Pobierz - Pawlica

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Pawlica
KATALOG PRODUKTÓW 2014
Technologia suszenia i magazynowania
STELA-LAXHUBER
GEbR. RUBERG
SKANDIA ELEVATOR
JE-MA
PFEUFFER
BROCK
MFS
HUTCHINSON
SPIS TREŚCI
Filozofia6
Historia8
Współczesność10
Kontakty w Polsce
12
Eksport14
Nasze znaki handlowe
16
Marka PAWLICA
18
Suszarnie stacjonarne
22
Suszarnie mobilne
28
Suszarnie przemysłowe
30
Czyszczalnie wstępne
34
Czyszczalnie36
Silosy MFS
38
Silosy BROCK
42
Przenośniki48
Spedycja54
Automatyzacja58
Odpylanie62
Laboratorium66
Referencje70
TECHNOLOGIA
SUSZENIA I SKŁADOWANIA
MATERIAŁÓW MASOWYCH
FILOZOFIA
Od samego początku naszą filozofią firmową jest dostawa nowoczesnych technologii do magazynowania
zbóż razem z utworzeniem i utrzymaniem ponadstandardowych związków ze sprawdzonymi partnerami
zagranicznymi, dostarczającymi specjalistyczne produkty o najwyższej jakości. Z tego powodu już od szeregu lat reprezentujemy niemieckiego producenta suszarni STELA, amerykańskiego producenta silosów
BROCK, polskiego eksportowego producenta silosów
BIN i niemieckiego producenta precyzyjnych czyszczalni wstępnych oraz czyszczalni GEBR.RUBERG.
Dostarczamy technologiczne urządzenia transportowe producentów skandynawskich SKANDIA i JE-MA. Bardzo popularną technologią transportu jest
w ostatnich latach amerykański system transportowy
Grain Pump firmy HUTCHINSON. Przez wiele lat reprezentowaliśmy również producenta wyposażenia
laboratoryjnego PFEUFFER z Niemiec, który uczestniczył w początkach naszej działalności gospodarczej
i do dziś jest doskonałą reklamą u rolników i przetwórców artykułów spożywczych.
Z małej rodzinnej firmy, którą założył mój ojciec przed
szesnastu laty, w krótkim czasie staliśmy się wiodącym dostawcą technologii do przetwarzania zbóż
po zbiorach w Republice Czeskiej. Jego nazwisko i fachowe podejście do projektów dobrze się sprawdzało, a dostawcy i klienci byli zadowoleni z jakości usług
i wyrobów, które oferowała nasza firma. Dziś chcielibyśmy kontynuować tradycje naszej firmy i pielęgnować jej wartości. Chciałbym nadal zapewniać naszym
klientom przy współpracy swoich współpracowników
indywidualne i fachowe podejście do problematyki linii
przetwórstwa artykułów rolnych po zbiorach, dostarczać najlepsze i najnowocześniejsze technologie i jednocześnie świadczyć specjalistyczny i szybki serwis.
Zależy mi też na tym, aby również w przyszłości udało
mi się utrzymać „rodzinną atmosferę“ w firmie, którą
nieustannie rozszerzam, przede wszystkim na międzynarodowym poziomie. Jestem zdecydowany działać
ze wszystkich sił, aby firma Pawlica s. r. o. stała się niekwestionowanym numerem jeden w regionie Centralnej i Wschodniej Europy. Ale przede wszystkim życzyłbym sobie, aby marka PAWLICA kojarzyła się zawsze
z dostawą linii o wysokiej jakości do przetwarzania
albo magazynowania artykułów rolnych po zbiorach,
zarówno dla producentów, jak i dla zakładów przemysłowych. U nas zadowolenie klientów jest zawsze
na pierwszym miejscu.
Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, którzy pomagają mi w realizowaniu
tych celów.
Inż. Petr Pawlica, MBA
6
7
HISTORIA
Powstanie spółki Pawlica s. r. o. datuje się na rok
1998, kiedy to jej założyciel, inż. Rudolf Pawlica,
CSc. zdecydował się zrezygnować z kariery w Instytucie Badawczym Techniki Rolniczej w Praze-Řepích
i rozpocząć własną działalność gospodarczą. Firma
od początku dostarczała na rynek czeski urządzenia technologiczne do przetwórstwa nasion zbóż
po zbiorach. Dziedzina linii do przetwarzania artykułów rolnych po zbiorach była życiową pasją inż. Rudolfa Pawlicy. Był duchowym i technicznym ojcem
„Strážovských sušáren“, których w czasie jego trzydziestoletniej działalności w Instytucie Badawczym
zainstalowano ponad 600 na obszarze ČR i Słowacji.
W tym czasie uzyskał on imponującą wiedzę tech-
niczną i motywację, która stanowiła podstawę w jego
własnej działalności gospodarczej. Doprowadziły go
one do współpracy z niemieckim producentem suszarni – STELA, na których to projektach firma opiera
się do dziś.
Rudolf Pawlica rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym po ukończeniu studiów w szkole wyższej.
w Instytucie Badawczym poświęcił się przetwórstwu zbóż po zbiorach, a dodatkowo dorabiał, jako
doradca techniczny firmy produkującej suszarnie
do zbóż. Już wtedy zaczynała się rozwijać współpraca handlowa ze STELA. Po zmianach politycznych
szukał zatrudnienia i możliwości utrzymania siebie
8
i swojej rodziny. Ponieważ wiedział, jak ważne są
w rolnictwie wilgotnościomierze do zbóż, zdecydował się je sprzedawać w ramach własnej działalności
gospodarczej. Od znajomych w Niemczech dostał
kontakt do firmy PFEUFFER, która była i jest synonimem jakości w dziedzinie wilgotnościomierzy. Tę
markę nasza firma reprezentuje do dziś. Pierwsze
wilgotnościomierze inż. Rudolf Pawlica nabył za rodzinne oszczędności, żeby w ogóle rozpocząć swoją działalność. w pierwszym roku sprzedał ich tylko
parę sztuk, ale potem czterdzieści, a w trzecim roku
już około stu. Działalność stała się korzystna. Jednocześnie nadal pracował w Instytucie Badawczym.
W roku 1998 założył pod własnym nazwiskiem spół-
kę z ograniczoną odpowiedzialnością i ponownie
wrócił do suszenia nasion zbóż. Firmę Pawlica s. r. o.
rozwijał razem ze swoim asystentem z Instytutu Badawczego, Adamem Černým i kilkoma innymi osobami. Później przyjął przedstawicielstwo firmy STELA,
ponieważ produkcja suszarni w Strážově została zakończona. Pierwszą suszarnię Stela firma zbudowała
w roku 1995 w Šatově. Dzięki rozszerzeniu upraw
kukurydzy i rzepaku w kolejnych latach bardzo wzrosło zapotrzebowanie na suszarnie, a spółka Pawlica
s. r. o. stała się wiodącą firmą w swojej dziedzinie.
Następnie włączyła ona do swojego portfolio kolejne
renomowane marki zagraniczne, z którymi do dziś
z powodzeniem współpracuje.
9
WSPÓŁCZESNOŚĆ
runków. Długotrwałe poprawne stosunki z naszymi
partnerami mają również zasadniczy wpływ na serwis
i konserwację dostarczonych urządzeń. Przy pracach
montażowych i realizacjach, jako firma inżynierska
korzystamy z partnerskiego montażu i serwisu firm,
z którymi wspólnie wykonujemy zamówienie.
Nasza spółka już od ponad 16 lat dostarcza rolnikom
w Republice Czeskiej wysokiej jakości urządzenia
technologiczne do suszenia, czyszczenia i magazynowania nie tylko ziarna, ale i innych towarów masowych.
Dobrze wiemy, jak ważne jest dla plantatora przetwórstwo płodów rolnych po ich zbiorze. Dzięki niemu
mogą oni zwiększyć wartość wyprodukowanych płodów rolnych, a następnie sprzedać je z większym zyskiem. Dlatego specjalizujemy się w sprzedaży takich
technologii, które są nie tylko przyjazne dla ziarna, ale
jednocześnie bardzo niezawodne i wydajne.
Z badań i rozwoju też nie zrezygnowaliśmy. W chwili
obecnej współpracujemy przy projektach z Uniwersytetem Medla w Brnie i Badawczym Instytutem Techniki Rolniczej w Ruzyni. Wspieramy wykorzystywanie
źródeł ekologicznych i jesteśmy członkiem Czeskiego Stowarzyszenia Biomasy, CZ BIOM. Oprócz tego
mamy certyfikat do instalacji kotłów do spalania biomasy firmy Verner.
Nasza firma nie tylko wykona Państwu nową linię
do przetwarzania zbiorów „pod klucz“, ale doradzi też,
jak zrekonstruować istniejące linie. Przygotuje propozycję rozwiązania, opracuje projekt, zapewni dostawę
urządzeń technologicznych na miejsce, wykona montaż mechaniczny całej technologii oraz związany montaż wyposażenia elektrycznego, sterowania i automatyki i zapewni uruchomienie linii do produkcji. Zawsze
wykonujemy też szkolenie obsługi i uruchamiamy
próbną produkcję. Rzeczą oczywistą jest zapewnienie
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
„Podczas minionych piętnastu lat wyrosło
pod okiem projektowych menedżerów i projektantów,
wyszkolonych przez inż. Rudolfa Pawlicę CSc.
246 suszarni, w których przechowuje się
600.000 ton zboża i innych produktów masowych
w ocynkowanych stalowych silosach“.
Główne biuro Pawlica s. r. o. znajduje się przy ul.
