oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

Komentarze

Transkrypt

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy
oława
Nr 10 [88]
Październik 2011
Egzemplarz bezpłatny
Serwis Społeczno–Samorządowy
Święto
piłki
nożnej
w Oławie
[s. 8-9]
Comenius
w SP nr 1
[s. 12-13]
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 10 [88] | Październik 2011
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 71 303 55 01
fax. 71 303 55 00
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 71 303 35 46
e-mail: [email protected]
Druk:
Drukarnia Euro-Druk
ul. Zawadzkiego 22
57-100 Strzelin
Jesteśmy w przededniu Wszystkich Świętych i
Zaduszek ... Listopad chyba dla wszystkich jest
miesiącem zadumy, smutku i wspomnień. Wyjątkiem
jest Święto Niepodległości, które coraz częściej
chcemy obchodzić radośnie. W tym roku głównym
organizatorem uroczystości jest Starosta Oławski,
którego zaproszenie drukujemy na stronie obok.
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej zaprasza
na przypadający w tym roku jubileusz 25-lecia jej
powstania; więcej o uroczystości na str. 4.
W październiku obchodziliśmy jeszcze jeden jubileusz: 66-lecie polskiej piłki
nożnej w Oławie. Piszemy o tym na str. 8–9.
Relacja z miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej na str. 6–7.
Tradycyjnie pracownicy oświaty spotkali się w Sali Rycerskiej, gdzie
odbierali życzenia, podziękowania i gratulacje, a nowo mianowani
nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.
Na str. 3 przeczytacie Państwo o Oławskich Targach Pracy, a na następnej
o rynku pracy w naszym mieście i powiecie.
Zainteresowanych zmianami kompozycji zieleni na Skwerze Jana Pawła
II odsyłam na str. 11; to zadanie zaplanowano na dłuższy czas i będzie
realizowane etapami.
Oławskie obiekty sportowe po modernizacji zainteresowały drużyny
ekstraklasy. Ostatnio Podbeskidzie Bielsko-Biała przebywało w Oławie na
dwudniowym zgrupowaniu przed meczem ze Śląskiem Wrocław (str. 7).
Zachęcam Państwa do przeczytania relacji uczniów Gimnazjum nr 2
z wyjazdu do Wielkiej Brytanii na Zieloną Szkołę (str. 10–11), a także
informacji o roboczej wizycie uczestników Programu Comenius w Szkole
Podstawowej nr 1 na str. 12–13.
Na str. 5 relacja z krótkiego pobytu oławskiej delegacji w partnerskim
mieście Priolo Gargallo, które świętowało dzień swojego patrona – Anioła
Stróża.
Zapraszam do lektury
ISSN 1733 - 6449
Pytajcie o nasz serwis
• w sklepach PSS: „Jakub”
na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak”
przy ul. B. Chrobrego, „Stodoła”
na pl. Gimnazjalnym, „Sezam”
przy ul. Dąbrowskiego i DH
„Na Brzeskiej” oraz w „Intermarche”, kiosk w supermarkecie „Kaufland”, „Eco” przy ul. Kasprowicza;
• w następujących instytucjach:
Urząd Miejski (punkt informacyjny
na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki
podległe Urzędowi Miejskiemu,
wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz
kilka kiosków gazetowych.
2
W numerze
VII Oławskie Targi Pracy [ŁMW] – 3
Rynek pracy [ŁMW] – 4
Jubileusz Szkoły Muzycznej [J. Gąsior] – 4
Oławska delegacja w Priolo Gargallo [U. Pałamarz] – 5
Dzień Edukacji Narodowej [K. Cecko] – 6-7
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA W OŁAWIE [W. NIEMIROWSKI] – 7
Święto piłki nożnej w Oławie [W. Niemirowski] – 8-9
ZIELONA SZKOŁA W CHESTER [M. Wyskiel] – 10-11
Renowacja nasadzeń żywopłotowych [E. Pajdo-Chorążewska] – 11
Wizyta robocza Programu Comenius w Szkole Podstawowej nr 1
[D. Salimandra-Wołowiec] – 12-13
Z archiwum prasowego – 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto – 15
Przedwojenna i współczesna Oława – 16
Październik 2011 | Nr 10 [88] | Serwis Społeczno–Samorządowy
VII Oławskie Targi Pracy
21 października odbyły się VII Oławskie Targi
Pracy. Oferentami byli:
• firmy produkcyjne Autoliv, Electrolux, Ergis
Eurofilms, Fine Altach, PSS Społem;
• agencje pośrednictwa pracy Interkadra,
Trenkwalder, Manpower;
• Axidus sp. z o. o. agencja pośrednictwa pracy
w Holandii;
• doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i
Pracy Młodzieży OHP (zatrudnienie
młodzieży).
