Jesienny Przedszkolaczek (jesienny-----przedszkolaczek2015

Komentarze

Transkrypt

Jesienny Przedszkolaczek (jesienny-----przedszkolaczek2015
JESIENNY
PRZEDSZKOLACZEK
,,JESIENNY PRZEDSZKOLACZEK”
NUMER 1
JESIEŃ 2015
KOCHANE DZIECI! DRODZY RODZICE!
Witamy was serdecznie w nowym roku szkolnym i zapraszamy do czytania nowego numeru naszej
przedszkolnej gazetki. Rozpoczął się kolejny rok pełen wrażeń. Będzie on pełen ciekawych doświadczeń
– nowych umiejętności, przyjaźni, radości ze wspólnej zabawy, a także sukcesów.
Dziękujemy Wam, Kochani rodzice za współpracę i pomoc w roku szkolnym 2014/2015
i zachęcamy do zaangażowania się i uczestnictwa w życiu przedszkola w nowym roku szkolnym.
Aktualności -, "Nasze Przedszkole"
Co słychać w przedszkolu - nowinki z życia przedszkolaka
Artykuł "Rodzicu, wyluzuj!"
Kącik logopedyczny
Zajęcia terapeutyczne o charakterze socjoterapeutycznym
Kącik języka angielskiego
Mamo, Tato poczytaj ze mną
Zabawy z mamą i z tatą
Kącik malucha - malowanki, zgadywanki
Gazetkę przedszkolną ,,Jesienny Przedszkolaczek” redagują mgr Sylwia Kuśmierek,
mgr Beata Wojtczak oraz mgr Małgorzata Fibakiewicz nauczycielki
Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.psstaremiasto.szkolnastrona.pl
"Nasze Przedszkole"
W roku szkolnym 2015/2016 w Przedszkolu w Starym Mieście znajduje się aż siedem
grup przedszkolnych:
-Biedronki
- Motylki
-Wiewiórki - oddział integracyjny
- Jeżyki
- Zajączki
- Sarenki
- Niedźwiadki;
oraz oddziały zamiejscowe w Liścu Wielkim
- Krasnoludki
-Gumisie
- Smerfy;
a także oddziały zamiejscowe w Ruminie
-Leśne duszki
-Mądre skrzaty;
Organizacja pracy
Godziny otwarcia: przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.30
Grupy pracują na podstawie wybranych przez nauczycielki programów i zatwierdzonych przez Dyrektora
przedszkola. Programy są wpisane do przedszkolnego zestawu programów.
Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla grup młodszych i starszych, ustalone
z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola: ze względu na rozkład dnia w przedszkolu rodzice proszeni
są o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:15; ewentualne późniejsze przyprowadzenie dziecka prosimy
zgłaszać telefonicznie lub u wychowawcy grupy,
Odbieranie dzieci: osoby upoważnione do odbierania dziecka z przedszkola powinny zostać wpisane
przez rodziców (prawnych opiekunów) na formularzu upoważnienia odbioru dziecka,
Chore dzieci: dzieci, które są przeziębione, z gorączką, katarem, zmianami skórnymi, nie będą
przyjmowane do przedszkola ze względu na możliwość zarażania innych dzieci,
Lekarstwa: do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, dlatego też nie ma możliwości
podawania jakichkolwiek leków przez nauczycielki, nawet na wyraźne prośby rodziców,
Ubranie: dziecko powinno posiadać wygodne kapcie oraz ubranie nie krępujące jego ruchów;
ubiór wierzchni powinien być dostosowany do warunków pogodowych danego dnia i pory roku,
Drodzy rodzice! Prawidłowy rozwój Waszego dziecka to nasza wspólna troska, dlatego liczymy na
zaangażowanie z Waszej strony w funkcjonowanie naszej placówki. Jeśli macie jakiekolwiek pytania
dotyczące Waszego dziecka – nasi wychowawcy i specjaliści zawsze znajdą czas na rozmowę.
Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe:
język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna (z dziećmi z wadami postawy) oraz religia.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia:
- logopedyczne (grupowe i indywidualne),
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapeutyczne z elementami socjoterapii z panią pedagog
- zajęcia z panią psycholog
Logopeda, pedagog i psycholog pełnią dyżury i zapraszają rodziców na konsultacje.
Logopeda- Sylwia Kuśmierek dyżur Stare Miasto - poniedziałek, wtorek, środa - godz. 14:30 do15:00
Lisiec - czwartek 12:00 do 12:30, Rumin 10:00 do12:.00
Pedagog - Agnieszka Andrzejczak dyżur Stare Miasto - poniedziałek od 9:00 do 9:30 oraz od 12:00 do 12:30
środa od 12:00 do 12:30
czwartek od 12:00 do12:30
piątek od 12 :00 do 12:30
Lisiec - wtorek 9:00 do 9:30, Rumin - piątek 9:00 do 9:30
Psycholog - Marta Malinowska
Można również umówić się w innym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Całym przedszkolnym zespołem kieruje Pani Dyrektor:
mgr Bożena Kaźmierczak
Nazwiska wszystkich nauczycieli oraz osób pracujących w przedszkolu znajdują się na stronie
internetowej przedszkola.
Kadra pracująca w przedszkolu to ludzie, dla których dobro dziecka jest priorytetem, osoby z pasją, które
świadomie dokonały wyboru swojej ścieżki zawodowej tak, aby ich praca związana była z dziećmi.
Nauczycielki są kompetentne, życzliwe otwarte na potrzeby dziecka i rodziców. Są dynamiczne, wciąż
szukające nowych dróg rozwoju i doskonalenia warsztatu pracy, stosują tradycyjne oraz nowatorskie
metody i formy pracy pedagogicznej. Ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział
w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.



Naszym priorytetem w codziennej pracy z dzieckiem jest dbanie o jego całościowy rozwój,
zarówno poznawczy jak i emocjonalno-społeczny.
Tworzymy takie środowisko i warunki, w których dziecko stopniowo wyrabia w sobie postawę
samodzielności: uczy się podejmowania decyzji, sposobów radzenia sobie z problemami
i rozwiązywania konfliktów.
Nasze przedszkole jest przyjazne zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców; zależy nam na tworzeniu
takiego miejsca, w którym dzieci spędzając czas z rówieśnikami, będą się czuły szczęśliwe
i bezpieczne.
Nasze hasło to: „Przedszkole znane i lubiane przez dzieci i rodziców”
MISJA PRZEDSZKOLA

Zapewnia opiekę,
wychowanie i
kształcenie


Zapewnia możliwość
wspólnej zabawy w
bezpiecznych
warunkach



Wspiera
działania

wychowawcze
rodziny

Umożliwia
osiągnięcie
gotowości szkolnej
Promuje zdrowie,
zachowania
przyjazne przyrodzie,
rozwija kompetencje
społeczne
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z "Koncepcją pracy przedszkola" zamieszczonej
na naszej stronie internetowej.
NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W RÓŻNYCH
AKCJACH, PROGRAMACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH.
ZĘBY MAŁEGO DZIECKA
Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania
próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.
W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka
chorób jamy ustnej u dzieci. W ramach edukacji bezpośredniej, edukatorzy
poprowadzą w przedszkolach zajęcia dla dzieci, demonstrując w jaki sposób
prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Lekcje te będą się odbywały z udziałem
rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Z kolei w ramach edukacji pośredniej to
nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie których dowiedzą się jak
skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne.
KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych
ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez
markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce
jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych
uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych
wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów
plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.
MAMO TATO WOLĘ WODĘ
Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany
przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój
najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych
skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz
wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
GÓRA GROSZA
Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka
zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc
dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach
zastępczych.
NAKRĘTKI DLA TYMKA
Co roku bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych jedną
z nich jest zbieranie nakrętek dla Tymka. Tak niewielki gest może
pomóc choremu chłopcu, który potrzebuje wsparcia w drodze do
zdrowia.
AKCJA SCHRONISKO!!!
Nasze przedszkole bierze udział w pomocy dla schroniska przy ulicy Gajowej
w Koninie. Bardzo prosimy o przynoszenie suchej karmy, kołder, koców
i innych potrzebnych rzeczy, dzięki którym łatwiej będzie przetrwać okres
zimowy. Pomóżmy potrzebującym zwierzakom, a tym samym uczmy nasze
dzieci chęci niesienia bezinteresownej pomocy.
WŁĄCZAMY SIĘ W AKCJE SŁODKI MIKOŁAJ
Wolontariusze z Gimnazjum w Starym Mieście rozpoczynają
AKCJĘ SŁODKI MIKOŁAJ,
która będzie trwała przez cały listopad. Zbieramy słodycze, które
6 grudnia przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Starym Mieście.
Słodkie paczki trafią do dzieci z najuboższych rodzin.
Kinoprzedszkole
Ogólnopolski projekt Kinoprzedszkole to propozycja dla najmłodszych
widzów. W trakcie spotkań w kinie, pomiędzy projekcjami
krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne.
W tej edycji Kinoprzedszkola dzieci dowiedzą się m.in. jak opiekować się zwierzakiem, kim jest artysta,
jak bezpiecznie poruszać się na drodze, przekonają się także, że sport to zdrowie i że warto mieć
przyjaciół. Zajęcia w ramach Kinoprzedszkola są przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia,
a tematyka jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
NASZE PRZEDSZKOLE BARDZO CHĘTNIE UCZESTNICZY
W NOWYCH AKCJACH, DLATEGO TEŻ NA BIEŻĄCO ZGŁASZAMY
PLACÓWKĘ DO REALIZACJI NOWYCH ZADAŃ, LUBIMY WYZWANIA,
KTÓRE NIOSĄ ZE SOBĄ ZDOBYCIE UMIEJETNOŚCI
I WIEDZY A DODATKOWO POMAGAJĄ INNYM.
WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
„Sprzątanie Świata”
Wrzesień to miesiąc, w którym jak co roku włączamy się
w akcję "Sprzątania Świata", która jest dla dzieci atrakcyjną,
aktywną formą edukacji ekologicznej. Jest rzeczywistą lekcją
ochrony środowiska, dzięki której uczymy się bardziej
przyjaznego stosunku do naszej planety. Dlatego 18 września,
po zajęciach dydaktycznych w grupach, dzielne i pełne zapału
przedszkolaki wraz z nauczycielkami wyruszyły na wielkie
porządkowanie ogrodu i terenu wokół przedszkola. Wszyscy
uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci
i ochronne rękawiczki. Cieszymy się, że śmieci z roku na rok
jest coraz mniej. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na
uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody
i otaczającego ich świata.
WARSZTATY
MYDLARSKIE
W naszym przedszkolu odbyły się warsztaty mydlarskie.
Przedszkolaki poznały zasady higieny, właściwości ziół
i olejków kosmetycznych, rozpoznawały zapachy,
mieszały kolory, łączyły bazy glicerynowe. Każde
dziecko wybrało foremkę, w której wykonało własną
kompozycję. Były mydlane misie, kwiaty, gwiazdki,
sowy a nawet serduszka. Ulubione zapachy: czekolady,
wanilii, gumy balonowej, owoców wypełniły całe
przedszkole. Wspaniałą zabawę zakończyła inscenizacja,
w której dziewczynki i chłopcy wcieliły się w role: królewny, królewicza, kupca, wilka
a także drzewa i muchomorków. W ten sposób poznały historię powstania mydła oraz
dowiedziały się , że początkowo robiono je z rośliny zwanej mydlnicą. Wiele radości
sprawiło dzieciom wykonanie własnej kompozycji, którą mogły zabrać do domu,
by ucieszyć też rodziców.
18.09.2015r. w Oddziale Przedszkolnym w Ruminie święto miały wszystkie Przedszkolaki,
bowiem tego dnia w placówce uroczyście obchodzono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Sala „Leśnych
Duszków” zmieniła się w krainę wesołej zabawy. Na dzieci czekało wiele rozmaitych zabaw.
Nie zabrakło również elementów magii, ponieważ przedszkolaki znajdowały się pod wpływem
„czarodziejskiego pyłu” wywołującego uśmiech na twarzy. Leśne Duszki oraz Mądre Skrzaty tryskały
energią i humorem, co najdobitniej uwidaczniało się podczas wykrzykiwania okrzyku „Chociaż jestem
jeszcze mały, przedszkolak ze mnie wspaniały”! W tym szczególnym dniu nauczyciele zorganizowali
zabawy z balonami. Malowanie balonów za pomocą pisaków oraz tańce z balonami przyniosły dzieciom
dużo radości. Wśród atrakcji pojawiła się też skrzynia pełna niespodzianek, a losowane z niej przedmioty
inicjowały kolejne zabawy i konkurencje („Przedszkolna sztafeta”, „Kolorowe kąty”, „Smoczy
korowód”, „Autoportret przedszkolaka”). Zwieńczeniem obchodów była słodka niespodzianka, która
czekała na przedszkolaki w sali „Mądrych Skrzatów”.
A. T
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W NIEDŹWIADKACH
8.09.2015r. święto miały wszystkie Przedszkolaki, bowiem tego dnia
w placówce uroczyście obchodzono Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Sale zmieniły się w krainę wesołej zabawy. Na dzieci
czekało wiele rozmaitych zabaw. Malowanie balonów za pomocą
pisaków oraz tańce z balonami przyniosły dzieciom dużo radości.
Na zakończenie
dzieciaki
wykonały wspólną
pracę po której
otrzymały słodką
niespodziankę.
DZIEŃ CHŁOPCA
W tym dniu szczególnym – września trzydziestego, witamy
serdecznie chłopaka każdego. Dzisiaj święto Wasze, dzień
prezentów, życzeń, innych przyjemności już nawet nie zliczę!
W tym dniu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka.
Dziewczynki wręczyły chłopcom laurki, które same wykonały, złożyły
życzenia, uściskały i ucałowały ich. Nie brakło także w tym dniu
słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.
DZIEŃ CHŁOPCA W RUMINIE
W dniu 30.09.2015r. w oddziale przedszkolnym w Ruminie odbył się Dzień
chłopca w grupach: "Mądre skrzaty" i "Leśne duszki". W tym wyjątkowym dniu dzieci
brały udział w licznych zabawach takich jak : „Golimy brody”, "Jemy jabłka", "
Balonowe zawody " czy zabawa przyczep "Bajkowemu osiołkowi ogon". Chłopcy
uczestniczyli również w quizie "Wiem jak się zachować". Po zakończeniu quizu mali
mężczyźni zaproszeni zostali do "Klubu bardzo uprzejmych chłopców". W tym dniu
każdy chłopiec otrzymał drobny upominek.
