3 Porady serwisowe objawów uszkodzeń płyty zasilacza. Fot. 2_1

Komentarze

Transkrypt

3 Porady serwisowe objawów uszkodzeń płyty zasilacza. Fot. 2_1
Porady serwisowe
objawów uszkodzeń płyty zasilacza.
Fot. 2_1
Usterka
pozioma
Widok
powiększony
Fot. 1
Fot.3_2
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
3
Porady serwisowe
Widok
powiększony
Fot. 7 - objaw uszkodzenia panelu LCD
Fot. 2_3
Fot. 8 - objaw uszkodzenia panelu LCD
Przykład uszkodzenia spowodowany niewłaściwym
użytkowaniem (fotografia poniżej).
Fot. 3 - objaw uszkodzenia panelu plazmowego
Fot. 4 - objaw uszkodzenia panelu LCD
Fot. 9 - utrwalenie obrazu nie jest objęte gwarancją
Fot. 5 - objaw uszkodzenia panelu LCD
Fot. 6 - objaw uszkodzenia panelu LCD
4
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Fot. 10
Porady serwisowe
Fot. 11 - inny przykład objawu działania zewnętrznego
Fot. 11 - kolejny przykład usterki z powodów
jak powyżej
Fot. 12 - szczegół z fot. 11 w powiększeniu
Fot. 13
Fot. 1 - widok z przodu panelu
6. Podczas aktualizacji dwie zielone diody LED zaczynają świecić, po czym migają przez około 1 minutę.
Fot. 2 - widok z przodu panelu
7. Po zakończeniu aktualizacji, zapala się zielona dio-
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
5
Porady serwisowe
R6807
R6805
Fot. 1
6
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Fot. 3 Porady serwisowe
Tabela1–wykaz kart pamięci Memory Stick
Seria
PRO-HG
Duo
PRODuo
Duo
Micro
DualBank
PRO
PRO
Highspeed
PRO
MagicGate
MagicGate
E3SLSW
zapisywanie
Update
Niebedzie
działać
Model
karty
Pojemność
MS-EX4G
4GB
MS-EX2G
2GB
Braktestów
MS-EX1G
1GB
Braktestów
MSX-M8GS
6GB
MSX-M4GS
4GB
MSX-M2GS
2GB
Powinna działać
MSX-M1GS
1GB
Powinna działać
MSX-MS12S
512MB
Rekomendowana
MSX-M256S
256MB
Powinna działać
MSH-M128S
128MB
Powinna działać
MSH-M64S
MSH-M32S
64MB
32MB
Powinna działać
Powinna działać
MS-A1GD
1GB
Braktestów
MS-A512D
512MB
Braktestów
MS-A256D
256MB
Braktestów
MSH-128S2
128MB
Powinna działać
MSX-2GS
MSX-1GS
MSX-B12S
MSX-256S
2GB
1GB
512MB
256MB
Uwagi
Niebedzie
działać
Niebedzie
działać
Powinna działać
Powinna działać
Powinna działać
Powinna działać
Wycofana
Wycofana
Wycofana
Wycofana
Wycofana
Wycofana
Wycofana
512MB
256MB
Niebedzie
działać
Niebedzie
działać
Braktestów
Braktestów
Wycofana
Wycofana
MSX-1G
MSX-512
MSX256
MSH-128
1GB
512MB
256MB
128MB
Powinna działać
Powinna działać
Powinna działać
Powinna działać
Wycofana
Wycofana
Wycofana
Wycofana
MSH-64
64MB
Powinna działać
Wycofana
MSX-2GN
2GB
MSX-1GN
1GB
MSX-512N
MSX-256N
Wycofana
Wycofana
MSH-32
32MB
Powinna działać
Wycofana
MSG-128A
128MB
Powinna działać
Wycofana
MSG-64AN
64MB
Powinna działać
Wycofana
MSG32AN
32MB
Powinna działać
Wycofana
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
7
Porady serwisowe
Tabela1–wykaz kart pamięci Memory Stick - cd
128MB
E3SLSW
zapisywanie
Update
Powinna działać
Wycofana
MSA-G4AN
64MB
Powinna działać
Wycofana
MSA-32AN
32MB
Powinna działać
Wycofana
MSA-16AN
16MB
Braktestów
Wycofana
MSX-M2GNU
2GB
Niebędzie
działać
Wycofana
MSX-M2GN
2GB
Niebędzie
działać
Wycofana
MSX-M1GNU
1GB
Niebędzie
działać
Wycofana
MSX-M1GN
1GB
Niebędzie
działać
Wycofana
MSX-M512NU
512MB
Braktestów
Wycofana
MSX-M512N
512MB
Braktestów
Wycofana
MSX-M256NU
256MB
Braktestów
Wycofana
MSX-M256N
256MB
Braktestów
Wycofana
MSX-M1GS
M5X-M512A
1GB
512MB
Powinna działać
Powinna działać
Wycofana
Wycofana
M5X-M256A
256MB
Powinna działać
Wycofana
Duo
MSH-M32A[G]
32MB
Powinna działać
Wycofana
Duo
MSH-M32A[D]
32MB
Powinna działać
Wycofana
Duo
MSH-M128A
MSH-M64A
MSH-M32A
128MB
64MB
32MB
Powinna działać
Powinna działać
Powinna działać
Wycofana
Wycofana
MSG-M128A
128MB
Powinna działać
Wycofana
MSG-M64A
64MB
Powinna działać
Wycofana
MSA-M32A
32MB
Powinna działać
Wycofana
MSA-M16A
32MB
Powinna działać
Wycofana
Seria
Standard
PRODuo
HighSpeed
PRODuo
Duo
Duo
Standard
8
Model
karty
Pojemność
MSA-128A
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Uwagi
Porady serwisowe
Plik
Fot. 2
Fot. 1
Fot. 3
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
9
Porady serwisowe
Fot. 4
PanelE2 Version
Fot. 5
Fot. 6
4. Użyć prawego klawisza nawigacyjnego, aby przejść
do opcji „Preferencje” (fot. 7).
Fot. 7
5. Nacisnąć sekwencję cyfr „8888”. Powinno zostać
wyświetlone menu obsługi DVD, w tym numer wersji w
pierwszej linii.
10
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Porady serwisowe
Network
Fot. 1
IP Address Settings
DHCP (DNS automatic)
Test
MAC Address
Fot. 2 G. M.
