Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
WRZESIEŃ 2013 NR 9/236

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY GNIEWKOWO
TO JUŻ 20 LAT
JESTEŚMY Z WAMI
Dożynki 2013

NAKŁAD: 4000 EGZ.

ISSN 1233-9539
1993-2013
zdjęcia
Paulina Rychczyńska
Tomasz Gremplewski
Na pielgrzymkowym szlaku |6
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego |16
nr 9/2013
GNIEWKOrama
2 TEMAT Z OKŁADKI
zdjęcia
UM w Gniewkowie
Zespół GNIEWKOAWIANIE zadbał
o oprawę części obrzędowej
Komandoria Braci Dobrzyńskich
pokazała jak to się dawniej żyło
DOŻYNKI
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO I GMINY GNIEWKOWO
Korowód dożynkowy prowadziła
Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO
Burmistrzowi Gniewkowa wieniec wręczyli
przedstawiciele Sołectwa Wielowieś
Goście oraz mieszkańcy powiatu
GNIEWKOrama
nr 9/2013
Uroczystą Eucharystię sprawował Ks. Bp Krzysztof Wętkowski,
następnie uczestniczył w części obrzędowo artystycznej
Starostowie Dożynek, władze powiatowe
i samorządowe
W dożynkach wzięło udział wielu
mieszkańców powiatu
Staroście Inowrocławskiemu wieniec
wręczyli przedstawiciele sołectwa Ostrowo
TEMAT Z OKŁADKI 3
Dożynki 2013
Świeży, pachnący bochen chleba to symbol naszej tradycji
narodowej, o którą musimy dbać i ją pielęgnować, to symbol
ciężkiej pracy rolnika, walki z warunkami pogodowymi
a czasem z innymi przeciwnościami.
N
iemal w każdym domu,
kultywuje się staropolskie tradycje. Było tak
również w czasach, gdy Polska
była pod zaborami, w stanie
wojny, pod okupacją Niemców
i Rosjan troszczyliśmy się o naszą historię i tradycję, dzięki
temu budziła się w nas chęć
zjednoczenia i walki. Dlatego
szczególnie chcemy dziś podziękować za ten świeży i pachnący bochen chleba. Niech
będzie też symbolem naszej
lepszej przyszłości.
Gdy mówimy o Gminie
Gniewkowo to mamy na myśli
przede wszystkim rolnictwo.
Nasze rolnictwo to najlepsze
grunty i kultura rolna jedna
z lepszych w Polsce. Gniewkowo to zagłębie przemysłu rolno-spożywczego (BONDUELLE,
CYKORIA, VEGRO) - wspaniałe i wydajne grunty, ogromny
kapitał ludzki, najlepsze gospodarstwa rolne i lasy państwowe.
Zajmujemy pierwsze miejsce
w powiecie inowrocławskim
w zakresie potencjału ekonomicznego, położenia i komunikacji, mamy najniższy wskaźnik
bezrobocia, a jednocześnie
dodatni wskaźnik demograficzny (mieszkańców w Gminie
Gniewkowo przybywa)
Zaufanie mieszk ańców
jest dla mnie powodem
do ogromnej dumy i mandatem
do realizacji kolejnych ważnych i ambitnych zadań po to,
by zmieniać gminę. Przy tej
okazji pragnę przekazać kilka
informacji o naszych kolejnych
inwestycjach i zamierzeniach.
Już w przyszłym roku zostanie
pobudowana ścieżka rowerowa
z Wierzchosławic przez Szadło-
Polski rolnik
jest prawdziwą
konkurencją
na rynkach
europejskich.
wice do drogi na Więcławice!
Obecnie realizujemy ścieżkę
rowerową Gniewkowo – Lipie,
boiskowielofunkcyjne w Gąskach, przebudowa kolejnych 4
świetlic, modernizacja MGOKSiR w Gniewkowie, w tym roku
też rozpoczynamy budowę Środowiskowego Domu Samopomocy 1,5 mln dotacji. Firma
BONDUELLE dla naszej Spółki przeprowadziła inwestycję
związaną z budową instalacji
natleniania na kwotę 250 tys.
zł. Kończy się po wielu problemach i długotrwałej realizacji
budowa Ronda w Gniewkowie,
które otrzymało nazwę Rondo
„Żołnierzy Wyklętych” 4,5 mln
zł. W przyszłym roku rozbudowana zostanie oczyszczalnia
ścieków na kwotę 6,5 mln zł,
planujemy przebudowę kilku
ulic w Gniewkowie. Składamy
aplikację na budowę amfiteatru
i rewitalizacje Parku Wolności.
W przyszłym roku przy dużej dotacji zostanie zakupiony
nowy ciężki wóz bojowy na potrzeby OSP w Gniewkowie. Liczymy również na inwestycje
drogowe ze strony Powiatu!!!
Apeluje do Pana Starosty. Ponadto w przyszłym roku zostanie przeprowadzona przez
PKP przebudowa linii kolejowej (wraz z przejazdami) Inowrocław-Gniewkowo-Toruń
– wartość zadania 260 mln zł
– dojazd z Gniewkowa do Torunia 10 min
Same zaś Szadłowice, to wieś
z ponad 785 letnią historią,
przykład jak wspaniale można
rozwijać małą wspólnotę, ilu
jest tu wspaniałych ludzi, jak
funkcjonuje miejscowość oparta
na swojej bogatej historii, wspólnocie wiary, Szkole Podstawowej
ze swoim patronem Księdzem
Posadzym-szkołę, którą jeszcze nie tak dawno poprzednicy
chcieli zlikwidować. Ośrodkiem
Zdrowia ze wspaniałym, pełnym oddania i troski doktorem
Panią Pałubicką - wraz z całym
personelem. Oczywiście silnym
rolnictwem i rolnikami z ogromnym potencjałem. Rolnictwo to
jednak tez wiele problemów
o których nie wolno nam zapominać. Mamy o połowę niższe
dopłaty bezpośrednie dla rolników w stosunku do Niemiec
i Francji, a przypomnę miały
być zrównane od 2014 roku.
Nie możemy i nie chcemy się
przecież porównywać z rolnictwem Estonii czy Bułgarii gdzie
uprawia się pietruszkę (208
euro do 450 euro). Polski rolnik jest prawdziwą konkurencją
na rynkach europejskich.
Serdeczne podziękowania
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi za poprowadzenie nabożeństwa w intencji rolników,
Staroście za współpracę w przygotowaniach uroczystości, Pani
Dyrektor Marii Kucharskiej,
Panu Przemkowi Stefańskiemu, Panu Bartkowi Szczupakowi, Pani Beacie Rydlewskiej,
Księdzu Ireneuszowi Oliwkowskiemu, Radzie Sołeckiej,
mieszkańcom Szadłowic, pracownikom Urzędu Miejskiego
w Gniewkowie, pracownikom
GOK na czele z Panią Dyrektor
Joanną Kowalską, wszystkim
pocztom sztandarowym, strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz sołtysom.
Adam Roszak
Burmistrz Gniewkowa
nr 9/2013
GNIEWKOrama
4 AKTUALNOŚCI
Dzień Działkowca
Obchody Dnia Działkowca w naszej gminie miały miejsce
24 sierpnia. W świetlicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich
na uroczystej akademii
zebrali się działkowicze ogrodów „Siła”
oraz „Gniewko”.
zdjęcia:
Dawid Rogalski
GNIEWKOrama
P
rezesowie Grzegorz Brzykcy
oraz Jan Procyk przedstawili
krótkie sprawozdania za okres
od kwietnia 2012 do lipca 2013
roku. „Cieszymy się, że mamy
świetlicę na potrzeby zarządu
i małych spotkań roboczych.”podkreślał m.in. prezes POD
„Gniewko”. W zebraniu wzięli
udział również przedstawiciele władz samorządowych:
Burmistrz Gniewkowa Adam
Roszak, Przewodniczący Rady
Miejskiej Janusz Kozłowski
oraz radni Grażyna Paul i Dawid Rogalski. „Możecie być spokojni o swoje ogrody. W gminie
Gniewkowo nic złego Wam się
nie stanie”- podkreślał burmistrz, nawiązując przy okazji
do pomysłu rządu dotyczącego
zmian w Ustawie o POD. Życzył wszystkim również wszystkiego dobrego i pogratulował
zebranych plonów.
W akademii wzięła również
udział Pani Barbara Makowiecka- przedstawicielka OZPZD
Bydgoszcz. Podkreślała, że oba
ogrody w gminie Gniewkowo
należą do jednych z najpiękniejszych w Okręgu. 
nr 9/2013
AKTUALNOŚCI 5
Dobre, bo
z Gniewkowa!
F
estiwal Smaku w Grucznie
w niewielkiej, położonej
w dolinie Wisły wsi, w województwie kujawsko-pomorskim
od lat odbywa się wielkie święto
smakoszy, miłośników kuchni
regionalnej oraz prawdziwego,
naturalnego i tradycyjnego jedzenia.
Dwa składy jury profesjonalne przez kilka godzin oceniało
niezwykłe miody, sery, wędliny,
konfitury, przetwory, musztardy, napoje i wypieki. Pomysłowość i świeżość lokalnych
twórców kulinarnych harmonijnie łączy się z wiedzą, która
jest przechowywana i pielęgnowana od pokoleń. Smak, autentyczność gwarantują chwilę
przerwy od tego, co kupujemy
w sklepach. Gminę Gniewkowo
już po raz drugi reprezentował
producent miodów Pasieka
Paul. Drugie miejsce w konkursie „miód roku” przypadło
naszemu gniewkowskiemu
producentowi za miód gryczany. Miodów z naszej pasieki
można posmakować przy okazji
każdego Jarmarku oraz zakupić w naszych punktach sprzedaży – zachwala Tomasz Paul.
