Przeworsk/Jarosław (czerwiec 2016)

Komentarze

Transkrypt

Przeworsk/Jarosław (czerwiec 2016)
Darmowe ogłoszenia drobne z Podkarpacia. Kupujesz?
Sprzedajesz? Szukasz? Wejdź na www.oglosto.pl
REKLAMA
ISSN 2450-4041
CZERWIEC 2016 /nr 6/
Miliony euro na lokalne drogi
Ponad 20 milionów euro z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymają podkarpackie samorządu na zadania drogowe. W powiecie przeworskim aż dziewięć inwestycji ma zapewnione dofinansowanie. W powiecie
jarosławskim wsparcie otrzymają co najmniej trzy wnioski.
21 czerwca br. rozpocznie się podpisywanie umów z władzami gmin i powiatów,
po tym terminie samorządy mogą ogłaszać przetargi na realizację inwestycji.
TOMASZ KUŹNIAR
Na początku czerwca Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę o
zakwalifikowaniu do dofinansowania 237 wniosków.
W sumie samorządu gminy
i powiaty złożyły 267 wniosków, ale część z nich odpadła ze względu na zbyt
niską punktację. Następnie
z tych 237 wybrano 133 z
najlepszą oceną - bo na tyle
jest środków w PROW. Władze wojewódzkie czekają na
zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na to, by
dofinansowaniem objąć 170
zadań.
Na liście objętej wsparciem
znalazły się: trzy inwestycje
zgłoszone przez samorząd
powiatowy w Przeworsku, po
REKLAMA
dwie rekomendowane przez
gminy Adamówka i Przeworsk oraz po jednej wnioskowanej przez gminy Gać i
Kańczuga. W powiecie jarosławskim wsparcie otrzymają
gminy Pruchnik – dwa zadania oraz Wiązownica – jedno.
WKRÓTCE UMOWY
21 czerwca br. rozpocznie
się podpisywanie umów z
władzami gmin i powiatów,
REKLAMA
po tym terminie samorządy
mogą ogłaszać przetargi na
realizację inwestycji. – W
ramach PROW zamierzamy
w przyszłym roku przebudować 3,2 km drogi powiatowej Kolonia Polska
– Adamówka oraz 3,5 km
drogi od granicy powiatu do
Majdanu Sieniawskiego. W
tym roku zamierzamy przebudować ponad 5 km drogi
Gorliczyna - Wólka Pełkiń-
ska – mówi Danuta Zięzio z
Zarządu Dróg Powiatowych
w Przeworsku. W planach
jest pokrycie w/w dróg nową
warstwą masy bitumicznej oraz poprawa poboczy i
zjazdów. Droga od granicy
powiatu do Majdanu Sieniawskiego zostanie poszerzona do 5 metrów.
Ciąg dalszy str. 2
2
www.oglosTO.pl
[email protected]
Czerwiec 2016
Miliony euro na lokalne drogi c.d.
Nie wszystkie wnioski składane przez samorządy otrzymają wsparcie pomimo
tego, że osiągnęły minimalny pułap punktowy. Na tej liście są też wnioski
składane przez samorządy z powiatu przeworskiego i jarosławskiego.
TOMASZ KUŹNIAR
Na podpisanie umów czeka
gmina Przeworsk. – Jeszcze w
tym roku będą przebudowane
drogi w Mirocinie oraz Rozbórzu, koszt tych zadań to 1,4
mln zł, z czego blisko 1 mln
zł to środki PROW. W Mirocinie na przebudowę czeka
0,5 km odcinek pomiędzy
drogą powiatową a węzłem
autostradowym. W Rozbórzu ponad 2 km drogi zostanie pokryte asfaltem – mówi
REKLAMA
REKLAMA
Daniel Krawiec Wójt Gminy
Przeworsk. Następne na liście
są drogi gminne w Świętoniowej i Nowosielcach. Koszt
ich przebudowy to 2,1 mln zł,
z czego 1,3 mln zł to środki
z zewnątrz. Również droga w
Gorliczynie przewidziana jest
do położenia nowej nakładki
asfaltowej w ramach PROW
jej koszt to ponad 0,5 mln zł.
Dzięki
pieniądzom
z
PROW Poprawi się układ
komunikacyjny w Pruchniku.
Tamtejszy samorząd otrzyma
1, 9 mln zł na przebudowę
ulicy Przemyskiej. – W planach jest położenie nowej
nawierzchni, wykonanie zjazdów oraz połączenie ulicy
Przemyskiej oraz Jarosławskiej. Ta inwestycja usprawni
poruszanie się samochodem
po naszym mieście – przekonuje Marcin Grąż z UM w
Pruchniku. Samorząd dostanie też środki na przebudowę
dróg gminnych w miejscowościach Rozbórz Okrągły i
Jodłówka.
Z ogłoszenia wyników
naboru może być zadowolony wójt Adamówki Edward
Jarmuziewicz. – Dostaliśmy
1,6 mln zł na poszerzenie do
szerokości 5 metrów drogi
w miejscowości Krasne oraz
poprawę stanu technicznego drogi pomiędzy Krasnem
a Majdanem Sieniawskim.
Drugie zadania to poszerzenie
do 5 metrów drogi od Dobropola do drogi wojewódzkiej
Przeworsk-Lublin wraz z
wymianą przepustów i nawierzchni asfaltowej – mówi
wójt Adamówki. Gmina zamierza zrealizować inwestycje w 2017 r.
Na liście inwestycji, które
otrzymają
dofinansowanie
znalazły się również: przebudowa dróg gminnych w Gaci,
przebudowa drogi w Pantalowicach (gm. Kańczuga),
przebudowa drogi gminnej w
Wiązownicy.
JAK DZIELONO PIENIĄDZE?
Nie wszystkie wnioski składane przez samorządy otrzymają wsparcie pomimo tego,
że osiągnęły minimalny pułap
punktowy. Na tej liście są też
wnioski składane przez samorządy z powiatu przewor-
skiego i jarosławskiego. Jakie
kryteria była brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
- Na ocenę ma wpływ wiele
czynników m.in. podstawowy
dochód podatkowy gminy, w
której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu
na 1 mieszkańca, bezrobocie w powiecie, na obszarze
którego jest położona gmina.
Urząd Marszałkowski patrzy
też na to czy operacja jest
powiązana z inwestycjami
dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury Internetu szerokopasmowego lub
na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca
sieć szkieletowa. Dodatkowe
punkty dostaje droga prowadząca do obiektu użyteczności publicznej, łączy się z drogą o wyższej kategorii i jest
realizowana w porozumieniu
pomiędzy samorządami – wyjaśnia Daniel Kozik z biura
prasowego Urząd Marszałkowskiego w Rzeszowie. Ponadto Zarząd Województwa
Podkarpackiego dodatkowe
punkty przyznawał obszarom
charakteryzującym się niskim
poziomem rozwoju lub niekorzystnymi wskaźnikami ubóstwa. Na tej liście znalazł się
m.in. powiat przeworski.
KRÓTKO
Razem chcą zaktywizować
lokalny rynek pracy
Ponad 200 uczestników zgromadziło spotkanie „Partnerstwo
Lokalne na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie
jarosławskim”. Jego inicjatorami
i organizatorami jest Powiat Jarosławski i Powiatowy UP w Jarosławiu. Konferencja i warsztaty,
pierwsze z cyklu sześciu planowanych, odbyły się 8 czerwca w
PWSTE. W kilkugodzinnym spotkaniu uczestniczyli pracodawcy, samorządowcy i organizacje
pozarządowe z całego powiatu
jarosławskiego. Byli także przedstawiciele różnych środowisk
m.in. edukacyjnego (również
rodzice), instytucji i urzędów,
rolnicy oraz wszyscy, których
zainteresował temat spotkania.
Głównym celem Partnerstwa
Lokalnego jest bezpośrednie spotkanie liderów lokalnych środowisk i wspólna praca nad projektami aktywizacji lokalnego rynku
pracy. Jest to także możliwość
wypracowania skutecznego kanału komunikacyjnego, dającego
lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach m.in. w
zakresie potrzeb rynku pracy czy
potencjału miejscowego kapitału
ludzkiego. Partnerstwo Lokalne
to także budowanie wspólnoty,
społeczeństwa obywatelskiego
oraz wypracowanie więzi między
różnymi sektorami w powiecie
jarosławskim.
Czerwiec 2016
3
PIĄTEK, 17.06
HITY TYGODNIA
17 CZERWCA, POLSAT, 20:05
Niesamowity Spider-Man 2 - akcja, USA 2014; reż.: M.
Webb; wyk.: C. Feore, D. Dane, E. Stone, A. Garfield, J. Foxx
Kolejna przebojowa odsłona przygód Człowieka Pająka jednego z
najpopularniejszych bohaterów komiksowych na świecie. Wspaniale
jest być Spider-Manem - być bohaterem, lub spędzać czas z Gwen,
lecz ma to swoją cenę: tylko on może ochronić Nowojorczyków przed
budzącymi grozę złoczyńcami, którzy zagrażają miastu. Wraz z pojawieniem się Electro, Peter musi stawić czoła wrogowi daleko bardziej
potężnemu niż on sam. Kiedy powraca jego stary przyjaciel Harry
Osborn, Peter uświadamia sobie, że jego wszyscy wrogowie mają ze
sobą jedną rzecz wspólną: Oscorp...
/X-NEWS
17 CZERWCA, TVN, 20:00
Harry Potter i więzień Azkabanu - przyg., UK/USA 2004;
reż.: A. Cuarón; wyk.: D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson
Z pilnie strzeżonego więzienia, z Azkabanu, ucieka morderca, Syriusz
Black. Harry dowiaduje się, że Syriusz może nastawać na jego życie. W
Hogwarcie wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności. W tym zamęcie Harry spotyka się z Syriuszem i poznaje prawdę, która bardzo różni się od rozpowszechnianych plotek. Harry staje się sprzymierzeńcem
Syriusza, pomaga mu w ucieczce i przy okazji nieświadomie uwalnia
/POLSAT
kogoś, kto jest jego śmiertelnym wrogiem.
