Katalog new PL 2016

Komentarze

Transkrypt

Katalog new PL 2016
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE
POMIAR
STEROWANIE
REJESTRACJA
www.makot.com.pl
[email protected]
+48 12 657 91 44
+48 694 100 858
+48 698 205 361
+48 602 260 992
30-716 KRAKÓW
ul. Przewóz 34/304
REGULATORY I STEROWNIKI
REGULATORY I STEROWNIKI
DO SCHŁADZALNIKÓW MLEKA
SMT-01
SMT-02
SMT-03
SMT-04
SMT-05
SMR-05
STEROWNIKI MYCIA UDOJNI I ZBIORNIKÓW
UMS-02
UMS-04
UMS-05
REGULATORY CHŁODNICZE
SCH-02
SCH-04
SCH-05
RCH-10
1
REGULATORY
DO SCHŁADZALNIKÓW MLEKA
SERIA
SMT i SMR
SMT-01
SMT-02
SMT-05
SMT-05/A
SMT-03
SMR-05
SMT-04
2
TYP SMT-01
- Obudowa panelowa do zabudowy:
IP30;
- Podłączenie wyjść i wejść poprzez
złącza rozłączne;
- Wersje 230VAC lub 12-14VDC (A);
- Wersja z wyświetlaniem aktualnej
temperatury przy wyłączonym
urządzeniu (C).
TYP SMT-02
- Obudowa panelowa do zabudowy:
IP30;
- Podłączenie czujnika, zasilania i
wyjść sterowniczych poprzez
wlutowane na stałe przewody.
Długość przewódu zasilająco sterującego:
1m. Wyjście do podłączenia wyłącznika krańcowego
wyprowadzone złączem rozłącznym;
- Wersje 230VAC lub 12-14VDC (A);
- Wersja z wyświetlaniem aktualnej temperatury przy
wyłączonym urządzeniu (C);
- Dostępna wersja hermetyczna (H).
TYP SMT-03
- Obudowa panelowa do zabudowy:
IP30;
- Podłączenie wyjść i wejść poprzez
trwałe przykręcenie do
wyprowadzonych złącz;
- Wersje 230VAC lub 12-14VDC (A);
- Wersja z wyświetlaniem aktualnej
temperatury przy wyłączonym
urządzeniu (C).
TYP SMT-04
- Obudowa do montażu na szynę:
IP30;
- Podłączenie wyjść i wejść poprzez
trwałe przykręcenie do
wyprowadzonych złącz;
- Wersje 230VAC lub 12-14VDC (A).
3
TYP SMT-05
- Obudowa naścienna,
uszczelniana: IP65;
- Podłączenie wyjść i wejść poprzez
trwałe przykręcenie do złącz
umieszczonych wewnątrz obudowy.
Długość przewodu zasilająco
sterującego 1 m. Przewody
wyprowadzone poprzez dławice.
Dostęp do złącz po odkręceniu
pokrywy;
- Wersje 230VAC lub 12-14VDC (A);
- Wersja z wyświetlaniem aktualnej
temperatury przy wyłączonym
urządzeniu (C);
TYP SMT-05/M
- Obudowa naścienna,
uszczelniana IP65;
- Podłączenie wyjść i wejść poprzez
trwałe przykręcenie do złącz
umieszczonych wewnątrz obudowy.
Przewody wyprowadzone poprzez
dławice. Dostęp do złącz po
odkręceniu pokrywy. Przewód
zasilająco sterujący nie podłączany
fabrycznie;
- Wyjście sterownicze mieszadła
przystosowane do sterowania jedno i dwufazowego;
- Wersja z wyświetlaniem aktualnej temperatury przy wyłączonym
urządzeniu (C);
TYP SMR-05
Zastosowanie w schładzarkach do mleka połączonych z
procesem udoju oraz we współpracy ze sterownikami mycia.
Obudowa hermetyczna - IP-65, montaż naścienny.
- czas oczekiwania na zakończenie udoju;
- wstępne schładzanie;
- dwie prędkości obrotowe mieszadła;
- przekaźnik blokowania procesu mycia;
4
Regulatory serii SMT
Są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami
przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka. Dzięki
uniwersalności tych regulatorów możliwe są również inne ich zastosowania
m.in. ustawienia regulatora do sterowania układem grzejnym. W tym
przypadku dodatkowo można wykorzystać sterowanie wentylatorami (
zastosowanie - suszarnie).
Poszczególne typy regulatorów serii SMT różnią się między sobą
obudowami, dostępnymi funkcjami oraz różnym sposobem podłączenia
wyjść i wejść.