Drnovské w Praze 6, Ruzyně. Została tutaj przed kilku
laty wybudowana nowa siedziba, której częścią jest
też magazyn części zamiennych. Wzrost aktywności
firmy w zachodniej części Czech i na Połabiu wymagał otwarcia nowej filii w Opočně, na terenie firmy AT
Com, s.r.o., która przed laty pomogła rozszerzyć nasze ośrodki serwisowe i montażowe w ČR.
Przy projektowaniu linii do przetwórstwa artykułów
rolnych po zbiorach i magazynów zbóż opieramy się
o bogate doświadczenie naszych specjalistów. Maszyny stosowane w liniach do przetwarzania po zbiorach
dobieramy w porozumieniu z klientem. W przypadku
kluczowych maszyn opieramy się o najlepsze zagraniczne urządzenia technologiczne i współpracujące
z nimi krajowe wyposażenie linii technologicznych.
Spółka Pawlica, s. r. o. należy do grupy spółek o najwyższej zdolności kredytowej w Republice Czeskiej
i dlatego jest upoważniona do korzystania z certyfikatu
AAA, jako symbolu najwyższego ratingu kredytowego.
Dostawy eksportowe do innych krajów członkowskich
Unii Europejskiej są rozliczane dla przedsiębiorstw
zgłoszonych do opodatkowania w innym kraju członkowskim bez podatku od wartości dodanej (VAT)
w trybie reverse charge. W przypadku zainteresowania
odbiorcy, z uwzględnieniem jego możliwości finansowych oraz warunków konkretnego przypadku handlowego, zapewnimy eksportowe finansowanie dostaw.
Właściwy wybór najlepszych producentów i długotrwała współpraca z nimi umożliwia nam terminową
realizację zarówno jednostkowych dostaw maszyn,
jak i zestawów inwestycyjnych. Umożliwia to również
dostawy technologii dostosowanej do naszych wa-
10
11
Kontakty w Polsce
Mgr inż. Slawomir
Zembrzycki
Inż. Cezary Grycner
Łukasz Ejsmont
12
Inż. Marek Zembrzycki
Kasia Leń
Darek Zamczyk
Sławomir Tuliszka
13
Kazimierz Glaza
EKSPORT
W roku 2013 firma Pawlica s. r. o. rozpoczęła działalność w innych krajach, a konkretnie w Słowenii. Tutaj
pod szyldem firmy STELA Engineering GmbH., która
jest jednostką wspólną dla firmy Pawlica i STELA LAX­
HUBER GmbH zrealizowano projekt dla rolno-spożywczej grupy Panvita, niedaleko miasta Maribor. Obok
suszarni STELA BiTurbo o wydajności 100 t/godz.
do kukurydzy została tu również dostarczona czyszczalnia wstępna Gebr. RUBERG RUV 200 i systemy
transportowe Skandia. To wszystko w wykonaniu
przeciwwybuchowym ATEX i zapyleniem do 10 mg/m3.
Jednocześnie była wykonana modernizacja istniejących silosów. Marka STELA Engineering GmbH będzie
im ciągle służyć do innych projektów we Wschodniej
Europie realizowanych wspólnie z firmą STELA LAX­
HUBER GmbH.
W ostatnich latach firma Pawlica s. r. o. poświęca coraz
więcej uwagi działalności za granicą. Czeski rynek jest
mały i dlatego firma stara się wdrażać swoje technologie
również w innych krajach. Oprócz Republiki Słowackiej,
w której już od dłuższego czasu mamy swoje przedstawicielstwo, jesteśmy obecni również w Polsce. Zainteresowanie polskich plantatorów urządzeniami technologicznymi do przetwarzania płodów rolnych po zbiorach
o wysokiej jakości jest naprawdę duże i dlatego tutaj
nasza firma nie powinna mieć problemów z zamówieniami. Przed dwoma laty została otwarta nowa filia we
Wrocławiu, która działa pod kierunkiem współwłaściciela, inż. Sławomira Zembrzyckiego. Podczas pierwszego, korzystnego sezonu w Polsce zostało zainstalowanych ponad 20 suszarni STELA łącznie z nowościami
polegającymi ma dwustopniowym podgrzewaniu powietrza BiTurbo, cztery czyszczalnie Gebr.RUBERG
oraz została wykonana kompletna modernizacja linii
do przetwarzania płodów rolnych po zbiorach w GR
Bojanowo. Aktualnie są zaplanowane następne projekty dotyczące budowy suszarni i kompletnych obiektów
magazynowych z silosami BROCK, BIN i MFS.
Na tym nie kończy się lista działalności zagranicznej
spółki Pawlica s. r.o.. Kolejne projekty linii do przetwarzania płodów rolnych po zbiorach są uruchamiane
na przykład w Serbii, gdzie w niedługim czasie trzeba
się spodziewać powstania kolejnej filii.
Już szesnaście lat dbamy o Państwa zbiory
PL
D
Wroclaw
Opočno
Praha
W 2014 roku dla Firmy KONSPOL została wybudowana baza magazynowa wraz z dużymi silosami BROCK,
suszarnią STELA oraz systemem transportowym.
CZ
SK
Piešťany
Massing
Novi Sad
SRB
14
15
Nasze znaki handlowe
STELA
GEBR. RUBERG
Jest niemiecką firmą rodzinną, która już 120 lat produkuje suszarnie i w tej
dziedzinie zalicza się do światowej czołówki. Siedziba firmy znajduje się
niedaleko bawarskiego Pasova w miasteczku Massing.
Specjalizacja tylko w maszynach do suszenia dla potrzeb rolnictwa lub
przemysłowego suszenia umożliwia firmie skoncentrowanie sił na rozwoju technicznym i efektywności produkcji. W segmencie suszarni przemysłowych znajdujemy suszarnie taśmowe do trocin, zrębków, szlamów
z oczyszczalni, pozostałości pofermentacyjnych i warzyw oraz suszarnie
korytowe dla źle usypujących się materiałów takich, jak na przykład nasiona dyni albo nasiona siewne. W asortymencie suszarni rolniczych znajdują
się przede wszystkim przepływowe suszarnie wieżowe i mobilne suszarnie dowolnego ziarna. Stela jako jedyny producent dzieli suszarnie wieżowe na przeznaczone do kukurydzy i zboża, starając się stale zmniejszać
koszty suszenia tych dominujących płodów.
Ten niemiecki producent czyszczalni i czyszczalni wstępnych do zbóż
i innego ziarna może się pochwalić tradycją sięgającą do roku 1848. Firma wprowadziła szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie czyszczenia ziarna zbóż. W roku 1975 uruchomiła do pracy pierwszą na świecie
czyszczalnię sitową z obrotowym ruchem sit, który to model produkuje
z powodzeniem do dziś w zakresie wydajności do 600 t/h. Siedziba rodzinnej firmy znajduje się w niemieckim Nieheim, a jej produkty są wykorzystywane nie tylko w rolnictwie, ale i w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
SKANDIA ELEVATOR
Wyspecjalizowany światowy producent wysokiej jakości szwedzkich
przenośników do zboża i innego ziarna. Dostarcza wyroby w trzech kategoriach: Lite, Industry i Heavy Duty. Firma nieustannie poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań dla swoich urządzeń technologicznych
i elastycznie reaguje na wymagania i potrzeby swoich klientów.
BROCK
Jest amerykańskim producentem silosów z 85letnią tradycją. Marka
BROCK cieszy się opinią najwyższej jakości, wieloletniej wartości i najnowocześniejszej konstrukcji. Jest w swojej kategorii uważana za numer
jeden na świecie. Spółka została założona w roku 1957 w celu dostarczania rolnikom silosów do składowania pasz i zboża. Mieści się w Milford
w stanie Indiana. Jest członkiem grupy Chore-Time Brock (CTB), która
dostarcza kompletne urządzenia technologiczne do składowania karmy
dla drobiu, niosek i prosiąt. Obrót roczny grupy przekracza 1 bln USD
i jest ona notowana na giełdzie amerykańskiej.
JE-MA
Duńska rodzinna firma JE-MA ma siedzibę w mieście Sahl w samym
centrum Danii. Jej asortyment, który wywodzi się z 70 letniej tradycji,
obejmuje różne typy przenośników i elewatorów, razem ze specjalnie
kombinowanymi przenośnikami umożliwiającymi połączenie transportu
poziomego i pionowego. Firma ma też kompletny program do załadunku
i wyładunku w halach z podłogami za pomocą przenośników taśmowych.
HUTCHINSON -MAYRATH
MFS
Amerykańska firma z siedzibą w Nebrasce produkuje silosy rolnicze
i przemysłowe o wysokiej jakości za przystępną cenę. Jej produkty są wykorzystywane na całym świecie do składowania produktów masowych,
a ich produkcja jest wspomagana przez dziesiątki lat doświadczeń.
16
Amerykańska spółka z historią od roku 1945 jest obecnie światowym dostawcą urządzeń do obróbki ze zbożem. Oferuje kompletny asortyment
przenośników ślimakowych, łańcuchowych i taśmowych, głowic do rozładunku silosów oraz rewolucyjną technologię transportu Grain Pump
do łatwego załadunku i wyładunku z silosów i hal rolniczych.
17
MARKA PAWLICA
MARKA PAWLICA, rozwiązanie technologiczne na miarę dla każdego
Ponad sto instalacji, sprawdzone technologie i zadowoleni klienci – to jest to, co umożliwia nam dostarczanie
naszych rozwiązań odbiorcom w całej Europie.
Znak towarowy Pawlica jest chronionym wzorem patentowym.