TVP 1
06:20 TELEZAKUPY
07:00 Tysiąc i jedna noc (4)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:35 EURO 2016 - Niemcy - Polska (studio)
08:40 EURO 2016 - Niemcy - Polska
10:55 Drużyna A (20)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:50 Natura w Jedynce - U wybrzeży Nowej
Zelandii cz. 4. Kaikoura - NZ (2013)
14:00 Tysiąc i jedna noc (5)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (5)
15:50 Wspaniałe stulecie (112)
16:45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży
- Kronika
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex (5)
18:25 Wspaniałe stulecie (113)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Kronika ENERGA Basket Cup 2016
20:10 Biało - czerwoni
20:15 Pogoda
20:25 Zagadka Hotelu Grand (10)
21:30 Weekendowy Hit Jedynki - Konnica
HIT - USA (1959); reż.:J. Ford; wyk.:J.
Wayne, W. Holden, C. Towers, J. Pratt
19 CZERWCA, TVP1, 22:50
Jeden dzień - melodramat, USA 2011, reż.: L. Scherfig,
wyk.: A. Hathaway, J. Sturgess, K. Stott, R. Garai, R. Spall
Emma i Dexter kończą studia na Uniwersytecie Edynburskim.
Późnym wieczorem 15 lipca, po hucznym świętowaniu rozdania
dyplomów, trafiają do mieszkania dziewczyny. Choć niepozorna
Emma zakochuje się w przystojnym koledze, do niczego między
nimi nie dochodzi. Nazajutrz każde z nich rusza w swoją stronę
i przez kilkanaście lat żyją z dala od siebie. Niezależnie od tego,
gdzie są i co robią, Emma i Dexter utrzymują ze sobą kontakt. Co
roku 15 lipca spotykają się lub rozmawiają przez telefon, by dzielić
się swoimi sukcesami, porażkami i marzeniami. W końcu uświada/X-NEWS
miają sobie to, czego tak długo nie dostrzegali..
dóbr osobistych człowieka.
Odszkodowanie przewidziane w art. 444 § 1, wynika z
bogatego orzecznictwa Sądu
Najwyższego,
obejmuje
wszelkie wydatki pozostające
w związku z uszkodzeniem
ciała lub rozstrojem zdrowia,
jeżeli są konieczne i celowe.
Przykładowo można wymienić koszty leczenia (pobytu w
szpitalu, konsultacji u wybitnych specjalistów, dodatkowej pomocy pielęgniarskiej,
koszty lekarstw itp.), specjalnego odżywiania się, nabycia
protez i innych koniecznych
aparatów (okularów, aparatu
słuchowego, zainstalowania
telefonu, wózka inwalidzkiego, samochodu lub innego
pojazdu itp.), wydatki związane z przewozem chorego
do szpitala i na zabiegi, z
przejazdami osób bliskich
w celu odwiedzin chorego
w szpitalu, z koniecznością
specjalnej opieki i pielęgnacji,
koszty zabiegów rehabilitacyjnych, przygotowania do
innego zawodu (np. opłaty za
kursy, szkolenia, koszty podręczników i innych pomocy,
dojazdów) albo koszty nabycia nowego mieszkania, jeżeli
niepełnosprawność powstała
na skutek okoliczności, za
które ponosi odpowiedzialność pracodawca, i spowodowało to konieczność zmiany
mieszkania.
UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO JEDNOZNACZNIE WSKAZUJE, ŻE ŚWIADCZENIE UBEZPIECZYCIELA (...) OBEJMUJE
TAKŻE UZASADNIONE I CELOWE KOSZTY LECZENIA ORAZ
REHABILITACJI POSZKODOWANEGO NIEFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Co więcej, usprawiedliwiona jest nawet sytuacja w
której pracująca zarobkowo
żona - w celu pielęgnacji
męża, który doznał uszkodzenia ciała - porzuciła pracę
zarobkową i z tego powodu
poniosła straty, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania odszkodowania z tego
tytułu na podstawie art. 444
§ 1. Jeżeli jednak taka pielęgnacja i opieka mogłyby być
wykonywane przez osobę
trzecią, wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może
przekraczać wynagrodzenia
osoby mającej odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania tych czynności (wyrok
SN z 4 października 1973 r.,
POLSAT
00:30 Bezlitośni zabójcy - USA (1999); reż.:N.
Nosseck; wyk.:H. Hamlin, S. Sturges
02:10 Ze śmiercią jej do twarzy - USA
(1992); reż.:R. Zemeckis; wyk.:M.
Streep, G. Hawn, B. Willis
03:50 Zakończenie dnia
23:40 Zemsta (14) - USA (2012)
00:30 Żywe trupy (7/16) - USA (2013)
01:20 Notacje - Czesław Łotarewicz. Ostatni
świadek w procesie szesnastu
01:30 Notacje - Włodzimierz Gedymin. Pilot
bohater
01:55 Piłka nożna - Copa America: 1/4 F
04:10 Drużyna A (20)
05:05 Zakończenie dnia
II CR 365/73). Zwrot wydatków na podawanie choremu
bardziej wyszukanych potraw,
większych ilości owoców,
słodyczy itp., choćby z punktu widzenia lekarskiego chory
nie wymagał specjalnej diety,
znajduje usprawiedliwienie
w art. 444 § 1 k.c., chyba że
byłyby wyraźne zalecenia lekarskie nakazujące ograniczenie diety (wyrok SN składu 7
sędziów z 19 czerwca 1975 r.,
V PRN 2/75).
Komentowana
uchwała
Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że świadczenie ubezpieczyciela w
ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
obejmuje także uzasadnione i
celowe koszty leczenia oraz
rehabilitacji poszkodowanego
niefinansowane ze środków
publicznych (art. 444 § 1 k.c.).
Dotychczasowa praktyka
ubezpieczycieli była dość
niejednolita i zdarzały się
sytuacje w których pacjenci
z własnych środków opłacali zabiegi medyczne w prywatnych ośrodkach zdrowia,
ewentualnie dochodząc z tego
tytułu należności od ubezpieczycieli na drodze sądowej.
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (128)
08:45 Malanowski i Partnerzy (577,578)
09:45 Dzień. który zmienił moje życie (5)
10:45 Dlaczego ja? (202)
11:45 Pielęgniarki (227)
12:45 Trudne sprawy (468)
13:45 UEFA EURO 2016 Studio przed
meczem Włochy - Szwecja
14:50 UEFA EURO 2016 - mecz Włochy Szwecja Grupa E: Włochy - Szwecja
17:10 UEFA EURO 2016 (studio)
17:25 Liga Światowa 2016 siatkówka
mężczyzn Bułgaria - Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (350)
20:05 Niesamowity Spider-Man 2 - USA,
HIT 2014; reż.: M. Webb; wyk.: C. Feore, D.
Dane, E. Stone, A. Garfield, J. Foxx
23:10 9. legion - USA, UK, 2011; reż.: K.
Macdonald; wyk.: B. Jamie, C. Tatum,
01:55 Anakonda 3: Potomstwo - USA/
Rumunia, 2008; reż.: D. FauntLeRoy
03:40 Tajemnice losu (2370)
05:00 Disco Gramy (3371)
TVN
05:55 Info S. Info, Pog., S. Sport - co pół godziny 16:30 Puls Polski 16:55 Pog. 16:58 Flesz
Info 17:15 Teleexpress Extra 17:32 Extra świat
17:40 To jest temat 18:00 Twoje Info 18:28 Po
przecinku 18:50 S. Info 19:10 Cztery strony
19:30 INFObiznes 19:46 Pog. 19:57 Dziś wieczorem 20:12 Minęła 20ta 20:51 Pog. 21:00
Panorama Info 21:34 Pogoda 21:40 STUDIO
LOTTO 21:50 W tyle wizji 22:25 Studio świat.
22:53 Pogoda 22:55 Na pierwszej stronie
23:00 S. Info 23:30 Sportowy Wieczór 23:45
Teleexpress Extra 00:10 Extra świat 00:20 To
jest temat 00:45 Dziś wieczorem 01:00 Minęła
20ta 01:45 W tyle wizji 02:15 Studio świat.
02:46 Pog. 02:55 S. Info 03:20 Sportowy Wieczór 03:35 Dziś wieczorem 03:50 Minęła 20ta
04:25 W tyle wizji 05:05 To jest temat
05:40 Uwaga! (4620)
06:15 Mango - Telezakupy
07:20 Detektywi (850)
07:50 Doradca smaku (28/40)
08:00 Dzień Dobry TVN (1856)
10:55 Kuchenne rewolucje 6 (11/13)
12:00 Szkoła (106)
13:00 Szpital (48)
14:00 Ukryta prawda (77)
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (7/15)
16:00 Szkoła (107)
17:00 Ukryta prawda (78)
18:00 Szpital (49)
19:00 Fakty (6743)
19:35 Sport (6726)
19:45 Pogoda (6723)
19:50 Uwaga! (4621)
20:00 Harry Potter i więzień Azkabanu HIT USA/UK 2004, reż.: A. Cuarón,
23:00 Nieproszeni goście - USA/DE 2009
00:40 Kuba Wojewódzki 9
01:50 Uwaga! (4621)
02:05 Klub Magii (162)
03:30 Kuchenne rewolucje 8 (7/15)
Różnicowanie
zakładów
opieki zdrowotnej na publiczne i prywatne budziło szereg
wątpliwości. Stanowisko wielu ubezpieczycieli było rygorystyczne: koszt świadczeń
medycznych winien odpowiadać stawkom refundacyjnym ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Uchwała Sądu Najwyższego przekreśli tego typu prak-
tyki w sytuacji, gdy wydatki
związane z likwidacją szkody
były celowe i zasadne (kwestią ocenną będzie celowość i
zasadność wydatków). Wskazać również należy, że uchwała ma znaczenie nie tylko dla
procesu likwidacji przyszłych
szkód, ale stanowi argument
dla złożenia reklamacji co
do zakończonych likwidacji
szkód.
TVP INFO
Poszkodowani w wypadkach mają prawo
do bezpłatnego prywatnego leczenia
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. (III
CZP 63/15) odpowiedział
pozytywnie na pytanie: „Czy
odpowiedzialność
ubezpieczyciela wynikająca z umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów
leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest
uzależniona od braku możliwości skorzystania przez
poszkodowanego z leczenia
lub rehabilitacji w ramach
uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu
oczekiwania na takie leczenie
lub rehabilitację, mającego
ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?”
Uchwała Sądu Najwyższego wyznacza kierunek likwidacji szkód powstałych w
wypadkach: łatwiej osiągnąć
będzie zwrot poniesionych
kosztów leczenia czy rehabilitacji w prywatnej placówce
leczniczej, również uzyskać
zaliczki na leczenie.
Szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z
uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych
TVP 2
06:10 M jak miłość (1085,1086)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw (5)
11:50 Barwy szczęścia (1426)
12:30 Na dobre i na złe (173)
13:25 Nabożeństwo metodystów w
Klarysewie
14:25 Na sygnale (49,50)
14:55 Rodzinka.pl (127)
16:05 M jak miłość (1191)
17:05 Imperium miłości (7)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (18-19/89)
20:10 Dzięki Bogu już weekend (4)
21:30 Rodzinka.pl (165,166)
22:00 Kryminalne zagadki Las Vegas (3-4/22)
DR PAWEŁ BAŁA
ADWOKAT PROWADZĄCY
KANCELARIĘ W RZESZOWIE
[email protected]
REKLAMA
www.oglosTO.pl
[email protected]
4
Czerwiec 2016
SOBOTA, 18.06
TVP 1
TVP 2
05:45 Klan (2920, 2921)
06:40 Las Story (21)
07:05 Okrasa łamie przepisy - Trzy mięsa
na grilla
07:35 Pełnosprawni (161)
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl (219)
08:55 Natura w Jedynce - U wybrzeży Nowej
Zelandii cz. 4. Kaikoura - NZ (2013)
10:00 Ptaki ciernistych krzewów: Utracone
lata (3/4) - USA (1996)
10:55 Ptaki ciernistych krzewów: Utracone
lata (4/4) - USA (1996)
11:55 My Wy Oni
12:30 Opole 2016 na bis (5)
13:05 Pochwała żeglarstwa - Znad Wisły w
wielki, żeglarski świat
13:40 Konnica - USA (1959); reż.:J. Ford;
wyk.:J. Wayne, W. Holden, C. Towers
15:55 Północ - Południe, Księga II (1/12
- USA (1986); reż.:K. Connor; wyk.:P.
Swayze, K. Alley, D. Carradine
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz (143)
18:35 Rolnik szuka żony seria II (2)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Biało - czerwoni
20:15 Pogoda
20:25 Hit na sobotę - Jumper - USA (2008);
HIT reż.:D. Liman; wyk.:H. Christensen, S. L.
Jackson, J. Bell, R. Bilson
04:50 Tropem nieznanego - Źródła autyzmu Holandia (2011)
05:30 Życie pingwina - UK (2013)
06:30 M jak miłość (1210)
07:30 Pytanie na śniadanie
10:20 Daleko od szosy (1/7)
11:45 Domy przyszłości (10)
12:25 Gwiazdy w południe - Oscar - Francja (1967); reż.:E. Molinaro
14:00 Familiada (2266 Turniej Mistrzów
14:40 Rodzinka.pl (146,147)
15:45 Kocham Cię, Polsko! (7)
17:20 Sonda 2
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na milion (125)
19:05 Postaw na milion (125)
20:05 XVII Mazurska Noc Kabaretowa.
Mrągowo 2015 - (1-3)
23:20 Ze śmiercią jej do twarzy - USA (1992);
01:15 Dzika rzeka - USA (1994)
03:05 Zakończenie dnia
TVP INFO
22:05 Cios poniżej pasa - USA (2006); reż.:V.
Curtis-Hall; wyk.:T. Gibson, M. Good
23:50 Psy 2. Ostatnia krew - reż.:W.
Pasikowski; wyk.:B. Linda, C. Pazura, M.
Dandourian, A. Żmijewski, E. Lubaszenko
01:45 Siekierezada - reż.:W. Leszczyński;
wyk.:E. Żentara, D. Olbrychski, L. Pak
03:55 Piłka nożna - Copa America: 1/4 F
06:05 Zakończenie dnia
05:55 Info S. Info, Pog., S. Sport - co pół godziny
16:30 Puls Polski 16:55 Pogoda 16:58 Flesz
Info 17:05 Serwis sportowy 17:15 Teleexpress
Extra 17:32 Studio Wschód 18:00 Twoje Info
18:28 Po przecinku 18:50 S. Info 19:00 Na
czym świat stoi 19:15 S. Info 19:40 Serwis
sportowy 19:45 Pogoda 19:53 Dziś wieczorem
20:08 Minęła 20ta 20:50 Pogoda 21:00 S. Info
21:10 Pogoda 21:15 Puls Polski 21:40 STUDIO
LOTTO 21:50 Panorama Info 22:42 Na pierwszej stronie 22:46 Pogoda 22:55 S. Info 23:40
Sportowa Sobota 24:00 Teleexpress Extra
00:25 Studio Wschód 00:55 Dziś wieczorem
01:10 Minęła 20ta 02:00 S. Info 02:41 Pog.
02:50 Puls Polski 03:15 Debata Trójstronna
03:45 Reportaż TVP INFO 04:15 Studio Wschód
04:45 Na czym świat stoi 05:00 Puls Polski
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:30 Jeźdźcy smoków (19)
08:00 Turbo Fast (15)
08:30 Jeźdźcy smoków na końcu świata (11)
09:00 Przygody Kota w butach (8)
09:30 Scooby Doo i Brygada Detektywów (24)
10:00 Ewa gotuje (238)
10:35 Wysmakowani (13)
10:45 Ania z Zielonego Wzgórza - nowy
początek, cz. 1 - Kanada, 2008
12:35 I kto to mówi 2 - USA, 1990; reż.: A.
Heckerling; wyk.: J. Travolta, K. Alley
14:10 UEFA EURO 2016 (studio)
14:50 UEFA EURO 2016 - Belgia - Irlandia
17:10 UEFA EURO 2016 (studio)
17:45 Świat według Kiepskich (368)
18:15 Wydarzenia
18:45 Sport
18:50 Pogoda
19:00 Liga Światowa 2016 siatkówka
mężczyzn Rosja - Polska
21:30 Bliski wróg - Kanada, USA, 2013
23:25 Zasłona dymna - USA, 2010
01:05 David Blaine: Człowiek magii
02:05 Tajemnice losu (2371)
05:00 Disco Gramy (3372)
TVN
05:25 Uwaga! (4621)
05:50 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (921)
11:00 Na Wspólnej Omnibus 14 (582)
12:50 Agent - Gwiazdy (3/13)
13:50 Dziedzic Maski - USA/DE 2005
15:50 Rango - USA 2011, reż.: G. Verbinski,
18:00 Kuchenne rewolucje 12 (1/15)
19:00 Fakty (6744)
19:25 Sport (6727)
19:35 Pogoda (6724)
19:45 Uwaga! (4622)
20:00 Czego pragną dziewczyny - USA
HIT 2003, reż.: D. Gordon, wyk.: A. Bynes,
C. Firth, K. Preston, E. Atkins, A. Chancellor, J. Pryce, O. James, S. Syms
22:10 Uwierz w ducha - USA 1990, reż.: J.
Zucker, wyk.: P. Swayze, D. Moore, W.
Goldberg, T. Goldwyn, S. Lawrence
00:40 Niezaliczona - USA 2003, reż.: T.
Phillips, wyk.: L. Wilson, W. Ferrell
02:30 Uwaga! (4622)
02:45 Klub Magii (163)
04:05 Kuchenne rewolucje 8 (6/15)
NIEDZIELA, 19.06
TVP 1
W ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych powiat przeworsk
otrzymał od Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i
Administracji promesę o
wysokości dotacji 170 tys.
zł na realizację zadania
„Remont drogi powiatowej Pantalowice – Rączyna” o dł. 1,58 km. W dniu
16.06 br. Powiatowy Zarząd Dróg dokonał otwarcia ofert. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 226
663,60 zł złożyła firma
REKLAMA
Strabag Sp. z o. o i ona
została wykonawcą opisanego zadania.
Nieprzejezdny most w
Gniewczynie
Powiatowy Zarząd Dróg
w Przeworsku informuje,
że do 25 czerwca 2016 r. z
powodu wymiany pokładu
drewnianego będzie wyłączony z ruchu kołowego
i pieszego most na rzece
Wisłok w m. Gniewczyna
Łańcucka. Komunikacja
pomiędzy m. Gniewczyna
Łańcucka i m. Laszczyny
odbywać się będzie przez
most w Tryńczy.
04:45 Newton - Ekologia na co dzień
05:10 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:20 Natura się o(d)płaca (11/11)
05:50 M jak miłość (1211)
06:50 Pamiętny kwiecień - USA (1999); reż.:B.
Clark; wyk.:P. Morita, T. Morgan
08:30 Alternatywy 4 (1/9)
09:45 Największa tajemnica przyrody - Koralowy Trójkąt - Raj pod presją (3/3)
10:50 Podróże z historią (23) Owczym pędem
11:25 Makłowicz w podróży. Hiszpania „Prowincja Sewilla” (186)
12:00 Gwiazdy w południe - Gang Olsena
w potrzasku - Dania (1969)
14:00 Familiada (2267) Turniej Mistrzów
14:40 Rodzinka.pl (148)
15:20 Dzięki Bogu już weekend (5)
16:30 Na dobre i na złe (633)
17:30 Na sygnale (91)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
19:05 Sonda 2
19:30 Sonda 2
20:10 Dzika rzeka - USA (1994); reż.:C.
HIT Hanson; wyk.:M. Streep, K. Bacon, J.
C. Reilly
22:10 Prokurator (1/10)
23:00 Szakal - DE/USA/UK/JP/FR (1997);
reż.:M. Caton-Jones; wyk.:R. Gere, B.
Willis, S. Poitier
01:15 Kuchnia polska; reż.:J. Bromski;
wyk.:K. Janda, K. Kolberger, P. Machalica, M. Kondrat, W. Zborowski
03:10 Gang Olsena w potrzasku - Dania
(1969)
05:05 Zakończenie dnia
TVP INFO
00:45 Tajemnica twierdzy szyfrów (1/13)
01:45 Tajemnica twierdzy szyfrów (2/13)
02:45 Determinator (1/13); reż.:M. Gronowski; wyk.:R. Gonera, E. Olszówka, J.
Wieczorkowski, M. Dziędziel, T. Karolak,
S. Orzechowski, P. Sadowski, M. Socha
03:35 Determinator (2/13)
04:25 Zakończenie dnia
KRÓTKO
Strabag wyremontuje
drogę Pantalowice- Rączyna
TVP 2
07:00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:45 Fundusze Europejskie - jak to działa
09:05 Ziarno - Światowe Dni Młodzieży
tuż, tuż
09:35 Jak to działa (119) Dlaczego rośliny
rosną?
