październik I 2010

Komentarze

Transkrypt

październik I 2010
Kurier
KLODZKI
www.centrum.klodzko.pl
Miesięcznik społeczno-kulturalny Kłodzka • nr 10 (43) • październik 2010 • nakład 12 500
O
Kłodzku. Prawdopodobnie otwarcie zbiegnie się z
planowanym na grudzień
uruchomieniem pierwszego
Decyzja burmistrza
Bogusława Szpytmy
w sprawie kandydowania
www.klodzko.pl
SPOTKAJMY SIĘ
W McDONALD’S
d dawna oczekiwana
restauracja
sieci McDonald’s
otworzy swe podwoje w
Dziś w numerze
s. 3
20. Rajd Dolnośląski
w naszym mieście kina z
salami w systemie 3D.
s. 18, 19
Czytaj więcej str. 23
źródło: www.mcdonalds.pl
Marc Chagall - litografie
wystawa 2-30.10.2010
s. 10
Już niedługo podobna restauracja McDonald’s stanie w Kłodzku.
Reklama
• Okna PCV energooszczędne!!!
• Rolety zewnętrzne
• Świadectwa Charakterystyki
Energetycznej
Kłodzko, ul. Słowiańska 2 (Łużycka),
tel 74 867 37 20, kom. 693 159 239
mail: [email protected]
Salon Wędkarski
MAJA
Kłodzko
ul. Lutycka 7
tel. 0 607 898 254
0 691 986 668
Zapraszamy:
pon. – pt. od 900 do 1800
!" #"$"
!
"
%"$" # $ $ #
%
"
&'() !
!*
!"#$%&'()*%+,-($%(&.('/0-(&01
sobota od 900 do 1500
duży wybór
niskie ceny
miła obsługa
Zapraszamy
Kłodzko, pl. Chrobrego 1
tel. 74 / 867 15 00
Za daleko do nas?
My przyjedziemy do Ciebie!
Pon. – czw. w godz. 1000 – 2200
Piąt. – sob. w godz. 1000 – 2400
Niedz. w godz. 1200 – 2200
2
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Reklama
!" !#$%&
""" !" !#$&
'()*+(,
+-#.
+!.
, &
!.
3 4#&- /#0
#0
/#0
12#0
#0
%&
MONEY SERVICE
DORADCY KREDYTOWI
Z nami łatwiej o kredyt!
0 zł za doradztwo
0 zł za przygotowanie dokumentacji
0 zł za złożenie wniosku w wybranym banku
Kłodzko
Budynek Ratusza i Galeria Twierdza
tel. 74 867 83 18
!!!
"#$
',,
56&4# 7-.
(447 ' 68 '!:
;<- =>6< 7
[email protected]!7 <)#7 <
#' "
%'!!!
K',;)+KG+,LLL
A;+K,+*
)H5
4 =.)#D47
1#0M4
4 [email protected] 111#0M4
4 =N#
1#0M4
4 =&@ #D:47 #0M4
'0!:@=< @
/#0M4
'0!:@=P )
#0M4
)#".! =' 4
/#0M4
-!.=&@
/1#0M4
2#0
2#0
/2#0
/#0
,+*(,A;HI,
,< @[email protected] [email protected]+B.7C
) [email protected](.-
+.-6 <D6E
G#D7 4-='#.
1#0
/#0
#0
#0
2#0
Q+R),5,+*
G+;',S+(,SA;K',
G5,A,(,+G;*)+*(,
;+K,I',G;
'',A)A;+H'
'@&0- - "- 47B"" #"@!:6G)
Transport
do wynajęcia
do 1500 kg bus
tel. 691 087 149
Grzegorz Kosicki
ul. W. Polskiego 20/1
ul. Okrzei 2
57-300 Kłodzko
tel./fax (74) 867 65 20
kom. 601 996 260
email: [email protected]
W opinii naszych klientów najlepszy kurczak
i kebab w Kłodzku i okolicy!!!
Na terenie miasta dostawa gratis bez względu na wysokość zamówienia.
• SOCZYSTA GOLONKA • NIEPOWTARZALNE FRYTKI
• NUGGETSY I WIELE INNYCH PYSZNOŚCI
10.00 – 21.00
ALFA
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
FIRM ŚNIEŻKA I TIKKURILA
SYSTEM DOCIEPLEŃ
57-300 Kłodzko, Śląska 2
tel./ fax. 0 74 867 43 95
październik I 2010
Kurier Kłodzki
3
Decyzja burmistrza Bogusława Szpytmy w sprawie kandydowania
Startuję po to, aby zrealizować
rozpoczęte projekty
EFEKTYWNA
KADENCJA
BEZROBOCIE W KŁODZKU
- SPADEK DO 8%
Mija Pana 4-letnia kadencja na stanowisku burmistrza Kłodzka. Jak ocenia Pan ten czas?
Nie w mojej gestii jest
ocenianie efektów tej kadencji, sam mogę tylko osądzić realizację planów, które
rozpoczęliśmy. Uważam, że
jesteśmy w dobrym miejscu.
Swoją kadencję podzieliłem
na kilka etapów. Pierwszym
było budowanie strategii.
Rok 2007 upłynął nam na
inwentaryzacji zadań i wybraniu tych, które chcieliśmy realizować. W tym
samym roku również przygotowywaliśmy
projekty
unijne. Kolejny rok – 2008
– to czas zbierania dokumentacji inwestycyjnej. Zaznaczam, że jest to bardzo
długotrwały proces. Podam
przykład – aby uzyskać dokumentację na budowę krytej pływalni, musiały minąć
dwa lata. Zatem 2008 rok
był rokiem dokumentacyjnym i choć niewiele działań
było widać na zewnątrz, w
końcowej części roku ruszyły mniejsze inwestycje.
Lata 2009-2010 to czas
realizacji
zaplanowanych
zadań – tych, które mieszczą się w szerszej strategii
rozwoju miasta.
Osobiście jestem bardzo
zadowolony z tego tempa
pracy, choć było szybkie i
dosyć wyczerpujące. Myślę, że nie tylko ja, ale i moi
współpracownicy dali z siebie wszystko, za co im bardzo dziękuję.
Inwestorzy, którzy wybierają Kłodzko, jako swój
docelowy punkt to kolejny
sposób na rozwój miasta.
Jak wpływa to na poziom
bezrobocia w Kłodzku?
Jednym ze wskaźników
świadczących o rozwoju gospodarczym jest stopień bezrobocia. W Kłodzku spadł on do
8 procent. Dla porównania – w
powiecie jest to 20 procent.
Ten wskaźnik to dowód na to,
iż tu się inwestuje, że powstają nowe miejsca pracy. Mimo
różnych głosów uważam, że
galeria handlowa i inne inwestycje są potrzebne miastu. Napływ ludzi z powiatu,
klientów, turystów to ożywienie i dynamiczny ruch, które
są miastu niezbędne. Miejsca,
takie jak centrum handlowe,
nowoczesne kino, restauracje
znanych sieci świadczą o tym,
że w Kłodzku tkwi potencjał.
Moim obowiązkiem – jako
włodarza miasta – jest dbanie
o to, by przyciągać inwestorów. By oferta Kłodzka była
bardziej zachęcająca, samo
miasto musi wabić swoim wizerunkiem. Mieszkańcy i turyści chcą przebywać w pięknym otoczeniu. Dlatego nie
tylko remontujemy chodniki,
drogi czy kamienice, tworzymy w mieście nowe atrakcyjne
miejsca wypoczynku, jak na
przykład fontanna przy ulicy
Wojska Polskiego. Choć nie
jest jeszcze skończona, wciąż
pracujemy nad nią, w pełnej
krasie pokaże się wiosną. To
jeden z elementów, który sprawia, że Kłodzko staje się jeszcze bardziej przyjazne.
Dziękuję za rozmowę
Karolina Żurek
NAJWAŻNIEJSZE
KIERUNKI ROZWOJU
Sam przyznał Pan, że
strategia rozwoju Kłodzka zakładała prace inwestycyjne na wielu polach.
Które z nich uważa Pan za
najważniejsze?
Osiągnięcia inwestycyjne
są najłatwiej ocenianą materią, nie trzeba do tego stosować wskaźników, tę pracę
po prostu widać. Sądzę, że
rozpoczęliśmy strategiczne inwestycje, na które
Kłodzko czekało od dawna.
Myślę tu głównie o komunikacji drogowej. Na drogi
w Kłodzku została wydana
niebagatelna kwota 20 mln
złotych. Mamy teraz węzły
komunikacyjne, które łączą
centrum z obrzeżami oraz
obszarami, gdzie znajdują
się centra handlowe, produkcyjne i usługowe. To
jest jedno z poważniejszych
zadań. Drugim jest budowa
bazy sportowej dla Kłodzka
– w ostatnim czasie powstały
cztery nowe boiska, zakończona zostanie niebawem
budowa basenu. Obiekty te
służą uczniom oraz wszystkim kłodzczanom – by mogli
dbać o swoje zdrowie. Trzeci typ inwestycji, dla mnie
bardzo istotny, bo wybiegający w niedaleką przyszłość,
to inwestycje w turystykę.
Pozwolę sobie wspomnieć
o tych, które są finansowane
z funduszy unijnych. Mowa
tu o Parku Strażackim, który
zamieni się niedługo w park
zdrojowy. Stanie tam pijalnia wód. I choć Kłodzko nie
jest zdrojem, jest stolicą rejonu najbogatszego w wody.
Uważam, że ten projekt to
dobry pomysł, właśnie ze
względów rekreacyjnych i
promocyjnych. Do wymienionych inwestycji dołącza
zagospodarowanie Kanału
Młynówka i jego otoczenia
oraz fortu Wielki Kleszcz na
twierdzy. Na tę ostatnią realizację dostaliśmy 4,2 mln
złotych dotacji z zewnątrz,
dzięki czemu na terenie fortu powstanie muzeum, sale
multimedialne i ogromne
przestrzenie do zwiedzania,
niedostępne dotąd dla turystów. Bardzo ważnym dla
mnie przedsięwzięciem, które rozpoczynamy już w tym
roku, jest kolej gondolowa
pomiędzy dwiema twierdzami. Te ostatnie inwestycje są
dla mnie najważniejsze, tym
bardziej, że mają wzmocnić
kierunek rozwoju turystycznego miasta. Na poparcie
przekonania, że wzmocnienie potencjału turystycznego idzie w dobrą stronę,
przytoczę dane liczbowe. W
2006 roku oglądało twierdzę
ok. 80 tys. turystów. W tym
roku, mam nadzieję, liczba
sprzedanych biletów wyniesie 160 tys.
KONIECZNA CIĄGŁOŚĆ
REALIZACJI STRATEGII
DLA KŁODZKA
Rozumiem, iż skoro chce
Pan zakończyć rozpoczęte
przedsięwzięcia, to oznacza, że będzie Pan kandydował w wyborach samorządowych i ubiegał się o
reelekcję?
Tak, będę starał się o drugą kadencję i to z różnych
względów. Główny powód
jest taki, iż uważam, że dobrze jest, jak jedna ręka planuje, wykonuje, realizuje i
kontroluje zadania. Przypomnę, że w Kłodzku nie było
takiego okresu. Kadencje
były krótkie, nawet dwuletnie. Zanim burmistrzowie
się rozpędzili, następowały
zmiany. Niedawno wróciłem z Niemiec i Francji,
gdzie wizytowałem nasze
miasta partnerskie. Tam
kadencje trwają dłużej i
czas na realizację zadań jest
wydłużony. Tylko w takim
wypadku można zwieńczyć
to, co się rozpoczęło. My
jesteśmy w połowie drogi. Dlatego niedługo będę
prosił mieszkańców o głos
w wyborach na burmistrza
Kłodzka. Chciałbym z zespołem ludzi, który udało się nam zorganizować,
dokończyć te rozpoczęte
przemiany. Nadchodzi czas
wyborów, choć szczerze
powiem, nie jest to dla mnie
czas wyjątkowy. Te cztery
lata były wypełnione ciężką
pracą. Podobnie traktuję zakończenie kadencji. Wciąż
dzieje się coś nowego.
Mieszkańcy Kłodzka muszą
zadać sobie przed wyborami
jedno pytanie: „Czy pragnę,
by moje miasto podążało
tym samym tempem zmian
i w tym samym kierunku?”.
To poważne pytanie do nas
wszystkich. Jeśli zdecydują
się Państwo na realizację
rozpoczętych zadań, zapewniam, że ani tempo, ani ich
jakość nie zmienią się w
przyszłej kadencji. A czeka
nas jeszcze wiele interesujących projektów, o których
będę informował podczas
kampanii.
BEZPIECZNY BUDŻET
Powróćmy jeszcze do
bieżących spraw miasta,
konkretnie do budżetu
Kłodzka na ten rok. Jak
określiłby Pan jego stan?
Wbrew plotkom, budżet miasta ma się bardzo
dobrze. Sam jestem zdziwiony, że przy tej wielkości inwestycji planujemy
na koniec roku zadłużenie
na poziomie tylko 49 procent w stosunku do całości
przychodów. Stanowi to
nie tylko dopuszczalny, ale
średni poziom zadłużenia.
Dopuszczalny, przypomnę,
wynosi 60 procent. Nie
grożą nam zatem żadni komisarze finansowi. Budżet
realizowany jest zgodnie z
planem. Regionalna Izba
Obrachunkowa oceniła jego
wykonanie za pierwsze półrocze pozytywnie. Nie ma
się czego obawiać, trzymamy rękę na pulsie. Uważam,
że Kłodzko na tle innych
gmin, w tym także z naszego powiatu, wypada bardzo
dobrze pod tym względem.
Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Szpytmy
został zarejestrowany przez
Komisarza Wyborczego
w Wałbrzychu 28 września
2010 roku.
4
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Biuletyn straży miejskiej
P
rzypominamy, że 29 marca 2010 roku Straż Miejska
w Kłodzku stała się jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Kłodzku. Wszelką korespondencję drogą
pocztową prosimy kierować na adres : Straż Miejska w
Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, przez internet: [email protected] Korespondencję
składaną osobiście przyjmuje bezpośrednio biuro straży miejskiej w godz. 7.00 – 19.00. Wszelkie zgłoszenia
przyjmujemy telefonicznie pod bezpłatnym numerem 986
(dostępnym również w sieciach komórkowych na terenie
miasta), pod numerami 74 865–46–51 oraz 74 867–87–67
oraz osobiście w siedzibie straży, a także zgłaszane patrolom na terenie miasta.
P
rzypominamy mieszkańcom naszego miasta o obowiązku utrzymania czystości w rejonie posesji prywatnych
oraz wewnątrz budynków zarządzanych przez wspólnoty
mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonej wspólnie z
przedstawicielami ZAMG kontroli, w jednej z posesji przy
ul. Czeskiej ujawniono karygodne zaniedbania w zakresie
utrzymania czystości w pomieszczeniach piwnicznych. W
stosunku do sprawcy zastosowano sankcję w postaci wniosku o ukaranie do sądu rejonowego w Kłodzku.
T
rwa sezon na zbieranie runa leśnego, w szczególności grzybów. Przypominamy osobom handlującym
o obowiązku uzyskania atestu Terenowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
S
traż prowadzi kontrole w zakresie utrzymania ładu i
porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W
wyniku kontroli, przy placu zabaw pomiędzy ul. Rodzinną
i Anny Zelenay, zatrzymano kilkoro amatorów mocniejszych trunków. Zatrzymani zostali ukarani mandatami
karnymi.
P
rzypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Kłodzku, umieszczanie ogłoszeń na miejskich słupach
jest odpłatne. Więcej informacji udziela zarządca słupów
ogłoszeniowych na terenie miasta – Gospodarstwo Pomocnicze mające siedzibę przy ul. Karola Miarki 7 (tel.
74 8125063).
Straż Miejska w Kłodzku, JS
Reklama
MADAGASKAR
KAWA I HERBATA NA WAGĘ
Ul. Spadzista 7 (obok Tevere)
Tel. 0 660 066 974
czynne pn. – pt. od 1000 – 1800 , w soboty od 900 – 1500
Polecamy:
- najlepsze kawy ziarniste Lavazza, Dallmayr, Julius Mainl, Cafe del Moro,
Illy, Segafredo, mieszanki kolumbijskie aromatyzowane, wyśmienite kawy
z Kenii, Kostaryki, Etiopii, Meksyku; na życzenie klienta kawę mielimy w
profesjonalnym, żarnowym młynku; dostawy świeżo palonej kawy z palarni
co tydzień;
- herbaty zielone, czarne, białe, mieszane i owocowe na wagę oraz pakowane, marki Dilmah, Ahmad, Dallmayr ekspresowe i liściaste;
- przyprawy na wagę mieszane według oryginalnych receptur, zioła oraz
susze owocowe;
- oliwy z oliwek, ziaren i owoców, olej lniany i przetwory owocowe
i warzywne;
- wina i czekolady najlepszych marek;
- kawiarki włoskie firmy Bialetti i Frabosc oraz uszczelki i sitka do kawiarek
POLKAR
Stanisław i Krzysztof
Karkowscy
CENTRUM
MOTORYZACYJNE
części do aut krajowych, włoskich,
koreańskich i zachodnich
Kłodzko, ul. Łukasińskiego 55
tel./fax (074) 867-34-40
Z notatnika policji
Spotkanie z pierwszakami
„Magiczny” weekend
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego kłodzcy
policjanci i strażnicy miejscy spotkali się z pierwszoklasistami. Podczas spotkania,
w pierwszych dniach września, funkcjonariusze przypomnieli pierwszakom podstawowe zasady ruchu drogowego. Zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, na które
są narażone dzieci bawiące się w pobliżu jezdni. Dzieci dowiedziały się, co należy
zrobić w przypadku zgubienia się lub kiedy dziecko zostanie zaczepione przez nieznaną osobę. Policjanci powiedzieli dzieciom także, jak należy się zachować, gdy
zostają same w domu i ktoś puka do drzwi. Milusińscy zasypywali funkcjonariuszy
policji i straży miejskiej pytaniami dotyczącymi codziennej służby. Funkcjonariusze
apelowali do dzieci, aby przypominały rodzicom o konieczności zapinania pasów
bezpieczeństwa. Dzieci zapewniły, że będą podróżować samochodami wyłącznie w
fotelikach ochronnych.
Policjanci i strażnicy graniczni z powiatu kłodzkiego w trakcie wspólnych działań
zatrzymali pięciu młodych mężczyzn, którzy mieli przy sobie ponad tysiąc grzybów
halucynogennych. Grzybiarzy zatrzymano w Idzikowie i w Białej Wodzie.
Amatorów grzybów psylocybinowych zatrzymali policjanci i pogranicznicy z
powiatu kłodzkiego. W Idzikowie funkcjonariusze z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, wspólnie z pracownikami Straży Granicznej w
Kłodzku, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którym podróżowało
pięć osób. Okazało się, że trzy z nich przewożą grzyby halucynogenne. 19-latek i
jego dwaj starsi koledzy w wieku 26 i 27 lat mieli przy sobie 856 „magicznych grzybków”. Kierowca i nieletni pasażer zostali zwolnieni. Grzybiarze trafili do policyjnego
aresztu.
W tym samym dniu w Białej Wodzie policjanci z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Lądku Zdroju i funkcjonariusze Straży Granicznej w Kłodzku zatrzymali trzech mężczyzn, przy których znaleźli 366 grzybków halucynogennych.
Patrolujący okolice Lądka Zdroju funkcjonariusze wylegitymowali młodych ludzi na
drodze. Nerwowe zachowanie mężczyzn nie uszło uwadze policjantów i pograniczników. Kontrolowani, wezwani do wydania rzeczy, których posiadanie jest zabronione,
dobrowolnie oddali grzyby. Grzybiarzy przewieziono do miejscowej jednostki policji.
Po wykonaniu czynności przez policjantów prokurator zdecydował, że 24-latek i jego
dwaj o rok młodsi towarzysze leśnych wypraw mogą zostać zwolnieni. Tych, którzy
eksperymentują z „magicznymi grzybkami” ostrzegamy – zażycie może być fatalne
w skutkach, a doznania dalekie od magicznych. Napady paniki, lęku i wystąpienie
zaburzeń psychicznych – to tylko niektóre z możliwych niepożądanych efektów ich
działania. Ponadto w przypadku zatrzymania przez policję możemy spędzić niezapomniany, „magiczny” weekend w areszcie. Za posiadanie grzybów halucynogennych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Przypominamy także, że zakazane
jest ich uprawianie, posiadanie i sprzedaż.
Schował narkotyki w slipach
6 września br. policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w
Kłodzku, prowadząc działania skierowane przeciwko przestępczości narkotykowej,
zatrzymali 23-letniego kłodzczanina podejrzanego o posiadanie środków odurzających i ich dystrybucję. Zatrzymany ukrył środki odurzające w… slipach. Policjanci
zabezpieczyli ponad 30 porcji amfetaminy.
Mężczyzna twierdził, że narkotyki posiada jedynie na własny użytek. Jednak policjanci ustalili, że jest on również dilerem. 23-latek był już karany za przestępczość
narkotykową.
Wczoraj Sąd Rejonowy w Kłodzku zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na 3 miesiące. Dilerowi za posiadanie i udzielanie środków odurzających w
celu uzyskania korzyści majątkowej grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Ryby wróciły do stawu
8 września zawody w wędkarstwie spławikowym rozpoczęły się losowaniem
stanowisk. Przez kilka godzin trwały zmagania zawodników, którzy wykazali się
ogromną cierpliwością i koncentracją na swoich stanowiskach. Po zmierzeniu i zważeniu złowionych ryb wyłoniono zwycięzcę. Został nim sierż. Dariusz Mozer, który
złowił jesiotra o wadze 1,9 kg. Otrzymał on puchar ufundowany przez komendanta
powiatowego policji w Kłodzku. Drugie miejsce zajął mł. asp. Wojciech Nowak, a
trzecie – podkom. Tomasz Konieczko. Na koniec zawodów wszystkie ryby wróciły do stawu. Zawody były przeprowadzone zgodnie z zasadami organizacji sportu
wędkarskiego PZW.
Na podstawie informacji uzyskanych od Oficera
Prasowego KPP w Kłodzku nadkom.
W. Martuszewskiej i asp. Dari Sługockiej
oprac. I. Wirzeska
STRAŻ MIEJSKA I POLICJA BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA
Burmistrz Miasta Kłodzka Bogusław Szpytma i Komendant Powiatowy Policji
w Kłodzku mł. insp. Andrzej
Basztura zapraszają mieszkańców Kłodzka na spotkania z
funkcjonariuszami policji oraz
straży miejskiej. Głównym celem programu jest pogłębienie
współpracy pomiędzy społecznością lokalną a jednostkami
odpowiedzialnymi za bezpie-
czeństwo w mieście. Projekt
zakłada ponadto uwrażliwienie
mieszkańców na łamanie prawa
oraz zachętę do aktywnej kooperacji z policją i strażą miejską, co w przyszłości przełoży
się na poprawę bezpieczeństwa
w mieście. Poniżej podajemy
terminy spotkań mieszkańców
Kłodzka z funkcjonariuszami
odpowiedzialnymi za poszczególne rejony naszego miasta:
REJON I - dow. st. insp. Krzysztof Szopa
Dzielnicowy KPP mł. asp. Andrzej Małysiak st. insp. Arkadiusz Nowak
tel. bezpośredni – 74 647 33 09
05.10.2010 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 3 (mały budynek), ul. Jana Pawła II – mieszkańcy ulic :
- ul. Długosza
- Leszczyna
- ul. św. Wojciecha
- ROD „Odrodzenie”
- ul. Dusznicka
- ul. Lisia
- ul. Wyszyńskiego
- ROD „Zwycięstwo”
- ul. Drzymały
- ul. Łąkowa
- ul. Przyjaciół Dzieci
- ul. Zagórze
- ul. Jana Pawła II
- ul. Noworudzka
- ul. Rataja
- ul Zajęcza
- ul. Wiosenna
- ul. Objazdowa
- ul. Rodzinna
- ul. Zielona
- ul. Korytowska
- ul. Ogrodowa
- ul. Słoneczna
- ul. Wielisławska
- ul. Kromera
- Park Przyjaźni
- ul. Spółdzielcza
- ul. Piłsudskiego
REJON II – dow. st. insp Wojciech Mania
mł. insp. Michał Tułacz
04.10.2010 r., godz. 17.00 – Gimnazjum nr
- ul. Armii Krajowej
- Amfiteatr
- pl. Chrobrego
- ul. Grodzisko
- ul. Browarna
- ul. Czeska
- ul. Floriana Szarego
- ul. Forteczna
- pl. Chrobrego
Dzielnicowy KPP st. sierż. Rafał Pietrołaj
tel. bezpośredni – 74 647 33 09
1 ul. Zawiszy Czarnego (sala nr 7) – mieszkańcy ulic :
-
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
pl.