Rozwiązania technologiczne PAWLICA stawiają na niezawodność. Ich zakup gwarantuje, że linia do przetwórstwa zbiorów PAWLICA zostanie wykonana zgodnie ze sprawdzonymi technologiami europejskimi, a ich
wzajemna integracja i współpraca zostały sprawdzone w setkach konkretnych instalacji. Kombinacja silosów
BROCK, suszarni STELA, czyszczalni Gebr. RUBERG i przenośników SKANDIA jest w ramach certyfikatu chronione wzorem patentowym „Linie do przetwórstwa po zbiorach PAWLICA“.
Technologia suszenia i magazynowania
18
19
Suszarnie
Suszarnie
20
Suszarnie stacjonarne
22
Suszarnie mobilne
28
Suszarnie przemysłowe
30
21
Suszarnie
Suszarnie stacjonarne do kukurydzy
Do zalet STELA zalicza się wysoką wydajność i fizyczną żywotność osiągającą nawet 50 lat. Jakość
tej technologii potwierdza liczba instalacji w Republice
Czeskiej, na Słowacji i w Polsce, gdzie podczas minionych szesnastu lat zbliżyliśmy się do granicy 300 sztuk.
Do suszenia kukurydzy jest przeznaczony typoszereg
MDB (Mais Durchlauf Breit). Te suszarnie pracują z rekordowo niskim zużyciem energii. Suszarnie do kukurydzy są wyposażone w dwa wentylatory do aktywnego odzysku ciepła. Dzięki pneumatycznemu
sterowaniu, uderzeniowemu wypuszczaniu i zróżnicowaniu przestrzeni roboczej w szybie można wysuszyć
mokrą kukurydzę o wilgotności do 35% w jednym
przejściu. Typoszereg wydajności i wyposażenie poszczególnych suszarni STELA jest bardzo szerokie
i tylko od klienta zależy, jaką wydajność i jakie wyposażenie sobie dobierze. W suszarniach MDB można
również suszyć zboże.
Suszarnia jest wykonana z tłoczonego aluminium, które
jest absolutnie odporne na korozję. Układ STELA jest
zawsze opcjonalny, przy czym klientowi proponuje się
kilka możliwości ogrzewania, wentylacji, rekuperacji ciepła, ograniczenia zapylenia, hałasu i automatycznej regulacji wilgotności. Wszystkie typy suszarni są sterowane przez sterownik przemysłowy Siemens z klawiaturą,
zgodnie z danymi przedstawionymi na wyświetlaczu.
Obróbka ziarna w procesie suszenia jest najdoskonalszą metodą konserwacji, która jest niezbędna w przypadku składowania kukurydzy, słonecznika i rzepaku.
Suszenie w urządzeniu STELA jest przyjazne dla ziarna tak. że nie dochodzi do jego uszkodzeń, ani zmniejszenia siły kiełkowania.
Zalety:
wysoka i niezawodna wydajność
palnik gazowy, olejowy albo LPG, wymiennik
ciepła
system przeciwpożarowy, system gaszenia,
monitoring temperatur
ogrzewanie bezpośrednie albo pośrednie
izolacja komory gorącej, wyciągowej i środkowej
zewnętrzna drabinka
ogranicznik zapylenia
zasuwy powietrza wtórnego
separator pyłu
kieszenie do wyłapywania drobnych nasion
rzepaku
filtr przeciwakustyczny
małe zużycie medium grzejnego
małe zużycie energii
długa żywotność
niezawodna praca
możliwość aktywnego albo pasywnego odzysku
ciepła
panel dotykowy
wentylator osiowy i promieniowy
zdalny dostęp do sterowania i kontroli
22
23
BITURBO – Jeszcze tańsze suszenie kukurydzy!
Suszarnie
NOWOŚĆ
jest suszona stopniowo, nie dochodzi do uszkodzeń
ziarna, a jednocześnie oszczędza się znaczne ilości
energii. W przypadku, gdy z pola przyjedzie kukurydza
o mniejszej wilgotności, do suszenia można zastosować tylko jeden palnik, konkretnie ten w dolnej części,
a górną część tylko podgrzać.
Aktualnie kukurydzę można suszyć jeszcze taniej, niż
dotychczas dzięki nowej technologii suszenia BiTurbo,
którą producent zaprezentował w zeszłym roku. Nowa
generacja suszarni wykorzystuje zupełnie nowe elementy, których zaletą jest wyraźne zmniejszenie zużycia ciepła i ograniczenie uszkodzeń ziarna przy suszeniu. Są tu zastosowane dwa palniki, przy czym każdy
z nich można ustawić na inną temperaturę. Dochodzi
wtedy do dwufazowego suszenia, przy którym można
znacząco regulować ilość wykorzystywanego ciepła
i w ten sposób oszczędzić sporo pieniędzy.
Każda sekcja suszarni STELA Biturbo ma również
własny wentylator i do ogrzewania wykorzystuje inny
rodzaj powietrza. W górnej części do suszenia ziarna wykorzystuje się tylko świeże ogrzane powietrze,
które po „zastosowaniu“ wypuszcza się na zewnątrz
wieży, ponieważ zawiera dużą ilość wody, a pro rekuperacji się nie nadaje. W dolnej części do świeżego
powietrza jest dodawane powietrze zużyte, co powoduje oszczędność części energii. Suszarnie dysponują
również nowym systemem dwustopniowego odpylania Combi Air. Obie technologie BiTurbo i CombiAir
można łączyć zgodnie z wymaganiami.
Wieża suszarni jest podzielona na dwie części z różnymi temperaturami suszenia. Palniki są zainstalowane „na krzyż“ tak, że osiąga się optymalne suszenie
na całej szerokości kanałów do suszenia. Czyli, że
w górnej części jest suszone bardzo wilgotne ziarno
w temperaturze 90 do 100 °C, a w dolnej części odbywa się jego dosuszanie w temperaturach o wiele większych (130 °C do 150 °C). Dzięki temu, że kukurydza
Zalety:
duża wydajność
możliwość regulowania temperatury w górnej
i dolnej części
zmniejszenie zużycia paliwa o 15 %
technologia BiTurbo i CombiAir
dwufazowe suszenie
aluminiowa kolumna i kanały boczne,
bardzo gruba blacha, 2 x grubsza blacha niż
u konkurencji
bez uszkodzeń ziarna
mniejsze zużycie gorącego powietrza
24
25
Suszarnie
Suszarnie stacjonarne do zboża
Do suszenia zbóż i innego ziarna, jako podstawowego
produktu masowego, jest przeznaczony typoszereg
GDB (Getraide Durchlauf Breit) oferujący wydajności
od 5 do 250 t/h. Suszarnie konfiguruje się każdemu
klientowi na miarę z przygotowanych komponentów.
Elementy robocze są przystosowane do zboża przede
wszystkim przez rozmieszczenie kanałów i warstwie
materiału oraz wysoką wydajność wentylatora, która
jest konieczna do wydajnego chłodzenia w gorące dni
podczas żniw. Oczywiście suszarnie GDB mogą też
suszyć kukurydzę, ale nie z tak małym zużyciem energii. Suszarnię można dobrać zależnie od wydajności,
jako model jednowieżowy GDB, a dla dużych wydajności GDB dwu, trzy i czterowieżowy. Do ogrzewania
powietrza dobiera się bezpośrednią nagrzewnicę albo
wymiennik, do odpylania ogranicznik albo centralny
separator. Suszarnie można wyposażyć w pasywny
albo aktywny odzysk ciepła, częściową albo pełną izolację, tłumiki hałasu i jeden z trzech systemów automatycznej regulacji wilgotności wyjściowej. Suszarnie
STELA dostarcza się, jako szeregowe ze sterownikiem
SIEMENS i sterowaniem z klawiatury, zgodnie z danymi przedstawionymi na wyświetlaczu.
Aluminiowa kolumna i kanały boczne, bardzo gruba
blacha, 2 x grubsza blacha niż u konkurencji.
Wyposażenie dodatkowe:
Zalety:
duża i niezawodna wydajność
palnik gazowy, olejowy albo LPG, wymiennik
ciepła
małe zużycie medium
grzejnego
izolacja komory gorącej, wyciągowej i środkowej
ogrzewanie bezpośrednie albo pośrednie
system przeciwpożarowy, system gaszenia,
monitoring temperatur
długa żywotność
zewnętrzna drabinka
wentylator osiowy i promieniowy
suszenie zbóż, słonecznika,
soi i kukurydzy
zasuwy powietrza wtórnego
ogranicznik zapylenia
kieszenie do wyłapywania drobnych nasion
rzepaku
separator pyłu
niezawodna praca
pasywna rekuperacja
filtr przeciwakustyczny
barierka (możliwe podwyższenie o 1 m
dla ułatwienia i tańszej instalacji elewatora
do napełniania)
wydajność 5 do 250 t/h
26
panel dotykowy
zdalny dostęp do sterowania i kontroli
27
Mobilność suszarni ma swoje zalety. Udostępnia możliwość zmiany miejsca, z czego korzysta się albo przy
obsłudze kilku magazynów w różnych miejscach, przy
świadczeniu usług albo kooperacji zakładów zlokalizowanych w różnych miejscach. Dalszą zaletą jest
natychmiastowa gotowość do pracy bez angażowania maszyn budowlanych, ponieważ posiadanie pozwolenia budowlanego nie jest tu wymagane. Żeby
kupić suszarnię wsadową niepotrzebna jest nawet
linia do przetwarzania plonów po zbiorach. Suszarnie
mogą pracować bezpośrednio na polu albo na placu.
Załadunek odbywa się za pomocą manipulatora, przenośnika albo z zasobnika do kosza przyjęciowego suszarni. Opróżnianie suszarni jest możliwe bezpośred-
Mobilne suszarnie o działaniu ciągłym
Suszarnie
Mobilne suszarnie porcjowe
nio do samochodów zintegrowanym przenośnikiem
ślimakowym albo wprost do hali.