10:15 Rozdarte serca (14)
11:05 Misja - Kondycja. Magazyn biegacza i
triathlonisty
11:15 Do zobaczenia w Krakowie
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:05 BBC w Jedynce - Domowe zwierzaki.
Dzikie z natury cz. 1 - UK (2015)
14:15 Jumper - USA (2008); reż.:D. Liman;
wyk.:H. Christensen, S. L. Jackson
15:55 Zagadka Hotelu Grand (10)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Ranczo (109)
18:30 Rolnik szuka żony seria II (3)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 PKO Nocny Wrocław Półmaraton
20:10 Biało - czerwoni
20:15 Pogoda
20:30 Radomski Czerwiec Wolności - koncert
22:15 Sportowa niedziela
22:50 Zakochana Jedynka - Jeden dzień
HIT - USA (2011); reż.:L. Scherfig; wyk.:A.
Hathaway, J. Sturgess, K. Stott
05:55 Info S. Info, Pog., S. Sport - co pół godziny
16:30 Puls Polski 16:55 Pog. 16:58 Flesz Info
17:05 S. sportowy 17:15 Teleexpress Extra
17:32 Extra świat 18:00 Twoje Info 18:28 Po
przecinku 18:50 S. Info 19:10 Istota 19:32 Reportaż TVP 19:46 Pog. 19:53 Dziś wiecz. 20:10
Minęła 20ta 20:30 S. Info 20:40 Bez retuszu
21:40 STUDIO LOTTO 21:50 Panorama 22:21
Na pierwszej stronie 22:25 Extra świat 22:52
Pog. 23:00 S. Info 23:55 Teleexpress Extra
00:15 Extra świat 00:40 Dziś wiecz. 01:00 Minęła 20ta 01:30 Bez retuszu 02:40 S. Info 03:20
Pog. 03:30 Woronicza 17 04:50 Reportaż TVP
05:05 Prawdę mówiąc 05:33 Puls Polski
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków (20)
08:15 Turbo Fast (16)
08:45 Jeźdźcy smoków na końcu świata (12)
09:15 Dinozaur - USA, 2000; reż.: E. Leighton
11:00 Doktor Dolittle 3 - USA/CAN, 2006
13:15 Niesamowity Spider-Man 2 - USA,
2014; reż.: M. Webb; wyk.: C. Feore, D.
Dane, E. Stone, A. Garfield, J. Foxx
16:30 Liga Światowa 2016 siatkówka
mężczyzn Serbia - Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie (196)
20:00 UEFA EURO 2016 (studio)
20:50 UEFA EURO 2016 - Rumunia - Albania
23:10 UEFA EURO 2016 (studio)
23:45 Rezydent - USA, 2010; reż.: A. Jokinen; wyk.: A. Ellis, C. Lee, H. Swank
01:45 Tajemnice losu (2372)
05:00 Disco Gramy (3373)
TVN
05:25 Uwaga! (4622)
05:45 Mango - Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie (25)
08:25 Akademia ogrodnika (25/50)
08:30 Dzień Dobry TVN (922)
11:00 Co za tydzień (755)
11:45 Kobieta na krańcu świata 7 (1/10)
12:20 Legalna blondynka - USA 2001, reż.:
R. Luketic, wyk.: R. Witherspoon, L.
Wilson, S. Blair, M. Davis, V. Garber
14:25 Harry Potter i więzień Azkabanu
- USA/UK 2004, reż.: A. Cuarón, wyk.:
D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson, D.
Thewlis, M. Gambon, A. Rickman
17:25 Sablewskiej sposób na... (7/10)
18:00 Ugotowani 9 (6/13)
19:00 Fakty (6745)
19:25 Sport (6728)
19:35 Pogoda (6725)
19:45 Uwaga! (4623)
20:00 Happy Feet: Tupot małych stóp HIT USA 2006, reż.: G. Miller, W. Coleman
22:15 Dzień próby - USA 2001, reż.: A.
Fuqua, wyk.: D. Washington, E. Hawke
00:45 Sekrety lekarzy 2 (4/12)
01:45 Wybrani (23)
02:50 Uwaga! (4623)
03:05 Klub Magii (164)
KRONIKA POLICYJNA
Sprawca kolizji z 3 promilami
Kańczuccy policjanci interweniowali na miejscu kolizji
drogowej z udziałem pijanego kierowcy. Do zdarzenia
doszło 7 czerwca w Siennowie. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że kierujący Nissanem prawdopodobnie stracił
panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego
rowu. Badanie alkomatem wykazało u 44-letniego
mieszkańca powiatu przeworskiego ponad 3 promile
REKLAMA
alkoholu w organizmie. Dodatkowo kierujący nissanem
nie posiadał przy sobie dowodu rejestracyjnego, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu oraz prawa jazdy.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi
mężczyźnie kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia
pojazdów nawet do 10 lat. Mężczyzna odpowie też za
popełnione wykroczenia.
Czerwiec 2016
5
PONIEDZIAŁEK, 20.06
TVP 1
05:20 TELEZAKUPY
05:55 Tysiąc i jedna noc (5)
06:50 BBC w Jedynce - Domowe zwierzaki.
Dzikie z natury cz. 1 - UK (2015)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Rok w ogrodzie
09:00 Blondynka (4/13)
09:55 Ptaki ciernistych krzewów: Utracone
lata (3/4 - USA (1996)
10:55 Drużyna A (21)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:45 Natura w Jedynce - U wybrzeży
Nowej Zelandii cz. 5 - NZ (2013)
14:00 Tysiąc i jedna noc (6)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (6)
15:50 Wspaniałe stulecie (114)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex (6)
18:25 Wspaniałe stulecie (115)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało - czerwoni
20:15 Pogoda
20:25 Sisi (2) - DE/IT/AU (2010); reż.:X.
Schwarzenberger; wyk.:C. Capotondi,
M. Gedeck, H. Knaup
21:30 Oto Historia - Piwko dla niedźwiedzia!
- Polska (2008); reż.:M. Dłużewska
22:40 Jeden dzień - USA (2011); reż.:L.
Scherfig; wyk.:A. Hathaway, J. Sturgess
00:35 Transporter (2/12)
01:35 W kogo ja się wrodziłem?; reż.:R.
Bugajski; wyk.:A. Andrzejewski
02:40 Notacje - Teresa Bojarska. Pracowałam
u adwokata
02:55 Drużyna A (21)
03:45 Zagadkowa Jedynka
04:30 Zakończenie dnia
TVP 2
06:00 Rodzinka.pl (105)
06:30 Wszystko przez Chrzest - Polska 1050
07:05 M jak miłość (1087)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw (6)
11:50 Barwy szczęścia (1427)
12:30 Na dobre i na złe (174)
13:30 Śniadanie na Trawie
14:05 Herkules (42)
14:55 Na sygnale (51)
15:30 Rodzinka.pl (128)
16:05 M jak miłość (1192)
17:00 Imperium miłości (8)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (20/89)
19:25 Jeden z dziesięciu (21/89) Wielki Finał
20:10 Kocham Cię, Polsko! (8)
21:55 Wyrok i kara - Kanada (2008) reż.:R.
Roy; wyk.:E. Durance, B. Dinsmore
WTOREK, 21.06
POLSAT
TVP 1
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (129)
08:45 Malanowski i Partnerzy (579,580)
09:45 Dzień. który zmienił moje życie (6)
10:45 Dlaczego ja? (203)
11:45 Pielęgniarki (228)
12:45 Trudne sprawy (469)
13:45 Małolaty (3)
14:45 Słoiki (3)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3156)
16:45 Dlaczego ja? (471)
17:45 Trudne sprawy (535)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (58)
20:00 UEFA EURO 2016 (studio)
20:50 UEFA EURO 2016 - mecz Rosja - Walia
23:00 UEFA EURO 2016 (studio)
23:30 Strzelec wyborowy - USA, 2005
01:35 Mąż swojej żony - Polska, 1961
03:20 Tajemnice losu (2373)
TVN
23:35 Niepodległy - op. o Januszu Krupskim
00:45 Grimm (16/22)
01:40 Diamenty są wieczne - UK (1971);
03:50 Niepodległy - op. o Januszu Krupskim
TVP INFO
05:55 Info S. Info, Pog., S. Sport - co pół godziny 16:30 Puls Polski 16:55 Pog. 16:58
Flesz Info 17:15 Teleexpress Extra 17:32 Extra
świat 17:40 To jest temat 18:00 Twoje Info
18:28 Po przecinku 18:50 S. Info 19:00 24
minuty 19:30 INFObiznes 19:47 Pog. 19:57
Dziś wieczorem 20:12 Minęła 20ta 20:51
Pog. 21:00 Panorama Info 21:33 Pog. 21:40
STUDIO LOTTO 21:49 W tyle wizji 22:25 Studio
świat. 22:53 Pog. 22:55 Na pierwszej stronie
23:00 S. Info 23:30 Echa stadionów 23:45
Teleexpress Extra 00:10 Extra świat 00:20 To
jest temat 00:45 Dziś wieczorem 01:00 Minęła
20ta 01:45 W tyle wizji 02:15 Studio świat.
02:46 Pog. 02:55 S. Info 03:20 Echa stadionów 03:35 Dziś wieczorem 03:50 Minęła 20ta
04:25 W tyle wizji 05:05 To jest temat
05:50 Uwaga! (4623)
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Detektywi (851)
08:00 Dzień Dobry TVN (1857)
10:55 Kuchenne rewolucje 6 (12/13)
12:00 Szkoła (107)
13:00 Szpital (49)
14:00 Ukryta prawda (78)
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (8/15)
16:00 Szkoła (108)
17:00 Ukryta prawda (79)
18:00 Szpital (50)
19:00 Fakty (6746)
19:35 Sport (6729)
19:45 Pogoda (6726)
19:50 Uwaga! (4624)
20:10 Doradca smaku (29/40)
20:15 Na Wspólnej 14 (2293)
20:55 Trzy na godzinę - Polska 2014
21:55 Sekrety lekarzy 2 (5/12)
22:55 Najgorszy polski kierowca (5/12)
23:40 Druga szansa (4/13)
00:40 Wybrani (14/23)
01:40 Ocalić Grace (12/19)
02:40 Uwaga! (4624)
03:05 Klub Magii (165)
04:25 Kuchenne rewolucje 8 (8/15)
05:30 TELEZAKUPY
06:05 Tysiąc i jedna noc (6)
07:05 Natura w Jedynce - U wybrzeży
Nowej Zelandii cz. 5 - NZ (2013)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Historia dla Ciebie - pamięć.pl
09:00 Blondynka (5/13)
09:55 Ptaki ciernistych krzewów: Utracone
lata (4/4) - USA (1996)
10:55 Drużyna A (22)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:45 Natura w Jedynce - U wybrzeży
Nowej Zelandii cz. 6 - NZ (2013)
14:00 Tysiąc i jedna noc (7)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (7)
15:50 Wspaniałe stulecie (116)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 EURO 2016 - Ukraina - Polska (studio)
17:50 EURO 2016 - Ukraina - Polska (1 p.)