Gratulujemy!  pr
Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
W
sierpniu 2013 r. rozpoczęła się realizacja
inwestycji pn. „Modernizacja
budynku MGOKSiR w Gniewkowie” w ramach projektu prowadzonego na podstawie Osi
Priorytetowej 2. Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie
ochrony powietrza RPO W K-P
na lata 2007-2013.
Głównym celem danego
projektu jest podniesienie
efektywności energetycznej
obiektu. Obecny stan techniczny budynku i zastosowane
w nim materiały nie stanowią
nowoczesnych, efektywnych
i chroniących środowisko rozwiązań. W ramach inwestycji
zostaną ocieplone ściany zewnętrzne wraz z obłożeniem
ich cegłą klinkierową oraz zostanie zmodernizowana klatka
schodowa.
- Nawiązując do prac przeprowadzonych na sąsiadujących
budynkach, zlikwidowaliśmy
przestarzałe i niefunkcjonalne
attyki, wpisując się tym samym
w nowoczesny wizerunek otoczenia, a elewację zewnętrzną
części frontowej obkładamy
estetyczną i stylową cegłą klinkierową. Wszystkie te działania wpisują się w kontynuację
prac rewitalizacyjnych miasta
Gniewkowa – mówi Burmistrz
Gniewkowa Adam Roszak.
Całkowity koszt inwestycji
szacowany jest na kwotę ok.
440 tys. zł. Kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 283,5 tys. zł.
Prace inwestycyjne w toku
K
ładziemy ogromny nacisk
na rozwój całej Gminy.
Począwszy od dróg po świetlice wiejskie i boiska przedsięwzięcia realizowane są jedne
po drugich. Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie
realizuje Gmina Gniewkowo,
należy zaliczyć zadania z zakresu infrastruktury kulturowej i sportowej.
Dobiega końca remont czterech świetlic, czyli druga część
przedsięwzięcia pod nazwą
„Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynnie, Wielowsi,
Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich”,
którego realizację Gmina Gniewkowo rozpoczęła w 2012 r. Część
pierwsza obejmowała zakup
wyposażenia do świetlic w Kawęczynie, Zajezierzu i Wierzchosławicach – stoły, krzesła,
lodówki, witryny chłodnicze
i kuchenki gazowo-elektryczne.
W chwili obecnej są przeprowadzane prace modernizacyjne
w czterech świetlicach.
W trakcie są także prace
przy budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Gąski. Wniosek o dofinansowanie na budowę obiektu złożono
w ramach PROW na lata 20072013. Celem operacji będzie
poprawa jakości życia na terenach wiejskich, a jej realizacja przyczyni się do powstania
obiektu sportowo-rekreacyj-
nego przy Szkole Podstawowej w Gąskach. Zwiększy się
tym samym liczba osób korzystających z obiektu nie tylko
z tej miejscowości, ale również mieszkańcy z terenu całej Gminy będą mieli dostęp
do nowopowstałej infrastruktury sportowej.
- Realizacja inwestycji jest
kontynuacją działań podejmowanych na terenach wiejskich.
Chcemy zachęcić społeczność
lokalną do działania i aktywizacji na własnym terenie – mówi
Burmistrz Gniewkowa Adam
Roszak.
Z początkiem września rozpoczęła się także budowa ścieżki rowerowej na odcinku Lipie
– Gniewkowo. Realizacja tak
ważnej inwestycji jest możliwa
dzięki pozyskanym funduszom
w ramach procedury DIS –
Drogowej Inicjatywy Samorządowej, która ustala zasady i tryb
postępowania w toku procesu
inwestycyjnego realizowanego
w ramach wykonywania zadań
z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.
Stronami uczestniczącymi
w DIS są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz jednostki
samorządu terytorialnego. Całkowity koszt inwestycji wynosi
ok. 530 tys. zł. Gmina Gniewkowo otrzymała dofinansowanie
w wysokości 212 tys. zł.
Anna Nawrocka
nr 9/2013
GNIEWKOrama
6 AKTUALNOŚCI
Wędrówka
f
przed oblicze Matki…
D
ziesięć dni codziennego
pielgrzymowania, prawie 300 kilometrów pieszo, żar
z nieba, bo słońce nie szczędziło nam swych promieni w tegoroczne wakacje, temperatura
przy asfalcie bliska 50 stopni…
Wielu ludzi, którzy przystają na drodze, życzą zdrowia
i wytrwałości „ w ten upał”,
pytając, ile jeszcze nam zostało do celu… Zmęczenie, nieraz brak sił – ale i silna wiara,
bo każdy pielgrzymuje z jakąś
intencją, tą jedyną dla siebie…
Niezwykła atmosfera modlitwy
w drodze, spotkanie i możli-
wość pobycia ze znajomymi,
niewidzianymi niejednokrotnie
od poprzedniej pielgrzymki,
oraz silna obecność kroczącego
pośród nas Ducha Bożego sprawiają, że po prostu chce się iść,
czerpiąc całymi garściami z tego
przedziwnego czasu „rekolekcji
w drodze”, bez względu na pogodę czy niepogodę, nie myśląc
o zmęczeniu i licznych niewygodach, które w codziennych
warunkach powodowałyby dyskomfort niepozwalający normalnie funkcjonować.
Na szlaku każdy uświadamia sobie, iż rzeczywiście jest
zaledwie gościem, przechodniem przez ziemię w drodze
do „domu Ojca”, a powtarzając
za Cyprianem Kamilem Norwidem: owej „ziemi tyle mam ile
jej stopa ma pokrywa”. Podczas
marszu doznaje się również
niezwykłego uczucia pozostawienia za sobą wszelkich spraw
codziennych i niepowtarzalnej
sposobności przemyślenia fundamentu mojego „być albo
nie być” tu i teraz. Atmosfera
drogi sprzyja zastanowieniu:
„skąd przyszedłem?” i „dokąd
zmierzam?”. Zgiełk codzienności skutecznie utrudnia
więcej zdjęć
w fotogalerii na okładce
nam nieraz wsłuchiwanie się
w te niezwykle ważne pytania,
na które dobrze sobie od czasu
do czasu spróbować odpowiedzieć…
XXI Piesza Pielgrzymka
Promienista Gniewkowo – Jasna Góra dobiegła końca. 5
sierpnia w godzinach południowych 82 osoby szczęśliwie stanęły u szczytu Jasnej
Góry, aby powiedzieć Tej, która
czuwa nad naszą Ojczyzną :
„Jestem. Pamiętam. Czuwam”
i jeszcze bardziej uwierzyć i pojąć, że „WSZYSTKO JEST PO
COŚ…” 
Podziękowania
Jak co roku składamy gorące podziękowania, tym wszystkim, którzy wsparli nas w różnoraki sposób. Dziękujemy przede wszystkim
Wam, Drodzy parafianie za złożone ofiary, za intencje – za wszelki gest Waszej życzliwości i dobroci.
Dziękujemy również w sposób
szczególny: Urzędowi Miasta
i Gminy – Gniewkowo, Ks. Proboszczowi Parafii N.S.P.J. Kanonikowi – Jerzemu Nowakowi, P.
Danielowi Wierzbanowskiemu
– Zakład Ślusarski – Szadłowice, Firmie „AutoCzar” - Anna
i Cezary Ihnatowicz – Wielowieś, Firmie „Max – Sprint”
- Gniewkowo, Zakładowi Produkcyjnemu „Bonduelle” –
Gniewkowo, P. Marii i Michałowi
Groblewskim– Gospodarstwo
Rolne w Lipiu i Brudni, P. Czesławowi Trela: Firma „JACZE”
– Gniewkowo, P. Adeli Przekwas
GNIEWKOrama
i Żanecie Szałkiewicz – Zakład
Fryzjerski – Gniewkowo, P. Marii
Brzezińskiej - Sklep Spożywczo
– Przemysłowy – Gniewkowo, P.
Piotrowi Trojanowskiemu - Apteka „Trojanowscy” – Gniewkowo, P. Barbarze i Marianowi
Rybarczykom, P. Grażynie Torba – Sklep Spożywczy w Lipiu,
P. Włodzimierzowi Gniewkowskiemu – Firmie „Ekoterm” –
Gniewkowo, P. Paulom - FPHU
Paul S.C., P. Grzegorzowi
Świtała – Restauracja „Eden”
– Gniewkowo, Panom Kuczyńskim – Piekarnia – Gniewkowo,
P. Henryce Jobczyk – „ Marhen”
nr 9/2013
– Gniewkowo, P. Krzysztofowi
Ciszak – Stolarnia „Stol – Cis”
- Gniewkowo, P. Danucie Stępowskiej – Firma Handlowa
MARKO, P. M. Fryza – Welenc
– Skup złomu, P. Krzyżanowskim – „Papirus PW” – Lipie, P.
Krzysztofowi Kaczorowskiemu
– „AGROLMET” – Gniewkowo,
P. H.A. Maciejczykom - Piekarnia „5 x M”, P. Tadeuszowi Derezińskiemu – Ośrodek
Zdrowia „Eskulap” – Gniewkowo, P. Piotrowi Laks – Firma „Askal” – Gniewkowo, P.
Elwirze i Ryszardowi Drąg,
P. Piotrowi Chrośniak – za-
kład ślusarski „Tech – Met”, P.
Damianowi Rutkowskiemu –
PPHU – Budmax, P. Tomaszowi Grzegorek – „Tom – max”,
P. Andrzejowi Ćwiklińskiemu
– „P.W. Format”, P. Sylwestrowi
Mielcarek, P. Pawłowi Borowiak,
P. M. M. Zięciak, P. Robertowi
Piotrowskiemu – „P.W.Lrob”, P.
Alicji Kuźniackiej – firma handlowa „Bajka”, P. Robertowi Laskowskiemu – Przedsiębiorstwo
techniki Pompowej.
