Pobierz - figowiec.net

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - figowiec.net
DRÓŻKA
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-PARAFIALNY
NR 6 (2)
LIPIEC 2012r.
PISMO BEZPŁATNE
C
i
E
e
c
u
ń
r
a
o
t
2
,
0
a
1
d
2
u
GRZEBOWILK
TERESIN
OLEKSIN
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
Drodzy Czytelnicy!
To już kolejny numer naszej „Dróżki”. Wakacyjny numer
w głównej mierze poświęcamy festynowi parafialnemu „Kaziuki”.
Wracamy też do uroczystości „Bożego Ciała”. Zachęcamy także do przeczytania naszych stałych pozycji: Świętych
Obcowanie, Z życia szkoły, Aktualności, Informacje w skrócie,
W krzywym zwierciadle. Życzymy przyjemnej
lektury !
W TYM NUMERZE:
Artykuł numeru:
Białe lilie, cuda, tańce i Euro 2012.str. 10.
Aktualności:
Ogłoszenia parafialne.........................str. 2.
Podziękowania .............................str. 7, 14.
Uroczystość Bożego Ciała......................str. 3.
Nie ma gazu...............................................str. 6.
Warto przeczytać:
Świętych obcowanie.........................str. 4.
Koko, koko czy jednak(...)...............str. 6.
Zapowiedz kolejnego numeru........str.17.
Matka Boża z Kibeho.............................str. 18.
Humor i poezja:
W krzywym zwierciadle...................str.19.
Poezją(ks.Włodzimierz).....................str.9.
Hymn do Kaziuków.........................str. 20.
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Ogłoszenia parafialne
15 lipca -niedziela godz. 8.00 – za ś. p. Henryka Rokickiego
p. Barbara Rozwadowska
godz. 10.00 – p. Bogdan Kloch
godz. 11.30 – p. Zofia Smolińska
Chrzest: Antonina Kowalczyk
godz. 12.30 Chrzest: Agata Zuzanna Załocka
16 lipca poniedziałek godz. 18.00 p. Rozalia Włodarczyk
17 lipca wtorek
godz. 18.00 p. Janina Przybysz
18 lipca środa
godz. 18.00 int. zbiorowa do MBNP
19 lipca czwartek
godz. 18.00 p. Stanisława Gil
20 lipca piątek
godz. 18.00 vacat
21 lipca sobota
godz. 8.00 vacat
godz. 10.00 w int. organizatorów i uczestników „ Wesołych Wakacji”
godz. 16.30 ślub: Karol Szumiński, Ewelina Grzegrzółka
22 lipca –niedziela godz. 8.00 –p. Anna Kostrzyńska
godz. 10.00 – p. Stanisław Gierszewski (w int. inicjatorów i fundatorów kaplicy w Teresinie)
godz. 11.30 – p. Janina Mróz
23 lipca poniedziałek godz. 18.00 w int. ś. p. Mariana Szostaka w 30 dni od pogrzebu
24 lipca wtorek godz. 18.00 p. Cecylia Przyborowska
25 lipca środa godz. 18.00 int. zbiorowa do MBNP
26 lipca czwartek
godz. 18.00 vacat
27 lipca piątek
godz. 18.00 p. Teresa Zając
28 lipca sobota
godz. 8.00 pp. Nowaccy
29 lipca – niedziela godz. 8.00 – pp. Pasieczni
godz. 10.00 – p. Stanisław Cacko
godz. 11.30 – p. Stanisława Wiącek
30 lipca poniedziałek godz. 18.00 pp. Nowaccy
31 lipca wtorek
godz. 18.00 w int. ś.p. Józefy i Stanisławy
1 sierpnia środa
godz. 18.00 int. zbiorowa do MBNP
2 sierpnia czwartek
godz. 18.00 p. Krystyna Łyczkowska
(w 1. rocznicę śmierci Czesławy Matak)
3 sierpnia piątek
Pierwszy Piątek Miesiąca
godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Adoracja, możliwość spowiedzi św.
godz. 18.00 p. Barbara Belcarz
4 sierpnia sobota
godz. 8.00 vacat
godz. 9.00 vacat(w Teresinie)
godz. 18.00 ślub: Robert Jarzębski, Beata Mróz
5 sierpnia – niedziela godz. 8.00 – Anna Rozwadowska
godz. 10.00 – p. Bronisława Gawryś
godz. 11.30 – p. Janina Czajka
2
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Cztery ołtarze w naszej parafii
To bardzo ważne święto dla wiernych. Eucharystia powinna byc w centrum życia każdego chrześcijanina. Bo właśnie w tym dniu Jezus Chrystus w postaci Eucharystii opuszcza
mury świątyń i przenosi się na ulice miast i wsi.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w tradycji ludowej
zwana Bożym Ciałem, jest w Kościele Katolickim świętem obchodzonym ku
czci Najświętszego Sakramentu. Boże Ciało jest świętem ruchomym i przypada 60 dni po Wielkiejnocy. Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert w 1246 r.
ustanowił to święto dla diecezji Liegu. Osiemnaście lat później w 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańśkiej dla całego Kościoła. Jednak ze względu na jego śmierć bulla
ta nie została ogłoszona. Uroczystość tę ustanowił dopiero papież Jan XXII,
umieszczając powyższą bullę w Klementynach w 1317 roku.
Fot. Pierwszy ołtarz- na terenie kościoła. „Chrystus światłością narodów”.
W Polsce pierwszy raz wprowadzono tę uroczystość w 1320 roku
przez biskupa Nankiera w diecezji krakowskiej. Natomiast na synodzie
gnieźnieńskim w 1420 r. uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną
we wszystkich kościołach w państwie.
W tym roku Boże Ciało przypadło na 7 czerwca. Tradycyjnie z kościoła parafialnego wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Jak co roku uroczystości dodały blasku feletrony, chorągwie i dziewczynki sypiące kwiaty.
Fot. Drugi ołtarz- przy posesji p.Bątruk. „Bóg
obecny w Eucharystii”.
Marta Kot
Fot. Trzeci ołtarz- przy posesji p.Klimek.
„Wiara nadzieją swiata w Eucharystię”.
Fot. Czwarty ołtarz- przy kaplicy w Teresinie.
„Eucharystia źródłem życia”.
Fot. Uroczysta procesja Bożego Ciała.
3
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Świętych obcowanie
go zakonu, jako znak
mego
braterstwa,
przywilej dla ciebie
i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze,
nie zazna ognia piekielnego. Oto znak
zbawienia, ratunek w
niebezpieczeństwach,
przymierze
pokoju
i wiecznego zobowiązania.”
Szkaplerz, będący
znakiem maryjnym,
zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze
szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi
Dziewicy potwierdzaFot. Święty Szymon Stock otrzymuje szkaplerz.
nym codzienną modlitwą
Pod
Twoją
obronę.
Mimo że lato nie ma
specjalnego
codziennego
nabożeństwa, starajmy się
być często w kościele. Każdy
święty ma swój bogaty życiorys pełen świadectw, którędy droga do Boga. Abyśmy
w naszym życiu zauważyli
obecność Boga, zaproszenie
do naszej osobistej świętości.