19:00 EURO 2016 - Ukraina - Polska (2 p.)
20:25 Wiadomości
20:50 Sport
21:00 WTA
21:05 Biało - czerwoni
21:05 Pogoda
21:20 Rozdarte serca - Turcja (2014)
22:15 Warto rozmawiać
23:25 Joanna - Polska (2010); reż.:F. Falk;
HIT wyk.:U. Grabowska, S. Knothe, S.
Celińska, K. Preis, H. Łabonarska
01:30 Spis cudzołożnic - Polska (1994);
reż.:J. Stuhr; wyk.:J. Stuhr, P. Osterfelt,
J. Peszek, D. Pomykała, B. Adamek
02:40 Notacje - Jerzy Kawalerowicz. Niczego
nie żałuję
02:55 Piłka nożna - Copa America: 1/2 F (1 p.)
04:05 Piłka nożna - Copa America: 1/2 F (2 p.)
05:15 Zakończenie dnia
TVP 2
05:40 M jak miłość (1087)
06:35 Koptowie - nasi bracia
07:05 M jak miłość (1088)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw (7)
11:50 Barwy szczęścia (1428)
12:30 Na dobre i na złe (175)
13:35 Dzika Muzyka - Polscy Lirnicy
14:05 Herkules (43)
14:55 Na sygnale (52)
15:30 Rodzinka.pl (129)
16:05 M jak miłość (1193)
17:00 Imperium miłości (9)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (1-2/90)
20:10 Kabaret pod gruszą
21:25 Diamenty są wieczne - UK (1971);
HIT reż.:G. Hamilton; wyk.:C. Gray, L. Wood,
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (130)
08:45 Malanowski i Partnerzy (581,582)
09:45 Dzień. który zmienił moje życie (7)
10:45 Dlaczego ja? (204)
11:45 Pielęgniarki (229)
12:45 Trudne sprawy (470)
13:45 Małolaty (4)
14:45 Słoiki (4)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3157)
16:45 EURO 2016 (studio)
17:50 EURO 2016 - mecz Polska - Ukraina
20:00 EURO 2016 (studio)
21:00 Ogień zwalczaj ogniem - USA, 2012;
HIT reż.: D. Barrett; wyk.: 50 Cent, B. Willis,
J. Duhamel, R. Dawson, V. D’Onofrio
23:05 UEFA EURO 2016 - Magazyn podsumowujący 12 dzień
23:20 Wyspa strachu - USA, 2009
01:45 Świąteczny strajk - USA, 2010; reż.:
R. Iscove; wyk.: D. Zuniga, C. Horsdal
03:40 Tajemnice losu (2374)
05:00 Disco Gramy (3375)
TVN
23:30 EURO 2016 - Ukraina - Polska (studio)
23:35 EURO 2016 - Ukraina - Polska (1 p.)
00:40 EURO 2016 - Ukraina - Polska (2 p.)
01:50 Krew z krwi (2-3/8)
03:55 Tancerze (9)
TVP INFO
05:55 Info S. Info, Pog., S. Sport - co pół godziny 16:30 Puls Polski 16:55 Pog. 16:58 Flesz
Info 17:15 Teleexpress Extra 17:32 Extra świat
17:40 To jest temat 18:00 Twoje Info 18:28 Po
przecinku 18:50 S. Info 19:10 Cztery strony
19:35 INFObiznes 19:55 Pog. 20:06 Minęła
20ta 20:52 Dziś wieczorem 21:08 Panorama
Info 21:33 Pog. 21:40 STUDIO LOTTO 21:50
W tyle wizji 22:25 Studio świat. 22:53 Pog.
22:55 Na pierwszej stronie 23:00 S. Info 23:30
Sport. Wieczór 23:45 Teleexpress Extra 00:10
Extra świat 00:20 To jest temat 00:45 Minęła
20ta 01:30 Dziś wieczorem 01:55 W tyle wizji
02:30 Studio świat. 02:59 Pog. 03:05 S. Info
03:30 Sport. Wieczór 03:45 Teleexpress Extra
04:05 Po przecinku 04:25 W tyle wizji 05:05
To jest temat 05:30 Studio świat.
05:40 Uwaga! (4624)
06:15 Mango - Telezakupy
07:20 Detektywi (852)
07:50 Doradca smaku (29/40)
08:00 Dzień Dobry TVN (1858)
10:55 Kuchenne rewolucje 6 (13)
12:00 Szkoła (108)
13:00 Szpital (50)
14:00 Ukryta prawda (79)
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (9/15)
16:00 Szkoła (109)
17:00 Ukryta prawda (80)
18:00 Szpital (51)
19:00 Fakty (6747)
19:35 Sport (6730)
19:45 Pogoda (6727)
19:50 Uwaga! (4625)
20:10 Doradca smaku (30/40)
20:15 Na Wspólnej 14 (2294)
20:55 Okup - USA 1996, reż.: R. Howard
23:25 Kuba Wojewódzki 9 (20)
00:30 Partnerki (9/15)
01:25 Najgorszy polski kierowca (5/12)
02:10 Uwaga! (4625)
02:35 Klub Magii (166)
03:55 Kuchenne rewolucje 8 (9/15)
KRONIKA POLICYJNA
Policjanci ujawnili narkotyki
Pod koniec maja, policjanci z Komisariatu Policji w Sieniawie, podczas patrolu po terenie
gminy Tryńcza, zauważyli rowerzystę, za którym poruszał się samochód osobowy. Mężczyźni
na widok radiowozu zaczęli wykonywać nerwowe ruchy. Funkcjonariusze przystąpili do kontroli drogowej obu pojazdów. Przy 25-letnim rowerzyście policjanci znaleźli 2 woreczki suszu
marihuany. Przy 22-latku, który kierował samochodem osobowym, nie ujawniono środków
odurzających. Wykonując dalsze czynności policjanci przeszukali mieszkanie 22-latka, gdzie
ujawnili ponad 77 gramów suszu. Mężczyzna przyznał się policjantom, że zabezpieczone u
REKLAMA
niego narkotyki są jego własnością, a przeznaczone były do dalszego rozprowadzenia. Jak
ustalili policjanci, podobna sytuacja pomiędzy zatrzymanymi mężczyznami, gdzie doszło do
transakcji zakupu środków odurzających, miała miejsce na przełomie kwietnia i maja 2016
r. 22-latek usłyszał już zarzuty za dwukrotne udzielenie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej suszu konopi innej niż włókniste oraz za posiadanie narkotyków. Decyzją prokuratora
wobec handlującego narkotykami mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci
poręczenia majątkowego, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Zarzuty posiadania narkotyków usłyszał także 25-latek, który dwukrotnie zakupił środki odurzające.
www.oglosTO.pl
[email protected]
6
Czerwiec 2016
ŚRODA, 22.06
TVP 1
05:20 TELEZAKUPY
06:00 Tysiąc i jedna noc (7)
07:00 Natura w Jedynce - U wybrzeży
Nowej Zelandii cz. 6 - NZ (2013)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 EURO 2016 - Ukraina - Polska (studio)
08:40 EURO 2016 - Ukraina - Polska (1 p.)
09:45 EURO 2016 - Ukraina - Polska (2 p.)
10:55 Drużyna A (23)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Magazyn Rolniczy - ZIELONE AGRO
SHOW RYKI 2016
12:55 Co było a nie jest
14:00 Tysiąc i jedna noc (8)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (8)
15:50 Wspaniałe stulecie (117)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex (7)
18:25 Wspaniałe stulecie (118)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało - czerwoni
20:15 Pogoda
20:25 W sercu oceanu (2)
21:30 Świat Nieprzedstawiony - Hollywoodzkie sekrety Michaela Jacksona - UK
(2011); reż.:J. Peretti
22:35 Rosyjska ruletka - cz. 1/2 - Niemcy
(2010); reż.:J Vilsmaier; wyk.:K. Böhm,
H. Hoenig, W. Roth, H. Hürrig
00:15 Oszustwo (3/11) - USA (2013)
01:10 Notacje - Gołda Tencer
01:35 Notacje - Feliks Falk. Najpierw patrzy01:55 łem jak to się kręci
Piłka nożna - Copa America: 1/2 F (1 p.)
03:05 Piłka nożna - Copa America: 1/2 F (2 p.)
04:10 Drużyna A (23)
05:05 Zakończenie dnia
REKLAMA
TVP 2
06:05 M jak miłość (1088,1089)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw (8)
11:55 Barwy szczęścia (1429)
12:30 Na dobre i na złe (176)
13:35 Domy przyszłości (10)
14:10 Herkules (44)
15:00 Na sygnale (53)
15:35 Rodzinka.pl (130)
16:05 M jak miłość (1194)
17:05 Imperium miłości (10)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (3-4/90)
20:10 O mnie się nie martw (3-4/13)
22:10 Kino relaks - Uroczystość - USA
HIT (2010); reż.:M. Winkler
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (131)
08:45 Malanowski i Partnerzy (583, 584)
09:45 Dzień. który zmienił moje życie (8)
10:45 Dlaczego ja? (205)
11:45 Pielęgniarki (230)
12:45 Trudne sprawy (471)
13:45 Małolaty (5)
14:45 Słoiki (5)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3158)
16:45 UEFA EURO 2016 (studio)
17:50 UEFA EURO 2016 - Islandia - Austria
20:00 UEFA EURO 2016 (studio)
20:35 Wykapany ojciec - USA, 2013; reż.: K.
HIT Scott; wyk.: A. Blumenfeld, B. Moynihan, P. Chris, C. Smulders, V. Vaughn
22:45 Ja, Irena i ja - USA, 2000; reż.: B.
Farrelly, P. Farrelly; wyk.: J. Carrey, K.
