Pobierz ten katalog w PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz ten katalog w PDF
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE
Specjalnie zaprojektowane szafy zabezpieczające chronią ludzi i mienie.
Zapewniają bezpieczne magazynowanie materiałów łatwopalnych i korozyjnych,
w celu redukcji zagrożenia pożarowego, ochrony personelu i mienia.
17.3
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE
Szafy zabezpieczające spełniają jednocześnie kilka ważnych zadań. Pierwszym i najważniejszym jest
zapewnienie ognioodpornego pomieszczenia zamkniętego do przechowywania pojemników z płynami
łatwo palnymi, co przyczynia się do ochrony ludzi i mienia przed groźnymi skutkami pożaru. Szafy ułatwiają
oznaczenie, uporządkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych płynów. Mogą być ustawione w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca użycia ich zawartości, co pozwala na wyeliminowanie częstego przynoszenia
niebezpiecznych płynów z magazynu centralnego.
2
SPIS TREŚCI
CECHY SZAF ZABEZPIECZAJĄCYCH
04
JAK WYBRAĆ SZAFĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ
06
FUNKCJE SZAF ZABEZPIECZAJĄCYCH
09
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
12
SZAFY NA PŁYNY ŁATWOPALNE
18
SZAFA NA BECZKI
22
SZAFY NA MATERIAŁY KOROZYJNE
24
www.topserw.com.pl
3
Trzypunktowy system sworzni zamkowych ze stali
nierdzewnej o wysokiej trwałości i odporności na ciepło.
Szczelna misa zbiorcza o głębokości 51 mm zbiera
wycieki z całej szafy.
Specjalne ostrzegawcze etykiety odblaskowe Haz-Alert™
Dwa otwory wentylacyjne o średnicy 51 mm wyposażone
w przerywacze płomieni.
KOLORYSTYKA SZAF
Płyny
łatwopalne
4
Farby, barwniki
i inne płyny
łatwopalne
Płyny żrące
Pestycydy
i insektycydy
Odpady
i zastosowania
zewnętrzne
W kolorystyce
mebli
laboratoryjnych
10
LAT
GWARANCJA
CECHY SZAF ZABEZPIECZAJĄCYCH
Solidne ściany
Solidne, podwójne ściany z blachy
stalowej 1 mm z izolacyjną pustką
powietrzną o szerokości 38 mm, dające
bezpieczeństwo ogniowe.
Mechanizm
samozamykający
Opatentowany mechanizm
samozamykający zapewnia wolny
od przeszkód dostęp do górnej
półki. Mechanizm ustawia kolejność
zamknięcia drzwi w sposób
bezkolizyjny i szczelny na całej
długości drzwi (w modelach
z samozamykaczem).
Specjalny zamek
Trzypunktowy system sworzni
zamkowych ze stali nierdzewnej
zapewnia łatwe, bezpieczne w razie
awarii, pewne zamknięcie drzwi oraz
posiada wysoką odporność na ciepło.
Klamka U-Lock®
Specjalna klamka U•Loc™ z uchwytem
na kłódkę. Opcjonalna kłódka
stanowi dodatkowe zabezpieczenie
oraz pozwala na stworzenie systemu
dostępu do szaf. Płaska klamka
kasetowa z antypoślizgowym uchwytem
umożliwia otwarcie szafy końcami
palców i zmniejsza ryzyko zaczepienia
o wystające elementy szafy.
Półki SpillSlope®
Specjalne, bezpieczne półki
SpillSlope™ kierują wyciekające płyny
do tyłu i w dół, do szczelnej misy
zbiorczej. Półki z grubej blachy stalowej
mogą być mocowane dwukierunkowo
na zaczepach rozmieszczonych co
76 mm wysokości szafy. Półki mają
bezpieczną nośność dopuszczalną
159 kg i odpowiadają normom ANSI.
Patent zgłoszony.
www.topserw.com.pl
5
JAK WYBRAĆ SZAFĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ?
WYGODA I SKUTECZNOŚĆ
ZABEZPIECZANIA
RODZAJ DRZWI
Zwykle przy wyborze drzwi można kierować się preferencjami
użytkowników, ale należy też stosować się do właściwych przepisów,
które mogą wymagać szaf wyposażonych w drzwi z mechanizmem
samozamykającym.
OTWIERANE SZEROKO, ZAMYKANE RĘCZNIE
Ekonomiczne drzwi zamykane ręcznie, otwierane szeroko, pod
kątem 180°. Przy zamykaniu drzwi blokowane są przez mechanizm
zatrzaskowy.
SKŁADANE Z JEDNEJ STRONY, ZAMYKANE RĘCZNIE
Drzwi składane z jednej strony zawieszone są na ciągłym zawiasie
i poruszają się na dwóch prowadnicach, co zapewnia trwałe
zachowanie właściwej geometrii i płynne zamykanie drzwi. Drzwi
posiadają mechanizm samozamykający i zatrzaskowy z łącznikiem
topliwym powodującym automatycznie zamknięcie drzwi przy
temperaturze 74°C w przypadku pożaru.
OTWIERANE Z SAMOZAMYKACZEM
Drzwi posiadają mechanizm samozamykający, ustawiający domykanie
skrzydeł drzwi we właściwej kolejności, oraz zamek zatrzaskowy.
Mechanizm jest ukryty w suficie szafy, dzięki czemu nie utrudnia
korzystania z jej wnętrza. Łącznik topliwy utrzymuje drzwi w położeniu
otwartym w normalnych warunkach. W razie pożaru łącznik topi się
przy temperaturze 74°C, powodując automatyczne zamknięcie drzwi.
6
WYBIERAJĄC SZAFĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ
NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ RODZAJE
PRZECHOWYWANYCH CHEMIKALIÓW
• Trwałość i sprawne działanie szaf do przechowywania chemikaliów
zapewnia użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganie
prawidłowych technik utrzymywania ich w czystości. Pojemniki
składowane w szafie muszą być zamknięte, a ewentualne wycieki i osady
regularnie czyszczone. Oferujemy kilka kategorii szaf zabezpieczających
dla laboratoriów. Do przechowywania płynów umiarkowanie żrących
lub żrąco-palnych przeznaczone są stalowe szafy Sure-Grip® EX
z polietylenowymi wkładami do półek, zapewniające zabezpieczenie
przed korozją i pożarem, dostępne w szerokiej gamie rozmiarów
• Odporności na ogień, rdzę i korozję oferują szafy z powłoką ChemCor®.
Opracowana specjalna powłoka jest termoplastycznym tworzywem
jednolicie pokrywającym wewnętrzne elementy konstrukcyjne szafy, bez
pozostawiania jakichkolwiek odkrytych nitów lub szczelin.
• Najwyższą odporność na korozję, substancje i pary żrące zapewniają
szafy z laminatu drewnopochodnego oraz polietylenowe, które dostępne
są w kilku rozmiarach. Ich wysoka odporność wynika z użytych materiałów
konstrukcyjnych oraz zawiasów i klamek ze stali nierdzewnej.
• Zachęcamy Państwa do konsultowania się z naszymi ekspertami w kwestii
dopasowania konkretnych modeli szaf do poszczególnych zastosowań.
Przy doborze odpowiedniego produktu mogą Państwo skorzystać
z opinii naszego certyfikowanego inspektora Ppoż. oraz certyfikowanego
auditora TUV. Wszystkie wydawane przez nas opinie są profesjonalnie
przygotowywane i gwarantują zgodność z obowiązującymi przepisami
i normami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.
ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI
STOSOWNYCH PRZEPISÓW
CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA
Testy wykonywane przez niezależne instytucje kontrolne stanowią
zapewnienie skuteczności wyrobów.
APPROVED FM Global
Underwriters Laboratories of Canada
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Należy zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i lokalnymi.
