ma teria ło wy BOOM!

Komentarze

Transkrypt

ma teria ło wy BOOM!
4
6
10
16
18
22
26
28
32
36
38
42
46
50
54
58
62
64
68
70
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Akryl Acrylic
Aluminium Aluminium
Corian® Corian®
D3o™ D3o™
Ecoresin® Ecoresin®
Eternit® Eternit®
EVA EVA
Korund Corundum
Lateks Latex
Litracon® Litracon®
Masa ceramiczna Ceramic compound
Neopolen® E Neopolen® E
Polietylen Polyethylene
Silikon Silicone
Stal Steel
Szkło Glass
THERMOACTIVE®2L THERMOACTIVE®2L
Tkanina hybrydowa Hybrid fabric
Tritan™ Tritan™
Tyvek® Tyvek®
ORGANIZATORZY/ ORGANISERS:
PARTNERZY PROJEKTU REGIONALNA SIEĆ PROMOCJI TRANSFERU TECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM/ PARTNERS IN RSPTT PROJECT:
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp.z o.o. w Gliwicach
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
PATRONI/ PATRONAGE:
Oficyna Drukarsko-Wydawnicza „AKANT”
Jerzy Hanus, Andrzej Konderla
43-400 CIESZYN, ul. Kraszewskiego 9
tel. 0-33 85 22 650, fax 0-33 85 82 040
e-mail:[email protected]
www.akant.cieszyn.pl
NIP: 548-006-00-15
WYDAWCA/ PUBLISHER:
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
Ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn
tel/fax +48 33 851 08 21 w.35
[email protected]
www.zamekcieszyn.pl
Katarzyna Pełka, Wioletta Beczek, Ewa Gołębiowska
Katarzyna Pełka
PROJEKT GRAFICZNY/ GRAPHIC DESIGN: Anna Kopaczewska
TŁUMACZENIE/ TRANSLATION: Aleksander Gomola
REDAKCJA/ EDITOR:
KURATOR WYSTAWY/ CURATOR:
Wszystkie otaczające nas przedmioty są zbudowane z materiałów. Przy ich tworzeniu czasem
korzysta się z doświadczeń nanotechnologii, innym razem z tradycyjnych rzemieślniczych rozwiązań, czy też łączy się ze sobą te dwa, wydawało by się, przeciwstawne światy. Szkło znane
ludzkości od tysięcy lat dalej wytwarzane jest tą
samą tradycyjną metodą. Jednakże dzięki postępowi technologicznemu można także produkować włókna szklane oraz arkusze szklane o grubości 0,03 mm.
Jeden materiał może przyjmować wiele twarzy w różnych produktach. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele kreatywności projektantów i inżynierów wymagały rozwiązania, które wyglądają na najprostsze,
wręcz oczywiste.
Dowodem na to są produkty prezentowane na
tej wystawie. Obiekty pochodzące z różnych
krajów świata wyróżniają się nie tylko innowacyjnym podejściem do materiału, z którego są
wytworzone, ale uwzględniają również wymogi
zrównoważonego rozwoju oraz najnowsze tendencje w projektowaniu.
Wystawa „Materiałowy boom!” jest subiektywnym wyborem, który pozwoli ujrzeć otaczającą
nas rzeczywistość w zupełnie nowy, „materiałowy“ sposób.
Chciałabym, żeby najciekawsze materiały wykorzystywane w designie i architekturze zaszczepiły chęć wdrażania innowacyjnych rozwiązań
na polskim gruncie i tym samym przyczyniły się
do wzrostu konkurencyjności na coraz bardziej
globalnym rynku.
Mam nadzieję, że „Materiałowy boom”
będzie dla Państwa dobrą materią do kreatywnych działań!
All the objects that surround us are made of
of various materials.
Some of them are made using nanotechnology.
In the case of others, traditional craft solutions
are very popular. Sometimes those two, seemingly contradictory worlds, are joined together.
Glass, known to mankind for thousands of
years, is continued to be produced by the same
traditional method. However, at the same time,
technological advances allows the production
of glass fiber or glass sheet 0.03 mm thick.
Materials can take many different faces in different products. Often we are unaware of how
many designers’ and engineers’ creativity is
required for solutions that appear to be simple,
even obvious.
The products displayed at the exhibition are the
best proof of that. Objects from different countries around the world distinguish themselves
not with an innovative approach to the material
of which they are made, but also only take into
account the requirements of sustainable development and the latest trends in design.
“Material boom!” exhibition is a subjective
choice of materials and products. It allows us to
see the surrounding reality in a completely new,
“material” way.
I would like to in the most interesting materials
used in design and architecture. I hope it will encourage entrepreneurs to implement innovative
solutions in Poland and thus increase competitiveness in an increasingly global market.
I hope that the “Material boom” exhibition will
be an experience for you.
Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant, Cieszyn
ISBN 978-83-929541-4-9
DRUK/ PRINT:
500
publikacja bezpłatna/ free issue
NAKŁAD/ CIRCULATION:
Projekt Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w Województwie Śląskim jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4The project is co-financed by the European Union under the European Social Fund.
Kurator wystawy: Katarzyna Pełka
Curator: Katarzyna Pełka
5
Akryl
Acrylic
Akryl (polimetakrylan metylu - PMMA) jest sztywnym, transparentnym
materiałem termoplastycznym. Naturalnie bezbarwny o wyjątkowej przezroczystości, doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne, może być barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów.
PMMA występuje w postaci płyt bezbarwnych, opali, białych, kolorowych,
transparentnych. Powierzchnia może być wykończona z połyskiem lub matowa. Akryl występuje w formie wylewanych i wytłaczanych (extrudowanych)
płyt, granulatu, rur i prętów. Acrylic (polymethyl methacrylate - PMMA) is a
transparent thermoplastic.
Cechy:
słaba odporność na rozpuszczalniki/ dobra odporność na uderzenia/ miękki i bardziej wrażliwy
na zarysowania od szkła/ przejrzystość 92%
Zastosowanie:
farba akrylowa/ szkło akrylowe/ taśmy akrylowe/ sanitariaty/ technologia medyczna i implantów/ farba akrylowa/ oświetlenie/ projektowanie mebli/ światłowody
6
Features:
good impact strength/ softer and more easily
scratched than glass/ transmits up to 92% of
visible light/ poor resistance to solvents
Applications:
medical technologies and implants/
acrylic paint/ lighting/ furniture design/
plastic optical fiber
AKRYL/ MAGIC MOUSE/ OPIS PRODUKTU
ACRYLIC/ MAGIC MOUSE/ PRODUCT DESCRIPTION
Minimalistyczny design, smukły, opływowy
kształt – Magic Mouse to nowa myszka firmy
Apple. Wewnątrz Magic Mouse jest zamontowany chip, który odczytuje dokładnie, co użytkownik chce robić. Górna powierzchnia reaguje na
gesty Multi-Touch. Cała mysz jest przyciskiem.
Można więc przewijając jednym palcem w dowolnym kierunku, wertować strony WWW i zdjęcia. Mysz, dzięki chipowi, nie pomyli gestu przewijania z gestem machnięcia.
Magic Mouse wykorzystuje także laser, dzięki
czemu jest bardziej wrażliwa na rozpoznawanie
powierzchni od tradycyjnych optycznych myszy.
Oznacza to, że pracuje precyzyjnie prawie na
każdej powierzchni – niezależnie, czy jest to stół
w kawiarni, czy domowe biurko. Pracuje bez potrzeby używania podkładki pod mysz.
The Multi-Touch area covers the top surface of
Magic Mouse, and the mouse itself is the button. Scroll in any direction with one finger, swipe through web pages and photos with two,
and click and double-click anywhere. Inside Magic Mouse is a chip that tells it exactly what you
want to do. Which means Magic Mouse won’t
confuse a scroll with a swipe. It even knows
when you’re just resting your hand on it.
Magic Mouse uses powerful laser tracking that’s
far more sensitive and responsive on more surfaces than traditional optical tracking. That means it tracks with precision on nearly every surface – whether it’s a table at your favorite cafe
or the desk in your home office – without the
need for a mousepad.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR:
Apple Design Team
Apple
www.apple.com
www.apple.com/pl
www.ispot.com.pl
7
Aluminium
Aluminium jest srebrzystobiałym, plastycznym materiałem należącym do
pierwiastków chemicznych grupy boru. Jest metalem najczęściej występującym w skorupie ziemskiej i trzecim pierwiastkiem po tlenie i krzemie.
Stanowi około 8% masy stałej powierzchni Ziemi. Aluminium jest bardzo
reaktywne chemicznie. Znajduje się w ponad 270 różnych minerałach.
Ze względu na niską gęstość i występujące zjawisko pasywacji metalu jest
niezwykle odporne na korozję. Elementy konstrukcyjne wykonane z aluminium i jego stopów są wykorzystywane w przemyśle lotniczym, transportowym oraz budownictwie. Jego reaktywny charakter sprawia, że jest stosowany jako katalizator lub dodatek do mieszanin chemicznych, w tym materiałów
wybuchowych, w celu zwiększenia siły uderzeniowej. Aluminium is a silvery
white and ductile member of the boron group of chemical elements. Aluminium
is the most abundant metal in the Earth’s crust, and the third most abundant
element therein, after oxygen and silicon. It makes up about 8% by weight of
the Earth’s solid surface. Aluminium is too reactive chemically to occur in nature as a free metal. Instead, it is found combined in over 270 different minerals. Aluminium is remarkable for its ability to resist corrosion due to the phenomenon of passivation and for the metal’s low density. Structural components
made from aluminium and its alloys are vital to the aerospace industry and very
important in other areas of transportation and building. Its reactive nature makes it useful as a catalyst or additive in chemical mixtures, including being used
in ammonium nitrate explosives to enhance blast power.
Cechy:
gładki/ trwały/ lekki/ plastyczny/ niemagnetyczny/ matowy/ nierozpuszczalny w alkoholu/
100% nadający się do recyklingu/ rozpuszczalny
w wodzie, w niektórych postaciach
Features:
soft/ durable/ lightweight/ malleable metal/
nonmagnetic/ nonsparking/ insoluble in
alcohol/ 100% recyclable/ soluble in water
in certain forms
Aluminium
8
Zastosowanie:
transport (samochody, samoloty, wagony
kolejowe, statki, rowery itp.)/ opakowania
(puszki, folia itp.)/ budownictwo (okna, drzwi,
siding, itp.)/ artykuły gospodarstwa domowego/ oświetlenie ulic/ żeglarstwo (maszty
statków, kijków itp.)/ powłoki zewnętrzne elektronice/ elektryczne linie przesyłowe/ magnesy/
czyste aluminium jest wykorzystywane w elektronice/ radiatory dla urządzeń elektronicznych
takich jak tranzystory i procesory/ obłożenie
laminatów stosowanych w oświetleniach LED/
pirotechnika
Applications:
transportation (automobiles, aircraft, trucks,
railway cars, marine vessels, bicycles etc.)
as sheet, tube, castings etc./ packaging (cans,
foil, etc.)/ construction (windows, doors, siding,
building wire, etc.)/ a wide range of household
items, from cooking utensils to baseball bats,
watches/ street lighting poles/ sailing ship
masts/ walking poles etc./ outer shells of
consumer electronics/ electrical transmission
lines for power distribution/ magnets/ super
purity aluminium used in electronics and cds./
heat sinks for electronic appliances such as
transistors/ metal-core copper clad laminates
used in high brightness led lighting/ powdered
aluminium is used in paint/ pyrotechnics
9
ALUMINIUM/ MACBOOK PRO/ OPIS PRODUKTU
ALUMINIUM/ MACBOOK PRO/ PRODUCT DESCRIPTION
Zespoły projektantów i inżynierów pracowały nad sposobem zastąpienia wielu części jedną, tak powstał MacBook Pro. Główny element
Mac Booka Pro to część o nazwie „unibody” –
element wyfrezowany z jednego kawałka aluminium. Gdy jedna część jest odpowiedzialna za wiele funkcji, trudno jest ją wyprodukować z precyzją co do milimetra. Dlatego też był
tylko jeden sposób na osiągnięcie tego poziomu
dokładności: frezowanie „unibody” z bloku aluminium przy użyciu komputerowego sterowania
numerycznego lub CNC, maszyny - stosowanej
przez przemysł lotniczy do budowania komponentów pojazdów kosmicznych. Cała obudowa
jest cienka i lekka. Waga do 3kg, 17 cali.
