Atlas Copco AIRnet

Komentarze

Transkrypt

Atlas Copco AIRnet
Atlas Copco
Sieci sprężonego powietrza
Optymalny przesył powietrza
AIRnet – taka powinna być
każda sieć!
1. R
urociągi przytwierdzone wprost do istniejących ścian, stropów i innych
elementów konstrukcyjnych budynku pozwalają łatwo doprowadzić powietrze
bezpośrednio do punktów odbioru
2. Odporność na korozję oznacza eliminację rozszczelnień przez nią powodowanych,
a w konsekwencji pozwala uniknąć związanych z tym strat energii
3.N
ieograniczone możliwości dostosowywania do zmian związanych z dołączeniem
nowych odbiorów dzięki łatwym w montażu odgałęzieniom
4. Niezmienna
wysoka jakość sprężonego powietrza – brak szkodliwych dla odbiorów
zanieczyszczeń powstających w sieci w wyniku korozji
5. M
ożliwość szybkiej przebudowy i ponownego użycia po demontażu
6. Łatwa identyfikacja: rury systemu AIRnet są fabrycznie pomalowane na niebiesko
zgodnie ze standardem oznaczania sieci sprężonego powietrza
7. Niskie spadki ciśnienia: elementy złączne zachowują wewnętrzną średnicę
rurociągu eliminując spadki ciśnienia w miejscach łączeń
AIRnet – nowy standard sieci sprężonego powietrza
Standardowa rura
ze stali węglowej
Rura systemu AIRnet
Gładka powierzchnia
Powierzchnia porowata
Niski, niezmienny w czasie opór przepływu
Wysoki i narastający z czasem opór przepływu
Niski spadek ciśnienia
Np. rurociąg z przepływem 6m3/min powietrza, o długości
400 m z rur Ø50 mm (2”) i p = 7 bar(a) => spadek ciśnienia
(ΔP) wynosi 0.2 bar.
Wysoki spadek ciśnienia
Np. rurociąg z przepływem 6m3/min powietrza, o długości
400 m z rur Ø50 mm (2”) i p = 7 bar(a) => spadek ciśnienia (ΔP)
wynosi 0.37 bar.
Aluminiowe i polimerowe złącza odporne na korozję
Zabezpieczenie antykorozyjne zależy od jakości powłoki
galwanicznej
Brak ryzyka korozji przy cięciu aluminium
Przy cięciu rury, powłoka galwaniczna ulega uszkodzeniu.
Połączenia mają wysokie ryzyko korozji
Niski ciężar rur: rura standardowa o średnicy Ø50 mm (2”)
waży mniej niż 5 kg
Wysoki ciężar rur: rura standardowa o średnicy Ø50 mm (2”)
waży ponad 25 kg
Krótki czas cięcia ręcznego
Długi czas cięcia ręcznego; cięcie elektryczne powoduje
powstawanie zapylenia
Szybkie usuwanie zadziorów; docięte odcinki rur można
szybko wprowadzić do złączy
Gwintowane rury stalowe wymagają dodatkowej obróbki
Złącza mogą być zakręcane ręcznie i dokręcane lekkim
kluczem
Czynność zakręcania i dociskania musi odbywać się
przy użyciu ciężkich narzędzi i dodatkowych uszczelnień
Modyfikacja sieci jest prosta; łatwy demontaż elementów
bez uszkodzeń pozwala na ponowne ich wykorzystanie
Modyfikacja jest długa i uciążliwa; rury po odłączeniu muszą
być ponownie cięte, gwintowane i malowane
Standardowo pomalowane na niebiesko (sprężone powietrze)
lub zielono (gazy obojętne)
Po montażu rurociągi trzeba malować, co oznacza dodatkowe
koszty i dezorganizację pracy
Dodatkowe koszty energii bedące skutkiem
spadków ciśnienia w sieci
70
20
10
110
10
20
Koszt całkowity
System AIRnet
Koszt spadku ciśnienia
Koszt materiałów
Koszt montażu/instalacji
+ 40%
Rurociągi ze stali węglowej
Przegląd najważniejszych elementów systemu
Rury Airnet
Ø20 mm
(¾”)
Ø25 mm
(1”)
Ø40 mm
(1½”)
Ø50 mm
(2”)
Ø63 mm
(2½”)
Ø80 mm
(3”)
Rura do sprężonego powietrza (dł. 6 m, niebieska)
•
•
•
•
•
•
Rura do sprężonego powietrza (dł. 3 m, niebieska)
•
•
•
•
•
•
Rura do gazów obojętnych (dł. 6 m, zielona)
•
•
Rura przyłącza – S
•
•
Obejmy i tuleje dystansowe
•
•
•
•
•
•
Ø20 mm
(¾”)
Ø25 mm
(1”)
Ø40 mm
(1½”)
Ø50 mm
(2”)
Ø63 mm
(2½”)
Ø80 mm
(3”)
Złączka prosta
•
•
•
•
•
•
Redukcja
•
•
•
•
Kolano 90°
•
•
•
•
•
•
Kolano 45°
•
•
•
•
Trójnik
•
•
•
•
•
•
Trójnik redukcyjny
•
•
•
•
Trójnik redukcyjny (gwintowany)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Złącza Airnet
Polimer
Szybkie odejście
Aluminium
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ø20 mm
(¾”)
Ø25 mm
(1”)
Ø40 mm
(1½”)
Ø50 mm
(2”)
Ø63 mm
(2½”)
Ø80 mm
(3”)
Złączka polimerowa gwint zewnętrzny
•
•
•
•
Złączka aluminiowa gwint zewnętrzny
•
•
•
•
•
•
Złączka aluminiowa, redukcyjna gwint zewnętrzny
•
•
•
•
•
•
Złączka aluminiowa gwint wewnętrzny
•
•
•
•
•
Szybki odejście (gwintowane)
Zawory
Złącza gwintowane Airnet
Ponadto: narzędzia, przewody elastyczne / węże, ….
Podstawowa charakterystyka techniczna
Zgodność z normami
• Przeznaczone do budowy sieci
sprężonego powietrza, próżni i gazów
obojętnych jak azot
• Odporność na olej sprężarkowy (olej
mineralny / oparty na PAO / bazujące na
Estrze)
• Dyrektywy 97/23/EC (urządzenia
ciśnieniowe), ASME B31.1
(rurociągi)
• Maksymalne ciśnienie pracy 13 bar dla
temperatur między -20°C a +70°C
• Odporność na ogień (zgodnie z UL94 HB).
• EN755 (aluminium i stopy
aluminiowe), specyfikacje
Qualicoat i UL94
•O
graniczony poziom próżni 0.13 bar
ciśnienie bezwzględne
• Odporność rur na bezpośrednie
promieniowanie UV, odporność złączy na
pośrednie promieniowanie UV
• Limit temperatury pracy: -20°C /+70°C
• Wolne od korozji
• Najniższy dozwolony ciśnieniowy punkt
rosy: -70°C
• Wolne od nieszczelności
• Wolne od silikonu
• Bez użycia smarów i klejów
www.atlascopco.pl