FUNKCJE REGULATORÓW
1. Funkcja wyboru trybu pracy regulatora: tryb chłodniczy, tryb
grzejny;
2. Funkcja pomiaru i wyświetlania mierzonej temperatury z
rozdzielczością 0,2 OC;
3. Funkcja sterowania agregatem w zależności od mierzonej
temperatury z rozdzielczością 0,2 OC;
4. Funkcja sterowania mieszadłem umożliwiająca realizację
następujących wariantów tego sterowania ( w zależności od
dokonanych ustawień):
· Praca automatyczna
> mieszadło pracuje cyklicznie, niezależnie od stanu pracy
agregatu;
> mieszadło pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu,
w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło
przechodzi do pracy cyklicznej;
> mieszadło pracuje jedynie w momencie włączenia pracy
agregatu
> wyłączona praca mieszadła.
· Praca wyzwalana ręcznie
> włączenie ciągłej pracy mieszadła;
> włączenie pracy mieszadła na ściśle określony czas.
5. Funkcja wizualizacji stanu pracy agregatu, oraz mieszadła;
6. Funkcja blokowania pracy mieszadła oraz agregatu w momencie
otwarcia klapy zbiornika schładzalnika mleka (wymaga podłączenia
do regulatora zewnętrznego wyłącznika krańcowego);
7. Funkcja nadzoru pracy agregatu ustawienie maksymalnego i
minimalnego czasu pracy agregatu jak i minimalnego czasu postoju
agregatu;
8. Funkcja pamięci wartości temperatur maksymalnych i
minimalnych w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta połączona
jest z możliwością opóźnienia czasowego zapisywania danych
temperaturowych do pamięci regulatora od momentu jego włączenia;
5
9.
Funkcja sygnalizacji alarmowej – wizualna i dźwiękowa,
przekroczenia zadanego przedziału temperatur. Funkcja ta
połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego włączenia
systemu alarmowego regulatora od momentu jego włączenia;
10. Funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujnika
pomiarowego.
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE:
A - zasilanie 12-24 VDC (SMT-01,02,03,04,05)
H - wersja hermetyczna (SMT-02)
C - wersja z wyświetlaniem aktualnej temperatury przy wyłączonym
urządzeniu (SMT-01,02,03,05)
M - wersja ze sterowaniem mieszadłem jedno i dwufazowo (SMT-05)
Regulator wyposażony jest w :
· przycisk wyłączający pracę regulatora;
· przycisk wyłączający automatyczną pracę mieszadła (przycisk ten
można dezaktywować poprzez odpowiednie ustawienie) ;
· przycisk włączający ręczną pracę mieszadła (wentylatora);
· cyfrowy miernik temperatury pozwalający na bieżącą kontrolę
temperatury wewnątrz urządzenia;
· sygnalizację świetlną obrazującą aktualny stan pracy urządzenia
chłodniczego i mieszadła;
· wejście do podłączenia wyłącznika krańcowego;
· wyjście sterowania agregatem (wyjście jednofazowe);
· wyjście sterowania mieszadłem (wyjście jednofazowe lub dwufazowe).
DANE TECHNICZNE
- zakres pomiarowy temperatury
-40...98,5OC
O
- rozdzielczość pomiarowa miernika temperatury
1 C poniżej -9,9 OC
O
(rozdzielczość nastaw)
0,2 C w zakresie -9,9...60,0 OC
0,5 OC w zakresie 60,0...98,5 OC
- zakres temperatur sterowania
-40,0...98,0OC
- histereza sterowania
1...10 OC
- długość czujników pomiarowych
5m
- obciążalność styków przekaźnika
sterującego agregatem
30A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika
sterującego mieszadłem
10A 250V AC
lub 2x 8A380VAC
- zasilanie
230 V AC 50 Hz
6
Regulatory typu SMR
Są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury
przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka połączonych z
procesem udoju, a także są przystosowane do współpracy ze sterownikami
mycia.
FUNKCJE REGULATORÓW SERII SMR-05
1. Funkcja sterowania agregatem wg jednej lub dwóch nastaw progów
temperaturowych:
- temperatura wstępnego schładzania;
- temperatura schładzania docelowego.
2. Funkcja opóźnienia włączenia się procesu schładzania - umożliwia
przeprowadzenie i dokończenie procesu udoju
3. Funkcja nadzoru pracy agregatu.
- minimalny czas postoju agregatu;
- minimalny czas pracy agregatu;
- maksymalny czas pracy agregatu.
4. Funkcja dwustopniowej regulacji prędkości obrotów mieszadła, w
zależności od temperatury schładzanego mleka. Przy wyższych
temperaturach obroty są mniejsze od znamionowych dla danego
motoreduktora (ok. połowę). W miarę obniżania się temperatury
schładzanego mleka obroty mieszadła przechodzą na wartość znamionową
5. Funkcja automatycznej pracy mieszadła.
- cykliczna praca niezależna od pracy agregatu
- ciągła praca mieszadła w czasie pracy agregatu, w czasie postoju
agregatu praca cykliczna
6. Funkcja ręcznej pracy mieszadła
- praca ciągła momentu ręcznego włączenia do momentu ręcznego
wyłączenia
- praca na określony czas. Pracę mieszadła włączonego przy takim
ustawieniu można również w dowolnym momencie przerwać, ręcznie
przyciskając przycisk.