To create the MacBook Pro, the design and
engineering teams devised a way to replace
many parts with just one. That one part is
called the unibody – a seamless enclosure
carved from a single piece of aluminum.
When one part is responsible for many functions, it’s critical to manufacture that part with
absolute precision, down to the micron. There
was only one way to achieve this level of precision: mill the unibody from a solid block of aluminum using computer numerical control, or CNC,
machines — the kind used by the aerospace industry to build mission-critical spacecraft components. The entire enclosure is thin and light.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR:
Apple Design Team
Apple
www.apple.com
www.apple.com/pl
www.ispot.com.pl
10
11
Corian®
DuPont™ Corian®, wynaleziony i produkowany przez firmę DuPont, to jednorodny, nieporowaty materiał, oferujący nadzwyczajne możliwości projektowe
i służące swoim użytkownikom przez długie lata. Materiał stosowany jest zarówno w prywatnych domach, jak i w sektorze komercyjnym m.in. w hotelach,
szpitalach, centrach handlowych lub jachtach.
Równoważąc piękno i wytrzymałość materiału DuPont™ Corian®, znakomicie nadaje się do innowacyjnych i oryginalnych kreacji architektonicznych oraz
aplikacji. Cokolwiek sobie wyobrazisz, prawdopodobnie możesz to stworzyć
przy pomocy materiału DuPont™ Corian®. Dostępny w ponad 100 kolorach,
może być obrabiany jak drewno, nanoszony na niego obraz, formowany
termicznie. Możliwości projektowania są praktycznie nieograniczone. Wytrzymały i elegancki może być stosowany do tworzenia fasad obiektów architektonicznych.
DuPont™ Corian® bardzo dobrze łączy się również z innymi materiałami,
takimi jak stal nierdzewna, drewno lub kamień. Pozwala tworzyć meble
oraz elementy oświetlenia. Lista możliwych zastosowań ciągle się wydłuża
i ewoluuje. DuPont™ Corian®, invented and produced by DuPont, is a solid surface material offering superior design possibilities and excellent long-term performance. It can be used both in residential and commercial environments:
from hotels to healthcare, retail to marine.
With its balance of beauty and performance, DuPont™ Corian® lends itself to
imaginative projects, innovative designs and enduring applications.
If you can imagine it, you can probably create it with DuPont™ Corian®. Available in over 100 colours, DuPont™ Corian® can be carved, thermoformed,
worked like wood. The design options are almost limitless.
Corian®
Cechy:
wytrzymały/ może być łączony z innymi
materiałami/ formowany termicznie/ dostępny
w ponad 100 kolorach/ obrabiany jak drewno
Zastosowanie:
architektura/ architektura wnętrz/ obiekty
wyposażenia wnętrz
Owalne logo DuPont, DuPont™ oraz Corian® są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami firmowymi
E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników.
12
Features:
durable/ can be combined with other materials/
thermoformed/ available in more than
100 colors
Applications:
interior design/ architecture/ product and
lighting design
The DuPont oval logo, DuPont™ and Corian® are registered trademarks or trademarks
of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates
13
CORIAN®/ STÓŁ/ OPIS PRODUKTU
CORIAN®/ TABLE/ PRODUCT DESCRIPTION
CORIAN®/ MITO/ OPIS PRODUKTU
CORIAN®/ MITO/ PRODUCT DESCRIPTION
Powierzchnia blatu stołu składa się z poligonalnych zagłębień sprawiając, że jest on swoistym
naczyniem samym w sobie. Pomiędzy załamaniami mieszczą się poziome obszary, dzięki którym ten niecodzienny stół może być używany
w tradycyjny sposób.
Wymiary: 180 cm długości, 76 cm szerokości
i 74 cm wysokości.
Designers have proposed a new form of the table top. The surface of the table is uneven and
faceted. It is indented in a number of irregular,
polygonal shapes and turns the table top into
a vessel itself. Among the cuts there are horizontal planes arranged so that the table can be
used in a traditional manner.
Dimensions: 180 cm long, 76 cm wide and
74 cm high.
Mito to lampa wykonana z materiału DuPont™
Corian®, wykorzystująca kolory z serii Illumination. projekt powstał z płaskiego arkusza materiału dzięki procesowi termoformowania.
„Park. Niespodziewanie przysiadł obok mnie
i nerwowymi ruchami rozglądał się po okolicy. Jego smukła sylwetka stała się inspiracją do
stworzenia projektu lampy. Ptak ten z czasem
uzyskał współczesną formę użytkowej rzeźby”,
opisuje swój projekt autor.
Mito została zaprojektowana w taki sposób, aby
umożliwić składowanie kilku lamp w „stosach”.
Wymiary: 345 x 1000 mm.
Mito is a lamp made from DuPont™ Corian®
in Illumination colours. The lamp was made from
a flat sheet using thermoforming process.
Mito lamps can be stored in piles.
Dimensions: 345 x 1000 mm.
PROJEKT/ DESIGN:
WYKONAWCA PROJEKTU/
PROJEKT/ DESIGN:
WYKONAWCA PROJEKTU/
PRODUCENT/ PRODUCER:
ZDJĘCIE/ PHOTO:
PRODUCENT/ PRODUCER:
MANUFACTURER:
Studio Kompott
www.lovekompott.com
DuPont™ Corian®
www.dupont.com.pl
www.corian.pl
Marro Sp. z o.o.
www.marro.com.pl
Owalne logo DuPont, DuPont™ oraz Corian® są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami firmowymi
E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników.
14
ZDJĘCIE/ PHOTO:
MANUFACTURER:
Ernest Wińczyk
www.eeo.carbonmade.com
Bartłomiej Ćwikliński
DuPont™ Corian®
www.dupont.com.pl
www.corian.pl
Marro Sp. z o.o.
www.marro.com.pl
Ernest Wińczyk
www.eeo.carbonmade.com
The DuPont oval logo, DuPont™ and Corian® are registered trademarks or trademarks
of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates
15
CORIAN®/ 3D/ OPIS PRODUKTU
CORIAN®/ 3D/ PRODUCT DESCRIPTION
CORIAN®/ KOMIKS/ OPIS PRODUKTU
CORIAN®/ KOMIKS/ PRODUCT DESCRIPTION
„3D” to kolekcja dekoracyjnych paneli ściennych z serii „Math”, wykorzystywanych we wnętrzach. Kolekcja „3D” powstała dzięki nowej
technologii pozwalającej na szybkie zastosowanie skomplikowanego, trójwymiarowego wzoru
przeniesionego na materiał DuPont™ Corian®.
Ta technologia łączy zaawansowaną operację geometryczną narzędzi komputerowych
z wszechstronną i bardzo wydajną wysokociśnieniową techniką formowania materiału.
Gauss: kształt panelu jest rezultatem jego podziału na określoną ilość komórek. Każda pojedyncza komórka jest rozumiana jako diafragma
(szczelina) pomiędzy dwoma elementami. Owa
szczelina pochodzi z połączenia tych dwóch elementów, których rozkład jest zgodny z rozkładem
Gaussa. Wymiary: 2400 mm dł. x 700 mm wys.
Voronoi: kształt panelu jest rezultatem diagramu Woronoja, opartego na ciągu punktów podzielonej spirali. Wymiary: 2400 mm dł. x 700
mm wys.
Moirè: kształt panelu powstał dzięki procesowi podziału powierzchni na różną liczbę pasów.
Wygenerowana fala stwarza efekt Moirè na powierzchni panelu. Wymiary: 2400 mm dł. x 700
mm wys.
Phyllotaxis: inspiracją kształtu tego panelu jest
słynna spirala Fibonacciego. Wzór Phyllotaxis
(filotaksja) jest oparty o dwa zestawy spiral,
które kręcą się w przeciwnych kierunkach.
W rezultacie wzór na panelu układa się w formę
kwiatu. Wymiary: 700 mm x 700 mm.
The “3D” collection is based on a new technology that enables a designer to use sophisticated
and complex three-dimensional patterns with
DuPont™ Corian® materials. This technology
blends advanced geometry manipulation software tools with a versatile and highly efficient high
pressure compression moulding technique.
Gauss: the shape of the panel is the result of the
subdivision of the panel into a variable number
of cells. Every single surface is thought of as a
diaphragm composed by two modular shapes.
Phyllotaxis: the shape of the panel takes inspiration from the famous Fibonacci spiral. The Phyllotaxis pattern is based on two sets of spirals revolving in opposite directions and as a result,
surface looks like a flower bas-relief.
Voronoi: the shape of the panel is the result of
a Voronoi diagram based on an array of points
subdivision of a spiral. Every single Voronoi cell
boundary generates another offset and interpolated curve shifted at a parametric height.
Moirè: the shape of the panel is the results of a
process of subdivision of it into a variable number of stripes. The optical result of this wave effects determines a sort of Moiré effect on the
surface of the panel.
Komiks to wisząca półka, która powstała z ma­
teriału DuPont™ Corian® w kolorze Noctur­ne.
Kształtem przypomina komiksowy dymek, a jego
charakterystyczna część może służyć, jako zakładka do książki.
Wymiary: 90x30x24cm.
Komiks is a shelf made from DuPont™ Corian®
in Nocturne colour which looks like a comic book
speech bubble. The characteristic part of the
shelf can be used as a bookmark.
Dimensions: 90x30x24cm.
PROJEKT/ DESIGN:
WYKONAWCA PROJEKTU/
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
PRODUCENT/ PRODUCER:
ZDJĘCIE/ PHOTO:
MANUFACTURER:
Architekt Corrado Tibaldi
z DuPont Building
Innovations, prof. inż.
Alessio Erioli oraz architekt Andrea Graziano.
DuPont™ Corian®
www.dupont.com.pl
www.corian.com
www.corian.pl
Owalne logo DuPont, DuPont™ oraz Corian® są zarejestrowanymi znakami
handlowymi lub znakami firmowymi E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników.
16
Natalia Bieńkowska
www.oodesign.eu
DuPont™ Corian®
www.dupont.com.pl
www.corian.pl
Centrum Drzwi
Przesuwanych Sp. z o. o.
www.cedepe.com.pl
Ernest Wińczyk
www.eeo.carbonmade.com
The DuPont oval logo, DuPont™ and Corian® are registered trademarks or trademarks
of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates
17
D3o™
D3o™
D3o™(dee-three-oh) jest specjalnie zaprojektowanym materiałem, zbudowanym z inteligentnych molekuł.
Materiał wyprodukowany został w oparciu o mieszaninę specjalnych cieczy
i polimerów, które poddano procesowi syntezy. Istotą działania D3o™ jest
zachowanie się poszczególnych molekuł. W momencie ruchu stworzonego
z nich materiału, molekuły nachodzą na siebie, natomiast gdy nastąpi
gwałtowne przyspieszenie, blokują się i tym samym maksymalnie zwiększają
twardość materiału. D3o™(dee-three-oh) is a specially engineered material
made with intelligent molecules. They flow with you as you move on but shock
lock together to absorb the impact energy.
Cechy:
elastyczny/twardy
wytrzymały
Features:
flexible/stiff/ durable
Zastosowanie:
odzież narciarska/ odzież motocyklowa/
zegarki/ obudowy na odtwarzacie muzyczne/
rakiety tenisowe/ wkładki do butów dla baletnic
Applications:
ski clothing/ motorcycle clothing/
watches/ style of music playback/
tennis rackets/ inserts for shoes
for ballerinas
18
D3O™/ MARMOT/KJUS/ IBAND/ OPIS PRODUKTU
D3O™/ MARMOT/KJUS/ IBAND/ PRODUCT DESCRIPTION
Rękawice Marmot szczególnie sprawdzą się
podczas jazdy na nartach oraz wypraw w góry.