Typoszereg MUF jest przystosowany przede wszystkim do suszenia kukurydzy, słonecznika i rzepaku.
Jest idealnym rozwiązanie dla producentów i zakładów bez linii do przetwarzania plonów po zbiorach.
Typoszereg udostępnia następujące wydajności: MUF
45 ma 45–60 t/dzień, MUF 70 ma 70–96 t/dzień i MUF
110 nawet 110–150 t/dzień w przypadku kukurydzy,
zależnie od wilgotności wejściowej.
Przestrzeń roboczą suszarni MUF (Mais Umluft Farhbahr) stanowi pionowy szyb pomiędzy zewnętrzną
i wewnętrzną perforowaną ścianą, przy czym powietrze do suszenia przepływa w poprzek warstwy materiału. Suszona warstwa materiału ma 0,5 m, a perforacja ścian umożliwia suszenie nawet drobnych nasion
rzepaku.
Suszenie odbywa się metodą wsadową. Po napełnieniu programuje się proces, który później przez kilka
godzin odbywa się zupełnie automatycznie. Rekordowo niskie zużycie medium grzewczego jest zbliżone
do zużycia w wieżowych suszarniach stacjonarnych.
Zaletą jest też szybki zwrot kosztów inwestycji!
Zalety:
Typoszereg UNIVERSAL obejmuje kompletnie wyposażone suszarnie, zamontowane na podwoziu łącznie
Zalety:
szybka instalacja
wysokiej jakości suszenie bez uszkodzeń
bez konieczności uzyskania pozwolenia
budowlanego
wykonane z tłoczonego aluminium
żywotność ponad 20 lat
zmiana miejsca – dużo lokalizacji
możliwość ciągłego odpylania przenośnika
obiegowego podczas całego procesu suszenia –
odbiera tylko otręby, a połówki ziaren pozostają
w materiale
prosta obsługa za pomocą elementów ręcznych
i wyświetlacza
akustyczna i optyczna sygnalizacja zakończenia
suszenia
wydajność
automatyka sterowania temperaturą MultiTerm
aluminiowa kolumna i kanały boczne
z rozdzielnicą. Mają one własne kosze przyjęciowe
do załadunku ładowarką i odbiór na przyczepę z wysokości 10 m. Suszarnia może pracować ciągle i wsadowo. Jest przeznaczona do suszenia rzepaku, zboża
albo kukurydzy. Często aplikuje się ją dźwigiem, jako
gotową maszynę w miejsce po linii do przetwarzania
plonów po zbiorach, a podwozie wraca do zakładu
producenta.
Ciągły proces suszenia jest korzystny przy małym osuszaniu materiału. Mobilność dla tych suszarni oznacza
przede wszystkim szybką instalację gotowej, sprawdzonej w zakładzie maszyny, którą można przemieszczać w różne miejsca.
włączenie do linii
do przetwarzania plonów
po zbiorach
możliwa zmiana miejsca
bez konieczności pozwolenia
budowlanego
szybka instalacja
zintegrowany przenośnik
załadunkowy i opróżniający
Wyposażenie:
palnik gazowy, olejowy albo
LPG, wodny wymiennik ciepła
ogrzewanie bezpośrednie albo
pośrednie
28
ogranicznik zapylenia
zewnętrzna drabinka
separator pyłu
zasuwy wtórnego powietrza
tłumik hałasu
kieszenie do wyłapywania
drobnych nasion rzepaku
panel dotykowy
wentylator osiowy
aluminiowa kolumna i kanały
boczne
tensometryczna kontrola wilgotności
system przeciwpożarowy,
system gaszenia, monitoring
temperatur
29
zdalny dostęp do sterowania
i kontroli
Suszarnie taśmowe BT
do kontroli stałej wilgotności na wejściu i wyjściu i inne
elementy bezpieczeństwa zapewniające ciągłą pracę w czasie min. 8.000 godzin w roku wymaganych
w nowoczesnych liniach do peletyzacji drewna. Dzięki
czterdziestoletniej specjalizacji w dziedzinie suszenia
i doskonałemu opanowaniu problematyki związanej
z suszeniem wilgotnych trocin i zrębków drewna, suszarnie Stela są instalowane w liniach do peletyzacji
firm CPM, Salmatec, Buhler i innych.
Suszarnie BT (Band Trockner) są kompletnie wyposażone i przystosowane do instalacji zewnętrznej w zakładach wytwarzających pelety drewniane. Są dostępne z wydajnościami od 1 t/h do 50 t/h. Suszarnia Stela
BT wykorzystuje specjalny materiał taśmy, wyjątkowy system przenośników ślimakowych dzielących
materiał na taśmie na „poduszki” oraz roztrząsacze
zapewniające równomierne suszenie w całym przekroju suszonego materiału, system MultiVent zapewnia optymalny rozkład suszącego powietrza, czujniki
temperaturę do 140 °C. Jej gęstość tkania umożliwia
suszenie nawet bardzo pylących materiałów. Taśma
stanowi naturalny filtr i zapewnia małe stężenie emisji
pyłu na wyjściu.
Nowy typoszereg suszarni BTL (Band Trockner Lichte) wyróżnia tańsze i prostsze wykonanie w grupie
taśmowych suszarni przemysłowych. Jest to idealne rozwiązanie przy wykorzystaniu ciepła odpadowego ze stacji biogazowych. Suszarnia BTL nadaje
się do suszenia różnych rodzajów materiałów takich,
jak szlam pofermentacyjny, trociny, zrębki szlamy
z oczyszczalni, odpady gorzelniane, bentonit albo
produkty rolne takie, jak: zboża, kukurydza, lucerna,
wysłodki buraczane, itp. Zasada suszenia taśmowego
dokładnie odpowiada charakterowi temperatur, które
można uzyskać z jednostek kogeneracyjnych albo
urządzeń produkcyjnych, czyli 60°–120 °C i polega
na suszeniu ze stosunkowo niską temperaturą przy
dużym przepływie powietrza. Suszenie odbywa się
w zamkniętym tunelu suszącym na taśmie plastikowej
z tkanego poliamidu. Ta specjalna taśma wytrzymuje
Suszarnie taśmowe BTL są przewidziane do pracy
8.000 godz./rok i ekstremalnych warunków atmosferycznych. Regulację suszenia wykonuje się przez
zmianę prędkości taśmy i regulację wydajności wentylatora. Suszarnie są wyposażone w bardzo dokładny
monitoring i w trybie automatycznym w pełni odpowiadają potrzebom produkcji. Wilgotność wyjściowa
jest kontrolowana i w ten sposób można osiągnąć jej
dokładną wartość dla danej granulacji końcowej albo
wprowadzić dla niej inną formę korekty. Suszarnie taśmowe są jedyną drogą do osiągnięcia równomiernego suszenia z gwarancją wilgotności wyjściowej.
Zalety:
Zalety:
najnowocześniejsze konstrukcje suszarni
taśmowych
suszenie wybranym ciepłem odpadowym – woda,
para
najnowocześniejsze konstrukcje suszarni
taśmowych
suszenie wybranym ciepłem odpadowym – woda,
para
taśma plastikowa
wydajność od 1–20 t/h
taśma plastikowa
wydajność od 1–50 t/h
automatyka suszenia i regulacji wilgotności
prostsze wykonanie, niż dla BT
automatyka suszenia i regulacji wilgotności
komponenty przemysłowe
automatyka oczyszczania
stacje biogazowe, mniejsze zakłady produkujące
energię elektryczną
automatyka oczyszczania
duże zakłady produkcji energii elektrycznej
i biopaliw
zakładany czas pracy 8.000 godz./rok
30
zakładany czas pracy 8.000 godz./rok
31
Suszarnie
Suszarnie taśmowe BTL
Czyszczalnie wstępne
34
Czyszczalnie36
32
33
Czyszczalnie
CZYSZCZALNIE
Czyszczalnie
Czyszczalnie wstępne RUV
Ręcznie sterowane zasuwy rozdzielcze umożliwiają
sortowanie przetwarzanego materiału na maksymalnie
cztery frakcje.
Uniwersalne czyszczalnie wstępne RUV poprawiają
ekonomikę procesu czyszczenia wstępnego, ewentualnie oczyszczania końcowego zbóż, strąków i substratów granulowanych. Chodzi o wykonanie jednositowe z przełączanymi zasuwami. Przy odbiorze można
wykorzystać dużą wydajność czyszczenia wstępnego
a po wymianie sit wykonać oczyszczanie końcowe
przed wysyłką. Ich ważną zaletą jest duża możliwość
adaptacji do szerokiego asortymentu materiałów, duża
wydajność i wytrzymałość.
Zestaw sterowanych ręcznie albo automatycznie zasuw rozdzielczych czyszczalni wstępnych RUV doprowadza czyszczony materiał do poszczególnych sekcji
sit (3 sztuki na 1 piętro). Dobrze dobrana wentylacja
umożliwia razem z regulacją ilości i ciśnienia powietrza
czyścić wilgotne materiały o dużej zawartości niepożądanych domieszek. Sterowanie urządzeń wejściowych i kaskad wyjściowych gwarantuje wymaganą
czystość produktu.
Zalety:
obrotowy ruch sit
wydajność od 100 t/h do 600 t/h
możliwość wymiany sit i ustawienia wylotów
za pomocą zasuw
4 warianty wentylacji
Emisja do 10 mg/m3 powietrza
idealne przy wysokiej wydajności oczyszczania
wstępnego i drugim, finalnym czyszczeniu przed
wysyłką
wykonanie z jednym sitem o długości 4,5 m (3 szt.
sit)
34
System czyszczenia powietrznego może pracować
w czterech wersjach. Czyszczenie przepływowe
na wejściu i wyjściu oraz czyszczenie recyrkulacyjne na wejściu i wyjściu. Czyszczenie recyrkulacyjne
zmniejsza wymagania energetyczne i ilość powietrza
usuwanego do otoczenia. Aby zmniejszyć zapylenie
na wyjściu, instaluje się cyklon w kombinacji ze zsypem celkowym. Dla znacznego zmniejszenia zapylenia
można zastosować filtry tkaninowe powietrza wyjściowego, które zapewniają osiągnięcie poziomu 2 mg/m3.