7. Funkcja blokowania procesu mycia zbiornika w czasie chłodzenia uniemożliwia przypadkowe włączenie procesu mycia w czasie
obecności mleka w zbiorniku i jego chłodzenia.
8.Funkcja rejestrowania w wewnętrznej pamięci wartości temperatur
maksymalnych i minimalnych, które występują w całym cyklu pracy
regulatora. Funkcja ta umożliwia kontrolę czy mleko jest
przechowywane w prawidłowych warunkach temperaturowych
9.Funkcja pamięci maksymalnej w procesie mycia.
Do wewnętrznej pamięci regulatora zapisywana jest również
maksymalna temperatura jaka występuje w czasie, kiedy regulator nie
jest włączony w tryb chłodzenia. W związku z tym, że proces mycia
musi się odbywać przy wyłączonej pracy chłodniczej regulatora,
temperatura ta jest również maksymalną temperaturą występującą w
7
procesie mycia. W przypadku nie przeprowadzania procesu mycia podczas
nieaktywnego chłodzenia, zapamiętana temperatura jest maksymalną
wartością, która w tym czasie występowała.
DANE TECHNICZNE
-40,0...99,0OC
-40,0...99,0OC
O
1 C poniżej -9,9 OC
O
0,1 C w zakresie -9,9...99,0 OC
histereza sterowania
1...20OC
czas wstępnego schłodzenia
1…18h
czas opóźnienia rozpoczęcia chłodzenia
0...99 min
czas pracy mieszadła
1...60 min
czas postoju mieszadła
1...60 min
czas pracy ręcznej mieszadła
ciągła lub 1...60 min
ilość prędkości obrotowej mieszadła
1 lub 2
długość czujników pomiarowych
5m
typ czujnika temperatury
termistorowy NTC
rodzaj miernika temperatury
cyfrowy LED.
obciążalność wyjścia sterującego agregatem
10A 250V AC
obciążalność wyjścia sterującego mieszadłem
0,5 kW lub 10A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika blokady mycia
10A 250V AC
zasilanie
230 V AC 50 Hz
stopień ochrony
IP65
klasa bezpieczeństwa
B
> zakres pomiarowy temperatury
> zakres temperatur sterowania
> rozdzielczość temperatury
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
8
STEROWNIK MYCIA
UDOJNI ORAZ
SCHŁADZALNIKÓW MLEKA
SERIA UMS
UMS-04
UMS-04/T
- wyprowadzone dwa główne przyciski,
pozostałe przyciski dostępne po zdjęciu
czołówki;
- obudowa do mocowania na szynę: IP30
- ilość przekaźników 7 oraz 1 przekaźnik
odłączający w momencie włączenia mycia
- wyjście przekaźników: wolne styki do
których można podłączyć indywidualnie
dowolne sygnały napięciowe;
- wejście do podłączenia zewnętrznego
przycisku START
- wejście hydrostatu
- funkcja sterowania grzaniem wody (T)
- obudowa panelowa do zabudowy IP30
- ilość przekaźników: 6
- wyjście przekaźników: wspólne
dowolne napięcie podłączone do
jednego wejścia
- wyprowadzone wszystkie przyciski
nastawcze
- wejście do podłączenia
zewnętrznego przycisku START
- wejście hydrostatu
- wersja hermetyczna (H)
- wersja ze sterowaniem grzaniem wody (T)
UMS-05
UMS-02
- obudowa naścienna,
uszczelniania: IP55
- wyprowadzone dwa główne przyciski,
pozostałe dostępne po zdjęciu czołówki
- ilość przekaźników: 6
wyjście przekaźników:
faza L napięcia 230VAC
- wejście do podłączenia
zewnętrznego przycisku START
- wejście hydrostatu
- możliwość dodatkowego przycisku przepłukanie (P)
9
Sterowniki serii UMS
Są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.
Głównym ich przeznaczeniem jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami
w procesie mycia schładzalników mleka i udojni.
Fabryczna konfiguracja sterowników umożliwia bezpośrednie
zastosowanie go w większości standardowych urządzeń przeznaczonych do
mycia udojni i schładzalników mleka. Sterowniki posiadają jednocześnie
duże możliwości indywidualnego zaprogramowania czy też skonfigurowania
pracy przez instalatora. Stwarza to możliwość szerokiego zastosowania
sterownika w przeróżnych urządzeniach.
Poszczególne typy sterowników serii UMS różnią się między sobą
zastosowanymi obudowami oraz dostępnymi funkcjami.
