System radiowy Zenon Media All in One Audio Radio

Komentarze

Transkrypt

System radiowy Zenon Media All in One Audio Radio
System radiowy Zenon Media All in One Audio
audio over IP
nagrwanie Voice Traków
na iPadzie
Radio Solution dla emisji FM i DAB/DMB
Generalia
Zenon Media jest niemieckim producentem rozwiązań dla rozgłośni radiowych i
telewizyjnych - od małych rozgłośni typu „wszystko w jednym”
do dużych
korporacji medialnych z rozbudowanymi redakcjami, stacjami produkcji, planowania,
emisji i dystrybucji informacji. Firma powstała w 1975 roku i należy do najstarszych
na świecie producentów systemów radiowych. Ma biura w Niemczech, Francji,
Szwajcarii oraz Malezji, jak też przedstawicielstwa handlowe w ponad 30 krajach na
całym globie. W 1995 roku firma opracowała swój flagowy produkt – zintegrowane
rozwiązanie
dla rozgłośni radiowych „All in One
Audio”. System ten jest
konsekwentnie rozwijany i ulepszany do dnia dzisiejszego. Zenon Media ma na całym
świecie ponad 1000 klientów , głównie stacji radiowych, a w niektórych krajach udział
w rynku radiowym jest znaczny i wynosi odpowiednio 60% rynku w Niemczech, 30%
we Francji, prawie 90% w segmencie rozgłośni prywatnych w Czechach. W Polsce
Zenon Media działa w 32 rozgłośniach radiowych. Firma zatrudnia 30 pracowników w
centrali w Willstätt
w Niemczech niedaleko Strasbourga oraz dziesiątki
współpracowników na całym świecie.
All in One Audio korzysta z typowych rozwiązań technologii IT – MS Windows 7 32
lub 64 bit dla stacji roboczych, MS Windows Server dla rozwiązań serwerowych.
Klasyczne karty dźwiękowe zgodne z MS Windows WDM lub Steinberg ASIO,
Audio over IP Dante, Ravenna, iLive, karty GPIO, sterowanie według protokołów
sieciowych, wsparcie dla systemów fontów narodowych itd. Wszystkie podstawowe
moduły systemu mają lub mogą mieć dowolny w zasadzie interfejs języka łącznie z
językiem chińskim, arabskim i cyrylicą. Zenon korzysta z typowych silników baz
danych MS SQL, MySQL, Sybase, a nawet MS Access dla mniejszych instalacji.
Preferowane i wspierane rozwiązania bazują na wirtualizacji serwerów, a kwestie
bezpieczeństwa i redundancji stacji emisyjnych są dobrze dopracowane i mają
najwyższy priorytet w rozwiązaniach systemowych.
Aplikacje dźwiękowe Zenon Media funkcjonują we wszystkich popularnych
standardach, zarówno liniowych PCM 16/24 bit do 192 kHz, jak też
skompresowanych MPEG L2, L3, MPEG 4 - AAC oraz formatach internetowych
FLAC,
All in One Audio współpracuje bezproblemowo z większością radiowych stołów
mikserskich łącznie z takimi rozwiązaniami jak Lawo, Studer, DHD, Axia, Klotz
Digital, Mandozzi w oparciu o sterowniki szeregowe , protokoły Axia czy Ravenna
czy też inne starsze rozwiązania jak protokół sterowania Lawo/ Studer. Preferowane
rozwiązanie to GPIO over IP.
Filozofia Systemu
All in One Audio opiera się na kilku podstawowych zasadach:
• Prostota obsługi
• Niezawodność działania
• Szybki serwis , również on line
• Otwarta architektura -
możliwość implementacji wielu aplikacji już
posiadanych przez rozgłośnie lub preferowanych z uwagi na doświadczenia i
funkcjonalność
• Wieloletni plan rozwojowy i dobra strategia wsparcia klientów w cyklu
długofalowym
• Możliwość komunikacji w wielu językach z personelem firmy – angielski,
niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, arabski, a nawet polski.
Topologia systemu
All in One Audio jest oparty na klasycznej topologii Klient > Server i umożliwia
synchronizację w sieci kluczowych stanowisk takich jak planowanie czy emisja
programu. Pozwala to na zachowanie pełnej ciągłości emisji nawet w sytuacjach
awaryjnych – przejęcie funkcji emisji programu „ w locie” ze stanowiska na
stanowisko, lub uzupełniania ramówki radiowej bezpośrednio na stanowisku
emisyjnym o alternatywne piosenki wybierane przez moduł rotacji muzycznej. System
jest również dostosowany i doskonale się sprawdza
( również w Polsce ) w
sieciach radiowych - w zadaniach związanych z regionalizacją programu,
rozszczepieniem reklam czy dywersyfikacją serwisów informacyjnych. Zenon Media
wspiera też nowsze standardy produkcji i emisji radiowej - DMB i DAB+ ,
pozwalając łączyć dźwięk z klipami video, tekstem , statyczną grafiką i innymi
usługami oferowanymi przez cyfrowe radio.
