DOM DO WYWOŁYWANIA DOBRYCH DUCHÓW

Komentarze

Transkrypt

DOM DO WYWOŁYWANIA DOBRYCH DUCHÓW
MOC SMACZNYCH MIEJSC
TEATRALNA – REAKTYWACJA
strona 3
nr 4/5 (19/20)
MAJ 2012
nakałd- 16.000 egz
OŚWIĘCIM - Brzeszcze - Kęty - Zator
REDAKCJA i przyjmowanie reklam:
[email protected]
lub tel 662 546 773
Rajsko, Jawiszowice, Bielany, Osiek, Grojec, Nowa Wieś, Malec, Harmęże, Brzezinka, Monowice, Włosienica, Broszkowice,
Babice, Poręba, Polanka W., Przeciszów
DOM DO WYWOŁYWANIA
DOBRYCH DUCHÓW
– z Leszkiem Szusterem o kulturze, nowym
projekcie MDSM - „Scenie Alternatywnej”
i szansach miasta
Kiedy w Galerii Niwa
otworzono KFC zachwytów
nie było końca. Tu
i ówdzie padały słowa
– „wreszcie, w końcu”.
Stadnie cieszyliśmy się, że
na „przeklętej ziemi”, nad
którą wisi fatum II wojny
światowej, możemy MIEĆ to
coś. Tu w Oświęcimiu mamy
ostatecznie coś co jest
pozytywnie rozpoznawalne
na całym świecie, co jest
– w naszym wyobrażeniu
- dobrą marką w Nowym
Jorku, Londynie, Paryżu
czy też Berlinie. Skoro nad
Sołą, w Oświęcimiu, nie
mógł powstać wyśniony
McDonald`s to dobrze, że
jest chociaż KFC. Nawet jeśli
wielu do KFC nie poszło
i nie pójdzie to fakt, że
w szykownej Galerii Niwa
jest fastfoodowe jedzenie
budzi u oświęcimian
powszechne zadowolenie.
Jest powód do dumy – a co?
PWSZ przejmuje halę sportową
18 kwietnia 2012 r.
w Ministerstwie Obrony
Narodowej w Warszawie
odbyło się spotkanie
w sprawie przejęcia
przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im.
rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu budynku hali
sportowej, znajdującej się
na terenie byłej jednostki
wojskowej w Oświęcimiu.
W spotkaniu z Podsekretarzem Stanu Panem Marcinem
Idzikiem uczestniczyli ze strony Uczelni, Rektor elekt prof.
dr hab. Witold Stankowski,
Kanclerz Adam Bilski i dr Ja-
cek Urbiński.
Spotkanie zorganizował poseł
Tadeusz Arkit, który również
wziął w nim udział, wspierając aktywnie zamiar Uczelni
przejęcia obiektu, głównie na
potrzeby uruchomionego kierunku wychowanie fizyczne.
Minister Idzik zaakceptował
propozycje Uczelni dotyczące
warunków wydzierżawienia
hali, do czasu przygotowania
tej nieruchomości do sprzedaży, z zastosowaniem możliwych w przypadku Uczelni
ulg. W czasie spotkania prof.
dr hab. Witold Stankowski
poruszył też sprawę możliwo-
S
mutne i chyba znamienne jest to, że przy okazji
otwarcia Galerii Niwa,
prawie bez echa wybrzmiał
głos jednego z internautów,
który na forum portalu Kasztelania napisał – „szkoda, że
w Galerii Niwa nie będzie EM-
ści przejęcia przez Uczelnię
jednego z budynków koszarowych byłej jednostki na akademik dla studentów.
Potrzeba domu studenckiego staje się dla PWSZ sprawą
coraz pilniejszą, ponieważ
wzrasta liczba studentów
zainteresowanych
skorzystaniem z takiej możliwości.
Posiadanie własnego akademika ma istotne znaczenie
w tworzeniu się zorganizowanego i aktywnego środowiska
akademickiego działającego
w Uczelni. Minister Idzik oraz
poseł Arkit również w tej
sprawie wyrazili gotowość
współpracy i pomocy.
(Monika Bartosz, PWSZ)
PiK-u” (popularnej sieci sklepów z czasopismami, książkami i multimediami). Nikt
nie podjął tematu. Cisza jaka
zapanowała wobec tej uwagi i życzenia była dotkliwie
wymowna. Powojenne pokolenie, które wypełniło Oświęcim w dalszym ciągu bardziej
potrzebuje MIEĆ niż BYĆ. Bardziej potrzebuje posiadać.
Strach pomyśleć i zaakceptować, że w naszej codzienności, poczucie powszechnego
szczęścia wystarczająco może
wypełniać głos Dody, strzelanina w Counter Strike, smak
kebaba i frytek z KFC.
Wobec nieuchronnej mcdonaldyzacji naszej rzeczywistości
niepokojące jest także to jak
władze miasta traktują kulturę i tożsamość miasta. W kwotach dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym
na sport, kulturę fizyczną,
szkolenia sportowe przeznaczono prawie 800 tys. złotych
z całej kwoty ok. 1,2 mln zł. Na
kulturę przeznaczono 19 tys.
630 zł. W procentach oznacza to, że na sport przyznano
67% dotacji, natomiast na kulturę – 1,64% (w proporcjach
kultura-sport mamy stosunek
1:60). Chce się w kontekście
takich proporcji zadać pytanie: czy w Oświęcimiu ulica
będzie kształtować kulturę,
czy kultura będzie kształtować ulicę?
Czy Oświęcim zagubił swoją
tożsamość, utracił swojego
Ducha, swoje genius loci? Bynajmniej.
Ciąg dalszy strona 2 >>>
Dofinansowanie do wykonania
przyłączy kanalizacji sanitarnej
i budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Oświęcimianie mogą ubiegać się o dofinansowanie
wykonania przyłączy do
kanalizacji sanitarnej
i budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Można uzyskać dofinansowanie
w wysokości do 50 proc.
kosztów kwalifikowanych
wykonanego przyłącza lub
wybudowanej przydomowej
oczyszczalni ścieków, nie
więcej jednak niż 2,5 tys. zł.
K
onieczna jest jednak likwidacja zbiornika bezodpływowego w przypadku
jego posiadania. Wnioski należy składać do 30 września
2012 r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Miejskiej Referat Ochrony Środowiska tel. 33 8429123.
(KK, UM OSWIECIM)
40 letnia przyjmnie pracę opiekunki do dziecka na
terenie Oświęcimia i gminy wiejskiej Oświęcim.
Pełna dyspozycyjność, z doświadczeniem
pedagogicznym.
tel. 723534216
2
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Goniec Kasztelanski
DOM DO WYWOŁYWANIA
DOBRYCH DUCHÓW
– z Leszkiem Szusterem o kulturze,
nowym projekcie MDSM - „Scenie
Alternatywnej” i szansach miasta
CD:
Oświęcim ma swojego sportowego ducha, ma ducha
sukcesu, Oświęcim wciąż ma
młodzież, która jest zdolna
i głodna sukcesu, jest ciekawa
nowego – młodzież, w której
drzemie potężny duch różnorodności. Oświęcim ma także
swój zamek i starówkę, które
czekają na chwilę łaskawości
i prawdziwego zainteresowania ze strony władz miasta.
Na oświęcimskiej górze zamkowej swoich lepszych czasów czeka Duch Bony. Gdzie
tego Dobrego Ducha szukać
w Oświęcimiu?
Jest w naszym mieście miejsce
szczególne do skutecznego
wywoływania duchów, gdzie
myśl jest pierwsza przed
smakiem frytek, gdzie dba
się o kondycję umysłu. Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu od
25 lat posiada niezwykły klimat, sprzyjający „wywoływaniu” i przyciąganiu Dobrych
Duchów. Dobrymi Duchami
są żywi ludzie, którzy w MDSM odnaleźli na zawsze miejsce ważnych spotkań i pozytywnych przeżyć. Dom dla
wszystkich, choć dla młodych
najpierw. MDSM od zawsze
troszczył się o młodzież - choć
oświęcimskich nastolatków
w MDSM na Legionów jest
jakby coraz mniej. Leszek Szuster, od 17 lat dyrektor MDSM,
już jakiś czas wyraża swój
niepokój, że duch „młodego
człowieka” w Oświęcimiu tonie w natłoku elektronicznej
i multimedialnej papki, pozbawionej magii żywego Spotkania. Czy MDSM może być miejscem, w którym młodzi miesz-
kańcy naszego miasta odnajdą
swoje stałe i ulubione locum?
Niewykluczone. Zespół MDSM
z dyrektorem Leszkiem Szusterem ma nadzieję, że nowy
projekt pod nazwą „Scena Alternatywna” może być właściwym tropem prowadzącym
do niezwykłego spotkania
z młodymi oświęcimianami.
J.P. (Jacek Polak): Dlaczego
Panie Dyrektorze ma Pan
aspiracje, żeby „zawalczyć”
o lokalną oświęcimską młodzież, o jej stałą obecność
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży, nie wystarczy, że do MDSM przyjeżdża młodzież z całego świata?
L.SZ. (Leszek Szuster): Ja nadal czuję się belfrem. Chciałbym powiedzieć, że 8 lat uczyłem w szkole matematyki,
a przez krótki okres języka
niemieckiego. Był to dla mnie
bardzo ważny czas. W pracy
w szkole na długo odnalazłem
swój świat. Pełniąc aktualnie
funkcję dyrektora mam zbyt
rzadki kontakt z młodzieżą. Intuicja od dawna mi podpowiada, że młodzi oświęcimianie
powinni tu do MDSM przyjść
na dłużej, na stałe – i gdyby
jeszcze gremialnie... Zgadzam
się z profesorem Baumanem,
że ciągle jest ten czas, kiedy
kulturą trzeba „uwodzić”.
J.P.: A co my dorośli zyskamy
kiedy skutecznie „zwabimy”
młodych oświęcimian na
dłużej do MDSM?
LSZ: Jestem przekonany, że
szybko będzie reakcja zwrotna. Dostaniemy realną ocenę
tego, ile jesteśmy warci. Mamy
za sobą wiele bardzo udanych
zdarzeń i projektów. Skutecznie realizujemy swoje zadania i swoją misję. Odnosimy
sukcesy i mogłoby się wydawać, że mamy już receptę na
wszystko, że wiemy co należy
robić. A to jest niebezpieczna
sytuacja. Potrzebujemy pewnego zwierciadła, cenzury, żeby nie oderwać się od realiów.
Poza tym sensem działania
i funkcjonowania tego Domu
jest spotkanie młodych. Dom
został stworzony właśnie dla
ludzi młodych.
J.P.: Zatem co to za projekt,
którym MDSM zamierza dotrzeć do młodzieży z Oświęcimia i okolic?
L.SZ.: Oczywiście potrzebne
są emocje, fascynacja, pozytywne przeżycia i coś alternatywnego wobec tzw. mainstreamu, może nawet coś undergroundowego… Dobra sztuka,
niszowe brzmienia muzyczne
zawsze budziły ciekawość
i były magnesem. Młodzi lgną
do artystycznych prowokacji
i sztuki offowej. Mam nadzieję,
że w przypadku naszej „Sceny
Alternatywnej” oraz zaplanowanych na niej zdarzeń artystycznych tak właśnie będzie
– przyjdą, zostaną i będą wracać. Chciałbym ich przekonać
czymś niezwykłym, sztuką alternatywną skutecznie kształtować tę dozę tolerancji, która
pozwoli zaakceptować specyficzną „inność”.
Pytanie czy naszą propozycję
nasi młodzi oświęcimianie
kupią. Rzecz jasna, jestem pełen niepokoju, ale już dzisiaj
proszę wszystkich, abyśmy
wspólnie zadbali, żeby informacja o tym nowym projekcie dotarła możliwie szeroko.
Ważne żeby wszyscy o tym
zdarzeniu wiedzieli. Decyzja
należy do nich. Potem zobaczymy.
J.P.: Czy są już jakieś szczegóły dotyczące pierwszej
odsłony „Sceny Alternatywnej”?
L.SZ.: W poniedziałek 18
czerwca o 19.30 zaprosimy na
„Przystanek Teatr” - występ
Jana Peszka. Następnie „Anty-salon poezji” z udziałem Piotra Macierzyńskiego a na finał
koncert zespołu Miąższ. Kolejne spotkanie w ramach „Alternatywnej Sceny”planujemy na
przełom września i października.
J.P.: Jest szansa, że informacja o „Scenie Alternatywnej” w MDSM przebije się do
świadomości młodych?
L.Sz.: W MDSM od lat dużo
się dzieje. Podstawową misją
Domu jest edukacja w oparciu
o historię Auschwitz. Podróże
studyjne, seminaria, konferencje pozostają najważniejszym
obszarem naszej działalności.
Z drugiej strony aktywność
wystawiennicza, koncertowa,
wydawnicza, jest ważnym
uzupełnieniem tej misji. Kulturalna oferta Domu jest bogata i różnorodna, powinna więc
trafiać w najróżniejsze gusta
Felieton
i upodobania. Ważne jest, że
jest także darmowa. Mam
jednak wrażenie, że czasem
brakuje nam niestety skutecznej promocji, co powoduje, że
w wielu wartościowych wydarzeniach bierze udział zaledwie część tych osób, które
mogłyby być zainteresowane.
Prawdopodobnie oferta MDSM nadal jest nie dość dobrze
spopularyzowana przez lokalne media, bo trudno uwierzyć,
że aż tak bardzo odbiega od
gustów i potrzeb mieszkańców. Czuję niedosyt informacji
o projektach organizowanych
w MDSM. Wszyscy tego doświadczamy, że media, także
te lokalne mało miejsca poświęcają na tematykę kulturalną.