Abyśmy Go prosili o łaski.
16 lipca-
22 lipca- Świętej Mari Magdaleny
23 lipca-
Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
Święta Brygida się często
kojarzy z pewną modlitwą - 7 Ojcze
Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo, ku czci
Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa - która jest związana z pewnymi
obietnicami Pana Jezusa.
Inigo Lopez urodził się
w roku 1491 na zamku w Loyola
w kraju Basków (Hiszpania), jako
trzynaste dziecko w zamożnym
rycerskim rodzie. Chciał żyć jako
żebrak. W trakcie studiów, na uniwersytecie paryskim, zebrał się
z innymi rankiem 15 sierpnia 1534
roku w kapliczce na zboczu wzgórza Montmartre i tam w czasie
Mszy świętej złożyli śluby ubóstwa,
czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu.
W ten sposób powstał nowy zakon,
zwany Towarzystwem Jezusowym
(zakon Jezuitów).
1 sierpnia-
Świętego Alfonsa
Maria Liguori, biskupa i doktora
Kościoła
Alfons urodził się 27 września 1696 r. w Marinelli pod Neapolem w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Jako duszpasterz w górach,
dojrzała więc w nim myśl utworzenia zgromadzenia, które oddałoby się pracy wśród najbardziej
opuszczonych oraz zaniedbanych.
Tak powstało dzieło „Najświętszego Odkupiciela” (Redemptorystów).
Był to rok 1732.
4 sierpnia - Świętego Jana Maria
Vianney-a, prezbitera
24 lipca - Świętej Kingi, dziewicy
Uroczystosć Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel
(Szkaplerz karmelitański)
25 lipca - Świętego Jakuba Star-
Św. Szymon Stock w czasie jednej z modlitw w Cambridge
(Anglii), w nocy z 15 na 16 lipca
1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę
w otoczeniu Aniołów. Podała mu
Ona brązową szatę, wypowiadając
jednocześnie słowa:
„Przyjmij, synu, szkaplerz twe-
26 lipca
szego, Apostoła
- Uroczystość Świętych
Anna i Joachim, rodziców Najświętszej Maryi Panny
29 lipca -
Świętej Marty
31 lipca
- Świętego Ignacego
z Loyoli, prezbitera
4
Fot. Św. Ignacy z Loyoli.
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
Urodził się w rodzinie ubogich
wieśniaków w Dardilly koło Lyonu
8 maja 1786 r.
Będąc proboszcza Ars, jako męczennik cierpiący za grzeszników
i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r.
6 sierpnia - Święto Przemienienia Pańskiego
8 sierpnia - Świętego Dominika,
prezbitera
Święty Dominik urodził się około
1170 roku w Caleruega w Hiszpanii. Pochodził ze znakomitego rodu
kastylijskiego Guzmanów. Największą zasługą św. Dominika i pamiątką, jaką po sobie zostawił, jest
założony przez niego Zakon Kaznodziejski. Zakon ten dał Kościołowi
wielu świętych.
9 sierpnia
- Świętej Teresy Benedykta od Krzyża (Edyta Stein),
dziewicy i męczennicy, patronki
Europy
11 sierpnia - Świętej Klary, dziewicy
14 sierpnia -
Świętego Maksymiliana Maria Kolbego, prezbitera
i męczennika
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Prawdę o Wniebowzięciu
NMP ogłosił jako dogmat wiary
papież Pius XII 1 listopada 1950 r.
w Konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”:
[...] powagą Pana naszego Jezusa
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana
Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia
z duszą i ciałem została wzięta do
chwały niebieskiej (Breviarium fidei
VI, 105)
17 sierpnia
prezbitera
- Świętego Jaceka,
20 sierpnia -
Świętego Bernarda
opata i doktora Kościoła
Bernard urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon (Francja) w 1090
r. Jest współzałożycielą zakonu cystersów.
Dla wyrażenia swojej miłości do
NMP nie tylko pięknie o Niej pisał,
ale często Ją pozdrawiał w Jej świętych wizerunkach. Powtarzał wówczas radośnie Ave, Maria! Legenda
głosi, że raz z figury miała mu odpowiedzieć Matka Boża na to pozdrowienie słowami: Salve, Bernardzie! Ikonografia często przedstawia go w tej właśnie sytuacji. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu
tytuł „doktora miodopłynnego”.
Zmarł w Clairvaux 20 sierpnia
1153 r.
22 sierpnia - Najświętszej Maryi
Panny Królowej
24 sierpnia
Fot. Św. Dominik.
mieja, Apostoła
Fot. Św. Bernard.
26 sierpnia - Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej
27 sierpnia-
Świętej Moniki
28 sierpnia -
Świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
1 września-
Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Pokoju
Wspomnienie Maryi jako Królowej
Pokoju jest liturgicznie obchodzone co roku 1 września - w rocznicę
wybuchu II wojny światowej.
3 września -
Świętego GrzegorzaWielkiego, papieża i doktora
Kościoła
4 września - Najświętszej Maryi
Panny, Matki Pocieszenia
5 września -Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty
8 września -
Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
- Świętego BartłoMichał Declerk
5
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Aktualności
Nie ma gazu
Półtora roku temu w naszej
miejscowości pojawili się przedstawiciele firmy ExxonMobil, firmy
będącej liderem światowego rynku
wydobywczego (kapitał ExxonMobil w roku 2010 wynosił 46,839 mld
USD). Ich wizyta związana była
z rozpoczęciem poszukiwań gazu
łupkowego na terenie gminy Siennica, co – jak pamiętamy -wzbudziło wiele kontrowersji, gdyż
z jednej strony rozbudziło nadzieje
na zdecydowaną poprawę sytuacji
finansowej gminy, z drugiej zaś pojawiło się wiele obaw o środowisko
naturalne.
Od samego początku firma starała się utrzymywać dobry
kontakt z mieszkańcami, organizując cyklicznie spotkania z przedstawicielami samorządu, na których
informowano o postępie prac oraz
planach na przyszłość. Na początku
ubiegłego roku w krajobraz Grzebowilka wpisała się wieża wiertnicza.Rruszyły wtedy pełną parą prace związane z odwiertem próbnym,
mającym za cel ocenę zasobności
złóż oraz poznanie budowy geologicznej obszaru łupków. Wyniki
badań nie były zachęcające. Okazało się, że gaz łupkowy jest, ale jego
wydobycie nie będzie tak proste,
jak to ma miejsce w innych regionach Polski i świata.
Zgodnie z wyjaśnieniami
przedstawicieli firmy, aby wydobyć
gaz, należy dokonać tzw. szczelinowania, polegającego na wykonaniu
w skale szczelin, uwalniając tym
samym gaz z niewielkich komór.
W tym celu używa się wody oraz
mieszaniny chemicznej mającej za
zadanie „zmiękczenie” skały. Taki
proces zapewnia „otwarcie” komór na określonym obszarze, przy
założeniu odpowiedniej twardości
i struktury skały. W trakcie badań
okazało się, że nasz gaz zamknięty
jest w skale kilkukrotnie twardszej,
niż można by się było spodziewać,
oraz że sama struktura łupków,
czyli owych komór, jest inna od tej,
z którą miała do tej pory do czynienia firma.