Struktura modułów systemu All in One Audio
Zenon Media oferuje niemal wszystkie rodzaje aplikacji wymagane w typowej małej
lub dużej rozgłośni radiowej. System jest również otwarty na integrację i współpracę z
aplikacjami innych producentów.
Produkcja radiowa
Oferowane aplikacje do nagrywania i edycji dźwięku:
Zenon EasyEdit w wersji 3.9 – prosty i modularny edytor dźwięku w wersji 1 i
wielośladowej z wtyczkami VST , w pełni zintegrowany z systemem zarządzania ,
planowania i emisji. Więcej w materiałach technicznych.
Zenon Browser i Zenon UniversalImport, i MediaRotation
To grupa aplikacji służących zarządzeniem mediami – dźwiękami i ich opisami – meta
dane.
Aplikacje te pozwalają
wprowadzać media do systemu, wyszukiwać według
złożonych kryteriów SQL i odtwarzać dźwięk przy pomocy podręcznego playera.
UniversalImport działa zasadniczo w tle i realizuje zadania importu i migracji
mediów, jak też o ile są takie oczekiwania konwersji formatów dźwięku. Zenon Media
ma również aplikacje pozwalające na synchronizację baz danych z innymi systemami
radiowymi jak dalet , David. d’Accord czy Netia.
MediaRotation służy do wprowadzania danych do systemu z nośników wymiennych
jak CD i DVD z równoczesnym pobieraniem meta danych z internetu z baz CDDB i
konwersji do formatu docelowego. Moduł oferuje również automatyczne generowanie
nagłówków w formacie ID3 dla plików skompresowanych nagranych na płytach i
innych wymiennych nośnikach – PenDrive itd. Aplikacja pozwala również na
pobieranie okładek płyt w formacie graficznym, danych z Wikipedii, oraz edycji
narastania i wyciszania muzyki w edytowanej piosence. Wszystkie meta dane są
zapisywane w centralnej bazie danych SQL.
Browser jest wygodną aplikacją do przeglądania mediów i programowania ramówek
radiowych metodą „przenieś i wstaw”. Pozwala wyszukiwać, odsłuchiwać media i
generować zapytania do bazy SQL. Więcej w materiałach technicznych.
Planowanie i monitorowanie ramówek radiowych
Zenon Media oferuje kilka aplikacji do planowania emisji. Mając świadomość, że
każdy rodzaj działalności radiowej wymaga specyficznej aplikacji do zarządzania
mediami, Zenon Media oferuje specjalizowane aplikacje do planowania:
• Muzyki - planowanie i rotacji muzyczna - Zenon MusicManager
• Reklam – Zenon CommercialEditor
• Serwisów agencyjnych - NewsBoss lub NewsWire
• Integracji planów emisyjnych z różnych redakcji - Zenon GridManager
• Zatwierdzania i monitorowania planów emisyjnych –Zenon BrowserAdmin
Z uwagi na stosowanie w wielu stacjach radiowych specjalizowanych aplikacji do
planowania i rotacji muzycznej, zarządzania czasem reklamowym oraz serwisami
agencyjnymi, Zenon oferuje rozwiązania które pozwalają wykorzystać w pełni
możliwości tych aplikacji w pełnej integracji z systemem planowania i emisji All in
One Audio.
Planowanie i rotacja muzyczna
Preferowane i najbardziej zaawansowane rozwiązanie – MusicMaster. Inne możliwe
aplikacje integrowane z systemem to: PowerGold, Repertoire, RCS Selector.
Zalety rozwiązania MusicMaster:
• Pełna integracja z systemem globalnego planowania ramówek radiowych przez
GridManager
• Dostęp do funkcji rotacji muzycznej MusicMaster bezpośrednio z modułów
emisyjnych bez potrzeby re-generacji ramówki muzycznej
• Pełna dwukierunkowa replikacja danych
• Pełna implementacja z silnikiem baz danych MS SQL
• Możliwość odsłuchiwania dowolnej piosenki bezpośrednio z aplikacji
MusicMaster
Planowanie reklam
Preferowane aplikacje w pełni zintegrowane z systemem Zenon Media All in One
Audio
• MediaCom
• Meridian
• RCS AirWaves
• MediaSales
Inne możliwe do zaimplementowania przez
SynchroServer.