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
11
Porady serwisowe
Disco extraible (I:)
nvm_AEP
Archivi WinRaR
5,660KB
Disco extraible (I:)
eg2l_dvt
swupdate
qc en”43.201.64.138” (K:)
Fot. 1
Panel SLCD
CN660x
spr.
połączenie
Fot. 1
płyta GE3A
Panel CMI
Fot. 1
Fot. 2
12
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Porady serwisowe
znacznik
znacznik
prowadzenia
taśmy Himeron
Kierunek podglądu
Fot. 8 - dotyczy panelu
Fot. 3 - dotyczy panelu SLCD
Fot. 4 - dotyczy panelu
Fot. 9 - dotyczy panelu SLCD
znacznik
prowadzenia
taśmy Himeron
Fot. 10 - dotyczy panelu CMI
Taśma
FFC
źle
Fot. 5 - dotyczy panelu SLCD
znacznik
znacznik
prowadzenia
taśmy Himeron
Fot. 11 - sposób prowadzenia taśmy
Kierunek podglądu
poprawnie
Fot. 6 - dotyczy panelu SLCD
znacznik
prowadzenia
taśmy Himeron
Taśma
FFC
Fot. 7 - dotyczy panelu CMI
Fot. 12 - sposób prowadzenia taśmy
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
W. K.
13
V
K
XH
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
(L/R/
Woofer)
Power
switch
A
V : Transmitter
K : LED, Remote controller
A : AV Terminal, PC, Ethernet
Tuner,
HDMI Interface
HDMI Switch
Digital Signal processor
Systrem MPU
Peaks LDA2
XH : Additional Digital Tuner
SPEAKER
AUDIO OUT
ETHERNET
VIDEO 1/2
COMP 1/2
SD card
Tuner
PC IN
HDMI 1, 2, 3, 4
New
Input Source
D : Format Converter
Plasma AI,
Sub-Field Processor
D
Signal Processor
SD
C1
SS2
SS
(Lower Right)
(Lower Center)
(Lower Left)
(Upper Right)
(Upper Center)
(Upper Left)
(Widok od tyłu)
C3
C6
C1: Data Drive
C2: Data Drive
C3: Data Drive
C4: Data Drive
C5: Data Drive
C6: Data Drive
C2
Panel
C5
Dual scan
SC: Scan Drive (sterownik skanowania)
SU: Scan Out (Upper) (skanowanie wyj. górne)
SD: Scan Out (Lower) (skanowanie wyj. dolne)
SS: Sustain Drive (sterownik podtrzymania)
SS2: Sustain Out (podtrzymanie wyj.)
SC
SU
C4
Panel Drive
Schemat blokowy przepływu sygnału
Porady serwisowe
15
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
VIDEO
SWITCH
IC3001
IC2601
New
Y,Pb,Pr
Data
LOSD
Processor
Signal
Video
Peaks
-LDA2
LVDS
Data
New
LVDS
Data
MIHO-3D
IC5800
(płyta A)
FRC
IC4200
SYSTEM
MPU
GenX8
IC1100
JK8600
SD Card
LVDS Data
(lewy)
LVDS Data
(prawy)
New
do płyty C
do płyty SC
PANEL
MICOM
IC9003
New
DATA
Processor
do płyty SC
Obraz lewy
Sterowanie
wyładowaniem
do płyty C
Master
IC9300
PD4H
Obraz prawy
IC9400
PD4H
Slave
DATA
Processor
New
(płyta D)
D
Analog
Digital
IC9003 : Panel MICOM
IC9300 : Plasma AI, HV Sync control
Sub Field Processor (Left)
IC9400 : Plasma AI, H/V Sync control,
Sub Field Processor (Right)
a
IC8000 : Video Signal Processor
IC4200 : Frame Rate Converter
IC5800 : Conversion (SBS-->FS system)
LVDS selector
& switch
HDMI
Equalizer
IC4500
IC8000
JK4502
HDMI 4
ag
IC3001 : Video Switch
IC4500 : HDMI Equalizer & switch
IC1100 : System MPU
IC8300 : OFDM
IC6702 : 2nd Front End Processor
USB
JK8700
ETHERNET
R,G,B / H,V
Y,Pb,Pr
Y,Pb, Pr
Y,C / V
V
V
OFDM
IC8300
JK4503 JK4500 JK4501
HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3
Schemat blokowy procesu obróbki sygnału wideo
a
uw
JK8703
JK3001
PC IN
COMP 2
COMP 1
VIDEO 1
JK3000
JK3701
VIDEO 2
(Analog/
Digital)
A
(Digital)
TU2901
Tuner
2nd Front End
Processor
Tuner
IC6702 XH
ag
uw
16
TU6700/6701
Porady serwisowe
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
20
D
32
SCAN
Drive
Signal
SD
IC14801
IC14802
IC14803
IC14804
IC14805
IC14806
SU12
IC14601
IC14602
IC14603
IC14604
IC14605
IC14606
SU11
SU
C
50
C61
C6
(Płyta SD)
C
10
CB1 CB2 CB3 CB4
1080 Pixel
C
20
C2
C21
C C
26 36
C31
C3
SS
SS33
SS2
SS24
SS21
Voltage
Reg.
ICs
SUS
Drive
Signal
Impuls sterowania
sygnałem Sustain
(podtrzymania)
C
33
CB5 CB6 CB7 CB8 CB9CB10 CB11CB12CB13CB14 CB15
1920pixel (R,G,B)
DATA ELECTRODE
1080 Pixel
SUSTAIN
ELECTRODE
(1920 x 1080)
Strona
lewa obrazu
C
66
<Widok od tyłu>
(1920 x 1080)
SCAN
ELECTRODE
C1
C
56
C51
CA3CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 CA11 CA12 CA13CA14 CA15
C
40
C5
Strona
prawa obrazu
CA1 CA2
C4
IC14801-IC14808 Rejestr przesuwny (dolny)
Dane sygnału wideo
& dane czasowe impulsu
VIDEO
DATA
Voltage
Reg.