E.G
„W ŚWIECIE OWOCÓW”- DZIEŃ OWOCÓW W RÓZNYCH STRON ŚWIATA
W dniu 1.10.2015r w oddziale przedszkolnym w Ruminie zagościły owoce
z różnych stron świata. Tego dnia w grupach " Mądrych skrzatów " i" Leśnych duszków "
gościły jabłka, pomarańcze i banany. Dzieci dowiedziały się z jakiego kraju pochodzą
owoce - z jakim krajem są kojarzone . Przedszkolacy rozwiązywali zagadki dotykowe
i smakowe, układali puzzle, łączyli w pary owoce z mieszkańcem kraju z jakiego
pochodzi. Po zakończeniu wszystkich zabaw każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy
dyplom. E. G
Listonosz w przedszkolu
W dniu 02.09.2015 grupa „Zajączki” i „Niedźwiadki” gościły w naszym
Przedszkolu Pana Listonosza. Dzieci miały okazję zapoznać się z jego pracą, obowiązkami
i trudnościami , z jakimi boryka się na co dzień . Dowiedziały się też, jaką drogę pokonuje przesyłka od
nadawcy do adresata. Szczególne zainteresowanie przedszkolaków wzbudziła kolekcja znaczków
pocztowych, jak również atrybuty listonosza: czapka i torba, której zawartość została ujawniona.
Rozmowa z gościem uświadomiła dzieciom znaczenie znajomości swojego imienia i nazwiska, a także
własnego adresu zamieszkania. Na zakończenie dzieci podziękowały Panu Listonoszowi i przekazały
PODZIĘKOWANIE nie zabrakło również pamiątkowej fotografii.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM LISTONOSZOM ABY KAŻDY DZIEŃ BYŁ SŁONECZNY, LUDZIE
ŻYCZLIWI, TORBY LEKKIE A WSZYSTKIE LISTY, TELEGRAMY, PACZKI ŁATWE DO
DOSTARCZENIA I PRAWIDŁOWO ZAADRESOWANE.
E.C
Dzień Muzyki w grupie Zajączki i Niedźwiadki
W dniu 01.10.2015 dodatkowo zrealizowano temat związany
z obchodami Światowego Dnia Muzyki. Dzieci z grupy „Zajączki”
i „Niedźwiadki” poznały nowe instrumenty takie jak akordeon,
saksofon czy gitarę . Milusińscy dowiedziały się co to jest muzyka i jak
powstaje. Miały okazję zagrać na instrumentach choć to wcale nie taka łatwa sprawa.
Na zakończenie obchodów wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę pt. „Jestem sobie przedszkolaczek”
przy akompaniamencie gitarowym .
„GDZIE SŁYSZYSZ ŚPIEW , TAM WEJDŹ , TAM DOBRE SERCE MAJĄ . ŹLI LUDZIE ,
WIERZAJ MI , CI NIGDY NIE ŚPIEWAJĄ” E.C
Wizyta na Komisariacie Policji w Starym Mieście
oraz policjanci w przedszkolu
We wrześniu dzieci z grupy Jeżyki, Niedźwiadki i Motylki wybrały
się z wizytą na Komisariat Policji w Starym Mieście. Policjanci przedstawili
swoje miejsce pracy, wyposażenie oraz przedstawili najważniejsze zasady
bezpieczeństwa. Oprócz tego 22.09.2015 roku również do naszego przedszkola
przybyli policjanci z komisariatu, aby poznać najmłodsze
dzieci. Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się
o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować
samochodem, bawić w domu i w przedszkolu oraz jak
reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. gdy zaczepia
dziecko osoba obca, kiedy zauważy się pożar, itp.
Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie
i wyposażenie policjanta. W szczególności czapka, która
wędrowała z głowy na głowę wielu chętnych do jej
przymierzenia przedszkolaków, policyjny lizak oraz mało
znane wszystkim kajdanki.
BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK- SPOTKANIE Z POLICJANTEM W RUMINIE
25.09.2015r. do oddziału przedszkolnego w Ruminie przybył policjant z Komisariatu Policji
w Starym Mieście. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega jego praca, jak bezpiecznie
poruszać się po drogach, w jaki sposób reagować na sytuacje zagrożenia. Dzieci miały możliwość
obejrzenia odznaki policyjnej. Mogły również wsiąść do samochodu policyjnego, a także posłuchać
różnych sygnałów dźwiękowych używanych w radiowozie. Dużą uwagą dzieci cieszył się "lizak "czy
krótkofalówka oraz możliwość założenia kajdanek.
Na pamiątkę policjant otrzymał gorące
podziękowania oraz rysunki wykonane przez dzieci. Dzięki temu spotkaniu każdy przedszkolak już wie,
że policjant to osoba, która służy pomocą i nie należy się go bać.
E.G
Również dzieci z Liśca
gościły u siebie
pana policjanta.
Wycieczka do Parku
im. Fryderyka Chopina w Koninie
Dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Parku
im. Fryderyka Chopina w Koninie. Pogoda nam sprzyjała, a park
to piękne miejsce, szczególnie gdy jest zaczarowane kolorami jesieni.
Dzieci podziwiały otaczającą przyrodę, oglądały zwierzęta
i wsłuchiwały się w odgłosy towarzyszące przyrodzie. Zbierając
liście i żołędzie poddaliśmy się spontanicznej zabawie, dzieci bawiły
się podrzucając różnobarwne liście dębów i klonów, patrzyliśmy jak
liście wirują w powietrzu, to znów unosił je delikatny podmuch
wiatru po czym powoli opadały na ziemię. Z oddali udało nam się
dostrzec zwinną wiewiórkę, była jednak tak szybka, i tylko jej
rudobrązowy ogon mignął
nam
przed
oczami.
Zadowoleni, z kieszeniami
pełnymi żołędzi i bukietami
kolorowych
liści
wróciliśmy do naszego
przedszkola.
Już
nie
możemy
doczekać
się
następnej wycieczki...
Wyjazd do KDK w Koninie na
przedstawienie pt. „Baśnie Polskie”.
Każda wycieczka odpowiednio zaplanowana
i zorganizowana stwarza doskonałą okazję do wyzwalania
wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń,
wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje
wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu
pozytywnych relacji miedzy dziećmi. Dlatego 16.10.2015 roku dzieci z grupy „Jeżyki”, „Sarenki”
i „Wiewiórki” wybrały się do KDK w Koninie na przedstawienie teatralne pt. „Baśnie Polskie”.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności
uczestniczenia w seansach filmowych bądź przedstawieniu teatralnym ale również wdrażanie do
właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe –
rozumienie wartości takich jak: dobro, prawda, przyjaźń. W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne
radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty,
okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość.
Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia jak również przybliżyła polską literaturę
w znanych baśniach polskich takich jak: „Szewczyk Dratewka”, „Żywa woda” i „Złota kaczka”. Dobre
serce szewczyka Dratewki sprawiło, że zwierzęta przychodzą same mu z pomocą w godzinie największej
próby. Pewien młodzieniec zdobywa uzdrawiającą wodę dla chorej matki dlatego, że nie ulega pokusom
bogactwa i sławy, a ubogi czeladnik w „Złotej kaczce” odrzuca takie bogactwo, którym nie można się
podzielić, w zamian otrzymując proste lecz szczęśliwe życie.
