OHA pasy promieniujące

Komentarze

Transkrypt

OHA pasy promieniujące
naśladuje naturę
OHA
SYSTEM PASÓW
PROMIENIUJĄCYCH
Systema: międzynarodowy sukces
Pasja i intuicja oraz wciąż rozwijające się umiejętności bazujące na potrzebach rynkowych to szczególne cechy firmy
Systema S.p.A., od 1986 r. lidera w projektowaniu oraz produkcji urządzeń grzewczych do zastosowań przemysłowych.
Firma ma w sobie 4 działy: Radiant Division, specjalizujący się w promiennikowych urządzeniach grzewczych;
Air Division, projektowanie i sprzedaż urządzeń do ogrzewania powietrza; Cooling Division, specjalizujący się w
urządzeniach do klimatyzacji; Co-Solar Division, angażujący się w rozwój technologii oszczędności energii takich, jak
fotoogniwa. Jakość produktów Systema jest gwarantowana certyfikatem jakości ISO 9001, świadczącym o
znakomitych osiągnięciach technicznych. W Polsce, firma Systema działa od 1998r. jako drugi zakład produkcyjny.
OHA: system pasów promieniujących
OHA - ogrzewanie promiennikowe, to idealne
rozwiązanie do ogrzewania obiektów
przemysłowych, handlowych oraz sportowych,
zasilane gazem ziemnym, płynnym lub olejem
opałowym.
Wysoka wydajność urządznia OHA jest
wynikiem szeregu czynników, przede
wszystkim unikalnemu systemowi dystrybucji
spalin w układzie. Dzięki specjalnie
zaprojektowanej komorze spalania, dla
palników Systema - urządzenia OHA uzyskują
doskonałe parametry spalania.
W połączeniu z odpowiednio dobranym wentylatorem ssącym układ palnika OHA gwarantuje bardzo wydajne
odprowadzenie produktów spalania z komory spalania częściową recyrkulację spalin, oraz cyrkulację spalin w ilości
ponad 4000 metrów sześciennych na godzinę - co gwarantuje duże turbulencje oraz wysokie podciśnienie w układzie
rur promieniujących. Podciśnienie jest bardzo istotnym czynnikiem, wpływającym na przgotowanie mieszanki gazowo
-powietrznej w palniku oraz jakość spalania.
Rozprowadzenie ciepła jest rozwiązane za pomocą pasów promieniujących wykonanych ze stali aluminizowanej.
Wyjątkowość użytego materiału oraz pokrycie go lakierem o wysokim współczynniku emisji, gwarantują maksymalną
sprawność promieniowania.
2
Mocne strony OHA
Unikalna technologia ogrzewania promiennikowego Systema pozwala na znaczne oszczędności energii w
porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych.
W celu uzyskania pełnych korzyści z ogrzewania promiennikowego, Systema uznała, że OHA, ma być urządzeniem,
w którym każdy element składowy jest zaporojektowany w taki sposób, aby spełniał swoją funkcję z maksimum
wydajności roboczej. Sprawnośc urządzenia, przekracza 93%, a korzyści z tego płynące dla użytkownika , to przede
wszystkim zmniejszenie kosztów ekspoloatacji oraz korzyści dla środowiska.
Możliwość dostosowania do każdego budynku
OHA jest idealna do ogrzewania budynków o nieregularnych kształtach dzięki modułowym rurom promieniującym,
dającymi się dostosować do większości wymogów architektonicznych.
Łatwość konfiguracji kształtu oraz transmisji ciepła w przypadku systemu promieniującego OHA jest dużo prostszy niż
alternatywne prefabrykowane systemy rur promieniujących.
Software do kalkulacji i doboru systemów ogrzewania SYSTEMA PRO
pozwala na dobranie najbardziej optymalnego układu OHA do większości
obiektów z uwzględnieniem zakresu długości systemu od 25 do 160 metrów
oraz mocy od 50 do 400 KW!
Aby zaspokoić różne potrzeby klientów zaprojektowaliśmy wersję pasów
promieniujących “M” oraz “U”, zasilanych różnymi paliwami takimi jak gaz
ziemny, gaz płynny oraz olej opałowy.
Łatwy montaż i konserwacja
Porównując system OHA z innymi podobnymi urządzeniami - OHA gwarantuje
znaczną redukcję kosztów instalacji i konserwacji.
Konserwacja OHA jest ogrzniczona jedynie do przeglądów zespołu palnika,
który zwykle jest montowany na zewnątrz, dlatego czynności konserwacyjne
nie kolidują z pracami w obszarze ogrzewania.
