pobierz - Gimnazjum nr 21

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Gimnazjum nr 21
W KALEJDOSKOPIE WYDARZEŃ PSYCHOLOGIA MOIM ZDANIEM JAZDA KULTURALNA
PAŹDZIERNIK 2011
CENA: 1 ZŁ
!
Gimnazjum nr 21
im. Adama Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 23
70-383 Szczecin
tel/fax (091) 42-12-960
gim21.szczecin.pl
[email protected]
Oferta
Kulturalna
Miesiąca
wieczory
w
TEATRZE
POLSKIM
!
Spis
treści:
1. W KALEJDOSKOPIE WYDARZEŃ
• Inauguracja................................................str.4
• Sprzątajmy razem nasz cudowny świat.....str.5
2. PSYCHOLOGIA
• Moje miejsce na świecie............................str.6
3. MOIM ZDANIEM
•
•
•
•
Jestem pępkiem świata .............................str.8
Każdy wiek ma swoje prawa .....................str.9
Kocioł piekielnej zupy ................................str.10
Modeling, a cóż to takiego? ......................str.11
4. JAZDA KULTURALNA
Wieczór w teatrze ......................................str.12
Święto studentów 2011 .............................str.13
Królowa restauracji w naszym mieście......str.14
Orzeł biały ekstremalnie! ...........................str.15
Festiwal Sztucznych Ogni czyli
Pyromagic 2011 .........................................str.16
• Rock po japońsku ......................................str.17
•
•
•
•
•
5. Z EKOLOGIĄ NA TY
• Czy zburzyłbyś własne gniazdo? ..............str.18
6. SPORTOWY PRZEKŁADANIEC
• Kobiety i siatka ..........................................str.19
7. Z PRZYMRUŻENIEM OKA
• Filozofia na co dzień..................................str.20
8. SZKOLNE AKCJE
• Młodzi głosują ...........................................str.21
• Przygarnij bona! ........................................str.24
SŁOWO OD REDAKTORA
Drodzy Czytelnicy!
!
Nowy rok szkolny już się
rozpoczął. W naszej redakcji też
roboty huk. Na pierwszym kolegium
burza mózgów, że ho, ho. Nowi
redaktorzy tryskają pomysłami na
tytuły działów, tematy, które można
by poruszyć na łamach GIMPRESA.
I tak, specjalnie dla ciekawych
wieści z naszego miasta wznawiamy
archiwalny już dział Kulturalna
jazda. W kalejdoskopie wydarzeń
na bieżąco będziemy informować
o tym, czym żyje nasza szkoła.
U nas nie ma tematów tabu,
cenzura z przymrużeniem oka,
zatem każdy w Moim zdaniem
może wyrazić to, co mu w duszy gra
lub na sercu leży.
!
Mam nadzieję, że GIMPRES
pod nowym zarządem nie zawiedzie
wiernych czytelników, jak również
zyska nowych fanów.
Życzę miłej lektury.
redaktor naczelna (nowa)
Paula Marczak
W KALEJDOSKOPIE WYDARZEŃ
PAŹDZIERNIK 2011
Inauguracja
Młodości! ty nad poziomy wylatuj
a okiem słońca ludzkości całe ogromy
przeniknij z końca do końca.
Adam Mickiewicz
Wrzesień to koniec wakacji, babie
lato, nowy rok szkolny. Zanim pierwszy
dzwonek przerwał ciszę szkolnych
k o r y t a r z y, w n a s z y m g i m n a z j u m
tradycyjnie 1 września odbyła się
uroczysta inauguracja roku szkolnego
2011/2012 dla uczniów klas pierwszych.
Akademię
rozpoczęto
wprowadzeniem sztandaru i wysłuchaniem
hymnu państwowego. Nie zawsze tak
było. Minutą ciszy dano wyraz hołdu tym,
których śmierć sprawiła, że dzisiaj
jesteśmy wolni. Pan dyr. Dariusz Szklarski
ciepło i serdecznie powitał przybyłych
nauczycieli oraz pierwszaków, dla których
tegoroczny pierwszy dzień roku szkolnego
otworzył nowy etap w życiu. Następnie
pan dyrektor odczytał list minister Hall
skierowany do młodzieży i pedagogów
w Polsce z życzeniami „realizacji
edukacyjnych zamierzeń, sukcesów,
wytrwałości i wiary we własne
umiejętności." Prowadząca uroczystość,
Agata Jaśkiewicz z IIb, po części oficjalnej
zaprosiła gości na program artystyczny
przygotowany przez starszych kolegów.
Widzowie, bacznie obserwując spotkanie
sfrustrowanej nauczycielki ze Złotą Rybką,
na własne oczy mogli przekonać się, że
marzenia są do spełnienia.
Na zakończenie uroczystości
uczniowie klas pierwszych wraz
z wychowawcami udali się do swoich klas.
I tak wszystkim uczniom naszej
szkoły życzymy wielu sukcesów, dobrych
wyników w nauce, a trzecioklasistom
powodzenia na egzaminie gimnazjalnym.
STRONA 4
LATO, LATO PIĘKNIE BYŁO,
ALE SZYBKO SIĘ SKOŃCZYŁO
LATO, LATO, ŻEGNAJ JUŻ,
LATO, LATO, SZKOŁA TUŻ!