Posiadają wzmocnienia absorbujące energię uderzenia, wykorzystując technologię inteligentnych molekuł (D3o™). Materiał został
wszyty w górną część rękawicy, aby ochronić
nadgarstki.
D3o™ can be found in gloves produced by
Marmot. The gloves contain 3mm of D3o™.
The gloves give ice climbers complete dexterity,
as well as excellent shock absorption. The material was sewn into the upper part of the glove
to protect your wrists.
Produkty Kjus to przede wszystkim innowacja,
wolność, komfort i styl. Materiał D3o™ został
użyty w kamizelce ochraniającej ciało aby zapobiec stłuczeniom. Kamizelkę możemy założyć
pod kurtkę, wtedy stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem na śniegu.
iBand to produkt firmy Tech21, który wykorzystuje technologię d3oTM. Obudowa ta idealnie
przylega do iPhone 3G. Dzięki temu iPhone jest
dobrze chroniony przed upadkiem.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Marmot
Kjus
Tech21
D3o™
www.d3olab.com
Marmot
www.marmot.eu
www.marmot.com.pl Kjus products are all about innovation, freedom,
comfort and style. d3o has been used in streamlined protector vest to provide prevention
of bumps.
Tech 21 have teamed up with D3o™ to make the
iBand, a slim line protective band that fits snugly
around the new 3G iPhone. The application is
the first of its kind for D3o™ and allows iPhone
lovers to give their phone 100% more protection
than traditional cases.
DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR:
Kjus
www.kjus.com
Tech21
www.tech21.uk.com
RavenOutdoor
ravenoutdoor.com
Sportinel Piaseczno
Nefrytowa 9,
05–500 Piaseczno
www.ispot.com.pl
19
Ecoresin®
Ecoresin®
Varia Ecoresin®, Connection Pure, ekożywica.
Żywice poliestrowe – grupa żywic syntetycznych, których głównym składnikiem są różnego rodzaju poliestry. Poliestry to, jak sama nazwa wskazuje, polimery zawierające wiązania estrowe w swoich łańcuchach głównych. Najczęściej spotykamy dwuskładnikowe, nienasycone żywice poliestrowe, w których
proces „sieciowania” zachodzi w temperaturze pokojowej i jest oparty na reakcji rodnikowej między wiązaniami wielokrotnymi węgiel-węgiel. Żywica stosowana do produktów firmy 3form jest uzyskiwana poprzez częściowe wykorzystanie odpadów w procesie recyclingu. Varia Ecoresin®, Connection Pure
Polyester resins are unsaturated resins formed by the reaction of dibasic organic acids and polyhydric alcohols.
Cechy:
łatwa do czyszczenia i wykorzystania w różnych
warunkach/ 40. razy większa moc uderzeniowa
od szkła/ samogasnący klasa a i klasa b wydajności/ łatwa w formowaniu/ nietoksyczna,
wykonana z trwałego materiału ecoresin™
20
Zastosowanie:
architektura/ projektowanie produktu
Features:
easy to clean and use in a variety of demanding
environments/ 40 times the impact strength of
glass/ available with UV stabilization for outstanding exterior performance/ self-extinguishing class-A and class-B performance/ easily formed to create complex curves and shapes/
non-toxic, sustainable material made from ecoresin™
Applications:
interiors/ product design
21
ECORESIN®/ 3FORM VARIA ECORESIN®/ OPIS PRODUKTU
ECORESIN®/ 3FORM VARIA ECORESIN®/ PRODUCT DESCRIPTION
3form Varia Ecoresin® jest systemem wielowarstwowych paneli dekoracyjnych. Możliwości projektowe są tak nieograniczone, jak ludzka wyobraźnia. Kolor, wzór, faktura i wykończenie warstw materiału można dopasować do osobistych preferencji. Zaletą Varia Ecoresin® jest
to, że panele są wykonane z ecoresin™, specjalnie formowanej żywicy poliestrowej, która jest
zarówno przyjazna środowisku, jak i wydajna.
Ecoresin został zaprojektowany tak, aby zawierał 40% odpadów poprzemysłowych. Varia Ecoresin® objęty jest certyfikatem GREENGUARD
Indoor Air Quality Certified®.
Produkty wpisują się w założenia odpowiedzialnego projektowania. 3form zatrudnia do wytwarzania wzorów zatapianych w żywicy rzemieślników z najbiedniejszych krajów świata. Przy tworzeniu materiału Connection Pure pracowali tkacze z Nepalu, którzy stracili zatrudnienie przez
wprowadzenie do produkcji jedwabiu zaawansowanych technologicznie maszyn. Przy hodowli jedwabników oraz pleceniu wzorów pracuje
ogromna liczba rodzin, które dzięki temu mogą
zarobić na chleb.
3form Varia Ecoresin® is a dynamic interlayer
system. The design possibilities are as diverse as
imagination allows. The colour, pattern, texture,
interlayer and finish of the material can be adjusted to personal preferences. Varia Ecoresin®
has the added benefits of being made from ecoresin™, a specially-formulated co-polyester resin
which is both environmentally responsible and
high-performing. Ecoresin has been engineered
to incorporate 40% post-industrial re-grind content, without compromising its overall physical
properties. From a recycle stand-point, this material is also compatible with one of the largest
post-consumer recycle streams, and is GREENGUARD Indoor Air Quality Certified®. 3form’s
philosophy is in harmony with sustainable design. The company provides work for skilled weavers, whose jobs became almost obsolete through the technological advancement of the power loom. 3form’s products have successfully
created hundreds of new jobs in one of the poorest countries in South East Asia.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Zespół 3form
3form design team
3form
www.3-form.com
www.3form.pl
22
23
Eternit®
Eternit®
Cechy:
odporny na czynniki atmosferyczne/
ekologiczny/ wytrzymały/ odporny na zarysowania/ szeroka gama kolorów/ odporny na pleśń
i grzyby/ lekki/ średnia długość „życia”
co najmniej 50 lat
24
Zastosowanie:
systemy dachowe/ elewacje/ meble ogrodowe/
wykończenia wnętrz
Eternit dzisiaj składa się głównie z cementu oraz różnorodnych włókien
(40% spoiwo, 11% dodatki, 2% włókna wzmacniające konstrukcję, 5% przetworzone włókna z recyclingu, 12% woda, 30% powietrze). Od 1994 roku do
eternitu nie dodaje się azbestu.
Spoiwo stanowi cement portlandzki. Surowiec ten spieka się z wapieni i margli gliny, proporcjonalnie jest go najwięcej w materiale. Sproszkowane wapno ma wzmocnić włókna oraz zapewnić jednolitą strukturę produktu. Włókna
są wykonane z poliwinyloalkoholu i przypominają te wykorzystywane do produkcji tekstyliów. W procesie produkcyjnym używa się także włókien celulozowych, np.: stosowanych w przemyśle papierniczym. Woda, która pozostaje po
fazie utwardzania, wydłuża cykl życia produktu.
Powietrze jest obecne w postaci mikroskopijnych pęcherzyków, które wypełniają
przestrzeń w materiale. Dzięki temu woda znajdująca się w strukturze nie zamarza. Materiał twardnieje po okresie 28 dni. Fibre cement, after a hardening period of 28 days, consists of the following materials, by their volume ratios: 40%
bonding/ agent/ 11 % additives/ 2 % reinforcing fibres/ 5% process fibres/
12% water/ 30% air.
The bonding agent in the products is Swiss Portland cement. This raw material is sintered from limestone and clay marl, and is proportionally the most significant of the raw materials. Additives such as powdered lime improve certain characteristics of fibre cement, and provide uniform product quality. Synthetic organic fibres made of poly-vinyl-alcohol are used for reinforcement. These
are similar to fibres found in textiles and fabrics. Process fibres are cellulose fibres, such as those used in the paper industry. Recycled waste paper is used to
some extent. The water that remains in the product after the hardening phase
then produces additional strength throughout the whole life of the product. Air is present in the form of microscopically small pores. These act as expansion spaces when water freezes, and prevent frost damage. They create a moisture-regulating construction material that breathes actively.
Features:
resistant to weather conditions/ ecological/
durable/ scratch-resistant/ wide colour range/
will not support or maintain mold growth or
fungi/ lightweight/ life expectancy of at least
50 years
Applications:
roofing systems/ interiors and fire proof/
garden furniture & products/ facade
25
ETERNIT®/ OPISY PRODUKTÓW
ETERNIT®/ PRODUCTS DESCRIPTIONS
ETERNIT®/ ECAL/ OPISY PRODUKTÓW
ETERNIT®/ ECAL/ PRODUCTS DESCRIPTIONS
Biasca zaprojektowana w 1954 r. przez
Willy Guhl.
Biasca
Designed in 1954 by Willy Guhl.
ECAL – zestaw mebli ogrodowych.
Projekt został opracowany podczas studiów podyplomowych na University of Art and Design
w Lozannie, we współpracy z firmą Eternit (od
ponad stu lat, firma ta produkuje doniczki, meble
ogrodowe i elementy architektoniczne z materiału o tej samej nazwie). Mimo złych skojarzeń,
materiał jest dziś całkowicie bezpieczny, a każdy
obiekt jest niepowtarzalny dzięki rzemieślnikom,
którzy pracują nad nim ręcznie.
W ramach projektu ECAL przeprowadzono wiele
prób nowych technologii odlewania. Liczne testy pozwoliły na ulepszenie obiektów już w fazie
prototypów. Przebyte eksperymenty pozwoliły na wyprodukowanie szczególnie wytrzymałego siedziska. Fałda, która znajduje się w centralnym punkcie obiektu jest dodatkowym wzmocnieniem struktury.
Developed as part of the postgraduate study diploma of the ECAL/ University of Art and
Design Lausanne, this project was conducted in collaboration with the Eternit company. For more than 100 years, this company has
been manufacturing flower pots, outdoor furniture and mainly architectural elements with the
material of the same name. “Eternit” is composed largely of cement and of different fibres.
The project results from research into this material with a view to finding new casting techniques. Numerous tests allowed different objects
to be developed to prototype stage, and some
of these are now being produced and marketed
by Eternit.
Although “Eternit” is strong, it is necessary to
find a way of rigidifying the material using folds
and reinforcements. After testing a number of
shapes, research finally led to the creation of a
stool whose structure is reinforced by a central
fold. With this result proving satisfactory, a low
table was then designed on the same principle.
PROJEKT/ DESIGN: Willy
Guhl
Twista została wdrożona w 2007. Została zaprojektowana przez austriackiego projektanta
Martin Mostböck z Wiednia. Projekt został
uhonorowany prestiżową nagrodą Red Dot
Design Award oraz The International Design
Award Baden Würtemberg.
PROJEKT/ DESIGN: Martin
Mostböck, www.martin-mostboeck.com
Relax to projekt studio StauffacherBenz
z Zurychu. Powstał w 2006 r..
PROJEKT/ DESIGN: StauffacherBenz,
26
Relax was designed by the design office
“StauffacherBenz” from Zürich in 2006.
www.stauffacherbenz.ch
Ingo Fitzel, niemiecki projektant w 2007 r.
zaprojektował Plantship.
PROJEKT/ DESIGN: Ingo
Twista was launched in 2007. Designed by the
Austrian Designer Martin Mostböck from Vienna. Awarded with the red dot design award
and the international design award Baden
Würtemberg.
Plantship, launched in 2007, was designed by
the German designer Ingo Fitzel.
Fitzel
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Nicolas Le Moigne
www.nicolaslemoigne.com
Eternit
www.eternit.ch
27
EVA
EVA
Lity polimer EVA może być przetwarzany jak inne tworzywa termoplastyczne.