W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z odpowiednimi
specjalistami. Nasze szafy są zgodne z wymogami przepisów
OSHA 29 CFR 191 0.106 / NFPA Code 30 punkt 9.5
www.topserw.com.pl
7
SURE-GRIP®
NA MATERIAŁY
ŁATWOPALNE (STAL)
Oznaczenie „Łatwopalne”.
Najszerzej stosowane –
standard w przemyśle.
R
SZ
SURE-GRIP®
NA FARBY I BARWNIKI (STAL)
Oznaczenie „Łatwopalne”.
W komplecie dodatkowa półka
na farby, barwniki i inne małe
pojemniki (4l lub mniej).
R
SZ
SURE-GRIP
NA PESTYCYDY (STAL)
®
SURE-GRIP® EX®
NA ODPADY ŁATWOPALNE
(STAL)
Oznaczenie „Łatwopalne” lub
„Pestycydy”.
Wkład z polietylenu do półek
stalowych chronią je przed
korozją i zbierają małe
wycieki.
Oznaczenie „Łatwopalne”
lub „Odpady łatwopalne”.
Do przechowywania
zanieczyszczonych płynów
łatwopalnychi ich pojemników
z dala od „nowych” płynów.
Odpady łatwopalne –
Zanieczyszczone płyny
łatwopalne i zapalne
Pestycydy - Diazanon,
Malation, itd.
Farby i barwniki - Lakiery,
emalie,
bejce, epoksyd, itd
R
SZ
Oznaczenie „Kwas”.
Wkłady z polietylenu do
półek stalowych chronią je
przed korozją i zbierają małe
wycieki.
R
SZ
SURE-GRIP® EX®
NA KWASY Z ChemCor®
(STAL)
Oznaczenie „Kwasy”.
ChemCor® to powłoka
termoplastyczna naniesiona
na gorąco na wewnętrzne
elementy szafy dla
zapewnienia najwyższej
odporności na korozję.
R
SZ
LAMINAT DRZEWNY
Oznaczenie „Kwas”.
Kilka wielkości do wyboru.
Duża elastyczność ustawienia
wysokości półek.
R
NIEBIESKI POLIETYLEN
Oznaczenie „Kwas”.
Najwyższa odporność
chemiczna. Funkcjonalne
i ekonomiczne rozwiązanie dla
większości laboratoriów.
R
BIAŁY POLIETYLEN
MONOLITYCZNY
Oznaczenie „Kwas”.
Najwyższa odporność
chemiczna. Najbardziej
atrakcyjny wygląd i płynne
działanie.
R
SZ - samozamykacz
Kwasy - Chrlorowodorowy,
siarkowy, azotowy, itd.
R
SZ
SURE-GRIP® EX®
NA KWASY (STAL)
R - zamykanie ręczne
Materiały żrące łatwopalne
i zapalne - siarczan dimetylu,
chloromrówczan benzylu, itd.
Cechy
Materiały żrące - Chlor,
wodorotlenek potasu, nadtlenek
wodoru, itd.
Kolor
Kwasy łatwopalne i zapalne octowy, mrówkowy, akrylowy,
itd.
Typ szafy i materiał
Materiały łatwopalne i zapalne benzyna, nafta, alkohol
izopropylowy, itd.
Dostępne typy drzwi
TABELA DOBORU SZAF ZABEZPIECZAJĄCYCH
Zalecana szafa zabezpieczająca
UWAGA DOTYCZĄCA DRZWI SZAF Z SAMOZAMYKACZEM:
Drzwi z samozamykaczem są wymagane w szafach na materiały łatwopalne (w tym także farby i barwniki, pestycydy, kwasy [modele
stalowe na mat. łatwopalne] oraz odpady łatwopalne), zgodnie z przepisami Międzynarodowych przepisów przeciwpożarowych
lub Jednolitych przepisów przeciwpożarowych NFPA 1. Należy w tej sprawie skonsultować się ze specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej. Zastrzeżenie: Powyższa tabela podana jest wyłącznie dla wygody czytelników i nie może zastępować prawidłowego
zrozumienia charakteru substancji chemicznych oraz ich właściwego użytkowania. Wszystkie szafy zabezpieczające przeznaczone
do użytku wewnętrznego.
8
FUNKCJE SZAF ZABEZPIECZAJĄCYCH
Szafy zabezpieczające zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami przepisów OSHA oraz spełniają
wymagania NFPA Code 30. Większość szaf przechodzi rygorystyczne testy wykonywane przez
niezależną instytucję FM Global i objęta jest naszą specjalną 10-letnią gwarancją.
• Bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych chemikaliów w celu redukcji zagrożenia pożarowego,
ochrony personelu i mienia
• Oznaczenie, uporządkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych płynów
• Zapewnienie spełnienia wymogów odpowiednich przepisów
• Poprawa wydajności pracy poprzez umożliwienie przechowywania rozpuszczalników w pobliżu
miejsca ich stosowania
• Lepsze zabezpieczenie materiałów poprzez przechowywanie w zamkniętych szafach
Jedną z głównych przyczyn pożarów w zakładach przemysłowych jest nieprawidłowe przechowywanie
i stosowanie płynów łatwopalnych. W pierwszej kolejności należy określić, jakie substancje chemiczne
będą przechowywane w określonym miejscu pracy, dokonać przeglądu Karty Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej (MSDS) dla każdej substancji chemicznej, w celu ustalenia jej właściwości i zalecanych
metod przechowywania.
W celu zapobieżenia pożarom i wybuchom oraz emisjom toksycznych gazów należy rozdzielić
substancje chemiczne, które nie mogą być przechowywane razem. Niektóre przepisy wymagają
stosowania wentylacji nadciśnieniowej. W celu dostosowania do systemów wentylacji mechanicznej,
szafy są wyposażone w przyłącza wentylacyjne oraz zapory przeciwpłomieniowe w przewodach
wyprowadzanych na zewnątrz.
www.topserw.com.pl
9
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE
CHRONIĄ LUDZI I MIENIE PRZED POŻAREM
SPOWODOWANYM PRZEZ SUBSTANCJE LOTNE, PALIWA
PŁYNNE, ROZPUSZCZALNIKI I INNE CHEMIKALIA.
Szafy zabezpieczające oferowane są w formie jednodrzwiowej i dwudrzwiowej: z zamknięciem ręcznym
lub automatycznym. Wersja z drzwiami zamykanymi ręcznie pozwala na ich otwarcie pod kątem180°
i wymaga ręcznego zamknięcia drzwi. W wersji z drzwiami zamykanymi automatycznie odpowiedni
mechanizm po zwolnieniu zamyka drzwi. Łączniki topliwe utrzymują drzwi w pozycji otwartej, ale na
wypadek pożaru, przy przypadkowym pozostawieniu drzwi otwartych, łącznikiw temperaturze 74°C
ulegają stopieniu i drzwi automatycznie zamykają się.
10
• Składowanie chemikaliów o właściwościach
zapalnych lub wybuchowych objęte jest
przepisami OSHA 1910.106. Obowiązujące
w USA wymogi opracowywane są w oparciu
o przepisy National Fire Protection Association
(NFPA 30, Przechowywanie płynów zapalnych
i wybuchowych), przepisy International
Code Council (Międzynarodowe przepisy
przeciwpożarowe) lub przepisy NFPA 1 Fire
Code™. W punkcie 9.5 wydania przepisów
NFPA z 2008 roku podano wymagania
odnośnie projektowania, konstrukcji i
pojemności szaf zabezpieczających. Oprócz
pomyślnego wyniku testu pożarowego, przepisy
NFPA wymagają stosowania określonych
rozwiązań konstrukcyjnych w szafach. Pomimo
dopuszczenia zarówno konstrukcji metalowych,
jak i drewnianych, najpopularniejsze są szafy
metalowe. Istotnym elementem przepisów
Międzynarodowych Przepisów Pożarowych
oraz NFPA 1 Fire Code™ jest wymóg, aby
szafy służące do przechowywania płynów
zapalnych i wybuchowych posiadały
mechanizm automatycznie zamykający drzwi.