Chmurka
W KALEJDOSKOPIE WYDARZEŃ
PAŹDZIERNIK 2011
Sprzątajmy razem
nasz cudowny świat
Sprzątanie świata to akcja z długą tradycją. Jej celem jest budzenie i wzmacnianie naszej
świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Jak zawsze w pierwszym miesiącu
nauki uczniowie klas pierwszych wzięli
udział w XVIII edycji Sprzątania Świata,
tym razem pod hasłem „Lasy to życie chrońmy je".
Przed szkołą spotkaliśmy się 16
września i żwawym krokiem ruszyliśmy
w kierunku Lasku Arkońskiego. Na miejscu
przydzielono nam worki i rękawiczki
ochronne, a także plan porządkowania
terenów zielonych. Poza tym zostaliśmy
poinstruowani, co zbierać i gdzie
zostawiać worki. Pełni zapału ruszyliśmy
do sprzątania, aż pot lał nam się z czoła.
Podziwialiśmy jesienne krajobrazy,
zachwycaliśmy ich pięknem. Wprost
czuliśmy jedność z naturą. Każda klasa
mogła wyrazić swój stosunek do spraw
ekologii, biorąc udział w ogłoszonych z tej
okazji szkolnych konkursach. W konkursie
na gazetkę ścienną pod hasłem
towarzyszącym ogólnopolskiej akcji
I miejsce zajęła klasa IIIC, zaś najbardziej
ekologiczny strój przygotowała klasa IA.
Wyróżnienie przyznano też Olkowi Drusko.
Koordynatorkami akcji były panie:
Agnieszka Wojdat i Anna Kowalczuk.
ekolożka
STRONA 5
PSYCHOLOGIA
PAŹDZIERNIK 2011
MOJE MIEJSCE NA ŚWIECIE
Na pewno każdy zadawał sobie nie raz, nie dwa
pytania natury egzystencjalnej. Kim jestem?
Dokąd zmierzam? Gdzie jest moje miejsce? Co
ludzie powiedzą? Odpowiedź na każde z tych
pytań wiąże się z naszą samooceną… Dlaczego
jest ona tak ważna? Jak wpływa na nasze życie?
!
!
Czym jest
samoocena?
.
Samoocena to
zdanie na temat
samego siebie.
Pozwala nam
kształtować poglądy o innych, ponieważ
to, z jakiego punktu patrzymy, wpływa na
to, jakie mamy zdanie na temat innych
ludzi. Esencją samooceny jest zaufanie do
samego siebie i przekonanie, że
zasługujemy na wszystko, co najlepsze.
Co kształtuje naszą samoocenę?
Na naszą samoocenę składa się wiele
czynników, najważniejsze to:
• świadome życie,
• samoakceptacja,
• odpowiedzialność za siebie,
• asertywność,
• życie według wyznaczonych celów.
Na co wpływa nasza samoocena?
.
Nasza samoocena wpływa na nasze
zachowanie. Na to, jak postrzegają nas
inni i jak my siebie postrzegamy. Wpływa
na nasze życie w każdym momencie.
Niezależnie od tego czy zastanawiamy się
nad tym, czy lekceważymy to. Zależność
miedzy poziomem samooceny, a naszym
postępowaniem jest obustronna. Poziom
samooceny inspiruje do określonego
działania, a jednocześnie nasze działania
wpływają na samoocenę.
Wysoka samoocena przejawia się
między innymi poprzez:
!
• zaufanie do swoich pomysłów
i umiejętność ich realizacji,
• wytrwałość i konsekwencję
w działaniach,
• racjonalizm i świadomość własnych
postępowań,
• intuicję i kreatywność,
• niezależność, indywidualność,
STRONA 6
PSYCHOLOGIA
PAŹDZIERNIK 2011
• elastyczność i zdolność do radzenia
sobie ze zmianami,
• szacunek dla siebie i innych,
• tolerancję i akceptację,
• umiejętność przyznawania się do
błędów,
• życzliwość i zdrowe relacje z innymi,
• łatwość komunikacji, otwartość
i ufność,
• przychylność dla sukcesów innych,
• umiejętność do współpracy i działań dla
wspólnego celu.
Jak uzyskać wysoką samoocenę?
Niska samoocena przejawia się między
innymi poprzez:
!
!.
• zależność od oceny innych, uległość,
• skłonność do poddawania się,
rezygnacji i niedoprowadzania spraw
do końca,
• irracjonalizm, uciekanie w fantazję,
• niedostrzeganie rzeczywistości,
• zniekształcony wizerunek samego
siebie,
• potrzeba kontroli, nadwrażliwość,
• krytykanctwo i niska ocena innych,
• nietolerancja i lęk przed innością
(nacjonalizm, rywalizacja płci),
• sztywność poglądów, konserwatyzm,
• lęk przed zmianami i nowościami,
• wrogość i chęć walki, obronność i bunt,
• trudności w komunikacji z innymi,
nieumiejętność wyrażania siebie,
• egoizm, pycha, wywyższanie się,
• potrzeba sprawdzania się, rywalizacja,
zazdrość.
Człowiek z wysoką samooceną
poszukuje celów do realizacji, dąży do
urzeczywistniania marzeń, zaś
posiadający niską samoocenę szuka
przede wszystkim bezpieczeństwa. Chcąc
uzyskać wysoką samoocenę, trzeba
przede wszystkim zaakceptować siebie ze
wszystkimi swoimi wadami oraz zaletami.