Materiał ma dobrą przejrzystość i połysk, jest odporny na pękanie, promieniowanie UV oraz wodę. Ethylene vinyl acetate (also known as EVA) is the copolymer of
ethylene and vinyl acetate. The weight percent vinyl acetate usually varies from
10 to 40%, with the remainder being ethylene.
Cechy:
łatwy do cięcia/ łatwy do tłoczenia/ lekki/
elastyczny/ wytrzymały
Features:
easily cut from sheets/ easily molded to shape/
light/ flexible/durable
Zastosowanie:
protetyka/ wkładki do sprzętu różnych dziedzin
sportu/ papierosy bez dymu/ podłoże trakcji/
sztuczne kwiaty
Applications:
orthotics/ padding in equipment for various
sports/ fire safe cigarettes/ surfboard/
traction pads
28
EVA/ PIANKA/ OPIS PRODUKTU
EVA/ FOAM/ PRODUCT DESCRIPTION
Pianka EVA - etylenowinyloacetat(octan) jest
kopolimerem etylenu i octanu winylu. Procent
masy octanu winylu zwykle waha się od 10 do
40%, resztą jest etylen. Pianka EVA odznacza
się miękkością i elastycznością. EVA jest bezwonna i konkurencyjna w stosunku do wyrobów
z gumy i winylu.
It is a polymer that approaches elastomeric materials in softness and flexibility, yet can be processed like other thermoplastics. The material
has good clarity and gloss, barrier properties, low-temperature toughness, stress-crack resistance, hot-melt adhesive water proof properties, and resistance to UV radiation.
EVA has little or no odour and is competitive
with rubber and vinyl products in many electrical applications.
Z pianki EVA produkuje się wkładki do butów, podeszwy, zabawki, maty sportowe,
sprzęt rehabilitacyjny, deski do pływania oraz
opakowania.
DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR:
Polting Foam
www.foam.polting.com.pl
29
Korund
Corundum
Korund jest najczęściej występującym minerałem z gromady tlenków. Do jego
szlachetnych odmian należą rubiny i szafiry, które zawdzięczają swoje charakterystyczne barwy śladowym zanieczyszczeniom w strukturze korundu.
Rubiny swój mocny, czerwony kolor uzyskują dzięki obecności śladowych
ilości metalicznego chromu, natomiast niebieski kolor szafirów spowodowany
jest domieszką takich metali, jak żelazo i tytan. Corundum is the most
common naturally occurring crystalline form of aluminium oxide. Much lesscommon rubies and sapphires are gem-quality forms of corundum, which owe
their characteristic colours to trace impurities in the corundum structure.
Rubies are given their characteristic deep red colour and their laser qualities by
traces of the metallic element chromium. Sapphires come in different colours
given by various other impurities, such as iron and titanium.
Cechy:
twardy niemal jak diament/ transparentny/
wytrzymały
30
Zastosowanie:
wyroby jubilerskie/ materiały ścierne (szmergle)
i polerskie/ kamień łożyskowy w zegarkach/
lampy fluorescencyjne/ branża medyczna
Features:
transparent/ durable
Applications:
jewelery/ health and medical applications/
compact fluorescent lamps/ emery paper
31
KORUND/ ZESTAW NACZYŃ/ OPIS PRODUKTU
CORUNDUM/ CORUNDUM SET/ PRODUCT DESCRIPTION
Zestaw Korundowy – zestaw naczyń.
Korund, materiał, który jest powszechnie
używany w przemyśle oraz zaawansowanych
technologiach, po raz pierwszy zawitał na stół.
Sensualne wartości korundu zapewniają niezapomniane odczucia w kontakcie z obiektem.
Jego gładkości i transparentności nie można porównać z cechami żadnego innego wyrobu ceramicznego. Materiał umożliwia barwienie na dowolny kolor.
Wypalany w temperaturze 1700°C uzyskuje
bardzo wysoką twardość (druga twardość po
diamencie).
Korund pozwala na stworzenie unikatowego
ceramicznego obiektu.
The “Corundum set”, made of corundum,
is designed for magic cocktails and summer
drinks. Corundum, the mineral makeup of rubies
and sapphires, is fired at higher temperatures
than porcelain, making it extremely durable while retaining its translucent character with unique
palette of colours.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Marek Cecuła
Modus Design
www.modusdesign.com
32
33
Lateks
Latex
Cechy:
elastyczny
odporny na warunki pogodowe: umiarkowana
odporność na zarysowania: umiarkowana
struktura: zamknięta
odporność chemicznia: umiarkowana
lekki/ matowy/ nieprzezroczysty/
gładki/ twardy
34
Zastosowanie:
produkcja dywanów i wykładzin podłogowych/
impregnacja papieru, tektury, oklein/
impregnacja wyrobów filcowych (tapicerka
samochodowa, itp.), materiałów wykończeniowych w budownictwie/ produkcja farb,
zapraw cementowych/ produkcja wyrobów
spienialnych/ produkcja mas bitumicznych
(lepiki bitumiczne, masy uszczelniające)/
rękawice/ czapki pływackie/ prezerwatywy/
cewniki/ balony/ odzież
Lateks (mleczko kauczukowe łac. latex sok, płyn.) – koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny)
w substancji płynnej. Lateks naturalny jest pozyskiwany bezpośrednio z soku
mlecznego roślin kauczukodajnych. Latex is the stable dispersion (emulsion)
of polymer microparticles in an aqueous medium. Latexes may be natural or
synthetic. Latex as found in nature is a milky sap-like fluid found in 10% of all
flowering plant (angiosperms). It is a complex emulsion consisting of proteins, alkaloids, starches, sugars, oils, tannins, resins, and gums that coagulates
when exposed to air. It is usually exuded after tissue injury. In most plants, latex
is white, but some have yellow, orange, or scarlet latex. The word is also used
to refer to natural latex rubber; particularly for non-vulcanized rubber. Such is
the case in products like latex gloves, latex condoms and latex clothing. It can
also be made synthetically by polymerizing a monomer that has been emulsified with surfactants.
Features:
weather resistance: moderate scratch resistance: moderate weight: light chemical resistance: moderate renewable: no
glossiness: matt translucence: 0 % structure: closed texture: smooth hardness: hard
Applications:
production of carpets and floor coverings/
impregnation of paper, cardboard, foils/
the impregnation of felt products/ paints,
cement mortars/ asphalt/ natural rubber/
gloves/ swimming caps/ condoms/ catheters/
balloons
35
LATEKS/ FARBA MAGNES/ OPIS PRODUKTU
LATEX/ MAGNETPAINT/ PRODUCT DESCRIPTION
Farba Magnes jest lateksową farbą ścienną na
bazie wodnej. Co prawda ściana pokryta farbą magnetyczną wygląda zupełnie normalnie, ma jednakże niewidoczną zaletę - przyczepiają się do niej magnesy. Dzięki farbie magnetycznej ściana staje się powierzchnią do zabawy lub pracy. Siła przyciągania magnesów powstaje poprzez dodanie do farby drobnych nie
korodujących cząsteczek żelaza. Farbę można
bez problemu aplikować wałkiem malarskim lub
pędzlem.
Jeden litr farby magnetycznej wystarczy na jednorazowe pomalowanie 5 m2. Dla uzyskania
dobrego efektu magnetycznego konieczne jest
nałożenie trzech warstw farby.
Paint allowing magnets to stick to walls.
This paint is used to transform an existing wall
into a magnetic receptive surface. The paint is
made magnetic receptive by a proprietary process which mixes very fine non-rusting iron particles with water-based latex paint. Each coat of
magnetic paint builds up a thicker layer of iron
particles, strengthening the magnetic receptivity. MagnetPaint can be given a top coat in any
kind of paint, in any colour. MagPaint can easily be applied using a foam roller or foam brush
(use of a foam brush will yield a smoother surface) and can be cleaned up with water. MagPaint
is a pre-mixed, lead-free, water based latex primer and is available in 0.5l, 1l and 2.5l containers
and in bulk.
A wall painted with MagPaint will look like an ordinary wall, but will have the advantage that magnets will stick to it. Typical applications can
be found in the home and in commercial, industrial, residential, educational and medical facilities. The system is optimised for two to three
coats of MagPaint covered by two finish coats.
Clean-up can easily be carried out with a damp
cloth and water.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
MagPaint Europe
MagPaint Europe
www.magpaint.com
www.farbamagnes.pl
36
37
Litracon®
Litracon®
Transparentny beton Litracon® , przewodzący światło. Jeden blok: 96% beton,
4% światłowody. Litracon, transparent conrete Litracon®, prefabricated blocks.
Ingredients: 96% concrete, 4% optical fibre.
Cechy:
wytrzymały/ półprzezroczysty/ przepuszcza
światło/ gęstość: 2100–2400 kg/m3/ maksymalna wielkość bloku: 600 x 300 mm/ rozmiar
bloku standard: 600 x 300 mm/ grubość:
25–500 mm/ kolor: szary, czarny lub biały/
wykończenie: polerowane/ wytrzymały na
ściskanie: 50 n/mm2/ gięcie, wytrzymały na
rozciąganie: 7 n/mm2
Features:
density: 2100–2400 kg/m3/ maximum block
size: 600 x 300 mm/ standard block size:
600 x 300 mm/ thickness: 25–500 mm/ colour:
grey, black or white/ finish: polished/ compressive strength: 50 n/mm2/ bending tensile strenght: 7 n/mm2
Zastosowanie:
architektura/ budownictwo
Applications:
interior design/ architecture/ building
engineering
38
LITRACON®/ LITRACON®/ OPIS PRODUKTU
LITRACON®/ LITRACON®/ PRODUCT DESCRIPTION
Litracon® jest połączeniem światłowodów z betonem. Może być produkowany w postaci bloków lub paneli budowlanych. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi włókien, wtapiają się one znakomicie w strukturę kruszywa. W rezultacie uzyskujemy nie dwa połączone ze sobą materiały(szkło i beton), a zupełnie nowy surowiec, jednorodny zarówno w swojej strukturze, jak i w wyglądzie zewnętrznym. Tysiące włókien optycznych tworzy matrycę i biegnie równolegle między zewnętrznymi powierzchniami każdego bloku. Proporcjonalnie włókna stanowią niewielką
część bloku, jedynie 4%, dlatego też z zewnątrz
Litracon® wydaje się być zwykłym betonem.
Dzięki możliwości przewodzenia światła, można
z tego materiału budować nawet kilkumetrowe
ściany, które przepuszczają promienie słoneczne
bez większej straty światła do 20 metrów. Materiał ten nadaje się także doskonale do budowania konstrukcji nośnych, włókna szklane nie mają
bowiem wpływu na wytrzymałość betonu.
Litracon® is a combination of optical fibres and
fine concrete. It can be produced as prefabricated building blocks and panels. Due to the small
size of the fibres, they blend into concrete, becoming a component of the material like small
pieces of aggregate.Thanks to that, the result is
not only two materials - glass in concrete - blended, but a third, new material, which is homogeneous in its inner structure as well as on its main
surfaces.
Thousands of optical glass fibres form a matrix
running parallel to each other between the two
main surfaces of each block. The proportion of
the fibres is very small (4%) compared to the total volume of the blocks. Therefore, the surface
of the blocks remains homogeneous concrete. In theory, a wall structure built from light-transmitting concrete can be several meters thick,
because the fibres work without almost any loss
in light up until 20 meters. Load-bearing structures can be also built of these blocks, since
glass fibres do not have a significant effect on
the compressive strength value of concrete.
PROJEKT/ DESIGN:
Áron Losonczi
PRODUCENT/ PRODUCER:
Litracon Ltd
www.litracon.hu
39
Masa ceramiczna
Masa ceramiczna - mieszanina drobno zmielonych składników mineralnych
(glinokrzemiany, krzemiany, tlenki, węglany itp.) z lepiszczem technologicznym, które daje możliwość formowania jej różnymi metodami.