3
Maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność
Odpowiadając na zapotrzebowanie zachowania norm bezpieczeństwa tam, gdzie ogrzewanie promiennikowe jest
instalowane, OHA została zaprojektowana do pracy wyłącznie w układzie podciśnienia, gwarantując całkowitą
pewność, iż spaliny nie przedostaną się do ogrzewanego pomieszczenia.
Podczas zastosowania palnika pracującego na zasadzie forced suction (*), badania potwierdzają występowanie w
warstwie laminarnej efektu post-combustion co wydłuża płomień a tym samym przeciwdziała przegrzewaniu
przypalnikowego odcinka rury promieniującej .
Instalacja pracuje przy relatywnie niskich temperaturach - temperatura rury promieniujęcej nie przekracza 300°C
(maksymalna wartość dopuszczona przez normę D.M. 23*07/01).
Powietrze
Komora spalania
pracująca w podciśnieniu
Wylot spalin
Podciśnienie
Recyrkulacja spalin
Silnik trójfazowy
Wentylator odśrodkowy z łopatkami zakrzywionymi do przodu
Zarządzanie energią
Pasy promieniujące OHA kierują ciepło bezpośrednio na obszary ogrzewane, gwarantuje to niskie zużycie energii
oraz wysoki komfort cieplny.
Higiena środowiska w ogrzewanym pomieszczeniu to zasługa braku ruchu powietrza a tym samym cząsteczek
unoszącego się pyłu, co wpływa na duży komfort i jakość powietrza.
4
Wysoka skuteczność
Porównując z innymi technologiami grzewczymi, pasy promieniujące OHA redukują zużycie paliwa, osiągając ponad
40% oszczędności, dlatego bardzo szybko zwracają się koszty inwestycji.
Instalacje OHA charakteryzują się zdolnością bardzo szybkiego nagrzewania pomieszczeń, po uprzednim ich
wychłodzeniu z natychmiastowym zapewnieniem komfortu cieplnego.
średniosezonowy globalny wsp. sprawności (UNI EN 832)
ηp(produkcja) * ηe(emisja) * ηc(regulacja) * ηd(dystrybucja) = ηg(globalne)
Glaobalny współczynnik sprawności średni dla sezonu grzewczego (ηg) jest w
przypadku OHA całkowicie zgodny z
wymaganym przez prawo UNI EN 832 nr
311.
Aby spełnić tę normę Systema wykorzystuje
najwyższą jakość we wszystkich
elementach składowych.
A= Pasy promieniujące z wentylatorem o małej wydajności
(SYSTEMA)
B= Pasy promieniujące z wentylatorem o małej wydajności
Sprawność
produkcji
Sprawność
emisji
Sprawność
regulacji
Sprawność
dystrybucji
Sprawność
globalna
Wymagania rozporządzenia 311:
ŋg (global) > 75+3logPn
Pasy promieniująceo mocy Pn=250kW,
muszą posiadać ηg (global) > 82,19%
Tylko “A” znajduje się powyżej,
dzięki sparwności emissji 98%
Sedno wysokowydajnej cyrkulacji to sprawność emisyjna
A-(OHA) wysoki współczynnik - η emisji = 98%
B - (inne) niski wspóczynnik - η emisji < 90%
5
Porównanie krzywych efektywności
ZESTAWIENIE KRZYWYCH EFEKTYWNOŚCI
Moc palnika - wentylator
A OHA wysoka
wydajność
η emisja=98%
Wentylator [kW]
η emisja<90%
B2 niska wydajność
η emisja<90%
Oszczędność energii
B1 niska wydajność
Moc palnika [kW]
Oszczędność %
przy używaniu pasów promieniujących OHA
Ogrzewanie konwencjonalne
ZUŻYCIE PALIWA
Ogrzewanie promiennikowe OHA
Promiennikowe systemy ogrzewania to
najbardziej ekonomiczny sposób na ogrzanie
obiektów wielkokubaturowych. Uczucie
komfortu cieplnego jest zagwarantowane przy
podłodze dla temperatur powietrza niższych niż
przy konwekcyjnych systemach grzewczych.
Oznacza to redukcję kosztów ogrzewania,
spowodowaną obniżonym zużyciem paliwa.
Dodatkowym atutem promienników jest ruchu
powietrza.
5 Metrów 7 Metrów 10 Metrów 15 Metrów
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
Zwrot kosztów inwestycji
Przykład oszczędności energii, przez
zastosowanie pasów promieniujących
OHA, który pozwala na szybki zwrot
nakładów inwestycyjnych, w stosunkowo
krótkim czasie.
