44 - Nuty Religijne

Komentarze

Transkrypt

44 - Nuty Religijne
Przychodzisz Panie
L.Twardowski
C
F
A
dzisz Pa nie
B
ze śla da mi me
7
Dm
  4             
              
           
Przy cho
4
A7
C
F
ki.
Ty
B
Dm
Pa
mi mo drzwi zam knię
nie
nasz i
je
steś z na mi,
B
A
Bo że
tych,
u zdrów na
sze
www.nuty.religijne.org
ży
B
    
 
  
Je
zu
zma rtwych wsta ły
C
A7
po ślij do nas Du
C
y
Dm
cie.
cha,

Podobne dokumenty