Masy ceramiczne znajdują zastosowanie w produkcji porcelany, porcelitu,
fajansu, kamionki, ceramiki budowlanej, materiałów ogniotrwałych, elektroizolacyjnych, wyrobów sanitarnych i innych. Ceramic compound is a mixture of
finely ground mineral ingredients (silicates, alluminium silicates, oxides carbonates) with a binder material allowing it to be formed with various methods. Ceramic compounds are used to produce porcelain, vitreous china, faience, stoneware, building ceramics, fireproof materials, insulators, sanitary appliances, etc.
Ceramic
compound
Cechy:
suche i półsuche zawierające od 4–12% wody,
formowane za pomocą metody prasowania/
plastyczne o wilgotności 18–25 % wody,
które uzyskuje się poprzez toczenie na formie
lub w formie/ lejne zawierające od 28–38%
wody. Z mas lejnych formuje się wyroby poprzez
odlewanie w formach gipsowych.
Ze względu na przeznaczenie i skład surowcowy
wyróżniamy następujące masy:
1. Masa porcelanowa składająca się z 50%
surowców ilastych – kaolinów, 25% kwarcu
i 25% skalenia. W skład masy porcelanowej
wchodzą surowce wypalające się na biało.
2. Masa porcelitowa zwana półporcelaną składa
się z kaolinów, glin, skaleni i kwarcu. Wypala się
na kolor kremowy, beżowy.
40
Zastosowanie:
wyroby ceramiczne użytkowe/
wyroby ceramiczne artystyczne/ armatura
łazienkowa
Features:
dry and semi-dry, containing 4–12 % of water,
formed by pressing methods/ plastic, containing 18–25 % of water, suitable for jiggering and
jolleying/ fluid, containig 28–38% of water, for
slip casting in plaster moulds/ two types of ceramic compounds are distinguished depending
on their use and ingredients:
- porcelain compound consisting of caolin
(50%), quartz (25%) and feldspar (25%); white after firing
- semi porcelain compound, consisting of
caolin, clay, feldspar and quartz; cream or beige
after firing.
Applications:
bathroom solutions/ artistic ceramic/
product design
41
MASA CERAMICZNA/ ROCA/ OPIS PRODUKTU
CERAMIC COMPOUND/ ROCA/ PRODUCT DESCRIPTION
Projekt Washbasin+Watercloset (Umywalka+Toaleta) stworzony został przez Innovation Lab oraz zaprojektowany przez duet
Gabriele & Oscar Buratti. Jest propozycją estetycznego i praktycznego połączenia umywalki
i toalety w jedno urządzenie. Jedną z najważniejszych cech projektu stanowi technologia
‘Water-reuse” (ponownego zużycia wody)
pozwalająca zredukować pobór wody nawet
o 25% w porównaniu ze standardową toaletą
z systemem dual flush (3/6 litry).
Ten wyjątkowy produkt po raz pierwszy został
zaprezentowany na targach ISH 2009 i wyróżniony prestiżową nagrodą Design Plus.
Delicate shapes and innovative technology finally come together in the name of sustainable progress. The new W+W is the sum of indispensableelements for saving water and space, because its renovating system filters the water from
the basin to reuse it in the discharge of the
cistern.
Apart from that, thanks to its exclusive L-shape
design W+W synthesises in a single body what
was unthinkable until now, giving more room to
move. A design where sophistication teams up
with love for the planet. W+W was designed by
Gabriele & Oscar Buratti.
Characteristics:
W+W is the fusion of basin and toilet in a single
piece. Completed with the Singles faucet,
it is the ideal choice when sustainability and
good design are the priority. All in one.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Innovation Lab, Gabriele
& Oscar Buratti
www.burattibattiston.it
Roca
www.roca.com
www.roca.pl
42
43
Neopolen® E
Neopolen® E
Cechy:
stabilny mechanicznie w zakresie -70°C + 85°C/
struktura zamkniętokomórkowa/ wysoka termoizolacyjność/ bardzo niska absorpcja wody/
niska gramatura 22 kg/ m3/ bardzo wysoka
odporność chemiczna/ łatwy w utrzymaniu
higieny/ łatwy w obróbce/ cięcie, sztancowanie, frezowanie/ termoformowanie/ nie zawiera szkodliwych substancji takich jak ołów. kadm,
rtęć, chrom/ wolny od CFCs i HFCs (freony)/
dobrze pochłania energię uderzenia
44
Zastosowanie:
wypełnienia opakowań/ maty sportowe/
poduszki kompensacyjne, które pozwalają na
zmiany długości jakie się zdarzają w rurociągach
kładzionych w ziemi/ termoformowane elementy części motoryzacyjnych
Neopolen® E jest to polietylen przeznaczony do produkcji niezwykle trwałych, wytrzymałych i bezpiecznych materacy oraz mat sportowych.
Tę stosunkowo niewiele ważącą piankę można stosować jako wypełnienie
materacy i mat gimnastycznych, gdyż tworzywo doskonale zachowuje sprężystość. Ponadto optymalnie pochłania energię nawet przy intensywnym
używaniu. BASF’s expanded polyethylene for durable sports mats. For durable,
hard-wearing and safe sports mats, BASF offers Neopolen® E, an expanded
polyethylene (EPE). The lightweight foam can be used as core material for gym
mats because it keeps its resilience and has an optimal energy absorption
behavior even after heavy use. Lightweight gym mats are primarily used for
floor exercises in school sports. They therefore need to have good
impact-absorbing qualities and low weight in order to retain their shape and to
give value for money in the long run.
Features:
constant elasticity and flexibility between -70°C
and 85°C/ close-cell structure/ good thermal insulation capacity/ low water absorption/
low weight 22 kg/ m3 / high chemical resistance/ easy to clean/ can be processed very well
by cutting, die cutting, milling, thermoforming/
free of CFCs and HCFCs as well as compounds
containing lead, cadmium, mercury or chromium/ good impact-absorbing behaviour
Applications:
packaging inserts/ sport mats/ expansion pads
to absorb changes in length that occur in pipeline system/ laid in the ground/ thermoformed
automotive parts
45
NEOPOLEN® E/ OPIS PRODUKTU
NEOPOLEN® E/ PRODUCT DESCRIPTION
fizycznie usieciowany polietylen w blokach
physically crosslinked poliethylen in buns
PRODUCENT/ PRODUCER:
DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR:
BASF
www.basf.com
www.basf.pl
Polting Foam
www.foam.polting.com.pl
46
47
Polietylen
Polyethylene
POLIETYLEN/ PIANKA/ OPIS PRODUKTU
POLYETHYLENE/ FOAM/ PRODUCT DESCRIPTION
Pianka jest wykonana z odpadów poprodukcyjnych. Odzyskane w procesie recyclingu materiały są następnie utwardzane.
Materiał jest wykorzystywany jako przepierzenia
w przestrzeniach publicznych, podkład pod boiska do piłki nożnej oraz pod trawniki.
The foam is made from waste. Recovered in the
recycling process, the material is hardened.
The material is used as a partition in public space areas, as well as an underlay for football pitches and lawns.
pianka polietylenowa
Polietylen jest jednym z najczęściej używanych tworzyw sztucznych, roczna
produkcja wynosi ok. 80 mln ton. Materiał ten jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Traci elastyczność pod wpływem światła słonecznego i wilgoci. Stosuje się go głównie do produkcji opakowań, zwłaszcza plastikowych toreb na zakupy. Polyethylene or polythene is the most widely used
plastic, with an annual production of approximately 80 million metric tons. Its
primary use is within packaging (notably the plastic shopping bag).
Cechy:
mało przenikalna dla pary wodnej/ łatwo przepuszczalna pary substancji organicznych/
nieodporna na węglowodory i ich chloropochodne/ odporna na działanie roztworów kwasów
zasad i soli/ odporna na niską temperaturę
Features:
low permeability to water vapour/ easy-vapour
permeability of organic substances/ lack of resistance to hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons/ resistance to acid and salt solutions/
resistance to low temperature
Zastosowanie:
folie/ rury/ pojemniki/ narty/ markery/
zmywacze do paznokci/ toniki/ wędkarstwo/
żeglarstwo/ wspinaczka
Applications:
foils/ pipes/ containers/ skis/ markers/ nail
varnish removers/ tonic/ fishing/ sailing/
climbing
48
DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR:
Polting Foam
www.foam.polting.com.pl
49
POLIETYLEN/ ABAŻUR/ OPIS PRODUKTU
POLYETHYLENE/ LAMP SHADE/ PRODUCT DESCRIPTION
Cebula (finalistka konkursu IWP na najlepiej zaprojektowany produkt na polski rynku „Dobry
Wzór 2009”) to wiszący obiekt i piękne źródło rozproszonego światła. Można w niej stosować wyłącznie energooszczędne świetlówki,
gwint E14.
Wymiary: około 50 x 50 x 50 cm
(szerokość x głębokość x wysokość).
Produkt wykonany z pianki polietylenowej i tworzywa akrylowego.
The Onion Light got a Finalist of Well Designed
Awards 2009 (Dobry Wzór) Certificate. It is a
prestigious prize of Polish Institute of Industrial
Design. It is a hanging object and a beautiful source of supplementing light. The Onion is made
from white plastic foam, but it blesses this ordinary material with a real nobleness. Dimensions
circa 50 x 50 x 50 cm (W x D x H). Lamp
is made from polyethylene foam and acrylic.
Lekki abażur wykonany techniką autorską
z jasnego tworzywa sztucznego, które wcześniej
było odpadem przemysłowym. Każdy egzemplarz posiada niepowtarzalną strukturę. Wymiary: około 45x45x30cm (szerokość x głębokość
x wysokość).
Produkt wykonany z odpadów poprodukcyjnych
pianki polietylenowej.
The Bubble Gum ultralight lampshade made
from recycled plastic industrial waste with unique technique. Hand made, which means that
each Gum possesses an individual character.
Dimensions: circa 45x45x30cm (W x D x H).
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Projekt: Daria Burlińska
DBWT Daria Burlińska
www.dbwt.pl
50
51
Silikon
Silicone
Cechy:
niepalny/ odporny termicznie i chemicznie/
posiadający dobre właściwości elektroizolacyjne
i smarne
52
Zastosowanie:
jako oleje i smary lub ich składniki/ składnik
żywic/ do produkcji lakierów i kauczuków/
w budownictwie, jako materiały uszczelniające
i łączące/ w medycynie, m.in. do produkcji
opatrunków i implantów piersi, do produkcji
soczewek kontaktowych (soczewki silikonowowo-hydrożelowe)/ we włókiennictwie,
jako włókna poliestrowe z preparacją silikonową/ w kosmetyce, jako składniki szamponów
i odżywek - pełnią funkcje nabłyszczającą, chroniącą włosy.
Stosuje się je również w podkładach do twarzy/
do produkcji przyrządów kuchennych (foremek
do ciasta, pojemników na lód, osłonek do naczyń
ceramicznych)/ do produkcji elementów wyposażenia wnętrz
Silikon to popularna nazwa tworzyw sztucznych produkowanych w oparciu
o polisiloksany i żywice silikonowe.
Tworzywa te są polimerami, które zawierają krzem, węgiel, wodór, tlenu
i sporadycznie inne pierwiastki chemiczne. Silikony posiadają różnorodną
formę i zastosowanie, najpopularniejsze z nich to oleje silikonowe, smary,
gumy i żywice. Silicones are largely inert, man-made compounds with a wide
variety of forms and uses. Typically heat-resistant, nonstick, and rubber-like,
they are commonly used in cookware, medical applications, sealants, adhesives,
lubricants, insulation, and breast implants.
Silicones are polymers that include silicon together with carbon, hydrogen,
oxygen, and sometimes other chemical elements. Some common forms include
silicone oil, silicone grease, silicone rubber, and silicone resin.
Features:
heat-resistant/ nonstick/ rubber-like
Applications:
cookware/ medical applications/ sealants/
adhesives/ lubricants/ insulation/ breast
implants
53
SILIKON/ NAKŁADKA O!/ OPIS PRODUKTU
SILICONE/ O! CAP/ PRODUCT DESCRIPTION
Nakładka O! wykonana jest z barwionego w masie i aromatyzowanego silikonu. Dzięki nacięciu
elastyczna kula rozchyla się umożliwiając nałożenie jej na żarówkę. O! może być wykorzystywane w lampach z abażurem oraz jako samodzielna osłona żarówki.