Obecnie oferowanych jest ok. 500 miejsc pracy, głównie na stanowiskach produkcyjnych w
Oławie, Brzegu, Godzikowicach, Wrocławiu,
Biskupicach Podgórnych i pod Rotterdamem.
Dostępne są również oferty pracy biurowej,
m.in. na stanowisku logistyka i technologa ds.
produkcji żywności. Na rynku pracy pojawi się
w najbliższych miesiącach dodatkowo ponad
100 wolnych miejsc pracy, związanych z inwestycjami oławskich firm. Targi cieszyły się
[ŁMW]
dużym zainteresowaniem.
Dzień Pracownika Socjalnego, święto wszystkich pracowników służb społecznych, obchodzony jest 21
listopada. Z tej okazji życzę Kierownictwu i Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie
wielu sukcesów zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Jednocześnie dziękuję Wam za
pracę na rzecz ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia, za zaangażowanie w rozwiązywanie ich trudnych
problemów życiowych. Franciszek Październik
burmistrz Oławy
3
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 10 [88] | Październik 2011
Rynek pracy
Na koniec września liczba osób bezrobotnych w mieście zmniejszyła się o 64 w stosunku do sierpnia i wyniosła 1387, w tym
686 kobiet. Pracę podjęło 125 osób – najwięcej od początku roku. Zaktywizowano
14 osób. Do Powiatowego Urzędu Pracy
wpłynęło 96 ofert pracy, w tym 14 dotyczyło
staży.
Według danych GUS na koniec sierpnia stopa bezrobocia w kraju wynosiła 11,6%, na
Dolnym Śląsku 11,8%, w powiecie oławskim
11,1%. [ŁMW]
Jubileusz Szkoły Muzycznej
W bieżącym roku szkolnym Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. w Oławie obchodzi
piękny jubileusz. Minęło już 25 lat odkąd
pierwsi uczniowie przekroczyli jej progi. Na
sukces i popularność w mieście i powiecie
oławskim pracowały całe pokolenia nauczycieli i pracowników szkoły. Zdarza się, że
kończyli tę szkołę ojciec, mama, syn i córka.
Obchody jubileuszu szkoły odbędą się 10
listopada br. o godz. 16.00 w Ośrodku
Kultury w Oławie. Zaplanowano z tej okazji
rozmaite imprezy towarzyszące, które będą
4
okazją nie tylko do ukazania dorobku szkoły
ale również przypomnienia twórczości kompozytorskiej patronki szkoły muzycznej –
Jadwigi Szajny-Lewandowskiej.
Z okazji Jubileuszu 25-lecia PSM I st. w Oławie
serdecznie zapraszamy absolwentów i przyjaciół szkoły na spotkanie i wspólne świętowanie
w dniu 10 listopada.
Czekamy na Państwa w Ośrodku Kultury w
Oławie. Podczas uroczystości będą nam towarzyszyły liczne atrakcje muzyczne i kulinarne
Jacek Gąsior
niespodzianki.
Październik 2011 | Nr 10 [88] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Oławska delegacja w Priolo Gargallo
Na przełomie września i października z
kilkudniową wizytą na Sycylii, przebywała
pięcioosobowa delegacja z naszego miasta.
Głównym celem wizyty był udział w najważniejszym święcie Priolo Gargallo, tj.
święcie patrona miasta, którym jest...
Anioł Stróż. Uroczystość trwała od piątku
30 września do niedzieli 2 października.
Całe miasto udekorowane zostało świetlnymi dekoracjami, a przy głównych ulicach
stały kramy z sycylijskimi specjałami.
Odbywały się różnego rodzaju imprezy, w
tym liczne spotkania, koncerty, wystawy, a
w całym mieście unosił się zapach pieczonych kasztanów. Najważniejszym punktem
obchodów była niedzielna procesja ulicami
miasta. Procesję prowadziła miejscowa
orkiestra, za którą szli harcerze z figurką
Anioła Stróża, dzieci przebrane za aniołki
i mieszkańcy miasta. Wieczorem na placu
przed Urzędem Miasta odbył się koncert
popularnego włoskiego zespołu POOH,
który zgromadził ok. 12 tysięcy widzów.