FUNKCJE STEROWNIKA
1. Programy myjące - 8 programów myjących. Fabrycznie
zaprogramowane są 2 programy do mycia udojni oraz 2 programy
do mycia schładzalników. Pozostałe do indywidualnego
zaprogramowania przez instalatora. Każdy program może posiadać
maksymalnie do 50 kroków o czasie trwania do 99 min.
2. Funkcja sterowania grzaniem wody - wymaga podłączenia
czujnika temperatury, oraz ustawienia wartości temperatury grzania
(fabrycznie 40 OC). Sterowniki wyposażone w tą funkcję posiadają w
symbolu końcówkę literową T.
3. Funkcja zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilania.
Zanik napięcia zasilającego powoduje przerwanie realizacji
włączonego programu mycia. Po powrocie prawidłowego napięcia
zasilania, realizacja programu rozpocznie się w tym samym miejscu,
w którym została zatrzymana.
4. Funkcja testowania prawidłowej pracy układu sterowniczego.
Funkcja ta polega na możliwości przechodzenia kolejno do
następnych sekwencji programu nie czekając na upływ czasu.
Przechodzenie to następuje poprzez przyciskanie odpowiedniego
przycisku. Funkcja ta jest dostępna jedynie dla instalatora.
5. Funkcja powrotu do nastaw fabrycznych.
W przypadku dokonania błędu w czasie ustawiania pracy
sterownika zawsze istnieje możliwość powrotu do nastaw
fabrycznych.
6. Funkcja ręcznego włączania pompy podciśnienia lub pracy
mieszadła.
7. Funkcja startu pracy programu.
Start programu następuje poprzez ręczne wciśniecie przycisku
znajdującego się na ściance czołowej sterownika lub poprzez
przyciśnięcie zewnętrznego przycisku dołączonego do sterownika.
Możliwe jest również wyzwalanie startu programu w sposób
automatyczny dokonywane przez zewnętrzne urządzenie.
10
8. Funkcja pauzowania (wstrzymania) realizacji programu w trakcie
jego trwania. Pauzowanie dokonywane jest przyciskiem
znajdującym się na czołówce sterownika lub poprzez przyciśnięcie
zewnętrznego przycisku dołączonego do sterownika.
9. Funkcja wyłączenia pracy programu.
Sterownik wyposażony jest w przycisk wyłączający pracę programu,
bez możliwości jego ponownego wznowienia w punkcie wyłączenia.
Ponowne uruchomienie pracy programu, rozpocznie realizację
programu od początku.
10. Funkcja wyświetlania numeru realizowanego programu oraz
czasu do jego zakończenia - na wyświetlaczu sterownika
wskazywany jest na przemian nr realizowanego programu oraz czas
do jego zakończenia. Czas wskazywany przez wyświetlacz nie
uwzględnia czasu nalewania wody.
11. Funkcja zakończenia procesu nalewania wody w zależności od
sygnału z hydrostatu lub dozownika wody typ MPC-05
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE:
H - wersja hermetyczna (UMS-02)
T - wersja sterowania grzaniem wody (UMS-02,04)
P - wersja z wyprowadzonym przyciskiem do przepłukania (UMS-05)
DANE TECHNICZNE
! ilość programów
! ilość fabrycznych programów
! maksymalna liczba kroków w każdym z programów
! maksymalny czas jednego kroku
! minimalny czas jednego kroku
! ilość sterujących wyjść przekaźnikowych
! obciążalność styków przekaźnika
! ilość wejść sterujących:
! rodzaj wyświetlacza
! zakres temperatury sterowania
! rozdzielczość nastaw temperatur sterowania
! zasilanie
! klasa bezpieczeństwa
8
4
50
99 min
1 sek
7 lub 6
10A 250V AC
4
LED
9,0...99,0 OC
0,5 OC
230 V AC 50 Hz
B
11
REGULATORY
DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
SERIA
SCH i RCH
RCH-10
SCH-02
SCH-05
SCH-04/1
SCH-04/2
SCH-04/1R
SCH-04/2R
12
!
TYP SCH-02
- Obudowa panelowa do zabudowy IP30
- Funkcja przemrażania
- Trzy czujniki temperatury
- Wersja 230VAC lub
12-24 VDC (A)
TYP SCH-04
- Obudowa do mocowania na szynę IP30
- Funkcja przemrażania
- Funkcja sterowania dwoma agregatami (2)
- Funkcja pełnej rejestracji (R)
- Trzy czujniki temperatury
TYP SCH-05
- Obudowa naścienna uszczelniona IP55
- Dwie wersje zasilania: 230VAC i 12-24VDC (A)
- Dwa czujniki temperatury
29,5 mm
TYP RCH-10
- Obudowa panelowa, małe wymiary (71x29,5mm)
- Dwa czujniki temperatury
- Dwie wersje zasilania: 230VAC i 12-24VDC (A)
71 mm
złącza przykręcane, rozłączne
13
Regulatory serii SCH
Są uniwersalnymi sterownikami przeznaczonymi do sterowania oraz
regulacji w urządzeniach chłodniczych oraz chłodniczo-grzejnych o różnym
stopniu skomplikowania.