Niespotykane formy teatralne, przepiękne lalki, barwne kostiumy to tylko namiastka tego
co przygotowali dla dzieci organizatorzy tego spektaklu.
Spotkanie autorskie z Panią
Dorotą Grzechowiak
6 października 2015 roku w Przedszkolu
Samorządowym w Starym Mieście odbyło się spotkanie
autorskie z Panią Dorotą Grzechowiak. Dzieci przedstawiły
teatrzyk „Czerwony Kapturek poznaje mieszkańców lasu”
z książki jej autorstwa
pt. „Krasnoludki
kochają przyrodę”,
a także zaśpiewały
piosenkę pt. „Smerfetka” skomponowaną przez Panią Dorotę
w 2004 roku. Przedstawienie wystawiły dzieci z grup 5- latków:
Jeżyki, Sarenki i Wiewiórki. Pani Dorota opowiedziała dzieciom
o swoich pasjach, miłości do przedszkolaków oraz zaprezentowała
napisane przez siebie książki. Przeczytała niektóre wiersze, w tym
swój pierwszy wiersz, który napisała w wieku 14 lat. Najmilszą
niespodziankę. Pani Dorota zostawiła na koniec przekazując na ręce Pani Dyrektor
napisany dla naszej placówki „Hymn Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście”
Wycieczka do lasu
Gumisie i Smerfy udały się na wycieczkę do
lasu w poszukiwaniu pierwszych oznak jesieni.
Dzieci szukały darów jesieni i poznawały las
wszystkimi zmysłami. Wsłuchiwały się
w leśną muzykę i podziwiały piękno
środowiska leśnego.
Teatrzyk Kukiełkowy "
Wyprawa do Afryki "
Dnia 21 października przedszkolaki z Liśca spotkały się
z teatrzykiem kukiełkowym, który przyjechał aż z Łodzi.
PRZEDSZKOLNI KUCHARZE
Zajęcia w przedszkolu to nie tylko uzupełnianie kart pracy, nauka
piosenek czy wierszy, ale także przygotowanie do życia. Nauczyciele
uczą dzieci samodzielności poprzez praktyczne działanie, tym razem
dzieciaki wcielały się w rolę kucharzy i przygotowywały różne pyszne potrawy
od sałatek, kanapek po pyszne ciasteczka.
PRZEPIS NA PYSZNE CIASTECZKA,
KTÓRE PIEKŁY DZIECI
- 0,5 kg mąki
- 20 dag. margaryny
- 5 dag. smalcu
- 3 żółtka
- 1 szk. cukru
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
- 1/4 szk. śmietany
Wyrobić z tego kruche ciasto, rozwałkować i wycinać kształty.
Piec 15 minut - aż będą brązowe.
I pięknie ozdobić czekoladą i kolorowym lukrem.
SMACZNEGO !!!
DZIEŃ DRZEWA
Październik to miesiąc w którym co
roku odbywa się w naszym przedszkolu dzień
drzewa. 10.10.2015 we wszystkich grupach
odbyły się zajęcia związane z tematyką
drzewa. Dzieci poznały budowę drzewa, jego
znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody.
Poznały także etapy wzrastania drzewa. Przedszkolaki wykonały pracę
plastyczną pt. „Drzewo”, które można było podziwiać w przedszkolnej
galerii znajdującej się na holu. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem
złożyły przysięgę, obiecując, że zawsze będą dbały o wszystkie drzewa.
Dzień postaci z bajek
Dnia 10.11.2015r. do naszego przedszkola przybyli goście z różnych stron świata.
Grupa Biedronek oraz Motylków uczestniczyła w obchodach Dnia Postaci z Bajek. W tym dniu dzieci
mogły przebrać się w stroje przedstawiające ich ulubionych bohaterów z baśni i bajek, które na co dzień
czytają lub oglądają. Na naszym przyjęciu można było spotkać Myszkę Miki, Roszpunkę, Księżniczki,
Piratów, Spiderman’ów, Małą Syrenkę, Kotki i wiele innych postaci, które zachwycały swoimi
kolorowymi strojami. Tego samego dnia do naszego przedszkola przyjechał również Teatr Lalek
z przedstawieniem "Nowe przygody Tomka Wszędobylskiego". "W zamku króla". Biedronki, Motylki
oraz Wiewiórki rozpoczęły obchody naszego święta od poznania Tomka Wszędobylskiego i jego
przygody z elektronową księgą. Następnie nasi najmłodsi wzięli udział we wspólnych zabawach przy
bajkowej muzyce. Dzieci były zachwycone, był to bardzo kolorowy, baśniowy dzień. P. K
Pasowanie na Przedszkolaka
3- latki z Przedszkola Samorządowego w Starym
Mieście jak i z oddziałów zamiejscowych mają już za sobą
pierwszą najważniejszą uroczystość, jaką jest „Pasowanie na
Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po
raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola
oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas
uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego
pobytu w przedszkolu. Śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze i dzielnie zmagały się
z zadaniami, które wytuczyły dla nich panie wychowawczynie.
Po zakończonej części artystycznej pani dyrektor Bożena Kaźmierczak dokonała
uroczystego pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom
oraz upominek. Następnie wszyscy goście zastali zaproszeni na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Wyjazd na Disney On Ice Magiczny Świat Lodu
Dnia 10 listopada 2015 roku dzieci z grupy „Jeżyków”
i „Sarenek” wybrały się na wycieczkę do Arena Atlas w Łodzi
na przedstawienie z serii „Disney on Ice”. Uczestnicy wzięli
udział w podróży do świata wyobraźni z udziałem ulubionych
postaci Disneya. Przedstawienie pozwoliło, między innymi,
pierwszy raz zobaczyć w Polsce na lodzie postacie takie jak: Myszka Miki, Minnie,
Donalda, Goofy’ego, i Daisy. W podróży do świata z ponadczasowych klasyków Disneya:
Króla Lwa, Małej Syrenki, Piotrusia Pana, Dzwoneczka, podmorskiej toni podwodnego
królestwa Arielki i filmu wszechczasów „Kraina Lodu” – na którą z niecierpliwością
oczekiwała żeńska część publiczności. Oprócz księżniczek Anny i Elsy, bałwana Olafa
czy handlarza bryłami lodu Kristoffa, mali i duzi widzowie dzięki międzynarodowej
plejadzie łyżwiarzy, ekscytującej choreografii i świetnej oprawie muzycznej, wypełnionej
znanymi hitami Disneya oraz klasykami rock-end-roll’a, nie ruszając się z miejsca mogli
wybrać się w urzekającą podróż.
Disney on Ice: 25 lat fantazji na lodzie” to przeżycie, które na długo zapadnie
w naszej pamięci .
Artykuł
Rodzicu, wyluzuj!
Czyli 5 rzeczy, w których rodzice mogą sobie nieco odpuścić.
Wychowywanie dzieci to niezwykła przygoda, mnóstwo radości i satysfakcji, ale też wiele
problemów i czekających wyzwań. Zewsząd płyną dobre rady i przestrogi, uwagi i podpowiedzi,
a presja na bycie idealną mamą i super tatą są ogromne. W telewizji celebryci i znane osoby
opowiadają o wychowywaniu dzieci z szerokim uśmiechem i namaszczeniem wręcz, a ich
rodzicielstwo wydaje się pozbawione niedoskonałości. Tymczasem Twój trzylatek jeszcze przed
śniadaniem doprowadził Cię do białej gorączki, a nastoletni syn przeżywa okres buntu, bardzo
intensywnego w dodatku. W poradniku, który pożyczyła Ci znajoma podają gotowe rozwiązania
problemu, ale Twoje dziecko jest tak wyjątkowe, że nie działa na niego nic.