Na scenę wraz z włoskimi oficjelami zaproszono zastępcę burmistrza Oławy Jerzego
Hadrysia. Burmistrz Priolo Gargallo
Antonello Rizza przedstawił mieszkańcom
gości z Oławy, podziękował za dotychczasową współpracę oraz za uczestnictwo w
ich święcie. Imprezę o północy zakończył
półgodzinny pokaz sztucznych ogni.
Gospodarze przygotowali bardzo bogaty
program wizyty. Oławska delegacja zwiedziła miasto, miejscowe katakumby, wystawę rzemiosł dawnych i siedzibę Urzędu
Miasta.
W ramach promocji regionu, organizatorzy
przygotowali wycieczkę do przepięknej
miejscowości Siracusa. Oprócz zwiedzania
w programie znalazły się także wieczorne
spotkania z lokalną społecznością, m.in. w
Centrum Spotkań dla osób starszych, gdzie
serwowano lokalne przysmaki. Czuło się
bardzo dużą sympatię i życzliwość ze strony mieszkańców Priolo Gargallo.
Włosi są bardzo zainteresowani nadaniem
aktywnego wymiaru naszej współpracy,
wymianą sportową i młodzieżową pomię-
dzy mieszkańcami, stowarzyszeniami i
instytucjami kulturalnymi, która będzie
służyć promocji tradycji i kultury obu krajów. Rozpoczęcie współpracy zaproponowali włoscy harcerze. W Priolo harcerstwo
istnieje ponad 60 lat. Organizacjami pozarządowymi z naszego miasta zainteresowani byli studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. To z ich inicjatywy, dla lokalnej i regionalnej gazety, przeprowadzono wywiad
z Elżbietą Wojdyłą, szefową stowarzyszenia „Zawsze Kobieta”.
Mieszkańcy Priolo Gargallo czynnie uczestniczyli w tej wizycie, spędzając swój wolny
czas z naszą delegacją. Liczne spotkania
nieformalne oraz dyskusje w mniejszym
gronie pozwoliły na lepsze poznanie się i
wzajemną integrację. Gościnność włoska
nie zna granic. Wciąż świeżo w pamięci
mieszkańców była wrześniowa wizyta ich
piłkarzy w Oławie na Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich.
Było to dla tych chłopców i ich rodzin
niezapomniane przeżycie. Bardzo wysoka
ocena imprezy sprawiła, że Włosi już myślą
o zorganizowaniu podobnego turnieju u
siebie.
Współpraca polsko-włoska trwa niecałe
dwa lata, a obie strony już określają ją bardziej mianem przyjaźni.
Urszula Pałamarz
5
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 10 [88] | Październik 2011
Dzień Edukacji Narodowej
Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej odbyła się 14 października w
Sali Rycerskiej. W spotkaniu wzięli udział
dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji oświatowej. Gośćmi uroczystości
były władze samorządowe miasta. Podczas
spotkania burmistrz Franciszek Październik
złożył gratulacje odznaczonym i nagrodzonym oraz przyjął ślubowanie od nowo mianowanych nauczycieli. Podziękował nauczycielom za zaszczytną i odpowiedzialną pracę
dydaktyczno-wychowawczą, a pracownikom
administracji i obsługi za wsparcie działalności statutowej placówek oświatowych.
Ślubowanie złożyło trzynastu nauczycieli, a
trzech otrzymało gratulacje z okazji uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
6
Resortowe odznaczenie – Medal Komisji
Edukacji Narodowej – otrzymali:
Janina Rapita – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2,
Jerzy Łuś – dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 4,
Aleksandra Czerniak – nauczycielka
Przedszkola Miejskiego nr 1.
Nagrodę resortową otrzymała Aneta
Olszewska z Państwowej Szkoły Muzycznej I
Stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej,
ucząca gry na skrzypcach. Uhonorowana
została indywidualną nagrodą II stopnia
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w
Warszawie. Nagrodę wręczył dyrektor szkoły
muzycznej Jacek Gąsior. Burmistrz złożył
gratulacje w imieniu samorządu Oławy.
Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
otrzymały Anna Kaczmarek – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Jadwiga
Dąbrowska-Jóźków i Lidia Szeligiewicz – nauczycielki z Gimnazjum nr 1.
Burmistrz przyznał 18 pedagogom nagrody
I i II stopnia.
Nagrodę I stopnia otrzymała Barbara
Jarocka – dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1.
