Broszura o przedsiebiorstwie

Komentarze

Transkrypt

Broszura o przedsiebiorstwie
Nowa definicja efektywności energetycznej
Firma Schwank
02
Schwank – ogrzewanie
obiektów przemysłowych
Ponad 70 lat temu Günther Schwank, założyciel
naszej firmy, wynalazł pierwszy ceramiczny gazowy
promiennik podczerwieni. Od tego czasu nasza
działalność koncentruje się na dostarczaniu ciepła,
które zawsze jest warunkiem komfortu cieplnego.
Ale to nie wszystko: nasi klienci wymagają od nas
nowoczesnych i niezawodnych, energooszczędnych
rozwiązań opartych na profesjonalnej i dostosowanej do potrzeb obsłudze klienta.
Dzięki naszemu doświadczeniu, zaawansowanym
technologiom produktu, jak również wysokim wymaganiom jakościowym jesteśmy największym na
świecie producentem promienników i tym samym
liderem na rynku ogrzewania za pomocą gazowych
promienników podczerwieni. Ponad 2 miliony promienników dostarczonych do naszych zadowolonych
klientów w ponad 40 krajach mówi samo za siebie.
Wśród naszych klientów znajdują się średnie i małe
firmy, jak również renomowane koncerny międzynarodowe, o czym mogą się Państwo przekonać,
zapoznając się z naszymi referencjami.
To wszystko stanowi dowód na to, że spełniamy
pokładane w nas zaufanie. A ponieważ zaufanie
wiele dla nas znaczy, naszym ciągłym celem jest
wyprzedzanie oczekiwań naszych klientów.
Prof. e.h. (RUS) Bernd H. Schwank
Oliver Schwank
03
Dyrektorzy zarządzający firmy Schwank GmbH
Prof. Bernd Schwank i Oliver Schwank
04
W centrum uwagi: pierwsza generacja promienników w
centrum handlowym w Hamburgu.
Patent, który
ukształtował historię
Od wizjonera do lidera na rynku
Sukces grupy Schwank ma swój początek w 1933
roku. Młody inżynier Günther Schwank pracował
wówczas nad urządzeniami gazowymi w aspekcie
zwiększenia ich sprawności spalania. Krótko potem
wpadł na genialny pomysł: stworzył pierwszy promiennik podczerwieni z płytkami ceramicznymi
i opatentował go w roku 1938. Obecnie Grupa
Schwank prowadzi produkcję urządzeń w trzech
miejscach na świecie i posiada dwa centra rozwoju
produktów, jest przy tym obecna na ponad 40
rynkach, z których 14 jest obsługiwanych przez
niezależne oddziały firmy Schwank.
Standard w przemyśle
Aby trwale odgrywać wiodącą rolę na rynku, musimy
zawsze być o jeden krok do przodu. Dlatego właśnie
firma Schwank wyznacza standardy w zakresie
sprawności radiacyjnej, różnorodności produktów,
rozwoju technologii, serwisu i aspektów międzynarodowych. Stale dążymy do poprawy tych parametrów, ponieważ naszym celem jest wyprzedzanie
oczekiwań klientów także w przyszłości.
inż. Günther Schwank
ok. 1934 – wynalazca gazowego promiennika
podczerwieni; założyciel Grupy Schwank
05
Przekazanie nagrody „Großer Preis Mittelstands” [Duża nagroda dla średnich
przedsiębiorstw] zarządowi firmy Schwank.
W ponad 40 krajach na świecie: wysoka jakość
i ekonomiczność zawsze jest w cenie.
Pozytywna energia w
systemach grzewczych
Zawsze efektywne działanie
Innowacyjne procesy technologiczne i najwyższe
wymogi jakościowe wymagają pełnego zaangażowania i współpracy, począwszy od produkcji,
poprzez kontrolę jakości aż po sprzedaż i serwis.