O! to osłona na energooszczędną żarówkę, która zmienia panujący w domu nastrój. Pachnąca,
kolorowa nakładka, po zapaleniu światła wypełnia wnętrze kolorem i aromatem. Aromat uwalniany jest dzięki emitowanemu przez żarówkę
ciepłu, które zwykle jest marnowane. W zależności od nastroju można wybrać odpowiedni kolor i aromat na przykład żółty, nasycony orzeźwiającą kompozycją zapachową.
O! is a dyed in mass and scented silicone light
cap. The notch in the shape allows it to unfold
and put through the bulb. O! can be used with
any kind of lampshade as well as on its own.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Designlab:
Magdalena Czapiewska,
Karol Murlak
www.designlab.com.pl
www.ocap.pl
Designlab
www.designlab.com.pl
www.ocap.pl
54
O! is a rubber cap put on a energy saving bulb
that colours light and releases aroma through
emitted temperature that is normally wasted.
Depending on your mood you can choose the
appropriate colour and scent, for example yellow,
imbued with a refreshing scent composition.
55
Stal
Steel
Cechy:
trwała/ plastyczna/ odporny na pękanie przy
obciążeniach dynamicznych/ wytrzymała/
twarda/ odporna na ścieranie w wysokiej temp
pracy/ odporna na zmęczenie cieplne i obciążenia dynamiczne
56
Zastosowanie:
Stal dostarczana jest w postaci różnorodnych
wyrobów hutniczych, takich jak np. wlewki,
prętów okrągłych, kwadratowych, sześciokątnych, rur okrągłych, profili zamkniętych i otwartych (płaskowniki, kątowniki, ceowniki, teowniki,
dwuteowniki), blach.
Wykorzystywane w:
karoseria samochodów/ pokrycia dachu i elewacji/ puszki do konserw/ rury/ konstrukcje
budowlane/ elementy mebli/ wiatraki (elektrownie wiatrowe)/ statki i platformy morskie
Stal jest stopem żelaza z węglem, plastycznie ukształtowanym, obrabialnym
cieplnie. Zawiera do 2,11% węgla, co odpowiada granicznej rozpuszczalności
węgla w żelazie (ilość węgla może być znacznie wyższa w przypadku
stopów - stali). Oprócz węgla, stal zawiera również chrom, nikiel, mangan,
wolfram, miedź, molibden, tytan. Inne pierwiastki, takie jak tlen, azot, siarka,
tlenek siarki i fosforu są zanieczyszczeniami.
Stal otrzymuje się z surówki w procesie wielkopiecowym lub w nowoczesnych
hutach, za pomocą pieców próżniowych, co pozwala uzyskać stal najwyższej
jakości. Im większa zawartość dwutlenku węgla oraz udział twardego
i kruchego cementytu tym stop jest bardziej wytrzymały. W stalach wysokostopowych, wpływ węgla na ich twardość jest spowodowany tendencją
(głównie chromu) do tworzenia związków z węglem – szczególnie węglików
o wysokiej twardości. Steel – an alloy of iron with carbon – plastically shaped
and workable by heat – containing up to 2,11% of carbon which corresponds
with the limit of solubility of carbon in iron (the carbon quantity can be much
higher for alloy – steels). Apart from carbon, steel contains also other elements. Most desirable ones are mainly metals (chromium, nickel, manganese,
wolfram, copper, molybdenum, titanium). Other elements like oxygen, nitrogen, sulfur and non-metal inclusions, mainly sulfur and phosphorus oxides are
called contaminations.
Steel is made of pig iron in a process of refining – and old process. In modern
steelworks converter, electric-ark and vacuum furnaces are used, which allows
to receive steel of best quality.
The more carbon there is in an alloy the more tough and crusty cementite there will be in steel – which means low-alloy steel will be tougher. In high-alloy
steels, the influence of carbon on the toughness of steel is also caused by
a tendency of some metals, mainly chromium, to make compounds with carbon
– mainly high toughness carbides.
Features:
durable/ plastic/ break-resistant when loaded
dynamically/ high resistance and toughness/
attrition-resistant/ heat and dynamic load resistant/ work in range of 250–700 °C (when heat-treated)/ work up to 200 °C
(when cold-treated)
Applications:
Steel is delivered as different metallurgic products – rods, bars, round tubes, closed and
open profiles (I-beams, angles, channels) and
plates/ car bodies/ facade and roof covering/
cans/ pipes/ constructions/ furniture elements/
wind mills(wind power plants)/ ships and sea
platforms
57
STAL/ OPIS PRODUKTÓW
STEEL/ PRODUCTS DESCRIPTIONS
Stabilne meble wykonane z elementów blaszanych, do produkcji których wykorzystywana jest
technologia FiDU (formowanie metalowych elementów płaskich ciśnieniem wewnętrznym).
W rezultacie powstaje lekka konstrukcja, która
może znaleźć zastosowanie zarówno w publicznych, jak i prywatnych przestrzeniach. Technologia FiDU umożliwia seryjną, przemysłową produkcję, dopasowaną do zindywidualizowanych potrzeb klienta, w której każdy obiekt jest unikatem.
The result is a lightweight construction designed
for semi-private and private space. FiDU-manufacturing allows industrial mass-production with
an individual, custom-made result. Each product is an unique piece. Structural elements can
be manufactured within the range of 400mm up
to 3000mm. The weight increases by 680g per
100mm of length.
Plopp series, Chippensteel chair, FIDU bench.
Seria Plopp: Nowa rodzina taboretów Plopp
to kontynuacja uznanego hockera Plopp zaprojektowanego przez Oskara Ziętę. Wystawiona
pierwszy raz na wystawie Young Creative Polish
Designers, we wrześniu 2009 w Londynie, składa się z: Plopp Mini [35cm], Plopp Standard
[45cm], Plopp Kuchenny [65cm] i Plopp Barowy
z podnóżkiem. Ploppy Mini są dostępne
w 7 kolorach - sunny yellow, froggy green,
lipstick red, tropical blue, mousy grey, ink black
and glacier white.
Plopp series: The new Plopp family is a continuation of a successful Plopp stool designed by
Oskar Zieta.
First shown at the exhibition of Young Creative Polish Designers in September 2009, the new
family includes: Mini Stool [35cm], Standard
Stool [45cm], Kitchen Table Stool [65 cm] and
the Bar Stool with a foot rest. Mini stools will be
available in 7 very eye-catching colours – sunny
yellow, froggy green, lipstick red, tropical blue,
mousy grey, ink black and glacier white.
Krzesło CHIPPENSTEEL to najbardziej ekstrawagancka forma technologii FIDU. Powstała w wyniku badań nad zachowaniem materiału, podczas formowania za pomocą tej technologii. Odkrywa nowe, bardziej kompleksowe możliwości i otwiera nowe drogi w formowaniu FIDU.
Wzór powstały podczas pompowania krzesła może być powielany, aby indywidualizować
długość, szerokość i wysokość krzesła. Krzesła Chippensteel dostępne są w stali nierdzewnej i surowej stali lakierowanej wyłącznie w limitowanych seriach.
The CHIPPENSTEEL chair is the most extravagant design in FIDU. Created as a result of research on material behaviour in FIDU forming method, it discovers new, more complex possibilities and opens new ways in FIDU shaping technology. The pattern of the chair can be multiplied to customize length, width and height of
the chair. Chippensteel chairs are available in
inox steel and raw lacquered steel in limited editions only.
Ławka FIDU wynikiem badań nad dalszymi możliwościami użycia technologii FIDU. To pół prywatny/pół publiczny mebel lub element konstrukcyjny mebla, który może być produkowany
masowo. Elementy są wytrzymałe i dopasowują
się do potrzeb różnych klientów. Siedzisko ławki
można dostosować do indywidualnych potrzeb.
The FIDU bench is an outcome of the research
on further possibilities of the FIDU technology.
FIDU bench is a half public/half private design
object that uses FIDU and can be easily applied
to mass production as a bench or a bench construction. They have great durability and they
can be easily reshaped according to the needs
of the customer. The seat of the bench can also
be easily customized.
58
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Oskar Zięta
www.zieta.pl
www.steelwerk.pl
59
Szkło
Glass
Cechy:
jednorodny wygląd/ niski poziom strat absorpcyjnych/ może być hartowane termicznie/ łatwe
w czyszczeniu
60
Zastosowanie:
projektowanie produktu/ zaawansowana optyka/ architektura/ systemy solarne/ systemy
elektroniczne/ oświetlenie/ szkło płaskie/
urządzenia domowe/ litografia/ opakowania
farmaceutyczne/ fotowoltaika/ przewody
Szkło to materiał nieorganiczny. Surowcem do produkcji tradycyjnego szkła
jest piasek kwarcowy oraz dodatki, najczęściej: węglan sodu i węglan
wapnia, topniki: tlenki boru i ołowiu oraz pigmenty, którymi są zazwyczaj
tlenki metali przejściowych (kadm, mangan i inne). Surowce są mieszane,
topione w piecu (tzw. wannie szklarskiej) w temperaturze 1200–1300°C,
po czym formowane w wyroby przed pełnym skrzepnięciem. Naturalne
szkło, jak obsydian, wykorzystywano jako broń w Ameryce. Produkcja szkła
znana była już ponad pięć tysięcy lat temu. W I w. p.n.e. znano metodę wytwarzania przedmiotów przez wydmuchiwanie, w XIX w. zapoczątkowano
odlewanie. Po dodaniu do masy szklanej odpowiednich tlenków metali
można otrzymać szkło barwne. Glass is an amorphous solid that has been around in various forms for thousands of years and has been manufactured for human use since 12,000 BCE. The glass is a supercooled liquid, meaning that it is rigid and static but does not change molecularly between melting and solidification into a desired shape. Glass is one the most versatile substances on Earth,
used in many applications and in a wide variety of forms. Glass occurs naturally
when rocks high in silicates melt at high temperatures and cool before they can
form a crystalline structure. Obsidian or volcanic glass is a well known example of
naturally occurring glass, although it can also be formed by a lightning strike on
a beach, which contains silicate-rich sand. When manufactured by humans, glass
is a mixture of silica, soda, and lime. Other materials are sometimes added to the
mixture to “frost” or cloud the glass or to add color. The elements of glass are
heated to 1800° Fahrenheit (982° Celsius). The resulting fused liquid can be poured into molds or blown into various shapes, and when cooled, glass is a strong,
minimally conducting substance that will not interact with materials stored inside. As a result, glass is frequently used in scientific laboratories to minimize inadvertent chemical reactions and to insulate power lines.
Features:
homogenous appearance with regard to reflection and transmission/ low absorption losses/
easy to clean/ outdoor applications/ weather
resistance
Applications:
advanced optics/ architecture/ concentrated
solar power/ electronic packaging/ lighting
and imaging/ flat glass/ home tech/ lithography/ pharmaceutical packaging/ photovoltaics/
tubing
61
SZKŁO/ MIRONA™/ OPIS PRODUKTU
GLASS/ MIRONA™/ PRODUCT DESCRIPTION
SZKŁO/ NARIMA®/ FLONTEX/ OPIS PRODUKTU
GLASS/ NARIMA®/ FLONTEX/ PRODUCT DESCRIPTION
Szkło Mirona™ firmy SCHOTT to szkło mineralne pokryte z obu stron optyczną warstwą interferencyjną umożliwiającą powstawanie odbicia
lustrzanego i przenikanie światła. Produkt jest
dostępny w postaci szkła typu float, szkła borowo-krzemowego oraz szkła szarego. Mirona™
spełnia dwie różne funkcje i wywołuje niewiarygodny efekt wizualny. Na jasnym tle Mirona™
wygląda jak zwykła przezroczysta tafla szkła.