Kolejowa
Kościelna
Łukasiewicza
Łukasińskiego
Muzealna
Nadrzeczna
Niska
Kościelny
-
ul. Wojska Polskiego
ul. Wodna
ul. Spadzista
Park Esperanto
ul. Traugutta
ul. Tumska
Twierdza Duża
ul. Stroma
-
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zofii Stryjenskiej
ROD „Kolejarz”
ROD „Nowy Świat”
REJON III - dow. st. insp. Krzysztof Krawczuk
Dzielnicowy KPP mł. asp. Krzysztof Pinkiewicz.
apl. Dominik Denys
tel. bezpośredni – 74 647 33 19
- 07.10.2010 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 6 (sala 107 – I p.) ul. Bohaterów Getta – mieszkańcy ulic:
- ul. Bohaterów Getta
- ul. Krakusa
- pl. Chopina
- ul. Szkolna
- ul. Dąbrówki
- ul. Kusocińskiego
- pl. Jagiełły
- ul. Targowa
- ul. Dunikowskiego
- ul. Malczewskiego
- ul. Walasiewiczówny
- ul. Wolności
- ul. Harcerzy
- ul. Morcinka
- Promenada / od ul. Malczewskiego
- ul. Wandy
- ul. Hołdu Pruskiego
- ul. Okrzei
- ul. Różana
- ul. A. Zelenay
- ul. Korczaka
- ul. Partyzantów
- ul. Sportowa
- ul. Kościuszki
- ul. Piękna
REJON IV – dow. st. insp. Robert Garbowski
Dzielnicowy KPP sierż. Justyna Pękosz
apl. Wojciech Ołeniów
tel. bezpośredni – 74 647 33 19
06.10.2010 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 2 (świetlica szkolna) ul. Zamiejska – mieszkańcy ulic:
- ul. Akacjowa
- ul. Jaśminowa
- ul. Modrzewiowa
- ul. Śliwkowa
- ul. Brzoskwiniowa
- ul. Jaworowa
- ul. Morelowa
- ul. Sosnowa
- ul. Chełmońskiego
- ul. Jesionowa
- ul. Ostatnia
- ul. Świerkowa
- ul. Cisowa
- ul. Jodłowa
- ROD „Kolejarz”
- ul. Towarowa
- ul. Cedrowa
- ul. Kasztanowa
- ROD „Ślązak”
- ul. im. W-wy Centrum
- ul. Czereśniowa
- ul. Kowalska
- ul. Podgórna
- ul. Warty
- ul. Dębowa
- ul. Korfantego
- ul. Podgrodzie
- ul. Wiejska
- ul. Dworcowa
- ul. Krótka
- ul. Półwiejska
- ul. Wiśniowa
- ul. Fabryczna
- ul. Krzywa
- ul. Rajska
- ul. Wzniesienie
- ul. Grabowa
- ul. Lipowa
- ul. Rakowa
- ul. Zamiejska
- ul. Graniczna
- ul. Mariańska
- ul Sierpowa
- ul. Zamkowa
-ul. Braci Gierymskich
- ul. Młodych
- ul. Szpitalna
- ul. Skośna
- ul. Daszyńskiego
- ul. Grottgera
- ul. Śląska
- ul. Wita Stwosza
- ul. Nad Kanałem
- ul. Nowy Świat
- ul. Wilcza
REJON V – dow. st. insp.. Marek Jasionek
Dzielnicowy KPP mł. asp. Tomasz Siwek
strażnik Paweł Wiater
tel. bezpośredni – 74 647 33 19
12.10.2010 r., godz. 17.00 (Sala Gimnastyczna) Szkoła Podstawowa nr 7 – mieszkańcy ulic:
- ul. Bukowa
- ul. Kopernika
- ROD „Łączność”
- ul. Broniewskiego
- ul. Krasińskiego
- ROD „Straż Graniczna”.
- ul. Brzozowa
- ul. Kwiatowa
- ul. Połabska
- ul. Cicha
- ul. Lutycka
- ul. Podgórna
- ul. Czarneckiego
- ul. Łużycka
- ul. Ptasia
- ul. Dąbrowskiej
- ul. K. Miarki
- ul. Reja
- ul. Grunwaldzka
- ul. Mickiewicza
- ul. Reymonta
- ul. Hłaski
- ul. Moniuszki
- ul. Rzepichy
- ul. Jaskółcza
- ul. Myśliwska
- ul. Sienkiewicza
- ul. Jasna
- ul. Nałkowskiej
- ul. Słowackiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Norwida
- ul. Słowiańska
- ul. Kłodzko Nowe
- ul. Orkana
- ul. Śnieżna
- ul. Kołłątaja
- ul. Piastowska
- ul. Tetmajera
- ul. Konopnickiej
- pl. Jedności
- ul. Walecznych
-
ul. Wierzbowa
ul. Więźniów Politycznych
ul. Willowa
ul. Witosa
ul. Wyspiańskiego
ul. Żeromskiego
Promenada / od ul. Słowackiego
ROD „Westerplatte”
ROD „Zgoda”
październik I 2010
Kurier Kłodzki
5
O tym, jak pozytywny
efekt przyniosły przebudowy
dróg w mieście, świadczą pochlebne opinie mieszkańców.
1 września, podczas symbolicznego przecięcia wstęgi
na oddawanych do użytku
ulicach, grupa kłodzczan
postanowiła wyrazić swoją wdzięczność, wręczając
burmistrzowi Bogusławowi
Szpytmie kwiaty i umieszczając słowa podziękowania
na transparencie.
Największa przemiana z
korzyścią dla wszystkich
mieszkańców zaszła na ulicy
Nadrzecznej. W połowie lipca
oddano do użytku gruntownie zmodernizowaną jezdnię
wraz z nowymi chodnikami
oraz murami oporowymi. Nie
ma śladu po dziurach i wybojach. Niektórzy kłodzczanie
wciąż nie mogą uwierzyć,
jak bardzo ulica Nadrzeczna
zyskała na wyglądzie i – co
ważne – ułatwiła kierowcom
Największa przemiana
z korzyścią dla wszystkich mieszkańców zaszła
na ulicy Nadrzecznej.
W połowie lipca oddano
do użytku gruntownie
zmodernizowaną jezdnię
wraz z nowymi
chodnikami oraz
murami oporowymi.
wyjazd z Kłodzka w stronę
Wrocławia czy Wałbrzycha,
bez konieczności przejeżdżania przez centrum miasta.
Prace przy ul. Objazdowej
obejmowały wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni
oraz chodników. Dodatkowo
zamontowano nowe oświetlenie, powstały też parkingi. Powody do zadowolenia
mają wszyscy hurtownicy i
przedsiębiorcy posiadający
swoje firmy w tej części miasta. Ułatwiony dojazd znacznie zmieni dotychczasowe
trudności komunikacyjne.
Intensywne prace trwają przy ul. Kolejowej i na
moście XV-lecia, gdzie już
na pierwszy rzut oka widać
zmiany na lepsze. Na końcowe efekty zmodernizowanych obiektów z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii będziemy musieli
poczekać jednak do końca listopada.
W całość projektu dofinansowanego przez Unię Europejską, a mającego za zadanie
„podniesienie konkurencyjności ziemi kłodzkiej poprzez
poprawę jakości gminnych
dróg łączących centra aktywności gospodarczej w mieście
Kłodzku z siecią dróg krajowych” weszła również budowa skrzyżowania o ruchu
okrężnym ulic Objazdowej i
Dusznickiej – czynnego już
od grudnia ubiegłego roku.
Całkowita wartość projektu
wyniosła 16.873.000 zł, z
czego gmina wyłożyła 50%
ze środków własnych.
kż
Czytaj także str. 7
Czasem wypowiedziane słowa nie są wystarczające. Mieszkańcy ul. Nadrzecznej wyrazili swoje zadowolenie i wdzięczność w postaci napisu na dużym transparencie.
fot. M. Krombach (2)
W
Kłodzku
prace
remontowe
na
niektórych
ulicach już się skończyły, przy
innych potrwają do końca
roku. Burmistrz Kłodzka
Bogusław Szpytma, wraz ze
swoim zastępcą Henrykiem
Urbanowskim oraz przewodniczącym Rady Miasta
Piotrem
Brzostowiczem,
uroczyście zakończyli remonty ulic Nadrzecznej i
Objazdowej.
fot. M. Łukasik
Nadrzeczna i Objazdowa
– odnowione ulice cieszą kłodzczan
Ul. Objazdowa
Ul. Nadrzeczna
Reklama
Droga do obwodnicy
W 5. rocznicę powstania
Stowarzyszenia na Rzecz
Przyspieszenia Budowy Obwodnicy spoglądamy wstecz
i przypominamy sobie, jak
często na rondzie przy ul.
Mickiewicza dochodziło do
groźnych i brzemiennych w
skutki wypadków samochodowych. Wówczas zaniepokojona tymi wydarzeniami
grupa mieszkańców gminy, w proteście przeciwko
bezczynności
Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, założyła stowarzyszenie, które podjęło
działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i
ciągłości ruchu na feralnym
rondzie.
Wspominamy, jak członkowie stowarzyszenia wespół z wolontariuszami, zebrali kilka tysięcy podpisów
mieszkańców miasta pod
petycją poparcia budowy
obwodnicy, a skatalogowane zestawienie wypadków z
zebranymi podpisami trafiły
na biurka w Ministerstwie
Infrastruktury, w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie
oraz u wojewody dolnośląskiego. Dla nadania rangi
naszym zadaniom, wspólnie
ze związkiem zawodowym
„Nasza Ziemia Polska”, zorganizowaliśmy kilka pikiet
na rondzie przy ul. Mickiewicza, a problem nurtujący
mieszkańców nagłośniliśmy
w prasie i radiowej Jedynce.
Nasze działania były prowadzone w sprzężeniu władzy z
miejscową społecznością, a
burmistrz Bogusław Szpytma stanął w jednym szeregu
z mieszkańcami miasta, interweniując nawet u premiera ówczesnego rządu.
Pamiętamy, jak w odpowiedzi na nasze postulaty ze
strony Generalnej Dyrekcji
padły pewne, chociaż ostrożne, propozycje określające
przybliżony termin budowy
obwodnicy, które nie zawsze
były dotrzymywane. Niemniej czynione zapowiedzi
dawały nadzieję mieszkańcom na rychłe rozwiązanie
nabrzmiałego od lat problemu.
W wyniku naszych wspólnych działań, po 5 latach, 9
sierpnia 2010 roku w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu,
w obecności posłanki Moniki Wielichowskiej, podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej
dla budowy obwodnicy miasta Kłodzka. Projekt ma powstać w ciągu 21 miesięcy, a
budowa obwodnicy mogłaby
rozpocząć się już w I półroczu 2012 roku.
Jako mieszkańcy Kłodzka pragniemy, żeby to złowróżbne rondo nie straszyło
nas wypadkami, a samochody spokojnie jeździły po naszych ulicach. Fakty, które
przedstawiłem, nie stanowią
jeszcze w pełni o sukcesie,
Boazeria 11 zł
od
+ VAT
Tel. +42 603 542 848
www.palubky-vencl.cz
Możliwość transportu – 1 km = 1,6 zł
Dojazd do: Kudowy Zdroju, Nachodu, Dobrska, Opocno
Týniště nad Orlicí (40 km od granicy), ul. Mostecká 24
Pon.-pt. 800-1600, sob. 800-1200
Mademoiselle
Butik z francuską odzieżą damską
NOWOŚĆ!!! - buty „LUX”
Tadeusz Kmiecik
nie wyznaczają końca naszej
„odysei”. Będziemy kontynuować nasze starania do samego zakończenia budowy
obwodnicy, jako zobowiązanie wobec mieszkańców
Kłodzka.
Z upoważnienia
Stowarzyszenia
Tadeusz Kmiecik
Radny Rady
Miejskiej Kłodzka
Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 11
Liceum Chrobrego „Pod Arkadami”
Tel. kom. 609 261 598
Meble stylowe
Antyki, sypialnie, obrazy,
witryny i inne
Zapraszamy: pon. – pt.: 1000 – 1600, sob. 1000 – 1300
Kłodzko, ul Słowackiego 15 (następna brama za Zimonem)
tel. 074 / 86 83 306, kom. 607 549 016
6
październik I 2010
Kurier Kłodzki
– Ta beatyfikacja przejdzie nie tylko do historii
stosunków polsko-niemieckich, ale przede wszystkim
do dziejów diecezji świdnickiej, ziemi kłodzkiej i
jej stolicy Kłodzka – zgodnie podkreślali uczestnicy
uroczystości zorganizowanych w Műnster w Niemczech. Nic w tym dziwnego, bowiem wyniesiony na
ołtarze przez Ojca Świętego Benedykta XVI ks. Gerhard Hirszfelder pochodzi
właśnie z naszego miasta,
a swoją posługę kapłańską
pełnił w Kudowie-Czermnej i w Bystrzycy Kłodzkiej.
Ceremoniom
beatyfikacyjnym
przewodniczył
legat papieski, metropolita Kolonii kard. Joachim
Meisner, a uczestniczyli w
nich również m.in. Prymas
Czech abp. Dominik Duka
oraz ordynariusz świdnicki
bp. Ignacy Dec. Wzięli w
nich także udział pielgrzymi
z ziemi kłodzkiej, z burmistrzem Kłodzka Bogusławem Szpytmą na czele. Na
uroczystości przybyli Niemcy urodzeni na terenie Kotliny Kłodzkiej, a mieszkający
obecnie w Niemczech, oraz
Polacy pracujący w tym kraju.
W okolicznościowej homilii ks. kard. Joachim
Meisner wskazał m.in., że
Kościół wynosi na ołtarze
ks. Gerharda Hirszfeldera,
który – jak powiedział – bardzo pozytywnie przemawia
dzisiaj do nas jako kapłan i
męczennik. Zdaniem kard.
Meisnera, Jego beatyfikację
trzeba rozpatrywać nawiązując do obchodzonych przez
Kościół w poprzednich latach Roku Św. Pawła i Roku
Kapłańskiego. Stwierdzenie
to kaznodzieja uzasadnił
m.in. tym, że wywody ks.
Gerharda Hirszfeldera na
temat kapłaństwa oparte są
na Listach Świętego Pawła
Apostoła i należą do najpiękniejszych i najbardziej
podstawowych wskazówek,
które daje nam kapłaństwo.
– Serce św. Pawła jest sercem świata, a ks. Gerhard
Hirszfelder wiedział, że ani
mury więzienia, ani drut
kolczasty nie mogą ograniczyć lub „aresztować” gorącego serca dla Chrystusa.
Podczas mszy św. beatyfikacyjnej dziękujmy Bogu
za to, że powołał do siebie
ks. Gerharda Hirszfeldera,
po to, aby stanął przed Nim,
oraz za to, że może On służyć nam już prawie 70 lat od
swojej męczeńskiej śmierci
w obozie koncentracyjnym
w Dachau – zakończył homilię kard. Meisner.
Zabierając głos na zakoń-
foto M. Zygmunt (2)
Beatyfikacja kłodzczanina
– „niemieckiego Popiełuszki”
Licznej delegacji ziemi kłodzkiej przewodniczył burmistrz Kłodzka Bogusław Szpytma. Włodarz naszego miasta dostąpił zaszczytu udziału
w procesji z darami, a na zakończenie mszy św. przekazał na ręce głównego celebransa ks. kard. Joachima Meisnera urnę z ziemią z Kłodzka
- miasta urodzenia bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.
czenie mszy św., Pasterz Kościoła Świdnickiego wyraził
w imieniu diecezji świdnickiej, a przede wszystkim
– jak powiedział – wiernych
z Kłodzka, wielką radość
z wyniesienia na ołtarze
pierwszego błogosławionego urodzonego na terenie
diecezji i to w naszym mieście. Ksiądz biskup podkreślił w swoim wystąpieniu,
że nowy Błogosławiony będzie nam przypominał o potrzebie obecności Chrystusa
w naszych sercach i w przestrzeni życia publicznego
oraz mobilizował do składania odważnego świadectwa
o Chrystusie w dzisiejszym
świecie, o Jego Krzyżu i
Ewangelii. Akcentując fakt,
że przez wielu Niemców ks.
Hirszfelder nazywany jest
„niemieckim Popiełuszką”
wskazał, że obaj Ci Błogosławieni będą nam przypominali o tym, że zło należy
zwyciężać dobrem.
– Na naszych oczach
mamy ciągle do czynienia z
walką złych ludzi z Bogiem
i z Kościołem. Od tej chwili będziemy mieli w osobie
ks. Gerharda nowy wzór i
wspaniałego
orędownika
ku temu, aby na naszych
drogach życia dochowywać
wierności Bogu i Kościołowi, by odważnie wyznawać
wiarę i promować wartości ewangeliczne w życiu
prywatnym i publicznym
– stwierdził bp. Dec.
Kończąc swoje wystąpienie, ksiądz biskup poinformował, że za chwilę
burmistrz Kłodzka przekaże
głównemu celebransowi eucharystii, kard. Joachimowi
Meisnerowi, w specjalnej
urnie ziemię z Kłodzka, miasta urodzenia bł. ks. Gerhar-
da Hirszfeldera. Znaczenie
tego wydarzenia podniósł
fakt, że dary przekazywane
w Procesji Darów Ołtarza
odbierał diakon asystujący
księdzu kardynałowi, a urnę
z ziemią z Kłodzka – osobiście metropolita koloński.
Po przyjęciu urny kard. Meisner serdecznym uściskiem
objął włodarza naszego miasta, co zostało przez wiernych nagrodzone gromkimi
brawami.
- Cieszę się ogromnie z
faktu, że burmistrz miasta, w
którym urodził się ks. Hirszfelder, spełnił moją sugestię wyrażoną w rozmowie
telefonicznej i przywiózł
w urnie ziemię z Kłodzka
– powiedziała nam tuż po
zakończeniu uroczystości
wyraźnie wzruszona tym
faktem Elisabeth Kynast,
mieszkająca w Műnster od
1965 roku, a pochodząca z
Kudowy-Czermnej. – Ja, tak
jak wielu uczestników tej
podniosłej uroczystości, popłakaliśmy się w jej trakcie.
Urodziłam się wprawdzie
w roku 1942, czyli w roku
śmierci ks. Hirszfeldera, ale
kapłan ten towarzyszył mi
przez całe życie – dodała.
Nowy błogosławiony błogosławił w 1938 roku związek małżeński rodziców
Elizabeth Kynast. Wspólnie
ze
swoim rodzeństwem
zawsze stawiała znicze i
kwiaty nie tylko na grobie
ks. Gerharda, ale również na
wielu innych niemieckich
mogiłach na cmentarzu w
Kudowie-Czermnej.
Pani
Elisabeth czyni to do chwili
obecnej. Dzięki temu oraz
– co szczególnie podkreśla
- wielkiemu zaangażowaniu
ze strony obecnego proboszcza parafii p.w. Świętego
Bartłomieja Apostoła w
Kudowie-Czermnej ks. prał.
Romualda Brudnowskiego, groby te zachowały się
Reklama
do dziś. A trzeba też podkreślić, że cmentarz w Kudowie-Czermnej odwiedzają
liczne rzesze pielgrzymów i
turystów nie tylko z Polski i
Niemiec, ale z wielu innych
krajów.
(m)
październik I 2010
65 lat szpitala
ubiegłym miesiącu o działalności
kłodzkiego szpitala opowiadała Czytelnikom
na łamach Kuriera Kłodzkiego dyrektor SP ZOZ w
Kłodzku Jadwiga Radziejewska. W tym roku mija
65 lat od powstania placówki. O zaszczytny jubileusz i
swoje wspomnienia związane z pracą w szpitalu zapytaliśmy ordynatora oddziału
wewnętrznego SP ZOZ w
Kłodzku oraz przewodniczącego Rady Miasta Kłodzka Piotra Brzostowicza.
Reklama
Co myślą mieszkańcy
Czy modernizacja ul. Nadrzecznej ułatwiła
codzienne życie mieszkańcom?
Antonina Kowalska
mieszkanka ul. Nadrzecznej
Bardzo się poprawiło. Mogę
swobodnie wyjść do miasta czy
na spacer i wrócić do domu.
fot. M. Krombach
Wspaniałe 65 lat funkcjonowania szpitala w Kłodzku
to wiele rozwiązanych problemów zdrowotnych mieszkańców naszego regionu. Choć w
rozwoju szpitala były lepsze i
gorsze chwile, jedno jest pewne, leczyliśmy skutecznie.
Z racji pełnienia przeze
mnie funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kłodzka,
ale zarazem lekarza pracującego w kłodzkim ZOZ-ie,
uczestniczyłem w jubileuszowych uroczystościach 65-lecia szpitala, zorganizowanych
20 września na hali sportowej
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Podobnie
jak wtedy, również i teraz
chciałbym złożyć Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom
szpitala najserdeczniejsze życzenia oraz podziękować za
przyczynienie się do poprawy
jakości usług medycznych
na rzecz mieszkańców ziemi
kłodzkiej, a także licznych
przyjezdnych odwiedzających
nasz region.
Jestem lekarzem od 32
lat i od początku pracuję w
SP ZOZ Kłodzko. Osobiście
7
W imieniu burmistrza Boguslawa Szpytmy (przebywającego w delegacji w Műnster
na uroczystościach beatyfikacyjnych księdza z Kłodzka Gerharda Hirschfeldera) życzenia wszelkiej pomyślności oraz wyrazy uznania za wieloletnią pracę i oddanie dla
dyrekcji oraz całej służby zdrowia kłodzkiego szpitala złożyli wiceburmistrzowie Henryk Urbanowski, Witold Krzelowski oraz przewodniczący RMK Piotr Brzostowicz.
związany z tym miejscem
pamiętam, jak szpital się rozwijał i ewoluował. Nie sposób
zapomnieć także o osobach, z
którymi miałem przyjemność
współpracować. Śp. Dyrektor
Walenty Wasilczenko chciał,
aby nasza placówka uzyskała
rangę szpitala wojewódzkiego dla południowej części
ówczesnego woj. wrocławskiego. Pojawiła się również
wtedy koncepcja stworzenia
oddziału onkologii z leczeniem naświetlania kobaltem.
Niezapomnianym ambasadorem w Polsce i za granicą
naszego szpitala był lekarzspołecznik śp. dr Eugeniusz
Kaczmarek, który otworzył
drugi oddział geriatryczny
w Polsce z pełną opieką dla
ludzi w wieku starczym. Or-
ganizował międzynarodowe
zjazdy gerontologiczne, które na długi czas pozostawały
w pamięci jego uczestników.
Tym samym rozsławiał ziemię kłodzką.
Wielkie podziękowania za
zasługi należą się również
śp. dr. Kazimierzowi Majdowskiemu. Dzięki niemu
powstały podwaliny kłodzkiej kardiologii, diagnostyka
elektrokardiograficzna, fonokardiograficzna, próby wysiłkowe czy oddział rehabilitacji
kardiologicznej w Kudowie
Zdroju. Sam zawdzięczam
mu wiele, był dla mnie nauczycielem prawdziwej medycyny. Dziękuję wszystkim
współpracownikom, którzy w
okresie pełnienia przeze mnie
funkcji dyrektora (1985-1995)
przyczynili się do rozwoju
jakości leczenia w naszym
regionie. Szczególnie tym,
którzy wprowadzali w życie
reformę podstawowej opieki
zdrowotnej i funkcję lekarza
rodzinnego. Pragnę zaznaczyć, iż w Gminie Wiejskiej
Kłodzko wszyscy lekarze pracujący w ośrodkach zdrowia
są specjalistami medycyny rodzinnej, a w całym powiecie
jest ich kilkudziesięciu.