ICs
SC
IC14601-IC14608 : Rejestr przesuwny (górny)
(Płyta SU)
SC
20
VIDEO
DATA
SCAN
CONTROL
D PULSE
D
31
D
34
D
33
D
Impuls sterowania
sygnałem Sustain
(podtrzymania)
Obraz lewy
New
IC9300
PD4H
DATA
Processor
Obraz prawy
New
IC9400
PD4H
DATA
Processor
Sterowanie panelem odbiornika plazmowego
Panasonic VIErA(FHD3DPDP) z 2010 roku
Porady serwisowe
17
18
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
T
N
popra- T
wne
Sprawdzić
dźwięk
T
-VY
VSC
VZB
※Porównać każde napięcie z etykietą modułu
1. Sprawdzić płytkę Y-Sus/ Z-Sus
2. Wymienić wadliwą płytę
N
Wymienić
płytę główną
N
poprawne
T
☞
N
poprawne
Koniec
1.Sprawdzić płytę sterow.
. dioda LED włącz.
T
. Kwarc (X101)
. FET 1.8V, 3V, 5V
. Aktualizacja ROM-u
2. Wymienić płytę sterow.
Przejść do sekcji
Problem z zasilaniem
Sprawdzić napięcie B+
T na płycie zasilania/
/ płyta sterowania.
Sprawdzić B+(5V)
☞
Sprawdzić
kabel LVDS
poprawne
Przejść do
sekcji Brak obrazu/
Brak dźwięku
N
Dźwięk
OK
Sprawdzić nap.
. -VY
. VSC
. VZB
Przejść do sekcji
Problem z zasilaniem
Sprawdzić
Vs, Va
N
poprawne
<Serwisowy pilot zdalnego
sterowania i obrazy wzorcowe>
Przyciskiem “TILT” na
pilocie SVC sprawdzić
wzorce obrazu
( płyta tunera ↔ płyta zasil. / płyta zasil. ↔ płyta Y-sus / płyta Y-sus ↔ płyta Z-sus / przew. LVDS , przew. głośnika,
przew. płyta IR ,,,) .
☞
Najpierw sprawdzić, czy wszystkie przewody pomiędzy płytami są podłączone prawidłowo.
Porady serwisowe
Diagnostyka TV z wyświetlaczem plazmowym PDP
Impuls skanowania (Scan)
77
85
S.R.
1.
Q6401
64
77
85
S.R.
2.
14
100
91
1
64
100
91
SU
77
85
S.R.
6.
S.R.
91
64
77
85
SD
1
100
91
14
64
100
X-Sustain
P³yta
logiki
Abus – lewa
A+COM5
A+COM4
P³yta
sygna³owa
X-Bus – góra
Y-Sustain
X-Bus – dó³
Zasilacz
Y-COM – dolna
Y-COM – górna
Rys. 5.2. Płyta sterowania skanowaniem Y
Abus – prawa
A+COM3
A+COM2
A+COM1
Rys. 5.1. Rozmieszczenie modułów w telewizorze z wyświetlaczem plazmowym
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
27
28
Sieć
Filtr
sieciowy
Filtr
100Hz
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
MASA
GORĄCA
Duży
kondensator
elektrolit.
Duża
indukc.
PRI
SEC
SEC
Element
kluczujący
Transformator
PS_ON
Balans
Element
kluczujący
Sterowanie
Sterowanie
Sterowanie
Korekcja
współ. mocy
PFC
Transformator
Vs_ON
Przetwornica
rezonansowa
DC-DC
PRI
Rys. 5.3. Schemat blokowy zasilacza odbiornika TV z wyświetlaczem plazmowym
Mostek
sieciowy
Sterowanie
STRONA
GORĄCA
Przetwornica
rezonansowa
DC-DC dla
skanowania
i sterowania
195V
65V
12V
5.3V
Reg.
VS_ON
PS_ON
Reg.
Reg.
3.3V
STB
STRONA
ZIMNA
Reg.
SEC
SEC
Transformator
Diagnostyka TV z wyświetlaczem plazmowym PDP
Diagnostyka TV z wyświetlaczem plazmowym PDP
Vs
Vs ADJ
Va
PFC
Va ADJ
VR851
VR901
P811
P812
L601
T801
P821
T901
P822
3.3V ADJ
T112
VR221
LG 42PC1D
P800
1
P803
1
SC101
T501
P802
T801: transformator napiêcia Vs
T901: transformator napiêcia Va
T112: transformator niskich napiêæ
T501: transformator standby
L601: cewka uk³adu PFC
1
Standby
Niskie napiêcia
Wejœcie
napiêcia
sieci AC
Rys. 5.4. Rozmieszczenie najważniejszych podzespołów zasilacza telewizora LG 42PC1D
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
29
Diagnostyka TV z wyświetlaczem plazmowym PDP
Bufor Y
Vs
Va
15V
Płyta
skanowania
Y-scan
Vs
Va
15V
Płyta
zasilacza
VS PS
TSB ON ON
DC/control
Płyta
podtrzymania
X-sus
Do płyty
logiki
Do płyty X
Płyta
logiki
Bufor danych
LVDS
Płyta
A/V
Rys. 6.1. Wzajemne połączenia między płytami telewizora z wyświetlaczem plazmowym
30
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Diagnostyka TV z wyświetlaczem plazmowym PDP
Vsc_h
Zbocze
narastaj¹ce
Zbocze
opadaj¹ce
Punkt
pomiarowy
Vnf
Punkt
pomiarowy
Vsc_h
DC-DC
Power
<Y-Main>
Main Reset (g³ówny reset)
Last Sustain (ostatnie podtrzymanie)
20V
…
Vnf: -175V
Vscl: -190V
Rys. 8.1. Regulacja nachylenia zboczy impulsu ustawiania – Set pulse
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
30µs
31
Diagnostyka TV z wyświetlaczem plazmowym PDP
Uszkodzenie piksela w środkowej części ekranu
Niepewny kontakt złącza kabla LVDS – przerwana
transmisja danych
Uszkodzenie kilku pojedynczych pikseli
Pojedyncza pozioma linia – błąd skanowania
Uszkodzenie klastera pikseli
32
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Diagnostyka TV z wyświetlaczem plazmowym PDP
Uszkodzenie złącza elastycznej taśmy przewodów
transmisji danych
Nieprawidłowa regulacja skanowania lub podtrzymania
Plamienie koloru albo nieprawidłowa regulacja skanowania lub podtrzymania
Nieprawidłowy kod panelu
Nieprawidłowa regulacja skanowania lub podtrzymania
Błąd sterowania danymi
Uszkodzenia mechaniczne (pęknięcie) panelu
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
}
33
TV plazma 3D Panasonic 14. generacji serie VT30 i GT30, ST30, S30 i X3
Szczegółowa procedura diagnozowania
przyczyny zwarcia na linii P15V
Start
Rozłączyć złącza P6 i P11 na płycie P. Zmierzyć rezystancję między kontaktem nr 1 złącza P6 a masą (chassis).