Regulatory te posiadają wiele użytkowych funkcji. Niektóre z tych
funkcji decydują o działaniu regulatora i zarazem urządzenia chłodniczego,
inne natomiast mają charakter pomocniczy lub informacyjny. W celu
zapewnienia uniwersalności zastosowań regulatora do różnych urządzeń,
niektóre z tych funkcji można aktywować lub dezaktywować dokonując
odpowiednich ustawień w programowaniu pracy regulatora.
Regulator posiada fabrycznie zaprogramowany program pracy,
przeznaczony do typowych zastosowań. Program ten można dowolnie
zmieniać lub modyfikować na poziomie instalatora. Regulator
zabezpieczony jest kodem dostępu przed ingerencją w program przez
bezpośredniego użytkownika.
Poszczególne typy regulatorów serii SCH różnią się między sobą
zastosowanymi obudowami oraz dostępnymi funkcjami.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE REGULATORÓW SERII SCH
´ Trzy czujniki pomiarowe - regulator wyposażony jest w ustawienia
umożliwiające eliminowanie niepotrzebnych w danym zastosowaniu,
czujników.
czujnik sterujący
czujnik odszraniający
czujnik wielofunkcyjny
dodatkowy czujnik odszraniający dla
urządzeń wyposażonych w duże parowniki
czujnik sterujący wentylatorem skraplacza
czujnik sterujący podgrzewaniem np. w urządzeniach
chłodniczo grzewczych
´ Zegar czasu rzeczywistego.
automatyczne włączanie i wyłączanie
urządzenia chłodniczego o nastawionym
czasie
automatyczne włączanie i wyłączanie
oświetlenia o nastawionym czasie
włączanie odszraniania wg nastawionego
czasu
14
´
Sterowanie dwoma agregatami pracującymi w tym samym obiegu
chłodniczym.
Włączenie i wyłączenie drugiego
agregatu następuje z opóźnieniem
czasowym. Zapobiega to dużemu
przeciążeniu sieci zasilającej.
Co określony przedział czasu
następuje zamiana kolejności
sprężarek (rotacja). Takie działanie
pozwala uzyskać równomierne
zużycie sprężarek.
Sprężarka
Sprężarka
1
2
opóźnienie
włączenia
i wyłączenia
rotacja
´ Włączanie elektrozaworu a następnie z opóźnieniem czasowym
agregatu.
sprężarka
opóźnienie 2
1
elektrozawór
´ Funkcja przemrażania.
temperatura
Funkcja ta polega na wymuszeniu przez regulator pracy ciągłej agregatu
(agregatów) do momentu, aż zostanie osiągnięta w komorze chłodniczej
temperatura niższa od nastawionej temperatury sterowania. Ma to na
celu szybsze osiągnięcie niskiej temperatury towaru umieszczonego w
urządzeniu chłodniczym. Po osiągnięciu zadanej niższej temperatury,
regulator powraca do pracy wg nastawionej temperatury sterowania.
Funkcja ta włącza się ponownie w sposób automatyczny, w przypadku
gdy temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie powyżej nastawionej
przez instalatora granicznej temperatury (np. na wskutek włożenia do
komory chłodniczej świeżego towaru).
temperatura sterowania
temperatura sterowania + histereza
temperatura przemrażania
temperatura włączenia funkcji
włączenie urządzenia chłodniczego
świeży towar
regulacja temperatury
wg nastaw
przemrażanie
przemrażanie
czas
´ Możliwość wzajemnego połączenia regulatorów w realizacji ciągów
urządzeń chłodniczych.
regulator główny
regulator podporządkowany
regulator podporządkowany
15
´
Rozbudowane systemy sterowania wentylatorem skraplacza i
parownika
´ Rozbudowany system alarmowy
Alarm
za wysoka temperatura w komorze chłodniczej;
za niska temperatura w komorze chłodniczej;
za wysoka temperatura na skraplaczu;
otwarte drzwi komory chłodniczej;
uszkodzenie czujnika, praca awaryjna.
´ Funkcja wewnętrznej pamięci regulatora. W ramach tej funkcji
zapamiętywane są podstawowe dane dotyczące procesu chłodzenia
- temperatura maksymalna;
minimalna;
M -- temperatura
wartości 24 ostatnich temperatur zapisywanych co 1 godzinę;
- rzeczywisty sumaryczny czas pracy agregatu.