€
OHA
Tradycyjne
ogrzewanie
Średni zwrot kosztów
Lata
6
Zyski, sprawność i technologia
Zysk dla OHA
z izolacją
i ekranem
Górny ekran pasów promieniujących OHA zwiększa wydajność cieplną o 21%
Ogrzewanie podłogi
Zysk z samą izolacją
[Metry]
Izolacja
Ekran
Rura promieniująca
Elementy składowe systemu
zostały tak zaprojektowane, aby
zagwarantować
najwyższą
skuteczność promieniowania
cieplnego w kierunku podłogi,
jednocześnie redukując straty
ciepła w kierunku sufitu.
Panel boczny
Turbulator
Ruch turbulentny w dolnej połowie rury zwiększa promieniowanie cieplne w stronę podłogi
Rura promieniująca OHA
Ruch turbulentny
Ruch laminarny
7
Turbulator
Opatentowane rozwiązania technologiczne
Od początku Systema współpracowała ze środowiskiem akademickim w celu wymiany pomysłów i doświadczeń między teorią a
praktyką. To pozwoliło firmie Systema wykorzystywać efektywnie właściwości technologii promieniowania, optymalizując skuteczność
składowych elementów OHA. Dziś firma produkuje urządzenia na najwyższym światowym poziomie. Jakość, skuteczność,
niezawodności oraz bezpieczeństwo pasów promieniujących OHA potwierdzają 4 nowe patenty (poza oryginalnym patentem pasów
promieniujących z recyrkulacją z 1990r.)
Zespół pasów promieniujących OHA
Specjalnie zaprojektowany do instalacji promiennikowych palnik z
wymuszonym odprowadzeniem spalin OHA pracuje w długiej i
wąskiej komorze spalania, gwarantując maksymalną skuteczność i
jakość spalania.
Patent zespołu palnika obejmuje m.in. :
palnik z wymuszonym przepływem wytwarzanym przez
podciśninie, z opóżnionym spalaniem (post combustion)
Komora spalania
Zasada działania i logika pracy ogrzewania radiacyjnego OHA wymaga zastosowan
ia cylindrycznej i wąskiej komory spalania z wytworzonym w jej wnętrzu
podciśnieniem. Do poprawnej pracy pasów promieniujących o określonej długości
potrzebny jest odpowiednio dobrany komplet: komora spalania oraz wentylator.
Komora spalania wykonana jest w całości ze stali inox, jej kształt jest odpowiednio
wydłużony aby zapewnić odpowiednie rozciągnięcie płomienia. Odpowiednia jej
długość zapewnia również długą żywotność rur promieniujących.
Wentylator
Aby zoptymalizować wymianę ciepła, w OHA zastosowano opatentowany w 1990
roku system, który wykorzystuje recyrkulację spalin, dzięki wentylatorowi
gwarantującemu stałe i równomierne rozprowadzanie ciepła oraz dodatkowo
zminimalizowanie bezwładności cieplnej instalacji grzewczej.
Aby uzyskać wysoką wydajność cieplną instalacji, wentylator musi posiadać
odpowiednią wydajność, której wartość jest zbilansowana pomiędzy mocą
elektryczną silnika i sprawnością emmisyjną.
8
Rura promieniująca ze stali aluminizowanej
Pas promieniujący to właściwie rura wymiennika która, ma początek w zespole palnika, a następnie przechodzi przez
strefę grzewczą, rozprowadzając ciepło następnie wraca do palnika.
Obróbka rur wymiennika
Opatentowana obróbka rur wymiennika ciepła OHA. Dolna część zewnętrzenej ściany
rury jest pokryta warstwą o wysokim współczynniku emisji. Jest ona odporna na
działanie wysokich temperatur dzięki specjalnemu roztworowi żywicy zawierającemu
tlenki kwarcu krzemowego i tlenki żelaza.
Taka obróbka powoduje chropowatość powierzchni, tworząc mikronierówności, które
znacznie zwiększają powierzchnię emisji promieniowania ciepła.
Patent na rury promieniujące
Rury promieniujące OHA poddane powierzchniowej obróbce poprzez zastosowanie wyjątkowych rozpuszczalników
bazujących na wodzie, nie zanieczyszczających środowiska, co gwarantuje brak obecności oparów krzemowych w
ogrzewanym środowisku.
Maksymalna wymiana ciepła rur promieniujących, która w następstwie daje zwiększenie wydajności promieniwania.
Patent na wewnętrzne turbulatory w rurach
W instalacji rur promieniujących znajdują się turbulatory kierujące spaliny do dolnej części rur,
zwiększając tym samym emisję ciepła w stronę ogrzewanej strefy. Daje to pasom
promieniującym wysoką efektywność na cełej długości całego, a tym samym zwiększenie
zysków promieniowania do 30%.