Drugim warunkiem jest zaufanie do
własnej osoby. Kolejnym jest: dostrzeganie
swoich myśli, uczuć i działań oraz trzeźwe
patrzenie na świat, umiejętność
oddzielania faktów od ich interpretacji
i p o w s t a j ą c y c h z t e g o i l u z j i o r a z
umiejętność przyjęcia odpowiedzialności
za siebie i za swoje czyny. Następnym
warunkiem jest asertywność. Oznacza
świadomość i szanowanie własnych praw
oraz umiejętność egzekwowania ich bez
naruszania praw innych. To umiejętność
wytyczania własnych granic bez potrzeby
walki o ich respektowanie. Ostatnim
warunkiem jest uświadomiony cel życia,
który nadaje mu sens. Jest latarnią
wskazującą nam kierunek.
STRONA 7
Chell
MOIM ZDANIEM
PAŹDZIERNIK 2011
Jestem pępkiem świata
Skąd w nas ta dwulicowość, wyrachowanie i chęć bycia w centrum
zainteresowania?
.
Każdego dnia rośnie liczba osób,
które można nazwać dwulicowymi,
fałszywymi, wyrachowanymi „itede, itepe”.
Ludzie coraz częściej odnoszą się do
siebie z pogardą. Szydzą z inności
drugiego człowieka. Skąd to się bierze?
Dwulicowiec w swoim postępowaniu
kieruje się podwójną moralnością. Bije od
niego fałsz, obłudna i nieszczerość. Co
innego myśli, co innego mówi i robi. Na
pewno nie raz spotkaliście się z kimś, kto
patrząc w oczy i udając przyjaciela
zapewnia, że was lubi, że jesteście
w porządku. A okazuje się, że w obecności
innych obgaduje i wymyśla na wasz temat
różne dziwne rzeczy, rozpowiadając plotki
swojego autorstwa. Dwulicowiec zazdrości
bliźniemu przyjaciół, sukcesów. Cieszy się
z jego potknięć i porażek. On po prostu nie
wie, czym jest prawdziwa przyjaźń
i zaufanie. A co z wyrachowaniem i byciem
w centrum uwagi? Są ludzie, którzy dla
osiągnięcia osobistych korzyści grają na
emocjach i manipulują innymi. Okazuje
się, że ludzie wyrachowani albo byli
rozpieszczani przez rodziców
w dzieciństwie, albo po prostu nauczyli się
tak żyć. Tak więc musimy być czujni, nie
dać się zwieść pozorom. A co z chęcią
bycia w centrum zainteresowania?
Osoba, która pragnie być w centrum
uwagi, za wszelką cenę chce jak najdłużej
zatrzymać na sobie wzrok wszystkich
wokół. Z reguły głośno mówi, zachowuje
się hałaśliwie i wyzywająco. Nawet, jeśli
wygaduje historie wyssane z palca, chce,
aby usłyszał je każdy. Poza tym potrafi
opowiadać z przekonaniem i brzmieć
bardzo wiarygodnie. No cóż, nieważne, że
ludziom będzie się kojarzyć z kimś
nieszczerym, ważne, że o niej się mówi.
STRONA 8
Tysiula
MOIM ZDANIEM
PAŹDZIERNIK 2011
KAŻDY WIEK
MA SWOJE PRAWA
Młodzieżowe życie nastolatków...
.
.
Nowa szkoła, nowi ludzie, nowa
klasa, nowe otoczenie, nowi nauczyciele
i... nowe problemy. Pierwsza miłość,
pierwsze wzloty i upadki, pierwsze więzy
przyjaźni. Najczęściej stajemy się wtedy
dojrzalszymi i pewniejszymi siebie ludźmi.
W końcu to już nie podstawówka, gdzie
było jedno proste zadanie z matmy
i krótkie opowiadanie z polskiego raz na
miesiąc.. ale głowa do góry! ;) Gimnazjum
to nie koniec świata! Większość
pierwszaków myśli, że to jest coś
strasznego, że będzie tyle obowiązków
a nauczyciele bez serca. Jednak tak nie
jest. Tylko od początku trzeba pokazać się
z jak najlepszej strony a nie... z jak
najgorszej. Bo po co uciekać z lekcji, być
wulgarnym, wdawać w bójki i tak dalej?
Przecież to jest zupełnie bezsensowne.
Powinniśmy brać przykład z naszych
starszych kolegów. Też strasznie się
bałam nowej szkoły, nauczycieli i uczniów
z klas starszych. Jak się okazało,
gimnazjum to nic strasznego. Uczniowie
z k l a s s t a r s z y c h s ą b a r d z o m i l i
i wyrozumiali, a nauczyciele nie są wcale
tacy straszni. Jeżeli was również nurtuje
myśl o nowej szkole to weźcie głęboki
wdech, wydech i... wyluzujcie. ;)
''Bo nauka to potęgi klucz..''
Tysiula
STRONA 9
MOIM ZDANIEM
PAŹDZIERNIK 2011
KOCIOŁ PIEKIELNEJ ZUPY
Dawniej chodziło się do szkoły, żeby zmądrzeć. Teraz trzeba być mądrym, żeby się
do szkoły w ogóle dostać.
.
Ogólnie wszyscy mają wygórowane
wymagania. Rodzice wobec szkoły, żeby
nie tylko uczyła, ale jeszcze wychowywała
i pilnowała. Szkoła wobec rodziców, żeby
czynnie współpracowali, douczając,
sprawdzając, pilnując, korygując i, co
najważniejsze: płacąc coraz więcej. Dzieci
i młodzież - żeby w szkole nie było żadnej
dyscypliny i obowiązków. Ministerstwo
Edukacji - żeby społeczeństwo zrozumiało
wreszcie, że na duże i pozytywne zmiany
nie ma pieniędzy.
