SW_EMEA_Product Line Oil Gas_Brochure_PL_V3.indd

Komentarze

Transkrypt

SW_EMEA_Product Line Oil Gas_Brochure_PL_V3.indd
Oil & Gas
Product Guide
PRODUCT LINE OIL & GAS
Twoje potrzeby
Rygorystyczne wymogi serwisowe, środowiska pracy, które nie wybaczają popełnionych błędów, wiecznie rosnące wymagania
związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, wzrastające zakresy temperatur i ciśnienia roboczego oraz zmieniające się
potrzeby. To idealna mieszanka wybuchowa, z jaką muszą zmagać się każdego dnia Twoje obiekty i instalacje, a wszystko to
przy coraz większych naciskach ze strony organów nadzorujących. Twoje potrzeby zmieniają się, ponieważ dzisiejsze procesy
i technologie stają się coraz bardziej inwazyjne oraz zwiększa się Twoja świadomość na temat czynników ryzyka, które nie
były w przeszłości brane pod uwagę, takich jak korozja pod izolacją, ryzyko wycieków kriogenicznych czy też wpływ braku
właściwego planu renowacji na rozwój korozji. Ponadto chcesz budować swoje aktywa szybciej niż kiedykolwiek wcześniej oraz
ograniczyć do minimum czas ich przestoju podczas eksploatacji. Chcesz, aby ochrona obiektów i instalacji była lepsza, szybsza i
bezpieczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a także nie szkodziła środowisku.
Nasza odpowiedź
Wykorzystaliśmy unikalny sposób, który pozwolił nam opracować dostosowane do Twoich potrzeb rozwiązania chroniące Twoje
aktywa przed korozją i wpływem innych agresywnych czynników. Nasza oferta to kompletny portfel produktów – od racjonalnych
i efektywnych kosztowo rozwiązań, spełniających wymogi określone w normach, do zintegrowanych i innowacyjnych systemów,
które odpowiadają Twoim potrzebom.
Prostota
Firma Sherwin-Williams obsługuje rynek farb ochronnych, dostarczając setki produktów zaspokajających wszystkie potrzeby
przemysłu petrochemicznego i gazowego. Rozumiemy jednak wartość, jaką niesie ze sobą przejrzystość. Spośród produktów
które oferujemy, wybraliśmy zwarty portfel rozwiązań, które pozwolą sprostać Twoim potrzebom jako specyfikującego lub
aplikującego systemy farb antykorozyjnych. Portfolio produktów przedstawione w niniejszym dokumencie nie obejmuje naszych
wszystkich rozwiązań, jednak pozwala w zwięzły i prosty sposób sprostać większości Twoich potrzeb, jednocześnie dając
możliwość kompleksowych dostaw farb antykorozyjnych, farb ogniochronnych i farb odpornych na rozlewy kriogeniczne od
jednego producenta. Proste.
2
PRODUCT LINE OIL & GAS
Zawartość
Farby podkładowe wysokocynkowe
Zinc-Clad II
Zinc-Clad IV
Dox Anode D5V2
Zinc-Clad M501
4
4
4
4
Farby podkładowe epoksydowe
Euronavy PE31
Epigrip L425
Epigrip C425V2
Epigrip L574
6
6
6
6
Farby epoksydowe o uniwersalnym zastosowaniu
Macropoxy 646
Macropoxy C88
Epigrip M922
Epigrip K267
8
8
8
8
Farby epoksydowe tolerujące gorsze przygotowanie podłoża
Dura-Plate 301
Epigrip M922M
Epigrip M902
Epigrip M905
10
10
10
10
Farby pokładowe o bardzo wysokiej trwałości
Epidek M153
Epidek M339
12
12
Farby nawierzchniowe
Resistex C137V2
Leighs C750V2
13
13
Farby zbiornikowe
Dura-Plate UHS
Fast-Clad ER
Duraglass 41V
Phenicon HS
Epo-Phen FF
14
14
14
14
14
Farby odporne na wysokie temperatury
Hi-Temp Heat-Flex 1200
Hi-Temp Heat-Flex 1000
Hi-Temp Heat-Flex 500
Leighs M505
16
16
16
16
Farby ogniochronne i systemy izolacji termicznej
FIRETEX M90/02
FIRETEX M93/02
FIRETEX M89/02
18
18
18
3
PRODUCT LINE OIL & GAS
Farby podkładowe wysokocynkowe
4
Dox Anode D5V2
Zinc-Clad M501
*
Compatible with immersion in methanol
Zinc-Clad IV
62
64
65
61
50-100
60-125
50-75
50-75
400
150
400
120
40
-
40
-
✓
✓
✓
✓
Na powietrzu
*
-
*
-
W zanurzeniu
-
-
-
-
Pod izolacją > 60ºC
✓
✓
✓
✓
✓
-
✓
-
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
Stal nierdzewna
-
-
-
-
Metale nieżelazne
-
-
-
-
Beton
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
-
-
-
-
Międzywarstwa lub wykładzina
-
-
-
-
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
Temperatura użytkowania
w zanurzeniu w metanolu (maks.,
w ºC)
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
Warunki eksploatacji
DFT na warstwę (w mm)
Charakterystyka
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
W wysokiej temperaturze
Podłoża
Stal węglowa
Farba podkładowa
Zastosowanie
Nasza odpowiedź: oferowane
przez firmę Sherwin-Williams farby
podkładowe wysokocynkowe różnią się
między sobą zawartością cynku, dzięki
czemu spełniają wszystkie regulacje,
począwszy od SSPC, która obowiązuje
w Amerykach, a skończywszy na Norsok
M501 stosowanej w Europie lub ISO
20340 i ISO 12944, uznawane na całym
świecie. Etylokrzemianowe i epoksydowe
wysokocynkowe farby podkładowe firmy
Sherwin-Williams w połączeniu z różnymi
powłokami nawierzchniowymi, spełniają
wymagania większości rygorystycznych
testów i są formułowane tak, żeby
zapewnić łatwość aplikacji i szybkość
schnięcia jednocześnie minimalizując
ryzyko ich błędnego użycia.
Zinc-Clad II
Twoje potrzeby: dla projektów obejmujących nowe konstrukcje i remonty generalne istniejących obiektów potrzebujesz
rozwiązań o najwyższej skuteczności i łatwości aplikacji. Dotyczy to szczególnie powłok podkładowych o wysokiej zawartości
cynku, w przypadku których oczekuje się idealnego efektu nałożenia, jednak konieczne jest dokładne monitorowanie warunków,
w jakich są one aplikowane, z uwagi na konieczność wyeliminowania wszelkich różnic, które mogą wpłynąć na skuteczność
działania tych powłok. Nowe inwestycje podlegają także surowym regulacjom, które mogą się różnić w zależności od regionu.
Produkty, z których korzystasz, a mianowicie powłoki podkładowe o wysokiej zawartości cynku, które często są podstawą
systemów ochronnych, muszą spełniać wymogi dotyczące skutecznej ochrony oraz zawartości cynku i jednocześnie nie
sprawiać problemów podczas nakładania.
PRODUCT LINE OIL & GAS
Zinc-Clad II
Etylokrzemianowa farba podkładowa o
wysokiej zawartości cynku
Najważniejsze właściwości: łatwość
stosowania i zgodność z przepisami.
85% zawartość cynku w suchej powłoce,
zapewniająca zgodność z wymogami:
SSPC Paint 20 Level 1 oraz definicją farby
podkładowej o wysokiej zawartości cynku,
która jest podana w normach ISO 12944,
ISO 20340 i Norsok M501. Farba stanowi
część składową systemów spełniających
kryteria kwalifikacji wstępnej określone w
normach Norsok M501, ISO 20340 oraz
ISO 12944.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5
System N.1.