Podwójne zawinięcie obrzeży
Spiralna rura produkowana przez Systema (za pomocą urządzenia “Formidea”),
posiada podwójne zawinięcie obrzeży , które zwiększa wytrzymałość mechaniczną
oraz hermetyczność rury, zapobiegając tym samym utracie podciśnienia wewnątrz
pasa promieniującego.
Pojedyncze zawnięcie
Podwójne zawinięcie produkowane
opatentowane przez SYSTEMA S.p.A.
Opatentowane urządzenie do produkcji rur promieniujących
Formidea, to specjalne urządzenie zaprojektowane i zbudowane przez Systema zapewnia
hermetyczność na podwójnych zakładkach rur promieniujących.
9
i
Połączenie rur wymiennika
Połączenie dwóch rur jest realizowane poprzez złączkę rurową (nypel), umieszczoną wewnątrz.
Na zetknięciu obwodów dwóch rur jest metalowa obejma z uszczelką z włókna szklanego, która
uszczelnia i dosiska złącze, zapewniając jednorodne hermetyczne zamknięcie.
Połączenia dylatacyjne
Połączenia dylatacyjne zapewniają możliwość kompensacji rozszerzalności temperaturowej rur,
redukując naprężenia materiału, gwarantując jednocześnie hermetyczność połączenia.
Wsporniki do zawieszenia rur
Dzięki profilowi ograniczającemu, gwarantują brak przemieszczenia się rur względem siebie oraz
względem uchwytu.
Dane techniczne zespołu palnika
OHA100
MODEL
WERSJA
Moc cieplna nominalna
Moc cieplna robocza
Średnia skuteczność spalania
Nominalne zużycie paliwa Gaz ziemny G20
LPG G31
(15°C 1013,25 mbar)
Zasilanie elektryczne
Maks. pobór mocy elektrycznej
Podłączenie gazowe (męskie)
Waga
Średnica wylotu spalin
Maks. długość wylotu spalin
Typ urządzenia
kW(HI)
kW(HI)
%
Nm3/h
kg/h
W
cale
kg
mm
m
OHA
100-50
OHA
100-100
50
100
45,5
93,0
91,0
93,0
5,29
10,58
3,88
7,77
3/N/PE ~ 50Hz 400V
1350
1”
90
200
6
B22
OHA
200-115
OHA200
OHA
200-150
OHA
200-180
115
150
180
105,2
138,0
165,6
91,5
92,0
92,0
12,17
15,87
19,05
8,93
11,65
13,98
3/N/PE ~ 50Hz 400V
3450
4450
1”
230
240
200
6
B22
OHA
400-200
200
183,0
91,5
21,16
15,54
OHA400
OHA
400-250
OHA
400-300
OHA
400-400
250
300
400
230,0
276,0
366,0
92,0
92,0
91,5
26,46
31,75
42,33
19,42
23,31
31,07
3/N/PE ~ 50Hz 400V
4450
5700
1”
1”
240
260
200
6
9
B22
Maks. długości rur promieniujących w zależności od mocy zespołu palnika
Model
OHA 100
OHA 200
OHA 400
Moc cieplna
[kW]
50
100
115
150
180
200
250
300
400
Pas M
1 rura Ø 300 mm
Minimalna
Maksymalna
długość (*)
długość (*)
40
60
60
120
80
130
115
140
140
180
160
190
190
220
220
250
---
Pas U
2 rury Ø 300 mm
Minimalna
Maksymalna
długość (*)
długość (*)
25
35
35
50
50
70
60
80
80
110
90
115
110
130
130
160
---
Pas U
2 rury Ø 400 mm
Minimalna
Maksymalna
długość (*)
długość (*)
--------------90
120
120
160
(*) Długość wirtualna: efektywna długość pasa promieniującego zwiększona do długości równej 6m (dla każdego kolanka) w przypadku zastosowania kolanek 90°, 9m dla kolana
końcowego 180° oraz dla rozgałęzienia T 90°.