Być może ma to związek
z faktem, że odwierty w innych
częściach świata (USA) mają głębokość nie większą niż 2000 metrów,
natomiast u nas sięgnięto niemal
4000 metrów. Ta sytuacja sprawiła, iż firma musiałaby opracować
nową technologię wydobycia, przez
co proces podrożałby, stawiając
pod znakiem zapytania opłacalność
całego przedsięwzięcia. W związku
z tym 13 czerwca br. na spotkaniu
z Radą Gminy, Wójtem i przedstawicielami Rady Sołeckiej Grzebowilka, Jim Jonhston poinformował
o wycofaniu się firmy ExxonMobil z naszej gminy oraz całkowicie
z rynku gazu łupkowego w Polsce.
Zapoznał również z planami dotyczącymi otworu oraz terenem
„wiertni”. Zgodnie z jego słowami
otwór zostanie odpowiednio zabezpieczony, a teren przekazany jego
właścicielom zgodnie z ustaleniami, jakie zapadną pomiędzy nimi
a firmą.
Miłym akcentem na
koniec naszej współpracy było
przekazanie Szkole Podstawowej
w Grzebowilku kolejnych zestawów
komputerowych, które wykorzystane będą do nauki naszych najmłodszych mieszkańców. Tak po półtora roku zakończyła się krótka, ale
jakże momentami burzliwa współpraca z firmą ExxonMobile. Niezamierzonym, ale zapewne trwałym
jej efektem jest pojawienie się w naszym miejscowym słowniku nazwy
„wiertnia” lub „łupki”, jako określenia miejsca.
Witold Sokół
6
Podziekowania
za solidna
układankę
Budowa została zakończona. Oto lista osób pracujących przy
budowie wjazdu na teren parafii:
Aleksander Kot- kierujący pracami, Kazimierz Przyborowski, Paweł Łyczkowski, Mariusz Zgódka,
Albert Zgódka, Adam Rogowski,
Kazimierz Rogowski, Kazimierz
Wiącek, Piotr Zawadka, Grzegorz
Łojek, Bolesław Łojek, Grzegorz
Mróz, Kacper Wiącek, Wojciech
Makos, Dariusz Zawiślak, Andrzej
Rozwadowski, Waldemar Wilk, Jarosław Wilk, Michał Decklerk, Jan
Czajka, Dariusz Matak, Grzegorz
Matak, Karol Wrona, Tadeusz Kostrzyński, Sylwester Jakubowski,
Krzysztof Łyczkowski, Jacek Szydłowski, Marcin Brewczyński, Kamil Michalski, Witold Woźniak,
Sławomir Wiechetek, Łukasz Duszczyk, Karol Kowalczyk, Piotr Kowalczyk, Konrad Jastrzębski, Piotr
Kuć, Karol Duszczyk.
Specjalne podziękowania
należą się również dla Pana Adama Wiącka za pomoc oraz ufundowanie materiałów i udostępnienie
sprzętu budowlanego. Ks. Proboszcz
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Gminne zawody strażackie
W dniu 01.07.2012 r. na
stadionie w Siennicy odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Siennica.
Zawody przeprowadzono
w dwóch konkurencjach: sztafeta
pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
i rozwinięcie bojowe.. Po raz pierwszy zawody gminne zostały rozegrane na jednej nowej motopompie.
W zawodach wzięło udział 9 jednostek: OSP Dzielnik, OSP Grzebowilk, OSP Łękawica, OSP Pogorzel,
OSP Siennica, OSP Starogród, OSP
Wólka Dłużewska, OSP Zglechów,
OSP Żaków. Pokazowo wystąpiła
ponadto Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza z OSP Grzebowilk.
Wiącek uplasowała się na drugim
miejscu. Wielkie gratulacje dla naszych strażaków.
Nasza drużyna w składzie:
Andrzej Rozwadowski, Sebastian
Bielakowski , Piotr Zawadka, Piotr
Bieńkowski, Piotr Kuć, Piotr Brewczyński, Konrad Sibilski, Krzysztof
Poniżej końcowa klasyfikacja zawodów z łącznym wynikiem:
1. OSP Żaków – 107,7 pkt
2. OSP Grzebowilk – 114,5 pkt
3. OSP Siennica – 117,7 pkt
4. OSP Wólka Dł. – 125,9 pkt
5. OSP Pogorzel – 126,0 pkt
6. OSP Starogród – 131,4 pkt
7. OSP Zglechów – 134,3 pkt
8. OSP Łękawica – 143,3 pkt
9. OSP Dzielnik – 146,3 pkt
Redakcja
Mój najpiękniejszy dzień
Nasza wspólna droga życiowa rozpoczęła się od zawarcia sakra-
mentu małżeństwa.
Wydarzenie to miało
miejsce dnia 28 kwietnia 2012
roku o godzinie 17.00 w kościele p.w. św. Kazimierza
Królewicza w Grzebowilku.
W ceremonii zaślubin
brali udział licznie przybyli
goście, świadkowie i rodzice.
Wsłuchani w Słowo Boże
ze wzruszeniem powtarzaliśmy słowa przysięgi małżeńskiej. Uroczystą mszę świętą
wzmocniły życzenia od gości.
Następnie udaliśmy się na
przyjęcie weselne do restauracji TIR-est w Grębiszewie.
Nasi goście radowali się razem z nami poprzez wspólne
7
biesiadowanie, tańce, śpiewy. Szczęśliwi, a zarazem troszkę zmęczeni,
bawiliśmy się do białego rana. Ten dzień będziemy jeszcze bardzo
długo wspominać i mamy nadzieję,
że całe nasze wspólne życie będzie
równie szczęśliwe jak dzień zaślubin.
Dorota (z d. Przyborowska)
i Karol Abramowscy
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Koko, koko czy jednak euro spoko?
Mieliśmy właśnie przyjemność przeżywać największą,
historyczną w skali naszego kraju
imprezę sportową- UEFA EURO
2012. Emocje powoli opadły, już
nie musimy dostosowywać planu dnia do wieczornych meczów.
Teraz nadszedł czas ocen i podsumowań na różnych płaszczyznach:
sportowej, organizacyjnej, kibicowskiej.
Śmiało mogę powiedzieć,
że był to piłkarsko piękny turniej,
stojący na wysokim poziomie. Nie
brakowało emocji, walki na boisku,
pięknych bramek, zwrotów akcji,
niespodzianek i kunsztu piłkarskiego na najwyższym poziomie. Niestety , najgorsze jest to, że zarówno
nasi piłkarze jak i trener do tego
poziomu doskoczyć nie potrafili.