Zinc-Clad M501
Zinc-Clad IV
Epoksydowa farba podkładowa o wysokiej
zawartości cynku
Najważniejsze właściwości: łatwość
stosowania i zgodność z przepisami.
Zawartość cynku na poziomie 85%
i 80% zapewniająca adaptacyjną
zgodność z wymogami określonymi
odpowiednio w normie SSPC Paint
20 Level 1 i Level 2. 80% zawartość
cynku zapewnia zgodność z wymogami
określonymi dla farb podkładowych o
wysokiej zawartości cynku w normach
ISO 12944, ISO 20340 i Norsok
M501. Farba stanowi część składową
systemów spełniających kryteria
kwalifikacji wstępnej określone w
normach Norsok M501, ISO 20340 oraz
ISO 12944.
Dox Anode D5V2
Etylokrzemianowa farba podkładowa o
wysokiej zawartości cynku
Najważniejsze właściwości: łatwość
stosowania i skuteczność
80% zawartość cynku w suchej powłoce
zgodnie z wymogami określonymi dla
farb podkładowych o wysokiej zawartości
cynku w normie ISO 12944. Możliwość
utwardzania w temperaturze do 0°C
Aprobaty: BS5493:1977 - Table 4E Type EP2A.
Zgodna: z SSPC Paint 20 Level 2.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5
System N.1.
Epoksydowa farba podkładowa o wysokiej
zawartości cynku
Najważniejsze właściwości:
skuteczność i zgodność z przepisami.
83% zawartość cynku. Zgodność
z wymogami określonymi dla farb
podkładowych o wysokiej zawartości
cynku w normach ISO 12944, ISO
20340 i Norsok M501. Farba stanowi
część składową systemów spełniających
kryteria kwalifikacji wstępnej określone
w normach Norsok M501, ISO 20340
oraz ISO 12944.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5
System N.1.
Zgodna SSPC Paint 20 Level 2.
5
PRODUCT LINE OIL & GAS
Rozwiązania – Farby podkładowe epoksydowe
6
29
15-25
75-125 100-250
25-40
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
DFT na warstwę (w mm)
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
-
120
120
120
-
50
60
-
✓
✓
✓
✓
Na powietrzu
✓
✓
✓
✓
W zanurzeniu
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
Stal węglowa
-
✓
✓
✓
Stal nierdzewna
-
✓
-
✓
Metale nieżelazne
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
Farba podkładowa
-
-
-
✓
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
-
-
✓
-
Międzywarstwa lub wykładzina
-
-
-
-
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
Temperatura użytkowania w wodzie
(maks., w ºC)
Pod izolacją > 60ºC
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
Charakterystyka
75
Warunki eksploatacji
Epigrip L574
60
W wysokiej temperaturze
Podłoża
Epigrip C425V2
24
Beton
Zastosowanie
Epigrip L425
Nasza odpowiedź: firma Sherwin-Williams
zaprojektowała szereg epoksydowych
farb gruntowych i uszczelniających, które
wykraczają poza oczekiwania, stawiane
przez użytkowników produktów tej klasy.
Opracowanie niezwykle skutecznych farb
podkładowych na bazie fosforanu cynku
(np. Epigrip C425V2, spełniającej kryteria
ochrony określone w normie Norsok M501
System 7 i System 1), przenosi portfolio
naszych gruntów do przemalowania i
czasowej ochrony na nowy poziom jakości.
Co więcej, unikalna bezcynkowa farba
gruntowa do czasowej ochrony (Euronavy
PE31) jest zaaprobowana i zgodna z
normą IMO PSPC, dzięki czemu można ją
stosować w miejsce zawierających cynk
farb gruntowych do czasowej ochrony
bez wpływu na szybkość spawania, czy
skuteczność zabezpieczenia.
Euronavy PE31
Twoje potrzeby: powodzenie projektu zależy od posiadania właściwych narzędzi. Podczas przygotowania podłoża i
malowania, niezależnie od tego, czy to nowa konstrukcja czy renowacja, „niewidzialni sprzymierzeńcy” mogą zrobić różnicę
i zapewnić lepszą ochronę zasobów. Uszczelniające oraz penetrujące grunty epoksydowe, stosowane jako zabezpieczenie
tymczasowe lub część głównego systemu powłok to narzędzia, których nie można zlekceważyć. Mają one kluczowe
znaczenie dla odniesienia sukcesu, ponieważ utrzymują powierzchnię w odpowiednim stanie, uszczelniają istniejące
podłoża lub służą jako ostateczne powłoki gruntowe, na które można nanosić inne powłoki. Do spełnienia swoich celów
potrzebujesz tej klasy produktów, które zapewnią skuteczną ochronę przed korozją, a jednocześnie łatwość stosowania
oraz wydłużony czas przemalowania.
PRODUCT LINE OIL & GAS
Euronavy PE31
Epigrip L425
Organiczna, bezcynkowa farba gruntowa do
czasowej ochrony z możliwością spawania
Farba podkładowa epoksydowa pigmentowana
fosforanem cynku
Najważniejsze właściwości: Zgodność
ze standardami i duża wydajność na linii
produkcyjnej.
Najważniejsze właściwości: różne
podłoża i z wydłużonym czasem
przemalowania. Farba gruntowa o bardzo
dobrej penetracji, tolerująca gorzej
przygotowane powierzchnie i przeznaczona
do stosowania na wielu podłożach. Do
stosowania jako warstwa gruntowa w
systemach powłokowych do zanurzenia
i warunków zewnętrznych. Brak
ograniczenia czasowego przemalowania
farbami epoksydowymi.
W pełni zaaprobowana farba gruntowa
z możliwością spawania zgodna ze
standardem IMO PSPC. Zaprojektowana
pod kątem bardzo szybkiego schnięcia w
komorach śrutowniczych i do malowania
na liniach automatycznych. Odpowiednia
również do malowania natryskiem i w pełni
przydatna do spawania. Unikalny zestaw
aprobat, technologia oparata na spoiwie
organicznym, łatwa w stosowaniu i nie
wymagająca stosowania takiego reżimu
jak nieorganiczne farby do gruntowania
utwardzane wilgocią, przy zabezpieczaniu
nowych konstrukcji.
Aprobaty: IMO Resolution MSC.215(82)
(PSPC zbiorniki balastowe) –
zaaprobowana jako bezcynkowa farba
do gruntowania do czasowej ochrony;
aprobata typu wystawiona przez Lloyds
Register i DNV – farba do gruntowania do
czasowej ochrony z możliwością spawania.
Aprobaty: Zgodny z British Gas Standard
PS PA9 Primer.
Epigrip C425V2
Farba podkładowa epoksydowa pigmentowana
fosforanem cynku o wysokiej zawartości
części stałych
Najważniejsze właściwości:
grubopowłokowa, wydłużony czas
przemalowania.
Grubopowłokowa farba podkładowa o
wysokiej zawartości części stałych, do
stosowania jako warstwa gruntowa w
systemach powłokowych do zanurzenia
i warunków zewnętrznych. Brak
ograniczenia czasowego przemalowania
farbami epoksydowymi.
Właściwości grubopowłokowe oraz dobre
właściwości barierowe umożliwiają jej
stosowanie w systemie dwuwarstwowym
z dającą efekt dekoracyjny powłoką
nawierzchniową w warunkach o średniej
korozyjności atmosfery. W takim przypadku
standardowo stosuje się dwie warstwy pod
powłoką nawierzchniową: podkładowa i
międzywarstwa.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5 System
N.7; matches performance criteria of
Norsok Rev.5 System N.1.