10
Wymiary zespołu palnika
Typ
A
Wymiary [mm]
Rura
Rura
Ø 300 mm Ø 400 mm
B
1075
N (*)
200
P (*)
D
E
333
G
157
F
664
L
740
343
142
S
426
70
U
300
430
X
T
67
398
319
333
302
333
M
R
923
134
I
1142
Q
430
774
H
Rura
Rura
Ø 300 mm Ø 400 mm
O
359
C
Typ
Wymiary [mm]
V
Y
637
162
344
475
113
400
1049
1202
352
(*) tylko w przypadku zespołu palnika z długim plenum (dostarczanym wyłącznie
na zamówienie) wymiary N i P wynoszą odpowiednio 1802 i 1003mm)
Wymiary pasów promieniujących
Typ
1 rura
2 rury
2 rury
B
-
335
460
A
Ø300
C
512
E
374
D
Waga [kg/m]
11
Wymiar [mm]
580
19
Ø 300
Ø 400
850
1020
374
478
918
28
1088
35
REALIZACJE
POLSKA
POLFLOAT SAINT GOBAIN POLSKA - GLIWICE
ISPOL Sp. z o.o. - KIELCE
MYPOL Sp. z o.o.- RADOM
PKP Zakład Taboru Kolejowego - TŁUSZCZ
PILKINGTON IGP Sp. z o.o. - SZCZECIN
HALA SPORTOWA - JEZIERZYCE (SŁUPSK)
KOLPORTER S.A. - WARSZAWA
GERMAZ Sp. z o.o. - WROCŁAW
ZENTEX Sp. z o.o. - KALISZ
COLOROBBIA POLSKA Sp. z o.o. - ŻARÓW
ROBINSON Zakład Opakowań Spoż. - ŁÓDŹ
THYSEN BUDWAR CENTRUM - ZDUŃSKA WOLA
PRZEDSIĘBIORSTWO HAK - WROCŁAW
SCHMOLZ & BICKENBACH Sp. z o.o. - MYSŁOWICE
BRANŻA INŻYNIERYJNA:
AALCOA Gruppo ALCOA Mestre (VE)
ARMANNI CARRELLI Bergamo
CASAGRANDE S.p.A. Fontanafredda (PN)
CELESTE S.r.l. Pontedera (PI)
CO. TE. MA. S.r.l. Gruppo CIFA Gerenzano (VA)
FACCO S.p.A. S. Giorgio in Bosco (PD)
FAMI S.p.A. Rosà (VI)
FERROLI S.p.A. San Bonifacio (VR)
G.S. SCAFFALLATURE ENGINEERING S.r.l.
Galliera Veneta (PD)
ITALPRESSE S.p.A. Bagnatica (BG)
LIM MONT Donji Martijanec - Croazia
MASCHIO S.p.A. Campodarsego (PD)
MORTEO NORD Gruppo MARCEGAGLIA S.p.A.
Pozzolo Formigaro (AL)
NEBIOLO PRINTECH Torino
O.P. PAGLIERO Manta (CN)
OMEGA Breznicki Hum - Croazia
PIGAZZI S.r.l. Cortenuova (LC)
12
SEKTOR TECHNICZNY
B.& C. BERTELLI S. Giorgio in Legnano (MI)
BFT Automatismi per cancelli e porte Automatiche Schio (VI)
BRETON AUTOMAZIONI S.r.l. Riese Pio X (TV)
CARRARO S.P.A. Gruppo CARRARO Campodarsego (PD)
CIB UNIGAS S.P.A. Campodarsego (PD)
CMA BACCEGA S.R.L. Fontaniva (PD)
DOLCI EXTRUSION S.p.A. Cusano Milanino (MI)
EURAPO S.r.l. Pordenone
EUROCOIL S.P.A. Villa Fontana di Oppeano (VR)
FIAMM S.p.A. Almisano di Lonigo (VI)
FISCHER S.p.A. Pescara
GENNELLI & ALLORI Bologna
GIANNONI S.R.L. Castigara Vidardo (LO)
INDUSTRIA MASETTO S.R.L. Schio (VI)
KELLER ELETTROMECCANICA Villacidro (CA)
LEADER PUMPS SRL Bientina (PI)
LOWARA S.p.A. Altavilla (VI)
MAV RT. Békécsaba - Ungheria
MELTANA IMPRO d.o.o. Maribor - Słowenia
MICHELIN ITALIANA S.p.A. Fossano (CN)
MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL Fiume Veneto (PN)
MORETTO PA SRL Massanzago (PD)
PETROVALVES Castellanza (VA)
PIETRO CARNAGHI S.p.A. Villa Cortese (MI)
POZZI FREUD Udine
RIVA ACCIAIO - Gruppo RIVA Sellero (BS)
SALUT-CUSCINETTI Moskwa - Rosja
SHEL BOX S.r.l. Castelfiorentino (FI)
SIERRA S.p.A. Gruppo RIELLO Isola Della Scala (VR)
SURFRIGO NORD SRL Gruppo DE RIGO Sedico (BL)
TECHNINT POMINI S.p.A. Gruppo TECHINT Castellanza (VA)
UNIFLAIR S.p.A. Piove di Sacco
13
PRZEMYSŁ MEBLARSKI
BERLONI S.p.A Pesaro
CASA NOSTRA Craiova - Rumunia
DELLA ROVERE S.r.l. Pesaro
FBL S.p.A Pesaro
GOLDEN LINE S.p.A. -DIVANI Gravina (BA)
I.D. EXPORT S.r.l. S.Giov. al Natisone (UD)
NEOLT S.p.A Ponte S. Pietro (BG)
NEW INTERLINE S.p.A -DIVANI La Martella (MT)
RIMADESIO S.p.A. Giussano (MI)
TELKO E FACCHINETTI S.r.l. Entratico (BG)
INTROLIGATORNIE - FABRYKI OPAKOWAŃ - PRZEMYSŁ TEKSTYLNY
BENETTON UNITED COLOR Maia - Portugalia
BULGARSYSTEM L.t.d. Varna-Bułgaria
LEGATORIA FERRARI & C. S.r.l. Bergamo
MAGAZZINO BRICO Varese
MARTELLI LAVORAZIONI TESSILI S.p.A.
