wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka

Komentarze

Transkrypt

wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka
Od dnia ……………………………… wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu
mojego dziecka …………………………………………………………………………………… i biorę za nie
w tym czasie pełna odpowiedzialność.
…………………………………………………………………
[data; czytelny podpis]
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Od dnia ……………………………… wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu
mojego dziecka …………………………………………………………………………………… i biorę za nie
w tym czasie pełna odpowiedzialność.
…………………………………………………………………
[data; czytelny podpis]
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Od dnia ……………………………… wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu
mojego dziecka …………………………………………………………………………………… i biorę za nie
w tym czasie pełna odpowiedzialność.
…………………………………………………………………
[data; czytelny podpis]

Podobne dokumenty