Co więcej, nie mówimy tu o poziomie Niemiec, Włoch czy Hiszpanii,
czyli absolutnego topu. Nie potrafiliśmy poradzić sobie z solidnymi
drużynami, ale nie wybitnymi. Nikt
nie powie, że obecnie Czechy lub
Grecja to piłkarskie potęgi. Zajęliśmy ostatnie miejsce w najsłabszej
grupie w historii ME. Zawiedli piłkarze, grając słabo, według mnie bez
należytego zaangażowania; zawiódł
trener, który nie” żył z drużyną na
boisku”. Niepokojące jest to, że nie
mamy swojego stylu. Akcje zespołu
były chaotyczne, niezbyt przemyślane, za wyjątkiem pierwszych 20
minut meczu z Grecją, ale kilka minut dobrej gry na takim turnieju to
za mało. Znów zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Balonik medialny
został nadmuchany na tyle mocno,
że naprawdę kibice uwierzyli, że
z grupy wyjść możemy, niestety
boisko zweryfikowało. Ponieśliśmy klęskę, po której selekcjoner
powiedział, że nic by nie zmienił,
a kapitan drużyny narzekał, że miał
za mało biletów i zbyt niskie startowe. Bez komentarza. Na wysokości
zadania stanęli jedynie kibice, tworząc świetną atmosferę dla fanów
z innych krajów Europy.
Tak sprzyjających warunków, jakie dała impreza u siebie,
na którą mieliśmy 2,5 roku przygotowań, takich warunków już nie
będzie. Teraz piłeczka jest po stronie działaczy PZPN, władz państwowych: czy zmienimy coś w tej
naszej piłce, czy ciągle czekać nas
będą rozczarowania? Znów głównym tematem po mistrzostwach
jest wybór nowego selekcjonera,
a nie praca u podstaw. Bo jeśli będziemy mieć dobrych piłkarzy, to
odpowiedni trener na pewno się
znajdzie, ale przypomnijmy, że on
po boisku nie biega.
Klasę pokazali Hiszpanie.
Ich styl kwestionowano jak nigdy,
oni tracąc jednego gola wygrali
Fot. Żwycięska drużyna Hiszpanii.
8
EURO 2012. Znakomici piłkarze
zwyciężyli w trzecim turnieju z rzędu, w finale przejechali Włochów
niczym walec po A2, zapisując się
na kartach historii. A propos, jeśli
jesteśmy już przy kwestiach organizacyjnych, ciekaw jestem, gdzie
są ci, którzy po przyznaniu nam
EURO krzyczeli, żeby zrezygnować, że będzie to wielka klapa, że
nie damy rady. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że wszyscy,
którzy włożyli swój wysiłek i czas w
przygotowanie tej imprezy, stanęli na wysokości zadania i możemy
być dumni z EURO w Polsce i na
Ukrainie.
Całkiem niedawno nasi
wspaniali siatkarze dali nam piękne chwile radości ,wygrywając Ligę
Światową. Pokazali, że w grach zespołowych Polska może być jedną
z najlepszych drużyn na świecie.
Oby dało to do myślenia wszystkim
ludziom związanym z piłką nożną,
abyśmy w przyszłości mogli cieszyć
się z sukcesów piłkarzy tak jak siatkarzy. Wtedy na pewno wszystko
byłoby spoko… Mamy już dość
słuchania : „Polacy nic się nie stało”,
bo właśnie, że się stało…
Marcin Grzegrzółka
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Poezją...
Apel do Emerytów Parafii Grzebowilskiej
I
Jestem dziś emerytem
związanym z Grzebowilkiem
zwą mnie hipochondrykiem
niekiedy zdrowym bykiem
Chociaż nie ma roboty
czy mam leżeć odłogiem
zostawać bezrobotnym
zatrudniam się przed Bogiem
Dotleniam moje serce
przewietrzam mózg i płuca
modlę się za Rząd Polski
co Wiary się oducza
modlę się i pamiętam
kto pomodli się za mnie?
najbliższe otoczenie
to wysychają kości,
Każdy nowy dzień życia
jest Bożym podarunkiem
służbą dla środowiska
przed wiecznym odpoczynkiem
a jeśli nie rozumie
ciebie twoja rodzina
wtedy umiera dusza.”
to szczególna katusza
Za wszystko Bogu Dzięki
niechaj wszystkim się darzy
wokół ludzie wspaniali
każdy o szczęściu marzy
Gdy myślą źle o tobie
to ich jest grzech i problem
ważne, że jesteś z Bogiem
Jemu powierzaj drogę
Słychać głosy rozsądku
przestrogi racjonalne
świat idzie do upadku
i przewraca się na mnie
Świat głośno o tym mówi
sam w finansach się gubi
gdy chce ”oczyszczać” Kościół
maskuje swe usługi
Świat w szpital się zamienia
rozwija wolontariat
na całe pokolenia
powiększa sanitariat
Bank udziela kredytów
ale stawia warunki:
aborcja, eutanazja
homo-partnerskie związki
Fizyczny i psychiczny
bez zadośćuczynienia
w sposób metodyczny
nie ma w planie zbawienia
Krzyż narzędziem zbawienia
i dla nas i dla Świata
drogą do odkupienia
lecz brat krzyżuje brata
Czytam wybrane książki
ciekawe artykuły
krąg czytelników wąski
każdy chodził do szkoły
II
Nadchodzi Jubileusz
ciągle jakaś rocznica
to urodzin to święceń
start w Niebo się odlicza
Żyjący emeryci!
podejmujmy zadania
módlmy się, bądźmy święci
w drodze do zmartwychwstania
W kalendarzy zapiski
kolejki do lekarzy
czy to są obowiązki
czy mam je lekceważyć
Dobrowolne pokuty
i wszelkie umartwienia
modlitwy i odpusty
w duchu zadość czynienia
Bez kolejki do Nieba
syrena i dzwon woła
dziś umarł nasz Kolega
idziemy do Kościoła
Spowiedź, Komunia święta
W rozwoju duchowości
jest wektor oczyszczenia
z pychy i wyniosłości
lekarstwem: poniżenia
Jest przysłowie rosyjskie:
„gdy ciebie nie rozumie
9
Rozliczajmy pod Krzyżem
historyczne zaszłości
budujmy w jednej Wierze
pojednanie w Miłości
Ks. Włodzimierz
Grzebowilk 22.06.2012
55 rocznica święceń kapłańskich
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Cuda, tańce i Euro 2012
Fot. Orszak w całej okazałości.
Co ma wspólnego mała miejscowość
w powiecie mazowieckim oraz stolica Litwy? Czy ktoś widział średniowieczną dwórkę jedzącą kiełbaskę
z grilla? Czy mama z córkami mogą
stać się aktorkami, a wujek mistrzem
tańca? Okazuje się, że wszystko jest
możliwe.
Tradycja
Kaziuków
w Polsce znana jest w kilkunastu miastach, związanych ze
św. Kazimierzem lub kulturą Kresów (np. Poznań, Gdańsk). Początki
Kaziuków związane są z kanonizacją świętego królewicza, a przywiezione zostały do Polski z Wilna
w sercach kresowiaków.
z rodziną i pospólstwem gościł Kazimierza z bogatym dworem, gdy
ten podróżował z Radomia do Wilna. Każdy chciał pokazać się z jak
najlepszej strony przybyłemu.