Epigrip L574
Grunt epoksydowy uszczelniający
pigmentowany fosforanem cynku
Najważniejsze właściwości: dobra
penetracja i właściwości aplikacyjne
Epoksydowa farba podkładowa o niskiej
lepkości, której można używać jako farby
gruntowej do czasowej ochrony, farby do
czasowej ochrony nakładanej na warsztacie
lub farby uszczelniającej do powłok
natryskiwanych cieplnie TSA, TSZ lub
jako powłoka doszczelniająca do gruntów
wysokocynkowych.
Brak ograniczenia czasowego
przemalowania farbami epoksydowymi.
Bardzo dobrze sprawdza się jako farba
podkładowa na podłożach z metali
nieżelaznych oraz ze stali nierdzewnej.
Aprobaty: Newcastle Occupational Health
Welding Health and Safety Report No.
7549/04; Zgodny z British Gas Standard
PS PA9 Primer.
7
PRODUCT LINE OIL & GAS
Farby epoksydowe o uniwersalnym zastosowaniu
66
125-250 125-250 200-1000 75-150
*
8
W przypadku użycia jako grunt na powierzchnie ocynkowane
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
DFT na warstwę (w mm)
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
120
120
120
120
60
60
60
-
Temperatura użytkowania w
zanurzeniu w wodzie (maks., w ºC)
-
-
60
-
Temperatura użytkowania
w zanurzeniu w ropie naftowej (maks.,
w ºC)
✓
✓
✓
✓
Na powietrzu
✓
✓
✓
-
W zanurzeniu
-
-
-
-
Pod izolacją > 60ºC
✓
✓
✓
-
-
-
-
W wysokiej temperaturze
✓
✓
✓
-
Stal węglowa
✓
✓
✓
-
Stal nierdzewna
✓
✓
-
✓
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
✓
✓
✓
✓
Międzywarstwa lub wykładzina
✓
✓
✓
-
*
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
Metale nieżelazne
Charakterystyka
83
Warunki eksploatacji
Epigrip K267
79
Podłoża
Epigrip M922
72
Beton
Farba podkładowa
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
Zastosowanie
Macropoxy C88
Nasza odpowiedź: firma SherwinWilliams jest w stanie sprostać większości
wymagań odnośnie trwałości i rodzaju
malowanych podłoży proponując zestaw
farb epoksydowych o uniwersalnym
zastosowaniu. Najlepszym przykładem
są farby epoksydowe z linii Macropoxy,
które cechuje uniwersalność i najwyższa
skuteczność ochrony. W ich przypadku
wykorzystana została technologia
utwardzaczy poliamidowych tolerujących
gorzej przygotowane podłoże, która
sprawdziła się dotychczas w ogromnej
liczbie projektów.
Macropoxy 646
Twoje potrzeby: aby zabezpieczyć swoje obiekty, musisz połączyć ze sobą kilka różnych powłok w jednym systemie.
Materiały te należy tak dobrać, aby stanowiły one połączenie łatwości nakładania, dobrych efektów dekoracyjnych,
zgodności z przepisami BHP, efektywności kosztowej oraz skuteczności zabezpieczenia zarówno w zanurzeniu jak i w
warunkach zewnętrznych. Oprócz tego materiały te powinny posiadać odporność na ścieranie i mechaniczną oraz chronić
przed agresywnymi czynnikami chemicznymi. Potrzebujesz prostego systemu powłok, opartego na uniwersalnych farbach
epoksydowych gwarantującego skuteczność w każdych warunkach.
PRODUCT LINE OIL & GAS
Macropoxy 646
Uniwersalna farba epoksydowa tolerująca
gorzej przygotowane podłoże
Najważniejsze właściwości:
uniwersalność zastosowania i skuteczna
ochrona.
Uniwersalna farba epoksydowa utwardzana
poliamidami, która stała się symbolem
skuteczności, łatwości użytkowania
oraz tolerancji względem podłoża.
Wykorzystywana w wielu branżach i
zastosowaniach, na nowych obiektach i do
renowacji, w warunkach atmosferycznych
i w zanurzeniu. Stosunek mieszania 1:1,
doskonałe właściwości zwilżania podłoża i
penetracji, szybkość schnięcia i znakomite
tworzenie filmu dzięki odpowiedniej
reologii czynią Macropoxy 646, produktem
z wyboru do aplikacji metodą natrysku
bezpowietrznego i konwencjonalnego, jak
również za pomocą wałka i pędzla.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5 System N.1
& N.7.
Epigrip K267
Farba epoksydowa pigmentowana
błyszczem żelaza (MIO) do stosowania jako
międzywarstwa i na powierzchnie ocynkowane
Najważniejsze właściwości:
uniwersalność i przyczepność do
powierzchni ocynkowanych.
Macropoxy C88
Uniwersalna farba epoksydowa tolerująca
gorzej przygotowane podłoże
Najważniejsze właściwości: łatwość
użytkowania i skuteczna ochrona.
Technologia farb epoksydowych
utwardzanych poliamidami na jeszcze
wyższym poziomie.
Wyższa zawartość objętościowa
części stałych oraz jeszcze lepsze
właściwości aplikacyjne metodą
natrysku z jednoczesnym zachowaniem
skuteczności ochrony i tolerancji względem
podłoża, cechują produkt Macropoxy.
Uniwersalna formuła, do stosowania
na nowych obiektach i do renowacji
istniejących w warunkach atmosferycznych
i w zanurzeniu. Zachowany został
stosunek mieszania 1:1 oraz unikalne
właściwości reologiczne, które są cechami
charakterystycznymi produktu Macropoxy.
Aprobaty: M501 Rev.5 System N.1;
Zgodność z wymogami określonymi w
normie ISO 12944 w zakresie trwałości
długiej w środowisku C5.
Epigrip M922
Grubopowłokowa farba epoksydowa
pigmentowana płatkami szklanymi
Najważniejsze właściwości:
uniwersalność stosowania w strefach
zmiennego zanurzenia i napowietrzenia.
Doskonale skonstruowana receptura
umożliwiła stworzenie farby do nakładania
w bardzo dużej grubości i zapewniającej
doskonałą odporność mechaniczną oraz
na ścieranie, jednocześnie umożliwiającą
dobre tworzenia powłok o mniejszej
grubości.
Ta unikalna formuła jest odzwierciedleniem
dziesiątek lat doświadczeń prowadzonych
w terenie, w agresywnym środowisku
Morza Północnego. Sekretem
niespotykanej skuteczności tego
rozwiązania jest połączenie specjalnych
pigmentów funkcyjnych z mikronizowanymi
płatkami szklanymi. Dobre właściwości
tworzenia powłoki pozwalaja na użycie
tej farby także poza tradycyjnym
zastosowaniem w morskich strefach
zmiennego zanurzenia i napowietrzenia.
Uwaga: w przypadku nanoszenia warstwy
o dużej grubości z użyciem pędzla należy
zastosować wersję M922M.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5 System N.7,
BS5493:1977 - Table 4K -Type KP1A, Def
Stan 80-97 Treatment zbiorniki paliwa
Epoksydowa międzywarstwa
pigmentowana MIO o świetnych
właściwościach barierowych i jako farba na
powierzchnie ocynkowane.
Kompatybilna z wieloma farbami
nawierzchniowymi Sherwin-Williams.
Aprobaty: Zgodny z British Gas Standard
PS PA9 Undercoat. BS476 Part 7 - Surface
Spread of Flame.