.
W gruncie rzeczy nic się nie
zmienia od stuleci… Tablica, kreda, godło
państwowe, krzyż. Wszędzie tak samo paskudnie. Sam budynek - nowoczesny
czy muzealny, zawsze ma ciemną szatnię,
sklep z niezdrową żywnością albo
przynajmniej automat z batonikami
i colą… Do tego jeszcze monitoring
zamiast gabinetu lekarskiego, zamknięte
boisko dla czempionów zamiast zwykłej
huśtawki. Jest coraz bardziej
profesjonalnie, edukacja według wysokich
standardów, tyle tylko, że wszystko razem
w swoim zamknięciu, strachu
i n i e s p r a w d z o n e j n o w o c z e s n o ś c i
przypomina raczej zakłady karne
o zaostrzonym rygorze, z których nie
można uciec aż do końca odsiadywania
wyroku, czyli do skończenia 18 lat.
.
Nawet w trakcie przemieszczania
się z domu do szkoły czy na zajęcia, dzieci
są odprowadzane przez wiecznie zaniepokojonych opiekunów rozglądających się
lękliwie w poszukiwaniu strasznych
niebezpieczeństw.
.
Nic dziwnego, że wychowane w ten
sposób dzieci, kiedy podrastają,
zachowują się jak więźniowie. Mimo
wzrastającego dobrobytu wzrasta również
a g r e s j a , b r a k a u t o r y t e t ó w, s a m o okaleczenie, uzależnienia, czyli „choroby”
typowo więzienne.
.
Zabawa jest tak samo ważna jak
nauka, choć psuje dorosłym nerwy. Więc
nie przejmujmy się karcącymi
spojrzeniami, tylko róbmy wszystko
w granicach zdrowego rozsądku. W końcu
jesteśmy jeszcze młodzi.
STRONA 10
Rebelious
MOIM ZDANIEM
PAŹDZIERNIK 2011
modeling
a cóż to takiego?
Pewnie każda z dziewczyn marzyła o tym, by być modelką. Chodzić po wybiegach,
mieć sesje zdjęciowe...
.
Chciałabym poruszyć ten temat,
ponieważ sama się tym interesuję! Jeżeli
dziewczyna świetnie radzi sobie w szkole,
a jednocześnie znajduje czas na swoje
pasje i ma sprecyzowaną wizję przyszłości
- ma dużo większe szanse na odniesienie
sukcesu w roli modelki, bo będzie potrafiła
odnaleźć się w nowych warunkach i bronić
się w kłopotliwych sytuacjach. Dla takich
dziewczyn modeling to okazja do
poszerzenia horyzontów, egzotycznych
podróży, nauki języków, poznawania
nowych ludzi, kultur, poglądów; szansa na
zarobienie niemałych pieniędzy i nabycie
doświadczeń przydatnych później
w dorosłym, "niemodelkowym" życiu.
Teorie te weryfikują się w praktyce!
Modelka, fotomodelka - to zawód,
w którym wygląd zewnętrzny jest na
pierwszym miejscu. W przypadku modelki
wzrost minimum 170 cm, szczupła,
zgrabna sylwetka, naturalne poczucie
rytmu, odporność psychiczna na stres.
W przypadku fotomodelek wzrost nie
odgrywa aż tak dużej roli. Zawsze liczy się
też osobowość i styl. Samą urodą trudno
osiągnąć sukces.
.
Pamiętaj, że jest dużo pięknych
i zgrabnych dziewcząt. Ale tylko to coś, to
te drobne, z pozoru nieważne szczegóły,
decydują o tym, czy dziewczyna odniesie
sukces !
Agata.
STRONA 11
JAZDA KULTURALNA
PAŹDZIERNIK 2011
Wieczór w teatrze
„Teatr jest po to, żeby wszystko było
inne niż dotąd,” i właśnie dlatego 30
września spotkali się w foyer Teatru
Polskiego miłośnicy tego gatunku sztuki.
Tradycją bowiem są pełne humoru
i dowcipu wspólne wieczory teatralne, na
które zapraszają uczniów nauczyciele
bibliotekarze. Tym razem zainaugurowała
je „Prywatna klinika” wg scenariusza
J. Chapmana i D. Freemana. Główna
bohaterka Harriet (O. Adamska), w swojej
garsonierze, jak na metresę przystało,
spotyka się z żonatymi panami. Gordon
(Z. Filary) to hodowca kur, zaś Alek
(A. Zych) – właściciel kutrów rybackich.
Mimo skrupulatnie prowadzonych
zapisków terminów spotkań z kochankami,
o mały włos wszystko wymknęłoby się
spod kontroli. A to za sprawą
niefortunnego wypadku Gordona. Otóż,
pośliznąwszy się na rybie, notabene
przyniesionej Harriet przez drugiego
kochanka, Gordon złamał nogę. Tym
samym nie mógł opuścić miłosnegoego
gniazdka i … . No właśnie, nie chcąc
stracić tak przyjemnego źródła dochodów,
sprytna Harriet wraz z przyjaciółką Anną
(K. Bieschke) zmieniają
mieszkanie
w tytułową prywatną klinikę.
