DENTALTRIBUNE Polish Edition

Komentarze

Transkrypt

DENTALTRIBUNE Polish Edition
DTP0310_01-07_Opinie
30.03.2010
8:48 Uhr
Seite 1
DENTAL TRIBUNE
The World’s Dental Newspaper · Polish Edition
ISSN 1730-315X
MARZEC 2010
www.dental-tribune.com
ENDO TRIBUNE
VOL. 8, NR 3
CENA: 9,50 zł
IMPLANT TRIBUNE
The World’s Implant Newspaper · Polish Edition
The World’s Endodontic Newspaper · Polish Edition
Wywiad
Praktyka
Praktyka
Dentyści-wolontariusze uczestniczą w misji stomatologicznej na Haiti.
Strona 6
Stomatologiczna tomografia stożkowa a medyczna tomografia
Strona 1B
komputerowa.
Eksperci przewidują intensywny rozwój leczenia z użyciem implantów.
Strona 1C
Kwasy tłuszczowe Omega-3 mogą zwalczać
bakterie w jamie ustnej
Wyniki nowych badań dają podstawy do przypuszczeń, że korzystne działanie kwasów tłuszczowych Omega-3 może również
dotyczyć sfery antybakteryjnej
w jamie ustnej.
Wg badań prowadzonych w
USA, kwasy Omega-3 posiadają
właściwości antybakteryjne działające na patogeny bytujące w jamie ustnej człowieka. Badania zostały opublikowane w Molecular
Oral Microbiology.
EPA (kwas eikozapentaenowy),
DHA (kwas dokozaheksaenowy)
i ALA(kwas alpha-linolenowy), tak
jak ich kwasy tłuszczowe mogą powstrzymać wzrost patogenów w jamie ustnej, także paciorkowców
i Candida albicans (naturalny grzyb
występujący w przewodzie pokarmowym). Dr Brad Huang i dr Jeff
Ebersole z Center for Oral Health
Research przy University of Kentucky's College of Dentistry napisali: „To są pierwsze badania, które
pokazują ważną rolę antybakteryj-
nej aktywności kwasów tłuszczowych Omega-3
przeciwko patogenom jamy ustnej”.
Wszystkie
przetestowane
składniki
Omega-3
wykazały silne
działanie antybakteryjne. Dr Huang potwierdził, że
prace w tej dziedzinie były długotrwałe i wciąż poszerzane o kolejne aspekty. Dodał: „Obecnie
planujemy opracowanie
nowych kierunków działania, by wykorzystać te właściwości kwasów w takich produktach, jak np. guma do żucia. Oczywiście, musimy jeszcze znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące
optymalnej dawki, farmakokinetyki
oraz spodziewanych efektów”. DT
Europejczyk u dentysty – wyniki Eurobarometru
Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszego ankietowego Eurobarometru przeprowadzonego w październiku 2009 r.
Ankieta dotyczyła samooceny
stanu zdrowia jamy ustnej mieszkańców Europy.
W badaniu wzięło udział 27
państw należących do Unii Europejskiej i 3 kraje ubiegające się
o członkostwo. Pytania ankietowe
koncentrowały się na 3 aspektach:
stan uzębienia, nawyki żywieniowe oraz leczenie zębów.
Stan uzębienia
Zdecydowana większość Europejczyków nie narzeka na problemy związane ze zdrowiem jamy
ustnej, jednak tylko 41% Europej-
czyków posiada wszystkie zęby
naturalne, a ok. 15% ankietowanych odczuwało w zeszłym roku problemy
z przeżuwaniem i nagryzaniem
jedzenia
wynikające z zaniedbania zdrowia jamy ustnej. Ponadto 16% zapytanych doskwierał ból
zębów i dziąseł, natomiast 7% respondentów wstydziło się wyglądu swoich zębów –
zarówno tych prawdziwych, jak i sztucznych.
mieszkańców Europy nigdy nie odwiedziła dentysty, a połowa respon-
Leczenie zębów
W 2009 r. 57% ankietowanych konsultowało
się z dentystą. Tylko 2%
dentów stwierdziła, że ich ostatnia
wizyta w gabinecie stomatologicznym była wizytą kontrolną, 1/3 poddała się rutynowemu badaniu, natomiast u co 5. mieszkańca
badanych krajów leczenie stomatologiczne wynikało z konieczności.
Główne powody unikania dentysty w ciągu
ostatnich 2 lat, podawane
przez ankietowanych to:
lekceważenie problemów jamy ustnej (33%),
brak uzębienia lub posiadanie sztucznych zębów
(16%), wysokie koszty
leczenia (15%) oraz
strach przed dentystą
(10%).
Nawyki żywieniowe:
U prawie 20% badanych
w skład codziennej diety wchodzą
takie produkty, jak: napoje gazowane, słodycze i ciastka. Mniejszość respondentów przyznaje, że
regularnie żuje gumę.
Badanie Eurobarometr w zakresie zdrowia jamy ustnej jest elementem rozpoczynającym projekt
porównania stanu zdrowia jamy
ustnej mieszkańców krajów Unii
Europejskiej. Podobne działania
zrealizowane w przyszłości pozwolą określić, jakie zmiany zaszły
w zakresie profilaktyki stomatologicznej Europejczyków.
DT
www.ec.europa.eu
AD
Blend-a-med PRO-EXPERT
OCHRONA DZIĄSEŁ
pasta o działaniu
bakteriostatycznym
NOWE SPOJRZENIE NA OCHRONĘ
DZIĄSEŁ I NADWRAŻLIWOŚĆ
Pomaga chronić dziąsła przez działanie ograniczające rozmnażanie bakterii
i uwalnianie toksyn. Pomaga w zmniejszaniu recesji dziąseł
powodujących obnażanie kanalików zębinowych,
które prowadzi do nadwrażliwości zębów.
Redukcja płytki
Ochrona dziąseł
Zapobieganie i leczenie
nadwrażliwości zębów
‫܂‬
‫܂‬
‫܂‬
DTP0310_01-07_Opinie
2
30.03.2010
8:48 Uhr
Seite 2
DENTAL TRIBUNE
Opinie
Polish Edition
Dentyści to najbardziej chorzy lekarze
z powodu fizycznych problemów
zdrowotnych.
Wg danych NHS dentyści są najbardziej chorą grupą wśród lekarzy i najczęściej cierpią na zarówno psychiczne, jak i fizyczne
dolegliwości. Clare Gerada – dyrektor medyczny NHS Practitioner Health Programme (PHP)
zachęca lekarzy i lekarzy dentystów z różnego rodzaju uzależnieniami i innymi problemami zdrowotnymi do podjęcie leczenia.
Po 12 miesiącach działania systemu pomocy, grupa lekarzy nadużywających leków zmniejszyła
się o ponad połowę, a 46% z tych,
którzy nie odczuwali satysfakcji
z wykonywanej pracy, zaczęło pracować bardziej efektywnie. Dr Gerada powiedziała: „Ich życie zostało zmienione, zwłaszcza w pierwszym roku terapii. Wciąż jednak jet
wiele do zrobienia, zwłaszcza
wśród lekarzy dentystów, bo ich
problemy są bardziej złożone.
National Clinical Assessment
Service stworzył darmowy i poufny serwis dla lekarzy mieszkających lub pracujących w Londynie.
Pomoc skierowana jest przede
wszystkim do lekarzy, którzy albo
nie mają dostępu do odpowiedniej
opieki medycznej, albo nie szukają
jej w obawie przed krytyką. Raport
opublikowany w lutym br. pokazuje, że na 184 lekarzy i dentystów
62% odczuwa dolegliwości psychiczne, 36% to osoby z różnymi
formami uzależnienia, a 2% cierpi
O wydawcy
Wydawca :
Brytyjscy dentyści pracujący w ramach
NHS tracą poczucie pewności zawodowej
Poczucie pewności zawodowej
dentystów w Wielkiej Brytanii
zostało podważone decyzją o 0,9procentowym wzroście prowizji
w kontraktach z NHS oraz wymaganiami nakazującymi oszczędne rozporządzanie budżetem – tak, by zredukować wzrost
wydatków na służbę zdrowia,
pochodzących ze środków publicznych.
Dr John Milne – Przewodniczący British Detal Association
ds. dentystów powiedział: „Den-
tyści w Wielkiej Brytanii mają do
czynienia z trudnościami i niepewnością dotyczącą ich zawodowej przyszłości. Zapewne
wielu z nich będzie zawiedzionych z powodu wprowadzonych
zmian. Koszty, które ponoszą, zapewniając opiekę swoim pacjentom wzrastają dramatycznie zarówno z przyczyn zmian prawnych, jak i słabej pozycji brytyjskiej waluty. Ich optymizm i chęć
uczestnictwa w procesie tworzenia Steele Review (projekty
zmian NHS) słabną wraz z wpro-
wadzaniem kolejnych ograniczeń’’.
„W rzeczywistości nie chodzi
jednak o lekceważenie zaleceń
Steele Review w zakresie koniecznych oszczędności. Praktyki dentystyczne działają stosunkowo wydajnie i trudno zdecydować, który
ich aspekt jest najbardziej istotny
w aspekcie oszczędności. Dentyści
szukają pozytywnych sygnałów dotyczących przyszłości serwisu
NHS. Niestety, na razie takich nie
otrzymują” – dodaje J. Milne. DT
Recesja gospodarcza a wzrost
wskaźnika mimowolnego
zaciskania zębów przez pacjentów
Zdaniem Yanna Maidmenta –
dentysty z Edynburga, coraz więcej pacjentów cierpi na mimowolne zaciskanie zębów w wyniku
stresu spowodowanego gospodarczą recesją. Zauważył on, że
liczba pacjentów, którzy mimowolnie zaciskają zęby wzrosła
o ok. 10-20%. Zjawisko to występuje szczególnie wśród osób pracujących w bankach,
na stanowiskach
managerskich
oraz w serwisach finansowych.
Dentyści zwracają się do nas
bardzo niechętnie z takimi problemami, jak uzależnienie od alkoholu lub poważna depresja. W porównaniu z innymi profesjonalistami, dentyści są grupą ze zdecydowanie największymi problemami.
Pracują w bardziej izolowanym
środowisku, czasem w małych grupach. Często mają problemy, których nie chcą ujawniać’’. Dr Gerada powiedziała również, że
chciałaby stworzyć sieć doświadczonych lekarzy, którzy mogliby
pomagać chorym profesjonalistom w całym kraju. DT
Y. Maidment wyjaśnia: „W dzisiejszych czasach ludzie bardzo
obawiają się zwolnień i często nie
mają poczucia stabilności zawodowej, co jest źródłem ogromnego
codziennego stresu”. W swoich ba-
Biuro w Polsce:
Dental Tribune Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44, lok. 518
00-024 Warszawa
Tel.: (22) 433 63 63
Fax: (22) 433 63 64
[email protected]
www.dental-tribune.com
Zespół redakcyjny:
Konsultacja naukowa:
Prof. zw. dr hab. med.
Leszek Kryst
Tłumacze:
Ewa Aleksińska, Marcin Aleksiński,
Ewa Ganowicz
Redakcja i korekta tekstów:
Marzena Bojarczuk
Marketing i reklama:
Grzegorz Rosiak, [email protected]
Tel.: (22) 433 63 62
Informacje w sprawie prenumeraty:
Dental Tribune Polska Sp. z o.o.,
[email protected], Tel.: (22) 433 63 62
Nakład: 10.000 egz.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września
2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).
Redakcja Dental Tribune dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły kliniczne oraz
informacje od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy odpowiadać za informacje, podawane przez producentów. Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich, podawane przez ogłoszeniodawców. Opinie przedstawiane przez autorów nie są
stanowiskiem redakcji Dental Tribune.
Dental Tribune makes every effort to report clinical
information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the validThe World’s Dental Newspaper
ity of product claims, or for typographical errors. The
publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made
by advertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental
Tribune International.
DENTAL TRIBUNE
Licensing by
Dental Tribune International
Publisher
Torsten Oemus
Group Editor/Managing EditorDT
Asia Pacific
Daniel Zimmermann
[email protected]
Tel.: +49-341/4 84 74-107
Editorial Assistant
Claudia Salwiczek
[email protected]
daniach lekarz powołuje się na
przykłady coraz większej liczby
pacjentów mimowilnie zaciskających zęby.
Copy Editors
Sabrina Raaff
Hans Motschmann
British Dental Health Foundation potwierdza wzrost znaczenia
tego problemu, argumentując:
„Stres jest najprawdopodobniej
główną przyczyną tych dolegliwości – ludzie nie potrafią poradzić
sobie ze sprawami, które dzieją się
w ich życiu: problemami w pracy,
w domu i trudnościami finansowymi. Taka sytuacja może spowodować napięcie ciała, co często
skutkuje właśnie mimowolnym
zaciskaniem zębów”.
VP Marketing & Sales
Peter Witteczek
Największe badania
na temat mimowolnego
zaciskania zębów zostały przeprowadzone
przez Cochrane Collaboration of
Global Medical Experts
w 2008 r. DT
Redaktor naczelna:
Magdalena Wojtkiewicz
[email protected]
President/CEO
Torsten Oemus
Marketing & Sales Services
Nadine Parczyk
License Inquiries
Jörg Warschat
Accounting
Manuela Hunger
Business Development Manager
Bernhard Moldenhauer
Executive Producer
Gernot Meyer
Production & Ad Disposition
Jens Lindenhain
Project Manager Online
Alexander Witteczek
Designer
Franziska Dachsel
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig,
Germany
Tel.: +49-341-4 84 74-302
Fax: +49-341-4 84 74-173
[email protected]
www.dental-tribune.com
Regional Offices
Asia Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
Room A, 26F, 389 King’s Road
North Point, Hong Kong
Tel.: +852-3118-7508
Fax: +852-3118-7509
The Americas
Dental Tribune America, LLC
213 West 35th Street, Suite 801
New York, NY 10001
Tel.: +1-212-244-7181
Fax: +1-212-244-7185
International Editorial Board
Dr Nasser Barghi, Ceramics, USA
Dr Karl Behr, Endodontics, Germany
Dr George Freedman, Esthetics, Canada
Dr Howard Glazer, Cariology, USA
Prof. Dr I. Krejci, Conservative Dentistry, Switzerland
Dr Edward Lynch, Restorative, Ireland
Dr Ziv Mazor, Implantology, Israel
Prof. Dr Georg Meyer, Restorative, Germany
Prof. Dr Rudolph Slavicek, Function, Austria
Dr Marius Steigmann, Implantology, Germany
© 2010, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved
DTP0310_01-07_Opinie
30.03.2010
8:48 Uhr
Seite 3
AD
DENTAL TRIBUNE
Polish Edition
Utrata zębów może być oznaką
choroby wieńcowej
Wstępne wyniki badania INVEST (Oral Infections and Vascular Disease Epidemiology
Study), przeprowadzonego przez
naukowców z University of Minnesota w Minneapolis pod kierunkiem dr Moise Desvarieux
wykazały, że utrata zębów związana z chorobami dziąseł może
wskazywać na istnienie choroby wieńcowej.
straciły do 9 zębów, u 45%
stwierdzono wczesną miażdżycę,
a osoby bez 10 i więcej zębów miały miażdżycę w 60% przypadków.
Wcześniejsze prace, prowadzone
w tym obszarze sugerowały, że zapalenia dziąseł mogą mieć związek
z miażdżycą, ale nigdy dotąd nie
zajmowano się utratą zębów.
Wnioski z tego badania
opublikowano w amerykańskim magazynie Stroke –
Journal of American Heart
Association. Badania wykazały, że istnieje związek między utratą zębów a subkliniczną, bezobjawową postacią miażdżycy tętnic szyjnych, które dostarczają krew
do mózgu. Wśród osób, które
Do badania zakwalifikowano
711 osób rasy białej, czarnej i latynosów powyżej 55 r.ż. U żadnej
z nich nie stwierdzono wcześniej
chorób układu krążenia.
Badacze przypuszczają, że
prawdopodobnie utrata zębów jest
wskaźnikiem przewlekłych stanów
zapalnych dziąseł, a one powodują zaburzenia krążenia. Stan
tętnic oceniano za pomocą
ultrasonografu, a stan zębów
i dziąseł w dokładnym badaniu
stomatologicznym. Uwzględniano także ogólny stan zdrowia, status socjoekonomiczny
i nawyki higieniczne.
Badania są sponsorowane
przez amerykański National
Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR). DT
Sukcesywne leczenie chorób
przyzębia zmniejsza ryzyko
przedwczesnego porodu
W kolejnych badaniach naukowych potwierdzono, że leczenie
chorób przyzębia ma wpływ na
liczbę przedwczesnych porodów.
M. Jeffcott wraz z S. Parry i M.
Sammel (University of Pennsylvania, Philadelphia) oraz G. Macones
(Washington University, St. Louis,
Missouri) w bada-
niu pt. „Redukcja ryzyka przedwczesnego porodu poprzez leczenie
zębów” zbadali te zależności.
W badaniach wzięły udział 872
kobiety pomiędzy 6. a 20. tygodniem ciąży, u których rozwój ciąży
był monitorowany ze szczególnym
uwzględnieniem stanu jamy ustnej.
160 kobiet, u których wykryto choroby przyzębia zostało poddanych
leczeniu kanałowemu. Kobiety
otrzymały wyniki zarówno po, jak
i przed leczeniem. Klasyfikowano
je post hoc wg nastepujących kryteriów: sukcesywne leczenie (brak
narażenia) lub brak sukcesywnego
leczenia (kobieta i płód narażeni na
negatywne skutki choroby przyzębia).
Pierwotnym celem badań było
ujawnienie jednego z determinantów przedwczesnego porodu u kobiet poniżej 35. tygodnia ciąży.
Dowiedziono, że kobiety zdrowe,
u których nie występowały choroby
przyzębia mają 7,2% mniej szans
na przedwczesny poród (przed 35.
tygodniem ciąży). Z kolei u kobiet,
u których stwierdzono chorobę
przyzębia prawdopodobieństwo
porodu przed 35. tygodniem ciąży
jest o 23,4% większe. U kobiet poddanych leczeniu, wyleczonych z
choroby przyzębia, wskaźnik wystąpienia przedterminowego porodu również był mniejszy. DT
Żródło: International & American
Association for Dental Research
Patogeny przyzębia uwydatniają aktywację
fragmentu promoterowego HIV-1 w komórkach T
Podczas corocznego zjazdu
American Association for Dental
Research, zwołanego w Walter
E. Washington Convention Centerw Waszyngtonie, badacz O.A.
Gonzalez (University of Kentucky, Lexington) omówił projekt badań pt.: „TLR2 i TLR9
aktywne pod wpływem patogenów przyzębia włączają reaktywację HIV-1”.
Pomimo, że infekcje jamy ustnej (np. choroba przyzębia) występują bardzo często wśród pacjentów z wirusem HIV-1 i pozytywnie
korelują z poziomem ładunku wirusowego, omówienie potencjalnej szansy, aby bakterie jamy ustnej wywołały reaktywację HIV-1
w zainfekowanych komórkach nie
została szczegółowo omówiona.
Badacze, którzy prowadzili projekt udowodnili, że patogeny przy-
zębia uwydatniają aktywację fragmentu promoterowego HIV-1
w komórkach T, monocytach, makrofagach i komórkach dendrytycznych.
Celem projektu było określenie
roli TLR (Toll-like receptors) w reaktywacji wirusu HIV-1 wywołanej patogenem chorób przyzębia.
Bakteria jamy ustnej wywołała aktywacje HIV-1LTR w komórkach
BF24. W badaniach sprawdzono
aktywację TLR9 przez F. nucleatum i TLR2 (obie bakterie gramujemne). Jednak aktywacja TLR4
nie przyniosła żadnych efektów.
Użycie NFkB lub Sp1 – specyficznych inhibitorów chemicznych pozwoliło wnioskować, że te faktory
transkrypcji są zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi regulatorami aktywacji HIV-1LTR wywołanej przez bakterie.
Produkcja TNFa została wzbogacona poprzez gram-ujemne bakterie oraz ich neutralizację, redukując w ten sposób reaktywację
HIV-1. Wyniki te sugerują, że aktywacja TLR2 i TLR9 przez P. gingivalis i F. nucleatum oraz wyprodukowane TNFa zmniejsza reaktywację HIV-1 w monocytach
i makrofagach. Wzrost rozwoju
bakterii oraz wyłanianie się periodontopatogenów (lub ich produktów) towarzyszących chronicznym chorobom zapalnym jamy
ustnej mogą być poważnym zagrożeniem dla replikacji wirusów
i transmisji, aktywacji systemu immunologicznego i postępu AIDS
u pacjentów z wirusem HIV-1.
DT
Źródło: Ingrid Thomas, International & American Association for
Dental Research.
DTP0310_01-07_Opinie
4
30.03.2010
8:49 Uhr
Seite 4
DENTAL TRIBUNE
Opinie
Nielegalne koszty opieki zdrowotnej
na świecie to nawet 260 mld dolarów!
Daniel Zimmermann, Dental Tribune International
Każdego roku na całym świecie
straty, do których dochodzi na
skutek nielegalnych działań
i błędów w opiece medycznej sięgają kwoty ok. 260 mld dolarów.
AD
To 4-krotnie więcej niż wynosi
budżet Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), UNICEF
i koszty kontroli malarii w Afryce!
Badanie przeprowadzone przez
European Healthcare Fraud and
Corruption Network (EHFCN)
oraz Centre for Counter Fraud Studies (CCFS) na Uniwersytecie Bry-
tyjskim w Portsmouth wykazało, że
błędy i korupcja pochłaniają 5,59%
rocznych wydatków na opiekę
zdrowotną.„Każda, nawet najmniejsza kwota, utracona na skutek
Polish Edition
korupcji lub nielegalnych opłat
oznacza, że ktoś gdzieś nie otrzymuje terapii, jakiej potrzebuje” –
powiedział Paul Vincke, przewodniczący EHFCN i jeden z autorów
raportu. „Ktoś przez to dłużej choruje, a w niektórych przypadkach
niepotrzebnie umiera. Nie popełniajmy błędów – w opiece zdrowotnej nielegalne opłaty są cichymi zabójcami” – dodaje.
W raporcie opisano 69 badań
przeprowadzonych przez 33 organizacje w 6 krajach. Miały one na
celu oszacowanie kosztów tzw.
podziemia medycznego i błędów
związanych z leczeniem. Łącznie
szacowana kwota wyniosła ponad
490 mld dolarów amerykańskich.
W celu odzwierciedlenia sytuacji
na całym świecie ekstrapolowano
wyniki uzyskane w Wielkiej Brytanii, USA, Nowej Zelandii, Francji,
Belgii i Holandii. Zdaniem autorów, dane pochodzące z krajów rozwijających się nie zmieniłyby ogólnych wyników, są jednak bardzo
trudne do pozyskania, ponieważ
w badaniu uwzględniano jedynie
analizy oparte na istotnych z punktu
widzenia statystycznego próbach
i o możliwym do zmierzenia stopniu precyzji.
W ramach raportu stwierdzano
różnego rodzaju oszustwa, np.
przypadki farmaceutów dzielących
leki na mniejsze opakowania w celu
narzucania wyższej ceny, kartele finansowe zawiązywane przez firmy
farmaceutyczne, zawyżanie kosztów podróży i niewłaściwe wykorzystywanie państwowych grantów oraz przedstawianie przez pacjentów fałszywych dowodów
ubezpieczenia. Wśród przytaczanych przykładów opisano przypadek dwojga lekarzy, którzy uzyskali państwowy grant na rozwój kliniki, a wykorzystali środki na
założenie firmy eksportującej i importującej samochody.
Raport Thomson Reuters opublikowany w październiku 2009 r.
wykazał, że w USA w ramach systemu opieki zdrowotnej dochodzi
do straty 505-850 mld dolarów
rocznie. Ok.22 % tej kwoty wynika
z fałszowania dowodów ubezpieczenia, łapówek za skierowania na
zbędne zabiegi i podobnych
oszustw.
Wg ostatnich szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, roczne
wydatki na opiekę zdrowotną na całym świecie wynoszą 4,7 biliona
dolarów! Podana w raporcie kwota
260 mld dolarów wynika z szacowanego odsetka środków utraconych na skutek oszustw (5,59%).
Jim Gee – przewodniczący komitetu doradczego CCFS powie-
ª
DTP0310_01-07_Opinie
30.03.2010
8:49 Uhr
DENTAL TRIBUNE
Seite 5
Opinie
Polish Edition
5
Strumienie zimnej plazmy skutecznie niszczą
bakterie w jamie ustnej
Jeannette Enders, Dental Tribune Niemcy
Niemieccy naukowcy opublikowali wyniki zachęcające do stosowania strumieni zimnej plazmy
w stomatologii.