W imieniu pielgrzymów:
Przewodnik grupy:
ks. Karol Łybek
AKTUALNOŚCI 7
Dzięki proboszczowi
zwiedzają świat
Z inicjatywy
ks. Tadeusza
Krzymińskiego Proboszcza parafii
pw. św. Mikołaja
i św. Konstancji
w Gniewkowie
11 sierpnia 2013
do Portugalii wyruszyła
grupa 53 pielgrzymów.
ważniejszych i bardziej uroczystych nabożeństw. Nam dane
było zobaczyć kadzielnicę
podczas mszy i przejść pieszo
fragmentem ostatniego etapu
słynnego szlaku pielgrzymkowego Camino de Santiago.
Główny cel naszego pielgrzymowania to jednak Fatima - miejsce kultu i objawień
Marii Panny. Tysiące ludzi ze
świecami w rękach odmawiało
różaniec, każdy w swoim języku. W tym miejscu i w takich
momentach człowiek zapomina o wszystkich troskach dnia
codziennego!
Każda pielgrzymka po części jest wycieczką. Tak było
i w naszym wypadku. Oprócz
N
azwa Portugalii pochodzi od małego miasteczka
na północy, Portucale ( pierwotna nazwa Porto) i zajmuje
większość strony atlantyckiej
na Półwyspie Iberyjskim. Na
północy i na wschodzie, 1300
kilometrowa granica oddziela
państwo od jej jedynego sąsiada – Hiszpanii. Portugalczycy to ludzie wyjątkowo mili
i przyjaźni w kontaktach międzyludzkich. Ich miasta mają
kombinację wszystkiego co jest
stare i nowe. Dużo z nich pochodzi z epoki wcześniejszej
od Rzymian: Lizbonę, Porto,
Bragę czy Coimbrę mieliśmy
okazję zobaczyć na własne
oczy.
We wtorek na jeden dzień
opuściliśmy Portugalię, by
uczestniczyć we mszy świętej
w bazylice św. Jakuba (miejsce
spoczynku św. Jakuba, jednego
z dwunastu apostołów, uczniów
Jezusa Chrystusa) w Santiago
de Compostela w Hiszpanii,
po zakończeniu której obejrzeliśmy zapierający dech
w piersiach pokaz z użyciem
BOTAFUMEIRO – największego na świecie trybularza
mierzącego 160 cm wysokości
i ważącego ok. 80 kg., do którego rozpalenia potrzeba ok. 40
kg węgla drzewnego i kadzidła.
Botafumeiro stale eksponowane jest w bibliotece katedralnej, a używane jedynie w czasie
Najświętszej Maryi Panny. Tu
w roku 1917 od maja do października 13. każdego miesiąca
trzem pastuszkom objawiała
się Matka Boża. Ogromna ilość
pielgrzymów przybywających
z całego świata, modlitwy różańcowe i procesje światła,
w których mieliśmy możliwość
dwukrotnie uczestniczyć stwarzają niepowtarzalną atmosferę
zadumy, zwłaszcza jeśli jest się
w tym miejscu 14 i 15 sierpniaw Wigilię i w samą uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej
Ta pielgrzymka
była niezwykła!
A wszystko
za sprawą
ks. Tadeusza
i wspaniałej
Pani Marii
- przewodnik.
świętego miejsca, jakim jest
Fatima, w Portugalii znajduje
się mnóstwo zabytków. Wiele
z nich jest obiektami najwyższej, światowej klasy. W czasie
tej pielgrzymki dzięki naszej
Pani przewodnik mieliśmy okazję odwiedzić je i poznać ich
historię. W Aljustrel zwiedziliśmy miejsca związane z życiem
Franciszka, Łucji i Hiacynty,
uczestniczyliśmy w Drodze
Krzyżowej urokliwie wijącej się
wśród gajów oliwnych, w Lizbonie m.in.podziwialiśmy perłę architektury portugalskiej
– manueliński klasztor Hieronimitów i panoramę miasta ze
szczytu ponad 40 - metrowego
tarasu widokowego zabytkowej
windy, wieżę Belem - punkt
startowy wielu odkrywczych
podróży geograficznych, byliśmy na Cabo da Roca - najdalej
na zachód wysuniętym przylądku Europy uznawanym przez
wieki za koniec świata.
Zwiedzając środkową część
Portugalii zatrzymaliśmy się
w Nazaré, urokliwym miasteczku leżącym u stóp potężnego
klifu, wznoszącego się ponad
falami Oceanu Atlantyckiego. Specjalnością restauracji
są grillowane sardynki - sprawdziliśmy to osobiście i polecamy! Na szczycie urwistej skały
w średniowieczu powstało niewielkie miasteczko Sitio, słynące z figurki Najświętszej Maryi
Panny oraz wielu cudów.
Wspólnie spędzony czas
ośmiu dni to czas wyjątkowy. To z jednej strony czas
modlitw, podczas któr ych
wspólnie lub indywidualnie
prosiliśmy Maryję o duchowe
owoce naszego pielgrzymowania i głębokich przeżyć duchowych, z drugiej strony to
piękne chwile i wspomnienia,
które pozostaną na długie lata
w pamięci i sercach wszystkich
pielgrzymów.
Ta pielgrzymka była niezwykła! A wszystko za sprawą ks.
Tadeusza i wspaniałej Pani Marii- przewodnik. Dziękujemy.
 Wdzięczni pielgrzymi
nr 9/2013
GNIEWKOrama
8 ROZMAITOŚCI
Seniorzy
na wakacyjnych szlakach
Nieraz już informowaliśmy o atrakcyjnych
i ciekawych podróżach
gniewkowskich seniorów, które cieszą się
dużą popularnością
także wśród młodszych amatorów turystyki. Również w tym
roku aktywni działacze
gniewkowskiego Koła
Emerytów i Rencistów
zorganizowali kilka
ciekawych wyjazdów.
tekst:
Aleksander Kręc
materiały i zdjęcie:
Monika Zdrojewska
U
czestnicy pierwszego
z nich dotarli do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, gdzie mogli uczestniczyć
GNIEWKOrama
w mszy świętej oraz drodze
krzyżowej. Dwa tygodnie później (14.06.2013r.) seniorzy
udali się na wycieczkę po Ziemi Łódzkiej. Poznawanie tego
ciekawego regionu Polski
rozpoczęli od zwiedzenia siedziby legendarnego diabła Boruty – czyli zamku w Łęczycy.
Następnie odwiedzili jeden
z najstarszych zabytków architektury polskiej, romańską
kolegiatę w Tumie, gdzie odbywały się pierwsze zjazdy duchowieństwa i możnowładców
w czasach pierwszych Piastów.
Z Tumu nasi turyści udali się
do miejscowości Piątek, która
promuje się tym, iż jest geograficznym centrum Polski. Tam
wycieczkowicze mogli zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie przy
symbolizującym tą okoliczność
pomniku. Tego samego dnia
podróżnikom starczyło jeszcze
czasu na zwiedzenie Skansenu
Wsi Łowickiej w Maurzycach
oraz pierwszego na świecie
spawanego mostu wzniesionego
w 1927 roku.
Nie mniej atrakcyjnie przedstawiał się plan drugiego dnia
wycieczki. Seniorzy zwiedzili,
wysłuchując ciekawych opowie-
nr 9/2013
ści przewodniczki, rynek w Łowiczu, Arkadię – romantyczny
park w stylu angielskim założony przez Helenę Radziwiłłównę
oraz pałac w Nieborowie będący
siedzibą potężnego rodu, z którego wywodziła się właścicielka parku. Z arystokratycznych
siedzib gniewkowianie przenieśli się do Sromowa, gdzie
w Muzeum Ludowym Rodzinny Brzozowskich mogli obejrzeć
bogatą kolekcję wyposażenia
wiejskich chałup i ludowych
rzeźb. Trzeciego dnia w trakcie
powrotu do Gniewkowa nasi
turyści zwiedzili w Walewicach
klasycystyczny pałac, w którym
zamieszkiwała słynna Pani Walewska.
Wakacyjne klimaty i ciekawość poznawcza nie pozwoliła gniewkowskim emerytom
zbyt długo czekać na kolejny wyjazd. Tym razem udali
się oni na zwiedzanie stolicy.
Pierwszego dnia w towarzystwie przewodnika udali się
Traktem Królewskim do Wilanowa stanowiącego wzorcowy przykład barokowego stylu
w budownictwie oraz kompozycji kompleksów parkowo-architektonicznych. Seniorzy
z ciekawością obejrzeli również
ogrody usytuowane na dachu
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego skąd roztaczał się
piękny widok na Warszawę.
Mimo intensywności zwiedzania i upalnego dnia wszyscy
udali się jeszcze wieczorem
na pokaz kolorowych fontann usytuowanych nad Wisłą
u stóp warszawskiej Starówki.
Drugi dzień turyści rozpoczęli
od udziału w mszy św., po zakończeniu której spotkali się
z przewodnikiem u stóp kolumny Zygmunta III Wazy.
Prowadzeni jego opowieściami
seniorzy mijali kolejno kościół
św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki,
Hotel Bristol, kościół Wizytek,
Uniwersytet Warszawski, kościół św. Krzyża, Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski.
Następnymi punktami zwiedzania były: Muzeum Wojska
Polskiego oraz Powązki gdzie
seniorzy w zadumie przeszli
aleją Zasłużonych. Wycieczka
zakończyła się wizytą na Stadionie Narodowy, który zrobił
na oglądających duże wrażenie
mimo, iż nie udało im się wejść
na murawę.
ROZMAITOŚCI 9
V Powiatowy Przegląd
Folklorystyczny im. Zbigniewa Winieckiego
- Kultywowanie pieśni
i tradycji kujawskich…
Wpłaty zadeklarowanych opłat
należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gniewkowie prowadzony
przez Piastowski Bank Spółdzielczy Janikowo O/Gniewkowo o numerze
51 8185 0006 2003
0200 0172 0015
oraz w kasie tut. urzędu
bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca.!