Toscanella di Dozza (BO)
SCATOLIFICIO BASSANESE S.r.l. Rosà (VI)
SCATOLIFICIO ILCO S.r.l. Meduna di Livenza (TV)
THE BUTLER PROJECT Chobham - Anglia
PRZEMYSŁ TYTONIOWY
CHILETABACOS S.A. Santiago - Chile
Gruppo PHILIPPS MORRIS Santiago - Chile
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
BASE LOGISTICS NETTO Szczecin - Polska
EKAF S.p.A. Sant’Olcese (GE)
FRATELLI SACLÀ S.p.A. Asti
LATTEBUSCHE Busche (BL)
RISO SCOTTI S.p.A. Pavia
TORREFAZIONE CAFFE’ MATTIONI S.r.l. Gorizia
SEKTOR SPORTOWY
BEACH VOLLEY Cesena (FC)
BOCCIOFILA Cortina (BL)
14
PROFILNASTRO 2000 Gruppo MARCEGAGLIA S.p.A.
Dusino S. Michele (AT)
RIVACOLD Pesaro
SIFCOR S. Etienne - Francia
SOCOTHERM S.p.A. Adria (RO)
TECHNOGYM S.p.A. Gambettola (FO)
TECNOFERRARI S.p.A. Fiorano Modenese (MO)
VACCARI S.p.A. Brendola (VI)
VRV S.p.A. Ornago (MI)
Z. BAVELLONI S.p.A. Como
PRZEMYSŁ BUDOWLANY
CERAMIQUE DE FRANCE Gruppo MARAZZI
Carofrance - Francja
FRANCE CERAM Gruppo MARAZZI Forbach - Francja
MARAZZI GROUP S.P.A. Sassuolo (MO)
SCHNELL S.P.A. Montemaggiore al Metauro (PE)
PRZEMYSŁ METALURGICZNY
ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A. Vicenza (VI)
ACCIAIERIE WEISSENFELS S.p.A. Fusine (UD)
BABCOK WANSON Budapest - Ungheria
COMMIT SIDERURGICA S.p.A. Veggiano (PD)
FERRIERE NORD S.p.A. Gruppo PITTINI Udine
FONDERIA ANSELMI S.p.A. Bergamo
FONDERIE DEL MONTELLO Montebelluna (TV)
FONDERIE DI TORBOLE Torbole di Casglia (BS)
I.M.F. S.r.L Luino (VA)
OCSA OFFICINE Crocetta del Montello (TV)
SIDERURGICA FIORENTINA S.p.A. Monteriggioni (SI)
PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
AGRITALIA S.p.A. Gruppo CARRARO Rovigo
BENTELER Gruppo BENTELER Melfi (PZ)
BERGISCHE ACHSEN Bruchermuhle-Niemcy
CACCIAMALI ENGINEERING Brescia
CGT Compagnia Generale Trattori S.p.A.