Nam najbardziej spodobał się pijany
weterynarz (J. Piotrowski) m. in. w scenie
reanimacji kołnierza z lisa. Farsa, czyli
zagmatwana fabuła, wartka akcja,
śmieszne dialogi i komiczne sytuacje - to
świetna zabawa i salwy śmiechu
publiczności. Tak było i tym razem. Czy
wszystko skończyło się szczęśliwie? Aby
się przekonać, trzeba po prostu zobaczyć
tę sztukę.
ŻYCIE JEST W KOLORZE, KTÓRY
MA TWOJA WYOBRAŹNIA
STRONA 12
Biedrona
JAZDA KULTURALNA
PAŹDZIERNIK 2011
ŚWIĘTO STUDENTÓW 2011
,
To dopiero były niezapomniane Juvenalia 2011! W wielu miastach
akademickich w te dni odbywa się symboliczne przekazanie studentom przez
prezydentów kluczy do bram miasta. Zabawa trwa zwykle przez szereg dni, w czasie
których odbywają się imprezy kulturalno-sportowe, organizowane głównie przez
i dla studentów. Juwenalia początek swój miały w Krakowie, już w XV wieku
obchodzono tam święto studentów.
W tym roku Juvenalia trwały od
środy, 18 maja, do niedzieli 22 maja 2011.
W wydarzeniu brało udział 22
wykonawców: O.S.T.R, Hurt, T. Love,
Habakuk, Strachy Na Lachy, GrubSon,
Pezet, Sidney Polak, Hemp Gru, Carrion,
Enej, Raggafaya, Road Trip's Over, Raca,
Bethel, Tonny Jazzu, Małolat, Wujek Samo
Zło, Dead On Time, pROCKtolog,
PaRasSol i No Future! Czyli wszystkie
nasze ziomeczki, jak to mówią nastolatki.
To było nieprawdopodobne zjawisko.
Hasło tegorocznych Juvenaliów brzmiało
„daj się porwać”. Zgodnie z hasłem
wszyscy dali się porwać i uczestniczyli
w zabawie. Wszystko zaczęło się
tradycyjnie biegiem nocnym, który tym
razem miał odwróconą trasę: Rektorat
Uniwersytetu Szczecińskiego – Rektorat
ZUT. Kolejną zmianą była trasa Korowodu
studenckiego, który zaczął się przed
Urzędem Miasta. Największą nowością
było miejsce koncertów odbywających się
w ramach studenckiego święta – po raz
pierwszy, była to Łasztownia. Każdy miał
okazję rozkoszować się urokami plaży
w środku miasta, zapoznać się z ofertą
uczelni wyższych Szczecina, czy
organizacji studenckich, a także podziwiać
muzyczne i plastyczne talenty. No cóż..
więc mówiąc krótko, to były
NIEZAPOMNIANE JUVENALIA!
STRONA 13
Tysiula
JAZDA KULTURALNA
PAŹDZIERNIK 2011
Królowa restauracji
w naszym mieście
Magda Gessler na żywo!
To właśnie 17 września 2011 roku
w naszym cudownym Szczecinie mieliśmy
okazję gościć sławną mistrzynię kuchni Magdę Gessler. Spotkanie odbyło się
w nowym centrum handlowym TURZYN.
Tłok był ogromny, że nawet szpilki nie
włożysz. Tak, szczecinianie lubią takie
imprezy. Pani Magda Gessler udzieliła
krótkiego wywiadu, a potem zwiedzała
centrum handlowe. W tym czasie na
scenie odbywały się pokazy barmańskie.
Barmani przerzucali przez ramię butelki
alkoholu i przyrządzali kolorowe drinki.
Osoby dorosłe, którym się poszczęściło
i które znalazły się pod sceną, mogły
spróbować tych oto kolorowych wyczynów.
Na parterze zaś odbywały się zabiegi
i masaże rąk. Temu ciekawemu widowisku
towarzyszył
bardzo przyjemny zapach
kremów pielęgnacyjnych. Mnie udało się
zdobyć autograf słynnej restauratorki,
a innym zrobić pamiątkowe zdjęcie. To był
naprawdę udany dzień. ;)
Tysiula
STRONA 14
JAZDA KULTURALNA
PAŹDZIERNIK 2011
ORZEŁ BIAŁY
EKSTREMALNIE!
„Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy...”
W sobotę 20 sierpnia 2011 r. na
placu Orła Białego w Szczecinie odbyła
się ostatnia wakacyjna odsłona Floating
Trippin' Festival - Extreme Summer 2011.
Była to jedyna w swoim rodzaju impreza
prezentująca m.in. sporty ekstremalne,
nowatorską formę rekreacji, sztukę ulicy,
a t a k ż e m u z y k ę w r ó ż n o r o d n y m
stylistycznie wydaniu. Wydarzenie
udowodniło, że tej soboty plac Orła
Białego, jak nigdy dotąd, stał się miejscem
w pełni tętniącym życiem. Niecodziennym
wydarzeniem z całą pewnością był
największy w Polsce 50 metrowy sztuczny
tor wodny do uprawiania skimboardu czyli tzw . SkimArena, na której odbyły się
testy, warsztaty oraz zawody amatorów
i zawodowców zorganizowane przez
grupę Ex Sports.TV. SkimArena wzbudziła
ogromne zainteresowanie i zachęciła do
aktywnego udziału w imprezie szczególnie
najmłodszych uczestników wydarzenia. Na
sztucznym torze wieczorową porą
mogliśmy podziwiać Night Show
w wykonaniu najlepszych zaproszonych
zawodników. Wszelkie zmagania oraz
zawody odbyły się pod okiem
Skate-Europe.com, które zorganizowało
zawody deskorolkowe oraz ufundowało
nagrody dla uczestników contestu.