J.P.: Czy myśli Pan, że kultura
i takie zdarzenia jak „Scena
Alternatywna” może zmieniać Oświęcim i jego wizerunek w świecie?
L.Sz.: Holokaust, który miał
miejsce w Auschwitz, to fakt
historyczny, który urósł do
rangi ogólnoświatowego symbolu, określając współczesne
postrzeganie miasta. Taka
a nie inna konotacja to według
mnie dla Oświęcimia wciąż
olbrzymia i niewykorzystana szansa. Dobrze pojętego
interesu miasta nie należy
koniecznie postrzegać przez
pryzmat możliwości robienia tu większych albo mniejszych biznesów. Wydaje się,
że istotne jest zrozumienie
tematu – i bynajmniej nie chodzi o ostateczne pogodzenie
się z wciąż funkcjonującym,
nawet w Polsce, stereotypem
automatycznej
tożsamości
miasta i Miejsca Pamięci Auschwitz. Dzisiaj trzeba uznać
to, że my mieszkający tu, w sąsiedztwie muzeum jesteśmy
poniekąd skazani na to trudne dziedzictwo. Oczywiście
część mieszkańców, która nie
widziała dla siebie perspektyw w Oświęcimiu, spakowała się i wyjechała. To smutna
prawda, że wielu oświęcimian
ma ogromne problemy z pracą, ale też niepokoi, że wielu
widzi ścisły związek między
historią miasta a obecnym
znikomym przyrostem miejsc
pracy w Oświęcimiu. To –
w mojej ocenie – szkodliwe
uproszczenie.
Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau
jest odwiedzane przez 1,5 mln
ludzi rocznie i ta istotna okoliczność powinna wpływać na
kondycję miasta. Uważam, że
ów fakt nadal nie ma przełożenia na rozwój Oświęcimia.
A to, że szeroko pojęta kultura
i siła jej oddziaływania mogą
kreować pozytywny wizerunek miasta, najlepiej pokazuje
Life Festival.
JP: No właśnie Life Festival...
nowe otwarcie w historii
miasta?
L.Sz.: Jestem sentymentalny.
Byłem wzruszony podczas
ubiegłorocznego
festiwalu,
kiedy patrzyłem na falujący
tłum i pozostaję pod wrażeniem tego, że Darkowi Maciborkowi udało się to, co może
zmienić obraz współczesnego
Oświęcimia. Skala zdarzenia
ma swoją siłę oddziaływania w kraju i nie tylko. Na
poprzednim Life Festiwalu
pojawił się ogromnie popularny na świecie i w Stanach
Zjednoczonych muzyk - ortodoksyjny Żyd Matisyahu. Tu,
na miejscu nie jesteśmy chyba
w stanie docenić wagi tego
wydarzenia. Uważam więc, że
konteksty historyczne można znakomicie wykorzystać
w organizacji dużych i małych
przedsięwzięć kulturalnych,
które mogą sprzyjać pozytywnym zmianom w Oświęcimiu.
Nasza „Scena Alternatywna”
jest także próbą użycia atrakcyjnego w formule zdarzenia
kulturalnego do „przekodowywania” Oświęcimia.
J.P: Dziękuję za rozmowę,
L.Sz.: Dziękuję
Wydarzenia
Goniec Kasztelanski
MOC SMACZNYCH MIEJSC
TEATRALNA – REAKTYWACJA
Zrobić interes życia?
Nie inaczej - tylko przy
stole dobrze nakrytym.
Rozmowa z przełożonym
była nieudana? Dzień
można uratować
wymyślnym daniem
na wykwintnym stole.
Potrzeba towarzyskiego
zgiełku, plotek i żartów?
Nic lepszego niż wygodna
loża w restauracji
w dobrym towarzystwie.
Sukces, żart i relaks
wymagają magii dobrego
miejsca. W dobrym
miejscu kiełkują skuteczne
pomysły, rodzą się
kompromisy i zaczynają
się towarzyskie i miłosne
spotkania. Wszyscy
potrzebują dobrego
miejsca – codziennie. Kiedy
mieszkanie, albo rodzinny
dom są zbyt osobiste, nadto
intymne na okoliczność
pierwszego spotkania
– dobra restauracja jest
zawsze jak znalazł.
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
3
Medal
''Primo Inter
Optimos''
dla Pauliny
Mynarskiej
Oświęcim. Od 1994 roku
Towarzystwo Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu przyznaje
najlepszemu absolwentowi
Liceum w danym roku
szkolnym Medal "Primo
Inter Optimos" (pierwszy
wśród najlepszych – łac.).
N
azwisko każdego laureata umieszczane jest na
marmurowej tabliczce w ho-
lu głównym szkoły i stanowi
jedną z wizytówek Liceum.
W tym roku Medal "Primo Inter Optimos" przypadł Paulinie Mynarskiej.
Medal "Primo Inter Optimos"
został wręczony w imieniu
Towarzystwa przez Prezesa
TPLO Pana Radosława Włoszka w towarzyszenie Dyrekcji
Liceum – Pani Jolanty Bąk
i Wychowawcy Laureatki Pana
Janusza Toczka.
Wizyta holenderskich
parlamentarzystów w Oświęcimiu
Oświęcim. Przedstawiciele
komisji zdrowia, dobrobytu
i sportu holenderskiego
parlamentu, przed wizytą
w KL Auschwitz – Birkenau,
przyjechali do Oświęcimia.
C
zy Oświęcim jest miejscem
dobrych spotkań? Być
może. Ale jeśli nie, to z pewnością przyczyna tego tkwi
w braku jasnych i dobrych
miejsc. W Oświęcimiu od lat
nie powstają nowe knajpy
i restauracje, a kolejne wcielenia lokali, które funkcjonowały w okresie socjalistycznego
dobrobytu ciągną za sobą
smugę złych skojarzeń.
Od kilku dni w pasażu na ulicy
Śniadeckiego znów działa restauracja „Teatralna”. Z nazwy
ta sama, jak ta kiedyś, która
w latach 70-tych przyjmowała przodowników pracy
z ZSRR i Jugosławii. Jeszcze
pewnie „chwila”, a popularny
i świetnie położony lokal zyska nową witrynę i pozbędzie
się archaicznego neonu na
elewacji budynku. W środku
już aktualnie widać gruntowne zmiany i ogromny wysiłek obecnych właścicieli, by
siła złych skojarzeń ustąpiła
ciepłemu i nostalgicznemu
klimatowi
przedwojennego Oświęcimia. Imponujące
wielkością fototapety z obrazami przedwojennego miasta
dają wrażenie cofnięcia się do
czasów kiedy ludzie potrafili
zatrzymać czas przy dobrym
winie i wesołej kompanii.
W dzisiejszej „Teatralnej” oryginalny Sycylijczyk witający
po polsku niemal każdego
gościa jest gwarancją jakości
ulubionych, ale także niezna-
nych, włoskich delicji. Jak zapowiadają właściciele, w „Teatrzyku” nie zabraknie polskiego smaku, dobrego uczciwie
przygotowanego włoskiego
espresso, piwa i sportowych
emocji. Lokal wyposażony
jest w duże „ledowe” panele,
na których będzie można obserwować wszystkie ciekawe
zdarzenia. Już dzisiaj, wszyscy
uzależnieni od internetu, popijając kawę, piwo, czy dobre
wino, mogą surfować w sieci,
korzystając z szerokiego pasma.
Wszystko wskazuje na to, że
centrum miasta i jego miesz-
kańcy zyskali wygodne i dobre miejsce do różnych spotkań, w trakcie których może
wzbierać oświęcimski optymizm. JP.
Projekt graficzny, skład i łamanie
oraz biuro reklamy:
Agencja Reklamowo Wydawnicza Express
[email protected], tel : 608 454 071
To jeden z etapów trzydniowego pobytu w naszym kraju.
Członkowie komisji parlamentarnej, wśród której znalazły się osoby z holenderskiego Komitetu Auschwitz, spotkali się na zamku z Januszem
Chwierutem pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia.
Włodarz miasta przybliżył
gościom 800-letnią historię
Oświęcimia. Mówił też o codziennym życiu i funkcjonowaniu miasta. - Staramy się
pogodzić tę trudną historię
z dniem dzisiejszym i rozwojem miasta – mówił prezydent.
- Podejmujemy wiele działań,
aby wyzwolić świadomość, że
oprócz KL Auschwitz jest też
normalne miasto ze swoją historią i przyszłością - dodał.
- Jesteśmy tu nie tylko dlatego, by poświęcić naszą uwagę
ofiarom KL Auschwitz, ale też
po to, by wyrazić nasz szacunek dla Polski i Polaków –
podkreślała Paulina Smeets
przewodnicząca komisji parlamentarnej Królestwa Niderlandów.
Dodała również, że zachowanie pamięci o tym, co wydarzyło się podczas drugiej
wojny światowej jest ważnym
zadaniem nie tylko Komitetu
Auschwitz, ale również komisji, której przewodniczy
Wydawca:
Kasztelania.pl
REDAKCJA i reklamy:
[email protected]
lub tel 662 546 773
DRUK : POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu
ul.Baczyńskiego 25 A
41-203 Sosnowiec- Milowice
w parlamencie.
Holenderscy goście
mieli okazję zwiedzić ekspozycje i zapoznać się z historycznymi dokumentami, zgro-
Reklama
madzonymi w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu. Podziwiali też
widoki z oświęcimskiej wieży.
(KK, UM Oświęcim)
BIURO OGŁOSZEŃ - 608 454 071, e-mail: [email protected]
4
Reklama
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
BIURO OGŁOSZEŃ - 608 454 071, e-mail: [email protected]
Goniec Kasztelanski
Wydarzenia
www.express.org.pl
KRONIKA
POLICYJNA
Kęty, Oświęcim
– nietrzeźwi,
z zakazami na drodze
W
dniu
05.05.2012
r.
o godz. 02:45 w Kętach na
ul. Sienkiewicza policjanci
zatrzymali
49 – letniego
mieszkańca
Kęt,
który
jechał rowerem w stanie
nietrzeźwym – 1,57 promila
alkoholu
oraz
pomimo
sądownie orzeczonego zakazu
kierowania pojazdami.
W dniu 05.05.2012 r. o godz.
16:50
w Oświęcimiu na
ul.
Szpitalnej
policjanci
zatrzymali 19 – letniego
mieszkańca Oświęcimia, który
kierował motorowerem
w stanie nietrzeźwym – 1,80
promila alkoholu oraz pomimo
sądownie orzeczonego zakazu
kierowania pojazdami.
-----
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
podczas patrolu policjanci
na poboczu drogi policjanci
zauważyli
zaparkowany
samochód
marki
Fiat,
a obok niego stojącego
mężczyznę.
W
związku
z tym postanowili dokonać
kontroli drogowej i sprawdzić
powód
oczekiwania.
Podczas czynności policjanci
przy mężczyźnie ujawnili
dwa woreczki z białym
proszkiem.
W
związku
z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa funkcjonariusze
zatrzymali mężczyznę. Po
przeprowadzeniu
badania
testerem
narkotykowym
okazało się, że w woreczkach
znajduje się amfetamina. Za
posiadanie narkotyków grozi
kara do 3 lat pozbawienia
wolności.
----
Oświęcim
Wypadek drogowy
Chełmek
poszukiwane audi
A4 oraz sprawca
jego kradzieży
W dniu 04.05.2012 r. o godz.
11:50 w Oświęcimiu na ul.
Policjanci
z
Komisariatu
Policji w Chełmku prowadzą
badania techniczne
przeglądy rejestracyjne
wszytkich rodzajów pojazdów
tel. 33 843 01 36
33 876 29 20
Pn - Pt
Sobota
7 - 20
7 - 15
www.autoartmot.pl
SKLEP MOTORYZACYJNY
tel. 33 843 01 54
Pn-Pt 8 - 19
Sobota 8 - 15
AUTO SERWIS
Zapraszamy klientów do nowego obiektu !
Oferujemy:
• naprawy bieżące zawieszenia,
hamulców i układów napędowych
OTW JUŻ
ART
E
• wymianę oleju, płynów eksploatacyjnych i filtrów
• elektronika pojazdowa
!!!
• diagnostyka komputerowa
• wulkanizacja ( wyważanie dynamiczne kół )
• ustawianie zbieżności pojazdów w technologii 3D
• naprawa układów wydechowych
• diagnostyka, regulacja i
naprawa układów wtryskowych
• ...... i wiele innych
tel.
500 139 505
SERWIS
TACHOGRAFÓW
• obsługa tachografów
analogowych i cyfrowych
• ogrzewanie
postojowe
• CB radia
Serwis klimatyzacji
Babice ul. Krakowska 27
32-600 Oświęcim
Jaracza doszło do wypadku
drogowego,w
którym
kierująca samochodem marki
Renault Clio, 19 - letnia
mieszkanka
miejscowości
Las, zjechała na przeciwległy
pas gdzie zderzyła się
z samochodem marki Nissan
Almera, którym kierował 53
- letni mieszkaniec Skidzinia.
W wyniku wypadku obrażeń
ciała
doznała
kierująca
Renault i została przewieziona
na leczenie do szpitala.
----
czynności mające na celu
ustalenie sprawcy kradzieży
samochodu. Do zdarzenia
doszło w nocy z 02/03.05.2012
r. w Chełmku przy ul.
Piłsudskiego gdzie sprawca
skradł samochód marki Audi
A4, rocznik 2001,
koloru
czarnego.
Pokrzywdzony
stratę oszacował na ok. 29 tys.
zł.