Gruppo CATERPILLAR Livorno
15
CGT Compagnia Generale Trattori Gruppo
CATERPILLAR S.p.A. Padova
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. Fontanellato (PR)
FERRARI BELOTTI S.p.A. Sant’Olcese (GE)
FIAT-HITACHI S.p.A. Lecce
GRILLO S.p.A. Cesena (FC)
HYUNDAI MOTOR COMPANY Ulsan - Korea
KIA MOTOR COMPANY Hwasung - Korea
KIA MOTOR COMPANY Jin Cheng - Chiny
MERLO S.p.A. S.D. di Cervasca (CN)
NEW HOLLAND Lecce
PRISMA CAVI Gruppo PIRELLI Tianjin - Chiny
SPEED LINE COMPETITION S.p.A. Wenecja (VE)
Branża logistyczna
ATIESSE GROUP S.p.A. Anzola dell’Emilia (BO)
SAIMA AVANDERO S.p.A San Pietro Mosezzo (NO)
SCHENKER ALNABRU Oslo - Norwegia
Przemysł lotniczy
AEROFINA Bukareszt - Rumunia
AEROPORTO DI VILLANOVA D’ALBENGA
Villanova d’Albenga (SA)
Esfahan Mobarekeh - Iran
AEROSTAR S.A Bacau - Rumunia
AIRCRAFT FACTORY Tököl - Węgry
AVIOANE Craiova - Rumunia
CORPORAZIONE - MIG Lukhavitzy - Moskwa - Rosja
ECOPAPER ZARNESTI Brasov - Rumunia
FLY-BE AIRLINES Exeter - Anglia
HANGAR AEROPORTO CIVILE Parma
HANGAR AEROPORTO PESCARA Pescara
HANGAR VCNUCOVO -VARZ400- Moskwa - Rosja
VNUKOVSKIJ AVIAREMONTNYJ ZAVOD Moskwa - Rosja
N°400 HANGAR N° SRK6
SEKTOR STOCZNIOWY
OLTREMARE S.r.l. Fano (PE)
ORTOLAN MARE Trieste
WÄRTSILA S.p.A. Genova
16
SEKTOR TABORU:
ALSTOM Wolverton - Inghilterra
CIMA RIPARAZIONI Bozzolo (MN)
F.E.R.V.E.T. S.p.A. Castelfranco Veneto (TV)
FERROVIE - TRAM Budapeszt - Węgry
HUNGARIAN RAILWAY MUSEUM Budapeszt
KOREA POWER TRAIN Daegu - Korea
MAV ESZAKI KFT Budapeszt - Węgry
MINISTERO FERROVIE RUSSO Moskwa - Rosja
OBIEKTY MINISTERSTWA OBRONY
AERONAUTICA-MIG Rumunia
ESERCITO Izrael
KOREA RAILROAD Bugok - Korea
SEKTOR TECHNICZNY:
COGES S.p.A. Schio (VI)
DAGU S.r.l. Vicenza
EUROELETTRO S.r.l. Meledo di Sarego (VI)
L.T.C. TECNOELECTRIC Legnano (MI)
LEMAN INDUSTRIE Timisoara - Rumunia
SEKTOR AGD:
ELECTROSIGMA S.A. Cluj - Romania
Gruppo DE LONGHI S.p.A. Ampezzo (UD)
SOGECO S.A. -SAECO Orastie - Rumunia
ZOPPAS INDUSTRIES - IRCA - SEV Cison Di Valmarino (TV)
DRUKARNIE:
3M ITALIA S.p.A. Segrate (MI)
ALFAGOMME Brati - Słowacja
AUTOMOTIVE SYSTEMS Gruppo ERGOM Melfi (PZ)
FIDIVI S.p.A. Poirino (TO)
FRIULPACK Sesto al Reghena (PN)
LINDAS Pago Velgiano (BN)
STAMPLAST Sedico (BL)
WO-WO SONAL d.o.o. Maribor - Słowenia
17
CHESLYN HAY SCHOOL Walsall - Anglia
MZT HEPOS -PALESTRA Macedonia
PALAZZETTO SPORT Moach - Węgry
SCHOOL Paddock Wood - Anglia
SELF-GOVERNMENT Pilis - Węgry
TENNIS CENTRE Barnstaple North Devon - Anglia
TENNIS CLUB Schio (VI)
TENNISHALLE SCHWABL Holzkirken - Niemcy
SEKTOR LEŚNICZY / OGRODNICZY
ALPAFLOR Puos d’Alpago (BL)
SERRE FIORI Izrael
SERRE POMODORO Izrael
ZASTOSOWANIA W HODOWLACH
AGRO HOLDING-CIUVASCIA BROILER Rosja
AZIENDE AGRICOLE ROSSI-SCALCHI-GHIOTTO-BERICA
Włochy
FACOLTÀ VETERINARIA -UNIVERSITÀ DI TORINO Turyn
SALONY SAMOCHODOWE:
AUTO SUECO S.A. Braga - Portugalia
GARELLI & SCAVINO CONC. IVECO Asti
LUBRIGAZ IDA Leiria - Portugalia
INSTALACJE PIECOWE
BIMARMI S.p.A. Bisceglie (BA)
BREMBO S.p.A. Bergamo
BRETON S.p.A. Castello di Godego (TV)
FERRARI Maranello (MO)
FONDERIA ANSELMI S.p.A. Camposampiero (PD)
FONDERIA DEL MONTELLO Montebelluna (TV)
MARCEGAGLIA S.p.A. Gazoldo Ippoliti (MN)
TEKSID FOR S.p.A. Rovigo
TEKSID S.p.A. Messico
TUBI GHISA S.p.A. Cogoleto (GE)
18
OGRZEWANIE
PRZEMYSŁOWE
SUKCES OHA
ZWIĄZANY
JEST BEZPOŚREDNIO
Z NASZYMI
KLIENTAMI
Nasi klienci świadczą o efektywności
rozwiązań firmy SYSTEMA
Na przykładzie terminalu Shenker l
Alnabru (Oslo) w Norwegii,
możemy mówić o sukcesie OHA .