• Poza koniecznością spełnienia odpowiednich
wymogów ważne jest też, aby szafy
zabezpieczające posiadały certyfikat wydany
przez niezależną instytucję kontrolną, np. FM
Global (certyfikat „FM Approved”). Pomimo,
iż NFPA nie określa wymagań odnośnie
przechowywania płynów niepalnych, np.
kwasów i zasad, ich składowanie powinno
zapewniać najwyższe bezpieczeństwo
pracowników.
• Oferujemy szeroką gamę certyfikowanych szaf
o pojemności od 15l do 435l. Mniejsze szafy
pozwalają na składowanie rozpuszczalników
w pobliżu stanowisk pracy, dzięki czemu
można ograniczyć ilość czasu traconego na
dostarczanie płynów z centralnego magazynu.
W przypadku małej dostępności przestrzeni do
ustawienia szaf oferujemy takie rozwiązania,
jak szafy podstołowe, wiszące, wąskie oraz
nadstawkowe.
• Do składowania dużych ilości płynów oferujemy szafy przystosowane
specjalnie do przechowywania beczek o pojemności 200l lub 110l.
Przepisy OSHA (Code 29 CFR 1910.106) mówią, że w jednej szafie nie
można przechowywać więcej niż 227 litrów płynów zapalnych Klasy I i II,
oraz nie więcej niż 454 litry płynów Klasy III.
www.topserw.com.pl
11
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE
SURE-GRIP® EX
– UNIWERSALNE
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY
ŁATWOPALNE
• Najwyższe bezpieczeństwo i najlepsze
przechowywanie cieczy palnych
• Wyposażona w klamkę U•Loc™ z możliwością
zamknięcia na kłódkę
• Odblaskowe etykiety ostrzegawcze Haz-Alert™
• Wytrzymałe półki SpillSlope™, regulowane co 76
mm o nośności 159 kg
• 3-punktowy zamek zatrzaskowy z ryglami ze stali
nierdzewnej
• Spawana konstrukcja korpusu, pokryta
bezołowiową farbą proszkową epoksydowopoliestrową, o wysokiej odporności chemicznej
10
LAT
GWARANCJA
104.510.427
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
• Modele z samozamykaczem, wyposażone w
łączniki topliwe, gdzie w sytuacji pożaru w
temperaturze 74°C następuje stopienie łącznika i
drzwi automatycznie zamykają się i zatrzaskują
• Dostępne kolory:    
Certyfikaty
Kolor żółty,
drzwi: zamknięcie ręczne
Kolor żółty,
drzwi: samozamykacz
Kolor żółty,
drzwi: składane
z samozamykaczem
Pojemność
104.510.392 104.510.420
104.510.427
104.510.473
104.510.520
104.510.402
104.510.438
104.510.482
104.510.526
104.510.413
Liczba drzwi
Wymiary – W x S x G (mm)
Liczba półek
104.510.451
104.510.491
104.510.542
114 l
114 l
114 l
170 l
170 l
227 l
227 l
341 l*
2
2
1
2
1
2
1
2
341 l*
1
1118 x 1092
x 457
889 x 914
x 610
1118 x 1092
x 457
1651 x 1092
x 457
1651 x 1092
x 457
1651 x 864
x 864
1651 x 864
x 864
1651 x 1092
x 864
1651 x 1092
x 864
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Waga (kg)
100
93
112
136
137
166
170
191
218
Certyfikaty
FM, N, O
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
DOSTĘPNE AKCESORIA
PÓŁKA STALOWA
SPILLSLOPE
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
12
104.103.542
104.103.546
104.103.548
1000 x 356
822 x 508
771 x 737
104.103.549
1000 x 737
114 l i 170 l (1092 mm)
114 l (914 mm)
227 l (864 mm)
341 l (1092 mm)
5
5
7
9
ŚCIENNE SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE SURE-GRIP® EX
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
Wiszące szafy zabezpieczające ułatwiają maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni.
• Idealne do przechowywania małych pojemników w pobliżu miejsca pracy, bez
zajmowania powierzchni podłogi
• Zawieszenie szafy na wysokości oczu ułatwia dostęp do rozpuszczalników
• Dostarczana z kompletnym osprzętem do zawieszania
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancję
10
LAT
• Dostępne kolory:    
GWARANCJA
104.510.425
Certyfikaty
Kolor żółty
104.510.351
104.510.425
64 l
76 l
Pojemność
Liczba drzwi
Wymiary – S x G x W (mm)
2
2
610 x 1092 x 457
1118 x 1092 x 305
Liczba półek
1
3
Waga (kg)
69
102
Certyfikaty
N, O
FM, N, O
PODSTOŁOWE SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE
SURE-GRIP® EX
Przechowywanie często używanych płynów w wygodnym miejscu, w pobliżu stanowisk pracy.
• Ułatwiają szybki dostęp do stosowanych płynów bezpośrednio na stanowiskach pracy
dzięki wykorzystaniu wolnej przestrzeni pod stołami roboczymi
• Posiadają cofnięty cokół o wymiarach W*G 89*64 mm, dzięki czemu może być
ustawiana w rzędzie wraz z innymi szafkami
• Przy pełnym wysunięciu dźwigni regulowanych nóżek szafy mogą być podniesiona o 16 mm
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
10
LAT
• Dostępne kolory:    
Kolor żółty
104.510.384
GWARANCJA
104.510.378
104.510.384
83 l
83 l
Pojemność
Liczba drzwi
2
2
Typ drzwi
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Wymiary – S x G x W (mm)
889 x 889 x 559
889 x 889 x 559
Liczba półek
1
1
Waga (kg)
86
87
Certyfikaty
FM, N, O
FM, N, O, U
Certyfikaty
DOSTĘPNE AKCESORIA
PÓŁKA STALOWA SPILLSLOPE
104.103.543
104.103.544
Wymiary – S x G x W (mm)
1000 x 219
802 x 457
Przeznaczone do szaf
76l – ścienna
83l – podstołowa
3
5
Waga (kg)
www.topserw.com.pl
13
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE STOŁOWE
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
Przechowywanie małych ilości płynów blisko miejsca ich użycia
• Umożliwiają przechowywaniu małych ilości cieczy palnych bezpośrednio
na stanowisku pracy przy wykorzystaniu wszelkich, nawet najmniejszych
dostępnych powierzchni
• Wyposażone w jedną regulowaną półkę
• Małe wymiary szaf ułatwiają organizację miejsca pracy
• Dostępny opcjonalny zestaw montażowy umożliwia zawieszenie szaf na
ścianie
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
104.510.300
10
LAT
Certyfikaty
Kolor żółty
Pojemność
Liczba drzwi
Typ drzwi
• Dostępne kolory:    
GWARANCJA
104.510.300
104.510.306
104.510.313
104.510.320
104.510.339
104.510.345
15 l
15 l
45 l
45 l
57 l
57 l
1
1
1
1
1
1
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
1118 mm
Wysokość
559 mm
559 mm
889 mm
889 mm
1118 mm
Szerokość
432 mm
432 mm
591 mm
591 mm
591 mm
591 mm
Głębokość
432 mm
432 mm
457 mm
457 mm
457 mm
457 mm
1
1
1
1
1
1
Certyfikaty
Liczba półek
N, O
N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
Waga (kg)
28
29
54
55
70
71
14
SZAFY STOŁOWE NA
PUSZKI Z AEROZOLAMI
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY
ŁATWOPALNE
• Wyposażone w dwie wysuwane półki
z ocynkowanej blachy stalowej 0,5 mm
z rolkami z tworzywa i blokadami wysunięcia
• Półki ustawione na stałej wysokości mają
po 12 miejsc na pojemniki o średnicy 70
mm i pozwalają na umieszczenie puszek
o wysokości do 254 mm
• Blokada krańcowa uniemożliwia wypadnięcie
półki w pozycji maksymalnego wysunięcia
10
LAT
GWARANCJA
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
• Dostępne kolory: 
104.510.312
Certyfikaty
Kolor żółty
Pojemność
Liczba drzwi
104.510.312
24 puszki
1
Typ drzwi
Zamknięcie ręczne
Wysokość
686 mm
Szerokość
533 mm
Głębokość
457 mm
Półki wysuwane
2
Certyfikaty
N, O
Waga (kg)
44
www.topserw.com.pl
15
WĄSKIE SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE
SURE-GRIP® EX SLIMLINE
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
Dodatkowa pojemność do przechowywania materiałów niebezpiecznych!