Nagrodą II stopnia zostali docenieni:
Zdzisława Golańska – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1, Janina Rapita – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2, Jerzy Łuś – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Bożena
Wierzbicka – dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 5, Barbara Turczynowska – dyrektor
Gimnazjum nr 1, Brigida Baranowska – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1.
Nagrodę II stopnia otrzymali: Justyna
Piotrowska – Szkoły Podstawowa nr 1,
Małgorzata Bar – Szkoła Podstawowa
nr 2, Krystyna Skarżyńska – Szkoła
Podstawowa nr 4, Beata Korus ze Szkoły
Podstawowej nr 5, Jolanta Głogowska
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
Bożena Chmiel – Gimnazjum nr 1, Bartosz
Rakowiecki – Gimnazjum nr 2, Małgorzata
Kotyla – Przedszkole Miejskie nr 1, Jadwiga
Gawlińska – Przedszkole Miejskie nr 2,
Październik 2011 | Nr 10 [88] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Barbara Adamczuk – Przedszkole Miejskie
nr 3, Małgorzata Jankowska – Przedszkola
Miejskie nr 4.
nagrodzonych i wyróżnionych wystąpili:
Anna Kaczmarek i Jerzy Łuś.
Miłym akcentem wieczoru był występ
Aleksandry Łabowskiej i Teresy Ressing ze
Studia Piosenki prowadzonego przez Kamilę
Bakalarczyk-Kruk w Ośrodku Kultury w
Krystyna Cecko
Oławie. Bożena Bojda otrzymała od władz miasta
szczególne gratulacje i podziękowania za 35
lat pracy na stanowisku starszej opiekunki
dziecięcej w Żłobku Miejskim. W imieniu
Podbeskidzie Bielsko-Biała w Oławie
Drużyna ekstraklasy piłkarskiej
Podbeskidzie Bielsko-Biała, przed ligowym
meczem ze Śląskiem Wrocław, przebywała
na dwudniowym zgrupowaniu w naszym
mieście. Piłkarze trenowali na stadionie
miejskim. W wolnym czasie zwiedzali
miasto, a nocowali w hotelu „Oławian”.
Zawodnicy i trenerzy bielskiej drużyny bardzo pozytywnie wypowiadali się o oławskim
obiekcie sportowym i o naszym mieście.
Dyrektor OCKF Dariusz Witkowski wierzy,
że to dopiero początek wizyt drużyn z naszej
ekstraklasy w drodze na mecze ze Śląskiem
Witold Niemirowski
Wrocław.
przed
po
Dzięki staraniom burmistrza Oławy zostały uporządkowane klomby przy skrzyżowaniu ulic Andersa,
3 Maja i Kutrowskiego
7
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 10 [88] | Październik 2011
Święto piłki nożnej w Oławie
8 października na miejskim stadionie odbyły się uroczystości z okazji 66-lecia polskiej
piłki nożnej w Oławie. 8 września 1945
roku rozegrano w naszym mieście pierwszy
mecz polskiej drużyny, występującej pod
nazwą Klub Sportowy Oława. Oławianie
grali z drużyną jednostki armii radzieckiej,
która stacjonowała w naszym mieście. Na
mecz przyszli polscy osiedleńcy całymi rodzinami. Przedtem jeszcze się nie spotkali
w tak licznym gronie. To była niezwykła
manifestacja; entuzjazm w czasie meczu i
wielka radość ze zwycięstwa odniesionego
na boisku.
Po 66 latach przyjechał do Oławy aktualny
wicemistrz Polski – WKS Śląsk Wrocław, który rozegrał mecz z MKS SCA Oława, liderem
III ligi. Wrocławianie przyjechali pod wodzą
trenera Oresta Lenczyka, który jako student
WSWF Wrocław był w sezonie 1964/65 zawodnikiem MKS „Moto-Jelcz” Oława. 20 lat
później WKS Śląsk „ściągnął” z oławsko-jelczańskiego klubu jego wychowanka Adama
Tokarza, utalentowanego napastnika. Był
bardzo potrzebny w I lidze, strzelał bramki i otarł się o kadrę narodową. Natomiast
Waldemar Tęsiorowski grał w latach osiemdziesiątych w Moto-Jelczu (m.in. ponad 50
meczów w II lidze). Potem był czołowym
8
piłkarzem WKS Śląsk (m.in. 15 występów w
olimpijskiej reprezentacji kraju), a następnie
asystentem trenera Ryszarda Tarasiewicza.