Forster, R. Zellweger, A. Anderson
01:15 Bandslam - USA, 2009
03:45 Tajemnice losu (2375)
05:00 Disco Gramy (3376)
TVN
23:55 Czas honoru - Powstanie (2)
00:50 Syzyfowe prace (2/6) - 1884
02:00 Świat bez tajemnic - Punkt oparcia
03:10 Świat bez tajemnic - Manekiny testowe. Wstrząsająca historia - UK (2013)
04:15 Wiadomości z drugiej ręki (41,42)
TVP INFO
05:55 Info S. Info, Pog., S. Sport - co pół godziny 16:30 Puls Polski 16:55 Pog. 16:58 Flesz
Info 17:15 Teleexpress Extra 17:32 Extra świat
17:40 Twoja Sprawa 18:00 Twoje Info 18:28
Po przecinku 18:50 S. Info 19:10 Cztery strony
19:30 INFObiznes 19:46 Pog. 19:57 Dziś wieczorem 20:12 Minęła 20ta 20:51 Pog. 21:00
Panorama Info 21:33 Pog. 21:40 STUDIO
LOTTO 21:50 W tyle wizji 22:25 Studio świat.
22:53 Pog. 22:55 Na pierwszej stronie 23:00
S. Info 23:30 Sport. Wieczór 23:45 Teleexpress
Extra 00:10 Extra świat 00:20 Twoja Sprawa
00:45 Dziś wieczorem 01:00 Minęła 20ta
01:45 W tyle wizji 02:15 Studio świat. 02:55
S. Info 03:20 Sport. Wieczór 03:35 Dziś wieczorem 03:50 Minęła 20ta 04:25 W tyle wizji
05:05 Twoja Sprawa 05:30 Studio świat
05:40 Uwaga! (4625)
06:15 Mango - Telezakupy
07:20 Detektywi (853)
07:50 Doradca smaku (30/40)
08:00 Dzień Dobry TVN (1859)
10:55 Kuchenne rewolucje 8 (1/15)
12:00 Szkoła (109)
13:00 Szpital (51)
14:00 Ukryta prawda (80)
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (10/15)
16:00 Szkoła (110)
17:00 Ukryta prawda (81)
18:00 Szpital (52)
19:00 Fakty (6748)
19:35 Sport (6731)
19:45 Pogoda (6728)
19:50 Uwaga! (4626)
20:10 Doradca smaku (33/40)
20:15 Na Wspólnej 14 (2295)
20:55 Wyspa - USA 2005, reż.: M. Bay, wyk.:
HIT E. McGregor, S. Johansson, D. Hounsou,
S. Bean, S. Buscemi, M. Duncan
23:45 Demony - USA 2012, reż.: W. B. Bell
01:25 Ostry dyżur (7/23), USA
02:30 Uwaga! (4626)
02:55 Klub Magii (167)
04:15 Kuchenne rewolucje 8 (10/15)
CZWARTEK, 23.06
TVP 1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Tysiąc i jedna noc (8)
06:55 Co było a nie jest - Polska (1998)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Cztery kąty, anioł piąty - Sosnowiec
09:00 Blondynka (6/13)
09:55 W sercu oceanu (2)
11:00 Drużyna A (24)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Smaki polskie - Terrina z indyka
12:50 Natura w Jedynce - Tańczący z naturą - Susły jak nowe - Polska (2015)
13:15 Ojcu
14:00 Tysiąc i jedna noc (9)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (9)
15:50 Wspaniałe stulecie (119)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Komisarz Alex (8)
18:25 Wspaniałe stulecie (120)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało - czerwoni do Rio
20:09 Biało - czerwoni
20:10 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz (144)
21:25 Sprawa dla reportera
22:20 Chodzi o pieniądze (6)
23:05 Szepty przeszłości (3/12)
00:15 Szepty przeszłości (4/12)
01:25 Oszustwo (4/11)
02:10 Naszaarmia.pl
02:40 Lato z dokumentem - Droga do
wojny - Szwajcaria (2014); reż.:R. Gokl,
H. Wimmer
03:45 Oszustwo (4/11)
04:30 Zagadkowa Jedynka
05:00 Zakończenie dnia
TVP 2
POLSAT
06:10 M jak miłość (1089, 1090)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw (9)
11:50 Barwy szczęścia (1430)
12:30 Na dobre i na złe (177)
13:35 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Kava - a nie kawa
14:05 Herkules (45)
14:55 Na sygnale (54)
15:30 Rodzinka.pl (131)
16:05 M jak miłość (1195)
17:00 Imperium miłości (11)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (5-6/90)
20:10 Kabaret pod gruszą - Ani Mru Mru
21:30 Jak rozpętałem II wojnę światową,
HIT cz. 1 - Polska (1970); reż.:T. Chmielewski; wyk.:M. Kociniak, W. Brzozowicz
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy (132)
08:45 Malanowski i Partnerzy (585, 586)
09:45 Dzień. który zmienił moje życie (9)
10:45 Dlaczego ja? (206)
11:45 Pielęgniarki (231)
12:45 Trudne sprawy (472)
13:45 Małolaty (6)
14:45 Słoiki (6)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja (3159)
16:45 Dlaczego ja? (472)
17:45 Trudne sprawy (536)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (353)
20:00 Wysmakowani (14)
20:10 Moja dziewczyna wychodzi za mąż
HIT - USA/UK, 2008; reż.: P. Weiland
22:15 Niebiańska plaża - USA / UK, 2000
01:00 Sekret - Francja, 2007; reż.: C. Miller;
wyk.: B. Patrick, J. Depardieu
03:00 Tajemnice losu (2376)
05:00 Disco Gramy (3377)
23:10 Blue Valentine - USA (2010)
01:10 Uroczystość - USA (2010);
02:50 Ukraina - Beczka prochu - Francja (2014)
03:55 Art Noc: WORLD ORCHESTRA Grzecha
Piotrowskiego (2)
05:40 Uwaga! (4626)
06:15 Mango - Telezakupy
07:20 Detektywi (854)
07:50 Doradca smaku (33/40)
08:00 Dzień Dobry TVN (1860)
10:55 Kuchenne rewolucje 8 (2/15)
12:00 Szkoła (110)
13:00 Szpital (52)
14:00 Ukryta prawda (81)
15:00 Kuchenne rewolucje 8 (11/15)
16:00 Szkoła (111)
17:00 Ukryta prawda (82)
18:00 Szpital (53)
19:00 Fakty (6749)
19:35 Sport (6732)
19:45 Pogoda (6729)
19:50 Uwaga! (4627)
20:10 Doradca smaku (34/40)
20:15 Na Wspólnej 14 (2296)
20:55 Kuchenne rewolucje 12 (2/15)
21:55 Footloose - USA 2011, reż.: C. Brewer
00:15 Wyspa - USA 2005, reż.: M. Bay
03:00 Uwaga! (4627)
03:25 Klub Magii (168)
04:45 Kuchenne rewolucje 8 (11/15)
TVN
TVP INFO
05:55 Info S. Info, Pog., S. Sport - co pół godziny 16:30 Puls Polski 16:55 Pogoda 16:58 Flesz
Info 17:15 Teleexpress Extra 17:32 Extra świat
17:40 To jest temat 18:00 Twoje Info 18:28 Po
przecinku 18:50 S. Info 19:10 Cztery strony
19:30 INFObiznes 19:46 Pogoda 19:57 Dziś
wieczorem 20:12 Minęła 20ta 20:51 Pogoda
21:00 Panorama Info 21:33 Pogoda 21:40
STUDIO LOTTO 21:50 W tyle wizji 22:25 Studio
świat. 22:53 Pog. 22:55 Na pierwszej stronie
23:00 S. Info 23:30 Sportowy Wieczór 23:45
Teleexpress Extra 00:10 Extra świat 00:20 To
jest temat 01:00 Minęła 20ta 01:45 W tyle
wizji 02:15 Studio świat. 02:55 S. Info 03:20
Sportowy Wieczór 03:35 Dziś wieczorem
03:50 Minęła 20ta 04:25 W tyle wizji 05:05 To
jest temat 05:30 Studio świat.
Ogłoś TO.pl
7
PORTAL DARMOWYCH OGŁOSZEŃ
DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE DLA FIRM, TEL. 506551427*
4 gazety 6 powiatów 20 tysięcy egzemplarzy 60 tysięcy czytelników
POWIATY: jarosławski, leżajski, łańcucki, przeworski, rzeszowski, miasto Rzeszów
DOM
AGD/RTV/KOMPUTERY sprzedaż i usługi
Serwis AGD i urządzeń elektronicznych,
podłączanie AGD, ekspertyzy serwisowe,
naprawa programatorów AGD, gwarancja,
tel. 730335460, www.elektro-as.pl
Komputery, akcesoria, podzespoły. Victor,
Łańcut, Piłsudskiego 26, 172258644
Profesjonalny serwis laptopów, komputerów, tabletów, telefonów. Bezpłatna
diagnoza. MF COMP Łańcut, ul. Rynek 31,
172832249, 885727046
Sprzedaż laptopów nowych i używanych (z
gwarancją), cena od 250 zł. MF COMP Łańcut, ul. Rynek 31,172832249, 885727046
materiały dachowe/sprzedaż
Blachy dachowe, parapety, rynny, wkręty,
taśmy dekarskie, folia dachowa, blachy gat.
oraz II, Tadi Blachy, Rzeszów ul. Okulickiego
14, 178634470
Blachy dachowe - producent, transport.
PHUT Dispol, Jarosław-Szówsko ul.
Wyszyńskiego 1, 166216866, Przeworsk u.
Skłodowskiej 5, 166499890
materiały budowlane /sprzedaż
Hurtowania Materiałów Budowlanych:
systemy kanalizacyjne, wodne i gazowe,
odwodnienia linowe, rynny i podsufitki,
systemy drenarskie i chemia budowlana,.
oczyszczalnie ścieków i wykładziny. Atrakcyjne promocje! Negocjacje cen! Transport
gratis! Łańcut, ul. Armii Krajowej 48 (droga
E-40), tel. 172253228, www.al-mar.pl
Sprzedam koparko-ładowarkę New Holland
B115, 2008 r., do obejrzenia w Łańcucie, tel.
604 637 206
Kamień ogrodowy: szkło ogrodowe, otoczaki, grysy, łupki, kamień na podjazdu, głazy.
