Katalog Towarów i Usług OUPiS Filia w Szczecinie

Komentarze

Transkrypt

Katalog Towarów i Usług OUPiS Filia w Szczecinie
ZG ZNP OUP I S SZCZECIN
AL .
P APIEŻA J ANA P AWŁA II 2
TEL/FAX.: 91 434-23-44
K ATALOG TOWARÓW
I USŁUG
ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH
I SOCJALNYCH W SZCZECINIE
Tel/Fax. : 91-434-23-44
al. Papież a Jana Pawła II 2
70-413 Szczecin
K URSY ,
SZKOLENIA , POLIGRAFIA ,
NADRUK SUBLIMACYJNY
S TR . 2
Zarząd Główny Związek Nauczycielstwa Polskiego
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Szczecinie
www.szczecin.oupis.pl
[email protected]
Tel/fax.: 91 434-23-44, 508-097-653
al. Papieża Jana Pawła II 2, 70-413 Szczecin
Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 8.00 do 16.00
ZAJĘCIA DODATKOWE
S TR . 38
S PIS TREŚCI
S TR . 3
Temat: Malowanie na szkle – witraże
Przebieg zajęć:
KURSY I SZKOLENIA:
1. Pogadanka o malarstwie prymitywnym na szkle
- oglądanie albumów z rycinami
2. Omówienie techniki wykonania pracy:
- rozdanie materiałów
- nałożenie konturu
- wypełnianie kolorem
Materiały:
- BHP
- PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
- PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- AWANS ZAWODOWY
- KURS NA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI
I MŁODZIEZY ORAZ WYCIECZEK SZKOLNYCH
- KURS NA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW W PLACÓWKACH
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
- SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
- BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE
- KURSY KOMPUTEROWE
- JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ I AGRESJĄ
USŁUGI POLIGRAFICZNE:
Szablony
Antyramy 15cm x 10cm
Konturówki
Farby do szkła
Pędzle
- NADRUK NA PAPIERZE SAMOPRZYLEPNYM
- TECZKI NA DOKUMENTY
- NOTESY KLEJONE, BINDOWANE
- ZAPROSZENIA
- WYDRUK BANNEROWY
- BROSZURY, KATALOGI, KSIĄŻECZKI
- KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
- KALENDARZE PLAKATOWE, JEDNODZIELNE, TRÓJDZIELNE
NADRUK SUBLIMACYJNY:
Cele zajęć:
Zapoznanie z kierunkami w sztuce oraz techniką malowania
na szkle. Ćwiczenia praktyczne.
Cena : 10 zł / os.
( w cenie zapewnione wszelkie potrzebne materiały )
Cena obejmuje 2 spotkania
Wiek uczestników : od 3 klasy Szkoły Podstawowej
FOTO KUBKI
PODKŁADKI POD MYSZ
FOTO TALERZE
GADŻETY CERAMICZNE
GADŻETY REKLAMOWE
TEKSTYLIA
FOTO SZYLDY
ZAJĘCIA DODATKOWE:
DOGOTERAPIA
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
JĘZYKI OBCE
ZAJĘCIA SPORTOWO —REKREACYJNE
ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51
WARSZTATY PLASTYCZNE
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 4
BHP
Szklenia okresowe BHP
S TR . 37
Temat: Upominek regionalny
Przebieg zajęć:
Cena*
Czas trwania
Robotnicze
40zł
8h
Administracyjno – biurowe
40zł
8h
Pracodawcy
90zł
16h
dla stanowisk :
ZAJĘCIA DODATKOWE
1. Pogadanka o regionie
- wybieranie symboli regionalnych
- co można zrobić z muszelek
2. Ćwiczenia manualne:
- nawlekanie muszelek na druciki
- montaż ( skręcanie drzewka)
Osoby kierujące pracownikami
80zł
16h
Inżynieryjno - techniczne
160zł
16h
- naklejanie drzewka na kamień
- montaż kompozycji
Materiały:
*podane ceny dotyczą placówek oświatowych
25 szt. Małych muszelek
Polecamy również:

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Opracowanie stanowiskowej analizy ryzyka
zawodowego
Konsultacje z zakresu BHP i Prawa Pracy

Realizacja zadań służby BHP w zakładzie pracy

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej


21 szt. Drucików
1 kamyk
1 podkładka z wierszykiem
Klej magik lub pistolet z klejem na gorąco
Cele zajęć:
Przybliżenie tematyki regionalnej i rozbudzenie patriotyzmu
regionalnego. Usprawnienie manualne.
Cena : 10 zł / os.
( w cenie zapewnione wszelkie potrzebne materiały )
*Ceny ustalane indywidualnie
Wiek uczestników : 5-6 lat
S TR . 36
ZAJĘCIA DODATKOWE
Temat: Zabawy z gipsem
Przebieg zajęć:
1. Pogadanka o gipsie
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 5
SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDLEKARSKIEJ
– zastosowanie gipsu
- wiązanie gipsu ( skąd to ciepło?)
2. Eksperymenty z gipsem:
- wykonywanie odlewu dłoni
- opis odlewu
- wyrycie daty i podpisu
3. Pomalowanie suchego odlewu ( serduszko na patyczku)
Materiały:
Foremka na odlew dłoni
Gips
Odlew gipsowy
Farby i pędzle
W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo oraz życie ludzi
stawiane jest ponad wszystko.
Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym czy potrafilibyście
udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej ?
W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, w których
od naszych umiejętności, naszej postawy i wiedzy zależy życie
drugiego człowieka
Pierwsza Pomoc
Cena
Przedlekarska
Czas
trwania
60zł
(1h45min)
6h
.
Podkładka na stolik
Przyrządy do rozrabiania masy gipsowej
Cele zajęć:
Zapoznanie z materiałem, jego pochodzeniem i zastosowaniem,
Ćwiczenia z gipsem mokrym i suchym.
Cena : 10 zł / os.
( w cenie zapewnione wszelkie potrzebne materiały )
Wiek uczestników : 5-6 lat
Program szkolenia Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
został opracowany przez specjalistów z dziedziny
ratownictwa medycznego.
Nasz program dostosowany jest specyfiki pracy
w środowisku oświatowym, dzięki czemu zostaną
omówione zagadnienia najbardziej istotne.
Uczestnicy otrzymują materiały oraz zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia
S TR . 6
KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDLEKARSKIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Szanowni Dyrektorzy
i Nauczyciele!
Przygotowaliśmy dla Waszych
uczniów specjalną ofertę szkolenia
z zakresu udzielania Pierwszej
Pomocy Przedlekarskiej.
Szkolenie obejmuję naukę
C ENA : 16,00 ZŁ
podstawowych zabiegów
G RUPA MAKSIMUM 40
resuscytacyjnych
OSOBOWA ,
( BLS— Basic Life Suport).
Uczestnicy otrzymują certyfikaty.
ZAJĘCIA DODATKOWE
S TR . 35
ZAJĘCIA DODATKOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51
Zajęcia dodatkowe, prowadzone są przez wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną posiadającą wszystkie wymagane
uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć
Nasza oferta kierowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży
ale również dla osób dorosłych
chcących zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

Nauka pływania

Siłownia
SZKOLENIE MODUŁOWE

Aerobic
Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Gimnastyka kręgosłupa

Zajęcia na Basenie
CENA DO NEGOCJACJI
* Pierwsza pomoc w przypadku niewydolność krążeniowej i oddechowej
* Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
* Pierwsza pomoc w przypadkach zaburzeń oddychania
Bilety oraz karnety na zajęcia można nabyć
w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie,
* Pierwsza pomoc w przypadku zranień
* Pierwsza pomoc w przypadku ran głębokich
* Pierwsza pomoc w przypadkach pogryzień przez zwierzęta
* Pierwsza pomoc w przypadkach złamań, zwichnięć i skręceń kończyn
która znajduje się przy ul. Jodłowej 21
tel. 91 4-523-324
S TR . 34
ZAJĘCIA DODATKOWE
Oferujemy Państwu zajęcia dodatkowe w przedszkolach,
dzięki którym Wasze Dzieci mogą rozwijać się zarówno
fizycznie jak i intelektualnie od najmłodszych lat.
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 7
C.D SZKOLENIE Z ZAKRESU
PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani
* Pierwsza pomoc w przypadkach podejrzeń urazu kręgosłupa
nauczyciele i instruktorzy.
* Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń termicznych
W szczególności polecamy :
* Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń chemicznych
* Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym

Rytmikę
* Pierwsza pomoc w przypadku nagłych urazów narządów wewnętrznych

Logopedę
*Pierwsza pomoc oraz rozpoznanie stanu odwodnienia organizmu – zagrożenia

Język niemiecki
życia dziecka

Język angielski
* Pierwsza pomoc oraz charakterystyka zatruć rożnego pochodzenia

Zajęcia plastyczne

Karate

Taniec

Dogoterapię

gimnastykę korekcyjną
* Praktyczne metody udzielania pierwszej pomocy w celu przywrócenia krążenia
oraz akcji oddechowej
* Praktyczne metody udzielania pierwszej pomocy w zakresie automatycznej
defibrylacji w celu przywrócenia zatrzymanej akcji serca (AED)
* Praktyczne metody opisujące zasady współpracy osoby udzielającej pierwszej
pomocy z instytucjami ratownictwa medycznego przejmującymi opiekę nad
poszkodowanym
* Omówienie problematyki pierwszej pomocy w celu ratowania i podtrzymywania
Serdecznie zapraszamy również do skorzystania
z oferty przeznaczonej dla dzieci i młodzieży
dotyczącej zajęć dodatkowych w szkołach:
podstawowych, gimnazjach oraz szkołach
ponadgimnazjalnych.
życia w nagłych wypadkach w świetle zagadnień BHP
Wszystkie wyżej wymienione moduły można łączyć ze sobą, tworząc tym samym
program szkolenia dostosowany do Państwa potrzeb.
*Na realizację jednego modułu należy przeznaczyć mniej więcej 45 minut.
S TR . 8
KURSY I SZKOLENIA
A WANS ZAWODOWY
NADRUK SUBLIMACYJNY
S TR . 33
FOTO PUZZLE A4, A5
Korzystając z doświadczenia innych, praktycznych informacji
i rad, stosując sprawdzone wzorce i schematy zaoszczędzisz
sobie wiele niepotrzebnej pracy
CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
Program szkolenia obejmuje :