9
PRODUCT LINE OIL & GAS
Farby epoksydowe tolerujące gorzej przygotowane podłoże
75
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
100-300 200-1000 75-125 125-175 DFT na warstwę (w mm)
*
10
Intermediate only
120
120
120
120
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
60
60
50
50
Temperatura użytkowania w
zanurzeniu w wodzie (maks., w ºC)
80
60
-
-
✓
✓
✓
✓
Na powietrzu
✓
✓
-
-
W zanurzeniu
-
-
-
-
Pod izolacją > 60ºC
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
W wysokiej temperaturze
✓
✓
✓
-
Stal węglowa
✓
✓
✓
-
Stal nierdzewna
✓
-
-
-
Metale nieżelazne
✓
-
-
-
Beton
✓
✓
✓
-
Farba podkładowa
-
-
✓
✓
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
✓
✓
*
*
Międzywarstwa lub wykładzina
-
✓
-
-
Charakterystyka
75
Temperatura użytkowania
w zanurzeniu w ropie naftowej
(maks., w ºC)
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
Warunki eksploatacji
Epigrip M905
83
Podłoża
Epigrip M902
97
Zastosowanie
Epigrip M922M
Nasza odpowiedź: od unikalnych
technologii, tolerujących wilgoć i słabo
przygotowane podłoże, do innowacyjnych
farb pigmentowanych płatkami szklanymi,
najlepszych w swojej klasie systemów
pokładowych (patrz następna strona) i
grubopowłokowych farb do stref zmiennego
zanurzenia. Możesz zaufać naszym
wytrzymalszym, szybciej schnącym,
telerującym trudniejsze warunki farbom,
które sprostają Twoim wymaganiom
związanym z renowacją, remontami i
nowymi konstrukcjami.
Dura-Plate 301
Twoje potrzeby: uzyskanie dużej trwałości i skutecznej ochrony podczas użytkowania obiektów w trudnych warunkach
środowiskowych nie jest łatwym zadaniem. Przykładem tego mogą być pokłady statków oraz lądowiska dla helikopterów
znajdujące się na obiektach morskich, strefy zmiennego zanurzenia w morzu, a także konstrukcje stalowe użytkowane w
strefie przybrzeżnej, które są narażone na erozję wywoływaną prze fale oraz pływy. Aby było jeszcze trudniej, aplikacji przy
pracach renowacyjnych czy konserwacyjnych w tych środowiskach towarzyszą te same wyzwania. Potrzebujesz rozwiązań,
które będą w stanie sprostać takim warunkom użytkowania, łatwych w aplikacji oraz tolerujących niezwykle trudne warunki,
w jakich będą stosowane.
PRODUCT LINE OIL & GAS
Dura-Plate 301
Farba epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,
tolerująca wilgoć i gorzej przygotowane
podłoże
Najważniejsze właściwości: skuteczna
ochrona i tolerancja względem podłoża.
Dostępna w wersjach K (letnia) i W
(zimowa).
Farba Dura-Plate© 301 zapewnia bardzo
wysoką skuteczność w przypadku
powierzchni czyszczonych wodą pod
wysokim ciśnieniem (UHP), o małym
profilu, z rdzą nalotową i wilgotnych.
Stanowi klasę sama dla siebie jako
rozwiązanie, które można stosować w
miejscach, w których popularne technologie
nie są w stanie sobie poradzić.
Technologia z farbą Dura-Plate© 301,
zastosowana w ostatnim dziesięcioleciu
na niespotykaną wręcz skalę (ponad 15
milionów m2 zabezpieczonych powierzchni
stalowych), pomogła skrócić czas
przestoju, zmniejszyć koszty oraz spełnić
wymagania ochrony środowiska, jakich
nie jest w stanie spełnić żadna inna farba
stosowana w przemyśle petrochemicznym
i gazownictwie. Dostępna jest już wersja
Dura-Plate© 301W, która utwardza się w
niskich temperaturach sięgających 0°C.
Epigrip M922M
Farba epoksydowa grubopowłokowa
pigmentowana aluminium, do nakładania
pędzlem, tolerująca gorzej przygotowane
podłoże
Najważniejsze właściwości:
uniwersalność i tolerancja względem
podłoża.
Jest to pigmentowana aluminium wersja
farby epoksydowej z płatkami szklanymi
Epigrip M922 do malowania renowacyjnego
za pomocą pędzla. Rozwiązanie to
zapewnia taką samą doskonałą odporność
mechaniczną i na ścieranie, jak Epigrip
M922, a także umożliwia nałożenie grubej
warstwy i świetne zwilżenie podłoża w
przypadku aplikacji pędzlem. Podobnie
jak Epigrip M922, farba M922M rozszerza
zakres zastosowania farb epoksydowych
pigmentowanych płatkami szklanymi poza
tradycyjny zakres ich stosowania.
Epigrip M902
Mastyka epoksydowa tolerująca gorzej
przygotowane podłoże utwardzająca się w
niskiej temperaturze
Najważniejsze właściwości: szybkie
schnięcie i tolerancja względem podłoża.
Farba epoksydowa pigmentowana
aluminium utwardzana fenyloalkaminami,
która utwardza się w temperaturze do 0°C.
Standardowe rozwiązanie wykorzystywane
przy renowacjach prowadzonych
w trudnych warunkach, w niskiej
temperaturze. Do nakładania metodą
natryskową, pędzlem lub wałkiem.
Aprobaty: MoD/DRA to Def Stan 80-134.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5 System N.7.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.6 System
N.3B (301K, 301S) & Rev.5 System N.7
(301K); IMO Res. MSC.215(82) (PSPC
ballast tanks) over UHP, AB, & shop primer
(301K, 301S); Meets MIL-PRF-23236,
Type VII, Class 7, 15b and 17 (301K, 301L,
301S).
Epigrip M905
Farba epoksydowa utwardzająca się w
niskiej temperaturze do stosowania jako
międzywarstwa
Najważniejsze właściwości:
utwardzanie się w niskich temperaturach
i ochrona barierowa. Farba utwardzana
fenyloalkaminami do stosowania w niskich
temperaturach, umożliwiająca szybkie
przemalowanie i skracająca czas do
oddania do użytkowania.
11
PRODUCT LINE OIL & GAS
Pokłady – rozwiązania o bardzo wysokiej trwałości
Twoje potrzeby: niezwykle trudne środowisko morskie stawia wymagania bardzo wysokiej trwałości dla wszelkiego rodzaju
konstrukcji. W szczególnym przypadku, jakim są pokłady, konieczne będzie zastosowanie systemów przeznaczonych
do najtrudniejszych warunków. Ich celem, oprócz konieczności zapewnienia doskonałej przyczepności do podłoża oraz
ochrony przed korozją, jest nadanie świetnej odporności mechanicznej (uderzenia, ścieranie) oraz zapewnienie właściwości
antypoślizgowych.
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5
System N.4.
200-400
120
120
-
-
Temperatura użytkowania w
zanurzeniu w wodzie (maks., w ºC)
-
-
Temperatura użytkowania
w zanurzeniu w ropie naftowej
(maks., w ºC)
✓
✓
Na powietrzu
-
-
W zanurzeniu
-
-
Pod izolacją > 60ºC
-
-
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
-
-
W wysokiej temperaturze
-
-
Stal węglowa
-
-
Stal nierdzewna
-
-
Metale nieżelazne
-
-
Beton
-
-
Farba podkładowa
-
-
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
-
-
Międzywarstwa lub wykładzina
✓
✓
Epidek M339
Farba pokładowa grubopowłokowa, trójskładnikowa
Najważniejsze właściwości: odporność mechaniczna i
właściwości antypoślizgowe.
Zaprojektowana do aplikacji za pomocą natrysku z użyciem
odpowiedniego sprzętu, jako antypoślizgowa farba pokładowa
o wysokim profilu. Dzięki zapewnieniu doskonałej odporności
na ścieranie i starzenie w warunkach atmosferycznych, a także
brytyjskiej aprobacie MoD, jest ona często wybierana jako
zabezpieczenie na lądowiska dla helikopterów.