Było więcej transferów w obie strony, współpraca tych klubów przez lata układała się
przyjaźnie.
Impreza sportowa zgromadziła ok. 2 tysiące
oławian. Oprócz meczu było wiele atrakcji
dla dzieci i starszych. Stoiska z gadżetami
obu klubów, wspólne zdjęcia z piłkarzami
Śląska, dmuchane zamki i loteria, w której
główną wygraną była pralka automatyczna
ufundowana przez Electrolux. Pralkę wylosowała pani Magdalena Zielińska z Oławy.
Bardzo ciekawą wystawę fotografii, związanych z MKS Oława od lat pięćdziesiątych do
dnia dzisiejszego, przygotował Jacek Żydło,
przy współpracy Władysława Woźniaka,
Edwarda Bykowskiego i Ryszarda Olejnika.
Wielu starszych kibiców oglądając zdjęcia,
wspominało z łezką w oku wspaniałe czasy
oławskiego klubu Moto-Jelcz Oława. Dla
młodych była to natomiast dobra lekcja
sportowej historii. Wystawa była dedykowana wieloletniemu działaczowi naszego klubu,
przedwcześnie zmarłemu Leszkowi Żydle.
Październik 2011 | Nr 10 [88] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Natomiast sam mecz był widowiskiem ciekawym, choć niestety przegranym przez
MKS SCA Oława 6:0. Bramki dla drużyny
sorom za wsparcie finansowe: firmie
SCA Hygenicts, Autoliv, Urzędowi
Miejskiemu w Oławie, firmie „Wena”,
wicemistrzów Polski zdobyli Jarosław
Fojut, Waldemar Sobota, Cristian Diaz,
Łukasz Madej, Marek Wasiluk i Łukasz
Gikiewicz. Drużyna Śląska Wrocław
wystąpiła w najsilniejszym składzie.
Ciekawym elementem meczu była gra braci Gancarczyków: Andrzeja, Waldemara,
Krzysztofa i Mateusza, grających w drużynie MKS oraz Marka, grającego w drużynie
wrocławskiej. Marek cieszył się zainteresowaniem kibiców, rozdawał dziesiątki autografów i pozował do zdjęć.
Oławskie święto piłki nożnej zakończyło
się uroczystym obiadem w hali OCKF, w
którym uczestniczyli piłkarze obu drużyn,
zasłużeni działacze sportowi, władze naszego miasta i DZPN oraz sponsorzy MKS SCA
Oława. Burmistrz Franciszek Październik,
dziękując trenerowi Lenczykowi za przyjazd do Oławy, wręczył drobne upominki
związane z naszym miastem.
Zawodnicy i trenerzy wrocławskiej drużyny
byli zachwyceni warunkami, jakie są na stadionie miejskim, a szczególnie doskonałymi
szatniami.
Organizatorzy imprezy dziękują spon-
Bankowi Spółdzielczemu, właścicielowi „Last Pub” oraz panom Romualdowi
Korzeniowskiemu, Bronisławowi
Paszyńskiemu i Stanisławowi
Jaśnikowskiemu . Bez ich wsparcia impreza
nie wypadłaby tak okazale.
Szczegółową historię klub MKS Oława
można przeczytać na stronie internetowej
klubu: www.mksolawa.pl
Witold Niemirowski
9
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 10 [88] | Październik 2011
ZIELONA SZKOŁA W CHESTER
Fundacja RECAL ufundowała wyjazd będący nagrodą dla najaktywniejszych liderów w ogólnopolskim programie
edukacyjnym „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” . Na Zieloną Szkołę do Wielkiej Brytanii,
która odbyła się w dniach 11–14 października tego roku, zaproszono nauczycieli i uczniów z całej Polski. W
Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Oławie projekt realizowali uczniowie klas I, II i III pod opieką nauczyciela
chemii mgr inż. Małgorzaty Wyskiel. O wrażeniach z wyjazdu napisali Paulina i Karol. Oto fragmenty ich zapisków.