Jubileusz 65-lecia szpitala w Kłodzku skłania nas do
podsumowań, wspomnień ale
też uszanowania tradycji tego
miejsca. Sami zaś, wykorzystując potencjał naszych pracowników, bądźmy pomocni
chorym przez kolejne dziesięciolecia.
Piotr Brzostowicz
Henryk Kowalski
mieszkaniec ul. Nadrzecznej
Modernizacja dużo nam dała.
Mamy wygodny chodnik, droga jest równa, można rowerem
jeździć na zakupy. Wcześniej
na tej drodze często dochodziło
do uszkodzeń samochodów.
Aneta Perłowska
mieszkanka ul. Nadrzecznej,
uczennica kl. VI SP nr 3
Po modernizacji można parkować auta. Ulica stała się ładniejsza. Wygodnie i bezpiecznie
chodzi się do szkoły. Wszyscy
mieszkańcy są bardzo zadowoleni i mówią, że jest to najpiękniejsza ulica w Kłodzku.
Adam Kopera
mieszkaniec Kłodzka
Jestem bardzo zadowolony z
tych zmian. Często chodzę tą
ulicą. Jest wygodna dla pieszych, ma dwustronne chodniki.
Ryszard Nowacki
mieszkaniec ul. Półwiejskiej
Ta droga ułatwiła życie pieszym, którzy chodzą z dziećmi.
Chodniki są szerokie, nie ma
wybojów, nikt się nie potyka.
Najważniejsze, że w drodze nie
ma dziur. Kłodzko bardzo się
zmienia. Mamy wspaniałego
burmistrza. Myślę, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej niż
jest, a jest na piątkę z plusem.
Paweł Saczuk
mieszkaniec Kłodzka
Podpisuję się pod zdaniem kolegi, który dobrze to ujął, jest
dobrze od A do Z.
Reklama
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Antoni LIANA
tel. 601 628 948
74/647 66 95
fot. M. Krombach (6)
W
Kurier Kłodzki
8
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych
G
warancja bezpieczeństwa to podstawowa powinność
państwa wobec jego obywateli.
Przeprowadzone
dotychczas analizy wskazują na brak zagrożenia wojną
powszechną oraz pojawienie się nieznanych dotąd,
tzw. asymetrycznych niebezpieczeństw i wyzwań.
Do reagowania w tego typu
przypadkach konieczne są
odrębne środki oraz inaczej
zorganizowane siły zbrojne. Dlatego też w większości krajów armie masowe,
szkolące obywateli do tworzenia wielomilionowych
zasobów rezerwistów, niezbędnych do rozbudowy sił
zbrojnych na czas wojny,
są zastępowane mniejszymi
jednostkami zawodowymi,
znacznie bardziej mobilnymi i dyspozycyjnymi.
Jednocześnie, wraz z profesjonalizacją sił zbrojnych,
następuje zmiana charakteru i rozmiaru rezerw
osobowych. Ograniczono
znacznie ich liczebność, a
głównym przeznaczeniem
stało się uzupełnienie stanowisk służbowych, których obsada w czasie poko-
ju jest nieopłacalna. Proces
tworzenia profesjonalnych
sił zbrojnych implikuje
przeobrażenia w systemie
mobilizacyjnym i systemie
gromadzenia rezerw.
W związku z powyższym
w 22 Karpackim Batalionie
Piechoty Górskiej stacjonującym w Kłodzku rozpoczęto procedurę tworzenia
Narodowych Sił Rezerwowych. W bieżącym roku
przewidziano aż 100 przydziałów mobilizacyjnych.
Podstawowym
źródłem
tworzenia zasobów osobowych będą żołnierze zwolnieni z zawodowej służby
wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy.
Powołanie do NSR reali-
zowane będzie w oparciu o
przydział kryzysowy, nadawany na okres od dwóch do
sześciu lat z możliwością
jego ponownego przedłużenia, nie dłużej jednak
niż łącznie na okres 15 lat.
Służbę ukierunkowano na
realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w rotacyjnych
W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:
a) w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez
pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę
zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
(urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
b) otrzymasz gwarancje stabilności zawodowej;
c) czas czynnej służby wojskowej zostanie wliczony do wysługi pracowniczej;
d) opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie
pełnienia czynnej służby wojskowej.
W zakresie pomocy edukacyjnej:
a) możliwość dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na
stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego
okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.
W zakresie świadczeń zdrowotnych:
a) określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby
wojskowej;
b) bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem
okresowej służby wojskowej;
c) turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.
ćwiczeniach wojskowych,
których czas trwania nie
może przekroczyć 30 dni
w roku kalendarzowym.
Terminy odbywania tych
ćwiczeń wynikać będą z
opracowanego raz w roku
wykazu (grafiku), ustalonego odpowiednio wcześniej
przez dowódcę jednostki
wojskowej – z łatwością zatem pogodzisz je z życiem
zawodowym i rodzinnym.
Szkolenie w ramach ćwiczeń wojskowych podzielono na trzy etapy. Pierwszy
z nich przewiduje szkolenie
indywidualnych umiejętności ogólnowojskowych
i specjalistycznych. Drugi
etap szkolenia polega na integracji żołnierzy w pododdziałach, grupach i zespołach. Ostatni zaś zapewnia
doskonalenie
zdobytych
dotychczas umiejętności
oraz uzupełnienie wymaganej wiedzy.
W trakcie służby będziesz miał możliwość
podwyższenia kwalifikacji
oraz stopnia wojskowego.
Dodatkowo masz możliwość zdobycia przepustki
do udziału w misjach zagranicznych oraz wstąpie-
nia do służby zawodowej.
Jako żołnierz Narodowych
Sił Rezerwowych będziesz
mógł korzystać z szeregu
uprawnień.
Jeżeli posiadasz polskie
obywatelstwo, jesteś żołnierzem rezerwy, masz
nieposzlakowaną
opinię
(niekaralność) oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do pełnienia służby
wojskowej, możesz realizować swoje pasje w Narodowych Siłach Rezerwowych
w 22 Karpackim Batalionie
Piechoty Górskiej – jednostce z wielkim potencjałem
i tradycjami.
Warunkiem jest złożenie pisemnego wniosku
o powołanie do służby w
Narodowych Siłach Rezerwowych w Wojskowej
Komendzie Uzupełnień w
Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 7. Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 723694361
lub na naszej stronie
www.22kbpg.wp.mil.pl.
por. Damian Antonik
22 Karpacki Batalion
Piechoty Górskiej
Reklama
B.M. Motor
AUTORYZOWANY DEALER
KYMCO, PEUGEOT, PGO, MOTOBI, DATEX
NOWE MOTOCYKLE, SERWIS, CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
IMPORT MOTOCYKLI JAPOŃSKICH
NAJWIĘKSZY WYBÓR SKUTERÓW I MOTOROWERÓW 49 CM
PROFESJONALNY SERWIS
SKUTERY WODNE I ŚNIEŻNE QUADY
RATY: ŻAGIEL, LUKAS
Kłodzko, ul. Dusznicka 44, tel./ fax. 74 867 78 40
www.bmmotor.com.pl, e-mail: [email protected]
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Reklama
1 Oddziału w Kłodzku przy ul. Kościuszki 7
9
10 Kurier Kłodzki
październik I 2010
październik I 2010
Reklama
Kurier Kłodzki
11
12
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Reklama
ATRIUM
BIURO NIERUCHOMOŚCI
DOMY
OKOLICE KŁODZKA - Dom jednorodzinny piętrowy o
pow. 140 m2, ogród. 6 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, 2 komórki –do remontu i wykończenia. Działka o pow. 3157
m2. Media: energia elektryczna, gaz z butli, kanalizacja,
woda: wodociągi , studnia, C.O - węglowe. Pomieszczenia
gosp.: szopa, 2 komórki garaż ok. 100 m2.
CENA: 380 000 zł, do negocjacji
Międzylesie - (D/003/10) dom wolnostojący z bali,
parterowy z użytkowym poddaszem, 3 pokoje, pow.
użytkowa 102 m2., cicha bardzo malownicza okolica,
dach- blachodachówka. Parter: wiatrołap, salon kuchnia ,
łazienka. Woda z własnym ujęciem. Powierzchnia działki
1100m2,. Wybudowany w 2005 r. Wiata 15m2, garaż
33m2. Cena: 350 000 zł
Ścinawka - (D/002/10) Dom wolnostojący jednorodzinny, piętrowy, działka 700 m2., ogrodzony, 5 pokoi, pow.
140 m2., ogród. Stan tech.: dobry, częściowo po kapitalnym remoncie, spiżarka, kotłownia z nowym piecem i
bojlerem, CENA: 350 000zł
MIESZKANIA
KŁODZKO – (D/009/10) mieszkanie w czteropiętrowym budynku, IV piętro. Pow. 43 m2, 2 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z wc, balkon, do remontu.
C.o w czynszu (250 zł)
Cena: 125 000 zł.
KŁODZKO – (D/008/10) kawalerka na 9 piętrze
po kapitalnym remoncie z malutką kuchnią z
oknem, nowe drzwi wejściowe, podłogi – panele,
kafle – kuchnia , łazienka. Nowoczesna winda.
Cena: 90 000 zł
KŁODZKO – przestronne jasne mieszkanie w
starym budownictwie, 3 pokoje,91,5 m2, II piętro,
ogrzewanie gazowe, po remoncie, stan techniczny
bardzo bobry, piwnica strych, niski czynsz, ok.
220 zł
Cena: 220 000zł
KŁODZKO – (D/007/10) mieszkanie w trzykondygnacyjnym budynku z cegły, III piętro. Pow. 37 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka po kapitalnym remoncie-kabina. Podłogi w pokojach: panele i parkiet,
wymienione okna. Niski czynsz. Bardzo dobra
lokalizacja, spokojna okolica, w pobliżu sklepy,
praktyki lekarskie, szkoła.
Cena: 139 000 zł
NAJTANIEJ
WIKLINA,
KWIATY
i DONICZKI
ul. Jana Pawła II 15
Licencjonowany
przewóz osób
do Niemiec, Belgii
i Holandii
pod wskazany adres
Tel. 074 866 30 55
Tel. kom. 0 609 249 309
0 605 178 217
LOKAL UŻYTKOWY
KŁODZKO – (L/002/10) Lokal handlowo - usługowy, na parterze. Pomieszczenie biurowe i hala
sprzedaży, toaleta. Po remoncie, podwieszony
sufit, regipsy, na podłodze kafle, nowe drzwi, duża
witryna. C.o elekt. Możliwość parkowaia.
Opłaty: mies.: 80 zł Cena: 190 000zł, do neg.
Salon fryzjerski „U Marty”
ul. Kościelna 3 został przeniesiony
z ul. Wojska Polskiego 12
ZAPRASZAMY
pon. – pt., godz. 9.00 - 16.00
Tel/Fax 074 867 35 38
Tel. po godz. 16.00 - 074 647 3717
www.atrium-nieruchomosci.pl
e-mail: [email protected]
Tel. 691 300 821
Promocje: tipsy, usługi fryzjerskie,
strzyżenie męskie 15 zł
Serdecznie zapraszamy
STAL-BUD
Betoniarstwo
• Bloczek M-6
Zbrojarstwo
• Strzemiona
• Belki
• Elementy gięte
• Ślusarstwo
Kłodzko, Ul. Zajęcza 4
Tel. 0 603 929 751
MINICROSS
- 699 ZŁ
CROSS 110 CM
OD 1800 ZŁ
ROWERY
OD 240 ZŁ
GÓR – HUT
HURTOWNIA STALI
Kłodzko
Ul. Wyspiańskiego 40
Tel. 074/ 865 53 06
• pręty kwadratowe
• profile zamknięte
• rury czarne i ocynkowane
• blachy trapezowe oraz gładkie
powlekane w różnych kolorach
MEBLE NA WYMIAR
STUDIO MEBLI KUCHENNYCH
szafy z drzwiami przesuwnymi
meble pokojowe
meble biurowe
Kłodzko, ul. Czeska 7 (I piętro), tel. 512 339 343
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Kłodzkie „Witaj, szkoło!”
Diecezjalne spotkanie
w Wambierzycach
18
S
września po raz kolejny odbyło się spotkanie młodzieży diecezji
świdnickiej w Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach.
Młodzi ludzie wcześnie rano
wyruszyli z wielu stron, pokonując odległość ok. 20 kilometrów po to, by uczestniczyć w bogatym programie
przygotowanym przez duszpasterstwo młodzieży naszej
diecezji.
foto: UM Kłodzka
tało się już tradycją,
że
kłodzkie
szkoły przygotowują miejskie uroczystości
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego, które mają
miejsce w hali sportowej
KCKSiR. Rok 2010/2011
miała zaszczyt otwierać
Szkoła Podstawowa nr 6.
Uroczystość
prowadziły wicedyrektor Wiesława
Górska i nauczyciel muzyki
Lidia Szostaczko. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Bogusław
Szpytma wraz z zastępcami
Henrykiem Urbanowskim
i Witoldem Krzelowskim,
przewodniczącym RM Piotrem Brzostowiczem, ks.
dziekanem Julianem Rafałko, sekretarzem Gminy
Miejskiej Kłodzko Marcinem Nowakowskim, kierownikiem Wydziału Spraw
Społecznych Pawłem Popielem, dyrektorem KCKSiR
Andrzejem Dąbrowskim
oraz dyrektorami kłodzkich
szkół i przedszkoli.
Burmistrz
Bogusław
Szpytma powitał uczniów,
szczególnie ciepło zwracając się do pierwszoklasistów.
Życzył wszystkim samych
sukcesów w nauce oraz
osiągnięć w wielu innych
dziedzinach. Zwracając się
do nauczycieli, podkreślił
ich wielką rolę w wychowywaniu i kształceniu najmłodszych mieszkańców miasta i
okolic, którzy – jak dodał
– „są największym skarbem
tej ziemi”.
Ważnymi punktami uroczystości były również wrę-
czenie legitymacji szkolnych
uczniom klas I, przekazanie
słodkiego upominku wychowankom klas „0” oraz aktów
nadania stopnia nauczyciela
mianowanego dziewięciu
nauczycielom
kłodzkich
szkół, którzy w tym roku
zdali egzamin przed komisją
powołaną przez burmistrza
miasta.
Na ręce dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Iwony Sarkowskiej dla sześciu
uczniów tej szkoły włodarze Kłodzka przekazali
plecaki ufundowane przez
mieszkańców miasta partnerskiego Bensheim. Część
artystyczną
przygotowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6.
Bezpieczna droga do szkoły
S
kończyły się beztroskie wakacje i czas
rozpocząć
naukę.
Każdego dnia dzieci pokonują długą drogę do
szkoły, przechodząc często przez ruchliwe ulice.
Aby uchronić je przed niebezpieczeństwem, podejmujemy różnego rodzaju
działania profilaktyczne.
Jednym z nich są cykliczne
spotkania z udziałem policji w Szkole Podstawowej
nr 3 w Kłodzku.
8 września br. pod hasłem
„Bezpieczna droga do szkoły” funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Nieletnich spotkali się
z uczniami klas I-III. Była to
ogólnopolska akcja, dzięki
której dzieci poznały zasady
bezpiecznego poruszania się
w ruchu ulicznym.
W pierwszych dniach
września, w pobliżu przejścia
dla pieszych, obok szkoły
pojawili się funkcjonariusze
„drogówki”. Na spotkanie
z uczniami przybyli radiowozem oraz na służbowych
motocyklach. Tegoroczne
zajęcia profilaktyczne były
niezwykle interesujące. 350
uczniów klas młodszych,
poza częścią edukacyjnoprofilaktyczną, miało okazję
usiąść na policyjnym motocyklu oraz za kierownicą
radiowozu. Uczniowie z
ogromnym entuzjazmem zapoznali się z pracą policjantów oraz zasadami bezpiecznego poruszania się w czasie
pokonywania drogi do i ze
szkoły. Największą atrakcją
spotkania była możliwość
zademonstrowania
przez
naszych uczniów sygnałów
dźwiękowych i świetlnych
używanych przez policjantów w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych.
To nie lada przeżycie wywarło na najmłodszych duże
wrażenie. Niektóre pierwszoklasistki zaprezentowały się także w służbowych
czapkach oraz wyraziły chęć
pozostania w przyszłości
policjantkami. Po spotkaniu
ogłoszony został konkurs
plastyczny związany z bezpieczną drogą do szkoły.
Niecodziennym zajęciom
towarzyszyła piękna pogoda
i bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której nasi uczniowie poczuli się bezpieczni.
W późniejszym terminie
zaplanowano również pogadanki w klasach, podczas
których szczegółowo omawiane będą kwestie bezpieczeństwa w czasie codziennej drogi do szkoły. Zajęcia
profilaktyczne z udziałem
kłodzkiej policji zorganizowane zostały przez szkolnego pedagoga Annę Kowalską.
ak
13
Z Kłodzka o 7.00 rano wyruszyła grupa, która liczyła
ponad 600 osób. Na miejscu
stawiło się niespełna 1500
młodych, którzy w twórczy, radosny i mądry sposób przeżyli
ten dzień. Te liczby napawają
optymizmem, choć wiele jest
jeszcze do zrobienia...
Śpiew, taniec, przeżywanie Eucharystii z ks. biskupem Adamem Bałabuchem,
sztuka teatralna w wykonaniu
Teatru A z Gliwic, koncert zespołu Etna Kontrabande – oto
najważniejsze momenty tegorocznego spotkania młodzieży
w Wambierzycach. Na pewno
spotkanie to należy do udanych
– i to nie tylko ze względu na
liczbę osób w nim uczestniczących. Widzimy, że naszej
kłodzkiej młodzieży, która
pragnie rozwijać się i wzrastać
blisko Boga, jest coraz więcej.
Nie dzieje się tak przez przypadek.
Praca kapłanów i katechetów, którzy poświęcają swe
serce i czas dla młodzieży, staje się widoczna: widzieliśmy
to zarówno w liczbie młodych
zaangażowanych w pieszą
pielgrzymkę na Jasną Górę, jak
i teraz, podczas pielgrzymki
w Wambierzycach. To dzięki
osobom takim jak: o. Jonasz
Pyka OFM z Parafii Matki
Bożej Różańcowej, ks. Arkadiusz Raczyński z parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku oraz ks. Diakon
Arkadiusz Ceglak z parafii
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Kłodzku
– młodzież widzi i rozumie
sens wspólnego przebywania,
modlitwy, zabawy, poznawania siebie samego i budowania dojrzałych więzi z innymi.
Cieszymy się, że mamy takich
kapłanów! Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mamy taką
młodzież: trzeba o tym mówić
i powiększać dobro młodości.
Kolejne spotkanie młodzieży odbędzie się w sobotę przed
niedzielą Palmową w Dzierżoniowie. - Następnie, prawdopodobnie w pierwszą sobotę
czerwca przyszłego roku będziemy gościć młodzież naszej
diecezji w Kłodzku, na spotkaniu pod nazwą Owczarnia
- mówi Andrzej Dąbrowski,
dyrektor Kłodzkiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji,
który również był obecny na
spotkaniu w Wambierzycach.
Zapraszamy do zapoznania
się z obszerną relacją fotograficzną na stronie internetowej
oo. Franciszkanów (www.
franciszkanie-klodzko.com).
Wszystkich „starych pielgrzymów”, jak i tych, którzy chcą
zasmakować przygody spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem na pątniczym szlaku
zapraszamy na pielgrzymkę
do Barda, która odbędzie się
9 października br. Będzie to
zarazem zakończenie Sezonu
Pielgrzymkowego 2010.
Jarosław Komorowski
Ogloszenie
Poszukuję informacji, dokumentów, zdjęć, wspomnień
i pamiątek o Spółdzielni Artystów Plastyków „ŁAD”
w Kłodzku i Polanicy. Proszę o kontakt telefoniczny:
517-327-872 lub e-mailowy: [email protected]
Sprostowanie
W artykule pt. „Zamienię mieszkanie” zamieszczonym w
sierpniowym numerze „Kuriera Kłodzkiego” opisałem sytuację rodziny zastępczej z Kłodzka. Informacje, które podałem,
były jednostronne i nierzetelnie zweryfikowane, dlatego przepraszam wszystkie osoby, które mogły poczuć się urażone.
Marek Zygmunt
Nekrolog
„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
ŚP
Wiesława Mrzygłoda
Wieloletniego Radnego
w kadencji 2006-2010
Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko
Wyrazy szczerego współczucia składają
Bogusław Szpytma, Burmistrz Miasta Kłodzka
oraz Piotr Brzostowicz,
przewodniczący Rady Miejskiej Kłodzko
14
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Reklama
BIURO PODRÓŻY
Wycieczki objazdowe-autokarem
Francja
Litwa
Włochy
Grecja
Chorwacja
Hiszpania
Istambul + Kapadocja
Turcja - wyprawy
- cena od 799
- cena od 599
- cena od 999
- cena od 1499
- cena od 1499
- cena od 1299
- cena od 1849
- cena od 1424
Wycieczki objazdowe- samolot
Portugalia
Izrael
Egipt - Rejs po Nilu cena
Jordania+Izrael
Jordania+Syria
- cena od 2990
- cena od 1899
- od 1599
- cena od 2290
- cena od 2599
Zielone szkoły
Chorwacja - 9 noclegów
Grecja 9 noclegów
Bułgaria 9 noclegów
- cena od 599
- cena od 499
- cena od 599
WYJAZDY NARCIARSKIE-ROZPOCZĘCIE SEZONU
sKI-PASS W CENIE
Włochy, Austria - autokarem
Hotel z HB
- cena od 1899
Hotel 3* HB
- cena od 1699
Włochy Austria
- dojazd własny
apartamenty
- cena od 360
apartament z HB
- cena od 999
Hotel z HB
- cena od1599
PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA W BIURZE.
ZAPRASZAMY ! ! !
Materiały budowlane
zapewniamy transport
Zapraszamy: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 16.30, sobota w godz. 7.30 - 13.00
Kłodzko, ul. Noworudzka 5
tel. 74 / 865 31 49
październik I 2010
Kurier Kłodzki
15
By zostało w pamięci
fot. M. Krombach
S
taraniem
Zarządu
Związku Sybiraków
w Kłodzku, Burmistrza Miasta Kłodzka oraz
KCKSiR
zorganizowano uroczystości związane
z Dniem Sybiraka, obchodzonym 17 września. Ważnym elementem obchodów
jest msza św. w intencji Sybiraków oraz zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod
pomnikiem w Parku Sybiraków.
W tym roku uroczystą
mszę św. w kościele Matki
Bożej Różańcowej w Kłodzku odprawił ojciec Antoni
Dudek. Uczestniczyły w
niej władze Kłodzka w osobach burmistrza Bogusława
Szpytmy, przewodniczącego
Rady Miasta Kłodzka Piotra
Brzostowicza, wiceprzewodniczącego RMK Grzegorza
Muskały, sekretarza Gminy
Miejskiej Kłodzko Marcina
Nowakowskiego, dyrektora
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji Andrzeja
Dąbrowskiego, Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, pocztów
sztandarowych Związku Sybiraków w Kłodzku i Zespołu
Szkół Ponadgminazjalnych nr
1 w Kłodzku.