Typ
RUV100
105
50
85
RUV200
200
100
160
RUV400
400
200
320
RUV600
600
300
480
35
Czyszczalnia sortownik RVS
Czyszczalnie RV
Czyszczalnie RVS są dzięki swojej masywnej konstrukcji i niezawodnej wydajności idealnym elementem
do linii przyjmujących produkty z pola albo z silosów
magazynowych. Zapewniają najpierw powietrzne
oczyszczenie wstępne materiału, a potem powietrzne
czyszczenie końcowe materiału wyjściowego. Proste
ustawianie i fizyczna kontrola przez okno inspekcyjne
umożliwia obsłudze dobrą kontrolę nad przebiegającym czyszczeniem.
RV40
40
30
25
RV60
60
50
30
RVS40
40
30
40
RVS60
60
50
50
RVS80
80
70
64
RVS100
100
80
85
RVS120
120
105
90
RVS150
150
135
120
RVS180
180
150
150
RVS240
250
210
180
RVS300
300
270
240
sit. Ruch okrężny i 100% wykorzystanie powierzchni
czyszczącej sit zapewnia, że każde ziarno zostanie
na sitach sprawdzone i oddzielone. Piętrowe ustawienie sit umożliwia osiągnięcie wydajności do 300 t/h
w konfiguracji piętrowej przy zachowaniu rozsądnych
rozmiarów dyspozycyjnych.
Cyzsycyalnie mają sita wstępne, sita główne i sita piaskowe, które bardzo skutecznie oddzielają ziarenka
piasku. Dlatego są przydatne dla zakładów produkujących mieszanki paszowe. Czyszczalnie Gebr. RUBERG
służą do oczyszczania wstępnego i zasadniczego zbóż
i ziaren roślin. Oczyszczany materiał dzieli się na cztery podstawowe frakcje – jakość 1, jakość 2 (kawałki
bez piasku), odpad nad sitem wstępnym i pył. Ostatnie
dwie frakcje, odpad i pył są kierowane do komory pyłowej. Za pomocą zasuw ręcznych albo pneumatycznych można te frakcje łatwo łączyć albo rozdzielać.
Czyszczalnie RVS oferują wyjątkową konstrukcję sit ze
stabilnym pochyleniem 3° i ruchem okrężnym. W stosunku do klasycznych czyszczalni z ruchem posuwisto – zwrotnym, gdzie do aktywnej pracy jest wykorzystywana tylko środkowa część sit, dzięki okrężnemu
ruchowi sit w czyszczalniach RUBERG jest wykorzystywana cała ich powierzchnia. Pod sitami są gumowe kulki, które na bieżąco zapewniają czyszczenie
Czyszczalnie
Typ
Modele RV mają sito wstępne i sito główne, przy czym
oczyszczany materiał rozdziela się na cztery podstawowe grupy – jakość 1, jakość 2 (kawałki), odpad nad
sitem wstępnym i pył. Odpad i pył są kierowane do komory pyłowej. Czyszczalnie dysponują systemem automatycznej regulacji napełnienia i recyrkulacją powietrza do czyszczenia.
Cyzsycyalnie sitowe RV służą do oczyszczania
wstępnego i czyszczenia zasadniczego zbóż i ziaren,
na przykład rzepaku, kukurydzy, pszenicy i jęczmienia.
Ich masywna konstrukcja i niezawodna wydajność zapewniają ich bezawaryjną pracę w liniach przyjmujących produkty z pola albo z silosów magazynowych.
Powietrzne czyszczenie materiału wejściowego, a potem powietrzne czyszczenie materiału wyjściowego.
Proste ustawienia i fizyczna kontrola przez okno inspekcyjne umożliwiają obsłudze łatwy nadzór nad
przebiegającym procesem. Czyszczalnie RV mają
małe zużycie i wymagania serwisowe. Maja też bardzo prostą i szybką wymianę sit z dostępem od przodu oraz system dzielonych sit. Dzięki wszystkim tym
cechom wysoko je ceni obsługa linii do przetwarzania
zbiorów oraz magazynów.
W porównaniu do klasycznych czyszczalni z ruchem
posuwisto – zwrotnym, gdzie do aktywnej pracy jest
wykorzystywana tylko środkowa część sit, dzięki
okrężnemu ruchowi sit w czyszczalniach RUBERG
jest wykorzystywana cała ich powierzchnia. Pod sitami są gumowe kulki, które na bieżąco zapewniają
czyszczenie sit. Ruch okrężny i 100% wykorzystanie
powierzchni czyszczącej sit zapewnia, że każde ziarno
zostanie na sitach sprawdzone i oddzielone.
Zalety:
Zalety:
maksymalne zapylenie 10 mg/m3
wydajność 60 t/h do 300 t/h
szybka wymiana sit
precyzyjne czyszczenie i oczyszczanie wstępne
zbóż i innego ziarna
okrężny ruch sit
długa żywotność
czołówka światowa w dziedzinie jęczmieni
słodowniczych
wydajność 40 t/h i 60 t/h.
recyrkulacja czystego powietrza
małe zużywanie się i wymagania serwisowe
automatyczna regulacja napełniania
małe wymagania serwisowe
36
37
SILOSY mfs
SILOSY mfs
38
39
SILOSY mfs
Silosy rolnicze i przemysłowe
Silosy rolnicze MFS odznaczają się uproszczoną samonośną konstrukcją dachu i części walcowej bez
wewnętrznych wzmocnień albo są kombinowaną konstrukcją. To oznacza dach samonośny z wewnętrznymi konstrukcjami wsporczymi. Takie silosy nadają się
do rejonów o małym obciążeniu śniegiem i małych pojemności do 1500 t.
Silosy przeznaczone do większych pojemności mają
już bardziej skomplikowaną konstrukcję i są znacznie masywniejsze. Szczególnie konstrukcja dachowa jest bardzo sofistykowanym elementem silosa.
Część walcowa jest uzupełniona nie tylko o pionowe
wzmocnienia, ale i o obręcze wzmacniające zapobiegające wpływowi wiatru przy wyższych silosach i przy
wyposażeniu silosów w boczne wyprowadzenia grawitacyjne.
Silosy MFS są przeznaczone do aplikacji rolnych
i przemysłowych i są dostarczane w dużej liczbie
modeli i pojemności od 100 t do 18.000 t i średnicy
4,6 m do 32,0 m. Silosy są dostępne w wersji z płaskim dnem i perforowaną podłogą, z kanałami albo
ze stożkowym lejem wysypowym. Podłoga z pełnym
rusztem zapewnia perfekcyjne warunki do wentylowania zmagazynowanego ziarna podczas długiego
przechowywania. Kanały dachowe umożliwiają optymalny przepływ i odprowadzanie powietrza. Na dnie
silosa można umieścić ślimaki odbierające do usu-
wania resztek materiału. Innowacyjne wzmocnienia
konstrukcji dachu z panelami o bardzo wysokich
żebrach wzmacniających zapewniają dużą odporność na obciążenia od urządzeń technologicznych
do napełniania, które są zainstalowane na dachu oraz
na obciążenie śniegiem. Dla zapewnienia komfortowego dostępu na górę można opcjonalnie na silosie
zamontować spiralne schodki z barierkami i podestami albo drabinkami.
Zalety:
Pojemność od 100 t do 18.000 t
ślimaki opróżniające
żywotność 50 lat
schodki, galeryjki, drabinki
perforowana podłoga albo kanały wentylacyjne
powłoka cynkowa 275 g/m2 albo 450 g/m2
40
41
SILOSY BROCK
46
Silosy ze stożkowym lejem wysypowym
47
SILOSY BROCK
Ocynkowane silosy z płaskim dnem
42
43
Estakady
Szerokie i mocne estakady
zapewniające łatwy i bezpieczny
dostęp do transportowych urządzeń
technologicznych i otworów
inspekcyjnych. Montowany system
zgodny z własnym projektem.
Schody
Opcjonalne schody spiralne zapewniają
komfortowy dostęp do otworów
kontrolnych i estakad. Są wyposażone
w barierki i podesty do odpoczynku.
SILOSY BROCK
Konstrukcja dachowa
Stacjonarna, wzmocniona rama dachu
zapewnia wysoką wytrzymałość
na obciążenie.
Kanały dachowe
Pomagają zapewnić optymalny przepływ
powietrza. Chronią przed wnikaniem
ptaków i wody do silosa.
Otwory inspekcyjne
Razem z innymi elementami
bezpieczeństwa spełniają wymagania
do bezproblemowego wejścia do silosa.
Automatyczna blokada drzwi.
Wentylowana podłoga
Wykonana, jako ruszt-zapewnia
doskonałe warunki do przewietrzania.
Perforacja podłogi również w wersji
do rzepaku.
Ślimak wybierający
Konstrukcja sprawdzona od lat
w zakresie zmechanizowanego
wybierania resztek materiału.