„Rano 10 października 2011 roku wspólnie z
wychowawcą naszej klasy Małgorzatą Wyskiel
i kolegą Karolem Kaluga wyjechaliśmy na zieloną szkołę do Anglii. Najpierw wyruszyliśmy
pociągiem do Warszawy, gdzie mieliśmy się
spotkać z innymi uczniami i nauczycielami ze
szkół z terenu całej Polski, biorących udział w
tym przedsięwzięciu. Wszyscy poznaliśmy się
dopiero w drodze na lotnisko im. Fryderyka
Chopina, skąd mieliśmy odlecieć samolotem do
Anglii. Bardzo bałam się podróży, gdyż jeszcze
nigdy nie miałam okazji lecieć. Kiedy już wzbiliśmy się w powietrze, poczułam, że wreszcie pokonałam swój strach. Do celu naszej drogi lecieliśmy dwoma samolotami, z międzylądowaniem
i przesiadką w Brukseli na następny samolot do
Menchesteru.” (Paulina)
10
„Tam czekał na nas autokar, którym pojechaliśmy do fabryki odzysku aluminium z puszek.
W sali konferencyjnej fabryki „Novelis” zostały
nam przybliżone procesy, jakie zachodzą przy
przetwarzaniu puszek. Pracownik tej firmy
oprowadził nas po tym zakładzie, otrzymaliśmy
upominki.” (Karol)
„Zaproponowano nam również poczęstunek.
Przed wejściem do zakładu musieliśmy ubrać
specjalny kask, gogle i kombinezon ochronny.
Przedstawiono nam też podstawowe zasady
bezpieczeństwa w budynku. Poznaliśmy czteroetapowy proces recyklingu puszek, który
odbywa się poprzez: rozdrabianie, odzieranie, stapianie i odlewanie. Pokazano nam
wszystkie potrzebne urządzenia, które służą
do odzysku aluminium ze zużytych puszek. Po
zwiedzeniu zakładu zdałam sobie sprawę jaką
drogę musi przejść zwykła puszka, aby znów
do mnie trafiła (ok. 60 dni). W tym zakładzie
mogliśmy skorzystać z projektora, na którym
wyświetlone zostały prezentacje szkół. Każdy
uczeń przedstawił swoją szkołę, osiągnięcia i
projekt w który była zaangażowana. W środę
zwiedziliśmy Muzeum Rzymskie a następnie udaliśmy się do ZOO w Chester. Było ono
bardzo duże i naprawdę zadbane. Najbardziej
podobały mi się akwaria morskie. Wszystkie
ukwiały i koniki morskie były zadziwiające!
Październik 2011 | Nr 10 [88] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Poznaliśmy miasto Chester, które ma swój urok,
dzięki charakterystycznym, wiktoriańskim
budynkom i tradycyjnym czerwonym budkom
telefonicznym. W czwarty dzień zwiedziliśmy
fabrykę puszek i zakład produkcji wieczek od
puszek. W fabryce puszek odkryliśmy m.in. jak
maluje się puszki oraz zobaczyliśmy magazyn,
w którym znajdowały się wielkie bloki z puszek
nałożonych na siebie jedna na drugą. W firmie
zobaczyliśmy poszczególne etapy tworzenia
wieczka. Wieczorem po mieście oprowadziła
nas angielska przewodniczka ubrana w czarną
suknię i chustę. Z początku trochę się zdziwiliśmy, ale już po chwili, kiedy usłyszeliśmy pierwszą historię o duchu od razu zrozumieliśmy, że
ubrała się tak aby stworzyć specjalną, magiczną atmosferę. Chodziliśmy po najbardziej tajemniczych i starych zakątkach miasta oraz wysłuchiwaliśmy legend o tych miejscach. Niestety
musiał nadejść dzień wyjazdu. Wszyscy niechętnie wyjeżdżali z Chester. Podróż powrotna
pociągiem z Warszawy trwała ok. sześć godzin.
Po powrocie byliśmy bardzo zmęczeni całodobową podróżą Ta wycieczka bardzo mi się podobała. Dzięki niej wiem teraz więcej o ochronie
środowiska i recyklingu puszek.”(Paulina)
„Według mnie wycieczka była fantastyczna i
ciekawa. Dużo zwiedziliśmy i przeżyliśmy wiele
ciekawych przygód. Dziękuję fundacji RECAL,
że zorganizowała taką wycieczkę.” (Karol)
Zachęcamy wszystkich do udziału w programach i konkursach organizowanych przez
Fundację Recal.
Małgorzata Wyskiel
Renowacja nasadzeń żywopłotowych
18 października rozpoczęto pierwszy etap
renowacji zieleni na Skwerze Jana Pawła II.
Zmiany obejmują nasadzenia wymienne żywopłotu. W miejscu starego, silnie już przerzedzonego żywopłotu z ligustru pospolitego, będą nasadzone w pełni przekorzenione,
sadzonki cisa pośredniego Hicksii
Z uwagi na ograniczony budżet, w tym roku
będzie wymieniony żywopłot na czterech
kwaterach przed Urzędem Miejskim. W kolejnych latach renowacja obejmie żywopłot
na terenie całego skweru. Przewidziane są
także dodatkowe nasadzenia kolorystyczne.