Ponad 380 pełnych zaangażowania
pracowników na całym świecie
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji na
całym świecie jako wysoko zmotywowany i dobrze
zgrany zespół. Nie ma znaczenia, czy rozmawiamy
w fazie projektu, realizacji czy montażu Państwa
systemu grzewczego. Udzielimy Państwu porad
zgodnie z najnowszym stanem nauki i techniki. Nie
tylko nasi inżynierowie uczestniczą w regularnych
szkoleniach. Wszyscy nasi pracownicy czują się
zobligowani do poszerzania swojej wiedzy w dziedzinie techniki grzewczej.
Długofalowe działania i udział
w kształtowaniu świata
Nasi pracownicy są członkami różnych gremiów i
zespołów roboczych, w których wykorzystują swoją
wiedzę przy tworzeniu norm unijnych i dyrektyw.
Celem tych działań jest tworzenie najbardziej wydajnych systemów ogrzewania obiektów na świecie.
06
Wykorzystując wiedzę i doświadczenie:
personel działu sprzedaży firmy Schwank w akcji.
Pozytywna energia w codziennym zastosowaniu: pracownice linii produkującej płytki
ceramiczne w firmie Schwank.
07
Przy oddawaniu urządzenia do użytku
najważniejszym kryterium jest jakość.
08
Dipl.- Ing. Torsten Kallweit: Analizy inżynierskie
nowej rodziny płytek ceraSchwank.
Innowacja – siła
napędowa efektywności
Momenty przełomowe, które zmieniają świat
Firma Schwank jest wymieniana w przemyśle jako
pionier innowacyjności. Firma ma na swoim koncie
40 opatentowanych rozwiązań na świecie, które wyznaczają standardy w wydajności i niskiej emisji CO2.
Nasze dwa centra rozwoju w Niemczech i w Stanach
Zjednoczonych stale pracują nad ciągłą poprawą
parametrów urządzeń.
Efektem są przełomowe rozwiązania technologiczne.
Na przykład opatentowana komora mieszania delta,
opatentowany palnik ceramiczny, modulacja zmiennej
mocy promiennika, czy pierwszy system odzysku
energii dla promienników rurowych.
Dipl.-Ing. Konrad Weber
Kierownik Działu Rozwoju Grupy Schwank
09
Dzięki ciągłemu rozwojowi płytki ceramiczne
stanowią synonim ekonomiczności.
W wyniku szeregu kompleksowych symulacji najnowsza
konstrukcja Whisper-Jet została zoptymalizowana w
zakresie parametrów przepływowych.
Nasze podstawowe
wartości
Najwyższa jakość od wiodącego producenta
Jest to odzwierciedlenie naszego dążenia do produkowania wysoko zaawansowanych technologicznie
urządzeń właśnie w Niemczech. Ekonomiczność,
wydajność, zaawansowana technologia – te pojęcia
wyrażone są w każdym produkcie Schwank.
Promienniki ceramiczne i rurowe Schwank osiągają
współczynnik sprawności radiacyjnej na poziomie
znacznie wyższym niż standardowe urządzenia na
rynku. Wysoka sprawność radiacyjna jest najlepszym
dowodem na wydajność produktu. Ekonomiczna eksploatacja oznacza bowiem odczuwalne oszczędności.
To powód, dla którego koszt zakupu systemów grzewczych firmy Schwank zostanie szybko zwrócony.
Nagrodzone innowacje
Tym, co najlepiej podkreśla stały rozwój firmy i produktów są nagrody i wyróżnienia, jakie firma Schwank
otrzymała w ciągu ostatnich lat. Potwierdzają one najwyższą jakość, dążenia innowacyjne i wysoką efektywność energetyczną technologii stosowanych przez
firmę Schwank, która w ten sposób wyznacza standardy
w tej branży przemysłu. Wyniki badań rynkowych
potwierdzają naszą wiodąca role. To utwierdza naszych
klientów w przekonaniu, że podjęli słuszną decyzję.