Dwoisz się i troisz, martwisz, przejmujesz i denerwujesz - po prostu starasz się być najlepszym
rodzicem i robić wszystko dla dobra swojej pociechy. Twój wysiłek został właśnie dostrzeżony
i doceniony, dlatego dzisiaj dostaniesz nagrodę - oto pięć rzeczy związanych z wychowaniem
dziecka, w których możesz sobie (z czystym sumieniem) nieco odpuścić.
1. Jedzenie
Posiłki to drażliwy temat dla wielu rodziców. Często pora obiadowa przyprawia ich
o nadciśnienie, bo znowu ich niejadek zje za mało i będzie grymasić. Dlaczego
tak boimy się, że dziecko będzie głodne? Przecież mamy dla niego obiad,
kolację i pewnie ze cztery różne przekąski, za chwilę coś kupimy mu w sklepie
albo dostanie coś dobrego od babci, dziadka lub cioci-sąsiadki. Czasami warto
odpuścić i jeśli dziecko jest zdrowe, prawidłowo się rozwija i dobrze
funkcjonuje, to pozwólmy mu decydować o ilości zjadanego posiłku. Koniec z żywieniowym
terrorem, dajcie dzieciom szansę na poznanie naturalnych reakcji jego organizmu (czyli głodu),
a zamiast wciąż troszczyć się jedynie o ilość jedzenia, zadbajcie lepiej o jego jakość. Mniej
słodyczy, fast foodów i śmieciowego jedzenia, witajcie warzywa, owoce i pełnowartościowe
śniadania!
2. Czystość
Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci - znacie to powiedzenie? Jest w tym
wiele prawdy! Nie chodzi o to, żeby zamknąć łazienkę na klucz i czekać
aż warstwa brudu po kilku dniach sama odpadnie, ale by pozwolić
dzieciakom na swobodną zabawę bez konieczności dbania o nowe spodnie
w kancik, koronkową sukienkę lub lśniące lakierki. Super, że macie
pomysł na stylowe i modne ubranie, ale nie oczekujcie, że w ferworze
zabawy ktoś zwróci na to uwagę. Lepiej zostawić odświętne stroje na
imieniny cioci lub obiad u babci - dresów przy niedzielnym kotlecie teściowa pewnie by Ci nie
darowała ;)
3. Kontrola non stop
Pamiętaj, że Twoje dziecko rośnie i staje się coraz bardziej samodzielne - pozwól mu na to!
Daj mu możliwość wyboru, gdy będzie już na to gotowy, włącz w obowiązki domowe, pozwól
na niezależność i nie dawaj instrukcji stawiania każdego kroku. Popełni błąd, pomyli się? To
nieuniknione! Bądź blisko, gotowa do pomocy i wsparcia, ale nie wyręczaj swojej pociechy i nie
kontroluj jej 24 godziny na dobę - umiejętność samokontroli, przejęcia odpowiedzialności,
naprawiania błędów i wyciągania wniosków na przyszłość jest bardzo cenna i wręcz niezbędna.
A i dla Ciebie będzie to ułatwieniem - opuszczając na chwilę swój posterunek zyskasz czas na
odsapnięcie, relaks i zadbanie o siebie.
4. Co ludzie powiedzą?!
Twój maluch rzuca się w sklepie na podłogę i robi tzw. "padalca"
w nadziei, że jednak zmienisz zdanie i kupisz mu nowy samochodzik.
Ignorujesz jego zachowanie i spokojnie czekasz aż się uspokoi, ale ludzie
dookoła patrzą wyczekująco i zaczynają szeptać między sobą, a Ciebie
oblewa nagle zimny pot - jeszcze pomyślą, że jesteś złą matką.
Przede wszystkim nie przejmuj się innymi - i tak nie masz wpływu na ich opinie i to, co
powiedzą lub pomyślą. To ty znasz swoje dziecko, najlepiej wiesz, czego potrzebuje i tylko to
powinno Cię obchodzić. Trzymaj się metod, które działają i bądź pewna siebie, a złośliwy
komentarz sąsiadki puść mimo uszu.
5. Bycie idealnym rodzicem
Przede wszystkim tacy nie istnieją - i całe szczęście dla dzieciaków, serio! Bo fajnie jest widzieć
i wiedzieć, że nawet mama i tata, na których patrzy się z podziwem, mają swoje wady i słabości,
popełniają błędy, podnoszą się, gdy zdarzy im się upadek i potrafią z tym żyć. Rodzic, który ma
zawsze rację, wszystko robi perfekcyjnie i nigdy się nie myli jest wręcz nieludzki. Dla dziecka,
które dopiero uczy się wielu rzeczy, "dosięgnięcie" takiego ideału będzie niemożliwe i może
powodować frustrację i obniżenie jego samooceny. Nie przejmuj się swoimi wadami, pokaż
dziecku, że można pokochać swoje niedoskonałości i bądź po prostu wystarczająco dobrym,
kochającym i obecnym rodzicem. Więcej naprawdę nie trzeba.
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych,
które można wykonać w domu.
Wśród dzieci przedszkolnych dużą grupę stanowią dzieci
z wadą wymowy. Zadaniem nauczyciela jest pomoc tym dzieciom.
Poniżej prezentuję przykładowe ćwiczenia do zastosowania w terapii
jak i profilaktyce wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
PRZYKŁADY STOSOWANYCH ĆWICZEŃ:
* Ćwiczenia słuchowe – stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ
często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu
fonematycznego/ tzw. słuchu mownego/. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju
mowy dziecka.
Przykłady dla dzieci młodszych:
1. „ Co słyszę?” – dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i nasłuchują,
rozpoznają odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, ulicy.
2. „ Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, fajans,
metal, kamień, drewno itp. Toczenie różnych przedmiotów po podłodze
/np. piłki, kasztana, kamienia/, rozpoznawanie odgłosu przez dzieci.
3. Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie
– groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp.
4. Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą szklankę,
o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie wody (z wysokości,
z niska), drapanie po szkle, papierze, stole.
5. Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, ilości
dźwięków (dużo- mało), głośności (cicho – głośno).
6. Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika.
7. Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, itp.
8. Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp.
9. Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser,
suszarka, pralka
Przykłady dla dzieci starszych:
1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. (stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek,
klaszczemy tyle razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu).
2. Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie, badanie ile razy
opadnie żuchwa / na ręce/ przy wybrzmiewanie sylab.
3. Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po pierwszej sylabie wypowiedzianej przez
logopedę, nauczyciela, rodzica, a potem odwrotnie – dziecko zaczyna.
4. Dzielenie na sylaby imion dzieci /na początku łatwych/.
5. Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych.
6. Wyszukiwanie słów z podaną przez n-la sylabę.
Wyszukiwanie imion rozpoczynających się od samogłoski, następnie od podanej spółgłoski.
Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagłosu, np. ssssamolot, szszszafa.
Przy pomocy ilustracji – wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na daną głoskę.
9. Wydzielanie spółgłoski wygłosowej.
10. Dzielenie na głoski łatwych a następnie coraz trudniejszych słów.
11. Ćwiczenia z paronimami: bułka – półka, domek –Tomek, koza – kosa itp.
12. Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej.
7.
8.
"Pan Język na spacerze" Ćwiczenie artykulacyjne dla dzieci.
Wyobraź sobie, że jesteś panem Językiem, który w piękny, słoneczny dzień wybiera się na długi
spacer. Najpierw podziwiaj błękitne niebo (przesuwanie czubka języka od wałka dziąsłowego do
podniebienia miękkiego), potem piękne wzgórza (przesuwanie czubka języka po wewnętrznej
stronie policzków). Teraz policz drzewa (liczenie językiem górnych i dolnych zębów),
a następnie przyjrzyj się pasącemu się na łące koniowi (kląskanie). Wyciągnij się na zielonej
trawie (wysuwanie języka w kierunku nosa). Jesteś na szczycie. Pójdź w lewą stronę, a następnie
w prawą stronę (wysuwanie języka w kierunku lewego i prawego ucha)- tu spotykasz pięknego,
pręgowatego kota, który na śniadanie wypił mleko (dziecko mając szeroko otwarte usta oblizuje
wargi). Pokoloruj rysunek.
Ćwiczenia mięśni poprzecznych i podłużnych języka, rozciąganie wędzidełka
podjęzykowego. Osoba prowadząca zabawę wykonuje ćwiczenia języka razem z dzieckiem.
Tekst wyrazowo obrazkowy do wspólnego czytania z mamą i z tatą
Zajęcia terapeutyczne o charakterze
socjoterapeutycznym
Dzieci biorące udział w zajęciach terapeutycznych o charakterze socjoterapeutycznym poznają
różne metody pracy, jedną z nich jest TERAPIA ZABAWĄ.
Pełni ona funkcję diagnostyczną, dostarcza informacji na temat sposobów kontaktowania się z innymi
dziećmi. Pełni funkcję oczyszczającą. Pozwala oderwać się od rzeczywistości. Zapewnia bezpieczne
wyrażanie powstrzymywanych emocji. Najważniejszym walorem zabawy jest jej wolny wybór. Zabawy
są naturalną potrzebą dziecka. W przeciwieństwie do gier pozbawione są elementu rywalizacji
i współzawodnictwa, co sprzyja wywołaniu atmosfery spokoju i eliminuje stany napięcia emocjonalnego.
W zabawie dziecko może dokonać wyboru roli i pełnić ją w oparciu o nabyte doświadczenia.
Mottem terapii zabawy jest sentencja Konfucjusza:
„Powiedz mi- a zapomnę,
Pokaż mi-a zapamiętam,
Pozwól mi wziąć udział- a zrozumiem’’.
Dzięki stosowaniu metod, zasad pedagogiki zabawy łatwiej osiągnąć następujące cele:
- szybki sposób na poznanie się grupy,
- zintegrowanie grupy,
- sposób na zaistnienie w grupie,
- umiejętność wyrażania swoich uczuć i emocji,
- rozładowanie napięć, stresów,
- nawiązanie kontaktu z innymi dziećmi,
- poczucie bezpieczeństwa,
- wyzwolenie aktywności twórczej,
- poznanie możliwości ruchowych własnego ciała.
\
Terapia zabawą jest atrakcyjna, daje radość z uczestnictwa, wspólnego działania, tworzenia, poznania
siebie nawzajem oraz możliwości sukcesu.
Zabawy można podzielić na:
- zabawy na odreagowanie niepokoju i podenerwowania,
- zabawy na uspokojenie i spostrzegawczość,
- zabawy wzmacniające uwagę,
- zabawy na koncentrację z udziałem całego ciała,
- zabawy dla problemów z zachowaniem,
- zabawy dla problemów z zahamowaniem i wycofaniem,
- zabawy dla problemów z nadpobudliwością.
Zabawy na odreagowanie niepokoju, stresu i podenerwowania.
Zabawa ,, Śmiech mieszka w brzuszku”
Dzieci kładą się na plecach na obwodzie koła kładąc swoje dłonie na brzuchu kolegi po prawej
i po lewej stronie, tworząc łańcuch. Na sygnał nauczycielki pierwsze dziecko w kręgu zaczyna się
głośno śmiać, za nim następne, następne, trzymając dłonie na brzuszkach czujemy śmiech pod palcami.
Śmiejemy się tak głośno aby brzuch podskakiwał…Dzieci czują w brzuchu kolegi śmiech.
Zabawa „Puść – trzymaj”
Dzieci ustawiają się w szeregu jedno obok drugiego, do rąk dostają długą linę której się łapią.
Prowadzący wydaje komendy, na słowo "trzymaj" dzieci puszczają linę na słowo "puść" trzymają.
Kto się pomyli odpada z gry. Zwycięzcą zostaje ten kto wytrwa najdłużej.
Zabawa „Kto trafi do celu”.
Dzieci ustawiają się na linii, i ich zadaniem jest trafienie kasztanem do kółka narysowanego na ziemi
kredą przez prowadzącego, każdy z uczestników ma po trzy rzuty, następnie jest zmiana. Prowadząca
zapisuje punkty, wygrywa ten komu uda się najwięcej razy trafić w wyznaczone pole.
Zabawa „Kto pierwszy”
Dzielimy grupę dzieci na dwa lub trzy zespoły (w zależności od liczby uczestników zabawy). Następnie
wyznaczamy linię startu i mety. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze dotarcie na linię mety poruszając się
z użyciem dwóch jednakowej wielkości tekturowych kartek, robiąc to w ten sposób, że najpierw
kładziemy jedną kartkę papieru, stajemy na niej, a następnie drugą. Osoba, która stanie nogą na ziemi,
musi wrócić się na linię startu i rozpocząć zabawę jeszcze raz. Która drużyna wykona to najszybciej ta
wygrywa.
Zabawa „Zanieś miskę na drugą stronę”
Uczestnicy trzymają wyprostowaną chustę. Na niej stoi miska
z wodą. Zadanie grupy polega na przeniesieniu chusty na
wcześniej wyznaczone miejsce. Dodatkowym zadaniem może
być położenie jej na podłodze.
Kącik języka angielskiego
Whose toy? Match, say and colour. Czyja zabawka? Połącz, powiedz i pokoloruj.
Count and colour. Policz i pokoloruj.
Where is my teddy bear - in, on, under, between, next to? Gdzie jest mój miś - w, na, pod,
pomiędzy, obok?
Nasze Przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli Fundacji ABCXXI"Cała Polska czyta dzieciom".
Codzienne, głośne czytanie to trwały element w naszej pracy dydaktycznej. Dzieci lubią książki, a jeszcze
bardziej, gdy im się czyta. Codziennie czytamy wybrane przez nich wiersze, bajki, baśnie, opowiadania.
Dzieci mają swoje ulubione utwory i bohaterów. Czekają na porę, gdy nauczycielka weźmie do ręki
książkę, siądzie na stałym miejscu i rozpocznie lekturę.
Przy wyborze książek dla dzieci pomocą mogą być kryteria wyboru opracowane przez Fundację
ABCXXI oraz lista tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom.
ZŁOTA LISTA
książek polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”
Kategorie wiekowe należy rozumieć jako sugerowaną dolną granicę wieku dziecka przy
czytaniu mu na głos.