Zgodnie z wynikami opublikowanymi przez zespół niemieckich
ekspertów, strumienie zimnej
plazmy mogą wkrótce umożliwić
zwiększenie skuteczności leczenia
przeciwbakteryjnego w stomatologii. Najnowsze dane uzyskane
przez naukowców z Leibniz Institute for Surface Modification
w Lipsku oraz Saarland University
Dental Hospital w Hamburgu dowodzą zwiększonej skuteczności
plazmy atmosferycznej w leczeniu
powierzchni zębów oraz infekcji
tkanek miękkich. Naukowcy
twierdzą, że ta technologia, oprócz
wielu innych zastosowań, może
znacząco poprawić rokowanie w
leczeniu niektórych chorób jamy
ustnej.
Strumienie zimnej plazmy są
miejscowymi emisjami zjonizowanego gazu, wyzwalanego przez mikrofale po użyciu obojętnych gazów, jak np. argon, hel lub azot.
Zastosowanie tych gazów w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego prowadzi do powstania wolnych rodników tlenowych, które reagują z różnymi
powierzchniami i mogą je modyfikować.
Strumienie gorącej plazmy są
obecnie wykorzystywane w coraz
większym zakresie w różnych dziedzinach medycyny, m.in. do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych.
Wysoka temperatura uniemożliwiała ich stosowanie do leczenia
żywych tkanek.
Wg dr. Stefana Rupfa – kierownika zespołu z Saarland University Dental Hospital, aplikacja
strumieni zimnej plazmy pozwoli
na uzyskanie gładszych powierzchni w porównaniu do mechanicznego usuwania tkanek za
pomocą tradycyjnych narzędzi
stomatologicznych. „Miazga położona wewnątrz zęba jest bogato
Strumień zimnej plazmy badany w warunkach laboratoryjnych – widok w zbliżeniu (DTI.
Zdjęcie dzięki uprzejmości IOM Lipsk).
unaczyniona i unerwiona, dlatego
za wszelką cenę należy unikać
zmian wynikających z jej przegrzania” – powiedział i dodał:
„Niska temperatura strumieni
zimnej plazmy pozwala zabijać
mikroorganizmy bez szkody dla
zęba”.
Badanie, którego autorzy wygrali konkurs Competition for Innovation in Medicine Technology
w 2006 r. sponsorowane było przez
niemieckie Ministerstwo Edukacji
i Nauki. Wyniki opublikowano
w lutowym wydaniu czasopisma
Journal of Medical Microbiology. DT
AMD unowocześnia swój laser do zabiegów
chirurgicznych na tkankach miękkich
Daniel Zimmermann, Dental Tribune International
Amerykańska firma AMD LASERS wprowadziła na rynki stomatologiczne na całym świecie
swój nowy produkt – Picasso
Lite.
Zgodnie z zapowiedziami opublikowanymi w styczniu br. w
oświadczeniu prasowym, nowy
laser stomatologiczny do zabiegów na tkankach miękkich jako
pierwszy na rynku umożliwia wykorzystanie wygodnych jednora-
zowych końcówek lub niedrogich włókien do wielu zastosowań. Urządzenie Picasso Lite przeznaczone jest
do stosowania przez higienistki stomatologiczne i lekarzy dentystów, którzy nie
mają doświadczenia w pracy
z laserami stomatologicznymi.
niu różnych zabiegów na
tkankach miękkich, w tym do
gingiwektomii, frenektomii,
pogłębiania przedsionka, odsłaniania implantów, zębów
i zamków ortodontycznych
oraz do leczenia aft nawracających i zmian o charakterze
opryszczkowym. Zgodnie
z oświadczeniem produ-
Lekarze mogą używać Picasso Lite przy wykonywa-
CEO Allan Miller (Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości firmy AMD
Lasers, USA).
centa, laser przecina i koaguluje
tkanki, powodując ograniczony
uraz, krwawienie i martwicę tkanek.
Picasso Lite, dostępny w cenie
2.495 $ jest sprzedawany wraz z instruktażowym filmem DVD, certyfikatem online, akcesoriami i zasilaczem. Firma AMD zapewnia
2-letnią gwarancję na wszystkie
swoje produkty.
DT
AD
ª
dział, że raport udowodnił możliwość oceny charakteru i zakresu
strat związanych z oszustwami i
błędami, co ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania tego problemu. „Dla niektórych organizacji
może być kłopotliwym odkrycie,
jak wiele pieniędzy tracą” –
stwierdził w raporcie. „Straty
związane z oszustwami wywierają
bezpośredni negatywny wpływ na
ludzkie życie. Dlatego nigdy nie
jest łatwo przyznać, że mają one
miejsce.”
Gee stwierdził, że pierwszym
krokiem w kierunku zwalczenia
oszustw jest uświadomienie rządom i instytucjom, jakie nielegalne
zjawiska istnieją pod ich auspicjami. „Jeśli władze organizacji nie
zdają sobie sprawy z zakresu lub
charakteru nękających je problemów, jak mogą je rozwiązać?” –
pyta Gee.
Sieć EHFCN została założona
w celu wspierania regionalnych organizacji zajmujących się opieką
zdrowotną i zmniejszania strat
związanych z oszustwami i błędami tak, aby umożliwić lepsze
i bardziej racjonalne wydawanie
większych kwot na opiekę nad pacjentami. Podobne sieci funkcjonują w USA i Kanadzie. DT
DTP0310_01-07_Opinie
6
30.03.2010
8:49 Uhr
Seite 6
DENTAL TRIBUNE
Opinie
Polish Edition
Dentyści-wolontariusze uczestniczą
w misji stomatologicznej na Haiti
Rozmowa z dr. Garym A. Godleyem i dr. Lancem W. Godleyem z USA na temat opieki stomatologicznej na Haiti
Daniel Zimmermann, Dental Tribune International
Trzęsienie ziemi na Haiti niemal
doszczętnie zniszczyło i tak słabo
rozwinięty tam system opieki
zdrowotnej. Przed trzęsieniem
ziemi opiekę medyczną i stomatologiczną zapewniali często jedynie wolontariusze z całego świata.
Dr Gary Godley i jego syn Lance
są lekarzami dentystami praktykującymi w Naple na Florydzie,
ale postanowili opuścić swój kraj
i nieść potrzebną pomoc stomatologiczną ludziom na Haiti.
W jaki sposób trafiliście do programu misji stomatologicznej na
Haiti i jak długo tam przebywaliście?
Gary Godley: W maju 2009 r.
Lance i ja pojechaliśmy na Haiti
z jeszcze jednym dentystą – dr. Garthem McCaffreyem oraz pilotem
Billem Earlsem. Nasz wyjazd
sponsorowała organizacja „Hope
for Haiti”, założona ponad 20 lat
temu przez JoAnne Kuehner. Od
tego czasu „Hope for Haiti” niosła
pomoc dzieciom i dorosłym, koncentrując się na edukacji i zaspokajaniu ich potrzeb zdrowotnych.
Nasz wyjazd miał na celu ocenę
możliwości podjęcia opieki stoma-
tologicznej nad populacją Les
Cayes – miejscowości położonej
na południowym wybrzeżu Haiti.
Spędziliśmy wtedy na Haiti 4 dni,
świadcząc podstawową opiekę medyczną na rzecz dorosłych i dzieci.
Leczenie prowadziliśmy w klinice
medycznej odnowionej przez
„Hope for Haiti”, w której pracował
lekarz medycyny po studiach medycznych ukończonych na Kubie.
Pacjenci byli nam bardzo
wdzięczni, ale wielu z nich cierpiało z powodu poważnych chorób
i wymagało leczenia przekraczającego nasze umiejętności i środki.
AD
Lance Godley: Ograniczał
nas, niestety, brak zaopatrzenia
oraz utrata narzędzi stomatologicznych przed naszym przyjazdem. Dzięki dentyście z Haiti,
który wypożyczył nam niektóre
podstawowe narzędzia, byliśmy
w stanie zapewnić leczenie chirurgiczne tym, którzy tego najbardziej
potrzebowali.
Jakie były główne cele programu
i czy udało się je osiągnąć?
Gary Godley: Podstawowym
celem naszej misji była ocena sytuacji oraz poziomu zapotrzebowania na opiekę stomatologiczną. Potrzeba takiego leczenia nie podlega
dyskusji. Lecznica będzie mogła
działać, kiedy tylko uda się zgro-
mieszkańców innych części
świata. Bez pomocy innych krajów
i wolontariuszy populacja ta nie
jest w stanie utrzymać się sama.
Góry zostały wyjałowione, rzeki to
kanały pełne błota. Mimo to, widziałem w tym kraju naturalne
piękno oraz dumnych i uduchowionych ludzi.
Lance Godley: Po tym tragicznym trzęsieniu ziemi moje myśli
zaprzątały kwestie przeżycia i zaspokojenia podstawowych potrzeb
ludności Haiti. Ta populacja miała
tak niewiele, jeśli chodzi o podstawowe potrzeby życiowe, takie jak
dostęp do czystej wody, odprowadzanie ścieków i podstawowa
opieka rządu, a to trzęsienie znisz-
Konkurs
+SHJaLNV^`IPLYHT
RVTWVa`[*OHYPZTH&
Les Cayes (z populacją liczącą 45.000 mieszkańców) jest ważnym portem położonym na zachód od stolicy Port-au-Prince.
.RU]\ĘFLQDSLHUZV]\U]XWRND
6WZRU]RQDZRSDUFLXRZLHOROHWQLHGRĘZLDGF]HQLD
zastosowania kompozytu Charisma
Kompaktowy system odcieni z 14 odcieniami
GODNDĹGHMNRPELQDFML
ĀDWZHGRSDVRZDQLHRGFLHQL]]DVWRVRZDQLHP
dwuwarstwowego kolornika, przygotowanego
z oryginalnego kompozytu
(IHNWQDWXUDOQHMƃXRUHVFHQFMLLRSDOL]DFML
DWDNĹH]RSW\PDOL]RZDQDSU]HMU]\VWRĘÉ
SR]ZDODMÇQDVWZRU]HQLHQDWXUDOQLH
SLÛNQ\FKZ\SHāQLHăNRPSR]\WRZ\FK
Charisma 8 x 4 g
Charisma Opal Basic 6 x 4 g
Charisma Opal Master 10 x 4 g
wybierz jeden z trzech zestawów, odpowiedz na pytanie i wygraj!
ZLÛFHMQDwww.heraeus-dental.pl
Z\JUDMSRGUµĹGR Toskanii
madzić więcej narzędzi. Ludzie
czekają tam na leczenie i naprawdę
doceniają wysiłki wolontariuszy.
Jaki zareagowaliście, oglądając
zdjęcia przedstawiające ostatnie
zniszczenia na Haiti?
Gary Godley: Byłem zdruzgotany i chciałem natychmiast tam
wracać. Martwiłem się przede
wszystkim o to, jak ludzie, którzy
mieli tak niewiele, zniosą utratę
swoich bliskich, pogorszenie warunków sanitarnych, gwałtowne
rozprzestrzenianie się chorób i
stratę wielu wolontariuszy, którzy
jeszcze przed trzęsieniem ziemi
nieśli tak ważną pomoc. Na szczęście, świat zareagował w odpowiedni sposób. Zanim doszło do
tego katastrofalnego trzęsienia
ziemi, myśląc o Haiti, miałem
przed oczami brak żywności, wody
pitnej, zły stan sanitarny, brak odpowiednich warunków mieszkaniowych, niedobór personelu medycznego i wysoką umieralność
niemowląt (20% dzieci umiera
przed ukończeniem 5 r.ż.). Wiele
dzieci, aby zaspokoić głód, je
placki z błota. Dzieci są skrajnie
niedożywione. Takiego ogromu
nędzy, jaka występuje na Haiti, nie
zna większość Amerykanów ani
czyło wszystko, co mieli. Miejmy
nadzieję, że świat nie tylko pomoże
odbudować Haiti takim, jakim
było, ale pomoże także zbudować
coś lepszego. Ludzie, których spotykaliśmy podczas naszego pobytu
na Haiti byli wyjątkowi. Jestem pewien, że przy wsparciu właściwych
rozwiązań i stabilnego systemu
mogliby wiele osiągnąć.
Kto zapewniał opiekę stomatologiczną na Haiti przed trzęsieniem
ziemi?
Gary Godley: Leczenie stomatologiczne na Haiti jest w większości prowadzone przez wolontariuszy z całego świata. Istnieje
wiele organizacji, które sprowadzają na Haiti lekarzy dentystów,
higienistki, asystentki i pozostały
personel. Wprawdzie jest prowadzone podstawowe leczenie zachowawcze, jednak głównie wykonuje
się zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz prowadzi leczenie bólu i infekcji.
Czy na Haiti istnieją szkoły stomatologiczne? Gdzie uczą się
tamtejsi dentyści?
Gary Godley: Też zadawaliśmy to pytanie, jednak nie udało
nam się uzyskać jednoznacznej od-
DTP0310_01-07_Opinie
30.03.2010
8:49 Uhr
DENTAL TRIBUNE
Seite 7
Opinie
Polish Edition
7
powiedzi. Wg mojej wiedzy na
Uniwersytecie Haiti w Port-AuPrince działa szkoła stomatologiczna związana ze szpitalem. Z
tego, co zrozumiałem, uczy się tam
ok. 15 studentów. Niestety, nie
wiemy, czy po trzęsieniu ziemi
szkoła ta nadal istnieje.
Lance Godley: Dowiedzieliśmy się też, że niektórzy Haitańczycy wyjeżdżają uczyć się za granicę, a potem wracają, aby pomagać swoim rodakom.
Wg WHO na populację liczącą
ponad 9 mln mieszkańców przypada mniej niż 100 dentystów.
Czy w takich warunkach możliwe jest w ogóle jakiekolwiek leczenie?
Gary Godley: Oczywiście
wielu ludzi nie ma zupełnie dostępu
do leczenia. Jest jednak wielu dentystów-wolontariuszy, którzy w
ciągu swojej kariery wielokrotnie
wracają na Haiti, aby świadczyć
swoje usługi tym, którzy są w stanie
do nich dotrzeć. Podróżowanie po
Haiti może być bardzo trudne zarówno dla personelu stomatologicznego, jak i dla pacjentów. To
dodatkowo komplikuje korzystanie z opieki medycznej ogromnej
liczbie osób.
Dental Tribune International we
współpracy z Latin America
Dental Federation i World Dental
Federation organizuje kongres z
myślą o zbiórce pieniędzy przeznaczonych na odbudowę gabi-
Dr Gary A. Godley z tłumaczem.
netów stomatologicznych na Haiti. Czy słyszeliście o innych podobnych inicjatywach?
Gary Godley: Haiti otrzymuje
dużą pomoc, np. Amerykańskie
Towarzystwo Stomatologiczne
współpracuje z wieloma stomatologicznymi i niestomatologicznymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak International Medical Relief lub Flying Doctors of
America, które działają na Haiti,
niosąc pomoc zarówno w postaci
doraźnej opieki medycznej, jak i
tworzenia długofalowych planów
odbudowy infrastruktury stomatologicznej. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć finansowo tę akcję, wystarczy odwiedzić witrynę internetową
www.adafoundation.org. Tam
można znaleźć także aktualne informacje na temat wysiłków podej-
Dr Garth McCaffrey i dr Lance W. Godley (od lewej).
mowanych w celu usunięcia skutków katastrofy.
Czy planujecie wkrótce powrót
na Haiti?
Gary Godley: Planowaliśmy
powrót w grudniu 2009 r., jednak
ten wyjazd został odwołany z nieznanych nam przyczyn. Miejmy
nadzieję, że misja zostanie wznowiona, kiedy tylko uda się rozwiązać aktualne problemy. Jestem
także ochotnikiem w fundacji „East
Meets West” (Oakland, Kalifornia)
i co roku jeżdżę z misją do Wietnamu. Był to dla mnie priorytet
przez wiele lat, jednak teraz, kiedy
mam świadomość ogromu potrzeb
bliżej mojego domu, będę z pewnością służył swoim doświadczeniem i umiejętnościami tam, gdzie
są takie potrzeby. DT
Klinikę „Hope for Haiti” założono w dawnej ubojni.
Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Godley Family Dentistry, USA.
Nagroda dla studentki szkoły dentystycznej
Studentka University of Manchester’s School of Dentistry –
Lisa Durning, która wygrała
wyjazd na coroczną sesję American Dental Association w Orlando (Floryda) jako gość honorowy świętowała zwycięstwo
konkursu BDA/Dentsply Student Clinician Programme
2010.
W ramach wyjazdu została ona
poproszona o przedstawienie zwycięskiego projektu – Analysis of
a novel embryonic stem cell line exhibiting de novo promoter methylation of the metastasis suppressor
E-cadherin. Nagrodę wręczyli
prof. Nairn Wilson (King's College
London Dental Institute), prof. Robert McConnell (University College Dental School and Hospital –
Cork) oraz dr Susan Hooper (Bristol Dental School).
Zwycięstwo L. Durning jest finałem narodowego konkursu, w
którym uczestnicy (studenci szkół
dentystycznych z Wielkiej Brytanii
i Irlandii) musieli zmierzyć się ze
sobą, prezentując autorskie projekty. Żaden z nich nie mógł być
wcześniej prezentowany ani publikowany. Odbierając nagrodę, Lisa
powiedziała: „Jestem zachwycona
nagrodą. Takie badania to fantastyczne doświadczenie. Nie mogę
już doczekać się prezentacji w Orlando”.
II miejsce zajął Mark Gidley
z University of Sheffield School of
Dentistry za prezentację dotyczącą identyfikacji i liczebności
patogenów wśród pacjentów z
cukrzycą. W nagrodę otrzymał
czek na sumę £500. III nagrodę
Malveen Mann – student University of Birmingham’s School of
Dentistry.
Podsumowując konkurs, prof.
Wilson powiedział: „Tegoroczny
konkurs po raz kolejny podkreśla
ogromny potencjał studentów
szkół dentystycznych I stopnia (li-
cencjackich) w Wielkiej Brytanii
i Irlandii. Gratuluję wszystkim,
którzy wzięli w nim udział. Każdy
kandydat wspaniale reprezentował
swoją uczelnię w drodze do finału.
Zwycięski projekt pokazuje
szczegółową analizę linii komórkowej pary wodnej z rezultatem
wskazującym możliwość kontroli
metastatycznej rozprzestrzeniających się komórek rakowych – nowoczesną metodę badań na miarę
najnowszej techniki. DT
University of Manchester
AD
DTP0310_08_FDI
30.03.2010
8:54 Uhr
Seite 1
Wiadomość specjalna – wezwanie do działania! Kalendarz wydarzeń FDI na 2010 r.
Od 12. stycznia br. uwaga całego świata skupiona jest na Haiti
i na zniszczeniach, jakie dotknęły
ten kraj na skutek trzęsienia ziemi.
Spływają do nas wiadomości od
członków Światowej Federacji
Dentystów FDI z całego świata ze
słowami kondolencji dla wszystkich poszkodowanych, pytaniami
o los znajomych członków Towarzystwa Stomatologicznego Haiti
oraz deklaracjami chęci pomocy.
Akcja ratownicza na Haiti trwa
cały czas. Wiadomości, jakie docierają do nas z tej wyspy pozwalają
jasno stwierdzić, że oprócz naglącej
potrzeby dostaw żywności i wody
oraz zapewnienia schronienia,
wiele tysięcy osób, którym udało się
przeżyć, cierpi z powodu poważnych urazów zębów i twarzy, a także
z powodu już wcześniej doskwierającego bólu zębów związanego z
brakiem dostatecznego leczenia.
z Haiti. FOLA koordynuje działania w ramach kampanii, prosząc
producentów sprzętu stomatologicznego oraz lekarzy dentystów
o przekazywanie narzędzi stomatologicznych, materiałów i elementów wyposażenia, które może być
pomocne w odbudowie Haiti.
Wzywam członków FDI i lekarzy dentystów z całego świata do
wsparcia działań, mających na celu
przywrócenie możliwości leczenia
stomatologicznego na Haiti. Więcej informacji na temat tej kampanii udzieli dr Adolfo Rodriguez –
Przewodniczący LARO/FOLA
([email protected]).
Światowa Federacja Dentystów FDI wraz z Regionalną Organizacją Ameryki Łacińskiej LARO/FOLA oraz Dental Tribune International dołączyła do kampanii,
mającej na celu pomoc ogólnej populacji oraz lekarzom dentystom
Dr Roberto Vianna
FDI President
Rejestracja na Kongres 2010
w Salvador da Bahia w Brazylii rozpoczęta!
25. stycznia br. rozpoczęła się
rejestracja na Doroczny Światowy
Kongres Stomatologiczny FDI
2010, który odbędzie się w Salvador
w Brazylii. Kongres FDI 2010, organizowany wspólnie przez Światową Federację Dentystów FDI
oraz Brazylijskie Towarzystwo Stomatologiczne (ABO) w słonecznym stanie Bahia w Brazylii będzie
z pewnością inspiracją dla jego
uczestników. Zaplanowano bogaty
program naukowy (akredytowany
przez ADA CERP), światową wystawę stomatologiczną oraz rozwi-
cały rok liczne atrakcje kulturalne.
Salvador to była stolica Brazylii,
ojczyzna kapoeiry, bossanovy i największych na świecie imprez karnawałowych. Leży w obszarze intensywnie rozwijającym się ekonomicznie, będzie więc doskonałym
tłem dla tegorocznego kongresu
FDI, odbywającego się pod hasłem
„Lokalne wyzwania – światowe
rozwiązania”.
Kongres FDI to jedyne światowe wydarzenie stomatologiczne,
któremu towarzyszą spotkania biznesowe i polityczne przewodniczą-
tematy stanowić będą wprowadzenie do nowych trendów w technikach stomatologicznych i kwestiach opieki nad pacjentem,
a także sprowokować do dyskusji
na temat polityki publicznej i praktyk prywatnych, dostarczą przeglądu badań naukowych, edukacji
i praktyki klinicznej oraz rozpoczną
debatę na temat integracji stomatologii i innych dziedzin medycyny
w celu poprawy stanu ogólnego
i zdrowia jamy ustnej populacji.
Aby dowiedzieć się więcej na
temat programu naukowego na
2010 r. oraz zarejestrować się na tegoroczny kongres FDI, należy odwiedzić stronę internetową Światowej Federacji Dentystów FDI:
www.fdiworldental.org. FDI
Czy wiesz, że...
Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Brazylijskiego Ministerstwa Turystyki.
jającą ofertę socjalną z prezentacją
bahijskiego tańca, muzyki i kuchni
na zakończenie każdego dnia obrad.
Salvador da Bahia leży na płn.wsch. wybrzeżu Brazylii i jest 3.
pod względem wielkości miastem
kraju. Pełni rolę nie tylko jednego
z głównych ośrodków finansowych
Brazylii, ale także oferuje przez
cych ponad 130 krajowych towarzystw stomatologicznych, poświęcone ich wizjom rozwoju stomatologii i poprawy zdrowia jamy
ustnej. Program naukowy na 2010 r.
ma stanowić odpowiedź na główne
problemy lekarzy dentystów, prezentowaną przez najlepszych światowych wykładowców. Poruszane
W Brazylii pracuje znacząca
część światowej populacji lekarzy dentystów: w kraju jest ok.
227.000 osób zajmujących się
stomatologią, w tym 43.000
specjalistów i 40.000 studentów.
187 szkół stomatologicznych
(a także technicy dentystyczni
i personel pomocniczy, tj. higienistki i asystentki stomatologiczne) oraz ponad 500 miejscowych stowarzyszeń stomatologicznych (spośród których 320
to filie ABO) czyni z Brazylii
największą na świecie sieć zrzeszonych podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
w dziedzinie stomatologii.
• Kształcenie ustawiczne
Rozpoczął się kolejny pracowity rok kształcenia ustawicznego (Continuing Education – CE) z FDI: na całym świecie zaplanowano łącznie 28
programów dotyczących wielu różnych zagadnień w tym zakresie. Najbliższe sesje to m.in. „Profilaktyka: Podstawowe leczenie periodontologiczne i planowanie leczenia” (prof. Niklaus Lang) oraz „Zależności periodontologiczno-endodontyczne, pułapki podczas leczenia kanałowego” (dr Robert Ng), które odbędą się w Nepalu oraz 19. Międzynarodowy
Kongres Rumuńskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Bukareszcie.
Szczegółowy kalendarz Programu kształcenia ustawicznego FDI 2010
jest dostępny online.
• Zarządzanie
Członkowie Zarządu i komisji stałych Światowej Organizacji Dentystów FDI w dn. 16-20. lutego wzięli udział w półrocznych spotkaniach
w Genewie (Szwajcaria).
Szczegółowy wykaz i tematykę spotkań Światowej Organizacji Dentystów FDI w 2010 r. można znaleźć na stronie internetowej: www.fdiworldental.org. FDI
Odnowienie „oficjalnych
stosunków” pomiędzy FDI
a WHO
Zarząd Światowej Organizacji
Zdrowia (World Health Organization – WHO) podczas 126. spotkania w Genewie (Szwajcaria) w dn.