Występy dla Kazimierza
zaczęły dzieci ze szkoły podstawowej. Przedszkolaki zatańczyły
i zaśpiewały, następnie zerówka
szukała oznak lata. Trzecioklasiści
natomiast zaśpiewali piosenki dla
Jana Pawła II. Kolejne klasy dały
duży zastrzyk energii tańcem i wakacyjnymi przebojami. Królewicz
po wysłuchaniu uczniów obiecał
wspomnieć komu trzeba o talen-
Ten piękny zwyczaj zawitał również do Grzebowilka
w 2010 r. Nie był to typowy kiermasz wileński, ale festyn parafialny z całą gamą atrakcji. Kaziuki w parafii pw. św. Kazimierza nie odbywają się tradycyjnie
4 marca- w dniu patrona, ale
w pierwszą niedzielę wakacji: 27
czerwca w 2010 r., 26 czerwca
w ubiegłym i 1 lipca w tym roku.
Tegoroczne
Kaziuki
przyniosły kolejne spotkanie ze
św. Kazimierzem. Tym razem
patron odwiedzał włości grzebowilskie. Pan na Grzebowilku Fot. Niewiasty z Kazimierzem.
10
tach grzebowilskich. Kazimierz
chciał dowiedzieć się, jak się żyje
na mazowieckiej ziemi. Usłyszał, że
nie jest sielankowo, ale lud potrafi
cieszyć się z tego, co ma, czemu dali
wyraz panowie w karczmie. Dwór
królewicza chciał zaprezentować
swoje talenty i obycie w świecie.
Kolejno swoje muzyczne zdolności
prezentowały księżne z Anglii i Niemiec. Francuską balladę o szczęśliwych ludziach zaśpiewał sam brat
króla Francji. Popisom dla królewicza z Jagiellonów nie było końca.
Z humorem i ludową nutą zaśpiewała gospodyni, żona pana na
Grzebowilku. Spektakl zakończyła
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
wycisk ochotnikom, zaczynając od
rock&rolla i twista przez kankana
i lambadę. Zwycięzców nie było
łatwo wyłonić. Po każdym tańcu
jurorzy, p. Krystyna Grzegrzółka
i p. Grzegorz Wojciech Łojek, musieli zdecydować, kto odpadnie.
Po tanecznych przysiadach, zmysłowych figurach
i ogromnym wysiłku, by zachwycić publiczność i sędziów, do finału dotrwały dwie pary: państwo
Wiąckowie oraz państwo Książkowie. Finałowy oberek miał wszystko rozstrzygnąć, ale ostateczna
decyzja należała do publiczności.
Fot.Święty Kazimierz zaprasza na swój dwór.
piękna puenta o naszym miejscu na
Ziemi i że każdy z nas jest tak samo
Polakiem…
Oczywiście oprócz przedstawienia na gości czekało mnóstwo atrakcji. Każdy po wejściu na
plac kaziukowy mógł nabyć znaczek- pamiątkę i znak uczestnictwa
w Kaziukach. Nie lada atrakcją były
kubki i koszulki z tegorocznym
logo Kaziuków. Gdy święty Kazimierz odjechał, na scenie zagrał zespół Color, a gdy zgłosiła się odpowiednia ilość par, przyszła pora na
konkurs tańca, który już chyba wpisał się w tradycję Kaziuków. Prowadząca konkurs Agata Makuła dała
Fot. Julka Zgódka jako Agatka .
Zwyciężyli Państwo Książkowie
z Oleksina. Fenomenalnie eliminując znacznie młodszych i pozornie
zdolniejszych w tym kierunku konkurentów, zdobyli puchar i główne
nagrody w postaci kaziukowych
koszulek.
Po tanecznych zmaganiach przyszedł czas na karaoke.
P. Kamila Korzeń z dziećmi również uzbierała niemało ochotników. Śpiewanie starych przebojów
okazało się być znakomitą zabawą
da całych rodzin. Gratulujemy serdecznie wszystkim odwagi, talen-
Fot. Poszukiwanie kapelusza muchomorka.
11
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
tów tanecznych i wokalnych. Nie
każdego stać na wyjście i zaprezentowanie swoich umiejętności. Każdy, kto wziął udział w konkursie
tańca lub w karaoke, wie już, że jest
to świetna zabawa i warto na ten
moment obawę i dumę schować
w buty.
Największym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa.
Po losowaniu na pewno większość
będzie miała wszystko czyste, wyprane i umyte. Mimo upału wielu
smakoszy przyciągnęły wiejskie
przysmaki. Szybko rozeszły się sójki i drożdżówki. Żar z nieba lał się
tak obficie, że większość zaledwie
spróbowała wypieków i specjałów,
Fot. Królewski grajek wśród nadobnych dwórek.
dniem dla wszystkich fanów futbolu z racji finału mistrzostw Euro
2012. Grzebowilk stanął na wysokości zadania w organizacji strefy
kibica. Mecz Hiszpania - Włochy
oglądała pokaźna grupa nie tylko panów. Na dużym ekranie, na
świeżym powietrzu nie było końca
okrzykom radości kibiców reprezentacji Hiszpanii, która to strzeliła
4 bramki. Pojawiali się też gdzieniegdzie rozczarowani fani włoskiej
piłki.
Gorącej atmosfery nie
ostudził nawet na moment deszcz.
Fot. Zasłuchana widownia.
ale nadrobiono lodami i zimnymi
napojami.
Ogromną pracę wykonał
zespół, który zmienił skraj lasu na
istny raj dla dzieci. Maluchy wykonywały szereg konkurencji i zadań.
Mogły zmierzyć się w rycerskim
turnieju i szukać skarbów. Wszystko było świetnie przygotowane
z myślą o rodzinnych zabawach.
Zamek z wieżyczkami i kolorowe proporce stały się z daleka widocznym punktem, gdzie żadna
pociecha nie miała czasu na nudę
i bezczynność. 1 lipca był ważnym
Fot. Prosty lud mówił o swoich bolączkach królewiczowi.
12
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
i powrotu do szarej, nie-Kaziukowej rzeczywistości.
Kaziuki w naszej
parafii powstały, by szerzyć
kult św. Kazimierza, by zaprosić rodziny do wspólnej
zabawy, by spróbować tradycyjnych potraw oraz by dawać przykład wspólnotom,
ile dobrego można zdziałać
wspólną pracą.
W naszym zabieganym świecie zatrzymanie się na moment w
niedzielne
popołudnie,
chwilowe
przeniesienie
się w odległe minione lata
bądź po prostu rozkoszowanie się swojskim jadłem
Fot. Wszystkie pary dzielnie walczyły o kaziukowy puchar.
W ogóle pogoda zasługuje na szczególną uwagę. Nie trzeba być znawcą meteorologii, by wiedzieć, że
1 lipca w Grzebowilku dokonał się
cud. Podczas gdy prawie przez cały
czas imprezy dookoła miejscowości
szalały burze i nawałnice, Grzebowilk jakby tylko postraszyło i sobie
poszło. Zapewne wiele osób narzekało na niesamowity upał i skwar,
ale przecież zawsze słońce jest milej
widziane niż deszcz i wiatr. Kapryśna pogoda po południu i w trakcie
meczu nie przeszkodziła dobrej zabawie, którą zapewniał zespół.