przygotowanie planu rozwoju zawodowego

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

sposób dokumentowania planu rozwoju i spełnienia
wymagań kwalifikacyjnych

przygotowanie wniosku i kompletowanie dokumentacji dla
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO
RÓWNIEŻ WIELE INNYCH TOWARÓW
DOSTĘPNYCH „NA TELEFON „ M.IN.:
Metalowe zakładki do książek;
Wisiorki (nieśmiertelniki);
Pudełka na płyty; torby reklamowe ;
Szkolenie - Warsztaty
Fartuszki; kocyki; ceraty na stół etc.;.
w zakresie przygotowania
dokumentacji w procedurze
91-434-23-44
uzyskiwania stopni awansu
zawodowego nauczycieli
Zapraszamy!!!
CENA: 40,00ZŁ
CZAS TRWANIA :
WYKŁAD— 90 MIN.
45 MIN FORMY
WARSZTATOWEJ
S TR . 32
NADRUK SUBLIMACYJNY
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 9
KURS KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU
FOTO KAMIZELKA ODBLASKOWA
DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYCIECZEK SZKOLNYCH
Wychodząc naprzeciw konieczności realizacji przez nauczycieli zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
91-434-23-44
FOTO CZAPKA Z PROSTYM DASZKIEM
(NADRUK NA DASZKU)
Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalną pozwalającą na
wypełnienie nałożonych obowiązków w sposób najbardziej
W świetle rozporządzenia MEN (§11) placówką wypoczynku może kierować:
- nauczyciel
CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
91-434-23-44
-czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie
- inna osoba posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo- wychowawczej
lub dydaktyczno – wychowawczej , spełniająca następujące warunki:
1. musi mieć ukończone 18 lat życia
FOTO WIZYTÓWKI METALOWE ZŁOTE/
SREBRNE,
PAKIET 10 SZTUK
CENA: 12, 00ZŁ
2.posiadać co najmniej średnie wykształcenie
3. posiadać odpowiednie warunki zdrowotne , potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
4. posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba , o których wcześniej mowa muszą posiadać ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
DLA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Kurs
FOTO SZKLANA DESKA DO
KROJENIA
CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
91-434-23-44
Kurs na Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz
Wycieczek Szkolnych
Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
Kurs Kierowników Placówek Wycieczek Szkolnych
Cena
60zł
Czas trwania
13h
40zł
10h
40zł
10h
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 10
NADRUK SUBLIMACYJNY
KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW
W PLACÓWKACH WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Uprawniający pełnoletnich absolwentów szkół
średnich do pracy w charakterze wychowawcy
w placówkach wypoczynku
dzieci i młodzieży.
FOTO LUSTERKO OKRĄGŁE
CENA: 11,50ZŁ
FOTO T- SHIRT BIAŁY
140g/m2
Osoba zakwalifikowana na kurs musi spełniać
następujące warunki :
CENA:
LOGO/NAPIS-19,00ZŁ
FOTO-21,00ZŁ
*
ukończone 18 lat życia
*
posiadać co najmniej średnie wykształcenie
*
posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim
*
posiadać predyspozycję do pracy wychowawczej z dziećmi
FOTO KRAWAT SATYNOWY
SREBRNY
300g/m2
i młodzieżą.
CENA:
LOGO/NAPIS-17,20ZŁ
FOTO-18,00ZŁ
Kurs dla Kandydatów
na Wychowawców
w Placówkach Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży
Cena
140 zł
Czas trwania
36h(1h-45min)
FOTO ŚLINIAK
CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
91-434-23-44
S TR . 31
S TR . 30
NADRUK SUBLIMACYJNY
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 11
SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA
FOTO BRELOK CHROMOWANY
PROSTOKATNY+ PUDEŁECZKO
CZARNE
CENA: 9,00 ZŁ
FOTO BRELOK CHROMOWANY MIX +
PUDEŁECZKO CZARNE
W SZKOLE
nowość !
Szkolenie „ Bezpieczeństwo ucznia w szkole”,
realizowane jest na podstawie programu stworzonego
przez specjalistów z wieloletnią praktyką pracy
w placówkach oświatowych, konsultowana z przedstawicielami PiP, Komendy Wojewódzkiej Wydziału
Prewencji oraz psychologami i pedagogami.
Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące min:
- relacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa ucznia w szkolenia,
CENA: 10,20ZŁ
- procedur postępowania wobec uczniów pełnoletnich,
- zasad bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz
postępowanie w razie wypadku,
FOTO PAPIEROŚNICA
odpowiedzialność nauczyciela, wychowawcy za nieprzestrzeganie
przepisów z zakresu sprawowania opieki nad uczniem,
CENA: 21,30ZŁ
wychowankiem.
Szkolenie kierowane do Rad Pedagogicznych Placówek Oświatowych
FOTO NOTES Z LUSTERKIEM
Bezpieczeństwo ucznia
w szkole
Cena
50zł
CENA:
LOGO/NAPIS-14,20ZŁ
FOTO-15,40ZŁ
Cena dotyczy grupy
minimum 20 osobowej
Czas trwania
5,5 h
S TR . 12
KURSY I SZKOLENIA
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 29
KURSY KOMPUTEROWE
Oferujemy Państwu szkolenia – warsztaty
w zakresie:
FOTO BLACHA METALOWA
SREBRNA A5
obsługi edytora tekstowego WORD
W skład szkolenia wchodzą podstawy pracy z programem,
podstawowe operacje, formatowanie oraz edycja tekstu a także praca
z grafiką i obiektami rysunkowymi, tworzenie tabeli zmiana wyglądu
strony. Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia formularzy
listowych, porady przy tworzeniu podania oraz tekstów oficjalnych.
obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL
Program tego szkolenia ma na celu nauczenie podstaw pracy
z programem a także wszelkich operacji z nim związanych, wyszukiwanie i zaznaczanie danych, formuły oraz funkcje, wykresy oraz analizę
danych.
podstawowej obsługi komputera, pracy w systemie operacyjnym
Windows, korzystania z poczty elektronicznej/ e – mail/,
korzystania z Internetu
Szkolenie dotyczące podstaw obsługi komputera, obejmuje jak
sama nazwa wskazuje ułatwienie początków pracy z komputerem
np.: przechowywanie danych na dysku, wyszukiwanie dokumentów,
uruchamianie programów, zasady oraz obsługa programu „Internet
Explorer”, wyszukiwanie informacji w Internecie oraz ich zapisywanie
na dyskach, drukowanie dokumentów, obsługa skrzynki e – mail itp.
CENA:
LOGO/NAPIS-11,70 ZŁ
FOTO-12,30 ZŁ
FOTO SZYLD ZŁOTY A4 Z PODKŁADEM
DREWNIANYM.
Idealny na trofea, dyplomy, zdjęcia
20x30cm
CENA:
LOGO/NAPIS-32,20ZŁ
FOTO-34,70 ZŁ
FOTO SZYLD SREBRNY A5 Z
PODKŁADEM DREWNIANYM
CENA:
LOGO/NAPIS-27,90 ZŁ
FOTO– 28,50ZŁ
WIZYTOWNIK
9,5cmx 7cm
5cmx7,5cm– nadruk
CENA:
LOGO/NAPIS-15,20ZŁ
FOTO-16,40ZŁ