Wyżej wymienione dane zapisane w pamięci odczytuje się na
wyświetlaczu regulatora
´ Rejestracja temperatur.
Regulator wyposażony jest w rejestrator zapisujący do swojej
wewnętrznej pamięci dane temperaturowe występujące w komorze
chłodniczej oraz na parowniku. Dane te można w dowolnej chwili przesłać
do komputera. Komputer nie musi być na stałe podłączony do regulatora.
Dołączany do regulatora
program komputerowy umożliwia
przedstawienie wartości temperatur w postaci wykresu, tabeli oraz ich
wydruk, zapis na dysku lub innym nośniku danych. Program posiada
również możliwość odczytu danych statystycznych z zarejestrowanych
temperatur. Rejestracja temperatury w komorze chłodniczej umożliwia
udokumentowanie warunków przechowywanych towarów zgodnie z
wymogami prawnymi.
Natomiast zarejestrowane wartości temperatur występujące na
parowniku są doskonałym narzędziem serwisowym.
Program komputerowy umożliwia jednoczesną współpracę z kilkoma
regulatorami podłączonymi do portów komputera.
16
!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FUNKCJE REGULATORÓW SERII SCH:
Funkcja ustawiania trybu pracy regulatora: tryb chłodniczy, tryb
grzejny. Funkcja ta umożliwia inne niż chłodnicze, zastosowania
regulatora.
Funkcja pomiaru temperatury dokonywana z trzech czujników (SCH05: 2 czujniki). W ramach tej funkcji można ustawić regulator na
współpracę z jednym, z dwoma lub z trzema czujnikami.
Funkcja ręcznego lub automatycznego (wg zegara czasu
rzeczywistego) włączania oraz wyłączania pracy urządzenia
chłodniczego.
Funkcja ręcznego lub automatycznego (wg zegara czasu
rzeczywistego) włączania oraz wyłączania oświetlenia, niezależna od
pracy urządzenia chłodniczego, nie dot. SCH-05.
Funkcja sterowania agregatem w zależności od temperatury w
komorze chłodniczej, dot. SCH-04/2. Niektóre typy regulatorów serii
SCH wyposażone są w możliwość sterowania urządzeniami
chłodniczymi wyposażonymi w dwa agregaty. Do tych typów regulatorów
odnoszą się dwie następne funkcje 6 i 7.
Funkcja opóźnienia czasowego włączania drugiego agregatu.
Funkcja rotacji pierwszeństwa włączania się agregatu.
Funkcja wyprzedzającego włączania się elektrozaworu przed
włączeniem agregatu, nie dot. SCH-05.
Funkcja przemrażania. Zadaniem tej funkcji jest przyśpieszenie
osiągnięcia przez towar zawarty w urządzeniu chłodniczym zadanej
temperatury.
Funkcja zabezpieczenia pracy agregatu (agregatów) polegająca na
możliwości ograniczenia:
- minimalnego czasu postoju agregatu;
- minimalnego czasu pracy agregatu;
- maksymalnego czasu pracy agregatu.
Funkcja automatycznego odszraniania realizowana w trzech możliwych
do wyboru wariantach:
- odszranianie konwekcyjne;
- odszranianie przy użyciu grzałek;
- odszranianie gorącymi parami (odwrócony obieg).
Funkcja ta nadzorowana jest jednym lub dwoma czujnikami temperatury
oraz zabezpieczona wyłącznikiem czasowym ograniczającym
nadmiernie długi czas odszraniania.
Funkcja włączania odszraniania co określony odcinek czasu lub według
czasu zegara rzeczywistego.
Funkcja umożliwiająca połączenie wzajemne regulatorów, tak aby
następowało jednoczesne wejście w tryb odszraniania wszystkich
regulatorów ( zastosowanie – ciągi urządzeń chłodniczych), nie dot.
SCH-05.
Funkcja ociekania.
17
15. Funkcja blokowania wyświetlacza temperatury na czas odszraniania i
ociekania wraz z czasowym opóźnieniem wyjścia z trybu blokady.
16. Funkcja sterowania wentylatorem skraplacza w zależności od pracy
agregatu i temperatury skraplacza (5 programowalnych wariantów
sterowania), nie dot. SCH-05.
17. Funkcja sterowania wentylatorem parownika (5 programowalnych
wariantów sterowania).
18. Funkcja sterowania ewentualnym dodatkowym układem grzejnym
niezależnym od układu chłodniczego (realizowana przez trzeci czujnik).
Funkcja ta może znaleźć zastosowanie np. przy podgrzewaniu szyb w
celu zapobieżenia ich parowaniu lub w instalacjach chłodniczo –
grzejnych, nie dot. SCH-05.