Wysokie i wąskie szafy zabezpieczające Slimline i Deep Slimline mogą służyć
jako boczne dostawki do szaf 170 l, 227 l i 341 l
• Duża dodatkowa objętość przy niewielkiej powierzchni zajmowanej
podłogi
• Posiadają trzy ocynkowane półki stalowe
• Mogą być ustawione samodzielnie, w bezpośredniej bliskości miejsca
pracy
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancję
• Dostępne kolory:    
• Szafa Slimline
––
10
LAT
GWARANCJA
• Szafa Deep Slimline
––
104.510.365
Certyfikaty
Kolor żółty
głębokość 457 mm, może być dostawiona do szafy 170 l
jako dodatkowa przestrzeń do bezpiecznego przechowywania
materiałów lub jako miejsce służące rozdzieleniu płynów, które nie
mogą być przechowywane razem
głębokość 864 mm, może być dostawiona szaf do 227 l i 341 l
jako dodatkowa przestrzeń do bezpiecznego przechowywania
materiałów, lub jako miejsce służące rozdzieleniu płynów, które nie
mogą być przechowywane razem
104.510.365
104.510.371
104.510.463
104.510.469
83 l
83 l
204 l
204 l
1
1
1
1
Typ drzwi
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
1651 mm
Pojemność
Liczba drzwi
Wysokość
1651 mm
1651 mm
1651 mm
Szerokość
591 mm
591 mm
591 mm
591 mm
Głębokość
457 mm
457 mm
864 mm
864 mm
3
3
3
3
Certyfikaty
Liczba półek
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
Waga (kg)
95
96
135
136
DOSTĘPNE AKCESORIA
PÓŁKA STALOWA SPILLSLOPE
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
16
104.103.541
104.103.545
498 x 356
498 x 737
83l – Slimline
204l – Deep Slimline
3
5
NADSTAWKOWE SZAFY
ZABEZPIECZAJĄCE
SURE-GRIP® EX
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
Większa pojemność i bezpieczne oddzielenie płynów
• Tworzą dodatkową, bezpieczną przestrzeń do przechowywania
materiałów łatwopalnych, nie zabierając cennej powierzchni
podłogi
10
LAT
GWARANCJA
• Przeznaczone do zamontowania na wierzchu standardowych
szaf o pojemności 114l i 170l, zamykanych ręcznie lub
z samozamykaczem
104.510.425
Certyfikaty
• Mogą być ustawiane na blacie roboczym pojedynczo lub
zestawiane w pionie, dla zwiększenia dostępnego miejsca
przechowalniczego
• Dostępny opcjonalny zestaw montażowy umożliwia zawieszenie
szafy na ścianie
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
• Dostępne kolory:    
Kolor żółty
104.510.327
104.510.333
104.510.350
104.510.357
45 l
45 l
64 l
64 l
2
2
2
2
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Pojemność
Liczba drzwi
Typ drzwi
Wysokość
457 mm
457 mm
610 mm
610 mm
Szerokość
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
Głębokość
457 mm
457 mm
457 mm
457 mm
-
-
1
1
Certyfikaty
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
Waga (kg)
59
59
67
68
Liczba półek
DOSTĘPNE AKCESORIA
PÓŁKA STALOWA
SPILLSLOPE
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
104.103.542
1000 x 356
64l - nadstawkowe
7
ZESTAW DO MONTAŻU
NA ŚCIANIE
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
104.103.500
76L, 45l i 64l - nadstawkowe
2
www.topserw.com.pl
17
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE PŁYNÓW
ŁATWO PALNYCH I SILNIE ŁATWO PALNYCH
Konstrukcja szaf zapewnia ograniczenie temperatury wewnętrznej do nie więcej
niż 163°C w przypadku wystawienia szafy na działanie 10-minutowej próby
ogniowej.
18
SZAFY NAROŻNE
Przechowywanie małych ilości płynów blisko
miejsca ich użycia
• Unikalna konstrukcja umożliwia
zagospodarowanie wolnych rogów w
pomieszczeniach, w celu przechowywania
małych ilości cieczy palnych bezpośrednio na
stanowisku pracy przy wykorzystaniu wszelkich,
nawet najmniejszych dostępnych
• Powierzchnia stanowisku pracy przy
wykorzystaniu wszelkich, nawet najmniejszych
dostępnych powierzchni
• Wyposażone w jedną regulowaną półkę
• Małe wymiary szaf ułatwiają organizację
miejsca pracy
• Dostępny opcjonalny zestaw montażowy
umożliwia zawieszenie szaf na
• Ścianie
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
Kolor żółty
104.510.312
10
LAT
• Dostępne kolory: 
GWARANCJA
Certyfikaty
104.510.100
104.510.101
104.510.200
104.510.201
114 l
114 l
170 l
170 l
2
2
2
2
Typ drzwi
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Wysokość
1118
1118
1657
1657
Szerokość
1093
1093
1093
1093
Głębokość
552
552
552
552
1
1
1
1
Certyfikaty
N, O
N, O
N, O
N, O
Waga (kg)
94
96
129
130
Pojemność
Liczba drzwi
Półki wysuwane
www.topserw.com.pl
19
SZAFY POD DYGESTORIA
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
Szafy montowane pod dygestoriami dla bezpiecznego przechowywania
substancji łatwopalnych w laboratoriach
• Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i umożliwia efektywne
przechowywanie w wentylowanej przestrzeni rozpuszczalników i innych
płynów łatwopalnych
• Doskonale przystosowana są do montażu pod dygestoriami, wyciągami
wentylacyjnymi, blatami roboczymi lub stołami warsztatowymi
• Umożliwiają znakomite wykorzystanie niewielkiej przestrzeni dostępnej
w laboratoriach
• W tylnej ścianie szafy znajdują się otwory wentylacyjne z wbudowanymi
odcinaczami płomienia, umożliwiające odprowadzanie par substancji
łatwopalnych
• Powierzchnia szaf wykończona jest trwałą, odporną na chemikalia farbą
10
LAT
Certyfikaty
Kod produktu
Ilość i typ drzwi
Pojemność (l)
Wymiary zewn.
wys. x sz. x gł.