Jako prezes Związku Sybiraków Koła w Kłodzku wy-
głosiłem słowo wstępne do
licznie zebranych Sybiraków
i naszych sympatyków. W
swoim wystąpieniu nakreśliłem tło historyczne i znaczenie daty 17 września w życiu
Sybiraków oraz rodaków z
Kresów Wschodnich. Dla zesłańców Sybiru 17 września
(roku 1939) pozostanie w pamięci jako dzień, w którym
zawalił im się świat. Wtedy
bowiem sowiecki agresor, łamiąc układ o nieagresji zawarty wcześniej między ZSRR a
Rzeczypospolitą Polską, wtar-
gnął na obszar wschodniej
Polski. Od tego czasu rozpoczęła się historia martyrologii Polaków na Wschodzie,
chociaż masowe zsyłki w głąb
ZSRR z okupowanych przez
Związek Sowiecki wschodnich terenów Polski rozpoczęły się 10 lutego 1940 roku.
Natomiast pierwsze aresztowania, rewizje i wezwania
na przesłuchania do szybko
utworzonych siedzib NKWD
zaczęły się już kilka dni po 17
września.
Pamiętna data to początek
syberyjskich losów wielu naszych rodaków, głównie ze
wschodnich ziem Rzeczypospolitej. To także początek
Katynia, Miednoje, Ostaszkowa – Golgoty Wschodu. O tej
krzyżowej drodze przez wiele
dziesiątków lat nie wolno było
mówić ani pisać – jakby jej nie
było. Czy więc dzisiaj, po siedemdziesięciu jeden latach od
sowieckiej agresji (i początku
syberyjskich losów) nie należą się wyrazy najwyższego
uznania tym, którzy cierpieli,
przelali swoją krew, złoży-
li swoje kości gdzieś bardzo
daleko od swoich rodzinnych
stron? Naszym świętym obowiązkiem jest zachować w
pamięci tych, którzy cierpieli
i nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń, broniąc najwyższych
wartości, poświęcając całe
swoje życie dla Ojczyzny,
którą kochali jak matkę.
Sybiracy spotykają się zawsze 17 września i będą się
spotykać póki im jeszcze
starczy sił i będzie pozwalało
zdrowie, aby wspominać i dawać świadectwo prawdzie historycznej oraz przekazywać
ją następnym pokoleniom,
szczególnie młodym Polakom. 17 września to dzień
symbol, w którym spadły na
Sybiraków wszystkie nieszczęścia. Miał być to dzień
ostatecznego rozbioru Polski.
Ustanowiono go zatem Dniem
Sybiraka, jako hołd złożony
za heroizm, męczeństwo, patriotyzm i ofiarę życia w imię
Ojczyzny.
Po zakończeniu mszy św.
Sybiracy, wraz z władzami
miasta, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem
Sybiraków. Zarząd Związku
Sybiraków, Koła w Kłodzku
(który reprezentowali prezes
Zygmunt Sapieha oraz wiceprezesi Bolesław Grzybionko oraz Zygmunt Drozd)
podziękował w serdecznych
słowach władzom miasta i
wszystkim uczestnikom za
udział w uroczystości.
Zygmunt Sapieha,
prezes Związku Sybiraków – Koła w Kłodzku
Szanujmy tabliczki!
W ciągu ostatnich dni przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego (pomiędzy ulicą Rodzinną a ul. Spółdzielczą) przy
dębach, które zostały posadzone dla upamiętnienia ofiar
zbrodni katyńskiej z 1940 roku oraz tragicznie zmarłego
prezydenta RP wraz z osobami towarzyszącymi, umieszczone zostały tabliczki z informacjami o tym, komu dany
dąb jest poświęcony. Niech szacunek wobec tych znaków
pamięci, które pozwalają nam wracać do korzeni, będzie
hołdem i swego rodzaju wyrazem czci dla historii naszego
narodu. Ze szczególną prośbą zwracamy się do rodziców
i opiekunów, aby uwrażliwili swoje dzieci na potrzebę zachowywania i chronienia takich miejsc.
Reklama
OFERUJEMY:
• fryzjerstwo damskie
• fryzjerstwo męskie
• pielęgnację włosów
• saunę parową do włosów
• analizę włosów i skóry MicroCamerą
• profesjonalne produkty do pielęgnacji
włosów i skóry głowy marki KADUS
Partner marki KADUS
Kłodzko, ul. Lutycka 19, tel. 074 / 647 00 22
www.hairstudio.klodzko.pl
Sprawdź najnowsze promocje
Kłodzko, ul. Jana Pawła II 10
Zakład Administracji Mieszkaniami
Gminnymi
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.
w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29
telefon: 0-74 647-21-30, fax: 0-74 647-29-49,
e-mail: [email protected]
email: [email protected]
Prezes Zarządu - Artur Paprota
„WODOCIĄGI KŁODZKIE” Sp. z o.o.
Ul. Piastowska 14 B, 57-300 Kłodzko
Tel. (074) 865-40-10, tel. / fax (074) 867-20-95
email: [email protected]
Oferujemy kompleksową usługę projektowania
i budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
Promocyjna wymiana wodomierzy domowych
CZYSTA WODA – CZYSTA USŁUGA
AUTO PUNKT
SERWIS
Kłodzko, ul. Korczaka 17 A
Tel. 74 662 61 54, 668 113 512
Oferujemy usługi:
• mechanika pojazdowa
• diagnostyka elektroniki
• diagnostyka silnika
• elektromechanika
• montaż i serwis instalacji LPG
• obsługa klimatyzacji
• części zamienne: nowe i używane
Pn. – Pt.: od 830 do 1700, Sob.: od 830 do 1400
Zapraszamy
Działalność:
Zarządzanie nieruchomościami
Spółka zatrudnia trzech licencjonowanych zarządców
Powierzchnia zarządzania: 310966 m2
w tym wspólnoty mieszkaniowe: 267.599 m2
Zapraszamy w godz. 700- 1500
16
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
organizowanych przez
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
październik 2010
• 01.10. 2010 (piątek), stadion KCKSiR, Igrzyska
Młodzieży Szkolnej – Zawody Rejonu Kłodzkiego;
minipiłka nożna chłopców
• 02.10. 2010 (sobota), godz. 11.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Piast Nowa Ruda
• 02.10. 2010 (sobota), godz. 13.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej o mistrzostwo
terenowej Klasy Młodzików Nysa Kłodzko – Orlik
Kłodzko
• 02.10. 2010 (sobota), godz. 17.00, hala sportowa
KCKSiR, mecz II ligi koszykówki Doral Zetkama
Nysa Kłodzko – Śląsk Wrocław
• 02 - 30.10. 2010 (sobota), galeria pARTer, wystawa Marc Chagall – ilustracje do Biblii i inne litografie. Bilety do nabycia w kasie biletowej KCKSiR
(normalny 10 zł, ulgowy 4 zł)
• 03.10. 2010 (niedziela), godz. 12.30,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Sparta Ziębice
• 03.10. 2010 (niedziela), godz. 15.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Sparta Ziębice
• 08.10. 2010 (piątek), stadion KCKSiR, Igrzyska
Młodzieży Szkolnej – Zawody Powiatu Kłodzkiego;
minipiłka nożna chłopców
• 08.10. 2010 (piątek), godz. 18.15, plac B. Chrobrego 1 (rynek), 20. Rajd Dolnośląski, ceremonia
startu honorowego, prolog ulicami Kłodzka
• 09.10. 2010 (sobota), godz. 10.00, hala sportowa
KCKSiR, mecz piłki ręcznej Uczniowskiego Klubu
Piłki Ręcznej
„Trójka/Saturn” – TB „Krokus” Bystrzyca Kłodzka
• 09.10. 2010 (sobota), godz. 11.00, stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej o mistrzostwo terenowej
Klasy Młodzików
Orlik Kłodzko – Polonia Bystrzyca Kłodzka
• 09.10. 2010 (sobota), 20. Rajd Dolnośląski,
dzień drugi rajdu
• 10.10. 2010 (niedziela), godz. 16.00, plac B. Chrobrego 1 (rynek), 20. Rajd Dolnośląski, meta rajdu
i uroczyste zakończenie na rynku w Kłodzku
• 16.10. 2010 (sobota), godz. 11.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – AKS Strzegom
• 16.10. 2010 (sobota), godz. 11.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej o mistrzostwo
terenowej Klasy Młodzików
Orlik Kłodzko – Kryształ Stronie Śląskie
• 16.10. 2010 (sobota), godz. 13.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Błękitni Niedźwiedź
• 16.10. 2010 (sobota), godz. 17.00, hala sportowa
KCKSiR, mecz II ligi koszykówki Doral Zetkama
Nysa Kłodzko – AZS Politechnika Częstochowa
• 17.10. 2010 (niedziela), godz. 12.30,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – AKS Strzegom
• 17.10. 2010 (niedziela), godz. 15.00, s
tadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – AKS Strzegom
• 22.10. 2010 (piątek), godz. 17.00, sala „Włókniarz” w Świebiodzicach, „Dźwięki wpisane
w harmonię” - koncert z okazji jubileuszu
50-lecia istnienia SOM w Świebodzicach
Wykonawcy:
Kłodzka Orkiestra Symfoniczna „LO - 98” I Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku
pod dyr. W. Zakrzewskiego
Grupa wokalna Total Vocal Project
pod dyr. A. Bilińskiej
• 22.10.2010 (piątek), godz. 18.00, s
ala widowiskowa KCKSiR,
„Wielcy Artyści Małemu Miastu”, spektakle
godz. 18.00
Eric Bogosian „Obudź się i poczuj smak kawy”
reż. Jacek Orłowski
wyk. Bronisław Wrocławski,
Teatr im. Stefana Jaracza (Łódź)
godz. 21.00 Mark Ravenhill „Produkt”
reż. Wojciech Czarnota
wyk. Teatr im. Stefana Jaracza (Łódź)
• 23.10. 2010 (sobota), godz. 11.00, hala sportowa
KCKSiR, mecz piłki ręcznej Uczniowskiego Klubu
Piłki Ręcznej
„Trójka/Saturn” – WKS „Śląsk” Wrocław
• 23.10. 2010 (sobota), godz. 11.00, stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej o mistrzostwo terenowej
Klasy Młodzików Orlik Kłodzko – Sparta Ziębice
• 23.10.2010 (sobota), godz. 18.00,
sala widowiskowa KCKSiR,
„Wielcy Artyści Małemu Miastu”, spektakle
Judith Thompson „Habitat”
reż. Mariusz Grzegorzek
Teatr Stefana Jaracza (Łódź)
• 24.10.2010 (niedziela), godz. 18.00, sala widowiskowa KCKSiR, „Wielcy Artyści Małemu Miastu”,
spektakle Judith Thompson „Lew na ulicy”
reż. Mariusz Grzegorzek
Teatr Stefana Jaracza (Łódź)
• 25.10.2010 (poniedziałek), godz. 11.00,
sala widowiskowa KCKSiR,
„Wielcy Artyści Małemu Miastu”, spektakle
Sławomir Mrożek „Emigranci”
reż. Marian Półtoranos
Teatr Total (Łódź)
• 26.10.2010 (wtorek), godz. 11.00, sala widowiskowa KCKSiR, „Wielcy Artyści Małemu Miastu”,
spektakle
Małgorzata Ruchniewicz, Arno Herzig
„Hrabstwo Kłodzkie, czyli w kraju Pana Boga”
reż. Marian Półtoranos
Teatr KO - KU (Kłodzko)
• 27.10. 2010 (środa), godz. 18.00, hala sportowa
KCKSiR, mecz II ligi koszykówki Doral Zetkama
Nysa Kłodzko – Pogoń Prudnik
• 30.10. 2010 (sobota), godz. 11.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej o mistrzostwo
terenowej Klasy Młodzików
Orlik Kłodzko – Zamek Kamieniec Ząbkowicki
• 30.10. 2010 (sobota), godz. 11.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Cukrownik Pszenno
• 30.10. 2010 (sobota), godz. 13.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Włókniarz Kudowa
• 31.10. 2010 (niedziela), godz. 12.30,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Szczyt Boguszów-Gorce
• 31.10. 2010 (niedziela), godz. 15.00,
stadion KCKSiR, mecz piłki nożnej,
Nysa Kłodzko – Juventur Wałbrzych
Podsumowanie sezonu
Andrzej Dąbrowski, dyrektor KCKSiR
Było w czym wybierać
W minionym wiosennoletnim sezonie Kłodzko przeżyło prawdziwe oblężenie
gwiazd muzyki rozrywkowej.
Nie zabrakło również koncertów muzyki klasycznej oraz
ciekawych wydarzeń sportowych. Wszystkie imprezy
zorganizowane były przez
Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. – Program
imprez tworzyliśmy z myślą
o osobach w różnym wieku.
Z bogatej oferty każdy mógł
wybrać coś odpowiedniego
dla siebie – mówi Andrzej
Dąbrowski, dyrektor KCKSiR.
Majowe święto miasta
Kłodzko słynie z bogatej
oferty kulturalnej, atrakcyjnej
nie tylko dla mieszkańców
regionu, ale przyciągającej
również turystów krajowych
i zagranicznych. – Spośród
wielu ciekawych imprez i wydarzeń mających miejsce w
sezonie 2010 warto wyróżnić
majowe święto miasta 49. Dni
Kłodzka – III Tydzień Kultury Pogranicza. Gościliśmy
wówczas legendarną Budkę
Suflera i do dziś, rozmawiając z mieszkańcami Kłodzka,
słyszę, że koncert Krzysztofa
Cugowskiego i pozostałych
dawnych i obecnych członków grupy był świetnym
pomysłem i przyniósł wielu
fanom zespołu niesamowite
przeżycia – opowiada dyrektor Andrzej Dąbrowski. Na
kłodzkim stadionie wystąpili
wówczas także Michał Karpacki i zespół PIN. Dla najmłodszych rozrywkę w wielu konkursach połączoną z
nauką stanowiły prezentacje
tańców i obyczajów Indian
oraz kowbojów. Oprócz wioski indiańskiej na padoku odbywały się zawody jeździeckie w stylu western. Kłodzko
odwiedziło też wesołe miasteczko z Czech, a podczas
festynu rodzinnego pod hasłem „Bezpieczna podróż dla
Ciebie i Twojego dziecka”, z
okazji Dnia Dziecka, obyło
się wiele pokazów (choćby
tresury psów policyjnych) czy
zawody w przeciąganiu liny
przedstawicieli służb mundurowych naszego miasta.
Przy wielkim
wkładzie pracy
Kolejna z czterech wielkich
imprez masowych mających
miejsce w tym roku w Kłodzku to czerwcowy Open Summer Festiwal. Dwudniowe
wydarzenie łączące muzykę,
sport i rekreację stanowiło nie
lada atrakcję dla kilkutysięcznej publiczności, która odwiedziła w tym czasie twierdzę. Gwiazdami muzycznymi
w ramach Rock Bastion byli
Anna Wyszkoni z zespołem
Łzy oraz legendarny punk
rockowy zespół Sedes. Nie
sposób opisać w szczegółach
atrakcji związanych z zawodami rowerowymi, sportami
ekstremalnymi rozgrywanymi na terenie twierdzy, pokazami średniowiecznej sztuki
rzemieślniczej i wieloma
niespotykanymi wyczynami,
takimi jak – przykładowo
– chodzenie po rozżarzonych
węglach.
– Każde takiego rodzaju przedsięwzięcie wymaga
wielu tygodni przygotowań
i wkładu pracy bardzo wielu
osób – mówi Aneta Macherzyńska, kierownik Wydziału Organizacji Imprez Marketingu i Promocji w KCKSiR.
– Nowa ustawa o organizacji
i bezpieczeństwie imprez masowych obliguje nas do przygotowywania regulaminów
imprezy, a co za tym idzie
– rzetelnego i kompleksowego zabezpieczenia zaplecza technicznego każdego
koncertu. Musimy zadbać o
bezpieczeństwo nie tylko publiczności i artystów, ale także załogi technicznej, oświetleniowej, cateringowej oraz
wszystkich tych, którzy przygotowują daną imprezę – tłumaczy Aneta Macherzyńska.
– Od naszych starań i często
ciężkiej wielogodzinnej pracy zależy końcowy efekt, któ-
ry – śmiało można stwierdzić
to po zakończonym sezonie
– okazał się wielce zadowalający dla mieszkańców Kłodzka oraz satysfakcjonujący dla
nas, organizatorów. Wielkie
słowa podziękowania należą
się w tym miejscu wszystkim pracownikom Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji, którzy czynnie
brali udział w organizowaniu
imprez.
Głośno w mediach…
– Wszelkiego rodzaju imprezy kulturalno-sportowe
urozmaicają nie tylko życie
miasta, ale również stają się
idealnym narzędziem promocji Kłodzka. Szeroko rozwinięta promocja w różnego
rodzaju mediach oddziałuje
w sposób niewymierny na
markę miasta, jaką KCKSiR
udało się stworzyć na terenie całego regionu – mówi
Karolina Żurek, kierownik
Działu Mediów i Komunikacji Społecznej w KCKSiR.
– Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu to niezbędny
element w pracy centrum,
zwłaszcza podczas organizowania imprez. Transmisje na
żywo emitowane w lokalnych
i regionalnych rozgłośniach
radiowych czy stacjach telewizyjnych towarzyszą każdemu przygotowywanemu
przez nas przedsięwzięciu.
Mamy świadomość tego, iż
taka forma zaistnienia w mediach przekłada się na rozpoznawalność Kłodzka jako
miejsca, do którego warto
przyjechać ze względu na
różnorodność i poziom oferty
kulturalnej – dodaje Karolina
Żurek.
…i na scenie
Z każdym rokiem rośnie
frekwencja gości odwiedzających organizowane przez
KCKSiR imprezy. – Dobrym
rozwiązaniem jest układanie
programu w taki sposób, by
jednocześnie
prezentować
różne wydarzenia – zauważa
Kurier Kłodzki 17
październik I 2010
w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Odpowiedzialna za kontakty z mediami Karolina Żurek często na żywo relacjonuje
przebieg imprez z Kłodzka na antenie radia czy telewizji
Dla małych i dużych
Prawdziwe
oblężenie
kłodzkiej fortecy przeżyliśmy jednak podczas V Dni
Twierdzy Kłodzkiej, gdzie
od armatnich wystrzałów na
stokach bojowych twierdzy
nie jeden z nas zatykał uszy.
Bitwa o twierdzę, scenki rodzajowe z życia mieszczan,
jarmark forteczny, nocne
zwiedzanie miasta – te i inne
atrakcje czekały na kłodzczan
i turystów w połowie sierpnia. Na zakończenie zagrały
gwiazdy Andrzej „Piasek”
Piaseczny oraz Ewa Farna.
– Warto podkreślić, że impreza ta (jak również Open
Summer Festiwal) finansowana była ze środków unijnych,
a już dziś mogę zapewnić, że
w przyszłym roku będzie podobnie. Rozrywka w naszym
mieście jest zatem, jak sami
widzimy, dobrze przygotowywana pod każdym względem, również finansowym –
dodaje dyrektor Dąbrowski.
Wielkie imprezy połączone
z występami gwiazd muzyki
to nie koniec działań podejmowanych przez Kłodzkie
Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji. Jak sama nazwa
wskazuje, oprócz kulturalnych wyzwań, naszym zadaniem jest także popularyzowanie sportu. Stąd szereg
organizowanych przez nas
zawodów w piłce nożnej,
siatkówce plażowej, piłce
ręcznej, tenisie ziemnym,
stołowym. Ciekawymi wydarzeniami były także biegi
uliczne oraz organizowane po
raz pierwszy w tym roku Festiwal Kłodzkiej Koszykówki czy I Mistrzostwa Polski
Szkół Ponadpodstawowych
w Kulturystyce i Fitness. Dla
naszych milusińskich zorOlimpiadę
ganizowaliśmy
Przedszkolaków. Do kalendarza naszych imprez na stadionie weszły także zawody
jeździeckie w stylu western
dla najmłodszych.
Nie możemy zapomnieć o
mniejszych, ale równie ważnych i cieszących się dużym
zainteresowaniem
imprezach, takich jak sierpniowe
Miodowe Lato na kłodzkiej
starówce, Diecezjalne Dni
Młodzieży w czerwcu, zorganizowane na placu pod kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego, bądź pachnąca
impreza Kwiaty Lata.
Wykłady, wystawy,
koncerty
Tradycją, która wpisała
się na stałe w życie kulturalne Kłodzka jest organizacja
występów
artystycznych
podopiecznych Kłodzkiego
Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji. Jak co roku, dzieci
i młodzież należące do kółek
instruktorskich
organizują
swoje sezonowe prezentacje.
Odbywają się także konkursy
recytatorskie, dzieci odgrywają przygotowane przez siebie
przedstawienia teatralne. Nie
brakuje także koncertów jubileuszowych, np. Dzieci Dzieciom, i przeglądów muzyki
chóralnej – „Chórtowania”.
Centrum dba też o edukację
dzieci, stąd cykl wykładów
prof. Mirosława Kocura na
temat sztuki antycznej. – Dla
rodziców przygotowaliśmy
ofertę „Kłodzka Akademia
Rodziny” polegającą na comiesięcznych
bezpłatnych
spotkaniach ze specjalistami
z wielu dziedzin, gdzie poruszane są tematy m.in. prowadzenia zdrowego trybu życia,
umacniania więzi rodzinnych
(patrz s. 20). W galerii Parter
co rusz odbywają się nowe
wystawy, wernisaże. W październiku prawdziwa gratka,
bowiem przez cały miesiąc
będzie można obejrzeć litografie z ilustracjami do Biblii
autorstwa Marca Chagalla.
Wrzesień w Kłodzku był
czasem przeznaczonym dla
miłośników muzyki klasycznej. Za nami koncert chóru z
Estonii, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (patrz s. 26),
oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej na
Ziemi Kłodzkiej (patrz s. 27)
– opowiada Marta Łukasik
z KCKSiR. – Większość tych
imprez
zorganizowaliśmy
sami, przy innych byliśmy
współorganizatorami. Wiele
zawdzięczamy pomocy Burmistrza Miasta Kłodzka Bogusława Szpytmy, bez którego nie byłoby to możliwe.
Dziękujemy pracownikom
Urzędu Miasta Kłodzka, Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz
wszystkim naszym partnerom i sponsorom, z którymi
regularnie współpracujemy.
Dziękujemy za Waszą pomoc
i liczymy na kolejne udane
zdarzenia w przyszłym roku.
Jeszcze wiele przed nami
To jeszcze nie koniec,
bowiem centrum wraz z nastaniem jesieni zaprasza na
kolejne ciekawe wydarzenia.
Jednym z takich przedsięwzięć jest 20. Rajd Dolnośląski (8-10 października).
Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji pomaga Automobilklubowi Ziemi Kłodzkiej w realizacji i
sprawnym przebiegu zawodów. – Najbardziej uroczyste
etapy rajdu, łącznie z prolo-
Marta Łukasik ze szczególną starannością dba o każdy detal podczas wszystkich imprez
fot. M. Krombach (4)
dyrektor Andrzej Dąbrowski.
– Powodzenie pierwszej edycji Artystycznej Twierdzy,
czyli wydarzenia łączącego
malarstwo graffiti z muzyką hip-hop, skłoniło nas do
zorganizowania w lipcu kolejnej imprezy pod tą samą
nazwą. Zmienił się nieco
temat prac artystów sztuki
street art, którzy w tym roku w
przejściu podziemnym obok
przystanku PKP w Kłodzku
zorganizowali
prawdziwy
graffiti jam, dając upust swojej wyobraźni i odkrywając
swoimi malunkami tajemnicę zaginionej Bursztynowej
Komnaty, ukrytej podobno
w podziemiach twierdzy.
Podczas koncertów na scenie
zaprezentowały się liczne zespoły hip-hopowe z naszego
regionu, a gwiazdami były
Trzeci Wymiar i Molesta
Ewenement.
Koordynator imprez organizowanych w naszym mieście Aneta Macherzyńska
Dzięki dobrej współpracy pracowników centrum, Urzędu Miasta i innych jednostek
możemy poszczycić się wieloma wspaniałymi wydarzeniami kulturalno-sportowymi
giem, odbywać się będą w
Kłodzku. Mamy nadzieję,
że odwiedzi nas w tym roku
jeszcze więcej sympatyków
tego motorowego sportu, których serdecznie zapraszamy
– mówi Andrzej Dąbrowski,
dyrektor KCKSiR. – Różno-
rodność imprez oraz ich programy świadczą o ich coraz
lepszej organizacji. Dlatego
też nie może Państwa zabraknąć podczas naszych wydarzeń. Po więcej szczegółów
odsyłamy na stronę internetową – podsumowuje dyrektor.