Uta Lange
Dział Marketingu i Komunikacji Przedsiębiorstwa
z opatentowaną płytką ceramiczną z 1938
10
Liczne nagrody za wybitne osiągnięcia w zakresie
ekonomiczności i wiodącej roli na rynku.
‘Die Welt’ i ‘Handelsblatt’ pozycjonują firmę
Schwank na liście 100 najlepszych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech.
11
‘Manager Magazin’ zalicza firmę
Schwank do najważniejszych
liderów w Niemczech.
Fundacja im. Oskara Patzelta
uhonorowała firmę Schwank
nagrodą ‘Großer Preis’.
12
Podczerwień: ciepło, które
poczujesz natychmiast
Jak podczas kąpieli słonecznej na lodowcu
Zasady działania promienników Schwank są proste
i zaczerpnięte z natury. Nawet jeśli temperatura
powietrza spada poniżej zera, odczuwamy ciepło
dzięki słońcu. Dzieje się tak dzięki pochodzącemu
ze słońca promieniowaniu cieplnemu, prawidłowo
zwanemu promieniowaniem podczerwonym. Tam,
gdzie dotrą promienie podczerwone, przekształcane
są one w ciepło - na przykład na naszej skórze.
Promienniki Schwank wykorzystują to samo naturalne zjawisko do ogrzewania obiektów w energooszczędny sposób. Jedyna różnica polega na
wytwarzaniu ciepła dokładnie w miejscu, w którym
jest ono potrzebne – bezpośrednio w miejscu pracy.
Dzięki systemowi hybridSchwank można
zaoszczędzić jeszcze więcej energii.
hybridSchwank potrafi wychwycić najdrobniejsze cząsteczki ciepła i wykorzystać je do
ogrzewania obiektu lub wody. Nawet słońce tego
nie potrafi. Naszym zdaniem to jest właśnie
technologia przyszłości – w dodatku ekologiczna.
13
01 Ogrzewanie przemysłowe
03 Wymiennik ciepła
05 System zarzą dzania budyn kiem BMS
02 Sterowanie
04 Ogrzewanie biur
14
01
Ogrzewanie przemysłowe – promienniki Schwank
były wielokrotnie nagradzane m.in. za ponadprzeciętną
ekonomiczność oraz rozwiązania przyjazne środowisku.
03
Wymiennik ciepła – ciepło ze spalin wylatujących
z promienników jest odzyskiwane i przekazywane
do zasobnika np. w celu ogrzewania biur.
02
Sterowanie – inteligentne sterowanie i zarządzanie
ogrzewaniem obiektów pozwala zoptymalizować czas
pracy poszczególnych stref grzewczych. Dzięki temu
czas nagrzewania obiektu jest zredukowany do minimum.
04
Ogrzewanie biur – przekazane do zasobnika ciepło
odpadowe z ogrzewania obiektu jest wykorzystywane
do ogrzewania powierzchni biurowych. Ponadto
może być użyte do podgrzania wody użytkowej.
Większe korzyści dzięki
zielonej technologii
Firma Schwank chroni środowisko
06 Zdalny dostęp
Świadomość ekologiczna staje się coraz bardziej
istotna, a jej znaczenie znacznie wzrosło w debacie
publicznej w ciągu ostatnich dekad. Poprzez wprowadzanie stosownych regulacji EnEv [Regulacje
dotyczące energii] i EEWarmeG [Normy w zakresie
energii odnawialnych] ustawodawca wyznaczył
surowe kryteria. Ogrzewanie przemysłowe firmy
Schwank wykracza poza te kryteria i wymogi.
Schwank od dawna stosuje już systemy, które pozwalają chronić zasoby i redukować emisję CO2.
Od ponad 15 lat posiadamy doświadczenie w
technologiach odzysku energii, jak np. system
hybridSchwank, który pozwala uzyskać
maksymalną sprawność cieplną na poziomie
108%. Dzięki temu chronimy środowisko i
oszczędzamy energię.
