebiegały w przyjaznej atmosferze oraz przy pięknej
Bierze? Fot. archiwum
słonecznej pogodzie.
Młodzieżowy turniej piłki nożnej
Ponad 250 uczniów z józefowskich szkół
wzięło udział w turnieju piłki nożnej rozegranym na boiskach MLKS Józefovia. To chyba największa masowa impreza sportowa
organizowana dla młodych mieszkańców
Józefowa.
W piątek 13.06.br. już od rana rozpoczęły się zmagania szkoły podstawowe. System
grupowy umożliwiał każdej drużynie rozegranie od trzech do sześciu meczy. Drużyna
składała się z 7-dmiu zawodników plus rezerwowi, maksymalnie 15-tu piłkarzy. Najwięcej drużyn- aż 11 zgłosiło się w kategorii
18 PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
klas IV- VI szkół podstawowych. Finały zostały rozegrane w sobotę.
Pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach zajęły drużyny:
Dziewczęta:
Szkoła Podstawowa (wystartowały 4 drużyny plus jedna z Gimnazjum)
1. Smerfetki; 2. Dzikie Koty; 3. Lejdis;
Drużyna BDIQP (Gimnazjum) wygrała
wszystkie spotkania z dziewczętami ze
Szkoły Podstawowej – 1 miejsce w swojej
kategorii.
Chłopcy:
Szkoła Podstawowa klasy I-III (wystartowały
4 drużyny)
1. Młode Wilki SP; 2. FC Żagle; 3. FC Józefów;
Chłopcy:
Szkoła Podstawowa klasy IV-VI(wystartowało
11 drużyn)
1. Młode Wilki; 2. Dzieci Neo; 3. RNOT
Chłopcy:
Gimnazjum(wystartowało 6 drużyn)
1. Przedszkolaki ZNP; 2. Obrońcy Tytułu;
3. Estudiantes
P.Ch.
nad Świdrem
Król Soszyński
1 czerwca, równolegle z obchodzonym w Polsce Międzynarodowym Dniem Dziecka, w hali
józefowskiego Integracyjnego Centrum Sportu
i Rekreacji odbyła się impreza adresowana do
dorosłych: III Galę Boksu Zawodowego odwiedziło wiele sław tej dyscypliny oraz prawie 1,5
tys. kibiców. Królem Józefowa został Grzegorz
Soszyński, który w walce wieczoru pokonał
brązowego medalistę z Barcelony – Zoltana
Beresa.
Transmitowaną przez dwie stacje telewizyjne galę otworzył jej gospodarz, czyli
burmistrz Józefowa, Stanisław Kruszewski. Na miejscach VIP-owskich tradycyjnie
już zasiadło pokaźne grono tuzów tej dyscypliny sportu, a wśród nich legendy: Jerzy
Kulej, Marian Kasprzyk, Paweł Skrzecz i
Lucjan Trela oraz ci młodsi – Przemysław
Saleta i Maciej Zegan. Jednak nie oni byli
tego dnia najważniejsi. Tłumnie zgromadzona na widowni przy ul. Długiej publiczność
przyszła obejrzeć dobry boks. I nie zawiodła
się. Pierwsi zaprezentowali się jej amatorzy
z TBT Mińsk Mazowiecki – Paweł Głażewski,
Mirosław Nowosada i Krzysztof Głowacki.
Cała trójka dała popis wysokich umiejętności i pokonała swoich przeciwników
(odpowiednio Szweda Salima Abdullaha,
Ormianina Artura Lazariana oraz kolejnego
reprezentanta Trzech Koron, Robina Hakanssona). Po nich ringiem zawładnęły pol-
skie nadzieje
olimpijskie. ZaZwyciezca walki wieczoru zostal obiecujacy criuser Grzegorz Soszynski.
równo
dla Rafała Kaczora (53 kg), jak i Łukasza
0 KO). Doświadczony Polak, który dłuMaszczyka (51 kg) józefowska impreza
go wchodził w walkę, ostatecznie wygrał
była jedną z ostatnich możliwości zastarcie na punkty. W pojedynku wieczoru
prezentowania się rodzimej publiczności
naprzeciw siebie stanęli niepokonany pięprzed odlotem do Pekinu. Biało-czerwoni
ściarz z Zakopanego, Grzegorz Soszyński
zdali egzamin i pokonali swoich szwedz(7-0-1 3 KO) i Węgier, Zoltan Beres (37-39-2
kich przeciwników na punkty.
13 KO), który w 1992 roku, podczas Igrzysk
Gwoździem programu imprezy były jedOlimpijskich w Barcelonie, wywalczył brąz
nak walki zawodowców. Tę część gali zainw wadze półciężkiej. Szybko okazało się
augurował Michał Skierniewski (3-2-1 1 KO),
jednak, że dni chwały medalista ma już
który w dobrym stylu pokonał Białorusina
dawno za sobą. Po dwóch knock-downach
Andreja Puchalskiego. Kolejny pojedynek
w czwartej rundzie Madziar zdecydował
rozegrał się pomiędzy dobrym znajomym
o przerwaniu walki. Było to jednoznaczne
józefowskiej publiczności, czterdziestoletze zwycięstwem nadziei polskiego boksu
nim Dariuszem Snarskim (24-27-2 6 KO),
przez knock-out techniczny.
a Łotyszem, Jevgeniusem Fodorovsem (1-3
Tekst i foto: Maciej Piłat
WAŻNE TELEFONY
Burmistrz Stanisław Kruszewski
i wiceburmistrz Marek Banaszek:
022 779 00 25
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego:
022 779 00 00, 022 779 00 15
Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski: 022 779 00 40
Straż Miejska: 022 789 22 12
Policja: 022 789 21 07
Przychodnia Miejska: 022 789 21 21
Miejski Ośrodek Kultury: 022 789 20 26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
022 789 53 93
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 022 779 00 50
Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji:
022 789 11 77
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
Po prostu
Świdermajer...
Kira Gałczyńska, Elżbieta Krakowiak, Lidia Dańko
czytaj str. 10 – 11
Pismo Samorządowe 1543 ISSN1427-9525
Wydawca: Rada Miasta Józefowa
Adres redakcji: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1,
bud. B, 05-420 Józefów
E-mail: [email protected]
Redaguje Wanda Zagawa z zespołem
Stale współpracują: Mariusz Batorski, Lidia
Dańko, Piotr Kitrasiewicz, Elżbieta Krakowiak, Sylwia Papis, Paweł Sadurski, Barbara
Skrzypińska– Wons, Małgorzata i Jakub Tytus.
Kolegium redakcyjne: Waldemar Walkiewicz
– przewodniczący, Marianna Jakubowska,
Edyta Komińczyk, Mirosław Wójcik.
Opracowanie graficzne i skład: ARTTON Katarzyna Marcinkiewicz
Druk: REMI-B Spółka Jawna; ul. Strażacka 35;
43-382 Bielsko-Biała
Dyżur redakcyjny tel.022 789 3831 w czwartki godz. 16-18
Oddano do druku 26.06.2008
Na okładce: Weranda w stylu świdermajer
Fot.Lidia Dańko
PISMO SAMORZĄDOWE Lipiec 2008 nr 05 (181)
19
nad Świdrem
FOTOREPORTAŻ
Pikniki, festyny i odpust
Czerwiec wypełniło wiele imprez poświęconych dzieciom – wszak to ich święto otwierało miesiąc. Dorośli
także mieli swoje atrakcje sportowe, piknikowe i – duchowe.
Relacjonując piórem i okiem kamery te
wydarzenia zajrzeliśmy również do Michalina na obchody święta wspólnoty parafialnej
św. Jana Chrzciciela gdzie przez kilka dni (21
– 24 czerwca) przeżyciom duchowym towarzyszyły: wspólna agapa gdzie proboszcz
fundował parafianom grochówkę, a ci częstowali ciastami własnego wypieku. Były zabawy i konkursy dla dzieci a nawet zabawa
taneczna dla całej parafii i pokaz sztucznych
ogni. Kto zajrzał w te dni do Michalina na
chwilę – zostawał na
wiele godzin
Dużo humoru i atrakcji towarzyszyło festynowi zorganizowanemu
z okazji Dnia Dziecka
w Szkole Podstawowej
nr 2 w Józefowie. Imprezy tego typu organizowane są w tej placówce
corocznie. Ubiegłoroczna, poświęcona była
Unii Europejskiej, zaś
tegoroczna miała charakter zdecydowanie rodzinny, co nie oznacza,
że poprzez wspólną zabawę nie uczyła. Festyn
ten miał też charakter
charytatywny – 20 proc.
uzyskanego
dochodu
przeznaczone zostało na
kontynuowanie „Adopcji na odległość” Johane
Blackson z Malawi.
Impreza ta zorganizowana została pod hasłem „Dzieci dzieciom”
i tradycyjnie już miała za-
prezentować kulturę różnych stron świata.
W ostatni dzień maja teren Miejskiego
Przedszkola nr 2 w Józefowie zamienił się
w sportowe miasteczko. Miejski Ludowy
Klub Sportowy „Józefovia”, który był głównym organizatorem tego wydarzenia przygotował dla dzieci wiele atrakcji. Wystąpiły
dziewczęta z sekcji cheerleaders. Pokaz tak
spodobał się rodzicom, że wielu pytało
gdzie odbywają się zajęcia i czy można zapisać dzieci. Powodzenie miała grochówką
przygotowaną przez naszych strażaków
i słodki poczęstunek, którym zajęli się rodzice. Większość piknikowych gości ruszyła
sprawdzić swoje umiejętności na trasie „pięcioboju rekreacyjnego”.
Tradycyjnie, przed Dniem Dziecka, bawiono się na festynie młodzieży niepełnosprawnej w „Jędrusiu”. Wiele imprez organizował
Miejski Ośrodek Kultury i Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji.
Tekst i foto: Mieszkańcy Józefowa

Podobne dokumenty

Pismo Samorządowe - Józefów nad Świdrem

Pismo Samorządowe - Józefów nad Świdrem Alicja Olechnowicz z ul. 3 Maja W Józefowie podoba mi się wszystko. Z każdym rokiem miasto coraz bardziej pięknieje – przybywa więcej zieleni i przede wszystkim – wyremontowanych dróg. Chciałabym n...

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik jns1001

Pobierz plik jns1001 Adam Celiński, Victoria Józefów Victorii Józefów życzę dalszego rozwoju sportowego we wszystkich sekcjach. Współmieszkańcom – aktywnego współtworzenia nowej rzeczywistości zarówno w mieście, jak i ...

Bardziej szczegółowo