Nie
Czy jest
zwarcie?
Tak
Wymienić
płytę P
Czy jest
zwarcie?
Tak
Wymienić
płytę SS
Ponownie złączyć złącze P11 na płycie P i zmierzyć rezystancję
między kontaktem nr 13 złącza P6 a masą (chassis).
Nie
Odłączyć płytę SC20 od płyty SC i połączyć złącze P6. Zmierzyć
rezystancję między kontaktem nr 13 złącza P6 a masą (chassis).
Nie
Wymienić
płytę SC
Szczegółowa procedura diagnozowania
przyczyny zwarcia na linii Vda
Tak
Czy jest
zwarcie?
Wymienić
płytę A
Start
Odłączyć wtyk P35 od płyty P i sprawdzić rezystancję między kontaktem nr 1 złącza P35 na płycie Pa masą (chassis).
Nie
Modele
42” i 46”
Modele
50”, 55“, 60” i 65”
Ponownie połaczyć złącze P35
i odłączyć taśmę elastyczną między
płytami C1 i C2. Zmierzyć rezystancję
między kontaktem nr 1 złącza P35
na płycie P a masą (chassis).
Nie
Czy jest
zwarcie?
Tak
Problem może powodować płyta
C1 lub panel. Odizolować panel od
płyty C1, aby stwierdzić co jest
niesprawne.
34
Tak
Czy jest
zwarcie?
Wymienić
płytę P
Ponownie połączyć złącze P35
i odłączyć taśmę elastyczną między
płytami C2 i C3. Zmierzyć rezystancję
między kontaktem nr 1 złącza P35
na płycie P a masą (chassis).
Ponownie połączyć taśmą elastyczną płyty C2 i C3.
i rozłączyć taśmę elastyczną łączącą płyty C1 i C2.
Zmierzyć rezystancję między kontaktem nr 1
złącza P35 na płycie P a masą (chassis).
Tak
Czy jest
zwarcie?
Problem może powodować płyta
C2 lub panel. Odizolować panel od
płyty C2, aby stwierdzić co jest
niesprawne.
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Nie
Czy jest
zwarcie?
Tak
Nie
Problem może powodować płyta
C3 lub panel. Odizolować panel od
płyty C3, aby stwierdzić co jest
niesprawne.
2
P
W 1. kolejności
SC
SS
3
Start
A
4
5
Panel
Lista płyt, które mogą powodować ten objaw
6
Miga każdą
ilość razy
poza 6 razami
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Czy
No
Yes
dioda
LED
miga czy świeci
nieprzerwanie?
Wymienić
płytę SC
Miga 8 razy
po ok. 10 sekund
Czy
dioda LED
świeci stale na czerwono
czy miga?
Wymienić
płytę SS
Świeci stale
Wyłączyć TV i połączyć ponownie płyty P11/SS11. Włączyć zasilanie.
Miga 6 razy po około 10 sekund
Wymienić płytę A i
sprawdzić napięcia Vsus i
P15V pod kątem zwarcia
Wymienić panel (wcześniej
sprawdzić płytę C pod kątem
zwarcia napięcia Vda)
Miga
6 razy
Wymienić
płytę P
Świeci stale
Wyłączyć TV.
Rozłączyć złącze
P35 na płycie P.
Włączyć TV.
Czy
dioda LED
świeci stale na czerwono
czy miga?
Świeci stale
7
Nowość
Wyłączyć TV i rozłączyć płyty SC2/P2, SC20/A20, SS11/P11. Ponownie włączyć TV i nacisnąć przycisk włączania zasilania.
Nie wolno pozwolić na dłuższą pracę telewizora niż 30 sekund.
Stale świeci
na czerwono
Kod błysków
diody LED
W celu potwierdzenia, że w telewizorze jest włączony tryb blokady, po pierwsze należy nacisnąć przycisk zasilania, żeby włączyć telewizor,
a następnie, gdy zapali się dioda LED, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć telewizor. Jeśli dioda pozostaje zapalona, telewizor
znajduje się w trybie zabezpieczenia, ale jeśli dioda LED gaśnie, objaw może być inny (jak np. brak sygnału wideo lub ciemny ekran).
Rozwiązywanie problemów przy błędzie sygnalizowanym stałym świeceniem czerwonej
diody LED (telewizor w trybie blokady)
TV plazma 3D Panasonic 14. generacji serie VT30 i GT30, ST30, S30 i X3
35
TV plazma 3D Panasonic 14. generacji serie VT30 i GT30, ST30, S30 i X3
Rozwiązywanie problemów przy błędzie sygnalizowanym 1 błyskiem
diody LED POWER
(SOS – uruchamianie PD5 / SOS – informacja o panelu)
Start
Jeśli telewizor wyłącza się i dioda LED POWER miga 1 raz, należy wymienić płytę A
Rozwiązywanie problemów przy błędzie sygnalizowanym 4 błyskami
diody LED POWER (nieprawidłowe napięcia wyjściowe zasilacza)
Następujące przyczyny mogą powodować wyłączenie telewizora i 4-krotne
miganie diody LED POWER:
P
A
Vsus
IC8000-2
Vda
Z701
A6
A6
Kontroler
zasilacza
4
4
Peaks
LDA3
P_SOS4
4 błyski
P15V
F15V
36
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
AJ16
Mikrokontroler
trybu Standby
Mikrokontroler
systemowy
TV plazma 3D Panasonic 14. generacji serie VT30 i GT30, ST30, S30 i X3
Algorytm rozwiązywania problemów przy błędzie sygnalizowanym
4 błyskami diody LED POWER
Lista płyt, które mogą powodować ten objaw
Kod błysków
diody LED
W 1. kolejności
4 błyski
P
2
3
4
5
6
7
A
Start
Przyłożyć „dodatnią” (czerwoną) końcówkę przewodu pomiarowego woltomierza do 4. kontaktu złącza P6,
a „ujemną” (czarną) do masy (do masy chassis). Podłączyć TV do sieci i włączyć go.
Nie
Czy napięcie
na krótko wzrasta do wartości
około 3.3V?