A poza tym
Jako członek różnych zrzeszeń, jak DGNB [Niemieckie Stowarzyszenie Trwałego Budownictwa] i US
Green Building Council, Schwank stale współpracuje
w zakresie nowych przyszłościowych rozwiązań,
służących do ogrzewania obiektów przemysłowych
i logistycznych. Klika projektów zdobyło złote
certyfikaty dzięki zastosowaniu rozwiązań grzewczych firmy Schwank.
Green Building –
Zielony Budynek
System odzysku energii,
monitorowany przez
system zarządzania
budynkiem.
05
System zarządzania budynkiem BMS – sterowanie i zarządzanie budynkiem może odbywać się przez Internet w biurze
lub z odległości tysięcy kilometrów od obiektu. Możliwe jest
także zintegrowanie z istniejącymi systemami zarządzania.
06
Zdalny dostęp – przy użyciu telefonu komórkowego można
sprawdzić dane, a także w prosty sposób obsługiwać system.
15
Inteligentne ciepło –
wydajne i ekonomiczne
Przyszłość systemów zarządzania budynkiem
Nowoczesne technologie zarządzania budynkiem
łączą w trwały i niezawodny sposób oszczędne
systemy grzewcze firmy Schwank z innymi systemami w budynku. Dzięki temu można zarządzać
systemami grzewczymi firmy Schwank w jeszcze
bardziej ekonomiczny i efektywny sposób.
Optymalizacja włączania i wyłączania, jak również
sterowanie modulowane realizowane jest w sposób
automatyczny. Dodatkowo odpowiednie i odpowiedzialne zarządzanie oświetleniem, ciepłem resztkowym, chłodzeniem, ochroną przeciwpożarową oraz
innymi istotnymi zasobami umożliwia znaczące
obniżenie zużycia energii przez budynek.
System zarządzania budynkiem firmy Schwank
[GLT] umożliwia centralne sterowanie różnymi
obiektami i budynkami, ich kontrolowanie i
monitorowanie. Z dowolnego miejsca.
16
To całkiem proste: strefy temperatur i rozkład temperatur
w poszczególnych obiektach mogą być indywidualnie
zaprogramowane i odczytywane.
Całkowita elastyczność: kontrola zużycia i wprowadzenie ustawień dla poszczególnych wartości
grzewczych możliwe jest zarówno z biura jak i
z dowolnego miejsca na świecie.
17
ThermoControl Plus M z logistycznym modułem
autoadaptacji: system grzewczy może być tylko
tak efektywny, jak jego układ sterowania.
18
Rozbudowana sieć serwisowa dla naszych klientów:
serwis Schwank wyznacza standardy w branży.
Jaka marka,
taki serwis
Różnicę widać w serwisie
Na jednym nie oszczędzamy: na sieci serwisowej Schwank. Dlatego znajdujemy się wszędzie
tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Nasza marka
warta jest bowiem tyle, ile serwis, który oferujemy.
Dla naszych klientów oznacza to dodatkową
wartość. Rozmieszczone na całym świecie oddziały firmy Schwank są do dyspozycji klientów
przez 24 godziny na dobę.
Na miejscu i na czas
Nasza gęsta sieć serwisowa składająca się z
naszych pracowników, specjalistów w dziedzinie
ogrzewania oraz autoryzowanych fachowców,
jest w każdej chwili do dyspozycji klientów w
zakresie wsparcia i porad związanych z instalacją,
konserwacją i naprawami.
Naszą satysfakcją jest bowiem zadowolenie
naszego klienta.
19
Wszystkie prace serwisowe wykonywane są
zgodnie z obowiązującymi w danym kraju
przepisami i normami. W ten sposób gwarantujemy klientowi bezpieczeństwo.
Instalacja, konserwacja, naprawy, serwis: 24-godzinny
serwis dla naszych klientów. Wszystko z jednego źródła.
Zastosowanie w zakładach produkcyjnych
Około 150.000 zadowolonych klientów stosuje
rozwiązania firmy Schwank w przemyśle i logistyce.