----
Brzeszcze
Zatrzymany w związku
z posiadaniem
narkotyków
Grodzisko
Wypadek drogowy,
motocyklista
helikopterem został
przetransportowany
do szpitala.
Policjanci z Komisariatu Policji
w Brzeszczach zatrzymali
31 – letniego mieszkańca
Jawiszowic
podejrzanego
o posiadanie narkotyków.
Do zdarzenia doszło w nocy
z 01/02.05.2012 r. o godz.
02:25 w Brzeszczach na ul.
Świętego Wojciecha gdzie
W dniu 03.05.2012 r. o godz.
15:15 w Grodzisku doszło
do kolejnego poważnego
wypadku
z
udziałem
motocyklisty. Jak wstępnie
ustalili policjanci 22 - letni
mieszkaniec
Przeciszowa,
kierując motocyklem marki
Yamaha, na łuku drogi
stracił
panowanie
nad
pojazdem, zjechał z jezdni
i uderzył w drzewo. W wyniku
wypadku motocyklista doznał
poważnych obrazeń ciała
i został zabrany z miejsca
zdarzenia
helikopterem
do jednego z krakowskich
szpitali.
--- -----
Jawiszowice
7 woreczków
z marihuaną
Policjanci z Komisariatu Policji
w Brzeszczach zatrzymali
21 – letniego mieszkańca
Przecieszyna podejrzanego
o posiadanie narkotyków.
Do zdarzenia doszło w nocy
z 19/20.04.2012 r. o godz.
00:40 w Brzeszczach na ul.
Łokietka policjanci próbowali
zatrzymać
do
kontroli
drogowej samochód marki
BMW,
którego
kierowca
jednak widząc radiowóz
znacznie przyspieszył. Nie
reagował także na kolejne
sygnały
do
zatrzymania,
które dawali ścigający go
policjanci. Kierowca BMW
wjechał z dużą prędkością
na
przejazd
kolejowy
gdzie uszkodził samochód,
a następnie wraz z pasażerem
uciekli do pobliskiego lasu.
Funkcjonariusze
podając
rysopisy
uciekających
mężczyzn
powiadomili
wszystkie
służby.
Po
kilkunastu minutach jeden
z mężczyzn 20 – letni
mieszkaniec
Przecieszyna
został ujęty przez Strażników
Miejskich, drugi z kolei 21
– letni również mieszkaniec
Przecieszyna
został
zatrzymany przez policjantów.
W
trakcie
przeszukania
samochodu
policjanci
ujawnili 7 małych woreczków
foliowych z suszem roślinnym.
Po przeprowadzeniu badania
testerem
narkotykowym
okazało się, że w woreczkach
jest marihuana. W trakcie
czynności policjanci ustalili,
że
zabezpieczony
susz
był własnością 21 – latka,
który nie posiadał również
uprawnień do kierowania i był
w stanie po użyciu alkoholu
0,23 promila alkoholu.
----Brzezinka – pokrzywdzony
ujął złodzieja na kradzieży
W dniu
26.04.2012 r.
mieszkaniec
Brzezinki
ujął, a następnie przekazał
policjantom 59 – letniego
złodzieja. Do zdarzenia doszło
ok. godz. 11.50 w Brzezince
na ul. Wierzbowej. Złodziej
wszedł
do
domu
niepostrzeżenie, a następnie
ze stolika w jednym z pokoi
skradł 300zł. Został jednak
ujęty
przez
właściciela
posesji, który natychmiast
powiadomił
policjantów.
W trakcie czynności policjanci
ustalili, że zatrzymany 59
– latek bez stałego miejsca
zamieszkania ma na swoim
koncie jeszcze, co najmniej
4 podobne czyny, których
dokonał na terenie Brzezinki
i Oświęcimia. Był już karany
za kradzieże mienia.
---------
Brzeszcze
Chuligan zrzucił
pojemnik z farbą
wprost na radiowóz
Straży Miejskiej
W
Brzeszczach Strażnicy
Miejscy ujęli 21 – letniego
mieszkańca Brzeszcz, który
z pobudek chuligańskich
uszkodził radiowóz Straży
Miejskiej. Do zdarzenia doszło
w Brzeszczach na ul. Borowej
w nocy z 30.04/01.05.2012
r. o godz. 01:30 kiedy Patrol
Straży Miejskiej jechał pod
wiaduktem
kolejowym
w
pewnym
momencie
na szybę pojazdu spadł
pojemnik metalowy z farbą.
Funkcjonariusze zareagowali
natychmiast w i ujęli 21 –
letniego chuligana, a następnie
przekazali policjantom. Za
uszkodzenie radiowozu grozi
mu grzywną.
Goniec Kasztelanski
Co, gdzie, kiedy ?
Zapowiedzi
15.05.2012 godz. 10:00 IV
Przegląd Artystyczny Osób
Niepełnosprawnych "Arlekiny
2012" - organizator Fundacja
im. Brata Alberta - Warsztaty
Terapii Zajęciowej
15.05.2012 godz. 15:30
"Krótka Historia kina", cz.VII
- mówi Maria Malatyńska
w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
16.05.2012 godz.
10:00 "Bajkowa podróż
przedszkolaka po Europie"
- turniej przedszkolaków spotkanie szóste
17.05.2012 godz. 17:30
Spotkanie autorskie ze
Zbigniewem Masternakiem
- pisarzem, dramaturgiem,
scenarzystą filmowym
połączone z projekcją filmu
"Księstwo" w reżyserii
Andrzeja Barańskiego
18-19.05.2012 XX
Ogólnopolskie Spotkania
Recytatorów i Śpiewających
Poezję "Amor sprawił..."
18.05.2012 piątek
godz. 10:00 Prezentacje
konkursowe (kategoria
poezja śpiewana)
godz. 18:00 AMOR dla...
nagrody... wyróżnienia...
koncert laureatów
godz. 19:00 "Szyc" - spektakl
Teatru Barakah (cena biletu:
30zł)
19.05.2012 sobota
godz. 10:00 Prezentacje
konkursowe (kategoria
recytacja)
godz. 17:00 AMOR dla...
nagrody... wyróżnienia...
koncert laureatów
godz. 18:00 "Zbieram siebie"
- koncert Elżbiety Adamiak
(cena biletu: 30zł)
Prezentacje konkursowe –
wstęp wolny
18.05.2012 godz. 19:00
"Szyc" - spektakl Teatru
BARAKAH
19.05.2012 godz. 18:00
"Zbieram siebie" - koncert
Elżbiety Adamiak
20.05.2012 godz. 17:00
"Anti Babylon System"
i "Maginficat" - koncerty
zespołów podsumowujące
Marsz dla Życia i Rodziny
(estrada obok OCK)
21.05.2012 godz. 8:30,
10:00 "Cudowna lampa
Alladyna" - spektakle dla
dzieci w wykonaniu Teatru
Współczesnego w Krakowie
(bilety w placówkach
oświatowych)
21.05.2012 godz. 11:40
"Mity - reaktywacja" spektakl dla młodziezy
w wykonaniu Teatru
Współczesnego w Krakowie
(bilety w placówkach
oświatowych)
21.05.2012 godz. 18:00
"Obiekty sakralne ziemi
-
oświęcimskiej" - otwarcie
wystawy fotograficznej
Stanisława Krzemienia
23.05.2012 godz. 19:00
Program kabaretowy
organizowany przez Agencję
"Param" - bilety w zakładach
pracy
24-25.05.2012
Jubileusz 15-lecia
działalności Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Oświęcimiu - konferencja
naukowa "Dylematy
międzygeneracyjne w XXI
wieku"
25.05.2012 godz. 17:00
"Tobie mamo" - koncert
z okazji Dnia Matki
26.05.2012 godz. 20:00
"Miss Małopolski 2012" eliminacje wyborów "Miss
Polski 2012" - organizator
toPROMO Advertising Group
27.05.2012 godz. 17:00
"Zapomniany diabeł" spektakl charytatywny
w wykonaniu grupy teatralnej
"Czwarta Ściana" na rzecz
Małej Orkiestry Wielkiej
Pomocy
29.05.2012 godz. 15:30
"Bogowie-herosi-ludzie",
cz.VII - mówi Janusz Wałek
w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
31.05.2012 godz. 16:00 II
Konkurs Plastyczny "Lubię
smoki" - podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
31.05.2012 godz.
16:30 Dzień Dziecka
z Oświęcimskim Centrum
Kultury - zabawy animacyjne
i spektakl "Przygody
z Sindbadem Żeglarzem"
(estrada obok OCK)
3.06.2012 godz. 10:00 VIII
Małopolski Festiwal Smaku
- półfinał oświęcimski - gość
specjalny - zespół "Krywań"
(Rynek Główny)
9-10.06 Gala Taneczna Szkoły
Tańca "Prestiż"
11.06.2012 godz. 16:30
"Jeszcze jedno życie,
młody..." i "Opowieści Lasku
Ardeńskiego" - spektakle
w wykonaniu Teatru "Na
Stronie" z Powiatowego
Zespołu nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im.
Konarskiego w Oświęcimiu
12.06.2012 godz. 17:00
Pokaz Studia Baletowego
Karoliny Momot
16-18.06.2012 Gala
Taneczna Szkoły Tańca
"Grawitacja"
20-21.06.2012 Gala
Taneczna Szkoły Tańca "Astra"
30.06.2012 godz. 21:30
VIII Oświęcimski Kinowy
Ogródek Plenerowy - nocne
kino plenerowe (estrada obok
OCK)
1.07.2012 godz. 17:30
Letnie Koncerty Organowe
(kościół św. Maksymiliana)
8.07.2012 godz. 17:30
Zaproszenia
Letnie Koncerty Organowe
(kościół św. Maksymiliana)
15.07.2012 godz. 17:30
Letnie Koncerty Organowe
(kościół św. Maksymiliana)
22.07.2012 godz. 17:30
Letnie Koncerty Organowe
(kościół św. Maksymiliana)
28.07-5.08.2012 godz.
18:00 49. Tydzień Kultury
Beskidzkiej (estrada obok
OCK)
Galeria "Tyle światów"
7-31.05.2012 "Malarstwo" wystawa prac Barbary Żydek
14.06-10.07.2012 XI
Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny "Darujmy
światu pokój" - wystawa
pokonkursowa
Wystawy
24.04-20.05.2012 "Półtora
kilometra" - wystawa
fotografii Mieczysława
Zemanka
27.04-15.05.2012 Wystawa
prac Stowarzyszenia Bratnich
Serc w Oświęcimiu
18.05-10.06.2012 "Obiekty
sakralne ziemi oświęcimskiej"
- wystawa fotograficzna
Stanisława Krzemienia
31.05-17.06.2012 II Konkurs
Plastyczny "Lubię smoki" wystawa pokonkursowa
31.05-17.06.2012 XVI
Powiatowy Konkurs
Plastyczny "Moje marzenia" wystawa pokonkursowa
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
15.05.2012 godz. 15:30
"Krótka Historia kina", cz.VII mówi Maria Malatyńska
24-25.05.2012 "Dylematy
międzygeneracyjne w XXI
wieku" - konferencja naukowa
w ramach obchodów 15-lecia
działalności Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
29.05.2012 godz. 15:30
"Bogowie-herosi-ludzie",
cz.VII - mówi Janusz Wałek
zajęcia stałe UTW:
grupa kabaretowa:
poniedziałek godz. 11:0012:40 (OCK)
język angielski: poniedziałek
godz. 12:45-13:45, 13:4514:45, 14:45-15:45 (OCK),
piątek godz. 15:00-16:00
(Centrum Żydowskie, pl.
Skarbka 5)
basen: poniedziałek i środa
godz. 14:00-15:00, piątek
godz. 8:40-9:40 i 14:00-15:00
qigong: wtorek godz. 9:4511:15 (OCK)
nordic walking: poniedziałek
godz. 9:00, czwartek (miasto)
i piątek godz. 10:00
zespół wokalny: wtorek godz.
11:30-12:30 (OCK)
pilates: środa godz. 10:0011:00 (Szkoła Tańca, ul.
Solskiego 2)
ćwiczenia rehabilitacyjnoruchowe: środa godz. 12:1513:00, 13:00-13:45 (basen)
taniec: czwartek godz. 14:3016:30 i piątek godz. 15:3017:30 (Szkoła Tańca, ul.
Solskiego 2)
sekcja tkactwa artystycznego
"Osnowa": I piątek miesiąca
godz. 9:30-12:00 (OCK)
"Nasze Kino" Oświęcimskie
Centrum Kultury
12.05 godz. 17:30 "Lady"
(15l.), Francja-Wielka Brytania 2011 (2D)
godz. 20:00 "Dom w głębi lasu" (15l.), USA 2012 (2D)
13.05 godz. 17:30 "Lady"
godz. 20:00 "Dom w głębi lasu"
14.05 godz. 17:30 "Lady"
godz. 20:00 "Dom w głębi lasu"
15.05 godz. 17:30 "Lady"
godz. 20:00 "Dom w głębi lasu"
16.05 godz. 17:30 "Lady"
godz. 20:00 "Dom w głębi lasu"
17.05 godz. 15:00 "Lady"
godz. 17:30 "Księstwo" (15l.),
Polska 2011 (2D) i spotkanie
ze Z. Masternakiem
godz. 20:30 "Dom w głębi lasu"
18.05 godz. 21:30 "Hell" PREMIERA (15l.), Niemcy 2011
(2D)
19.05 godz. 20:00 "Hell"
20.05 godz. 20:00 "Hell"
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
-
5
Repertuar
21.05 godz. 18:00 "Hell"
godz. 20:00 "Hell"
22.05 godz. 18:00 "Hell"
godz. 20:00 "Hell"
23.05 kino nieczynne
24.05 godz. 20:00 "Hell"
25.05 godz. 20:00 "Piękno"
PREMIERA (18l.), Francja-Niemcy-RPA 2011 (2D)
26.05 kino nieczynne
27.05 godz. 20:00 "Piękno"
28.05 godz. 18:00 "Piękno"
godz. 20:00 "Piękno"
29.05 godz. 18:00 "Piękno"
godz. 20:00 "Piękno"
30.05 godz. 18:00 "Piękno"
godz. 20:00 "Piękno"
31.05 godz. 20:00 "Piękno"
1.06 godz. 16:30 "Kopciuszek.
