inwestycje i rozwój

Komentarze

Transkrypt

inwestycje i rozwój
Urząd Miasta Pionki al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki,
tel. 48 341 42 00, faks 48 341 42 04; email: [email protected]
„Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza’’
Materiał bezpłatny zrealizowany w ramach projektu: „Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza’’. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
inwestycje
i rozwój
www.pionki.pl
Inwestycje
Inwestorzy
polscy i zagraniczni
Dzięki aktywnej polityce władz miasta udało się ulokować w Pionkach
inwestycje w branżach: chemicznej, meblowej, spożywczej, odzieżowej
oraz produkcyjnej. Potencjał gospodarczy miasta sprzyja nie tylko napływowi
nowych inwestorów, ale także rozwojowi już istniejących przedsiębiorstw.
Soudal Sp. z o.o.
filia belgijskiego koncernu; od 2009 roku zakład produkcyjny Soudal Manufacturing w Pionkach; produkcja wyrobów chemii budowlanej; lider segmentu
pian poliuretanowych i uszczelniaczy;
nagradzany za innowacyjność i wysoką
jakość produkcji (Złota Marka Budowlana, Budowlana Firma Roku, Top Builder
i inne); 90% produkcji jest eksportowane
do Europy, Ameryki i Azji.
Instytut Techniki Budowlanej
oddział Mazowiecki w Pionkach; Laboratorium Badań Ogniowych; posiada
własną Centralną Oczyszczalnię Spalin;
bada odporność ogniową elementów
budowlanych oraz rozprzestrzenianie się
ognia w pomieszczeniach. Stanowiska
badawcze wykonane są zgodnie z wymogami Norm Polskich i Europejskich.
Zakład Transportowo-Budowlany
Krzysztof Wach
roboty z zakresu budownictwa przemysłowego, m.in. hale i magazyny dla Bochem,
niemieckich firm Steffen w Pionkach i Wiemann w Kozienicach; masarnia w Janikowie; fabryka kosmetyków w Garwolinie
i inne; produkcja konstrukcji stalowych;
wytwarzanie mas bitumicznych; budowa
dróg. W ostatnich latach powstała nowoczesna wytwórnia mas bitumicznych.
2
PIONKI
today
ALSTAR
Hotel IMPERIUM
Quantum Foods Global Sp. z o.o.
usługi stolarskie, produkcja płyt meblowych, schodów drewnianych, elementów meblowych, desek szalowych,
boazeryjnych i podłogowych, podłóg,
drzwi oraz desek obiciowych.
obecnie w remoncie – hotel IMPERIUM
dysponować będzie ok. 70 miejscami
noclegowymi w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych
(z zapleczem kuchennym) i czteroosobowych. Dostępne będą również 3 apartamenty.
producent wyrobów mięsnych gotowych; dostawy na rynek krajowy oraz
rynki zagraniczne; liczne nagrody i wyróżnienia (m.in. Gazele Biznesu).
Tor Wyścigowy Pionki
inwestor Polskie Tory Wyścigowe – inwestycja w fazie opracowania dokumentacji technicznej. Planowane rozpoczęcie 2013 r. Na terenie o pow. 56 ha powstanie tor motocyklowy o długości
4025 m wraz z niezbędnym zapleczem
sportowo-rekreacyjnym, bazą hotelową
i gastronomiczną.
EZO S.A.
inwestycja w fazie opracowania dokumentacji technicznej. Na terenie po
byłym Polcorfamie powstanie nowoczesna linia produkcji energii cieplnej
i energii elektrycznej z tworzyw sztucznych.
Agraimpex Sp. z o.o.
produkcja i dystrybucja mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu, przetworów
mięsnych, mrożonych warzyw i owoców oraz zwierząt rzeźnych i hodowlanych. Inwestycja w fazie projektowania,
na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego „Pronit” powstanie nowoczesny zakład przetwórstwa spożywczego.
PIONKI
today
3
Rozwoj
Inwestycje miejskie
realizowane ze środków
publicznych: 20 796 911 pln
Urząd Miasta Pionki oprócz inwestycji finansowanych ze środków unijnych