19. Funkcja rejestracji i odczytu ostatnich 24 wartości temperatury
zapisywanych co godzinę (w przypadku włączenia funkcji blokady
wyświetlacza na czas odszraniania, zapisywana będzie wartość
wyświetlana). Niektóre typu regulatorów (z końcówką R) wyposażone są
w rejestratory umożliwiające pełną rejestrację.
20. Funkcja rejestracji i odczytu wartości maksymalnych i minimalnych
temperatur występujących w całym czasie procesu chłodzenia (funkcja
połączona jest z opóźnieniem czasowym zapisu po włączeniu
urządzenia do pracy oraz z blokowaniem wyświetlacza na czas
odszraniania).
21. Funkcja rejestracji sumarycznego czasu pracy agregatu (funkcja ta
umożliwia odczyt rzeczywistego czasu pracy agregatu i szacunkową
ocenę potencjalnej możliwości jego zużycia).
22. Funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujników temperatury.
23. Funkcja pracy awaryjnej. W przypadku awarii czujnika następuje
przejście do pracy wg zaprogramowanych czasów.
24. Funkcja dźwiękowej i optycznej sygnalizacji stanów alarmowych:
- przekroczenia górnego zakresu dopuszczalnej temperatury w
komorze chłodniczej;
- przekroczenia dolnego zakresu dopuszczalnej temperatury w
komorze chłodniczej;
- przekroczenia dopuszczalnej temperatury występującej na
skraplaczu lub też w dodatkowym obwodzie grzejnym;
- pozostawienia otwartych drzwi komory chłodniczej.
25. Funkcja powrotu do nastaw fabrycznych.
26. Funkcja rejestracji temperatury w komorze chłodniczej i na parowniku
zapisywana do pamięci wewnętrznej regulatora względem czasu
rzeczywistego. Funkcja wspomaga realizację obowiązkowego
monitoringu warunków przechowywania żywności, dot. SCH-04R.
18
DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE:
A - wersja zasilania 12-24 VDC (SCH-02,05; RCH-10)
2 - wersja sterowania dwoma agregatami (SCH-04)
R - wersja pełnej rejestracji (SCH-04)
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE SCH-02, SCH-04
tryb pracy regulatora
chłodniczy / grzejny
zakres temperatury pomiarowej oraz sterowania
-40...+99 OC
zakres temperatur sterowania dodatkowym układem grzejnym
0...99 OC
rozdzielczość pomiarowa
0,2 OC
rozdzielczość sterowania
0,2 OC
zakres temperatur końca odszraniania
+1....+30 OC
zakres temperatur sygnalizacji alarmowej na czujniku nr1
-40...99 OC
zakres temperatur sygnalizacji alarmowej na czujniku nr3
0...99 OC
zakres histerezy sterowania chłodzeniem
1....20O
zakres histerezy sterowania dodatkowym układem grzejnym
1....10O
czas zabezpieczenia max. długości odszraniania
0....3h
zakres czasu pracy do momentu odszraniania
1....12h
ilość czujników pomiarowych
3
długość czujników pomiarowych
standardowo 2,5m
obciążalność styków przekaźnika sterującego chłodzeniem
30A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika oświetlenia
10A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika wentylatorów
10A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika grzałki/elektrozaworu odszraniania 10A
250V AC
obciążalność styków przekaźnika obwodu grzejnego
10A 250V AC
zasilanie
230V AC +10%-15%
temperatura otoczenia
+5....+40 OC
wilgotność
20....80%RH
stopień ochrony
IP30
DANE TECHNICZNE REJESTRATORA
- zakres rejestrowanych temperatur
-40...+99 OC
- rozdzielczość
0,2 OC
- rozmiar pamięci
25 400 danych
- częstotliwość próbkowania
1...60 min.
- port komunikacyjny
RS232 ( w akcesoriach złącze RS232-USB )
- wymagania PC
Windows95/98/2000/XP
- czas wstecz objęty rejestracją:
dla częstotliwości próbkowania np. 1 min - 17 dni
dla częstotliwości próbkowania np. 10 min - 176 dni
dla częstotliwości próbkowania np. 60 min - 1058 dni
(ok. 3 lata )
19
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE SCH-05
tryb pracy regulatora
chłodniczy / grzejny
zakres temperatury pomiarowej oraz sterowania
-40...+99 OC
rozdzielczość pomiarowa
0,2 OC
rozdzielczość sterowania
0,2 OC
zakres temperatur końca odszraniania
+1....+30 OC
zakres temperatur sygnalizacji alarmowej na czujniku nr1
-40...99 OC
zakres histerezy sterowania chłodzeniem
1....20O
czas zabezpieczenia max. długości odszraniania
0....3h
zakres czasu pracy do momentu odszraniania
1....12h
ilość czujników pomiarowych
2 lub 1
długość czujników pomiarowych
standardowo 2,5m
obciążalność styków przekaźnika sterującego chłodzeniem
30A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika wentylatora
10A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika grzałki/elektrozaworu odszraniania 10A
250V AC
zasilanie wersji stacjonarnej
230V AC +10%-15%
zasilanie wersji samochodowej
12....24 VDC
temperatura otoczenia
+5....+40 OC
wilgotność
20....80%RH
wymiary obudowy
120 x 80 x 42 mm
stopień ochrony
IP55
20
Regulatory serii RCH
Są uniwersalnymi sterownikami przeznaczonymi do sterowania i regulacji
w urządzeniach chłodniczych. Regulatory te umożliwiają również
zastosowanie ich do sterowania temperaturą w urządzeniach grzejnych.