Pewnie tańce trwałyby do
rana, gdyby nie wizja poniedziałku Fot. Komisja dokładnym okiem pilnowała rytmu par.
i napitkiem może okazać się bardzo
wartościowe.
Sposobów na spędzanie
wolnego czasu z rodziną jest wiele,
chociażby wśród niewiast w pięknych sukniach, panach w pokaźnych żupanach lub przechadzając
się w towarzystwie walecznych rycerzy w solidnych zbrojach.
Fot. Kaziemierz także zaspiewał.
Dlaczego nie?
Emilia Szydłowska
13
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Do następnego razu!
Zawadka , Piotr Bieńkowski , Jarosław
Rozwadowski , Piotr Grzegrzółka,
Sebastian i Agnieszka Bielakowscy,
Adam Kowalczyk, Jan Pucelak , Paweł Wiącek , Wojciech Makos, Marcin
Przyborowski
Witold Wiącek, Jan Wrona, Daniel
Wiechetek
W
Wiejski stół – odpowiedzialna – Monika Zgódka, pozostali: Waldemar
Wilk(wyroby), Marta Kot, Wioleta
i Marcin Zalewscy, Agata Makuła,
Emilia Szydłowska
Koordynator całości – Albert Zgódka
Grille –odpowiedzialny- Witold Woźniak, pozostali: Małgorzata Woźniak,
Wojciech Wiącek, Grzegorz Mróz,
Adam Kowalczyk, Grzegorz Matak,
Jan Wrona, Dariusz Matak
Zabawy dla dzieci – odpowiedzialny Michał Declerk, pozostali: Leszek
i Agnieszka Łazowscy, Monika Zgódka, Weronika Sobierajska, Olga Szydłowska, Robert Wieczorek, Magda
Kwiatek, Magda i Weronika Rybińskie,
Ola Panasiuk, Dorota Rozwadowska
„Czasem wdzięczność trudno
jest ubrać w słowa...
wtedy proste – dziękujemy –
zawiera wszystko co chcemy
wyrazić”.
Podziękowania
za pomoc w
organizacji festynu parafialnego „ Kaziuki 2012” imieniu ks. Proboszcza
tym wszystkim, którzy włożyli swój
wkład w organizację tegorocznych
„Kaziuków ” pragniemy podziękować
imiennie:
Księgowa – Marta Kot
Reklama, promocja – Mariusz
i Monika Zgódka, Jerzy Szałaciński
Grupa artystyczna – odpowiedzialny
– Wojciech Walasek oraz Grzegorz Łojek, pozostali: Krzysztof Wiącek, Kinga Gozdołek, Sylwia Wrona, Wioleta
Wilk, Magdalena Domańska, Aleksandra Ćwiek, Marta Ładno, Aleksandra Kurdej, Marta Kot, Monika
Zgódka, Dominika Woźnica, Monika
Zgódka, Julia Zgódka, Zuzanna Zgódka, Michał Declerk, Agata Makuła
z synkiem Julianem, Olga Szydłowska, Emilia Szydłowska, Krystyna
Łyczkowska, Konrad Sibilski, Adrian
Mróz, Krzysztof Kurdej, Piotr Kowalczyk, Bartłomiej Kurzeja, Albert
Zgódka, Mariusz Zgódka, Szymon
Zgódka, Andrzej Rozwadowski, Kamila Korzeń, Krystyna Grzegrzółka
oraz Pani Dyrektor Maria Makos,
Małgorzta Stanaszek, Agnieszka Jurkowska, Barbara Bieńkowska, Urszula
Szajkowska
Dystrybucja znaczków: Mirosława
Pucelak, Teresa Duszczyk, Kazimierz
Duszczyk, Agata Sibilska, Emilia Bąk,
Justyna Rokicka, Barbara Rodziewicz
Napoje chłodzące - odpowiedzialny
– Piotr Zawadka, pozostali: Sebastian
Bigos, grochówka – Dariusz Zawiślak, Walenty Sibilski, Janina Królak,
Róża Włodarczyk, Elżbieta Gozdołek,
Barbara Michalska, Elżbieta Matak,
Wioleta Makos
Ciasto – Iwona Łyczkowska , Agnieszka Łyczkowska, Ewa Jastrzębska, Dorota Grzegrzółka
Placki ziemniaczane – Olga Szydłowska, Emilia Szydłowska, Renata Bieniek, Martyna Przasnek
Organizacja zabawy tanecznej –
Sebastian i Agnieszka Bielakowscy,
Emilia Szydłowska , Wojciech Makos,
Henryk Zgódka
Grupa porządkowa – odpowiedzialny: Paweł Łyczkowski , pozostali:
Adam Rogowski, Sławomir Wiechetek, Adrian Gozdołek, Krzysztof i Jarek Łyczkowscy, Paweł Wrona, Franciszek Bieńkowski, Zbigniew Witkowski, Witold Wiącek
Grupa techniczna – Adam Wiącek,
Waldemar Wilk, Bartłomiej Kurzeja, Marek Wiącek, Mariusz Zgódka ,
Zbigniew Kot, Sylwester Jakubowski,
Sławomir Wiechetek, Jan Pucelak,
Jan Czajka, Dariusz Zawiślak, Kazimierz Przyborowski, Dariusz Matak,
Grzegorz Dziugieł, Sebastian Nosal,
14
Telebim – odpowiedzialny : Jerzy Zawadka , pozostali Marek Sobierajski ,
Łukasz Bilewicz, Róża Włodarczyk
Loteria fantowa – odpowiedzialni
Mirosław Kurdej, Andrzej Kuć, oraz
całe rodziny tych panów.
Firmom: Partner Adam i Grażyna
Wiącek ,Kulfon, Piekarnia Wielgolas, Esta A.S.Trzmiel,
Szczególne podziękowania dla Pana
Piotra Szydłowskiego, za wsparcie
organizatorów swoim doświadczeniem.
Dziękujemy również za udostępnienie
zdjęć p. Piotrowi Wilczak oraz Wojciechowi Łojek.
Wszystkie osoby, które były zaanga-
żowane w pieczenie ciast, sójek, przygotowanie smalcu na wiejski stół, kiszenie ogórków, zrobienie pierogów,
sera, masła, uszycie telebimu, przygotowanie stroi, przygotowanie terenu
pod festyn im także należą się podziękowania.
Każda pomoc, czy mała,
czy duża, daje nadzieję na to, że ludzie zaczynają ofiarowywać swoje trudy Panu Bogu i włączają się
w organizację.
Wszystkim razem i każdemu
z osobna wielkie
DZIĘKUJĘ.
DRÓŻKA
Informacje w skrócie
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
LIPIEC 2012
Kino letnie
W miejsce cudu
Dnia 1 września nasza parafia organizuję pielgrzymkę do Kościoła św. Antoniego w Sokółce, miejsca Cudu Eucharystycznego oraz m.in. Świętej Wody, Góry Krzyży.