realizuje projekty z udziałem innych środków publicznych zewnętrznych
i środków własnych. W ostatnich latach wartość inwestycji na modernizację
infrastruktury miejskiej wyniosła 20 796 911 PLN.
Zakład Produkcji Pirotechnicznej
BASILE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BATO
jedyny w Polsce producent profesjonalnych ogni sztucznych; organizator
pokazów pirotechnicznych (festyny,
festiwale, imprezy firmowe, święta miast,
wesela, urodziny itp.).
od 1991 roku; eksport i import surowców
i produktów chemii przemysłowej; indywidualne rozwiązania dla przemysłu
oświetleniowego, farmaceutycznego, poligraficznego.
Mega-Plast Narzędziownia
FPH Inter-Irex
producent oprzyrządowań do przetwórstwa tworzyw sztucznych – form
wtryskowych (również wielkogabarytowych), wykrojników, tłoczników oraz
form prasowniczych i odlewniczych.
firma istniejąca od 1992 roku; producent konfekcji damskiej w dużych
rozmiarach; produkcja na rynek krajowy
i na eksport.
4
PIONKI
today
Exelsior Polska Sp. z o.o.
spółka polsko-czeska funkcjonująca
od 2003 roku; produkcja opakowań
sztucznych PET, głównie butelek dla
przemysłu mleczarskiego (5,5 miliona
butelek na miesiąc).
• Budowa kompleksu sportowego „Orlik 2012”
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 (1 079 900 PLN)
• Budowa pawilonu sportowego wraz z trybuną
na stadionie miejskim (2 567 720 PLN)
• Budowa sztucznego lodowiska „Biały Orlik”
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 (1 173 806 PLN)
• Budowa placów zabaw dla dzieci w ramach
programu „Radosna Szkoła” (606 564 PLN)
• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym
Gimnazjum nr 2 (570 279 PLN)
• Przebudowa ciągu ulic w Pionkach:
Leśna, Partyzantów, Wesoła (5 210 795 PLN)
Ośrodek Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Straży Pożarnej
• Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Pionkach
(5 377 982 PLN)
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Pionkach w rejonie
ulic: Kościuszki, Piłsudskiego i Dalekiej
(1 193 000 PLN)
•B
udowa kanalizacji sanitarnej na terenie Pionkowskiego
Parku Przemysłowego „Pronit” (859 252 PLN)
• Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja
(348 033 PLN)
• Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janusznie
(1 491 580 PLN)
• Budowa monitoringu miejskiego
(291 000 PLN)
jedyny tego typu ośrodek w województwie mazowieckim – jeden z szesnastu
w całym kraju; ośrodek powołany do życia w 2010 roku.
PIONKI
today
5
Rozwoj
Inwestycje miejskie
Miasto Pionki dynamicznie się
rozwija, realizowane są inwestycje
mające na celu zwiększenie liczby
miejsc pracy i poprawę warunków
życia mieszkańców.
realizowane ze środków
W ostatnim czasie poczyniono duże
postępy w rozwoju infrastruktury i informatyzacji, wykorzystano na te cele
środki unijne.
Pionki posiadają największe tereny
inwestycyjne na Mazowszu, część
z nich zagospodarowano – pozostało
ponad 200 ha przeznaczonych na
nowe przedsięwzięcia.
Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z naszą propozycją. Zachęcamy do inwestowania w Pionkach!
unijnych: 20 754 553 PLN
Miasto Pionki aktywnie i skutecznie pozyskuje środki unijne.
W ciągu ostatnich lat na modernizację obiektów użyteczności publicznej
oraz remont arterii miejskich wydano 20 754 553 PLN.
Realizowane inwestycje wpływają znacząco na poprawę życia mieszkańców.
Rewitalizacja historycznego
budynku Kasyna
W ramach projektu w zrewitalizowanym
budynku Kasyna powstanie Centrum
Aktywności Lokalnej, w skład którego
