primar primar

Komentarze

Transkrypt

primar primar
primar
primar
foráis sa bhunscolaíocht
foráis sa bhunscolaíocht
developments
developments
INFORMACJE DLA RODZICÓW
INFORMACJE DLA RODZICÓW
3: Rozmawianie o problemach matematycznych z użyciem słów i
liczb
Ważnym jest, by skupić uwagę dziecka
na myśleniu i rozwiązywaniu problemów
matematycznych, a nie na szukaniu
właściwej odpowiedzi. Możesz to robić
odpowiednio ‘namawiając dziecko w
kierunku rozwiązania problemu. Chwal
dziecko za to, że próbuje rozwiązać
dany problem matematyczny i że o nim
rozmawia.
Wiele dzieci czasami ma problem
z zadaniami z treścią, zwłaszcza
na początku. Muszą być w stanie
przeczytać zadanie, zidentyfikować,
jaką matematykę mają rozwiązać,
oszacować jaka może być rozsądna
odpowiedź oraz rozwiązać problem.
Pracując z dzieckiem możesz pomóc
mu zadając dobre pytania. Są to te
same sposoby ‘namawiania’ dziecka co
wspomniane wcześniej.
O co Cię
proszą?
Na czym, Twoim
zdaniem, polega
problem?
Czy są jakieś
słowa których nie
rozumiesz?
Jaka, Twoim
zdaniem, może
być odpowiedź?
Zachęcaj dziecko by szacowało
odpowiedzi w głowie. Pomoże mu to
przewidzieć, jaka może być poprawna
odpowiedź. My dorośli tak postępujemy
w życiu. Przygotowałam 19 bułek
rodzynkowych i 24 zwykłe bułki. To mniej
więcej 20+24, czyli około 44.
W pierwszej i drugiej klasie dzieci
zaczną używać różnych sposobów
na dodawanie i odejmowanie w
głowie. Nazywamy je strategiami.
Być może dziecko będzie musiało
używać palców, numerowanych linii
lub kwadratu dzielonego na 100
części by łatwiej mu się liczyło. Możesz
pomóc dziecku znaleźć sposób na
szybszą pracę z liczbami. Podaj serię
liczb i poproś dziecko, by szybko i w
ciszy je policzyło, na przykład 2+5+9.
Jaka jest odpowiedź? Dodając dwie
cyfry, zachęć dziecko by zaczęło od
większej z nich. Na przykład, jeżeli
próbuje obliczyć sumę działania 5+17,
zasugeruj, by zaczęło od 17 i dodało
pozostałe liczby.
Obejrzyj film Pomoc w zadaniu
domowym gdzie możesz zobaczyć
dzieci, które używają różnych strategii
na dodawanie.
W celu uzyskania dodatkowych
informacji, w tym nagrań wideo,
zapraszamy na
www.ncca.ie/primaryparents.
 Rodzice  Szkoła podstawowa  Pierwsza i druga klasa
Jak pomagać DRUGOKLASISTOM w nauce matematyki
Będąc w drugiej klasie, dzieci mają
wiele pytań związanych z życiem
codziennym. Chcą wiedzieć, ile coś
kosztuje, ile coś waży, jak daleko
jest do domu babci, pytają również o
wszystkie te interesujące fakty, np. o
największego dinozaura, najmniejszego
owada, czy najwyższy budynek.
Możesz zapraszać twoje dziecko
by pomagało w ważnych pracach,
takich jak na przykład obserwowanie
cen paliw na stacji benzynowej.
Która stacja benzynowa oferuje
najtańsze paliwo? Jeżeli macie
zwierzątko domowe, poproś dziecko,
żeby zmierzyło i zważyło, ile ono je.
Rozmawiajcie o meczach. Twoja
drużyna GAA zdobyła 3 bramki
(bramka jest warta 3 punkty) i dwa
punkty, a drużyna przeciwna zdobyła 2
bramki i 12 punktów. Kto wygrał mecz i
jaką przewagą punktową?
Kiedy jesteś w ogrodzie lub
w parku, używaj stopera w
telefonie by mierzyć czas
biegu. Czy potrafisz biegać
szybciej niż miesiąc temu?
Czy możesz odbijać piłkę
przez minutę więcej razy, niż
ostatnio?
NCCA, 24 Merrion Square, Dublin 2
T +353 1 661 7177
F +353 1 661 7180
E [email protected]
W www.ncca.ie
O tym arkuszu wskazówek
Arkusz wskazówek został podzielony na
3 części.
1:Czego dziecko uczy się w szkole
część ta informuje Was o zagadnieniach
matematycznych, które dziecko pozna
w trakcie zajęć z matematyki w drugiej
klasie szkoły podstawowej zgodnie z
programem nauczania matematyki dla
szkół podstawowych.
2:Jak dziecko uczy się w domu
to część poświęcona poradom,
jak możecie pomagać dzieciom w
nauce matematyki. Możecie obejrzeć
krótkie filmy z dodatkowymi poradami
odwiedzając sekcję dla rodziców na
stronie internetowej NCCA:
www.ncca.ie/primaryparents.
3:Rozmawianie o problemach
matematycznych
Sekcja ta dotyczy tego, jak możesz
pomóc dziecku w problemach
matematycznych, używając zarówno
słów jak i liczb.
y
Film
o
e
id
w
Więcej pomysłów znajdziecie
Państwo w arkuszach
wskazówek i nagraniach wideo
dla pierwszo - i trzecioklasistów.
primar
primar
foráis sa bhunscolaíocht
foráis sa bhunscolaíocht
developments
developments
INFORMACJE DLA RODZICÓW
INFORMACJE DLA RODZICÓW