Obudowa regulatorów przystosowana jest do montażu panelowego i
charakteryzuje się małymi wymiarami.
W ustawionym czasie trwania fazy
odszraniania następuje włączanie i
wyłączanie grzałki odszraniającej zgodnie z
nastawinymi parametrami
temperatura grzałki
FUNKCJE REGULATORÓW SERII RCH-10
1. Funkcja ustawiania trybu pracy regulatora: tryb chłodniczy, grzejny.
2. Funkcja pomiaru temperatury dokonywana z dwóch czujników.
3. Funkcja sterowania agregatem, w zależności od temperatury w
komorze chłodniczej.
4. Funkcja umożliwiająca zablokowanie z pozycji instalatora możliwości
zmian temperatury sterowania przez bezpośredniego użytkownika.
5. Funkcja przemrażania.
6. Funkcja zabezpieczenia pracy agregatu polegająca na możliwości
ograniczenia:
- minimalnego czasu postoju agregatu;
- minimalnego czasu pracy agregatu;
- maksymalnego czasu pracy agregatu.
7. Funkcja automatycznego odszraniania realizowana w czterech możliwych
do wyboru wariantach:
- odszranianie konwekcyjne ;
- odszranianie przy użyciu grzałek;
- odszranianie przy użyciu grzałek ze stabilizacją temperatury
grzałki;
ustawiony czas odszraniania
- odszranianie gorącymi parami (odwrócony obieg).
Funkcja ociekania.
Funkcja blokowania wyświetlacza temperatury na czas odszraniania i
ociekania wraz z czasowym opóźnieniem wyjścia z trybu blokady.
10. Funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujnika temperatury.
11. Funkcja pracy awaryjnej. W przypadku awarii czujnika następuje
przejście do pracy wg zaprogramowanych czasów.
12. Funkcja powrotu do nastaw fabrycznych. Funkcja ta umożliwia powrót
do nastaw fabrycznych w przypadku błędnej zmiany w programowaniu
pracy regulatora.
8.
9.
21
WYJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA:
-
wyjście sterowania agregatem;
wyjście sterownia grzałkami lub elektrozaworem podczas
odszraniania;
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
tryb pracy regulatora
chłodniczy / grzejny
zakres temperatury pomiarowej oraz sterowania
-40...+99 OC
rozdzielczość pomiarowa i sterowania
0,1 OC
zakres temperatur końca odszraniania
+1....+99 OC
zakres regulacji temperatury grzałki
+1...+99 OC
zakres histerezy sterowania chłodzeniem
1....20O
zakres histerezy sterowania grzałką
1....40O
czas zabezpieczenia max. długości odszraniania
0....3h
zakres czasu pracy do momentu odszraniania
1....18h
ilość czujników pomiarowych:
max.2
długość czujników pomiarowych
standardowo 2,5m
obciążalność styków przekaźnika sterującego
10A 250V AC
obciążalność styków przekaźnika grzałki/elektrozaworu
odszraniania
10A 250V AC
zasilanie wersji stacjonarnej (RCH-10)
230V AC +10%-15%
zasilanie wersji samochodowej (RCH-10/A)
12....24 VDC
wilgotność
20....80%RH
wymiary otworu montażowego
71 x 29,5 mm
stopień ochrony
IP30
0W 80
RCH-1
0 47
RCH-1
70,5
34
94
22
29
SPOSÓB ZAMAWIANIA
- e-mail: [email protected]
- tel. +48 12 657 91 44
+48 694 100 858
+48 698 205 361
+48 602 260 992
- adres:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
MAKOT
ul. Przewóz 34/304
30-716 Kraków
UWAGA: W przypadku wystawiania faktury VAT prosimy o podanie
numeru NIP.
Formy odbioru:
- odbiór własny zamawiającego;
- przesyłka kurierska;
- przesyłka pocztowa.
Koszty przesyłki ponosi zamawiający.
Formy płatności:
- gotówka;
- pobranie;
- przelew.
PROSIMY ZACHOWAĆ PREZENTOWANY KATALOG.
Jeśli obecnie nie skorzystają Państwo z naszej oferty,
może być przydatna w przyszłości.

Podobne dokumenty