Aprobaty: UK MoD/DRA to DEF STAN
80-134 Type 2: Rough texture; BS476
Part 7 – Rozprzestrzenianie się płomienia po powierzchni.
12
DFT na warstwę (w mm)
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
Charakterystyka
Najlepsza w swojej klasie powłoka antypoślizgowa wzbogacana
kruszywem, za pomocą której można uzyskać powłokę o
grubości sięgającej 3 mm. Wykorzystywana do zabezpieczania
powierzchni pokładów wystawionych na najbardziej skrajne warunki
użytkowania, w przypadku których wymaga się zapewnienia
niezwykłej odporności na uderzenia i ścieranie oraz zachowania
bardzo dobrych właściwości antypoślizgowych w sytuacji możliwości
zabrudzenia tych powierzchni ropą naftową i jej pochodnymi.
System M153 był stosowany na szeroką skalę na obiektach na
Morzu Północnym, a obecnie jest już dostępny na całym świecie.
2000-3000
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
Warunki eksploatacji
Najważniejsze właściwości: odporność mechaniczna i
tworzenie powłoki.
71
Podłoża
Farba pokładowa o bardzo wysokiej trwałości
95
Zastosowanie
Epidek M153
Epidek M339
Oferujemy także system pokładowy, który doskonale
sprawdza się na pokładach lądowiskowych i innych
obszarach, gdzie wymagany jest system antypoślizgowy o
wysokim profilu (trójskładnikowy system Epidek M339).
Epidek M153
Nasza odpowiedź: Nasze farby pokładowe spełniają
najbardziej rygorystyczne wymogi branży morskiej, w tym
zgodność z wymogami Norsok M501 System 4 dla 3mm
grubości antypoślizgowej farby pokładowej. Mogą być one
stosowane w najbardziej wymagających miejscach (Epidek
M153 przeznaczony na przejścia, drogi ewakuacyjne oraz
obszary składowania).
PRODUCT LINE OIL & GAS
Farby nawierzchniowe
Twoje potrzeby: estetyczny wygląd to nie tylko kwestia dobrego smaku. W przemyśle petrochemicznym i gazownictwie kolor
oraz połysk muszą być zapewnione i utrzymane przez cały okres eksploatacji obiektów z wielu powodów, w tym m.in. względów
bezpieczeństwa i wymogu odbijanie promieniowania cieplnego. Kolejnym ważnym wymogiem jest konieczność zapewnienia
dobrze utrzymanych, czystych i widocznych powierzchni, które umożliwiają szybkie i łatwe przeprowadzenie kontroli stanu
konstrukcji i instalacji. Aby to osiągnąć, potrzebne są farby nawierzchniowe charakteryzujące się dobrym utrzymaniem koloru i
połysku, które można nanosić w różnej grubości, na wiele różnych powłok, zapewniając przy tym dobre krycie oraz otrzymanie
właściwego koloru już po nałożeniu jednej warstwy.
Resistex C137V2
Leighs C750V2
Nasza odpowiedź: firma Sherwin-Williams oferuje zestaw
wysokiej jakości farb nawierzchniowych poliuretanowych i
farb nie zawierających izocyjanianów dostarczając produkty,
które pozwalają sprostać wszystkim wymogom przemysłu
petrochemicznego i gazownictwa.
54
53
50-75
50-75
120
120
-
-
Temperatura użytkowania w
zanurzeniu w wodzie (maks., w ºC)
-
-
Temperatura użytkowania
w zanurzeniu w ropie naftowej
(maks., w ºC)
✓
✓
Na powietrzu
✓
✓
W zanurzeniu
Najważniejsze właściwości: brak izocyjanianów w składzie i
łatwa aplikacja. Farba Leighs C750V2 jest łatwa w aplikacji, tworzy
odporną na promieniowanie UV powłokę nawierzchniową nie
zawierającą izocyjanianów. Jest ona dostępna w całej
palecie kolorów.
-
-
Pod izolacją > 60ºC
-
-
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5 System N.1 and System N.7.
-
-
W wysokiej temperaturze
-
-
Stal węglowa
-
-
Stal nierdzewna
-
-
Metale nieżelazne
-
-
Beton
-
-
Farba podkładowa
-
-
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
-
-
Międzywarstwa lub wykładzina
✓
✓
Aprobaty: Norsok M501 Rev.5 System N.1 and System N.7.
Leighs C750V2
Farba nawierzchniowa epoksydowo-akrylowa
* Dostępna jest także wersja w półpołysku C237.
DFT na warstwę (w mm)
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
Charakterystyka
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
Warunki eksploatacji
Najważniejsze właściwości: łatwość użytkowania i brak wolnych
izocyjanianów. Farba poliuretanowa, w składzie której nie
występują izocyjaniany w formie, w jakiej mogłoby dojść do ich
uwolnienia. Oprócz braku wolnych izocyjanianów, farba Resistex
C137V2 zapewnia dobre tworzenie powłoki zarówno w przypadku
nakładania metodą natrysku bezpowietrznego i tradycyjnego, jak
również pędzlem oraz wałkiem. Dobre formowanie powłoki oraz
dobre pokrycie można uzyskać już przy powłoce suchej o grubości
50 mikronów. Zapewnia ona także dobrą stabilność połysku i
koloru, jakiej oczekuje się od wysokiej klasy poliuretanowej powłoki
nawierzchniowej, wystawianej na działanie promieni UV.
Podłoża
Farba poliuretanowa na bazie żywicy akrylowej - połysk*
Zastosowanie
Resistex C137V2
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
13
PRODUCT LINE OIL & GAS
Farby zbiornikowe
14
75
70
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
450-1000 450-1000 500-750 125-150 125-225 DFT na warstwę (w mm)
120
120
150
135
220
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
60
60
100
50
99
Temperatura użytkowania w
zanurzeniu w wodzie (maks., w ºC)
80
80
100
120
104
Temperatura użytkowania
w zanurzeniu w ropie naftowej
(maks., w ºC)
✓
✓
✓
✓
✓
Na powietrzu
✓
✓
✓
✓
✓
W zanurzeniu
-
-
-
✓
✓
Pod izolacją > 60ºC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
✓
W wysokiej temperaturze
✓
✓
✓
✓
✓
Stal węglowa
✓
✓
✓
✓
✓
Stal nierdzewna
-
-
-
-
-
Metale nieżelazne
-
-
-
✓
-
Beton
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
✓
✓
✓
✓
✓
Międzywarstwa lub wykładzina
✓
-
-
-
-
Farba nawierzchniowa (warunki
zewnętrzne)
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
Charakterystyka
Epo-Phen FF
85
Warunki eksploatacji
Phenicon HS
98
Podłoża
Duraglass 41V
98
Farba podkładowa
Zastosowanie
Fast-Clad ER
Nasza odpowiedź: firma SherwinWilliams jest liderem w procesie przejścia
od farb zbiornikowych, wykonanych
z tradycyjnych wielowarstwowych
systemach na bazie rozpuszczalników,
do najnowocześniejszych
bezrozpuszczalnikowych technologii
epoksydowych, które umożliwiają
stosowanie systemów jednopowłokowych
o bardzo szybkim czasie utwardzania.
Oferowane przez nas portfolio farb
zbiornikowych wyróżnia się tym, że
można ich używać do zbiorników o
różnym przeznaczeniu. Ta krótka
lista produktów dostępnych globalnie
dostarcza podstawowych narzędzi, jakie
są potrzebne, by sprostać wyzwaniom
pojawiającym się w branży. Od powłok
nowolakowych, po najnowsze technologie,
charakteryzujące się bardzo krótkim
czasem utwardzania, umożliwiającym
oddanie obiektu do użytkowania
w czasie 24 godzin lub krótszym.