(mm)
Dopuszczenia
Certyfikaty
Waga (kg)
• Cofnięty cokół o wymiarach W*G 102 x 77 mm dopasowany do
GWARANCJA
większości mebli laboratoryjnych
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
• Dostępne kolory:    
104.103.576 104.103.578 104.103.580 104.103.582 104.103.584 104.103.586 104.103.588 104.103.590 104.103.592 104.103.594
1 drzwi, zawias
1 drzwi,
1 drzwi, zawias
1 drzwi,
z prawej,
zawias z lewej,
z prawej,
zawias z lewej,
zamykanie
zamykanie
samozamykacz samozamykacz
ręczne
ręczne
57
57
57
57
2 drzwi,
zamykanie
ręczne
2 drzwi,
samozamykacz
2 drzwi,
zamykanie
ręczne
2 drzwi,
samozamykacz
2 drzwi,
zamykanie
ręczne
2 drzwi,
samozamykacz
72
72
87
87
117
117
908*610*549
908*610*549
908*610*549
908*610*549
908*762*549
908*762*549
908*914*549
908*914*549 908*1219*549 908*1219*549
FM,O,N
FM,O,N
FM,O,N,U
FM,O,N,U
FM,O,N
FM,O,N,U
FM,O,N
FM,O,N,U
FM,O,N
FM,O,N,U
66
66
66
66
80
80
88
88
109
109
DOSTĘPNE AKCESORIA
PÓŁKA STALOWA
SPILLSLOPE
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
20
104.103.553
104.103.554
104.103.552
104.103.555
511 x 457
664 x 457
826 x 457
1130 x 457
57L
72L
87L
117L
5
6
5
7
SZAFA ZABEZPIECZAJĄCA
SERII SURE GRIP EX NA
BECZKI
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY
ŁATWOPALNE
• Idealne rozwiązanie dla tymczasowego zbierania,
składowania i segregacji zużytych cieczy palnych
• Szafy zabezpieczające na beczki to bezpieczny
sposób tymczasowego zbierania i składowania
zużytych cieczy palnych
• Beczki przechowywane są w pozycji pionowej,
zapewniając bezpieczne składowanie materiałów
oczekujących na transport i utylizację
• Szafa posiada praktyczną półkę na połowę
głębokości szafy, umożliwiającą przechowywanie
dodatkowych materiałów
Certyfikaty
10
LAT
GWARANCJA
UWAGA
Szafy wykonane według tych samych wysokich standardów co
szafy zabezpieczające, mogą pomieścić jedną lub dwie beczki o
pojemności od 110L do 200L
104.510.501
104.510.507
104.510.549
Ilość i pojemność beczek
Kolor szary
1 x 200 l
1 x 200 l
2x 200 l
Układ beczek
Pionowo
Pionowo
Pionowo
Liczba drzwi
2
2
2
Zamknięcie ręczne
Samozamykacz
Zamknięcie ręczne
Wysokość (mm)
1651
1651
1651
Szerokość (mm)
864
864
1498
Głębokość (mm)
864
864
864
1
1
1
FM, N, O
FM, N, O, U
N, O
177 kg
178 kg
277 kg
Typ drzwi
Półki
Certyfikaty
Waga
www.topserw.com.pl
21
SZAFA NA BECZKI, SKŁADOWANIE
PIONOWE
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
Szafy zabezpieczające na beczki
• Przeznaczone do przechowywania dużych ilości substancji łatwopalnych
rozpuszczalników.
• Wzmocniona misa zbiorcza wychwytuje ewentualne wycieki
Szafy do pionowego składowania beczek
• Zapewniają bezpieczne miejsce na jedną lub dwie beczki o pojemności
od 110l do 200l
• W komplecie dodatkowa półka o głębokości na pół szafy, która pozwala
na przechowywanie mniejszych pojemników, a jednocześnie umożliwia
korzystanie z pomp lub lejków do przelewania płynów, dzięki czemu
szafa może służyć jako stacja dozowania płynów lub przechowywania
odpadów.
• Dostępne kolory:    
10
LAT
GWARANCJA
Certyfikaty
UWAGA
Dostępna szeroka gama akcesoriów i osprzętu dla zapewnienia
najwyższego bezpieczeństwa oraz wygody przechowywania
i użytkowania beczek z niebezpiecznymi płynami.
Kolor żółty
104.510.496 104.510.502 104.510.544 104.510.550 104.510.508 104.510.514 104.510.551 104.510.556 104.510.532 104.510.537
Pojemność
1 x 200 l
1 x 200 l
2 x 200 l
2 x 200 l
1 x 200 l
1 x 200 l
2 x 200 l
2 x 200 l
2 x 220 l
2 x 220 l
W zestawie
Podstawa
beczki
Podstawa
beczki
Podstawa
beczki
Podstawa
beczki
Rolki pod
beczki
Rolki pod
beczki
Rolki pod
beczki
Rolki pod
beczki
Rolki pod
beczki
Rolki pod
beczki
Typ drzwi
Ręczne
Samozamyk.
Ręczne
Samozamyk.
Ręczne
Samozamyk.
Ręczne
Samozamyk.
Ręczne
Samozamyk.
Wysokość
1651 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
Szerokość
864 mm
864 mm
1498 mm
1498 mm
864 mm
864 mm
1498 mm
1498 mm
1092 mm
1092 mm
Głębokość
864 mm
864 mm
864 mm
864 mm
864 mm
864 mm
864 mm
864 mm
864 mm
864 mm
Certyfikaty
FM, N, O
FM, N, O, U
N, O
N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
N, O
N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
177 kg
178 kg
277 kg
278 kg
177 kg
178 kg
300 kg
318 kg
216 kg
217 kg
Waga
22
SZAFY DWUFUNKCYJNE
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY
ŁATWOPALNE
Innowacyjne dwufunkcyjne szafy zabezpieczające
łączą w sobie możliwość pionowego składowania
beczek oraz pojemników na ciecze palne
• Szafa umożliwia bezpieczne przechowywanie do
12 pojemników o poj. 19l w lewej części oraz
jedną beczkę o poj. 110l lub 200l w pozycji
pionowej w prawej części
• Obydwa przedziały szafy posiadają niezależne
drzwi z zamkiem
Szafy do poziomego przechowywania
beczek
• Przeznaczone są do składowania beczek,
z których w sposób grawitacyjny pobierane są
płyny
10
LAT
• We wnętrzu szafy jest miejsce na puszkę ociekową
• Szafa posiada prowadnice umożliwiające
wsunięcie kołyski pod beczkę.Kołyska pod beczkę
jest do nabycia oddzielnie.
Kolor szary
Certyfikaty
GWARANCJA
104.510.557
104.510.558
104.510.559
Pojemność
435 l
435 l
1x200 l
104.510.560
1 x 200 l
W zestawie
Rolki
Rolki
Prowadnice pod kołyskę
Prowadnice pod kołyskę
Typ drzwi
Ręczne
Samozamykacz
Zamykane i otwierane ręcznie
Mechanizm samozamykający
Wysokość
1651 mm
1651 mm
1270 mm
1270 mm
Szerokość
1498 mm
1498 mm
762 mm
762 mm
Głębokość
864 mm
864 mm
1219 mm
1219 mm
Liczba półek
Certyfikaty
Waga
3
3
–
–
N, O
N, O, U
N, O
N, O, U
305 kg
306 kg
164 kg
165 kg
DOSTĘPNE AKCESORIA
Półka stalowa SpillSlope™
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
104.103.550
104.103.660
104.103.551
771 x 356
Jedna beczka 200l w pionie
i dwufunkcyjna 435L
4
584 x 737
1406 x 356
Dwufunkcyjna 435L
Dwie beczki 200l pionowo
6
8
104.103.494
104.103.496
104.103.497
749 x 762
1408 x 762
940 x 762
Jedna beczka 200l pionowo
Dwie beczki 200l pionowo
Dwie beczki 110l pionowo
24
45
25
Rolki do beczek
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
Rampa wjazdowa do
wszystkich szaf na
beczki
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
104.103.499
711 x 622
Wszystkie szafy na
beczki
16
Kołyska pod jedną
beczkę
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
104.101.317
–
Jedna beczka 200l
poziomo
15
www.topserw.com.pl
23
SZAFY NA MATERIAŁY KOROZYJNE
Szafy stalowe doskonale nadają się do przechowywania palnych cieczy żrących, ponieważ posiadają
wszystkie cechy typowe dla ognioodpornych szaf zabezpieczających i dodatkowo posiadają polietylenowe
wkłady półek oraz specjalne wykończenie farbą proszkową zapewniającą wysoką odporność chemiczną.
Przy posługiwaniu się kwasami, zasadami lub rozpuszczalnikami bardzo ważne jest rozdzielenie płynów
w taki sposób, aby zapobiec ewentualnym katastrofalnym eksplozjom i pożarom. Szafy zabezpieczające
na materiały korozyjne gwarantują bezpieczne magazynowanie kwasów, materiałów korozyjnych i innych
niebezpiecznych chemikaliów.