Adres strony internetowej
KCKSiR:
www.centrum.klodzko.pl
18
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Jubileuszowo nową trasą
W
Automobilklubie
Ziemi Kłodzkiej
trwają
ostatnie
przygotowania do finałowej
rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
– 20. Rajdu Dolnośląskiego. Zawody te odbędą się w
dniach 8-10 października,
będzie to zarazem podwójna
runda Rajdowego Pucharu
Polski (tzw. druga liga). Dzięki takiej koncepcji organizatorzy spodziewają się udziału ponad stu najlepszych
załóg rajdowych w kraju.
W tej stawce nie zabraknie
mistrzów kierownicy, m.in.
Kajetana
Kajetanowicza,
Tomka Kuchara, Michała
Sołowowa czy Michała Bębenka. O historii zawodów
i tegorocznej koncepcji opowiada Leszek Biegus, dyrektor rajdu.
W tym roku Rajd Dolnośląski obchodzi swój jubileusz. Jakie były najważniejsze
punkty w jego historii?
Historia Rajdu Dolnośląskiego sięga roku 1957. Ówczesnym organizatorem był
nieistniejący już Automobilklub Dolnośląski, a rajdy
w tamtych latach miały inną
formułę. Obecna numeracja
rozpoczyna się w roku 1985,
kiedy to odbył się pierwszy Zimowy Rajd Dolnośląski w ramach Rajdowych Mistrzostw
Polski ze startem w Kłodzku. Przygotowali go w dużej
mierze działacze ówczesnej
delegatury Automobilklubu
Dolnośląskiego w Kłodzku.
Zimowych Rajdów Dolnośląskich, otwierających sezon rajdowy tamtych lat, odbyło się
kolejno w sumie 16, z czego
14 w zimowych warunkach.
Trzy rajdy zimowe pojechały
jako rajdy międzynarodowe
– w ramach Mistrzostw Europy Centralnej FIA. W 1998
roku powstał Automobilklub
Ziemi Kłodzkiej, który w całości przejął organizację Rajdu
Dolnośląskiego. W 2000 roku,
gdy otrzymaliśmy z Zarządu
Głównego PZM organizację
„Rajdu Polski”, równolegle z
tym rajdem odbyły się jeszcze
dwa rajdy zimowe. W 2002
roku Zimowy Rajd Dolnośląski pojechał ostatni raz. W
2004 roku, po organizacji pięciu edycji „Rajdu Polski” i po
decyzji ZG PZM, ze względu
na zmianę formuły tego rajdu z
„asfaltowego” na „szutrowy”,
zawody te zostały przeniesione
na Mazury. My, po trzyletniej
przerwie, wróciliśmy do organizacji Rajdu Dolnośląskiego
i tak jest do dziś. Stąd mamy
jubileusz.
Kto w tym roku, w tak
trudnych dla biznesu czasach, zdecydował się na
wsparcie zawodów?
Z roku na rok coraz trudniej
o sponsorów. Mając na uwadze
jeszcze kryzys gospodarczy, to
pozyskanie sponsora jest nie
lada wyczynem. Na szczęście
są jeszcze sympatycy tej konkurencji, którzy wspierają or-
ganizatorów. Działania poczynił też Zarząd Główny PZM,
który na cały cykl pozyskał
partnera – Platinum Oil. To w
dużej mierze pomogło też nam,
jako organizatorom. W przypadku 20. Rajdu Dolnośląskiego na pewno trzeba podkreślić
współpracę z samorządami.
Układa się ona bardzo dobrze,
począwszy od urzędu marszałkowskiego, poprzez Starostwo
Powiatowe w Kłodzku i Urząd
Miasta w Kłodzku oraz inne
gminy, przez które wiedzie trasa rajdu. Wsparły nas również
następujące firmy: Leroy Merlin, Mercedes-Benz Frączak,
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kłodzku, Pro Auto, Specjalistyczne Centrum Medyczne
w Polanicy Zdroju, Studio
Salwador, Jarex, Rapmet, Toyota Wałbrzych Nowakowski. I bardzo istotne jest także
to, że w Kłodzku powstało z
prawdziwego zdarzenia Centrum Handlowe, a miejsce
wokół Galerii Twierdza jest
bardzo dobre do zorganizowania Parku Serwisowego i Parku Zamkniętego. Udało nam
się nawiązać owocną i, mam
nadzieję,
długoterminową
współpracę z Dyrekcją Galerii Twierdza. Stąd baza rajdu
w Kłodzku. Duże wsparcie
otrzymujemy także od Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, wraz z którym
przygotowujemy honorowe
start i metę rajdu na kłodzkiej
starówce. Prolog rajdu, który przebiegać będzie ulicami
Kłodzka to także wynik dobrej
współpracy z władzami miasta. Za wsparcie wszystkim
firmom i instytucjom bardzo
dziękuję.
Aby zawody odbyły się
zgodnie z założeniami – ile
osób zaangażowanych jest
w jego organizację i kiedy
rozpoczynają się przygotowania?
Od około 6 miesięcy przed
rajdem ekipa w składzie pięciu
osób przygotowuje koncepcję,
następnie prowadzi konieczne
uzgodnienia i wszystko to, co
jest związane z przebiegiem
zawodów – włącznie z planem
organizacji ruchu zastępczego, planem zabezpieczenia i
regulaminem uzupełniającym.
W ostatnim, około 3-miesięcznym okresie, liczba osób zaangażowanych w rajd rośnie. Generalnie, w końcowej fazie, w
zależności od ilości odcinków
specjalnych i ukształtowania
terenowego oraz infrastruktury, podczas rajdu pracuje blisko 500 osób.
Jak scharakteryzuje pan
trasę 20. Rajdu Dolnośląskiego?
W stosunku do ubiegłego
roku nastąpiło kilka zmian.
Start do superoesu kłodzkiego
odbędzie się z ul. Korytowskiej. Wprowadzono nowy
odcinek pod nazwą Kolonia
Gaj. Pozostałe odcinki pierwszego dnia to kultowa Spalona
ze startem w Nowej Bystrzycy
i metą w Mostowicach oraz
Niemojów – Międzylesie. Dru-
gi dzień to dwa nowe odcinki.
Radkowska Perła ze startem
spod ratusza biegnie ulicami
Radkowa i dalej do Wambierzyc, gdzie usytuowano metę.
Następny to OS „Bazylika”,
który startuje z parkingu przy
bazylice w Wambierzycach
i prowadzi przez Studzienną
do Chocieszowa, tu fragmentem ubiegłorocznym, do drogi
wojewódzkiej nr 388, gdzie
zlokalizowano metę. Kolejny
odcinek Krosnowice przez
Starków, z metą w Starkówku,
został odwrócony i skrócony.
A „ Dębowina” pozostaje bez
zmian w stosunku do roku
ubiegłego. Wiedzie przez
Młynów Wojbórz, Podtynie,
Morzyszów i Dębowinę, gdzie
przed skrzyżowaniem z drogą
krajową nr 8 zlokalizowano
metę tego odcinka. W sobotę zawodnicy przejeżdżają te
odcinki trzykrotnie, dotyczy to
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski, bo 10A
runda Rajdowego Pucharu
Polski ominie ostatni przejazd
odcinka Kolonia Gaj. W niedzielę, zarówno pierwsza liga,
jak i druga, pokonują trasę
dwukrotnie.
Jak się zachować, by oglądanie rajdu było bezpieczne?
Zwracam się z prośbą do kibiców o zachowanie rozsądku
podczas oglądania zawodów.
Proszę nie wybierać do oglądania rajdu miejsc zabronionych,
otoczonych taśmą, z tzw. kopertą. Apeluję o ustawianie się
z dala od drogi, nieblokowanie
swoimi samochodami dróg
dojazdowych do odcinka, ponieważ niejednokrotnie drogi
te stanowią drogę ewakuacyjną, np. dla karetek pogotowia
czy też trasę alternatywną dla
załóg, w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Niejednokrotnie
bezmyślność kibiców, jak pokazuje doświadczenie, utrudnia korzystanie z tych dróg.
Samochody na trasach dojazdowych powinno się ustawiać
po jednej stronie drogi, tak
aby była ona przejezdna. Kibiców proszę również, dla ich
własnego bezpieczeństwa, o
podporządkowanie się wszystkim służbom organizatora. W
przypadku nieprzestrzegania
zasad, będziemy zmuszeni
odwoływać takie odcinki. Nie
możemy ryzykować zdrowia
i życia osób nieodpowiedzialnych. Mam jednak nadzieję, że
kibice 20. Rajdu Dolnośląskiego do takich sytuacji nie będą
nas zmuszać.
Czego życzyć organizatorom jubileuszowego rajdu?
Słonecznej pogody, prawdziwej sportowej rywalizacji
zawodników, wielu pozytywnych wrażeń i emocji wśród
kibiców, a także w pełni bezpiecznego przebiegu zawodów, zgodnie z ich założeniami.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Petryla
rzecznik prasowy
20 Rajdu Dolnośląskiego
W sztuce międzynarodowo
O
tym, że galeria pARTer
działająca przy Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje
zdarzenia o wysokiej randze
artystycznej, przekonaliśmy
się wielokrotnie. Galeria
staje się miejscem spotkań o
znaczeniu ponadlokalnym,
ogólnopolskim, a nawet
międzynarodowym – świadczą o tym m.in. otwarta 10
września wystawa czeskiej
fotografii oraz zapowiadana prezentacja prac Marca
Chagalla.
Wcześniej Czeski Klub Fotograficzny z Nowego Miasta
nad Metują, zaprzyjaźniony od
15 lat z Kłodzkim Klubem Fotograficznym, zaprezentował
wspaniałą wystawę zatytułoReklama
ZAREKLAMUJ
SIĘ W NASZEJ GAZECIE
Cena za moduł:
od 20 zł!
tel. 887 463 042
603 713 721
[email protected]
waną „Widoki i wizje 6”. Autorami wystawy byli: Zdenek
Bartak, Petr Hacker, Zdenek
Murdoch, Rudolf Nemecek,
Eduard Orel i Iva Pavlatova.
Nad całością czuwał Bogusław
Michnik – opiekun Kłodzkiego Klubu Fotograficznego,
działającego od lat 50. przy
ówczesnym
Powiatowym
Domu Kultury (najpierw jako
Koło Fotoamatorów, następnie
jako Amatorski Klub Fotograficzny, w obecnym kształcie od
1989 roku).
Wśród prezentowanych wystaw tego lata miała miejsce
m.in. wystawa Kłodzkiego
Klubu Fotograficznego zatytułowana „Sezon 2010” na
Zamku w Nowym Mieście.
Również w ramach Lata Fo-
tograficznego odbyło się kilka
wystaw fotografów z pogranicza polsko-czeskiego, w m.in.
w Nachodzie i Broumovie.
Na wernisaż przybyło wielu
kłodzczan oraz zaproszonych
gości, których powitał m.in.
Vladimir Klofač, prezes stowarzyszenia fotografów Nowego Miasta nad Metują. Zdjęcia czeskich fotografików w
Galerii Sztuki pARTer można
oglądać do końca września.
Na październik zaplanowano
wystawę grafik prac Chagalla,
jednego z największych artystów minionego wieku. Miłośnicy sztuki będą mieli okazję
obejrzeć jego prace graficzne,
wśród nich słynne ilustracje z
motywami biblijnymi.
Najnowsze wystawy można
oglądać w odmienionych wnętrzach. Ciemne ściany pokryte
zostały białą farbą, co nadało
wnętrzu typowego charakteru
miejsca przeznaczonego do
prezentacji fotografii, obrazów,
malarstwa, grafiki, rysunku,
rzeźby czy designu.
iw
W sztuce międzynarodowo
Któż z nas nie zna tych grających na
skrzypcach osiołków, latających zakochanych par, aniołów, clownów i bujnych kolorowych bukietów? To jedynie
kilka charakterystycznych i lubianych
motywów z jakże bogatego dzieła
wielkiego artysty Marca Chagalla.
Kłodzka wystawa obejmuje 89
oryginalnych litografii Marca Chagalla. Trzonem wystawy jest kompletny,
pochodzący z 1956 roku cykl La Bible
– 44 ilustracje do Biblii wykonane na
zlecenie czasopisma Verv, uznanego za
najbardziej wpływowe wydawnictwo
artystyczno-literackie XX wieku.
Prace prezentowane na wystawie
to wyłącznie litografie. Litografia,
inaczej kamieniodruk, to technika
graficzna, będąca odmianą druku
płaskiego. Marc Chagall uznawany
jest za mistrza litografii, a w swoim
dorobku artystycznym ma ponad 1000
litografii. Głównym trzonem wystawy
są ilustracje do Biblii. Chagall był przekonany, że cierpienie, jakiego podczas
wojny doznały jej ofiary, mogli zadać
jedynie ludzie nieznający Biblii. Zapragnął stworzyć Biblię w obrazach, aby
ci, którzy nie znają księgi, odkryli ją
poprzez łatwiejsze w odbiorze wrażenia wizualne.
W dorobku artysty znalazły się
również grafiki o różnej tematyce. W
pracach tych odnaleźć można wiele
lubianych przez artystę motywów.
Pojawia się między innymi tematyka
cyrkowa, której postacie, jak mawiał
Chagall, przypominają mu melancholijne postacie niektórych religijnych
obrazów.
Jednym z ulubionych motywów artysty były również pary zakochanych.
Chagall wykonał mnóstwo dzieł, modyfikując i odkrywając wciąż na nowo
ideę miłości. Przyjmuje się, że pary
miłosne symbolizują u niego przezwyciężenie przeciwności losu i zbliżenie
się ku jedności.
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Reklama
“Widzieæ i wiedzieæ, aby pomagaæ
- depresja w rodzinie.”
Wyg³osi Teresa Wojty³a
- pedagog, psychoteraputa, licencjonowany trener
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Œroda, 13 paŸdziernika
godz. 17.00
sala 116 (I piêtro) KCKSiR,
pl. Jagie³³y 1
19
20
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Ruszyła Kłodzka Akademia Rodziny
P
rof. dr. hab. Andrzej
Boznański – jeden z
czołowych polskich badaczy i praktyków tej
młodej, ale dynamicznie
rozwijającej się dziedziny medycyny, jaką jest
alergologia – był pierwszym gościem Kłodzkiej Akademii Rodziny.
Spotkanie z profesorem
odbyło się 22 września,
w sali widowiskowej
Kłodzkiego
Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji.
Profesor
zaprezentował
wykład, w którym w sposób
prosty i przystępny przedstawił wiele problemów dotyczących alergii w różnych
jej postaciach. Odpowiadał
na liczne pytania słuchaczy. Niestety, frekwencja
na spotkaniu nie była wysoka. Zadajemy sobie pytanie:
czyżby w Kłodzku niewielu
mieszkańców miało problem
z alergią? Kłodzka Akademia
Rodziny nie jest zamkniętą
grupą ludzi, na spotkania nie
trzeba się zapisywać. Inicjatywa ma na celu niesienie
pomocy rodzinie poprzez
Ważne adresy i telefony
DYŻURY APTEK – PAŹDZIERNIK 2010
naświetlenie spraw i problemów, które pojawiają się w
codziennym życiu.
Kolejne spotkanie Akademii już 13 października
(patrz plakat s. 19). Tym
razem poruszony zostanie
problem depresji. „Widzieć
i wiedzieć, aby pomagać
– depresja w rodzinie” - to
spotkanie poprowadzi Teresa Wojtyła, psychoterapeuta,
trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć konkretną
wiedzę na temat tej choroby
– może się ona okazać przydatna, zwłaszcza że z roku na
rok przybywa osób z problemami związanymi z depresją
jk.
Reklama
bar bistro
„u hrabiny”
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE:
WESELA, KOMUNIE, URODZINY, STYPY
Kłodzko, ul. Dąbrówki (Pawilon), tel. 74/ 867 65 66
GLAMOUR
STUDIO FRYZJERSKIE
Kłodzko, ul. Wita Stwosza
(obok Kryształowej)
wt. – pt.: 1000 – 1700
sob.: 900 – 1400
tel.: 0 512 680 738
Tipsy - 60 zł
- najtaniej w Kłodzku
Zamienia stylizację
w wyjątkowe chwile
przyjemności i odprężenia...
TRANSPORT
KRAJ / ZAGRANICA
Ubezpieczenie OCP
1500 kg plandeka 4,10 x 2,20 x 2,20
Tel. 604 359 173
Markowe Szyby Samochodowe
Kłodzko
ul. Zajęcza 4
tel. 074 865-35-00
0501 709 261
Wrocław
ul. Krakowska 29
tel. 071 372-55-31
Auto-Kram sp.j.
www.autoszyby.pl
Kłodzko
• Apteka „Pod Twierdzą”, ul. Czeska 15,
tel. 74 867 22 57: 01.10, 07.10, 14.10,
20.10, 27.10
• Apteka „Grodzka”, ul. Lutycka 13,
tel. 74 867 44 43: 02.10, 15.10, 28.10
• Apteka „Rodzinna”, ul. Rodzinna 41,
tel. 74 865 93 43: 03.10, 16.10, 29.10
• Apteka „Aloes”, ul. Rodzinna 109,
tel. 74 865 92 39: 04.10, 17.10, 30.10
• Apteka „Królewska”, ul. W. Polskiego
10, tel. 74 867 29 84: 05.10, 18.10, 31.10
• Apteka „Kłodzka”, ul. Kościuszki 13,
tel. 74 867 73 93: 06.10, 19.10
• Apteka „Nova”, ul. Harcerzy 1,
tel. 74 867 08 04: 08.10
• Apteka „Familijna”, ul. Morcinka 3,
tel. 74 865 88 40: 09.10, 22.10
• Apteka „Pod Murzynem”, pl. Chrobrego 13, tel. 74 867 28 37: 10.10, 23.10
• Apteka „Utis”, ul. W. Polskiego 16,
tel. 0660 693 859: 11.10, 24.10
• Apteka „Św. Kosmy i Damiana”,
ul. Witosa 14, tel. 74 867 74 77:
12.10, 25.10
• „Apteka w Twierdzy”, ul. Noworudzka
2, tel. 74 867 24 16: 13.10, 26.10
• Apteka „Pod Jeleniem”, pl. Chrobrego
5, tel. 74 867 27 57: 21.10
• Apteka „Nowa” Polanica Zdrój,
ul. Wojska Polskiego 3: 01.10, 02.10, 03.10
• Apteka „SŁONECZNA” Szczytna,
ul. Szpitalna 1, Apteka „ARNIKA”
Szczytna, ul. Wolności 28: 04.10, 05.10,
06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10
• Apteka „Dusznicka” Duszniki Zdrój,
ul. Wojska Polskiego 3a: 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10
• Apteka „POD LWEM” Kudowa Zdrój,
ul. Zdrojowa 48: 18.10, 19.10, 20.10,
21.10, 22.10, 23.10, 24.10
Apteka „Fenix” Polanica Zdrój, ul. Bystrzycka 9: 25.10, 26.10, 27.10, 28.10,
29.10, 30.10, 31.10
tel. 74 868 16 53
• NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego,
Dąbrowski Krzysztof, al. Wojska Polskiego 1, tel. 74 868 26 80
• NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego,
Piórkowski Krzysztof, al. Wojska Polskiego 1, tel. 74 868 26 81
• Secura NZOZ Ośrodek litotrypsji - kruszenie kamieni nerkowych i moczowodowych, al. Róż 11,
tel. 74 868 17 32
• Specjalistyczne Centrum Medyczne
SPZOZ, ul. Jana Pawła II 2,
tel. 74 862 11 00, 862 11 10
• Szpital Chirurgii Plastycznej SPZOZ,
ul. Kościelna 1, tel. 74 868 12 95
• Szpital Uzdrowiskowy ZUK Wielka
Pieniawa, ul. Parkowa 4,
tel. 74 868 02 17
• Szpital Uzdrowiskowy ZUK Zdrowie,
ul. Konopnickiej 2,
tel. 74 868 02 09
• Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.,
ul. Zdrojowa 39, tel. 74 868 15 13
WAŻNE TELEFONY
POLICJA
TEL. 997, 112
• Komenda Powiatowa Policji Kłodzko,
pl. Chopina 2, tel. 074 647 33 33
• Komisariat Policji Polanica Zdrój
ul. Warszawska 1, tel. 74 868 15 31
STRAŻ MIEJSKA
TEL. 986
• Straż Miejska, Kłodzko
pl. Chrobrego 2, tel. 74 867 87 67
• Straż Miejska, Polanica Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3, tel. 74 868 06 52
SŁUŻBA ZDROWIA
STRAŻ POŻARNA
TEL. 998, 112
• Państwowa Straż Pożarna, Kłodzko
ul. Traugutta 7, tel. 074 865 72 01
• Ochotnicza Straż Pożarna, Polanica
Zdrój, ul. Warszawska 24,
tel. 74 868 13 33
Kłodzko
• SP ZOZ Szpital Rejonowy oraz poradnie przyszpitalne, ul. Szpitalna 1a,
tel. 74 865 12 00
• SP ZOZ poradnie ogólne i specjalistyczne, ul. Wojska Polskiego 16 i ul. Zawiszy
Czarnego 2, tel.74 867 37 53
• Salus Centrum Medyczne, ul. J. Kusocińskiego 3A, tel. 74 867 37 28
• Salus Centrum Medyczne,
ul. Łąkowa 5, tel. 74 647 53 77
• Kolk Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp.z o.o., ul. Łużycka 9,
tel. 74 867 79 99
• Eskulap NZOZ Przychodnia Lekarska,
ul. Wojska Polskiego 18,
tel. 74 865 78 88
• Akomed Sc., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, tel. 74 865 99 90
• Nefromedica, ul. Harcerzy,
tel. 74 867 80 86
• Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Einhorn, Anna Brzostowicz, Agata
Wrońska-Kocąb, ul. Floriana Szarego
tel. 74 867 66 66
• NZOZ Poradnia Lekarska Familia,
ul. Morcinka 3, tel.74 865 88 40
• Gabinet Lekarski Pediatryczny Leszek
Ujma, ul. Rodzinna 80 tel. 601 894 942
• Gabinet Lekarski Neurologiczny Ewa
Ujma, ul. Rodzinna 80
tel. 601 894 942
Polanica Zdrój
• Eskulap NZOZ, ul. Warszawska 20, tel.
74 868 12 90
• Medicus NZOZ, ul. Lipowa 6,
TELEFONY ALARMOWE:
998, 112
Pogotowie ratunkowe
tel. 999, 112
• Kłodzko, ul. Szpitalna 1,
tel. 74 867 32 98
Pogotowie gazowe
tel. 992
• Kłodzko, ul. Fabryczna 1,
tel. 74 862 16 29
Pogotowie energetyczne
tel. 991
• Kłodzko, ul. Dusznicka 32,
tel. 74 865 24 51
• Polanica Zdrój, ul. Cicha 17,
tel. 74 868 16 51
PKS
• PKS Dworzec Kłodzko
pl. Jedności 1, informacja o odjazdach:
tel. 703 40 33 44
• PKS Dworzec Polanica Zdrój
ul. Kłodzka
PKP
• Informacja PKP: tel. 94 36
• PKP Dworzec „Kłodzko Główne”
ul. Dworcowa 1
• PKP Dworzec „Kłodzko Miasto”
pl. Jedności
• Stacja Kolejowa PKP Polanica Zdrój
ul. Kościuszki
• Baza Zaopatrzenia i Zbytu
„A-VISTA”
Komunikacja Miejska S.C.