S TR . 28
NADRUK SUBLIMACYJNY
FOTO TALERZ BIAŁY + PODSTAWKA
18CM/nadruk 12CM
CENA:
LOGO/NAPIS-12,85 ZŁ
FOTO-13,30 ZŁ
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 13
KURSY KOMPUTEROWE
OBSŁUGA EDYTORA TEKSTOWEGO
WORD
CENA: 100,00 ZŁ
CZAS TRWANIA: 6H
FOTO TALERZ METALOWY +
PODSTAWKA 15cm/nadruk 9,7cm
CENA:
LOGO/NAPIS-21,60 ZŁ
FOTO– 24,60ZŁ
FOTO PŁYTKA CERAMICZNA 20x25cm
/grubość 5mm/kl.A+
CENA:
LOGO/NAPIS-12,30 ZŁ
FOTO-14,00ZŁ
FOTO BLACHA METALOWA ZŁOTA A4
20x30cm
CENA:
LOGO/NAPIS-15,00ZŁ
FOTO– 17,50ZŁ
OBSŁUGA ARKUSZA
KALKULACYJNEGO EXCEL
CENA: 100,00 ZŁ
CZAS TRWANIA: 6 H
PODSTAWOWA OBSŁUGA
KOMPUTERA
CENA: 100,00 ZŁ
CZAS TRWANIA: 6 H
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 14
NADRUK SUBLIMACYJNY
S TR . 27
JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ I AGRESJĄ ?
Szkolenie oparte jest na programie Treningu
Zastępowania Agresji oraz elementach treningu
umiejętności wychowawczych
„Szkoła dla Rodziców i wychowawców”.
Tematyka spotkań:
*Agresja, jej rodzaje i przejawy; duża i mała agresja; różnica między
agresją i zabawą; poglądy dotyczące powstawania agresji; „szkoły”
agresji.
*Złość i gniew jako „niewygodne” uczucia; typy złości; źródła złości;
etapy wyrażania gniewu; „drabina gniewu”; złość jako reakcja
na niezaspokojone potrzeby.
*Radzenie sobie ze złością; elementy treningu kontroli złości: sygnały
złości, reduktory złości, monity i nagrody; radzenie sobie z czyjąś
złością; sposoby adekwatnego wyrażania swojej złości i reagowania
na cudzą złość; przytwierdzanie uczuć.
*Elementy treningu umiejętności społecznych – jako metoda
zapobiegania agresji; rodzaje umiejętności społecznych; ćwiczenia
w modelowaniu konkretnych umiejętności.
*Analiza konkretnych przypadków z wykorzystaniem zdobytych
wiadomości. Próby konstruowania programu dotyczącego
zapobiegania agresji.
„ Jak Radzic sobie
ze Złością i agresją”
*15h ( 5 spotkań po 3h)
Cena
Czas trwania
120zł
15h
FOTO KUBEK SZKLANY
SZRONIONY
330ml
CENA:
LOGO/NAPIS– 12,90 ZŁ
FOTO– 13,60 ZŁ
FOTO SKARBONKA BIAŁA
8,2cm x 9,5 cm
CENA:
LOGO/NAPIS– 13,90 ZŁ
FOTO– 14,60ZŁ
FOTO PODKŁADKA POD MYSZ
Grubość 4mm, 25x19cm
CENA:
LOGO/NAPIS– 6,50 ZŁ
FOTO– 7,40ZŁ
FOTO BALON
SERCE, KOŁO A4
CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
91-434-23-44
S TR . 26
NADRUK SUBLIMACYJNY
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 15
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
FOTO KUBEK Z KOLOROWYM
WNĘTRZEM
330 ml
8,2cm x 9,5cm
CENA:
LOGO/NAPIS– 9,90 ZŁ
FOTO– 10, 50ZŁ
1. Trening negocjacyjny – wprowadzenie w podstawowe zasady
oraz
uzyskanie
doświadczeń
umożliwiających
efektywną
i partnerską współpracę w zespole
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna, zasady negocjacji i mediacji,
podstawy socjoterapii.
FOTO KUBEK Z KOLOROWYM UCHEM
330ml
8,2cm x 9,5 cm
CENA:
LOGO/NAPIS– 9,90 ZŁ
FOTO– 10, 50ZŁ
3.Kształtowanie samoświadomości, autoprezentacji, nawiązywanie
i podtrzymywanie kontaktu, empatii
i sposoby jej wyrażania,
radzenie sobie z konfliktami, lękiem, niską samooceną.
4. Rola szkoły w przeciwdziałaniu narkomanii.
5. Szkolenia połączone z warsztatami z zakresu profilaktyki
FOTO KUBEK BIAŁY Z UCHEM
NA 3 PALCE 8,2 cm x9,5cm