wchodzić będą m.in.: Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości i Biznesu, Galeria Sztuki Format oraz Izba Regionalna Czarna Płyta.
Wartość inwestycji: 6 492 522 PLN
Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowego w Pionkach
Przedmiotem projektu jest prowadzenie działań z zakresu promocji gospodarczej Gminy Miasta Pionki. Na
zakres inwestycji składają się: budowa
portalu gospodarczego Miasta Pionki,
produkcja publikacji promocyjnych dotyczących projektu, organizacja misji
gospodarczych oraz imprezy targowo-wystawienniczej.
Wartość inwestycji: 577 828 PLN
Dokumentacja terenów
inwestycyjnych w Pionkowskim
Parku Przemysłowym „Pronit”
Projekt mający na celu zwiększenie
atrakcyjności terenów inwestycyjnych
położonych w Pionkowskim Parku
Przemysłowym na terenie Gminy Miasta Pionki zakłada przygotowanie
opracowań, koncepcji i projektów budowlanych dla terenów o powierzchni
133 ha.
Szczegółowe cele projektu: przygotowanie opracowania dotyczącego
koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury
technicznej, analiza kosztowa, raport
/ocena oddziaływania na środowisko;
przygotowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego oraz informacji
o utworzonym terenie inwestycyjnym.
Wartość inwestycji: 755 000 PLN
Projekt przewiduje zapewnienie dostępu do Internetu grupie 30 gospodarstw domowych przez okres
bezpośredniego wdrożenia projektu,
tj. 3 lat i 5 lat okresu trwałości oraz
stworzenie ośmiu Centrów Animacji
Społeczeństwa Informacyjnego, z których będą mogli korzystać mieszkańcy.
Wartość inwestycji: 4 092 006 PLN
Przebudowa drogi Pionki–Augustów
Projekt przewiduje przebudowę ulicy Augustowskiej i wybudowanie drogi przez
las do wsi Augustów, a następnie stworzenie połączenia z drogą wojewódzką
Radom–Kozienice. W ramach projektu
zmodernizowano drogę o łącznej długości 5743 m, biegnącą przez miasto Pionki, obszar Puszczy Kozienickiej i miejscowość Augustów.
Wartość inwestycji: 6 278 734 PLN
PIONKI
today
Pionki miejscem sukcesu –
promocja gospodarcza Mazowsza
Internet szansą rozwoju
mieszkańców Gminy Miasta Pionki
Przedmiotem projektu była modernizacja i rozbudowa Ogródka Jordanowskiego położonego przy ulicy Leśnej
w Pionkach. Na potrzeby mieszkańców,
przede wszystkim dzieci i młodzieży,
stworzono bogato wyposażone i bezpieczne place zabaw, wielofunkcyjne
boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz
nowoczesny skatepark.
Wartość inwestycji: 1 755 191 PLN
6
Burmistrz miasta Pionki – Marek Janeczek
[email protected] online – Informatyzacja
Urzędu Miasta i miejskich placówek
użyteczności publicznej w Pionkach
W ramach projektu została unowocześniona infrastruktura informatyczna z całkowitą modernizacją oprogramowania. Głównym celem działania jest stworzenie ułatwień dla mieszkańców miasta poprzez umożliwienie
składania wniosków oraz korespondencji drogą elektroniczną.
Wartość inwestycji: 803 272 PLN
PIONKI
today
7

Podobne dokumenty

Nr 73/2008 - PSP Nr 5 w Pionkach

Nr 73/2008 - PSP Nr 5 w Pionkach Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które pomagały i pomagają nam w realizacji tego pięknego przedsięwzięcia. Dziękujemy sponsorom: Państwu Skalskim, Grabowskim, Warchołom, którzy pomagali n...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony środowiska na terenie Gminy Miasto Pionki

Program Ochrony środowiska na terenie Gminy Miasto Pionki 8.2.15. Rekultywacja składowiska odpadów...............................................................68

Bardziej szczegółowo