Wiedza to podstawa

Komentarze

Transkrypt

Wiedza to podstawa
AGNIESZKA ŻUBROWSKA-BÓL, GIMNAZJUM NR 17 SPECJALNE W KIELCACH
Pani Agnieszka Żubrowska-Ból – nauczycielka z Gimnazjum nr 17 Specjalnego – postanowiła zapoznać swoich uczniów z tematyką praw autorskich i OZE podczas zajęć rewalidacyjnych. Aby
zainteresować uczniów zagadnieniem i pokazać im, że prawo autorskie nie jest abstrakcyjne i dotyczy także ich, zachęciła uczniów do stworzenia autoportretów, a następnie zmodyfikowała je,
nie pytając ich o zgodę. Dzięki temu uczniowie zrozumieli, jak może czuć się twórca, którego prawa
autorskie są łamane. Zapoznajcie się z cennymi uwagami nauczycielki i przeczytajcie, jakie inne,
oryginalne pomysły wykorzystała, aby jej uczniowie opanowali ten trudny temat.
„Było wiele momentów w czasie zajęć, kiedy komunikowali mi,
że to o czym rozmawiamy jest zawiłe. Trzeba było przezwyciężać
pewne przyzwyczajenia. Dla moich uczniów autor to właściciel
imienia i nazwiska. Materiały znalezione w sieci często podpisane
są w nietypowy sposób, za pomocą Nicka, pseudonimu, inicjałów.
Zdarza się, że autor materiału nie jest dostatecznie wyeksponowany i ciężko wśród stron przeładowanych elementami graficznymi, interaktywnymi, ustalić kto jest autorem. W zadaniu polegającym na opisywaniu źródeł nierzadkim błędem był brak jakiegoś
elementu lub przecinka oddzielającego poszczególne części. Z tabeli licencji CC uczniowie korzystali pod moim kierunkiem.
Na pewno samodzielne, swobodne wyszukiwanie materiałów na li- Fot. http://szk2016.ceo.nq.pl/kurs/dokument/991
cencjach CC w Internecie będzie wymagało jeszcze wielu ćwiczeń”.
»
»
zrozumieliśmy konieczność poszanowania praw autorskich,
opanowaliśmy umiejętności związane z niełatwym, ale ważnym tematem.
»
»
»
»
szanować pracę swoją i innych,
czym są licencje CC i jak można je stosować,
wyszukiwać utwory na licencjach CC,
poprawnie zapisywać źródła.
„Temat praw autorskich nie jest łatwy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Mają często problemy
z samodzielnym, poprawnym zapisem adresu bibliograficznego. Tym bardziej jest więc uzasadnione ćwiczenie
tej umiejętności podczas różnych zajęć. Od uczniów gimnazjum można już wymagać, żeby podawali źródła informacji, z których korzystają i szanowali prawa autorskie. Na początku nauczyciel musi towarzyszyć uczniom
w tego typu zadaniach i czuwać nad przestrzeganiem zasad. Ważne, aby uwrażliwiać uczniów na potrzebę szanowania praw autorskich i sprawdzać przy okazji różnych zadań, czy o tym pamiętają. Dobrym doświadczeniem
jest tworzenie i publikowanie w sieci własnych materiałów. Kiedy uczeń ma okazję doświadczyć sytuacji bycia
autorem bardziej rozumie potrzebę poszanowania praw autorskich”.
Więcej informacji na temat tego zadania znajdziecie w jego opisach na platformie programu:
http://szk2016.ceo.nq.pl/kurs/dokument/991/

Podobne dokumenty