Firma Grako, tel. 785511173
Kruszywa drogowe i ogrodowe: kliniec,
tłuczeń, zasypki granitowe, piasek. Firma
Grako, tel. 785511173
materiały wykończeniowe/sprzedaż
Kominki, piecyki, systemy kominowe, zabudowy, akcesoria, farby, kamień dekoracyjny,
montaż. Wrobud, Łańcut ul. Mościckiego 4,
172250290
ogród/rośliny/rolnictwo
Nasiona, trawy, ziemia, nawozy ogrodnicze,
środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe
doniczki, narzędzia ogrodnicze, „Ren” Łańcut
ul. Mickiewicza 10,tel. 501688824
Manualne skrzynie biegów - naprawa,
regeneracja, sprzedaż. Auta osobowe i
dostawcze. Synchro-Serwis Wola Mała k.
Łańcuta, tel. 665 827 894
WESELA/PRZYJĘCIA/CATERING
Hotel Łańcut, sala balowa do 500 osób,
172252948
Hotel i Restauracja Sezam oferuje: salę
balową do 200 osób, komfortowe pokoje,
gustowną i klimatyzowaną restaurację,
bezpłatny parking także dla autokarów,
Kraczkowa 1629 (przy E-40), sezam-hotel.
węgiel i drewno/sprzedaż
Auto Serwis Euro- Center: diagnostyka kom- pl, tel. 172266678
Drewno kominkowe i opałowe, buk,
puterowa, naprawy układów hamulcowych
grab, dąb, brzoza. Woodpol 602367462,
i zawieszenia, ustawianie geometrii, serwis
602367352
oraz naprawa klimatyzacji, Wola Dalsza
TELEFONY GSM
369 k. Łańcuta, tel. (17)2246534, www.
Drewno opałowy i brykiety. Promocyjne
Naprawa telefonów, tabletów. Setcom
euro-center.pl
ceny! Dakam, 664046480
Łańcut, ul. Kościuszki 3 tel. (17)2257792
Diagnostyka
i
naprawa
turbosprężarek.
Drewno opałowe, cięte, łupane, kominkowe.
Telefony, smartfony, tablety: komis,
Firma Turbo Lab, Rzeszów ul. Lenartowicza
Tel. 692255511
sprzedaż, serwis, doradztwo. E&D GSM,
9, tel. 692100737
Leżajsk Plac Dworcowy 1, tel. 728344711,
Drewno opałowe, kominkowe, rozpałki. Buk,
www.ed.gsm.pl
grab, jasion, brzoza, dąb, sosna, olcha. F.H.U. czyszczenie
Opałek tel. 731 939 086, 535 081 099
Czyszczenie tapicerki samochodowej, obsłuUSŁUGI BUDOWALNE
ga klimatyzacji. Proton, tel. 888799885
Tani opał - klepka parkietowa, bukowa,
sucha gotowa do palenia - 480zł/6mp.
docieplenia
Grube zrzyny tartaczne - dąb, buk,sosna. Tel. Myjnia Parowa (ekologiczna i mobilna):
Docieplenia budynków, elewacje tel.
mycie
pojazdów
parą,
kompleksowe
czysz513 080 668/ Pal-Mal
606953898
czenie pojazdów, pranie tapicerki, wykładzin
i dywanów. Dojeżdżamy do Klienta, tel.
Tani opał - brykiety dębowo-bukowe.
Docieplanie budynków, tynki cementowoKostka RUF 530zł/tona, brykiet walec 430zł/ 730533730, www.eko-para.com.pl
-wapienne mechaniczne, Brux 172421563
tona, brykiet ze słomy 350zł/tona, brykiet
Docieplenia stropów, poddaszy oraz strytorfowy 500 zł/tona, pellet 580zł/tona. Tel. inne
chów przy użyciu materiałów termoizola513 080 668/ Pal-Mal
Używane samochody z 12 m-c gwarancji,
cyjnych, www.wylewkimaszynowo.pl, tel.
www.fiszman.pl, oferujemy też leasingi,
172428048
czystość/sprzątanie
kredyty i ubezpieczenia. Łańcut, ul. PiłsudPralnia dywanów, odzieży i pościeli. Odbiór skiego 124 (przy E-40), tel. 172240066
kostka brukowa
i dostawa do domu gratis, Nowa Sarzyna ul.
Kostka brukowa układanie, szybko- solidLeśna 2, tel. 602 405 172
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w
nie- kompleksowo, tel. 889622949
Woli Dalszej. Do każdego badania paliwo
Ozonowanie pomieszczeń: neutralizacja
gratis, Wola Dalsza 369 k. Łańcuta, tel.
Kostka brukowa, tel. 606 267 899
grzybów, pleśni i roztoczy, neutralizacja
(17)2246534, www.euro-center.pl
nieprzyjemnych zapachów, dezynfekcja
Kostka brukowa układanie i sprzedaż, firma
ozonem, firma Proton, tel. 888799885
Brux tel. 172421563
Nawozy. Konkurencyjne ceny! Gospodarz,
Markowa 1324, 172265901
MEBLE
Meble na zamówienie, kuchenne biurowe,
szafy pod zabudowę, Przeworsk, ul. Gimnazjalna 51, 512288655
Meble kuchenne, pomiar i wizualizacja gratis, Komex salon w Łańcucie ul. Kościuszki
95, 172257563
Meble kuchenne, biurowe, pokojowe,
sypialnianie. Przeworsk, ul. Studziańska 1,
787961081
Narzędzia, maszyny, akcesoria, artykuły BHP,
części dla tynkarzy, posadzkarzy i innych.
Producent mebli biurowych, kuchennych,
Sklep internetowy www.bau-meister.pl,
sypialni, pokojowych, szaf garderoby. Meble
Kraczkowa 1624 (k. E-40), tel. 575 881 883 na indywidualne zamówienie. Firma Margo
Meble, Kraczkowa 1624 (przy E-40), tel.
NESTOR Design Łazienki, Płytki Ceramiczne, 172250644, 608587229
Bezpłatne aranżacje, Salony Łazienek:
Leżajsk ul. Rzeszowska 77, Stalowa Wola ul.
Kanapy, tapczany, wersalki, narożniki, foteOkulickiego 2
le. Salmeb, Strażów 355A, www.sal-meb.pl,
tel.(17)7711976
Parkiety i egzotyki, drewniane podłogi
sprzedaż, sprawdzone marki: Barlinek,
Bona, Exoline, Dąbex, Panmak, Łańcut, ul.
Tapicerstwo meblowe, wyrób i renowacja
Piłsudskiego 33, 508376663
mebli, Przeworsk, ul. Gimnazjalna 51,
512288655
Parapety i kominki. Zakład Kamieniarski Paweł Kucab, Przeworsk- Gwizdaj, 501656559
MOTORYZACJA
Płytki ceramiczne i projektowanie łazienek.
Salon „Kazimierz”, Łańcut, ul. Kościuszki 52A,
172257836, Jarosław ul. Pruchnicka 11,
166230593
opony/sprzedaż i usługi
Wymiana opon, geometria laserowa kół
3D, mechanika, Domrex Białobrzegi 3G,
172245590
okna, drzwi i bramy
Okna, drzwi, bramy, rolety. Sprzedaż,
montaż - wysokie rabaty. Firma Just Optic
Łańcut, ul. Rynek 11, Oddział Albigowa 391,
tel. 691 255 158
Serwis opon, zbieżność i geometria kół,
pełny serwisu hamulców. Ar-Gum, Munina
k. Jarosławia, tel. 166217071
LPG
LPG montaż i serwis instalacji gazowych,
Auto-Serwis, Łańcut. ul. Orzeszkowej 1a,
603859995
Energooszczędne okna, drzwi, bramy
i rolety. Fachowe doradztwo, obmiary na bu- Montaż i serwis instalacji LPG, Leżajsk, ul.
dowie, profesjonalny montaż. Firma Domat Sanowa 39, tel. 888195808
20 lat w branży! Łańcut, ul. Podzwierzyniec
31, tel. 172257759, Rzeszów ul. Połonińska naprawy
1 tel. 178591107
Diagnostyka komputerowa, naprawa
zawieszeń i hamulców wymiana opon,
konserwacja podwozi, sprzęgła i rozrządy
Okna, drzwi, rolety, parapety, bramy
wymiana. Damauto, Łańcut ul. Podzwierzygarażowe, moskitiery, Energostyl Leżajsk,
niec 41, 790778928
Plac Targowy 6D, tel. 602702856,
Skrzynie biegów: serwis, sprzedaż, części,
Antoni Leja, Krasne 1056 (Kolonia), tel.
608874991
NIERUCHOMOŚCI
dom
Sprzedam dom w Łańcucie ul. Dąbrowskiego (nowe osiedle) o powierzchni
114 metrów kwadratowych: trzy pokoje,
kuchnia, łazienka, garderoba, garaż na dwa
auta, kotłownia, tel. 604 637 206
Kostka brukowa czyszczenie, firma Proton,
tel. 888799885
Kostka granitowa i brukowa: sprzedaż i
układanie, Firma Grako, tel. 785 511 173
koparko-ładowarka
Usługi koparko-ładowarką, Brux tel.
172421563
działka
Działkę budowlaną sprzedam: Sonina k.
Łańcuta, uzbrojona, 30 arów, tel. 880896222 Usługi koparko-ładowarką, www.wylewkimaszynowo.pl, tel. 172428048
Działkę rekreacyjno-budowlaną sprzedam:
Koparko-ładowarka: wyrównywanie terenu,
Smolarzyny, 73 ary, działka z potokiem i
wykopy fundamentów, roboty ogólnobuobok lasu, tel. tel. 880896222
dowlane, możliwość wynajmu koparki, tel.
609299576
Działka do sprzedania o powierzchni 2183
m² położona w Leżajsku ul. Zmuliska. Bardzo usługi pozostałe
dobry dojazd i lokalizacja, infrastruktura
Wylewki betonowe maszynowo, tel.
techniczna w pasie drogowym. Cena do
604595128
uzgodnienia, telefon 788204807 lub 81
7468641
Wypożyczalnia elektronarzędzi i maszyn
budowlanych. Łańcut, ul. Kochanowskiego
pozostałe
88A, tel. 600584162
Działki, domy, mieszkania, lokale, obiekty
Wylewki i tynki maszynowo, www.wylewkomercyjne. Wejdź na www.centrum-niekimaszynowo.pl, tel. 172428048,
ruchomosci.pl
Parkiety i egzotyki, drewniane podłogi
sprzedaż – montaż i inne usługi parkieciarskie, www.salonparkietu.com.pl, Łańcut, ul.