24
PRZY WYBORZE SZAFY ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻY DOKŁADNIE
ROZWAŻYĆ RODZAJE PRZECHOWYWANYCH CHEMIKALIÓW
Silnie żrące płyny mogą z łatwością penetrować i uszkadzać niechronione powierzchnie szafy. Wybór właściwej szafy do
konkretnego zastosowania zależy przede wszystkim od rodzaju przechowywanych płynów. Niezależnie jednak od wybranego
modelu, dla zapewnienia długiej trwałości i sprawności szafy najważniejsze jest właściwe użytkowanie i stosowanie prawidłowych
technik utrzymania czystości. Pojemniki składowane w szafie muszą być zamknięte, a ewentualne wycieki i osady należy regularnie
czyścić. Topserw oferuje sześć kategorii szaf zabezpieczających dla laboratoriów. Dla płynów umiarkowanie żrących lub żrącopalnych przeznaczone są stalowe szafy Sure-Grip® EX z polietylenowymi wkładami do półek, zapewniające zabezpieczenie przed
korozją i pożarem, dostępne w szerokiej gamie rozmiarów. Dla łączonego przechowywania cieczy palnych i żrących przeznaczone
są stalowe szafy z oddzielnymi przedziałami przedzielonymi ścianką, z oddzielnie zamykanymi drzwiami.
Dla zapewnienia odporności ogniowej oraz doskonałej odporności na rdzę i korozję oferujemy szafy z powłoką ChemCor®.
Opracowana specjalna powłoka ChemCor® jest termoplastycznym tworzywem jednolicie pokrywającym wewnętrzne elementy
konstrukcyjne szafy, bez pozostawiania jakichkolwiek odkrytych szwów, nitów lub szczelin. Najwyższą odporność na korozję,
substancje i pary żrące zapewniają szafy polietylenowe, które dostępne są w kilku rozmiarach. Maksymalną odporność na korozję
zapewniają też szafy z laminatu drewnopochodnego. Ze względu na użyty materiał konstrukcyjny oraz obecność zawiasów i
klamek ze stali nierdzewnej, szafy te są odporne na najsilniejsze kwasy.
Zachęcamy Państwa do konsultowania się z naszymi ekspertami w kwestii dopasowania konkretnych modeli szaf do poszczególnych
zastosowań. Przy doborze odpowiedniego produktu mogą Państwo skorzystać z opinii naszego certyfikowanego inspektora Ppoż.
oraz certyfikowanego auditora TUV. Wszystkie wydawane przez nas opinie są profesjonalnie przygotowywane i gwarantują
zgodność z obowiązującymi przepisami i normami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.
TYPY SZAF NA MATERIAŁY ŻRĄCE
SZAFY STALOWE Z POLIETYLENOWYMI WKŁADAMI DO PÓŁEK
Szafy stalowe doskonale nadają się do przechowywania palnych
cieczy żrących, ponieważ posiadają wszystkie cechy typowe dla szaf
zabezpieczających i dodatkowo posiadają polietylenowe wkłady półek oraz
specjalne wykończenie farbą proszkową zapewniającą wysoką odporność
chemiczną.
SZAFY CHEMCOR®
Termoplastyczna powłoka Chemcor® na wszystkich powierzchniach
wewnętrznych szafy zapewnia najlepszą ochronę przed kapiącymi lub
ulatniającymi się żrącymi chemikaliami.
SZAFY Z LAMINATU DREWNOPOCHODNEGO
Szafy z laminatu drewnopochodnego są odporne na silnie żrące ciecze, takie
jak: fenol, kwas azotowy i kwas siarkowy.
SZAFY POLIETYLENOWE
Całkowicie polietylenowa konstrukcja szaf zapewnia solidną ochronę przed
wyciekami oraz doskonałe zabezpieczenie przed parami kwasów. Obojętny
chemicznie liniowy polietylen o niskiej gęstości charakteryzuje się najwyższą
odpornością na rdzę i korozję.
LITE SZAFY POLIETYLENOWE
Wytrzymałe szafy o litych ścianach z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
cechują się wysoką odpornością na chemikalia i zapewniają najwyższą
ochronę przed działaniami silnie agresywnych płynów.
www.topserw.com.pl
25
SZAFY NA CHEMIKALIA
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
Bezpieczne, niezawodne szafy na materiały żrące sprawiają, że szafy
stalowe są najbardziej popularne wśród użytkowników
• W celu zwiększenia odporności na agresywne chemikalia wyposażone są
we wkłady polietylenowe umieszczane na półkach wykonanych ze stali
ocynkowanej, oraz oddzielny wkład do dolnej misy zbiorczej
• Wkłady można łatwo wyjąć w celu umycia lub usunięcia śladów wycieków
• Modele 114l zawierają dodatkową tacę roboczą z PE, którą można
zamocować na wierzchu szafy, uzyskując w ten sposób wygodne miejsce
do wykonywania różnych czynności pomocniczych
• Całkowicie epoksydowa powłoka farby proszkowej wypalanej w piecu
zapewnia podwyższoną ochronę konstrukcji szafy przed działaniem
chemikaliów
• Dostępne kolory: 
10
LAT
GWARANCJA
Certyfikaty
Kolor niebieski,
drzwi: zamknięcie ręczne
104.520.395
Kolor niebieski,
drzwi: samozamykacz
104.520.405
Pojemność
104.520.422
104.520.430
104.520.475
104.520.522
104.520.441
104.520.484
104.520.528
341 l*
114 l
114 l
170 l
227 l
2
2
2
2
2
Wysokość
1118 mm
889 mm
1651 mm
1651 mm
1651 mm
Szerokość
1092 mm
914 mm
1092 mm
864 mm
1092 mm
Głębokość
457 mm
610 mm
457 mm
864 mm
864 mm
1
1
2
2
2
FM, N, O
FM, N, O
FM, N, O
FM, N, O
FM, N, O
101 kg
93 kg
137 kg
167 kg
192 kg
Liczba drzwi
Liczba półek
Certyfikaty
Waga
DOSTĘPNE AKCESORIA
Półka stalowa SpillSlope™
z wkładką z PE
Taca PE
Wymiary – S x G (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
104.103.558
104.103.566
104.103.559
104.103.565
104.103.562
104.103.561
104.103.564
104.103.643
1000 x 356
64L, 114L, 170l –
1092 mm
5
771 x 737
498 x 356
45L, 57l Compac, 83l
Slimline
4
340 x 330
ZESTAW DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
26
227l – 864 mm
9
15l - stołowe
2
104.103.500
104.103.501
38L, 45L, 64l - nadstawkowe
15l - stołowe
3
2
SZAFY STOŁOWE NA SUBSTANCJE ŻRĄCE
SZAFY ZABEZPIECZAJĄCE NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE
• Małe szafki zmieszczą się prawie wszędzie
• Umożliwiają organizację pracy, pozwalającą na wykorzystanie każdej
dostępnej przestrzeni
• Dzięki niewielkim rozmiarom można je dostawić do już posiadanych szaf,
lub umieścić w dogodnym miejscu, aby wszystkie rozpuszczalniki były
dostępne pod ręką
• Dostępne kolory: 
Kolor niebieski,
zamknięcie ręczne
Kolor niebieski,
samozamykacz
Pojemność
Typ
Certyfikaty
104.520.302
104.520.315
104.520.341
104.520.308
104.520.322
104.520.346
15 l
45 l
57 l
Stołowa
Compac
Compac
Liczba drzwi
1
1
1
Regulowane pólki
1
1
1
Wymiary – W x S x G (mm)
10
LAT
GWARANCJA
559 x 432 x 432
889 x 591 x 457
1118 x 591 x 457
Certyfikaty
N, O
FM, N, O
FM, N, O
Waga (kg)
29
55
70
SZAFY NADSTAWKOWE NA SUBSTANCJE
ŻRĄCE
Szafki nadstawkowe umożliwiają uzyskanie dodatkowej pojemności lub
rozdzielenie materiałów
• Tworzą dodatkową, bezpieczną przestrzeń do przechowywania substancji
żrących, nie zabierając cennej powierzchni podłogi
• Przeznaczone do zamontowania na wierzchu standardowych szaf
o pojemności 114l i 170l, zamykanych ręcznie lub z samozamykaczem
• Może być ustawiana na blacie roboczym pojedynczo lub zestawiane
w pionie, dla zwiększenia dostępnego miejsca przechowalniczego
• Dostępny opcjonalny zestaw montażowy umożliwia zawieszenie szafy na
ścianie.