18-23. stycznia br. odnowił status
FDI jako „organizacji pozarządowej (non-governmental organization – NGO) pozostającej w oficjalnych stosunkach z WHO”. W spotkaniu tym wzięli udział dr S.D.
Shantinath, obejmujący stanowisko zastępcy dyrektora FDI i kierownik sekcji zdrowia publicznego
oraz Jon Crail – manager ds. zdrowia publicznego i rzecznik, a także
przedstawiciele Światowej Federacji Pracowników Ochrony Zdrowia (World Health Professions Alliance – WHPA).
Spotkanie Zarządu otworzył raport dyrektor generalnej – dr Margaret Chan, która przedstawiła kluczowe kwestie będące przedmiotem trwających przez cały weekend
dyskusji. Obejmowały one informacje na temat aktualnego stanu
działań na Haiti, osiągnięcia i trwające starania, zmierzające do osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju WHO oraz podziękowania za
dotychczasową skuteczną reakcję
międzynarodową na pojawienie się
nowego wirusa H1N1. (Pełną
wersję raportu dr Chan można znaleźć na stronie internetowej WHO:
www.who.int).
Podjęta przez Komisję Stałą ds.
Organizacji Pozarządowych przy
Zarządzie WHO decyzja o odnowieniu statusu Światowej Federacji Dentystów FDI jako NGO
pozostającej w „oficjalnych rela-
cjach” opierała się na raportach
przedstawionych przez FDI, omawiających poprzednie i aktualne
plany pracy w zakresie zdrowia
publicznego. Komisja zwróciła
szczególną uwagę na wkład
i wsparcie, jakie zapewnia FDI
w dążeniu do osiągnięcia celów
WHO. Przedstawiciele FDI brali
udział w dyskusjach dotyczących
wielu innych kwestii istotnych dla
zdrowia jamy ustnej i praktyki stomatologicznej. Były to m.in. takie
zagadnienia, jak: światowy kodeks
praktyki w procesie międzynarodowej rekrutacji profesjonalistów
z dziedziny ochrony zdrowia,
wprowadzanie strategii profilaktyki i kontroli chorób niezakaźnych
(spośród których najczęstsze choroby przewlekłe dotyczą jamy ustnej) oraz ciągłe monitorowanie
procesu zbliżania się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju
WHO. FDI
About the publisher
Publisher
FDI World Dental Federation
Tour de Cointrin, Avenue Louis Casai 84,
Case Postale 3
1216 Cointrin – Genève, Switzerland
Phone: +41 22 560 81 50
Fax: +41 22 560 81 40
E-mail: [email protected]
Web site: www.fdiworldental.org
FDI Communications Manager
Aimée DuBrûle
FDI Worldental Communiqué is published by
the FDI World Dental Federation. The newsletter and all articles and illustrations therein are
protected by copyright. Any utilisation without
prior consent from the editor or publisher is
inadmissible and liable to prosecution.
DTP0310_09-13_Ludwig_Colgate
29.03.2010
DENTAL TRIBUNE
14:03 Uhr
Seite 9
Praktyka
Polish Edition
9
Mini-implanty – kluczowe rozwiązanie w gabinecie stomatologicznym
Część V: Terapeutyczne elementy pomocnicze
Björn Ludwig, Bettina Glasl, Thomas Lietz, Jörg A. Lisson, Niemcy
Ryc. 1: Odpowiednio aktywowana ligatura druciana przenosi siły niezbędne da przesunięcia kła
(fot.: dr Morea, Brazylia).
Liczba producentów oferujących miniimplanty stomatologiczne na całym świecie wynosi
obecnie ok. 45 i cały czas rośnie.
Wśród szerokiej oferty tych produktów można zauważyć 2 wyraźne trendy, a niektóre firmy
oferują miniimplanty wyłącznie
w połączeniu z niezbędnymi narzędziami do ich wprowadzania.
Miniimplanty stanowią jednak
tylko sposób na uzyskanie pożądanego efektu w postaci zakotwienia
w kości, o czym zdecydowanie zbyt
często zapominają ich producenci.
Problem polega na tym, że dla
osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego konieczne jest także
użycie odpowiednich rozwiązań
pomocniczych (np. sprężyn, łańcuszków elastycznych, ligatur). To
z kolei oznacza, że w celu przeprowadzenia leczenia trzeba korzystać
z produktów pochodzących od
wielu różnych dostawców, aby
zgromadzić wszystkie niezbędne
narzędzia. W tej sytuacji może wystąpić problem związany z brakiem
kompatybilności miniimplantów
i elementów pomocniczych.
Tylko nieliczni producenci miniimplantów oferują także cały system innych produktów. W skład takiego systemu, oprócz miniimplantów, powinny wchodzić narzędzia
diagnostyczne i terapeutyczne
(Tab. 1). Stosując kompletny system, można oczekiwać, że główka
miniimantu będzie kompatybilna
z elementami pomocniczymi.
Można konstruować indywidualnie kotwiony aparat z różnych modułów konstrukcyjnych, składając
je jak klocki. Im większa liczba
dostępnych elementów pomocniczych, tym większą swobodę i elastyczność można uzyskać w szerokim spektrum zastosowań.
Producenci miniimplantów,
którzy działają głównie na rynku
ortodontycznym, oferują zwykle
Ryc. 2: Użycie drutu o profilu kwadratowym umożliwia uzyskanie bardzo sztywnego (pośredniego)
połączenia (fot.: dr Böhm, Niemcy).
Ryc. 3a-c: Jeśli istnieje potrzeba zgięcia drutu pod kątem prostym w obrębie nacięć śruby (a), konieczne jest zastosowanie miniimplantu ze ściętymi kątami w miejscu skrzyżowania nacięć. Ten wygodny szczegół uwzględniono jak dotąd jedynie w śrubach OrthoEasy firmy FORESTADENT (b) oraz tomas-pin firmy DENTAURUM (c).
także niezbędne produkty pomocnicze. Jest to wygodne, a zarazem
mniej czasochłonne dla użytkownika, jeśli odpowiednie produkty są
dostępne w jednym miejscu lub
sprzedawane w zestawach.
Elementy pomocnicze do bezpośredniego użycia przy fotelu pacjenta
Produkty pomocnicze można
podzielić na 3 główne grupy:
• elementy podstawowe,
• elementy półgotowe,
• elementy gotowe.
Klasyfikacja ta oparta jest na
stopniu niezbędnej obróbki lub
pracy z danym elementem zanim
będzie możliwe jego użycie.
Elementy podstawowe
Do tej grupy należą wyłącznie
druty ortodontyczne z różnych materiałów i o różnych wymiarach
(szczególnie druty o profilu kwadratowym, ale także okrągłe). Druty
stosuje się do łączenia poszczególnych elementów pomocniczych, co
w zależności od typu wykonywanego aparatu może zajmować więcej lub mniej czasu. Druty (szczególnie wykonane ze stali nierdzewnej) są dostępne w rozsądnych cenach. Druty o profilu okrągłym
wykorzystuje się głównie jako ligatury, tzn. do łączenia elementów. Po
odpowiednim skręceniu mogą być
jednak stosowane także do przesu-
ª
Ryc. 6: Drut o profilu okrągłym zamocowany do karbowanej rurki można wykorzystać do uformowania indywidualnych haczyków (np. retrakcji en masse).
Firmy podukujàce elementy pomocnicze
Nazwa miniimplantu
DENTAURUM (Niemcy)
tomas®-pin
FORESTADENT (Niemcy)
OrthoEasy®
Mondeal (Niemcy)
BENEFIT
HDC (W∏ochy)
Spider Pin
Micerium (W∏ochy)
M.A.S.
Bio Materiales (Korea)
Orthodontic Mini Implant
Dentos (Korea)
AbsoAnchor
Jeil Medical (Korea)
Dual-TopTM Anchor Screw
Bio-Ray (Tajwan)
A-1
IMTEC Corp. (USA)
Ortho Implant
Ormco (USA)
VectorTASTM
Tab. 1: Na rynku działa co najmniej 45 firm produkujących lub dostarczających miniimplanty.
Jednak tylko 11 z nich oferuje elementy pomocnicze przeznaczone do stosowania w leczeniu
ortodontycznym, kompatybilne z własnymi miniimplantami.
Ryc. 4a i b: Prostowanie pochylonego zęba trzonowego i zamykanie Ryc. 5a i b: Stan po 13 miesiącach od wyprostowania zęba i zamknięcia
przestrzeni przy użyciu sprężyny prostującej. Obraz kliniczny (a) przestrzeni; stan kliniczny (a) i zdjęcie rtg (b).
i zdjęcie rtg (b).
AD
DTP0310_09-13_Ludwig_Colgate
29.03.2010
14:04 Uhr
Seite 10
DENTAL TRIBUNE
10 Praktyka
ª
wania zębów (Ryc. 1). Nie jest natomiast możliwa trójwymiarowa kontrola ułożenia drutów o okrągłym
profilu, ponieważ są one mało odporne na działanie sił skręcających.
W przypadku drutów o profilu
kwadratowym, można kontrolować
ich położenie w 3 wymiarach, ponieważ są one odporne na skręcanie
i bardzo stabilne, a dzięki temu mogą
(w zależności od wymiarów) zapewniać sztywne połączenie pomiędzy miniimplantem i aparatem
(Ryc. 2). Zaleca się stosowanie drutu
w takim rozmiarze, aby pasował do
szczeliny w miniimplancie.
Ryc. 7a
Ryc. 7b
Ryc. 7c
Ryc. 7a-c: Przy pomocy zakotwienia w kształcie litery L (FORESTADENT) można szybko
zamocować miniimplant do zamka lub pierścienia (a). Drut tomas T (DENTAURUM)
wyposażony w 3 ramiona (b) może być zastosowany do stworzenia różnych połączeń pomiędzy śrubą i aparatem cienkołukowym lub
zębami (c) (fot. 7c: dr S. Baumgärtel, USA).
W niektórych przypadkach
może zaistnieć potrzeba zgięcia
drutu o profilu kwadratowym.
Może to być korzystne w przypadku mezjalizacji, kiedy można
wykonać pętlę zaczepioną o miniimplant, służącą do zaczepienia
śruby lub łańcuszka elastycznego
i do połączenia z łukiem głównym
aparatu. W tym celu należy zagiąć
drut pod kątem prostym. Zgięte łuki
można także wykorzystywać w innych sytuacjach. Do zamocowania
drutu o profilu kwadratowym w
szczelinie miniimplantu stosuje się
ligaturę lub kroplę materiału wiążącego. W zależności od wielkości
działających sił zwrotnych i jakości
połączenia, drut (o profilu kwadratowym lub okrągłym) może ślizgać
się w obrębie szczeliny. Można
temu łatwo zapobiec, zginając łuk –
przynajmniej w tych przypadkach,
kiedy stosuje się miniimplant z
krzyżowym nacięciem (Ryc. 3a).
Jednak w takim przypadku można
użyć drutu o średnicy odpowiadającej szerokości szczeliny tylko
pod warunkiem ścięcia krawędzi
nacięć w miejscu ich skrzyżowania. Spośród 16 miniimplantów
z główkami z krzyżowym nacięciem dostępnych obecnie na rynku,
ten drobny szczegół uwzględniono
jedynie w śrubach OrthoEasy
(FORESTADENT, Ryc. 3b) oraz
tomas-pin (DENTAURUM, Ryc.
3c).
Element
Produkt
Zastosowanie
Cechy
charakterystyczne
Na rynku dostępne są przygotowane wstępnie elementy druciane
3 firm, m.in. druty w kształcie litery
Li U (FORESTADENT) oraz druty
tomas w kształcie litery T (DENTAURUM). Te elementy ułatwiają
przyłączanie pierścieni i zamków
(Ryc. 7a). Drut tomas T (Ryc. 7b)
z 3 ramionami daje szeroki zakres
możliwych kombinacji w zastosowaniu klinicznym, np. chcąc uzyskać mezjalizację, można wygiąć
jedno ramię, formując haczyk.
Drugie ramię można połączyć z
łukiem głównym za pomocą skrzyżowanych rurek. Inny wariant, opisany przez dr. S. Baumgärtel to zaczepienie zębów przednich do miniimplantu umieszczonego w linii
pośrodkowej (Ryc. 7c).
Elementy gotowe
Do tej grupy należą produkty
pomocnicze, które można stosować w różnych sytuacjach klinicznych (Tab. 3). Elementy te nie wymagają lub wymagają jedynie krótkiego przygotowania i mogą być
stosowane bezpośrednio bez konieczności adaptacji. Jednocześnie
są one odpowiednio droższe, w za-
Dost´pny dla
Power arm
Retrakcja „en
masse”
Karbowane rurki z przyspawanym drutem do indywidualnego formowania haczyka. Mo˝na je
stosowaç w okreÊlonych
sytuacjach do zamocowania ∏uku g∏ównego lub
jego segmentu do miniimplantu.
tomas®-power arm
kwadratowe
tomas®-power arm
okràg∏e
Question Hook
tomas®-pin
tomas®-pin
A -1
Elementy
druciane
Zakotwienie
bezpoÊrednie
Fabrycznie zgi´te/gotowe do u˝ycia elementy
przeznaczone do ∏àczenia g∏ówki miniimplantu i
aparatu ortodontycznego
tomas®-T wire
L-anchor
U-anchor
Pin-Hook
∏àcznik z drutem 0,8
lub 1,1 mm
tomas®-pin
OrthoEasy®
OrthoEasy®
M.A.S.
BENEFIT
Spr´˝yny
prostujàce
Do prostowa- Spr´˝yna ze stopu NiTi
nia z´bów
zamocowana do stalotrzonowych i – wego drutu
w zale˝noÊci
od ustawienia
– jednoczesnej
intruzji lub
ekstruzji
tomas®-uprighting
spring
Titanol® uprighting
spring
tomas®-pin
OrthoEasy
Elementy półgotowe
Te elementy pomocnicze są
zwykle sprzedawane w postaci
gotowej do użytku, ale wymagają
dostosowania do warunków indywidualnych (Tab. 2). W zależności od rodzaju elementu i materiału, z jakiego wykonany jest produkt, ceny ich są zwykle umiarkowane. Produkty te wymagają
niewiele czasu poświęconego na
ich przygotowanie. Jednym z
przykładów jest sprężyna prostująca (Ryc. 4a), która jest gotowa
do użycia już po niewielkim dostosowaniu. W zależności od ustawienia sprężyny, można wyprostować dolne zęby trzonowe przy
ich jednoczesnej intruzji lub ekstruzji. Ten produkt jest szczególnie przydatny w przypadku leczenia przygotowującego do zaopatrzenia protetycznego, kiedy konieczne jest przemieszczenie
zębów w celu zapewnienia optymalnych warunków wyjściowych
(Ryc. 4b). W celu połączenia miniimplantu z założonym już aparatem stałym, można użyć karbowanych rurek, do których przyspawano drut o profilu okrągłym
(Ryc. 5a i b). Jeśli w czasie leczenia konieczne okaże się użycie zakotwienia stałego, można je łatwo
zastosować z wykorzystaniem
tych elementów bez konieczności
zdejmowania całego aparatu albo
jego części. W przypadku retrakcji en masse można wykorzystać
karbowane rurki z przyspawanym
drutem do uformowania indywidualnych zaczepów (Ryc. 6). Zaczepy te można zastosować w celu
zapewnienia przyłożenia siły
przesuwającej (wywieranej przez
sprężynę lub łańcuszek elastyczny) w pobliżu punktu oporu.
Nazwa produktu
Polish Edition
Przyk∏adowe
zastosowania
Tab. 2: Półgotowe elementy, wymagające indywidualnego dostosowania (fot.: DENTAURUM, FORESTADENT).
Element
Produkt
Cechy
Zastosowanie charakterystyczne
Nazwa produktu
tomas®-crimp hook
Power arm crimpable
Discopender
Crimpable hook
Crimpable hook
Pofa∏dowany Retrakcja
haczyk
„en masse”
Karbowana rurka z
przyspawanym haczykiem do do∏àczania elementów elastycznych (elastycznych ∏aƒcuszków,
spr´˝ynek)
Spr´˝ynki do Dystalizacja,
Êciskania
mezjalizacja
Bardzo elastyczne
tomas®-compression
spr´˝ynki do Êciska- spring
nia ze stopu NiTi
Compression spring
TruFlexTM Nickel Titanium Spring
Spr´˝ynki
Êrubowe
Bardzo elastyczne
spr´˝ynki Êrubowe
ze stopu NiTi z oczkiem, które pasuje do
g∏ówki miniimplantu
Mezjalizacja,
dystalizacji,
retrakcja „en
masse”
tomas®-pin
OrthoEasy®
Orthodontic Mini
Implant
Dual-TopTM Anchor
Screw
AbsoAnchor
tomas®-pin
OrthoEasy®
Spider Pin
tomas®-coil spring
tomas®-Nikodem spring
Coil spring
VectorTAS™ Delta Spring
Ortho Locking Closed Coil
Spring
NiTi closed spring
NiTi closed coil spring
Gentle NiTi closed coil
spring
Coil spring
tomas®-pin
tomas®-pin
OrthoEasy®
VectorTAS™
Ortho Implant
tomas®-hook
tomas®-monkey hook
Monkey hook
Screw hook
tomas®-pin
tomas®-pin
M.A.S.
A-1
Haczyk do
elastycznych
∏aƒcuszków
lub spr´˝ynek
Mezjalizacja,
dystalizacji,
retrakcja „en
masse”
Haczyk kompatybilny
z g∏ówkà miniimplantu zapewnia niezawodne po∏àczenie
elastycznych ∏aƒcuszków i spr´˝ynek
Przesuwalny
haczyk
Mezjalizacja,
dystalizacji,
retrakcja „en
masse”
Kwadratowa rurka z Power arm sliding
wyd∏u˝onym ramie- VectorTAS™ Powerarm
niem do zaczepiania Sliding hook
elementów elastycznych (elastycznych
∏aƒcuszków i spr´˝ynek)
Stopery
Np. do aktywacji spr´˝ynek do Êciskania bez
zdejmowania
aparatu
Rurka ze Êrubkami
lub otwarta metalowa rurka do mocowania do aparatu
tomas®-stop screw
tomas®-slotted stops
Crimpable stop
Crimpable stop
Skrzy˝owane Po∏àczenie
rurki
poÊrednie
Skrzy˝owane rurki tomas®-cross tube
do po∏àczenia 2 dru- cross tube
tów
¸àczniki
Mo˝na mocowaç do
g∏ówek miniimplantów, stanowià przejÊciówk´ do mocowania aparatów wykonywanych w pracowni technicznej
(np. aparatów do
dystalizacji, PSE itp.)
Dystalizacja,
ekspansja
szwu podniebiennego (PSE)
Dost´pny dla
¸àcznik laboratoryjny
BENEFIT – ∏àcznik standardowy
BENEFIT – ∏àcznik ze
szczelinà
BENEFIT – ∏àcznik z
zamkiem
BENEFIT – ∏àcznik z drutem
BENEFIT – p∏ytka ∏àczàca ze Êrubà mocujàcà
Tab. 3 : Elementy gotowe do bezpośredniego użycia (fot.: DENTAURUM, FORESTADENT).
Dual-Top™ Anchor
Screw
AbsoAnchor
AbsoAnchor
A-1
OrthoEasy®
VectorTAS™
A-1
tomas®-pin
tomas®-pin
OrthoEasy®
AbsoAnchor
tomas®-pin
OrthoEasy®
OrthoEasy®
BENEFIT
BENEFIT
BENEFIT
BENEFIT
BENEFIT
Przyk∏adowe
zastosowania
DTP0310_09-13_Ludwig_Colgate
29.03.2010
DENTAL TRIBUNE
Ryc. 8: Zastosowanie pofałdowanych haczyków (tomas crimp hook, DENTAURUM)
umożliwia przesunięcie punktu przyłożenia
siły na poziom punktu oporu. Oczko sprężynki śrubowej dokładnie pasuje do główki
miniimplantu (fot.: dr Morea, Brazylia).
14:04 Uhr
Seite 11
Praktyka 11
Polish Edition
elementy pociągające. Jednak
w przeciwieństwie do sprężynek
ze stopu NiTi, bardzo szybko tracą
swoje działanie. Dlatego łańcuszek zakłada się tylko wokół
główki miniimplantu, aby było
możliwe jego łatwiejsze zdjęcie
w przyszłości. W zależności od budowy główki i kierunku przykładanej siły, może dojść do przypadkowego zsunięcia się łańcuszka
z główki miniimplantu. Obecnie
można uniknąć tego problemu, stosując gotowe haczyki (Tab. 3),
które można przyczepić do główki
miniimplantu.
• przesuwalne haczyki:
przesuwalne haczyki z przyspawanym ramieniem do zaczepiania
sprężynek (Tab. 3) są dobrze znanym elementem aparatów. Od
kiedy zaczęły być stosowane w połączeniu z miniimplantami, przeżywają one swego rodzaju renesans.
Wykorzystuje się je w celu retrakcji
en masse, mezjalizacji i dystalizacji. Efekt zastosowania przesuwalnych haczyków jest uwarunkowany wieloma różnymi czynnikami, dlatego skuteczność ich mo-
Ryc. 9a i b: Sprężyna Nikodema (a) dostępna
jest w wariantach o różnej liczbie zwojów.
Można ją stosować w celu prawidłowego
ustawiania przemieszczonych zębów, intruzji i retrakcji en masse (fot. 9b: dr Nikodem, USA).
ª
AD
leżności od typu i stopnia wykończenia.
• pofałdowane haczyki:
w przypadkach, w których chcemy
osiągnąć retrakcję en masse, często
korzystne jest przyłożenie siły wywieranej przez sprężynkę lub łańcuszek elastyczny na poziomie, na
którym położony jest punkt oporu.
Efekt ten można łatwo uzyskać za
pomocą gotowych haczyków,
które fałduje się w taki sposób, aby
zamocować je do łuku aparatu
(Ryc. 8).
• sprężynki do ściskania:
to także gotowe elementy sprzedawane w postaci długiej sprężyny
do samodzielnego przycinania.
Sprężynki te można wykorzystywać do dystalizacji i mezjalizacji.
Jednym z występujących problemów jest zapewnienie dalszej aktywacji w miarę utraty efektu związanego ze ściśnięciem sprężynki. Aby
uniknąć konieczności zdejmowania w takim przypadku całego aparatu, można zakładać stopery (Tab.
3) dostępne w postaci elementów
karbowanych lub stoperów ze
śrubką. Te ostatnie mają istotną zaletę: można je łatwo stosować
w szerokim spektrum wskazań.
Dzięki stosowaniu tego typu stoperów można znacząco ograniczyć
wysiłek niezbędny dla ponownej
aktywacji sprężynek.
• sprężynki śrubowe:
nie jest to nowe rozwiązanie w dziedzinie ortodoncji. Zwykle są one
zbyt małe, aby mocować je do
miniimplantów (Ryc. 7b). Mocne
połączenie z główką śruby można
uzyskać jedynie przy pomocy ligatury albo gotowych haczyków
umożliwiających zaczepienie sprężynki do główki, dlatego wielu producentów sprzedaje obecnie sprężynki śrubowe (Tab. 3) z co najmniej
jednym oczkiem kompatybilnym
z główką miniimplantu (Ryc. 8).
Sprężynki te wykonuje się zazwyczaj ze stopu NiTi. Można je wykorzystywać w wielu różnych wskazaniach. Nowością na rynku są sprężynki Nikodema (Ryc. 9a). Te płaskie sprężynki wykonane ze stopu
NiTi były początkowo opracowane
w celu przemieszczania nieprawidłowo ustawionych kłów. Jednak
stwierdzono także ich przydatność
w przypadkach intruzji oraz retrakcji
en masse (Ryc. 9b).