Wiek 0- 4 lata:
Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki - przytulanki
Paulette Bourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie
Jan Brzechwa - Wiersze i bajki
Gilbert Delahaye - seria o Martynce
Barbara Gawryluk - Dżok, legenda o psiej wierności
Danuta Gellnerowa – Cukrowe miasteczko
Anita Głowińska – Kicia Kocia (seria)
DimiterInkiow - Ja i moja siostra Klara (seria)
Czesław Janczarski - Miś Uszatek
Janosch - Ach, jak cudowna jest Panama (seria)
Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników
Hanna Łochocka – O wróbelku Elemelku
Sam McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
Nele Most, AnnetRudolph - Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno
Sven Nordqvist – Kiedy mały Findus się zgubił (seria)
Beata Ostrowicka - Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole; Ale ja tak chcę!
Joanna Papuzińska - Śpiące wierszyki
Eliza Piotrowska – Bajka o drzewie
Renata Piątkowska - Opowiadania z piaskownicy
Annie M.G. Schmidt – Julek i Julka (seria)
Małgorzata Strzałkowska – Zielony, żółty, rudy, brązowy
Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci
Wojciech Widłak - Pan Kuleczka (seria)
Wiek 4-6 lat:
Florence Atwater, Richard Atwater - Pan Popper ijegopingwiny
Hans Christian Andersen - Baśnie
Wiera Badalska – Ballada o kapryśnej królewnie
Grażyna Bąkiewicz - Kosmiczni odkrywcy - Franio i jego babcia
Jan Brzechwa – Pan Drops i jego trupa
Wanda Chotomska – Wiersze; Pięciopsiaczki
Carlo Collodi - Pinokio
Vaclav Ćtvrtek - Bajki z mchu i paproci; O gajowym Chrobotku ; Podróże furmana Szejtroczka
Iwona Czarkowska – Biuro zagubionych zabawek
Dorota Gellner – Przedszkolakom
EvaJanikovszky – Gdybym był dorosły
Grzegorz Janusz – Misiostwo świata
Hanna Januszewska – O Pleciudze
Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Sznurkowe historie, Maleńkie Królestwo królewny Aurelki
Lucyna Krzemieniecka - O Jasiu Kapeluszniku
Åsa Lind – Piaskowy Wilk
Astrid Lindgren - seria o PippiPończoszance; Emil ze Smalandii
Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle
Beata Majchrzak - Opowieść o błękitnym psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci #
Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka
Małgorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki
Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka
Pija Lindenbaum - Nusia i bracia łosie (seria)
Renata Piątkowska - Na wszystko jest sposób; Nie ma nudnych dni
Zofia Rogoszówna – Dzieci Pana Majstra
UlfStark – Cynamon i Trusia. Wiersze o złości i radości (seria)
Małgorzata Strzałkowska - Leśne Głupki; Wiersze do poduchy, Wyliczanki z pustej szklanki
Anna Świrszczyńska – Dziwny tygrys ; O chciwym Achmedzie
Julian Tuwim – Pan Maluśkiewicz i wieloryb
Danuta Wawiłow – Wiersze
Max Velthuijs - Żabka i obcy
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista
KOCHANI RODZICE
NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ,
DLATEGO - CZYTAJCIE SWOIM DZIECIOM
20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE!
Mamo, Tato poczytaj ze mną
Opowiastka dla Szymka
czyli dlaczego drzewa jesienią zmieniają kolor liści.
Dosyć dawno temu, jeszcze zanim Ty lub ja pojawiliśmy się na świecie, wszystkie drzewa
miały zawsze zielone liście. Gdy przychodziła jesień, liście kurczyły się, usychały i z cichym
szelestem spadały na ziemię: szyt, szyt... Ale wciąż były zielone. Drzewom to wcale nie
przeszkadzało i w ogóle się nie zastanawiały dlaczego tak jest, ale na pewnej leśnej polanie rósł
sobie młody dąbek. Nazywał się Żołędziowa Czapeczka. I taką miał naturę, że wszystko go
interesowało i wciąż dopytywał się: a dlaczego tak?
Któregoś dnia obudził się rano i zaraz przyszło mu do głowy takie pytanie:
- A dlaczego ja mam zielone liście? Przecież niebo zmienia swój kolor i chmury są ciągle inne
i nawet zając na zimę zmienia futerko z szarego na białe... A ja mam ciągle zielone liście i postanowił to zmienić. Napił się czystej, źródlanej wody, przyczesał liście i wyruszył w drogę.
(Drzewa potrafiły jeszcze wtedy chodzić, ale najczęściej im się nie chciało, więc wrastały zbyt
mocno w ziemię i nie mogły się już nigdzie ruszyć.) Wędrował przez góry i równiny, a każdego
kogo spotkał, pytał:
- A dlaczego ja mam zielone liście?
Oczywiście nikt mu nie umiał odpowiedzieć, aż w końcu spotkał starą, mądrą sosnę, która mu
poradziła:
- Idź wzdłuż Wielkiej Krętej Rzeki. U jej źródeł znajdziesz bożka Mitipata - pana tej krainy, jego
zapytaj.
Żołędziowa Czapeczka tak właśnie zrobił. Poszedł do źródeł Wielkiej Krętej Rzeki, a gdy
zobaczył małego człowieczka w zielonym ubraniu, domyślił się, że to jest Mitipata. Pokłonił mu
się, grzecznie przywitał, (bo to był dobrze wychowany dąbek) no i oczywiście zapytał:
- A dlaczego ja mam zielone liście?
Mitipata zamyślił się głęboko. W końcu powiedział:
- Nie mogę ci odpowiedzieć tak od razu, muszę się nad tym dobrze zastanowić. (Bo Mitipata
nigdy nie udzielał odpowiedzi bez namysłu). A ty rozgość się na mojej polanie.
Mijały dni, a Mitipata wciąż myślał. Żołędziowa Czapeczka czekał cierpliwie, bo wiedział, że
zadał trudne pytanie. Wiedział też, że trzeba cierpliwie czekać, bo lepiej dostać mądrą odpowiedź
po długim oczekiwaniu, niż głupią - zaraz. Wreszcie gdy po wielu dniach nadeszła jesień,
Mitipata wstał i powiedział:
- Właściwie nie wiem, dlaczego ty i inne drzewa macie zielone liście, ale na pewno masz rację, to
strasznie niesprawiedliwe i koniecznie to trzeba zmienić.
Zaraz też przywołał trzy sroki i kazał im rozgłosić po całej krainie, że każde drzewo chcące
zmienić kolor liści ma się zgłosić na jego polanie. Sroki odleciały, a wtedy Mitipata zwrócił się
do Żołędziowej Czapeczki:
- Zmianę koloru liści zaczniemy od ciebie. Jaki kolor najbardziej lubisz?
- Brązowy, brązowy! - Żołędziowa Czapeczka aż podskoczył z radości.
- Dobrze, niech będzie brązowy - i Mitipata zaczął się kręcić w kółko, a kręcił się tak szybko, że
nie było widać ani rąk, ani nóg, ani zielonego ubrania, a całą polanę zasnuł siwy dym. W końcu
dym opadł, Mitipata zatrzymał się, a Żołędziowa Czapeczka stwierdził ze zdziwieniem, że
wszystkie jego liście mają piękny, brązowy odcień. Uszczęśliwiony ucałował Mitipatę w oba
policzki i w nos i popędził do domu.