Wykorzystanie technologii Pigmentów
Aktywowanych Optycznie (OAP)
umożliwia przeprowadzanie szybszych i
skuteczniejszych inspekcji.
Dura-Plate UHS
Twoje potrzeby: zarządzanie zbiornikami magazynowymi na terenie terminali lub rafinerii staje się trudniejsze. Często
zmieniające się warunki rynkowe oraz wyższe temperatury technologiczne sprawiają, że obsługa tych obiektów staje
się jeszcze bardziej skomplikowana i nieprzewidywalna. Potrzebujesz trwałych i wszechstronnych powłok, które nadają
się do większości materiałów i różnych temperatur roboczych, które mogą znajdować się w zbiornikach. Chcesz także,
aby ich aplikacja i oddanie do eksploatacji przebiegało możliwie jak najszybciej. W międzyczasie przepisy BHP i ochrony
środowiska kierują Twoją uwagę w stronę farb bezrozpuszczalnikowych, których zastosowanie pozwala zmniejszyć emisje
lotnych związków organicznych oraz obawy dotyczące bezpieczeństwa.
PRODUCT LINE OIL & GAS
Dura-Plate UHS
Fast-Clad ER
with Opti-CheckTM Technology
with Opti-CheckTM Technology
Farba epoksydowa zbiornikowa,
bezrozpuszczalnikowa o krótkim
czasie utwardzania
Farba epoksydowa zbiornikowa
bezrozpuszczalnikowa, umożliwiająca bardzo
szybkie oddanie obiektu do eksploatacji
Najważniejsze właściwości: łatwość
użytkowania i trwałość. Możliwość
szybkiego powrotu obiektu do użytkowania,
właściwości grubopowłokowe, dobre
pokrycie krawędzi przez tą znakomitą farbę
zbiornikową, zapewniają doskonałą ochronę
w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych
czy też produktów alternatywnych. Farba
Dura-Plate UHS, którą można nałożyć
za pomocą natrysku bezpowietrznego w
jednej warstwie, to rozwiązanie proste w
stosowaniu, które spełnia oczekiwania
związaną ze skróceniem czasu utwardzania
i zapewnieniem najwyższej trwałości. Jest
ona przeznaczona do zbiorników, w których
przechowywane są rozmaite materiały: od
ropy do wody pitnej czy etanolu.
Aprobaty: Meets MIL-PRF-23236,
Type VII, Class 5, 7, 9 and 11, Grade C;
NSF approved to Norma nr 61 dotycząca
wody pitnej.
Phenicon HS
with Opti-CheckTM Technology
Farba epoksydowo-fenolowa
Farba Fast-Clad ER jest rozwiązaniem
pionierskim na drodze do przeniesienia
bezrozpuszczalnikowej technologii
epoksydowej na kolejny poziom pod
względem trwałości oraz szybkości
utwardzania. Niezwykła elastyczność,
bardzo szybkie utwardzanie i doskonała
ochrona krawędzi, jak również bardzo
dobre tworzenie filmu i możliwość
aplikacji w grubej warstwie sprawiły,
że linia bezrozpuszczalnikowych farb
epoksydowych Sherwin-Williams, została
poszerzona o rozwiązanie pozwalające
na oddanie malowanego obiektu do
użytkowania w czasie 24 godzin lub
krótszym.
Farba zbiornikowa winylowo-estrowa
pigmentowana płatkami szklanymi
Najważniejsze właściwości: odporność
na ścieranie i chemikalia. Doskonała farba
zbiornikowa, oferująca wyjątkową ochronę
przed wieloma agresywnymi substancjami
chemicznymi i ścieraniem także w
podwyższonej temperaturze.
Aprobaty: prosimy zapoznać się z
listą odporności chemicznej (Chemical
Resistance Guide).
Aprobaty: Meets MIL-PRF-23236 Type
VII, Class 5, 7, 5/18, 7/18, 13/18, 17, 17/18
Wymogi Klasy C dotyczące zbiorników do
przechowywania wody morskiej, paliwa,
zbiorników ściekowych oraz zbiorników CHT
Epo-Phen FF
Farba zbiornikowa epoksydowo-nowolakowa,
odporna na wysoką temperaturę
Najważniejsze właściwości: odporność
na substancje chemiczne i szeroki zakres
przechowywanych produktów.
Najważniejsze właściwości: odporność
na temperaturę i działanie substancji
chemicznych.
Epoksydowo-fenolowa farba nowolakowa,
przeznaczona do stosowania wewnątrz
zbiorników wykorzystywanych do
przechowywania ropy naftowej oraz
większości produktów naftowych z procesu
rafinacji, w tym benzyny bezołowiowej,
MTBE, rozpuszczalników aromatycznych
oraz większości mieszanek ulepszaczy liczby
oktanowej. Zalecana także do zbiorników na
paliwo do silników odrzutowych, etanol oraz
metanol.
Farba Epo-Phen FF stanowi specjalne
połączenie pigmentacji błyszczem żelaza
MIO z epoksydowo-fenolowonowolakowym
spoiwem utwardzanym aminami,
zapewniając najlepszą w swojej klasie
uniwersalność w zakresie odporności na
wysoką temperaturę i agresywne działanie
substancji chemicznych. Unikalna formuła
tej farby umożliwia stosowanie jej pod
izolacją termiczną, przy podwyższonych
lub kriogenicznych temperaturach, a także
w zanurzeniu w wodzie o temperaturze
do 99ºC oraz węglowodorach, takich
jak ropa naftowa (o temperaturze do
104ºC), benzynie, paliwie olejowym, oleju
napędowym, etanolu czy metanolu.
Aprobaty: prosimy zapoznać się z
listą odporności chemicznej (Chemical
Resistance Guide)
Duraglass 41V
Aprobaty: prosimy zapoznać się z
listą odporności chemicznej (Chemical
Resistance Guide)
15
PRODUCT LINE OIL & GAS
Farby odporne na wysokie temperatury
16
53-56
38-41
31
125-150
40-50
50-60
20-25
650
540
260
600
-
-
-
-
✓
✓
✓
✓
Na powietrzu
-
-
-
-
W zanurzeniu
✓
-
-
-
Pod izolacją > 60ºC
-
-
-
-
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
-
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
Metale nieżelazne
-
-
-
-
Beton
✓
✓
✓
✓
-
-
-
-
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
✓
-
-
-
Międzywarstwa lub wykładzina
-
✓
✓
✓
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
DFT na warstwę (w mm)
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
Temperatura użytkowania zanurzeniu
w wodzie (maks., w ºC)
Charakterystyka
Leighs M505
57
Warunki eksploatacji
Hi-Temp Heat-Flex 500
*Dostawa tylko z Sherwin Williams USA
Hi-Temp Heat-Flex 1000
W wysokiej temperaturze
Stal nierdzewna
Podłoża
Stal węglowa
Farba podkładowa
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
Zastosowanie
Nasza odpowiedź: firma SherwinWilliams to lider w dostawie innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie powłok ochronnych
stosowanych pod izolacją i w wysokiej
temperaturze co udało się osiągnąć
dziesięć lat temu wraz z pionierskim
zastosowaniem materiałów typu inert
multipolymeric matrix w ramach ochrony
przed korozją pod izolacją. Nowy
etap rozwoju został zapoczątkowany
po tym, jak udało się z powodzeniem
wprowadzić na rynek drugą generację
tej technologii (Hi-Tem Heat-Flex 1200).