• łańcuszki elastyczne:
stanowią powszechnie stosowane
Kontakt
Dr Björn Ludwig
[email protected] kieferorthopaediemosel.de
EMS-SWISSQUALITY.COM
1+1=3
NOWY AIR-FLOW MASTER PIEZON –
6.$/,1*25$= 1$',32''=,Ą6à2:(
PIASKOWANIE – LIDER W PROFILAKTYCE
1DGLSRGG]LąVáRZHSLDVNRZDQLH
MDN Z $LU)ORZ 0DVWHU $ GRGDWNRZR VNDOLQJ MDN Z 3LH]RQ
0DVWHU : VXPLH $LU)ORZ
0DVWHU 3LH]RQ ± QDMQRZV]H
RVLąJQLĊFLHWZyUFyZ2U\JLQDOQ\FK
0HWRGWR WU]\DSOLNDFMHZMHGQ\P
5Ċ NRMH Ğ F L D P L 3 LH ] R Q / ( '
3U]\VáRZLRZDV]ZDMFDUVNDMDNRĞü
SRáąF]RQD ] LQWHOLJHQW Qą
WHFKQRORJLąL3LH]RQ
PIEZON BEZ BÓLU
3UDNW\F]QLHEH]EyOXGODSDFMHQWDL
QLH]Z\NOHáDJRGQ\GODQDEáRQND
PDNV\PDOQ\NRPIRUWSDFMHQWD MHVW
JáyZQ\PZ\UyĪQLNLHP2U\JLQDOQHM0HWRG\3LH]RQ1LH PyZLąFMXĪ
RXQLNDOQLHJáDGNLFKSRZLHU]FK
QLDFK]ĊEyZ7HGRGDWNRZH]DOHW\
Vą Z \ QL N LHP SURVWROLQLMQ\FK
UXFKyZ Z]GáXĪSRZLHU]FKQL]ĊEyZ
2 U \J L QDO Q\FK 6] ZDMFD UVN LFK
.RĔFyZHN(06ZVSyáSUDFXMąF\FK
SHUIHNF\MQLH ] 2U \JLQDOQ\PL
> 2U\JLQDOQD5ĊNRMHĞü3LH]RQ/('
]H6]ZDMFDUVNą.RĔFyZNą36
> 2U\JLQDOQH5ĊNRMHĞFL$LU
)ORZL3HULR)ORZ
AIR-FLOW NISZCZY
BIOFILM
8VXZDQLHV]NRGOLZHJRELR¿OPXDĪ
GRVDPHJRGQDNLHV]RQHN7RLVWRWD
2U\JLQDOQHM0HWRG\$LU)ORZ3HULR
3RGG]LąVáRZDUHGXNFMDEDNWHULL]DSRELHJDXWUDFLH]ĊEDSHULRGRQWLWLV
OXEXWUDFLHLPSODQWXSHULLPSODQWLWLV5HJXODUQH]DZLURZDQLDVWUXPLHQLDPLHV]DQNLSRZLHWU]DLSLDVNX
RUD] ZRGD ]DSRELHJDMą RGPLH ±
QDZHWJG\GRFLHUDMąGRJUDQLFSUR¿ODNW\NL ± G]LĊNLG]LDáDQLXNRĔFyZNL
3HULR)ORZ
$NLHG\ FKRG]LRNRQZHQFMRQDOQH
SLDVNRZDQLHQDGG]LąVáRZHQLFQLH
MHVW ZDĪQLHMV]H RG QLH]UyZQDQHM
MDNRĞFL2U\JLQDOQHM0HWRG\$LU
)ORZ 6NXWHF]QRĞü V]\ENRĞü
SHZQRĞüLEH]VWUHVRZRĞü]DELHJXEH]
XV]NDG]DQLDWNDQNLáąF]QHMEH]U\
VRZDQLDSRZLHU]FKQL]ĊEyZ ']LĊNL
áDJRGQHPX]DVWRVRZDQLX HQHUJLL ELR
NLQHW\F]QHM
: XU]ąG]HQLX $LU)ORZ 0DVWHU
3LH]RQZV]\VWNRWR MHVWSRáąF]RQH±
RG GLDJQR]\LOHF]HQLDZVWĊSQHJR DĪ
SR NROHMQH ZL]\W\
=DSUDV]DP\ SURIHVMRQDOLVWyZ SURI LODNW \NL DE\
VSUDZG]LOL VDPL
&RĞ ZLĊFHM R SUR¿ODNW\FH !
ZZZHPVVZLVVTXDOLW\FRP
DTP0310_09-13_Ludwig_Colgate
29.03.2010
14:04 Uhr
Seite 12
DENTAL TRIBUNE
12 Praktyka
ª
cowania do łuku jest kwestią dyskusyjną.
Elementy pomocnicze do użytku
laboratoryjnego
Wszystkie opisane elementy
można przy różnych nakładach
czasu przygotować i założyć przy
fotelu pacjenta. W ostatnich latach
zakres wskazań do stosowania miniimplantów poszerzył się także
o leczenie ortognatyczne, np. ekspansję szwu podniebiennego. Przeznaczone do tego aparaty wymaAD
gają bardzo precyzyjnego wykonania, dlatego etap ten przeprowadza
się w warunkach pracowni technicznej. Leczenie obejmuje zasadniczo wprowadzenie miniimplantu
(jednego lub kilku) i późniejszy
proces przebudowy kości. Po odlaniu modelu roboczego konstruuje
się aparat i dostosowuje zgodnie
z indywidualną sytuacją. W celu
połączenia z miniimplantem konieczne jest zastosowanie odpowiedniego łącznika, np. w hybrydowym aparacie PSE do łącznika
przyspawane są 2 ramiona śruby
rozszerzającej. Łączniki laboratoryjne firmy FORESTADENT pasują do główek miniimplantów OrthoEasy. Po wszczepieniu śruby
mocuje się do niej aparat za pomocą
materiału wiążącego.
Innowacyjne rozwiązanie wykorzystano w systemie BENEFIT
(Mondeal). Implant wszczepia się
do kości, analogicznie do implantów przeznaczonych do odbudowy protetycznej. Zamiast powszechnie znanych systemów, w
których główka jest na stałe połą-
czona z trzonem, dostępne są
różne łączniki (Tab. 3), które nakręca się na miniimplanty. Dzięki
temu możliwe jest wykonanie
wielu aparatów w warunkach laboratoryjnych, co pozwala na
oszczędność czasu przy fotelu.
Można w ten sposób wykonać aparaty do dystalizacji, kotwienia lub
retencji. W wielu sytuacjach, np.
w przypadku prostowania lub intruzji zębów trzonowych, nie ma
potrzeby pobierania wycisku i
można bezpośrednio zastosować
miniimplanty BENEFIT.
Polish Edition
Podsumowanie
W zależności od oczekiwanego
efektu może być konieczne zastosowanie różnego rodzaju elementów pomocniczych. Większość
opisanych elementów łączących
nie jest nowa. Produkty tego rodzaju były już od pewnego czasu
z powodzeniem stosowane w leczeniu ortodontycznym. Dlatego
większość z nich jest już w każdym
gabinecie, choć często nie w tym
miejscu, gdzie być powinny. Aby
wydajnie pracować i nie tracić
czasu na szukanie narzędzi, najlepiej przechowywać najważniejsze
elementy pomocnicze na podręcznej tacy. Można zrobić ją sobie
własnoręcznie albo kupić gotową. DT
Cyrkonia
jako materiał
bioceramiczny
Kent Rundgren, Szwecja
Biokompatybillne materiały
ceramiczne, tzw. materiały
bioceramiczne stały się ważnym elementem nowoczesnej
medycyny. Są one wykorzystywane głównie w protezach
stawu biodrowego i kolanowego, a także we wszczepach
dentystycznych.
Pierwszym materiałem bioceramicznym, który znalazł zastosowanie kliniczne był tlenek
glinu (Al2O3), a badania nad cyrkonią (dwutlenkiem cyrkonu –
ZrO2) jako biomateriałem rozpoczęły się pod koniec lat 60.
XX w. Cyrkonia stabilizowana
itrem jest jednym z najtwardszych znanych materiałów ceramicznych, a w związku z występującym w niej zjawiskiem podobnego do stali zwiększania
wytrzymałości w wyniku transformacji jest często określana
mianem „stali ceramicznej”.
Cyrkonia w porównaniu z tlenkiem glinu ma wyższą odporność na pękanie (jest mniej krucha) oraz większą wytrzymałość
na zginanie, co powoduje, że jest
niezwykle interesującym materiałem bioceramicznym. Cyrkonia ma także stosunkowo niski
moduł elastyczności (E) oraz
twardość, która umożliwia jej
maszynowe opracowanie bez
powstawania pęknięć i defektów
powierzchniowych, a tym samym jest bardziej odporna na
ścieranie.
Cyrkonia może przyjmować
3 formy krystaliczne: monoklinalną (m), tetragonalną (t) oraz
sześcienną (c). Materiał wielofazowy, czyli cyrkonia częściowo
stabilizowana (PSZ) jest uzyskiwany przez dodanie stabilizujących tlenków, np. tlenku itru.
W momencie transformacji fazowej kryształów z postaci tetragonalnej do monoklinalnej dochodzi do zwiększenia objętości
materiału, co może być wykorzystane w celu zwiększenia
jego wytrzymałości, tzn. że więcej energii będzie konieczne do
propagacji, czyli rozprzestrze-
ª
DTP0310_09-13_Ludwig_Colgate
29.03.2010
DENTAL TRIBUNE
14:05 Uhr
Seite 13
Wydarzenia 13
Polish Edition
®
Pasta Colgate Sensitive Pro-Relief™
kanaliki zębinowe i chroniąca
przed działaniem bodźców zewnętrznych. Opracowana technolo-
Przedstawiciele mediów na konferencji prasowej Colgate-Palmolive Poland • Od lewej na zdjęciu: Tomasz Zelichowski (Senior Product Manager/Starszy Kierownik ds. Produktu), Yves Briantais (Marketing Director/Dyrektor Dzialu Marketingu), Marzena Kaczmarek (Marketing Manager/Kierownik Marketingu). • Prezentacja pasty Colgate® Sensitive Pro-Relief™. Każdy z uczestników konferencji mógł osobiście wypróbować nowy produkt.
17. lutego br. w „Klubie 35 mm”,
mieszczącym się w warszawskim
centrum handlowym „Złote Tarasy” firma Colgate-Palmolive
Poland przedstawiła nowy produkt: pastę Sensitive Pro-Relief™.
ulgę osobom cierpiącym z powodu
nadwrażliwości zębiny. Dolegliwość tę charakteryzuje ostry, krótki
ból wywołany stymulacją odsłoniętej zębiny bodźcami termicznymi,
dotykowymi, chemicznymi lub osmotycznymi. Jest dość powszech-
stawione na działanie ciepła, zimna,
dotyk oraz penetrację bakterii
otwarte kanaliki zębinowe.
Leczenie nadwrażliwości polega zazwyczaj na długotrwałym
stosowaniu preparatów zawierających sole potasu oraz zamykaniu
ujść zewnętrznych kanalików zębinowych. Istotną rolę w naturalnym procesie redukcji nadwrażliwości odgrywa też ślina, która
dostarczając jonów wapnia i fosforanowych do światła kanalików,
tworzy warstwę ochronną i stopniowo je zamyka.
Ten powolny, naturalny proces
leczniczy stał się podstawą do opracowania koncepcji pasty znoszącej
nadwrażliwość zębiny. Nowy środek opiera się na argininie – aminokwasie występującym w ślinie i węglanie wapnia. Oba składniki
wchodzą w reakcję przy fizjologicznym pH jamy ustnej. Wynikiem tej reakcji jest warstwa materiału bogatego w wapń zamykająca
gia została nazwana Pro-argin™
i zastosowano ją w produkcji nowej
pasty Sensitive®Pro-Relief™. Efektywność działania pasty zbadano
i potwierdzono w warunkach laboratoryjnych i klinicznych.
Pasty dotychczas dostępne wymagały długiego czasu stosowania
(4-8 tygodni), nowy preparat zapewnia natychmiastową redukcję
nadwrażliwości, a tym samym pozwala eliminować uczucie strachu
przed bólem zębów. DT
AD
Konferencja prasowa Colgate-Palmolive Poland. Od lewej na zdjęciu: dr n med. Lidia Majewska (ekspert, lekarz dentysta), Marzena Kaczmarek (Marketing Manager/Kierownik Marketingu), Anna Dzierżawska (ekspert, psycholog), Dorota Wellman (prowadząca konferencję).
Pasta zawiera opatentowaną
formułę Pro-Argin™, która przynosi natychmiastową i długotrwałą
ª
niania się pęknięć. Istnieją 3 istotne mechanizmy kontroli
wzmocnienia transformacyjnego:
– utrzymanie fazy tetragonalnej,
kontrolowane głównie przez
wielkość kryształów oraz ilość
Y2O3,
– wytrzymałość zależna od utrzymania fazy tetragonalnej,
– powierzchnia opracowanej mechanicznie ceramiki ZrO2 zawiera dużą ilość transformacyjnej fazy monoklinalnej.
Transformacja znajdujących
się na powierzchni kryształów t do
fazy m powoduje powstanie warstwy ze zwiększonym naprężeniem ściskającym, która działa
jak inhibitor pęknięć. To właśnie
te drobnokrystaliczne, metastabilne mikrostruktury mają decydujące znaczenie dla właściwości
mechanicznych cyrkonii, a stabilność tych struktur decyduje o jakości całego wykonanego z tego
materiału komponentu. Właściwości mechaniczne ceramiki zależą od mikrostruktur materiału
oraz obecnych w nim defektów.
Występujące defekty są często
nym zjawiskiem, bo uskarża się na
nią blisko 57% dorosłych. Przyczyną przeszywającego bólu są wyskutkiem procesu produkcyjnego,
porów i zanieczyszczeń lub też rezultatem obróbki mechanicznej
i pęknięć powierzchniowych.
Właściwości, takie jak wytrzymałość i niezawodność materiału,
muszą być uwzględniane podczas
projektowania określonego komponentu implantoprotetycznego.
Trwałość danego komponentu
może być wyliczona na podstawie
rozprzestrzeniania się podkrytycznego pęknięcia w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Istnieje
pewna wartość progowa skompresowanej warstwy powierzchniowej, poniżej której nie dochodzi do
propagacji pęknięć.
Podstawowe właściwości fizyczne cyrkonii, a szczególnie jej
biokompatybilność oraz cecha
transformacyjnego zwiększania
wytrzymałości powodują, że jest
to najlepszy materiał do wielu bioceramicznych zastosowań, takich
jak implanty stomatologiczne lub
substytucja kości. DT
Artykuł opublikowany dzięki
uprzejmości firmy Astra Tech.
DTP0310_14-15_Wydarzenia
30.03.2010
9:00 Uhr
Seite 14
DENTAL TRIBUNE
14 Wydarzenia
Polish Edition
18. Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2010
Na początku marca br. (4-6.03)
odbyły się 18. Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2010. Podczas 3-dniowej wystawy ponad
250 firm z Polski i zagranicy prezentowało najróżniejsze produkty stomatologiczne.
Oferta jak co roku była bardzo
szeroka od materiałów, przez drobne
narzędzia i urządzenia, po sterylizatory, aparaty rtg, unity i meble stomatologiczne. Zwiedzający mogli oglądać, przymierzać, testować i oczywiście kupować. W sumie wystawę
odwiedziło ponad 10.000 osób.
Dużą grupę wśród zwiedzających
stanowili nasi południowi sąsiedzi
ze Słowacji, dla których targi
KRAKDENTsą największą imprezą
stomatologiczną w tym regionie.
Podobnie jak w latach ubiegłych wystawie towarzyszyły sesje
naukowe. Wciągu 3 dni trwania targów odbyło się wiele kursów medycznych, wykładów i prezentacji.
Do współpracy przy kursach medycznych Targi w Krakowie zaprosiły m.in.: Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej,
Komisję Stomatologiczną Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną w Krakowie, Polskie
Towarzystwo Techników Dentystycznych, Polskie Towarzystwo
Higienistek Dentystycznych, Katedrą Periodontologii i Klinicznej
Patologii Jamy Ustnej IS CMUJ.
Podczas targów, już po raz 9.
odbyła się ceniona w środowisku
Konferencja Międzynarodowa
„Dental Spaghetti”. Co roku na
Konferencję zapraszani są światowej sławy wykładowcy, głównie
z Włoch. Ich wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem przekazywana jest w rzetelny, prosty i in-
kania była stomatologia minimalnie inwazyjna.
spirujący sposób. Wykłady i prezentacje są niezwykle barwne –
znakomita jakość zdjęć podczas
prezentacji nieustannie zapiera
dech w piersiach i zaostrza apetyt
na najświeższą wiedzę i informacje o najnowocześniejszych
metodach pracy. Uczestnicy Konferencji Międzynarodowej to
swego rodzaju „elita” wśród lekarzy dentystów, a inwestując czas
i pieniądze we własny rozwój, stają
się oni najwyższej klasy specjalistami. Co więcej, Konferencja również przyciąga uczestników z zagranicy. W tym roku wśród zaproszonych wykładowców znaleźli
się: prof. Elio Berutti, prof. Lorenzo Breschi, prof. Camillo D’Arcangelo oraz dr Vincenzo Lamoregese. Tematem przewodnim spot-
W kategorii: Sprzęt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumentarium stomatologiczne:
Siedziska terapeutyczne dla lekarzy
dentystów i asystentek stomatologicznych (zgłaszający: DENTAL –
„S” Mariusz Szajda, producent:
DENTAL – „S”)
Tradycyjnie najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty stanęły do prestiżowego konkursu o
Medal Najwyższej Jakości Targów
KRAKDENT. W tym roku wyniki
przedstawiają się następująco:
W kategorii: Sprzęt, aparatura i instrumentarium do techniki dentystycznej:
Dwufunkcyjny piec do ceramiki
i synteryzacji tlenku aluminium
HELIOS ALX (zgłaszający:
ROKO s.c. E. Rokosa, A.Rokosa,
producent: ROKO)
W kategorii: Materiały pomocnicze, profilaktyka:
OCTENIDOL
(zgłaszający:
SCHULKE POLSKA Sp. z o.o.,
producent: SCHULKE & MAYR
GmbH, Niemcy)
Pasta do zębów Blend-a-med ProExpert (zgłaszający: Procter &
Gamble Polska Sp. z o.o., producent: Procter & Gamble UK)
Pasty do zębów Colgate® Sensitive
Pro-Relief™ (zgłaszający: COL-
GATE-PALMOLIVE POLAND)
Sp. z o.o., producent: Colgate-Palmolive (EC/REP Colgate-Palmolive GmbH), Niemcy
Ogłoszenie wyników konkursu
i uroczyste wręczenie medali odbyło się podczas bankietu w uroczym Folwarku Zalesie położonym
niedaleko Krakowa.
W piątek wieczorem, po zakończeniu drugiego dnia targów zwiedzający i wystawcy bawili się w krakowskim Klubie Studio na znakomitej imprezie DENTOWISCO –
Krakdent Rock'n'Blues Party. Prawie 400 gości uczestniczyło w pierwszej takiej imprezie podczas targów KRAKDENT. Było to wspólne
przedsięwzięcie Targów w Krako-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
wie, firmy FM Dental Produkty dla
Stomatologii, wydawnictwa Bestom Dentonet oraz Dental Tribune
Polska. Sponsorem imprezy był Instytut blend-a-med Oral-B. Muzykę
LIVE zapewniła grupa „Band
Bong! Blues” (Wojciech Feć z FM
Dental, bębny), a po koncercie do
tańca zagrzewał profesjonalny DJ.
Razem z „Band Bong! Blues” zagrali: Stefan Machel (TSA) i Paweł
Mąciwoda (Scorpios). Dodatkową
atrakcją było przyznanie nagród
w konkursie na najlepsze hasło imprezy. 7 osób odebrało cenne nagrody ufundowane m.in. przez:
firmę FM Dental, Gent, Instytut
blend-a-med. Oral-B, Targi w Krakowie, W&H Poland, Wydawnictwo Bestom Dentomed i wydawnictwo Deantal Tribune Polska.
Podobnie jak w latach ubiegłych podczas KRAKDENTU wybierano najładniejsze stoisko. W
tym roku w Konkursie na Najładniejsze Stoisko Targowe przyznano
3 nagrody:
Miejsce 1.: blend-a-med Oral B
Procter & Gamble
Miejsce 2.: Kol-Dental J. Piłko
i J. Nurzyński Sp. j.
Miejsce 3.: GC Europe N.V. EEO –
Poland oraz OMS Polska Sp. z o.o.
Organizatorzy 18. Targi Stomatologiczne KRAKDENT 2010
dziękują wszystkim uczestnikom
za przybycie i już dziś zapraszają do
Krakowa za rok – w marcu 2011! DT
DTP0310_14-15_Wydarzenia
30.03.2010
9:01 Uhr
DENTAL TRIBUNE
Seite 15
Wydarzenia 15
Polish Edition
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ryc. 1: KRAKDENT 2010 stoisko firmy KaVo Polska. Ryc. 2: Prezentacje na stoisku firmy Poldent. Ryc. 3: Pokaz instrumentów na stoistku firmy Aesculap Chifa. Ryc. 4: Laureaci Konkursu o Medal Najwyższej Jakości Targów KRAKDENT 2010. Ryc. 5: Prof. Marek Ziętek podczas uroczystości wręczania medali. Ryc. 6: Dr Zbigniew Klimek odebrał Medal za zasługi dla stomatologii polskiej. Ryc. 7: IX Konferencja Międzynarodowa „Dental Spaghetti”. Członkowie komitetu organizacyjnego i naukowego wraz z gośćmi. Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Jerzy Krupiński, tech. dent. Kamilla Siekierski, dr Pál Gerlóczy
z gośćmi. Ryc. 8: Dr n. med. Maciej Żarow i prof. Lorenzo Breschi. Ryc. 9: IX Konferencja Międzynarodowa „Dental Spaghetti” – wykłady. Ryc. 10: KRAKDENT 2010 stoisko firmy Marrodent. Ryc. 11: Prezentacja unitu stomatologicznego A-dec na stoisku firmy Amadar. Ryc. 12: Stoisko firmy Hager Polonia. Ryc. 13: Wiele ciekawych produktów prezentowano na stoisku Dental Nanotechnology. Na zdjęciu od
lewej: dr Roman Borczyk, Ewa Borczyk, Magdalena Wojtkiewicz. Ryc. 14: Stoisko firmy DMG. Dr Janusz Kalinowski przedstawia najnowsze produkty w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Ryc. 15: Na stoisku firmy Optident Dariusz Stój prezentuje nowy sprzęt rtg. Ryc. 16: Stoisko firmy A.B. Berren. Na zdjęciu od lewej: Jacopo Gualandi (Coswell), Adam Wysokiński (A.B. Berren), prof. Norberto Roveri (wykładowca podczas specjalnej Sesji Włoskiej, wynalazca rewolucyjnej technologii odbudowy szkliwa dzięki nanotechnologii). Ryc. 17: Stoisko firmy Denon Dental. Na zdjęciu: Wiesław Królikowski, Halina Królikowska z gościem i pracownikami. Ryc. 18: Zespół firmy Olident na stoisku. Ryc. 19: Stoisko firmy Dental Plus – przedstawiciela Alpha BioTec. Na zdjęciu: Małgorzata Wójtowicz i Bartłomiej Klęsk (LiveDent). Ryc. 20: Stoisko firmy Vita. Na Zdjęciu: Paweł Dubel (Laboratorium Dentystyczne Titanium) i Imre von Ugron (Vita). Ryc. 21: W tym roku firma FM Dental Produkty dla Stomatologii obchodzi swoje 15.
urodziny. Na zdjęciu: Wojciech Feć z gośćmi przy urodzinowym toaście. Ryc. 22: Laureaci konkursu na najciekawsze hasło promujące imprezę DENTOWISCO – Rock’n’Blues Party. Ryc. 23: Muzykę LIVE zapewniła grupa „Band Bong! Blues” (Wojciech Feć z FM Dental, bębny), Razem z „Band Bong! Blues” zagrali: Stefan Machel (TSA) i Paweł Mąciwoda (Scorpions). Ryc. 24: Prawie 400 gości uczestniczyło w
pierwszej imprezie DENTOWISCO podczas targów KRAKDENT.
DTP0310_16_Produkty
29.03.2010
13:59 Uhr
Seite 16
DENTAL TRIBUNE
16 Produkty
Polish Edition
PROMOCJA
Firma Medicom wprowadza nowe zaawansowane rękawy
do sterylizacji Safe-Seal z wewnętrznymi wskaźnikami
Większość powszechnie stosowanych rękawów do sterylizacji
dostępnych na rynku posiada tylko
wskaźniki zewnętrzne, dlatego dla
zapewnienia całkowitej sterylizacji konieczne jest stosowanie dodatkowych wskaźników.
Nowe rękawy do sterylizacji
Safe-Seal firmy Medicom mają
wieloparametrowe wskaźniki wewnętrzne i zewnętrzne, które potwierdzają spełnienie 3 warunków
sterylizacji: odpowiedniego czasu,
temperatury i obecności pary wodnej/tlenku etylenu. Dodanie wskaźników wewnętrznych eliminuje
konieczność wkładania do każdego
rękawa dodatkowego paseczka
wskaźnikowego. Jest to rozwiązanie bezpieczne, czyste i nie powodujące skażenia środowiska. Rękawy Safe-Seal gwarantują, że kolory wskaźników nie ulegną zmia-
ostrym narzędziem. Rękawy SafeSeal są zaopatrzone w warstwę odporną na rozdarcie: podczas otwierania rękawa dodatkowa warstwa
folii łatwo oddziela się od papieru.
Dzięki temu miejsce otwarcia pozostaje czyste, nie dochodzi do
skażenia, a zawartość opakowania
pozostaje sterylna.
www.medicom-eu.com
Najlepsi w znieczuleniach!
nie, jeśli nie zostanie spełniony którykolwiek z tych 3 parametrów.