44
45
Ocynkowane silosy z płaskim dnem
Silosy ze stożkowym lejem wysypowym
Silosy BROCK ze zsypem stożkowym opierają się
również o zasady konstrukcji modelu EVEREST. Dzięki
nim silosy BROCK z lejem stożkowym spełniają wymagania specyfikacji Eurokodów, i jako takie nie muszą już mieć dodatkowych specyfikacji na rynek europejski. Te zbiorniki są przeznaczone do krótkotrwałego
składowania, jako magazyn przejściowy przed procesem suszenia albo, jako zbiorniki manipulacyjne
w najróżniejszych procesach. Zsyp stożkowy można
wyposażyć w system wentylacji nadający się również
do składowania rzepaku i innych drobnych ziaren.
Zalety:
Opcjonalne wyposażenie silosów:
Zalety:
pojemność 100 do 33 500 t
efektywne opróżnianie – możliwość wykorzystania
bocznych zsypów grawitacyjnych
duża elastyczność wymiarów i pojemności
wzmocnienia blaszane od zewnątrz i od środka
szybka budowa – śruby ze zintegrowaną
podkładką
cynkowanie ogniowe – standardowo 275 g/m2,
opcjonalnie 450 g/m2
dobra wentylacja – wykorzystanie kanałów albo
podłoga w całości wykonana, jako ruszt (100%
przekroju silosa) o małej perforacji dopuszczającej
składowanie drobnych nasion, na przykład rzepaku
duża odporność na działanie kwaśnych deszczów
średnica od 4,5 do 47,6 m
wysokość części cylindrycznej do 32,5 m,
tzn. większa pojemność magazynowa przy tej
samej średnicy
żywotność do 50 lat
46
SILOSY BROCK
dotychczas silos BROCK został zbudowany w USA,
w stanie Illionis niedaleko Chicago. Ma średnicę 47,6 m
i można w nim zmagazynować 33 tysiące ton zboża.
Wentylację w silosach zapewnia się za pośrednictwem podłogi wykonanej, jako ruszt, albo kanałów
wentylacyjnych, które są prowadzone w płycie fundamentowej silosa, a ich kształt projektuje się zgodnie
z wymaganiami stawianymi wentylacji. Wyładunek
z silosa odbywa się najpierw grawitacyjnie przez zsyp
centralny, a potem za pomocą frezującej głowicy rozładunkowej, która zapewnia zupełne opróżnienie silosa.
Silosy BROCK wyposażamy w czeskie oprogramowanie sterujące SIEMENS, które umożliwia obsłudze
przeglądanie wszystkich podstawowych informacji.
Wszystkie silosy BROCK, dostarczane na rynek europejski są skonstruowane zgodnie z wymaganiami i zasadami wyspecyfikowanymi w tzw. Eurokodach.
Przechowywanie zbiorów po żniwach w magazynach
o odpowiedniej jakości pozytywnie wpływa na ich późniejszą sprzedaż. Z tego powodu do naszych linii przetwarzających zbiory po żniwach dostarczamy amerykańskie silosy ocynkowane BROCK z blachy falistej,
które oferują bardzo szeroki zakres wielkości i pojemności. Na podstawie rosnącego światowego zainteresowania składowaniem coraz większych ilości towarów
masowych został zaprojektowany nowy model silosa
EVEREST. Dzięki wyjątkowej innowacyjnej konstrukcji
modelu EVEREST silosy BROCK mogą mieć wysokość
do 40 poziomów i średnicę 47,6 m. Chodzi o największe wartości na rynku, co dowodzi też wyjątkowości
konstrukcji silosów EVEREST. Kompletny remont przeszła konstrukcja części cylindrycznej silosa i dachu. Aktualnie umożliwia ona obciążenie silosa do 59.000 kg
; tylko jako ciekawostka podajemy, że największy
kąt zsypu 45°, 50° i 60°
podest dachowy z barierką na wierzchołku silosa
wentylacja dla rzepaku albo zboża
schodki do wejścia na dach
średnice 4,6 do 10,97 m
wewnętrzna drabinka
pojemność od 80 do 1 545 t
zewnętrzna drabinka z klatką ochronną
47
PRZENOŚNIKI
Skandia50
JE-MA51
Ruberg52
PRZENOŚNIKI
Hutchinson53
48
49
JE-MA
grubości wykładzinie plastikowej na płaszczyznach
stycznych w elewatorach i na podłodze redlerów.
Ostatnią nowością jest wprowadzenie przenośników
z zagięciami nawet w największej grupie o wydajności
do 300 t/h.
Dla większych wydajności od 60 t/h przy transporcie
zbóż w zakresie linii do przetwarzania po zbiorach
wykorzystuje się przenośniki czołowego producenta
europejskiego SKANDIA ze Szwecji. Przenośniki są
całkowicie ocynkowane galwanicznie i są wykonane
zgodnie z przepisami EU.
Wszystkie przenośniki SKANDIA korzystają z niezawodnych i sprawnych napędów NORD. Na zamówienie można dostarczyć przenośniki w wykonaniu Ex
do środowiska wybuchowego.
W asortymencie redlerów i elewatorów SKANDIA oferuje trzy typoszeregi. Przenośniki L (Lite) są przeznaczone do mniejszych magazynów i linii o wymaganiach
transportowych do 60 t/h wykorzystywanych przede
wszystkim w okresie żniw. Chodzi o redlery i elewatory
stosowane najczęściej dla potrzeb rolnictwa.
Ostatnim dodatkiem w ramach rodziny produktów
SKANDIA jest wirująca głowica rozładunkowa z łańcuchem i plastikowymi zabierakami. Ta nowość powinna
pomóc przy dokładnym, ale i delikatnym wybieraniu
materiału z silosa.
Typ średni I (Industry) nadaje się do firm handlowych
działających przez cały rok, o wymaganiach transportowych do 40–120 t/h. Redlery są o konstrukcji
klasycznej, a w czworokątnych korytach przenoszą
ziarno na plastikowych płytach (PEHD) umocowanych
do masywnego łańcucha o wysokiej wytrzymałości.
Typy L i I obejmują redlery załadunkowe, wyładunkowe
i zagięte z łukami 15°, 30° i 45° oraz przenośniki skośne z wysokimi zabierakami, które pracują przy pochyleniu do 45°.
pie (ruszty przejezdne). Wydajność przyjęcia wynosi
do 40 t/h.
Transport materiału do wydajności 60 t/h rozwiązujemy za pośrednictwem przenośników JE-MA, których
zaletą jest wysoka wydajność przy małym poborze
energii i bardzo dobrym wykonaniu konstrukcyjnym.
Nośnym programem firmy są przenośniki zbóż, nasion, ziarna, granulatów i nawozów sztucznych. Przenośniki są całkowicie ocynkowane i w pełni wykonane
według przepisów UE. Chodzi o standardowe elewatory kubełkowe, przenośniki ślimakowe, przenośniki
taśmowe i kombinowane przenośniki łańcuchowe.
Duńskie przedsiębiorstwo JE-MA produkuje również
wanny przyjęciowe i kosze przejezdne z wbudowanym korytem stalowym, które stanowi część przenośnika odbiorczego. W przypadku niskiego poziomu
wody potrafimy wykonać podwójny kosz obniżony.
Przenośniki taśmowe T19V są właściwe do wykorzystania w poziomie i przy lekkim podnoszeniu. Ich
wydajność waha się od 25 do 50 t/h. Dla wyższych
wydajności są do dyspozycji modele T50, T51, T52
i BC400 o wydajnościach znamionowych 60, 105,
150 i 300 t/h.
Do standardowego programu produkcji firmy JE-MA
należą również redlery (T49, T57 i C300) i elewatory kubełkowe (T53, T54, T55 i E300) o wydajności
60–225 t/h.
Bardzo wysoko cenionym produktem firmy JE-MA są
przenośniki łańcuchowe mające możliwość „skręcenia“, czyli zmiany kierunku o 90° albo o 45°, w górę,
w dół w prawo albo w lewo. Zakręty umożliwia specjalna konstrukcja kolana, które prowadzi po łuku zarówno gałąź napędzająca, jak i powrotną przenośnika.
Dla typu T20 wydajność wynosi 20 t/h, a dla typu T40
mamy 40.
Typoszereg H (Heavy-Duty) jest przeznaczony do całorocznej eksploatacji, na przykład w portach albo terminalach kolejowych. Redlery i elewatory tego typu są
dostępne w przedziale 60–600 t/h. Konstrukcja przenośników tego typu jest bardzo masywna i odznacza
się długą żywotnością, przede wszystkim dzięki 8 mm
System JE-MA T20/40 łączy wannę przyjęciową
z przenośnikiem odbierającym. Wanna zsypu może
stać osobno albo może być zanurzona w wyko50
51
PRZENOŚNIKI
Skandia
Hutchinson
Jeżeli potrzebne są drogi transportowe o specjalnych
wymaganiach dotyczących wydajności, wykonania
albo warunków pracy urządzenia, są oferowane ciągi
transportowe precyzyjnego niemieckiego producenta
GEBR.RUBERG. W związku z tymi wyrobami możemy
włączyć do naszych linii specjalne przenośniki, zarówno lakierowane proszkowo, jak i zabezpieczone grubą
warstwą cynku. Elewatory można dostarczyć z szybami o przekroju okrągłym, co zwiększa wytrzymałość
konstrukcji elewatora. Podstawowe spektrum wydajności mieści się w granicach 25–300 t/h. Masywne
i precyzyjne wykonanie przenośników GEBR.RUBERG
pozwala je wykorzystywać nawet w tych najtrudniejszych zastosowaniach.
Aktualnie z korzyścią włączamy do naszych projektów
już na pierwszy rzut oka nietradycyjną i innowacyjną
technologię transportu materiałów w silosach, tzw.
pompę zbożową GRAIN PUMP amerykańskiego producenta Hutchinson. Ten bardzo prosty, a przy tym
skuteczny system ma wiele zalet.
na drugi. Dowodzą tego badania wykonane przez Uniwersytet Mendla w Brnie. Przy testowaniu transportu
pszenicy, jęczmienia słodowego, rzepaku i kukurydzy
nie stwierdzono statystycznie żadnych uszkodzeń
ziarna. Za tę technologię firma Pawlica, s. r. o. otrzymała nagrodę Grand Prix na wystawie Techagro.
