Artykuł dostępny jest również w formie dokumentu PDF

Komentarze

Transkrypt

Artykuł dostępny jest również w formie dokumentu PDF
Konwersja AVI do DVD z napisami w programie ConvertXtoDVD
ConvertXtoDVD (dawna nazwa DivxToDVD) to program przeznaczony do konwersji filmów w
popularnych formatach AVI, MOV, VOB, MPEG, MKV, WMV, DV do formatu DVD-Video. Aplikacja
oferuje obsługę standardów NTSC oraz PAL, a także 16:9 i 4:3. Program współpracuje z
wieloma formatami audio: AC3, DTS, PCM, OGG, MP3. Do tworzonego filmu możemy również
dodać kilka strumieni napisów w formacie .IDX, .SUB lub .SRT.
Poniższy poradnik przedstawia opis konwersji pliku AVI do formatu DVD-Video wraz z
włączanymi napisami.
Wymagania:
1. ConvertXtoDVD - pobierz
2. SubEdit - pobierz
Przed przystąpieniem do konwersji przygotujemy najpierw napisy, które dodamy do naszego
filmu.
Uruchamiamy program SubEdit i z menu Plik wybieramy Otwórz plik z napisami...
W nowym oknie zaznaczamy plik, który chcemy poddać konwersji i wciskamy przycisk Otwórz.
Po wczytaniu pliku z napisami, pojawi się okno Edytora napisów.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Następnie wybieramy kolejno Plik -> Eksport -> SubRipp (SRT).
W nowym oknie podajemy nazwę pliku i wciskamy Zapisz.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
W kolejnym oknie podajemy wartość FPS napisów i wciskamy przycisk OK.
Uwaga: Aby uniknąć "rozjeżdżania" się napisów w trakcie oglądania filmu, wartość FPS napisów
musi być taka sama jak filmu. Jeżeli nie znamy wartości FPS filmu, możemy ją sprawdzić np. za
pomocą programu GSpot.
Po skończeniu pracy możemy zamknąć SubEdit.
Teraz uruchamiamy ConvertXtoDVD.
Przed rozpoczęciem konwersji musimy ustawić najważniejsze opcje programu. W tym celu
wybieramy kolejno Ustawienia -> Ogólne.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
W nowym oknie w zakładce Ogólne, klikamy na przycisk [...] i wskazujemy folder roboczy, w
którym będą zapisane pliki gotowe do nagrania na płytę.
Przechodzimy do zakładki Nagrywanie. Jeżeli chcemy, aby program po zakończeniu konwersji
nagrał film na płytę zaznaczamy pole Nagraj pliki na DVD (1). Z rozwijanej listy wybieramy
nagrywarkę (2) i ustawiamy prędkość nagrywania (3).
Uwaga: Ze względu na możliwość powstania błędów podczas zapisu, zalecamy nagrywać płyty
z prędkością nie większą niż 4x.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Przechodzimy do zakładki Format TV. W polu Standard wideo z rozwijanej listy wybieramy
format video naszego pliku AVI. Jeżeli nie wiemy jaki on jest możemy wybrać pozycję
Automatyczny. Natomiast w polu Obraz TV z rozwijanej listy wybieramy format w jakim nasz
film będzie wyświetlany na ekranie.
Uwaga: Jeżeli nasz film jest w formacie panoramicznym (16:9), to wybranie opcji 4:3
spowoduje dodanie czarnych pasów nad i pod obrazem.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Teraz przechodzimy do zakładki Kodowanie. Z listy Jakość/szybkość kodowania wybieramy
jakość, i co się z tym wiąże, szybkość kodowania. Ponieważ zależy nam na jak najlepszej
jakości obrazu wybieramy Najwyższa jakość / wolne kodowanie.
Z listy Rozmiar wybieramy rodzaj płyty, na którą będziemy chcieli nagrać film. W naszym
przypadku będzie to DVD-5 (4400 MB).
W zakładce Menu usuwamy zaznaczenia przy opcjach Automatyczne odtwarzanie oraz
Odtwarzanie w pętli. Zaznaczenie pierwszej opcji spowoduje automatyczne odtwarzanie filmu
z pominięciem menu. Natomiast zaznaczenie drugiej spowoduje ponowne odtwarzanie filmu po
jego zakończeniu.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Ostatnią zakładką, w której dokonamy zmian jest zakładka Rozdziały. Tutaj możemy
zdefiniować, co ile minut ma być wstawiony rozdział. Zaznaczamy pole Wstaw rozdział co i w
polu poniżej podajemy odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. W naszym
przypadku jest to 5 minut. Teraz możemy zamknąć okno ustawień przyciskiem OK.