Zmiana koloru jest łatwo zauważalna.
Zamknięcie z potrójnym stopniem ochrony po stronie Chevronu
chroni przed przebiciem rękawa
AD
NpZ`ZGZ]\ah]sb'''
QuickSleeper3+ i SleeperOne3 to najnowsze wersje elektronicznych systemów znieczuleń, umożliwiające wykonanie
wszystkich typów znieczuleń w
sposób ergonomiczny dla lekarza
i komfortowy dla pacjenta. Urządzenia zastępują wszystkie manualne strzykawki i są dostępne w
atrakcyjnej cenie. Są w pełni kompatybilne ze wszystkimi rodzajami ampułek 1,8 ml oraz wszystkimi typami igieł. W codziennej
praktyce QuickSleeper3+ i SleeperOne3 pozwalają na wykonywanie znieczuleń bez dodatkowych materiałów jednorazowych,
a dołączone akcesoria mogą być
sterylizowane w autoklawie, co
minimalizuje koszty.
W najnowszej wersji urządzenia QuickSleeper3+ zastosowano
system samoczynnie przeczyszczający igłę po każdej rotacji, co
wyklucza możliwość jej zapchania. Unikalny system PAR (system stałej kontroli oporności tkanek) automatycznie dostosowuje
moc silnika do oporności tkanek.
Ponadto, QuickSleeper3+ i SleeperOne3, dzięki aktywnym zabezpieczeniom, eliminują ryzyko pękania ampułek. W czasie całego
dnia pracy lekarz może wykonywać znieczulenia w pełni kontrolowane, atraumatyczne i bezbolesne dla pacjentów.
L=KÁ&iks^õhfpe^\s^gbnsZ\ahpZp\srfsŋ[·p [h\sgr\a
Ik^
Ik^fb^kZ3dpb^\b^ŏ+)*)
Z3 dp
dpb^\b^ŏ+)
b
+)*)
*)
www.dentsply.pl
Rękawy do sterylizacji SafeSeal posiadają certyfikat CE i są
zgodne ze standardami EN-868,
ISO 11140 & 11607. Rękawy do
sterylizacji Safe-Seal to rozwiązanie ekonomiczne i łatwe w użyciu.
Urządzenia QuickSleeper3+
i SleeperOne3 pozwalają na wykonywanie wszystkich rodzajów
standardowych znieczuleń (nasiękowych, śródwięzadłowych, doprzegrodowych), jednak niewątpliwą zaletą w przypadku urządzenia QuickSleeper3+ jest możli-
wość wykonywania znieczuleń
dokostnych jako
podstawowych w
codziennej praktyce.
Znieczulenie dokostne
gwarantuje natychmiastowy efekt, brak
znieczulenia tkanek miękkich,
maksymalną skuteczność w przypadku pulpitis, znieczulenie 2-6
zębów jednocześnie.
QuickSleeper3+ i SleeperOne3 dają możliwość uchwytu
długopisowego i pełnej kontroli
podawanego środka znieczulającego przy pomocy pedału. Gwarantuje to precyzję wykonania
bezbolesnego znieczulenia. Ponadto urządzenia charakteryzują
się nowatorskim wyglądem oraz
funkcją instalacji w pionie. Nowością jest możliwość
stosowania 2 prędkości
iniekcji oraz dodatkowo trybu wolnego
(Ultra Low) przeznaczonego dla szczególnie wrażliwych pacjentów (np. dzieci). Zapewnia to dopasowanie
prędkości iniekcji do
każdego znieczulenia.
Urządzenia wykonują
iniekcję pod dużym ciśnieniem, bez wysiłku
lekarza, zgodnie z optymalną zaprogramowaną
prędkością.
Produkt jest dostępny w ofercie firmy
Implant Dental New Wave – wyłącznego przedstawiciela firmy
Dental Hi Tec w Polsce, lidera
w dziedzinie systemów znieczuleń.
Implant Dental New Wave
www.dental.waw.pl
DTP0310_17-22_ET01-06
29.03.2010
14:32 Uhr
Seite 1
ENDO TRIBUNE
The World’s Endodontic Newspaper · Polish Edition
MARZEC 2010
VOL. 3, NR 1
Praktyka
Opis przypadku
Wydarzenia
Praktyczne rozważania kliniczne na temat rewizji leczenia endodontycznego
Algorytm endodontyczno-implantologiczny
IX Międzynarodowa Konferencja
„DENTAL SPAGHETTI”
KRAKDENT 2010
Strona
3
Strona
6
Stomatologiczna tomografia stożkowa
a medyczna tomografia komputerowa
Bruce Howerton, USA
Ostatnio w mediach ukazało się
kilka artykułów poświęconych
wzmożonej ekspozycji na promieniowanie w związku z medycznymi badaniami wykonywanymi metodą tomografii komputerowej (CT). Doprowadziły
one do powstania błędnych poglądów na temat stomatologicznej tomografii stożkowej lub
trójwymiarowej tomografii stożkowej (cone beam CT, CBCT, 3D CBCT).
Obrazowanie metodą stomatologicznej tomografii stożkowej pozwala lekarzowi dentyście na uzyskanie informacji dotyczących budowy trójwymiarowej bez ekspozycji pacjenta na wysokie dawki
promieniowania typowe dla tomografów medycznych. Badanie w
gabinecie jest wygodniejsze, bowiem oszczędza czas i zmniejsza
koszt badań kontrolnych po zakończeniu leczenia.
Lekarze i lekarze dentyści popierają minimalizację dawek promieniowania zgodnie z ideą
ALARA (stosowanie możliwie jak
najniższych dawek). Wg tych wytycznych, lekarze powinni starać
się ograniczać ekspozycję pacjentów na promieniowanie w największym możliwym stopniu, musi ono
jednak być takie, by pozwalało na
uzyskanie informacji umożliwiających postawienie odpowiedniego rozpoznania, np. chirurg implantologiczny musi mieć do dyspozycji takie dane, aby mógł
określić występowanie wariantów
anatomicznych, które mogą zadecydować o powodzeniu lub porażce zabiegu.
Różnice pomiędzy badaniami
wykonywanymi w gabinetach stomatologicznych i w szpitalach wy-
ET
Autor
Dr Bruce Howerton jest certyfikowanym
radiologiem,
specjalizującym się w obszarze jamy ustnej i twarzoczaszki. Prowadzi prywatną praktykę w Raleigh (USA).
Można się z nim kontaktować, pisząc na adres: [email protected]
nikają częściowo z różnych metod
rejestrowania danych. Typowe badanie okolicy jamy ustnej i twarzoczaszki metodą tomografii komputerowej to dawka 1.200-3.300 mikrosiwertów, które są pochłaniane
przez tkanki ciała. Dawka ta jest
stosunkowo duża, co wynika z metody eksponowania tkanek na promieniowanie. W przypadku badania szpitalnego obraz anatomiczny
jest prezentowany w postaci cienkich plastrów w kształcie prostokąta lub wachlarza, rejestrowanych
w miarę kolejnych okrążeń urządzenia wokół głowy pacjenta. Obszary poddawane napromieniowaniu nakładają się na siebie w celu
dostarczenia odpowiednich danych. Badanie stomatologicznym
tomografem stożkowym oznacza
zarejestrowanie wszystkich szczegółów anatomicznych podczas jednej rotacji w polu o kształcie stożka,
co prowadzi do nawet 10-krotnej
redukcji poziomu ekspozycji pacjenta na promieniowanie. Np. ekspozycja na promieniowanie podczas standardowego pełnego obrazowania za pomocą urządzenia
i-CAT CBCT (Imaging Sciences
International) to 36 mikrosiwertów.
Dostępne są aparaty o różnych polach obrazowania, co – w zależności od potrzeb pacjenta – umożliwia jeszcze większe ograniczenie
ekspozycji na promieniowanie.
Oceniając wielkość ekspozycji
należy pamiętać, że wykonanie typowego dwuwymiarowego zdjęcia
rtg całej jamy ustnej to promieniowanie 150 mikrosiwertów, a dwuwymiarowego zdjęcia pantomograficznego: 4,7-14,9 mikrosiwerta. Naukowcy, którzy opracowali tę technologię zapewnili
dentystom możliwość uzyskania
wszystkich informacji, jakie daje
badanie medycznym tomografem
komputerowym bez dodatkowej
ekspozycji na promieniowanie. Lekarze dentyści, którzy nie posiadają
w swoich gabinetach aparatów do
CBCT, mogą kierować pacjentów
do pracowni radiologicznych oferujących możliwość wykonania
tego badania.
Wiedza, jaką lekarz zyskuje
dzięki ocenie trójwymiarowego
obrazu leczonej okolicy, może
wpłynąć na wydajność i powodzenie leczenia. Stomatologiczne badanie CBCT zapewnia uzyskanie
szczegółowych danych niezbęd-
nych do przeprowadzenia nowoczesnych zabiegów, eliminując
jednocześnie konieczność narażania pacjenta na zbędną wysoką
dawkę promieniowania emitowaną
podczas szpitalnego badania metodą tomografii komputerowej. Po-
nieważ ta technologia jest ciągle
rozwijana, możliwości poprawy jakości leczenia stomatologicznego
dzięki jej użyciu będą rosły. Większa kompatybilność oprogramowania z szablonami chirurgicznymi i programami ortodontycz-
Strona
8
nymi sprawiła, że w niektórych gabinetach stomatologicznych lekarze nie wyobrażają już sobie
pracy bez aparatu do CBCT.
Jako radiolog i wykładowca
zajmujący się obszarem jamy ustnej i twarzoczaszki wierzę, że nasza
wiedza to także odpowiedzialność
za zapewnianie pacjentom najlepszej opieki stomatologicznej w najbezpieczniejszy możliwy sposób.
Badanie z użyciem stomatologicznej tomografii CBCT pozwala
osiągnąć ten cel bez dodatkowych
zagrożeń związanych ze szpitalnym badaniem CT. ET
AD
DTP0310_17-22_ET01-06
2
29.03.2010
14:32 Uhr
Seite 2
Praktyka
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
Rewaskularyzacja miazgi przyszłością endodoncji
Philippe Sleiman, Liban
Konwencjonalnym sposobem leczenia zębów nie w pełni wykształconych, będących powodem ropnia okołowierzchołkowego jest zastosowanie metody
apeksyfikacji, w której lekiem
wprowadzanym do kanału po
mechanicznym opracowaniu
jego cienkich ścianek jest wodorotlenek wapnia.
Udowodniono, że wodorotlenek
wapnia jest lekiem efektywnie działającym w kanale, ponieważ dzięki
niemu można uzyskać warunki do
wytworzenia się mostu zębinowego
w wierzchołku. Posiada on jednak
jedną zasadniczą wadę, tzn. wysokie pH, co powoduje trawienie tkanek zaraz po zetknięciu się z wodorotlenkiem wapnia i przez to niszczenie tkanek, które posiadają potencjał do przekształcenia się w
nową miazgę. W efekcie powstaje
podatny na złamanie ząb z cienkimi
i słabymi ściankami korzenia.
nego trzonowca. Zdjęcie rtg ujawniło zmianę zapalną przy obu korzeniach z mezjalnymi kanałami nie
w pełni uformowanymi w zakresie
długości i średnicy (Ryc. 1).
Po omówieniu przypadku z rodzicami pacjentki i wytłumaczeniu, na czym polega nowa technika, otworzyłem komorę trzonowca w aseptycznych warunkach. W korzeniu dystalnym
widoczne były objawy delikatnego
krwawienia, co oznaczało, że
miazga była częściowo żywa. Nie
zauważyłem krwawienia z korzenia mezjalnego, ale pozostałości
miazgi były wyraźnie widoczne
pod mikroskopem. Po obfitym płukaniu chlorheksydyną mezjalnego
Ryc. 1
Ryc. 2
Ryc. 3
i dystalnego korzenia, zastosowano roztwór glukonianu heksydyny i przeprowadzono pasywną
aktywację przy pomocy pilnika
K #10 w kanałach mezjalnych przy
niewielkim krwawieniu. Zastosowane chemikalia wypłukano wodą
destylowaną i do kanałów wprowadzono pastę antybiotykową o
podwójnym działaniu. Następnie
do ubytku wprowadzono cement
szkło-jonomerowy jako podkład,
a później materiał złożony (Ryc. 2).
Pacjentka nie zgłaszała bólu,
a jedynie niewielki dyskomfort.
komfort. Natychmiast zapisałem
ich na wizytę i z zaskoczeniem zobaczyłem na zdjęciu rtg całkowicie
uformowane korzenie mezjalne
i zamknięcie wierzchołka korzenia
dystalnego (Ryc. 3). Powodem dyskomfortu było pęknięcie w części
koronowej oraz częściowa utrata
założonego materiału, co spowodowało, że głównym problemem
był przeciek koronowy. Ponieważ
korzenie były w pełni dojrzałe,
przeprowadzono standardowe leczenie endodontyczne, stosując TF
(twisted files) w technice crowndown oraz poszerzenie części
wierzchołkowej do rozmiaru 45
w kanałach mezjalnych i do rozmiaru 50 w kanale dystalnym przy
pomocy pilników K3 ze stopniem
rozbieżności 0,4. Następnie kanały
wypełniono RealSeal (Sybron
Za nową metodę leczenia zębów
z podrażnioną, zapalną lub martwą
miazgą została uznana regeneracja
tkanek miazgi. Główną zaletą tej
metody jest umożliwienie dalszego
rozwoju korzenia i wzmocnienie
jego ścianek poprzez odkładanie się
tkanek twardych. Wzmacnia się
przez to struktura korzenia, czyniąc
go mniej podatnym na złamanie.
Metoda ta polega głównie
na odroście miazgi na bazie pozostałości jej tkanek. Oparta jest na
obecności w miazdze i zębinie niezróżnicowanych komórek mezenchymalnych, które dają początek
komórkom macierzystym, przekształcającym się po skaleczeniu
w komórki odontoblastyczne odpowiedzialne za kształtowanie się
mostu zębinowego. Oryginalność
przypadku klinicznego zaprezentowanego w dalszej części niniejszego artykułu polega na tym, że
jest on jednym z niewielu publikowanych do tej pory przykładów,
w którym zademonstrowano zastosowanie pasty antybiotykowej o
podwójnym działaniu i inżynierii
tkankowej w celu apeksyfikacji.
Przypadek kliniczny
Młoda pacjentka zgłosiła się do
gabinetu, skarżąc się na ból dol-
Kontaktowałem się z rodzicami
pacjentki kilkakrotnie, aby zaprosić ich na wizytę kontrolną, niestety
nie zgłosili się. Po 18 miesiącach
zadzwonili mówiąc, że pacjentka
zaczyna odczuwać niewielki dys-
Rejestracja u dentysty – na całe życie!
Wg Scottish Government
Health Directorates (SGHD) od
1.04.2010 r. w Szkocji zostanie
wprowadzona nieprzerwana
(na całe życie) rejestracja pacjentów do lekarza dentysty.
Szkocki rząd zakłada, że nie
powinno być automatycznego
końca rejestracji po upływie czasu,
na jaki została ona dokonana.
Uważa również, że przepis ten pomoże w nawiązaniu lepszego kontaktu między dentystą a pacjentem.
SGHD podkreśla, że ten pomysł
jest jednym z elementów długoterminowego planu opieki zdrowotnej, opierającego się na regular-
nym monitorowaniu stanu zdrowia
jamy ustnej.
Pomimo tego, że BDA (British
Dental Association) nie popiera pomysłu, dr Robert Kinloch – Przewodniczący BDA w Szkocji powiedział: „Taki sposób rejestracji stawia
pacjentów, którzy regularnie odwiedzają dentystów w złym świetle. Zachęca do ignorowania stanu zdrowia
jamy ustnej, podważa najnowsze,
profilaktyczne podejście do tych zagadnień oraz zmniejsza wartość relacji pomiędzy dentystą a pacjentem. To również negatywnie wpłynie na odpowiedzialność pacjenta,
który musi dostosować się do no-
wych terminów i odstępów między
wizytami. Szkocja już teraz ma do
czynienia z dużą częstością występowania raka jamy ustnej. Dentyści
z kolei obawiają się, że więcej przypadków pozostanie niewykrytych
lub pominiętych.”
Dr Kinloch dodaje: „W krótkim
czasie dentyści muszą uzyskać informacje, których potrzebują, aby funkcjonować w nowych przepisach.
Niezbędne są również dane dotyczące pacjentów, którzy nie odwiedzili gabinetu dentystycznego w
ciągu ostatnich 3 lat. Dentyści muszą
się dowiedzieć, czy nowy rodzaj rejestracji dla tych pacjentów będzie
miał jakieś konsekwencje wśród
pacjentów leczonych regularnie.” ET
tłum.: Sara Bojarczuk
Ryc. 4
Endo, Ryc. 4). Pacjentka została
skierowana do swojego dentysty
w celu odbudowy zęba.
Dyskusja
Próby regeneracji miazgi w stanie zapalnym lub miazgi, która
uległa martwicy zostały uznane za
nieskuteczne. W trakcie infekcji
komórki macierzyste miazgi wydają się być niezdolne do uczestniczenia w mineralizacji i odkładania
mostu z zębiny trzeciorzędowej.
Dlatego niezbędna jest dezynfekcja systemu kanałowego w taki sposób, który nie będzie utrudniał gojenia i pozwoli na kontynuację
działania tkankotwórczego miazgi
w odniesieniu do ścian kanału korzeniowego.
Dezynfekcja systemu kanałowego osiągana jest obfitym płukaniem, a następnie zastosowaniem
mieszanki antybiotyków przez
kilka tygodni. Pasta antybiotykowa powinna być wymieniona
tylko w przypadku, kiedy pojawią
się objawy kliniczne (np. ból czy
dyskomfort, co zwykle zdarza się
po kilku tygodniach od przeprowadzenia leczenia) – w celu ochrony
tkanki łącznej, jaką jest miazga,
która wydaje się być podstawą do
dalszego rozwoju komórek macierzystych. Do płukania kanałów,
zamiast NaOCl, stosowany jest
glukonian chlorheksydyny, ponieważ NaOCl ma właściwości rozpuszczania tkanek miękkich. Usunięcie warstwy mazistej jest niezbędne do uzyskania dokładnego
kontaktu pomiędzy komórkami
macierzystymi i substancjami
odżywczymi napływającymi ze
zrębu.
Po wykonaniu tej procedury
niezbędne jest zastosowanie antybiotyków. W tym przypadku zastosowano mieszankę 2 preparatów
(amoksycylina z kwasem klawulanowym i metronidazol). Amoksycylina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, który wykazuje właściwości bakteriobójcze
przez hamowanie syntezy bakteryjnej błony komórkowej podczas
fazy wzrostu, co wynika z konkurencyjnej inhibicji transpeptydazy.
Kwas klawulanowy w niewielkim
stopniu działa przeciwbakteryjnie,
ale nieodwracalnie wiąże beta-laktamazę, hamując rozpad amoksycyliny. Ząb jest hermetycznie uszczelniony wypełnieniem z materiału złożonego z cemenem szkłojonomerowym jako podkładem.
Autor dziękuje Yulii Vorobyevey za pomoc w przygotowaniu artykułu. ET
Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.
ET
Autor
Dr
Philippe
Sleiman jest endodontą i instruktorem w
Lebanese University Dental
School. Wykłada i prowadzi kursy praktyczne
z endodoncji na całym świecie.
Przyczynił się do powstania szeregu
publikacji w dziedzinie endodoncji.
Cały asortyment jego narzędzi endodontycznych dystrybuowany jest
przez Hu-Friedy. Z dr Sleimanem
można skontaktować się, pisząc na
adres: [email protected]
DTP0310_17-22_ET01-06
29.03.2010
14:33 Uhr
Seite 3
AD
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
Praktyczne rozważania
kliniczne na temat rewizji
leczenia endodontycznego
Richard E. Mounce, USAi Gary D. Glassman, Kanada
Niechirurgiczna rewizja leczenia
endodontycznego (Non-surgical
endodontic re-treatment – NSER)
nieprawidłowo wyleczonych kanałów korzeniowych jest niemal
wyłącznie specjalistyczną procedurą, co wynika ze złożoności
diagnostyki, planowania leczenia i zaawansowanej techniki wymaganej w tym zabiegu.
Wobec faktu, że implantologia
stała się bardziej przewidywalną
metodą leczenia, poziom sukcesu
klinicznego wymaganego przy
NSER jako próbie zachowania naturalnego uzębienia zyskał nowe
znaczenie. Celem niniejszego artykułu jest przegląd i analiza kilku istotnych strategii koncepcyjnych rewizji leczenia nieprawidłowo wyleczonych kanałów korzeniowych,
które optymalizują wynik leczenia.
Zakładamy, że klinicysta jest
świadomy dużej przydatności chirurgicznego mikroskopu operacyj-
nego (surgical operating microscope – SOM; Global Surgical) oraz
ultradźwięków podczas zabiegu rewizji leczenia endodontycznego.
Mimo, że szczegółowe omówienie
zastosowania SOM wychodzi poza
ramy tego artykułu, korzystanie z
tego urządzenia powoduje udoskonalenie wyników NSER oraz chirurgii endodontycznej. NSER
można teoretycznie podzielić na
kilka etapów:
1. Ocena możliwości odbudowy
Określenie, czy możliwa jest
odbudowa zęba to kluczowy warunek sukcesu NSER. Leczenie zęba,
którego nie można odbudować jest
przeciwwskazane. Jeżeli zęby takie
zostaną usunięte z grupy kandydatów do leczenia endodontycznego
lub NSER, stopień powodzenia
tych zabiegów może tylko wzrosnąć. Ryciny 1-3 pokazują 3 różne
przypadki zębów, które zostały źle
wyleczone przez zastosowanie nieodpowiedniego planu leczenia,
Ryc. 1
Ryc. 2
Ryc. 3
Ryc. 4
Ryc. 5
Ryc. 6
kiedy w tych sytuacjach wskazane
było ich usunięcie. Jeżeli pierwotne
leczenie endodontyczne zostało
przeprowadzone
prawidłowo,
prawdopodobieństwo sukcesu endodontycznego będzie dużo większe, a rozważanie metody leczenia
z zastosowaniem implantów niepotrzebne. W kontekście NSER, klinicysta zamiast pogłębiać istniejące
niepowodzenie, powinien dokładnie przeanalizować przypadek i
ocenić możliwość przeprowadzenia rewizji leczenia, a jeżeli taka istnieje, to określić, jakie jest prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.
Pierwotne leczenie zębów przedstawionych na rycinach 4-6 zostało
przeprowadzone w wysokim standardzie i z tego powodu terapia ma
dużo większą szansę długofalowego powodzenia. Różnice między
tymi rodzajami wyników leczenia
są w dużej mierze związane z różną
jakością przeprowadzonej przed
zabiegiem oceny ryzyka.
Ryc. 1-3: Przykłady leczenia endodontycznego z widocznymi powikłaniami jatrogennymi i innymi defektami klinicznymi.
Ryc. 4-6: Przykłady leczenia endodontycznego wykonanego w proawidłowym standardzie.
ª
DTP0310_17-22_ET01-06
4
29.03.2010
14:33 Uhr
Seite 4
Praktyka
ª
2. Diagnostyka przedoperacyjna
oraz ocena czynników ryzyka
Jednym z aspektów określenia
możliwości odbudowy zęba jest
ocena, czy ząb jest złamany pionowo i/lub czy podczas leczenia istnieje prawdopodobieństwo takiego
złamania. Dodatkowo, jeśli w danym przypadku nie ma oznak powikłań jatrogennych, klinicysta powinien określić, czy rozważane leczenie do nich nie doprowadzi. Jeżeli materiał wypełniający nie
będzie usuwany pasywnie i odpowiednią metodą (najpierw przy użyciu ciepła, następnie mechanicznie i dopiero później z zastosowaniem rozpuszczalników i pilników
ręcznych pozwalających na uzyskanie drożności), zbyt agresywne
opracowywanie może doprowadzić do perforacji (strip perforation) w miejscach, gdzie ścianka
kanału stała się niebezpiecznie
cienka. Zastosowanie rotacyjnych
pilników niklowo-tytanowych (rotary nickel titanium – RNT) o wysokim stopniu rozbieżności do szerokich kanałów z wysoką prędkością
obrotową z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do perforacji w połowie korzenia. Aby zminimalizować takie ryzyko, należy
szczegółowo przeanalizować opisane poniżej aspekty.
3. Dostęp
Jeżeli to możliwe, przed rozpoczęciem leczenia należy usunąć koronę protetyczną. Pozostawienie
korony i uzyskanie poprzez nią dostępu obarczone jest ryzykiem pozostawienia miejsc, w których powstanie mikroprzeciek koronowy.