Prace wykonawcze prowadzi Zarząd Dróg
Miejskich i Zieleni w Oławie. Nasadzenia koordynuje Urząd Miejski.
Edyta Pajdo-Chorążewska
11
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 10 [88] | Październik 2011
Wizyta robocza Programu Comenius
w Szkole Podstawowej nr 1
W piątkowy wieczór 7 października 2011 r. cicha zazwyczaj o tej porze
szkoła rozbrzmiała ośmioma językami
Europy. Przedstawiciele szkół partnerskich z Niemiec, Grecji, Łotwy, Finlandii,
Francji, Rumunii, Turcji odwiedzili Szkołę
Podstawową nr 1 w Oławie. Od ponad roku
ze szkołami tymi wspólnie realizujemy projekt „Europa w ruchu - Europe in Motion
- Europa bewegt sich”. Nauczyciele przygotowali uroczystą kolację z licznymi tradycyjnymi daniami. Nic nie mogło jednak dorównać
dwóm rewelacyjnym tortom, które zajęły
honorowe miejsce na środku auli.
Na tym spotkaniu nie było najważniejszej
osoby - koordynatora projektu, pani Christy
Brokate-Golinski. Nieobecność jej była jak
najbardziej usprawiedliwiona, a jej powód
niebagatelny. Otóż nasz projekt zgłoszony
został do dorocznego konkursu pod egidą
Unii Europejskiej „Sprachensiegel”, do którego zgłaszać się mogą instytucje oświatowe
prowadzące nauczanie języków obcych w nowatorski, innowacyjny sposób.
W roku 2011 właśnie nasz projekt został
uznany za najlepszy projekt międzynarodowy propagujący idee wielojęzyczności i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych.
Niemiecko-austriacko-belgijskie jury oceniło
projekty i 7.10.2011 r. w Wiedniu wręczyło
pani koordynator to zaszczytne wyróżnienie.
Przez dwa kolejne dni goście poznawali nasz
kraj; odbyły się wycieczki do Wrocławia i
Krakowa. W towarzystwie polskich nauczy-
12
cieli w sobotę zwiedzili Ostrów Tumski,
Panoramę Racławicką, przepiękny rynek,
zjedli obiad w pierwszej restauracji Europy
- w Piwnicy Świdnickiej, podziwiali multimedialny pokaz fontann, a także zgodnie z
ideą projektu „Europa w ruchu” - bawili się
w „Bobolandii”. W niedzielę zaś odwiedzili
Zamek Królewski na Wawelu, krakowski
rynek, kościół Mariacki, Sukiennice, widzieli
Bramę Floriańską i Barbakan, a także zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. Te dni były
sporym zastrzykiem wiedzy o Polsce z zakresu historii, sztuki, architektury i kultury.
Kolejne dwa dni przebiegły nie mniej intensywnie. Goście zostali zaproszeni do siedziby Urzędu Miasta, gdzie w Sali Rycerskiej
przyjął ich wiceburmistrz Oławy - p. Jerzy
Hadryś. Większość czasu zajęła jednak
26-osobowej grupie praca nad projektem
oraz poznawanie szkoły. Nauczyciele z
zainteresowaniem hospitowali zajęcia na
wszystkich poziomach od klasy 0 do klasy
6 włącznie, wiązali węzeł przyjaźni wraz z
harcerzami, rozwiązywali test przy użyciu
najnowszych technologii, czyli tablicy in-
Październik 2011 | Nr 10 [88] | Serwis Społeczno–Samorządowy
teraktywnej i zestawu TESTICO, uczyli się
na sali gimnastycznej gry w ringo (polską
dyscyplinę sportową, którą propagujemy w
ramach projektu). Mieli także okazję poznania systemu polskiej oświaty i odwiedzenia
Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w
Oławie, gdzie przy domowych wypiekach i
produktach ekologicznych naszego regionu
obejrzeli prezentacje projektów uczniów
klas trzecich „Ist meine Schule nicht cool?”
i wysłuchali występu chóru RIVENDELL.
Zostali zaproszeni również na hospitacje
zajęć z muzyki, biologii, języka angielskiego,
niemieckiego i wychowania fizycznego.