450ml
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
CENA:
LOGO/NAPIS– 9,90 ZŁ
FOTO– 10, 50ZŁ
6. Wybrane zagadnienia z psychologii uzależnień ( narkotyki)-
w szczególności narkomani dostosowanie szkoleń do problemu danego
środowiska).
osobowość, potrzeby, ucieczka przed emocjami, aspekty psychologiczne, obraz świata ... Jak radzić sobie w tym świecie?
FOTO KUBEK ZŁOTY/SREBRNY
POŁYSK+ EFEKT ALU 330ml
8,2cm x 9,5 cm
CENA:
LOGO/NAPIS– 15,40 ZŁ
FOTO– 16,00 ZŁ
7. Przemoc – skala problemu, mechanizmy powstawania przemocy,
ofiara i kat, praca z dzieckiem – ofiarą przemocy, praca z rodziną.
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 16
NADRUK SUBLIMACYJNY
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
8. Źródła agresji nieświadomej tkwiące w postawie nauczyciela,
jego wpływ na zachowanie i postawę ucznia (wyniki nauczania)
FOTO FILIŻANKA BIAŁA
Z PODSTAWKĄ + ŁYŻECZKA
7,5cm x 5cm
a w dalszej perspektywie na życie rodzinne nauczycieli.
9. Typy klientów (np. rodziców, petentów, itp.) a problemy
zachowawcze – postawy
radzenia
sobie
z
nimi
CENA: 18,50 ZŁ
roszczeniowe, lękowe, itp. i sposoby
przez
pracowników.
Wspomaganie
FOTO KUBEK BIAŁY + KARTONIK
8,2 cm x 9,5 cm
w rozwiązywaniu problemów.
10. Postawy dorosłych wobec dzieci. Rozsądne stawianie granic.
Rodzaje i sposoby
rozwiązywanie
rozpoznawania uczuć oraz propozycje
problemów
i
konfliktów
w
domu
(szkolenie dla rodziców).
11. Psychologiczne podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi
– dobór kadr.
12. ABC współpracy z rodzicami
w szkole, w środowisku
lokalnym.
13.Uczeń trudny wychowawczo - co robić aby nie zniszczyć
CENA:
LOGO/NAPIS– 7, 30 ZŁ
FOTO—9,10 ZŁ
FOTO KUBEK MAGICZNY
CZARNY/ CZERWONY
8,2cm x 9,5 cm
CENA:
LOGO/NAPIS– 16,40 ZŁ
FOTO– 17, 30 ZŁ
młodego człowieka a pomóc mu odkrywać w sobie wartości
akceptowane społecznie.
14. Złość jak sobie z nią radzić
15. Agresja w szkole i w rodzinie jak przeciwdziałać.
16. Dzieci osób uzależnionych - narkotyki- jak pomagać.
KUBEK TERMICZNY SREBRNY
8,2cm x 14,5 cm
CENA: 27, 70 ZŁ
S TR . 25
S TR . 24
USŁUGI POLIGRAFICZNE
KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA
WZORY DO WYBORU/WŁASNE
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 17
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
17. Samotność w szkole drogą do uzależnień (narkotyki, alkohol,
Internet itp.).
CENA USTALANA
INDYWIDUALNIE
18. Miłość – wszystko o tym aby jej nie zniszczyć , jak się do niej
przygotować.
19. Kierowanie i zarządzanie klasą – nauczyciel który wie i działa.
20. Źródła uzależnień – i sposoby przeciwdziałania (warsztaty).
KALENDARZ TRÓJDZIELNY
Z WŁASNYM NAGŁÓWKIEM
21.. Aktywne słuchanie – co tak naprawdę mówi do nas uczeń-
CENA: 10, 00 ZŁ
22. Trudny uczeń –ale czy na pewno?
wołanie o pomoc .
23. Przemoc emocjonalna.
24. Przemoc seksualna.
KALENDARZ PLAKATOWY A3+
25. Przemoc –panel – jak przeciwdziałać.
26. Etyka zawodu nauczyciela – czy wiesz już wszystko.
CENA: 3, 00ZŁ
27.
Formy
pomocy
rodzinie
przemocowej
aby nie zranić.
28. Społeczne uwarunkowania uzależnień.
KALENDARZ JEDNODZIELNY
Z WŁASNYM NAGŁÓWKIEM
CENA: 5, 00 ZŁ
29. Relaksacja – Szulca Momona itp.
30. Współuzależniony –narkotyki , alkohol.