Wydarzeniom sportowym towarzyszyły
warsztaty Graffiti Jam przeprowadzone
przez grupę Sinior Squad oraz warsztaty
kultury hip-hop, podczas których mogliśmy
poznać tajniki produkcji muzyki, Freestyl'u,
zabawy słowem, oraz synchronizacji tańca
- warsztaty poprowadził znany szczeciński
r a p e r i p r o d u c e n t To n y J a z z u .
Niezapomnianym wydarzeniem był
niezwykle dynamiczny pokazowy taniec
break dance w wykonaniu b-boyów z Mad
Skillz. W klimatach hip-hop na scenie
usłyszeliśmy takich artystów jak: Tony
Jazzu, PMM, Dj Hard Cut, Tymi & Roka.
Zapomniałabym… Mamy w szkole kolegę,
który w tym konkursie zajął pierwsze
miejsce w swojej kategorii wiekowej. A jest
nim Patryk Tużnik. Szczególne gratulacje.
;)
STRONA 15
Tysiula
JAZDA KULTURALNA
PAŹDZIERNIK 2011
Festiwal Sztucznych Ogni czyli...
PYROMAGIC 2011
„Kiedy człowiek zaczyna mówić, otwiera się przed nim szansa bycia
zrozumianym...”
Czwarta odsłona Festiwalu
Sztucznych Ogni Pyromagic już za nami.
Pokazy konkursowe festiwalu przyciągnęły
ogromne tłumy. Pyromagic to największy
w Polsce festiwal fajerwerków, w którym
rywalizują najlepsze firmy pirotechniczne
z całego świata. Dotychczas swoje pokazy
prezentowały reprezentacje m.in.
z Francji, Kanady, Włoch, Chin, Meksyku
czy Portugalii.
.
W tym roku najlepsza okazała się
ekipa z Czech FLASH BARRANDOV.
Jakie są wasze wrażenia? Podobało się?
Według mnie było niesamowicie. Pomimo
pogody, która nie dopisała, bo zerwała się
ulewa to i tak była sympatyczna
atmosfera. Wszyscy zmokli, ale
przyznam... było warto. W tym roku
mieliśmy Music Wave, wyścigi Smoczych
Ł o d z i , F i r e fi g h t e r C h a l l e n g e 2 0 11
(zmagania strażaków) oraz Jarmark
Rozmaitości. W kolejnych latach przy
okazji Pyromagic takich eventów powinno
być całe mnóstwo. W tym roku
organizatorzy naprawdę się postarali.
Ciekawe, czym zaskoczą nas za rok?
Może 3D mapping podczas festiwalu? Co
wy na to? Brzmi ciekawie.
.
W przyszłym roku „finał finałów”,
czyli prezentować się będą najlepsi z lat
2008, 2009, 2010, 2011. Pokaz Chorwacji
i Australii wywarł na mnie największe
wrażenie. Firmy, które w tym roku się
prezentowały to:
Mirnovec Pirotehnika d.o.o – Chorwacja
• Flash Barrandov Special Effects Ltd. –
Czechy
• Foti International Fireworks – Australia.
.
Nic więc dziwnego, że na festiwalu
było tyle ludzi, ponieważ pokazy były
fantastyczne.
Nie możecie przegapić tego
widowiska w przyszłym roku. ;)
STRONA 16
Tysiula
JAZDA KULTURALNA
PAŹDZIERNIK 2011
rock po japońsku
Kultura Japonii, niesamowity kraj kwitnącej wiśni nie wszystkim jest bliski.
Na pewno jedną z bardziej
rozpoznawalnych rzeczy, zaraz po
mangach i anime jest japońska muzyka,
zwana jrock i jpop. Zazwyczaj tego rodzaju
utwory puszczane są w openingach
i endingach. Najbardziej znane zespoły to
D i r e n G r e y, O n e O k R o c k , S I D
i Nightmare. Chyba najsłynniejszym
spośród nich jest An Cafe, o którym
słyszał niemal każdy, interesujący się
nieco tematem. Bardzo znanym
wykonawcą jest Miyawi.
Ten rodzaj muzyki charakteryzuje
się niepowtarzającymi się utworami,
jednakże istnieją i takie, gdzie refren wciąż
jest taki sam. Jednak takie utwory są
rzadkością. J-rock najczęściej występuje
z innymi gatunkami muzycznymi takimi jak
rock, soft rock, rock alternatywny oraz
punk, metal, metal symfoniczny, muzyka
elektroniczna i wiele innych. Fani,
używając tego określenia, zazwyczaj mają
na myśli ten rodzaj muzyki ze wstawkami
hip-hopu czy jazzu.
Japoński rock zaczął rozwijać się
w latach 60., lecz dopiero w 70. zyskał
popularność. W latach 80.
najpopularniejszymi zespołami były Boowy
i Southern All Stars, jak i również
inspirowane alternatywnym rockiem
Shonen Knife, Boredoms, a także Tama &
Little Creatures. Właśnie wówczas zaczął
kształtować się styl visual kei, inspirowany
g l a m r o c k i e m . Ta k ą m u z y k ę
reprezentowały zespoły takie jak
X JAPAN, LUNA SEA, czy BUCKTICK.