Wymienić
płytę A
Tak
Wymienić
płytę P
Kod błędu – 6 błysków diody LED POWER
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
37
TV plazma 3D Panasonic 14. generacji serie VT30 i GT30, ST30, S30 i X3
C561
+
P5V
SC20
Lokalizacja punktów testowych P5V i P15V
SC
Napiêcie P5V mo¿na mierzyæ na dodatnim
wyprowadzeniu kondensatora C561 na p³ycie SC.
TP82
Napiêcie P15V mo¿na mierzyæ w punkcie testowym
TP82 na p³ycie SC.
P15V
Algorytm rozwiązywania problemów przy błędzie sygnalizowanym
6 błyskami diody LED POWER
Lista płyt, które mogą powodować ten objaw
Kod błysków
diody LED
W 1. kolejności
6 błysków
SC
2
3
A
P
4
5
6
7
Start
Sprawdzić połączenia między płytami A i C oraz SC. Upewnić się, że wszystkie złącza są prawidłowo połączone.
Odłączyć telewizor od sieci i odłączyć wtyk SC20 od płyty SC i wtyk C20 od płyty C2. Podłączyć TV do sieci i włączyć go.
Odłączyć TV od sieci i ponownie
połączyć złącza SC20 i C20 (patrz
Ostrzeżenie 1). Przygotować się
do odczytu napięć na płycie
SC. Podłączyć TV i włączyć go.
Nie
Wymienić
płytę P
38
Nie
Czy TV
ciągle wyświetla
ciemny ekran?
Czy napięcia
Tak
15V i 5V są obecne na płycie SC
(patrz rysunek powyżej z lokalizacją
punktów testowych)
Wymienić
płytę A
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Tak
Wymienić
płytę SC
Ostrzeżenie 1: Na linii napięcia Vda
może pozostać resztkowy ładunek.
Aby uniknąć uszkodzenia panelu,
odłączyć złącze P35 od płyty P
przed podłączeniem złącza C20.
Po podłączeniu złącza SC20,
podłączyć złącze P35 do płyty P.
Naprawa i testowanie zasilaczy BN44-00165, BN44-00167 i BN44-00168
Rys. 1. Złącze PD801S, podłączenie napięcia sieci
Rys. 2. Złącze CN801 kontakt 3, napięcie +5V Stby
Rys. 3. Złącze CN801 kontakt 1, Power ON/OFF
40
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
Naprawa i testowanie zasilaczy BN44-00165, BN44-00167 i BN44-00168
Rys. 4. Złącze CN801 kontakt 1, podłączenie napięcia
załączenia (ON/OFF) zasilacza
Rys. 5. Złącze CN801 kontakty 7, 8, napięcie +12V
Rys. 6. Złącze CN801 kontakty 13, 14, 15, 16, napięcie
+5.4V
Rys. 7. Złącze CN801 kontakty 19, 21, 22 napięcie
+13V
Rys. 8. Złącze CNI803 kontakt 1, napięcie DET_5V
Rys. 9. Złącze CNI1803 kontakt 1, napięcie VCC_12V
}
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
41
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
C10
6N8
13
15
+ -
2
R17
5M1
OVP
OVER
VOLTAGE
PROTECTION
LPWM
LCT
IC01
OZ964
SHUT DOWN
DELAY
DIM_DC
CTIMR
14
C6
2U2
R5
220K
1
STRINKING
TIME
Q8
C9
U47
SST
RT
R9
47K
17
C5
220P
18
CT
8
7
V-REF
R10
240K
10
RT1 CMP
CONTROL
LOGIC
MIĘKKI START
4
OSC
5
VREF
INTERNAL BIAS
VDD
FAULT PROTECTION
LOGIC
ENABLE
UVLO
3
C15
4N7
9
R15
51K
R13
33K
FB
DRIVER
2
PHASE SHIFT
ZVS
D5
1
12
11
19
20
3
2
D6
Q8
BCR161
PDR_C
Q7
PMBS3906
Q6
BCR161
NDR_D
Q5
PMBS3906
Q4
BCR161
Q3
PMBS3906
Q1
PMBS3906
Q2
BCR161
PDR_A
1K0
NDR_B
1K0
1
1. Rozpoczęcie pracy
C14
47N
C3
47N
3
Po doprowadzeniu napięć zasilających +12V i +24V i sygnału
załączającego BL_ON, włączającego tranzystor Q8 uruchomione
zostają układy UVLO ENABLE, V-REF (wewnętrzne zasilanie układu
scalonego) i OSC (oscylator) w układzie scalonym sterownika OZ964.
Bloki te zostały zaznaczone różoym kolorem (i zaznaczone strzałką).
W procesie uruchamiania bierze udział dwójnik R17 i C9 zapewniający
tzw. miękki start układu.
U12
0U1
DIM
BLON
+12V
+
42
-
+24V
D2
R8
D1
R1
2,5A
30V
2,5A
30V
1
8
5
6
7
7
8
2
1
6
5
3
4
IC05
FDS8958
8
7
1
2
IC04
FDS8958
6
5
3
4
IC03
FDS8958
6
5
3
4
8
7
1
2
IC02
FDS8958
4
3
2
T4
T3
RX3
430R
RX1
430R
T2
T1
1
1
3
3
2
D5
2
D3
RX4
430R
RX2
430R
1
3
2
D6
1
3
2
D4
Ogólna zasada działania inwertera w odbiornikach LCD
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
13
15
+ -
IC01
OZ964
2
R17
5M1
OVP
OVER
VOLTAGE
PROTECTION
LPWM
LCT
4
C9
U47
SST
R9
47K
17
RT
OSC
C5
220P
8
7
V-REF
R10
240K
10
RT1 CMP
CONTROL
LOGIC
CT
18
5
VREF
INTERNAL BIAS
VDD
FAULT PROTECTION
LOGIC
ENABLE
UVLO
3
C15
4N7
9
R15
51K
R13
33K
FB
DRIVER
2
PHASE SHIFT
ZVS
D5
1
12
11
19
20
3
2
D6
Q8
BCR161
PDR_C
Q7
PMBS3906
Q6
BCR161
NDR_D
Q5
PMBS3906
Q4
BCR161
Q3
PMBS3906
Q1
PMBS3906
Q2
BCR161
PDR_A
1K0
NDR_B
1K0
1
3
C14
47N
C3
47N
Układ scalony sterownika OZ964 rozpoczyna sterowanie pracą
transformatora T1, poprzez tranzystory IC02 i IC03. Elementy aktywne
w tej fazie pracy inwertera zaznaczono elipsą, a przebieg napięć
pogrubioną linią w kolorze czerwonym. Elementy bezpośrednio z sobą
współpracujące zaznaczone są tymi samymi kolorami.