31. Uzależnienia.
–
jak
pomóc
S TR . 18
KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
USŁUGI POLIGRAFICZNE
32. Kobieta ofiarą przemocy w rodzinie.
NOTES A5 BINDOWANY/ KLEJONY
PRZÓD/TYŁ 200g/m2
20 kartek z logiem
33. Przemoc rówieśnicza.
( istnieje możliwość zwiększenia wkładu!!)
34. Narkomania – uwarunkowania psychologiczne i społeczne.
35. Przyczyny agresji – jak przeciwdziałać.
S TR . 23
C ENA :
B INDOWANY —2,20 ZŁ
K LEJONY —2, 00 ZŁ
36. Dzieci z rodzin patologicznych (narkomania alkohol) jak im pomagać.
37. Szkoła dla rodziców kochających swoje dzieci – praca całej rodziny.
38. Fobie - jak je zwyciężać ?
39. Zaburzenia odżywiania.
40. Zaburzenia snu.
41. Anoreksja i bulimia.
42. Jak radzić sobie z agresją.
43. Niechciane uczucia – 10 uczuć których się wstydzimy.
44. Rodzina uzależniona- lęki jako droga d narkomanii.
45. W co grają nauczyciele- czy wiesz że możesz nieświadomie
manipulować uczniem?
46. Przemoc w rodzinie- znamiona.
ZAPROSZENIE A4 SKŁADANE NA 3
PAPIER 200g/m2 lub 250g/m2
(istnieje możliwość wydruku
indywidualnego projektu)
CENA:
200 G / M 2—1,10 ZŁ
250 G / M 2– 1,30 ZŁ
ZAPROSZENIE
PODWÓJNE
200 LUB 250g/m2
C ENA :
200 G / M 2—0,90 ZŁ
250 G / M 2—1,10 ZŁ
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ DOWOLNE NADRUKI NA ZLECENIE.
** MAKSYMALNY FORMAT A3+
**WYDRUK BANNEROWY MAX. 297 mmx 1000mm
** MAKSYMALNA GRAMATURA 300g/m2
** WYKONAMY KAŻDY NADRUK W POSTACI ULOTEK,
BROSZUR, KSIĄŻECZEK, KATALOGÓW ORAZ PLAKATÓW!!
S TR . 22
USŁUGI POLIGRAFICZNE
KURSY I SZKOLENIA
S TR . 19
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
47. Trudny klient – trudny rodzic.
48. Komunikacja – czy inni mnie rozumieją .
49. Matematyka płci.
50. Negocjacje – gra czy porozumienie.
51. Mowa ciała a negocjacje.
TECZKA NA DOKUMENTY
(PRZYKŁADOWE WZORY)
2 KOLORY
PAPIER BŁYSZCZĄCY 280g/m2
52. Profilaktyka narkomani- fikcja czy rzeczywistość.
CENA:
2,70 ZŁ
Z WKŁADKĄ– 2, 80ZŁ
53. Kryzysy w rodzinie, szkole, uczuciach, z sobą.
54. Szantaż emocjonalny.
55. Strategia rozwiązywania problemów społecznych.
56. Metody relaksacji –praca nad sobą i rodziną, szkołą.
Szkolenia Rad Pedagogicznych
TECZKA NA DOKUMENTY
(PRZYKŁADOWE WZORY)
BIEL, BIEL WPADAJĄCA W BŁĘKIT
PAPIER BŁYSZCZĄCY 280g/m2
Cena za 1 h
120zł
CENA :
2,30 ZŁ
Z WKŁADKĄ 2, 40ZŁ
Szkolenie organizowane
w modułach
3 godz. , 6 godz. , 9 godz.
S TR . 20
USŁUGI POLIGRAFICZNE
NAKLEJKI:
LOGO FORMATU A4
NADRUK NA PAPIERZE
SAMOPRZYLEPNYM
CENA ZA
AKRKUSZ: 5,00
NAKLEJKI O WYMIARACH
13,5cm x19,5 cm
NADRUK NA PAPIERZE
SAMOPRZYLEPNYM
CENA :
DO WYCIĘCIA—6,00 ZŁ
NACINANE—7, 00 ZŁ
USŁUGI POLIGRAFICZNE
S TR . 21
NAKLEJKI O WYMIARACH
2,5 cm x 3,5 cm
NADRUK NA PAPIERZE
SAMOPRZYLEPNYM
CENA
DO WYCIĘCIA—6,00 ZŁ
NACINANE—7,00 ZŁ
NAKLEJKI O WYMIARACH
7cm x 10cm
NADRUK NA PAPIERZE
SAMOPRZYLEPNYM
CENA:
DO WYCIĘCIA—6, 00ZŁ
NACINANE—7,00 ZŁ
NAKLEJKI O WYMIARACH
9,5cm x 13,5 cm
NADRUK NA PAPIERZE
SAMOPRZYLEPNYM
CENA:
DO WYCIĘCIA—6, 00ZŁ
NACINANE—7,00 ZŁ
*PODANE CENY DOTYCZĄ 1 ARKUSZA
*MOŻLIWOŚĆ ODKLEJANIA DOWOLNIE
WYBRANEGO ZNACZKA Z ARKUSZA

Podobne dokumenty

Ulotka OUPiS - Twoje Centrum

Ulotka OUPiS - Twoje Centrum Cena : 3 zł Kalendarz jednodzielny

Bardziej szczegółowo