Po pierwszym roku użytkowania
systemu rur OHA,
menedżerowie firmy byli wdzięczni nam za rozwiązanie,
które im dostarczyliśmy oraz
za możliwość zmniejszenia
kosztów ogrzewania oraz emisji
CO2.
naśladuje naturę
OHA
Zmniejszenie kosztów
ogrzewania do
60%
Używając systemu ogrzewania promiennikowego, pasów promieniujących OHA, pozwalajacych na skoncentrowanie ciepła przy
podłodze, w miejscach, które potrzebujemy ogrzać. OHA gwarantuje wysoki poziom komfortu oraz znaczną oszczędność energii,
pozwala również na znaczną redukcję emisji CO2. przy ogrzewaniu obiektów wielkokubaturowych.
Sektor logistyczny
Schenker AS
Postboks 292, Alnabru, 0614 Oslo, Norwegia
Instalacja zrealizowana przez
Moc: 1200 kW
Zużycie paliwa przez poprzedni system grzeewczy
lata 2005 ÷ 2006:
52.713 kg L.P.G.
Zużycie paliwa z OHA
Lata: 2006 ÷ 2007:
22.438 kg L.P.G.
19
DRUK PL 04 - 2008 - ver. n° 01
Nasze oddziały:
SYSTEMA il kwang machine
industry co., ltd
730-20 An Chung Dong,
Kwang San-Ku. Kwang Ju. KOREA
Tel. +82629542204
Fax +82629542208
[email protected]
SYSTEMA FRANCE s.a.r.l.
31 Rue Wilson
69150 Decines FRANCE
Tel. +33.4.37.48.01.00
Télécopie: +33.4.78.71.02.46
[email protected]
SYSTEMA RUS
РОССИЯ, 117105, Москва
Варшавское шоссе, 17, стр. 5
Тел. +70959581817
Факс. +70959581809
e-mail: [email protected]
SYSTEMA ROMANIA s.r.l.
B-dui Mihai bravu 42-62 Sector 2
021328 BUCARESTI - ROMANIA
Tel./Fax +40 212521628
[email protected]
SYSTEMA IRAN
IRAN\TEHRAN
Tel. Italy +39 3355988880
Tel. Iran +98 9124703110
e-mail: [email protected]
Tel. Iran +98 9122880618
e-mail: [email protected]
意大利SYST EMA(中国)公司
瓦特斯控制设备(上海)有限公司
WATESI CONTROL EQUIPMENT (SHANG HAI)
CO.,LTD.
地址:中国·上海市黄渡工业园春浓路765号
邮编:201804
电话:021-69596758 69596795
传真:021-69596759
e-mail: [email protected]
SYSTEMA POLSKA Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola ul. Długa 5
Tel. +48 043 8247287/88 - Fax +48 043 8233064
E-mail: [email protected] - http: systemapolska.pl
Nagrzewnice wiszące, gazowe i olejowe “Eolo”
Nagrzewnice wodne Air Split “Breeze” - moduły grzewcze 35 ÷ 70
Termokonwektory gazowe “King”
Pasy promieniujące “OHA”
Promienniki rurowe “INFRA”
Promienniki ceramiczne z modulowaną mocą “SCR”
naśladuje naturę
SYSTEMA S.p.A. - Via S. Martino, 17/23 - S.GIUSTINA IN COLLE (PD)
loc. Fratte Fontane Bianche - PADOVA ITALY
Tel. 049/9355663 r.a. - Fax 049/9355699
E-mail: [email protected] - http: //www.systema.it
PRODUCENT SYSTEMÓW GRZEWCZYCH ZASILANYCH GAZEM i OLEJEM OPAŁOWYM- PASY PROMIENIUJĄCE - PROMIENNIKI RUROWE MODULOWANE PROMIENNIKI CERAMICZNE - TERMOKONWEKTORY GAZOWE - WISZĄCE NAGRZEWNICE POWIETRZA
Marka produktów SYSTEMA gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów popartych cartyfikatami CE

Podobne dokumenty

oha - Systema

oha - Systema  SCR 25… Moc cieplna minimalna od 12 kW do maksymalnej 24 kW  SCR 45… Moc cieplna minimalna od 24 kW do maksymalnej 48 kW

Bardziej szczegółowo