Wszelkich informacji na temat nowej gospodarki odpadami komunalnymi udzielają
Aleksandra Sidorowicz i Ewa
Laskowska, pok. nr 10 w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie,
tel. nr 052 -354 30 13, e-mail: [email protected] i [email protected]
gniewkowo.com.pl.
Odpady komunalne będą
odbierane od poniedziałku
do piątku w godz. od 6.00
do 20.00. Jednocześnie informujemy, że pojemniki i worki
należy wystawić przed posesje
do godz. 6.00.
Podziękowanie
Sołtys i Rada Sołecka Skalmierowic serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie Biesiady Dożynkowej 2013:
Mieszkańcom, Ks. Proboszczowi Ireneuszowi Oliwkowskiemu, Prezesowi CYKORII S.A. Panu Henrykowi Dorawa Urządowi Miejskiemu
w Gniewkowie, Drukarni POZKAL w Inowrocławiu, Księdzu Dyrektorowi Zespołu Szkół Katolickich Dariuszowi Żochowskiemu oraz Pani
Wicedyrektor Annie Siewkowskiej, Zespołowi Ludowemu „Wierzchosławicznki”, Radnym Rady Miejskiej Gniewkowo, Pani Dyrektor
GOK Joannie Kowalskiej oraz Pracownikom, Właścicielom i Pracownikom Sklepu ESKA w Wierzchosławicach, Panu Prezesowi
Przedsiębiorstwa Komunalnego Tomaszowi Molenda, Panu Józefowi Klimko- właścicielowi piekarni w Rojewie, Właścicielkom Salonu
Fryzjersko-Kosmetycznego „Atelier Piękna” w Wierzchosławicach – Pani Justynie Tuszyńskiej i Małgorzacie Gawędzie, Bankowi
Spółdzielczemu w Janikowie, Prezesowi Klubu Sportowego „Czarni” Wierzchosławice Pawłowi Brzustowiczowi, Właścicielom
Restauracji EDEN, Pani Marii Czepczyńskiej, Panu Bernardowi Czyżewskiemu, Panu Piotrowi Brończak, Pani Wandzie Świerszczyńskiej,
Pani Zofii Tuszyńskiej-Pietrzak, Zespołowi ALLegro, oraz Prowadzącym -Paulinie Rychczyńskiej i Dawidowi Rogalskiemu
17 sierpnia, na gniewkowskim
Rynku odbył się już XVI Jarmark Gniewkowski. Był on imprezą wyjątkową, gdyż wzorem
roku ubiegłego organizatorzy
połączyli go z Przeglądem
Folklorystycznym.
W jury przeglądu zasiadły:
Urszula Winiecka- żona pomysłodawcy przeglądu, Janina
Sikorska –Dyrektor Muzeum
im. Jana Kasprowicza, Marlena Nawrocka-Starostwo Powiatowe Inowrocław.
Klasyfik acja najlepszych
przedstawia się następująco:
I miejsce Złotniczanki
II miejsce Gniewkowianie
III miejsce Kłopocianki
Nagroda publiczności trafiła
do kapeli z Osieka Wielkiego.
Paulina Rychczyńska
USC Gniewkowo
SIERPIEŃ
Związki małżeńskie:
Radosław Pacholec (Chełmża)
- Renata Brogowska (Toruń);
Dawid Dreliszak (Inowrocław)
- Natalia Krulak (Gniewkowo); Bartosz Kadów (Gniewkowo) - Kamila Olszewska
(Cierpice); Sławomir Myślicki
(Kijewo) - Marta Karczmarek
(Kijewo); Jacek Krzywdziński
(Małszyce)- Angelika Buczek
(Lasocin); Dariusz Krusiński (Suchatówka) - Justyna
Łukasik (Gniewkowo); Marcin Urbański (Gniewkowo) - Justyna Lewandowska
(Gniewkowo); Marcin Osiński
(Leszcze)- Małgorzata Skrzypczak (Gniewkowo); Patryk
Gadaliński (Inowrocław) - Małgorzata Marczak (Markowo)
Zgony:
Zofia Lubarska- lat 88,
Gniewkowo; Maria Olszewska- lat 74, Gniewkowo; Jerzy
Drewicz- lat 67, Gniewkowo; Helena Gilewska- lat 87,
Gniewkowo; Jerzy Kopiszkalat 62, Murzynko; Ryszard
Czaja-lat 49, Kaczkowo
 Mariola Torgowska,
Zastępca Kierownika USC
nr 9/2013
GNIEWKOrama
10 ROZMAITOŚCI
Poświęcenie kapliczki
św. Huberta w Dąblinie
24 sierpnia 2013 r.
w Dąblinie odbyła się
uroczystość odsłonięcia kapliczki św.
Huberta, patrona myśliwych. Poświęcenia
dokonał ksiądz Lucjan
Osiecki OMI.
tekst i zdjęcia:
Aleksander Pułaczewski
P
o odegraniu sygnału na powitanie przez kol. Radosława Gronikowskiego i Jarosława
Lewandowskiego uroczystość
rozpoczął prezes koła nr 47
„Diana” kol. Jan Czarczyński,
który powitał zaproszonych
gości, przypomniał wszystkim zebranym ideę łowiectwa
oraz przedstawił historię św.
Huberta.
Nie przypadkowo ów święty
stał się patronem łowców, myśliwych i miłośników przyrody. Jego
osoba łączy w sobie umiłowanie
polowań, sacrum przyrody jako
dzieła stworzenia i poszanowanie dla jej bogactwa.
Hubert urodził się w 655
roku w Gaskonii, był potomkiem królewskiego rodu Mer o w i n g ó w. Z a m i ł o w a n i e
do polowania odziedziczył
GNIEWKOrama
po swoim ojcu. Towarzyszył mu
często na łowach. Ponoć w wieku 14 lat uratował mu życie
podczas polowania na niedźwiedzia w Pirenejach.
Młody Hubert najwięcej czasu spędzał w lasach, gdzie nieustannie polował; łowiectwo
było jego pasją. Niektóre źródła
wskazują, że prowadził swobodne, wręcz hulaszcze życie.
Tak było do roku 695, kiedy
polując w Górach Ardeńskich,
nie bacząc na nic, w sam Wielki Piątek napotkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem
w wieńcu. Miał wtedy usłyszeć
głos Stwórcy ostrzegający go
przed jego niepohamowaną
pasją i nakazujący mu udanie
się do Lamberta - biskupa Maastricht - Tongres.
Przejęty objawieniem, tak
też uczynił. Udał się na służbę bożą do biskupa Lamberta.
Rozpoczął studia teologiczne
nr 9/2013
i działalność misjonarską w Ardenach i Brabancji. Po śmierci biskupa Lamberta (zm. ok.
700), z rąk papieża Sergiusza otrzymał sakrę biskupią.
Jako biskup, nieustannie
przemierzał pogańskie jeszcze
wioski i miasta. Odniósł wiele sukcesów w zjednywaniu
ludzi dla wiary w Chrystusa.
Około roku 717 przeniósł stolicę biskupstwa do Leodium
(Liège). Przed śmiercią miał
wygłosić wzruszającą mowę,
w której - schorowany już i słaby - prosił swoje owieczki, aby
żyjąc po chrześcijańsku pozwoliły swojemu pasterzowi zasnąć
w pokoju. Zmarł 30 maja 727
roku, w swojej rezydencji w Teruneren.
Został pochowany w kościele św. Piotra w Liege. Za doczesne zasługi w krzewieniu
chrześcijaństwa wkrótce został
ogłoszony świętym.
Myśliwi kultywują te tradycje,
szanując przyrodę, chroniąc ją
i korzystając w rozsądny i planowany sposób z jej dóbr. Święty czuwa, by każde polowanie
przede wszystkim bezpieczne,
a samo obcowanie z przyrodą
stanowiło wielką przyjemność.
W dalszej części uroczystości
głos zabrali zaproszeni goście:
Burmistrz Gniewkowa – Adam
Roszak, nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo – Stanisław
Słonimski, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich
– Mieczysław Ruchniak prezes
Koła Łowieckiego nr 151 „Lis”
w Gniewkowie, prezes Koła
Łowieckiego „Ryś” – Marcin
Wiedeholz a także w imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy - Ryszard Morawski.
Następnie na prośbę prezesa koła ojciec Lucjan Osiecki
odprawił mszę świętą, w czasie której modlił się za byłych
i obecnych członków koła
oraz za ich rodziny. W homilii
wspomniał o tym, że ideały łowieckie muszą być powiązane
z tym, czego nauczał św. Hubert. Czystość zasad łowieckich
musi wynikać z czystości duszy.
Po odprawieniu Eucharystii
ksiądz poświęcił kapliczkę, którą wcześniej odsłonili najstarsi
członkowie koła kol. Bogdan
Łada i Henryk Gronikowski.
Po oficjalnych uroczystościach, wyprowadzeniu sztandaru zaproszono wszystkich
zebranych na poczęstunek. 
ROZMAITOŚCI 11
Wakacyjnych wspomnień czar
W
akacje w Mieście 2013.
„Ciekawi Ludzie? Też
Taki jestem!”. Pod takim hasłem odbywała się tegoroczna
edycja półkolonii dla dzieci
w Ośrodku Kultury w Gniewkowie. Każdy tydzień zajęć
przebiegał pod innym hasłem
i wiązał się z przewagą zajęć
tematycznych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych,
teatralnych, rajdach pieszych
i rowerowych, wyjechały na zamek do Golubia – Dobrzynia,
nocowały w ośrodku kultury
i w świetlicy wiejskiej, jeździły
na basen, kręgielnię, do parku linowego, smażyły kiełbaski
i śpiewały. Uczestniczyły także
w warsztatach artystycznych,
utworzyły pracę, pt. „Podwodny świat”, poznawały proces
uzdatniania wody, odwiedziły
leśniczówkę i zapoznały się
z pracą leśnika. Miały możliwość osobiście porozmawiać
z włodarzem Miasta i Gminy
Gniewkowo, zadać pytania
dotyczące codziennej pracy,
czy osobistego życia, poznać
pracę i funkcjonowanie Rady
Miejskiej i radnych, funkcjono-
wania komisariatu policji, czy
dowiedzieć się, jaka jest droga
obiegu pieniądza w banku.