Inna historia...3D" PREMIERA
(6l.), Francja 2012 (3D)
godz. 18:15 "Projekt Nim"
PREMIERA (12l.), Wielka Brytania 2011 (2D)
godz. 20:00 "Heniek" PREMIERA (15l.), Polska 2010
(2D)
2.06 godz. 16:30 "Kopciuszek.
Inna historia...3D"
godz. 18:15 "Projekt Nim"
godz. 20:00 "Heniek"
3.06 godz. 16:30 "Kopciuszek.
Inna historia...3D"
godz. 18:15 "Projekt Nim"
godz. 20:00 "Heniek"
4.06 godz. 16:30 "Kopciuszek.
Inna historia...3D"
godz. 18:15 "Projekt Nim"
godz. 20:00 "Heniek"
5.06 godz. 16:30 "Kopciuszek.
Inna historia...3D"
godz. 18:15 "Projekt Nim"
godz. 20:00 "Heniek"
6.06 godz. 16:30 "Kopciuszek.
Inna historia...3D"
godz. 18:15 "Projekt Nim"
godz. 20:00 "Heniek"
7.06 godz. 16:30 "Kopciuszek.
Inna historia...3D"
godz. 18:15 "Projekt Nim"
godz. 20:00 "Heniek"
Bilety ulgowe:
-dzieci
-młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej/
studenckiej
-seniorzy powyżej 60 roku
życia
6
Goniec Kasztelanski
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Ekobohater ratuje świat
Oświęcim. Konkurs ekologiczny ,,Ekobohater ratuje świat (Ziemię) przed
zagładą spowodowaną
zanieczyszczeniem środowiska” zorganizowany
przez Wydział Ochrony
Środowiska oświęcimskiego
starostwa uroczyście podsumowano w poniedziałek
7 maja. Dzieci i młodzież
z Powiatu Oświęcimskiego
wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością.
N
a konkurs wpłynęło blisko 30 projektów. Ostatecznie zwyciężyła praca
wykonana przez Aleksandrę
Sperczyńską. II miejsce komisja przyznała pracy Angeliki
Klęczar, natomiast III miejsce
komiksowi Mirona Dunikowskiego.
Ponadto komisja wyróżniła siedem prac wykonanych
przez:
1.Joannę Jakubek,
2.Wiktorię Sperczyńską,
3.Magdalenę Szklarz,
SPRZEDAM LOKAL ( USŁUGOWY LUB MIESZKALNY ) O POW.
121 M2, W CENTRUM OŚWIĘCIMIA W KAMIENICY PRZY UL
DĄBROWSKIEGO NA I PIĘTRZE.
NOWE OKNA, NOWE INSTALACJE
SPRZEDAM DZIAŁKĘ O POW. 19
ARÓW BEZPOŚREDNIO PRZY UL
DĄBROWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU.
TEL: 501 522 740
4.Artura Kwaczałę,
5.Darię Grzesło,
6.Klaudię Klęczar,
7.Julię Pękalę.
- Podczas oceniania nadesłanych prac braliśmy pod uwagę
samodzielność, pomysłowość,
nowatorstwo oraz estetykę
ich wykonania – zaznacza
Małgorzata Sikora, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska – Trzeba również docenić
wszystkich uczestników konkursu za włożony trud, poświęcony czas i za niezwykłą
pomysłowość
obrazowania
wiedzy w zakresie zagrożeń
środowiska i koniecznych do
podjęcia działań to środowisko chroniących – dodaje naczelnik WOŚ.
Wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali
atrakcyjne nagrody podczas
spotkania, które odbyło się
w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu. Ponadto każdy
uczestnik otrzymał dyplom
i drobny upominek przesłany
na ręce szkoły, którą reprezentuje.
Wydarzenia
CZAS NA KINO
Goniec Kasztelański: Czy po
tych kilku miesiącach działalności można powiedzieć,
że pomysł kina w Oświęcimiu okazał się sprawdził?
Planet Cinema: Zdecydowanie tak. W początkowym okresie frekwencja była tak duża,
że sale na każdym seansie
były pełne. Teraz ten szał trochę się uspokoił ale i tak nie
narzekamy na małą ilość widzów. Każda głośna premiera
cieszy się dużym zainteresowaniem a i te ciche znajdują
swoich miłośników.
zadbają postacie filmu „Epoka Lodowcowa: Wędrówka
kontynentów 3D” czy „Merida
Waleczna” jak i również trzymająca w napięciu atmosfera
filmów „Prometeusz 3D” i „Tajemnica Westerplatte”. Pod-
i premii pracowników. Mamy
możliwość także wynajmu sali
i organizowania konferencji
jak również emitowania spotów reklamowych przed seansem. Szkołom z kolei mamy do
zaoferowania pokazy filmów
A co podczas wakacji? Przewidujemy mnóstwo wrażeń dla
młodszych i bardziej dojrzałych widzów. O wrażenia te
Goniec Kasztelański: Organizujecie coś dla najmłodszych?
Planet Cinema: Aktualnie
w naszej ofercie znajduje się
propozycja zorganizowania
urodzin w kinie, co cieszy się
popularnością. Podczas takiej
imprezy dzieci mogą oczywiście obejrzeć film i zjeść tort,
ale także zwiedzić niedostępne dla innych magiczne miejsca w kinie. Ponadto świętujemy razem z dzieciakami takie
dni jak pierwszy dzień wiosny
czy dzień dziecka. A w okresie wakacyjnym dla najmłodszych widzów będziemy organizować specjalne poranki dla
dzieci.
Goniec Kasztelański: Dla
zwykłego widza kino to tylko film i popcorn. Jak z kolei
wygląda to z waszej strony?
Goniec Kasztelański: Wiosną i latem pojawia się mniej
premier kinowych – czy to
oznacza, że kino Planet Cinema w Galerii jest przygotowane na niską frekwencją
w kinie? Czy można skutecznie zachęcić widzów do
odwiedzania kina w upalne
dni ?
Planet Cinema: Jeszcze
przed wakacjami planujemy parę ciekawych premier
jak” Avengers”, pierwszym
dubbingowany film o super
bohaterach specjalnie dla najmłodszych,” Dyktator”, „Faceci w Czerni III” czy „Mroczne
Cienie” Tima Burtona. Filmy
te skazane są już na sukces
i liczymy, że dostarczą one
naszym widzą niezapomnianych chwil . Dodatkowo, na
ten okres szykujemy parę
tematycznych maratonów filmowych, a w czasie weekendu
majowego organizujemy przegląd hitów ostatnich lat, co na
pewno będzie nie lada gratką
dla miłośników kina.
prezent.
sumowując, Planet Cinema
to miejsce do którego warto
przyjść każdego dnia każdego
miesiąca.
Goniec Kasztelański: Oprócz
klienta indywidualnego kino otwarte jest na organizowanie seansów dla grup
zorganizowanych. Jakie są
szczegóły takiej oferty?
Planet Cinema: Mamy w ofercie pakiety dla firm i szkół.
Specjalnie dla firm i instytucji posiadamy ofertę voucherów grupowych, które mogą
być idealną formą motywacji
połączone z prelekcją, które
mogą być świetnym uzupełnieniem programu dydaktycznego jak i zwykłe seanse
organizowane dla grup szkolnych. Najwięcej uwagi chcemy
poświęcić Akademii Filmowej,
w ramach której będziemy
organizować specjalne zajęcia połączone z programem
szkolnym. Ruszamy już we
wrześniu!
Ale także dla klientów indywidualnych mamy do zaoferowania vouchery, które mogą
być doskonałym pomysłem na
Planet Cinema: Za samym
wyświetleniem filmu kryje się
przede wszystkim człowiek
i jego praca, wszak kino to
nie tylko ściany. Aby wszystko
działało sprawnie niezbędna
jest praca zespołowa, z którą
nie mamy problemu. Udało się
nam stworzyć w kinie wspaniałą drużynę, która strzela gole do tej samej bramki,
bramki o nazwie sukces.
Wspaniała atmosfera w pracy,
przekłada się na dobry kontakt z klientami, co jest dla
nas bardzo ważne, jako że
rozmawiamy z nimi o filmach,
poznajemy ich opinie i propozycje. Innym równie cennym
źródłem cennych informacji
jest dla nas facebook, na którym prowadzimy wszelakie
dyskusje na temat filmów i nie
tylko. Jesteśmy zadowoleni, że
mamy możliwość zapewnienia ludziom rozrywki i cieszymy się za każdym razem, gdy
widzimy uśmiechnięte twarze
wszystkich tych, którzy zechcieli nas odwiedzić.
Informatyk z Kęckiego
Kopernika III w kraju.
Artur Pawłowski uczeń
technikum informatycznego
Kęckiego Kopernika
zajął III miejsce w VI
edycji Ogólnopolskiego
Konkursu na Stronę
Internetową „Mistrz Sieci”.
D
o tegorocznego konkursu zgłoszono 241 stron
internetowych z całego kraju.
Tematem tegorocznej edycji
było E-portfolio - twoja elektroniczna wizytówka. Komisja
konkursowa spośród nadesłanych prac wybrała 15 najlepszych. II etap konkursu, który
odbył się w siedzibie Technicznych Zakładów Naukowych
w Dąbrowie Górniczej miał za
zadanie wyłonienie najlepszej
trójki. Finaliści otrzymali do
rozwiązania zadanie konkursowe polegające na utworzeniu szablonu strony interneto-
wej, którego tematem było IT
XXI wieku. Poziom konkursu
i wykonanych prac był bardzo
wysoki, a trzecie miejsce Artura Pawłowskiego potwierdza
jego wysoką wiedzę i umiejętności.
Artur po ukończeniu Kopernika planuje kontynuować
naukę na studiach informatycznych, a w przyszłości chce
zostać programistą komputerowym.
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych
od wielu lat kształci techników informatyków wcześniej
w ramach Szkoły Policealnej,
od 2 lat w Technikum. To kolejny sukces uczniów technikum informatycznego szkoły.
W ubiegłym roku zespół uczniów w składzie: Krystian Gawęda, Przemysław Opyrchał,
Dariusz Sajdak, Michał Sasak
wywalczył awans do II etapu
Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej DialNetMasters.
Opiekunem Artura Pawłowskiego i zespołu jest mgr inż.
Dorota Gawron.
W roku 2012 r. po raz trzeci
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych
im. Mikołaja Kopernika w Kę-
tach prowadzi rekrutację do
klasy I technikum informatycznego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać
swoje zainteresowania i pasje
w tej atrakcyjnej dziedzinie
nauki, a po ukończeniu szkoły zwiększyć swoje szanse na
rynku pracy.
Wydarzenia
Goniec Kasztelanski
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
7
8
Reklama
Goniec Kasztelanski
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
BIURO OGŁOSZEŃ - 608 454 071, e-mail: [email protected]
Wydarzenia
www.express.org.pl
Czy wydarzenia
3. maja budzą refleksje?
Jacek Polak
Komu w Polsce,
w Oświęcimiu potrzebne są
uroczystości państwowe?
Takie jak 3. maja, 11
listopada? Wydaje się,
że najbardziej tym,
którzy demokratycznie
zabiegają o "rząd dusz".
Władza potrzebuje
komunikacji z elektoratem,
z obywatelem, bo dobra
komunikacja zapewnia
rozpoznawalność. Jak
pokazuje polska praktyka
- obecna klasa polityczna
- chwiejna i zachowawcza
w decyzjach, szuka okazji
i takich okoliczności
gdzie chwała przodków
i ważnych zdarzeń spłynie
splendorem na codzienną
"mizerię" polityczną
i samorządową.
Pójdź na pochód i wbij się
w pamięć wyborców...
Wbić się w pamięć wyborców,
z imienia i nazwiska i z szyldu
partyjnego - jak się wydaje - to
jest cel wielu wizerunkowych
zabiegów środowisk rządzących, a marsze, manifestacje,
publiczne wypinanie piersi
znakomicie się do tego nadają.
Gdzie w tym wszystkim jest
historia? Przeszłość Państwa
i Narodu? Może skryła się
w komiksach, może w filmach
- pod warunkiem, że ktoś je
chce oglądać i czytać. Coraz
rzadziej młodsze pokolenie
spotyka się (o zgrozo) w szkole, na odpowiednich lekcjach
i zajęciach z przeszłością swoich pradziadków.
Pochód do historii, poprzez
likwidację przedmiotu historia...
W jakiejś skrajnej i jaskrawej
sprzeczności stoją dzisiaj fakty celebrowania przez władzę świąt i chlubnych wydarzeń historycznych z polskiej
przeszłości - z jednoczesnym
"obcinaniem" godzin historii
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Śmierć żywej historii
Z zaniechania i niechlujności
decydentów umierają żywe
pomniki przeszłości tej lokalnej i tej państwowej - domy,
kamienice, zabytkowe elementy przestrzeni miejskiej.