Wiele godzin spędzonych w szkole, burzliwe
dyskusje koordynatorów na temat szczegółów pracy w projekcie nie zniechęciły nauczycieli do aktywności po południu. Mimo
nienajlepszej pogody odbyła się wycieczka
rowerowa po Oławie i okolicach, zakończona
grillem z międzynarodowymi tańcami i śpiewami. Wszyscy z werwą tańczyli zarówno
zorbę, horę, jak i „Zasiali górale”. Przy takich
spotkaniach zawsze zadziwia nas fakt, że
choć pochodzimy z różnych punktów kontynentu: od Koła Podbiegunowego na północy,
po gorące Ateny i Stambuł na południu, od
zimnej Rygi na wschodzie, po nieznające
śniegu i zimna, otoczone winnicami, leżące
nad brzegiem Oceanu Bordeaux, to tak naprawdę więcej nas łączy niż dzieli; mimo różnych odcieni skóry, mimo różnych języków,
religii, realiów codzienności i życiowych doświadczeń, więcej zauważamy podobieństw
niż różnic.
Może właśnie dlatego tak cenne są kontakty
z ludźmi z różnych zakątków Europy; poznając innych, jeszcze lepiej możemy poznać
samych siebie.
Pożegnalny wieczór z rozmachem zaaranżowany przez właścicielkę restauracji „Grażka”
oficjalnie zamknął pobyt międzynarodowej
grupy Comeniusa w Oławie. Dyrektor Szkoły
- Pani Zdzisława Golańska wręczyła pani koordynator „Szczerbiec Bolesława Chrobrego”
z gratulacjami i podziękowaniami za zaangażowanie w działania na rzecz Wspólnej
Europy, następnie podsumowała wizytę i
uroczyście pożegnała gości. Wiem, że dni
spędzone w naszym mieście na zawsze pozostaną w pamięci naszych przyjaciół jako
wyjątkowe i niepowtarzalne. Jestem przekonana, że kadra Szkoły Podstawowej nr 1 w
Oławie z jak najlepszej strony pokazała reprezentantom Europy polskość, prawdziwą
polską gościnność i nasze najlepsze tradycje.
Wierzę, że każdy z naszych gości zechce raz
jeszcze odwiedzić Polskę i Oławę.
Koordynator Programu Comenius
w Szkole Podstawowej nr 1 w Oławie
Dorota Salimandra-Wołowiec
13
Serwis Społeczno–Samorządowy | Nr 10 [88] | Październik 2011
Z archiwum prasowego „Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie” rok 1970
Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie
14
Październik 2011 | Nr 10 [88] | Serwis Społeczno–Samorządowy
Fotoktoto
Kogo rozpoznajesz na tej fotografii?
Poznaj Oławę
Gdzie znajduje się ten detal
architektoniczny?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru
Na zdjęciu rozpoznano: w dolnym rzędzie Czesławę Lewicką
i Edwarda Terleckiego, w górnym rzędzie (?) Jerzykowskiego,
Zbigniewa Pieniążka, Janusza Kowalskiego i Bożenę Butkowską.
Detal znajduje się na wieży ciśnień.
15
Budynek sądu przed 1945 rokiem i dzisiaj

Podobne dokumenty

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy Rewizyta na Sycylii W dniach 2 – 6 września na zaproszenie władz Priolo Gargallo na Sycylii gościła, w tym nowym mieście partnerskim Oławy, 15-osobowa delegacja naszego miasta. Wizyta związana była...

Bardziej szczegółowo

serwis społeczno–samorządowy oława

serwis społeczno–samorządowy oława Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek - Ratusz Tel. 71 301 10 18, 71 301 10 17 e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO Ostatnio w mediach rozpoczęła się dyskusja nad opublikowanym w internecie projektem programu promocji miasta opracowanym przez szefa wydziału promocji Urzędu Miejskiego. Między innymi na ten temat ...

Bardziej szczegółowo

Wielka Majówka Przed Dniami Koguta

Wielka Majówka Przed Dniami Koguta Za nami Wielka Majówka (fotoreportaż na str. 8–9), a przed nami „Dni Koguta” – od tego roku w zmienionej formule. Już dziś zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w święcie Oławy, a o programie obch...

Bardziej szczegółowo

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO Pozostając jeszcze przy muzyce, przypominamy koncert zespołu Freetwork, który wystąpił w Oławie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. A zgodnie z wcześniejszą obietnicą piszemy o...

Bardziej szczegółowo