Na nudę i rutynę w te wakacje,
na pewno nie można było narzekać.
Organizatorzy wraz z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach w szczególności
chcieliby podziękować:
– Panu Burmistrzowi Adamowi Roszakowi, Pani
Sekretarz Bogumile Pęczkowskiej i Danucie Zaworskiej oraz pracownikom
Urzędu Miejskiego w Gniewkowie,
– Panu Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego
„Gniewkowo”
Tomaszowi Molendzie, Pani
Alicji Konieczka i Pracownikom przedsiębiorstwa,
– Panu Komendantowi Komisariatu Policji w Gniewkowie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Januszowi Świątkowskiemu
i pracownikom,
Pani Dyrektor Banku PBS
Ewie Kropińskiej i pracownikom,
Panu Henrykowi Maciejczykowi,
Panu Wiesławowi Wesołowskiemu,
Pani Dyrektor Gimnazjum
nr 1 Elżbiecie Torgowskiej,
Pani Sołtys Halinie Cierzniewskiej,
Pani Sołtys Marioli Wołoszko
Pani Sołtys Łucji Zagórskiej,
Sklepowi Spożywczemu
GROSZEK,
Panom Krzysztofowi i Rafałowi Haras
oraz Krzysztofowi Skrzynieckiemu i Golubskiemu Klubowi Jeździeckiemu PTTK
„Szkoła Rycerska” z Golubia
–Dobrzynia.  MGOKSiR
Bonduelle Polska SA wspiera naszą oświatę!
C
hoć wszyscy dobrze wiedzą,
że oświata to inwestycja
w przyszłość i jedna z ważniejszych dziedzin funkcjonowania
współczesnych państw, to jednak jest ona traktowana z lekceważeniem w budżecie państwa.
Dlatego często, aby funkcjonować na odpowiednim poziomie
szkoły i przedszkola poszukują
wsparcia w różnego rodzaju instytucjach i firmach.
W Gniewkowie takim „wiernym” przyjacielem dzieci
i młodzieży jest firma Bonduelle Polska SA.
Od kilku lat dostarcza ona
za darmo zdrowe i atrakcyjne
produkty żywnościowe do stołówek Samorządowego Przed-
szkola oraz Gimnazjum nr 1
w Gniewkowie. Tym bardziej
cieszy fakt, że władze spółki
zdecydowały się, odpowiadając
pozytywnie na prośby dyrektorów wspomnianych powyżej
placówek, przedłużyć umowy
sponsorskie na czas nieokreślony.
Odpowiednie dokumenty
podpisane zostały już przez
dyrektora Samorządowego
Przedszkola w Gniewkowie
oraz dyrektora produkcyjnego
Bonduelle Polska SA., a wkrótce podpisane zostaną przez
władze spółki i dyrektora gimnazjum.  A.Kręc
nr 9/2013
GNIEWKOrama
12 ROZMAITOŚCI
Wrzesień 1939
Gniewkowo Pamięta!
tekst:
Dawid Rogalski
zdjęcia:
Anna Nawrocka
Poczty sztandarowe,
uczniowie, posterunek
Wojska 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia,
delegacje oraz mieszkańcy Gniewkowa
wzięli udział w uroczystościach rocznicowych
z okazji 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz napaści ZSRR
na Polskę.
P
od Obeliskiem w lasach
gniewkowskich wystąpił
zespół ludowy Gniewkowianie
z wiązanką pieśni patriotycznych. Następnie ks. Proboszcz
Tadeusz Krzymiński odmówił
modlitwę, po której odbył się
apel poległych poprowadzony
przez majora Artura Wiśniewskiego.
Delegacje oraz przedstawiciele instytucji z terenu gminy
Gniewkowo złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów w miejscu kaźni ok. 4000 mieszkańców
Powiatu Inowrocławskiego.
W uroczystościach wziął
udział wiceburmistrz Paweł
Drzażdżewski, który w swoim
wystąpieniu okolicznościowym
przypomniał jak ważne jest
zachowanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. „Musimy pamiętać! Tym bardziej
dzisiaj, gdy każe nam się zapominać historię, gdy wymazuje
się z niej niektóre fakty…
Żyjemy w dziwnych czasach,
gdzie mimochodem mówi się
o polskich obozach zagłady,
gdzie poddaje się w wątpliwość
sens wybuchu Powstania Warszawskiego skoro wiadomo,
że i tak zakończyło się klęską,
gdzie padają stwierdzenia, iż
wrześniowa obrona przed najeźdźcą była niepotrzebnym
przelewem krwi, gdzie coraz
bardziej ogranicza się lekcje
historii (...).
To nie hitlerowcy mordowali
naszych rodaków, to nie bolszewicy napadli na nas 17 września- to Niemcy i Rosjanie.
Najeźdźcy nie zaatakowali nas
tylko po to, aby zdobyć nowe
tereny bogate w surowce naturalne, napadli na nas po to, by
dokonać na naszym narodzie
totalnej eksterminacji. Dzisiaj
próbuję się zniekształcać te
fakty i czynić Polaków współwinnymi wybuchu wojny.
Czy dumę mamy zastąpić poczuciem winy? Nie wolno nam
zapominać, musimy pamiętać,
powinniśmy przebaczać, ale
nigdy nie możemy zapomnieć”mówił zastępca burmistrza.
WARTO PAMIĘTAĆ
1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, wojna która zapisała
tragiczną kartę w dziejach
miasta i jego mieszkańców.
7.09.1939 r. do Gniewkowa
wkroczyły wojska niemieckie.
Nie wolno nam
zapominać,
musimy pamiętać,
powinniśmy
przebaczać, ale
nigdy nie możemy
zapomnieć.
Wkrótce rozpoczęła się planowa eksterminacja ludności
polskiej. Pierwsze egzekucje
mieszkańców Gniewkowa miały już miejsce 12 września
(Niemcy zamordowali 3 powstańców wielkopolskich).
W czasie kolejnej egzekucji,
jeszcze we wrześniu 1939 r.
Niemcy zastrzelili 20 następ-
f
zdjęcia w fotogalerii
na okładce
nych osób, w tym kilku miejscowych Żydów.
Planowa eksterminacja objęła
głównie gniewkowską inteligencję, tj. miejscowych nauczycieli
i księży. Z rąk okupanta śmierć
ponieśli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie:
Paweł Zawiłowicz, Hilary Smul,
Franciszek Hanas, Franciszek
Mierzwicki, Zofia i Edmund
Frajerowie. Prześladowania objęły również duchownych. Ogółem w czasie II wojny światowej
Niemcy zamordowali 107 mieszkańców Gniewkowa.
W tym też okresie miały
miejsce masowe wysiedlenia Polaków - łącznie 480
osób, głównie ludzi młodych.
Największa jednak tragedia
lat okupacji hitlerowskiej rozegrała się w pobliskich lasach, w których to Niemcy
wymordowali około 4,5 tysiąca ludzi (są to dane jedynie
szacunkowe). Tylko w okresie
między 8.10 a 15.12.1939 r.
hitlerowcy rozstrzelali około 3
tys. więźniów (większość pomordowanych przywieziona
była z obozu przejściowego
w Inowrocławiu). W latach
powojennych w lasach gniewkowskich w miejscu kaźni kilku tysięcy Polaków odsłonięty
został pomnik będący hołdem
pomordowanym, a równocześnie przypomnieniem tych
tragicznych wydarzeń. (źródło:
www.gniewkowo.eu)  PR
Budynek na gniewkowskim
rynku już nie straszy
J
eszcze niedawno były utrudnienia w ruchu drogowym
na rynku z uwagi na zabezpieczenia przy kamienicy ul. Rynek 12. Pomimo, że budynek
był własnością prywatną, przy
wsparciu ze strony Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
udało się przeprowadzić prace
rozbiórkowe w pierwszej połowie sierpnia przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo”
Sp. zo.o.
GNIEWKOrama
nr 9/2013
„Nieruchomość stanowiła
duże zagrożenie dla mieszkańców. Trwa postępowanie sądowe
i mam nadzieję, że niebawem
uzyskamy tytuł własności do nieruchomości, by w przyszłości mogła powstać nowa kamienica.
Obecnie plac po gruzowisku został uporządkowany i położona
została kostka brukowa. Plac docelowo zostanie zagospodarowany-mówi Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak.
 Paulina Rychczyńska
HISTORIA 13
Kto nie szanuje pamięci o przeszłości
nie zasługuje na przyszłość !
18 września 1939 roku w Iłowie śmiertelnie ranny gen. Franciszek Wład dowódca 14 DP
walczącej w bitwie na Bzurą dyktuje ostatkiem sił krótki list do żony:” Myślę o Tobie…
Umieram za Polskę. Wychowaj naszego syna na dzielnego Polaka. Spowiadałem się…”
T
o chyba jedna z piękniejszych definicji polskości.
W tych jakże prostych słowach
generał wymienia najważniejsze dla ówczesnego Polaka wartości: rodzinę, Ojczyznę, Boga.
Te kilkanaście słów to definicja
polskiego honoru. Honoru, który żołnierzom WRZEŚNIA 39
roku kazał podjąć dramatyczną
walkę z dwoma najeźdźcami Hitlerowskimi Niemcami i Sowiecką Rosją.