Jeszcze dzisiaj - fragmentami żywa historia, traktowana jest
"barbarzyństwem" procedur
urzędowych i bezdusznością
doraźnego politycznego interesu.
Co mówi i o czym informuje obraz kamery ustawionej
pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu
oraz w innych "uświęconych"
historią miejscach powiatu,
województwa? Na pewno mówi o ciekawości ludzi, którzy
gremialnie przychodzą świętować. Obraz kamery prawdopodobnie pokazuje emocje ludzi, którzy 3. maja przeżywają
swoje skryte nadzieje i marzenia o dobru, dobrobycie, sprawiedliwości. Na pewno oko
kamery i obraz video pokazuje szacunek i respekt prostego
człowieka do odwagi i daniny
życia, tych, którzy walczyli dla
swoich bliskich i znajomych i ginęli.
Masz potrzebę, to wpadnij
w zachwyt...
W Oświęcimiu 3. maja sprowadzony został (jak w wielu
miejscach w kraju) do mszy
św. i pochodu, w którym naj-
ważniejsi są Ci, którzy to święto organizują i "celebrują".
Lud może popatrzyć. Czasem
ktoś, jeśli chce może wpaść
w zachwyt nad tym jak pięknie władze układają wieńce
pod pomnikiem.
Historia, źródłem obywatelskiej przyzwoitości i pokory
władzy
I myślę sobie - jak dobrze, że
mamy pomniki i święta. Jak
dobrze, że mamy pochody.
Chciałoby się wierzyć w to, że
marsze i składanie wiązanek
kwiatów to nie jedyny nasz
przejaw szacunku do wysiłku
i ofiar życia naszych przodków. Chciałoby się wierzyć też
w to, że historia kraju, ale także naszego miasta jest źródłem codziennej refleksji tam
gdzie zapadają ważne decyzje
dla ludzi, obywateli i dla losów
miasta. Wreszcie chciałoby się
też wierzyć, że historia i doświadczenia z niej płynące są
źródłem przyzwoitości i pokory tych, którzy tu i teraz decydują o losach kraju, miasta
i każdej gminy.
Felieton
Goniec Kasztelanski
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
9
Samorządowcy wsiadają
do pociągu Oświęcim-Tychy
Marcin Magiera
Trzy miesiące po
artykule w „Gońcu
Kasztelańskim”, który
dotyczył połączenia
kolejowego z Tychami
popłynął wyraźny
sygnał, iż samorządowcy
z Ziemi Oświęcimskiej
zainteresowani są
reaktywacją kolei. Jako
pierwszy rękę w stronę
tyskiego magistratu
wyciągnął starosta Józef
Krawczyk. W kwietniu
w Tychach odbyło się
pierwsze spotkanie
robocze poświęcone
przedłużeniu
trasy szynobusu,
w którym udział
wzięli przedstawiciele
powiatu, miasta
oraz województwa
małopolskiego.
Pod informacjami dotyczącymi połączenia kolejowego
Tychów z Oświęcimiem, które pojawiły się na lokalnych
portalach internetowych głos
zabrali również internauci.
Wydaje się, że dzisiaj mamy
znacznie więcej zwolenników takiego rozwiązania, ale
bez wątpienia w przypadku
kolejnych rozmów kluczowe
okażą się konsultacje społeczne. Argumentów przema-
wiających za włączeniem się
w przedsięwzięcie Szybkiej
Kolei Regionalnej jest kilka,
a najważniejszy z nich to migracja zarobkowa. Kopalnia
Węgla Kamiennego Piast, Fiat
Auto Poland oraz tyska strefa
ekonomiczna będąca częścią
Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej - to największe
centra zapewniające pracę
kilkunastu tysiącom pracowników. Blisko 3 tysiące zatrudnionych to mieszkańcy powiatu oświęcimskiego.
Do kopali „Piast” w sąsiednim
Bieruniu codziennie dojeżdża
ponad 1800 osób zamieszkałych na ternie naszego powiatu. Najwięcej górników
- blisko 750 - jest w samym
Oświęcimiu. Dla porównania
z Tychów na kopalnie dojeżdża jedynie 265 osób, z kolei
mieszkańców Bierunia pracujących w kopalni jest ponad 760. Jeżeli chodzi o jedną
z największych na świecie
fabryk Fiat Auto Poland w Tychach, zatrudnienie tutaj znajduje ponad 530 mieszkańców
powiatu
oświęcimskiego.
Kolejne zakłady to bieruński
Danone oraz liczne zakłady
na terenie tyskiej strefy ekonomicznej, gdzie znajdować
się będzie jeden z przystanków szynobusu. Oczywiście
absurdem byłoby myślenie
o połączeniu kolejowym jako
o złotym środku na codziennie zakorkowaną krajową
„czterdziestkę czwórkę” i idealną alternatywę dojazdu do
zakładów pracy. Kursujący co
30 minut szynobus nie będzie
w stanie dowieźć większości zatrudnionych do fabryk
i kopalni, ale doświadczenie
sąsiednich Tychów pozwala
wysunąć wnioski, iż znaczna
cześć osób wybierze właśnie
taki sposób podróżowania. To
jak bardzo jesteśmy wygodni
i lubimy korzystać z samochodu najlepiej obrazują zatłoczone codziennie osiedlowe parkingi i ulice w pobliżu
kopalni Piast. Z drugiej zaś
strony ciągle drożejące paliwo
zmusza nas do ograniczenia
liczby przejechanych kilometrów i wyboru alternatywnych
sposobów podróżowania pomiędzy miejscem zamieszkania, pracą lub szkołą.
Pomysł połączenia kolejowego podoba się również pracodawcom. Firmy takie jak
Fiat Auto Poland czy Danone,
niedaleko których kursować
będzie szynobus już zadeklarowały chęć partycypacji w kosztach modernizacji
infrastruktury
kolejowej.
Z myślą o pracownikach,
w sąsiedztwie części zakładów zmodernizowane zostaną również perony.
Na początku marca z wizytą
do Tychów udał się starosta
oświęcimski Józef Krawczyk.
To pierwszy samorządowiec
z Małopolski, który poważnie potraktował pomysł połączenia Śląska i Małopolski
Szybką Koleją Regionalną. Już
na tym spotkaniu pojawiły
się konkretne liczby dotyczące zatrudnienia Małopolan
w Tychach, a także porównanie stopy bezrobocia. W Tychach osób bez pracy jest 5,2
proc. Z kolei w powiecie
oświęcimskim ten wskaźnik
to ponad 12 proc. Zastępca
prezydenta Tychów ds. Infrastruktury Mieczysław Podmokły zauważył, że skoro
udało się reaktywować kolej
z Tychów do Katowic, dalej
Sosnowca, a wkrótce także
Dąbrowy Górniczej najwyższy czas na reaktywację kolei
z „drugiej strony”. Od stycznia
2013 roku szynobus kursować będzie do Bierunia Starego. Modernizacja i odbudowa
brakującej infrastruktury kolejowej, która pochłonie około
100 mln zł sprawi, że Szybka
Kolej Regionalna dotrze do
Bierunia Nowego. Władzom
Tychów zależy na połączeniu z Krakowem, stąd prosty
wniosek, że Oświęcim jest kolejnym przystankiem na trasie
szynobusu.
Starosty Józefa Krawczyka co
do słuszności pomysłu przedłużenia linii kolejowej namawiać nie trzeba było. Na dowód pełnego zaangażowania
w projekt, włodarz powiatu
zadeklarował, iż czerwcowe
spotkanie robocze poświęcone reaktywacji kolei odbędzie się w siedzibie starostwa
w Oświęcimiu.
Kolejny duży krok został poczyniony we wtorek 17 kwietnia. Właśnie na ten dzień
w tyskim Urzędzie Miasta
wyznaczono termin narady
roboczej, pierwszej, w której
udział wzięli przedstawiciele powiatu oświęcimskiego,
władz Oświęcimia oraz urzędu marszałkowskiego. Spotkanie było doskonała okazją
do zaprezentowania drogi
jaką Tychy przeszły od pomysłu do reaktywacji połączenia
kolejowego. Dzięki zdobytemu przez tyskich samorządowców doświadczeniu, nasi
włodarze mogą teraz skorzystać ze sprawdzonego „know-how”, a takie narzędzie odpowiednio wykorzystane może
znacznie przyspieszyć realizację przedsięwzięcia.
W temacie kolei warto również wspomnieć, iż oświęcimski dworzec PKP wkrótce
doczeka się remontu. W listo-
padzie 2011 roku została podpisana umowa na wykonanie
dokumentacji
projektowej
dworca. Następnie w drodze
przetargu nieograniczonego
wybrano projektanta. Według zapisów umowy, cześć
projektowa ma zakończyć się
w czerwcu 2012 roku. Przetarg na roboty budowlane
zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia 2012. Sama modernizacja potrwa rok
i zakończy się w połowie 2013
roku. Polskie Koleje Państwowe wydadzą na remont oświęcimskiego dworca 6 mln złotych. Niestety pracę nie obejmą modernizacji peronów
i układu torowego. Jednak jak
pokazuje przykład Tychów, na
takie przedsięwzięcie można
pozyskać środki zewnętrze.
W przypadku kolei pojawiają się także nowe pomysły
mające na celu zwiększyć
jej popularność nie tylko
w samym mieście Oświęcimiu. W debacie z pewnością
pojawi się temat modernizacji
peronu w Dworach. Być może
w związku z modernizacją infrastruktury kolejowej warto
pomyśleć o wykorzystaniu
zaplecza technicznego i logistycznego jakim dysponuje
spółka Rail, mająca siedzibę
we Włosienicy.
10
Goniec Kasztelanski
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Felieton
Partyjny interes w gminie Figury
Marcin Magiera
- Wolę skupić się na tym
za co rozliczać będą
mnie wyborcy, niż brać
udział w wojnie na
paszkwile – stanowczo
podkreśla Mariusz Figura.
Wójt Polanki Wielkiej
nie ma łatwo w swojej
pracy. Dwa lata temu na
terenie gminy pojawiły
się plakaty informujące
o tym, że przez działania
obecnego wójta Polanka
nie zostanie skanalizowana
- ten blef się nie udał.
Dzisiaj anonimowa grupa
mieszkańców oskarża
Figurę o zdefraudowanie
100 tysięcy złotych. Kto za
tym stoi? Mierny, bierny, ale
wierny... partyjny interes
sowymi. Dokumenty te nie są
tajne i każdy może sprawdzić,
że zostałem pomówiony. Poza
tym nie mam zamiaru dłużej tolerować takiej polityki
w mojej gminie – dodaje wójt.
Rozwoju Wsi Polskiej. Niestety jasno z nich wynika, że
uczniowie gimnazjów mieszkający na wsi zdobywają średnio o 20 proc. punktów mniej
z języków obcych w czasie
egzaminów gimnazjalnych niż
ich rówieśnicy z miast. Dlatego tak ważne jest stworzenie
młodzieży z obszarów wiejskich odpowiedniej, dodatkowej oferty nauki języków
obcych.
roboty niż bawienie się w pisanie i odpowiadanie na anonimy – podkreśla Mariusz
Figura. – W tym roku chcemy przyjąć nowy miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, który uporządkuje m.in. problemy dotyczące
budowy domów jednorodzinnych. Musimy szukać funduszy
na kolejne etapy kanalizacji,
bo za takie działania wkrótce
rozliczają nas wyborcy – kwituje Mariusz Figura.
N
iedziela
Palmowa.
W Polance Wielkiej to
ważny dzień. Po południu do siedziby tutejszego centrum kultury zjadą się
wójtowie okolicznych gmin,
przedstawiciele władz starostwa powiatowego oraz
parlamentarzyści, by wziąć
udział w tradycyjnym już
przedświątecznym spotkaniu.
Suto zastawione stoły oraz pokazy artystyczne sprawiają, że
impreza z roku na rok cieszy
się coraz większym uznaniem
wśród mieszkańców nie tylko
Polanki Wielkiej.
- BADANIA TECHNICZNE i DIAGNOSTYKA POJAZDÓW
osobowych, dostawczych do 3,5 t, ciągników rolniczych,
motocykli, pojazdów zasilanych gazem,
pojazdów sprowadzanych, pojazdów z hakiem
- ZMIANY KONSTRUKCYJNE POJAZDÓW
z ciężarowych na osobowe
NAPRAWY UKŁADU ZAWIESZENIA
- NAPRAWY UKŁADU NAPĘDOWEGO
- PRZEGLĄDY OKRESOWE
-
Tylu gości w jednym miejscu
to doskonała okazja, by spróbować zdyskredytować wójta
Mariusza Figurę - prawdopodobnie z takiego założenia
wyszli autorzy „Ogłoszeń”,
które tego dnia pojawiły się
w wielu miejscach na terenie
gminy. Na wydruku czytamy
m.in. „ Wójt gminy Polanka
Wielka pan Mariusz Figura oraz dyrektor GCK-u pani
Marianna Żmija w 2011 roku
ze środków gminnych na imprezy, tj. stoły, biesiady, koncerty i zabawy dla „swoich”
ludzi roztrwonili kwotę ponad 100.000 zł. Za taką kwotę można by wybudować np.
kilkaset metrów chodnika [...]
Jednak spora część mieszkańców woli iść do GCK-u najeść
się do syta, nabrać jeszcze
do domu[...] Pod ogłoszeniami znajduje się tajemniczy
podpis „Mieszkańcy Polanki
Wielkiej”. Owszem, informacja
została zauważona, ale raczej
wzbudziła politowanie dla jej
twórców. – Widziałem ten
paszkwil, ale nie przejmuj się
jego żałosną treścią Mariusz
– zwrócił się w czasie niedzielnego spotkania do Figury poseł Tadeusz Arkit.