(Wszystkie schematy tego artykułu w kolorze są dostępne w BPS
w internecie w spisie treści tego numeru w pliku „Plik z grafiką”)
C10
6N8
SHUT DOWN
DELAY
STRINKING
TIME
DIM_DC
CTIMR
14
C6
2U2
R5
220K
1
Q8
1. faza sterowania transformatorem
U12
0U1
DIM
BLON
+
+12V
-
+24V
D2
R8
D1
R1
30V
2,5A
30V
2,5A
1
8
5
6
7
7
8
1
6
5
3
4
IC05
FDS8958
8
7
1
2
IC04
FDS8958
6
2
5
3
4
5
4
IC03
FDS8958
6
3
8
7
1
2
IC02
FDS8958
4
3
2
T4
T3
RX3
430R
RX1
430R
T2
T1
1
1
3
3
2
D5
2
D3
RX4
430R
RX2
430R
1
3
2
D6
1
3
2
D4
Ogólna zasada działania inwertera w odbiornikach LCD
43
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
13
15
+ -
IC01
OZ964
2
R17
5M1
OVP
OVER
VOLTAGE
PROTECTION
LPWM
LCT
4
C9
U47
SST
R9
47K
17
RT
OSC
C5
220P
8
7
V-REF
R10
240K
10
RT1 CMP
CONTROL
LOGIC
CT
18
5
VREF
INTERNAL BIAS
VDD
FAULT PROTECTION
LOGIC
ENABLE
UVLO
3
C15
4N7
9
R15
51K
R13
33K
FB
DRIVER
2
PHASE SHIFT
ZVS
D5
1
12
11
19
20
3
2
D6
Q8
BCR161
PDR_C
Q7
PMBS3906
Q6
BCR161
NDR_D
Q5
PMBS3906
Q4
BCR161
Q3
PMBS3906
Q1
PMBS3906
Q2
BCR161
PDR_A
1K0
NDR_B
1K0
1
3
C14
47N
C3
47N
Układ scalony sterownika OZ964 rozpoczyna 2. fazę sterownia pracą
transformatora T1, również wykorzystując tranzystory IC02 i IC03.
Elementy aktywne w tej fazie pracy inwertera zaznaczono elipsą,
a przebieg napięć pogrubioną linią w kolorze czerwonym. Należy
zauważyć zmianę przepływu napięcia zasilającego.
Elementy bezpośrednio z sobą współpracujące zaznaczone są tymi
samymi kolorami..
(Wszystkie schematy tego artykułu w kolorze są dostępne w BPS
w internecie w spisie treści tego numeru w pliku „Plik z grafiką”)
C10
6N8
SHUT DOWN
DELAY
STRINKING
TIME
DIM_DC
CTIMR
14
C6
2U2
R5
220K
1
Q8
2. faza sterowania transformatorem
U12
0U1
DIM
BLON
+12V
+
44
-
+24V
D2
R8
D1
R1
2,5A
30V
2,5A
30V
1
8
5
6
7
7
8
1
6
5
3
4
IC05
FDS8958
8
7
1
2
IC04
FDS8958
6
2
5
3
4
5
4
IC03
FDS8958
6
3
8
7
1
2
IC02
FDS8958
4
3
2
T4
T3
RX3
430R
RX1
430R
T2
T1
1
1
3
3
2
D5
2
D3
RX4
430R
RX2
430R
1
3
2
D6
1
3
2
D4
Ogólna zasada działania inwertera w odbiornikach LCD
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
C10
6N8
13
15
+ -
2
R17
5M1
OVP
OVER
VOLTAGE
PROTECTION
LPWM
LCT
IC01
OZ964
SHUT DOWN
DELAY
STRINKING
TIME
DIM_DC
CTIMR
14
C6
2U2
R5
220K
1
Q8
4
C9
U47
SST
R9
47K
17
RT
OSC
C5
220P
8
7
V-REF
R10
240K
10
RT1 CMP
CONTROL
LOGIC
CT
18
5
VREF
INTERNAL BIAS
VDD
FAULT PROTECTION
LOGIC
ENABLE
UVLO
3
C15
4N7
9
R15
51K
R13
33K
FB
DRIVER
2
PHASE SHIFT
ZVS
D5
1
12
11
19
20
3
2
D6
Q8
BCR161
PDR_C
Q7
PMBS3906
Q6
BCR161
NDR_D
Q5
PMBS3906
Q4
BCR161
Q3
PMBS3906
Q1
PMBS3906
Q2
BCR161
PDR_A
1K0
NDR_B
1K0
Regulacja prądu
Na tym schemacie blokowym zaznaczono elementy biorące udział
w regulacji wartości prądu sterującego pracą świetlówek CCFL.
Elementy aktywne inwertera zaznaczono elipsą, a przebieg napięć
pogrubioną linią w kolorze czerwonym.
Elementy bezpośrednio z sobą współpracujące zaznaczone są tymi
samymi kolorami.
(Wszystkie schematy tego artykułu w kolorze są dostępne w BPS
w internecie w spisie treści tego numeru w pliku „Plik z grafiką”)
U12
0U1
DIM
BLON
+
+12V
-
+24V
1
3
C14
47N
C3
47N
D2
R8
D1
R1
2,5A
30V
2,5A
30V
1
8
5
6
7
7
8
1
6
5
3
4
IC05
FDS8958
8
7
1
2
IC04
FDS8958
6
2
5
3
4
5
4
IC03
FDS8958
6
3
8
7
1
2
IC02
FDS8958
4
3
2
T4
T3
RX3
430R
RX1
430R
T2
T1
1
1
3
3
2
D5
2
D3
RX4
430R
RX2
430R
1
3
3
2
D6
1
IL =5mA
2
D4
Ogólna zasada działania inwertera w odbiornikach LCD
45
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
C10
6N8
1
13
15
+ -
2
R17
5M1
OVP
OVER
VOLTAGE
PROTECTION
LPWM
LCT
IC01
OZ964
SHUT DOWN
DELAY
DIM_DC
CTIMR
14
C6
2U2
R5
220K
STRINKING
TIME
Q8
4
C9
U47
SST
R9
47K
17
RT
OSC
C5
220P
8
7
V-REF
R10
240K
10
RT1 CMP
CONTROL
LOGIC
CT
18
5
VREF
INTERNAL BIAS
VDD
FAULT PROTECTION
LOGIC
ENABLE
UVLO
3
C15
4N7
9
R15
51K
R13
33K
FB
DRIVER
2
PHASE SHIFT
ZVS
D5
1
12
11
19
20
3
2
D6
Q8
BCR161
PDR_C
Q7
PMBS3906
Q6
BCR161
NDR_D
Q5
PMBS3906
Q4
BCR161
Q3
PMBS3906
Q1
PMBS3906
Q2
BCR161
PDR_A
1K0
NDR_B
1K0
Ochrona przepięciowa
Na tym schemacie blokowym zaznaczono zasadę działania
systemu ochrony przepięciowej inwertera i pary świelówek
bloku podświetlenia tylnego.