Certyfikaty
10
LAT
GWARANCJA
• Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją
• Dostępne kolory: 
Kolor niebieski
104.520.329
104.520.335
104.520.353
104.520.359
45 l
45 l
64 l
64 l
Liczba drzwi
2
2
2
2
Regulowane pólki
-
-
1
1
Ręczne
Samozamykacz
Ręczne
Samozamykacz
Pojemność
Zamknięcie
Wysokość
457 mm
457 mm
610 mm
610 mm
Szerokość
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
Głębokość
457 mm
457 mm
457 mm
457 mm
Certyfikaty
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O,U
59 kg
60 kg
68 kg
69 kg
Waga
www.topserw.com.pl
27
SZAFA PODSTOŁOWA
STALOWE SZAFY NA SUBSTANCJE ŻRĄCE
Szafy podblatowe umożliwiają przechowywanie rozpuszczalników pod ręką
i doskonale wykorzystują dostępną przestrzeń.
• Ustawione przy stanowisku roboczym zapewniają szybki dostęp do
materiałów eksploatacyjnych.
• Cofnięty cokół o wymiarach 12,5 cm (wys.) x 6,3 cm (gł.) umożliwiają
ustawienie szafy w jednym rzędzie z innymi meblami laboratoryjnymi.
• Dwa otwory wentylacyjne z odcinaczami płomieni umożliwiają
podłączenie do systemu zakładowej wentylacji mechanicznej. W
• Wewnętrzne nóżki regulowane umożliwiają wypoziomowanie szafy na
nierównej podłodze.
• Dostępne kolory: 
10
LAT
GWARANCJA
Certyfikaty
UWAGA
Przy wyborze szafy zabezpieczającej należy ustalić, jaka
pojemność jest wymagana dla spełnienia aktualnych potrzeb
oraz ewentualnie dla potrzeb, jakie pojawią się w przyszłości.
Kod produktu
104.520.380
104.520.386
83
83
Liczba drzwi
2
2
Regulowane pólki
1
1
Ręczne
Samozamykacz
Wysokość (mm)
889
889
Szerokość (mm)
889
889
Głębokość (mm)
559
559
Certyfikaty (mm)
FM, N, O
FM, N, O, U
87
88 kg
Pojemność
Zamknięcie
Waga (kg)
28
SZAFA SLIMLINE
STALOWE SZAFY NA SUBSTANCJE ŻRĄCE
Wąskie szafy są idealnym rozwiązaniem dla ciasnych miejsc; mogą
też służyć jako dostawki do innych szaf w celu zwiększenia przestrzeni
przechowalniczej.
Szafa Slimline
• Głębokość 457 mm, może być dostawiona do szafy 170L jako
dodatkowa przestrzeń do bezpiecznego przechowywania materiałów,
lub jako miejsce służące rozdzieleniu płynów, które nie mogą być
przechowywane razem.
Szafa Deep Slimline
• Głębokość 864 mm, może być dostawiona szaf do 227L i 341L jako
dodatkowa przestrzeń do bezpiecznego przechowywania materiałów,
lub jako miejsce służące rozdzieleniu płynów, które nie mogą być
przechowywane razem.
Certyfikaty
10
LAT
GWARANCJA
Kod produktu
104.520.367
104.520.373
104.520.465
104.520.470
83
83
204
204
Liczba drzwi
1
1
1
1
Regulowane pólki
3
3
3
3
Zamykane ręcznie
Samozamykacz
Zamykane ręcznie
Samozamykacz
Wysokość (mm)
1651
1651
1651
1651
Szerokość (mm)
591
591
591
591
Głębokość (mm)
457
457
864
864
3
3
–
–
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
95
96
136
137
Pojemność
Typ drzwi
Liczba półek
Certyfikaty
Waga
DOSTĘPNE AKCESORIA
Półka stalowa SpillSlope™ z wkładką z PE
Wymiary – S x G x W (mm)
Przeznaczone do szaf
Waga (kg)
104.103.550
104.103.660
499*356
802*457
83 l – szafy wąskie
83 l – szafy podstołowe
4
6
www.topserw.com.pl
29
SZAFA CHEMCOR®
SZAFA ZABEZPIECZAJĄCA SERII SURE GRIP EX
Szafy na kwasy z powłoką ChemCor®
Nadzwyczajna ochrona przed korozją dzięki specjalnej powłoce
termoplastycznej nakładanej na gorąco i znana z wytrzymałości i
ognioodporności konstrukcja naszych szaf stalowych!
Wszystkie wewnętrzne powierzchnie metalowe szafy są całkowicie pokryte
w 100% ciągłą powłoką antykorozyjną. Bezszwowa konstrukcja eliminuje
konieczność stosowania nitów lub mocowań, w które mogą przedostawać się
agresywne substancje chemiczne. Nieporowata powierzchnia jest odporna na
plamy i łatwa do czyszczenia.
Dodatkowe zalety i uniwersalność szaf – kompletna ochrona przed działaniem
silnych kwasów i żrących chemikaliów – plus trwałość, bezpieczeństwo i
zgodność z wymogami.
10
LAT
GWARANCJA
• Regulowane półki co 76 mm, ułatwiają optymalne wykorzystanie wnętrza
szafy.
• Modele 2-drzwiowe 110l zawierają dodatkową tacę roboczą z PE, którą
można zamocować na wierzchu szafy, uzyskując w ten sposób wygodne
miejsce do wykonywania różnych czynności pomocniczych.
• Dostępne kolory:  
Certyfikaty
Zamknięcie
ręczne
Samozamykacz
Drzwi suwane,
samozamykacz
Typ
104.520.396
104.520.431
104.520.476
104.520.368
104.520.303
104.520.316
104.520.406
104.520.442
104.520.485
104.520.374
104.520.309
104.520.323
104.520.416
104.520.455
Slimline
Stołowa
Compact
Pojemność (l)
114
114
170
170
227
83
15
45
Liczba drzwi
2
1
2
1
2
1
1
1
Regulowane pólki
1
1
2
2
2
3
1
1
Wysokość (mm)
1118
1118
1651
1651
1651
1651
559
889
Szerokość (mm)
1092
1092
1092
1092
864
591
432
591
Głębokość (mm)
457
457
457
457
864
457
432
457
Certyfikaty
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O, U
FM, N, O
FM, N, O
N, O
FM, N, O
Waga (kg)
101
113
137
137
167
95
29
55
30
Uniwersalne
SZAFY Z LAMINATU
DREWNOPOCHODNEGO
SZAFY NA AGRESYWNE SUBSTANCJE ŻRĄCE
• Przeznaczone do przechowywania silnie żrących płynów, takich jak: fenol,
kwas azotowy i kwas siarkowy.
• Trwała konstrukcja z materiału drewnopochodnego oraz klamki i zawiasy
ze stali nierdzewnej zapewniają najwyższą wytrzymałość na silnie
działające kwasy.
• Wyposażone w półki o regulowanej co 32mm wysokości, co ułatwia
dostosowanie aranżacji wnętrza do wielkości przechowywanych
pojemników.
• Szafa stołowa idealna do przechowywania małych ilości substancji
bezpośrednio na blacie roboczym.
• Szafy podblatowe mogą być używane jako wolnostojące i pod tym kątem
wyposażone są w tacę wierzchnią z polietylenu.