Kierując się tymi wartościami minister spraw zagranicznych II RP odpowiada
w maju 1939 roku w Polskim
Sejmie na ultimatum Hitlera
dotyczące oddania III Rzeszy
Gdańska i wyznaczenia eksterytorialnej autostrady oraz linii kolejowej łączącej Niemcy
z Prusami Wschodnimi.:
Pokój jest rzeczą cenną
i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach,
na pewno na pokój zasługuje.
Ale pokój, jak prawie wszystkie
sprawy tego świata ma swoją
cenę, wysoką, ale wymierną.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Jest tylko jedna rzecz w życiu
ludzi, narodów i państw, która
jest bezcenną. Tą rzeczą jest
honor.
1 września 1939 roku o świcie Niemcy atakują Polskę. 17
września przyłącza się do nich
Związek Radziecki. Polacy
zdradzeni przez sojuszników
są skazani na porażkę, ale podejmują walkę, a w walce tej
honor staje się ich znakiem
firmowym.
7 września w Rejonie
Umocnionym Wizna nad Narwią i Biebrzą 720 polskich
żołnierzy dowodzonych przez
kpt. Władysława Raginisa
uzbrojonych w 6 dział , 24
ckm i broń ręczną zatrzymuje
trzy dni idące na Warszawę
wojska niemieckie. Przez trzy
niekończące się dni Polacy odpierają ataki 42 tysięcy żołnie-
rzy niemieckich wspieranych
przez 350 czołgów, 650 dział
i moździerzy oraz lotnictwo.
Przez trzy dni polscy żołnierze
nie ustępują na krok. Tak opisywał polską obronę w swoich
frontowych wspomnieniach
jeden z niemieckich oficerów
bitych.”. 10 września Polacy
nie mają już żadnych możliwości prowadzenia dalszej
walki. Kapitan Raginis wydaje
pozostałym przy życiu rozkaz
poddania się… sam nie potrafi
pogodzić się z myślą o niewoli. Rozrywa się przyłożonym
do piersi granatem.
Bohatersko broni się Polskie
Wybrzeże. Dowodzący obroną Kępy Oksywskiej i Gdyni
płk. Stanisław Dąbek w ostatnim dniu walki gromadzi wokół
siebie swoich oficerów mówiąc:
” Skończyła się nasza rola jako
dowódców. Nie przestaliśmy
być jednak żołnierzami i ten
żołnierski obowiązek wykonamy do końca.” Po tym krótki
przemówieniu prowadzi swój
dwudziestoosobowy oddział
do ostatniej walki. Także on
plk. Stanislaw D-bek
ORP Mazur
kpt. Władyslaw Raginis
biorących udział w walkach”
Jeden z saperów ukrył się
za wieżyczką czołgu, który wjechał na ścianę schronu. Dwa
karabiny maszynowe, które
dotychczas prowadziły szaleńczy ogień zostały zniszczone.
Ale i teraz Polacy nie poddali
się. Jeden z saperów wszedł
ponownie na schron i wrzucił
przez strzelnicę kopuły kilka
granatów ręcznych. W schronie znaleźliśmy siedmiu za-
nie dopuszcza do siebie możliwości pójścia do niewoli.
Ranny od wybuchu pocisku
moździerzowego wyciąga pistolet i strzela sobie w usta… .
Nieopodal miejsca jego śmierci marynarze polskich okrętów prowadzą szaleńczy ogień
do niemieckich samolotów.
ORP „Nurek” milknie dopiero
gdy niemieckie bomby rozrywają statek wraz załogą i dowódcą. Marynarze z ORP „Mazur”
prowadzą ogień nawet wtedy
gdy stoją po kolana w wodzie
zalewającej tonący statek.
Honor niesie do walki szeregowych żołnierzy i generałów.
Pod Łomiankami ginie prowadząc swoich podkomendnych
do nocnego ataku na bagnety
generał Bołtuć. 17 września
na skraju Puszczy Kampinoskiej pod Sochaczewem ginie
generał Grzmot-Skotnicki dowódca Pomorskiej Brygady Kawalerii. Ten sławny dowódca
kawalerii do ostatniego boju
prowadzi żołnierzy piechoty.
W Radłowie, niewielkiej miejscowości pod Krakowem, 14
ułanów broni się w budynku
szkoły powszechnej. Mimo
dwukrotnej propozycji niemieckiej poddania się walczą
do końca zatrzymując wojska
niemieckie idące w pościgu
za wycofująca się armią „Kraków”. Niemcy ściągają miotacze ognia i podpalają budynek
wraz z obrońcami. Giną wszyscy śpiewając „Rotę.”
Takich przykładów bohaterstwa można podawać setki, a nawet tysiące. I właśnie
szczególnie dziś trzeba o nich
pamiętać i uparcie je powtarzać. Trzeba przywracać pamięć
o tamtych czasach, czasach gdy
nasi przodkowie za tak lekceważone obecnie wartości płacili
najwyższą cenę. To nasze pokolenia mają obowiązek kultywować tą pamięć. Nie wolno nam
zaprzepaścić tego dziedzictwa.
Poszukajmy na strychach,
w piwnicach, rodzinnych albumach czy archiwach żołnierzy
znad Bzury, Tomaszowa, Kocka. Obrońców Warszawy, Polskiego Wybrzeża, bohaterskich
lotników, ułanów, piechurów.
Poszukajmy historii o naszych
żołnierzach Września 39 roku
i przywracajmy ich pamięć, ich
wartości i honor.
 Aleksander Kręc
nr 9/2013
GNIEWKOrama
14 WYWIAD
„Zmierzenie się z wizją nieznanego
prowokuje do działania”
- z dyrektorem
Samorządowego
Przedszkola Panią
Agnieszką Kręc
rozmawia
Dawid Rogalski.
D.R. Podejmując ważne życiowe decyzje rozważamy wszystkie „za” i „przeciw”. Co Panią
skłoniło do objęcia stanowiska
dyrektora Samorządowego
Przedszkola w Gniewkowie?
A.K. Rzeczywiście takie decyzje nie są łatwe. Myślę, że
najtrudniejsze jest zmierzenie
się z wizją nieznanego, przed
którą staje każdy z nas mierząc
się z nowym, obcym mu dotychczas wyzwaniem. Z drugiej
strony uważam, że taka obawa
nie powinna nas paraliżować,
a wręcz przeciwnie, powinna
nas prowokować do działania.
Jeśli ktoś ma coś do zaproponowania w swoim życiu i jest
przekonany do swoich racji to
powinien spróbować wcielać je
w życie.
D.R. A propos wizji! Przystępując do konkursu musiała Pani
przedstawić komisji swoją wizję przedszkola. Czy mogłaby
Pani wymienić jej najważniejsze założenia?
A.K. Pierwszym i podstawowym
założeniem jest dobro dziecka
i tak naprawdę wszystko inne
musi mu być podporządkowane. Przedszkole musi uczyć,
wspomagać w wychowaniu
i opiece rodzinę,
a obowiązkiem każdego pracownika, z dyrektorem na czele, jest robić to jak najlepiej.
Aby to osiągnąć będę prowadziła działania na wielu płaszczyznach. Podejmę kroki w celu
doposażenia i unowocześnienia obiektów przedszkolnych.
Postaram się tak zorganizować
pracę aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników,
a wiem, bo pracuję w tej instytucji już 18 lat, że nasza placówka posiada bardzo dobrze
GNIEWKOrama
przygotowanych do swej roli
nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi. Myślę,
że istotnym elementem mojej
pracy będzie współpraca z lokalnymi instytucjami i firmami w celu rozwoju i promocji
przedszkola. Oczywiście liczę
też na współpracę z rodzicami.
lu prowadzone będą zajęcia
z języka angielskiego nie tylko dla dzieci szecio, ale także
pięcioletnich. Rodzice dzieci,
u których lekarz zdiagnozuje
wady postawy mogą zgłaszać
swoje pociechy na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, a maluchy
mające problemy z wymową
D.R. Wiem, że pełni Pani funkcje bardzo krótko, ale może już
coś się udało...?
A.K. Oczywiście jest parę
spraw, o których warto wspomnieć. Przeprowadziliśmy
remont szatni, na ścianach
położyliśmy nowe panele,
a wkrótce planujemy ustawić
tam nowe ławeczki. W jednej
z sal położyliśmy nową wykładzinę, a w całym budynku
przeprowadziliśmy przegląd
i konserwację instalacji elektrycznej. Dzięki wsparciu rodziców zamontowaliśmy na sali
gimnastycznej ściankę wspinaczkową i drabinki. Za istotne uważam również to, że
udało mi się wygospodarować
pomieszczenie na potrzeby
prowadzenia zajęć indywidualnych (wczesnego wspomagania
i logopedii), które dotychczas
musiały odbywać się na korytarzu luba za parawanem w salach zbiorowych. Jeśli chodzi
o sprawy dydaktyczne to najistotniejsze jest znaczne wzbogacenie oferty edukacyjnej
o zajęcia dodatkowe. Dzięki
wsparciu burmistrza pana
Adama Roszaka w przedszko-
mogą kształcić tą umiejętność
na zajęciach logopedycznych.
W przyszłości myślę także
o zorganizowaniu zajęć tanecznych i z rytmiki. Ważnym
elementem spędzania przez
dzieci czasu w przedszkolu jest
właściwe odżywianie, dlatego
warto zaznaczyć, że udało mi
się przedłużyć umowę z firmą
Bonduelle Polska S.A. na darmowe dostarczanie zdrowych
i smacznych produktów żywnościowych, na czas nieokreślony.
nr 9/2013
D.R. W czym upatruje Pani największych zagrożeń dla realizacji swoich planów?
A.K. Oczywiście w finansach.