Uzupełnieniem tego portfolio jest gama farb
nawierzchniowych współpracujących z tym
rozwiązaniem, które można stosować w
warunkach zewnętrznych, a także linia farb
silikonowych pigmentowanych aluminium,
odpornych na wysoką temperaturę.
Hi-Temp Heat-Flex 1200
Twoje potrzeby: z uwagi na to, że procesy związane z obróbką ropy naftowej i gazu prowadzone są w coraz wyższych
temperaturach roboczych, zwiększa się potrzeba zapewnienia wydajnych i skutecznych rozwiązań z zakresu powłok
ochronnych, które radzą sobie z wysokimi temperaturami. Już na etapie produkcji konieczne jest wykonanie warstwy
odpornej mechanicznie powłoki, która wytrzyma proces montażu. Potrzebne są także rozwiązania, które można stosować
w niestandardowych warunkach takich jak aplikacja na gorące powierzchnie w trakcie ich eksploatacji lub powierzchnie
przygotowane metodami mechanicznymi. To wszystko przy jednoczesnym zapewnienieniu doskonałej ochrony w warunkach
zewnętrznych oraz pod izolacją.
PRODUCT LINE OIL & GAS
Hi-Temp Heat-Flex 1200
Farba typu inert multipolymeric matrix do
ochrony przed korozją pod izolacją.
Najważniejsze właściwości:
ochrona przed korozją pod izolacją i
odporność mechaniczna.
Powłoka nowej generacji, która
chroni przed korozją pod izolacją i
przewyższa swoją skutecznością
alternatywne rozwiązania stosowane
pod izolacją oraz w miejscach, w
których panuje wysoka temperatura.
Możliwość aplikacji na gorące
powierzchnie pracujące w
temperaturze sięgającej 260°C, na
powierzchniach ze stali nierdzewnej
i stali obrabianej mechanicznie
lub metodą strumieniowo-ścierną
bez konieczności zachowania
maksymalnego czasu do
przemalowania. Heat-Flex Hi-Temp
1200 przewyższa wcześniejsze
rozwiązania do ochrony przed korozją
pod izolacją. Większa odporność na
ścieranie i uderzenia po wyschnięciu
w temperaturze otoczenia w
porównaniu do materiałów pierwszej
generacji czyni to rozwiązanie
najbardziej uniwersalnym w zakresie
ochrony przed wysoką temperaturą.
Hi-Temp Heat-Flex 1000*
Farba nawierzchniowa akrylowo-silikonowa
odporna na wysoką temperaturę
Najważniejsze właściwości:
trwałość koloru i odporność na
wysoką temperaturę.
Specjalnie zaprojektowana silikonowa
żywica hybrydowa, która jest odporna
na ciągłe działanie temperatury
od 260°C do 540°C, a także na
warunki zmiennej temperatury, która
może chwilowo osiągać 650ºC.
Produkt jednoskładnikowy, który
można stosować bezpośrednio na
stali nierdzewnej lub jako powłokę
nawierzchniową nakładaną na HeatFlex Hi-Temp 1200, zapewniający
jednocześnie bardzo dobrą ochronę
przed korozją.
Hi-Temp Heat-Flex 500*
Farba nawierzchniowa akrylowo-silikonowa
odporna na wysoką temperaturę
Najważniejsze właściwości: trwałość
koloru i odporność na wysoką temperaturę.
Specjalnie zaprojektowana silikonowa
żywica hybrydowa, która jest odporna na
ciągłą pracę w temperaturze do 260°C,
sprawdza się także w warunkach zmiennej
temperatury. Produkt jednoskładnikowy,
który można stosować bezpośrednio
na stali nierdzewnej lub jako powłokę
nawierzchniową nakładaną na Heat-Flex
Hi-Temp 1200, zapewniający jednocześnie
bardzo dobrą ochronę przed korozją.
Idealne rozwiązanie, które można stosować
jako powłokę nawierzchniową na kominach,
piecach, rurach, kotłach, wymiennikach
ciepła itp.
Aprobaty: Spełnia kryteria skutecznej
ochrony przed korozją pod izolacją
(CUI) NACE SP 0198-2010
Leighs M505
Farba silikonowa pigmentowana aluminium,
odporna na wysoką temperaturę
Najważniejsze właściwości: odporność na
wysoką temperaturę i odbijanie ciepła.
Farba silikonowa schnąca na powietrzu,
utwardzana na gorąco, pigmentowana
płatkami aluminium. Możliwość nakładania
pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
Możliwość stosowania jako uszczelniacza na
powłoce aluminiowej natryskiwanej cieplnie.
Trwałość koloru (aluminium) do 600ºC.
Dostępna także w kolorze czarnym, białym
i innych na zamówienie (w przypadku tych
kolorów należy przestrzegać maksymalnej
temperatury roboczej, aby nie doszło do ich
odbarwienia). Możliwość stosowania jako
powłoki nawierzchniowej na Hi-Temp
Heat-Flex 1200.
17
PRODUCT LINE OIL & GAS
Farby ogniochronne i systemy izolacji termicznej
18
FIRETEX M93/02
FIRETEX M89/02
100
100
100
0.5-7
0.5-7
0.5-20
80
80
150
-
-
-
Temperatura użytkowania w
zanurzeniu w wodzie (maks., w ºC)
-
-
-
Temperatura użytkowania
w zanurzeniu w ropie naftowej
(maks., w ºC)
✓
✓
✓
Na powietrzu
✓
✓
✓
W zanurzeniu
-
-
-
-
-
✓
Pod warstwą ognioochronną na bazie
żywic epoksydowych
-
-
✓
W wysokiej temperaturze
✓
✓
✓
Stal węglowa
✓
✓
✓
Stal nierdzewna
-
-
-
Metale nieżelazne
-
-
-
Beton
-
-
-
Farba podkładowa
-
-
-
Farba uszczelniająca/warstwa
sczepna
✓
✓
✓
Międzywarstwa lub wykładzina
-
-
-
Pod izolacją > 60ºC
Farba nawierzchniowa
(warunki zewnętrzne)
Warunki eksploatacji
Temperatura użytkowania na
powietrzu (maks.;w ºC)
Podłoża
DFT na warstwę (w mm)
Charakterystyka
Zawartość procentowa części stałych
(objętościowo)
Zastosowanie
Nasza odpowiedź: firma SherwinWilliams stworzyła gamę produktów
FIRETEX© stanowiącą unikalne połączenie
ochrony przed korozją, rozlewiskowym i
strumieniowym pożarem węglowodorów
oraz wyciekami kriogenicznymi z
zachowaniem minimalnych grubości i
maksymalnej efektywności kosztowej.
Technologia FIRETEX© jest dostarczana
naszym klientom od ponad dwóch dekad
i cały czas się rozwija, aby sprostać
potrzebom rynku. Dzięki intensywnym
badaniom i pracom rozwojowym najnowsza
generacja produktów FIRETEX© z
serii farb do ochrony przed pożarem
węglowodorowym (Hydrocarbon Fire
Protection Series) zapewnia: 4-godzinną
ochronę przez rozlewiskowym pożarem
węglowodorowym oraz 3½-godzinną
ochrony przed pożarem strumieniowym,
odporność na wybuch o ciśnieniu
równym 2 bar, a także zabezpieczenie
konstrukcji przez przełomem kruchym
spowodowanym niską temperaturą przez
okres 2 godzin w przypadku kontaktu z
cieczą kriogeniczną. Skuteczność systemu
pozwala na długotrwałe zabezpieczenie
przez okres ponad 20 lat i eksploatację w
najtrudniejszych środowiskach morskich i
przemysłowych, co potwierdziły pomyślne
wyniki badań zgodnie z normami NORSOK
M-501 i UL1709. W międzyczasie
prowadzimy także badania technologii
izolacji zimnochronnej, w ramach których
współpracujemy z właścicielami instalacji
i urządzeń oraz biurami projektowymi,
których celem jest dostosowanie rozwiązań
z zakresu ochrony przed wyciekami
kriogenicznymi do potrzeb znajdującej się
obecnie na etapie gwałtownego rozwoju
branży LNG.