Nadeszła pora, aby dodać do projektu plik AVI. Klikamy więc na ikonę +.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
W nowym oknie zaznaczamy plik, który chcemy poddać konwersji i wciskamy przycisk Otwórz.
Po dodaniu pliku sprawdzamy jaka pojemność płyty będzie wykorzystana po jego konwersji. W
naszym przypadku jest to 931 MB. Możemy więc śmiało dodać kolejny plik. Pamiętajmy
jednak, że poziom zapełnienia płyty podany przez program jest wartością szacunkową, która
może się nieznacznie zmienić. Dlatego zalecamy, aby pozostawić trochę wolnego miejsca na
wypadek, gdyby objętość końcowa gotowych plików nieco się zwiększyła.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Kolejną czynnością, którą się teraz zajmiemy to przygotowanie menu do naszego filmu. W oknie
głównym programu klikamy na znak + zaznaczony na rysunku poniżej.
Po rozwinięciu opcji związanych z menu możemy ustawić kolejno:
1. Tytuł: Klikamy na przycisk z trójkątem i wpisujemy tytuł główny naszej płyty.
2. Tło: Klikamy na przycisk z trójkątem i następnie wybieramy plik, który chcemy umieścić jako
tło w menu. Program oferuje nam kilkanaście różnych wzorów, lecz jako tło może posłużyć nam
przygotowany wcześniej przez nas obrazek lub tapeta. Musimy tylko pamiętać, aby nadać mu
odpowiednie rozmiary. Dla systemu PAL jest to 720x576 pikseli, a dla NTSC 720x480.
3. Automatyczne odtwarzanie: Usuwamy zaznaczenie przy tej opcji, tak jak to uczyniliśmy w
oknie ustawień, w zakładce Menu.
4. Odtwarzanie w pętli: Podobnie jak w punkcie 3, usuwamy zaznaczenie przy tej opcji.
5. Odtwarzanie sekwencyjne: Zaznaczenie tej opcji spowoduje odtwarzanie wszystkich
segmentów wideo w określonej kolejności, bez powracania do menu.
6. Czcionka tytułu: Klikamy na przycisk z trójkątem i w nowym oknie ustawiamy według
własnych upodobań krój, styl, rozmiar oraz kolor czcionki. Pamiętajmy również, aby ustawić
kodowanie znaków na Europa Środkowa. W przeciwnym razie zamiast polskich znaków
diakrytycznych mogą być tzw. "krzaczki".
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
7. Czcionka obiektów: Formatowanie czcionki przeprowadza się w ten sam sposób co czcionki
tytułu.
Wszystkie wprowadzane przez nas zmiany wyglądu menu, możemy zobaczyć w oknie Podgląd
wideo po prawej stronie.
Przechodzimy teraz do ustawień filmu. Podobnie jak w przypadku menu, klikamy na znak +
przy nazwie naszego filmu. Nazwa tu wyświetlana jest taka, jak nazwa wczytywanego pliku
AVI.. Okno podglądu nie będzie nam już potrzebne, zamykamy je klikając na wskazany strzałką
przycisk.
Ponownie klikamy na znak +, lecz tym razem w sekcji Dźwięk. Mamy tutaj dostępne ścieżki
dźwiękowe. W naszym przypadku jest tylko jeden strumień audio, lecz gdy plik AVI zawiera
więcej ścieżek dźwiękowych, będą one również widoczne na tej liście. Klikamy dwukrotnie
na ścieżce dźwiękowej...
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
... i w nowym oknie wybieramy wersję językową, która będzie identyfikowana przez
odtwarzacz.
Aby wykluczyć ewentualną pomyłkę w przypadku pliku AVI z kilkoma strumieniami audio,
program umożliwia odsłuchanie dostępnych ścieżek audio. Klikamy prawym klawiszem myszy
na ścieżce dźwiękowej i z menu wybieramy Odtwarzaj. Po sprawdzeniu wersji językowej
klikamy ponownie prawym klawiszem myszy i wybieramy Zatrzymaj odtwarzanie w celu
wyłączenia podsłuchu.
