PREGEL - Nawilżanie zanieczyszczonych narzędzi

Komentarze

Transkrypt

PREGEL - Nawilżanie zanieczyszczonych narzędzi
PreGel
bez enzymów
bez utrwalania zanieczyszczeń
bez biofilmu
Preparat w żelu do nawilżania zanieczyszczonych narzędzi, endoskopów i
innych wyrobów medycznych
Zapobiega utrwalaniu krwi, tkanek i płynów ustrojowych na narzędziach
i endoskopach
Chroni sprzęt przed uszkodzeniem wywołanym zaschniętymi
zanieczyszczeniami
Długo zachowuje stabilność żelu
Doskonale zwilża powierzchnie dzięki czemu narzędzia nie wymagają
szczotkowania
Skraca czas dekontaminacji
Zastosowanie:
Narzędzia, laparoskopy i endoskopy
na Bloku Operacyjnym
Powierzchnie w Centralnej Sterylizacji
Wstępne mycie inkubatorów
Właściwości ogólne:
PreGel jest innowacyjnym neutralnym preparatem w formie stabilnego żelu do stosowania przy nawilżaniu
instrumentów i endoskopów. System stabilnego żelu wzmacnia proces rozkładu krwi i zanieczyszczeń organicznych
m.in. tkanek, białka dzięki czemu gwarantuje zapobieganie wysychaniu zanieczyszczeń. Uznaje się, że nawilżanie
narzędzi żelem z zawartością surfaktantów jest innowacyjnym i wysoce wydajnym sposobem ograniczenia zjawiska
powstawania biofilmu. Preparat jest w pełni bezpieczny dla użytkownika dzięki eliminacji spryskiwania i kontaktu
z płynami.. PreGel jest idealny do stosowania na narzędziach chirurgicznych, laparoskopach, endoskopach,
laryngoskopach, kleszczach biopsji, hemostazach itp. PreGel jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I
Uwaga! PreGel nie jest środkiem dezynfekcyjnym, narzędzia po oczyszczeniu powinny być natychmiast poddane
dezynfekcji i dalszym etapom obróbki
Sposób przygotowania:
PreGel jest idealny do stosowania jako środek do wstępnego mycia w CSSD, salach operacyjnych GI / Endoskopii
ambulatoryjnej jednostkach Chirurgii i Centrach stomatologicznych.
Wskazówki dotyczące użytkowania:
PreGel jest dostarczany jako gotowy do użycia produkt. Pojemnikiem PreGel należy wstrząsnąć w celu
zapewnienia, że PreGel jest całkowicie wymieszany gotowy do rozpoczęcia jego stosowania w czyszczeniu /
działaniu ochronnym przed rozpoczęciem dozowania na zanieczyszczonych wyrobach.
Zastosowanie:
Do wstępnego czyszczenia narzędzi i sprzętu:
Umieścić skażone instrumenty / urządzenia w pojemniku transportowym
1. Wlać bezpośrednio na zabrudzone instrumentach i endoskopy natychmiast po ich użyciu i zapewniają swym
zasięgiem instrumentach i endoskopach.
2. Pozostaw instrumenty do zanurzenia , aż będą gotowe do czyszczenia.
3. Wypłukać instrumenty przed czyszczeniem.
4. Pozbywać się zużytych roztworów środka.
Dla maksymalnej efektywności, PreGel należy zastosować tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu użyciu w
zabiegach urządzeń instrumentów medycznych/.
Wskazówki dotyczące stosowania:
Opakowania:
Składniki preparatu:
Zastosowanie: manualnie przez rozlanie
na powierzchni narzędzi, endoskopów
i wyrobów medycznych
Termin ważności preparatu: 2 lata
Temperatura magazynowania: 5-35ºC
1L; 5L
Surfaktanty kationowe 5g

Podobne dokumenty