Gunter Literatura Sztuka Polityka

Komentarze

Transkrypt

Gunter Literatura Sztuka Polityka
Gunter Literatura
Grass
Sztuka
Polityka
pod redakcją
Marion Brandt
Marka Jaroszewskiego
Mirosława Ossowskiego
Materiały
z międzynarodowej konferencji naukowej
Gdańsk 4-6.10.2007 r.
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
GDAŃSK 2009
SPIS TREŚCI
Wstęp
9
Wstęp do wydania polskiego
15
OTWARCIE KONFERENCJI
Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
19
Andrzej Ceynowa, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
21
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
25
Michael H. Gerdts, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
Przemówienie powitalne z okazji otwarcia konferencji „Gunter Grass.
Literatura - Sztuka - Polityka" w dniu 4 października 2007 roku
w gdańskim Dworze Artusa
27
Anke Fuchs, Przewodnicząca Fundacji im. Friedricha Eberta
Powitanie
29
Angelica Schwall-Duren, Wiceprzewodnicząca frakcji SPD w Bundestagu
Świadomi przeszłości, spoglądając w przyszłość: Gunter Grass
i polsko-niemieckie porozumienie
33
Giinter Grass
41
LITERATURA
Mirosław Ossowski, Gdańsk
Gdańsk-Wrzeszcz u Giintera Grassa w kontekście biograficznym
Per 0hrgaard, Kopenhaga
Eskapizm w twórczości Giintera Grassa
Bernd Neumann, Trondheim
Egzystencjalizm, estetyczna opozycja i warianty Hermesa. Czytając
ponownie Blaszany bębenek Giintera Grassa
45
59
67
6
SPIS TREŚCI
Jens Stuben, Oldenburg
„Rybitwa", śródokręcie. Wokół zagadnień symboliki w Kocie i myszy
Norbert Honsza, Łódź, Wrocław
Eksperymenty w kosmosie literackim. Glosy do dramatów Grassa
83
97
Dieter Stolz, Berlin
Przy obieraniu cebuli, czyli „Mam w pamięci..."
105
NATURA
Stefan H. Kaszyński, Poznań
Wisła jako znak tożsamości w utworach Guntera Grassa
Marek Jaroszewski, Gdańsk; Ewa Kołaczkowska, Warszawa
Flora i fauna Kaszub w trylogii gdańskiej Guntera Grassa
Dorothee Rómhild, Osnabrlick
Nie tylko „Pies stoi w samym środku": Motywy zwierzęce w twórczości
Guntera Grassa
119
131
145
INNI AUTORZY, INNE KRAJE
Grażyna Barbara Szewczyk, Katowice
Fakty i fikcje. Śląscy poeci baroku w prozie Guntera Grassa
157
Peter Arnds, Kansas State University
Harlekin, szczurołap i król olch: Wokół mitologii dualizmu ofiar
i sprawców u Guntera Grassa i Michela Tourniera
165
Bettina Beltz, Kolonia
Grass, Rushdie, Irving - aspekty intertekstualności międzykontynentalnej
175
Subhoranjan Dasgupta, Kalkuta
Życie jest piękne - Kalkuta i Gunter Grass
189
Janina Gesche, Sztokholm, Gdańsk
Echa literackiej Nagrody Nobla z 1999 roku w szwedzkiej prasie codziennej....
199
Sofiya Varetska, Lwów
Recepcja Guntera Grassa na Ukrainie
211
SZTUKA
Volker Neuhaus, Kolonia
„Jestem więc pisarzem czy rysownikiem?". Wokół stosunku między
literacką i artystyczną twórczością Guntera Grassa
Andrzej Wirth, Berlin
Gunter Grass jako plastyk. Rzeźby kameralne
Emma Lewis Thomas, Santa Monica
Tańcząc, dotykając. Tańczące pary Guntera Grassa
219
229
237
SPISTRKŚCI
Hans Wifikirchen, Lubeka
Dom Guntera Grassa w Lubece 2002-2007
Florian Reinartz, Kolonia
Wróżby kwnaka - film pojednania?
Anselm Weyer, Kolonia
„Paskudne śpiewki z paskudnymi refrenami z męskich gardeł".
Utopia i ideologia śpiewu w twórczości Guntera Grassa
7
243
255
263
POLITYKA I HISTORIA
Marion Brandt, Gdańsk
Trudna przyjaźń. Gunter Grass a opozycja w Polsce w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
277
Hanna Delf von Wolzogen, Poczdam
„My z Archiwum", czyli polityzacja postaci literackiej
287
Astrid Popien, Gdańsk
Zmyślone historie. Fikcja a dokumentacja w Z dziennika ślimaka
i Idąc rakiem Guntera Grassa
295
Impresje. Zdjęcia z konferencji
309
Indeks osób
313
Autorki i autorzy
323