Wykonane później wypełnienie będzie nieprawidłowe, powstanie ryzyko próchnicy i złamań. Pozostawienie korony zmniejsza również
możliwość ewakuacji materiału
wypełniającego oraz możliwość
usunięcia przedmiotów, które
mogły utknąć w systemie kanałowym (wkłady, fragmenty pilników
RNT). Ograniczony dostęp uniemożliwia zarówno dotykową, jak
i wizualną kontrolę i w efekcie zabieg mogący zakończyć się wyleczeniem zębów, zakończy się niepowodzeniem. Warto wspomnieć,
że znaczna większość nieprawidłowo wyleczonych kanałów posiada widoczne ślady mikroprzecieku koronowego, dostrzegalne
zaraz po otwarciu zęba. Mikroprzeciek można rozpoznać m.in. po nieprzyjemnym zapachu, wilgoci, nieszczelnych wypełnieniach i pustych przestrzeniach. Aby upewnić
się, że ząb po leczeniu endodontycznym zostanie odpowiednio
uszczelniony, najlepiej usunąć koronę, wykonać zabieg rewizji leczenia, a następnie zacementować
nową odbudowę korony. Dr Mounce stosuje do cementowania prac
protetycznych Maxcem (Kerr), samowytrawiający, samoprzylegający cement na bazie żywicy, ze
względu na łatwość jego zastosowania i wytrzymałość.
4. Usuwanie wkładów i innych
przeszkód znajdujących się
w koronie (łącznie z pracami
protetycznymi)
Obszerna dyskusja na temat
usuwania wkładów oraz innych
przeszkód wychodzi poza ramy
tego artykułu, należy jednak
wspomnieć, że nadrzędna zasada
w eliminowaniu wszelkiego rodzaju
przeszkód polega na usuwaniu najmniejszej jak to tylko możliwe
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
ilości zębiny, aby zminimalizować
zarówno ryzyko perforacji, jak
i pionowego złamania korzenia.
W rezultacie, im większy jest zasięg, w ramach którego może być
wykonywany dany zabieg, pozwalający na chłodzenie zęba (co zapobiega jego przegrzaniu podczas
pracy ultradźwiękami, jak i
ochronę struktury), tym większe
prawdopodobieństwo sukcesu klinicznego. Ruddle Post Removal
System prawidłowo używany, staje
się pod tym względem nieoceniony. Usuwanie wkładu wymaga
wybrania odpowiedniej końcówki
ultradźwiękowej. Dostęp koronowy musi być idealny zanim klinicysta zacznie opracowywać ujścia
lub przesunie się dalej w kierunku
wierzchołkowym. Próba usunięcia
materiału wypełniającego lub nadania kształtu ujściom bez osiągnięcia dostępu w linii prostej jest
przeciwwskazana.
5. Usuwanie zawartości kanału
Usuwanie zawartości kanału
powinno być pasywne, delikatne
i wykonywane 3 sposobami (ciepło,
narzędzia mechaniczne i rozpuszczalniki). Elements Obturation Unit
(EOU) jest znakomitym źródłem
ciepła, które może być zastosowane
do usuwania gutaperki. Gorący plager EOU używany jest w ten sam
sposób, jak podczas kondensacji
pionowej Systemem B. Gutaperka
z ok. połowy długości kanału może
być usunięta 2 ruchami pionowymi
na kanał. Usuwanie gutaperki przy
pomocy końcówek gorącego plagera pozwala również uzyskać
przestrzeń, w którą mogą być wprowadzone narzędzia niklowo-tytanowe w celu usunięcia pozostałości
gutaperki ze ścianek kanału. Zarówno usuwanie gutaperki za pomocą ciepła, jak i przy pomocy instrumentów RNT powinno być wykonywane na sucho. Jeżeli te 2 następujące po sobie etapy zostaną
przeprowadzone prawidłowo, pozwalają na usunięcie znacznej
większości gutaperki i minimalizują ilość rozpuszczalnika, potrzebnego do wprowadzenia do kanału
podczas stosowania pilników ręcznych oraz czas potrzebny do uzyskania drożności kanału. Konieczne
jest, aby pilniki RNT stosowane do
usuwania gutaperki wchodziły do
kanału pasywnie i delikatnie, a wykonywane ruchy były wymiatające
ku górze od strony przeciwnej do
furkacji. Wprowadzanie tych instrumentów przy użyciu siły w
stronę wierzchołkową w dużą ilość
gutaperki może łatwo doprowadzić
do perforacji – szczególnie, gdy
ścianka zębiny od strony furkacji
jest od początku względnie cienka
z powodu wcześniejszego, zbyt
energicznego opracowywania.
Ryc. 7a
kowych, które pozwolą lekarzowi
na odpowiednią obserwację narzędzia i przy zastosowaniu ruchów
przeciwnych do wskazówek zegara dla usunięcia zębiny, w której
zaklinowane jest narzędzie. Fragmenty RNT nie powinny być bezpośrednio wibrowane (dotykane)
narzędziem ultradźwiękowym,
bowiem postępowanie takie spowodowałoby ich rozkruszenie.
Oprócz ultradźwięków istnieje
wiele dostępnych systemów, które
pozwalają na rozruszanie takiego
fragmentu poprzez siły trące lub
możliwe kombinacje rurki i kleju.
Fragmenty instrumentu znajdujące się całkowicie poza krzywizną wierzchołkową, bez możliwości przejścia obok nich są zazwyczaj pozostawiane w kanale, a
wypełnianie kanału wykonywane
jest do miejsca, w którym złamane
fragmenty się znajdują. W przypadku powikłania klinicznego
związanego z zaklinowanymi
fragmentami RNT, po wykonaniu
NSER może być konieczna resekcja wierzchołka i wypełnienie
wsteczne.
Ryc. 7b
7. Osiągnięcie i utrzymanie
drożności wierzchołkowej
Zaraz po usunięciu gutaperki
z kanału, należy poświęcić odpowiednią ilość czasu na osiągnięcie
drożności wierzchołkowej lub
ocenę, że nie jest to możliwe. Na
szczęście, w przypadku wielu
porażek klinicznych podczas leczenia pierwotnego, 1/3 wierzchołkowa w wielu korzeniach nie
została tknięta z powodu nieprawidłowego określenia długości roboczej, a także nieprawidłowego
oczyszczenia i nadania kształtu.
Wkażdym przypadku podczas pracy
pilnikami ręcznymi typu K o rozmiarze #6, 8 i 10 na odcinku ostatnich 3-4 mm w części wierzchołkowej korzenia dentysta powinien
wprowadzić 1 kropelkę chloroformu na kanał przed włożeniem
instrumentu do czasu, aż pilniki K
osiągną MC (minor construction).
Kiedy zostanie osiągnięta ustalona
w przybliżeniu długość robocza,
należy użyć endometru i przy jego
pomocy dokonać pierwszego
określenia rzeczywistej długości
roboczej. Często występującym
Ryc. 8a
Ryc. 8b
Ryc. 9a
Ryc. 9b
problemem klinicznym jest pytanie, kiedy i gdzie zakończyć próby
osiągnięcia drożności, tzn. kiedy
następuje moment, w którym kanał
powinien być wypełniony do
osiągniętej długości w sytuacji,
gdy nie udaje się uzyskać całkowitej drożności? W sytuacji, gdy podczas pracy przy pomocy wstępnie
zakrzywionych ręcznych pilników
K o odpowiedniej długości i średnicy, powtarzane próby uzyskania
drożności zostały zakończone niepowodzeniem, szczególnie w
przypadku, jeżeli osoba przeprowadzająca zabieg jest pewna, że
materiał wcześniej wypełniający
kanał został usunięty w całości.
Kanał powinien zostać oczyszczony i opracowany do optymalnej
średnicy pomimo blokady, a następnie wypełniony. To zalecenie
nie jest jednak jednoznaczne, ponieważ doświadczony lekarz
często potrafi uzyskać drożność
kanału w sytuacjach, kiedy nie
umie tego zrobić osoba niedoświadczona. Różnica w poziomie
umiejętności wynika z doświadczenia klinicznego i zwykle ma
6. Ocena i naprawa (jeśli to
możliwe) powikłań jatrogennych
Najczęściej spotykane powikłania jatrogenne to transportacja
kanału oraz złamanie instrumentu,
zwykle pilnika RNT. Im głębiej
znajduje się fragment instrumentu, tym mniejsza jest szansa na
jego usunięcie. Idealny dostęp,
usunięcie korony, zastosowanie
SOM i uzyskanie idealnego rozmiaru ujścia przyczyniają się do
lepszej wizualizacji narzędzia, nawet jeżeli złamany fragment znajduje się na poziomie lub tuż poza
krzywizną, w 1/3 wierzchołkowej
kanału. Optymalne jest zastosowanie dodatkowo jak najcieńszych instrumentów ultradźwię-
Ryc. 7a-9b: Przypadki kliniczne rewizji leczenia endodontycznego wykonanego z wykorzystaniem opisanych zasad z zastosowaniem Twisted
File oraz RealSeal bonded obturation.
DTP0310_17-22_ET01-06
29.03.2010
ENDO TRIBUNE
14:33 Uhr
Seite 5
Praktyka
Polish Edition
wpływ na nacisk, który jest przyłożony do narzędzia, odpowiednie
wstępne zakrzywienie pilnika K,
wybór odpowiedniej średnicy narzędzia i prawidłowe płukanie.
8. Uzyskanie optymalnej średnicy
wierzchołkowej
Wg literatury endodontycznej,
uzyskanie prawidłowej średnicy
wierzchołkowej koreluje z uzyskaniem większej czystości. Większa
średnica wierzchołkowa zapewnia
lepszy przepływ preparatów do
płukania oraz usunięcie martwiczej
zębiny aż do MC. Często w przypadkach niepowodzenia endodontycznego okazuje się, że zarówno
średnica wierzchołkowa, jak i stopień rozbieżności kanału są za
małe. Jednym ze sposobów określenia idealnej średnicy wierzchołkowej jest kalibracja, alternatywnie klinicysta może po prostu opracować kanał do pożądanej średnicy
wierzchołkowej, pamiętając o tym,
że w przypadku martwych zębów
odsetek niepowodzeń jest większy,
ponieważ są one trudniejsze do
oczyszczenia w porównaniu z zębami z żywą miazgą (w przypadku
których nacisk kładziony jest
bardziej na aseptykę niż odkażanie
zainfekowanego już kanału).
z najistotniejszych przyczyn klinicznego niepowodzenia endodontycznego jest brak lub niewystarczające uszczelnienie koronowe, uzasadnione wydaje się połączenie adhezyjne materiału
wypełniającego ze ścianą kanału.
Okazało się, że zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo, ćwiek
główny wykonany z RealSeal i
metoda z zastosowaniem RealSeal 1 Bonded Obturator w porównaniu z gutaperką hamują w
stopniu istotnym statystycznie
przemieszczanie się bakterii w ka-
nałach. Kolejnym krokiem opisanym poniżej jest uszczelnienie
koronowe. Jest to niezbędny etap
w odniesieniu do jednej z wad gutaperki: jest to materiał, który nie
ulega adhezji ani do zębiny, ani do
uszczelniacza, dlatego po zastosowaniu gutaperki kliniczny sukces leczenia zależy całkowicie od
wykonania uszczelnienia koronowego. Wypełnianie adhezyjne
(bonding obturation) jest łatwe –
operator usuwa warstwę mazistą
przy pomocy roztworu EDTA, np.
SmearClear, a następnie płucze
endodontycznego. Podkreślono istotę optymalnej wizualizacji i kontroli dotykowej, usunięcia koron
przed ponownym leczeniem, pasywnego usuwania materiału, którym wcześniej był wypełniony
kanał oraz przeszkód, jakie się
w nim znajdują, kontroli i poprawienia wcześniej przeprowadzonego leczenia, osiągnięcia i utrzymania drożności wierzchołkowej
oraz optymalizacji ostatecznej
otrzymanej średnicy wierzchołkowej.
kanał wodą destylowaną. Po osuszeniu kanału wprowadzany jest
do niego samowytrawiający uszczelniacz Real Seal i kanał wypełniany jest jedną ze wspomnianych
metod: ćwieków głównych RealSeal lub RealSeal One Bonded
Obturator.
10. Wykonanie uszczelnienia
koronowego
Przedstawione w niniejszym
artykule teoretyczne i praktyczne
zasady i etapy pracy klinicznej usprawniają zabieg rewizji leczenia
ET
AD
9. Wypełnianie
Jedną z korzyści wynikającej
z uzyskania większej średnicy
wierzchołkowej jest łatwiejsze
dopasowanie ćwieka i wypełnienie kanału, np. wypełnienie metodą jednego ćwieka lub obturatora. Uwzględniając fakt, że jedną
ET
Autorzy
Dr Richard E.
Mounce prowadzi wykłady na
całym świecie,
a jego prace są
powszechnie
publikowane.
Posiada praktykę prywatną w Vancouver w Waszyngtonie i specjalizuje się w endodoncji. Dr Mounce
jest również autorem książki opartej
na faktach „Dead Stuck”. Wg Pacific Sky Publishing jest to „historia
o przygodzie, wychowaniu, małżeństwie, opowiedziana bez sterty frazesów i poprawności politycznej”
(www.deadstuck.com). Dr Mounce
zaprasza na intensywne indywidualne jednodniowe kursy endodontyczne do swojego gabinetu,
prowadzone dla 1-2 lekarzy. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na
ten temat, należy skontaktować się
telefonicznie: +1 360 891 9111 lub
poprzez e-mail: [email protected]
MounceEndo.com.
Dr Gary D.
Glassman jest
pracownikiem
Zakładu Endodoncji na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Toronto i autorem wielu publikacji. Dr Glassman
wygłaszał prezentacje na ważnych
konferencjach stomatologicznych
na całym świecie, jest renomowanym międzynarodowym wykładowcą w dziedzinie endodoncji,
a także redaktorem Oral Health, odpowiedzialnym za tematykę endodoncji. Posiada praktykę prywatną
w Toronto. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem jego strony
internetowej: www.rootcanals.ca.
5
]REDF]\Ą]QDF]\XZLHU]\Ą
Dzięki GXCB-500™, stworzonemu na bazie i-CAT®,
planowanie wszelkich zabiegów w Twoim gabinecie
stało się łatwiejsze. Perfekcyjny dla implantologii,
GXCB-500 obrazuje struktury tkankowe w postaci
wirtualnej, eliminując ryzyko błędnej oceny przebiegu
kanału żuchwy lub osłabionej kości.
GXCB-500 oferuje kompletne trójwymiarowe zdjęcia
i z łatwością daje się przełączyć
w tryb panoramicznych zdjęć 2D,
bez konieczności zmiany sensora.
Towarzyszy temu niespotykana
jakość skanów i rewelacyjnie krótki
czas rekonstrukcji obrazu.
Nowy wymiar diagnostyki
w przystępnej cenie…
tylko od firmy Gendex.
Aby dowiedzieć się więcej odwiedź www.GXCB500.com
GENT s.c.
ul. Grzegórzecka 104
31-559 Kraków
tel +48 12 294 40 15
fax +48 12 292 17 18
[email protected]
www.gendex.pl
KaVo Polska
Polska Sp.
KaVo
Sp.z zo.o.
o.o.
Ul.
251p.405
ul. Pomorska
Pomorska 251
92-213
Łód
92-213 Łódź
Tel.
0 4242675
36
tel +48
67575
75 36
Fax.
0 4242675
35
fax +48
675 75
75 35
[email protected]
[email protected]
www.kavo.pl
www.kavo.pl
Odkryj nowy GXCB-500
- najnowszą technologię
w obrazowaniu 3D
Q
Standardowy skan
- 8x8 cm
Q
Rozszerzona średnica
skanu (EDS) – 14x8 cm
Q
Czas skanowania
- 8,9 sekundy
Q
Czas rekonstrukcji 3D
- mniej niż 20 sekund
Q
Małe rozmiary plików dla
łatwego przesyłania danych
Q
Łatwa instalacja,
małe wymiary
DTP0310_17-22_ET01-06
6
29.03.2010
14:33 Uhr
Seite 6
Praktyka
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
Algorytm endodontyczno-implantologiczny
Opis przypadku klinicznego dowodzący istotnej roli lekarza endodonty w planowaniu stomatologicznego
leczenia implantologicznego
Jose M. Hoyo, USA
Wstomatologii zaistniało nowe zjawisko, które stopniowo jest coraz
powszechniej uznawane przez
dentystów i określane mianem algorytmu endodontyczno-implantologicznego. Wtym nowym podejściu uważa się, że lekarz endodonta
odgrywa kluczową rolę w ocenie,
czy dany ząb można uratować, czy
też właściwym postępowaniem jest
jego usunięcie i zastąpienie implantem stomatologicznym.
Ryc. 1
ległą próchnicę, kieszonkę przyzębną o głębokości 3 mm wokół całego obwodu zęba, odsłonięcie materiału wypełniającego kanały i brak
wypełnienia tymczasowego. W badaniu radiologicznym nie obserwowano zmian okołowierzchołkowych. Wokół zęba obecna była dostateczna ilość kości (Ryc. 1).
W celu oceny integralności tkanek zęba, po zaizolowaniu za po-
Szerszy obraz
Podczas opracowywania planu
leczenia z użyciem implantów ważne
jest uwzględnienie stanu całości uzębienia, a nie tylko fragmentu bezzębnego łuku lub zęba, który ma zostać
zastąpiony implantem. Trzeba pamiętać, że implanty – w przeciwieństwie do zębów – nie przesuwają się.
Jeśli występują nieprawidłowości
w ustawieniu zębów, a pacjent planuje leczenie implantologiczne, ko-
(DENTSPLY Friadent), po czym
przeprowadzono zabieg podniesienia dna zatoki techniką Summera.
Próba Valsalvy nie wykazała
oznak perforacji błony śluzowej zatoki. Następnie przeprowadzono
augmentację zębodołów i okolicy
uniesionego dna zatoki, wypełniając je mieszaniną zdemineralizowanej matrycy kości (demineralized
bone matrix, DBX) i zmineralizo-
Ryc. 3
Ryc. 2
iny z epinefryną w stężeniu 1/50.000
x 2) przeprowadzono perforację tkanek za pomocą wiertła perforatora
XiVE (DENTSPLYFriadent) w rozmiarze 3,8. Następnie użyto wiertła
pilotującego z systemu implantologicznego ANKYLOS (DENTSPLY
Friadent) do nawiercenia otworu na
głębokość 6 mm, tuż poniżej dna zatoki (Ryc. 6). Przeprowadzono zabieg podniesienia dna zatoki techniką Summera, stosując serię osteo-
Ryc. 4
Ryc. 1: Zdjęcie rtg wykonane przed usunięciem zęba. – Ryc. 2: Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe zrobione po usunięciu tkanek próchnicowych. – Ryc. 3: Zębodół poekstrakcyjny wypełniony materiałem kościozastępczym. – Ryc. 4: Zdjęcie rtg
prezentujące gojenie miejsca wszczepienia materiału kościozastępczego po 4 miesiącach.
Ryc. 5
Ryc. 6
Ryc. 7
Ryc. 8
Ryc. 9
Ryc. 5: Zdjęcie przedzabiegowe w dniu implantacji. – Ryc. 6: Ćwiek prowadzący w otworze wykonanym za pomocą wiertła pilotującego o średnicy 2 mm. – Ryc. 7: Zdjęcie rtg z osteotomem XiVE in situ podczas zabiegu osteotomii. – Ryc. 8:
Zdjęcie rtg implantu z łącznikiem gojącym formującym szczelinę dziąsłową; odcinek wierzchołkowy implantu leży poniżej błony Schneidera. – Ryc. 9: Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe uwidacznia położenie implantu poniżej grzbietu kości wyrostka z założonym łącznikiem formującym szczelinę dziąsłową.
Lekarz endodonta posiada wyjątkowe predyspozycje do oceny ważnych czynników klinicznych, które
mogą prowadzić do niepowodzenia
leczenia kanałowego. Dzięki temu
może stwierdzić, czy kolejny zabieg
leczenia endodontycznego pozwoli
uzyskać przewidywalny i korzystny
efekt terapeutyczny. Jeśli leczenie nie
miałoby doprowadzić do pożądanych
efektów, to właściwym postępowaniem jest ekstrakcja zęba i zastąpienie
go implantem stomatologicznym.
Jeśli chcemy stworzyć idealny
plan leczenia, konieczne jest przedstawienie pacjentowi wszystkich
możliwych opcji terapeutycznych,
a także kosztów i niezbędnych zabiegów. Dzięki temu pacjent ma
możliwość dokonania świadomego
wyboru najlepszego dla niego schematu postępowania leczniczego. Informacje przedstawiane pacjentowi
powinny obejmować opinię lekarza
endodonty dotyczącą praktyczności
i przewidywalności każdej z opcji
terapeutycznych.
Do mojego gabinetu skierowano
pacjenta bez obciążającego wywiadu medycznego w celu oceny
stanu pierwszego zęba trzonowego
po lewej stronie szczęki. Pacjent nie
zgłaszał żadnych dolegliwości. Ząb
został poddany leczeniu kanałowemu przez lekarza ogólnie praktykującego ok. 7 miesięcy przed konsultacją, nie został jednak odbudowany. Klinicznie stwierdzono roz-
mocą koferdamu, przeprowadzono
częściowe usunięcie tkanek zęba
w powiększeniu 4,5-krotnym przy
dodatkowym oświetleniu zapewnionym przez lampę czołową ze
światłowodem z włókien szklanych.
Po częściowym usunięciu tkanek
próchnicowych wykonano zdjęcie
zgryzowo-skrzydłowe (Ryc. 2), na
podstawie którego stwierdzono, że
dno komory miazgi było położone
zbyt płytko i leżało zbyt blisko perforacji, a zębina w części korzeniowej
nie była dość mocna, aby wytrzymać
obciążenie ostatecznej odbudowy.
Wmojej opinii kwestie te przesądziły o tym, że ząb nie kwalifikował
się do leczenia odtwórczego. W
ubytku umieszczono watkę i Cavit.
Porozumiałem się z lekarzem kierującym pacjenta, aby przedstawić mu
sytuację i ustalić strategię postępowania. Zalecane działania obejmowały usunięcie zęba i wykonanie zabiegu utrzymania poziomu wyrostka
poprzez nieznaczną augmentację
kości. Pozwoliłoby to uzyskać idealną ilość kości, umożliwiającą przeprowadzenie zabiegu wszczepienia
implantu 4-6 miesięcy później. Ustaliliśmy także, że pacjent powinien
przed implantacją poddać się leczeniu ortodontycznemu w celu zamknięcia wszystkich przerw między
zębami i odpowiedniego ich ustawienia. Pacjent dobrze rozumiał założenia i logistykę sugerowanego leczenia ortodontycznego, ale nie był
zainteresowany tą formą terapii.
nieczne jest przeprowadzenie leczenia ortodontycznego przed wszczepieniem implantu. Inna kolejność
działań w planie leczenia powoduje,
że implant może stać się przeszkodą
w toku leczenia ortodontycznego.
Pacjentowi zalecono stosowanie amoksycyliny w dawce 500 mg
(1 tabl. co 6 godz. przez 2 dni przed
kolejną wizytą) i płukanie jamy ustnej chlorheksydyną (3 razy dziennie, także przez 2 dni przed kolejną
wizytą). Zalecono również stosowanie pasty do zębów hamującej
odkładanie kamienia, aby nie dopuścić do powstania przebarwień
na zębach. W dniu zabiegu ciśnienie krwi pacjenta wynosiło 119/73,
a akcja serca 76 uderzeń na minutę.
Wykonano znieczulenie miejscowe z 2% chlorowodorku lidokainy z epinefryną 1:50.000 (x 2). Podzielono ząb na 3 części, używając
koferdamu, lup powiększających i
dodatkowego źródła światła. Zdjęto
koferdam i bez żadnych powikłań
usunięto wszystkie 3 korzenie za
pomocą dźwigni PDL-Evator firmy
Salvin. Przy użyciu łyżeczek
oczyszczono zębodół w celu usunięcia ewentualnej tkanki ziarninowej i pobudzenia wzrostu kości gąbczastej. Ten bardzo ważny etap
powoduje umiarkowane krwawienie, dzięki czemu sprzyja angiogenezie. Usunięto przegrodę kostną
z przestrzeni pomiędzy korzeniami
za pomocą osteotomu XiVE
wanej sproszkowanej kości gąbczastej (mineralized cancellous powder – MCP). Taka mieszanka materiałów kościozastępczych sprzyja
syntezie kości własnej w miejscu
aplikacji dzięki minerałom i kolagenowi pochodzącym z DBX przy
jednoczesnym efekcie rusztowania
zapewnianym przez MCP. Obszar
zabiegu pokryto błoną PTFE, nieznacznie wsuniętą pod okostną (nie
więcej niż na 2 mm). Zaszyto ranę
nicią z kwasu poliglikolowego, stosując szew krzyżowy (Ryc. 3).
