Egzamin z języka polskiego

Komentarze

Transkrypt

Egzamin z języka polskiego
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
z Maturą Międzynarodową
im. Ingmara Bergmana
IB WORLD SCHOOL 1531
ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa, tel./fax 668 54 52
www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: [email protected]
NUMER IDENTYFIKATORA:
Egzamin z
języka polskiego
Nie otwieraj egzaminu.
Na początku przeczytaj uważnie załączone teksty.
Czas pisania to 90 minut.
Egzamin otworzysz i zaczniesz pisać po otrzymaniu instrukcji.
Powodzenia!
UWAGA!!! Na każdej kartce wpisz swój numer identyfikatora! Zrób to teraz.
Przeczytaj uważnie obydwa polecenia wraz z towarzyszącymi im tekstami.
Wybierz jedno z dwóch zadań. Czas pisania pracy: 90 minut.
1. Przeczytaj najpierw balladę Adama Mickiewicza pt. „Romantyczność” (pochodzącą z
tomu poetyckiego pt. „Ballady i romanse”, 1822 r.), a potem wiersz Władysława
Broniewskiego pt. „Ballady i romanse” (pochodzący z tomu poetyckiego pt. „Drzewo
rozpaczające”, 1945 r.). Napisz wypracowanie, w którym pokażesz, jak rozumiesz
wiersz Broniewskiego. W swojej interpretacji odpowiedz na pytanie: Jak została tu
pokazana śmierć żydowskiej dziewczynki Ryfki? Użyj w niej też – w dowolny,
wybrany sposób – przeczytaną wcześniej balladę Mickiewicza.
2. Przeczytaj najpierw podany fragment „Podróży z Herodotem” Ryszarda
Kapuścińskiego, a potem – „Siddharty” Hermana Hessego. Napisz wypracowanie na
temat: Co i jak może poznawać człowiek, gdy wyrusza w podróż? Jakie może mieć
ona dla niego znaczenie? Podczas pisania pracy odwołuj się w dowolny, wybrany
sposób do obydwóch przeczytanych tekstów.

Podobne dokumenty