Taka nieczysta gra toczy się
w Polance Wielkiej od jakiegoś
czasu. Tuż przed wyborami
samorządowymi w 2010 roku
ktoś porozwieszał na terenie
gminy ogłoszenia, w których
można było przeczytać, że
przez zaniedbania Mariusza
Figury gmina bezpowrotnie
straciła okazję na skanalizowanie w najbliższych latach. –
Dzisiaj widać jak bardzo mylili
się twórcy tej brudnej polityki.
W tym roku kończymy pierwszy etap budowy kanalizacji,
która kosztować nas będzie
ponad 2 mln 650 tys. zł. To
dopiero początek realizacji systemu zbiorczego kanalizacji.
Dzięki tej inwestycji nie będziemy białą plamą na mapie
województwa – tłumaczy Mariusz Figura. – Odnośnie ostatniego ogłoszenia dotyczącego
rzekomej defraudacji powiem
krótko - gmina dysponuje
szczegółowymi rozliczeniami
oraz sprawozdaniami finan-
Mariusz Figura ma również
„pod górkę” z częścią radnych.
Wszystkich rajców w gminie jest piętnastu. Opozycja
to dziesięć osób z Polskiego
Stronnictwa Ludowego i Porozumienia Samorządowego,
które - notabene - ściśle powiązane jest z „ludowcami”.
Włodarz Polanki Wielkiej
twierdzi, że niektóre działania
radnych mogą utrudnić funkcjonowanie jednostek w gminie. – W tym roku za sprawą
opozycji, radni zmniejszyli dotację na kulturę o jedną-trzecią czyli 100 tysięcy złotych.
Tłumaczeniem takiej decyzji
była potrzeba oszczędności
w samorządach. Paradoksem
jest jednak to, że z roku na rok
wydatki na radę systematycznie zwiększają się – zaznacza
wójt. – Jeżeli chcą oszczędzać,
powinni zacząć od siebie – dodaje.
Zdaniem Mariusza Figury,
brak stu tysięcy złotych w budżecie bezpośrednio uderzy
w dzieci i młodzież. Zabraknie pieniędzy na opłacenie
instruktorów oraz części zajęć
przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców Polanki
Wielkiej. – Oczywiście za likwidację kół zainteresowań
i zespołów tanecznych będą
próbowali obwiniać mnie
w trakcie kolejnej kampanii –
mówi wójt.
Jednym z tegorocznych pomysłów miał być zwiększony nacisk na naukę języków obcych
w Polance Wielkiej. Jak ważne
to przedsięwzięcie pokazują badania przeprowadzone
przez Europejski Fundusz
Kolejną nieudaną próbą zdyskredytowania Figury była
akcja przygotowana głównie
przez byłego wójta, a później
starostę Józefa Kałę. – Wtedy
zarzucono mi, że nie zrobiłem
nic żeby w Polance Wielkiej,
na skrzyżowaniu ulic Kasztanowej i Zatorskiej powstało
rondo – tłumaczy wójt. W wyjaśnienie tej sprawy włączył
się zarząd Powiatu Oświęcimskiego. Wkrótce w Polance
Wielkiej pojawił się wicestarosta Zbigniew Starzec i etatowy członek Zarządu Powiatu
Andrzej Skrzypiński. Przedstawiciele władz powiatu
przywieźli ze sobą dokumenty
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, które jednoznacznie wskazują, iż rondo nie powstało, ponieważ poprzedni
starosta Józef Kała nie usunął
braków we wniosku o wydanie decyzji na realizację powyższej inwestycji drogowej.
Pytamy Mariusza Figurę, kto
stoi za tymi wszystkimi działaniami mającymi zdyskredytować go w oczach mieszkańców? Oczywiście trudno
będzie ustalić winnych, ponieważ nikogo za rękę nie
złapano i można się domyślać,
że to nie ostatnia akcja grupy
anonimowych mieszkańców
Polanki Wielkiej - bastionu
„ludowców” w powiecie.
– Mam ważniejsze rzeczy do
Chęć zastąpienia Figury na
stanowisku wójta w kolejnych
wyborach
samorządowych
ma mieć Józef Kała. Po tym jak
dwa lata temu Kała pożegnał
się ze starostwem sporo mówiło się o jego kolejnej posadzie. Ludowcy widzieli go na
stanowisku
wicewojewody
małopolskiego i wkrótce taka informacja zaczęła krążyć
wśród lokalnych polityków.
Już w połowie zeszłego roku
część włodarzy zaczęła zwracać się do Józefa Kały - Panie
wojewodo. Z kolei na takiego
zastępcę kategorycznie nie
zgadzał się wojewoda Stanisław Kracik. Ostatecznie Kała
objął stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie, ale w kuluarach mówi się,
że ta posada nie jest pewna.
Wygrane wybory samorządowe w Polance Wielkiej w 2014
roku byłyby dla Kały uwieńczeniem politycznej kariery.
O sytuację w Polance Wielkiej
chcieliśmy zapytać wiceszefa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie. Kilka razy próbowaliśmy
się skontaktować z Józefem
Kałą. Niestety nasze nagranie
na automatycznej sekretarce
również pozostało bez odpowiedzi.
Wydarzenia
Goniec Kasztelanski
Miłośnicy gitary
łączcie się!
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
11
Miasto pomaga w usuwaniu
niebezpiecznego azbestu
W Oświęcimiu można
za darmo pozbyć się
azbestu. Miasto finansuje
odbiór i utylizację tych
niebezpiecznych dla
zdrowia odpadów.
Od 2003 roku Urząd
Miasta pomaga mieszkańcom
w usuwaniu odpadów azbestowych. W ciągu ostatnich 9
lat zbiórki usunięto w mieście
aż 857 ton azbestu, głównie
z płyt eternitowych do pokrycia dachów czy elewacji.
W tym roku miasto
ma 36 tys. zł na wywóz niebezpiecznego azbestu, w tym
18 tys. zł pozyskane od Starostwa Powiatowego.
Mieszkańcy, którzy
planują usunąć elementy zawierające szkodliwy azbest
powinni złożyć wniosek do
urzędu. Dotyczy to również
właścicieli budynków jednorodzinnych, administratorów
budynków wielorodzinnych,
zarządców, szkół czy innych
instytucji.
Odbiór odpadów realizowany
jest według kolejności pisemnych zgłoszeń mieszkańców
Obchody 3. maja w Kętach
Było to duże wydarzenia
dla fanów muzyki
gitarowej i nie tylko.
Osoby, które graja na
gitarze mogły bezpłatnie
skorzystać z warsztatów
prowadzonych przez Chaza
DePaolo - amerykańskiego
muzyka, który chętnie
zaprezentował swoje
umiejętności i podzielił
się nimi z uczestnikami.
Podczas tego wydarzenia
kilkakrotnie lączyliśmy
się z Wrocławiem, gdzie
odbywała się w tym
samym czasie X edycja
Thanks Jimi Festival,
którego inicjatorem jest
Leszek Cichoński.
O
godzinie 16.00 wszyscy
gitarzyści zgromadzeni
w Kętach weszli na scenę i zaczęli grać Hey Joe łącząc się
z Wroclawiem, gdzie w tym
czasie padał nowy Gitarowy
Rekord Guinnessa w ilości
osób wspólnie, w jednym
miejscu grających Hey Joe na
gitarze. Liczba gitarzystów,
którą odnotowano we Wrocławiu to 7273 a w Kętach zagrało ich 40. Mimo, iż liczba jest
skromniejsza to nasi muzycy
wyglądali i bawili świetnie.
Każdy z nich wystąpił w przygotowanej specjalnie na tę
okazje koszulce. Grało się im
tak dobrze w grupie, że nie
schodzili ze sceny przez ponad pół godziny grając Hey
Joe dwukrotnie i spontanicznie jeszcze raz Smoke on the
water.
W tym dniu na scenie wystąpił
w podwójnym koncercie zespół Dum Dum, COCCA zagrała dla publiczności dwa utwory sztandarowe dla wrocławskiego festiwalu, z którym cały
czas mieliśmy łączność przez
Internet: Smoke on the water oraz Kiedy byłem małym
chłopcem. Przed publicznością wystąpili także finaliści Bitwy na gitarowe solo, a przybyli goście mogli głosować
wybierając swojego faworyta.
Wybrali oni pochodzącego
z Kęt Dawida Piechotę, który
w nagrodę otrzymał gitarę,
na której grał i którą podpisał
Leon Hendrix. Drugie i trzecie
miejsce zajęli kolejno: Tomek
Madzia i Krzysztof Kapturkiewicz, otrzymali oni biografię
Jimiego Hendrixa. Z pustymi
rękoma nie wyszły z imprezy również trzy osoby z publiczności, którzy brali udział
w głosowaniu na swojego faworyta w Bitwie i losowaniu
upominków.
O 20.00 rozpoczął się główny koncert tego wieczoru, na
scenie wystapił Leon Hendrix
- brat legendy muzyki gitarowej Jimiego Hendrixa. Wyknał utwory swojego słynego
brata, ale także swoje i innych
głośnych rockowych muzyków. Zespół The Leon Hendrix
band w składzie: Leon Hendrix, Chaz DePaolo, Tomasz
Dominik i Łukasz Gorczyca zagrali koncert, na który zlożyły
się wielkie hity, przy których
publiczność świetnie się bawiła.
Kęty. Obchody Święta
Konstytucji 3 maja
rozpoczęły się w Kętach ok.
godz. 11.00. Tradycyjnie
złożono kwiaty w ważnych
dla miasta i mieszkańców
miejscach. W Kościele ŚŚw.
Małgorzaty i Katarzyny
odbyła się uroczysta Msza
Święta, a o godz. 15:00 na
terenach rekreacyjnych
przy „Orliku” rozpoczęła
się zorganizowana
przez Urząd Gminy Kęty
impreza plenerowa
„Maj w mundurze”.
Ok. godz. 11:00 przedstawiciele kęckiego koła Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych oraz
burmistrz Tomasz Bąk ze swymi zastępcami: Dariuszem
Laszczakiem i Krzysztofem
Olejakiem, dyrektorem Wydziału Infrastruktury Społecznej Jarosławem Jurzakiem
oraz przedstawicielami Rady
do wyczerpania środków
finansowych.
Pakowaniem,
transportem na składowisko
odpadów
niebezpiecznych
zajmuje się specjalistyczna
firma.
Miejskiej złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Ofiar Nazizmu
i Komunizmu przy kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa, Grobem Nieznanego
Żołnierza na Rynku, tablicą
upamiętniająca pobyt Józefa
Piłsudskiego w Kętach oraz
tablicami pamięci przy kościele pw. ŚŚw. Małgorzaty i Katarzyny. Kwiaty złożyli także Poseł na Sejm Dorota Niedziela,
przedstawiciele Policji oraz
Cechu Rzemiosł Różnych.
O godz. 15:00 tereny rekreacyjne przy boisku „Orlik”
wypełniły służby mundurowe wraz ze swymi pojazdami
i sprzętem. Można było podziwiać i zasiąść za kółkiem
wozów kęckiej Ochotniczej
Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej oraz samochodami z czasów II Wojny Światowej. Co jakiś czas rozbrzmiewał także huk wystrzałów
granatnika przywiezionego
i obsługiwanego przez Grupę
Rekonstrukcji
Historycznej
Batalionu Obrony Narodowej
„Oświęcim”.
aNGie / fot. aNGie
12
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Goniec Kasztelanski
Wyróżnienie dla Rodziny Kolpinga
w Oświęcimiu przez Kuratorium Fundacji Kolpinga
i Radę Fundacji w Kerpen (Niemcy)
Rodzina Kolpinga
w Oświęcimiu
zdobyła szczególne
wyróżnienie za zasługi
w dziedzinie społecznej,
a w szczególności poprzez
pracę z dziećmi. Członkowie
Stowarzyszenia w dniach
5-6 maja 2012r biorą
udział w uroczystości
rozdania nagród w Kerpen.
Uroczystość rozpocznie
się w dniu 6 maja
o godz. 9.30 w kościele
St. Martinus, a ceremonia
rozdania nagród
odbędzie się w ratuszu
w Kerpen w obecności
90 zaproszonych gości.
Fundacja Adolpha
Kolpinga w Kerpen
(Niemcy) corocznie lub co
najmniej raz na dwa lata
przyznaje nagrodę dla
osób lub instytucji, które
zdobyły w rozumieniu
myśli samego bł. Adolfa
Kolpinga szczególne
zasługi w dziedzinie
społecznej. To wyjątkowe
wyróżnienie w Niemczech
jest przekazywane
przez Kuratorium
i Radę Fundacji w miejscu
narodzin Adolpha
Kolpinga po raz 21-szy.
oprzez udzielenie nagrody
RK Oświęcim wzmocni się
istniejące partnerstwo pomiędzy miastami Kerpen – Oświęcim. Nad wszystkimi działaniami stowarzyszenia, które
zdobyły uznanie i zostały tak
zaszczytnie wyróżnione czuwa jego Zarząd , członkowie
którego od początku są mocno
związani z działaniami stowarzyszenia
i czuwają
nad jego rozwojem. Przewodnicząca Stowarzyszenia jest
w stałym kontakcie z władzami miasta Kerpen i jest dumna z wyróżnienia, które stowarzyszenie otrzymało, tym
bardziej, że to wyróżnienie
P
pomoże zorganizować dodatkowe zajęcia dla lokalnej społeczności.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświecimiu zostało
założone ponad trzy lata temu, prowadziło różnorodne
zajęcia i imprezy. Od prawie
roku członkowie prowadzą
zajęcia dla dzieci i dla dorosłych w domu osiedlowym na
osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Zajęcia prowadzone
są przede wszystkim dzięki
dotacji Urzędu Miasta Oświęcim, w ubiegłym roku również dzięki darowiźnie z TVP,
i pracy własnej członków
stowarzyszenia. Z zajęć, które
oferuje placówka mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy
Oświęcimia. Pragniemy Państwa zapewnić, że w miejscu
tym łączymy nowoczesność
z przyjazną atmosferą. Aby
pomagać rodzicom w wy-
chowaniu dzieci i młodzieży
zapewniamy wszechstronną
opiekę wychowawczą. Placówka jest racjonalnie i estetycznie urządzona, posiada
odpowiednie
wyposażenie,
pomoce naukowe, przybory
do zajęć. Nasi wychowawcy mają duże doświadczenie
w opiece nad dziećmi i rozumieją dobrze potrzeby dziecka, które jest wiele godzin
poza domem. Naszym podstawowym celem jest wzbudzenie aktywności ucznia. Ukazujemy wychowankom realia
współczesnego życia, zbliżamy ich do aktywnego w nim
udziału. Staramy się dzieci
i młodzież uczuciowo związać z naszym krajem, wzbogacać świat przeżyć przez
rozmowy, książki, wycieczki.