Marlena Czekalska, Bartosz Czekalski
Szpitalna 4, 57-300 Kłodzko
tel./fax: +48 74 867 43 08
URZĘDY I INSTYTUCJE
Kłodzko
• Urząd Miasta Kłodzka
pl. B. Chrobrego 1, tel. 74 865 46 00
• Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, tel. 74 865 75 11
• Urząd Gminy w Kłodzku
ul. Okrzei 8a,
tel. 74 647 41 00
• Sąd Rejonowy w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 15,
tel. 74 865 13 00
• Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.
ul. Piastowska 14b,
tel. 74 865 40 10
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku
ul. Okrzei 16, tel. 74 867 35 26
• Urząd Skarbowy w Kłodzku
ul. Walasiewiczówny 1,
tel. 74 647 43 00
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
pl. Chrobrego 21, tel. 74 649 75 00
• Zakład Administracji Mieszkaniami
Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko
ul. Grunwaldzka 29, tel. 74 647 21 30
• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bohaterów Getta 3,
tel. 74 867 37 56
• Oddział Dolnośląskiego Inspektoratu
Transportu Drogowego
ul. Grunwaldzka 29, tel. 74 647 40 43
• Regionalna Informacja Turystyczna
w Kłodzku, pl. Chrobrego,
tel. 74 865 89 70
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Kościuszki 7 (bud. WBK BZ),
tel. 74 865 75 88
• Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4,
tel. 74 867 35 70
• Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, pl. Jagiełły 1,
tel. 74 867 33 64
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna pl. Chrobrego 1,
tel. 74 865 74 80
• Sudecki Oddział Straży Granicznej
w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2,
tel. 74 862 39 00
Urzędy Pocztowe w Kłodzku
• pl. Jagiełły 2, tel. 74 867 29 30
(w godz. 7.00-15.00), urząd czynny:
PN-PT 7.00-20.00, SOB 8.00-15.00
• ul. Łużycka 1, tel. 74 867 34 38
urząd czynny: 8.30-15.30
• ul. Tumska 2, tel. 74 867 27 39
urząd czynny: 8.00-15.00
• Agencje pocztowe w Kłodzku
ul. Spółdzielcza 26
agencja czynna: 8.30-17.00
Polanica Zdrój
• Urząd Miejski
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
tel. 74 868 06 00
• Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 23,
tel. 74 869 07 83
• Informacja Turystyczna
ul. Zdrojowa 13, tel. 74 868 24 44
• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. J. Dąbrowskiego 3,
tel. 74 868 06 38
• Miejskie Centrum Kultury
ul. Lipowa 2, tel. 748 69 06 43
• Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 748 651 780
• Urząd Pocztowy
ul. Warszawska 6, 74 868 14 21
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Siatkarki z Kłodzka na 11. miejscu w Polsce
S
iatkarki MMKS Kłodzko w maju br. zdobyły
wicemistrzostwo
województwa dolnośląskiego w
„dwójkach”
siatkarskich.
W turnieju pod patronatem
„Kinder-Sport” reprezentowały nas Joanna Leśniak
i Natalia Pawłów. Zajęcie
drugiego miejsca pozwoliło
naszym zawodniczkom na
udział w turnieju barażowym, eliminacji Mistrzostw
Polski.
W Sulechowie nasze
dziewczęta rywalizowały z
siatkarkami reprezentującymi województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie
i śląskie. Dobre przygotowanie zespołu przez trenera
Antoniego Machcińskiego
zaowocowało 2. miejscem
i wywalczeniem awansu do
turnieju ogólnopolskiego w
Zabrzu.
Finał Mistrzostw Polski
w minisiatkówce „KinderSport” odbył się w dniach
4-5 września br. W Zabrzu
startowały 24 najlepsze
zespoły dziewcząt (16 mistrzów województw + 8
zespołów z finału makroregionów). MMKS Kłodzko
w zawodach reprezentowały: Joanna Leśniak, Marta
Mielnik i Barbara Woytoń.
Drużyna zdobyła bardzo dobre 11. miejsce i, co należy
podkreślić, to był pierwszy
występ siatkarek na tak dużej imprezie sportowej.
Młodym zawodniczkom
oraz ich trenerowi należą
się duże brawa. Mamy nadzieję, że wytężona praca
na codziennych treningach
doprowadzi za kilka lat do
sukcesów na seniorskich
parkietach.
AK
Koniec Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej
Zakończyły się rozgrywki „Wakacyjnej Ligi Piłki
Nożnej” w naszym mieście.
Przez dwa miesiące na boiskach piłkarskich KCKSiR ponad 100 młodych
piłkarzy (11 drużyn) rywalizowało ze sobą w dwóch
grupach wiekowych. Każdy zespół rozegrał w sumie
ponad dwadzieścia spotkań.
Poziom tegorocznych rozgrywek został uznany przez
rodziców i trenerów, którzy obserwowali piłkarskie
zmagania, za bardzo wysoki. Chłopcy wykazali się już
sporymi umiejętnościami i
dobrą techniką gry. Oglądaliśmy wiele zaciętych spotkań,
Weterani
z rakietą
W
sobotę, 21 sierpnia,
na kortach KCKSiR
odbyły się Mistrzostwa
Kłodzka Weteranów w tenisie ziemnym. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dwóch
grupach wiekowych: +45 lat
i +55 lat.
W grupie młodszej w
pierwszym meczu półfinałowym Zenon Mojeścik wygrał
z Andrzejem Guską 6:3, 6:3.
W drugim Jarosław Pawlonka okazał się lepszy od Piotra
Bryły, wygrywając 6:2, 6:0.
Finał zakończył się wygraną
faworyta Zenona Mojeścika,
który w dwóch setach 6:3,
6:3 pokonał swojego rywala
Jarosława Pawlonkę.
W grupie powyżej 55 lat
w finale spotkali się Edward
Giecewicz i Stanisław Adamonis. Po dobrej i wyrównanej grze, wygrał Edward
Giecewicz 6:3, 6:3. Miejsce
trzecie zajęli Józef Paluch
i nestor kłodzkiego tenisa
Bogdan Polikowski.
Najlepsi zawodnicy Mistrzostw Kłodzka Weteranów
2010 otrzymali dyplomy i
puchary ufundowane przez
dyrektora KCKSiR Andrzeja
Dąbrowskiego.
piękne bramki i udane parady bramkarskie.
W grupie młodszej najlepszą drużyną okazała się
„Duma Kataloni” – 57 zdobytych punktów. W grupie starszej pierwsze miejsce przypadło drużynie „Gubernatorzy”
– 53 zdobyte punkty.
Najlepszymi
snajperami turnieju zostali Mikołaj
Kotfas (Duma Kataloni)
– zdobywca 50 bramek i Mateusz Świgost (No Name) z
22 celnymi trafieniami. Miano najlepszych bramkarzy
otrzymali: Marek Gajewski
(FC Kłodzko) i Daniel Niewęgłowski (Gubernatorzy).
W czwartek 26 sierpnia
nastąpiło oficjalne podsumowanie piłkarskich zmagań.
Najlepsze drużyny otrzymały
dyplomy i medale, natomiast
wyróżnieni strzelcy i bramkarze zostali nagrodzeni statuetkami.
AK
21
BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYCZNE
W SP ZOZ W KŁODZKU
wykonywane są w ramach
następujących programów:
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
(CYTOLOGIA)
Adresatkami programu są kobiety w wieku 25-59 lat,
które nie brały udziału w programie w ciągu ostatnich 3 lat.
Program polega na:
a) wypełnieniu ankiety
b) pobraniu i wykonaniu badania cytologicznego
Badania wykonywane są w poradniach „k” SP ZOZ Kłodzko:
1. W KŁODZKU PRZY UL. Z. CZARNEGO 2, TEL. 074 865 82 91
2. W NOWEJ RUDZIE PRZY UL. SZPITALNEJ 2, TEL. O74 872 40
04 WEW. 29
3. W DUSZNIKACH ZDROJU PRZY UL. SPRZYMIERZEŃCÓW 11,
TEL. 074 866 93 46
Program realizowany jest przez cały rok z możliwością kontynuacji
w latach następnych.
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA)
Adresatkami programu są kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat,
które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka
piersi w roku 2009 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Programem nie mogą
być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany
nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
Badania wykonywane są codziennie, również w godzinach popołudniowych (z wyjątkiem niedziel i świąt)
W PRACOWNI MAMMOGRAFII SP ZOZ W KŁODZKU,
UL. SZPITALNA 1
obowiązuje rejestracja
poniedziałek – piątek 8.00–13.00
osobiście lub telefonicznie – tel. 074 865 11 16
Program realizowany jest przez cały rok z możliwością kontynuacji
w latach następnych.
PROGRAM „PROSTO DO EUROPY” – finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku oraz Kłodzką Szkołę Przedsiębiorczości.
Adresatami programu są dzieci zamieszkałe na terenie powiatu kłodzkiego w przedziale wiekowym 0-18 lat. W ramach programu przy
udziale Fundacji Telewizji Polsat „Podaruj dzieciom słońce” i Fundacji Masywu Śnieżnika „Wybrani w Górach” utworzono i wyposażono
kompleksowo dwie nowe pracownie rehabilitacyjne przeznaczone do
rehabilitacji dzieci z wadami postawy, porażeniami, niedowładami.
Ćwiczenia rehabilitacyjne są bezpłatne, nie limitowane w ramach
NFZ, prowadzone pod kierunkiem rehabilitanta, zalecane przez lekarza
specjalistę rehabilitacji.
Rehabilitacja prowadzona jest w następujących pracowniach:
1. PORADNIA REHABILITACJI PRZY SP ZOZ KŁODZKO
UL. ZAWISZY CZARNEGO 2
WTORKI 13.00 – 19.00
PIĄTKI 8.00 – 14.35
TEL. 605 99 61 56
2. KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
UL. SZKOLNA 8
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, CZWARTKI 13.00–19.35
TEL. 605 99 61 56
Lekarz rehabilitacji przyjmuje w każdy pierwszy czwartek miesiąca w
godzinach od 16.00 do 20.00 przy ul. Zawiszy Czarnego 2 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr tel. 074/865 86 68
PROGRAM „PUNKTY NAUKI SAMOBADANIA PIERSI” - program finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. W ramach
programu każda pacjentka może dowiedzieć się, jak badać piersi oraz
otrzyma Książeczkę Nauki Samobadania Piersi. Program realizowany
w poradniach „k” SP ZOZ Kłodzko:
1. W KŁODZKU, PRZY UL. Z. CZARNEGO 2, TEL. 074 865 82 91
2. W NOWEJ RUDZIE PRZY UL. SZPITALNEJ 2, TEL. O74 872 40
04, WEW. 29
Program będzie realizowany do końca listopada 2010r. lub do wyczerpania limitu badań.
PROGRAM PRZESIEWOWY W KIERUNKU WCZESNEGO
WYKRYWANIA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO „W TROSCE O PROSTATĘ” - program finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności i obniżenie umieralności z powodu raka stercza u mężczyzn
zamieszkałych na terenie powiatu kłodzkiego. Program adresowany do
mężczyzn powyżej 45. roku życia, u których nie rozpoznano wcześniej
raka stercza. Rejestracja odbywa się w Poradni Urologicznej SP ZOZ
w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a. (8.00-13.00). Tel 74/ 86 51 108. W
ramach programu wykonywane jest m. in. badanie PSA. Program realizowany będzie do końca listopada lub do wyczerpania limitu badań.
bn
22
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Reklama
PRZEWÓZ OSÓB
DO NIEMIEC, FRANCJI, BELGII I HOLANDII
Studio Fryzur
Spod adresu
pod wskazany adres
Tel. 0 601 439 438
Tel. 0 74/ 867 15 00
Tel. 00 49 160 146 1164
RICARDO
R I C A R D O
INTERMED
dr n. medycznych Ignacy Einhorn
• Kompleksowa obsługa firm w zakresie medycyny pracy
• Badania pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne
• Badania kierowców • Pozwolenie na broń • Endokrynologia
Czynne
Pn.-Pt.
10.00-17.00
Soboty
10.00-14.00
ul. Niska 2
57-300 Kłodzko
tel. 0506-414-503
P
I
N
K
Kłodzko
Ul. Łużycka 9/7
Tel. 074 / 867 79 99
Kom. 0601 763 778
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KŁODZKI OBWÓD LECZNICTWA
KOLEJOWEGO Sp. z o.o.
Zaprasza w dni robocze w godz. 700 – 1800
Świadczymy usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej pacjentom Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zapewniamy opiekę lekarzy specjalistów:
• okulisty • chirurga • ortopedy • laryngologa • diabetologa
• neurologa • pediatry • ginekologa • dermatologa
• urologa • stomatologa • endokrynologa • internisty
• pulmonologa • chorób zakaźnych
Dysponujemy nowoczesną bazą diagnostyczną:
USG, EKG, RTG, laboratorium analityczne.
Kłodzko, ul. Łużycka 9
tel. / fax: 074 865 80 16
Kurier
KLODZKI
Miesięcznik
społeczno-kulturalny
Kłodzka
Wydawca, redakcja:
FORMAT, Jedności Narodowej 34,
58-210 Łagiewniki,
red. naczelny:
Tomasz Malejki,
red. prowadzący:
Karolina Żurek,
druk: DW Gazeta Wrocławska,
[email protected]
Wydawnictwo FORMAT uzyskało
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa w ramach ZPORR
na rozwój swoich projektów.
Kurier Kłodzki 23
październik I 2010
Od
dawna oczekiwana restauracja sieci McDonald’s otworzy swe podwoje
w Kłodzku. Prawdopodobnie otwarcie zbiegnie się z
planowanym na grudzień
uruchomieniem pierwszego
w naszym mieście kina z salami w systemie 3D.
- Prace budowlane już się
rozpoczęły.
Przejeżdżając
przez rondo przy ul. Noworudzkiej łatwo zauważyć, że
naprzeciwko centrum handlowego Twierdza Kłodzka,
przygotowywane są fundamenty pod budowę obiektu
– mówi burmistrz Bogusław
Szpytma. – Doczekaliśmy
się multipleksu z prawdziwego zdarzenia i uwielbianej,
szczególnie przez młodzież,
restauracji McDonald’s. To
będą jednak nie tylko kolejne
miejsca rozrywki w naszym
mieście, lecz także nowe
miejsca pracy dla kłodzczan
– dodaje burmistrz.
Całość przedsięwzięcia finansowana jest przez firmę
Rank Progress z Legnicy,
która jest właścicielem galerii Twierdza Kłodzko.
Pierwsza polska restauracja McDonald’s rozpoczęła
Reklama
swoją działalność w czerwcu 1992 roku, co oznacza,
że marka istnieje na naszym
rynku od 18 lat. Obecnie w
Polsce działa 243 tego typu
restauracji, co – biorąc pod
uwagę tempo rozwoju – stawia polski McDonald’s w
pierwszej dziesiątce krajów,
w których funkcjonuje ta
znana sieciówka.
Z biegiem czasu na liście
interesujących
lokalizacji
znalazły się nie tylko duże
miasta, ale również te o zdecydowanie mniejszej liczbie
ludności. Nowe restauracje
zaczęły powstawać w coraz
to odleglejszych zakątkach
Polski. Jak podaje biuro prasowe McDonald’s, obecnie
firma rozpoczyna budowę 10
kolejnych restauracji, w tym
właśnie w Kłodzku.
Restauracja
powstanie
w zupełnie nowej aranżacji, co związane jest ściśle z
kompleksowym programem
zmiany wystroju realizowanym przez europejską sieć
McDonald’s. Firma, wychodząc naprzeciw nowym
trendom architektonicznym
oraz potrzebom konsumenta,
dostosowuje swoje obiekty
do oczekiwań zarówno klientów, jak i otoczenia. Zmienia
fot. M. Krombach
Spotkajmy się w McDonald’s
Przy ulicy Noworudzkiej w Kłodzku powstaje restauracja McDonald’s.
zatem nie tylko bryły budynków, ale także kolorystykę i
wystrój wnętrza. Restauracje
stają bardziej zróżnicowane
w swoim wyglądzie, by lepiej dostosować się do specyfiki miejsca, a atmosfera
panująca wewnątrz staje się
znacznie swobodniejsza i
przyjemniejsza. Wiąże się
to ściśle ze zmianą filozofii
marki McDonald’s, która
propaguje przejście od Fast
Food do Good Food Fast i
wprowadzenia zdrowej żywności do swojego menu.
Wedle planów w kłodzkiej restauracji znajdzie się
sala konsumpcyjna ze 130
miejscami oraz ogródek na
zewnątrz lokalu. McDonald’s to jednak nie tylko nowe
miejsce spotkań. To także
około 50-70 dodatkowych
miejsc pracy, co stanowi
kolejną szansę zdobycia doświadczenia
zawodowego
przez młodzież, zwłaszcza
studentów i młodzież szkolną
chcącą dorobić sobie podczas
wakacji. Prócz etatowych
pracowników zatrudnionych
w restauracji, pracę zyskają
również firmy współpracujące: dostawcy produktów,
wyposażenia i usług.
24
październik I 2010
Kurier Kłodzki
PRZYSTANEK OPERA
27.11.2010 r. (sobota) godz.
19.00, Opera Wrocławska
– „Nabucco”, Giuseppe
Verdi (opera w 4 aktach).
Czas trwania 180 min.
Wyjazd z parkingu przy
Szkole Podstawowej nr 3 (ul.
Kościuszki) o godz. 16.00.
Dojazd gratis, bilet w cenie
40 zł od osoby.
T
Dla czystości świata
Z
godnie z ekologicznym kalendarzem, jak co roku,
16 września odbywa
się międzynarodowa akcja pod hasłem
„Sprzątanie Świata” – „Clean up the
world”. To wielkie
przedsięwzięcie angażuje ludzi z całego
świata, by uświadomić nam, jak ważne
jest dbanie o otaczające nas środowisko.
Jak co roku, organizatorem
lokalnej akcji „Sprzątanie
Świata” był Urząd Miasta
Kłodzka, który do uczestnictwa w przedsięwzięciu
zachęcił blisko 850 uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.
Kłodzki magistrat zapewnił
materiały higieniczno-sanitarne. Młodzież szkolna zajęła się porządkowaniem okolic się w sąsiedztwie swych
placówek oraz terenów na
peryferiach miasta.
Tradycyjnie pracownicy
Urzędu Miasta oraz jednostek
organizacyjnych włączyli się
do akcji, pomagając przy
oczyszczaniu z odpadów terenu Fortu Owcza Góra.
Dzięki efektywnej współ-
Z wizytą w miastach
partnerskich
pracy burmistrza Kłodzka
Bogusława Szpytmy z dyrektorem Zakładu Karnego
w Kłodzku ppłk Grzegorzem Wojciechowskim, w
pracach porządkowych na
terenie tzw. Małej Twierdzy
uczestniczyło
dwudziestu
osadzonych i czterech funkcjonariuszy kłodzkiej jednostki penitencjarnej.
To nie pierwsza tego rodzaju pomoc ze strony Zakładu Karnego. Więźniowie
włączają się systematycznie
w prace porządkowe na terenie stadionu, pomagają także
w akcjach odśnieżania czy
zabezpieczania przeciwpowodziowego miasta.
Podczas
tegorocznego
„Sprzątania Świata” zebraliśmy blisko 2.300 kg odpadów.
im
radycyjnie, w pierwszy weekend września,
delegacja
z Kłodzka udała się z wizytą
na Święto Winiarzy do miasta partnerskiego Bensheim
w Niemczech. W podróży
uczestniczyli burmistrz Bogusław Szpytma, zastępca
burmistrza Henryk Urbanowski,
przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Brzostowicz i insp. ds. współpracy międzynarodowej i
regionalnej oraz tłumacz
Urszula Bednarska.
Miasto Bensheim leży w
rejonie Bergstrasse odznaczającym się niezwykle ciepłym klimatem. Duże wrażenie robią piękne krajobrazy
wzgórz, winnic i sadów. Na
tym małym obszarze uprawnym wytwarza się przede
wszystkim wina wytrawne
i półwytrawne, które prezentowane i promowane są
właśnie podczas dorocznego
Święta Winiarzy. Tegoroczne obchody miały szczególny charakter, świętowano
bowiem także 50-lecie partnerstwa miast Bensheim–Beaune (Francja). W związku z
jubileuszem odbyła się uroczystość w teatrze miejskim.
Wieczorem na rynku królowa wina oficjalnie zainaugurowała festyn winiarski. W
niedzielę odbyła się msza św.
w kościele pw. św. Jerzego,
znajdującym się przy Placu
Kłodzkim (nazwę placowi
nadano z okazji 15-lecia partnerstwa Kłodzko–Bensheim).
We mszy udział brała straż
miejska w odświętnych strojach oraz grupy w tradycyjnych kostiumach miejskich.
Po południu zorganizowano
paradę, podczas której zaprezentowało się ponad 100
stowarzyszeń społecznych,
grup kulturalno-historycznych i sportowych. Podczas
pobytu w Bensheim odbyło
się także oficjalne spotkanie
burmistrza Bogusława Szpytmy z burmistrzem Bensheim
Thorstenem
Hermannem.
Ustalony został plan działań
pomiędzy miastami na przyszły rok.
Bezpośrednio z Bensheim
delegacja udała się do francuskiego miasta partnerskiego Carvin. Podczas wizyty
zaplanowano szereg spotkań
z polonią, stowarzyszeniami
sportowymi i kulturalnymi.
Zorganizowano także spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Delegacja miała okazję
zwiedzić Radę Regionalną
w Lille oraz pobliską gminę
Libercourt. Podczas oficjal-
nych rozmów burmistrzów
zadeklarowano zintensyfikowanie wzajemnych stosunków pomiędzy naszymi
miastami, w szczególności
poprzez wymianę kulturalną
oraz sportową.
Wymiany partnerskie mają
duże znaczenie dla mieszkańców miast bliźniaczych.
Spotkania umacniają więzi
przyjaźni, pomagają przezwyciężyć stereotypy, poszerzają horyzonty oraz pozwalają poznać bliżej zwyczaje i
kulturę.
ub
15 lat współpracy
Reklama
Na
Studio kosmetyczne
Katarzyna Drahaim tel.: 0 668 296 543
Jagoda Nastala
tel.: 0 790 426 185
Zapraszamy: pn. – pt.: 930–1700, sb.: 900–1300
Kłodzko, ul. Rataja 5
Oferujemy:
• pielęgnację twarzy
• peeling kawitacyjny
• ultradźwięki • hennę
• depilację • manicure
• pedicure • tipsy
• mikrodermabrazja
diamentowa • cellulogia
- redukcja cellulitu
Nowość! Trwałe przedłużanie rzęs
Nowość! Masaż ciepłymi kamieniami
zaproszenie władz
miasta Nachod, 10
września br. delegacja z
Kłodzka odwiedziła naszych
czeskich sąsiadów. Kłodzko reprezentował Witold
Krzelowski – wiceburmistrz
Kłodzka, Paweł Popiel –
kierownik Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Kłodzka, Aneta Macherzyńska – kierownik Wydziału Organizacji Imprez,
Marketingu i Promocji z
Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Karolina Żurek – kierownik Działu Mediów i Komunikacji Społecznej kłodzkiego centrum.
Uroczystości w Nachodzie
związane były z obchodzonym w tym roku jubileuszem
15-lecia współpracy obu
miast. Władze partnerskiego
miasta przyjęły delegację z
Kłodzka bardzo gościnnie.
Wieczór rozpoczął się od
występu marżoretek przed
zabytkowym ratuszem na
Starówce. Następnie goście
udali się do Sali Rajców,
gdzie symbolicznymi pod-
Delegacja z Kłodzka z władzami Nachodu podczas uroczystości 15-lecia współpracy
obu miast partnerskich
pisami złożonymi w księdze
pamiątkowej
odnowiono
trwającą pomyślnie i nieprzerwanie od 15 lat współpracę Nachodu i Kłodzka.