Kolejną czynnością jaką teraz wykonamy, będzie dodanie do naszego filmu napisów. Klikamy
prawym przyciskiem myszy na Prawa
polu Napis
z VideoAudio.pl
menu kontekstowego
wybieramy Dodaj plik
autorskiei ©
2001-2007
napisów.
Uwaga: W przypadku, gdy nazwa pliku z napisami jest identyczna jak pliku AVI (np. Film.avi,
Film.srt), po wczytaniu filmu napisy zostaną dodane automatycznie.
W nowym oknie zaznaczamy przygotowany wcześniej plik z napisami i klikamy przycisk
Otwórz.
Po dodaniu napisów klikamy na znak + przy sekcji Napis. Następnie klikamy prawym
klawiszem myszy na dodanym przed chwilą strumieniu napisów i z menu wybieramy Zmień
ustawienia dla tych napisów.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Po wybraniu powyższej opcji uzyskujemy możliwość edycji czcionki napisów. Wszystkie opcje
będą widoczne po powiększeniu okna. I tak możemy ustawić kolejno:
1. Język napisów identyfikowany przez odtwarzacz.
2. Krój czcionki
3. Wielkość czcionki.
4. Automatyczny podział linii.
5. Pogrubienie czcionki.
6. Pochylenie (kursywa).
7. Kolor czcionki.
8. Strona kodowa napisów.
Po ustawieniu wszystkich parametrów napisów, klikamy dwukrotnie na Tekst menu.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
W nowym oknie podajemy tytuł naszego filmu, który będzie wyświetlany w menu. Zamykamy
okno przyciskiem OK.
Sekcje Rozdział pozostawiamy bez zmian, gdyż odstępy pomiędzy rozdziałami ustawiliśmy już
wcześniej co 5 minut. Jeżeli mimo wszystko chcemy je zmienić, klikamy dwukrotnie na
wybranym rozdziale i w nowym oknie podajemy w minutch oraz sekundach, czas jego trwania.
W sekcji Szczegóły źródła możemy zobaczyć podstawowe parametry filmu.
1. Typ pliku: AVI.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przewidywana ilość klatek: 23,98.
Auto target (format video po konwersji): NTSC 29,97 FPS.
Czas trwania: 00:42:22.165.
Proporcje: 1,8095 (38:21).
Automatyczny rozmiar: Panoramiczny (16:9).
Liczba strumieni: 2.
Podstawowe informacje o pliku źródłowym.
Jeżeli do naszego projektu dodaliśmy 2 pliki AVI, wszystkie opcje ustawiamy analogicznie jak w
przypadku pierwszego pliku.
Po ustawieniu wszystkich opcji możemy rozpocząć konwersję. W tym celu wciskamy przycisk
Stwórz DVD.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Rozpoczyna się proces kodowania. O postępie konwersji informuje nas pasek postępu.
W przypadku, gdy wcześniej w zakładce Nagrywanie zaznaczyliśmy opcję Nagraj pliki na
DVD, po zakończeniu konwersji pojawi się okno informujące, że za chwilę rozpocznie się proces
zapisu. Jeżeli chcemy, aby po nagraniu filmu program usunął folder roboczy z plikami,
zaznaczamy opcję Usuń folder po udanym zapisie. Natomiast zaznaczenie opcji Nie
wysuwaj dysku po zakończeniu nagrywania spowoduje, iż po zakończeniu nagrywania
tacka z płytą nie zostanie wysunięta z napędu. W polu Nazwa woluminu możemy nadać
etykietę naszej płycie. Teraz wciskamy przycisk Nagraj. Jeżeli tego nie uczynimy, program
automatycznie rozpocznie proces nagrywania po około 15 sekundach.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007
Rozpoczął się proces zapisu filmu na płytę. O stopniu zaawansowaniu procesu informuje nasz
pasek postępu.
O zakończeniu całego procesu, zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem. Wciskamy
przycisk OK i możemy zamknąć program.
ConvertXtoDVD jest programem bardzo prostym w obsłudze. Jeżeli pojawią się jednak jakieś
problemy, pytania proszę kierować na forum dyskusyjne.
Prawa autorskie © VideoAudio.pl 2001-2007

Podobne dokumenty