Nasze zajęcia rozwijają pozytywne oddziaływanie grup
rówieśniczych, które są ważne
w kształtowaniu osobowości
młodego człowieka.
Proponujemy dzieciom i młodzieży zdrową formę wypoczynku. Cechy i nawyki,
które pragniemy wykształcić
w młodym człowieku świadczyć będą o kulturze zachowania, higienicznym trybie życia
oraz dbałości o porządek we
własnym otoczeniu.
Opiekunowie wraz z wychowankami wzięli czynny udział
w akcji „Sprzątanie Świata”
w dniach od 16-23 kwietnia
br. Placówka dzięki imprezom
i pracom na rzecz środowiska
staje się ośrodkiem życia kulturalnego, społecznego i towarzyskiego.
Uczestnicy naszych zajęć biorą udział w konkursach powiatowych i ogólnopolskich:
-uzyskali kilka nagród i wyróżnień w powiatowym konkursie plastycznym Tradycje
Świąteczne i Noworoczne
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” organizowanym przez MDK
w ubiegłym roku
Wydarzenia
-zajęli II i III miejsce w konkursie plastycznym „SERDUSZKO
DLA NIKOLKI” organizowanym przez fundację MOWP.
-zajęcia fitness
- zajęcia taneczne dla dzieci
- kurs kroju i szycia
W najbliższym czasie dzięki
projektowi „ Rodzina w kryzysie” realizowanym przez
PCPR w Oświęcimiu stowarzyszenie zorganizuje „Powitanie
lata z Kolpingiem” – piknik
rodzinny przeznaczony dla
mieszkańców miasta Oświęcim. Dzieci będą mogły skorzystać z zabawy na zamkach
dmuchanych, zjeżdżalniach,
wziąć udział w licznych zabawach i konkursach a dorosłych zapraszamy do wspólnej
zabawy przy grillu.
Uczestnicy
zajęć
wezmą
też
udział
w
wycieczkach do teatru Banialuka
i rekreacyjnym wyjeździe do
stadniny koni. Ze szczegółami
wszystkich organizowanych
zajęć i wycieczek mogą się
Państwo zapoznać poprzez
ogłoszenia w gablocie mieszczącej się w domu osiedlowym.
„Lato w mieście” – wakacje
2012
Serdecznie zapraszamy chętne dzieci i młodzież ( 6-15
lat) do spędzenia wolnego
czasu podczas wakacji letnich. Proponujemy ciekawą
formę wypoczynku, z możliwościami rozwoju fizycznego
z nauką ćwiczeń Capoeira.
Zaplanowano również gry zespołowe, zabawy na świeżym
powietrzu, konkursy, wycieczki plenerowe. Dzieci będą mogły pogłębiać swoją wiedzę
i umiejętności. Podczas czasu
spędzonego w naszej placówce mogą również poszerzać
horyzonty kulturalne poprzez
zajęcia manualne, plastyczne
(wykonywanie prac związanych z ekologią i kulturą regionu). Zostanie zapewniona
dzieciom nie tylko opieka podczas codziennego przebywania w placówce, ale otrzymają
również poczęstunek. Dwa
ostatnie dni to będą konkursy
z wiedzy i umiejętności nabytych w ciągu zajęć. Ilość miejsc
ograniczona.
W ubiegłym tygodniu członek
naszego stowarzyszenia prowadzący w ramach wolontariatu zajęcia z Capoeiry wraz
z dziećmi z Wioski Dziecięcej
zdobyli I miejsce w konkursie
organizowanym w Warszawie
przez Nadzieja na Euro ( projekt Obudź marzenia). Trener Capoeiry na zaproszenie
w/w organizatorów pojedzie
wraz z dziećmi do Warszawy
dając kolejny pokaz Capoeira
na stadionie w W-wie.
Zajęcia w domu osiedlowym
na Starych Stawach:
-kurs języka angielskiego dla
dzieci i dorosłych
-kurs języka niemieckiego dla
dzieci i dorosłych
-tenis stołowy dla młodzieży
i dorosłych
-zajęcia sztuki walki połączone z tańcem - Capoeira
Służymy pomocą:
-pedagogiczną
-prawną (dla osób o niskich
kwalifikacjach i dochodach).
-z doradztwa zawodowego
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą działalnością. Bliższe informacje
dostępne na tablicy ogłoszeniowej przy ul. Zagrodowej 1
w/w domu osiedlowego.
W okresie od 02.07.2012r. –
31.07.2012r. /zajęcia podczas
wypoczynku letniego planowane są codziennie od godz.
9:00-13:00, a w godzinach popołudniowych placówka będzie funkcjonować bez zmian.
MA-członek stowarzyszenia
Felieton
Goniec Kasztelanski
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Z teki Warchoła...
13
14
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Zbliża się jubileusz stulecia
Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Konarskiego. Autor
niniejszego opracowania
już od dziesięciu lat
zbiera materiały o historii
szkoły i jej absolwentach,
o niezwyczajnych
wydarzeniach
uwiecznionych na
fotografiach. W roku 2008
część z nich opublikował
w książce pt. Szkoła
w Portretach. Na stulecie
Goniec Kasztelanski
tworzy zbiór biogramów,
jaki w postaci Galerii STU
umieszczony zostanie na
szkolnym korytarzu.
Dziś jeden z portretów
galerii…
Artur Bęben
- prof. zw. dr hab. inż.
Rozpoczynając pracę naukową w Katedrze Maszyn
i Urządzeń Górniczych mistrzami autora byli profesorowie: Wacław Lesiecki i Tadeusz Kubiczek. Na Wydziale Mechanizacji Górnictwa
i Hutnictwa (obecna nazwa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) pełnił
odpowiedzialne stanowiska,
Kierownika Zakładu Maszyn
Odkrywkowych i Wiertniczych (1964-90), Kierownika
Wydziałowych Studiów Doktoranckich (1972-81) prodziekana Wydziału (1975-81),
dziekana Wydziału (1987-90)
a także Prorektora ds. Nauczania AGH (1981-84), i jako
członek Rady Seniorów AGH
pozostaje w służbie uczelni po
dzień dzisiejszy.
U
rodzony: 01.01.1930,
Turaszówka (Krosno),
matura w LO im. St.
Konarskiego w Oświęcimiu
(1949). Studia
w Akademii GórniczoHutniczej,(1949-1953)
Dorobek naukowy - 300
książek, 18 patentów, liczba
wypromowanych doktorów
– 13 (w tym 1 Hindus).
Emerytowany profesor AGH
pełniący w uczelni funkcje :
- Członka wybieralnej
Rady Seniorów AGH,
- Wice przewodniczącego
Stowarzyszenia
Wychowanków AGH,
- Zasiadający w Senacie AGH
- Redaktora Naczelnego
„VIVAT AKADEMIA”,
periodyku uczelnianego
dla absolwentów AGH.
KRÓTKIE BIOGRAMY:
na okładkę do książki pt:
Górnicza lampa się pali…
(2009 r.)
Autor opracowania, związany
jest z Akademią Górniczo-Hutniczą od 1949 roku, początkowo jako student, a od 1953 roku jako asystent, przechodząc
wszystkie stopnie naukowe do
profesora zwyczajnego włącznie. Poświęcił się pracy dydaktycznej i naukowej w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn dla górnictwa odkrywkowego, szczególnie górnictwa
skalnego, i prowadzi badania
po dzień dzisiejszy. Jest wynalazcą i konstruktorem licznych oryginalnych rozwiązań
maszyn i narzędzi wiertniczych za co otrzymał wiele
znaczących nagród Ministerialnych, Rektorskich i Dziekańskich. Autor jest uznawanym autorytetem w zakresie
techniki wiertniczej otworów
strzałowych. Wypromował 14
doktorów,
(ostatni w 2007
r.). Ma na swym koncie jako
autor i współautor, ponad 300
publikacji, w tym kilkanaście
podręczników zarówno akademickich jak i dla szkół zawodowych.
Od 2004 roku pełni funkcję
wiceprzewodniczącego
Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Odznaczony między
innymi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim,
Oficerskim i Komandorskim
OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, ponadto
posiada wiele odznaczeń
uczelnianych, związkowych,
regionalnych,
resortowych,
organizacji wojskowych i stowarzyszeniowych.
Autor zafascynowany historią górnictwa, jego tradycjami i obrzędami, od 1962
roku bierze aktywny udział
w organizowaniu i prowadzeniu spotkań z okazji Dnia
Górnika tak na macierzystym
Wydziale jak i Uczelnianych,
a także poza nimi w krajowych kopalniach i zakładach
górnictwa podziemnego oraz
odkrywkowego - praktycznie
na obszarze od Bałtyku po
Karpaty.
Biogram do nadania tytułu
Profesora Honorowego AGH
(2009 r.)
(uzupełniony) (2011 r.)
Artur Bęben urodził się l
stycznia 1930 roku w Turaszówce, obecnie miasto Krosno. W 1949 roku rozpoczyna
studia na Wydziale Elektro-Mechanicznym
uzyskując
po podzieleniu ww. Wydziału na dwa odrębne Wydziały
dyplom magistra inżyniera
mechanika górniczego na
Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa w 1955
roku. Działalność naukową
rozpoczyna po studiach inżynierskich w maju 1953 roku
w Katedrze Maszyn i Urządzeń
Górniczych kierowanej przez
profesora Wacława Lesieckiego, przechodząc wszystkie
stanowiska od asystenta do
profesora zwyczajnego.
W 1963 roku, uzyskuje stopień naukowy doktora nauk
technicznych na podstawie
pracy doktorskiej pl.: "Ustalenie procesów zachodzących
w cylindrach wiertarek udarowych, oddziaływanie tych
procesów na kadłub oraz ich
wpływ na wielkość odrzutu", a w trzy lata później 10
czerwca 1966 roku uzyskuje
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego
oraz rozprawy habilitacyjnej
pt.: "Problemy zwiększenia
wydajności lekkich wiertnic
pracujących w złożach gipsu".
Był to pierwszy przeprowadzony przewód habilitacyjny
na Wydziale o obecnej nazwie
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Tytuł docenta uzyskuje w 1967 roku, i powołany
zostaje na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych.
Równocześnie zostaje kierownikiem Zakładu Odkrywkowych Maszyn Górniczych
w tejże Katedrze, a następnie
po reorganizacji Uczelni w Instytucie Maszyn Górniczych,
Przeróbczych i Automatyki.
Równolegle z pracą naukową
w AGH pogłębia swoje wiadomości zawodowe, pracując
na pół etatu w latach 195558 początkowo w Oddziale
Doświadczalnym Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych
z siedzibą w Kamieniołomie
porfiru w Miękini, a następnie w Głównym Instytucie
Górnictwa w Oddziale terenowym w Kopalni Wapienia
"Czatkowice". Niezależnie od
pracy naukowej w Uczelni
zdobywa staż dydaktyczny,
pracując w latach 1953-69
jako nauczyciel w Technikum Górniczym Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
w Krakowie, wykładając jako
nauczyciel zawodu "Maszyny
Górnicze" i w Technikum Zaocznym Budowlanym w Kra-
100-lat Konarskiego
kowie (1958-1969) w sekcji
"Górnictwo Odkry¬wkowe",
wykładając przedmioty: Maszyny górnicze odkrywkowe,
rysunek techniczny, mechanika techniczna. Tytuł. profesora nadzwyczajnego uzyskuje
w 1973 roku, zaś profesora
zwyczajnego w 1989. Pełni
na Wydziale w latach 196769 funkcję kierownika Zawodowego Studium Zaocznego,
a także kierownika Studium
Doktoranckiego Instytu-towego (1972-78) oraz Wydziałowego (1978-81). Przez dwie
kadencje w latach 1975-81
pełni funkcję prodziekana
Wydziału Maszyn Górniczych
i Hutniczych, w 1981-84 funkcję prorektora ds. Nauczania w Akademii Górniczo¬Hutniczej, a w latach 1987-90
funkcję Dziekana Wydziału
Maszyn Górniczych i Hutniczych noszącego obecnie nazwę Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki.
Cement-Wapno-Gips, BMP Surowce i Maszyny Budow¬lane
i innych w materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą, a także referuje między innymi w ośrodkach naukowych
i przemysłowych oraz Konferencjach Nau kowych , Anglii,
Francji, Niemczech, Czechach,
Rosji, Szwecji, Węgier, Bułgarii, Jugosławii i Kanady.