Na ciemnym tle szkło zachowuje się jak lustro
o srebrzystym połysku.
Zastosowanie:
elektronika użytkowa, np. ekrany ochronne na
telewizory i monitory/ architektura, np. ścianki działowe i elementy/ dekoracyjne/ przemysł
oświetleniowy, np. oprawy/ oświetleniowe
Mirona™ - the silvery, noble-looking metamorphosis glass from SCHOTT is a mineral glass
that has been coated on both sides with an optical interference layer to enable a defined degree
of reflection and transparency. This glass fulfills
two different functions and delivers effects that
are absolutely unbelievable. In front of a lit background, Mirona™ looks like a transparent pane
of glass. In front of a dark surface, it acts as
a mirror, providing a homogeneous, silvery brilliance. As a result, Mirona™ opens up unlimited fantastic design options. Due to its excellent
weather resistance, Mirona™ can be used in point-mounted facades, structural glazing or post
and bar constructions.
Glass Mirona™:
/ consumer electronics, such as protective screens on the tvs and monitors/ architectures/ lighting industry, for example, luminaries
użyciu szkła z efektem kolorystycznym zielonym.
- grubość nominalna w mm: 4, 5, 6, 8, 10, 12
- maksymalne wymiary w mm x mm:
3,770 x 1,770.
colour effect glass blue/green, visual assessment
of the coating, in reflection (colour transition):
green – gold, visual assessment of the coating:
blue-green
colour effect glass green, visual assessment
of the coating, in reflection (colour transition):
red – silver – gold, visual assessment of the coating: green
nominal thickness in mm: 4, 5, 6, 8, 10, 12
- dimensions (length x width) in mm x mm:
3.770 x 1.770.
Narima® – materiał, który żyje własnym życiem. Wywołujące oryginalny efekt kolorystyczny szkło Narima® firmy SCHOTT zostało opracowane, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony architektów i właścicieli budynków na szkło, które zmienia kolor w zależności
od środowiska. Barwa tego materiału zależy od
oświetlenia, kąta patrzenia i tła.
Różne efekty opalizujące uzyskuje się dzięki nałożeniu cieniutkich warstw tlenków żelaza na różne rodzaje szkła bazowego. Każda nakładana warstwa jest cieńsza niż 100 nanometrów, ale mimo to cechuje ją niezwykła twardość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
oraz wpływ substancji chemicznych. Połączenie
warstw o niskim i wysokim współczynniku załamania światła wywołuje efekt tęczy. Dzięki swojej wyjątkowej powierzchni szkło Narima® może
być stosowane zarówno na elewacjach budynków, jak i we wnętrzach, tworząc wyjątkowo dekoracyjny efekt.
Kolory szkła Narima®:
Efekt światła o kolorze niebieskim uzyskujemy
przy użyciu szkła z efektem kolorystycznym
niebieskozłotym.
Efekt światła o kolorze niebieskozielony uzyskujemy przy użyciu szkła z efektem kolorystycznym niebieskozielonym.
Efekt światła o kolorze zielony uzyskujemy przy
62
This dichroic colour effect glass Narima® from
SCHOTT produces dazzling variable colour effects with spectacular depth effects depending
on the position, reflection and transmittance.
Extremely thin layers are applied to the glass
using the SOL-GEL dipping process. The coated
glass subsequently consists of multiple optical interference layers that account for the various intentional color effects.
The predominantly oxidic layers are hard and highly resistant to both scratches and chemicals.
A combination of highly refractive and low-refractive layers results in a rainbow effect. Different colours result depending on incident solar
radiation, the viewing angle and the background.
Ultra-thin metal oxide coatings are applied to the
glass via a dipping process, resulting in a surface that is hard and highly resistant to both scratching and chemicals. This design oriented architectural glass opens up innumerable application
horizons for both interiors and exteriors thanks to
its magnificently iridescent surface.
Glass Narima®, colours:
colour effect glass blue/gold, visual assessment of
the coating, in reflection (colour transition): blue
– gold, visual assessment of the coating: blue
Tkaniny szklane wielowarstwowe (laminaty) z PTFE, stosowane są do budowy dachów
oraz zadaszeń membranowych o specjalnej konstrukcji. Ponadto tworzy się z nich przeźroczyste konstrukcje termoizolacyjne oraz konstrukcje i elewacje membranowe dla budowli inżynierskich.
Wkładka z włókna szklanego flontex umieszczona w konstrukcji dachu powoduje wyższy poziom izolacji termicznej. Ponadto, oprócz izolacji cieplnej dachu jest jeszcze półprzezroczysta,
dzięki czemu 50% światła dziennego przenika
przez zadaszoną powierzchnię, podczas słonecznych dni nawet do 200W/m² . W południe
intensywność oświetlenia wynosi około 20.000
lux, zaś w dni pochmurne ok. 2000 lux. Podczas
zimnych nocy, dzięki dobrej izolacji termicznej,
tkanina zapobiega wychładzaniu się obiektów.
Nie osadza się na niej rosa.
Thanks to a special glass fibre inlay the flontex
roof system gets a higher standard of heat insulation. In spite of heat insulation the roof is
still translucent. About 50% of the light passes
through the heat insulation. Together with the
PTFE-glass fibre fabric on top and bottomside
the transmission can be reduced so far, that no
problems of blinding appear.
The flontex roof brings daylights at moderate heat increasing during sunny hours. On clear sunny days about 200 W/m² get inside. The
intensity of lighting is around 20,000 lux at
noon (in comparision, 300 to 500 lux required
in offices). Even very cloudy days the illumination is about 2,000 lux. During cold nights the
good heat insulation prevents the building from
extrem cooling-down. There is no appearance of
dew-water.
PROJEKT/ DESIGN:
DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR:
SCHOTT
Flontex
www.flontex.de
www.flontex.pl
PRODUCENT/ PRODUCER:
SCHOTT
www.schott.com
www.schott.pl
63
THERMOACTIVE 2L
®
THERMOACTIVE® 2L/ KOMBINEZON PUCHOWY/ OPIS PRODUKTU
THERMOACTIVE® 2L/ GUIDE PRO/ PRODUCT DESCRIPTION
Kombinezon puchowy jest przeznaczony do
aktywności wysokogórskiej w najwyższych górach świata. Alpiniści przetestowali go podczas
zdobywania wszystkich ośmiotysięczników, w
tym także Krzysztof Wielicki podczas zimowego
ataku na K2 .
Ten najbardziej zaawansowany technologicznie
produkt jest wykonany z lekkiej dwuwarstwowej
tkaniny THERMOACTIVE® 2L z czterokrotnie
nakładaną membraną, ocieplony puchem z dodatkowym punktowym ociepleniem syntetycznym BIOFIBER®. Ważnym atutem tego kombinezonu jest odpowiedni przebieg zamka, pozwalający na łatwe rozpięcie kombinezonu. Konstrukcja kieszeni piersiowych jest tak zaprojektowana, że ich zawartość nie uciska przy głębokim oddychaniu.
GUIDE PRO High Altitude Down Suit.
Down suit tested in the Himalaya. Used by top
Polish climbers and designed for winter ascents
on 8000 metre peaks.
This is our most advanced product made
from THERMOACTIVE® 2L and combining
BIOFIBER® with high quality 750 cui down and
is specially cut to ensure comfort both standing and sitting. Constructed using our patented (Pat. No. 143773) DS system, which is a unique method of forming the baffles. When combined with a small (300g of down) bag, it provides an ideal high-altitude sleeping system that
doesn’t take up half your pack and keeps weight
to an all-important minimum.
THERMOACTIVE 2L
THERMOACTIVE® 2L oraz 3L (Poliester 70%, 30% PU) to grupa tkanin
i membran używanych na warstwę zewnętrzną w odzieży alpinistycznej.
Są one wiatroodporne, wodoszczelne, paroprzepuszczalne i trwałe termicznie. Tkaniny stanowiące nośnik dla membrany THERMOACTIVE® to lekkie
i odporne na działanie słońca poliestry, które gwarantują wysoki komfort
użytkowania wyrobu. Parametry membran są różne, w zależności od przeznaczenia wyrobu ich odporność na wodę waha się od 2000 mm słupa wody
(lekki deszcz) do 12 000 mm H2O/m2/24h. Oddychalność membrany wzrasta
lub maleje w zależności od liczby mikroporów na jednostkę powierzchni i wynosi około 8000g /m2/24h. THERMOACTIVE® 2L and 3L is a group of fabrics
and membranes used in the outer layer of climbing clothing. They are windproof, waterproof, vapor-permeable and thermally stable. Moreover, THERMOACTIVE® 2L and 3L is light and resistant to sunlight. This polyester guarantees high comfort of use of the product. Membrane parameters are variable, depending on the purpose. Water resistance is from 2000 mm to 12 000 mm H2O/
m2/24h. Membrane is vapor permeable and its features depend on the number
of pores per unit area (it is about 8000g /m2/24h.).
Cechy:
odporna na ciepło/ wytrzymała/ wiatroodporna/ wodoszczelna/ paroprzepuszczalna/
trwała termicznie
Zastosowanie:
odzież alpinistyczna
64
Features:
resistant to heat/ robust/ windproof/ waterproof/ vapor permeable/ thermally stable
Applications:
clothing
®
Tkanina zewnętrzna:
THERMOACTIVE® 2L (Poliester 70%, 30% PU)
Tkanina wewnętrzna:
Microfibre (Poliester 100%)
Ocieplenie:
naturalny puch gęsi 95/5, min.650 cui
oraz miejscowo Biofiber (Poliester 100%)
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Pracownia Sprzętu
Alpinistycznego
Adam Małachowski
www.malachowski.pl
Pracownia Sprzętu
Alpinistycznego
Adam Małachowski
www.malachowski.pl
65
Tkanina hybrydowa
Hybrid
fabric
Cechy:
przepuszcza światło/ nieprzejrzysta/
elastyczna/ trwała/ wodoodporna/ odporna
na wysokie i niskie temperatury/ maksymalny
poziom stabilności kurczliwości
66
Zastosowanie:
samochody przyszłości
Wzdłuż całej metalowej konstrukcji GINA Light Visionary Model rozciągnięta
jest bardzo wytrzymały materiał. Ten nowy materiał oferuje projektantom
znacznie wyższy poziom swobody w zakresie projektowania. Produkowana
przemysłowo, hybrydowa tkanina, wykonana jest z siatki, która stabilizuje
zewnętrzną powłokę auta. Materiał jest odporny na wysokie i niskie temperatury.
Maksymalny poziom stabilności i kurczliwości stanowi istotną zaletę.
Tkanina nie kurczy się pod wpływem temperatury ani wilgotności powietrza.
Stabilność wymiarów pomaga zachować napięcie powierzchniowe tkaniny
na długi czas. Ruch poszczególnych elementów „ciała” Giny, tworzy idealnie
powtarzalne fałdy na materiale. Architektura była głównym źródłem inspiracji
dla BMW Group Design przy wyborze materiału do innowacyjnego
modelu auta. Highly durable and extremely expansion-resistant fabric material
stretches across a metal structure of GINA Light Visionary Model. This new material offers designers a significantly higher level of freedom of design and functionality. Industrially produced hybrid fabric made from a stabilizing mesh netting support and an outer layer that is both water-repellent and resistant to high
and low temperatures is suitable for this application. Another essential material
property is a maximum level of dimensional stability.
The material must remain dimensionally stable irrespective of the temperature
and air humidity it is exposed to, even after severe and constant expansion.
The dimensional stability helps retain the cover’s surface tension for a long
period of time. The movement of individual body elements creates accurately
reproducible folds in the material. In its choice of material BMW Group Design
was inspired by exterior and interior architecture.