Piłsudskiego 33, tel. 508376663
Skup i sprzedaż złomu: stalowy, metali
kolorowych, stal nierdzewna, puszki
aluminiowe. Płatne gotówką, możliwość
transportu, Leżajsk ul. Błonie, 604404644
USŁUGI FINANSOWE
ZDROWIE
Pożyczki/kredyty
Kredyty bankowe, pożyczki pozabankowe,
chwilówki. Kilkadziesiąt ofert w jednym
miejscu, bez zaświadczeń o zarobkach. Oferta również dla osób z problemami w BIK,
a nawet zajęciem komorniczym. Kredyty,
Przeworsku ul. Grunwaldzka, tel. 532 565
555, Leżajsk ul. Mickiewicza tel. 571 436 851
stomatologia/protetyka/ortodoncja
GABINET STOMATOLOGICZNY „Uśmiechnij
się”: przywracanie estetyki uśmiechu, leczenie ścierania zębów, chirurgiczne usuwanie
zębów, wybielanie lampą Extra Smile,
leczenie wad zgryzu aparatami (ruchomymi,
stałymi i niewidocznymi), zdjęcia (punktowe, pantomograficzne, kefalometryczne).
Sieniawa Rynek 4F, tel. 794130130 www.
gabinetusmiechnijsie.pl
ubezpieczenia/odszkodowania
Największy wybór ubezpieczeń OC i AC, do- GABINET STOMATOLOGICZNY „Uśmiechnij
mów, mieszkań, CUK Leżajsk ul. Mickiewicza się” Bezbolesne leczenie dzieci i dorosłych.
11, tel. 172402856
Leczenie ortodontyczne, kanałowe,
zachowawcze, protetyczne, znieczulenie
komputerowe. Sieniawa Rynek 4F, tel.
Ubezpieczenia TUiR Warta S.A. w Leżajsku
794130130 www.gabinetusmiechnijsie.pl
ul. Targowa 11, Kołłątaja 1B tel. tel.
172427585
Pracownia protetyki stomatologicznej. Naprawa protez od 30 zł. Łańcut ul. Kilińskiego
Ubezpieczenia. Wybierzemy dla Ciebie
3, tel. 798769871
najlepsze. Firma Proker www.proker.com,
Leżajsk, Żwirki i Wigóry 14, tel. 172420730 Stomatologia dziecięca - leczenie w
podtlenku azotu, Przeworsk ul. Konopnickiej
Miałeś wypadek nawet do 17 lat wstecz?
15, tel. 793429006, 166413319
Uszkodzenie ciała, utrata bliskiej osoby,
szkoda w pojeździe lub mieniu, wypadek
Stomatologia dla dorosłych, protetyka,
przy pracy, wypadek w gospodarstwie
znieczulanie komputerowe, Przeworsk
rolnym, zaniżone lub niewypłacone
ul. Konopnickiej 15, tel. 793429006,
odszkodowanie. Pomożemy ci odzyskać
166413319
odszkodowanie! DRB Centrum OdszkodoEndodoncja - leczenie kanałowe po
wań, tel. 788509891
mikroskopem, Przeworsk ul. Konopnickiej
15, 793429006, 166413319
inne
Zwrot podatku z zagranicy - Niemcy, Belgia, Stomatologia: estetyczna, dziecięca, protetyka, chirurgia, implanty, cyfrowe zdjęcia
Holandia, Wielka Brytania, Norwegia. OdRTG, znieczulenia komputerowe, leczenie
bierz to co ci się należy! Biuro Rachunkowe
Anna Choin tel. 530231111, www.biuroac.pl kanałowe pod mikroskopem. Famili Dent
(lek. stom. Piotr Grochala), Pawłosiów 62B,
883319912, 167330077
USŁUGI POGRZEBOWE
Nagrobki , grobowce. Zakład Kamieniarski
Paweł Kucab, 501656559
DLA DZIECKA
Wózki, bujaczki, łóżeczka, wypożyczalnia
ubrań do chrztu. Przecena wózków spacerowych! Komis Dziecięcy „Myszka”, Łańcut, ul.
Grunwaldzka 82, tel. 792 305 712
Wózki i zabawki - nowe i używane, dla
maluszka, chłopczyka i dziewczynki. Sklep
Bajka, Łańcut, ul. Danilewicza 5 (za pocztą),
tel. 794648174
USŁUGI POZOSTAŁE
Usługi zwyżką do 21 m: wycinka i pielęgnacja drzew, mycie i malowanie elewacji,
mycie dachów, inne prace na wysokościach,
tel. 512391888
serce
Prywatny Gabinet Kardiologiczny lek. med.
Maciej Węglarz. Leczenie: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność
serca, zaburzenie rytmu , podwyższony
poziom cholesterolu badania EKG i ECHO
serca. Pro Familia, Rzeszów ul. Witolda 6b,
NZOZ Hipokrates Łańcut, ul. Rynek 18, tel.
605224900
pozostałe
RTG - punktowe, pantomograficzne,
kefalometryczne, tomograficzne 150 zł,
Przeworsk ul. Konopnickiej 15, 793429006,
166413319
*Warunkiem skorzystania promocji darmowych
ogłoszeń w czterech gazetach jest zamówienie reklamy w co najmniej jednej gazecie, nie
mniejszej niż 4 moduły na okres nie krótszy niż
trzy emisje. Promocja ważna do końca bieżącego miesiąca. Podmioty nie korzystające z reklamy modułowej mogą bezpłatnie zamieszczać
ogłoszenia w serwisie www.oglosto.pl
REKLAMA
WYDAWCA
Mastif Media Sp. z o. o.
Łańcut, ul. Lisa-Kuli 7/3
REDAKTOR NACZELNY
JAKUB CZARNOTA
REDAKCJA
Łańcut ul. Lisa-Kuli 7/3
Tel. 506 551 427
[email protected]l.com
DZIAŁ REKLAMY
506551427, 507555669
www.mastifmedia.pl
DRUK
POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec
Wydawca i redakcja nie odpowiadają za treść
ogłoszeń oraz reklam
8
www.oglosTO.pl
[email protected]
Czerwiec 2016
KRONIKA POLICYJNA
Odpowie za posiadanie nielegalnych papierosów
Jarosławscy policjanci wraz z pracownikami wydziału realizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w ramach współdziałania, zatrzymali w czwartek 51-letniego mieszkańca Jarosławia. Funkcjonariusze
zauważyli mężczyznę w okolicach jednego z samoobsługowych sklepów. Mężczyzna w zaparkowanym obok
audi 80 miał nielegalne wyroby tytoniowe. Podczas kontroli tego pojazdu funkcjonariusze zabezpieczyli 90
paczek papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. Policjanci i inspektorzy kontroli skarbowej ustalili miejsca,
w których 51-latek przechowywał większe ilości nielegalnych wyrobów. Na terenie jednego z osiedli, w wynajętym mieszkaniu i piwnicy ukrył papierosy. Tam funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie 6523 paczek
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Letnia wyprzedaż w JKC
Czerwiec kojarzy się nam z piękną ,letnia i już upalną pogodą. Wszystko wskazuje
na to ,że i tego roku nie będzie inaczej. Dlatego letnia oferta w Polskim Centrum
Obuwia Skórzanego JKC-Kot-But jest OGROMNA, różnicowana, modna i bardzo
PRZYSTĘPNA CENOWO!!!
Już teraz wiele promocji
sięga – 80% -50% -30% i
-10%. W dziale damskim
czekają na Państwa: sandałki płaskie sportowe, płaskie,
eleganckie, wygodne koturny i świetnie wyprofilowane
obcasy, japonki, sandało-japonki, klapki espadryle
i duży wybór tenisówek
wsuwanych i nie tylko. W
stałej sprzedaży znajduje się
OGROM „szpilek” na przeróżnych obcasach i w całej
gamie kolorów.
Dział męski to: wygodne sandały i klapki ,przede
REKLAMA
wszystkim skórzane, sportowe japonki, obuwie sportowe z siatką (oddychające),
półbuty dziurkowane eleganckie obuwie wyjściowe
i wiele innych. Zachęcamy
też do zakupu świetnych
jakościowo „basenówek”,
„kroksów” i klogów.
Dział roboczy to świetnej
jakości oddychające obuwie z firm: Fagum Stomil i
ŁUKPOL. To także różnej
wysokości pianki i gumowce świetnie nadające się do
ogrodu lub lasu. Coraz większą popularnością cieszą się
sandały robocze z podnoskiem lub bez, w skórach
welurowych i licowych.
Dział dziecięcy to: GENIALNE sandałki z Bartusia
i Łuk-buta ale tez wiele innych dopracowanych jakościowo modeli. Zachęcamy
też do zakupu torebek- w
modnej kolorystyce i przeróżnych fasonach. Umożliwiamy
ZWROT
lub
WYMIANĘ obuwia (nieużywanego) do 7 dni.
Zapraszamy i do zobaczenia w JKC-KOT-BUT
papierosów, wyroby spirytusowe, a także alkohol bez polskich znaków skarbowych akcyzy w ilości ponad 94
litrów. Uszczuplenie należności skarbu państwa z tytułu nielegalnego wprowadzenia łącznie 6613 paczek papierosów na terytorium Polski wynosi ponad 110 tys. zł. W przypadku nielegalnego alkoholu ta kwota opiewa
na blisko 4 tys. zł. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 10 czerwca policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przedstawili 51-latkowi zarzuty posiadania wyrobów tytoniowych i spirytusowych
bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w ilości wskazującej na ich przeznaczenie do działalności handlowej.
Za ten czyn mężczyźnie grozi kara m.in. wysokiej grzywny. Policjanci zawnioskowali do prokuratury o zastosowanie wobec sprawcy poręczenia majątkowego w kwocie 5 tys. zł. Prokurator przychylił się do tego wniosku.
REKLAMA

Podobne dokumenty

Leżajsk (czerwiec 2016)

Leżajsk (czerwiec 2016) Niesamowity Spider-Man 2 - akcja, USA 2014; reż.: M. Webb; wyk.: C. Feore, D. Dane, E. Stone, A. Garfield, J. Foxx Kolejna przebojowa odsłona przygód Człowieka Pająka jednego z najpopularniejszych ...

Bardziej szczegółowo