Zdjęcie szwów
Po 2 tygodniach zdjęto szwy, a
po 2 kolejnych pacjent zgłosił się ponownie do gabinetu w celu usunięcia
błony zaporowej. Usunięto ją,
chwytając delikatnie pincetą i pociągając, często do tego zabiegu nie ma
nawet potrzeby wykonywania znieczulenia. Zastosowanie opisanej
mieszaniny materiałów allogennych sprawia, że czas oczekiwania
na kolejny zabieg wynosi ok. 4-6
miesięcy – w przeciwieństwie do 69 miesięcy, jakie muszą minąć w
przypadku zastosowania materiału
ksenogennego. Użycie mieszanki
materiałów allogennych zapewnia
ponadto uzyskanie znacznie większej ilości i lepszej jakości kości.
Wdniu kolejnego zabiegu ciśnienie krwi pacjenta wynosiło 113/69,
a akcja serca 64 uderzeń na minutę
(Ryc. 4 i 5). W znieczuleniu miejscowym (2% chlorowodorkiem lidoka-
tomów XiVE w rozmiarach 2,0-3,4.
Osteotomię przeprowadzono na głębokość 11 mm (Ryc. 7).
Wykluczono perforację błony
śluzowej zatoki, wykonując próbę
Valsalvy. Wprowadzono implant
ANKYLOS A11 (3,5 mm x 11 mm),
uzyskując stabilizację pierwotną.
Gęstość kości, oceniona jako D-3
podczas nawiercania, zmieniła się
prawdopodobnie na D-2 przez zastosowanie osteotomów. Zdjęto
przenośnik implantu i śrubę zamykającą, zamontowaną fabrycznie
wewnątrz implantu. Nałożono na
implant łącznik gojący, formujący
wokół implantu szczelinę dziąsłową
o głębokości 1,5 mm (Ryc. 8 i 9).
W przedstawionym przypadku
zaprezentowano jedną z przyczyn,
dla których lekarze endodonci mają
coraz większy udział w procesie leczenia implantologicznego. Są oni
w stanie wszechstronnie ocenić stan
zęba i – na podstawie badania klinicznego – zaproponować pacjentowi najlepszą metodę leczenia. ET
ET
Autor
Dr Jose M. Hoyo
pracuje w gabinetach prywatnych
w Stoughton i
Taunton w USA.
Można się z nim
skontaktować,
pisząc na adres: [email protected]
Najlepsza na świecie RVG
już dostępna w wersji bezp
RVG Kodak 6500
Stabilna technologia
bezprzewodowa WiFi
Unikalny system IPS - jeszcze nigdy
pozycjonowanie nie było tak łatwe
Współpraca z iPod/iFone
Nowy Wymiar Endodoncji
System Kodak 9000
Kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających
Pantomografia, Tomografia i Cefalometria – 3 rozwiązania w jednym
Szerokie spektrum obrazowania w małym i średnim formacie
System łączenia skanów – stitching
KODAK 8000
KODAK 8000 C
KODAK 9000 3D
KODAK 9000 C
KODAK 9000
KODAK 9000 C 3D
• Kodak - najczęściej kupowane pantomografy cyfrowe
• Najłatwiejsze w obsłudze aparaty pantomograficzne
• Najniższa dawka promieniowania
• Polskie oprogramowanie
Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12, tel. 071 781 84 62, 0501 242 101, www.kodakdental.pl
Optident Wyłączny Dystrybutor Kodak Dental Systems Equipment w Polsce.
• Najbardziej kompletna oferta aparatów
pantomograficznych na rynku
• Komfortowy program finansowy
– rata już od 1665 pln miesięcznie
DTP0310_24_ET08
8
29.03.2010
14:35 Uhr
Seite 8
Wydarzenia
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
„Primo non nocere –
czyli stomatologia minimalnie inwazyjna”
IX Międzynarodowa Konferencja „DENTAL SPAGHETTI” KRAKDENT 2010
Wdniu 6. marca br. w Auditorium
Maximum UJ w Krakowie odbyła się IX Międzynarodowa
Konferencja „DENTAL SPAGHETTI” KRAKDENT 2010. Organizatorem Konferencji były
Targi w Krakowie Sp. z o.o. razem
z komitetem organizacyjnym w
składzie: prof. dr hab. Jerzy Krupiński, dr n. med. Maciej Żarow
i tech. dent. Kamilla Siekierski.
rutti, prof. Lorenzo Breschi, prof.
Camillo D’Arcangelo oraz dr Vincenzo Lamoregese. Wszyscy wykładowcy byli zaproszeni na „Dental Spaghetti” po raz pierwszy. W
komitecie naukowym, podobnie
jak w latach ubiegłych, zasiedli: dr
hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, prof. dr hab. n. med. Stanisław
Suliborski, dr Pál Gerlóczy oraz dr
Marco Nicastro.
Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się prof. Elio Be-
Tegoroczna Konferencja doskonale wpisała się w potrzeby
Ryc. 3
Ryc. 4
współczesnego lekarza dentysty.
W czasach, gdy tak dużo mówi się
o implantach, przeszczepach kostnych i innych skomplikowanych
procedurach chirurgicznych, często
zapomina się o tym, czym na co
dzień zajmuje się dentysta: leczy i
ratuje zęby. Dlatego też szeroko pojęta stomatologia odtwórcza była
tematem przewodnim wszystkich
wykładów tegorocznego „Dental
Spaghetti”. Wspólną filozofią prezentowaną przez wykładowców
była starożytna myśl: Primo non no-
Ryc. 5
Ryc. 1
cere oraz nowoczesna idea stomatologii minimalnie inwazyjnej. Dużo
czasu poświęcono na omawianie
sposobów doskonalenia umiejętności w endodoncji, adhezji i rekonstrukcjach estetycznych.
Po oficjalnym otwarciu konferencji, wystąpił prof. Elio Berutti,
który zaprezentował wykład p.t.:
„Endodoncja minimalnie inwazyjna – nowe technologie ultradźwiękowe w niechirurgicznym
leczeniu endodontycznym”. Wy-
Ryc. 6
Ryc. 2
Ryc. 1: Członkowie komitetu organizacyjnego i naukowego wraz z gośćmi. Na
zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Jerzy
Krupiński, tech. dent. Kamilla Siekierski, dr
Pál Gerlóczy z gośćmi. — Ryc. 2: Dr n. med.
Maciej Żarow i prof. Lorenzo Breschi.
Ryc. 7
Ryc. 3: Prof. Lorenzo Breschi i prof. Camillo D’Arcangelo. – Ryc. 4: Dyskusje przy kawie podczas IX Międzynarodowej Konferencji „DENTAL SPAGHETTI” KRAKDENT 2010. – Ryc. 5: Wykłady IX Międzynarodowej Konferencji „DENTAL
SPAGHETTI” KRAKDENT 2010. – Ryc. 6: Wykład prof. Elio Berutti. – Ryc. 7: Wykład prof. Camillo D’Arcangelo.
AD
TOOLS
kład miał na celu przekazanie praktykom takich wskazówek klinicznych, aby mogli oni wybrać najbardziej odpowiedni system rotacyjnych instrumentów NiTi oraz
odpowiednią sekwencję pracy
w zależności od różnej anatomii kanałów korzeniowych z zachowaniem nadrzędnej reguły: leczenie
musi być minimalnie inwazyjne.
TO KEEP SMILING
1LHPQLHMQLĪ
QRZRĞFL
ISO 10
8GUDĪQLDQLHVWDáRVLĊSURVWH
0HFKDQLF]QHWZRU]HQLHGURJL
ZSURZDG]DQLD
2%
4%
www.d-race.ch
6%
Spreader 4%
SMG Handle
1L7LSROHURZDQLHHOHNWUR
FKHPLF]QH
:VNDĨQLNOLF]E\XĪ\ü
Dla pilników: K/H/R
Jako drugi wystąpił prof. Lorenzo Breschi z prezentacją p.t.:
„Jak wygląda łączenie adhezyjne
po latach? – właściwe zastosowanie
systemów łączących do zębiny”.
Celem wykładu było krytyczne
spojrzenie na najnowsze postępy w
dziedzinie materiałów adhezyjnych
oraz materiałów kompozytowych
poprzez analizę charakterystyki fizycznej i chemicznej wszystkich
dostępnych na rynku systemów
wiążących do zębiny. Analiza została przeprowadzona pod kątem klinicystów, tak aby mogli oni uzyskać
w praktyce maksymalną jakość,
trwałość oraz uniknąć pozabiegowej nadwrażliwości dzięki właściwemu zastosowaniu systemów
wiążących. Wykład zawierał zarówno podstawy teoretyczne, jak
i procedury kliniczne (krok po
kroku) celem możliwości uzyskania maksymalnej estetyki i trwałość
mechanicznej przy pracy dostępnymi materiałami odtwórczymi.
Kolejny wykład p.t.: „Minimalnie inwazyjna stomatologia adhezyjna: nowy sposób łączenia estetyki i funkcji. Wpływ na okluzję
i parafunkcje” przedstawił prof. Camillo D’Arcangelo.Profesor szczegółowo omówił znaczenie postępu
w rozwoju nowych materiałów adhezyjnych, dzięki którym możliwe
jest dzisiaj zastosowanie zarówno
kompozytu, jak i porcelany w połączeniu z technikami adhezyjnymi,
co daje możliwości oszczędzenia
twardych tkanek zębów. Korzyści
płynące z zastosowania technik adhezyjnych przy rekonstrukcjach
pojedynczych zębów są oczywiste,
ponieważ można osiągnąć zachowanie maksymalnej ilości twar-
dych tkanek zęba, uniknąć leczenia
endodontycznego, czy ingerencji
w szerokość biologiczną przyzębia.
Ponadto, możemy osiągnąć korzyści w zakresie funkcji stawów
skroniowo-żuchowych, gdyż porcelana osadzana adhezyjnie, a jeszcze bardziej materiały kompozytowe okazują się najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów z parafunkcjami, u których konieczne jest
uzyskanie stabilności okluzyjnej.
Jako ostatni wystąpił dr Vincenzo Lamoregese, którego wykład
p.t.: „Przezierność a pochłanianie
światła w wypełnieniach kompozytowych – procedury krok po kroku
od lekarza praktyka” przyciągnął
uwagę zarówno początkujących,
jak i bardziej doświadczonych dentystów. Celem wykładu było omówienie dostępnej wiedzy i technik
dotyczących materiałów stosowanych w rekonstrukcjach estetycznych. Dr Lamoregese zaprezentował przegląd systemów adhezyjnych dostępnych na rynku, omówił
konsystencję nowych materiałów
z zawartością cząsteczek submikronowych, a także kompozyty somowiążące, lampy o zwiększonej intensywności oraz proces fotopolimeryzacji. Szczególną uwagę
zwrócił na konieczność przeprowadzania analizy kształtu zęba, analizy
charakterystyki powierzchni/mikrogeografii zęba oraz sprawdzenia
mapy kolorymetrycznej zęba.
Konferencję zakończyła bardzo
interesująca dyskusja z udziałem
wykładowców, przedstawicieli komitetu naukowego oraz uczestników. Mamy nadzieję, że kolejne
Konferencje „Dental Spaghetti”
przyniosą równie ciekawe wskazówki do skutecznego i minimalnie
inwazyjnego leczenia. ET
W tym roku sponsorami Konferencji byli: Dentsply Maillefer, Enamel
Plus, Kerr, Marrodent, Micerdent,
Timago International Group, Tokuyama Dental. Partonat prasowy
nad Konferencją objęli: Gazeta
Wyborcza i Dental Tribune Polska.
DTP0310_25-32_IT01-08
30.03.2010
12:57 Uhr
Seite 1
IMPLANT TRIBUNE
The World’s Implant Newspaper · Polish Edition
MARZEC 2010
VOL. 1, NR 1
Opis przypadku
Praktyka
Wydarzenia
Spojrzenie z bliska – 2 typowe przypadki z praktyki implantoprotetycznej
Urzeczywistnione marzenie – wywiad
z dr. S. Jones’em z Wielkiej Brytanii
Innowancyjne spojrzenie na zdrowie
jamy ustnej
Strona
4
Strona
6
Strona
8
Nobel Biocare rozpoczyna współpracę ze specjalistami w dziedzinie
materiałów stomatologicznych – VITAi IvoclarVivadent
Daniel Zimmermann, Dental Tribune International
Dzięki tej współpracy Nobel Biocare zamierza poszerzyć zakres
rozwiązań oferowanych w ramach systemu NobelProcera
i technologii CAD/CAM.
W ramach trwającej kampanii
firma Nobel Biocare zawarła porozumienia o współpracy z firmami
VITA i Ivoclar Vivadent – producentami europejskimi, specjalizującymi się w materiałach dlo stomatologii zachowawczej i protetyki.
Porozumienia te, stanowiące część
nowego programu „Preferred Partner Program” firmy Nobel Biocare
mają zapewnić firmie dostęp do
najnowocześniejszych materiałów
stomatologicznych.
W styczniu br. Nobel Biocare
rozpoczęła w ramach programu
„Preferred Partner Program”
współpracę z wybranymi producentami materiałów stomatologicznych. Celem tych działań jest dalsze
wzmocnienie wiodącej pozycji systemu NobelProcera na rynku stomatologicznych technik CAD/
CAM. Wg Domenico Scala – dyrektora generalnego Nobel Biocare,
program ten ma umożliwić lekarzom dentystom korzystanie z najbardziej wszechstronnej oferty rozwiązań protetycznych dostępnych
na rynku. Jak powiedział Scala, ta
poszerzona oferta to nie tylko nowe
produkty Nobel Biocare, ale także
lepsze rozwiązania w dziedzinie licowania, nowe ekonomiczne opcje
terapeutyczne oraz kompletne rozwiązania przeznaczone do leczenia
bezzębia.
gatszych na rynku ofert materiałów
do licowania, dopełnia wprowadzenie przez Nobel Biocare nowego
skanera, oprogramowania oraz nowych produktów i materiałów protetycznych. Porozumienie z Ivoclar
Vivadent zapewni Nobel Biocare
dostęp do wysokiej jakości materiałów ceramicznych, w tym materiału
IPS e.max do wykonywania pełnych koron oraz materiałów akrylowych przeznaczonych do wykonywania tymczasowych koron i mostów. Firma Ivoclar Vivadent to pierwszy producent, który podpisał
porozumienie o partnerstwie z
firmą Nobel Biocare w ramach
„Preferred Partner Program”.
„Jako wiodący na rynku producent materiałów, postrzegamy
partnerstwo z Nobel Biocare jako
idealne połączenie wyjątkowych
produktów: systemów skrawających i materiałów stomatologicznych” – powiedział Robert Ganley,
dyrektor generalny Ivoclar Viva-
ª
AD
Sukces wymaga innowacji!
System Kodak 9000
Kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej
wymagających. Pantomografia, Tomografia
i Cefalometria – 3 rozwiązania w jednym
plus możliwość obrazowania całej szczęki
lub żuchwy.
Porozumienie z firmą VITA,
która posiada obecnie jedną z najbo-
Aparat Kodak 9500
Niezrównany Tomograf Wiązki Stożkowej.
Trójwymiarowe obrazowanie w średnim
i WIELKIM formacie.
Pole obrazowania:
184 x 206 mm
Pracownik firmy Nobel Biocare przygotowuje izostatyczny docisk koron NobelProcera (DTI.
fot. dzięki uprzejmości Nobel Biocare, Szwecja).
a–
ier
Prem
Ryzyko utraty kości wokół implantów
Jak wynika z badań przeprowadzonych w Salgrenska Academy
na Uniwersytecie w Göteborgu
(Szwecja), utrata kości wokół
implantów stomatologicznych
jest zjawiskiem występującym
częściej niż do tej pory uważano.
Na podstawie oceny zdjęć rtg
ponad 600 pacjentów leczonych
implantologicznie stwierdzono,
że w ok. 1/4 przypadków doszło do
pewnego stopnia utraty kości
wokół wszczepów. Z pracy doktorskiej, w ramach której wykonywane były wspomniane badania
wynika, że utrata kości występowała tym częściej, im więcej pacjent miał implantów. Badania
wykazały także, że utrata kości nie
miała charakteru liniowego, a z
czasem jej tempo stawało się coraz
szybsze. Wokół implantów, którym towarzyszyła utrata kości,
często stwierdzano stan zapalny
tkanek miękkich.
ielk
ww
• Kodak - najczęściej kupowane pantomografy cyfrowe
• Najłatwiejsze w obsłudze aparaty pantomograficzne
Mając na uwadze te doniesienia, producenci implantów stomatologicznych inwestują znaczne
środki w opracowywanie nowych
materiałów i powłok, które sprzyjają osteointegracji i zapobiegają
znaczącej utracie kości. Najnowsze badania wykazały, że tzw. inteligentne powłoki zawierające
hydroksyapatyt sprzyjają wzrostowi kości wokół implantów
i zmniejszają ryzyko utraty kości
wokół wszczepów. IT
acie
rm
im fo
– rata już od 1665 pln miesięcznie
• Polskie oprogramowanie
KODAK 8000 C
pantomograficznych na rynku
• Komfortowy program finansowy
• Najniższa dawka promieniowania
KODAK 8000
• Najbardziej kompletna oferta aparatów
KODAK 9000
KODAK 9000 3D
Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12
tel. 071 781 84 62, 0501 242 101, www.kodakdental.pl
Optident Wyłączny Dystrybutor Kodak Dental Systems Equipment w Polsce.
KODAK 9000 C
KODAK 9000 C 3D
KODAK 9500
DTP0310_25-32_IT01-08
2
30.03.2010
12:57 Uhr
Seite 2
Praktyka
IMPLANT TRIBUNE
Polish Edition
Jak osiągnąć jeszcze większy sukces implantologiczny?
Roger P. Levin, USA
Eksperci przewidują, że w najbliższych latach będziemy świadkami intensywnego rozwoju leczenia z użyciem implantów.
Grupa Levina, bazując na
swoim 22-letnim doświadczeniu
w zakresie usług konsultingowych
dla gabinetów specjalizujących się
w stomatologii zachowawczej
i chirurgii, zidentyfikowała 3
kluczowe elementy niezbedne do
osiągnięcia długoterminowego
sukcesu implantologicznego: skuteczne systemy zarządzania, podejście zespołowe oraz odpowiedni
system implantologiczny.
Skuteczne systemy zarządzania
Udokumentowane systemy zarządzania, oparte na systematycznym sposobie pracy zapewniają
uporządkowany proces leczenia
pacjenta, zredukowany poziom
stresu oraz zwiększoną efektywność gabinetu. Najważniejszymi
obszarami operacyjnymi wpływa-
jącymi na rozwój leczenia implantologicznego są:
– harmonogramy wizyt,
– prezentacje przypadków,
– możliwości finansowe pacjentów,
– regulowanie płatności,
– zarządzanie zapasami,
– oferowany zakres usług.
Poprzez stopniowe wdrażanie
systemów zarządzania gabinety
mogą osiągnąć optymalną efektywność w zakresie wszystkich
oferowanych usług, łącznie z leczeniem implantologicznym.
Podejście zespołowe
Leczenie implantologiczne
wymaga podejścia zespołowego ze
strony gabinetu wykonującego chirurgiczne zabiegi implantacji oraz
gabinetu stomatologii ogólnej. Zalecamy, aby gabinety chirurgiczne
zatrudniały osobę pełniącą funkcję
Koordynatora Leczenia Implantologicznego (KLI) – wykwalifiko-
wanego profesjonalistę, ale nie
dentystę, który ma za zadanie ułatwiać współpracę między gabinetami oraz zwiększać akceptację
proponowanego leczenia przez
pacjenta. Umożliwi to chirurgowi
poświęcenie większej ilości czasu
na pracę przy fotelu dentystycznym, a mniej na obowiązki administracyjne i marketingowe.
Właściwy system implantologiczny
Przy tak dużej liczbie systemów
implantologicznych dostępnych
obecnie na rynku, niełatwo wybrać
ten, który najlepiej odpowiada potrzebom gabinetu, lekarzy kierujących pacjentów oraz samych pacjentów. Należy rozważyć następujące czynniki:
• jakość – optymalne leczenie implantologiczne musi być oparte na
wiedzy udokumentowanej badaniami klinicznymi.
• zaawansowana technologia –
technologia implantologiczna
jest jednym z najistotniejszych
AD
www.chifa.com.pl/sklep
1DU]ïG]LDLPSODQWRORJLF]HILUP\$HVFXODSRQOLQH
elementów dla pomyślnych wyników leczenia oraz dla maksymalnej efektywności gabinetu.
• łatwość stosowania – komponenty niewygodne w użyciu mogą
zniechęcić dentystów ogólnych
do zalecania swoim pacjentom leczenia implantologicznego.
• wsparcie – wybrana firma implantologiczna musi być partnerem sukcesu gabinetu. Właściwe
wzajemne relacje mogą być pomocne w pełnym wykorzystaniu
istniejącego potencjału.
• elastyczność – każdy pacjent jest
inny, a różnorodność opcji implantologicznych oferujących szeroki
zakres zastosowań pomaga zarówno chirurgom, jak i dentystom
ogólnym w zapewnieniu pacjentom optymalnej opieki.
• koszty – czy wybrany system implantologiczny oferuje swoje produkty po cenach konkurencyjnych
Ministerstwo Finansów po raz kolejny zapowiada wprowadzenie
kas fiskalnych do prywatnych gabinetów lekarskich, w tym także
do gabinetów stomatologicznych.
Podobnemu obowiązkowi rejestracji przychodów mieliby podlegać już od początku 2011 r. również prawnicy i księgowi.
ª
B.Braun · XO7\VLíFOHFLD · 1RZ\7RP\óO · WHO · ID[ · VWRPDWRORJLDDFS#EEUDXQFRP · ZZZFKLIDFRPSOVWRPDWRORJLD
w porównaniu z innymi systemami? Jeżeli jest zbyt drogi lub
zbyt tani, z pewnością wymaga
szczegółowego przemyślenia. IT
Kasy fiskalne w gabinetach
stomatologicznych – w 2011 r.?
„Decyzje polityczne w tej sprawie zostały już podjęte, obecnie
kończymy pracę nad rozporządzeniem – poinformował wiceminister Maciej Grabowski. „Na pewno
nie chcemy wprowadzić tego obowiązku w sposób nagły i nieracjonalny, ale nowym podmiotom dać
czas niezbędny na dostosowanie
się do nowych wymogów” – dodaje. Obowiązkiem posiadania kas
fiskalnych zostanie objętych ok.
100.000 podatników, a budżet państwa wyda na ten cel ok. 200 mln
zł., ponieważ każdy nowy podatnik będzie mógł otrzymać zwrot
‡3HÓQDJDPDQDMZ\÷V]HMMDNRóFLQDU]ïG]LVWRPDWRORJLF]Q\FKGRVWïSQD
SU]H]LQWHUQHW
‡&HQ\]HV]ÓRURF]QH]GRGDWNRZ\PUDEDWHP
‡%Ó\VNDZLF]Q\WHUPLQGRVWDZ\
‡*ZDUDQFMDMDNRóFL
Roger P. Levin
dent. „System NobelProcera to lider i pionier w technologiach
CAD/CAM stosowanych w stomatologii. W tym roku system ten zostanie wzbogacony o wyjątkowy
materiał akrylowy do uzupełnień
tymczasowych. Nasza firma, będąc liderem na rynku materiałów
stomatologicznych, rozpoczyna
obecnie współpracę z producentem wiodącego na rynku cyfrowego systemu CAD/CAM” –
dodał Ganley.
Rozwiązania oparte na technologii CAD/CAM to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów stomatologii. Jak wynika z raportu iData Research, liczba pełnoceramicznych stomatologicznych
uzupełnień protetycznych wykonywanych w USA i Europie będzie
rosła w ciągu najbliższych 5 lat o
10% rocznie.
Wg dr. Henry’ego Rautera – dyrektora generalnego VITA, opty-
ceny kasy netto w wysokości 90%,
nie więcej jednak niż 700 zł.
Konstanty Radziwiłł – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
ostrzega, że wielu lekarzy dorabiających po godzinach pracy osiąga
z tego tytułu niewielkie dochody.
Wprowadzenie obowiązku posiadania kas może sprawić, że albo
zrezygnują z prywatnych usług, na
czym stracą pacjenci, albo część
tego sektora przejdzie do podziemia. „Zwracaliśmy uwagę, że są
lepsze sposoby ewidencjonowania przychodów, np. ulga dla osób
korzystających z prywatnego leczenia – komentuje K. Radziwiłł.
Na zmianach ma skorzystać
zarówno budżet państwa, który
będzie mógł precyzyjnie ewidencjonować usługi, jak i konsumenci, którzy dzięki paragonom
poznają rzeczywistą wartość
usługi. IT
malne zgranie produktów VITA
oraz produktów i technik produkcji
wybranych partnerów biznesowych było od lat kluczem do sukcesu. „Nowe partnerstwo z Nobel
Biocare zapewni większą elastyczność naszym klientom i pozwoli im
połączyć produkty firmy VITAz innymi wiodącymi systemami stomatologicznymi” – powiedział H.
Rauter.