Comercial Import, GridManager i
Planowanie serwisów agencyjnych
Preferowane aplikacje w pełni zintegrowane z systemem Zenon Media All in One
Audio
• NewsBoss
• ComText
• AVID iNews
• NewsWire
Emisja programu radiowego
Do emisji programu radiowego w ramach systemu All in One Audio służą dwie grupy
aplikacji w pełni konfigurowalne:
Send AUDIO główna PlayLista systemu emisyjnego
CartWall „jinglownica” - aplikacja do odtwarzania krótkich dźwięków pod zegar,
jak jingle, bloki reklamowe, zajawki, wstęp do programu na żywo itd.
Obie korzystają z funkcjonalności aplikacji do zarządzania mediami – Browser oraz
aplikacji do planowania ramówek radiowych – GridManager.
Funkcją kluczową dla bezpieczeństwa i ciągłości emisji jest grupa usług sieciowych i
aplikacji koordynujących działania planowania, emisji, rozszczepienia programu,
redundancji i raportowania jak:
SenchroServer - aplikacja koordynująca w tle prace studiów emisyjnych i redakcji
ZDM - aplikacja do zarządzania urządzeniami sterującymi emisją. Obsługuje również
automatykę emisji i rozszczepienie serwisów w sieciach radiowych.
VoiceTrack - aplikacja do pre-produkcji radiowej i nagrywania dziennikarzy i gości
bezpośrednio przed wejściem na antenę.
HTML Viewer - prompter tekstowy połączony z funkcjonalnością edycji tektów
Emergency Copy - aplikacja do robienia w tle kopii zapasowej playlisty i
skorelowanych mediów do odtwarzania emisji z lokalnej maszyny w przypadku awarii
serwera lub sieci.
Inne edytory dźwięku
Zenon Media ma wbudowane mechanizmy pełnej integracji do swojego systemu
zewnętrznych edytorów dźwięku, o ile nawyki dziennikarzy lub producentów
preferują stosowanie znanych aplikacji. Z wielu znanych edytorów dźwięku z
systemem All in One Audio współpracują takie edytory dźwięku jak:
• Adobe Audition
• ProTools
• CoolEdit
• Pyramix
• Sequoia/Samplitude
Istotne dla integracji zewnętrznych edytorów jest możliwość pracy w oparciu o
typowe sterowniki kart dźwiękowych ASIO lub Windows i w środowisku MS
Windows 7 lub 8.
W przypadku starszych systemów ZENON Media udostępnia aplikacje do pobierania
mediów z klasycznego folderu plików Windows i eksportu do tych folderów.
Archiwizacja mediów
Może być realizowana na wiele sposobów:
• Poprzez aplikację Zenon EasyEdit – montaż i mixdown do
predefiniowanego folderu sieciowego lub na mediach wymiennych
• Poprzez aplikację do akwizycji mediów – Zenon Rotation – dotyczy
głównie nośników CD/DVD
• Poprzez eksport do zewnętrznej bazy danych przez aplikację SynchroSpy
• Poprzez dygitalizację wielostrumieniową taśm analogowych i innych
konwencjonalnych mediów - DigiTize Tool aplikacji Merging Pyramix z
Moduł do akwizycji i opisywania mediów - zintegrowany z serwisami internetowymi
• automatyczna konwersja z i importem meta danych przez aplikację Zenon
UniversalImport.
stanowisko produkcyjne do nagrywania Voice Tracków bezpośrednio zintegrowane ze
stacją emisyjną.
edytor wielośladowy z wtyczkami VST zintegrowany z bazą danych EasyEdit MT
Moduł emisyjny Zenon Media SEND Audio
Raportowanie
All in One Audio ma wbudowane mechanizmy generowania raportów emisyjnych z
predefinowanym wyborem pól. Raporty te z logów emisyjnych są wysyłane
automatycznie do aplikacji tekstowych MS Word lub arkusza kalkulacyjnego MS
Excell lub zapisane w formacie wymiany danych XML do dalszej obróbki w
aplikacjach specjalizowanych.
Emisja DAB, DMB i FM
ZENON Media wspiera emisję DAB oraz FM. Dla przesyłania do nadajników DAB
slidów i
Więcej informacji w dokumentacji technicznej i schematach ideowych.
Igor Pogorzelski ProfiAudioIP
[email protected]
607 205073

Podobne dokumenty