Oszczędność energii do 50% w porównaniu z tradycyjnymi systemami nie jest niczym niezwykłym.
20
Przykładowo firma BMW była w stanie zaoszczędzić
47% energii w zakładzie produkującym Mini Coopera,
a armia amerykańska aż 71% w jednej ze swoich baz.
Systemy Schwank są stosowane na świecie przez
wiodących producentów stali, jak ArcelorMittal,
ThyssenKrupp, Tata Steel i wiele innych. Służą one
zarówno do ekonomicznego ogrzewania obszarów
produkcyjnych, jak i do ochrony przed korozją
powstałą w wyniku procesu kondensacji w magazynach stali. Dzięki zastosowaniu systemów promiennikowych Schwank możliwe jest kontrolowanie
wilgotności względnej powietrza i tym samym
zapobieganie korozji na powierzchni metalu.
Zastosowanie w logistyce
Ponad 10 milionów m2 ogrzewanych powierzchni.
Dzięki unikalnej koncepcji opracowanej w ramach
współpracy z klientami i uczelniami nasi klienci
22
oszczędzają energię równocześnie z redukcją
emisji CO2. Efekt – oszczędności rzędu 20% – 45%
w porównaniu do konwencjonalnych systemów.
Zastosowanie w obiektach kolejowych
Wiele znanych przedsiębiorstw kolejowych w
Europie, Rosji i Ameryce Północnej polega na
marce Schwank. Nasze systemy są stosowane
głównie w hangarach remontowych i zajezdniach.
Niskie zapotrzebowanie energetyczne oraz szybki
czas reakcji to uzasadnione motywy przy podejmowaniu decyzji o zakupie przez przedsiębiorstwa
kolejowe.
Zastosowanie w obiektach wojskowych
Siły zbrojne na całym świecie, jak te w USA, Niemczech, Chinach, Kanadzie i Rosji, stawiają na
niezawodne systemy grzewcze. W wyniku kompleksowych testów oraz charakterystyk oparów paliw i
bardzo wysokiej sprawności urządzeń systemy
24
Schwank znajdują zastosowanie w obiektach o
wysokich wymaganiach technologicznych.
Również helikopter amerykańskiego prezydenta
Marine 1 jest ogrzewany za pośrednictwem
systemu grzewczego „Made in Germany“.
Zastosowanie w obiektach sportowych
Stadion Realu Madryt, jak i 20 innych stadionów
stawia na ogrzewanie dla swoich kibiców. Koszt
tego komfortu to tylko 0,04 € na osobę podczas
meczu, a to jest inwestycja, która się opłaca.
Potwierdzają to zarówno kluby, jak i kibice.
Naszym celem jest wykraczanie
poza oczekiwania klientów
Nasz klucz do sukcesu
Podstawę naszego sukcesu stanowią nasi klienci
i jesteśmy tego świadomi. Nie bez znaczenia jest
fakt, że jako firma, która sama rozwija i wytwarza
swoje produkty, jesteśmy w stanie spełnić
oczekiwania naszych klientów związane z ponadprzeciętną wydajnością, jakością i serwisem. Zresztą,
ponad 98% naszych klientów poleciłoby nas innym.
26
[od lewej do prawej]
Wolf-Christian Heyneberg
Robert Hennig
Dyrektor Zakładu, Welger Maschinenfabrik GmbH
Inżynier Projektu, Urbana Agimus Contracting GmbH
Dr. Ralf Utermöhlen
Peter Steininger
Dyrektor zarządzający, Urbana Agimus Contracting GmbH
Kierownik projektu, Schwank GmbH
Wydajność, jakość i wsparcie klientów
Dzięki temu, że działamy jako firma międzynarodowa, bardzo często towarzyszymy
naszym klientom na całym świecie.
I tak firma Siemens zaufała naszym rozwiązaniom
w Niemczech, USA, Francji oraz Chinach i opiera
się na naszym wsparciu na miejscu.