Wiceburmistrz
Witold
Krzelowski przekazał na ręce
burmistrza Nachodu Olbricha Ctvrtecka pamiątkowe
zdjęcie z sierpniowej wizyty
delegacji czeskiej w Kłodzku
oraz okolicznościowe upominki. Podkreślił ważność
kontaktów obu miast, wspól-
nych przedsięwzięć na wielu
polach, w tym kulturalnym i
sportowym. Podziękowania i
miłe słowa do naszej delegacji skierowała, oprócz władz
Nachodu, także Zdeňka
Horníková – posłanka czeskiego parlamentu. Udział
w uroczystości wzięli udział
również włodarze innych
miast partnerskich Nachodu,
Kudowy Zdroju oraz Bauska
na Łotwie.
Wieczór zakończył się
koncertem w kościele pw.
św. Wawrzyńca, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej
Slávy Vorlovèj, pod dyr.
Jana Křitela Vaňhala, z towarzyszeniem Karkonoskiego Chóru z Trutnova, który
mieszkańcy Kłodzka mięli
okazję usłyszeć choćby podczas majowego festiwalu
Camerarta Nova, organizowanego od wielu lat przez
oba miasta.
kż
październik I 2010
Kurier Kłodzki
25
foto M. Krombach (3)
Kłodzkie Święto Plonów
Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kłodzku - organizatorzy
uroczystości
Dyrektor Andrzej Dąbrowski oraz wiceburmistrz
Henryk Urbanowski przedstawiali koncepcję rozwoju
miasta Kłodzka
O
bchody Kłodzkiego
Święta Plonów, czyli
miejskie zakończenie żniw i prac polowych,
rozpoczęły się w niedzielny
poranek, 19 września, mszą
świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.
Zgodnie z obyczajem, na
początku poświęcono chleb
dożynkowy upieczony z tegorocznych zbiorów.
Ks. Dziekan Julian Rafałko opowiadał o znaczeniu
obchodzonego święta i tradycji mocno zakorzenionej w
obyczajowości mieszkańców
naszego regionu. Na koniec
odmówił modlitwę dziękczynną za tegoroczne zbiory
oraz wspólnie z zebranymi
tego dnia w kościele mieszkańcami miasta prosił o lepsze plony w nadchodzącym
roku.
Po uroczystej mszy kolorowy korowód gości, przy
dźwiękach muzyki, przeszedł
ulicami miasta do siedziby
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Po wprowadzeniu sztandarów oraz
wieńca dożynkowego, starostowie tegorocznego Święta
Plonów Zdzisława Górska
oraz Krystyn Fajkowski
wręczyli wiceburmistrzowi
Kłodzka Henrykowi Urbanowskiemu chleb dożynkowy jako symbol urodzaju.
Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nowy
Świat” w Kłodzku Krystyn
Fajkowski przypomniał zebranym tradycję święta, które mocno wrosło w polską
kulturę za sprawą Polskiego
Stronnictwa Ludowego:
– W Kłodzku również
mamy rolników, co prawda
niewielu, u których żniwa też
dobiegły końca – mówił. –
Posiadamy 176 gospodarstw
powyżej 1 ha. Zdecydowanie
więcej jednak jest w naszym
mieście innych gospodarzy, którymi są działkowcy
skupieni w pięciu rodzinnych ogrodach działkowych:
„Nowy Świat”, „Perła”,
„Kolejarz”, „Szafran” i „Jedność”. Dla jednych są to miejsca aktywnego wypoczynku,
gdzie uprawiają warzywa,
owoce, winorośle, krzewy
ozdobne, nasadzają kwiaty.
Inni działkowcy tworzą tereny sprzyjające relaksowi, a
więc spotkaniom rodzinnym
i towarzyskim. Dzięki ich
zaangażowaniu, miasto ma
swoje zielone płuca – dodał
Krystyn Fajkowski. Kończąc wystąpienie, zaznaczył,
że rozwój kłodzkich ogrodów nie byłby możliwy bez
wsparcia wielu instytucji.
Słowa podziękowania skierował do burmistrza Kłodzka
Bogusława Szpytmy, przewodniczącego Rady Miasta
Piotra Brzostowicza oraz
wszystkich tych, bez których
pomocy trudno byłoby osiągać zadowalające plony.
Po oficjalnym powitaniu
gości nadszedł czas na ich
wystąpienia. List od burmistrza Kłodzka Bogusława
Szpytmy, przebywającego
w delegacji w Münster, odczytał jego zastępca Henryk
Urbanowski. Nie zabrakło
w nim życzeń oraz słów podziękowania
odnoszących
się do dobrze układającej się
współpracy dwóch kłodzkich
gmin: miejskiej i wiejskiej.
W liście była także mowa o
partnerstwie tworzonym w
samorządzie z wójtem Ryszardem Niebieszczańskim
oraz o wielkim wkładzie pracy członków PSL-u w rozwój
gminy, powiatu i całego województwa.
Następnie dyrektor KCKSiR
Andrzej Dąbrowski, wraz ze
swoim przedmówcą, przedstawił podczas prezentacji
multimedialnej najważniejsze zeszłoroczne dokonania
miasta Kłodzka w dziedzinie
inwestycji, edukacji oraz kultury. Wójt gminy Kłodzko i
jednocześnie Prezes Zarządu
Powiatowego PSL Ryszard
Niebieszczański przedstawił realizowane przez gminę
wiejską inwestycje, podkreślił
znaczącą rolę porozumienia
obu gmin i wyraził nadzieję
na zacieśnienie kontaktów w
najbliższym czasie.
Podsumowaniem kadencji
samorządu kłodzkiego rozpoczął swoje wystąpienie Piotr
Brzostowicz, przewodniczący Rady Miasta Kłodzka oraz
prezes Zarządu Miejskiego
PSL w Kłodzku. – Pozytywna w współpraca obu kłodz-
W pochodzie ulicami Kłodzka wieniec dożynkowy wieziono na przyczepce
kich gmin może wpływać
wyłącznie na poprawę wizerunku i wzrostu inwestycji
w naszym regionie – powiedział. Brzostowicz zaznaczył
także, że zbliżający się termin
wyborów samorządowych
to okazja, by wzmocnić te
dwie siły. Dlatego też przedstawił oficjalne stanowisko
i zarazem deklarację PSL w
Kłodzku o poparciu kandy-
datury Bogusława Szpytmy
na reelekcję w wyborach samorządowych w 2010 r.
Muzyczną oprawę dożynek w Kłodzku zapewnił
zespół muzyczny „Bratki” z
Ołdrzychowic. Po odśpiewaniu „Roty” i wyprowadzeniu
sztandarów rozpoczęła się
konwencja wyborcza PSL,
podczas której przestawiono
kandydatów startujących w
zbliżających się wyborach
samorządowych. Następnie
goście przenieśli się do kawiarni Cynamonowa na słodki poczęstunek.
Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy i
Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kłodzku.
km
Reklama
PHU
JOKO
• gresy
• glazura, terakota
• armatura sanitarna – wanny, kabiny, kompakty
• akcesoria sanitarne
• kleje, listwy, fugi
• montaż, transport – projekty – układanie płytek
Budujemy i projektujemy od podstaw
Kłodzko, ul. Korfantego 13
Tel./fax 74 867 70 50
Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
od godz. 800 do 1700
w soboty
od godz. 830 do 1400
e-mail: [email protected]
26
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Festiwal Wratislavia Cantans
podbił serca kłodzkiej publiczności
Po
kilku
latach
przerwy Międzynarodowy
Festiwal Wratislavia Cantans ponownie zagościł w
Kłodzku. W kościele Ojców
Franciszkanów pw. Matki
Bożej Różańcowej melomani mogli uczestniczyć we
wspaniałym koncercie muzyki i pieśni cerkiewnych w
wykonaniu Chóru Męskiego „CREDO” z Estonii.
Gości powitała Marta Łukasik z Kłodzkiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w imieniu organizatorów
Burmistrza Miasta Kłodzka
Bogusława Szpytmy oraz
dyrektora KCKSiR Andrzeja Dąbrowskiego. Posługujący w tej wspólnocie o.
Antoni Dudek powiedział
po koncercie „Kurierowi
Kłodzkiemu”: - Program ma
naprawdę wysoki poziom
artystyczny, który na dodatek idzie w parze z licznie
zgromadzoną publicznością.
Melomani
byli
pod
ogromnym wrażeniem nie
tylko samego zespołu i zaprezentowanego przez Estończyków programu, ale i
znakomitej organizacji tej
imprezy zapewnionej przez
dyrekcję i pracowników
Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Zarówno burmistrz Bogusław Szpytma, jak i dyrektor
centrum Andrzej Dąbrowski
zapewniają, że współpraca z
Wratislavią Cantans będzie
nadal rozwijana, a dyrektor
festiwalu Andrzej Kosendiak zamierza – jak nam
powiedział – już w przyszłym roku jeszcze bardziej
rozszerzyć kłodzką formułę
Wratislavii Cantans. Dodał,
że zechce zaproponować
władzom Kłodzka ścisłą
współpracę nie tylko z festiwalem, ale i z Filharmonią
Wrocławską, której jest naczelnym dyrektorem. Takie
kontakty na pewno przyczynią się do rozszerzenia propozycji kulturalnych, artystycznych adresowanych do
mieszkańców Kłodzka.
Chór męski Crego pochodzi z estońskiego Tallina i powstał w 2008 roku.
W skład formacji wchodzą
uczniowie Szkoły Muzycznej im. G. Otsa w Tallinie
oraz studenci Estońskiej
Akademii Muzycznej.
Mimo młodego wieku i
dość krótkiej kariery muzycznej, na swoim koncie
mają już wiele osiągnięć.
W pierwszym roku swego
istnienia wystąpili na festiwalach w Tallinie, Szwecji,
Sztokholmie, Gótenborgu i
Ahsus. W 2009 chór Credo
wziął udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Tallinie,
zdobywając III nagrodę, w
I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej
organizowanym w ramach
tego wydarzenia.
Dziś zachwycają przede
wszystkim pięknymi głosami, ale także wrażliwością i
niezwykłą dojrzałością muzyczną. Wykonywane przez
nich utwory to stare pieśni
prawosławne, najczęściej o
tematyce religijnej. W programie piątkowego koncertu
znalazły się aż 22 hymny
Marta Łukasik
zaczerpnięte z nabożeństw
cyklu dobowego i świątecznego, do których teksty pochodzą z okresu pomiędzy
IV a VIII wiekiem. Zetknęliśmy się nie tylko z piękną
muzyką, ale także ze starożytną hymnografią i poetyką.
Piątkowy koncert był
wspaniałym doznaniem dla
zmysłów, ale i cenną nauką
z dziedziny tradycji prawosławnej.
mmd
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Kłodzczanie kochają klasykę
D
ruga edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Barokowej Ziemi Kłodzkiej,
która odbyła się w dniach
24-25 września 2010 r., jednoznacznie potwierdziła,
że w Kłodzku nie brakuje
wielbicieli klasyki. Koncert inaugurujący festiwal
odbył się w przepięknych
wnętrzach kościoła p.w.
Matki Bożej Różańcowej
w Kłodzku.
foto Natalia Chosińska (2)
Przybyłą licznie publiczność powitał burmistrz
Kłodzka Bogusław Szpytma. – Dlaczego barok w
Kłodzku? – zapytał podczas
wystąpienia. – Powodów
jest wiele, choćby barokowe
wnętrza kościoła oo. jezuitów
z rzeźbami Michała Klahra
oraz wybitne kompozycje
muzyki nowożytnej powstałe w tej epoce. Najważniejsza w tym wszystkim jest
jednak kłodzka publiczność
i jej zamiłowanie do muzyki
klasycznej, czego świadectwem jest tak wielkie zainteresowanie wydarzeniami
festiwalu. Nie bez powodu
również dużą popularnością
cieszy się realizowany od
2008 roku projekt pod hasłem „Przystanek opera”, w
ramach którego co miesiąc
ponad 150 kłodzczan odwiedza Operę Wrocławską, aby
oglądać spektakle operowe
– dodał burmistrz.
Miłym akcentem było
powitanie przez włodarza
miasta gwiazdy wieczornego koncertu w jej rodzinnym
języku. Gwiazdą była Orkiestra Barokowa „Florilegium” z Londynu. Włodarz
miasta podziękował także
dyrektorowi KCKSiR Andrzejowi Dąbrowskiemu
oraz Katarzynie Mące, dyrektor artystycznej festiwalu,
za organizację tej wspaniałej
imprezy.
Instrumentalne
popisy
angielskiej orkiestry wykonującej Suitę nr 2 b-moll
Johanna Sebastiana Bacha
publiczność nagrodziła długimi i gromkimi brawami.
W kolejnej części koncertu orkiestrze pod dyrekcją
Ashleya Solomona towarzyszyła kłodzczanka Jo-
lanta Stopka. Występ tej
niezwykle
utalentowanej
artystki stanowił główny
punkt koncertu. Wykonanie
Czterech pór roku Antonio
Vivaldiego zachwyciło słuchaczy i wywołało wiele
emocji. Publiczność oklaskiwała muzyków na stojąco i
dwukrotnie prosiła o bisy.
Drugi dzień festiwalu
rozpoczął się prelekcją dr.
Arkadiusza Wojtyły poświęconą sztuce baroku w
dawnym hrabstwie kłodzkim. Podczas wystąpienia
scharakteryzowane zostały
przemiany w krajobrazie artystycznym ziemi kłodzkiej
– regionu zdominowanego
u progu epoki baroku przez
protestantów, z rezerwą odnoszących się do sztuki sakralnej, wkrótce opanowanego jednak przez katolików, z
chęcią wyrażających swoje
przekonania za pośrednictwem form plastycznych.
Goście zgromadzeni tego
dnia w auli Arnoszta LO
im. Bolesława Chrobrego w
Kłodzku z zainteresowaniem
wysłuchali wykładu, po którym nadszedł czas na spotkanie z barokową muzyką
fletową. Podczas koncertu
„Uczeń i Mistrz” w wykonaniu wybitnego wirtuoza Cezarego Traczewskiego oraz
jego uczennic Aleksandry
Rupocińskiej (klawesyn),
Aleksandry Pechytiak (flet)
oraz Zosi Sankowskiej (flet)
usłyszeliśmy najsłynniejsze
sonaty Händla, Marcellego,
Telemanna i Bacha.
kż
„Talentem świata obywatel…” – dwusetne urodziny Chopina
cd. tekstu z nr 9/2010
Kuriera Kłodzkiego
K
olejną wielką miłością Fryderyka była
pochodząca z magnackiej rodziny Maria Wodzińska. Młodzi w tajemnicy
zaręczyli się. Z czasem korespondencja między nimi się
urwała. Najprawdopodobniej
przyczyną takiego obrotu
sprawy było sceptyczne nastawienie ojca Marii do artysty.
Niedługo potem w jego
życie śmiało wkroczyła ekstrawagancka pisarka George Sand, znana z męskiego
stroju oraz obyczajowych
skandali. Pani Sand podczas
salonowego koncertu położyła na fortepianie karteczkę z
napisem „Uwielbiam pana”.
To wyznanie było początkiem wieloletniego romansu.
Podczas wspólnego pobytu
na Majorce u 28-letniego
Chopina lekarze stwierdzi-
li zaawansowaną gruźlicę
płuc. Po męczącej podróży
osiedlili się w Nohant, gdzie
znajdowała się posiadłość
pisarki, która tak wspomina
letnie dni na wsi: „Jadamy
obiady na powietrzu, powoli
zaczynają się zjawiać przyjaciele, palimy, rozprawiamy,
a wieczorem, kiedy odjadą,
Chopin gra na fortepianie”.
Narastał jednak konflikt między Fryderykiem a zazdrosnym synem George – Maurycym. Do dziś nie wiadomo,
co ostatecznie spowodowało
definitywne
zakończenie
tego burzliwego związku.
Po tych wydarzeniach
Fryderyk podupadł na zdrowiu. Franciszek Liszt napisał o nim: „Nawiedzają go
wprawdzie przelotne chwile
beztroskiej wesołości, nigdy
jednak nie może się uwolnić od uczucia stanowiącego właściwe podłoże jego
serca, a dla którego znajduje
określenie jedynie w mowie
ojczystego kraju, żaden inny
bowiem język nie posiada
odpowiednika
polskiego
słowa ‘żal’…”. Z racji trudnej sytuacji politycznej we
Francji, uczennica Chopina
Jane Stirling namówiła go
na wyjazd do Anglii i Szkocji. W mieście nad Tamizą
artysta witany był przez wielkie miejscowe znakomitości
i w niedługim czasie zyskał
sympatię angielskich salonów. Z dnia na dzień tracił
siły fizyczne. Ostatni występ
w życiu Chopina odbył się w
Londynie, kiedy to miejscowa Polonia zwróciła się do
niego z prośbą o koncert na
wieczorze charytatywnym.
Po siedmiu miesiącach artysta wrócił do Paryża ubogi i
w dużo gorszym stanie. Czując nieuchronnie zbliżający
się koniec, napisał do swej
siostry Ludwiki: „Jeżeli możecie, to przyjedźcie. Słaby
jestem i żadne doktory tak
jak Wy mi nie pomogą. […]
Napiszcie mi zaraz słowo.
Wszakże i cyprysy mają swe
kaprysy: mój kaprys dziś jest
Was tu widzieć”. Otoczony rodziną i przyjaciółmi,
Chopin powoli żegnał się ze
swoim życiem. Tuż przed
jego śmiercią, w paryskim
mieszkaniu zjawiła się hrabina Delfina Potocka. Fryderyk
powiedział: „A więc to dlatego Pan Bóg nie zabrał mnie
jeszcze, abym mógł mieć radość ujrzenia Pani”. Następnie hrabina wykonała kilka
utworów. Powaga tej sytuacji
odebrała pamięć zebranym,
którzy po tych wydarzeniach
nie pamiętali, co śpiewała
Potocka. Zabrakło pani Sand.
Umierający Chopin w przebłyskach świadomości powtarzał: „A mówiła, że umrę
w jej ramionach”. Chwilę po
odejściu Fryderyka Chopina,
rzeźbiarz Auguste Clésinger
zdjął maskę pośmiertną i wykonał odlew jego lewej dłoni.
Uroczystości żałobne odbyły
się w kościele św. Magdaleny w Paryżu, podczas którego wykonano „Requiem”
Mozarta. Polskiego mistrza
fortepianu żegnał ponad trzytysięczny tłum składający się
między innymi z dyplomatów
i artystów. Na pogrzebie znowu zabrakło George Sand,
która w zacisznym Nohant
opłakiwała zmarłego przyjaciela. Serce Chopina spoczęło w nawie głównej kościoła
św. Krzyża w Warszawie,
gdzie zawiozła je jego siostra
Ludwika.
Artur Rubinstein napisał:
„Po stu latach dzieła Chopina
nie straciły nic ze swej żywotności. Ile wielkich słów
przeminęło, ile głośnych
utworów przebrzmiało, podczas gdy fortepian Chopina
słychać na całym świecie”.
W dwusetną rocznicę jego
narodzin nadal słychać Chopinowski fortepian. I wierzę,
że jego tony będą rozbrzmiewać przez kolejne stulecia.
Aleksandra Gawron
uczennica Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. B.
Chrobrego w Kłodzku
27
KINO KCKSiR
ZAPRASZA
1–3.10.
„Incepcja” – 18.00, 12 zł
akcja/thriller/fantastycznonaukowy,
USA, Wielka Brytania,
2010, 142 min.
obsada: Leonardo DiCaprio,
Ken Watanabe, Joseph GordonLevitt, Marion Cotillard
reżyseria: Christopher Nolan
•
7.10.
DKF - „Człowiek, który gapił się
na kozy”, 18.00, 5 zł
dramat/czarna komedia, USA,
Wielka Brytania, 2009, 90 min.
obsada: George Clooney,
Jeff Bridges, Ewan McGregor,
Kevin Spacey
reżyseria: Grant Heslov
•
8–10.10.
„Święty interes” – 18.00, 12 zł
obyczajowy/komedia, Polska,
2010, 86 min.
obsada: Piotr Adamczyk,
Adam Woronowicz
reżyseria: Maciej Wojtyszko
•
14.10.
DKF - „Kobieta na Marsie,
mężczyzna na Wenus”,
18.00, 5 zł
komedia, Francja, 2009, 93 min.
obsada: Sophie Marceau,
Dany Boon, Antoine Dulery,
Roland Giraud
reżyseria: Pascale Pouzadoux
występ Studia Tańca KCKSiR
•
15–17.10
WEEKEND Z HORROREM
piątek – „Wyspa zaginionych”
– 18.00, sensacja/thriller,
Hiszpania, 2009, 94 min.
obsada: Elena Anaya,
Hugo Arbues, Jon Arino
reżyseria: Gabe Ibanez
„Zejście 2” – 20.00
horror/thriller, Wielka Brytania,
2009, 94 min.
obsada: Natalie Mendoza,
Shauna MacDonald
reżyseria: Jon Harris
sobota – „Koszmar z ulicy
Wiązów” – 18.00, horror,
USA, 2010, 95 min.
obsada: Jackie Earle Haley,
Rooney Mara, Kyle Gallner
reżyseria: Samuel Bayer
„Wyspa zaginionych” – 20.00
niedziela – „Zejście 2” – 18.00,
„Koszmar z ulicy Wiązów”
– 20.00
karnety – 2 seanse – 20 zł,
3 seanse – 30 zł,
bilet na 1 film – 12 zł
•
29–31.10.
„Street Dance” – 18.00, 12 zł
dramat/muzyczny, Wielka Brytania,
2010, 98 min.
obsada: Nichola Burley, Charlotte
Rampling, Richard Winsor,
Rachel McDowall
reżyseria: Max Giwa,
Dania Pasquini
•
30.10.
poranek – „Uczeń
czarnoksiężnika” - 10.00, 5 zł
dramat/fantasy,
USA, 2010, 110 min.
obsada: Monica Bellucci,
Nicolas Cage, Jay Baruchel
reżyseria: Jon Turteltaub
28 Kurier Kłodzki
październik I 2010
- . / , '% )
+0 ) 1,
2
,,
#-,$ $$/-
%-& #$&/C#&/#/$2/
$/
F #
A
#
/'
#1 2 (&
#&21%-&/,
'%-&/,* H& #$$
# #$ &1$ %
- #$
/& $/
#$#&/, $ , %F&/, & &/# /%/, -1/, F
- %F&/, /
//, & #/, $ ,,
-$ /,*
# #$$( F
-
-
$ '
#*
6 / /C & #1 ' #: 6
$
# 7
$ 6&
-*D
# 1
'&,
%
[email protected]
'&
&'
# -
M
# ##N $ - '
OK P'& OL=L Q' /' '$
#$ - &$
%
/#1 #$ $
& %
R* #& &
#$
/2(
'/
-- & %
'- QG %
' A KLL &1 &
#$1 3 %
'/
#(
R* <
&#$&/% # %1
#& /2 #$ #$
'OL=L
*
E&& %21
/ %- & $/ &%1
#& &'& 6"#$
#$
$ $
$ ,,
! "#$%&'"(%&
E ' & &#&-/ '
& '&1 #&/- # $ S5#$
0$ GT*
# '&/
%
'& SU
('/ $
& , &/1&/C # '
$ &/ '& -#1 '
'& C
# - OL /$" '
'& ' &/-
$ 3
/ 2 ( 2 ( &/#1C &$ A ' /' '$
#$ - &$
%
* H
&/#$
C &
"& # %1
#& /2
''& # O= P'& OL=L Q&$ R %
'&* ==*LL &/$ *
E&& %21
/ %- & /$ &'& 6"#$
#$
$ $
$ ,,
B -$
#M0#$/'
,
N-
'&C/
P &2
#
C'
'& ##
-F#/--&/&/-*
6&/(/C-1
'& (/ %
# %
-
&/$
* (/$/
#C#$'
./' /,
$2/& 2#1#'
#&/,&#2& 1 &- -&/ #1,-1
'&'& *
%
$&'(
)*$&
$!