Przewidywany koszt pielgrzymki
ok. 70-80 zł. Cena uwzględnia dwudaniowy
obiad. Wszystkich chętnych zapraszamy do
zapisu u p. Moniki Zgódka, tel. 609 704 004,
[email protected]
W piątek 20 lipca otwieramy letnie kino parafialne. Ksiądz Proboszcz z grupą organizacyjną zaprasza wszystkich fanów kina na seans. Ok godz. 21 rozpocznie się film
„Kolumbia- świadectwo dla świata” reżyserii Dominika Terczyńskiego. Jest to nagradzany dokument mówiący
o kolumbijskim świecie wiary, o rzeczywistości przepełnionej przemocą i złem, z którą walczy Kościół. Serdecznie wszystkich zapraszamy
i życzymy owocnych wrażeń!
Precz z nudą
w wakacje!
Od poniedziałku 9 lipca trwają Wesołe Wakacje, czyli półkolonie organizowane
przez parafię i Dróżkę. Ku zaskoczeniu opiekunów i organizatorów zgłosiła się duża liczba
dzieci. Codziennie na podopiecznych czekała
gama atrakcji i niespodzianek. Dzieci mają zajęcia plastyczne, ruchowe i wszelakiego rodzaju
warsztaty. Pociechy czeka jeszcze tydzień zabawy i przygód. Jeśli oczekiwania dzieci i rodziców
zostaną spełnione, na pewno w kolejne wakacje
postaramy się zapewnić więcej miejsc.
Fot. Kolorowe dziewczyny.
Fot. Zdobywanie sprawności kajakowych.
Fot. Pobijanie rekordów wielkości baniek mydlanych.
15
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Z życia szkoły...
Świetlica szkolna miejscem rozwijania
zainteresowań uczniów
Świetlica szkolna działa w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku od 2009 roku. Uczęszcza tam
zdecydowana większość uczniów naszej szkoły. Przeznaczona jest dla dzieci od Oddziału Przygotowawczego do klasy
VI Szkoły Podstawowej. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne. Dzieci mogą tu rozwijać swoje
talenty związane z malowaniem, dekorowaniem, tworzeniem z różnych materiałów i tworzyw. Ponadto uczniowie
mogą liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji, a także na zabawę i spędzenie czasu przy grach planszowych.
Fot. Zajęcia w świetlicy.
Fot. W świetlicy może być przyjemnie.
Stałym punktem działalności świetlicy są organizowane przy okazji Świąt Kiermasze - Bożonarodzeniowy oraz
Wielkanocny, który jest przygotowywany przy współpracy uczniów i ich rodziców. Zebrane pieniądze są przeznaczane
na potrzeby szkoły.
Fot. Zajęcia koła plastycznego.
Fot. Praca uczniów ze świetlicy.
Monika Nosal- Łysiak
16
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Projekt „Indywidualizacja w edukacji- szansą dla małych Sienniczan”
Od lutego 2012 roku w klasach
I-III Publicznej Szkole Podstawowej
w Grzebowilku realizowany jest projekt ,,Indywidualizacja w edukacji –
szansą dla małych Sienniczan”.
Jest to działanie realizowane
przez Gminę Siennica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionie, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
klas I-III poprzez stosowanie szeroko
pojętej indywidualizacji w procesie
nauczania, w oparciu o analizę potrzeb uczniów przeprowadzoną przez
zespół nauczycieli naszej szkoły.
Szkoła realizuje:
1. zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
w tym także zagrożonych dysleksją;
2. zajęcia logopedyczne dla uczniów
z zaburzeniami rozwoju mowy;
3. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla
dzieci z wadami postawy;
4. zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
Poprzez realizację projektu
szkoła wzbogaciła swoją bazę o nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble,
wyposażenie i sprzęt specjalistyczny.
Projekt „ Indywidualizacja w edukacji- szansą dla małych Sienniczan” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W następnym
numerze:
C hw i l a n a m a ł e c o n i e c o
Lato w pełni!
Czas na orzeźwienie i zastrzyk energii. Polecamy
kawę mrożoną dla szukających ochłody .
Potrzebujesz:
- czubatej łyżeczki kawy rozpuszczalnej
-1/2 szklanki wody
-1/2 szklanki mleka
- dwie gałki lodów śmietankowych
Kawę rozpuść w gorącej wodzie, posłódź wedle
uznania, dodaj mleko, energicznie wymieszaj. Wlej do
Zapraszamy wszystkich do podzie- wysokiej szklanki, wstaw do
lenia swoimi najleszymi przepisami kuli- lodówki żeby się schłodziła.
Przed podaniem dodaj lody,
narnym na łamach Dróżki.
możesz udekorować kawę bitą
Bo przecież przez żołądek do serca!!! śmietaną. Wypij ze smakiem!!!
Redakcja
17
•
•
•
Pielgrzymowanie na Jasną Górę,
Mój najpiękniejszy dzień w
życiu-relacja kolejnych młodych
małżonków,
Podsumowanie Wesołych Wakacji,
Pomoc sąsiedzka!
•
Oddam w dobre ręce 2 żółwie
drapieżniki wodno-lądowe.
tel.500 118 609”
•
Formy i blachy po ciastach
pieczonych na Kaziuki są do
odbioru u p. Moniki Zgódka
Zachęcamy,
aby za naszym pośrednictwem mogli
państwo zamieścić bezpłatnie ogłoszenia drobne: oddam- sprzedam-zamienię, informuję. Redakcja
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Matka Boża z Kibeho.
Z serca Afryki do całego świata
Taki właśnie tytuł nosi książka Immaculee
Ilibagiza oraz Steve Erwina. Przedstawia ona nieskończoną miłość Matki Bożej w Kibeho, w Ruandzie, miłość tak mocną , że potrafi przemieniać
serca i zmieniać świat. Zachęcam was, abyście
przeczytali tę książkę i odkryli, w jaki sposób miłość Maryi może przemienić wasze życie.
Trzynaście lat przed krwawym ludobójstwem, które przetoczyło się przez Ruandę w roku
1994, przyprawiając o śmierć prawie milion osób, Najświętsza Maryja Panna i Jezus Chrystus objawili się ośmiorgu młodym w dalekiej wiosce Kibeho. Kościół uznał
za autentyczne tylko te orędzia,
które Maryja przekazała trzem
pierwszym dziewczętom. W dniu
20 czerwca 2001 roku objawienia
(zobaczyła Matkę Bożą jako pierwsza 28 listoada 1981, o godz. 12.35),
17-letnia Anathalie Mukamazimpaka (miała objawienia od stycznia 1982) i 21-letnia Marie-Claire
Mukangango (jej wizje trwały od
marca do września 1982, zginęła podczas zbrodni ludobójstwa
w roku 1994).
Z relacji wizjonerek Matka Boża była nieporównywalnie
te zostały oficjalnie uznane przez piękna, ubrana w białą tunikę
i biały welon na głowie. ObjaKościół katolicki za prawdziwe.
wienia występowały pojedynczo
Dziewczęta te były z rwan- i w nieregularnych odstępach czasu. Dziewczynki nie widziały tych
dyjskiego miasteczka Kibeho, gdzie
samych obrazów i nie słyszały tych
od 28 listopada 1981 do 3 grudnia
samych dźwięków.