3 WIELKOŚCI!
• Wolnostojąca szafa posiada uniesioną na 25 mm krawędź,
dzięki czemu jej wierzch może służyć jako wodoszczelny blat
roboczy
• Cofnięty cokół szafy podstołowej doskonale sprawdza się
w laboratoriach
• Szafa stołowa może służyć jako podręczny magazyn
chemikaliów
Kod produktu
Pojemność
104.500.104
104.500.105
104.500.106
6 butelek po 2,5 l
36 butelek po 2,5 l
49 butelek po 2,5 l
Liczba drzwi
2
2
2
Regulowane pólki
–
1
2
Nośność półki (kg)
Wysokość (mm)
–
54
54
470
908
1524
1067
Szerokość (mm)
610
914
Głębokość (mm)
406
559
454
24
82
125
Waga (kg)
DOSTĘPNE AKCESORIA
DREWNIANA PÓŁKA I ZACISKI
Wymiary – S x G x W (mm)
Waga (kg)
104.103.605
104.103.604
864*429
1016*352
8
9
www.topserw.com.pl
31
SZAFY Z LITEGO
POLIETYLENU
STALOWE SZAFY NA SUBSTANCJE ŻRĄCE
Szafy z na kwasy litego polietylenu zapewniają
znakomitą ochronę przed silnymi kwasami, rdzą i
korozją.
• Wolnostojąca szafa posiada uniesioną na 25
mm krawędź, dzięki czemu jej wierzch może
służyć jako wodoszczelny blat roboczy
• Cofnięty cokół szafy podstołowej doskonale
sprawdza się w laboratoriach
• Szafa stołowa może służyć jako podręczny
magazyn chemikaliów
• Szafy posiadają mocną konstrukcję o ścianach
z litego, odpornego na chemikalia polietylenu i
wyposażone są w szczelną misę zbiorczą
• Przeznaczone do przechowywania silnie
agresywnych cieczy, takich jak fenol, kwas
azotowy i kwas siarkowy
• 3-punktowy zamek drzwi szaf wolnostojących
i podstołowych zapewnia solidne i szczelne
zamknięcie, ograniczające ulatnianie par z
wnętrza szafy
• Przyłącze 2” do podłączenia zewnętrznej
wentylacji / wyciągu
• Na drzwiach i ramie szafy znajdują się kółka
do zakładania kłódki
• Większe szafy wyposażone są w mocną,
regulowaną półkę
Kod produktu
Pojemność
104.500.100
104.500.101
104.500.102
6 butelek po 2,5 l
36 butelek po 2,5 l
36 butelek po 2,5 l
Liczba drzwi
1
2
2
Regulowane pólki
–
1
1
Nośność półki
Wysokość (mm)
–
1
1
559
908
933
Szerokość (mm)
432
914
914
Głębokość (mm)
432
552
552
12
73
73
Waga (kg)
32
SZAFY POLIETYLENOWE
Dla silnie żrących kwasów najlepszym wyborem
są szafy polietylenowe oferujące najwyższą
odporność chemiczną i szczelność.
Stołowe szafy polietylenowe
• Mogą pomieścić maks. dwie butelki 4L.
• Wewnętrzna misa zbiorcza z polietylenu
zatrzymuje wyciekające płyny i jest łatwa do
wyjęcia w celu oczyszczenia.
• Oddzielna taca polietylenowa przystosowana
jest do przechowywania pod szafą i może być
wykorzystywana jako podręczna taca robocza.
Kod produktu
Typ
Pojemność
104.500.103
Stołowa
2 butelki 4 l
Liczba drzwi
1
Regulowane pólki
–
Nośność półki (kg)
–
Wysokość (mm)
495
Szerokość (mm)
362
Głębokość (mm)
413
Waga (kg)
10
www.topserw.com.pl
33
SOLIDNA, CAŁKOWICIE NIEMETALOWA SZAFA
POLIETYLENOWA DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW
I ZASAD, W 100% NIEPODATNA NA KOROZJĘ
• Obszerne wnętrze i regulowane półki umożliwiają przechowywanie dużej ilości materiałów
• Wierzch szafy może być wykorzystany jako wygodny blat roboczy
• Bezszwowa, szczelna dolna wanna wychwytowa zbiera wyciekające płyny
34
SZAFA POLIETYLENOWA
NA SUBSTANCJE ŻRĄCE
• Szafa z HPDE o wysokiej odporności i
wytrzymałości, umożliwia bezpieczne
przechowywanie silnych kwasów, takich jak
kwas solny, siarkowy lub azotowy, albo zasad,
takich jak wodorotlenek sodu, wodorotlenek
potasu lub wodorotlenek wapnia.
• Może pomieścić maks. 36 butelek 2,5-litrowych
• W konstrukcji nie zastosowano żadnych
elementów metalowych, dzięki czemu szafa
jest całkowicie odporna na wycieki lub pary
substancji wydobywających się z pojemników.
• Półka o nośności 57 kg regulowana jest co
76 mm na trzech poziomach, umożliwia
optymalne wykorzystanie wewnętrznej
przestrzeni.
• Wyjmowana, wzmocniona pokrywa wanny
wychwytowej pełni także funkcję dolnej półki
i kryje zintegrowaną z szafą, całkowicie
szczelną wannę o pojemności 32 litry.
• Wnęki kanałowe w półce i podstawie kierują
wyciekające płyny do tyłu szafy, i dalej na dół,
do wanny wychwytowej.
• Drzwi otwierają się pod kątem prawie 180
stopni ułatwiając dostęp do wnętrza, a po
zamknięciu dobrze przylegają do obudowy
szafy i pozwalają na założenie kłódki.
• Cofnięty cokół szafy pozwala na bliskie
podejście do blatu roboczego, co znacznie
zwiększa ergonomię pracy.
• W celu zwiększenia pojemności
przechowalniczej można postawić jedną szafę
na drugiej, wtedy zawartość górnej szafy jest
dostępna na wysokości wzroku.
• Cztery otwory wentylacyjne w tylnej ścianie
szafy umożliwiają podłączenie jej do systemu
wentylacyjnego.
Kod produktu
Pojemność
Liczba drzwi
104.500.108
36 butelek po 2,5 l
2
Regulowane pólki
1
Nośność półki (kg)
57
Wysokość (mm)
889
Szerokość (mm)
914
Głębokość (mm)
635
Waga (kg)
48
PIONOWE ZESTAWIENIE DWÓCH
SZAF UMOŻLIWIA LEPSZE
WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI
www.topserw.com.pl
35
CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?
Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań o potwierdzonej jakości,
zgodnych z aktualnymi przepisami i normami, zawsze na czas i w korzystnych cenach.
Skorzystasz jeszcze więcej dzięki naszym specjalistom, certyfikowanym audytorom TÜV.
BEZPŁATNE AUDYTY ŚRODOWISKOWE
Podczas audytów, dowiesz się, jakie rozwiązania są optymalne dla Twojego zakładu,
stosowanej technologii i stanowiska pracy. Nasze wieloletnie doświadczenie
w branży, liczne szkolenia, oraz znajomość aktualnych norm i przepisów, daje
gwarancje obiektywnego spojrzenia na audytowane środowisko pracy.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Zorganizujemy dla Ciebie (także w Twoim zakładzie lub firmie) bezpłatne szkolenia.
Nasi pracownicy wspomogą szkolenie Twojego personelu w zakresie dostarczanych
produktów i usług.
BEZPŁATNE PREZENTACJA
Podczas prezentacji dowiesz się wszystkich szczegółów odnośnie oferowanych
produktów. Zaprezentujemy najnowsze rozwiązania zgodne z aktualnymi normami
i przepisami omówimy, każdy produkt i rozwiejemy wszelkie wątpliwości, jakie mogą
pojawić się po stronie użytkownika.
SERWIS
Nasz serwis zadba o odpowiedni stan Twoich urządzeń przez cały okres eksploatacji.
Topserw
ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
Tel: +48 22 771 04 56
+48 22 761 11 80
Fax:+48 22 771 93 80
[email protected]l
Infolinia: 801 000 501
www.topserw.com.pl

Podobne dokumenty