!"++
'-!$-).""&
/!*0
!"# $
#$ # %
&&
'# $ & '& ' '& #(&*
+, - ./' / 0& ,
$$ /1 2 +, - 2
,
' # %
'/#$ ! 3## +, -/ 4
5
, &
(
./' / 5 / +, - 5
, &
# 6# 1 #'1
-1
'& &#$
"# %
&27#,
#/8 (12:- "
-7 ;
'& & ,, < ,$#,# ' * 1( "#$
/ & ,$ -
/1
' =>[email protected] &1 -( (/1 %/- && & #
--#&$ & -A
,# -4<
##- -*$ %
&&
'&1#
+, - < ,$#,# * B #&& /, #$ & (/
2 /' '
%
1/#,
#,$/-
(& &/$C
#( $& , &/,: #- - - % #-* D
'$
/-
$$ - $ ' &/ # & #$ '
$/& #
/
'&/
#'1
*
"
#%
E//# '
/ # '&
# &
1 #&' & '
'$ -
#$$ % F$ -%
* G, '& $
$ #$
2(/ ' -"&
-/'1
#$/- &, /$//* D
'$
&, #-(
/, -'
2 / '
&1 %
1
# %
$
-$/
3 3 - /"# # / ' 7#
$2&
,1# 1
#-
& $& '&,*
#'&
#$ , #
%
%2# %
& /&2 (/ - #&"2*D
#/&'& -/$ #&& $ -1
#/*H& 1& #//# %
#0 'I
%
/,
#$ &B
#
#$
$
* #&/#$
$
'& # '&1
#//# -F*#(&/$#&'&&/ -
* ' 7##1 #&& :
+2$ -#&C #&
C
+'" !"#$$
"
&#/ D% <& &
#
$ $
' & #&/, #&/,
#2,#$
6
#*'& %
( -
$ # -/#
#-
'& (//, $/, 1 &#,* E&& %2 & -/ $-
&$ #
&' # $/ $/& '& -/ 1/ #&$1$
$
& %
#
%
"#$*, -/ '& C'
1' //
'& &/ - & ,-
&/ -
( / '&
'
#$
(#$$ &3
$ $,
(211/,F
$
%F,*G$$
#& &/3#
#2 &/ %' $/& $ /'
/
& '#$(/ '& &
-**-#&161#'# %
G% %
%
% 1 + /3D1%
#&
# %
/, ,$ 2
$-$/,&#2*( ,(/ F$
1
2( &
$/
#
#$ #(&/$# '/-$, --$'&
'1%
*
'()
*
#+),,
63.SPOTKANI
EZTWÓRCĄ
ZBI
GNI
EW RAVI
CZNI
EDŹWI
ECKI
456789:
8
)2;&
1
'&,#&21
'#$
/,Q#/
G;3;GR%-&2Q
#& '&/ #$'2,
&
-,R*
<');E1' #
/,' #
$ '
=/2*
.>;
#M0#$/
,
N (/' #1C
'#- -
&# -&#&
1/
&& -#/&# -
# -
-'
O#$
F
-$?$ #$Q# %
&
=O$ [email protected]*
?;!%1
#& /2& %2'& &
/,#$=>#$
'
OL=L
&/$ *
72;
E&
1
'#$
:
=* E$
# %' S$
W W ! -&/ -&/,:X #$ #& /
'&
%'
$/S+#&=YJOA
&'&1
./' /,
*
O*1T/
'&/6+=Y>JA,#1
:,
./' /
K*E$
$ $
,$$:ZZ*,
OL=L*A$
&& &<
-,
#-*
?* E$
$ $
: ,$$:ZZ*,
*F*Z,
3 &1' %12: ,
'&1': 6
#
,
7
%F[/ -
&/ $!#
/*
-&-:
=* #7S+#&./' /,
S#$
E$
1 & +#&OLLY
O*+ 7
( S,
SX+/'$
D
# X+
1OLLL*
K*E$
$ $
,$$:ZZ*,
OL=L*A$
&& &<
-,
#-*
?* E$
$ $
: ,$$:ZZ*,
*F*Z,
3 &1' %12: ,
'&1': 6
#
,
7
%F[/ -
&/ $!#
/*
@*T/
'&/&6+$*GG,#1
:,
./' /
)
!' %
&
&-/ # 1/#&/, $ $
/,
#2 &/$ &/,* D &/ - # Q= [email protected] ' (' %
- #R
-/ $&/ /$ '
$/& #& $ $ $/* !#
$2
#&/ '1
'
#&/#$ $&/ /$ $&/- '
/
- Q%
'#(
R*!'
'&&/- -/$/
'
% 3-
*
D
'$
&#$&/% #&/#$, #2 #
$2 '& 1
$F/,
'
'&
$&/-'
'$
%
'& &
*
6<EV,,
*
+++
!
"
październik I 2010
Kurier Kłodzki
29
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
ul. Łukasiewicza 4 • 57-300 Kłodzko • tel. 74 867 35 70 • e-mail: [email protected] klodzko. pl • www: muzeum. klodzko. pl
Historia przemysłu
ziemi kłodzkiej
W Muzeum Ziemi Kłodzkiej 17 września odbyło się spotkanie
zorganizowane z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Dolny
Śląsk 2010, obchodzonych w tym roku pod hasłem „Od pomysłu
do przemysłu”. W pierwszej części spotkania zebrani wysłuchali
wykładu historyka techniki, prezesa Zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki prof. Stanisława Januszewskiego
pt. Dziedzictwo przemysłu i techniki ziemi kłodzkiej.
W drugiej części spotkania otwarto wystawę pt. Architektura
przemysłowa w krajobrazie ziemi kłodzkiej, przygotowaną przez
Krystynę Oniszczuk-Awiżeń, w oparciu o zbiory ikonograficzne i archiwalne Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Na wystawie
zaprezentowano 30 kolorowych odbitek kart widokowych oraz
firmowych druków reklamowych w powiększeniu. Wystawę
będzie można oglądać jeszcze do połowy października.
Jeszcze raz o Chopinie
W tym szczególnym roku, z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina, zapraszamy wszystkich miłośników twórczości mistrza na kolejny
koncert słowno-muzyczny pt. Talentem
świata obywatel, w wykonaniu Elżbiety Mazur – pianistki pochodzącej
z Kłodzka, która od 1981 r. mieszka na
stałe w Wiedniu. Koncert odbędzie się 15
października 2010 r. w piątek o godz. 18.00
Ostatni koncert Tryptyku Chopinowskiego, opowiada nie tylko o wielkiej karierze
młodego polskiego artysty, lecz dotyka także jego bolączek i trudności życiowych. Tęsknota za bliskimi i za ojczyzną, nieszczęśliwa
miłość i niespełnione marzenia o małżeństwie z Marią Wodzińską, początek gruźlicy i brak możliwości przyjazdu do kraju –
to wszystko kładło się ponurym cieniem na psychikę Chopina,
który mimo odnoszonych sukcesów często popadał w depresję.
Dopiero spotkanie z George Sand i związek z nią przyniosły
samotnemu wygnańcowi życiową i uczuciową stabilizację przyczyniając się do pełnego rozkwitu jego sił twórczych.
Koncert zorganizowany został przez Państwową Szkołę
Muzyczną w Kłodzku pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Kłodzka.
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Europejskie Dni Ptaków
Dotacje
dla kłodzkiego muzeum
W wyniku aplikacji złożonej w marcu 2010 r. przez Muzeum,
w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1. Ochrona
zabytków, instytucja otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 80 000 zł. Kwota ta umożliwi
częściową realizację zadania Wykonanie sygnalizacji pożaru oraz
sygnalizacji włamania i napadu wraz z remontem ścian i sufitów
części reprezentacyjnej Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Muzeum mieści
się w zabudowaniach dawnego konwiktu jezuickiego, składającego się z pięciu połączonych kamienic wzniesionych od poł.
XVII do poł. XVIII w. oraz współczesnej przybudówki wzniesionej w latach 70. XX w. Obecnie pomieszczenia we wnętrzach
obiektu można podzielić na przestrzeń ekspozycyjną, w której
prezentowane są wystawy stałe i czasowe, część magazynową
i gabinetową oraz część reprezentacyjno-recepcyjną, w której
odbywają się główne wydarzenia kulturalne Muzeum i miasta
Kłodzka. Założenie nowoczesnych systemów zabezpieczeń jest
niezbędne dla ochrony wyjątkowo cennego kompleksu, który ze
względu na swoją funkcję i zdeponowane w nim cenne zbiory
jest szczególnie narażony na rozmaite zagrożenia.
Prowadzone prace spowodują zmiany w działalności instytucji w
drugiej połowie 2010 r. oraz pewne utrudnienia dla zwiedzających,
o których będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www. muzeum. klodzko. pl
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków po raz 16. zaprasza do wzięcia udziału w akcji liczenia ptaków, która odbędzie
się w pierwszy weekend października, 2-3 X 2010 r.
Europejskie Dni Ptaków są świętem ptaków migrujących. Jak
co roku, w pierwszą sobotę i niedzielę października, dziesiątki
tysięcy przyrodników i pasjonatów z całej Europy udadzą się do
lasów, parków, na łąki i stawy, by pożegnać skrzydlatych przyjaciół
odlatujących do ciepłych krajów.
Tegorocznym obchodom EDP patronować będzie najczęściej spotykany w całej
Europie przedstawiciel
łuszczaków: zięba . Zaobserwować ją można
zarówno we wszelkiego
typu lasach, zadrzewieniach śródpolnych, jak i w miejskich parkach oraz ogrodach. Gniazdujące w Polsce zięby w większości
odlatują na przełomie września i października, jednak coraz
częściej spotyka się osobniki zimujące w niewielkich stadkach. Samca zięby najłatwiej rozpoznać po charakterystycznym
śpiewie, który dawniej interpretowany był w swoisty sposób:
myślisz-żem-cię-na-śliw-kach-nie-widział? lub cze kaj-cze-kaj-coś-zrobiła-a-widzisz?.
W ramach Europejskich Dni Ptaków OTOP
oraz Muzeum Ziemi Kłodzkiej zapraszają
W sobotę 2 października o godz. 9. 00 na wyjazd z Dworca PKS
do Pilc. Będzie to wycieczka terenowa dla dzieci szkół podstawowych z Kłodzka. Zapisy będą prowadzone u nauczycieli przyrody
w szkołach. W trakcie wycieczki planowane jest również ognisko.
Odpłatność 5 zł od osoby.
W niedzielę 3 października o godz. 10.00 zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w penetracji terenu wzdłuż Nysy Kłodzkiej
wraz z obserwacją i liczeniem ptaków. Spotkanie przy Dworcu
PKS w Kłodzku.
Obie wycieczki będą prowadzili kłodzcy przyrodnicy Jerzy
Gara i Tomasz Gmerek.
W niedzielę 3 października o godz. 17.00 zapraszamy do Muzeum
Ziemi Kłodzkiej na prelekcję przygotowaną przez ornitologa
Tomasza Gmerka pt. Ptaki ziemi kłodzkiej. Kłodzki przyrodnik Jerzy Gara zaprezentuje w trakcie wykładu Z bocianami
po sąsiedzku sprawozdanie z liczenia bociana białego na ziemi
kłodzkiej wraz z pokazem multimedialnym.
Więcej informacji w Dziale Naukowo-Oświatowym
Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Kalendarz muzealny
październik 2010
Międzynarodowy Dzień Muzyki
1 października 2010 r. (piątek) godz. 17.00, wstęp wolny
Koncert-spektakl Fryderyk Chopin Homo Artifex zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Kłodzku.
W programie dwie miniatury teatralne Mariana Hemara Umowa
i Kosmopolita oraz fragmenty Fausta J.W. Goethego Dedykacja
i Prolog z muzyką Fryderyka Chopina.
Europejskie Dni Ptaków
2 października 2010 r. (sobota), godz. 9.00 – wycieczka terenowa
do Pilc. Wyjazd organizowany jest dla dzieci ze szkół podstawowych. Zapisy będą prowadzone u nauczycieli przyrody
w szkołach. Planowane jest również ognisko. Odpłatność 5 zł
od osoby. Zbiórka przy Dworcu PKS w Kłodzku.
3 października 2010 r. (niedziela), godz. 10.00 – zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wycieczce przyrodniczej
wzdłuż Nysy Kłodzkiej z obserwacją i liczeniem ptaków. Spotkanie
przy Dworcu PKS w Kłodzku. Obie wycieczki będą prowadzili
kłodzcy przyrodnicy Jerzy Gara i Tomasz Gmerek.
3 października 2010 r. (niedziela), godz. 17.00 – Prelekcja przygotowana przez ornitologa Tomasza Gmerka pt. Ptaki ziemi kłodzkiej.
Kłodzki przyrodnik Jerzy Gara zaprezentuje w trakcie wykładu
Z bocianami po sąsiedzku sprawozdanie z liczenia bociana białego
na ziemi kłodzkiej wraz z pokazem multimedialnym.
Dolnośląski Festiwal Nauki
7 października 2010 r. (czwartek), godz. 17.00
Spitsbergen – nie tylko lodowce
Prelekcję wraz z pokazem multimedialnym poprowadzi
prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – hydrogeolog z Politechniki Wrocławskiej, który niedawno powrócił z wyprawy
na Spitsbergen.
8 października 2010 r. (piątek), godz. 17.00
Nieznane podziemia Ziemi Kłodzkiej
Wykład dotyczący nieznanych sztolni ziemi kłodzkiej
wraz z pokazem multimedialnym, który poprowadzi geolog
dr Paweł Zagożdżon.
Koncert słowno-muzyczny
15 października 2010 r. (piątek), godz. 18. 00 Koncert słowno-muzyczny z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
pt. Talentem świata obywatel, w wykonaniu Elżbiety Mazur.
Dolnośląski Festiwal Nauki
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej
W ramach XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zapraszamy
do kłodzkiego Muzeum w czwartek 7 października o godz. 17:00 na
wykład pt. Spitsbergen – nie tylko lodowce, który wygłosi pochodzący z Lądka Zdroju prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski
– hydrogeolog pracujący na Wydziale Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Profesor Wojciech
Ciężkowski niedawno wrócił z arktycznej wyspy. Na spotkaniu
podzieli się własnymi doświadczeniami i zaprezentuje zdjęcia
wykonane podczas wyprawy. Profesor Wojciech Ciężkowski
jest darczyńcą i członkiem Rady Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Spitsbergen – ta polarna kraina kojarzona jest z mrozami
i lodowcami, a nie jest to cała prawda. W lecie „wybucha” tam na
krótko intensywne życie, które na tle majestatycznych gór i lodowców zapiera dech w piersiach działających tam polarników.
W piątek 8 października o godz. 17:00 odbędzie się następny
wykład pt. Nieznane podziemia ziemi kłodzkiej, który poprowadzi
dr Paweł Zagożdżon, geolog Wydziału Geoinżynierii Górnictwa
i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Podczas spotkania otwarta
zostanie wystawa fotograficzna. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną zdjęcia wykonywane w trakcie geologicznych
prac dokumentacyjnych od kilku lat prowadzonych w znanych
i nieznanych sztolniach ziemi kłodzkiej. Fotografie ukazują niezwykłe piękno i tajemniczość wyrobisk pochodzących zarówno
z ubiegłego wieku, jak i tych sprzed (prawdopodobnie) czterystu
lat – niesamowity klimat podziemi, rzadkie formy życia, powolny
wzrost form mineralnych… Wystawa uzupełniona będzie multimedialnym pokazem przedstawiającym inne, poza estetycznymi,
aspekty prowadzonych prac badawczych.
30 Kurier Kłodzki
październik I 2010
Reklama
Od
kwietnia
w
Kłodzku działa Salon Odchudzania i Kształtowania
Sylwetki Rolletic. Jest to
kolejny gabinet Partnerski
znanej sieci Rolletic Polska.
W gabinecie realizowany
jest program Królów, który składa się z 3 nierozerwalnie ze sobą związanych
i wzajemnie się przenikających etapów: Oczyszczanie,
Dieta, Masaż Rolletic. W
swojej pracy wykorzystuje doświadczenia zebrane
przez Gabinety Partnerskie
na przełomie ponad 10 lat.
Hasło Jedz dużo jest dość
kontrowersyjne …
Naszym klientkom proponujemy specjalistyczny program żywieniowy, który tydzień po tygodniu pokazuje,
w jaki sposób bez głodówek,
skomplikowanych przepisów i jedząc bez ograniczeń,
można zgubić zbędne kilogramy. Nam zależy na tym
żeby nasze Klientki schudły
i nauczyły się utrzymywać
wagę w normie.
Jak działa Rolletic?
Najprościej rzecz ujmując, jest to drewniany wałek
o charakterystycznej budowie. Jego specyfika i sekret
działania polega na tym, że
Jedz dużo i …. chudnij
porusza się on z określoną
prędkością dostosowaną do
przepływu limfy w ludzkim
organizmie. Masaż Rolletic
angażuje wszystkie ważniejsze grupy mięśni i w idealny
sposób wspomaga przemianę tłuszczów. Bezpośredni
wpływ Rolleticu na okre-
ślone partie ciała powoduje
poprawienie stanu i działania
wszystkich masowanych komórek skórnych. Sama skóra staje się jędrna i bardziej
elastyczna. Już po kilku masażach sylwetka wyszczupla
się a cellulit zmniejsza.
Czy efekt masażu jest
trwały?
Skuteczność leczenia poprzez Rolletic jest trwała,
ponieważ urządzenie nie
usuwa wody z organizmu
lecz rozbija tkankę tłuszczowa i pracuje nad komórkami
tłuszczowymi.
Czy masaż jest
bezpieczny?
Metoda działania jest bezpieczna i nie powoduje skutków ubocznych. Rolletic jest
jedynym na polskim rynku
urządzeniem, które utrzymało certyfikat Urządzenia Medycznego I klasy.
Do kogo skierowana jest
oferta Gabinetu?
Salon
Odchudzania
i
Kształtowania Sylwetki Rolletic to miejsce dla osób które
chcą zrzucić kilka lub kilkanaście kilogramów, dla osób
które chcą się pozbyć cellulitu lub po prostu ujędrnić ciało. Razem jest łatwiej o mo-
bilizację, wsparcie i wymianę
doświadczeń. Wspólne odchudzanie z innymi klientkami spotykanymi w Gabinecie
jest łatwiejsze i przyjemne.
Zapraszamy
WSZYSTKICH
do SalonU Odchudzania
i Kształtowania Sylwetki
Rolletic - mamy dla Was
w prezencie pierwszą
wiyztę GRATIS.
www.rolletic.klodzko.pl
„HYDRO-BUD” INSTALATORSTWO SANITARNE
Kłodzko, ul. Tetmajera 10/6
Tel. kom. 0 692 347 525
Wykonujemy montaż: kolektorów słonecznych, kominków
z płaszczem wodnym, ogrzewania podłogowego, inst. kotłowni,
inst. wodno-kanalizacyjnej, przyd. oczyszczalni ścieków,
inst. gazowych, realizujemy roboty wykończeniowe
PRZEWIJANIE SILNIKÓW
NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI
Daniel Ciupider
57-300 Kłodzko, ul. Targowa 6
Tel. 74/ 867 81 72, 502 122 220
FOTELE SAMOCHODOWE
AKCESORIA
ŁÓŻECZKA
ZABAWKI
WÓZKI
ODZIEŻ
Restauracja SARA to:
Polanica Zdrój
ul. Sikorskiego 13
tel.: 662 168 423
www.HotelSara.pl
• Wesela od 99 zł
• Komunie od 29 zł
• Przyjęcia od 49 zł
• Obiady od 15 zł
ZADZWOŃ, ZAMÓW. Czekamy Na Ciebie.
Kłodzko
ul. Wyspiańskiego 1
(koło ronda)
tel. 74 / 865 88 32
październik I 2010
Kurier Kłodzki
31
TRÓJBÓJ KŁODZKI
Rozwiązania wszystkich łamigłówek prosimy nadsyłać na adres: Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, pl. Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko do 15.10.2010. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Nagrody za prawidłowo rozwiązane
łamigłówki w poprzedniej edycji otrzymują: Barbara Woźniak (Kłodzko), Zofia Bielecka
Dubletka
(Kłodzko), Bogusława Buba (Kłodzko).
Reklama
Sudoku
Do diagramu należy wpisać dośrodkowo wyrazy o podanych znaczeniach. Litery w zaznaczonych polach, czytane kolejno, utworzą ostateczne rozwiązanie.
1) urządzenie imitujące działanie (czasem nawet wygląd) człowieka, odznaczające się określonym
stopniem automatyzacji, 2) przybranie przypinane na piersiach do sukni lub męskiej koszuli, 3) kula
ziemska, 4) np. tulipan, 5) przepuszcza popiół, 6) nakład pieniężny na określony cel, 7) słowa do utworu
muzycznego, 8) konkurencja w tenisie, ping-pongu lub badmintonie, w której parę sportową tworzą
osoby płci odmiennej; gra mieszana, 9) metalowy języczek uruchamiający mechanizm broni palnej w
celu oddania strzału, 10) dramat Goethego, przedstawia uczonego, który zawiera pakt z Mefistofelesem, aby zgłębić prawa natury i odzyskać młodość, 11) śmiałość granicząca z bezczelnością, 12) siła
rozpędu, rozmachu, 13) dźwięk bata, 14) taniec młodzieżowy szalenie modny w latach 1961-63, jego
wielkim popularyzatorem był murzyński piosenkarz Chubby Checker, 15) najwyżej położony punkt na
niebie, 16) urzędowe (zwłaszcza pisemne) ponaglenie.
Rozwiązanie tej łamigłówki matematycznej rodem z Japonii polega na wypełnieniu diagramu o wielkości 9x9 kratek, podzielonego na 9 części w taki sposób, aby w każdym wierszu, każdej kolumnie i
każdym z 9 elementów znalazły się – bez powtórzenia – wszystkie cyfry od 1 do 9. Rozwiązywanie
sudoku nie wymaga bycia orłem z matematyki, wystarczy odrobina cierpliwości i umiejętności logicznego myślenia, aby po kolei zapełniać kratki cyframi.
Zabawa ta ma jedno prawidłowe rozwiązanie!
W rozwiązaniu prosimy podać, jakie cyfry powinny się znaleźć w prawym górnym i lewym dolnym
rogu diagramu.
32
październik I 2010
Kurier Kłodzki
Reklama
SKLEP ODZIEŻOWY
FHU JULKA
„CIUSZEK”
KŁODZKO, ul.Witosa 18
Art. dziecięce i niemowlęce
(obok NARZĘDZIAKA)
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
ODZIEŻ UŻYWANA
Z IMPORTU
czynne pon.-pt. 9 – 18
sob. 900 – 1400
30
• BLUZY• BLUZKI
• FIRANY• KURTKI
• POŚCIEL• SPODNIE
• KOSZULE • GARSONKI
• ATRAKCYJNE CENY
• SZEROKI ASORTYMENT
• DOSTAWA TOWARU
W KAŻDY WTOREK I PIĄTEK
• UDZIELAMY RABATY PRZY
WIĘKSZYCH ZAKUPACH
00
Kłodzko, ul. Lutycka 6 (Ip nad agencją PKO)
tel. 609 400 835
Pizzeria Daria
Zapraszamy w godzinach:
Kłodzko, Pl. Chrobrego 6
tel. 74/ 867 00 18
od 1000 do 2200
MINIMALNY KOSZT ZAMÓWIENIA NA TERENIE MIASTA - 10 ZŁ
DOWOZIMY NASZE PRODUKTY DO MIEJSC ODDALONYCH O 10 KM OD NASZEJ PIZZERII PRZY ZAMÓWIENIU MIN. 40 ZŁ
PLUS 7 ZŁ KOSZT TRANSPORTU
TOJA-DOM
•
•
•
•
DRZWI
OKNA
PANELE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
CERACOL
•
•
•
•
PŁYTKI
WANNY
KABINY
ARMATURA
SANITARNA
SALON ŁAZIENEK
2
700 m
MONTAŻ – TRANSPORT – PROJEKT
UKŁADANIE PŁYTEK
tel. 74/865 30 32
tel. 74/865 31 01
Kłodzko, ul. Zajęcza 4
(teren Urzędu Celnego i byłego KPB)

Podobne dokumenty