Firma Nobel Biocare znalazła
się ostatnio w trudnej sytuacji,
kiedy zyski w IV kwartale 2009 r.
były niższe niż oczekiwano i spadły
o ponad 30% w związku ze spadkiem popytu na światowym rynku
implantów stomatologicznych.
Także udział firmy Nobel Biocare
w rynku spadł od początku roku
niemal o 40%. Scala powiedział, że
podpisane porozumienie pomoże
wzmocnić pozycję firmy jako lidera zapewniającego wszechstronne rozwiązania i preferowanego partnera lekarzy dentystów.
IT
DTP0310_25-32_IT01-08
30.03.2010
12:58 Uhr
Seite 3
AD
IMPLANT TRIBUNE
Polish Edition
Osteologia w Krakowie 2010
W kwietniu br. (09-10.04.) w Krakowie pod hasłem „Nowoczesne
koncepcje leczenia i zarządzanie
tkankami przy użyciu technik
sterowanej regeneracji kości i
tkanek” odbędzie się konferencja
„Osteologia w Krakowie 2010”.
W pierwszym dniu konferencji
zaplanowano warsztaty i sesje
przedkongresowe, w drugim – obrady główne, w ramach których odbędą się 4 sesje tematyczne:
– „Kształtowanie tkanek miękkich
w leczeniu periodontologicznym
i implantologicznym”,
– „Zachowanie tkanki kostnej
w zębodołach poekstrakcyjnych
– nowe techniki postępowania”,
– „Wyzwania kliniczne związane
z leczeniem periimplantitis”,
– „Zaawansowane procedury regeneracji tkanek w trudnych przypadkach implantologicznych”.
Wśród wykładowców znajdą
się m.in.: Mariano Sanz, Piotr Majewski, Witold Jurczyński, Mark
Hochman, Dietmar Weng, Krzysztof Chmielewski, Stefan Renvert,
Frank Schwarz, Radosław Witkowski, Krzysztof Śliwowski, Krzysztof Awiłło oraz Wilfried Wagner.
Obrady będą prowadzone w języku angielskim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na języki: polski i rosyjski
(w przypadku rejestracji grupy rosyjskojęzycznej powyżej 30 osób).
Konferencja „Osteologia 2010”
odbędzie się w jednej z najbardziej
reprezentacyjnych sal Krakowa –
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 35. Do ul. Krupniczej można
dojechać środkami komunikacji
publicznej lub samochodem. Parking strzeżony oddalony jest ok.
200 m od miejsca konferencji, przy
Al. 3-go Maja 1 obok Muzeum Narodowego. Parking niestrzeżony
znajduje się przy ul. Krupniczej.
Więcej informacji na:
www.osteologia.pl IT
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Jamy Ustnej i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
Rola transplantologii w rekonstrukcjach twarzoczaszki
Wymieniony w tytule temat
przewodni VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Jamy Ustnej i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej odnosi się zarówno do metodologii transplantacji tzw. bioreaktorów, czyli autogennych komórek macierzystych,
jak i dużych operacji, np. przeszczepiania tkanek twarzy. Metodologia ta stanowi najbardziej doniosły sukces medycyny odtwórczej i regeneracyjnej głowy ostatnich lat – jej cechę szczególną
stanowi szeroko pojęta interdyscyplinarność.
Honorowymi gośćmi Kongresu będa pionierzy wielu dziedzin transplantacyjnych i znakomici wykładowcy: prof. Maria Siemionowa (Director of Plastic Surgery Research and Head of
Microsurgical Training z Cleveland Ohio) i prof. Wiesław Wiktor
Jędrzejczak (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Zaplanowano
następujące
sesje tematyczne Kongresu:
1 – Rekonstrukcje w obrębie jamy
ustnej i twarzoczaszki
2 – Chirurgia ortognatyczna
3 – Chirurgia onkologiczna: standardy leczenia nowotworów
głowy i szyi
4 – Implantologia szczękowotwarzowa (patronat nad sesją
sprawuje EDI-OSIS)
5 – Doniesienia różne
Komitetowi
Naukowemu
Kongresu przewodniczy Prezes
PTChJU prof. Andrzej Wojtowicz,
a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Artur
Kamiński.
Kongres odbędzie się w dniach
14-15. maja br. w Hotelu Windsor
w Jachrance. IT
Informacje dodatkowe i rejestracja:
www.ptchju.pl
www.osis.org
www.portalpts.pl
DTP0310_25-32_IT01-08
4
30.03.2010
12:58 Uhr
Seite 4
Praktyka
IMPLANT TRIBUNE
Polish Edition
Spojrzenie z bliska – 2 typowe przypadki
z praktyki implantoprotetycznej
Steve Jones, Wielka Brytania
Większość gabinetów implantoprotetycznych posiada wiele
wspólnych elementów. W niniejszym raporcie opisano 2 typowe
przypadki osadzenia implantów
dentystycznych i pokazano indywidualne preferencje, które miały
prowadzić do uzyskania długotrwałego wyniku estetycznego.
Nacięcie prowadzone na szczycie wyrostka z lekkim przesunięciem w kierunku podniebiennym
pozwala na wytworzenie małego
płata pełnej grubości, który można
przesunąć w kierunku przedsionkowym w celu zwiększenia ilości
tkanek miękkich po tej stronie odbudowy końcowej. Prace 1-, 2- lub
3-punktowe są zazwyczaj wykonywane z porcelany na metalu lub cyrkonii i są najczęściej osadzane na
cemencie. Łączniki o płaskiej koń-
cówce Direct Abutments™ mogą
czasami nie być optymalnym rozwiązaniem w takich przypadkach,
ponieważ obszar cementowania
sięga zwykle głębiej poddziąsłowo, gdzie kontrola cementu jest
trudna. Łączniki TiDesign™ są
oferowane w różnych wysokościach i szerokościach, a ponadto
technik może opracować ich krawędzie na modelu tkanek miękkich
w zależności od potrzeb.
Poddziąsłowa krawędź łączników
Pozostawienie językowej lub
podniebiennej krawędzi łącznika
naddziąsłowo ułatwia wizualną
weryfikację poprawnego osadzenia ostatecznej pracy protetycznej.
Jest to również pierwsze miejsce
wydostawania się nadmiaru cementu podczas osadzania pracy,
chociaż ważne jest, aby łącznik go-
jący miał podobne rozmiary co
praca ostateczna. Jeżeli w trakcie
osadzania dojdzie do anemizacji
tkanek miękkich, to sytuacja taka
jest nieprawidłowa i należy jej unikać. Najczęstszymi rodzajami prac
jest osadzanie pojedynczych koron
oraz małych mostów. W przypadku
większych mostów należy rozważyć opcję korzystania z zębów
akrylowych w celu obniżenia kosztów oraz pomyśleć o mocowaniu na
śrubach z zachowaniem otworów
dostępu w celu zdjęcia pracy,
gdyby zaistniała taka potrzeba.
Przypadek 1
Skierowano do nas 48-letnią
pacjentkę w celu skonsultowania
możliwości odbudowy w miejscu
wadliwego mostu w górnym odcinku. Wykonano ekstrakcję przedtrzonowca, który był wcześniej zę-
Przypadek 1
bem filarowym mostu, a trzonowiec
będący filarem dystalnym został
wypolerowany po stronie mezjalnej
i odbudowany pojedynczą koroną
porcelanową na metalu. Pacjentka
podjęła decyzję o funkcjonowaniu
przez 2 miesiące bez odbudowy
tymczasowej. Następnie osadzone
zostały 2 implanty w procedurze
jednoetapowej z wykorzystaniem
tkanek z grzbietu wyrostka do augmentacji niedoboru tkanek miękkich po stronie przedsionkowej
przedtrzonowców. Takie krótsze
mosty są zazwyczaj cementowane
na modyfikowanych w laboratorium łącznikach TiDesign™. Większe mosty zawierają najczęściej elementy retencyjne mocowane śrubami. W przypadku prac takich, jak
mosty wykonuje się zawsze staranną ocenę ich jakości zarówno na
etapie wykonywania szkieletu metalowego, jak i podczas przymierzania pracy po wstępnym wypaleniu
porcelany przed jej szkliwieniem
(porcelana biskwitowa). W czasie
przymierzania pracy należy starannie kontrolować kontakty oklu-
zyjne i aspekty estetyczne oraz
kształt odbudowy w celu sprawdzenia, czy pacjenci będą mieli dostęp
dla prawidłowej higieny jamy ustnej – trzeba to zrobić zawsze przed
otrzymaniem ostatecznej pracy
protetycznej. Pacjentka zaakceptowała wysoki poziom metalowego
kołnierza po stronie policzkowej
implantu znajdującego się w pozycji zęba trzonowego, ponieważ
nie był on widoczny nawet podczas
szerokiego uśmiechu.
Przypadek 2
37-letni pacjent został skierowany do nas po wypadku rowerowym. Po osadzeniu implantu założona została śruba gojąca (procedura gojenia zamkniętego) służąca
jako „rusztowanie tkankowe”. Nie
zastosowano żadnego materiału
augmentacyjnego. Zdolność implantów Astra Tech do zachowania
poziomu kości okazała się w tym
przypadku bardzo pomocna. Założony został łącznik ZirDesign™
w celu zapewniania prawidłowego
ª
1
2
Przypadek 2
3
4
5
1
2
6
7
8
3
4
9
10
11
5
6
12
13
14
7
8
15
16
17
9
10
DTP0310_25-32_IT01-08
30.03.2010
12:58 Uhr
IMPLANT TRIBUNE
Seite 5
Praktyka
Polish Edition
5
Urzeczywistnione marzenie – narodziny
specjalistycznego centrum implantologicznego
Wywiad z dr. S. Jones’em z Wielkiej Brytanii
Dr Steve Jones jest implantologiem i pasjonatem stomatologii.
Jednak w programie kursów dyplomowych, które odbywał w latach 80. w szpitalu Guy’s Hospi-
się na specjalistycznych kursach
chirurgicznych. Przez kilka następnych lat prywatna praktyka w Newbury, której dr Jones był wspólni-
kiem zaczęła przekształcać się
w specjalistyczne centrum implantologiczne, gdzie większość pacjentów była leczona na miejscu,
a bardziej zaawansowane przypadki kierowano do lokalnego
szpitala. „W tamtym okresie – jak
wspomina dr Jones – implanty były
rozumiane jako ostateczność dla
zdesperowanych pacjentów. Do
dziś wiele się zmieniło”.
ª
AD
Steven Jones
tal w Londynie nie było implantologii jako przedmiotu, a proces
dydaktyczny był skoncentrowany głównie na tradycyjnych
metodach rekonstrukcji zębów.
W 1989 r., podczas tygodniowego kursu w Sheffield, dr Jones
miał okazję zapoznania się z możliwościami, jakie oferują implanty w
stomatologii odtwórczej. Do
r. 1993 zdobył doświadczenie
w dziedzinie wykonywania prac
protetycznych na implantach, które
były osadzane w znieczuleniu
ogólnym przez innego chirurga stomatologicznego w lokalnym prywatnym szpitalu. Postanowił sam
podążać tą drogą i zaczął kształcić
ª
koloru tkanek miękkich bezpośrednio nad odbudową.
Zdjęcie rtg wykonane 12 miesięcy po implantacji pokazuje, jak
kołnierz implantu wciąż podtrzymuje sąsiadującą z nim kość, podpierając w ten sposób tkanki miękkie, które z kolei zapewniają odpowiednią ilość zdrowej tkanki brodawek po obu stronach odbudowy,
nie różniących się niczym od brodawek przy zębie naturalnym.
Podsumowanie
Dr Steve Jones jest właścicielem specjalistycznego centrum implantologicznego w Newbury w
Wielkiej Brytanii. Niniejszy raport
stanowi prezentację 2 typowych
przypadków z praktyki implantoprotetycznej. W pierwszym bardzo
korzystna okazała się zdolność implantów Astra Tech do zachowania
poziomu tkanki kostnej, a łącznik
ZirDesign gwarantował prawidłowy kolor tkanek miękkich. W
drugim przypadku osadzone zostały 2 implanty w procedurze jednoetapowej, a odbudowa została
później zacementowana na zmodyfikowanym łączniku TiDesign™.
Efektem leczenia jest szeroki,
szczęśliwy uśmiech. IT
DTP0310_25-32_IT01-08
6
30.03.2010
12:58 Uhr
Praktyka
Priorytetem są pacjenci kierowani od dentystów ogólnych?
Mój styl pracy zawsze polegał
na zachęcaniu ogólnych dentystów, którzy kierowali do mnie swoich pacjentów, aby bardziej interesowali się tym, czym jest implantologia i bardziej angażowali się w te
działania. Jednak już latem 2001 r.
zdałem sobie sprawę, że ponad połowę mojego czasu w gabinecie poświęcam pacjentom kierowanym
do mnie przez innych lekarzy.
Z drugiej strony, zawsze pragnąłem pracować wyłącznie z tzw.
pacjentami kierowanymi, a nie
było to możliwe w ramach wcześniejszej, tradycyjnej struktury
gabinetu. We wrześniu 2005 r. podjąłem bardzo ważną decyzję. Po
znalezieniu idealnej lokalizacji
rozpocząłem prace nad przekształceniem dawnego biurowca we
współczesne i dobrze wyposażone
specjalistyczne centrum implantologiczne z 2 salami zabiegowymi,
pomieszczeniem do prezentacji
wideo oraz z salami seminaryjnymi. Centrum zostało otwarte w
czerwcu 2006 r., a obecnie świadczy usługi implantologiczne dla
ponad 130 dentystów kierujących
do niego swoich pacjentów, łącznie z możliwością wykonywania
takich baddań, jak tomografia
AD
Seite 6
komputerowa przy użyciu urządzenia o niskich dawkach promieniowania. Wydzielona część seminaryjna daje możliwość organi-
IMPLANT TRIBUNE
zacji spotkań grupowych z dentystami, którzy nie są jeszcze przekonani do zalet systemu kierowania
własnych pacjentów do innych
specjalistów, ich udziału w szkoleniach wprowadzających do implantologii oraz indywidualnego
treningu.
Co jest siłą napędową rynku implantów stomatologicznych?
Polish Edition
W ostatnich 10 latach elementem napędowym rynku implantów
stomatologicznych stały się wymagania estetyczne. Takie systemy, jak np. Astra Tech, w przypadku których badania wykazały,
że są w stanie zachować maksymalną ilość kości zredukowanego
wyrostka są bez wątpienia pomocne w utrzymaniu dobrego profilu tkanek miękkich oraz pomagają w spełnieniu wymagań naszych pacjentów. Estetyka musi
bazować na zachowaniu funkcji,
musi być trwała i opierać się na potwierdzonych naukowo metodach
leczenia. Implanty firmy Astra
Tech posiadają najobszerniejszą
dokumentację naukową spośród
produktów obecnych na rynku, a w
ostatnich latach pojawiło się w tej
firmie wiele innowacyjnych rozwiązań wzbogacających dodatkowo możliwości ich stosowania,
np. przekonaliśmy się, że stosując
implanty Astra Tech, uzyskujemy
dobre wyniki końcowe przy
mniejszym zakresie działań augmentacyjnych. Nasze centrum
bardzo szybko się rozwija, a jednocześnie zwiększa się liczba
komponentów firmy Astra Tech,
które są w nim stosowane. Gabinet
funkcjonuje od 18 miesięcy, a
liczba kierowanych do nas pacjentów wzrosła już dwukrotnie. Marzenie o moim gabinecie się spełniło! IT
DTP0310_25-32_IT01-08
30.03.2010
12:58 Uhr
IMPLANT TRIBUNE
Seite 7
Polish Edition
Wydarzenia
7
III Kongres
Implantoprotetyczny
BEGO Semados®
Generalny przedstawiciel firmy
BEGO Implant Systems już po
raz trzeci zaprasza na Kongres
Implantoprotetyczny BEGO Semados®. Drugi raz z rzędu impreza odbędzie się na terenie urokliwego XV-wiecznego zamku
w Pułtusku. Podobnie jak w zeszłym roku, uczestnicy Kongresu
mogą spodziewać się ciekawych
wykładów i warsztatów oraz doskonałej wieczornej zabawy.
Tematyka części merytorycznej związana będzie głównie z implantologią i implantoprotetyką. Ze
swoimi odczytem wystąpi m.in. uznany niemiecki wykładowca prof.
Marcel Wainwright. Dodatkowo na
Kongresie gościć będą: dr med.
dent. Christine Bindel (Niemcy),
mistrz techniki dentystycznej
Freddy Cauwels (Belgia), dr. med.,
dr. med. dent. Daniel Rothamel
(Niemcy), prof. Ryszard Koczorowski, dr n. med. Wojciech Kubiak
i tech. dent. Maciej Uznański.
Poza tematami zawiązanymi
bezpośrednio z implantologią, w
czasie obrad poruszone będą również takie kwestie, jak:
– marketing w gabinecie stomatologicznym,
– odpowiedzialność cywilna w implantologii,
– zastosowanie botoksu dla lepszego efektu w stomatologii estetycznej.
W skład Rady Naukowej III
Kongresu Implantoprotetycznego
BEGO Semados wejdą: prof. Stefan Baron, prof. Tadeusz Cieślik,
prof. Ryszard Koczorowski, dr n.
med. Mariusz Duda oraz dr n. med.
Juliusz Minakowski.
Poza częścią naukową, organizator atrakcyjnie zaplanował czas
wolny od wykładów i warsztatów.
Przewidziano jazdy na quadach po
Puszczy Białej i wieczorny spływ
gondolami po Narwii. Wczasie jednego z wieczorów czas umilać
będzie m.in. Andrzej Rosiewicz
z zespołem! Reszta atrakcji na razie
pozostaje niespodzianką.
Tegoroczny Kongres odbędzie
się w dniach 9-12. września 2010 r.
i dzięki temu organizatorzy mają
możliwość opracowania mniej napiętego planu wykładów i warsztatów.
Kongres odbędzie się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, a patronatem medialnym jest Dental Tribune
Polska, Stomatologia Współczesna
i Dental Forum. Program imprezy
jest jeszcze w trakcie ustalania, kolejne szczegóły zostaną podane już
wkrótce.
Denon Dental
ul. Kolejowa 49
05-520 Konstancin-Jeziorna
Faks: (22) 717 58 85
Tel.: (22) 717 58 70
Szczegółowe informacje oraz
formularz zgłoszeniowy znajdują
się na stronie www.dental.pl
IT
AD
DTP0310_25-32_IT01-08
8
30.03.2010
12:59 Uhr
Seite 8
Wydarzenia
IMPLANT TRIBUNE
Polish Edition
Innowacyjne spojrzenie na zdrowie jamy ustnej
Instytut blend-a-med Oral-B
zorganizował 6. marca br. w krakowskim Hotelu Sheraton, II
Sympozjum Naukowe z tematem
wiodącym: „Innowacyjne spojrzenie na zdrowie jamy ustnej
w aspekcie ogólnego zdrowia
człowieka”. Uroczystego otwarcia
spotkania dokonali: Piotr Wuczkowski – Dental Manager Procter & Gamble Polska i Kraje Bałtyckie oraz Anna Orlińska Dental Manager Procter & Gamble.
Wśród zaproszonych gości
było wielu przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski.
Gościem specjalnym spotkania
była dr Ekaterina Fabrikant – Professional & Scientific Relations
Organisation Manager Procter &
Gamble.
W programie zaprezentowano
następujące wykłady:
– Czy choroby przyzębia są uznanymi czynnikami ryzyka chorób
sercowo-naczyniowch? – prof. dr
hab. n. med. Renaty Górskiej
– Wpływ higieny jamy ustnej,
w tym środków antybakteryjnych, na wskaźniki przetrwania
i estetyki implantów – prof. dr
hab. n. med. Andrzeja Wojtowicza
– Promocja zdrowia jamy ustnej poprzez efektywną kombinację nowoczesnych narzędzi oraz składników innowacyjnych – dr Anji
Rist (Procter & Gamble, Niemcy).
Profesor Renata Górska już na
początku swojego wykładu przytoczyła kilka bardzo niepokojących
danych statystycznych. Otóż wg
AAP (Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego) aż 75%
populacji amerykańskiej cierpi
z powodu dolegliwości periodontologicznych, ale do lekarza specjalisty trafia zaledwie 3%. Sytuacja
w Polsce jest również alarmująca,
chociaż z nieco innego powodu.
W kraju praktykuje zaledwie
395 periodontologów, a z dolegliwościami typu perio zgłosiło się
tylko w Warszawie 78.000 pacjentów, a np. w województwie Świętokrzyskim aż 315.000!
Uroczyste otwarcie II Sympozjum naukowego z tematem wiodącym: „Innowacyjne spojrzenie na zdrowie jamy ustnej w aspekcie ogólnego
zdrowia człowieka”.
Choroby przyzębia stanowią
czynnik ryzyka chorób sercowonaczyniowych. Złowrogie statystyki podają, że z powodu choroby
wieńcowej serca umarło 7,1 mln
osób w r. 2002, a przewiduje
się zgon z tej samej przyczyny
11,1 mln ludzi w r. 2020! W takiej
sytuacji współpraca klinicystów
różnych specjalności wydaje się
więc konieczna, by zminimalizować ryzyko występowania chorób
sercowo-naczyniowych.
Ogromne pole do popisu otwiera sie przed profilaktyką obejmującą działania oświatowe, higienizacyjne i zmianę sposobu odżywiania.
Od lewej na zdjęciu: prof. Andrzej Wojtowicz i prof. Renata Górska.
Profesor Andrzej Wojtowicz
w swoim wystąpieniu podkreślił,
że warunkiem bezwzględnym po-
wodzenia każdego leczenia implantologicznego jest zachowanie
najwyższego poziomu higieny
jamy ustnej. Wszelkie zaniedbania
otwierają „wrota infekcji”, co jest
równoznaczne z powstawaniem
miejscowych zakażeń, które doprowadzają do licznych powikłań,
a ich konsekwencją może być
nawet utrata implantu i konieczność reoperacji. Z tego względu implantolog musi poświęcić wiele
czasu na rozmowy z pacjentem,
uświadamianie mu popełnianych
błędów w wykonywaniu zabiegów
higienicznych (np. dzięki wykorzystaniu tabletek z erytrozyną,
które znakomicie nadają się do kontroli obecności płytki nazębnej)
wyznaczanie częstych wizyt kontrolnych, zwalczanie biofilmu i
wszelkich oznak pogorszenia ogólnego stanu dziąseł i przyzębia.
Doktor Anja Rist skupiła się w
swym wystąpieniu na podkreśleniu
znaczenia starannej higieny w zachowaniu zdrowia nie tylko jamy
ustnej, lecz i całego organizmu.
Znaczącą rolę pełnią w tym procesie specjalistyczne pasty do zębów
z nowej linii Procter & Gamble –
PRO-EXPERT zawierające stabilizowany fluorek cyny (SnF2)
i 6-metafosforan sodu (SHMP).
Linię tworzą 3 wysoko wyspecjalizowane pasty do zębów, które
służą do ochrony szkliwa (Enamel
Protection), ochrony dziąseł (Gum
Protection) i znoszenia nadwrażliwości (Sensitivity) oraz ręczne i
elektryczne szczoteczki do zębów
wyposażone w dodatkowe włókna
antybakteryjne.
Doktor Rist przedstawiła najważniejsze z badań dotyczące
wpływu stosowania past PROEXPERT na zapobieganie stanom
zapalnym i chorobom dziąseł,
zmniejszanie nadwrażliwości zębiny, prewencję próchnicy, przeciwdziałanie tworzeniu się kamienia nazębnego, łagodzenie objawów halitosis, na zewnętrzne wybielanie zębów.
W randomizowanych badaniach wykonywanych metodą podwójnie ślepej próby wykazano statystycznie znamienne korzyści wynikające z użycia past w wymienionych przypadkach.
Od lewej na zdjęciu: dr Ekaterina Fabrikant, dr Anja Rist, prof. Andrzej Wojtowicz, Anna Orlińska.
Wykład prof. Andrzeja Wojtowicza.
Wykład prof. Renaty Górskiej.
Konferencja prasowa z udziałem gości i wykładowców.
Wszyscy uczestnicy sympozjum otrzymali bardzo ciekawe
opracowanie, zawierające informacje szczegółowe na temat
składu, technologii i właściwości
past z nowej linii Procter & Gamble
– PRO-EXPERT oraz dokładne
opisy badań z podaniem zastosowanych technik, metod i wniosków
zgrupowane w następujących rozdziałach: choroby dziąseł, nadwrażliwość zębiny, próchnica,
zewnętrzne wybielanie zębów, kamień nazębny, nieświeży oddech.
Sympozjum było znakomitą
okazją do wymiany opinii i doświadczeń różnych ośrodków naukowych. Przedstawione wykłady
skłaniały do dyskusji na temat realnych problemów współczesnej
ochrony zdrowia jamy ustnej. IT

Podobne dokumenty