Pompa zbożowa składa się z galwanicznie ocynkowanego rurociągu cylindrycznego, wewnątrz którego
na masywnym łańcuchu stalowym przymocowane plastikowe (poliuretanowe) okrągłe zabieraki. System jest
zaprojektowany tak, aby wyeliminować uszkodzenia
materiału i do transportu tylko z wlotu albo do wylotu.
Jest oszczędniejszy od klasycznego systemu transportu, przy którym mają miejsce uszkodzenia ziarna
w miejscu przesypywania się z jednego przenośnika
Rozwiązanie technologiczne pompy zbożowej zapewnia ponadto dużą elastyczność i jest proste w zakresie instalacji. Przenośnik jest zawsze prowadzony nad
ziemią tak, że odpadają kosztowne i kłopotliwe prace
budowlane. Ponieważ chodzi o technologię amerykańską urządzenia w Republice Czeskiej i w Polsce
instaluje się z czeskimi silnikami i wyposażeniem elektrycznym.
Zalety:
Zalety:
PRZENOŚNIKI
Ruberg
wydajności 25–300 t/godz.
długa żywotność
wydajności 55 t/godz., 108 t/godz., 162 t/godz.,
270 t/godz. i 486 t/godz.
niezawodna praca
łatwa instalacja i konserwacja
małe wymagania serwisowe
automatyczny system napinania łańcucha
małe koszty inwestycyjne
wylot z serwonapędem albo ze sterowaniem
ręcznym
kolano napędzające z silnikiem i przekładnią
Dodge
poziomy i pionowy transport z jednym albo
dwoma silnikami
wykonanie przemysłowe z podwójnym łańcuchem
i grubszym rurociągiem
transport przyjazny dla ziarna
52
53
SPEDYCJA
SPEDYCJA
54
55
Zbiorniki wydawcze i przejezdne
Do spedycji albo, jako operacyjne zbiorniki pośrednie
do wyrównywania różnych wydajności dróg transportu pomiędzy procesami w linii przetwórstwa plonów
po zbiorach korzystamy ze zbiorników akumulacyjnych
i spedycyjnych czeskiej produkcji. Zbiorniki mają konstrukcją stalową, czworokątną z wysypem w postaci
ostrosłupa. Dzięki elastyczności tych konstrukcji możemy zaplanować optymalne wymiary, które najlepiej
odpowiadają specyficznym wymaganiom konkretnego projektu. Czworokątne zbiorniki stalowe stosuje się
do pojemności do 100 t. Można je więc wykorzystać,
jako akumulacyjne dla mniejszych suszarni. Zbiorniki
spedycyjne mają pojemność 30 do 60 t z wysokością do podjazdu 4,2 m. Wyloty z leja ostrosłupowego
mogą być wyposażone w zasuwy ręczne, elektryczne,
pneumatyczne albo kombinowane.
Powierzchnia zbiornika jest zwykle lakierowana. Zbiorniki do wykorzystania na zewnątrz wyposażamy w blachę trapezową (AlZn).
SPEDYCJA
Na życzenie te zbiorniki możemy dostarczać w różnych wersjach kolorystycznych.
56
57
AUTOMATYZACJA
AUTOMATYZACJA
58
59
Automatyzacja
Linie do przetwarzania zbiorów są przez naszą firmę sterowane w zasadzie za pomocą dwóch systemów.
Kontrola wszystkich możliwych stanów awaryjnych jest monitorowana w obu systemach i sygnalizowana optycznie i akustycznie.
Bez względu na system sterowania instalujemy w naszych urządzeniach tak zwane szafki do wyblokowania, aby
w przypadku awarii można było dowolny napęd systemu sterować przynajmniej ręcznie.
Przyciskowy system ze schematem technologicznym na drzwiach
rozdzielnicy
stanów i sygnalizacje awarii. Temperatury wewnątrz
silosa są odczytywane ręcznie za pomocą modułu odczytu, który podłącza się do przewodowych czujników
temperatury w silosie.
Najnowocześniejszy system sterowania, gdzie obsługa włącza wybrany program klikając myszką na schemacie sterowania na ekranie monitora PC w sterowni.
System jest zaprogramowany dokładnie do potrzeb
i życzeń inwestora. Wszystkie niezbędne dane i stany
są monitorowane i zapisywane. Aktualny poziom wypełnienia silosa, temperatury ziarna wewnątrz silosa,
temperatura zewnętrzna i wilgotność, są podstawowymi danymi, które widzi obsługa i analizuje bezpośrednio na monitorze PC. System włączania wentylacji
jest zależny właśnie od aktualnego stanu powietrza
atmosferycznego na zewnątrz, temperatury i czasu,
a jego zadaniem jest możliwie najlepsze wyrównanie
różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz silosa, aby
nie dochodziło do kondensacji i zmniejszenia jakości
magazynowanego ziarna. Ważne stany można wyświetlać za pomocą dostępu zdalnego, na przykład
na urządzeniu mobilnym. Dostęp zdalny jest również
wykorzystywany do natychmiastowych interwencji serwisowych i monitoringu stanów awaryjnych
do identyfikacji ewentualnej usterki aby w przypadku
awarii można było dowolny napęd systemu sterować
przynajmniej ręcznie.
AUTOMATYZACJA
Jest to najprostszy system półautomatycznego sterowania, gdzie obsługa za pomocą przycisków na rozdzielnicy wybiera ustawiony wcześniej program.
System jest wyposażony w blokady niepożądanych
Sterowanie za pomocą PC
60
61
ODPYLANIE
ODPYLANIE
62
63
Odpylanie
Odsysanie w przypadku czyszczalni do zbóż GEBR.RUBERG
Chociaż wcześniej nie zwracano na to takiej uwagi,
to dziś jednak nieustanne ograniczanie limitów emisji
stałych substancji zanieczyszczających (TZL) uwalnianych do atmosfery zwiększa wymagania związane
z „minimalnym pyleniem“ i urządzeniami technologicznymi oraz maszynami wykorzystywanymi w naszych
liniach do przetwórstwa płodów rolnych po zbiorach.
We współpracy z producentami oferujemy korzystne
rozwiązania dopasowane do konkretnych warunków
projektu.
Wykonanie oczyszczarek GEBR.RUBERG z komorą
recyrkulacyjną umożliwia zastosowanie cyklonów i filtrów o małych wymiarach w porównaniu z konkurencyjnymi separatorami. Strumień objętościowy na wyjściu
z czyszczalni dzięki recyrkulacji powietrza wewnątrz
maszyny równy w przybliżeniu tylko 10% całkowitej ilości powietrza, z którym czyszczalnia pracuje.
Zmniejszanie zapylenia dotyczy praktycznie wszystkich elementów linii – kosza przyjęciowego, czysz­
czalni, suszarni i dróg transportowych.
Odpylanie suszarni zbóż – STELA
Separator centralny
Jest to urządzenie, które pracuje na zasadzie kilkustopniowego odśrodkowego zawirowania strumienia powietrza. Siła odśrodkowa wyrzuca cząsteczki TZL na ściany separatora, gdzie dochodzi
do ich spowolnienia i oddzielenia od strumienia
powietrza. W drugim stopniu te cząsteczki są prowadzone do komory wyjściowej pracującej na zasadzie separatora cyklonowego, gdzie dochodzi
do końcowego ich oddzielenia, kiedy to strumień
powietrza zmienia ponownie swój kierunek o 90°,
co powoduje oddzielenie resztki cząsteczek.
wyjściowe stężenie dla tego sposobu separowania
wynosi do 20 mg/m3
Suszarnie STELA można w zasadzie wyposażyć
w 2 sposoby odpylania.
Zasuwy odcinające
Chodzi o pneumatycznie sterowane zasuwy
umieszczone na wyjściu z wentylatora, które zamykają się przy wysypywaniu materiału z suszarni. Nie
dochodzi wtedy do wzburzenia i zawirowań pyłu
wewnątrz maszyny przy spadku podciśnienia.
Separator cyklonowy
Grawitacyjne separatory cyklonowe są podstawowym i w większości przypadków wystarczającym
sposobem oddzielania TZL od powietrza emitowanego do otaczającego środowiska. Najczęściej
chodzi o separator ze spiralnym wejściem.
Wyjściowe stężenie TZL zależy od wymiarów, wielkości, a przede wszystkim od warunków pracy,
przy czym dla powietrza
wyjściowego nie powinna być przekraczana
wartość 150 mg/m3.
Odsysanie koszy przyjęciowych
GEBR.RUBERG
Ściana filtrująca z filtrami tekstylnymi z otrzepywaniem – bez straty materiału
Podczas naważania i wrzucania materiału do kosza, wzburzona chmura pyłu jest zasysana przez
szczelinę ssącą do ściany filtracyjnej, gdzie cząsteczki pyłu oblepiają tekstylne worki filtrujące, a w
otoczenie wydmuchiwane jest tylko czyste powietrze. Po zakończeniu przyjmowania i ustaniu zawirowań pyłu wentylator ssący zostaje wyłączony,
a włącza się system otrzepywania worków filtrujących. Wyłapany w ten
sposób materiał spada
z powrotem do koryta
przyjęciowego.
Odsysanie z dróg transportowych
Chociaż drogi transportowe SKANDIA, JE-MA, HUTCHINSON i RUBERG są uszczelnione przed przenikaniem powietrza i przedostawaniem się wody, to jednak i te maszyny odpyla się. Można to zrobić zarówno
za pomocą zdecentralizowanego odsysania wszystkich dróg transportowych, przez otwory i nasadki zintegrowane z konstrukcją przenośnika, czy elewatora
albo za pomocą lokalnych urządzeń odsysających
SKANDIA.