Wiemy, że wsparcie państwa
dla edukacji, ale i nie tylko,
jest co najmniej niewystarczające. Dlatego liczę na współpracę z samorządem, ale
i sama staram się poszukiwać dodatkowych finansów
oraz oszczędności. Myślę, że
nawet drobna racjonalizacja
wydatków może dać dodatkowe środki na działalność przedszkola. Np. w ostatnim czasie
wynegocjowałam nowe umowy
z operatorami telefonicznym,
dzięki którym zmniejszą się
wydatki przedszkola. Mam także plany pozyskiwania środków
w ramach różnego rodzaju projektów.
D.R. Wspominała już Pani o pracownikach, ale czy planuje Pani
jakieś zmiany personalne? Jaki
styl zarządzania będzie Pani realizowała?
A.K. W chwili obecnej nie widzę
konieczności, żadnych zmian
personalnych. Tak jak powiedziałam pracuję w przedszkolu
już 18 lat i znam dobrze nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, choć do tej
pory patrzyłam na ich pracę
z innej perspektywy. Jestem
przekonana, że każdy z nich
ma wiele do zaoferowania placówce. Ze swojej strony zamierzam dbać o każdego dobrego
pracownika, tak aby mógł się
on spokojnie poświęcić swoim
zadaniom. Jeśli chodzi o styl zarządzania to zamierzam oprzeć
go na współpracy. Każdą sprawę, którą będę mogła poddać
dyskusji przeanalizuję z pracownikami czy rodzicami, ale
wszyscy muszą sobie zdawać
sprawę, że tak naprawdę cała
odpowiedzialność za wszystkie
dziedziny życia przedszkola
spada na dyrektora, który musi
działać w oparciu o nie zawsze
życiowe przepisy prawa, dlatego
będę musiała prosić wszystkich
o uszanowanie moich decyzji
niezależnie czy będą one zgodne z ich poglądami czy nie.
D.R. Na koniec może przedstawi Pani czytelnikom troszkę
swoją osobę z prywatnej strony?
A.K. Mam męża i dwie córki. Bardzo lubię podróżować
i zwiedzać, gdyż uważam, że
jest to świetny sposób na poszerzanie swojej wiedzy i spędzanie wolnego czasu. Jeśli
chodzi o inne sposoby relaksowania się to bardzo lubię czytać
i zajmować się kwiatami.
D.R. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę realizacji planów
i wizji.
A.K. Dziękuję bardzo. 
WYWIAD 15
Życzą sobie samych zadowolonych
i uratowanych pacjentów
- rozmowa
z ratownikami
medycznymi
z okazji ich święta
W Polsce ratownicy pracują
w systemie ratownictwa medycznego od blisko dziesięciu
lat. Pomimo stosunkowo krótkiego czasu, zdążyli już zyskać
sobie szacunek i zaufanie społeczne. W rozmowie z Dawidem Rogalskim wzięli udział
ratownicy inowrocławskiego
pogotowia – Dominik Chmiel
i Krzysztof Walędziak.
13 października obchodzimy
święto polskich ratowników
medycznych, proszę nam krótko scharakteryzować profil
tego zawodu?
Ratownik medyczny w Polsce
to dość młody zawód medyczny, powołany do pracy w tak
zwanym systemie ratownictwa medycznego (SRM), to
jest w szpitalnych oddziałach
ratunkowych oraz zespołach
ratownictwa medycznego
(ZRM), ambulansach i śmigłowcach ratowniczych. Ratownicy zatrudniani są również
w Państwowej Straży Pożarnej,
Policji oraz Wojsku, udzielają
pomocy medycznej w stanie
nagłego zagrożenia zdrowia
i życia, w zachorowaniach
i wypadkach. Wykonują zaawansowane zabiegi ratujące
życie z użyciem specjalistycznych leków. W praktyce często
jednak zdarza się, że pacjenci
wykorzystują system ratownictwa z powodu, chociażby braku
dostępności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
specjalistów i badań, w wyniku
czego częste są tak zwane wezwania nieuzasadnione, gdzie
ratownicy nie mogą pracować
zgodnie ze swoimi kompetencjami i umiejętnościami.
Za każdym razem uświadamiamy pacjentów, że takie nieuzasadnione wezwania do błahych
przypadków mogą kosztować
ludzie życie. Jeśli ktoś wzywa
pogotowie do przysłowiowej
biegunki, musi liczyć się z tym,
że karetka dojedzie do faktycznie potrzebującego pacjenta
(z zawałem, udarem lub z wypadku), z opóźnieniem, a każda minuta jest bardzo cenna!
W sieci coraz częściej można
zobaczyć kampanie społeczne,
pięknie zilustrowane plakaty,
przeciwstawiające się nieuzasadnionemu wzywaniu zespołów ratownictwa medycznego.
W ten sposób informuje się pacjentów w jakich sytuacjach należy wzywać zespoły ratownicze.
Czy ratownik musi mieć jakieś
specjalne predyspozycje i ratownikiem może być każdy?
R atownikiem medycznym
na pewno musi być człowiek,
który umie radzić sobie ze stresem w akcji, ale również po.
Często ludzie nie zweryfikowani pozytywnie przez doradcę
zawodowego, rezygnują, męczą
się w zawodzie lub są uciążliwi dla innych… To jest sygnał,
że trzeba szukać sobie innego
zajęcia!
Czy praca ratownika medycznego jest bezpieczna?
Zazwyczaj, jeżeli przestrzega
się procedur bezpieczeństwa to
tak, ale proszę sobie wyobrazić
akcję w ciemnej, wąskiej piwnicy z udziałem 120 kilowego
mężczyzny w jakimś nieciekawym miejscu. W takiej sytuacji,
pomimo licznych zagrożeń, liczy się dla nas przede wszystkim życie pacjenta … Jednak
możliwość zakłucia, skaleczenia czy innych zagrożeń jest
ogromna.
Czy jesteście narażeni na atak
pacjentów lub ich współtowarzyszy?
Oczywiście, szczególnie osób
pod wpływem alkoholu czy
innych środków. Zdarzają się
również chorzy z zaburzeniami psychicznymi. Pracujemy
zazwyczaj w zespołach dwuosobowych, często prosimy
o pomoc i interwencję policji.
Jakie ma pan marzenia i plany
zawodowe?
Chciałbym aby system
funk cjonował należycie…
Przy każdej wizycie informujemy społeczeństwo jak on działa
i jak powinien działać. To bardzo ważne ale też i nie łatwe!
Fot. Kampania społeczna
nawołująca
do zaprzestania
nieuzasadnionych wezwań.
Źródło: Facebook.pl
[…] właśnie, czy jest to zjawisko marginalne, czy zdarza się
często?
Niestety nie jest to zjawisko
marginalne, zdarza się dość
często. Tak zwani „przedsiębiorczy pacjenci”, którzy chcą
uzyskać szybki dostęp do specjalistów i badań, często nieświadomie narażają zdrowie
i życie tych naprawę potrzebujących pomocy pogotowia!
Jak wygląda proces kształcenia?
Ratownicy są kształceni na poziomie studium zawodowego
(obecnie „wygaszane”), studiów licencjackich z możliwością kontynuacji nauki
na studiach II i III stopnia.
Obecnie kształcenie zawodowe ratowników dostosowywane
jest do poziomu europejskiego.
Niektórzy twierdzą, że to walka
z wiatrakami, ja uważam, że
coś trzeba robić, żeby poprawić
sytuację...
Czego Wam na koniec życzyć?
Samych uratowanych i zadowolonych pacjentów.  
nr 9/2013
GNIEWKOrama
16 WIEŚCI SZKOLNE
Wojewódzka Inauguracja
Roku Szkolnego 2013/2014
S
zkoła Podstawowa jest placówką oświatową z długoletnią tradycją i osiągnięciami.
Kuratorium Oświaty to doceniło i 2.09.2013 odbyła się
uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014.
Bur mistrz Gniewkowa
Adam Roszak przywitał zaproszonych gości oraz nauczycieli,
rodziców i dzieci przybyłych
do Szkoły Podstawowej nr 1
im. Wojska Polskiego w Gniewkowie.
„Z okazji inauguracji roku
szkolnego społeczności szkolnej i wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty,
poprawy edukacji naszych
przyszłych pokoleń życzę wiele energii i samych sukcesów.
Niech początek nowego roku
szkolnego będzie czasem nowych inspiracji, nowatorskich
rozwiązań, krzewienia w młodych Polakach historii i patriotyzmu” – życzył Burmistrz
Gniewkowa Adam Roszak.
Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Dorota Gliwińska
nie kryje zadowolenia i cieszy
ją, że doceniona została praca
dydaktyczna i wychowawcza.
„Dołożyliśmy wszelkich starań,
by godnie reprezentować naszą
gminę i szkołę na forum całego
województwa”- dodaje p. Gliwińska.
Bogaty program artystyczny
podobał się nie tylko rodzicom,
którzy przyszli podziwiać swoje
pociechy ale i zaproszonym gościom.  Paulina Rychczyńska
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego w Szadłowicach
P
ierwszego września 2013
r. nauczyciele, uczniowie,
rodzice, pracownicy obsługi
i administracji nowy rok szkolny rozpoczęli o 8.00 uroczystą
mszą świętą. Następnie wszyscy
zebrani na szkolnym korytarzu
odśpiewali Hymn Państwowy.
Po hymnie Pani Dyrektor szkoły Maria Kucharska serdecznie
powitała zebranych na uroczystości i oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie roku szkolnego. Po części
oficjalnej wychowankowie udali się wraz z wychowawcami
do swoich klas. 
Rozpoczęcie roku szkolnego
w Wierzchosławicach
D
nia 2 września 2013r.
o godz. 9.00 w budynku
Szkoły Podstawowej im. M.
Kopernika w Wierzchosławicach nastąpiła inauguracja
roku szkolnego 2013/2014 dla
uczniów naszej szkoły.
Część oficjalną rozpoczęto
od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu
państwowego.
Następnie pani dyrektor
Mariola Kozłowska powitała
po wakacyjnej przerwie rodziców, nauczycieli i uczniów.