Features:
permeable to light/ not transparent/ elastic/
durable/ water-repellent/ resistant to high and
low temperatures/ maximum level of dimensional stability
Applications:
cars of the future
67
TKANINA HYBRYDOWA/ GINA/ OPIS PRODUKTU
HYBRID FABRIC/ GINA/ PRODUCT DESCRIPTION
Wszystkie pomysły, które materializują się
w koncepcie GINA Light Visionary Model wynikają z potrzeb i oczekiwań klientów, dotyczących funkcjonalności i estetyki samochodów. Ponadto Gina wyraża chęć uzewnętrznienia osobowości klientów i ich stylu życia. GINA
Light Visionary Model pokryta jest „drugą skórą”, elastycznym materiałem, który jest naciągnięty na jej ruchomą konstrukcję. W tym modelu BMW Group Design inicjuje dyskurs na temat właściwości, które będą wpływać na rozwój
samochodów w przyszłości. Niektóre elementy konstrukcji są ruchome. Kierowca może nimi
ruszać poprzez elektrohydrauliczny panel kontrolny. W ten sam sposób można również zmienić kształt zewnętrzny skóry, który dopasowuje się do aktualnych potrzeb. Kierowca ma także kontrolę nad zmianami funkcjonalnymi pojazdu. Jednym z przykładów jest projekt reflektorów. Gdy światła nie są aktywne, tzn. gdy nie
ma konieczności oświetlania drogi, reflektory są
ukryte pod tkaniną. Gdy tylko kierowca włączy
światła, tkanina rozsuwa się ukazując reflektory.
Gina otwiera swoje oczy.
All ideas that the GINA Light Visionary Model
presents are therefore derived from the needs and demands of customers concerning the
aesthetic and functional characteristics of their
car and their desire to express individuality and
lifestyle. The GINA Light Visionary Model has
an almost seamless outer skin, a flexible textile cover that stretches across a moveable substructure. With this model, BMW Group Design
initiates a fundamental discourse about the
characteristics that will affect the development
of cars in future. Some elements of the substructure are moveable. The driver can move
them by means of electro and electro-hydraulic
controls. This will also change the shape of the
outer skin, which can thus be adapted to suit
the current situation, the driver’s requirements
and can also enhance the car’s functional range. The most striking example of this is the headlight design. In normal position, when the headlights are not active, i.e. when there is no necessity to illuminate the road, they are hidden
under the special fabric cover. As soon as the
driver turns on the lights, the contour of the
front end changes.
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
BMW design team
BMW
www.bmw.com
www.bmw.pl
68
69
Tritan™
Tritan™
TRITAN™/ EASTMAN/ OPIS PRODUKTU
TRITAN™/ EASTMAN/ PRODUCT DESCRIPTION
Eastman Tritan™ to nowa generacja kopoliestrów, umożliwiająca innowacyjne możliwości
zastosowania. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych polimerów, np. z poliwęglanu.
Zaletą tego materiału są przejrzystość,
wytrzymałość, odporność na ciepło i odporność
chemiczna.
Eastman Tritan™ is a new generation copolyester that offers innovative design and application possibilities. It is a compelling alternative
to traditional polymers, including polycarbonate.
Tritan™ balances easy processing with a mix of
performance properties, including clarity,
toughness, heat resistance and chemical
resistance.
Kopoliestry to szeroka grupa polimerów pochodzących z naturalnych źródeł
odnawialnych polimerów celulozowych, aż po syntetyczne kopolimery.
Dzięki różnym kombinacjom i udziałowi poszczególnych związków, można
uzyskiwać polimery o ciekawych kombinacjach właściwościach. Polyester is
a category of polymers containing the ester functional group in their main
chain. Although there are many polyesters, the term „polyester” as a specific material most commonly refers to polyethylene terephthalate (PET). Polyesters include naturally-occurring chemicals, such as in the cutin of plant cuticles, as well as synthetics through step-growth polymerization such as polycarbonate and polybutyrate.
Cechy:
odporny na wysokie temperatury/ wytrzymały/
odporny chemicznie/ przejrzysty/ trwały
Features:
heat-resistance/ toughness/ chemical
resistance/ high clarity/ durable
Zastosowanie:
reklama/ medycyna/ artykuły gospodarstwa
domowego/ AGD/ produkty dla dzieci/
projektowanie mebli
Applications:
advertising/ medical/ housewares/ appliances/
infant Care/ furniture design
70
PROJEKT/ DESIGN:
PRODUCENT/ PRODUCER:
Eastman InnovationLab
www.innovationlab.eastman.com
Eastman
www.eastman.com
71
Tyvek®
Tyvek®
Wystarczy, że weźmiesz do ręki dowolne ubranie wykonane z materiału
Tyvek® i od razu dostrzeżesz jego wyjątkowość. Ta wytrzymała, a przy tym
niezwykle lekka oraz miękka włóknina jest produktem wynalezionym i wytwarzanym wyłącznie przez firmę DuPont. W wyniku zastosowania unikalnej
technologii produkcji, materiał Tyvek® z przeznaczeniem na odzież ochronną
przepuszcza powietrze, a jednocześnie nie wchłania cieczy. Co więcej,
Tyvek® nie pyli, nie zawiera wypełniaczy, spoiw ani silikonu, a dzięki gładkiej
powierzchni nie przywierają do niego cząstki stałe. Touch any garment made
of Tyvek® fabric and you will notice its uniqueness. It is a tough, yet extremely
lightweight and soft nonwoven material that was invented and is manufactured
exclusively by DuPont. As a result of its unique manufacturing process, Tyvek®
for protective apparel is permeable to air, yet it repels water-based liquids.
Tyvek® doesn’t produce dust. It doesn’t contain fillers, binders or silicon. Its
ultra-smooth surface prevents solid particles from adhering.most commonly
refers to polyethylene terephthalate (PET). Polyesters include naturally-occurring chemicals, such as in the cutin of plant cuticles, as well as synthetics
through step-growth polymerization such as polycarbonate and polybutyrate.
Cechy:
wytrzymały/ lekki/
miękki
72
Zastosowanie:
odzież ochronna
Features:
tough/ extremely
light/ soft
Applications:
protective clothing
The DuPont Oval Logo, DuPont™, Corian®, Enercor®, Airguard®, Geoproma™, GroundGrid®, Plantex®,
Racibloc™, Tyvek® and Xavan® są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami firmowymi
E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników.
Produkty krajobrazowe i ogrodnicze firmy DuPont to gama produktów
obejmujących różnorodne, nietkane włókniny, które mogą zostać użyte do
kontroli chwastów i korzeni bez potrzeby stosowania chemikaliów, do zarządzania wilgotnością podłoża, do stabilizacji gleby, lub do tworzenia funkcjonalnych i atrakcyjnych rozwiązań krajobrazowych. Główne produkty to
DuPont™ Plantex®, DuPont Xavan®, DuPont™ Racibloc™, DuPont™ GroundGrid® oraz DuPont™ Geoproma™. DuPont products for landscape and gardening include a variety of non-woven structures that can be used to control weed
and roots without usingchemicals, for moisture management, ground stabilizationand to create functional and attractive landscaping solutions. Its main products are DuPont™ Plantex®, DuPont Xavan®, DuPont™ Racibloc™, DuPont™
GroundGrid® and DuPont™ Geoproma™.
Cechy:
odporne na uszkodzenia/ trwałe
Zastosowanie:
ogrodnictwo/ projektowanie krajobrazów
Features:
resistant to damages/
durable
Applications:
gardening/
landscaping
DuPont™ Tyvek® jest nietkaną membraną, opartą na unikalnej technologii
produkcji, zapewniającą domowym i komercyjnym budynkom doskonałą kombinację oddychającej, ochronnej i trwałej bariery. Jednorodna warstwa oddychającej membrany DuPont™ Tyvek® jest naturalnie parootwartą, a jednocześnie wodoszczelną, mocną, odporną na działanie szkodliwego UV, mechanicznie odporną izolacją. DuPont wynalazł ten materiał 40 lat temu i jego możliwości aplikacyjne izolacji pionowych budynków znalazły zastosowanie w wielu
zaprojektowanych i wybudowanych konstrukcjach. Materiał ten nadaje się do
recyklingu. Based on a unique manufacturing technology, DuPont™ Tyvek® is a
recyclable, nonwoven material that provides residential and commercial buildings
with an excellent combination of barrier protection, durability and breathability.
A single layer breathable membrane, DuPont™ Tyvek® is naturally vapour open
but water-tight, robust, resistant to UV damage and general wear and tear,
DuPont™ Tyvek® offers peace of mind with reliable protection and trouble-free
installation.
Cechy:
odporny na uszkodzenia/ trwały/ odporny
na promieniowanie
UV/ odporny na wodę
i wiatr/ przepuszczający parę
Zastosowanie:
izolowanie budynków
Features:
extremely robust
against damages/
durable/ resistant to
UV/ water and wind
tight but vapour open
Applications:
isolation of buildings
The DuPont Oval Logo, DuPont™, Corian®, Enercor®, Airguard®, Geoproma™, GroundGrid®, Plantex®,
Racibloc™, Tyvek® and Xavan® are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours
and Company or its affiliates.
73
TYVEK®/ TYVEK®/ OPIS PRODUKTU
TYVEK®/ TYVEK®/ PRODUCT DESCRIPTION
DuPont™ Tyvek® AirGuard® to w 100% szczelna, jednorodna, membrana z bardzo niską emisją powierzchniową, która znacząco podwyższa
termiczną izolację budynku. Zainstalowanie
DuPont™ AirGuard® jako część izolacji wewnętrznej, pomoże zredukować konwekcyjny
ubytek ciepła w budynku.
Tyvek® Enercor® Dach to wzmocniona membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Dzięki specjalnej powierzchni o niskiej emisyjności, w większym stopniu przyczynia się do
ochrony przed przewodzeniem ciepła przegrody
dachowej. Redukując transfer ciepła, zmniejsza
wydatki na ogrzewanie zimą oraz poprawia komfort termiczny latem.
Tyvek® Ultra to nowa membrana paro przepuszczalna jednorodnej budowie. Rekomendowana do montażu na deskowaniu lub termoizolacji
w konstrukcjach dachów spadzistych. Największa grubość warstwy funkcjonalnej (300μm) zapewnia jej wysoka wytrzymałość mechaniczna
jak również wyjątkowo długoletnia funkcjonalność i trwałość.
Tyvek® VCL to membrana o średniej szczelności dyfuzyjnej, przeznaczona do wykonywania warstw paroizolacyjnych, zabezpieczających
konstrukcje dachów i ścian przed ruchem powietrza i wilgoci z wnętrza budynku.
DuPont™ Tyvek® AirGuard® is 100% air
tight vapour control single layer membrane with
a very low emissivity surface which significantly
boosts the thermal insulation in a building.
Installing DuPont™ AirGuard as a part of the internal lining will help to reduce the rate of heat
loss through the building fabric by convection.
DuPont™ Tyvek® Enercor® Roof is a vapour open roof underlay with a metallised surface which keeps radiant heat out in summer and
helps to reduce heat loss in winter. DuPont™ Tyvek® Ultra is a single-layer breathable membrane, providing superior durability and
mechanical strength in roofing applications.
DuPont™ Tyvek® Ultra also contributes to delivering optimal comfort and reduced energy consumptions in residential and commercial buildings. Relatively light (113g/m2) but with a function layer as thick as the product (300 microns),
DuPont™ Tyvek® Ultra offers excellent tearing
resistance. In single-layer membranes, the functional layer is 100% visible, thus providing a visible expression of the product functionality.
DuPont™ Tyvek® VCL - vapour control layer,
a generation of weatherization solution, used
as a vapour barrier underlay for pitched roofing
systems and frame houses. An identifying characteristic of DuPont™ Tyvek® VCL is the ability
of the vapour barrier to preserve its vapour permeability properties while still maintaining the
required degree of vapour proofing.
PRODUCENT/ PRODUCER:
DuPont™ Tyvek®
www.dupont.com.pl
www.dupont.com
www.tyvek.pl
74
Owalne logo DuPont, DuPont™ oraz Corian® są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami firmowymi
E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników.
The DuPont oval logo, DuPont™ and Corian® are registered trademarks or trademarks
of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates
75

Podobne dokumenty