Jeszcze przez wiele dni przychodziły na leśną polanę różne drzewa i prosiły o zmianę koloru
liści, a Mitipata spełniał ich życzenia. Właśnie, dlatego jesienią jawor ma żółte liście w czarne
kropki, klon łaciate z przewagą czerwieni, jesion żółtozielone, brzoza złociste, zaś modrzewiowe
igiełki są żółtobrązowe. Nie wszystkim drzewom chciało się wyruszyć w tak daleką podróż i ich
liście są cały czas zielone - wiesz, które to drzewa?
Joanna Gornisiewicz
http://www.bajecznik.pl/bajki/04.html
Zabawy z mamą i z tatą
Budowanie z klocków, rysowanie kredkami, przebieranie lalek, domino i puzzle. Wiadomo, jest
tysiąc innych zajęć, które sprawiłyby wam, rodzicom, więcej radości. Po długim dniu chętnie byście
obejrzeli dobry film lub zakosztowali pachnącej kąpieli. Ale już od progu wita was pytanie: „Pobawisz
się ze mną?”. Zastanawialiście się, dlaczego dzieciom tak zależy na waszej obecności, choć kiepsko
kolorujecie? Ponieważ wcale nie chodzi im o auta, układanki i gry. Chodzi o to, by mieć przy sobie
najważniejsze osoby na świecie – czuć na sobie ich uwagę, móc z nimi rozmawiać, śmiać się i przytulać.
Godziny spędzone na dywanie to najcenniejszy prezent, jaki możecie ofiarować dzieciom. Bo żeby być
z nimi blisko, trzeba być dosłownie przy nich – na dywanie, boisku, w parku.
Spędzanie czasu z dziećmi to także świetna inwestycja na przyszłość. Podczas zabawy nawiązuje się
między wami silna relacja, dziecko nabiera do was zaufania i jest szczęśliwe.
Ziemniaczkowe pieczątki
Zabawa dobrze wszystkim znana, polega na tworzeniu pieczątek z
ziemniaków, zanurzaniu ich w farbie i stemplowaniu np. kartek.
Malowanie kamieni
Podczas spaceru dziecko znajdzie sobie mały kamyk, który później ozdobi.
Można sprecyzować malowanie kamieni do tworzenia na przykład samych
zwierzątek. Nie potrzeba wiele przygotowań, wystarczą zwykłe kamienie oraz
farby lub kredki woskowe.
Zabawa w ciepło i zimno
Jest to prosta zabawa polegająca na schowaniu jakiegoś przedmiotu przez uczestników zabawy. Jedna
z osób, która na ten czas musiała opuścić miejsce wraca i po podpowiedziach szuka danego przedmiotu.
Uczestnicy podpowiada mu mówiąc „ciepło”, jeśli znajduje się blisko przedmiotu lub „zimno”, jeśli jest
daleko od przedmiotu. Jeśli zaś dziecko jest bardzo blisko, wówczas krzyczymy „gorąco”, a gdy za
daleko, krzyczymy „mróz”. Gdy przedmiot zostaje znaleziony, zabawę od początku rozpoczyna kolejny
uczestnik.
Piłka i kolory
Zabawa ta jest bardzo prosta. Można bawić się w nią dwie osoby, ale im więcej dzieci,
tym zabawa weselsza. Niezbędna jest piłka, którą rzuca się do siebie wymieniając
kolory. Na hasło „czarny” piłki nie można złapać. Jeśli bawimy się w tę zabawę w
więcej niż dwie osoby, to uczestnik, który złapał piłkę na kolorze czarnym odpada
z gry. Zabawa ta uczy dzieci łapać piłkę oraz rozwija ich myślenie.
Rodzina - zabawa paluszkowa
Ten pierwszy - to nasz dziadziuś (pokazujemy kciuk).
A obok - babunia (drugi palec).
Największy - to tatuś (pokazujemy środkowy palec).
A przy nim - mamunia (pokazujemy czwarty palec).
A to jest - dziecinka mała (pokazujemy mały palec).
Tralalala, la, la...
A to moja - rączka cała!
Tralalala, la, la...
Literatura: K. Sąsiadek „Zabawy paluszkowe”
Kącik małego muzyka
MAŁY JEŻYK
1. Mały jeżyk jak kuleczka
idzie dróżką do miasteczka.
A w miasteczku, to jest fakt,
żyją jeże już od lat.
Ref. W parkach, krzakach i gęstwinach
spacerują po ścieżynach.
Chodzą jeże tu i tam.
Jak nie wierzysz, zobacz sam.
2. Gdy przychodzi złota jesień,
mały jeżyk jabłko niesie.
Złoty listek z nieba spada,
jeżom bajkę opowiada.
Ref. W parkach, krzakach i gęstwinach,
śpią jeżyki na ścieżynach.
Listek śpiewa im do snu
kołysankę li, li, lu.
http://www.przedszkole159.com.pl/index.php/piosenki-motylki/items/teksty-piosenek-iwierszykow.91.html
Pani Jesień – Zofia Dąbrowska
Przeszedł sobie dawno
śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik
Dała pani jesień...
Słonko takie śpiące,
coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.
W cieniu, pod drzewami
cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany.
Lecą liście z drzewa
różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.
Jeszcze niby ciepło,
słonko świeci, grzeje...
aż tu nagle skądejś
wichrzysko zawieje.
Chmur wielkich deszczowych
nazbiera, napędzi...
tak się pan listopad
nauwija wszędzie.
Kosz pełen zagadek
Ma nóżkę, nie ma buta, ma kapelusz, nie ma głowy
Czasem gorzki i trujący
Częściej smaczny i zdrowy (grzyb)
Ma listki zielone, drobniutko strzyżone
Jesienią się stroi, w korale czerwone ( jarzębina)
Mieszkam w zielonej łupinie
Lecz m i się nudzi – więc, brązowe wkładam ubranie,
by spaść na ziemię jesienią bęc ( kasztan)
Co roku drzewa, stroją się w ich zieleń
Co roku jesień, ziemię nimi ściele
Wiszą na drzewach wiosną i latem
Ale jesienią ulatują z wiatrem (liście)
Nie las, nie park, choć się zieleni
Jabłka, gruszki, śliwki, znajdziesz tam na jesieni ( sad)
Skórka fioletowa, a miąższ pod nią złoty
Smakuje wybornie, wszyscy wiecie o tym ( śliwka)
Jesienią na gruszy, dużo gruszek będzie
A co będzie na dębie? Wiadomo.... ( żołędzie)
Skacze po lesie, z wielkiej uciechy
że ma w spiżarni smaczne orzechy.
Zebrała je jesienią,
gdy drzewa na złoto się rumienią ( wiewiórka)
Co tak w szyby dzwoni?
Kiedy chmurka łzy roni?
Kiedy pada........ (deszcz)
Kącik malucha - malowanki, zgadywanki
Ile grzybów widzisz na obrazku?
Ile spadających liści widzisz?
Czego jest więcej: grzybów czy liści?
Za pomocą ołówka/kredki połącz kropkowane wzorki na rajstopkach i szaliku Jesieni.
Gdzie ukryła się wiewiórka? Jakie inne zwierzęta widzisz na obrazku?
Pokoloruj starannie obrazek.
http://czapkakrasnala.blox.pl/2013/10/Kolorowanka-z-zadaniami-Jesien.html
http://chomikuj.pl/szate1/DLA+DZIECI/KARTY+PRACY+-+TEMATYCZNE/Jesie*c5*84/jesienne+karty+pracy

Podobne dokumenty