Elementy aktywne inwertera zaznaczono elipsą, a przebieg napięć
pogrubioną linią w kolorze czerwonym.
Elementy bezpośrednio z sobą współpracujące zaznaczone są tymi
samymi kolorami.
(Wszystkie schematy tego artykułu w kolorze są dostępne w BPS
w internecie w spisie treści tego numeru w pliku „Plik z grafiką”)
U12
0U1
DIM
BLON
+12V
+
46
-
+24V
1
3
C14
47N
C3
47N
D2
R8
D1
R1
2,5A
30V
2,5A
30V
1
8
5
6
7
7
8
1
6
5
3
4
IC05
FDS8958
8
7
1
2
IC04
FDS8958
6
2
5
3
4
5
4
IC03
FDS8958
6
3
8
7
1
2
IC02
FDS8958
4
3
2
T4
T3
RX3
430R
RX1
430R
T2
T1
1
1
3
3
2
D5
2
D3
RX4
430R
RX2
430R
VS: 2300V
VW: 1280V
1
3
2
D6
1
3
2
D4
IL =5mA
Ogólna zasada działania inwertera w odbiornikach LCD
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
C10
6N8
13
15
+ -
2
R17
5M1
OVP
OVER
VOLTAGE
PROTECTION
LPWM
LCT
IC01
OZ964
SHUT DOWN
DELAY
STRINKING
TIME
DIM_DC
CTIMR
14
C6
2U2
R5
220K
1
Q8
4
C9
U47
SST
C5
220P
18
8
R10
240K
10
RT1 CMP
CONTROL
LOGIC
CT
V-REF
7
VREF
C15
4N7
CZĘSTOTLIWOŚĆ
US
R9
47K
17
RT
OSC
5
INTERNAL BIAS
VDD
FAULT PROTECTION
LOGIC
ENABLE
UVLO
3
9
R15
51K
R13
33K
FB
DRIVER
2
PHASE SHIFT
ZVS
D5
1
12
11
19
20
3
2
D6
Q8
BCR161
PDR_C
Q7
PMBS3906
Q6
BCR161
NDR_D
Q5
PMBS3906
Q4
BCR161
Q3
PMBS3906
Q1
PMBS3906
Q2
BCR161
PDR_A
1K0
NDR_B
1K0
Na tym schemacie blokowym zaznaczono elementy wpływające na
częstotliwość, opóźnienie i czas trwania napięcia Us.
Elementy aktywne inwertera zaznaczono elipsą, a przebieg napięć
pogrubioną linią w kolorze czerwonym.
Elementy bezpośrednio z sobą współpracujące zaznaczone są tymi
samymi kolorami.
(Wszystkie schematy tego artykułu w kolorze są dostępne w BPS
w internecie w spisie treści tego numeru w pliku „Plik z grafiką”)
U12
0U1
WYŁĄCZANIE
OPÓŹNIENIA
CZAS
TRWANIA
US
DIM
BLON
+
+12V
-
+24V
1
3
C14
47N
C3
47N
D2
R8
D1
R1
2,5A
30V
2,5A
30V
1
8
5
6
7
7
8
2
1
6
5
3
4
IC05
FDS8958
8
7
1
2
IC04
FDS8958
6
5
3
4
IC03
FDS8958
6
5
3
4
8
7
1
2
IC02
FDS8958
4
3
2
T4
T3
RX3
430R
RX1
430R
T2
T1
1
1
3
3
2
D5
2
D3
RX4
430R
RX2
430R
1
3
2
D6
1
3
2
D4
Ogólna zasada działania inwertera w odbiornikach LCD
47
SERWIS ELEKTRONIKI 2/2014
C10
6N8
13
15
STRINKING
TIME
+ -
VW
0
VEPWM
R17
5M1
2.0V
0.8V
2
OVP
OVER
VOLTAGE
PROTECTION
LPWM
LCT
IC01
OZ964
SHUT DOWN
DELAY
DIM_DC
CTIMR
14
C6
2U2
R5
220K
1
Q8
4
C9
U47
SST
R9
47K
17
RT
OSC
R10
240K
TPWMF
C5
220P
8
7
V-REF
10
RT1 CMP
CONTROL
LOGIC
CT
18
5
VREF
INTERNAL BIAS
VDD
FAULT PROTECTION
LOGIC
ENABLE
UVLO
3
C15
4N7
9
2
D5
Przebieg
zewnętrznego
impulsu PWM
ściemniania
Okres
zewnętrznego
impulsu PWM
ściemniania
R15
51K
R13
33K
FB
DRIVER
PHASE SHIFT
ZVS
1
12
11
19
20
3
2
D6
Q8
BCR161
PDR_C
Q7
PMBS3906
Q6
BCR161
NDR_D
Q5
PMBS3906
Q4
BCR161
Q3
PMBS3906
Q1
PMBS3906
Q2
BCR161
PDR_A
1K0
NDR_B
1K0
Ściemnianie podświetlenia tylnego
U12
0U1
EPWM
DIM
BLON
+12V
+
48
-
+24V
1
3
C14
47N
C3
47N
D2
R8
D1
R1
2,5A
30V
2,5A
30V
1
8
5
6
7
7
8
2
1
6
5
3
4
IC05
FDS8958
8
7
1
2
IC04
FDS8958
6
5
3
4
5
4
IC03
FDS8958
6
3
8
7
1
2
IC02
FDS8958
4
3
2
T4
T3
RX3
430R
RX1
430R
T2
T1
1
1
3
3
2
D5
2
D3
RX4
430R
RX2
430R
1
3
2
D6
1
3
2
D4
VW
Ogólna zasada działania inwertera w odbiornikach LCD
Zasady prenumeraty wydawnictw „SE” na 2014 rok
I. Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca, dokonując wpłaty do 15. dnia miesiąca poprzedzającego planowany okres prenumeraty.
II. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie przekazu.
Nazwa odbiorcy:
APROVI - A.Haligowska (Serwis Elektroniki)
80-416 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 169/20
Nr rachunku odbiorcy:
61-15001025-1210-2001-4524-0000 (Kredyt Bank)
22 1140 2004 0000 3102 4333 6834 (mBank)
Nazwa zleceniodawcy:
Imię, nazwisko i dokładny adres (z kodem pocztowym)
należy wypełnić drukowanymi literami.
Tytułem:
W miejscu na korespondencję (rubryka „Tytułem”)
prosimy zaznaczyć, czy jest to kontynuacja prenumeraty
(KP), czy też pierwsza wpłata (PW). Osoby kontynuujące
prenumeratę proszone są o podanie swego numeru, który
jest drukowany na etykiecie adresowej, natomiast osoby
po raz pierwszy zamawiające prenumeratę prosimy o
podanie numeru telefonu i numeru NIP. W sytuacji, gdy
ma zostać wystawiona faktura, należy wpisać słowo
FAKTURA. Miejsce przeznaczone na podanie informacji
dotyczącej rodzaju zobowiązania (rubryka „Tytułem”)
jest ograniczone do 54 pozycji (kratek), dlatego przy
zamawianiu wybranej prenumeraty, w celu uniknięcia
nieporozumień proponujemy używanie następujących
skrótów:
- SE_R- prenumerata roczna „Serwisu Elektroniki”,
- SEBS_R- prenumerata roczna „SE”
plus „Biuletyn Serwisowy”,
- SE_P- prenumerata półroczna „SE”,
- SEBS_P- prenumerata półroczna „SE”
plus „Biuletyn Serwisowy”
- SSD - prenumerata roczna „SSD”
- BPS abonament „BPS” w Internecie,
- PAKIET(1, 2 lub 3 ) - patrz pkt. V
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z błędnego wypełnienia przekazu.
III. Do ceny prenumeraty doliczyć koszt wysyłki - 3 zł za
jedną wysyłkę (np. „SE”, „SE+BS”). Czyli w skali roku
12 miesięcy × 3 zł = 36 zł
IV. Ceny wydawnictw „Serwisu Elektroniki” w prenumeracie: (wersja papierowa)
„Serwis Elektroniki” – prenumerata roczna:
- standard-144 zł (12 egz.×12 zł) + 36zł = 180 zł
+Biuletyn Serwisowy-288zł(12egz.×24 zł)+36zł=324zł
„Serwis Elektroniki” – prenumerata półroczna:
- standard- 72 zł (6 egz. × 12 zł)+18zł=90zł
+ Biuletyn Serwisowy 144 zł (6 egz. × 24 zł)+18zł=162zł
„Serwis Sprzętu Domowego”
- wersja „pdf” 72 zł (6 egz. × 12 zł)
- wersja papierowa 72 zł (6 egz. × 12 zł) + 18 zł = 90 zł
V. Pakiet 1(cały 2014 r.)-390 zł +36 zł = 426 zł
(SE+BS+BPS+ SSD)
Pakiet 2(cały 2014 r.)-340 zł +36 zł = 376 zł
(SE+BS+ BPS)
Pakiet 3(cały 2014 r.)-250 zł +36 zł = 286 zł (SE+BPS)
Zasady pren_2014.indd 1
VI.
okres
jeden
kwartał
półrocze
cały rok
Baza Porad Serwisowych
zasady prenumeraty 2014 rok
Prenumeratorzy
Pozostali
„SE”
Użytkownicy
54zł
54zł
54zł × 2=
=108zł - 15%=92zł
54zł × 4=
=216zł-15%=173zł
54zł × 2=
=108zł - 10%=98zł
54zł × 4=
=216zł-10%=184zł
Uwaga:
Wszyscy, którzy zgłoszą chęć (i nadeślą adres e-mail)
otrzymują możliwość pobrania plików „pdf” z zawartością archiwalnych roczników „SE” z 2010, 2011 roku oraz „SSD”
z 2009, 2010 roku z naszego serwera po otrzymaniu linku
na swoją skrzynkę pocztową.
Przygotowane pliki „pdf” z poszczególnymi rocznikami „SE” lub „SSD” umieścimy na naszym odpowiednim
serwerze „SE” lub „SSD”. Ponieważ jeden rocznik może zajmować od 20 Mb do 40Mb, więc każdy plik przypisany
do każdego roku będziemy umieszczać osobno. Każdy
chętny prenumerator na swoją skrzynkę pocztową otrzyma powiadomienie z załączonym linkiem. Po kliknięciu
będzie można pobrać na swój komputer plik „pdf” z konkretnym rocznikiem „SE” lub „SSD”. Dlatego uprzejma
prośba o uzupełnianie dokładnych adresów e-mailowych
przy najbliższej okazji.
VII. Ceny detaliczne wydawnictw „Serwisu Elektroniki”:
- „SE” (wersja standard) - 15 zł/egz.
- „SE” +”Biuletyn Serwisowy” - 30 zł/egz.
- „SSD” - 15 zł/egz.
Informacja o pełnej ofercie, numerach archiwalnych
i dodatkowych usługach znajduje się na naszej stronie
internetowej:
www.serwis-elektroniki.com.pl
UWAGA dla Prenumeratorów zamawiających
wersję”pdf”.
Wszystkie ceny „SE”, „BS”, oraz „SSD” w wersji
„pdf” są takie same jak dla wydań papierowych bez
uwzględnienia kosztów wysyłki (3zł/jeden egzemplarz). Przy wypełnianiu tytułów wpłat uprzejmie
prosimy o dopisywanie do wyżej zawartych skrótów
małej literki „e”. Na przykład:
SE_R/e, SEBS_R/e, SE_P/e itd.
Pliki „pdf” zostaną wysłane na skrzynki pocztowe
Waszych komputerów na wcześniej podane adresy
e-mailowe. Proszę również pamiętać złożyć zamówienie wysyłając je na następujący adres:
[email protected]
2013-10-23 08:00:33

Podobne dokumenty