GNIEWKOrama
nr 9/2013
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w czasie II wojny światowej.
Część artystyczną przedstawiły dzieci z Oddziału Przedszkolnego przygotowaną przez
panią Lidię Stochmal.
Po przekazaniu przez panią
dyrektor informacji na temat
organizacji pracy szkoły na rok
szkolny 2013/2014, uczniowie
udali się do klas na spotkania
ze swoimi wychowawcami. 
SPORT 17
Prezes OSP Edmund Głuszak
nie tylko potrafi gasić, ale też strzelać!
W
sobotę, 7 września,
na strzelnicy sportowej
LOK w Kobylnikach odbyły
się Międzypowiatowe Zawody
Strzeleckie Drużyn OSP Województwa Kujawsko - Pomor-
skiego. Jedną z konkurencji był
turniej Prezesów Powiatowych.
„Tym razem - podczas nieobecności Prezesa związanej
z udziałem w uroczystościach
strażackich jednej z OSP w po-
wiecie - powiat inowrocławski reprezentował Wiceprezes
druh Edmund Głuszak. Druh
Edmund w turnieju prezesów
zajął drugie miejsce poprawiając tym samym ubiegłoroczny
wynik prezesa powiatowego.”
–informuje Krzysztof Pęczkowski, sekretarz ZOP ZOSP RP.
Gratulujemy druhowi Edmundowi, a druhom OSP Gniewkowo postawy ich Prezesa. 
Świetny występ uczniów Szkoły Zawodowej
na Mistrzostwach Powiatu Inowrocławskiego w lekkiejatletyce
16.09.2013 r. na stadionie OSiR
Inowrocław odbyło się rozpoczęcie sezonu lekkoatletycznego
na poziomie powiatowym w kat.
szkół ponadgimnazjalnych.
nakomicie spisali się w zawodach uczniowie Szkoły Zawodowej w Gniewkowie. Startowali
w trzech konkurencjach: skok
w dal, 400 m, 100 m.
Z
ARKADIUSZ PIERNIK
- skok w dal, 400 m ;
PATRYK NICPOŃ
- skok w dal, 100m ;
PATRYK KRYSZAK
- skok w dal ;
AMADEUSZ PRZEKWAS
- skok w dal.
W skoku w dal - Arkadiusz
Piernik- uczeń kl. III - po niezwykle zaciętej walce przegrał
tylko o 1 cm tytuł mistrzowski
z uczniem II LO iIm. M. Konopnickiej w Inowrocławiu
(Kujawa), uzyskał znakomity
wynik- 6,04 (zwycięzca 6.05 m)
i był drugi w zawodach. Arek
również wystartował na 400m
i zajął w swojej grupie II-gie
miejsce, co dało mu w ogólnej
klasyfikacji IV miejsce w powiecie inowrocławskim.
Świetnie wypadł również
uczeń kl. II b – Patryk Nicpoń,
z wynikiem -5,95 m w skoku
w dal zajął znakomite III–cie
miejsce w powiecie inowrocławskim. Bardzo dobrze
zaprezentował się również
w biegu na 100 m zajmują c
w swojej grupie II –gie miejsce,
co dało mu w ogólnej klasyfikacji V –te miejsce w powiecie
inowrocławskim.
Patryk Kryszak - uczeń
kl. II b, również pięknie zaistniał zajmując V-te miejsce
w mistrzostwach w skoku w dal
z wynikiem 5,63 m.
Amadeusz Przekwas – uczeń
kl. III po zaciętej walce z wynikiem 5,22 zajął IX –miejsce
w mistrzostwach powiatu.
Opiekunem w/w zawodników był Zbigniew Nowak
Ocena opiekuna – Zbigniewa Nowaka: nasi uczniowie
od lewej: P. Nicpoń, A. Przekwas, A. Piernik, M. Kryszak
w zawodach spisali się znakomicie. Bazowaliśmy tylko
na wykorzystaniu indywidualnych predyspozycji psychomotorycznych ukierunkowanych
pod kątem skoku w dal. Zamierzam specjalistycznie
ukierunkować w/w i zdecydowanie poprawić rozbieg i technikę odbicia. Bardzo liczę, że
w wiosennych mistrzostwach
powiatu zajmiemy czołowe
miejsca w powiecie i awansujemy do finałów mistrzostw
woj. kuj.-pom w kat. szkół ponadgimnazjalnych godnie reprezentując Szkołę Zawodową
i miasto Gniewkowo na mapie
sportowej woj. kuj.- pom.
Na dzień dzisiejszy jesteśmy „mocni ‘’ w powiecie
inowrocławskim w skoku
w dal !
nr 9/2013
GNIEWKOrama
18 SPORT
Szesnastoletni żużlowiec UNIBAXU Toruń
Dawid Krzyżanowski
tekst:
Dawid Rogalski
zdjęcia:
facebook.com
K
iedy miał 10 lat jeździł
już na motorach, w wieku niespełna 15 lat dosiadł
po raz pierwszy motocykl żużlowy. Dziś ma skończone 16
lat i jest już zawodnikiem
juniorów drużyny UNIBAX
Toruń. Mowa o Dawidzie
Krzyżanowskim pochodzącym z gminy Gniewkowo,
a dokładnie z Lipia.
Szesnastoletni zawodnik
UNIBAXU i uczeń Technikum Samochodowego nr 7
w Toruniu jest wychowankiem
Niepublicznego Gimnazjum
w Gąskach. W październiku
ubiegłego roku zdał egzamin
i zdobył licencję żużlową. Jeździ już II sezon czyli ponad
rok. Jak dotąd za swój największy sukces uważa zdobycie 1
cennego punktu w Zawodach
Pomorskiej Ligi Okręgowej odbywającej się w Bydgoszczy.
Dawid zapytany o to, co skłoniło go do jazdy na żużlu odpowiada: „Po prostu lubię jeździć
na motocyklach crossowych
i enduro i chciałem spróbować czegoś więcej”. Motocykle
nie są jedyną jego pasją. Mimo,
że poświęca na treningi 1-2 dni
w tygodniu, to znajduje jeszcze
czas bieganie, pływanie oraz grę
w hokeja na lodzie. Do tego
musi sumiennie wypełniać obowiązki i zadania szkolne.
Ma 16 lat i oprócz talentu niesamowitą chęć walki. „Na pewno chcę polepszać swoją jazdę
na torze, a od przyszłego sezonu
startować w większości zawodów młodzieżowych i zdobywać
jak najwięcej punktów”- mówi.
Jak sam przyznaje w realizacji
jego planów i marzeń potrzebne
są nie tylko umiejętności i chęci,
ale wsparcie sponsorów. Dawid
Krzyżanowski jest na początku
swej kariery, ale kto wie jak potoczy się jego życie. Może kiedyś
będzie stawał tak często na różnych podiach jak Tomasz Gollob- tego mu właśnie życzymy.
A wszystkich, którzy są zainteresowani mecenatem tego
młodego człowieka prosimy
o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]
vp.pl. Każdy sponsor i każda
pomoc są mile widziane. 
Dyżur redakcyjny w pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 13.00-15.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 5.
Skład: in crudo design
Druk: Express Media Sp. z o.o.
Pismo zrzeszone w Stowarzyszeniu
Polskich Mediów, wpisane do Rejestru
Dzienników i Czasopism pod nr 586
Nasi
na Stadionie
Narodowym
W
bojach o awans do Mistrzostw Świata drużynę Polski 6 września wspierali kibice z Gniewkowa. Między innymi
na trybunach Stadionu Narodowego zasiadł Grzegorz Brzykcy z wnukiem. Mecz
Polska Czarnogóra zakończył się remisem,
jednak pozytywnych emocji nie brakowałopodkreślają kibice z Gniewkowa. 
Adres redakcji:
Urząd Miejski w Gniewkowie,
ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo,
tel. 52 355 88 00
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów oraz ich korekty.
GNIEWKOrama
Redaktor naczelny:
Dawid Rogalski
Skład redakcji:
Paulina Rychczyńska (sekretarz redakcji)
Aleksander Kręc
nr 9/2013
Materiały do następnego
numeru należy przesyłać
do 10 następnego miesiąca
19
zdjęcia
nadesłane
Pielgrzymka 2013
nr 9/2013
GNIEWKOrama
Krzysztof Kamil Baczyński
Bez imienia
(Zima 41r.)
Oto jest chwila bez imienia:
drzwi się wydęły i zgasły.
Nie odróżnisz postaci w cieniach,
w huku jak w ogniu jasnym.
Wtedy krzyk krótki zza ściany;
wtedy w podłogę - skałą
i ciemność płynie jak z rany,
i w łoskot wozu - ciało.
Oto jest chwila bez imienia
wypalona w czasie jak w hymnie.
Nitką krwi jak struną - za wozem
wypisuje na bruku swe imię.
zdjęcia
Anna Nawrocka
15 XI 41 r.
WRZESIEŃ 1939 Pamiętamy!
GNIEWKOrama
nr 9/2013

Podobne dokumenty

Pobierz dokument

Pobierz dokument umiera – nie jesteśmy w stanie wyprodukować jednej korwety itd. itp. Żyjemy w iluzji „zielonej wyspy”. Historia, naturalne wartości, zasady są przerzucane na margines i wyśmiewane przez „gwiazdy, t...

Bardziej szczegółowo

Gniewkorama marzec 2011

Gniewkorama marzec 2011 posadzki, instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. W ramach przedsięwzięcia zostanie również zakupione wyposażenie dla świetlic wiejskich w Kawęczynie, Zajezierzu i Wierzchosławicach (stoły, k...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument można było pooglądać kaski, hełmy i kolczatki. Przy stoisku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie można było nabyć foldery informacyjne o mieście oraz gadżety z symbolami miasta, a przy stoisku MGOKSiR od...

Bardziej szczegółowo