1983 roku Matka Boża ukazywała
się im. Były one uczennicami szkoPodobnie jak w Fatimie
ły prowadzonej w Kibeho przez siostry zakonne ze Zgromadzenia i Lourdes, również w Kibeho wiCórek Maryi . Należały do nich: dzący spotkali się początkowo
16-letnia Alphonsine Mumureke z niedowierzaniem i drwinami.
Jednak gdy w maleńkiej wiosce
cuda następowały jeden po drugim, dziesiątki tysięcy Ruandyjczyków zaczęły przybywać do Kibeho,
aby być świadkami objawień. Przez
kilka lat niezliczeni przybysze obserwowali, jak Maryja i Jezus mówili za pośrednictwem widzących
o Bożej miłości i przekazywali
przesłanie przeznaczone nie tylko
dla Ruandy, ale dla całego świata.
Jeśli chcecie poznać przesłania, jakie Maryja skierowała dla
Ruandy poprzez wizjonerki, sięgnijcie po książkę. Mnie pozostanie w pamięci rozmowa z Matką
Bożą 16-letniej Alfonsyny.
Podczas objawienia 25
czerwca 1982 r. Alphonsine zapytała Maryję, czy brakiem szacun-
Fot. Tłumy pielgrzymów przybyłych do Kibeho.
18
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
W krzywym zwierciadle
Kaziuki
Fot. Figura Matki Bożej z Kibeho.
ku będzie nazywać Ją bardzo
rodzinnym, ciepłym zwrotem:
„Disi we”, czyli „Kochanie”. Maryja odpowiedziała jej: „Kiedy
dziecko jest bez zarzutu wobec
swojej matki, mówi jej wszystko,
co nosi w sercu. Zresztą, ja nie postępuję tak, jak ludzie. Mimo że
jestem Matką Boga, potrafię być
naturalna i pokorna, zniżyć się
do waszego poziomu o wiele lepiej
niż wy potraficie to czynić między
sobą. Dlatego lubię, kiedy dziecko
bawi się ze Mną, gdyż dla Mnie
jest to najpiękniejszym znakiem
jego zaufania i miłości. Wszyscy,
którym się to nie podoba, nie rozumieją tajemnic Bożych. Bądźcie wobec Mnie jak małe dzieci,
ponieważ lubię was pieścić. Czy
gdybym była na was zagniewana, mielibyście odwagę tak się do
Mnie zwracać? Każda matka woli
raczej pieścić swoje dziecko, aby
umiało mówić jej o wszystkim, co
chce. Nie należy bać się własnej
matki”.
Emilia Bąk
Festyn po raz trzeci , Grzebowilk się
chwali
Ksiądz proboszcz dał pomysł , Kaziuki
co roku
Z daleka i z bliska goście przyjechali.
Gdy wystąpił zespół wszyscy byli
w szoku
Rodzime talenty uwiodły swym
głosem
Będzie o nich głośno w powiatowym
Mińsku
Jeden pan przy scenie burknął coś pod
nosem
Chciał aby śpiewali Bayer Full
po chińsku
Dzieci z podstawówki otrzymały
brawa
Może za lat kilka gwiazda nam
wyrośnie
Znakomita była muzyczna oprawa
Atmosfera super, wesoło ,radośnie
Strefa dla kibiców, Hiszpanie czy
Włosi
Smuda niech się uczy jak się w piłkę
kopie
Szkoda ,że na festyn nikt Cię nie
zaprosił
Tu był konkurs tańca dałbyś radę
chłopie
Gdzie jest teraz Smuda ,pewnie raport
pisze
Warunki miał świetne lecz wszystko
spartolił
Przepraszam z ust jego nigdy nie
usłyszę
Prawdziwych kibiców to najbardziej
boli.
Mecze, które
wstrząsnęły Polską
Trener Franek Smuda zarządził
odprawę
zespół nie zrozumiał, Franek wypił
kawę
ręce mu się trzęsą, drapie się po
głowie
jak wygrać z Grekami? Nikt mu nie
podpowie
Lewandowski piękną bramkę z głowy
wcisnął
Bronek na trybunach Grzegorza
uścisnął
Nawet kilka razy całował w łysinę
przez to całowanie poczochrał
czuprynę
Smuda zmarszczył czoło , podskoczył
z radości
za chwilę był karny , Franek był
czerwony i pękał ze złości
Tytoń go obronił , dał ludziom nadzieję
remis jest sukcesem każdy się z nas
śmieje
Sławomir Gozdołek
Tuż przed meczem z Rosją zespół był
gotowy
Franek znów zapomniał gra się dwie
połowy
Czesi naszym futbol z głów wybili
Oni to biegali a nasi chodzili
Rysował Adrian Gozdołek
19
Sławomir Gozdołek
DRÓŻKA
LIPIEC 2012
GRZEBOWILK TERESIN OLEKSIN
Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie,
Nasza okolica też daleko słynie. x 2
Grzebowilk się zmienia nie do pomyślenia, nie do
pomyślenia,
Już ta okolica piękna jak stolica x 2
Bardzo się cieszymy, wy trzymajcie kciuki, wy trzymajcie
kciuki,
Wszystkich zapraszamy na nasze Kaziuki x 2
Piękne domy rosną jak po deszczu grzyby, jak po deszczu
grzyby,
Przy ulicach kwiaty, a w jeziorze ryby x 2
Bądźcie z nami społem szkołą i Kościołem, szkołą
i Kościołem,
Wspólnie się radujmy razem imprezujmy x 2
Wiara, miłość, zgoda idą razem w parze, idą razem
w parze,
I cieszą się z tego Kościoła szafarze x 2
Wszystko, co robimy mówimy też szczerze, mówimy też
szczerze,
Szczegóły, opiszem w następnym numerze x 2
Redakcja, choć młoda pięknie się rozwija, pięknie się
rozwija,
Bo nad nią pracuje cała familija x 2
Stadion zbudujemy mistrzostwa wygramy, mistrzostwa
wygramy,
Dobrych zawodników w Grzebowilku mamy x 2
Przyszłość też nam rośnie biega po kościele, biega po
kościele,
Daj Boże, daj Boże by ich było wiele x 2
Wanda Rokicka
Miesięcznik „Dróżka”.
Redaktor naczelny: p.o. Mariusz Zgódka
Wydawca: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Grzebowilka i Parafia pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów, nie jest możliwy bez zgody Wydawcy.
Adres:
ul. Mazowiecka 45
05-332 Grzebowilk
e-mail: [email protected], tel 609240349
20

Podobne dokumenty

Pobierz - figowiec.net

Pobierz - figowiec.net godz.15.30 adoracja, możliwość spowiedzi św godz.18.00 p. Janina Czajka 9 czerwca, sobota godz. 8.00 p. Dorota Grzegrzółka 10 czerwca , niedziela godz. 8.00 p. Zofia Łojek godz. 10.00 w Teresinie p...

Bardziej szczegółowo

Pobierz - figowiec.net

Pobierz - figowiec.net Poezją(ks. Włodzimierz)............str. 6 W krzywym zwierciadle............str. 19 godz.11.30 – pp. Duszczykowie godz.15.00 – Krystyna Zawadka Wielki Post w Parafii św. Kazimierza Królewicz...

Bardziej szczegółowo