SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010: STAN - emcdda

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010: STAN - emcdda
SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010: STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE
Agencja UE ds. narkotyków przedstawia najnowsze fakty, liczby, tendencje i analizy
(13.10.2010 r., LIZBONA) Najbardziej aktualne dane i uwagi na temat problemu narkotykowego w Europie są
dostępne w najnowszym sprawozdaniu rocznym 2010 agencji UE ds. narkotyków (EMCDDA). Sprawozdanie,
sztandarowa publikacja agencji, zawierające przegląd sytuacji narkotykowej w 27 państwach członkowskich UE,
Chorwacji, Turcji i Norwegii, zostanie opublikowane w listopadzie w Lizbonie. Odrębne rozdziały poświęcone
poszczególnym narkotykom są uzupełnione o najnowsze informacje na temat: nowych narkotyków i pojawiających
się trendów, chorób zakaźnych i zgonów związanych z narkotykami oraz aktualnych reakcji prawnych, politycznych,
społecznych i zdrowotnych na problem narkotyków i narkomanii w Europie.
o Data publikacji: środa, 10 listopada 2010 r.
o Godzina: 10:00 czasu zachodnioeuropejskiego (Lizbona) (11:00 czasu środkowoeuropejskiego, CET)
o Miejsce: Centrum konferencyjne, Cais do Sodré, Lizbona.
Pakiet informacyjny — Wszystkie dokumenty będą dostępne pod adresem
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report lub pod bezpośrednimi linkami poniżej:
Sprawozdanie roczne — do pobrania w 22 językach (w 21 językach UE oraz w języku norweskim):
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010
Wybrane zagadnienia — oferują dogłębny przegląd informacji na temat problemu używania amfetaminy i
metamfetaminy, a także opieki i leczenia starzejących się osób używających narkotyków; do pobrania w języku
angielskim z wielojęzycznymi streszczeniami pod adresem:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
Biuletyn statystyczny za 2010 r. — zawiera tabele i wykresy statystyczne:
http://www.emcdda.europa.eu/stats10
Charakterystyki danych krajowych — zawierają streszczenie trendów i charakterystyki krajowych problemów
narkotykowych: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Sprawozdania krajowe punktów kontaktowych Reitox — szczegółowo opisują zjawisko narkotykowe w
poszczególnych krajach; do pobrania w języku angielskim:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
Materiały prasowe — do pobrania w 22 językach (dostępne są również pliki MP3 zawierające uwagi Dyrektora
dotyczące wyników tegorocznego raportu): http://www.emcdda.europa.eu/about/press
Wyżej wymienione materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej w dniu 10 listopada o godz. 10:00 czasu
zachodnioeuropejskiego (czas lizboński). W dniu publikacji w EMCDDA (w Lizbonie) będzie działać biuro pomocy
udzielające odpowiedzi na pytania dziennikarzy: tel.: (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Biura pomocy w krajowych
punktach kontaktowych Reitox będą odpowiadać na pytania dotyczące poszczególnych krajów (patrz: szczegóły
pod adresem http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report).
Subskrybuj nasze kanały RSS: http://www.emcdda.europa.eu/rss • Przeglądaj nasze wpisy w serwisie Twitter: http://twitter.com/emcdda
Kontakt: Kathy Robertson, współpraca z mediami
Cais do Sodré, 1249-289 Lizbona, Portugalia • Tel. (351) 211 21 02 00 • Faks (351) 218 13 17 11
[email protected] • www.emcdda.europa.eu
PL — Nr 7/2010