W latach 90. popularny był zespół
L’Arc~en~Ciel.
Polecam smakowanie tej orientalnej
muzyki, zrozumienie jej niepowtarzalności.
STRONA 17
BEATA
Z EKOLOGIĄ NA TY
PAŹDZIERNIK 2011
CZY ZBURZYŁBYŚ
WŁASNE GNIAZDO?
Panda Wielka zamieszkuje lasy bambusowe, które w ostatnich latach są masowo
wycinane. Te fascynujące zwierzęta - drapieżniki odżywiają się prawie wyłącznie
pędami bambusa, więc by przeżyć, muszą zjeść ich ok. 48 kg dziennie.
.
Podziwiamy pandy za ich wielkość,
wygląd i niezwykłe ubarwienie. Ale czy na
pewno wszyscy? Wszelkiego rodzaju
korporacje wycinają lasy jedynie po to, aby
móc sprzedać setki tysięcy np.
bambusowych podkładek. Pomyślmy, czy
to aby na pewno jest tego warte. Pandy
Wielkie żyją tylko w lasach bambusowych.
W ostatnich latach ich populacja znacznie
zmalała. Obecnie na wolności przebywa
bardzo mała liczba pand. Znacznie więcej
żyje w niewoli. Czy to jest dobre
rozwiązanie dla podtrzymania gatunku?
Z pewnością każdy chciałby móc żyć na
wolności, a nie w klatce…
PAMIĘTAJ, KUPUJĄC TAKIE GADŻETY
PRZYCZYNIASZ SIĘ DO ZAGŁADY
NATURALNEGO ŚRODOWISKA
ZWIERZĄT!!! ONE TEŻ MAJĄ PRAWO,
BY PO PROSTU ŻYĆ …
STRONA 18
Kura i Kaczka
SPORTOWY PRZEKŁADANIEC
PAŹDZIERNIK 2011
KOBIETY I SIATKA
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin rozstrzygnięty!
”Prawdziwy mistrz potrafi przegrać z honorem, to właśnie jest prawdziwy
zwycięzca...''
Osiem drużyn z całej Polski
rywalizowało w weekend w turnieju
towarzyskim siatkówki pań. Najlepszym
zespołem okazał się Chemik Police, który
pokonał szczecińskiego Piasta. Turniej
o Puchar Prezydenta Miasta przez trzy dni
odbywał się w hali Szczecińskiego Domu
Sportu. Zespoły podzielone zostały na
dwie grupy, a mecze odbywały się
w s y s t e m i e „ k a ż d y z k a ż d y m ” .
W zmaganiach rywalizowały zawodniczki
z r ó ż n y c h s t r o n P o l s k i , j e d n a k
w ostatecznym starciu spotkały się dwa
lokalne zespoły. W finałowym meczu
zmierzyły się zawodniczki Chemika Police
i Piasta Szczecin. Siatkarki z Polic wygrały
3:1. Obydwie drużyny pokazały naprawdę
wysoki poziom a kibicie wiernie
dopingowali obie drużyny aż do ostatnich,
końcowych punktów. Jednak ostatecznie
naszą szczecińską drużynę Piasta
pokonały policzanki z Chemika. Jednak
trzeba przyznać, że obydwie drużyny ze
względu na wyniki zasłużyły na
mistrzostwo, ponieważ dały z siebie
wszystko i walczyły do ostatniego tchu.
Takiego zaciętego meczu dawno nikt nie
widział w Szczecinie. To było naprawdę
coś! Najbliższy mecz rozstrzygnie się 24
września i drużyny, które zagrają to Piast
Szczecin - Sokół Moglino.
STRONA 19
Tysiula
Z PRZYMRUŻENIEM OKA
PAŹDZIERNIK 2011
FILOZOFIA NA CO DZIEŃ
Wakacje się skończyły. Szkoda! Już
tydzień chodzę do budy i to w sukienkach.
W tym roku postanowiłam wreszcie
zmienić mój szkolny look. I co, i pstro! Nikt
tego nie zauważył. Później dopiero
zrozumiałam, o co chodzi. Niektórzy
chłopacy widzieli tylko...GŁÓWNY
dziewczęcy atut!
- To nie ma sensu! – powiedziałam
do Maxa, kiedy wróciłam do domu.
- Znowu rozmyślamy nad ideą
upodobań? - spytał się mnie ze swoim
rozbrajającym szczerością uśmiechem. Po
chwili dodał.
- Powiem ci, dlaczego tak właśnie
jest. Dziewczyna musi czymś oddychać! Wkurzyłam się i krzyknęłam do niego - TY
LEPIEJ NIE FILOZOFUJ!!! - po chwili
uderzyłam go w policzek tak mocno, że
ślad był przez dwa tygodnie.
STRONA 20
~RedDex
SZKOLNE AKCJE
PAŹDZIERNIK 2011
Młodzi głosują
!
28 września 2011 roku odbyły się
wybory samorządowe. Wybieraliśmy
przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie mieli
prawo oddać głos na wybranego przez
siebie kandydata. Do wyborów przystąpili:
• Paula Marczak klasa IIIb
• Małgorzata Krzywiec klasa IIIb
• Natalia Glinka klasa IIIb
• Joanna Alichniewicz klasa IIIc
• Paulina Bochenek klasa IIIc
• Bartek Skiba klasa IIIc
• Kamil Teska klasa IIIc
• Marcin Zarębski klasa IIIc.