Główny kierunek pracy naukowej to badania podstaw
teoretycznych wiercenia otworów w skalach i wdrażania
wysokowydajnych wiertnic
obrotowych,
racjonalnych
sposobów wiercenia otworów
strzałowych małych i dużych
średnic w kopalniach kopalin
średnio twardych i twardych,
takich jak gipsy, ruda siarki,
wapienie, granity, porfiry, piaskowce, ruda miedzi, a także
opracowania niekonwencjonalnych koronek o ostrzach
wymiennych do obrotowego
wiercenia w skałach.
Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP,
Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, licznymi Nagrodami MNiSzW i Rektora AGH
oraz odznaczeniami regionalnymi, stowarzyszeniowymi,
związkowymi i wojskowymi,
również tytułem honorowym
„Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Posiada bogaty dorobek w zakresie rozwoju kadry naukowej, jest promotorem 14 prac
doktorskich w tym jednej
kandydata z Indii. Wyniki prac
publikuje w Zeszytach KG PAN
w Archiwum Górnictwa, Zeszytach Naukowych ¬Mechanika AGH, Zeszytach Naukowych - Górnictwo AGH, Zagadnieniach Eksploatacji Maszyn
PAN, Cuprum, Przegląd Górniczy, Górnictwo Odkrywkowe, Rudy i Metale Nieżelazne,
Dorobek publikacyjny to ponad 330 prac w tym ponad
160 samodzielnych. Jest autorem 9 książek oraz autorem
i współautorem 7 skryptów
i posiadaczem 21 patentów
oraz kilku zgłoszeń patentowych. Działalność naukowa
przyniosła mu uznanie środowisk naukowego krajowego
i zagranicznego, wiele uczynił
dla pozycji i rozwoju macierzystej Uczelni.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjno-społeczną był wyróżniany
wieloma odznaczeniami państwowymi między innymi
Posiada także godność HONOROWEGO OBYWATELA KROSNA. Jako działacz, społecznik,
został w 2008 roku wyróżniony przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczpospolitej Polskiej Bogdana Zdrojewskiego odznaką
honorową „ZASŁUŻONY DLA
KULTURY POLSKIEJ.
Senat Akademii Górniczo-HutniczeJ im. Stanisława Staszica
w Krakowie uchwałą podjętą
w dniu 23 września 2009 roku
nadał profesorowi Arturowi
Bębnowi Godność PROFESORA HONOROWEGO.
Oświęcim 10 kwietnia 2012 r
Włodzimierz Liszka
Wydarzenia
Goniec Kasztelanski
Finał Festiwalu Młodego Aktora - Kęty
W czwartek 19 kwietnia
w Domu Kultury
w Kętach odbył się finał
Festiwalu Młodego Aktora
z ogłoszeniem wyników
i wręczeniem nagród.
P
odczas finału we wspólnym bajkowym widowisku wystąpili wszyscy laureaci festiwalu. Zabrali oni
publiczność do zaczarowanego świata, w którym można
spotkać Pchłę Szachrajkę, Pippi Langstrumpf, igłę tańcującą
z nitką i wiele innych kolorowych postaci. Swoim talentem
scenicznym najwyższe miejsca wywalczyli:
W Turnieju Interpretacji Baj-
ki i Baśni w kategorii dzieci
młodszych (klasy I-III):
I. miejsce: Oliwia Bugajska –
kl. I, SP nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie
– op. Katarzyna Miranowicz,
Bożena Motyl
za prezentację utworu Katarzyny Miranowicz i Bożeny
Motyl Marzenie
II. miejsce: Maria Drabczyk kl. III, ZSG nr 2 w Kętach - op.
P. Jolanta Nycz za prezentację
utworu Danuty Wawiłow Jak
tu ciemno
III. miejsce: Gabriela Grzegorzewicz – kl. III, SP nr 1
z oddziałami integracyjnymi
w Chrzanowie - op. P. Anna
Zięba, Beata Cygan
za prezentację wiersza Jana
Brzechwy Pchła Szachrajka
Wyróżnienia:
• Daria Bies - kl. II, ZSG w Nowej Wsi - op. P. Barbara Gawęda za prezentację utworu Anny Topolskiej „Myszka Franciszka i Krecik”.
• Katarzyna Łysoń – kl. III,
Dom Kultury w Kętach – op. P.
Maria Karaim za prezentację
utworu Wandy Chotomskiej
„Kopciuszek”.
• Amelia Madej - kl. II, SP nr
1 z oddziałami integracyjnymi
w Chrzanowie – op. P.
• Bożena Motyl, Katarzyna
Miranowicz za prezentację
utworu Jana Brzechwy „Sójka”.
• Wiktoria Olesiak – kl. III, ZSG
Rady osiedli będą wydatkować pieniądze
nr 2 w Kętach - op. P. Lucyna
Hojny za prezentację utworu
Ireny Laris „Kot nie kot”.
W Turnieju Interpretacji Bajki
i Baśni w kategorii dzieci starszych (klasy IV-VI):
I. miejsce: Ewelina Bydłoń –
kl. V, ZS nr 2 w Choczni - op.
P. Barbara Tutaj, za prezentację utworu H. Ch. Andersena
Pewna wiadomość
II. miejsce: Joanna Chodacka
– kl. V, SP nr 1 w Oświęcimiu
- op. P. Anna Chodacka za prezentację utworu Tadeusza Kubiaka Bazyliszek i Barbarka
III. miejsce: Mateusz Jastrzębski - kl. V, Dom Kultury w Kętach - op. P. Maria Karaim za
prezentację utworu Kornela
Makuszyńskiego Krawiec pan
Niteczka
Wyróżnienia:
• Marta Wrona - kl. IV, ZSG nr
1 w Kętach - op. P. Jolanta Herl
za prezentację utworu Doroty
Terakowskiej Noc czarownicy
• Kinga Borycka - kl. V, SP im.
Jana Pawła II w Rajsku - op. P.
Marta Kotyla za prezentację
utworu Jana Brzechwy Czerwony kapturek fragm.
• Julka Bogacz - kl. IV, Dom
Kultury w Kętach - op. P. Maria
Karaim za prezentację utworu Ort-Op. Legenda o syrence
warszawskiej
• Wiktoria Zawadzka - kl. IV,
SP nr 2 w Wadowicach - op. P.
Iwona Majkowska - Kochan za
prezentację utworu H. Ch. Andersena Księżniczka na ziarnku grochu
potrzeb mieszkańców poszczególnych osiedli. Ograniczeniem są pieniądze, która
zostały podzielone na poszczególne osiedla proporcjonalnie do ilości mieszkańców,
niezależnie od stałej kwoty
równej dla wszystkich rad
osiedli.
Największe osiedle Zasole może liczyć na ponad 57 tys. zł.
Ponad 43,5 tys. zł ma do dyspozycji Rada Północ, 36,8 tys.
zł Południe, 27,6 tys. zł mogą
wydać na drobne inwestycje
mieszkańcy osiedla Wschód.
27,4 tys. mają mieszkańcy
osiedle Stare Stawy, 26,8 tys.
osiedla Zachód, a 26 tys. Starego Miasta.
Znane są już remonty
i drobne inwestycje
zgłoszone przez rady
osiedli, które jeszcze w tym
roku zostaną wykonane w
poszczególnych dzielnicach
miasta. Dwanaście rad
osiedli zagospodaruje w
sumie 300 tysięcy złotych.
Mieszkańcy osiedla
Błonie chcą monitoringu
niektórych miejsc w
dzielnicy. Zasole postawiło
na remont chodnika przy
ul. Więźniów Oświęcimia
45-51 oraz przygotowanie
siłowni zewnętrznej
na terenach zielonych
pomiędzy ulicami Więźniów
Oświęcimia i Obozową.
S
tare Stawy oprócz doposażenia domu osiedlowego planują zamontować
nowe oświetlenie w rejonie
pomiędzy ulicami św. Barbary i Sadowej. Monowice będą
utwardzać część odcinka ul.
Stara Droga oraz montować
dodatkowe oświetlenie na
ul. Grabowieckiej i ul. Foksa.
Mieszkańcy osiedla Wschód
zdecydowali o wymianie północnego odcinka chodnika na
ul. Staszica i zewnętrznych
stołach do pin ponga przy ul.
Kusocińskiego. Na ul. Szpitalnej Rada Osiedla Północ proponuje zamontować oprócz
nowych koszy na śmieci urządzenia do koszykówki. Z kolei
Rada Osiedla Zachód, podobnie jak Pod Borem, zamierza
doposażyć place zabaw. Stare Miasto postawi na placu
zabaw przy ul. Piłsudskiego
drewnianą parkową altanę
oraz ławki.
Nowe urządzenia zabawowe
przeważają na długiej liście
Osiedle Błonie może przeprowadzić inwestycje na 24,5 tys.
zł, a Dwory -Kruki na 11,9 ty.
zł. Mniej środków mają małe
dzielnice, do których należą
Monowice, Pod Borem i Domki Szeregowe. Tu mieszkańcy mogą liczyć na kolejno 8,3
tys. zł, 5,7 tys. zł i 3,8 tys. zł.
Uchwała w sprawie zmian
statutów osiedli w zakresie
społecznych inicjatyw została przyjęta w ubiegłym roku.
-To pomysł na wykreowanie
aktywności mieszkańców i
rad osiedli – podkreśla Janusz
Chwierut, pełniący funkcję
prezydenta Oświęcimia.
(KK, UM Oświęcim)
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Ponadto przyznano „Maski”
Teatru Groteska z Krakowa:
• „Maska Złota”: Kamil Naglik
– kl. V, Dom Kultury w Kętach op. P. Maria Karaim za prezentację utworu Jana Brzechwy
Babulej i babulejka
• „Maska Srebrna”: Julia Wiewiórka – kl. I, Dom Kultury
w Kętach – op. P. Maria Karaim za prezentację utworu Jana Brzechwy Tańcowała igła
z nitką
• „Maska Brązowa”: Dominik
Mreńca – kl. V, ZSP w Bulowicach – op. P. Jadwiga Kliś
za prezentację utworu Marii
Kownackiej Wicuś Trzepałkiewicz fryzjerem
Nagrodę Dyrektora Domu Kultury otrzymała:
• Oliwka Naglik - Dom Kultury
w Kętach - op. P. Maria Karaim za prezentację baśni Jana
Brzechwy Entliczek- Pętliczek
W Turnieju Wywiedzione ze
słowa:
I. miejsca: Gabriela Kaźnica –
kl. III gim., ZS nr 1 w Oświęcimiu – op. P. Anna Chodacka, za
prezentację utworu Bolesława
Leśmiana Dziewczyna, Maja
Janaszek - kl. III LO, MOKSIR
w Chełmku - op. P. Krzysztof
Kaleta za prezentację utworu
A. Piekarzewskiego wg S. Kinga Lament paranoika
II. miejsca: Filip Górski – kl.
III gim., Dom Kultury w Lipniku - op. P. Maria Potoczek
za prezentację utworu Sławomira Mrożka Rewolucja, Mar-
15
lena Kózka – kl. III LO, LO nr
6 w Bielsku-Białej – op. P. Dorota Szymecka za prezentację
utworu ks. Józefa Tischnera
Historia filozofii po góralsku –
Tales z Miletu
III.miejsce:
Wiktoria
Urbańczyk - kl. III gim., ZS nr
1 w Oświęcimiu – op. P. Anna Chodacka za prezentację
utworu Wisławy Szymborskiej Przy winie
Wyróżnienia:
• Krystian Pogan – Gimnazjum
nr 1 w Choczni - op. P. Barbara
Tutaj za prezentację utworu
Sławomira Mrożka Kogut
• Anna Orłoś – kl. III gim., ZS
nr 1 w Oświęcimiu – op. P. Anna Chodacka za prezentację
utworu Wisławy Szymborskiej Prospekt
•
Anna Januszyk - kl.
III gim., ZSG nr 2 w Kętach –
op. P. Małgorzata Ćwiertnia za
prezentację utworu Monolog
Hanki Bielickiej
•
Klaudia Sienkiewicz
– kl. III, ZS nr 2 w Wadowicach - op. P. Jolanta Ogara, za
prezentację utworu Wisławy
Szymborskiej Śmiech
Nagrody wręczyli: Burmistrz
Gminy Kęty - Tomasz Bąk,
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Powiatu Oświęcimskiego - Jerzy
Chrząszcz oraz Dyrektor Domu Kultury Krzysztof Balawender.
Reklama
Po³udniowe
Centrum
Zaopatrzenia
Œl¹ska
S.A.
Zapraszamy
przedsiêbiorców
z Oœwiêcimia i okolic
oferujemy wolne powierzchnie
handlowe i magazynowe
w pobli¿u
Specjalnej Strefy
Przemys³owa 55
Ekonomicznej
43-100 Tychy
tel/fax 032 217 10 03
Reklama
16
nr 04-5 (19-20) Maj 2012
Reklama BIURO OGŁOSZEŃ - 608 454 071, e-mail: [email protected]
Goniec Kasztelanski
www.express.org.pl
Rozrywka

Podobne dokumenty

Wydarzenia - Kasztelania.pl

Wydarzenia - Kasztelania.pl matematycznymi oraz łamigłówkami logicznymi. Z pewnością uśmiechnięte buzie wesoło ucharakteryzowanych prowadzących oraz uczestników były żywym dowodem na to, że studiowanie pedagogiki w Państwowej...

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia - Kasztelania.pl

Wydarzenia - Kasztelania.pl Radny Henryk Grzybek swoim samorządowym działaniem wpisuje się w rosnące

Bardziej szczegółowo