1: Czego dziecko uczy się w szkole
Poniżej wymieniono niektóre
zagadnienia matematyczne, które
dziecko pozna uczęszczając do klasy
drugiej szkoły podstawowej.
• Pisanie i odczytywanie liczb
z przedziału od 0 do 200. Pytaj
dziecko: Jaka liczba następuje po
36? A przed 129?
• Rozumienie wartości liczb, na
przykład 4 w 54 oznacza 4 jedności,
3 w 30 oznacza 3 dziesiątki, a 1 w
126 oznacza 1 setkę.
• Dziecko będzie rozumiało tabelę
dodawania do 20, na przykład
7+8=15, 9+9=18.
• Szacowanie odpowiedzi do działań
dodawania przez szacowanie mniej
więcej, na przykład 42+29. Jako
że 42 jest zbliżone do 40 a 29 do
30, dodając 40 i 30 otrzymamy
odpowiedź zbliżoną do poprawnej.
• Dodawanie i odejmowanie cyfr z
sumą bądź różnicą mniejszą niż
100. Dziecko nauczy się również
dodawać 10 lub wiele dziesiątek do
liczby, na przykład 36+10=46, 36+20
(2 dziesiątki)=56.
• Nazywanie lub ponowne
grupowanie liczb.
Dziecko nauczy się nazywać liczby
wykonując działanie odejmowania,
na przykład odejmując 34
-19
Odwiedź naszą stronę internetową
www.ncca.ie/primaryparents
i zobacz film na ten temat.
2: Jak dziecko uczy się w domu
Dziecko nauczy się również:
•identyfikować połówki i ćwiartki
przedmiotów i grup rzeczy.
•podawać kolejną liczbę w sekwencji,
na przykład 3, 5, 7, 9 _, _, jaka będzie
kolejna liczba?
• identyfikować kształty takie jak
kwadrat, prostokąt, trójkąt, okrąg,
półokrąg (2-D lub figury płaskie),
sześcian, prostopadłościan, walec,
kula i stożek (3-D lub figury, które nie
są płaskie).
sześcian prostopadłościan
walec
kula
stożek
•mierzyć długości używając
metrów i centymetrów; ważyć
przedmioty używając kilogramów,
pół kilogramów i ćwierć kilogramów;
mierzyć płyny używając litrów, pół
litrów i ćwierć litrów.
• odczytywać czas w jednostkach
godzinnych, półgodzinnych
i ćwierćgodzinnych i używać
kalendarza do odnajdywania
ważnych dat.
•rozpoznawać, wymieniać i używać
pieniędzy do €2. Dziecko powinno
być w stanie wymieniać pieniądze
na inne monety o tej samej wartości,
na przykład €1 na dwie monety
pięćdziesięciocentowe, lub pięć
monet dziesięciocentowych na jedną
monetę pięćdziesięciocentową.
Dziecko uczy się tabel dodawania do 20
Ważnym jest, żeby dzieci przypominały
sobie niektóre fakty szybko, albo żeby
wiedziały co robić, jeżeli utkną szukając
odpowiedzi, na przykład, jeżeli dziecko
nie zna odpowiedzi na pytanie, ile to
jest 3+6, spróbuj zapytać je, ile to jest
6+3. Tabelki odejmowania również są
ważne. Na przykład wiedząc, że 3+6=9 i
6+3=9, Twoje dziecko powinno również
rozumieć, iż 9-6=3 i 9-3=6. Są to tak
zwane cztery fakty.
3+6=96+3=9
9-3=69-6=3
Identyfikowanie, wymienianie i
używanie monet
Poproś dziecko, by dodawało monety
w Twoim portfelu, lub by policzyło,
jaką resztę otrzymacie kupując rzeczy:
W kieszeni mam €1.70. Jaka jest
najmniejsza ilość monet, które mogę
mieć? Dojeżdżamy do bramek na
autostradzie. Opłata za przejazd wynosi
€2.40. Czy możesz przygotować dla
mnie taką ilość pieniędzy?
Ułamki
Zaproś dziecko, by razem z Tobą
przecięło jabłko na ćwiartki, lub by
podzieliło tabliczkę czekolady na pół.
Grając z dzieckiem w grę planszową,
poproś je by podzieliło pionki równo
pomiędzy dwóch lub czterech graczy.
Ćwiczenia na mierzenie
Zapytaj kto jest najniższy / najwyższy w
naszym domu? Mniej więcej jak długi
jest nasz ogród? Przygotuj papierowy
samolocik i przetestuj, jak daleko
potrafi dolecieć. Zmierz odległość
w metrach i centymetrach używając
taśmy mierniczej. Zachęć dziecko, by
sprawdziło wagę przedmiotów w szafce.
Ile gramów jest w kilogramie (1000)?
Jeżeli 500 gram to pół kilograma. Ile
tych paczek równałoby się wadze 1
kilograma? Jeżeli kilogram kosztuje
€2, ile będą kosztować 4 kilogramy?
Obejrzyj pojemniki, które masz w domu.
Które butelki mają pojemość 1 litra?
Pół litra? Ćwierć litra?
Odczytujcie godziny i używajcie
kalendarza
Poproś dziecko, by odszukało w
kalendarzu daty urodzin członków
Waszej rodziny. Zapytaj je, by obliczyło,
ile tygodni lub dni pozostało do wakacji
lub do urodzin dziadka. Poproś, by
dziecko zaznaczyło zajęcia z pływania
odbywające się we wtorki. Ile zajęć
z pływania jest w miesiącu? W jakie
dni masz pływanie? Dziecko może
również sprawdzić daty przydatności do
spożycia różnych produktów
żywieniowych i ustalić, ile dni
awy
pozostało do upływu tej daty.
Zab