27
Oddziały firmy Schwank
USA
Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way
Waynesboro, GA 30830
Tel.: +1 - 706 - 554 61 91
Fax: +1 - 706 - 554 93 90
Email:[email protected]
Web: www.schwankgroup.com
Rosja
OOO RusSchwank
Jamskaja Str. 103
625001 Tyumen
Tel.: +7- 34 52 - 29 - 77 - 30
Fax: +7- 34 52 - 29 - 77 - 30
Email: [email protected]
Web: www.russchwank.ru
Belgia
Schwank Belgien
Rue le Titien, 49
1000 Bruxelles
Tel.: +32 - 2 - 73 27 925
Fax: +32 - 2 - 73 26 783
Email: [email protected]
Web: www.schwank.be
Republika Czeska
Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1
614 00 Brno
Tel.: +420 - 545 - 211 530
Fax: +420 - 545 - 212 139
Email: [email protected]
Web: www.schwank.cz
Kanada
Schwank Ltd.
5285 Bradco Blvd.
Mississauga, Ontario, L4W 2A6
Tel.:+1- 905 - 712 47 66
Fax:+1- 905 - 366 00 31
Email: [email protected]
Web: www.schwankgroup.com
Chiny
Schwank China
No. 63 Hong Kong Zhong Road,
Qingdao
Tel.:+86-532-85767700
Fax:+86-532-85769791
Email: [email protected]
Web: www.wuhua.com.cn
Ukraina
Schwank Ukraine Ltd.
63, Universitetskaya Str.
83048 Donetsk
Tel.: +38 - 062 - 381 12 26
Fax: +38 - 062 - 381 12 26
Email: [email protected]
Web: www.schwank.com.ua
Słowacja
Schwank Slowakei
Šrobárova 2682/50
1058 01 Poprad
Tel.: +421 917 474 591
Fax: +421 524 523 235
Email: [email protected]
Web: www.schwank.sk
Wielka Brytania
Schwank Ltd.
62 Sunningdale Road
Sutton, Surrey SM1 2JS
Tel.: +44 (0)208 - 641 3900
Fax: +44 (0)208 - 641 2594
Email: [email protected]
Web: www.schwank.co.uk
Francja
Schwank S.a.r.l.
15, Route des Chères
69380 Marcilly-d´Azergues
Tel.: +33 - 4 - 78 43 03 44
Fax: +33 - 4 - 78 43 02 38
Email: [email protected]
Web: www.schwank.fr
Węgry
Schwank Technik Kft.
Soroksári út 160
1095 Budapest
Tel.: +36 - 1 347 - 2240
Fax: +36 - 1 347 - 2240
Email: [email protected]
Web: www.schwank.hu
Austria
Schwank GesmbH
Hetmanekgasse 1b / 3
1230 Wien
Tel.: +43(0)1/609 1320
Fax:+43(0)1/609 1260
Email: [email protected]
Web: www.schwank.at
Rosja
ZAO SibSchwank
Veteranov Truda 60 / 3
625059 Tjumen
Tel.:+7- 34 52 - 388 - 860
Fax:+7- 34 52 - 388 - 865
Email: [email protected]
Web: www.sibschwank.ru
Holandia
Schwank BV
Nijverheidsweg 5
4104 AN Culemborg
Tel.:+31-345-513143
Fax:+31-345-518464
Email: [email protected]
Web: www.schwank.nl
Rumunia
Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21, bl. B11/43-44
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40 - 233 - 22 69 66
Fax: +40 - 233 - 23 24 22
Email: [email protected]
Web: www.schwank.ro
Polska
Niemcy
Schwank Polska Sp.zo.o.
ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice
Tel.: +48 - 32 - 201 05 58
Fax: +48 - 32 - 201 05 59
Email:[email protected]
Web:www.schwank.pl
Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
Email:[email protected]
Web:www.schwank.de

Podobne dokumenty