FIRETEX M90/02
Twoje potrzeby: aby dobrze zabezpieczyć swoje zasoby, musisz wybrać odpowiednie systemy powłok. W przypadku ochrony
przed pożarem i wyciekami kriogenicznymi materiały muszą stanowić połączenie łatwości aplikacji, właściwości dekoracyjnych,
zgodności z przepisami BHP, wymogami aprobat, efektywności kosztowej, jak najmniejszej masy naniesionego produktu oraz
skutecznej ochrony w wymagających warunkach, które spotyka się na instalacjach do wydobycia, obróbki i przesyłu ropy i gazu
PRODUCT LINE OIL & GAS
FIRETEX M90/02
Farba epoksydowa ognioochronna
Najważniejsze właściwości: bardzo
wysoka trwałość przy najkorzystniejszej
w branży grubości powłoki zapewniającej
ochronę przed rozlewiskowym i
strumieniowym pożarem węglowodorowym.
Jest to farba epoksydowa ognioochronna
ze 100% zawartością ciał stałych –
najnowsza generacja rozwiązań z serii
FIRETEX© M90. Zapewnia ona ochronę
większego zakresu profili stalowych przy
jednoczesnym ograniczeniu grubości
nakładanej powłoki w porównaniu do
rozwiązań stosowanych wcześniej co
czyni ją najefektywniejszą kosztowo
dostępną farbą epoksydową do ochrony
przed pożarem węglowodorowym.
Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników
względem serii FIRETEX©, farba
M90/02 charakteryzuje się doskonałymi
właściwościami aplikacyjnymi przy
nakładaniu zarówno natryskiem
hydrodynamicznym 2K, natryskiem 1K jak i
podczas aplikacji ręcznej. Przeprowadzono
badania, które wykazały, że w połączeniu
z FIRETEX© M89/02 farba ta zapewnia
ochronę stali przed przełomem kruchym
spowodowanym kontaktem z czynnikiem
kriogenicznym przez okres 2 godzin oraz
przed skutkami późniejszego pożaru
węglowodorowego. Przeprowadzono także
próbę odporności tego systemu na wybuch
o ciśnieniu 2 bar, który nie spowodował
żadnych szkód.
Aprobaty: aprobaty typu wydane przez
Lloyd’s Register, Det Norske Veritas i
American Bureau of Shipping pod kątem
ochrony stali konstrukcyjnej i grodzi przed
rozlewiskowym i strumieniowym pożarem
węglowodorowym. NORSOK M-501 rev.
6, System 5a; UL1709; BS EN 13501-2;
ETA13/0676; ASTM E84
FIRETEX M93/02
Farba epoksydowa ognioochronna
Najważniejsze właściwości: wysoka
trwałość, efektywne kosztowo
rozwiązanie zapewniające ochronę przed
rozlewiskowym pożarem węglowodorowym.
Przeznaczony na rynek onshore / instalacji
lądowych / UL1709 produkt FIRETEX©
M93/02 stanowi efektywne kosztowo oraz
trwałe rozwiązanie z zakresu pasywnej
ochrony przeciwpożarowej. Obecnie
na tym rynku najczęściej stosowane są
produkty betonowe lub na bazie cementu
z uwagi na niskie koszty początkowe tych
rozwiązań. System FIRETEX© M93/02
charakteryzuje się łatwością i szybkością
nakładania, doskonałą trwałością i chroni
podłoże przed korozją. Ograniczając
wymogi i koszty związane z renowacją
to rozwiązanie zapewniające największą
efektywność kosztową. W przypadku
budowy nowych obiektów rozwiązanie
FIRETEX© M93/02 sprawdza się doskonale
podczas nakładania na warsztacie,
dzięki czemu etap nakładania pasywnej
ochrony przeciwpożarowej można usunąć
z najbardziej krytycznego etapu procesu
realizacji projektu, co z kolei sprawia, że to
rozwiązanie zapewniania pasywną ochronę
przeciwpożarową na cały okres eksploatacji
obiektów, przy jednocześnie większej
efektywności kosztowej.
FIRETEX M89/02
Farba epoksydowa izolacyjna
Najważniejsze właściwości:
wysoka trwałość, materiał o dobrych
właściwościach termicznych zapewniający
izolację i ochronę przed wyciekami
kriogenicznymi.
Farba epoksydowa izolacyjna ze 100%
zawartością ciał stałych, która zapewnia
termiczną izolację zimnych i gorących
powierzchni, a także ochronę konstrukcji
stalowej, która może mieć kontakt z
cieczami kriogenicznymi stanowiąc
trwałe zabezpieczenie. Farba może być
nakładana ręcznie lub za pomocą natrysku
hydrodynamicznego 2K.
System FIRETEX© M89/02 charakteryzuje
się najlepszymi w branży właściwościami
w zakresie izolacji termicznej nakładanej
na mokro i stanowi jednolite (bez połączeń)
rozwiązanie o przewodności cieplnej
(wartość K) równej 0,088 W/m.K.
Aprobaty: NORSOK M-501 rev.6 System
5a (FIRETEX© M90/02)
System M93/02 charakteryzuje się
doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi,
zarówno podczas nakładania za pomocą
natrysku hydrodynamicznego 2K jak i
aplikacji ręcznej.
Przeprowadzono badania, które wykazały,
że w połączeniu z FIRETEX© M89/02 farba
ta zapewnia ochronę stali przed przełomem
kruchym spowodowanym kontaktem z
czynnikiem kriogenicznym przez okres 2
godzin oraz przed skutkami późniejszego
pożaru.
Aprobaty: UL1709; ASTM E84
19
KOMPLETNA LINIA PRODUKTÓW
DOŚWIADCZENIE BRANŻOWE
DOSTAWA NA CZAS
Czego więcej można oczekiwać od światowego lidera
w dziedzinie farb antykorozyjnych, zbiornikowych i powłok
ognioochronnych?
Wszystko zaczyna się od kompletnej linii sprawdzonych w czasie produktów o doskonałej
skuteczności oraz jednej z najbardziej innowacyjnych i ekologicznych technologii w branży
powłok. Wiemy jednak, że sam produkt nie wystarczy, aby być globalnym liderem w dziedzinie
powłok antykorozyjnych i zbiornikowych. Wiedzą to również nasi klienci, którzy polegają na nas
każdego dnia, gdy pomagamy im chronić swoje inwestycje.
I tutaj wykorzystujemy nasze niemal 150-letnie doświadczenie w branży powłok. Do tego
dochodzi zespół pracowników przeszkolonych przez organizację NACE z łącznie 3700 latami
doświadczenia w dziedzinie ochrony przed korozją, oraz wiedza w ramach konkretnych
branż, z której korzystają nasi eksperci podczas oceny, rekomendowania i oferowania powłok
antykorozyjnych i farb zbiornikowych o najwyższych parametrach, które mają za zadanie chronić
zasoby naszych klientów
Nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Twoje jedyne źródło dostaw. Sherwin-Williams.
Więcej informacji znajduje się na stronie
sherwin-williams.com/protectiveEMEA
©2014 The Sherwin-Williams Company
Powłoki ochronne i morskie
05/14 EMEA0081/V01
Wojciech Zych
Country Sales Manager - Poland
+48 (0) 665 238 178
[email protected]

Podobne dokumenty