Filtr przemysłowy
Kształtem jest bardzo
podobny do cyklonu,
ale w swoim wnętrzu
kryje zestaw tekstylnych
worków
filtrujących.
Zasysane
powietrze
technologiczne przechodzi przez warstwę filtrującą, na której osadzają się oddzielone cząsteczki.
Wyjściowe stężenie wynosi do 10 mg/m3 powietrza
wylotowego.
ODPYLANIE
Ściana odsysająca ze zdecentralizowanym filtrem
Ten sposób odsysania
kosza
przyjęciowego
jest pomyślany podobnie, jak ściana filtrująca
z tą różnicą, że proces
filtrowania odsysanego
powietrza odbywa się
poza ścianą zasysającą.
64
65
LABORATORIUM
LABORATORIUM
66
67
Pobieranie próbek z samochodów
BioPro VV 05 - próbnik ziarna
Pobór próbki reprezentatywnej
f
Odpowiedniej długości pionowa sonda (4m) umożliwia pobieranie próbki reprezentacyjnej z dokładnie wyznaczonego miejsca (również małego otworu) i nadaje się do próbkowania wysokich warstw
(nasypów).
Możliwość pobierania próbek również z krańcowego położenia powierzchni załadunkowej.
System kamerowy na próbniku umoż-e c
liwia ustawienie i obserwację poboru
próbki z wymaganegocmiejsca.
f
e
d
g
transport próbki aż do biura
Reprezentacyjna i dokładna próbka zapewni optymalną
ocenę kupowanego surowca.
proste sterowanie manipulatorem
(joystick)
Automatyzacja odbioru oszczędza czas i zapewnia
wymaganą obiektywność odbioru.
oświetlenie halogenowe umożliwiające
pracę w nocy
Powrotny transport próbki jest standardowym elementem
dostawy i stanowi ekonomicznie korzystne rozwiązanie
zwrotu nadmiaru próbki na środek transportu bez budowy
dodatkowych konstrukcji pomocniczych.
tylko 4 punkty smarowania
68
Zwykły próbnik
Próbnik VV 05
Zwykły próbnik
b
h
a
Zasięg próbnika
a
LABORATORIUM
doskonale reprezentatywna próbka
Efektywność ekonomiczna
Próbkowanie
z przejazdem
h
Zwykły próbnik
Zalety:
Próbkowanie na
jedno zatrzymanie
Próbnik VV 05
Realizacja projektu pod klucz
Indywidualne podejście projektowe do każdego klienta – nasze rozwiązania proponujemy z uwzględnieniem
specyfiki umieszczenia również w niestandardowych warunkach (np. konieczność ominięcia dachu, przewóz
na duże odległości, sterowanie z kilku miejsc, itp.)
Optymalizacja dostawy wg życzeń klienta.
g
Opis próbnika:
b
1) kolumna standardowej wysokości,
opcja na miarę
2) obrót próbnika (w lewo - w prawo)
3) ramię szynowe o długości 5 m
4) wózek do ruchu poziomego oraz
napędu sondy
5) cyklon powrotnego transportu
6) sonda probiercza 4 m
7)kamera
8)oświetlenie
Powierzchnia robocza próbnika
Próbnik VV 05
pewniony za pomocą węży plastikowych, wentylatora
i cyklonu. System można rozbudować o automatyczny
sorter, czyszczalnię i urządzenie do usuwania odpadów z laboratorium. Ten unikalny system jest opatentowany przez firmę Rationel Kornservis, która jest częścią niemieckiej spółki Pfeuffer. FIRMA PAWLICA Sp.
z o.o. dostarcza kompletne wyposażenie laboratorium
zagranicznych producentów. Analizatory wilgotności,
wilgotnościomierze, wialnie do sortowania itp.
Zwykły próbnik
Automatyczne pobieranie próbek z samochodów w
technologii OK Servis BioPro VV 05 jest realizowane
za pomocą specjalnego ramienia z napędem elektrycznym albo hydraulicznym. Próbnik, który jest umieszczony na tym ramieniu, ma dzięki podwójnemu płaszczowi
i optymalnemu naciskowi możliwość pobrania reprezentatywnej próbki bez zwiększonego udziału pyłu
albo kawałków ziaren, co cechuje tzw. „odkurzacze”
innych producentów.Transport materiału próbki jest za-
BioPro VV 05 AUTO – Rozwiązanie automatycznego poboru próbek
Pozwala zaprogramować kilka kolejnych poborów
w wyznaczonych miejscach i następnie jednym
naciśnięciem przycisku uruchomić dowolny plan
probierczy. Następnie VV05 automatycznie wykona próbkowanie, podzielenie i zwrot do pojazdu,
a w przypadku wbudowanego analizatora również
analizę próbki.
Próbnik VV 05
Automatyczne pobieranie próbek
d
69
Kombinat Rolny, Kietrz, Polsko
VOD Jetřichovec, Jetřichovec
ZD Jiřice
Agra Deštná a. s.
Sušička STELA MDB-XN 2/17 SU
Sila BROCK 2 x 5500 t + 2 x 850 t
předčistička RUV 100 2 x, předčistička RVS60
Sušička GDB-TN 1/6 S + 1000 kW BPS
Sušička MDB-XN 1/13 SU
Sila BROCK 33 000 t
Čistička RVS240
Sušička GDB-BIO-TN 1/5 S
Sila BIN á x 500 t
Čistička RVS60
Bonagro Blažovice a. s., Šlapanice
ZZN Kolín, Pečky
Agrodružstvo Blížkovice
Ing. Miroslav Daňhel, Týn n. Vltavou
Sušička MDB-XN 1/6 S + 1000 kW z BPS
Sila BROCK 16 600 t
Sušička MDB-XN 1/13 SU
Sušička MDB-XN 1/7 SU
MDB-TN 1/9 SU
Sila BROCK 7700 t
Čistička Delta 157
Agro Radovesnice a. s., Radovesnice II
Primagra a. s., Milín
Ing. Jiří Barták, Velké Chvalovice
František Janovský, Jarošovice
Sušička MDB-TN 1/10 SU
Sila BIN 3940 t
Čistička RVS 100
Sušička GDB-XN 1/10 S
Sila BROCK 5 x 1 315 t, 2 x 250 t
Čistička RVS80
Sila BIN 3 x 1000 t
Čistička RVS 60
70
71
REFERENCJE
REFERENCJE
REFERENCJE
Zemspol Deštná s. r. o., Deštná
Sila BROCK 25 800 t
Čistička RVS100
Sila BROCK 4 x 2500 t
Čistička TAS 204A-4
ZD Petřín, Nový Petřín
Sila BROCK 11 600 t
Obilní pumpa Hutchinson
Čistička TAS 204A-4
Zemědělské družstvo Opařany,
Řepeč
Land Product a. s. Božice
Sila BIN 1 640 t
Sila BROCK 6 600 t
Sušička MDB-XN 2/6 S
Rabbit, Chotýšany
Agrodružstvo Jevišovice
Agro 2000 a. s., Smrk
Sila BROCK 43 600 t
Sušička GDB-TN 1/9 S
Čistička TAS 154A-4
Sila BROCK 10 160 t
Sušička MDB-XN 1/13 SU
Sila BROCK 8 000 t
Čistička SMA 20E
ZEA Hostěradice a. s.
ZD Roštýn, Třešť
ZD Dolní Újezd u Litomyšle
Agro Měřín a. s., Drnholec
Sušičky MDB-TN 3/12 SU, MDB-XN 2/17 SU
Sila BROCK 92 320 t
3x čistička TAS 204A-4
Sila BIN 6 x 985 t
Sušička GDB-N 1/3
Čistička TAS 154A-4
Sila BROCK 16 000 t
Sušička GDB-XN 1/6 S
Čistička SMA 20
Sila BROCK 9200 t
Sušička MUF 110
Čistička TAS 154A-4
72
73
REFERENCJE
Moravská Agra a. s., Velké Pavlovice
74
75
Technologia suszenia i magazynowania
Sídlo firmy
Pobočka v České republice
PAWLICA, s.r.o.
Drnovská 1118/53a
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Zapsaná u MS Praha, odd C vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, DIČ: CZ 25 68 32 92
PAWLICA, s.r.o.
Nádražní 702
517 73 Opočno
Tel.: +420 725 009 309
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Tel.: +420 235 301 321, Fax: +420 235 302 163
E-mail: [email protected], www.pawlica.cz
Pobočka v Polsku
Pobočka na Slovensku
Pobočka v Srbsku
PAWLICA, Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 198/44
PL 50-437 Wrocław
Numer KRS: 0000454765
REGON: 022098826, NIP: PL 899-274-25-35
PAWLICA, s.r.o.
Drnovská 1118/53a
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Zapsaná u MS Praha, odd C vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, DIČ: CZ 25 68 32 92
PAWLICA, s.r.o.
Drnovská 1118/53a
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Zapsaná u MS Praha, odd C vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, DIČ: CZ 25 68 32 92
Pełnomocnik:
Mgr Inż. Sławomir Zembrzycki
Mobil: +48 606 60 54 45, Tel.: +48 71 727 14 36
FAKS: +48 71 727 14 36
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Ing. František Beneš, Tel.: +420 725 390 758
E-mail: [email protected]
Office: Agátový rad 1, Šamorín 931 01
Kontakt:
Václav Bouz, Tel.: +420 725 009 309
E-mail: [email protected]
Office: 25000 Sombor, Srbija

Podobne dokumenty