Programy wyborcze każdego
z k a n d y d a t ó w b y ł y u d o s t ę p n i o n e
w gablocie SU, na sztaludze przy drzwiach
wejściowych, na drzwiach sal lekcyjnych
(drugie piętro).
Porządek wyborów był następujący:
• termin 28 września, środa godzina
10:00,
• miejsce oddania swojego głosu to
pierwsze piętro na holu obok sali 217,
• należało na karcie do głosowania
postawić znak „X” przy nazwisku
swojego kandydata,
• tak wypełnioną kartę wrzucić do urny,
• wybory nadzorowała przygotowana do
tego komisja wyborcza.
Wyniki wyborów zostały ogłoszone
jeszcze tego samego dnia.
Przewodniczącą Samorządu została Paula
Marczak z liczbą głosów 49, zastępcą Marcin Zarębski - 30 głosów. Funkcję
sekretarzy Samorządu objęły Natalia
Glinka i Małgorzata Krzywiec. Opiekun
Samorządu Uczniowskiego: Pani
Agnieszka Olender
Holender
STRONA 21
SZKOLNE AKCJE
PAŹDZIERNIK 2011
STRONA 22
SZKOLNE AKCJE
PAŹDZIERNIK 2011
Samorząd Uczniowski jest
organizacją, kształtującą życie szkoły.
Organizuje atrakcyjne imprezy szkolne,
różnego rodzaju konkursy i zabawy.
Celem Samorządu Uczniowskiego
jest:
• włączanie uczniów w życie społeczne,
• reprezentowanie uczniów oraz ich
spraw,
• w s p ó ł p r a c a z n a u c z y c i e l a m i ,
naświetlanie im problemów klasy lub
uczniów,
• obrona praw ucznia,
• organizowanie imprez szkolnych oraz
współpraca z organizacjami
pozaszkolnymi np. wolontariat.
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK 2011/2012:
Klasa III a :
• Artur Renka
• Jakub Ciesielski
• Karolina Poreda
• Patrycja Nowak
• Klasa III b :
• Natali Glinka
• Małgorzata Krzywiec
• Paula Marczak
• Agata Irsak
• Julia Biskup
Klasa III c :
• Artur Dobrzyński
• Beata Janicka
• Marcin Zarębski
• Bartek Skiba
• Paulina Bochenek
• Joanna Alichniewicz
• Kamil Teska
• Kamil Kowalczyk
Klasa II b :
• Iga Bałysz
• Weronika Marszał
• Agata Jaśkiewicz
Klasa II c :
• Patryk Pielech
• Damian Zarębski
• Dawid Hałupka
Klasa I b :
• Marta Gawryś
• Adam El Saadi
Klasa I c :
• Patryk Trekowski
• Patryk Tużnik
• Rafał wyrembski
• Sandra Misiurski
• Dominkia Żak
.
Plan pracy na rok 2011/2012:
• Wybory do Samorządu Uczniowskiego
- wrzesień
• Otrzęsiny pierwszaków – październik
• Dzień języków obcych – listopad
• Andrzejki – listopad
• Kiermasz Bożonarodzeniowy –
grudzień
• Festiwal muzyczny „karaoke” – styczeń
• Walentynki – luty
• Tłusty czwartek – Luty
• Dzień chemii i fizyki – marzec
• Taneczne 30 minut dla zdrowia –
marzec
• Kiermasz Wielkanocny – kwiecień
• Dzień książki fantastycznej – kwiecień
• Dzień Matki – maj
• Dzień bez papierosa – maj
• „Mini Playback Show 2” - czerwiec
Holender
STRONA 23
SZKOLNE AKCJE
PAŹDZIERNIK 2011
PRZYGARNIJ BONA!
W naszej szkole i w tym roku szkolnym kontynuujemy akcję „Przygarnij bona”.
Ma ona na celu pomoc uczniom, którzy akurat nie
przygotowali się do odpowiedzi czy nie odrobili pracy domowej.
Jest to taki dodatkowy „minus”, ale nie do dziennika ;)
Kilka wskazówek:
1. Jeden bon dla jednego ucznia.
2. Bon można wykorzystać tylko raz.
3. Akcji podlega przedmiot szkolny napisany na bonie, czyli nie można go
wykorzystać na geografii, jeśli będzie na nim napisane „matematyka”.
4. W każdym numerze gazetki przedmiot będzie się zmieniał.
5. Bon jest ważny do końca roku szkolnego.
6. Bon nie zwalnia ze sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek!
7. Bon nie likwiduje niewykorzystanych nieprzygotowań oraz wykorzystanych.
8. Bonu nie można wykorzystywać do handlu.
9. Bon nie podlega wymianie i reklamacji!
Instrukcja obsługi bonu:
1. Wycinasz bon z gazetki.
2. Od razu na początku lekcji zanosisz go nauczycielowi.
3. Dumny/a z siebie wracasz do ławki.
Red.naczelna – Paula Marczak
Zdjęcia – organizatorzy imprez
Grafika - Radek Olczyk
Projekt okładki, skład i druk – Radek Olczyk
Redaktorzy: Nikola Bauer, Julia Dąbrowa,
Patrycja Gabryszewska, Beata Janicka,
Agata Jaśkiewicz, Karolina Kochaniuk,
Edyta Pluta, Oliwia Sajkowska
Opiekun: p. Anna Tchoryk
STRONA 24

Podobne dokumenty